BORANG PENILAIAN MUZIK DAN GERAKAN

NAMA KELAS/TAHUN : ....................................................... BI L 5 1. 4 2. 3 3. 4. 5. PANDUAN / PENERANGAN ITEM
LIRIK LAGU 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut lirik dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut lirik dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan hanya sebahagian gerakan dengan mengikut lirik 1. Sangat lemah -melakakukan gerakan tetapi langsung tidak menepati lirik TEMA 5. Sangat Baik - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan berdasarkan tema dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan hanya sebahagian gerakan mengikut tema 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tetapi langsung tidak mengikut tema RENTAK IRAMA MUZIK 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut rentak irama muzik dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut rentak irama dengan hampir tepat 2. Lemah -melakukan gerakan hanya mengikut sebahagian rentak irama muzik 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tetapi mengikut rentak irama muzik DINAMIK 5. Sangat Baik - melakukan gerakan mengikut dinamik dengan tepat dan kreatif 4. Baik - melakukan gerakan mengikut dinamik yang ditetapkan dengan tepat 3. Sederhana - melakukan gerakan mengikut dinamik dengan hampir tepat 2. Lemah - melakukan gerakan hanya menggunakan sebahagian dinamik dalam lagu 1. Sangat lemah - melakukan gerakan tanpa menunjukan dinamik .

NAMA MURID LIRIK LAGU SANGAT BAIK BAIK SEDERHANA LEMAH SANGAT LEMAH 1 2 3 4 5

ASPEK PENILAIAN TEMA RENTAK IRAMA MUZIK 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

DINAMIK 1 2 3 4 5

PETUNJUK ITEM :

2 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful