You are on page 1of 10

2.7 phn tch vn qun tr .

. Him c sn phm no ph sng rng nh m n lin , cng him c sn phm no p ng c nhu cu ln ngi giu v ngi ngho nh n . v vy cuc chin ginh th phn ca nhng gi m xem ra hp dn . Hin nay trn th trng c rt nhiu i th cnh tranh tiu biu : m omachi, tin vua ...... v vy m ho ho ang phi cnh tranh vi nhiu i th ginh th phn trn th trng , tnh trng trong thi k bo gi nh hin nay. 2.8 m hnh nghin cu . Tin dng Qung co S hi lng ca khch hng v m n lin Ho Ho . Khu v ph hp

Gi c

Khuyn mi

D dng mua nh lng va Cht lng

2.9 loi hnh nghin cu . Loi hnh nghin cu : nghin cu m t . nghin cu cc m t biu th cc bin s ny bng cch tr li cc cu hi , tin hnh cc cuc iu tra c qui m , iu tra chn mu c t chc mt cch bi bn v cht ch nhm bit c s hi lng ca khch hng v m n lin ho ho . 2.10 cng c o lng . Trong bi n ny nhm chng ti ch yu dng thang o likert 2.11 k hoch chn mu . i tng mu : sinh vin trng cao ng CNTT hu ngh Vit _Hn Kch thc mu : sinh vin trng Vit Hn : 200 mu . S lng mu : 200 mu. 2.12 chi ph nghin cu . In bng cu hi : 160.000 Chi ph i li : 100.000 n ung : 50.000 Tm ti liu :20.000 Chi ph khc :20.000 2.13 phm vi nghin cu .

Khng gian:Trng C CNTT Hu Ngh Vit-Hn ti qun ng hnh sn . Thi gian: 2 thng. 2.14 thit k bn cu hi . Bn cu hi ca chng ti gm 3 phn . Phn 1 : thng tin c nhn ca khch hng Phn 2 : thng tin v sn phm m n lin ho ho . Phn 3 :tiu ch nh gi v m n lin ho ho. ( ci bn cu hi nhung cp b wa dm tr vi , ch hm trc bng cu hi ko c trong my trang , xem ri chnh dm tr vi, ci no sai th sa nh . ok)

Phn 2 : tng quan v cng ty . 2.1 lch s pht trin .


Tr s t ti II-3 , ng 11 , KCN tn bnh , phng ty thnh , qun tn ph , thnh ph H Ch Minh . L mt nh sn xut m n lin lu i ti Nht Bn, Acecook tin phong u t vo th trng Vit Nam hnh thnh nn mt cng ty lin doanh gia Acecook Nht Bn v mt cng ty thc phm ti Vit Nam vo ngy 15/12/1993. Kt qu ca qu trnh u t l s pht trin ln mnh ca Acecook Vit Nam - va c chuyn i loi hnh thnh cng ty c phn vo ngy 18/01/2008.

Acecook Vit Nam hin s hu c 06 nh my sn xut tri rng khp c nc, sn phm ca cng ty rt a dng chng loi kinh doanh trong v ngoi nc bao gm cc sn phm m n lin, min n lin, bn n lin, ph n lin, vi nhng thng hiu quen thuc nh Ho Ho, Lu Thi, Nht, Ph Hng, Kingcook, Nicecook, Bestcook, Daily, Good, Oh Ricey Nhn vin ton cng ty l mt i ng tr c trang b k lng v kin thc v chuyn mn. Acecook Vit Nam lun sn sng v t tin pht trin trong mt mi trng kinh doanh cnh tranh nh hin nay. Acecook Vit Nam c bit n ti Vit Nam khng ch l nh sn xut thc phm ch bin n lin hng u m cn l mt trong nhng in hnh ca s u t pht trin ca Nht Bn ti th trng Vit Nam. Doanh thu hng nm ca cng ty lin tc gia tng mc pht trin hai ch s. Ti th trng ni a cng ty xy dng nn mt h thng phn phi rng khp c nc vi hn 700 i l, th phn cng ty chim hn 60%. Vi th trng xut khu, sn phm ca Acecook Vit Nam hin c mt n hn 40 nc trn th gii trong cc

nc c th phn xut khu mnh nh M, c, Nga, c, CH Czech, Slovakia, Singapore, Cambodia, Lo, Biu tng ca cht lng l tn ch m cng ty t ra ngay t ban u v kin nh trong sut qu trnh pht trin. Cc sn phm ca Acecook Vit Nam lun c thm nh k v cht lng ngon, v sinh, dinh dng cao, nghin cu tm hiu phc v nhng nhu cu ca ngi tiu dng, tha mn mi nhu cu kht khe v m thc. Cc nh my sn xut ca Acecook Vit Nam u c trang b hin i m bo sn xut sn phm t tiu chun quc t. T nm 2004 cng ty xy dng hon chnh v p dng h thng qun l cht lng theo ISO 9001, h thng qun l mi trng ISO 14001, h thng kim sot v sinh an ton thc phm HACCP v c bit Acecook Vit Nam l cng ty sn xut m n lin u tin Vit Nam t c tiu chun thc phm quc t dng cho cc nh bn l Chu u (IFS). Hng n tng lai, nn cng ngh t ng pht trin ca Nht Bn s c chuyn giao, ng dng sang Acecook Vit Nam gp phn y mnh cng nghip ha, hin i ha ngnh sn xut thc phm Vit Nam. Nhng sn phm mi s lin tip ra i vi cht lng cao hn, ngon hn, b dng, a dng hn to nt vn ha m thc mi cho nhp sng tng lai. Acecook Vit Nam s pht trin tr thnh nh sn xut thc phm tng hp, m rng thnh mt ni xut khu khp th gii v l mt Vina-Acecook mang tnh ton cu, tch cc tham gia trin lm, hi ch trong v ngoi nc, tin hnh nhnng hot ng qung co ngi tiu dng trn th gii tin dng. Lch s hnh thnh : Nm 1993 : - Ngy 15/12/1993 : thnh lp cng ty lin doanh Vifon-Acecook - Vn u t : 4 triu USD. - Thnh phn lin doanh : + Cng ty k nghe thc phm Vit Nam (VIFON) : 40% + NHT BN : ACECOOK, MAURUBENI, hip hi hp tc h tr kinh t nht bn JAIDO : 60%. Nm 1994 : + Hp hi ng qun tr ln 01. + Tng Gim c : SAKAI KIMIO + Ph Tng Gim c : HONG CAO TR Nm 1995 : - 7/7/1995 : bt u a vo sn xut. - S chuyn sn xut : 01 dy chuyn. - Sn phm u tin : M v Ph cao cp c sn xut phc v th trng pha nam. - S lng nhn vin : 100 ngi ( 8 ngi Nht : TG, Trng Kinh Doanh, Trng Xut Khu, K thut : 03, chuyn gia : 2-3 ngi). - Sn lng sn xut : 3.8 triu gi/nm. Nm 1996 : - ng MORIMOTO MAKOTO lm Tng Gim c Cty - Ngy 28/02/1996 : thnh lp chi nhnh bn hng ti Cn Th : 162/3 Trn Quang Diu Phng An Thi TP. Cn Th. Chu trch nhim bn hng cho tt c cc tnh ng bng sng Cu Long.

- Bt u thm nhp vo th trng xut khu : th trng M. Doanh s xut khu 0.15 triu USD. Nm 1997 : + 6/9/1997 : thnh lp chi nhnh bn hng H Ni phc v ton b th trng pha bc. Nm 1998 : + ng SAKAI YASUO lm Tng Gim c Cty (ngy 01/04/1998) . + Vic ra i sn phm Honh Thnh gy c s ch ca th trng, l mt sn phm cao cp u tin v bc t ph mi trong ngnh m n lin vit Nam. + Tng thm 02 dy chuyn sn xut mi. Nm 1999 : + Ra i sn phm m Kim Chi vi hng v ca hn quc. + t danh hiu hng Vit Nam Cht lng Cao ln u tin. + at huy chng vng, bc , ng trong hi ch Hng Cng Nghip Vit Nam. Nm 2000 : + Ra i sn phm Ho Ho : mt bc t ph mi, mt thng hiu n tng to mt bc nhy vt ca cng ty trn th trng. + t danh hiu hng Vit Nam Cht lng Cao ln 02. + t huy chng vng, bc , ng trong hi ch Hng Cng Nghip Vit Nam. Nm 2001 : + ng NAMIE SHOICHI lm Tng Gim c Cng Ty. + 25/05/2001 : Thnh lp chi nhnh Hng Yn c chc nng sn xut v kinh doanh + u t thm 04 dy chuyn mi, nng tng s dy chuyn : 07 dy. + Ngy 06/06/2001 thnh lp chi nhnh bn hng Nng ti s 43 Ng Quyn, F. Th Quang, Q. Sn Tr, TP. Nng. Cung cp hng cho c khu vc min trung t Bnh nh ra Qung Bnh. + t danh hiu hng Vit Nam Cht lng Cao ln 03. + t huy chng vng, bc , ng trong hi ch Hng Cng Nghip Vit Nam. Nm 2002 : - n ngy 11/12/2002 cng ty thnh lp thm 1 vn phng i din ti Cambodia : 7a St, 19 Sangkat Chaychumnes Khandounphenh, PhnomPenh, Cambodia. - Doanh nghip tr xut sc nm 2002 - Sn phm cng nghip ch lc thnh ph 2002-2005 - t danh hiu hng Vit Nam Cht lng Cao ln 04. - t huy chng vng, bc , ng trong hi ch Hng Cng Nghip Vit Nam. Nm 2003 : Nm thnh cng ca cng ty trn c 02 lnh vc kinh doanh trong nc , xut khu v qung b thng hiu. Th hin qua vic tng trng mnh v doanh s nm 2003 : gn 800 t ng tng ng 675 triu gi (Trong xut khu gn 03 triu USD ) v cng ty nhn c rt nhiu gii thng trong nm : - Gii thng Sao vng t Vit nm 2003 do hi doanh nghip tr Vit Nam t chc. - Gii thng Rng Vng nm 2003 do thi bo kinh t Vit nam t chc. - Nm 2003 l nm ca xut khu, di s h tr ca UBNDTPHCM ACECOOK Vit Nam ng lot m rng th trng xut khu : Uc, M, Nga, ng Au, Trung Quc, ng Nam , Chu Phiv nng c kim ngch

xut khu ln 3 triu USD. - Ngy 04/03/2003 thnh lp thm 1 nh my mi ti Ap 1B An Ph, huyn Thun An, Tnh Bnh Dng. Nng tng dy chuyn cng ty ln 12 dy chuyn. - K t khi thnh lp n nay doanh s ca cng ty lin tc tng 85% mi nm, n cui nm 2003 doanh thu t trn 800 t ng chim 60% th phn m n lin c nc vi h thng trn 700 i l bao ph khp c nc. - Np ngn sch nh nc : 32 t ng tng 12 ln so vi nm 1995. - Sn phm mi : Nht M Gia Nm 2004 : - Ngy 15/01/2004 : khi cng xy dng nh my ti Nng, i vo hot ng chnh thc t thng 10/2004. - K t ngy 03/02/2004 cng ty lin doanh VifonAcecook chnh thc i tn thnh cng ty TNHH Acecook Vit Nam (100% vn Nht Bn). - Thng 06/2004 : tng cng thm 1 nh my ti Bc Ninh vi 2 dy chuyn sn xut - Nhn s : 2150 ngi v khong 300 nhn vin hat ng bn thi gian . - 06 nm lin t hng Vit Nam cht lng cao. - Ngy 12/04/2004 cng ty Acecook Vit Nam vinh d c n nhn hun chng lao ng hng 3 do Ch Tch nc cng ho x hi ch ngha Vit Nam trao tng. Nm 2005 : t danh hiu hng Vit Nam cht lng cao 7 nm lin . Xy dng nh my mi ti Khu Cng Nghip Tn Bnh, TP. H Ch Minh. Nm 2006 : - Khi cng xy dng nh my Vnh Long 06/02/2006: nh my th 6 ca cng ty. - t danh hiu Hng Vit Nam cht lng cao nm 2006. - Thng hiu ni ting Vit Nam do ngi tiu dng bnh chn. - Gii thng Rng Vng dnh cho nhng doanh nghip c vn u t nc ngoi hot ng hiu qu ti th trng Vit Nam. Nm 2007 : 10 S KIN NI BT NM 2007 1. 2007 l nm cng ty gp nhiu kh khn nht do gi tiu dng tng .cng ty vt qua kh khn v tng gi sn phm . 2. 2007 l nm c mc tng doanh s cao nht : hn 80 triu thng . 3.nm c mc tng lng cao nht cho ton th cn b CNV : 25% 4.ln u tin t chc thi tay ngh , sp xp bc lng cho cng nhn. 5.xy dng khu nh cho cng nhn nh my bnh dng . 6. xy dng nh my ph vi dy chuyn cng ngh hin i cho ra i cc sn phm go : ph xa v nay ...... 7. ton th nhn vin cng ty ng gp 1 ngy cng , ban gim c ng h 3000 triu thng m . 8.phong tro sng kin tit kim pht huy hiu qu mang v cho cng ty s tin tit kim : trn 10 t ng . 9. t c cc danh hiu danh nhn si gn tiu biu . hng vit nam cht lng cao . 10.c vinh d l thnh vin hip hi m n lin th gii t thng 10 nm 2007

* cng ty Acecook Vit Nam c tn trong danh sach 500 doanh nghip ln nht Vit Nam. Nm 2008 : - CNG TY TNHH ACECOOK VIT NAM chnh thc tn thnh Cng ty C Phn Acecook Vit Namvo ngy 18.01.2008. - Cng ty t danh hiu Hng Vit Nam cht lng cao nm 2008. Nm 2009 Nm 2009 , cng ty np ngn sch 2.100 t ng . n nay cng ty c nhiu nh my , nhiu chi nhnh , 700 i l v 5.500 CBCNV hot ng trn a bn c nc . vi mc tiu pht trin nn vn ha m thc vit ra th gii trong tng lai , cng ty acecook vit nam s tip tc phn u t c nhiu thnh tch xut sc trong thi gian ti y . Nm2010
Sng 9/7/2010, Cng ty C phn Acecook Vit Nam t chc L n nhn Hun Chng Lao ng Hng Nht ca Ch tch nc. y l phn thng cao qu dnh cho cng ty ny sau nhng ng gp ng k trong lnh vc kinh t v x hi ca t nc sut 15 nm qua.

2.2 Tng quan v th trng m n lin ho ho .

Mc d mi gia nhp th trng cch y 15 nm nhng n nay Acecook Vit Nam chim lnh c phn ln th trng, gi vai tr l ngi dn u th trng sn phm n lin Vit Nam v vinh d l i din tiu biu ca Vit Nam ti Hip hi m n lin th gii.Vina -Acecook ghi c du n kh qun trong tm tr ngi Vit trn c s nm bt nhu cu ca khch hng. Hot ng nghin cu cho ra nhng sn phm mi, p ng khu v v th hiu khch hng c t ln hng u Trong hn mt thp k qua, Acecook Vit Nam cung cp ra th trng trong nc hn 50 chng loi sn phm vi gn 200 hng v khc nhau trong cc ngnh hng: M, bn, ph, min, tht hm v gn y c thm cc sn phm cho, du n, nc mm

."Biu tng cht lng" l tn ch m Acecook Vit Nam t ra ngay t ban u.

"Biu tng cht lng" l tn ch m Acecook Vit Nam t ra ngay t ban u v kin nh thc hin trong sut qu trnh pht trin. Cc sn phm ca Acecook Vit Nam lun c thm nh k v cht lng thm, ngon, v sinh, dinh dng, vi hng v c trng, m , c ngi tiu dng trong nc nh gi cao. lm c iu ny, Acecook Vit Nam u t, xy dng phng nghin cu v kim tra sn phm c trang b ton b bng my mc, cng ngh tin tin ca Nht Bn, h thng thit b kim tra, xt nghim hin i ca th gii Bn cnh , cng ty cng p dng h thng qun l cht lng ISO 9001:2008, h thng qun l mi trng ISO 14001:2004, h thng kim sot v sinh an ton thc phm HACCP vo sn xut. Nh , Acecook Vit Nam tr thnh cng ty sn xut m n lin u tin Vit Nam t c tiu chun thc phm quc t (IFS, BRC). Cc sn phm ca Acecook Vit Nam cn vt qua s kim tra kht khe v cc tiu chun an ton, cht lng dinh dng do cc t chc c uy tn ln trn th gii nh: USFDA, CFIA, KFDA v nhiu quc gia khc nh c, Hng Kng, i Loan Trong tng lai, Acecook s pht trin thm nhng sn phm mi vi vi cht lng cao hn, ngon hn, b dng, m bo sc khe ngi tiu dng, ph hp vi vn ha m thc ca tng lai. Ti nm 1995, Cty quyt nh u t sn xut sn phm m n lin Ho Ho. - sn phm Ho Ho ra i vo nm 2000, Sn phm mi ra i nhn c s cho n ca ngi dn, y l mt du mc quan trng trong chui pht trin sn phm ca cng ty, to th tng trng nhy vt v sn lng v uy tn thng hiu . Chnh Ho Ho lin tc a th phn ca cng ty ngy cng m rng v nng cao trn th trng . Cng ty khng ngng nng cao cng sut, lp mi day chuyn thit b p ng nhu cu th trng.. Cht lng c nh gi ngang nga (si m dai, hng v m ); gi c mt chn, mt mi (hai sn phm ch chnh nhau t 100 - 200 /gi) nhng hnh thc p v hng v a dng gip thng hiu Ho Ho ghi im. Bn cnh ang thng tr phn khc ny l Ho Ho chim hn 50% ngn sch truyn thng ca ngnh v mt bao ph th trng dy c, cha k v s sn phm cha thnh danh. Phn khc ny s l la chn khng khn ngoan cho bt k nh u t mi no.
Ngoi ra, phn khc trung cao ang dn chim mt v tr quan trng trong ton b chic bnh ca th trng m n lin. Nhng phn khc cao (tm xp mc t 5.000 ng/sn phm tr ln) cng kh chim u th mnh v nhiu ngi tiu dng Vit Nam vn cn c nhiu la chn thay th m cng khng km phn tin li nh mng li thc phm ng ph rng khp nh ph, h tiu, cho, xi V cng chnh v th, cc hng sn xut m n lin nh tm n qung co nh mt th cng c nh hng.

Cc trung gian marketing: c nhim v gip M Ho Ho truyn thng, bn v phn phi sn phm n vi ngi tiu dung Trung gian phn phi:. M Ho Ho c phn phi rng ri v rng khp th cn c mt h thng cung cp dch v sn phm ph hp: siu th, i l, c s s v ltrong bn l l thch hp v s lng l ng nht, tuy nhin cn linh hot i vi tng v tr, vngc phn phi ring. Sn phm M Ho Ho cn c nhiu loi sn phm p ng y nht nhu cu ca khch hng. T chc cung cp dch v:bao gm: nghin cu, qung co, t vn. Trong qung co l mnh nht v Ho Ho l sn phm c mt hng thay th nhiu nht, qung co gip sn phm Ho Ho c tip cn khu v ca ngi tiu dng. Sinh vin l th trng mc tiu ln nht m M Ho Ho hng ti, ngoi ra tr em, cc b ni tr v nhn vin vn phng cng l nhng khch hng M Ho Ho hng ti. M Ho Ho cho ra i nhiu loi sn phm nhm phc v tt v nh v thng hiu ca mnh khng ch vi khch hng mc tiu v cn vi c khch hng tim nng: Ho Ho chua cay: dnh cho nhng khch hng thch v cay v chua, vi M so kh lm tha mn nhng ngi thch mn m so. M ho ho hng nm cung cp thm khong v protein. Mi y cho ra i Ho Ho u xanh: b sung tinh cht u xanh, ngon, cc hng v tm, g, b

b dng v khng s nng. Vi Ho Ho, khng mt ngi tiu dng no m li khng bit sn phm ny.Bng nhng chin lc nh v ca cng ty, Ho Ho to ra nhng s khc bit i vi i th cnh tranh. Chin lc nh v ny trt thnh cng v khi ngh n Ho Ho ngi ta ngh ngay n s tin dng ca n: ngon,nhanh, r lm c iu ny, cng ty a ra rt nhiu chin lc nh: Khuyn mi trng tin t, cc trng trnh t thin, Ho Ho mu qung co nu bt tnh nng nhanh tin dng ca mnh. c trng nht l phng vn ngi tiu dng v nhng tri nghim ca h khi dng Ho Ho. nh mt s tra tn i vi ngi tiu dng trong thi gian di nhng li kh hiu qu. Kt qu l mi ngi u bit ti m Ho Ho bit ti tnh nng tin dng ca n:phc v trn 2 t ba n ngon mi nm. Ngoai ra Ho Ho con a ra thi trng san rt nhiu sn phm nh: m g, m xo kh, sa t hnh, tm chua cay, Ho Ho u xanh, mang n s phong phu cho dong sa n phm, ngoai tinh tin dng con c nhiu s la chn. Cai hay khi nhc n san phm Ho Ho la ngi tiu dung lun nghi ngay n nhng ba n nhanh. Va s xut hin ca Ho Ho c v nhiu hn cc hng cnh tranh khc nh: Tin vua, Omachi,Korea.... i n u cng d dng nhn thy hnh nh ca Ho Ho. iu ny lm cho Ho Ho tr thnh mt nhn hiu quen thuc, ph bin vi ngi tiu dng hn.

Nhn bit 80% ngi tiu dng Vit Nam sng vng nng thn c thu nhp thp , v khch hng ch yu ca Ho Ho l hc sinh sinh vin . V vy Ho Ho a ra mc gi ph hp :2500d/gi Ho Ho s dng chin lc gi thm nhp th trng . Trong khong 5 nm m Ho Ho c gi l 1500d/gi.Cc nm tip theo Ho ho a ra nhiu sn phm vi cc hng v c trng vi gi bn 2500d/gi . Acecook quyt nh to ra mt h thng tip th v phn phi trn ton quc,hn 600 i l phn phi hng tri u trong c nc, mi khu vc u c mt vn phng chi nhnh nh H Ni, Nng, Cn Th, TP HCM. s pht trin mnh m ca cc knh phn phi, to iu kin cho cng ty bn c nhiu hng v thu li nhun ln M Ho Ho la chn nhiu hnh thc knh phn phi khc nhau mang sn phm ti ngi tiu dng nhng ch yu vn l phn phi theo h thng i l (bn s). doanh nghip chn ra nhiu nh bn s (i l cp 1) v nhim v ca cc nh bn s ny l phn phi xung cc nh bn s cp di ri ph n cc tim bn l. Chnh v vy, Ho Ho tin hnh chin lc phn phi cc sn phm ca mnh thng qua cc knh bn l ny. Sn phm c a n tay ngi tiu dng ch qua mt nh bn l. C th, Ho Ho c bn ti cc siu th bn l nh Big C, chui siu th do mart, h thng MaximaxCc siu th ny phn phi trc tip sn phm n tay ngi tiu dng cui cng, bng cch cho ngi tiu dng t la chn mt hng, dng sn phm mnh a thch v ph hp. Nh vy, chin lc phn phi ca m Ho Ho l m rng th trng, m rng cc i l, tng dn v s lng v cht lng cc knh phn phi. Xc tin l mt lot hn hp cc hot ng : Qung co, khuyn mi, quan h cng chng, bn hng trc tip v marketing trc tip. VinaAcecook rt thnh cng vi cc chin lc qung b sn phm ca mnh thng qua cc hot ng qung co, khuyn mi, cc hot ng x hi Phn 3: Kt qu nghin cu Da vo kt qu x l d liu t SPSS v kt hp phn tch cng Excel, gii thch ngha ca tng d liu thu thp c, a ra cc nhn nh, nh gi.

Kin ngh Da vo kt qu nghin cu, a ra nhng kin ngh m nhm xut cho Cng ty Hn ch ca n Yu t khch quan Yu t ch quan Kt lun Ti liu tham kho Ph lc Bng cu hi Kt qu x l d liu trong SPSS Phn ng gp vo n ca tng sinh vin trong nhm