You are on page 1of 9

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB PENCEGAHAN JENAYAH TAHUN 2012 VISI KOKURIKULUM SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Kampong Baru

Menjadi Juara Dalam Setiap Pertandingan Yang Disertai VISI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH Kelab Pencegahan Jenayah Menjadi Juara Dalam Setiap Acara yang Disertai MISI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 1. Menyediakan aktiviti dan latihan bersistematik kepada murid. 2. Mencungkil bakat kepemimpinan dalam kalangan murid. 3. Memperkenalkan undang-undang dan disiplin sekolah kepada pelajar.. 4. Berusaha membentuk insan yang cemerlang dan berdisiplin. 5. Melahirkan insan yang dapat berkerjasama dalam kumpulan, berdikari dan cemerlang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

ANALISIS PERSEKITARAN SWOT KEKUATAN (S) S1. Pengerusi yang berdedikasi dan bertanggungjawab. S2. Bilangan ahli yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan S3. Aktiviti dan projek menarik yang telah dirancang. KELEMAHAN (W) W1. Ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. W2. Sumber kewangan yang terhad. W3. Ahli yang tidak kreatif.

PELUANG (O) O1. Tempoh perjumpaan yang mencukupi untuk menjalankan aktiviti. O2. Sikap minat dan bersedia untuk menjalankan di kalangan ahli . O3. Kerjasama dan sokongan di kalangan ahli dan pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti yang dirancang

CABARAN (T) T1. Gejala datang lewat ke perjumpaan. T2. Ahli tidak hadir pada sesi pagi. T3. Peluang ahli untuk menambahkan ilmu dan maklumat terhad.

ISU-ISU STRATEGIK KELAB PENCEGAHAN JENAYAH SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran SWOT (khususnya faktor kelemahan dan cabaran), isu-isu strategik yang telah dikenalpasti ialah : 1. Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. 2. Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti . STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN ISU STRATEGIK 1 . Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti . MATLAMAT STRATEGIK Menanam sikap berdikari di kalangan semua ahli. Membanteras sikap pelajar yang pasif . OBJEKTIF Pada tahun 2012, ahli adalah lebih berdikari dan bertanggung jawab. KPI Kerja yang diberi siap dilaksanakan tanpa bantuan guru Murid aktif dalam aktiviti . Kerja disiapkan dengan cepat , kreatif dan inovatif TOV 2011 100% bergantung kepada Guru penasihat Kerja / aktiviti berjalan dengan lambat. SASARAN 2012 60% kerja dijalankan oleh AJK yang terlibat. 70% kerja dijalankan oleh ahli . STRATEGI 1. buku skrap 2. pertandingan kawat kaki 1. Kuiz 2. Pertandingan memasang lego

2 .

Pada tahun 2012. ahli lebih aktif dan bertanggungjawab.

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPONG BARU PELAN TAKTIKAL KELAB PENCEGAHAN JENAYAH TAHUN : 2012 ISU STRATEGIK 1 :Sikap ahli yang terlalu bergantung kepada guru penasihat untuk menjalankan aktiviti. STRATEGI :Menanam sikap berdikari di kalangan semua ahli. BIL PROGRAM TERAS PIPP / PROJEK 1. Penjagaan Membangunkan Surau An- modal insan Nur TANGGUNG JAWAB En. Zawawi Pn. W. Asmahaliza TEMPOH KOS / SUMBER Setiap Disediakan minggu oleh pihak sekolah OUTPUT (HASIL) Surau An-Nur dijaga dengan baik Koleksi gambargambar yang menarik KPI Surau AnNur bersih daripada habuk dan sampah. Pameran di dalam bilik persatuan PELAN KONTIGENSI Penyediaan jadual giliran bertugas di Surau AnNur Persediaan gambargambar dan kaedah menyediakan buku skrap.

2.

Buku skrap

Membangunkan Pn. Wan modal insan En. Ayob

1 bulan

RM100.00

ISU STRATEGIK 2 :Ahli yang pasif dan tidak kreatif yang menjejaskan perjalanan aktiviti . STRATEGI :Membanteras sikap pelajar yang pasif .

BIL PROGRAM / TERAS PIPP PROJEK 1 Pertandingan Membangunkan kawat modal insan

TANGGUNG TEMPOH KOS / OUTPUT KPI JAWAB SUMBER (HASIL) En.Zawawi 3 jam RM 100 Setiap ahli Ramai En.Ayob digalakkan memberi terlibat jawapan yang betul dan tepat 1 bulan RM100 / tajaan sekolah atau PIBG RM50 Setiap ahli Modul terbaik digalakkan dijadikan terlibat Pameran di dalam bilik sains Setiap ahli Ahli dapat digalakkan menyelesaikan terlibat soalan dan mencari tempat yang diberi

PELAN KONTIGENSI Pengumuman pertandingan. Pemilihan soalan. Persediaan bahan dan kaedah.

Membina modul

Membangunkan Pn Wan modal insan Pn.Ayob

Exploresasi

Membangunkan En. Zawawi modal insan Pn.Wan

1 bulan

Mencari tempat untuk dijadikan tapak perkhemahan

PELAN OPERASI KELAB PENCEGAHAN JENAYAH TAHUN : 2012 PELAN OPERASI : 1 N ama Projek / Program Penjagaan Surau An-Nur Rasional Menggalakkan ahli berdisiplin dan mencintai kebersihan tempat beribadat. Objektif 1. Memupuk sikap bertanggung jawab, disiplin , semangat berpasukan dan rasa sayang kepada sekolah. 2. Menambah ilmu pengetahuan tentang kebersihan dan keimanan. Tempoh / Tarikh : Sepanjang tahun mulai Februari. Kumpulan Sasaran : Semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS

Penyerahan senarai nama AJK Surau An-Nur. Perjumpaan dan taklimat penjagaan surau kepada ahli.

En. Zawawi

1 hari

Pn. Wan Asmahaliza

1 hari

Pembentukan jadual bertugas dan persediaan peralatan untuk kerja penjagaan Surau An-Nur. Makluman jadual bertugas kepada semua ahli persatuan Pelaksanaan kerja penjagaan surau mengikut jadual bertugas.

Pn Wan Asmahaliza

1 hari

Pengerusi

1 minggu

Semua ahli En. Ayob Pn. Zawawi

Feb - Okt

6
.

Laporan pemantauan perjalanan kerja penjagaan surau.

Pn. Wan Asmahaliza

Akhir Oktober

PELAN OPERASI : 2 N a m a Projek / Program Buku Skrap Rasional : Melahirkan insan yang berfikiran positif dan berktrampilan Objektif 1. Menambah minat dan melahirkan semangat berkerjasama berpasukan. Tempoh / Tarikh 1 bulan. Kumpulan Sasaran Semua ahli Kelab Pencegahan Jenayah SKKB
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS

1 2

Penerangan mengenai buku skrap. Persediaan keperluan bahan untuk dijadikan buku skrap. a) bahan-bahan yang diperlukan (buku skrap, gambar-gambar) Kerja-kerja menampal gambar di dalam buku.

En. Ayob Semua ahli

1 hari 2 minggu

Semua ahli

2 minggu

CARTA GANTT PELAKSANAAAN PROGRAM KELAB PENCEGAHAN JENAYAH TAHUN 2012-13 BIL 1 / 2 3 4 5 6 Buku Skrap Surau An-Nur Membina modul Explorisasi / Perkhemahan / / / / / / / / / / / / / / / / NAMA PROJEK LATIHAN KAWAT JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV