KAJIAN HALA TUJU GRADUAN DARUL QURAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (1969 – 2010

)

DARUL QURAN JAKIM JALAN HAMZAH, AMPANG PECAH 44000 KUALA KUBU BHARU SELANGOR
1

my CAWANGAN PENGAJIAN IJAZAH DARUL QURAN JAKIM JALAN HAMZAH. Ustaz Alias bin Ahmad Tel: 03-6063 5425 E-mel : alias_ahmad@islam.com 4.com. Ampang Pecah 44000 Kuala Kubu Bharu Selangor Tel: 03-6063 5333 Faks: 03-6064 1069 3. Ustaz Yusri bin Chek Tel: 03-6063 5427 E-mel : yusri@islam. Cawangan Pengajian Ijazah Darul Quran Jakim Jalan Hamzah. AMPANG PECAH 44000 KUALA KUBU BHARU SELANGOR 2 . Kerjasama pihak anda didahului dengan ucapan terima kasih.gov.   Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada: 1.gov.my yusrichek08@yahoo.my 2. Semua maklumat yang diberikan oleh anda adalah dirahsiakan dan hanya digunakan untuk kajian ini semata-mata.my 5.KAJIAN HALA TUJU GRADUAN DARUL QURAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (1969 – 2010) Catatan:  Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji hala tuju Graduan Darul Quran Jakim yang telah menamatkan pengajian mereka pada tahun 1969 – 2010.my alfakhru@yahoo.gov.com.gov.gov. Ustazah Hanizan binti Taib Tel: 03-6063 2006 E-mel : hani71@islam.my hanizan71@yahoo.com 6. Ustaz Mohd Pakhruddin Abdullah Tel: 03-6063 5426 E-mel : ustdin@islam. Hajjah Zawanah binti Muhammad Tel: 03-6063 5423 E-mel : zawanah@islam.my alinor6364@yahoo.

50 51 Ke atas 3. Negeri Asal: 1 2 3 4 5 6 7 8 Perlis Selangor Terengganu Sabah Sarawak W. Umur: 1 Lelaki 1 2 3 4 2 Perempuan 20 . Status perkahwinan: 1 2 3 Bujang Berkahwin Duda / janda Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Sembilan Pahang Pulau Pinang Perak Melayu Cina 9 10 11 12 13 14 15 16 4. Program Diploma Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat Tahfiz al-Quran wa al-Dakwah Tahfiz al-Quran wa al-Syariah Tahfiz al-Quran wa al-Hadis Tahfiz al-Quran wa al-Muamalat Tidak berkaitan 3 . Program pengajian Diploma 1 Sijil 2 Syukbah 1 2 3 4 5 6 2. Keturunan: 1 2 3 4 BAHAGIAN B (MAKLUMAT PENGAJIAN DI DARUL QURAN) 1.P Putrajaya India Lain-lain: _________ 5. Jantina: 2.KAJIAN HALA TUJU GRADUAN DARUL QURAN JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (1969 – 2010) BAHAGIAN A (LATAR BELAKANG RESPONDEN) 1.P Kuala Lumpur W.30 31 .25 26 .45 46 .Kebawah 21 .P Labuan W.35 5 6 7 8 36 .40 41 .

) A B C D E F G H Minat dalam bidang ini Prospek kerjaya yang lebih baik Gaji yang lumayan bagi mereka dalam bidang ini Dicadangkan oleh pihak sekolah/guru/guru kerjaya dan kaunseling Keputusan ibu/bapa Kawan-kawan mengambil bidang ini Bidang ini paling berkaitan dengan latar belakang pendidikan saya Lain-lain (nyatakan)____________________________________ 5. Contohnya: sekiranya sebab A. B dan C dipilih. Kenapa anda memilih bidang tahfiz ini? (sila tandakan nombor 1. Tahun bergraduasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1969 / 1970 1970 / 1971 1971 / 1972 1972 / 1973 1973 / 1974 1974 / 1975 1975 / 1976 1976 / 1977 1977 / 1978 1978 / 1979 1979 / 1980 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1980 / 1981 1981 / 1982 1982 / 1983 1983 / 1984 1984 / 1985 1985 / 1986 1986 / 1987 1987 / 1988 1988 / 1989 1989 / 1990 1990 / 1991 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1991 / 1992 1992 / 1993 1993 / 1994 1994 / 1995 1995 / 1996 1996 / 1997 1997 / 1998 1998 / 1999 1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 34 35 36 37 38 39 40 41 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 / 2008 2008 / 2009 2009 / 2010 6.3. Pangkat kelulusan 1 2 3 4 Mumtaz Jayyid Jiddan Jayyid Maqbul 4 .2. diikuti C. tandakan 1 di kotak A. kemudian B. Sesi Kemasukan ke Darul Quran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1966 / 1967 1967 / 1968 1968 / 1969 1969 / 1970 1970 / 1971 1971 / 1972 1972 / 1973 1973 / 1974 1974 / 1975 1975 / 1976 1976 / 1977 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1977 / 1978 1978 / 1979 1979 / 1980 1980 / 1981 1981 / 1982 1982 / 1983 1983 / 1984 1984 / 1985 1985 / 1986 1986 / 1987 1987 / 1988 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1988 / 1989 1989 / 1990 1990 / 1991 1991 / 1992 1992 / 1993 1993 / 1994 1994 / 1995 1995 / 1996 1996 / 1997 1997 / 1998 1998 / 1999 34 35 36 37 38 39 40 41 1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 4.3 mengikut keutamaan. dan sebab yang utama adalah A. 2 di kotak C dan 3 di kotak B.

naqib usrah. 1 2 1 2 1 2 1 2 9. 3. Ilmu yang anda pelajari di DQ dapat diaplikasikan dalam kehidupan anda. tempat rujukan dalam bidang 1 2 Setuju 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  Tidak setuju      1 2 1 2 1 2 Ilmu yang anda pelajari di DQ dapat diaplikasikan di dalam kerjaya yang diceburi. Maqbul) yang anda perolehi di DQ membantu anda mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Jayyid Jiddan. 5. 2. Anda mampu menjadi pengkhususan anda. Masyarakat memberikan tanggapan yang tinggi (highexpectation) kepada anda sebagai graduan DQ dalam bidang agama secara khusus. Kelulusan Diploma (Mumtaz. penceramah. Suasana / bi’ah pembelajaran sepanjang tempoh pengajian di DQ sesuai untuk melahirkan hafiz / hafizah. Jayyid. 4. Kurikulum yang diikuti di DQ sesuai untuk menyediakan anda sebagai tempat rujukan dalam bidang pengkhususan anda. tempat rujukan masalah agama dan seumpamanya). Tempoh pengajian yang anda lalui di DQ mencukupi untuk melahirkan anda sebagai seorang yang berpengetahuan tentang agama. Ilmu yang anda pelajari di DQ dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 8. 7. (Sebagai contoh: kebolehan menjadi imam. 5 1 2 3 Sangat setuju 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 .BAHAGIAN C (PENILAIAN ANDA TERHADAP DIRI SENDIRI SEBAGAI GRADUAN DARUL QURAN) Sila bulatkan pada nombor yang menggambarkan penilaian anda bagi kenyataan di bawah berdasarkan skala berikut: Setuju Sangat tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Sangat setuju Kurang setuju 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 6. 1 2 3 10. khatib. Anda sebagai graduan DQ sesuai diberi gelaran sebagai hafiz / hafizah.

Kelulusan Diploma (Mumtaz. Maqbul) yang anda peroleh di DQ membantu anda mendapatkan pekerjaan / menyambung pengajian. (sebagai contoh: kebolehan menjadi imam. Reputasi DQ membantu anda mendapatkan pekerjaan / menyambung pengajian dengan mudah/cepat. 2. 14. 1 2 4 6. Jayyid.11. tempat rujukan masalah agama dan seumpamanya). 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 BAHAGIAN D (PANDANGAN ANDA TERHADAP GRADUAN DIPLOMA DQ ) Sila bulatkan pada nombor yang menggambarkan tanggapan anda bagi kenyataan di bawah berdasarkan skala berikut: Setuju Sangat tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Sangat setuju Kurang setuju 3 3 3 3 3 3 Tidak setuju      1. 12. Masyarakat memberikan tanggapan / harapan yang tinggi (high-expectation) kepada graduan DQ dalam bidang agama secara khusus. 13. 3. 6 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 5. 1 2 4 Sangat setuju 5 5 5 5 5 5 Setuju . Suasana / bi’ah pembelajaran sepanjang tempoh pengajian di DQ sesuai untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan tentang agama. 4. Tempoh pengajian yang dilalui di DQ mencukupi untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan tentang agama. Sistem pengajian di DQ memberikan ilmu pengetahuan yang sempurna kepada para pelajarnya. khatib. Anda berbangga menjadi graduan DQ. penceramah. Reputasi DQ membantu anda mendapatkan pekerjaan / menyambung pengajian. Pada pandangan anda graduan DQ sesuai untuk digelar sebagai hafiz / hafizah. Graduan DQ yang menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. naqib usrah. Jayyid Jiddan.

1 8. Adalah lebih mudah bagi graduan DQ untuk menceburi bidang 1 perniagaan berbanding bidang-bidang kerjaya lain. 17. Tidak banyak peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada graduan DQ di sektor awam. Penglibatan graduan DQ dalam aktiviti ko-kurikulum semasa di 1 kampus memberi kelebihan untuk berjaya dalam kerjaya. 1 1 10. Graduan DQ mempunyai kelebihan berbanding graduan 1 daripada pengajian lain dalam aspek kerjaya di bidang perniagaan. Penguasaan Bahasa Inggeris penting kepada graduan DQ 1 untuk bersaing dalam pasaran kerjaya. 11.Sila bulatkan pada nombor yang menggambarkan penilaian anda bagi kenyataan di bawah berdasarkan skala berikut: Setuju       7. Graduan DQ bekerja dalam bidang pengkhususan yang 1 diambil di peringkat Diploma DQ. Graduan DQ sukar mendapatkan tempat di pasaran kerja 1 sektor awam / kerajaan. 15. Graduan DQ yang menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda bertujuan untuk memperlengkapkan ilmu pengetahuan. Tidak banyak bidang kerjaya terbuka kepada graduan DQ di sektor swasta / korporat. 12. 1 7 Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Sangat setuju . 9. Graduan DQ mampu bersaing di pasaran kerjaya. Graduan DQ sukar mendapatkan tempat di pasaran kerja 1 sektor swasta. 16. 13. 14.

DQ mampu menghasilkan produk yang menjadi ilmuwan 27. 1 2 4 26. Latihan industri (praktikum) patut dijadikan mata pelajaran 1 2 4 wajib di DQ. 21. Islam. Latihan industri (praktikum) boleh membantu meningkatkan 1 2 4 potensi diri graduan DQ dalam pasaran kerjaya.Sila bulatkan pada nombor yang menggambarkan tanggapan anda bagi kenyataan di bawah berdasarkan skala berikut: Sangat tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Setuju Sangat setuju Kurang setuju 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 18. 24. IT. 19. DQ mampu menghasilkan produk yang menjadi modal insan 1 2 4 kepada pasaran kerjaya. Latihan industri (praktikum) boleh membantu meningkatkan 1 2 4 peluang graduan DQ dalam pasaran kerjaya. Pelajar DQ perlu menjalani latihan industri (praktikum) dalam 1 2 4 tempoh pengajian mereka. DQ perlu mewujudkan hubungan langsung dengan badan / syarikat di luar. 20. Untuk 1 2 4 memastikan graduan yang keluar daripada DQ mendapat tempat di pasaran kerjaya. Penguasaan graduan DQ terhadap kemahiran sampingan (contohnya: kemahiran ICT. Latihan industri (praktikum) patut dijadikan mata pelajaran 1 2 4 wajib di sesetengah jabatan/pengkhususan di DQ. dan penulisan) memberi kelebihan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Latihan industri (praktikum) tidak memberi sumbangan kepada 1 2 4 graduan DQ dalam kerjaya mereka. 25. 23. 1 2 4 8 Sangat setuju 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5       Tidak setuju Setuju . 22.

16. Ijazah Ijazah Sarjana Muda (B. 11. Lep.A Hons) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1. __________________ 1 2 3 4 9 .A) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Bidang pengajian Syariah Usuluddin Qiraat Dakwah Pendidikan Islam Kaunseling Ekonomi dan Muamalat Perubatan Pentadbiran Perniagaan Farmasi Pendidikan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Perakaunan Undang-undang Sains kemanusiaan Ph. 13. 4. 5. 15. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ilmu Wahyu Lain-lain 18. 3. 12. 6.BAHAGIAN E Apakah yang anda lakukan dalam tempoh 12 bulan selepas Konvokesyen di DQ? 1 2 3 4 Melanjutkan pengajian Bekerja (sebarang pekerjaan) Melanjutkan pengajian dan bekerja Tidak melanjutkan pengajian dan tidak bekerja (Sila jawab bahagian F) (Sila jawab bahagian G) (Sila jawab bahagian F & G) (Sila jawab bahagian H) BAHAGIAN F (MELANJUTKAN PENGAJIAN) 1. 9. 14.D Dip. 10. 2. 17. 7. 8. Sila tandakan () bidang dan pengajian yang sedang dan telah anda ikuti: Sarjana (M.

Bidang tugas pekerjaan tersebut: 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkeranian / pentadbiran Latihan / kursus Kewangan / perbankan Pendidikan / perguruan Keselamatan Perniagaan runcit / borong Pengangkutan Pertanian / penternakan 9 10 11 12 13 14 15 Mekanikal / teknikal Kesihatan / kerja sosial Penulisan / kesenian IT / ICT Pembinaan Pemasaran Lain-lain: ________________ 5. Kelulusan Bulan dan tahun memulakan pengajian Bulan dan tahun mendapat penganugerahan (Tidak semestinya tahun konvo) Nama Institusi / / / / / / / / BAHAGIAN G (PENEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN PERTAMA) 1. Adakah anda menjalankan kerja-kerja sampingan? 1 Ya Guru al-Quran Imam Guru Ta’mir 2 Tidak Guru Tuisyen Penceramah Lain-lain (nyatakan):_________________ (Sila nyatakan sekiranya ada) 1 2 3 4 5 6 3. Apakah pekerjaan pertama anda selepas tamat pengajian di DQ? (sebarang pekerjaan) Pekerjaan: ____________________________ 2. sila nyatakan maklumat berkenaan tuan/ puan. Taraf pekerjaan: (sila rujuk Lampiran A untuk definisi taraf pekerjaan) 1 2 3 Tetap Kontrak Sementara 4 5 6 Sebagai majikan Bekerja sendiri Bekerja dengan keluarga 10 .2. Berkaitan soalan bahagian F (1) di atas. Sektor pekerjaan 1 2 3 Kerajaan Badan berkanun Swasta multinasional 4 5 6 Swasta tempatan Firma/syarikat/ladang/perusahaan sendiri Lain-lain (nyatakan): ________________ 4.

Kelulusan yang digunakan bagi pekerjaan tersebut (boleh tanda lebih daripada satu) A B C SPM STPM Sijil D E F Diploma Ijazah Sarjana Muda Tidak memerlukan kelulusan 9. 1 Ya 2 Tidak 10.6. Pendapatan kasar bulanan pertama daripada pekerjaan yang dinyatakan di atas 1 2 3 4 5 6 RM 1000 dan ke bawah RM 1000 – RM 2000 RM 2000 – RM 3000 RM 3000 – RM 4000 RM 4000 – RM 5000 RM 5000 dan ke atas Lain-lain: RM ________ 7. Tandakan () pada skala di bawah berdasarkan tahap kerelevanan pekerjaan ini dengan pengajian anda semasa di DQ. Tempoh anda bekerja untuk pekerjaan tersebut. Apakah sebab utama anda tidak bekerja setelah tamat Program Diploma? Memilih untuk tidak bekerja (suri rumah/dll) 1 Masih mencari pekerjaan 2 Ingin berehat 3 Tidak ada pekerjaan yang sesuai 4 Lain-lain: (nyatakan): ______________________________________________ 5 ________________________________________________________ 11 . Contoh (5 Tahun 3 Bulan) Tahun Bulan @ Sehingga sekarang 8. sila jawab Bahagian I ) BAHAGIAN H (TIDAK BEKERJA DAN TIDAK MENYAMBUNG PELAJARAN) 1. Sangat tidak relevan  Tidak relevan  Kurang relevan  Relevan  Sangat relevan        11. Adakah anda menceburi bidang berkaitan tahfiz al-Quran ?. Adakah anda bertukar kerjaya / pekerjaan ?. 1 Ya 2 Tidak ( Jika Ya.

berkaitan tahfiz al-Quran ?. Apakah pekerjaan anda sekarang? Pekerjaan: __________________ 2. Taraf pekerjaan: (sila rujuk Lampiran A untuk definisi taraf pekerjaan) 1 2 3 Tetap Kontrak Sementara 4 5 6 Sebagai majikan Bekerja sendiri Bekerja dengan keluarga 6. 1 Ya 2 Tidak 7. 3. Bidang tugas 1 2 3 4 5 6 7 8 Perkeranian / pentadbiran Latihan / kursus Kewangan / perbankan Pendidikan / perguruan Keselamatan Perniagaan runcit/borong Pengangkutan Pertanian / penternakan 9 10 11 12 13 14 15 Mekanikal / teknikal Kesihatan / kerja sosial Penulisan / kesenian IT / ICT Pembinaan Pemasaran Lain-lain: ________________ 5. Adakah bidang yang anda ceburi.BAHAGIAN I (PENEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN SEKARANG) 1. Pendapatan bulanan daripada pekerjaan yang dinyatakan di atas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 RM 500 dan ke bawah RM 501 – RM 1000 RM 1001 – RM 1500 RM 1501 – RM 2000 RM 2001 – RM 2500 RM 2501 – RM 3000 RM 3001 – RM 3500 RM 3501 – RM 4000 RM 4001 – RM 4500 RM 4501 – RM 5000 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 RM 5001 – RM 5500 RM 5501 – RM 6000 RM 6001 – RM 6500 RM 6501 – RM 7000 RM 7001 – RM 7500 RM 7501 – RM 8000 RM 8001 – RM 8500 RM 8501 – RM 9000 RM 9001 – RM 9500 RM 9501 dan ke atas atau nyatakan: RM ________ 12 . Nama institusi / majikan: _______________________ Sektor pekerjaan 1 2 3 4 5 6 Kerajaan Badan berkanun Swasta multinasional Swasta tempatan Firma / syarikat / ladang / perusahaan sendiri Lain-lain (nyatakan): ________________ 4.

Saya dapat mengingati 10 juzuk dengan baik. Saya dapat mengingati 15 juzuk dengan ulangan (i’adah). 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Setuju 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  Tidak setuju      1 2 1 2 1 2 1 2 10. 4.8. Saya masih mengingati 30 juzuk dengan baik Saya masih mengingati 30 juzuk dengan ulangan (i’adah). Saya tidak mampu menjawab dengan spontan sekiranya ditanya berkaitan ayat-ayat al-Quran 1 2 13 Sangat setuju 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . Saya dapat mengingati 10 juzuk dengan dengan ulangan (i’adah).Hons) Ijazah Sarjana (M. 8.A. 6. D) Tidak memerlukan kelulusan BAHAGIAN J (MAKLUMAT MENGENAI HAFAZAN AL-QURAN) Sila bulatkan pada nombor yang menggambarkan penilaian anda bagi kenyataan di bawah berdasarkan skala berikut: Setuju Sangat tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Sangat setuju Kurang setuju 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1. 2. 9. 5. Saya dapat mengingati 15 juzuk dengan baik. Saya dapat mengingati 5 juzuk dengan baik Saya dapat mengingati 5 juzuk dengan dengan ulangan (i’adah) Saya hanya mengingati surah-surah tertentu dengan lancar. 7.A) Doktor Falsafah (Ph. 3. Kelulusan yang digunakan bagi pekerjaan tersebut (boleh tanda lebih dari satu) A B C D SPM STPM Sijil Diploma E F G H Ijazah Sarjana Muda (B.

mendengar bacaan al-Quran melalui alat 1 2 Setuju 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  Tidak setuju      1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 20. Saya menjadi guru tasmik al-Quran 23. Persekitaran tidak mendorong saya menjaga hafazan 14 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 Sangat setuju 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 . 25. Saya sering rakaman. Saya tidak mempunyai masa untuk iadah 24. Saya memperuntukkan masa untuk bertalaqqi 22. Saya mengulang sebanyak 1-2 juzuk setiap hari 15. Saya sentiasa membaca ayat-ayat al-Quran yang dihafal di dalam solat 21. 14. Saya tidak memperuntukkan masa tertentu untuk i’adah 19. Saya melazimkan diri untuk mengulang al-Quran setiap kali selesai solat fardhu sebanyak 1 juzuk 12. 16. Saya akan bertalaqqi jika terdapat kelapangan 18. Saya mengulang sebanyak 3 juzuk setiap hari.BAHAGIAN K (MAKLUMAT MENGENAI PENJAGAAN HAFAZAN AL-QURAN) Sila bulatkan pada nombor yang menggambarkan penilaian anda bagi kenyataan di bawah berdasarkan skala berikut: Setuju Sangat tidak setuju Sangat tidak setuju Tidak setuju Kurang setuju Sangat setuju Kurang setuju 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11. Saya sentiasa mendapat tawaran / jemputan menjadi imam terawih setiap bulan Ramadhan. Saya mengulang al-Quran menggunakan kaedah ‘couple’ 17. Saya menetapkan waktu yang khusus untuk mengulang alQuran 13. Pasangan / ibu bapa menjadi pendorong untuk i’adah.

.............................................................................................................................................................................................................................................. apakah aspek-aspek baru yang perlu diberi penekanan/ dimasukkan ke dalam program untuk menjadikan ia lebih relevan dengan keperluan pasaran kerjaya? Nyatakan: ................................................................................................... ..................................................... ................................................................................................................................................................................ ...... ................................................................... teknik pengajaran / alat bantu mengajar................................................................................................ sukacita sekiranya dapat anda nyatakan dalam ruangan yang disediakan: 1............................................................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................BAHAGIAN L Jika anda mempunyai sebarang pandangan dan cadangan berkenaan perkara-perkara berikut............................... ........ .............................. 3.... 2........................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................ perpustakaan................................................................................................................................................................................................................................................................... .................... ................................. ................................................................. ............................................................................... ......................................................................................... Apakah cadangan anda untuk melahirkan graduan yang berketerampilan dan lebih mudah mendapat pekerjaan? Nyatakan: ............................................................................. Apakah cadangan anda untuk memperbaiki kualiti program yang telah anda ikuti? (contoh dari: segi kurikulum / kandungan kursus................................ .. makmal komputer dan lain-lain) Nyatakan: ................... ................................... Pada pendapat anda..... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ -TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA YANG ANDA BERIKAN- 15 .......................................................................................................................................................

gaji. Seseorang yang mengerjakan ladang sendiri. gaji. perniagaan atau perusahaan sendiri tanpa menggaji pekerja di ladang. Pekerja sementara: Seseorang yang bekerja untuk majikan awam atau swasta secara sementara atau sambilan dan menerima ganjaran seperti upah. komisen. iii. 16 . komisen. komisen. Sebagai majikan i. gaji. perniagaan atau perusahaannya. tip atau upahan yang berbentuk mata benda (in kind) untuk satu tempoh tertentu yang ditetapkan (kontrak) oleh majikan dan kontrak ini boleh diperbaharui mengikut keperluan majikan. perniagaan atau perusahaannya. Bekerja dengan keluarga i. tip atau upahan yang berbentuk mata benda (in kind) untuk satu tempoh yang ditetapkan (secara sementara) atau tidak ditetapkan (secara sambilan) oleh majikan. perusahaan ladang atau perniagaan lain di ladang. perniagaan atau perusahaan yang dijalankan oleh ahli lain keluarganya tanpa menerima sebarang bayaran. Bekerja sendiri i.Lampiran A Definisi taraf pekerjaan (sebagai panduan untuk menjawab soalan Bahagian G (6) dan Bahagian I (6) Pekerja: i. Seseorang yang bekerja di ladang. Pekerja tetap: Seseorang yang bekerja untuk majikan awam atau swasta dan menerima ganjaran tetap seperti upah. Majikan merupakan seorang yang menjalankan sesuatu perniagaan. Pekerja kontrak: Seseorang yang bekerja untuk majikan awam atau swasta dan menerima ganjaran tetap seperti upah. tip atau upahan yang berbentuk mata benda (in kind) ii.