1.Fungsi pengurusan bertanggungjawab dalam memastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan.

Yang berikut merupakan tujuan utama bagi fungsi pengurusan kecuali, A mengarah B mengurus C menyelaras D mengawal 2.Peranan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran terdiri daripada I meningkatkan keberkesanan pembelajaran II peluang belajar kepada semua III pembelajaran kendiri IV penyusunan jadual waktu dapat disesuaikan dengan kehendak pelajar A I dan IV sahaja B II dan III sahaja C I,II,IV sahaja D Semua jawapan di atas 3. Peringkat mereka bentuk pengajaran dijalankan setelah memperoleh maklumat saintifik berhubung dengan pelajar, pengajaran, dan pembelajaran serta sumber pembelajaran (Betul/Salah) 4. Domain teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran fasa kedua ialah pengurusan teknologi, reka bentuk, pembangunan, penggunaan, dan penilaian. (Betul/Salah)
Definisi pertama tentang teknologi pengajaran pada tahun 1963 dikenali sebagai?

A. Komunikasi Audiovisual B. Komunikasi Videovisual C. Komunikasi Grafikvisual D. Komunikasi Visual

(Betul/Salah) .Teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran ialah suatu usaha meningkatkan keberkesanan dan kualiti terhadap ilmu pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful