FIŞĂ DE LUCRU

1. Completaţi:
a) 1250 l = ......kl
b) 3,5 l = .......ml
c) 0,0025 kl =.......dl
d) 250 cl = .....hl
e) 3,79 dal = .......ml
f) 45000 dl = ......hl
g) 12500 cl = ........kl
h) 7,64 dal = .........cl
2. Calculaţi:
a) 1256 cl + 73 l + 0,0267 kl =
b) 4520 ml + 2,73 dal + 0,764 hl =
c) 1279 l – 5,78 dal =
d) 867 dl – 0,2479 hl =

FIŞĂ DE EVALUARE

2p
2p
2p
2p

1. Completaţi:
a) 45,3 l = .............. hl = ................ cl
b) 1200 ml = ................ dl = ..................... dal
2. Efectuaţi:
a) 7490 ml + 85 l + 0,003 kl =
b) 849 dal – 1289 dl =

Se acordă 2 puncte din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful