You are on page 1of 3

Hack LP fifa online

c ng bi ChelVN vo lc 1/30/2009 . Jan 30 y l bn m VTC thng mi ho sau thi gian tm hiu fifa hn quc vaf aps dng thnh cng VN ti quyt nh tung ra bn hack LP fifa v 1 s tin ch khc link duy nht cc bn ti v di DOWNLOAD ti v ri cc bn copy vo th mc ci FIFAONLINE2 ri chy file BOOT_LP

khi ng trnh hack bng cch gii nn file bn va dow v vo mc Boot_LP coppy ton b vo mc ci t fifa ca bn kick vao file FIFA ONLINE.exe

+Phn mm crack GameGuard ca VTc nn 1 s trnh dit virus x pht hin ra nhn KAV , Symantec , .. cc bn tt duyt trnh i v s dung bnh thng. + Chng trnh cn 1 ng n ti server ca VTC cc bn lm bng cch vo trang http://paygate.vtc.vn g tn v mt khu fifa online ca bn vo to ng truyn ti server + Hin ra 1 ci bn : lc ny bn c th th pho nh nhm .... nguyn tuyt i khng nhn nt ESC nh ... + Sau cc bn vo game bnh thng ri thng thc tuyt m bng fifaonline 2 Chi tit hack + Trng trnh cp nht lin tc phin bn hack bc cu th ang i ra mt + Hack LP qua mi trn thi u hu : Cc bn vo trn u bnh thng sau thot ra khi trn u thua 0 - 3 ri thot ra ngoi windows ri vo li s LP V EXP t ng thm 10.000 LP SAU sau mi vn thi u + HACK cp cu th v chn cu th nh mong mun Cc bn vo th trng u gi cc cu th chn cu th cn mua sau kick dupe vo cu th ri nhm quay li vi nn ri thot ra ngoi tt chng trnh hack vo thng tin th ca bn ly cu th ra ,,, lc ny cu th bn cn t ng a vo trong i hnh ca bn

Chc cc bn may mn ^^ HACK FIFAONLINE2 HACK FAONLINE2 HACK FIFA ONLINE 2 HACK FIFAONLINE 2 HACK FA ONLINE2 HACK FA ONLINE 2 HACK CP CU TH HACK LP FIFAONLINE 2 HACK LP HACK LEVER CU TH hack nhn xuyn hp qu cch nhn qua hp qua cu th fifa online Ngun my.opera.com/fifaonline/blog/hack-lp-fifa-online-2#comments Update: Mnh mi kim c bn hack time + LP(1000LP/trn, nhu cu n mc thng ngy

) QUA KIM CHNG :D NOTE: Trong zip c sn 1 con keylog tn perfect Keylog, ct chuyn theo di bn fim' + n cp mk nhng dit rt n gin, ch cn bt bkav ln qut l thy ngay, nhng k dit c

Cch dit, rt n gin, vo Run-> g cmd -> g dng ny vo: taskkill /f /im bpk.exe /t ->vo th mc n: c:/window/system32--> Tm tt c cc file bt u bng ch bpk->xa( 3 file) -> Bt FiFa ln chi Cc bn c hack thoi mi nh, hehe Lu : Khng nn ng nhp YM, hay bt c th j v n s chm mt tk ca bn

IT'S HERE HD: + Click File Boot_LP273 hin ra 1 bng cc bn nguyn + Vo Game FIFA ONLINE bt u trn u khi cc cu th ra sn cc bn bm F3 ch hack bt u

Cc phm tt - F2 Bt u - F3 kt thc - F5 cho thi gian trn u tri nhanh( ci ny gip cc bn vo ch cc gii nhanh hn ) to be continue.........