REGULI DE SCRIERE A LUCRARII DE LICENTA SI A LUCRARII DE SEMINAR.

CITATELE
-Tot timpul trebuie sa fie trecute in “ ghilimele” sau << >> pentru citatele din interiorul altui citat:”Numai regele poate fi un legiuitor inspirat de Dumnezeu, intrucit<<libertatea a fost dintotdeauna un dat al regilor si toate natiunile libere au fost intemeiate de regi>>”(Scnapper,p.59) -Tot in ghilimele se trec titlurile de articole din ziare sau reviste,ori capitolele dintr-o carte sau denumirea unor studii publicate in reviste sau in colectii de studii, spre deosebire de titlurile de carti sau de periodice care nu se trec in ghilimele. -Daca sunt trecute in interiorul textului nu trebuie sa depaseasca 3 rinduri -Folosim un citat atunci cand ne oprim asupra lui din punct de vedere interpretativ sau cand acesta sustine propria noastra afirmatie. -Citatul nu trebuie sa contina adevaruri general valabile sau de notorietate,ci el trebuie sa spuna ceva nou - Citatul nu trebuie sa fie urmat de expresii critice la adresa autorului caruia ii apartine,sau sa fie urmat de o critica a idei continute in citatul reprodus.
1

- Din orice citat trebuie sa reiasa limpede sursa de provenienta, fie printr-o trimitere la o nota de subsol, fie intr-o paranteza imediat dupa citat care sa contina (Numele autorului ,data de publicare,pagina) insa in aceasta varianta trebuie sa avem in bibliografie denumirea completa a autorului si a cartii cu toate datele celelalte. -Cind se studiaza un autor strain citatele trebuie sa fie in limba originala - Citatele care depasesc 3 rinduri se aseaza la subsolul paginii -Citatele trebuie sa fie fidele, adica reproduse intocmai. CITAREA REFERINTELOR BIBLIOGRAFICE ÎN INTERIORUL PAGINII: Se introduce textul sau propoziţia citată prin cuvintele proprii, care anunţă citarea, dupa care se citeaza:”...evidenţiind rolul educaţiei informale prin trei note definitorii....”( Sorin Cristea , 2006, pp 2325).Referinţa completă cuprinzănd : titlul cărţii,editura,orasul, se trec in bibliografie. Când doar parafrazam un autor,adica pastrăm ideea lui dar o reformulam cu proprii cuvinte nu mai trecem ghilimele, procedind asa: Invocănd raţiuni pentru o integrare deplina a celor trei tipuri de educaţie, Constantin Cucoş enumeră următoarele aspecte: 1)...., 2)..... .( Constantin Cucoş, 1996, pp.37-38)
2

NOTELE DE SUBSOL
-Poate sa contina un citat de 3 sau mai multe rinduri

unde se explica mai detaliat, ori se sustine o afirmatie din text ,sau o problema periferica cu subiectul, dar cu legatura, -Poate sa contina doar trimiterea la autorul si cartea al carei citat l-am dat in text( tehnic vorbind :referinta bibliografica ) - Notele mai pot folosi spre a adauga alte indicatii bibliografice de intarire despre un subiect discutat in text:” despre acest subiect vezi si cartea cutare” - In nota de subsol mai poti intalni:”cf.P.Ionascu p.33”insa trimiterea aceasta trebuie sa o ai completa in bibliografie.”Cf” inseamna compara cu si poate sa te trimita spre o alta carte sau chiar spre un alt paragraf din propria lucrare. -Acest “cf” poate trecut si in text.Depinde de utilitate. -Notele mai pot introduce un citat de intarire care in text ar fi deranjant. - Notele pot servi la traducerea romana a unui citat care era esential sa fie dat in limba straina sau la versiunea originala de control a unui citat,care din exigente de fluiditate a discursului ,era mai comod sa fie dat in traducera romana.

3

CITAT, PARAFRAZA SI PLAGIAT
-parafraza este reformularea cu proprii termeni a unui citat -parafraza se introduce in text astfel: Foarte explicit in aceasta privinta este prof.Staniloaie(la umarul cuvintului se introduce indicele numeric,dupa care in subsol se detaliaza referinta bibliografica aratind numele complet al autorului titlul cartii si celelalte informatii).El trateaza aceasta problema si continui… cu cuvintele tale ideea sa,cit mai concis. - Plagiatul reprezinta reproducerea fidela a ideilor unui autor ,fara a arata adevarata lor sursa, lasand asfel sa se inteleaga ca iti apartin,ca sunt produse de mintea ta.

NOTELE DE SUBSOL INTRODUSE PRIN :
<Op.cit>,<Ibidem>,<Idem>,<Cf>(compara sau confrunta),<Apud(la)>,<În>,< Acum în> -<Op cit> (opera citata) -se foloseste cand trebuie sa citam o singura lucrare a unui autor.Prima oara trimiterea se face in intregime.A doua oara folosind acest opus citatus(opera citata anterior) - Op.cit se mai poate adauga si la finalul unui citat dat intr-o nota de subsol.

4

-Daca intre doua note privind aceasi lucrare se intercaleaza una sau mai multe note privind alta lucrare a altui autor, atunci e necesar a trece in nota noastra unde vrem sa citam din nou din cartea pe care am citat-o inaintea intercalarilor ,numele autorului ,op cit.,p33,aceasta pentru a se vedea cu nu citam din autorul imediat anterior,ci din acela pe care l-am citat complet prima data, acel autor sub care sau introdus intercalarile . EX : N1:K.Randel,Reforma,trad.R. Mihai......p11 N2:C.Dale,The Ortodox........ N3:K.Randel,op.cit. p33 -TOATE notele acestea apar pe aceesi paginaDaca se citeaza un autor cu mai multe lucrari ,iar dupa acestea s-au intercalat note din alti autori ,dar eu vreau sa –l citez din nou pe acela pe care l-am citat prima data(acela care a fost citat cu mai multe opere) atunci ii trec din nou numele dar nu mai reproduc toata opera ci doar primele cuvinte si pg. X, deoarece ea este usor identificabila pentru ca a fost citata complet prima data. EX: N1:Prof.I.R.,”Primul Patriarh”,in Ortodoxia p 72 N2:Idem, Marturisirea de credinta......... N3:Prof S.Vasile. Pavaza credintei..... N4:Prof.I.R.” Primul.......”.p33 -De asemenea op.cit, insotit de p.X se mai introduce si imediat dupa nota <ibidem> care arata o citare din aceasi carte, acelasi autor,aceeasi pagina ,carte din care s-a citat imediat inainte de <ibidem>.Alfel spus

5

acest ibidem arata reproducerea intocmai a datelor din nota de deasupra sa . -Op.cit.p44 asezat sub ibidem arata ca se citeaza din cartea pe care o reproduce ibidem(adica cartea de deasupra lui ibidem),dar de la o alta pagina.,adica de la p 44. EX N1:Prof.I.R.,”Primul Patriarh”,in Ortodoxia p 72 N2:Ibidem N3:op.cit p44

<Loc.cit> Se foloseste atunci cind citezi un pasaj din aceeasi carte,capitol si aceeasi pagina EX: NI:Sf Irineu, Contra ereziilor, Migne, P.G VII, col 966, p33 N2: Idem(sau ibidem).op.cit.loc cit

<Idem> (acelasi) -Daca un autor este citat cu doua sau mai multe lucrari, succesiv,dupa prima citare completa ,nu se mai indica numele,ci se foloseste idem,urmat de titlul celei de-a doua lucrari.
6

EX N1:K.Randel,Reforma,trad.R. Mihai......p11 N2:Idem,Ortodoxia...... N3:Idem,Biserica...... <Ibidem> (acelasi autor,aceasi opera,aceasi pagina sau :Ibidem p33 adica pagina diferita dar din aceasi lucrare) -Daca insa vrem sa citam din nou aceeasi opera insa pe pagina imediat urmatoare celei pe care se afla cartea la care am vrea sa facem trimitere din nou, atunci este gresit a folosi citarea prin ibidem, si o citare corecta ar fi asa:Pr.prof.Staniloaie,op.cit,p50. EX : N3 DE LA Finalul paginii 3(ultima nota de pe pagina): N3:Pr.prof.Staniloaie Ascetica si Mistica...,p 50 N4 Prima de pe pagina 4 N4: Pr.prof.Staniloaie,op.cit,p50.

<Cf>
(compara,confrunta) -Se foloseste pentru a indica o comparatie intre paragrafe diferite de izvoare, intre puncte de vedere diferite sau asemanatoare. EX:...istoria religioasa a fiintei umane se imparte in doua epoci:cea pina la aratarea bunatatii divine si cea urmatoare acestui eveniment(cf.Galateni.2,1 24, 4). <Apud >
7

(la) -Se intrebuinteaza cind in text folosim un citat dintr-o lucrare sau izvor pe care nu l-am citit direct ci l-am preluat din alta lucrare pe care o mentionam in subsol. Altfel spus citindu-l pe Staniloaie gasesc la el un citat din Marcu Ascetul, citat pe care il reproduc in subsol sau in text. Ex:Pr.Prof.Dumitru Staniloaie,Ascetica si Mistica....,,apud Marcu Ascetul, Despre Botez, Filocalia.rom,p.304.Ce imi spune acesta referinta ?ca in ,lucrarea mea am folosit un citat ,din opera Despre Botez al carui autor este Marcu Ascetul,dar acest citat nu l-am gasit citind Filocalia ci Ascetica si Mistica... .

<În>
-Acesta se foloseste pentru a introduce citari din ziare sau reviste. -Articolele din reviste ,sau din ziare,capitolele din carti sau actele de congrese se trec intre ghilimele.

-<în>se foloseste pentru a indica intregul din care face
parte capitolul sau articolul,studiul respectiv. EX:Nicolae Chitescu,”Contributia Bisericii Egiptului la opera dogmatica a Bisericii crestine”, în Studii Teologice, nr.1-2/1956,pp 40-58 -Pentru ziare fara o difuzare nationala sau internationala se specifica si orasul inainte de a se trece data.

8

-Deci intii se trece autorul,apoi , “titlul articolului”,apoi revista în care s-a publicat(titlul revistei nu se trece intre ghilimele),apoi numarul/anul,pp.Dupa nr se poate trece si volumul daca e cazul. <Acum in> -Exista opere care sunt identificabile in volume de studii ale aceluiasi autor sau in antologii de uz comun dar care totusi au aparut mai inainte in reviste .Se pune editia cea mai accesibila. EX:Katz, Jerrold si Fodor, Jerry A.”The Structure....” , Language 39, 1963,pp.170-210,( acum in ,Fodor Jerry A si Katz Jerrold J,in ingrijirea, The Structure of Language,Englewood Cliffs,,Prentice Hall,1964,pp 479518.) -Se observa ca prima data se trec autorii articolului, urmati de „titlul articolului”,denumirea revistei in care a aparut intîi, anul aparitiei . CITARI DIN DOCUMENTE OFICIALE SAU DIN OPERE MONUMENTALE Intr-un studiu despre filosofia medievala putem indica un text care poate fi reperat in P.L. 175,948. Aceste prescuratari imi spun ca e vorba de un text situat in coloana 948, din volumul 175 al culegerii clasice de texte latine din Evul Mediu crestin. -Referinta completa a cartii ar fi:Patrologiae Cursus Completus,Series Latina ,in ingrijirea lui J.J.Migne,Paris,Garnier,1844-1866,222 vol.
9

CITARI DE CLASICI Pentru a cita opere clasice exista conventii destul de universale de tipul :titlu-carte-capitol sau parteparagraf CITARI DE OPERE INEDITE SI DOCUMENTE PRIVATE(TEZE DE LICENTA,MANUSCRISE ETC.) Ex:Ciciu Alexandru Marin,Vinovatia in Dreptul Penal,Teza discutata la Facultatea de Drept,Universitatea Constantin Brincusi, Tg-Jiu, 2007

.N.B.Ordinea in care se trec datele dintr-o referinta bibliografica:
Numele si prenumele(fara prescurtari),titlul carti cu majuscule,traducatorul(daca e cazul),editia(nr),denumirea orasului unde s-a editat,denumirea editurii,anul editarii si pp. -Orasul unde s-a editat se citeaza in limba originala

Cum citez o lucrare cu mai multi autori, si sub ingrijirea unei alte persoane.
-Este vorba de acele situatii in care dorim sa citam capitole din opere mai vaste,cum ar fi culegeri de studii ale aceluiasi autor fie volume de tip micelanau Ex: Morpurgo-Tagliabuie , „Aristotelism si baroc” ,in XXX, Retorica si Baroc.Acte ale celui de-al III-lea

10

Congres International de Studii Umaniste,Venetia,1518 iunie 1954,in ingrijirea lui Enrico Casteli, Ce informatii imi da acesta nota? a) Ca avem un articol sau studiu(asta pt ca e intre ghilimele) al carui autor este Morpurgo...,articol pe care il gasesc intr-o culegere de texte ale mai multor autori b) Ca titlul culegerii este Retorica si Baroc c) XXX desemneaza un colectiv de autori d) Acesta culegere este alcatuita din actele(probabil studiile prezentate...) la acel congres. e) Ca este ingrijita de Enrico Castelii -Uzanta romineasca foloseste sigla XXX pentru orice lucrare cu mai mult de trei autori.

Mai multi autori ai unei lucrari dar fara ingrijitor,fiecare din ei fiind autori ai unuia sau mai multor studii.
-Se citeaza doar primul autor,urmat de s.a,apoi titlul cartii,editia,orasul unde s-a editat,denumirea editurii,anul editarii,pp EX:Dima Toma,s.a,”Antropologia si societatea”,in Sociologia Azi,editia a II-a,Sibiu,Editura Phoenix,2003,p.31 Avem o opera colectiva (mai multi autori),opera compusa din 12 volume,care au titluri diferite,iar opera insasi are alt titlu. Avem doua cazuri:

11

a)citam doar unul din studii continut intr-unul din volume: Himes Dell ,”Antropology and Sociology”(denumirea studiului),in Sebeok,Thomas,ed(ingritori,editori).,Curent Trends in Linguistics vol XII(titlu operei),Linquitics and Adjantes Arts and Sciances (titlul celui de-al XII-lea volum),t.3,The Hague(denumirea editurii),Monton(orasul unde s-a editat),1974,pp14451475

b)citam intreaga opera colectiva EX:Sebeoq,Thomas,ed., Current Trends in Linquistics,The Haque,Monton,1967-1976(anul primei respectiv ultimei editari),12 vol. Bibliografia: Trebuie sa contina lista cu toate sursele cuprinse in referinte.Titlurile si toate datele asociate unei carti sa fie complete. Ordinea asezarii:izvoarele intii,apoi literatura secundara,dupa care periodicele. Asezarea inauntrul fiecarei categorii se face in ordine alfabetica sau cronologica. Daca avem un autor cu mai multe opere dupa prima referinta completa scriem idem, titlul cartii.... .

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful