You are on page 1of 8

I.

CU HI C BN nh ngha:

Cu hi c bn l cu hi c xy dng t cc khi nim ca mt bi hc, cu hi va sc vi hc sinh v p ng mc tiu ca bi hc . Hc sinh ch cn nm nhng khi nim c bn l c th lm c. ng thi, n phi xut pht t mt ci quen thuc, va sc vi hc sinh. Mc ch: -Cc cu hi c bn nhm gip hc sinh cng c nhng kin thc c bn nht trong bi hc -Xc nh c mc tiu bi hc

Bi 1

Cho tp hp A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. C bao nhiu s t nhin c nm ch s i mt khc nhau c ly ra t tp A? Gii: S cc s t nhin c nm ch s i mt khc nhau c ly ra t tp A l chnh hp chp 5 ca 7 phn t:

s cc s cn tm l:

= 2520 s.

Bi 2 Tnh s cc s c nm ch s i mt khc nhau c vit c thnh lp t tp {1, 2, 3, 4, 5}. Trong ba ch s u l ba s l, hai ch s cui l hai s chn. Gii: S cc s l c vit bi ng ba ch s l 1, 3, 5 l: 3! = 6 S cc s chn c vit bi ng hai ch s chn 2, 4 l: 2! = 2

Do , s cc s cn tm tha mn bi l: 3!.2! = 12. Bi 3 Mt lp hc c 20 hc sinh trong c 2 cn b lp. Hi c bao nhiu cch c 3 ngi i d hi ngh hi sinh vin ca trng sao cho trong 3 ngi c t nht 1 cn b lp? Gii: Cch 1:

C lp.

= 306 cch c 3 ngi c 1 cn b

C lp.

= 18 cch c 3 ngi c 2 cn b

Vy c 306 + 18 = 324 cch. Cch 2:


C C

= 1140 cch c 3 ngi bt k. = 816 cch c 3 ngi trong khng

c cn b lp no.

Vy s cch c 3 ngi trong c t nht 1 cn b lp l: 1140 816 = 324 cch. Bi 4 Rt gn biu thc: A = vi 3 k n Gii: p dng cng thc: Ta c: A = ) = =( = = Bi 5 Tnh S = + + + + + trong l +2 + + + )+( + ) + + ) + 2( = + )+( + + 3 + 3 +

s t hp chp k ca n phn t. Gii: p dng tnh cht: = ta c:

S= Hay S=

+ +

+ +

+ = =

2S = S=

+ +

= 1024. u im: - Gip hc sinh tip thu bi ngay ti lp - Thong qua cc cu hi c th gip hc sinh nh lu hn - Gip hc sinh c hng th hn trong bi ging - Thng qua cu tr li ca hc sinh, ngi gio vin c th nh gi c trnh hc tp, nhng l hng kin thc c bn cn phi b sung cho hc sinh

Nhc im: - Mt s hc sinh c th c cm gic chn nn v bi tp qu d

- a ra nhiu cu hi c bn qu s khng nng cao c t duy ca hc sinh v khng t hc sinh vo tnh hung c vn II. PHN CU HI GI M nh ngha

L cu hi trong c mt phn gi hc sinh tr li Sau khi tr li cu hi, hc sinh c th m rng kin thc qua phm vi khc
1)

Chng minh cng thc: cng thc ca t hp).

(dng

Chng minh: Ta c: Vy v

2)Mi hon v ca mt t hp chp k ca A cho ta mt chnh hp chp chp k ca A. T , xy dng cng thc ca t hp. Tr li 3)Xem vic sp xp th t n phn t ca A l mt cng vic gm n cng on. Cng on 1 l chn phn t xp vo v tr th 1, cng on 2 l chn phn t xp vo v tr 2Cng on th n l chn phn t xp vo v tr n. Vy c bao nhiu cch thc hin? Tr li: l cch sp xp th t n phn t ca A: 4)Trong Ban chp hnh on gm 7 ngi, cn chn 3 ngi vo ban thng v a)Nu khng phn bit v chc v ca 3 ngi trong ban thng v th c bao nhiu cch chn?

Chn 3 ngi trong 7 ngi khng phn bit th t l t hp chp 3 ca 7: c cch chn (35 cch chn) b) Nu cn chn 3 ngi vo ban thng v vi cc chc v : B th, Ph b th, y vin thng v th c bao nhiu cch chn? Chn 3 ngi trong 7 ngi phn bit th t vi cc chc v l chnh hp chp 3 ca 7:

cch chn (210 cch chn).

u im: - Gip ngi c nh hng cu tr li - Bm st ch cu hi, trnh lc - Pht huy kh nng t duy