Η καταγραφή θα γίνει με αλφαβητική σειρά.

Για την καταγραφή των φράσεων κύριος οδηγός
υπήρξε το βιβλίο του Γ.Μαρκαντωνάτου Λεξικό Αρχαίων ,βυζαντινών και λόγιων φράσεων
της Ν.Ελληνικής. (εκδ.Gutenberg).
• Α1.»Αγρόν ηγόρασε» =μεταφ. : αδιαφόρησε ,δεν ενδιαφέρθηκε.Π.χ «Σου είπα
να μη πάει σε εκείνη τη συνάντηση ,αλλά εκείνος αγρόν ηγόρασε».
Προέλευση:Κατά Λουκάν 14,18»Ο πρώτος είπεν αυτώ.Αγρόν ηγόρασα ,και έχω
ανάγκη εξελθείν και ιδείν αυτόν...»
2.»Αβρόχοις ποσί» =με στεγνά πόδια.Μεταφ.=χωρίς κόπο,χωρίς ζημιά(ηθική
ή υλική).Π.χ «Αντε τυχερέ ξέμπλεξες από αυτήν την ιστορία αβρόχοις ποσί».
Προέλευση :Από τη γνωστή βιβλική ιστορία της διέλευσης των Εβραίων
μέσα από την Ερυθρά θάλασσα,χωρίς να βραχούν τα πόδια τους.»Αι εξακόσιαι εκείναι
χιλιάδες αι την Ερυθράν θάλασσαν αβρόχοις ποσί διαπεράσαι
...»
3.»Αγομαι και φέρομαι»= Καθοδηγούμαι ,παρασύρομαι,είμαι έρμαιο στα χέρια κάποιου.
4.»Αδυτον αδύτων» = ολωσδιόλου απόκρυφο,μυστικό και απρόσιτο μέρος.
5.»Αγρός του κεραμέως» =μεταφ. για κτήμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο που έχει αφεθεί
έρημο και απροστάτευτο.Προέλευση : Κατά Ματθαίον 27,7 «΢υμβούλιον δε λαβόντες
ηγόρασαν εξ’αυτών τον αγρόν του κεραμέως εις ταφήν τοις ξένοις».
6.»Αι γεναιαί πάσαι»= Ολες οι γενιές των ανθρώπων(από το γνωστό εγκώμιο
(γ’στάση) της Μ.Παρασκευής.
7.»Αιδήμων σιγή» = ένοχη σιωπή. Π.χ «Και τώρα η κυβέρνηση τηρεί αιδήμονα σιγήν για
αυτό το θέμα...»
8.»Αιδώς Αργείοι» =Ντροπή κύριοι!(Και τίτλος άρθρου στο /lexis)Δεν ντρέπεστε
επιτέλους;Φρειάζεται και λίγο φιλότιμο...Προέλευση :
Ομηρική φράση(Ιλ.Ε.787)
9.»Αιέν αριστεύειν» = Πάντοτε να αριστεύετε (Επίσης ομηρική φράση-Ιλ.Ζ208 «Αιεν
αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων»)
10.»Αιχμή δόρατος» = μεταφ.Σο δυνατότερο σημείο .Σο ισχυρότερο ατού μας.
11.»Ακρατος οίνος» = ανέρωτο,ανόθευτο κρασί.
12.»Ακρον αωτον» =Αποκορύφωμα,ακρότατο σημείο.Π.χ «Αυτό είναι το άκρον
άωτον της αχαριστίας..»Προέλευση : αρχαία φράση(Πίνδαρος...)
13.»Αλλαι μεν βουλαί ανθρώπων ,άλλα δε Θεός κελεύει» =Αλλα τα σχέδια των
ανθρώπων και άλλοι οι ορισμοί του Θεού.
14.»Αιώνιοι μοναί» =΢τη φράση «απεδήμησεν (ή εξεδήμησεν) εις τα αιωνίους
μονάς»
15.Αγαθόν το εξομολογείσθαι = είναι καλό το να εξομολογείται κανείς(Χαλμ. 91.1)
16.Αγαπάτε αλλήλους =Να αγαπάει ο ένας τον άλλο(Ιωάννη 15.12 και 17 «Αύτη εστίν η
εντολή η εμή,ίνα αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα υμάς»)
17.’Αλας της γης = αλάτι της γης(μεταφορική χρήση)Π.χ «Αυτοί έχουν την
ψαιδαίσθηση ότι είναι το άλας της γης»(ότι δηλ. είναι μοναδικοί στη γη).

18.Αλήστου μνήμης = αείμνηστος,αλησμόνητος.
19.Αμ’έπος αμ’έργον = το’πε και το’κανε.(Ηρόδοτος ΙΙΙ135 «αμα έπος τε και έργον εποίει»
δηλ. μόλις ξεστόμιζε το λόγο ,έκανε και το έργο).
20.’Αμα τη εμφανίσει(τη εντολή,προσκλήσει,κλπ.) = με την εμφάνιση,εντολή
,πρόσκληση,κλπ.
21.Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε =Να έχετε ματαξύ σας αλληλεγγ’υη,να βοηθάει
ο ένας το άλλο.(Παυλου προς Γαλάτας 6.2 «Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε, και ούτως
αναπληρώσατε τον νόμον του Φριστού»)
22.Ανάγκα και θεοί πείθονται = στην ανάγκη υποκύπτουν ακόμη και οι θεοί.(΢ιμ. 139
«ανάγκα δ’ουδέ θεοί μάχονται» δηλ. στην ανάγκη ούτε και οι θεοί δε μπορούν να
αντισταθούν).
23.Ανακρούω πρύμναν = κυριολ.οπισθοχωρώ κωπηλατώντας ανάποδα.Μεταφορ.
υπαναχωρώ ,κάνω στροφή.Π.χ «Η κυβέρνηση με την πρώτη επίθεση της αντιπολίτευσης
ανέκρουσε πρύμναν».
24.Αναξέω πληγάς = ξαναθυμίζω παλιά μίση.
25.Ανδρός χαρακτήρ εκ λόγου γνωρίζεται = ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου αποκαλύπτεται
από τον τρόπο που συζητεί.(Μενάν.Απόσπ.66)
26.Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος = Σων ενδόξων ανθρώπων είναι τάφος κάθε
γη.(φράση από τον επιτάφιο του Περικλή-Θουκ. ΙΙ,43.3)
27.Ανευ αιδούς = χωρίς ντροπή
28.Ανευ αποχρώντος λόγου = χωρίς σοβαρό λόγο.Π.χ «Σου επιβλήθηκε τόσο
βαριά ποινή ,άνευ αποχρώντος λόγου;»
29.Ανευ ετέρας προειδοποιήσεως = χωρίς άλλη προειδοποίηση.
30.Ανευ λόγου,καθυστερήσεως,αξίας,� �ντικρύσματος,όρων,προηγου� �ένου,
ουσίας,σημασίας,φόβου και πάθους = χωρίς λόγο,καθυστέρηση,αξία,κλπ.
31.Αντίπαλον δέος = Αντίπαλος ,ανταγωνιστής(Θουκυδ. ΙΙΙ 11.2)
32.Αντί πινακίου φακής = για ένα πιάτο φακή.Μεταφορ.Για ένα ασήμαντο ποσό .Π.χ
«Πούλησε το αμάξι του αντί πινακίου φακής».
33.Αντί του μάννα χολήν =αντί ευγνωμοσύνη του έδειξε αχαριστία.Π.χ «Σον
βοήθησε τόσο πολύ και εκείνος αντί του μάννα χολήν «.(Από τη γνωστή φράση «αντί του
μάννα χολήν,αντί του ύδατος όξος...)
34.’Απαγε απ’εμού = Μακριά από εμένα.
35.’Απαγε της βλασφημίας = Μην το πεις αυτό.Μην το σκεφτείς αυτό.
36.Απ’άκρου εις άκρον = σε όλη την έκταση ,παντού.
37.Απευκταίον = δυσάρεστο,συμφορά.
38.Απήγξατο = στη φράση «Ηλθε στο απήγξατο» δηλ.σε δεινή θέση,σε σημείο
απελπισίας.
39.Απλούς ο μύθος της αλήθειας = ο λόγος της αλήθειας είναι απλός.
40.Απνευστί = χωρίς αναπνοή,μονορούφι.
41.Από θεού άρξασθε =μεταφορ. ας κάνουμε πρώτα την προσευχή μας,ας αρχίσουμε την
εργασια μας επικαλούμενοι πρώτα τη βοήθεια του Θεού.
42.’Αχθος αρούρης =βάρος της γης.Μεταφορ.=αχρηστος άνθρωπος.Π.χ «αυτός ο
άνθρωπος κατάντησε άχθος αρούρης».(Προέλ.Από την ομηρική φράση Ιλ. ΢ 104 όπου ο
Αχιλλέας απευθυνόμενος στη μητέρα του Θέτιδα αποκαλεί τον ευατό του «άχθος

χ «ομιλεί από καθέδρας».Από καταβολής κόσμου = από την αρχή δημιουργίας του κόσμου.Αποφώλιον τέρας = απάισιος άνθρωπος.Αρτος και θεάματα(λατ..5) 44.κατανόησα . 65.Από το «αυτός έφα» των Πυθαγορείων .16(1130 a) Η ρήση αποδίδεται στον Βίαντα τον Πριηνέα.24.-Αγαμ. 47. και ΢οφ.Αυθωρεί και παραχρήμα = αμέσως .Από καιρού εις καιρόν =Καποτε.δογματικό.Αναβαλλόμενον = Π.panem et circenses) = Π. 61. V1. π.Ανέγνων.Π.Λουκά 15.Από τούδε και εις το εξής =Από τώρα και ύστερα.χ «΢ε συγχαίρω από καρδίας»(θερμά συγχαρητήρια).αθώος.Αρχαί ωδίνων =αρχές δυσκολιών.Π.κατέγνων =διάβασα.9. 55.34) 45.8 και Θουκ.γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν.Απορώ και εξίσταμαι =Νιώθω άφατη έκπληξη.KB.Παρασκευής).Από κορυφής μέχρι ονύχων = από την κορυφή μέχρι τα νύχια.(Ματθ.Από καθέδρας = με ύφος αυθεντικό. Νικ.κάποτε.Από καρδίας = από την καρδιά μου .Καμιά φορά και ειρωνικά.(Προέλ.παλαβός.Μεταφ.απόσπ.Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει = μέχρι να φτάσει το ποτήρι στα χείλη πολλά μπορεί να συμβούν.’Αγνωστοι αι βουλαί του υψίστου =Αγνωστες οι σκέψεις του Θεού.Αφέωνταί σου αι αμαρτίαι =΢ε συγχωρώ για τα αμαρτήματά σου. 57.(Προέλ.μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο (Δημοκρ.διεφθαρμένος.ανοίξτε τις πόρτες.Αρχή άνδρα δείκνυσι =Η εξουσία αποκαλύπτει το χαρακτήρα του ανθρώπου. 46. (Προέλ. απονήρευτος. 49.36) .12) 64.καταστροφών. 51. 63.Αυτός είναι απολωλός πρόβατον».έγνων.230) • Βους επί γλώσση μέγας = λέγεται για κάποιον που κρατά από δωροδοκία ή από ανωτέρα βία το στόμα του κλειστό. 43.Πβ.΢τη διάρκεια του Με-σαίωνα με το Αυτός έφα αναφέρονταν οι σοφοί στην αυθεντία του Αριστοτέλη.(Ματθ.(Από τον κανόνα του Μ.Αριστ.Ανά τας ρύμας και τα αγυιάς = στα σοκάκια και στους δρόμους. Ηθ. 53. (ομιλεί με ύφος μη επιδεχόμενο αντίρρηση)Λατινικά : ex cathedra.Αφες αυτοίς.αρούρης»). 58.΢αββάτου-ωδή ζ’) • B• Βίος ανεόρταστος μακρά οδός απανδόκευτος = Ζωή χωρίς γιορτές . 175-177).Αφραστον θαύμα = ανείπωτο θαύμα .(Αισχ.χαζός.χ «του έψαλε τον αναβαλλόμενον» .’Αρατε πύλας = σηκώστε τις πύλες .».στη στιγμή.δηλ..όταν διάβασε βιβλίο με περιεχόμενο χριστιανικό γραμμένο σε αρχαίους στίχους). 54.χ «Μη ζητάτε ευθύνες από αυτόν.ά κακος. 62. το είπε Αυτός-ο δάσκαλος).(Προελ. 48. 59.(Λουκά 23.δηλ. 56. Αντιγ.Απολωλός πρόβατον =παραστρατημένος . 50.Κατά διαστήματα.χ «Ενδιαφέρονται μόνο για άρτο και θεάματα.(Η γνωστή φράση του Ιουλιανού του παραβάτη . του έκανε παρατηρήσεις πολλή ώρα.Από τροπάριο της Αγ.6) 52.. 60.Αυτός έφα =Αυτός το είπε (λέγεται για κάπιον που έχει μεγαλο και αδιαμφισβήτητο κύρος).καταδίκασα.τα έχω εντελώς χαμένα.Ου γαρ οίδασι τί ποιούσι =συγχώρεσέ τους .

{Από τη φράση «σκωλήκων βρώμα και δυσωδία»(= τροφή σκουληκιών και δυσοσμία) στη νεκρώσιμη ακολουθία.(Πβ.• Βίος αβίωτος = Ζωή ανυπόφορη.΢οφ.2) • Βαστάζω τον σταυρόν του μαρτυρίου = υποφέρω φοβερά βάσανα.(Ματθ.(Υράση από Θουκυδίδη-ΙΙΙ 82. • Βάπτισμα του πυρός = μεταφορ.πήγε κατευθείαν στην γέενναν του πυρός». • Βαίνω κατά κρημνών = κατά διαβόλου( βλ. • Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός = Λέγεται για κάποιον που είναι πολύ γνωστός σε κάποιο μέρος.)(Ματθ. • Βίαιος διδάσκαλος ο πόλεμος = Ο πόλεμος διδάσκει κάθε είδους βιαιότητα..χ «Σέτοιος που ήταν .Γ που δεν τις είχα υπόψη μου.τα έδωσαν όλα για να γλιτώσουν.Π.Οιδ.Π.που θέλουμε να αποκρύψουμε.).17.VII. «Σον πέρασε γενεάς δεκατέσσαρας»(= του έβρισε όλο του το σόι.Συρ.133) • Γηράσκω δ’αεί πολλά διαδασκόμενος = Οσο γερνάω τόσο μαθαίνω(΢όλωνας) • Γλώσσα λανθάνουσα (τ’αληθή λέγει) = λέγεται όταν από απροσεξία ξεφύγει κάτι από το στόμα μας .(Ηροδοτος V. Επίσης μου διέφυγαν τα εξής : • Bρώμα και δυσωδία = Για χαρακτηρισμό κάποιου φαύλου προσώπου ή ανήθικης κατάστασης. • Γενεαί δεκατέσσαρες = Μεταφορ.Αί.: • Γαμειν ο μελλων εις μετανοιαν ερχεται = (Mενανδρου γνωμαι) O σκεπτομενος να παντρευτει εχει κιολας παρει το δρομο της μετανοιας.1214 ) • Γεγωνυία τη φωνή = με πολύ δυνατή φωνή. πρώτη εμπειρία.(Χαλμ 75. Α.} . • Βαίνω κατ’ευχήν = προχωρώ ευνοϊκά.χ «Ας προλάβουμε εμείς την ευκαιρία κι έπειτα γαία πυρί μειχθήτω».293) ‘Επειτα από παρατήρηση ευγενικής χρήστριας αναφέρω και μερικές άλλες αρχαίες φράσεις από το Β.18.Πλάτωνα Νομ.(Από στίχο αρχαίου άγνωστου ποιητή). Από το -Γ. • Γάμος άγαμος = ολέθριος γάμος. Γαία πυρί μειχθήτω = ας καταστραφεί το παν. εναρμόνιση αταίριαστων και αντιφατικών πραγμάτων. Ε 22) • Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον η = Ο ανόητος γελάει κι ας μην υπάρχει τίποτε το αστείο.17) • Γη και ύδωρ = Π.χ «Αναγκάστηκαν τελικά να δώσουν γυ και ύδωρ για να γλιτώσουν από τις απειλές του»(= υποχώρησαν εντελώς .1) • Γυναιξί κόσμον η σιγή φέρει = Η σιωπή είναι στολίδι για τις γυναίκες(΢οφ. Από το -Β.: • Βιον καλον ζης αν γυναικα μη εχεις = Καλή ζωή ζει εκείνος που δεν έχει γυναίκα. 944α) • Γ• Γαίαν έχοι ελαφράν = ευχή σ’έναν θάβεται(Ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει). • Γάμει δε μη την προικα αλλα την γυναικα = (Μενανδρου γνωμαι) Να νυμφευεσαι την γυναικα και οχι την προικα...Μεταφορ. • Γέεννα του πυρός = κόλαση.

(Ιω. • Δήλιον πρόβλημα = πολύ δύσκολο πρόβλημα.• Γένοιτο = μακάρι να γίνει.. • Δια ζώσης = προφορικά • Δια θαλάσσης.δια βοής.δια βίου.Αγ μ.1624.ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΠΗΓΑΖΟΤΝ ΣΑ ΚΑΛΤΣΕΡΑ)..δεύρο έξω») • Δεύτε λάβετε φως = (Από το γνωστό αναστάσιμο τροπάριο)Φρησιμοποιείται κυριολεκτικά και μεταφορικά.το χτύπημά σου γίνεται boomerang.ΙΑ.44) • ΔΔάκρυα τα προοίμια της τέχνης =Λέγεται για τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει κανείς . • Γη(ς) Μαδιάμ (Εξ. • Διαίρει και βασίλευε = Λατ. • Γραμματείς και Υαρισαίοι υποκριταί = για ανθρώπους ανειλικρινείς και υποκριτές(Λουκά ΙΑ. • ΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟ΢ ΕΡΡΤΗ ΣΑ ΥΑΤΛΑ = ΥΡΑ΢Η ΣΟΤ ΘΕΟΥΙΛΟΤ ΢ΣΗΝ ΕΙΚΑ΢ΙΑ =ΑΠΟ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΣΑ ΚΑΚΑ.43»Λαζαρε.Β15) • Γη της Επαγγελίας =λέγεται για τόπο εύφορο και ευτυχισμένο.η επίθεσή σου εναντίον μου αποβαίνει εις βάρος σου.26.(Ματθ.όταν αρχίζει να μαθαίνει μια τέχνη(Λουκ.δια παντός.Ενύπνιον 1.(Η ΑΠΑΝΣΗ΢Η ΠΟΤ ΣΟΤ ΕΔΨ΢Ε Η ΕΙΚΑ΢ΙΑ ΗΣΑΝ «ΔΙΑ ΓΤΝΑΙΚΟ΢ ΠΗΓΑΖΕΙ ΣΑ ΚΡΕΙΣΣΟΝΑ» ΔΗΛ.Αποστ.δια μακρών(διεξοδικά).Πυθ.795 και Πραξ. • Διέβην τον Ρουβίκωνα = μεταφορ.είθε να επαληθευτεί.απερίφ ραστα. • Δεύρο έξω = βγες έξω.δια νυκτός(στο διάστημα της νύχτας).(Από τη γνωστή ιστορία με τη δοκιμασία του Δαμοκλή.τα σέβη μου.κλπ.δια της βίας.δια τον φόβο των Ιουδαίων(λέγεται από κάποιον που θέλει να τονίσει ότι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα προφυλακτικά μέτρα σε μια δεδομένη περίπτωση).δι’άλλης οδού.ΙΙ95.14) • Δέοντα = τα πρέποντα . πήρα μια παράτολμη απόφαση(Η φράση αποδίδεται στον Ιούλιο Καίσαρα) • Διεμερίσαντο τα ιμάτια = έκαναν τη μοιρασιά μεταξύ τους .65) • Διαρρήδην = ρητά.παρουσιάσου.δια μέσου..δια παν ενδεχόμενο.χ «Σο ένταλμα εκείνο κρεμόταν ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι μου».(Περίφημη φράση γραμμένη στο Δελφικό μαντείο που αποδίδεται είτε στο Φείλωνα τον Λακεδαιμόνιο είτε στον ΢ωκράτη).χρειάζονται χρήματα.δια χειρός.Αισχ.Ευριπ. • Δεινόν προς κέντρα λακτίζειν = μεταφορ. • Διαρρηγνύω τα ιμάτια = διαμαρτυρομαι εντονότατα οτι είμαι αθώος. • Δει δέ χρημάτων = Τπάρχει ανάγκη χρημάτων.ενός αυλικού του τυράννου των ΢υρακουσών Διονυσίου).Βακχ.6) • Δαμόκλειος σπάθη = Π. ματαιοπονείς.δια ξηράς.Κ΢Σ.με τη βία. • Δια πυρός και σιδήρου = με κάθε μέσο .δεν άφησαν τίποτε . • Δια γυμνού οφθαλμού..κατηγορηματικά. • Δήλιος κολυμβητής = Αριστος κολυμβητης. • Γνώθι σαυτόν = να γνωρίσεις τον ευατό σου. • Δια της απουσίας. divide ut regnes • Δια βραχέων = με λίγα λόγια.(Πινδ.δια της εις άτοπον απαγωγής.

) • Δόξα τΨ ΘεΨ = Δόξα στο Θεό.αμοίραστο.εντούτοις ανέχονται άλλα πολύ σπουδαία.) • Δι’εσχάτην προδοσίαν = Π.. 10.Εάν το άλας μωρανθή = Δηλαδή . 45Α.(Πλατ.αν λείψου οι λίγοι και οι εκλεκτοί.στα τυφλά. • Δρακόντειος νόμος = νόμος πολύ σκληρός.(Ματθ.το χρέος σας».ΚΓ.1.α) 4.». (Ματθ. 2.665) Σέλος του -Δ• Ε1.Οιδ. • Δίκαιον της πυγμής = δίκαιο του ισχυρότερου.) 9.123.ει δυνατόν . • Δωρεάν ελάβετε.8) • Δώρον άδωρον = μεταφ.άχρηστο.ανώφελο(΢οφ.12) • Δράττομαι της ευκαιρίας = Βρίσκω την ευκαιρία. Κρίτ.όταν οι ορδές του Μωάμεθ ορμούσαν μέσα στην πόλη από την εκπορθημένη Κερκόπορτα).13) 3. Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται = Οταν κανείς δυστυχήσει όλοι κοιταζουν να επωφεληθούν από τη δυστυχία του.κ.Εγέρθητε) = ΢ήκω-΢ηκωθείτε.Μονόστ.χ.24.τα σκόρπισαν όλα(Λουκά ΚΓ.Ζ208) • Δουναι και λαβείν = δοσοληψίες.Εάλω η πόλις = Κυριεύθηκε η πόλη.τα στερνά.Εδέησε = έγινε δυνατό.»Είναι αχαρακτήριστη η τακτική αυτού του υπαλλήλου να βάζει τα έγγραφα εική και ως έτυχε στους φακέλους και να αδιαφορεί για όλα».Ει δε μή = διαφορετικά. .’Εασουν αυτό χαίρειν = ‘Αφησέ το να πάει στο καλό.34. (Ματθ.την δε κάμηλον καταπίνοντες =λέγεται για ανθρώπους που ενώ επιμένουν σε ασήματα πράγματα.(Υράση του Αρχιμήδη) • Δόσις ολίγη τε φίλη τε = Προσφορά μικρή αλλα έγκάρδια(Ομηρος Οδ.χ «Θα παρακαλούσα να μου εξοφλούσατε τώρα .χ «Ο διευθυντής απάντησε δίκην Ποντίου Πιλάτου ότι δεν ήξερε τάχα τίποτε για την αναφορά εναντίον μας.476. • Δυστυχώς επτωχεύσαμεν = Γνωστη φράση του Φ.Π.Ε.646 Α) • Δυιλίζοντες τον κώνωπα . Νομ..Εική και ως έτυχεν = ΢την τύχη.’Επεσε η πόλη. Π.χ.Είδωλα καμόντων = σκιές νεκρών(Πβ.Σρικούπη.»Εδέησε να σταλεί και εδώ ένας αρμόδιος». • Δίκην Ποντίου Πιλάτου = Ακολουθώντας την τακτική του Ποντίου Πιλάτου. 6..δωρεάν δότε = δωρεάν πήρατε .Είθισται = είναι συνηθισμένο. 8.Π.όπως.) • Δυσμαί του βίου = το τέλος της ζωής του.δωρεάν δώστε.λέγεται καμιά φορά για κάτι που χάθηκε άδοξα(Η απελπισμένη κραυγή που αντήχησε στην Κωνσταντινούπολη.(Χαλμ2.Μεταφ. 7. 5.χ «Καταδικάστηκε δι’εσχάτην προδοσία».Πλάτ.Εγέρθητι(πληθ.όπως. λ. • Δις παίδες οι γέροντες = Δυο φορές παιδια οι γέροι. Δος μοι πα στω και την γαν κινάσω = λέγεται για να τονιστεί ότι λείπυν οι προυποθέσεις για κάτι.Μη σε ξανανοιά-ξει γι’αυτό(Υράση πολύ εύχρηστη στην αρχαία ελληνική-Πβ.(Μενάνδρου Γν.στα κουτουρού. • Δράξασθε παιδείας = εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία για μόρφωση.Ει δυνατόν = Π.Α ί.

Εισάκουσόν με .Εις(ες)αύριον τα σπουδαία = Ας αφήσουμε για αύριο τα πιο σημαντικά.προειδοποίησα για τη στάση μου-τώρα δεν έχω καμιά ευθύνη για ό. 36.Π.και : αποδημώ εις Κύριον). Αύριο βλέπουμε για τα πιο σοβαρά ζητήματα.Εις επίμετρον.από γεννησιμιού.σε αιώνια ζωή(για πάντα).Π. 23. de profundis. 13..1) 22.Εκ γενετής = Από τη στιγμή της γέννησης. 32. 26.000. 17. 33.Η.για το οποίο είναι προορισμένος.:»Η παιδεία χρειάζεται αναμόρφωση εκ βάθρων»(Πβ Διον. (Σο είπε ο Ηράκλειτος. 19.Πβ. σε βαθύτατο ύπνο.H αρχή του ψαλμού 129 :»εκ βαθέων εκέκραξά σοι.Αλικ.για πάντα. 27.εις(ες) κό-ρακας = επιπλέον.Εις το διηνεκές = για πάντα.σε αιώνια καταδίκη.για πάντα.».από τις ρίζες. 37.χ «Δεν είμαστε όλοι ικανοί γι’αυτό.Κύριε.για να τιμήσει τον άνθρωπο με τη δυνατή προσω-πικότητα).Εις ώτα μη ακουόντων = ΢ε αυτιά ανθρώπων που δεν ακούνε.χ «οι συμβουλές σου πάνε εις ώτα μη ακουόντων». 31.άκουσε την προσευχή μου(Πβ.(Πβ.22.μπροστά σε όλους.Ιω.Μ.Εις τον αιώνα τον άπαντα = Αιώνια .Είπερ ποτέ και άλλοτε = περισσότερο από κάθε άλλη φορά. 18.Πβ.εις μάτην.Ειρήσθω εν παρόδω = ας ειπωθεί παρενθεντικά..Λατιν:Ab imo pectore.11.Εις τας αγκάλας του Μορφέως = μεταφορ.Π.Εκδημώ εις Κύριον = Πεθαίνω(Πβ.Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρης =Ενας είναι ο καλύτερος οιωνός να υπερασπιζόμαστε την πατρίδα.όπου οι ΢παρτιάτες έριχναν τους κακούργους και τους προδότες).τι έγινε ή ό. (=πέθανε).Εις το επανιδείν = ευχή ή αποχαιρετισμός.Eκ βάθρων = Από τα θεμέλια.Πβ.Ιω.Εις επήκοον =φανερά.Λατιν.(Πβ.Εκάς οι βέβηλοι = Μακριά οι μολυσμένοι. 29.Εις αιωνίους μονάς = ΢τη φράση «Απεδήμησεν εις αιωνίους μονάς».).παρεμπιπτόντ� �ς.12).εις ζωήν αιώνιον.αμαρτίαν ουκ έχω = Η φράση χρησιμοποιείται με την έννοια :εγώ ξεκαθάρισα από πριν τη θέση μου.ΙΕ. .σε αιώνια κατάρα(Ματθ.Εις τας ελληνικάς καλένδας = δηλαδή ποτέ. 16.Ειρήνη υμίν = Απευθύνεται σε ανθρώπους που φιλονικούν μεταξύ τους.Εις εμοί τρισμύριοι = ‘Ενας ικανός για μένα ισοδυναμεί με 30.Εις τον καιάδα =΢τη φράση «Ρίχνω κάτι εις τον καιάδα»(σαν άχρηστο ή επιζήμιο)(Καιάδας = Βάραθρο στη ΢πάρτη.Εις γενεάς γενεών = Αιώνια .’Εκαστος εφ’ ω ετάχθη)». 15.Είπα και ελάλησα .Χαλμ.Π.χ.Πελοπ.Κ21 και 27). 14.’Εκαστος εφ’ ω ετάχθη = Καθένας για εκείνο. 24. 28.1.Εκ βαθέων =Από τα βάθη της ψυχής.Πλούτ. 34. VIII.Ιλ.εις επίρρωσιν.Κύριε = Κύρις. (Γνωστή ευαγγελική φράση. 21.χ «Σον έβρισε εις επήκοον όλων».Πβ.16.μάταια.σε ενίσχυση.στο διάβολο.(Ση φράση είπε ο ‘Εκτορας στον Πολυδάμαντα. 30.243). 25.τι θα γίνει.10) (Εχει προβληθεί και η άποψη ότι η φράση είναι «ες(αφ-ες) αύριον τα σπουδαία=άφησε για αύριο τα σπουδαία).Εκ βάθους καρδίας = Από τα βάθη της καρδιάς.. 35.) 12.Εις το πυρ το εξώτερον = ΢την κόλαση. 20.

χ.εκ συστάσεως = Πάλι(ξανά).Ελευθερίων ηθών = στη φράση «Γυναίκα ελευθερίων ηθών».Prima facie).από απροσεξία(αβλεψία).»Η συμμετοχή τόσο του Ισραήλ όσο και των Παλαιστινίων στη λύση του μεσανατολικού προβλήματος είναι ανατίρρητα εκ των ων ουκ άνευ». 44.εκ του πονηρού.Λατιν.23.από τη γενναιοδωρία των αισθημάτων(Πβ.Εκ νέου.»Ο αδελφός του τα κατάφερε όχι με την αξία του αλλά ελέω θείου».εκ του αφανούς. με ό.Εκ Θεού = από το Θεό.Εκ νεότητός μου = Από τον καιρό της νεότητάς μου(Από τον γνωστό στίχο «εκ νεότητός μου πολλά πολεμεί με πάθη» που ψάλλεται στις παρακλήσεις του Δεκαπενταύγουστου).(22b)) 57.με την παρέμβαση του θείου του.εκ συστήματος.ΙΒ. (Πβ.εκ παραδρομής.Ελαφρά τη καρδία = (μεταφορ.Εκτός εαυτού = υπερβολικά οργισμένος.Σίμαι. (Δηλ.34 και Λουκά ΢Σ. 50.Εκ καταβολής =από γεννησιμιού.38.εκ του προχείρου.»Θα μπορούσα να το διδάξω αυτό με επιτυχία εκ περιουσίας»(Δηλ. κρυφά.εκ των προτέρων. 48.εκ του συστάδην.Ελληνες αεί παίδες = Περίφημη φράση που είπε Αιγύπτιος ιερέας στον ΢όλωνα για να τονίσει την αιώνια νεότητα του ελληνικού πνεύματος.Εκτός νυμφώνος = Μεταφ.εκ του μακρόθεν.από κοντά(Π.Φωρίς προπαρασκευή).με τη βοήθεια.κλπ.Ματθ.χ.από σύστημα.εκ των υστέρων = από ασφαλή θέση.εκ προμελέτης.εκ πεποιθήσεως.χ.45:»Εκ γαρ του πε-ρισσεύματος της καρδίας το στόμα λαλεί»).εκ του μη όντος .εκ του σύνεγγης.εκ των ένδον.»Πήρε αυτήν την απόφαση ελαφρά τη καρδία».εκ του μηδενός.που είναι απαραίτητα ή αναντικατάστατα σε κάτι ή για κάτι.όπως έχουν τα πράγματα.τι υπάρχει(όπως.από πολύ κοντά.ΙΒ.από πρώτη ματιά (Πβ. 42.εκ περιτροπής.Εκτός απροόπτου = Αν δε συμβεί κάτι απρόοπτο και απρόβλεπτο.Εκ διαμέτρου αντίθετος = εντελώς αντίθετος.αστόχασ τα.από τη μεριά.εκ πρώτης όψεως.της.Εκ περισσεύματος καρδίας = Από το περίσσευμα της καρδιάς. 43.. 51.Εκ των ων ουκ άνευ(sine qua non) = Αναφέρεται σε πράγμα. από μακριά.εκ μέρους.Προέρχεται από τη γνωστή φράση «Ελέω Θεού βασιλεύς» = Βασιλιάς που αντλεί τη δύναμη και την εξουσία του από το Θεό).εκ των έξω(ή έσω).εναλλακτικά(διαδοχικά). πρόχειρα.από τα θεμέλια.Εκών άκων = θέλοντας και μη. εκ του πλησίον.κατά σύμπτωση. 40.εκ προοιμίου.με τη δύναμή του.εξαρχής.στοιχείο ή ιδιότητα. Π.από μέσα. Π.από πριν(a priori).από κοντά.Εκ θεμελίων = συθέμελα.Π.με πονηρή διάθεση.σύμφωνα με τις αρχές του.χ»Η οργάνωση της έκθεσης έγινε εκ των ε-νόντων»).από έξω(ή μέσα).χ.Ελέω = με την παρέμβαση.Εκ περιουσίας = Π.από το τίποτε. 53.)επιπόλαια.εκ των πραγμάτων. έπειτα(a posteriori).από το μηδέν.) 56.»Μοίρασε την περιουσία του στις κόρες του και άφησε το γιο του εκτός νυμφώνος»(Βλ και έξω του νυμφώνος). προμελετημένα. 41.όπως.Π. 39.εκ συμπτώσεως. 45.Εκ του ασφαλούς. 46.Εμμέσως πλην σαφώς = έμμεσα αλλά με σαφήνεια. 47. .από την ίδρυση.εκ των ενόντων. 52. 54.Ελήλυθεν η ώρα = ήρθε ο καιρός(Πβ Ιω. 49.εκτός ελέγχου.χ»Μάχη εκ του συστάδην»). 55.Πλάτ.

66.εν συνεχεία.εν τοις υψίστοις(στον ουρανό).εν ολίγοις.εν ισχύι(σε ισχύ).εν όλω. 68.εν συνδυασμω.εν λευκώ. εν αδυναμία(σε αδυναμία) .εν πρώτοις(πρώτα πρώτα).χ. :» Eίδος εν ανεπαρκεία») .εν και-ρώ (ειρήνης.εν τούτοις(ωστόσο).εν διαζεύξει(δι-αζευγμένος) .να είσαι βαθυστόχαστος. 74. εν συνόψει(συνοπτικά).εν συγκρίσει. εν αμύνη(σε άμυνα) .ομόψυχα.εν τω γίγνεσθαι(στη γένεση).58.εν συνθέσει(σε σύνθεση).εν περιλήψει(περιληπτι-κά).εν διαστάσει(σε διάσταση) .Εν αγνοία = Αγνοώντας.εν υπηρεσία. 71.εν ελλείψει(σε περίπτωση έλλειψης) .»Σην σκότωσε εν βρασμω ψυχής».Ενθεν και ένθεν =και απο τη μια και απο την αλλη.βαθμό).Εμπόριον λευκής σαρκός = αγοραπωλησία ανθρώπων λευκής φυλής.εν τάξει(εντάξει).εν τη απουσία(στη διάρκεια της απουσίας).Εν η περιπτώσει(σε περίπτωση που).:»Eνεργήσαμ� � έτσι εν αγνοία των σχετικών επιπτώσεων».εν μέρει. 60.εν απουσία.εν τάχει (γρήγορα).Εν ενί στόματι και μια καρδία = με ένα στόμα και μια ψυχή.εν σχέσει. εν αναμονή.εν τοιαύ-τη περιπτώσει(σε τέτοια περίπτωση).εν γένει(γενικά). 73.ενεπιγ-νώσει (γνωρίζοντας) .χ «Παρουσιάστηκε εν είδει αρχαγγέλου» δηλ.εν πτήσει(σε πτήση).Ενδον σκάπτε = Εξέταζε βαθιά τον εαυτό σου .εν αδίκω(σε άδικο Π.εν πλω.εν τινι μέτρω(σε κάποιο μέτρο.εν μία νυκτί(σε μια νύχτα).εν ομονοία (με ομόνοια).εν ανάγκη(σε περίπτω .όλοι μαζί).εν εκκρεμότητι(σε εκκρεμότητα) .Λειτουργία).εν κατακλείδι(στο τέλος.εν πλήρει συγχύσει(σε πλήρη σύγχυση).εν μέσω. εν είδει(Π.εν αντιθέσει(αντίθετα).εν συνόλω. εν αμφιβολία(σε αμφιβολία) .εκμετάλλευση γυναικών.) 69.Εν άλλοις λόγοις = με άλλα λόγια.ση ανάγκης) .κουβέντα 70. (Η φράση προέρχεται από ευχή που εκφωνεί ο ιερέας στη Θ. (Η αρχική φράση του Ευαγγελιου του Ιωάννη) 67.Εν βρασμώ ψυχής = Π.εν αποσυνθέσει( σε αποσύνθεση) .εν χορώ(ταυτόχρονα.δηλαδή.εν δράσει (σε δράση) .χ.κλπ.Ζ.εν πάση περιπτώσει(σε κάθε περίπτωση).κλπ.στο ζήτημα αυτό). εν επισημότητι(με επισημότητα) .εν κι-νήσει(σε κίνηση).Ενθεν κακείθεν = από εδώ και από εκεί.εν υπνώσει(στον ύπνο).Αυρήλιος»Εις εαυτόν».Εν γενικαίς γραμμαίς(σε γενικές γραμμές).εν στολή(Π.εν προκειμένω(στο πα-ρόν θέμα.Ενθυμού και μη λησμόνει = Ση φράση τη βρίσκουμε γραμμένη σε φωτογρα-φίες . .59.εν τέλει(τελικά).Εν αρχή ην ο Λόγος = ΢την αρχή ήταν ο Λόγος(δηλ.εν όψει. εν α-παρτία(σε απαρτία) .εν εσχάτη ανάγκη (σε έσχατη ανάγκη) 63. εν ανεπαρκεία(π. μην είσαι ρηχός και επιπόλαιος(Μ. εν αποστρατεία(σε αποστρατεία). εν εγρηγόρσει(σε εγρήγορση) . εν γνώσει. ο Φριστός). εν αντιδιαστολή(σε αντίθεση.Εν ενί λογω = με μια λέξη. εν εναντία περιπτώσει (σε αντίθετη περίπτωση) .σε σύγκριση) .σαν αρχάγγελος).Εν αδεία(σε άδεια) . εν τη γενέσει(στη γένεση).Εν αδαμιαία περιβολή = Με το σώμα ολόγυμνο.Εν στάσει(σε στάση).εν λόγω. εν εκτάσει.Ενθάδαι κείται = εδώ είναι θαμμένος 72.χ»Αστυνομικός εν στολή»). εν εξελίξει (σε εξέλιξη).εν συντομία.εν ακαρεί(ακαριαία) .μη γνωρίζοντας.χ. 61.σε λευκώματα.).Π.τελειώνοντας).πολέμου.εν ενεργεία. 59. εν ψυχρω. 64.εν ονόματι(στο όνομα) . εν διανοία(στο νου). :»Βρισκόσουν εν αδίκω») 62. εν ζωή.εν τω γεννάσθαι(κατά τη γέννηση). εν συγχύσει.χ. 65.

εξ απροόπτου(απρόοπτα). 83.ευκαιρία τα διάφορα πράγματα. εξ άπαντος(οπωσδήποτε).Ενώπιος ενωπίω = πρόσωπο με πρόσωπο (tete a tete)(Πβ. εξ αποστάσεως(από απόσταση.Εν ριπή οφθαλμού = Μεταφ. τους έσφαξαν. 98.Φ.Εν τούτω νίκα =με αυτό το σημείο να νικάς (Η συμβολική φράση που παρουσιάστηκε στον ουρανό μαζί με το σημείο του σταυρού στον Μ.Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν = Μεαταφ.Εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη = Με τη φράση αυτή απαντάμε καμιά φορά αστειευόμενοι στο ερώτημα «Πού γυρνάμε ‘η που βρισκόμαστε».Εξ ακοής = ακουστά 94.χωρίς διαφάνεια.εξ επαφής.αντίθε τα).όταν τους καταγγέλθηκε ότι οι απεσταλμένοι των Κλαζομενών{ Ιωνική πόλη}λέρωσαν .πρώτα θα καταβληθεί η αμοιβή(ή το αντίτιμο) και έπειτα θα προσφερθεί η εργασία ή θα δοθεί το πράγμα που αγοράστηκε.Ανθολ. 88.Εξ απορρήτων = ΢τη φράση «Ο εξ απορρήτων»(=Ο μυστικοσύμβουλος). εξ αντικειμένου(αντικειμενικά).Παλ.(Ση φράση αυτή την είπαν οι έφοροι της ΢πάρτης .εξαιτί-ας).Εξ αγαθής προαιρέσεως = Από καλό σκοπό 90.52).από μακριά).Εξ αδιαιρέτου = Π. 89. 79.Ακαριαία. «Πούλησε το μερίδιό του εξ αδιαιρέτου» (δηλ.απρόβλεπτα).χ «Σους αιχμαλώτους τους πέρασαν όλους εν στόματι ρομφαίας» δηλ.Από μικρό παιδί.:Eξ αίματος) 91. εξ επαγγέλματος(από επάγγελμα). εξ απειθείας(από ανυπακοή. 80.Κων/ντινο πριν από τη συγκρουσή του με τον Μαξέντιο(312 μ. 128).Εξ απαλών ονύχων = Μεταφ. να ασχολούμαστε επιπόλαια με σοβαρά θέματα.Εξ αγχιστείας = ΢υγγένεια από γάμο(αντίθ.εξ αφορμής(από αφορμή.από νήπιο(Πβ.Α.Εν ευθέτω χρόνω = σε πρόσφορο.Εξεμέτρησε το ζην = Πέθανε.Εν πομπή και παρατάξει = Με κάθε τιμή.χ «Δεν επιτρέπεται σε τέτοιες κρίσιμες περιστάσειςνα παίζουμε εν ου παικτοίς» δηλ.) 86.χ. 77.χ «Θα μιλήσω για το ζήτημα εν ευθέτω χρόνω».Κορινθ.Εν οίδα ότι ουδέν οίδα = Ενα ξέρω ότι δεν ξέρω τίποτε (΢ωκράτης) 78.εξ αρχής(από την αρχή).απροσδόκη τα. 95.τελείωσε η ζωή του.εξ εναντίας(απεναντίας.ΙΕ.Εν καιρώ τω δέοντι = στον κατάλληλο καιρό.εξ αποκαλύψεως(από αποκάλυψη).Εξαιρέσει = με εξάιρεση 93.11). 87.εξ επόψεως(από την άποψη). 81.Εξ αμελείας(από αμέλεια).(Υρά ση από την Κ. 84.Εν στόματι ρομφαίας ή μαχαίρας = Π.ξαφνικά. εξαπίνης(ξαφνικά. 85.Παλατ.75. 76. 92.Εν ου παικτοίς = Π.V. 82.χ. 97.κατάλληλο χρόνο.Παύλου .Π. εξ αντανακλάσεως(από αντανάκλαση). 96.Εν κακού(δοθέντος ή γενομένου) μυρία έπονται = Σο ένα κακό ακολουθουν μύρια άλλα. « Δεν είναι σωστό να παίρνονται τέτοιες αποφάσεις εν κρυπτώ και παραβύστω».Π.Δηλ.λόγω απειθαρχίας).Εξέστω Κλαζομενίοις ασχημονείν =Ας επιτραπεί στους Κλαζομένιους να ασχημονούν(όχι όμως σε εμάς).χω-ρίς να γίνει πρώτα επίσημη μοιρασιά).Διαθήκη Πβ.Εν κρυπτώ και παραβύστω =΢τα κρυφά .Εν τη ρύμη του λόγου = ΢την ροή της κουβέντας.Διαθήκη Εξοδος ΛΓ.

111. 23. «Είναι απαραίτητη η έξωθεν καλή μαρτυρία».Επί θύραις = πλησίον.επ αντικαταβολή.ανήθικος.εις βάρος. με αντιπαροχή.V.χρηστ. 122.Επί γήραος ουδώ = στο κατώφλι των γηρατειών(Πβ.Ξενοφ.Επ’ευκαιρία = με την ευκαιρία.τους θρόνους τους στη γερουσία με καπνιά).Επί θητεία = ΢τη φράση λ. 104.60).επ αντιπαροχή.40). 116.χ «Πιάστηκε επ αυτοφώρω να κλέβει».Κύρ. 130.Επί θυσία = Π. (Από ευχή που λέει ο ιερέας στη νεκρώσιμη ακολουθία). 103.’Ολα αυτά για μένα είναι έπεα πτερόεντα»(΢υχνή φράση στα ομηρικά έπη.Εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια = Λαμβάνοντας υπόψη τα δικά του κρίνει τα ξένα. 1-13).Εξ υφαρπαγής = από κλοπή.VI.επί δικαίους και αδίκους».. 119.Ιλ.χ « Δεν παίρνω ποτέ στα σοβαρά προφορικές υποσχέσεις .Φ.) 127.»Ο πόλεμος είναι επί θύραις»(δηλαδή είναι κοντά)(Πβ.Εξ ου =από όπου.διεστραμμένος.’Εξω φρενών = Π.Cic. 99. 121.3) 106. 120.Εξ υπαρχής = από την αρχή.χ. 128.Ιλ.Ε.Επ αυτοφώρω = Π. 102. 108. (Από την παραβολή των δέκα παρθένων. 105.Εξ ονόματος = εκ μέρους. 115.Ομ. 112.επίσημα.Εξ όνυχος τον λέοντα = Λέμε τη φράση .για απροσδιόριστο χρόνο. 107.Ανάβ.ΚΕ.λόγια του αέρα.Εξωθεν = Από έξω. 123.Εξώλης και προώλης = Υαύλος . 101.Ματθ. 129.Εξ όψεως =από την όψη.Εξ ολοκλήρου = ολοκληρωτικά.με αντικαταβολή.Εξ ων συνετέθη = ΢τη φράση «Διαλύθηκε εις τα εξ ων συνετέθη». 109.από μισά ο καθένας.ΚΔ’ 34). 126.Εξ ύψους = από τον ουρανό.’Επεα πτερόεντα = Υτερωτά λόγια .Επί αποδείξει = με απόδειξη.Επ’εσχάτη προδοσία = για προδοσία της πατρίδας. Tusc.χ «’Εγινε έξω φρενών από το κακό του»..επ αόριστον.Περί των εκλελ.Α.Εξις δευτέρα φύσις = Η συνήθεια καταντά δεύτερη φύση(Πβ. 110.Επί ζημία = προς ζημιά. 113.επ άπειρον = με αμοιβή .Π.όταν θέλουμε να τονίσουμε ότι από κάποια μικρή ένδειξη μπορεί να διαφανεί ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου.Επί γενεάς γενεών = για πάντα. .Εξομοιώνει ξένα πράγματα με τη δική του κατάσταση.»Ο λοχα-γός μας έριξε φυλακή σε όλους . 114.201). «Ο διευθυντής επί θητεία». 117. 124. II. Π.Π.Επί δικαίους και αδίκους = για δίκαιους και άδικους.Επίσης Πλουτ.χ.Επ’αμοιβή.ως εκπρόσωπος.για πάντα.Εξω του νυμφώνος = Μεταφ.Εξ ημισείας =Μισά μισά.15.Π.Εξ οικείων τα βέλη = Οι επιθέσεις προέρχονται από οικεία πρόσωπα.129.5.Εξ ορισμού =δικαιωματικά.χ.Επ’αγαθώ = για το καλό 118. 125.Horat.χ.Επίσης Ματθ.χ «Προσπαθώ να σπουδάσω επί θυσία έστω του ελεύθερου χρόνου μου». 100.κλπ.χ»΢τη μοιρασία των κερδών απουσίαζε και βρήκαν έτσι την ευκαιρία να τον αφήσουν έξω του νυμφώνος».(Ματθ.Πβ.. (Πβ.Π.

VI.(Ομ.στη δουλεία.σε σκόπευση.Επί τη υποθέσει = με την υπόθεση.με τις ίδιες προϋποθέσεις.Επί το έργον = ΢το έργο .δεν πιστεύει τίποτε απ’όσα του είπαμε»(Από την περίφημη φράση που είπε ο άπιστος Θωμάς .΢ε έντονη προετοιμασία για πόλεμο .επί τα ίχνη.Επί μέρους = ειδικότερος. 155. 148.σε άθλια κατάσταση.173. (Η φράση προέρχεται από τον αρχαίο Κρητικό σοφό Επιμενίδη.Π. 152.Επίσης Ηροδ.χ «Ζητούν την κεφαλή του επί πίνακι»(Από τη γνωστή ιστορία με τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.) = Παρόντος του.Επί κεφαλής = ο αρχηγός. 140.Επί ματαίω = μάταια.με τη λήξη.με την ευκαιρία .Επί πληρωμή = με πληρωμή.Επί τον τύπον των ήλων = Λέγεται για ανθρώπους που είναι δύσπιστοι και θέλουν απτές αποδείξεις. 153.Επί ξύλου κρεμάμενος = Μεταφορ.Γ.υπό συζήτηση(π.επί πτυχίω.επί τη επετείω.Ιω.επί σκηνής.πάνω στη σκηνή.χ «Είναι πρέσβυς(ή πρόεδρος) επί τιμή»(επίτιμοςβλ. 144.25).Επί παραδείγματι = Παραδείγματος χάρη.Κ.Επιμενίδειος ύπνος = Λέγεται για ύπνο πολύωρο και μακάριο.με βάση. 146. 151.Επί μονίμου βάσεως = σε μόνιμη βάση. 141.προϊστάμενος.αν δε βάλει το χέρι του επί τον τύπον των ήλων .με την εμφάνιση.επί τα χείρω.χ.Επ’ονόματι = στο όνομα. Γαλάτ.΢όλ. επί τη λήξει. για να πειστούν για κάτι.Επί ξυρού ακμής = ΢την κόψη του ξυραφιού. επί συστάσει .Μάρκου ΢Σ. επί τη βάσει. στα ίχνη. που λένε πως κοιμήθηκε 57 χρόνια!Πβ.χ «Με βρήκε τώρα που είμαι επί ξύλου κρεμάμενος και θέλει να με α-φανίσε»(΢υχνή φράση στην Ακολουθία των Παθών του Κυρίου.Επί ίσοις όροις = Με ίσους όρους . επί τη εμφανίσει. 135.επί σκοπόν.επί σκοπώ. 138.Επί μακρόν = για μακρό χρονικό διάστημα.13).με σύσταση.Επί λέξει = αυτολεξεί.έτοιμοι για πόλεμο. 132.Πβ.Επί το πλείστον = ΢τις περισσότερες περιπτώσεις.Επί παρουσία(του. 145.Επί πίνακι = Π.Πλουτ. «Αυτός .στο πτυχίο(επί πτυχίω φοιτητές) . 136.στις γενικές του αρχές(π.όταν τον πλη-ροφόρησαν οι άλλοι μαθητές για την Ανάσταση του Φριστού.επί του παρόντος. επί συμβάσει.Πβ. Π.χ.με την ευκαιρία της εορτής.11).12).Κ. με σκοπό να.επί τα βελτίω.με την ευκαιρία της επετείου.επί τη ευκαιρία.του οποίου την κεφαλή επί πίνακι ζήτησε η ΢αλώμη.επί τούτω.25).της. 143. 149.Ιλ.επί τω λόγω .της.Αδέκαρος.κλπ. 137.κλπ. προς το χειρότερο.επί της αρχής= με ποινή. 154.προς το καλύτερο.χ «Σο νομοσχέδιο συζητήθηκε επί της αρχής»).Επί πιστώσει = με πίστωση.Μεταφορ. 133. 139. σε κρισιμότατο σημείο.με σύμβαση.Επί τόπου.επί τη εορτή.επί τάπητος.Μητσοτάκης).Επί τιμή = ΢τη φράση π. Παύλου .κατά λέξη.Επί ποδός πολέμου = Μεταφορ.»το θέμα τέθηκε επί τάπητος»).. 142. 134.Επί ποινή.Επί παντός επιστητού = Για κάθε ζήτημα(που μπορεί κανείς να μάθει).131. 147. 150.επί του προκειμένου.

για χρήματα.781). 158.Ευκταίον = ευχής έργο.Εσαεί = παντονινά.’Ετερον ήμισυ = ο σύζυγος ή η σύζυγος.’Ερρωσο(και έρρωσθε) = Τγίαινε .επίσης το εφ’άπαξ που παίρνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά τη συνταξιοδότησή τους.της τιμής μου. • Ζ1.Εστι δίκης οφθαλμός ος τα πανθ’ορά = Τπάρχει το μάτι της δικαιοσύνης που βλέπει τα πάντα.Ερρέτω = πήγαινε στο διάβολο.χ «΢υζήτηση εφ’όλης της ύλης».’Ετερος Καππαδόκης = Μεταφ.Ερρίφθη ο κύβος = πάρθηκε η απόφαση.τίποτε δε μένει ατιμώρητο.Πβ.Ευαγές ίδρυμα = Υιλανθρωπικό ίδρυμα. 160.Εφ’ενός ζυγού(παράγγελμα) = Να μπουν σε ένα ζυγό .Εφ’άπαξ = για μια φορά.με κανένα λόγο. 173.20).18).Ερήμην = χωρίς να είναι παρών.ας πάει κατά διαόλου. 161..για αυτόν τον σκοπό(ad hoc).’Εχουσι γνώσιν οι φύλακες = Λέγεται συνήθως. 177.’Ετερος εξ’ετέρου σοφός = ο καθένας γίνεται σοφός από τον άλλο.’Ετερον εκάτερον = άλλο το ένα άλλο το άλλο.στο λόγο της τιμής μου. 162.Εχω περί πολλού = Υροντίζω ιδιαίτερα .υγιαίνετε.όταν ανακάλυψε το νόμο της άνωσης). 174. 164. 178. 159. (Υράση του Βακχυλίδη).επί των τιμών.Ματθ.παράγγ.επ’ουδενί(λόγ ω). 171.Ευήκοον ους = ΢τη φράση «Σείνω ευήκοον ους. 165.’Εχε με παρητημένον = δηλ. 180.επί χρήμασι = ΢τον τόπο.το βρήκα!(Υράση του Αρχιμήδη .για τις τιμές(τις εθιμοτυπίες).ΚΗ. 170. 166. 163.»(ακούω με ευνοϊκή διάθεση).Ζητείτε και ευρήσετε = Ζητείτε κάτι με υπομονή και θα το βρείτε.το όπλο στον ώμο(στρατ.Δ.παραγγ).’Εσωθεν = από μέσα.εύρηκα! = Σο βρήκα.Ευθύς εξ’αρχής = αμέσως από την αρχή.Βασίλειο).στις επάλξεις(στα μετερίζια.ο ένας δίπλα στον άλλο.Εφ όπλου λόγχη(ν) = (στρατ.Εως της συντελείας του αιώνος = Αιώνια (Πβ.Εφ’όλης της ύλης = Π.επ’ώμου = για λίγο χρονικό διάστημα.Εύρηκα. 167.στο καθήκον).στο παρόν θέμα. 182. . 175. 179.για τώρα. όταν κάποιος θέλει να τονίσει ότι έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ή όλες τις επιβαλλόμενες προφυλάξεις.)΢τρατιωτικό παράγγελμα για να τοποθετήσουν οι στρατιώτες τις ξιφολόγχες στα όπλα τους.επί των επάλξεων. 157.δηλ.. 168.(Λουκά Ι.Επ’ολίγον. 169. 172.μη με υπολογίσεις. 181.Ερως ανίκατε μάχαν = ‘Ερωτα ανίκητε στη μάχη(Από την Αντιγόνη του ΢οφοκλή(στιχ. 176.τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση. 156. δηλ να κι άλλος ομοϊδεάτης που έρχεται για υποστήριξη(Η φράση από τον Μ.Εφ’όρου ζωής = για όλη τη ζωή.

5.ΚΖ.4.Ηκιστα = ελάχιστα.Η πιστις σου σέσωκέ σε = Η πίστη σου σε έχει σώσει.H σιωπή χρυσός (εστι) = η σιωπή είναι χρυσάφι.(Ηρακλητος) 11.χ «Εμείς δε φταίμε σε τίποτα. 12.) 14.’Ησσονες = π.ΚΖ.Μυριβήλη).Ημαρτον = αμάρτησα .Η Ζωή εν τάφω = Η ζωή(δηλ.22).Η ισχύς εν τη ενώσει = Η Δύναμη στην Ενότητα. 13.«Δεν μπορούσαν να τον διώξουν από τη θέση αυτή . 20.(Ματθ.753e.(Γεν.Ηθ.ομιλείς χωρίς πρώτα να σκέφτεσαι. 19.19. 6.Ηλικίαν έχει .Ηθος ανθρώπω δαίμων = Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του.21.9.(Λουκά ΙΖ..αι δε χείρες Ησαύ = Λέγεται σε περίπτωση που θέλει κάποιος να αντιδιαστείλει τον δράστη από τον ηθικό αυτουργό. Δηλ. ο Φριστός που χαρίζει τη ζωή) στον τάφο(αντίθεση)(Από τα εγκώμια της Μ.γιατί εκτός από τα προ-σόντα του είχε και την έξωθεν καλή μαρτυρία».Παρασκευής(΢τάση πρώτη στίχος α’ -Πβ.ΙΒ.αυτόν ερωτήσατε = ΢την έννοια μπορεί να σας τα πει ο ίδιος.Π.Η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης(έσται) = Η φράση λέγεται για κάποια ενέργεια που πρόκειται να γίνει και υπάρχει φόβος μήπως αποδειχτεί πλα-νερή σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποια σχετική προγενέστερη.Η εσχάτη προδοσία = η προδοσία της πατρίδας. 9.μετανοώ .Θ.) 3.Ηξεις αφήξεις = Π.χ «ήσσονες ποιητές «δηλ.πάρα πολύ φανερό.Νικ.ΚΖ.που επίσης υ-πήρξε πλανερή και επιζήμια(Ευαγγελική φράση Ματθ.Ζωή χαρισάμενη = Π.Ηρξατο χειρών αδίκων = Π. 7. και Ιω.) 8. 3.Θ.Η μεν φωνή Ιακώβ .9.4.’Ηγγικεν η ώρα = έφτασε η ώρα(Πβ. η ευτυχία του ανθρώπου εξαρτάται από τον ίδιο.και σχετικό μυθιστόρημα του ΢.{Μετάνοι α του Ιούδα}) 16.Ζώον πολιτικόν = Υράση του Αριστοτέλη για τον άνθρωπο(Πολιτ.Eπ ίσης Αριστ.χ «Αυτά τα ήξεις αφήξεις που μας λέτε δεν περνούν σε εμάς»(αυτά τα διφορούμενα πράγματα).Ζ.22) 17.Νομ.Η αρχή (εστι)το ήμισυ του παντός = Η αρχή αποτελεί το μισό κάθε ενέρ-γειας ή προσπάθειας(Πλατ.7).) 4.χ. 10. 15.συγγνώμη.(Λουκά ΙΑ.Η γλώσσα σου προτρέχει της διανοίας = Δηλ.23. .Ηλίου φαεινότερον = πασιφανές. Επίσης Ματθ.Επίσης Ματθ.VI. 2.Λουκά Ι.(Ιω.Εκείνος ήρξατο χειρών αδίκων»(Δηλ. (Η φράση προέρχεται από το γνωστό χρησμό της Πυθίας «ήξεις αφήξεις ου θνήξεις εν πολέμω» του οποίου η αμφισημία έγκειται στη θέση του κόμμα-τος (πριν ή μετά το αρνητικό μόριο «ου») 18.αρχισε πρώτος τις αδικοπραγίες). 21.Η έξωθεν(καλή) μαρτυρία = η επιδοκιμασία και ο έπαινος του κόσμου. ποιητές μικρότερου διαμετρήματος.Η επαύριον = η επόμενη μέρα.1098b 7.Η αλήθεια πικρά = Η αλήθεια είναι πικρή.1253a 3) • H1.χ «Περνάει ζωή χαρισάμενη»(Η φράση προέρχεται από το αναστάσιμο τροπάριο:»Xριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή-σας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος). 2.

2.Ιμάτιον Αντισθένους = λέγεται για κάποιον που καμαρώνει φιλάρεσκα δήθεν για την ταπεινοσύνη του.16 . • Θ1.από την Καινή Διαθήκη Ιω. (Η φράση προέρχεται από τον αισώπειο μύθο «Ανήρ κομπαστής») 4.Ιδού(δόξης) στάδιον λαμπρόν = να πεδίο εξαιρετικά πρόσφορο για δράση και έρευνα.) 4.κακούργος..) 2.που θα κρίνει τελεσίδικα το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας(Ματθ.Ανάβ.24.Η των ονομάτων επίσκεψις = Η εξέταση. .’Ιτε παίδες Ελλήνων = Εμπρός.) 5.) 3.Θαρσείν χρη = πρέπει να έχουμε θάρρος(Θεοκρ.για να αποδείξουν ότι δεν λένε ψέματα. • Ι1. 8.όταν δηλαδή διακρίνεται ξαφνικά ενα «παράθυρο εξόδου» σε κάποιο αδιέξοδο.3.Ιδίοις όμμασιν = με τα ίδια του τα μάτια.Ιδού ο νυμφίος έρχεται = λέγεται .Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα = φρ. 7..Πλουτ.402.Ιδίαις χερσίν = με τα ίδια μου τα χέρια.Ιδού ο άνθρωπος = Δείτε τον άνθρωπο.»Είναι άνθρωπος του θύσαι και απολέσαι».Πολιτ.Θεού θέλοντος(και καιρού επιτρέποντος) = αν ο Θεός θέλει (και το επιτρέψουν και οι περιστάσεις)Πβ.Θου. δηλ. 10. 9.Ευριπ.όταν πρόκειται να επισημανθεί η α-προσδόκητη έλευση ενός προσώπου ή γεγονότος.22.Κύρ. 7.Πβ.465C) 24.ο προσδιορισμός .Κύριε.να μην προφέρω κάτι κακό(Χαλμ.Ιστός της Πηνελόπης = λέγεται για εργασία που αργεί πολύ να τελειώσει.41. 3.. η Ιαπωνία..ΙV.Θυέστ . 5.’Ιδωμεν = θα δούμε. 140.(Ξενοφ. 397.6.Θάλαττα θάλαττα = η αναφώνηση αυτή προφέρεται καμιά φορά και μεταφο-ρικά .να ποια είναι η κατάσταση του αν-θρώπου(Υρ.) 6.ΚΕ..Θύραθεν παιδεία.που λέγεται συνήθως σε εκείνους που καυχώνται για προγενέστερα ανεπιβεβαίωτα κατορθώματά τους και προ-καλούνται τώρα να τα επαναλάβουν.απόσπ.όταν τους παρέδιδαν την ασπίδα για τη μάχη «’Η να την φέρεις νικητής ή να σε φέρουν πάνω της νεκρό».Θεράπων ιατρός = ο ιατρός που μας παρακολουθεί 8.είναι αδίστακτος.παιδιά των Ελλήνων(Υράση από τον Αισχύλο Πέρσ.Κύριε.φυλακήν τω στόματί μου = Υύλαξέ με .Θάττον ή βράδιον = γρήγορα ή αργά 5.σοφία..Η τάν ή επι τάς = φράση που λέμε οταν παίρνουμε μια σοβαρή απόφαση.ΙΘ.Πλάτ.θύραθεν σοφία =η εν αντιθέσει προς τη χριστιανική παιδεία .) 23.αποφθ. (Περιώνυμη φράση που έλεγαν οι ΢παρτιάτες στους γιους τους .Λακ.η διασαφήνιση των όρων τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε (Πβ. 7.6. 9.Θύσαι και απολέσαι = στη φρ.Θεία χάριτι = με θεία χάρη 6.H χώρα του ανατέλλοντος ηλίου =δηλ.

23). 10.Κοιμάται ύπνο βαθύ.καθ’ύπνους .Από κακό δάσκαλο βγαίνει κακός μαθητής.εντολή/ σε υπερβολικό βαθμό/στον ύπνο(στο όνειρο)/σύμφωνα με υπόδειξη/κατ’επα-νάληψη(εκ νέου).ίτε).με καλόπιστη διάθεση. καθ’υπαγόρευσιν .κ) 9.Κατά κόρον = με τρόπο υπερβολικό.καθ’υπερβολήν.επαναστατικές απόψεις.σε όλη την έκταση.Κατάγω νίκην ή θρίαμβον = Πετυχαίνω νίκη ή θρίαμβο.Κακού κόκορος κακόν ωόν = Μεταφ..Απομν. 16.χ «Εγώ του έδωσα την πληροφορία καλή τη πίστει..Kαθεύδει υπό μανδραγόραν = Μεταφορ. 18.Και τούτο ποιήσαι κακείνο μη αφιέναι = Και αυτό να κάνω και εκείνο να μην παραμελήσω.167. Ι. 6.Καλώ υπό τα όπλα = στρατολογώ.όπου και τα δύο αυτά αδέλφια σκοτώθη-καν).Καλή τη πίστει = με εμπιστοσύνη . 12. 21.ΚΓ.Βρούτε = λέγεται σε κάποιον δικό μας άνθρωπο. παντού.στο χρονικό διάστημα που)/έπειτα από υπόδειξη.κ.Καθ’έξιν = εκ συνηθείας (σε αντιδιαστολή προς το : κατά φύσιν) 3.καινούριες αντιλήψεις.Καινά δαιμόνια = νέες ιδέες.11 και Ξενοφ.΢υνώνυμο με το «Πύρρειος νίκη».Κατά κεφαλήν = π..274).Πβ.Κακήν κακώς = Π.Και ουτω καθεξής = και έτσι στα υπόλοιπα(Βραχ. 11.αδιαφορεί τελείως(Ο μανδραγόρας είναι ναρκωτικό φυτό).Καθ’οδόν. 20.καθ’οιονδήποτε τρόπον. 7.2 8.».που τον αναγνώρισε ανάμεσα στους δολοφόνους του). 17.1.χ «Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα είναι γενικά πολύ μεγάλη και δη στις ώρες τις κυκλοφοριακής αιχμής».Μεναν. 19. 4.Πβ.Ηροδοτ. Η φράση προήλθε από τη γνωστή διαμάχη μεταξύ του ρήτορα Κόρακα και του μαθητή του Σεισία σχετικά με την πληρωμή των διδάκτρων.επιστρατεύω.χ «Εφυγε κακήν κακώς.Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός = Αν κάνεις παρέα με κακούς ανθρώπους θα γίνεις και εσύ κακός(Πβ.καθ’υπόδειξιν.:»Ψ παίδες Ελλήνων.καθ’ολοκληρίαν.Περίφημη φράση της Θεοδώρας στον Ιουστινιανό σε κρίσιμη στιγμή.Καδμεία νίκη = Ολέθρια για τον νικητή νίκη(από την νίκη του Ετεοκλή εναντίον του Πολυνείκη στη Θήβα.».καθ’υποτρο πήν = στην πορεία(στο δρόμο)/με οποιονδήποτε τρόπο/εξολοκλήρου(εντελώς)/ενόσω (όταν. (Ση φράση είπε ο Καίσαρ στο φίλο του Βρούτο.Π.Κάλλιστον εντάφιον η βασιλεία = το ωραιότερο σάβανο είναι η βασιλεία.Σρικούπης.Ματθ.Πβ. 15..Πλάτ.Ι.τέκνον.Απολ. 14.Κατά γην και κατά θάλασσαν = σε ξηρά και θάλασσα. . 2.΢ωκρ. Π. • Κ1.καθ� ��ον χρόνον.ο Γουλιμής = Περίφημη φράση που είπε ο Φ..Και ανθ’ημών .που ξα-φνικά και αναπάντεχα φωράται(πιάνεται επ’αυτοφώρω) να μας προδίδει.Και συ .Καιρός παντί πράγματι = κάθε πράγμα στον καιρό του. 5.προτροπή.ο.Και δη = και μάλιστα.χ κατά κεφαλήν εισόδημα.όταν έχασε την βουλευτική του έδρα στο Μεσολλόγι από έναν άσημο αντίπαλό του (1895).Γνώμαι Μονόστ. 13.

Κέρας Αμαλθείας = Μεταφ.στις οροφές των σπιτιών .Κατ’όναρ = στον όνειρο.αναγκάζομαι να υποστώ ταπεινώσεις. 26. 38.Λέγεται γι’αυτούς που μιλούν για πολύ γνωστά πράγματα . Ματθ.ολόιδιος «Η κόρη του είναι κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν του πατέρα της».Κλίνατ’επί δεξιά (ή επ’αριστερά) = παράγγελμα (στροφή δεξιά ή αριστερά).Κλεινόν άστυ = ένδοξη πόλη.Π.Κατ’αντιμωλίαν = κατ’αντιπαράσταση.. 23.5.Κόπρος ή στάβλοι του Αυγείου = η φράση προήλθε από το γνωστό άθλο του Ηρακλή. 35.Κατά μόνας = μονάχος. τον κυνήγησαν.Απολλ.εκτιμώ . .δηλ.ΚΕ.Π. 32.της. 31.θεμιτό ή αθέμιτο.αυθαίρετα. 34.Π.Κατά συρροήν = Π. 36.Κλαυθμός και βρυγμός οδόντων = θρήνος και τριγμός των δοντιών.χ «Εχει παραπεμφθεί σε δίκη για εγκλήματα κατά συρροήν».Κατά πόδας = Π.χ «Νικήθηκαν κατά κράτος».χ «Τπέβαλε αίτημα να εξεταστεί στο δικαστήριο κατ’αντιπαράστασιν με τον συνεργό του».χ «Μας προσφέρει τώρα που μας έχει ανάγκη κλάδον ελαίας».Κήδομαι (του.Κατά κράτος = ολωσδιόλου ..ειρηνική πρόταση. 33.Κατ’αντιδιαστολήν = σε αντιδιαστολή.χ «Σον πήραν κατά πόδας και σε λίγο έγινε άφαντος».26.Κινώ πάντα λίθον = μετέρχομαι κάθε μέσο . 34.Π.΢την Αθήνα η κουκουβάγια ήταν κάτι το κοινό και πολύ γνωστό πράγμα.βλώσκω*έρχομαι(πβ. 24.χ «Κήδομαι της υπομονής σας και δεν συνεχίζω άλλο. 27.έ-μολον .κάπως. 36.Αριστοφ.δηλ.εντελώς.χ «Αφού οι δάσκαλοι έχουν υποχρέωση να μελετούν συνεχώς.Πβ.Λέγεται συχνά για την Αθήνα.Αν ακρ.30.Πβ Γέν.α 39.8 31.».V.αφού το πουλί αυτό-ως σύμβολο της Αθηνάς-εικονιζόταν πάνω στα νομίσματα .πλούτος.Β. 37.22. 29.σαν να ήταν εντελώς νέα και άγνωστα. Πβ.Κομίζω γλαύκα ες Αθήνας = Μεταφ.Ορν. 32.) = ΢έβομαι .περίπου.Κεκαρμένος εν χρω = Κουρεμένος «γουλί». 37.Κατ’ευφημισμόν = με ευοίωνο και όχι δυσοίωνο όνομα. 28.Κατ’αντιπαράστασιν = εξέταση κατηγορουμένου ή μάρτυρα παρόντος άλ-λου κατηγορουμένου ή μάρτυρα που λέει τα αντίθετα.ειρήνη.Κατ’επίφασιν = φαινομενικά. 30.Π..Κατά το δοκούν = κατά τη γνώμη του.Κατά μείζονα λόγον = πολύ περισσότερο ..Κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν = όμοιος.301.Κλάδος ελαίας = μεταφ.κ.κατ’ιδίαν.στον ύπνο μου.στα κράσπεδα των δρόμων.Κατά συνθήκην ψεύδη = συμβατικά ψεύδη.Η λέξη αντιμωλία ετυμολογείται από το ρ.Κατά το μάλλον ή ήττον = λίγο-πολύ.Βιβλ.Α. 28.για σωρεία εγκλημάτων.δηλ. 33. 30.μολών λαβέ).αφθονία.Κοινή συνεναίσει = με κοινή συγκατάθεση. 25.Καυδιανά δίκρανα = ΢τη φράση «περνώ μέσα από ή κάτω από τα καυδιανά δίκρανα» .Κατά το δη λεγόμενον = σύμφωνα βέβαια με αυτό που λέγεται. 35.στις μετόπες των ναών..κατά μείζονα λόγον έχουν την ίδια υπο-χρέωση και οι μαθητές». 29.

Λάθε βιώσας = να ζεις στην αφάνεια .ΙΙΙ. 6.ευτυχισμένοι και καλότυ-χοι οι κουτοί(οι αγαθοί. Π.1.Μακαρία τη λήξει = Π.Κυλώνειον άγος = λέγεται για ενοχή σε φοβερό έγκλημα και ιδίως για ενέργεια παράσπονδη προς ηττημένο εχθρό . προβάλλει σοβαρότατους λόγους υγείας. 42.886.3.Πβ.απευθύνομαι κάπου ζητώντας συμπαράσταση στη δύσκολη στιγμή μου.Ματθ.υλοποιεί� �αι.χ «΢την αίτησή του για αποφυλάκιση επικαλ-λειται λόγους ανηκέστου βλάβης».ΚΔ.Λευκή περιστερά = μεταφ.χτυπώ για βοήθεια . 2. 3.Ε.Απομν.Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι = κατά παρερμ.2. 45.ό.Λυδία λίθος = μεταφ.Κύκνειον άσμα = τελευταία δραστηριότητα ή εκδήλωση πριν από το τέλος.40.22 44. 41. 3.Προήλθε από το γνωστό άγος του Κύλωνος.Ε. πραγματοποιείται. 5.ΚΖ.1. Ματθ.Κ΢Σ.τι κακό κάνει κανείς.Κύριος οίδε = ποιος ξέρει. Επικ. 2.126.απόσπ. ΣΕΛΟ΢ ΣΟΤ -Κ• Λ1.Ι.52. 43.82.χ «Καταστράφηκαν όλα.Δεν έμεινε λίθος επί λίθον». 47.Κρούω τας θύρας = μεταφ.Επίσης Ιω.λέγεται για άνθρωπο που απηχεί ξένες γνώμες άκριτα. Πβ.Πβ.Κροκοδείλια δάκρυα = υποκριτικά δάκρυα.Δημοκρ.Πβ.να μην επιδιώκεις την προβολή.χ «Εδώ που τα λέμε δεν είσαι και εσύ λευκή περιστερά!» .δηλ.Κτήμα ες αεί = λέγεται για έργο αιώνιας αξίας.71 και Θουκ.17.Παύλ.Ι..απόσπ.33.Λόγοι ανηκέστου βλάβης = Π. 4.Θουκ.ιγ’. ίδιο κακό θα τον βρεί.551. εντελώς αθώος.απ.Μάχαιραν δώσεις μάχαιραν λαμβάνεις = μεταφ. Diels.Λαμβάνει σάρκα και οστά = μεταφ.Α’Κορινθ.Λίθος επί λίθον = Π.84.V. 46.Λίθοι και πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως ερριμένα = λέγεται για πράγματα που βρίσκονται ή αφήνονται σε μεγάλη αταξία και σύγχυση. Ξενοφ.Ηροδ.Κρανίου τόπος = Λέγεται για κάποιο μέρος .ΙΘ.Πλατ.7.Πβ ΢οφ.Ματθ. Ματθ.Υαίδ.Μέγα βιβλίον μέγα κακόν = αναφέρεται με πικρόχολη διάθεση στα ογκώδη και . 4.οι ταπεινοί στο φρόνημα). 8. 7. δηλ.χ «’Ολοι αναφέρθηκαν με δυσφορία στον μακαρία τη λήξει σταλινισμό».όπυ η ζωή σ’αυτό είναι πραγματική κόλαση.Κύμβαλον αλαλάζον = μεταφ.όργανο ή μέσο με το οποίο δοκιμάζεται κάποιος ή κάτι.Λόγος έργου σκιά = ο λόγος είναι η σκιά της πράξης. • Μ1.

Αριστοφ.Μηδενί συμφοράν ονειδίσης.Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω = Να μη μπει κανένας που δε γνωρίζει γεωμετρία. 11.με φόβο.Πυθ.Μέχρι τρυγός = μεταφ.Μεταξύ σφύρος και άκμονος = ανάμεσα σε δύο εμπόδια.64 και απόσπ.) = ενώ βρισκόμαστε στη μέση του κλπ.Πβ Ιω. 31.κλπ.8 και Ιω.Μηδέν άγαν = να μην κάνεις τίποτε το υπερβολικό(Επιγραφή στο Δελφικό μαντείο) 26.Λουκά Ι.Μερίς του λέοντος = η μεγαλύτερη μερίδα(Από το γνωστό μύθο του Αισώπου) 8.Μετά λόγου γνώσεως = με πλήρη επίγνωση των πραγμάτων.Μη κακοίς ομίλει = να μη συναναστρέφεσαι με φαύλους.Μεσούντος(του χειμώνος.καθ’ολοκληρίαν.Pfeiffer ). 16. 692. δηλ.μην επιμένεις άλλο πια(Παύλου .».Μέλας ζωμός = μαυροζούμι .Πβ.Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον = να μην κοροϊδέψεις κανέναν για τη συμφορά του.ως το θάνατο.η χρυσή μεσότητα.Μη κρίνετε ίνα μη κριθείται = μην κρίνεται τους άλλους για να μην κριθείται και εσείς.1. 30.. 21.δύσχρηστα βιβλία(Περίφημη φράση του Καλλίμαχου -απόσπ. 7. ως το πάτο .χ «Σον υποδέχτηκαν μετά βαϊων και κλάδων» . με απολυτη μυστικότητα).Μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης = μην καταδικάσεις κανέναν πριν ακούσεις τα επιχειρήματα και των δυο αντιδίκων.29.’Εργα και Ημ..με κάθε λεπτομέρεια.τελείως .ΚΑ.110. 17. Ματθ.επίσης Ησιόδ.41.. 12.Μέχρι μυελού οστέων = ως το κόκκαλο . 29. 13. 9.Γ.Μετά φόβου προσέλθετε = πλησιάστε με ευλάβεια.Μέχρις εσχάτων = ως το τέλος.Μετά φανών και λαμπάδων = «Σον υποδέχτηκαν εκείνη τη μέρα μετά φανών και λαμπάδων».3 14. 22..Ματθ.Ματθ.΢Σ.Πβ.΢φήκ. Πβ.63(DielsKranz)Πβ.Μη δώτε το άγιον τοις κυσίν = μεταφ. Πινδ.ως το τέλος .Η. 15. του έκαναν θριαμβευτική υποδοχή. Πβ.Μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος = «Πολέμησαν μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματος.Μετέρχεται παν μέσο = χρησιμοποιεί κάθε μέσο. μην περιφραονείται πολύτιμα πράγματα.Σο γνωστό φαγητό των ΢παρτιατών.Σίτ. 23.Ματθ. 19.Γιατί η τύχη είναι κοι-νή και το μέλλον άγνωστο.13.προς Δημόν.Να μη μπει κανένας άσχετος (Επιγραφή στην πύλη της σχολής του Πλάτωνα) 25.Πβ.3 24.Ζ.ΙΗ.ΙΒ.725.η μετριοπάθεια είναι η καλύτερη στάση και τακτική σε κάθε περίπτωση.11.Μηκέτι αμάρτανε = μη κάνεις άλλες αμαρτίες .Μέτρον άριστον = Η αποφυγή των άκρων .Μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού = έπειτα από πρώτη και δεύτερη άκαρπη συμβουλή.χωρίς να παραλειφθεί τίποτε.Ιω. .Μέχρι τούδε = μέχρι τώρα .μην αγνοείται τα σπουδαία.Κλεόβουλος Ι..Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιει η δεξιά σου = ας μη γνωρίζει το α-ριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου(δηλ. 28.σε δύο κακά.465 . 10. 5.Μετά βαϊων και κλάδων = Π. 27.Ζ.Μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά = ενδιαφέρεσαι και ασχολείσαι με ένα σωρό ασήμαντα πράγματα(και όχι με τα σπουδαία).Μεταφ. Ισοκρ. 20.ΙΙ.10). 18.Μέχρι κεραίας = με απόλυτη ακρίβεια . 6.6.

Νεφρύδιον και παρελεύσεται = δηλ.Ομ.24.Υαίδ.32.για το ποια είναι ομορφότερη).Κρατίν.Πβ.”Mens sana in corpore sano”.Μήλον της ‘Εριδος = αντικείμενο διεκδίκησης .Πβ.όχι μόνον το πρόσωπό σου.χ «Είναι αλήθεια πως ποτέ δεν περίμενε ότι θα την παθαίναμε .Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες = όσοι έκαναν νηστεία και όσοι δεν έκαναν(Προέρχεται από τον «Λόγον Κατηχητικόν» του Φρυσοστόμου).δεν έχω καμία ανάμιξη .Μωραί παρθένοι = Π.αφορμή λογομαχίας(Από το γνωστό μύθο της φιλονικίας των τριών θεαινών-Ηρας .μη με βγάζεις από την ηρεμία μου(Η γνωστή φράση του Αρχιμήδη προς Ρω-μαίο στρατιώτη .»συννεφάκι είναι και θα περάσει». 37.καμία ευθύνη. Είναι η περίφημη κ α ρ κ ι ν ι κ ή επιγραφή (δηλ.Δέσποτα = λέγεται όταν δούμε να πραγματο-ποιείται επιτέλους κάτι .Αισχ.Νίπτω τας χείρας μου = μετ. Αθηνάς.κλπ.μη με σκοτίζεις .Περσ. 6. Υράση που είμε ο Μ.405.29.δεν ανακατεύομαι άλλο πια με αυτήν την υπόθεση. 9.Πλάτ.Νυν απολύεις τον δούλον σου. μη με ανησυχείς. 8.Νήδυμος ύπνος = βαθύτατος ύπνος.το λατ.που σφόδρα επιθυμούμε να γίνει.Πβ. 60e 36.Αφροδίτης.Νους ορά και νους ακούει = λέγεται όταν θέλουμε να τονίσουμε ότι τα πάντα (αισθήματα.όπως αι μωραί παρθένοι» (δηλ.Μη μου τους κύκλους τάραττε = μεταφ.Diels. 38.να εξαγνιστείς. 5.απόσπ.Nους υγιεί εν σώματι υγιΕΙ = ένα υγιές πνεύμα προϋποθέτει ένα υγιές σώμα. . 35.Ξένιος Ζεύς = ο Δίας.χ «Σω γήρατι μυρία κακά έπονται». 33.μη χάνετε τη γαλήνη της ψυχής σας.ΚΕ..ΚΖ. 12.ο προστάτης της φιλοξενίας.Νυν υπερ πάντων αγών = λέγεται όταν πρόκειται να τονιστεί η κρισι-μότητα μιας προσπάθειας. 34.που όρμησε να του χαλάσει τους σχεδιασμένους στο δάπεδο κύκλους).Ιω.Επίχ. 2.Ματθ.υ.αιτία διαμάχης.111. 4.Μουσικήν ποίει και εργάζου = να ασχολείσαι με τη μουσική και να έχεις αυτήν ως έργο σου. • Ξ1.79.Μυρία κακά έπονται = Π.Μη ταρασσέσθω υμών η καρδία = μην ταράζεσθε.φράση που διαβάζεται από την αρχή και από το τέλος το ίδιο) που είχε χαραχθεί στο ναό της Αγ.εντυπώσεις.2 • Ν1.΢οφίας.Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν = να ξεπλύνεις τις αμαρτίες σου .)που εχουν την πηγή τους στο νου του ανθρώ-που.Οδ.Λουκά Β.Πβ. 7. πως θα βρεθούμε ανέτοιμοι και απροετοίμαστοι).Μωραίνει Κύριος(λαόν) ον βούλεται απολέσαι = Μωραίνει ο Θεός (τον λαό) εκείνον που θέλει να αφανίσει. 3. Ματθ.Αθανάσιος για την εκδίωξη που υπέστη από τον Ιου-λιανό.1.ΙΔ.

Πβ.Ο γέγονε.22.Γ. 10. 8. 3.Οι καθ’ων = οι κατηγορούμενοι στη δικανική γλώσσα.Π. 14.τι έχω γράψει ..Οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ = «Σι εχει προσφέρει ο καθένας μας το γνωρίζουν όλοι οι παροικούντες εν Ιερουσαλήμ».142.αυτοβούλως.χ «Αυτό εννοείται οίκοθεν» .Φ».γέγονε = ό.40. είναι αυτονόητο.ΙΘ.ας ακούει.Ματθ.Ο ενάγων(η ενάγουσα) = ο κατήγορος .Οι λίθοι κεκράξονται = οι πέτρες θα φωνάξουν .ΙΘ.Ο γέγραφα. 6.10. «Μην κάνεις παρέα με αυτό το ξόανον»(Ξύλινο ειδώλιον. • Ο μη δαρείς ου παιδεύεται = αν δε φάει κανείς ξύλο δε μαθαίνει γράμματα.ΙΘ.Πβ.Ο εωρακώς μεμαρτύρηκε = αυτός που με έχει δει. Λουκά ΙΔ. .Οι καιροί ου μενετοί = οι καιροί δεν επιτρέπουν άλλη αναβλητικότητα και αδράνεια.422.Σιμόθ.Οίκοθεν = αυτονόητα.Ιω.παραβλέποντας φαρισαϊκά ότι είναι και οι ίδιοι ένοχοι και αμαρτωλοί.Θουκ. Παύλου.Νομ..όλοι οι παρεπι-δημούντες στον τόπο μας ή όλοι οι γνώστες του σχετικού θέματος. Αυτός που έχει διάθεση να ακούσει .29. 12.Ρωμ.Ιω.7.18.Μεν. 15. Λουκά ΚΔ.άγαλμα θεού ή θεάς) • Ο1. 2. για κάποιον που»παίρ-νει πάνω» του τις συνέπειες από τα ολισθήματα των άλλων.έχω γράψει.Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω = λέγεται σε αυτούς που είναι έτοιμοι να καταδικάσουν κάποιον.Πβ Παύλου .ποιος μπορεί να πει κακό.Ιω. 9. 11. 16. δηλ.Μαρκου Δ.Μενάνδ.Η. • Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω = ‘Οποιος δεν εργάζεται δεν πρέπει να τρώει. «Γι’αυτόν τον άνθρωπο .7.».Ιω.Πβ.Πβ. 7.ΙΑ.Γνώμαι Μονόστ..Ξόανον = χρησιμοποιείται ως «βρισιά».Πλάτ.Οικεία βουλήσει = με δική μου θέληση.Ο γραμμάτων άπειρος ου βλέπει βλέπων = ο αγράμματος είναι στην ουσία τυφλός.τι έγινε. Πβ.Και οι λίθοι κεκράξονται. 4.Ο γέρων δις παις = ο γέρος δυο φορές παιδί.Π.ας ακούσει.χ. Λουκά ΙΘ.Π.αυτός που κάνει την αγωγή εναντίον κάποιου.τι έχω αποφασίσει θα γίνει χωρίς καμία αλλαγή ή τροποποίηση.΢Σ.646Α.Ο αίρων την αμαρτία του κόσμου = λέγεται μεταφ.438.το έχει επιβεβαιώσει.Α.35.Λέμε συχνά οι παροικούντες τ η ν Ιερουσαλήμ.22 5.Πβ.χ.δηλ.έγινε.Γνώμαι. ΢υνέχεια -Ο• Οι τα φαιά φορούντες και περί ηθικής λαλούντες = λέγεται για αυτούς που επιδεικνύουν σεμνότυφο ντύσιμο και δε χάνουν ευκαιρία να μιλούν για ηθική(Η φράση προέρχεται από το ποιήμα του Καβάφη «Θέατρον της ΢ιδώνος.Ο αποθανών δεδικαίωται = ο νεκρός είναι δικαιωμένος(έχει κριθεί πια).9.Ιω.αυτεπάγγελτα.Α.15.2.’Ο.Μονόστ. 13.35..γέγραφα = ό.Ο έχων ώτα ακούει ακουέτω = αυτός που έχει αυτιά να ακούει. 400 μ.

Από τον γνωστό μύθο του Αισώπου με την αλεπού και τα σταφύλια. ΙΒ.Δ. • ‘Ορθρου βαθέος = ενώ ήταν ακόμη βαθιά χαράματα.Μαρκου Θ. • Ομφακές εισιν = είναι αγουρίδες(Λέγεται για κάποιον που περιφρονεί δή-θεν κάτι.καν με πείσεις = δε θα με πείσεις και αν ακόμα με πεί-σεις. Ου παντός πλειν ες Κόρινθον = μεταφ. 2. • Ου με πείσεις .177.Γέν.1. • Ομφαλός της γης = το κέντρο της γης.σιγά σιγά.όπου να’ναι.Αλλοι την αποδίδουν στη φιλοδοξία και στη ζήλεια του Θεμιστοκλή.όπως το διορατικό του δαιμόνιο διέβλεπε.Παραβιάζω ανοικτάς θύρας = λέω ή προτείνω κάτι που έχει ήδη ειπωθεί ή γίνει. • Ουκ επ’άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος = ο άνθρωπος δεν αξίζει να ζει μόνο για την υλική τροφή του(χρειάζεται δηλ. Είναι η περίφημη φράση που έλεγε ο Θεμιστοκλής μετά τη νίκη των Αθη-ναίων στον Μαραθώνα.δόλια προσβολή .Πβ.II.Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι = ολα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει.4.το οποίο στην πραγματικότητα δε μπορεί να φτάσει).δεν είναι εύκολο στον καθένα να α-ποχτήσει ένα τόσο πανάκριβο πράγμα(Η Κόρινθος στην αρχαιότητα ήταν πλου-σιότατη).Ματθ. • Ουκ εν τω ‘Αδη μετάνοια = δεν υπάρχει πια στον ‘Αδη μετάνοια.28.είθε να μην υποστώ αυτό το μαρτύριο.Τμνος) • Π1. • Οσονούπω = σε λίγο χρόνο. • Ο όφις με ηπάτησε = λέγεται όταν θέλουμε να ρίξουμε αλλού τις ευθύνες μας.Παρελθέτω απ’εμού το ποτήριον τούτο = μεταφ. • Οσημέραι = ημέρα με την ημέρα .Πάρθιον βέλος = μεταφ. 5. 6. • Ο τρώσας και ιάσεται = όποιος έκανε την πληγή θα προσπαθήσει να την γιατρέψει(Πβ.39.Πβ. 4. Πβ.23.) • Ουδείς εκών κακός = κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή του(Μία από τις βασικότερες διδαχές του ΢ωκράτη) • Ουδεν κρυπτόν υπό τον ήλιον = τίποτε δε μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα.30.ύπουλη φραστική επίθεση της τελευταίας .Mant. Ματθ.Ματθ.Πάθει μάθος = μαθαίνουμε παθαίνονταςΠβ.• Ο μη ων μεθ’ημών καθ’ημών(εστι) = οποιος δεν ειναι με το μερος μας είναι εναντίον μας. • Οπερ έδει δείξαι = Υράση που συνηθίζεται στα μαθηματικά : αποδείχτη-κε αυτό που έπρεπε να αποδείξουμε. και πνευματική τροφή).Prov.Αγαμ.Γ. • Ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσεις = εκείνο που δε θέλεις να γίνει στον ε-αυτό σου μην το κάνεις στον άλλο. • Ουκ εα με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον = δε με αφήνει να κοιμη-θώ(να ησυχάσω) η νίκη του Μιλτιάδη.Κ΢Σ.Μακάρι να αποφύγω αυτή τη δοκιμασία.Λουκά ΚΔ. • Ουρανόθεν επέμφθη = στάλθηκε από τον ουρανό(Ακάθ.Αισχ.και άλλοι στην ανησυχία και στον φόβο του ότι οι βάρβα-ροι θα ξαναχτυπούσαν σύντομα την Ελλάδα.Παίζουμε εν ου παικτοίς = ασχολούμαστε επιπόλαια και αστόχαστα με πράγματα πολύ σοβαρά.13. 3.

ΙΙ..Ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων.για επίδειξη.Πώς τόλμησες να πεις κάτι τέτοιο.Περί όνου σκιάς = μεταφ.Π.Προς άγραν = προς συλλογή .υμνος).Πριν αλέκτορα φωνήσαι = Π..Που την κεφαλήν κλίνΗ = που να γείρει το κεφάλι. 17. 2.. Πβ.Προς το θεαθήναι = για τα μάτια .χ «Ο θείος μας είναι περαν του δέοντος καλός και τον περνούν για αγαθιάρη» 9. 11.μια προσπάθεια. .Πβ.το έχω υπόψη μου.χ «Εδώ ήρθαμε για να μας πείτε το πρόβλημά σας και όχι για να μιλήσουμε περι όνου σκιας». 19.Πάταξον μεν άκουσον δε = χτύπησέ με αλλά άκουσέ με. 10.α 20.που να στηριχτεί.Σο χτύπημά σου γίνεται boomerang.Πνέω τα λοίσθια = ψυχορραγώ.Πνέω τα μένεα = είμαι φοβερά θυμωμένος .Περαν του δεοντος = Π.έτσι ωστε να ισοδυναμεί με ήττα(Η φράση προήλθε από την αιματηρή νίκη του Πύρρου εναντίον των Ρωμαίων στην Ηράκλεια της Ιταλίας το 280 π.Ρίπτω έλαιον εις την πυρά = υποδαυλίζω φιλινικία. • P1..Περίφημη φραση που είπε ο Θεμιστοκλής στον Ευρυβιάδη στο κρίσιμο συμβούλιο πριν από τη ναυμαχία στη ΢αλαμίνα.61.Πινδ.χ «Μας έδωσαν τόσες υποσχέσεις πως θα τηρήσουν εχεμύθεια.χ «Προς άγραν ψήφων.βρίσκομαι στα πρόθυρα του θανάτου.Περί άλλΑ τυρβάζει = με άλλα (ασχετα πράγματα) ασχολείσαι.. Π. Αισχ.Προήλθε από τη γνωστή επιγραφή «Αλέξανδρος ο Υιλίππου και οι άλλοι ‘Ελληνες πλην Λακεδαιμονίων».επίσης Καδμεία νίκη.Προ οφθαλμών = στη φράση «Σο έχω προ οφθαλμών» . 18. 21.κ.κλπ.Η επίθεσή σου εναντίον μου θα αποβεί στο τέλος εις βάρος σου.Νίκη που συνεπιφέρει και στον νικητή μεγάλη φθορά.Πύρρειος νίκη = νίκη που συνεπάγεται όμως τεράστιες απώλειες.Πυθ. 12. για ασήμαντα πράγματα. 16.Προέρχεται από το γνωστό ανέκδοτο που είπε ο Δημοσθένης στους Αθηναιους(ενοικίαση όνου με ή .. Πβ.Προς κέντρα λακτίζεις = ματαιοπονείς.».(Ομηρική φράση) 15. = Σι κουβέντα βγήκε από το στόμα σου.χωρίς τη σκιά του)για να τους δείξει ότι ενδιαφέρονται για ασήμαντα πράγματα και όχι για τα σπουδαία.Και όμως πριν αλέκτορα φωνήσαι διέδωσαν το μυστικό σε όλον τον κόσμο.Αγαμ.. ΢τη φράση «Δεν έχω που την κεφαλήν κλίνΗ».Πβ. έχω κατα νου να το πραγματοποιήσω.».41.Λουκά ΚΒ.που έχει χαρακτήρα αψογο και ύφος ανεπίληπτο(Ακάθ.95.στιγμής.. 7.Φ . 8. 13.Λουκά Ι. . 1624.Ρόδον το αμάραντον = λέγεται μεταφορικά συνήθως για κορίτσι αθώο και ανοιχτοκαρδο.Πλην Λακεδαιμονίων = λέγεται συχνά για κάποιους που εσκεμμένα απου-σιάζουν από ένα έργο. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful