RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Mata pelajaran Tahun Tarikh Bil Murid Masa Bidang kegiatan Tajuk Teknik Jenis aktiviti Masa : Pendidikan Seni Visual : 5 Elit : 3hb Jun 2011 : 26 orang : 12.15 – 1.15 tengahari. : Mengenal Kraf Tradisional : Kuda Kepang : Kolaj : Kuda kepang hiasan : 1 jam (60 minit)

Objektif Pengajaran

: Guru dapat mengajar murid untuk menghasilkan kuda kepang mini dengan Menggunakan kertas dengan kreatif.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: - Mengenali seni kraf tradisional Melayu (kuda kepang). - Mengetahui cara-cara membuat kuda kepang hiasan menggunakan kertas tebal dan kertas warna. - Menghasilkan kuda kepang hiasan dengan kreativiti secara berpasangan. Alat Bahan Rujukan : Gunting,pensil,stensilan kuda kepang. : Kertas tebal atau kertas manila, kertas warna, tali,gam : Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR, Buku Sumber Sumber Pendidikan Seni Visual : Kerjasama.ketekunan dan menghargai kesenian Melayu : Guru menentukan aras pembelajaran dalam proses P & P

Penerapan Nilai Prosedur

- Guru merancang strategi pengajaran dengan menerapkan Teori Kontekstual dan Konstruktivisme - Pembelajaran dimulakan dengan set induksi. - Guru menunjukkan contoh hasil kuda kepang mini yang telah siap. - Guru menunjuk cara membuat kuda kepang hiasan. - Guru membimbing murid melakukan aktiviti secara berpasangan. - Murid membuat kemasan akhir pada karya. - Apresiasi dan refleksi. - Penutup sosial atau kognitif.

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Pengajaran & Pembelajaran Guru / Murid

Strategi P&P / ABM / Nilai - Menghargai warisan Budaya Tempatan - Kontekstual - Teori kecerdasan pelbagai - Muzik - KBKK - Verbal linguistic - ABM: - Laptop - LCD - Speaker

Set Induksi ( 5 Minit )

Permainan tradisional kuda - Guru memperdengarkan kepang lagu kuda kepang. - Murid-murid dikehendaki mengaitkan lagu dengan kaum tertentu. - Guru menayangkan video Tarian kuda kepang kepada murid-murid. - Murid dapat melihat dan mengenal tarian kuda kepang.

Pengenalan kepada bahan Langkah 1 ( 10 minit ) dan alat - Guru menerangkan konsep kuda kepang kepada murid dengan menerangkan sejarah ringkas permainan kuda kepang. - Guru menunjukkan beberapa contoh gambar kuda kepang. - Guru menunjukkan alat dan bahan untuk menghasilkan kuda kepang mini iaitu:  Kertas manila  Pensil  Gunting Kontekstual -Teori Kecerdasan pelbagai Visual ruang

 Kertas warna  Tali raffia - Guru menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan kuda kepang hiasan. - Guru menunjuk cara bagi menghasilkan Kuda kepang hiasan. - Murid memberi tumpuan Sepenuhnya semasa guru membuat tunjukcara

Tunjukcara / langkah Langkah 2 ( 15 minit ) 1. Buat lakaran kuda pada kad manila dengan menggunakan pensil/pen dan guntingkan. 2. Kertas warna dilipat dua dan tekap lakaran yang siap di atasnya dan ditampal. 3. Seterusnya guntingkan kertas warna sebagai hiasan pada kad manila tersebut. penghasilan Proses Penghasilan:

4. Membuat kemasan dengan kertas warna dan tali hingga siap. Penghasilan produk Langkah 3 ( 20 minit ) - Guru mengarahkan muridMurid menjalankan aktiviti membuat kuda kepang hiasan secara berpasangan. - Guru membimbing muridmurid dalam menyiapkan kuda kepang hiasan. - Membuat kemasan pada hasil kerja secara kreatif.

Apresiasi dan relfeksi Langkah 4 ( 5 minit ) - Sesi apresiasi dan refleksi hasil karya yang dihasilkan oleh murid: - baik - sederhana - kurang mencapai tahap - Guru mempamerkan hasil kerja murid sambil membuat ulasan. - Murid-murid berinteraksi dan menyatakan pendapat tentang karya rakan lain. - menjana idea - kreatif - TKP - visual ruang. -Teori Kecerdasan Pelbagai - Verbal linguistic

Penutup ( 5 minit )

Pembelajaran Akses Kendiri

- Murid menonton video penggunaan kuda kepang dalam tarian. - Murid menjawab soalan dari slaid interaktif yang disediakan

Teori kecerdasan pelbagai