CONCILIUL ECUMENIC AL II-LEA DIN VATICAN

CONSTITUŢIA DESPRE BISERICILE ORIENTALE CATOLICE

ORIENTALIUM ECCLESIARUM

Sapientia
Iaşi 2011

Văscăuţeanu 6 RO – 700462 Iaşi Tel. Decretum de Ecclesiis orientalibus catholicis Orientalium Ecclesiarum (Sessio V 21 noiem. Th.ro e-mail slupu@itrc. . © 2011 Editura SAPIENTIA Institutul Teologic Romano-Catolic Str.Titlul original: ConCiliul oeCumeniCum VatiCanum ii.ro .editurasapientia. 0232/225228 Fax 0232/211476 www. Traducere: ARCB. 1964): AAS 57 (1965) 76-85.

Despre Bisericile particulare sau rituri III. VI. Păstrarea patrimoniului spiritual al Bisericilor orientale IV Patriarhii orientali . Cultul divin VII. Introducere II. Relaţiile cu fraţii din Bisericile despărţite . V Disciplina sacramentelor .CUPRINS I.

.

XIV 201-202. 1 . de aceea. leon al Xiii-lea. Orientalium dignitas. lăsându-le pe celelalte la aprecierea sinoadelor orientale şi a Scaunului Apostolic. cu o reînnoită vigoare apostolică. a hotărât să stabilească anumite puncte cu privire la ele. SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU. INTRODUCERE 1. ilustre prin vechimea lor venerabilă. Aşadar. riturile liturgice. Ap. tradiţiile bisericeşti şi disciplina vieţii creştine din BISERICILE ORIENTALE. Litt. 1894. străluceşte tradiţia1 care vine de la apostoli prin sfinţii părinţi şi care constituie o parte a patrimoniului revelat de Dumnezeu şi indivizibil al Bisericii universale. care sunt mărturii vii ale acestei tradiţii. în grija sa pentru Bisericile orientale. 30 nov. . ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 I. EPISCOP . Căci în aceste Biserici. acest sfânt conciliu ecumenic doreşte ca ele să înflorească şi să-şi împlinească misiunea ce le revine. Cf. in Leonis XIII Acta. pe lângă cele referitoare la Biserica universală. Biserica Catolică preţuieşte foarte mult instituţiile.Decret Despre Bisericile orientale catolice ORIENTALIUM ECCLESIARUM PAUL. vol.

1894. Aceste Biserici particulare. Const. Allatae sunt. Ep. Ecclesiam Christi. 2 . Litt. 1247. Ep. prooem. 1894. astfel încât nici una dintre ele nu se află deasupra celorlalte în privinţa ritului. Dudum. Litt. Catholicae communionis. 23 dec. Litt. 1848. § 3. Orientalium dignitas. care. Între ele există o admirabilă comuniune astfel încât varietatea din Biserică nu dăunează unităţii ci. §§ 3. 6 ian. 2 aug. Litt. 32. Demandatam. sunt supuse în egală măsură cârmuirii pastorale a pontifului roman. 6-19. Ap. 964. Litt. atât din Orient cât şi din Occident. Const. 199. Ap. Cum de cetero. Litt. n. cumspecta. Litt.. Ap. 87-92. a disciplinei bisericeşti şi a patrimoniului spiritual. prooem. Praeclara. Solet cir. 6 ian. IV: „Licet Graecos”: . 1053: „Ut enim”: PL 143. 26 iun. unindu-se în diferite comunităţi a căror coeziune e asigurată de ierarhie. InocenţIu al IV-lea.. prin hotărâre divină. Enc. Synodus Lateranensis IV an. 30 nov. Oec. Diversele rituri sunt egale în demnitate 3. niColae al iii-lea. § 10: Magnum Bull. leon al X-lea. 1564. 6 mart. Enc. 10 dec. cap. Ap. an. 24 maii 1787. Litt. Ep. Pius al Vi-lea. Const. Romanus Pontifex. Paul al V-lea. se bucură de aceleaşi drepturi şi sunt supuse aceloraşi Cf. DESPRE BISERICILE PARTICULARE SAU RITURI Unitate şi varietate în Biserică 2. Biserica sfântă şi catolică. Pius al iV-lea. Conc. Romani Pontificis. In terra pax.. 1755. 1743. 20 iun. § 5. 744-769.: Magnum Bullarium Romanum III. BenediCt al XiV-lea. 340. De aceea. formează Biserici particulare sau rituri. Pius al iX-lea. 1206: „Postulasti postmodum”: PL 215. Paul al iii-lea. Inter quatuor. este urmaşul sfântului Petru în primatul asupra Bisericii universale. Decr. 1254. In suprema. este alcătuită din credincioşi uniţi organic în Duhul Sfânt prin aceeaşi credinţă. 1595. Enc. etc. deşi diferă parţial între ele prin aşa numitele rituri. Ep. 16 febr. Rom. 1862. Ap. o manifestă. 211-212. aceleaşi sacramente şi aceeaşi conducere şi care. 1215. 1615. Accepimus nuper. V 4. 26 nov. V 2. Sub catholicae. Rom. şi anume în privinţa liturgiei. Clement al Viii-lea. InocenţIu al III-lea. Instructio Istud est memoriale. Magnus Dominus. 1534. Litt. 9 oct. 1853. Const. § 3: Magnum Bull..6 Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican II. 18 maii 1521. § 3. 23 dec. 27 aug. leon al Xiii-lea. ele se bucură de o demnitate egală. . 1278. leon al iX-lea. trupul mistic al lui Cristos. într-adevăr Biserica Catolică voieşte ca tradiţiile fiecărei Biserici particulare sau rit să fie păstrate în integritatea lor şi în acelaşi timp vrea să-şi adapteze modul de viaţă la diferitele necesităţi de timp şi de loc2. 24 dec. mai degrabă. 7.

Istoria. Relaţiile între Biserici 4. la canonul 11 se spune: „pot îmbrăţişa ritul pe care îl preferă”. 1894. în textul de faţă se hotărăşte clar menţinerea ritului pentru toţi şi pretutindeni: AAS 49 (1957).. motu proprio Cleri sanctitati. Mc 16. 5 Cf. Ap. et documenta in nota 2 allata. să-l practice în măsura posibilităţilor4. Praeclara gratulationis. urmând practica secolelor precedente. Ep. PĂSTRAREA PATRIMONIULUI SPIRITUAL AL BISERICILOR ORIENTALE 5. 1957. după puteri. comunităţi sau regiuni. Litt. în cazuri particulare ce privesc persoane. 20 iun. 8: „fără permisiunea Scaunului Apostolic”. 1894. să se aibă în vedere pretutindeni ocrotirea şi dezvoltarea tuturor Bisericilor particulare şi de aceea să se constituie parohii şi ierarhie proprie acolo unde binele spiritual al credincioşilor o cere. chiar şi laicii să fie instruiţi în cadrul catehezei despre rituri şi normele lor. va rezolva în funcţie de necesităţi în spirit ecumenic. precum şi creştinii din orice Biserică sau comunitate necatolică ce ajung la plinătatea comuniunii catolice. Aşadar. în calitatea sa de arbitru suprem al relaţiilor dintre Biserici. III. să-l cultive şi. leon al Xiii-lea. Conciliul înconjoară acest patrimoniu Pius al Xii-lea. de asemenea. De aceea. decrete sau rescripte corespunzătoare. sub conducerea pontifului roman. 2 iun. chiar referitor la vestirea evangheliei în lumea întreagă (cf.15). 3 4 . În sfârşit. Ibid. direct sau prin intermediul altor autorităţi dând norme. rămânând neatins dreptul de a recurge.Orientalium Ecclesiarum 7 obligaţii. Orientalium dignitas. Ap. 4. 438-439. care. can. prin schimb de păreri în întâlniri periodice. să promoveze unitatea de acţiune şi să ajute cu forţe unite operele comune pentru a favoriza mai bine cauza religiei şi pentru a apăra mai eficient disciplina clerului3. să-şi păstreze pretutindeni ritul propriu. tradiţiile şi nenumărate instituţii bisericeşti dau strălucită mărturie despre meritele deosebite ale Bisericilor orientale în Biserica universală5. la Scaunul Apostolic. pentru necatolicii botezaţi. Ierarhiile diferitelor Biserici particulare care îşi exercită jurisdicţia asupra aceluiaşi teritoriu să se îngrijească. toţi catolicii şi fiecare în parte. Toţi clericii şi candidaţii la ordinele sacre să fie bine instruiţi asupra riturilor şi mai ales asupra normelor practice în problemele interrituale. 30 nov. can.

Constantinopolitanam IV can. doctrinei. Synodum Nicaenam I. BenediCt al XV-lea. pe măsura importanţei îndatoririlor lor. Chalcedonensem. can. 1928. . îl consideră cu tărie ca patrimoniu al Bisericii universale a lui Cristos. aceştia trebuie să dobândească o cunoaştere din zi în zi mai bună şi o practicare mai desăvârşită a acestor lucruri. 6: COD. 8. Toţi orientalii să aibă certitudinea că pot şi trebuie să-şi păstreze necontenit riturile liturgice legitime şi disciplina şi că nu trebuie introduse schimbări în acestea decât în vederea propriului progres organic. din motive legate de timpuri sau persoane. Decr. can. istoriei şi caracterului orientalilor6. au relaţii frecvente cu Bisericile orientale sau cu credincioşii lor să fie instruiţi.8 Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican bisericesc şi spiritual cu stima cuvenită şi cu îndreptăţită laudă. 21. 2 et 3. 8 Cf. să se străduiască să se întoarcă la tradiţiile strămoşeşti. can. 5. să constituie.c. Lateranensem IV can. recunoscută încă de primele concilii ecumenice8. în cunoaşterea şi în respectarea ritualului. 27-28. etc. case şi chiar provincii de rit oriental7. can. în mod corespunzător. iar dacă. pentru o mai mare eficacitate a apostolatului. disciplinei. etc. El declară. IV PATRIARHII ORIENTALI . Rerum orientalium. în virtutea misiunii lor sau slujirii lor apostolice. pro Graecis. can. Se recomandă cu căldură institutelor călugăreşti şi asociaţiilor de rit latin care activează în regiunile orientale sau printre credincioşii orientali ca. aşadar. mai mult. Aşadar. toate acestea trebuie păstrate cu cea mai mare fidelitate de orientalii înşişi. în mod solemn că Bisericile din Orient ca şi cele din Occident au dreptul şi datoria de a se conduce după propriile discipline particulare de vreme ce acestea se ilustrează prin venerabila lor antichitate. Enc. 7 Practica Bisericii Catolice din timpul lui Pius al XI-lea. l. 6 Cf. 1917. 8 sept. sunt mai conforme cu obiceiurile credincioşilor lor şi par mai capabile să asigure binele sufletelor. . can. 9. Pius al XII-lea şi Ioan al XXIII-lea demonstrează din belşug această orientare. în măsura posibilităţilor. 7.. Pius al Xi-lea. Din cele mai vechi timpuri este în vigoare în Biserică instituţia patriarhatului. Constantinopolitanam I. 30. Florentinam. le-au abandonat pe nedrept. 15 oct. 28. 6. Aceia care. Litt. motu proprio Orientis catholici. . 17.

can. can. 17. Constantinopolitanam I. Cleri sanctitati. 10. Decr. după normele dreptului. can. Patriarhii cu sinoadele lor constituie instanţa superioară pentru toate problemele patriarhatului. Constantinopolitana I. Pius al Xii-lea. 8. 6. Florentina. căci fiecare este în fruntea patriarhatului său părinte şi cap. Graecis. Cf. 1596. Decet Romanum Pontificem. Constantinopolitanam IV can. 216. chiar dacă trebuie adaptate. can. can. şi rămânând neatins primatul pontifului roman9. 11 Cf. Lateranensi IV can. 1807. 1439. . supra. chiar dacă unii sunt mai recenţi decât alţii. Carthaginen. 22 febr. După o foarte veche tradiţie a Bisericii. motu proprio Cleri sanctitati. can. an. pentru arhiepiscopii majori care se află în fruntea unei întregi Biserici particulare sau rit12. Synodum Nicaenam I. De aceea. Litt. Pius al Xii-lea. el rămâne ataşat ierarhiei patriarhatului de acelaşi rit. sunt totuşi egali în privinţa demnităţii patriarhale. asupra clerului şi a poporului din propriul teritoriu sau rit. la condiţiile actuale. Aceste drepturi şi privilegii sunt acelea care erau în vigoare în vremea unirii dintre Orient şi Occident. 8. Patriarhii Bisericilor orientale. nota 8. 3. după normele dreptului. § 2. 9 Cf. Cele spuse despre patriarhi sunt valabile. 2 iun. într-o oarecare măsură. Pius al Vii-lea. 5. Ap. Cleri sanctitati.Orientalium Ecclesiarum 9 Sub numele de patriarh oriental se înţelege un episcop care are jurisdicţie asupra tuturor episcopilor. Pius al Xii-lea. can. 6. după normele dreptului. . 1°. In universalis Ecclesiae. 17. 21. Syn. 324-339. trebuie să se atribuie o cinste deosebită patriarhilor Bisericilor orientale. rămânând intact dreptul inalienabil al pontifului roman de a interveni în fiecare caz. . 10 In Synodis Oecumenicis: Nicaena I. 23 febr. 419. § 9. 1957. rămânând neatinsă între ei precedenţa de onoare stabilită în mod legitim10. Constantinopolitana IV can. Clement al Vii-lea. Oriunde este stabilit un ierarh de un rit anume în afara teritoriului patriarhal. inclusiv a mitropoliţilor. pro. Conciliul hotărăşte ca drepturile şi privilegiile lor să fie restabilite după tradiţiile vechi ale fiecărei Biserici şi după decretele conciliilor ecumenice11. . 3. 6 iul. 219 etc. Synodum Ephesinam. can. 9.. can. inclusiv dreptul de a înfiinţa noi eparhii şi de a numi episcopi de ritul lor în limitele teritoriului patriarhal. 12 Cf.

acolo unde este necesar. Pius al Xii-lea. Decr. pro Eccl. 31 aug. Fide (pro Coptis). an. S. Toţi preoţii orientali pot administra în mod valid acest sacrament. n. să se înfiinţeze noi patriarhate. Officii. De asemenea. Ap. in Syn. Litt. XIII. Deoarece instituţia patriarhatului este o formă tradiţională de conducere în Bisericile orientale. folosind crisma binecuvântată de patriarh sau de episcop14. can. Petrus Apostolorum Princeps. 15 mart. 347/381. S. 1342. 13 nov. 22 nov. 1. Litt. S. 19 maii 1896.10 Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican 11.c. Litt. Carthaginen. III. 415. leon al XII-lea. an. § 11.. Syn. Rex regum. 26 maii 1742.).. Synodus Laodicena. Syn. can. an. 17 et 57. Sanctissimus. can. sfântul Conciliu ecumenic doreşte ca.C. 1736. Etsi pastoralis. Cap. ap. 1790. Armenorum. an.C. 1863. Syn. an. fie împreună cu Botezul. V DISCIPLINA SACRAMENTELOR .. 1 maii 1948. Instr.C. n. Disciplina privitoare la cei ce administrează sfântul Mir. 12. (ad Ep. 48.C. Lugdunensis II. an. InocenţIu al III-lea. eugen al iV-lea. 866: „A quo autem”. S. InocenţIu al IV-lea. 1204. Et onus et honor. 1. Christi Domini. § III. Sisen. 6 mart. 451. Const. 4. Ep. inclusiv latin. 1824. tuturor credincioşilor de orice rit. a. InocenţIu I. preoţii de rit latin. a căror întemeiere este rezervată conciliului ecumenic sau pontifului roman13. Administrarea Mirului 13. 2. an. Sub catholicae. 159. Cleri sanctitati. n. 25 febr. Clement al Viii-lea. Restabilirea vechii discipline a sacramentelor 12. Exsultate Deo. C. dacă e cazul. § II. 13 . 1595. etc. 15 Cf. a. păstrând pentru liceitate prescripţiile dreptului atât comun cât şi particular15. De aceea. 1896 cum litt. fie separat. resp. an. II. et aliae Synodi particulares. Chalcedonensis. leon al Xiii-lea.S. 6 oct. Synodus Libanen. niColae I. can. Orient. 419. 1274 (professio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X oblata). preoţii pot conferi acest sacrament. BenediCt al XiV-lea. „Nam quid sciscitaris”. 15 aug. în vigoare la orientali din cele mai vechi timpuri. 22 apr. Const. § 3.S. Sfântul Conciliu ecumenic confirmă şi laudă vechea disciplină în vigoare în Bisericile orientale în privinţa sacramentelor precum şi practica celebrării şi administrării lor şi. n. să fie pe deplin restabilită. 14 Cf. Scepusien. n. Officii. 1254. 1439. doreşte să fie restabilită. de Prop. 1895. 1783. 14. Const. P . Ad consulta vestra. Litt. Florentina. Maronitarum. Instr.

fără a aduce un prejudiciu ritului. an. facultatea preoţilor de orice rit de a asculta spovezile. Syn. 2. 8 et 9. 341. 17 Cf. în duminici şi sărbători. can.. Pentru ca toţi credincioşii să-şi poată îndeplini mai uşor această obligaţie. Litt.. Duinen. 18 Aceasta este o noutate. . Se recomandă cu căldură credincioşilor ca în aceste zile. Const. Credincioşii sunt obligaţi să participe. pro Eccl. acordată legitim şi fără nici o restricţie de propriii ierarhi. sf. § 4. et Synodi particulares. Orient. la celebrarea laudelor divine17. pentru liceitate. se extinde la tot teritoriul autorităţii care a acordat facultatea. timotei aleXandrinul. „Nos cupitis”. 719. 1215. Ad consulta vestra. 20 Rămânând neatins caracterul teritorial al jurisdicţiei acest canon voieşte să prevadă. Sacramentul Pocăinţei 16. 13 nov. în afara cazului în care un ierarh al locului a refuzat aceasta în mod expres pentru teritoriile ce aparţin ritului său20. 866: „In quorum Apostolorum”. an. pentru binele sufletelor. 29. sf. 4 ian. InocenţIu al III-lea. Decretum „de Sacramento Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini ritus. Antiochena. se stabileşte că timpul pentru îndeplinirea acestei porunci durează de la vesperele vigiliei şi până la sfârşitul zilei de duminică sau sărbătoare18. 1 maii 1948. interrogat. prescripţiile dreptului atât comun cât şi particular16. niCePhorus CP cap. 347/381. sermo 21. niColae i. pluralitatea de jurisdicţie asupra aceluiaşi teritoriu. 3. „Quod interrogatis”. Armenorum. cel puţin acolo unde există obligaţia de a participa la sfânta Liturghie. 31. qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus”.Orientalium Ecclesiarum 11 după facultăţile de care se bucură în privinţa administrării acestui sacrament. să primească sfânta Euharistie19. can. păstrând. Canones Apostolorum. et plurimae Synodi particulares Ecclesiarum Orientalium recentiores. la liturgia divină sau după prescrierile şi obiceiurile ritului propriu. 16 Codex Iuris Canonici. can. Syn. îl pot administra şi credincioşilor din Bisericile orientale. 14. . can. Oficiul liturgic şi Euharistia 15. acest timp corespunde cu ziua liturgică la orientali. 19 Cf. „Si die Dominico”. sau mai des. teodor studitul. Dat fiind că viaţa de fiecare zi pune în permanent contact credincioşii diferitelor Biserici particulare din aceeaşi regiune sau teritoriu oriental. precum şi la toate locurile şi la credincioşii de orice rit de pe acelaşi teritoriu. an. 782.C. Quia divinae. S. „Praeterea consulitis”. Syn. Laodicen.. de altfel. sf. chiar în fiecare zi.

Nicaena I. 18. 22 Mai multe Biserici orientale consideră subdiaconatul un ordin minor. acolo unde a căzut în desuetudine21. § 2. 13 ian. În vederea reintrării în vigoare a vechii discipline a sacramentului Preoţiei în Bisericile orientale. Syn. n. Neocaesarien. însă motu proprio Cleri sanctitati al papei Pius al XII-lea prescrie pentru acesta obligaţiile ordinelor majore.C. can. 267 (puterea acordată patriarhilor de a efectua sanatio in radice). Sardicen.. Pius al Xii-lea. motu proprio Crebrae allatae. Oficiu şi ale Bisericilor orientale au permis în 1957 dispensarea de formă şi operarea de sanatio pentru defect de formă (pentru 5 ani): şi de către „mitropolit sau alţi ordinarii ai locului. Syn.. Canonul propune să se revină la vechea disciplină a fiecărei Biserici în ceea ce priveşte obligaţiile subdiaconilor. va hotărâ autoritatea legislativă a fiecărei Biserici particulare22. Syn. VI. leon. 32. can. care nu au alţi superiori ci sunt direct subordonaţi Sfântului Scaun”. În privinţa subdiaconatului şi a ordinelor inferioare. 23 Cf. 5 (puterea patriarhilor de a dispensa de formă). de acum înainte. Omnium quidem.. Conciliul doreşte să se restabilească instituţia diaconatului permanent. precum şi a drepturilor şi obligaţiilor acestora. Syn. can. să stabilească. şi pentru a asigura trăinicia şi sfinţenia căsătoriei precum şi pacea căminului. can. Litt. Pentru a evita căsătoriile invalide.. prin derogare de la dreptul comun prevăzut în Cleri sanctitati. 444. 22 febr. Numai conciliul ecumenic sau Scaunul Apostolic are dreptul. S. can. Însă. . an. . rămânând neatinse celelalte prescripţii ale dreptului23. atunci când catolicii orientali se căsătoresc cu necatolici orientali botezaţi. Cleri sanctitati. Chalcedonen.12 Sacramentul Preoţiei Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican 17. 12.. sf. an. 26 etc. Syn. Constantinopolitana IV can. să transfere sau să suprime zilele de sărbătoare comune pentru toate Bisericile orientale. Sacramentul Căsătoriei 18. CULTUL DIVIN Zilele de sărbătoare 19. can. pe lângă 21 Cf. Pius al Xii-lea. 343. 8. 23. 6. 314/325. pentru validitate este suficientă prezenţa unui slujitor al altarului. sfântul Conciliu hotărăşte că la aceste căsătorii forma canonică a celebrării obligă numai pentru liceitate. 1949. ale Sf.

1166. Armenorum. 1775. Timpurile sacre 21. Syrorum (1888). Orice credincios aflat în afara regiunii sau teritoriului propriului rit se poate conforma pe deplin.14. 27 mart. În familiile de rit mixt se poate observa această lege după unul şi acelaşi rit26. . S. 8 apr. de Prop. Fide. 41. Decret. pentru a promova unitatea dintre creştinii aflaţi în aceeaşi regiune sau naţiune. 410. n. 13 mart. art. 4 maii 1930. Până se va ajunge la doritul consens între toţi creştinii în privinţa fixării unei zile unice în care toţi să celebreze sărbătoarea Paştelui. Decret. ţinând totuşi seama de întreaga regiune şi de celelalte Biserici particulare24. prin consens unanim şi ascultând părerile celor interesaţi. 27. 36. 17. Oficiul divin 22. Quod saepissime.C. ad 1. 454: „Petitionem autem”. Const. între timp.C. BenediCt al XiV-lea. 15. 7 iun. 13. Syn. Clemen al Viii-lea.. 5. 14 aug. et Synodi particulares recentiores: Armenorum (1911). De 24 Cf.Orientalium Ecclesiarum 13 Scaunul Apostolic. 1 mart. Decret. § 7. şi sinoadele patriarhale sau arhiepiscopale au dreptul de a stabili. Sanctissimus. 1913. 1673. art.. 18: Syn. 347/381. Decret. patriarhii sau autorităţile locale bisericeşti supreme au dreptul de a conveni. De Sacra Liturgia. lea. 6 mart. Instr. sf. Decret. can. nerses. 18 sept. sf.S. de a transfera sau suprima zilele de sărbătoare pentru fiecare Biserică particulară. 1914. Sărbătoarea Paştelui 20. Litt. 18 aug. § 6: „Si ipsi graeci”. Officii. Assueto paterne. Clericii şi călugării orientali vor celebra după prescripţiile şi tradiţiile disciplinei proprii Laudele divine. Sergii Patriarchae. Inst. 33. 1595. can. 1596. etc. niCePhorus CP cap. can. Pius al Vi. disciplinei în vigoare în locul în care se află. S. asupra celebrării Paştelui în aceeaşi duminică25. 26 maii 1742. Litt.C. Laodicen. 1254. Const. care din cele mai vechi timpuri s-au bucurat de mare cinste în toate Bisericile orientale27. în privinţa legii timpurilor sacre. 1929. 1916. 4 maii 1745. art. leon. Mar Issaci Chaldeorum. Ap. S. ad 1 et 3. pro Eccl. sf. art. Glaien.. Coptorum (1898). §§ 42 ss. Rumenorum (1872). Maronitarum (1736). Ruthenorum (1891). 1727. 25 ConCiliul al ii-lea din VatiCan. Ep. Sub catholicae. 15 apr. Eo quamvis tempore. 27 Cf. Syn. 26 Cf. art. an. Etsi pastoralis. Orient. 31 aug. an. InocenţIu al IV-lea. § 8.

sub impulsul harului Duhului Sfânt. în primul rând prin rugăciune. Şi deoarece la ei a fost păstrată preoţia validă. RELAŢIILE CU FRAŢII DIN BISERICILE DESPĂRŢITE Îndatoririle Bisericilor orientale catolice faţă de fraţii despărţiţi 24. după posibilităţi. clericii orientali care vin la unitatea catolică au facultatea de a-şi exercita puterea conferită de ordinele primite. la Laudele divine. prin exemplul vieţii. mai ales orientali. după normele stabilite de autoritatea competentă30. prin colaborare şi stimă frăţească faţă de lucruri şi oameni29. Limba liturgică 23. 25. VII. credincioşii. Conform tradiţiei orientale. să participe cu evlavie. 30 Obligaţie sinodală în ce-i priveşte pe fraţii orientali despărţiţi şi toate ordinele de toate gradele. de drept divin sau bisericesc. prin fidelitatea plină de respect faţă de vechile tradiţii orientale. după ce raportează Scaunului Apostolic28. vin la unitatea catolică. printr-o mai profundă cunoaştere reciprocă. Patriarhului împreună cu sinodul său ori autorităţii supreme a fiecărei Biserici împreună cu consiliul ierarhilor le revine dreptul de a reglementa folosirea limbilor în ceremoniile liturgice precum şi de a aproba traducerile textelor în limba poporului. După cum se spune în bullele de unire ale diferitelor Biserici orientale catolice. 28 29 . nu se va cere mai mult decât pretinde simpla profesiune a credinţei catolice. Bisericile orientale aflate în comuniune cu Scaunul Apostolic roman au îndatorirea deosebită de a promova unitatea tuturor creştinilor. De la orientalii despărţiţi care.14 Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican asemenea. după principiile Decretului „Despre ecumenism” promulgat de acest sfânt Conciliu. urmând exemplul strămoşilor lor.

fiind stabilite aceleaşi principii. orientalilor care se află în bună credinţă despărţiţi de Biserica Catolică. stabileşte următorul mod de a acţiona. li se pot administra sacramentele Pocăinţei. 3. mai mult. oferind tuturor mijloacele de mântuire şi mărturia iubirii dintre creştini. prin participarea la sacramente şi la alte celebrări şi lucruri sacre. Buna credinţă şi dispoziţia sufletească bună. Comunicarea în cele sfinte care lezează unitatea Bisericii sau implică adeziunea formală la eroare sau primejdia de rătăcire în credinţă. Ţinând seama de aceasta. Sf.Orientalium Ecclesiarum 15 Comunicarea în cele sfinte 26. privitor la fraţii orientali. Însă practica pastorală arată. De asemenea. 31 32 . De aceea. Această învăţătură este urmată şi în Bisericile despărţite. „pentru a nu fi. a avut adesea şi are un mod de a acţiona mai blând. 28. Euharistiei şi Ungerii bolnavilor. participarea la ceremonii şi lucruri sacre precum şi folosirea în comun a locurilor sacre între catolici şi fraţii orientali despărţiţi34. 4. loc şi persoane. Conciliul îngăduie aceasta. PG 32. de scandal sau de indiferentism este oprită de legea divină31. şi catolicilor le este îngăduit să ceară aceste sacramente de la preoţii necatolici în a căror Biserică există sacramente valide. 33 Această îngăduinţă s-a dat pe următoarele temeiuri: 1. ci se manifestă în mod presant necesitatea mântuirii şi binele spiritual al sufletelor. Necesitatea mântuirii veşnice. din motive juste. sfântul Conciliu. menţinând ceea ce trebuie să fie menţinut. prin asprimea unei hotărâri. Epistula canonica ad Amphilochium. ori de câte ori există o necesitate sau un real folos spiritual. 27. Vasile Cel mare. în funcţie de condiţiile de timp. că pot fi şi trebuie luate în considerare anumite situaţii ale diferitelor persoane. Validitatea sacramentelor. fizic sau moral. 669 B. iar accesul la un preot catolic este. dacă cer din proprie iniţiativă şi se află în dispoziţia cuvenită. în care nu se lezează unitatea Bisericii şi nici nu există primejdii de evitat. 2. Fiind stabilite principiile amintite. Biserica Catolică. Să nu existe primejdii de evitat şi adeziune expresă la greşeală. este îngăduită. 5. 34 Este vorba de communicatio in sacris extrasacramentală. imposibil33. Lipsa preotului propriu. o piedică în calea celor care se mântuiesc”32 şi pentru a promova unirea cu Bisericile orientale despărţite de noi.

Episcop al Bisericii Catolice (Urmează semnăturile părinţilor) . sunt rugaţi stăruitor să înalţe la Dumnezeu rugi fierbinţi şi insistente. Iar noi. Între timp. împreună cu venerabilii părinţi. Încheiere 30. după ce se consultă între ei şi. în Duhul Sfânt.10). le decretăm şi le stabilim şi dispunem ca cele hotărâte astfel în Conciliu să fie promulgate spre slava lui Dumnezeu. Roma. eventual. suferă şi sunt prigoniţi. Sfântul Petru. PAUL. Rom 12. Sfântul Conciliu se bucură foarte mult de colaborarea rodnică şi activă dintre Bisericile catolice orientale şi occidentale şi în acelaşi timp declară: toate aceste dispoziţii juridice sunt stabilite pentru condiţiile prezente. până când BisericaCcatolică şi Bisericile orientale despărţite vor ajunge la plinătatea comuniunii. le aprobăm. mărturisind cu tărie numele lui Cristos. ca prin mijlocirea preasfintei Născătoare de Dumnezeu toţi să fie una. 21 noiembrie 1964 Eu. după ce ascultă şi părerea ierarhilor Bisericilor despărţite. dându-ne cu cinste întâietate unii altora” (cf. Acest mod mai flexibil de comunicare în cele sfinte cu fraţii din Bisericile orientale despărţite este încredinţat vigilenţei şi conducerii autorităţilor ierarhice locale pentru a reglementa relaţiile între creştini prin precepte şi norme adaptate şi eficiente. chiar zilnice. toţi creştinii. atât orientali cât şi occidentali. cu puterea apostolică acordată nouă de Cristos. Să se roage şi pentru ca asupra atâtor creştini din toate Bisericile care.16 Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican 29. să se reverse plinătatea de întărire şi mângâiere de la Duhul Sfânt Mângâietorul! „Să ne iubim unii pe alţii cu dragoste frăţească. Toate cele stabilite în acest decret şi fiecare în parte au plăcut părinţilor conciliari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful