You are on page 1of 1

t nc p v cng.

Nhng Bc phi ra i Cho ti lm sng di con tu a tin Bc Khi b bi dn lui, lng xm khut Bn pha nhn khng bng mt hng tre.

V sng m thnh Lun n, ngi c nh Git m hi Ngi nh gia m khuya? i bi tu lnh nh theo sng b Ngi i hi khp bng c chu M, chu Phi m xa nc u tin, ai n ng? Nhng t t do, nhng tri n l Sng v di thn tu u phi sng qu Nhng con ng cch mng ang tm i. hng! m m nc, ngy thy hnh ca nc Tri t y chng xanh mu x s Cy c trong chim bao xanh sc bic qu Xa nc ri, cng hiu nc au thng nh L chng ta ng trong ging chiu hp n mt ming ngon cng ng lng v T Gic m con nt cuc i con quc Hnh phc ng trong mt t o p Chng yn lng khi ngm mt nhnh hoa. Mt mi nh yn r bng xung tm hn. Ngy mai dn ta s sng sao y? Trm cn m khng chng ni mt m dy Sng Hng chy v u? V lch s? Ta li mc cho ma tun v gi thi Bao gi di Trng Sn bng gic ng Lng ta thnh con ri Cnh tay thn Ph ng s vn my? Cho cuc i git dy Ri c s ra sao? Ting ht s ra sao? Quanh h Gm khng ai bn chuyn vua N ci s ra sao? L i, c lp! Lng ta thnh ru phong chuyn c Xanh bit my l tri xanh T quc Hiu sao ht nhng tm lng lnh t Khi t do v chi trn u. Tm ng i cho dn tc theo i. Ka mt tri Nga bng chi phng ng Hiu sao ht Ngi i tm hnh ca Nc Cy cay ng ra ma qu ngt Khng phi hnh mt bi th tc nn Ngi cay ng chia phn hnh phc ngi Sao vng bay theo lim ba cng nng. Mt gc qu hng, na i quen thuc, Lun cng n vi Bc H. V Ngi Hay mt ng v hnh sng khi xa xi khc M hnh t nc hoc cn hoc mt L Bc H ri trn ch Lnin. Sc vng nghn xa, sc tng lai Bn bc tng im nghe Bc lt tng trang Th i ng ca ton dn tc sch gp Mt cch vinh hoa cho hai mi lm triu Tng bn ngoi, t nc i mong tin. con ngi. Bc reo ln mt mnh nh ni cng dn tc: C nh chng, hi gi rt thnh Ba L? Cm o l y! Hnh phc y ri! Mt vin gch hng, Bc chng li c mt Hnh ca ng lng trong hnh ca Nc ma bng gi Pht khc u tin l pht Bc H ci.

Bc thy: Dn ta bng bt cm m hi nc mt Rung theo tru v li vi ngi cy M thic, hm than, rng vng, bin bc Khng cn ngi b xc bn ng ray. Gic ui xong ri. Tri xanh thnh ting ht in theo trng vo phng ng cng nhn Nhng k qu ma thnh tr thc Tm ti cn lao nay ha nhng anh hng. Nc Vit Nam nghn nm inh, L, Trn, L Thnh nc Vit nhn dn trong mt sui Mi r nghn nm hng thay sc ngi Nhng i thng cng c bng hoa che. i! ng n vi Lnin l ng v T quc Tuyt Matxcva sng y lnh trm ln Trong tuyt trng nh ng nhiu nc mt Lnin mt ri! Nhng Bc chng dng chn. Lun cng ca Lnin theo Ngi v qu Vit Bin gii cn xa. Nhng Bc thy n ri Ka Bng Bc ang hn ln hn t Lng nghe trong mu hng, hnh t nc phi thai.