Louis Regamos

I
\

mai mult de

0

ora ...

in ·al 7 lea cer al orgasmull:li prelungit .
~i-eum poti face ~itu la fell

Traducerea §i adaptarea: Irina Lungu

. Shakti, 1998

.-.

i .••• ~

'~'

~

.

''_---

... cxceptind hunea mo(kma. sexualitatea (I reprezentat pretutiudeni ~i totdcauna 0 hierofanic. iar actul sexual ~ un act integral (deci ~iun mijloc de .. cuuoastere ). Mircea Eliade, lntugini si .l"illl/Jo/Ciri Daca ar fi sa vedem in dragostea sexuala un impuls legaL genetic de animalitatc, linind scamn de toatc uccstca ar trcbui sfl tragem ncaparat coneluzia cfl omul SI;' alia pe un nivcl mult inferiorceluipe care Slil orlcespecie naturala, deoarece el a pcrmis iubirii, sexului ~i-1em~ii sa-i imoxice si sa-i domino in asemeuea m[lsura nu numai fiinta lizici:i..ci si, mai ales. domeuiul hlculHililor sale celor mai inalte, ~ianume sa exjinda si sa potentezc aria de cupriudere a unci atare invazii mult dincolo de cea cuvenita unui instinct banal. Daca unnam insa interpretarea metafizica a sexului, toate acele fapte ni se 'jnHiti~eall1 sub alta lumina si valorizarea lor c lotalditeriHLllrania dragostei si a sexului si intreaga capacitate a erosului de a rastuma, slabi sau subordona IOIU!. in lee de a rcprezenta 0 extrema degradare ~i 0 demonic inextirpabila In .cxistcnta umana, devine
SC1l1n

CUPRINS

1.

Introducere

•• ~4'"

~~~_•••• •

~.

'1

••••••••

~~.

II

••••••••

! .. ,'

I •••

" •••••••••••

2.

al impulsului incoercibilin om de a trece cu

orice chip dincolo de limitele individului Iinit. Julius Evola, Meill/i::h:a sexttlu! ,Pe Dumuezeu Tatal, indiscernabilul. incogniscibilul. il purtam tncarne, il gasim in Femeie, Ell este poarta prin care intram ~iiesim, in Ea ne intoarcem la Tatal, dar ca aceia care au asistat orbi si incon~tien~i la Schimbarea la

3.

Fala.

4. 5. .

D. H. Lawrence

Puncte secrete • Femeia
• Barbatul

ale iubirii
_

~ ~:::

.~ ~

~,.

~
. ~

~ ~ 31 . 31
'.

.

32

6. © Copyiigh! Editions Reuille .
© Editura Shakti, 1998. Drepturile

acestei lucriiri apartin exclusiv Editurii Shakti. Nici IIIlji'agmenf din aceasta lucrare 1111 oate fi p reprodus, prinnici un fe! de mijloc, fora peJ'lnisiul1e(l scriso a editurii.
(lSlIPro

MU$chii dragostei . • ldentificarea mu chilor. pc· • Exercitiile Ke el~ • Antrenament~1 in·ie·r;~i~·::::::· • Efecte §i beneficii • Efecte su umentere. . pare
......................................................

. .; . 34 . 35 .. 37 .

33

.. 37 . 38
41 41

7. Autostimularea • Barbatul
;t'.. :

ISBN 973-:... 96705-4-7

I'
f'

r

LOUIS REGAMOS

• Ferneia

.

-:43 45 46 48 .49 49 52 53 54 55 . 55 56 . 57 58 :.. 62 63.· 63 . 63 64 65.
:. 66
.i

8. Placerea femeii :.., • • Mingiierea labiilor si a clitorisului , • Masajul vaginal ., · • Cheia declansarii orgasmului prelungit : • O!,gasmuI pre:u.ngit : Citeva precizan Efecte secundare :

I

"

9. Placerea barbatulul Citeva diferente , <' Inceputu I Punctul extern al prostate] : Controlul ejacularii (I) : Modalitati ajutatoare fazele orgasmuluiprelungit ~ Inlaturarea inhibitiilor Orgasrrrcu descarcare ~iorgasm prelungit .: Controlul ejacularii (II) : Antrenamentul propriu-zis : :, modalitate suplimentara
A " ,

despre transfigurare
VictorHugo
Barbatul este cea mai elevata dintre creaturi. Femeia este celrnai sublim ideal. Dumnezeu a facut pentru barbat un tron, pentru femeie un altar. Tronul exalts, altarul sfinteste, Barbatul este creierul, femeia - inimd. Creierul primeste Iumina, inima primesteiubire. Lumina fecundeaza, iubireareinvie, Barbatul este putemic prin ratiune, femeia este invincibila prin lacrimi, Ratiunea convinge, lacrimile induioseaza sufietul. Barbatul este capabil de eroism, femeia - de orice sacrificiu, Eroismul innobileaza, sacrificiul aduce sublimul. Barbatul are suprematia, femeia are intuitia, Suprematia sernnifica forta, intuitia reprezinta dreptatea Barbatul este un geniu, femeia este un Inger. Geniul este incomensurabil, ingerul este inefabil, Aspiratia barbatului este catre gloria suprema, aspiratia femeii este indl'eptata catre virtutea desa v~ita. Gloria face totul maret, virtutea face totul divino

c

°

10. Fuziunea intima

• Transforrnari antrenate de orgasmul prelungit Orgasmul prelungit in timpul contactului'intim Exercitiile Kegel ~iactu\ sexual Exercitii pentru femei Avantaiefe rnetodei orgasmului prelungit Metoda pe SCUlt (recapitulare)

97 , ., 68 69 69 70 71 74_ 77 77 84 85

11. incheiere
I ••••

::
t.t' •••••+, ~ _
It:.It.II.IIt .. I __ ••••• ~

12 .. ·An"e.;te . • Normalsi anormal In viata intima Bibliografie ~ : • Tabele de antrenament

13. insemnliri

:

:

92
r

--- ; TIP
~
~; (

() (; R A F I A.

M I R () N

t,

, Strudu lou Haiulexcu Ill' h.~.\. S~l'l"'· ~. BUfUl'csti
I cl: .~.'7 ..tl.()'!, J.~:;.SS.2:5. JJ(.}dJI'" t;_n.:J..\!A.:L~J1, flLlnln(l1 k1PIJd.nJ

,
!
}

t,
·r
r

(.

6

LoUIS

REGAMOS

Bfu"bahll este un cod; femeia este evanghelia ne face perfecti.

0

evo:ngheli:. Codul corijeaza,

Barbatul gindeste, femeia intuieste, A gindi inseamna a' avea un creier superior, A intui.simtind, inseamnaa avea pe fiunte 0 aureola. Barbatul este un ocean, femeia este un lac. Oceanul are perla care II irnpodobeste, Iacul-poezia care-lluiriineaia.· . Barbatul este un vultur care zboara, femeia 0 privighetoare ce Clnta. A zbura inseamna a domin~ spatiul, a cinta inseamna a cuceri sufletul.
-t-e-

I

.introducere
Daca rn-am hotarlt acum, pentru prima oara in viata mea, sa incep sa scriu, este pentru ca tocmai am trait 0 experienta care, lara nici 0 exagerare, ne-a schimbat cornplet existenta, atit mie clt ~i iubitei mele. Aceasta experienta extraordinara, profund spirituala, pe care rna voi stradui sa 0 relatez In cele ce urmeaza cit rnai fidel, in esentialul ei, a fost pentru mine 0 adevarata revelatie, conducindu-ma la descoperirea uno]' dimensiuni fascinante §i camp let nebanuite ale dragostei §i placerii amoroase,
. ,

.'

Barbatul este un templu, femeia este sanctuarul. In descoperim,in fata sanctuarului ingenunchem,

fata templului

ne acolo

Barbatul este plasat acolo unde se sfirseste pamintul, femeia unde incepe cerul.

I-

La'fel ea majoritatea oamenilor, e()nsider'~ a face dragoste se numara printre experientele cele mai intense ~iprofund transformatoare care pot fi traite, toate aces tea, trebuie sa recunosc ca, dupa 4 ani de ' convietuire ell iubita mea, 0 femeietotusi superb inzestrata, intrutotul fermecatoare ~ifoartesenzuala, lucrurile nu mai erau deloc ca altaaata. La inceputul relatiei noastre am trait binernteles'din plin acea rninunata exaltare a descoperirii - cine nu cunoaste pasiunea primelorintilniri cu o femeie deosebita de care esti lndragostit?! Odata ClI trecerea timpului Insa, au intervenirrutina ~irnonotonia, iar legaruranoastra, din fascinanta §i plina de pasiune, a devenit searoada si chiar fiustranta, Frecventa Intilnirilor noastre intime a scazut aproape dramatic. 'Fara sa ne-o spunem deschis, amindoi simteam in acea vreme din ~e In ce mai putina placere In a ne regasi In intimitate, iar amorul ajunsese sa aduca din ce In ce ma}. mult §i mai clar a obligatie, Datoria conjugata! Ce expresie trista, cind te

ell

f·'

r I

8

LOUIS RSGAMOS

glnde~ti mai bine, dar pe care incepusern atunci sa 0 traiesc ea atare ... Placerea ar trebui sa fie oriee, numai obligatienu, dar, In ciuda virstei noastre tinere, sexul nu mai era citusi de putin pentru noi o experienta .extraordinara, . ,. A face dragoste devenise atunci pentru noi aproape un. act pur fiziologic, igienic. Igienic poate pentru trup, dar nu sl pentru suflet, deoarece pot sa spun ea ajunsesem sa Wiese 0 stare de insatisfactie foarte mare, pe care n-ar fi deloc exagerat s-o numese frustrare ..Ip.tr-un fel nu mal aveam senzatia ca fae dragoste eu iubita mea. imbrati~arilor noastre intime, oricit deputemica era ceea ce eu credeam ahmci a fi placerea, rna trezeam gindindu-ma la alte femei, la alte corpuri: Ia 0 frumoasa trecatoare pe care 0 zarisern fngitiv pe strada in ziuarespectiva, la 0 colega agreabila cate ... Aceasta devenise pentru mine 0 adevarata obsesie, lncit rna gindeam din ce in ce mai mult ~a merg sa-mi caut implinirea In alta parte. Fiind tnca tinar ~i iubita mea la fel, nu puteam deloc con cepe ea va trebui sa-mi petrec intreaga viata impreuna cu 0 femeie cu care intim ~ praetic rna plictiseam. Ideeade a-mi gasi 0 amanta rna tncoltea din ee in ce mai mult si totusi, in acelasi timp, 0 ~i respingeam, Aceasta dintrun motiv serios: inca 0 iubeam. Simteam citeodata ca 0 iubesc profund ~inu doream sa 0 pierd, sa ma despart de ea tara a face totul pentru a imbunatati relatia noastra, Aveam amintiri, obiceiuri, prieteni comuni, o viata ... Launtric eram sfisiat: In ciuda fidelitatii rnele exterioare, duceam un fel de viatli dub la, deoarece imi inselam iubita chiar in patul'nostru, lnsuportabil imi era si faptul ea viata noastra devenise 0 mare minciuna, N-am '''. lndraznit sa-ivorbesc atunci iubitei mele despre . aeeste lucruri, de teams ea intre noi sa nu izbucneasca 0 adevarata drama. Para tndoiala, rna gindeam, m-aracuza casint la fel ea toti ceilalti barbati, ca doresc sa am aventuri, ca n-o mai iubese ... ~i totusi, lntr-un fel, senti mente le mele pentru ea nu se schlmbasera ...

in toiul

I

10

LOUIS

REGAMOS

ARTA SECRETA

A ORGASMULUI

PRELUNGIT

11

Situatia era mai complexa. .. Deteriorarea vietii noastre sexualea antrenat o deteriorate general a rnult mai grava, Deoarece comunicam rliu In intirnitate, ajunseseram sa fim foarte incordati In activitatile cotidiene,. incit deveniserarn aproape straini, Intelegerea ~i tandretea care se ~anifestas~ra din plin, de atitea ~i atitea ori, intre noi erau acum de domeniul trecutului. Hira sa ne-o marturisim, inventam pe rind pretexte pentru a nu ne mai intilni In pat decit pentru adormi. Pe ea-o «apuca brusc migren(m~ eu «avusesem prea mull de lucru azi», sau «am mai fiicut dragoste siip/iimfna asta» ... In sfirsit, toate aceste motive comune, regasite din nefericireaproape zilnic In conversatiamultor cupluri obisnuite la ora culcarii, ' Injur111 nostru, mai multe cupluride prieteni se desparteau... semne ale trecerii tirnpului, tara indoiala, Aceasta se petrecea probabiJ din motive asemanatoare cu ale noastre, deoarece principala cauza a rupturii cuplurilor este si ramine pierderea sau lipsa armoniei sexuale. Sexualitatea reprezinta totusi participarea eea rnai profunda a fiintei intrun cuplu si este aproape firesc ca, atunci cind acest lueru nu mai merge, . cup lui sa se destrame. Chiar daca nu se destrama pe Ioc, cup lui este atunci ea ~i eompromis, pentru ea, indiscutabil, ceea ce uneste eu adevarat un barbat cu 0 femeie este relatia sexuala «perfecta», Cu toate di nu vorbeam despre aceste lucruri, traversam atunci, evident, 0 criza serioasa care, rna temeam, se pll~ea termina printr-o despartire .. Banuiam, pe buna dreptate, di iubita mea traia 0 insatisfactie simi lara. La fel ca mine ~i ea visa la alte trupuri, la alte imbrn'tisari, la implinire. in orice caz, simteam destul de clar ca avea nostalgia fermecatoarelor ~i pasionatelor nopti de la incepnt, a minUllatei efervescente ~i transfigurari de altadata. . Cu toate acestea, 0 spun tara pretentii, nu eram deloe un iubit neinderninatic: avusesem Plna atunci un nurnar apreciabil de amante pe care Ie implinisem amoros mal mereu. altfel.in acea vreme rna gindeam adesea la e\e. Hira sa vreau Imi aminteam noptile mele de altadata si evocam spontan amintiri a caror precizie rna tulbura. Ma

gindeam la Nancy, 0 unara mulatra eu corp divin care,la prima noastra intilnire, la 0 petrecere ce rna plietisea teribil- cum slnt cele eu oamenii din .inalta societate - a profitat de primul moment In care am ramas singuri pentru a-mi pune cu obraznicie mina intre picioare. Cum, in ciuda surprizei, n-arn protestat - nu vild de altfel care barbat ar fi putut rezista (~i de ce ar face-ol) - m-a tras intr-un colt mai intunecat unde a , ingenunchiat cu indrazneala Ia picioarele mele, primind prelung intre buzele sale voluptoase oferta barbatiei mele. Ma mal gindearn la Janine.Jmbatatoare blonda care in timpul extazului I~i intindea foarte sus picioarele si tipa sfWindu-mi cu pasiune spatele, ca ~i cuin ar fi avut nevoie sa se agate de mine pentru a nu disparea, pentru a . nu-si pierde cunostinta ... Cum 0 mai regretam pe Genevieve, 0 ro~~ta strasnicacu oehii verzi, dulce doar cu numele, deoarece era apriga, pe care n-am putut s-o vad .complet dezbracata decit ultima oara cind am recut dragoste. Iubea pericolul aut de mult, meit nu faceam niciodata dragoste in pat. -Am fast adesea ten tat sa cred ca avea convingerea di «nu se face» ... Prima oarli a fast in masina ei, intr-o luni dupa-amiaza, tn plin centrul Parisului. Eram aproape mort de fridi, dar in acelasi timp excitat la culme. Apoi, tn ascensorul unui mare magazin care, printr-o fericita «intimplare», s-a blocat citeva minute, ocazie pe Care evident n-am ratat-o, Toaletele de femei ale restaurantelor, unde nestrecuram pe furls, erau pentru noi un loc ideal pentru zbenguiala, Era cu desavirsire exclus ca ea sii. fi intrat . acolo pentru a se pudra ... Toate aceste amintiri ~imulte altele, pe care Ie tree acum sub tacere, deoarece nu sta in intentiile mele sa alcatuiesc 0 antologie erotica, ajunsesera sa ma obsedeze pur ~isimplu. Marturisesc 'ca nu rna puteam deloc hotarl sa accept cil.acestea ilU erau decit «nebunii ale tineretii» si cii acum trebuia sa duc 0 v~atA«serioasa». Despre relatia cu iubita.mea actuala, Patricia, am spus destul daca precizez caeram unpreuna de mai bine de 4 ani. Fusese ~i ea la incepul o-iubita pasionata, fascinanta, plina de mister, dar acum - ~ieram sigur de asta, ill ciuda micilor cornedii pe

De

12

LOUIS

REGAMOS

.

care mi le juca ~i pe care i Ie jucam ~i eu in' timpul imbrati~arilor noastre intime din ce ince mai distante _:_ se plictisea. De altfel, intr-o buna zi am avut cea mai buna dovada a acestuilucru intr-o seara rna intorsesem de la birou inaintea ei. Lucram Ia 0 agentie de publicitate, slujba care la inceput imi placuse mult, dar monotonia care se instalase de cltva timp in relatia noastra ajunsese sa-mi afecteze ~i activitatea profesionala, Nu mai aveam deloc tragere de 'inima, totullmi . parea lipsit de interes, in ciuda succesului meu §i a colegelor de serviciu, eel putin simpatice, mai ales una dintre ele, pe care rna gindeam din ce in ce mat insistent sa 0 cunosc. 0 simteam interesata si, fara indoiala, un singurgest ar fi fost deajuns, Traia singura, totul ar fi fost usor, Da, . trebuia sa iau 0 hotarire In privinta Patriciei, Iucrurile nu mai puteau continua a~a... Iubita mea a sosit in acea seara mai tirziu ca de obiceisi parea tulburata, Defapt, era exaltata de 0 carte pe care 0 avea in mlna ~ipecare Q devorase Iiteralmente In dupa-amiaza ~eeea, renuntind sa se mai intoarca la biroul unde lucra ea traducatoare, Scris de un reputat psihiatru ~i sexolog din California impreuna eli sotia sal, care-I ~.~. asista la c1inica unde ei trateaza acum anual cu succes multe eupluri cecauta sa gaseasca sau sa regaseasca, casi noi, armonia sexuala, best sellerul ainerican cu nume ciudat - E.S.O. - expu~ea 0 metoda intrutotul revolutionara pentru ~onq:ptiile noastre curente,
i

!.

realitate, ~i nu i-am ascuns deloe asta iubitei mele, Daca era intr-adevar posibil, de ce nu mai auzisem vorbindu-se despre acest lucru niciodata imiinte?' Pur ~i simplu, flindca la noi, In Occident, aceste lucruri au fost pina acum necunoscute, rni-a replicat ea. lubita mea mi-a spus atunci deschis eeea ee stiam ~i eu de mult.rimp, adica faptul ca mtre ntii luerurile nu mai erau deloe asa cum all fost. Am consimtit usurat ~i ea rn-a intrebat atunci daca totusi.o mai iubeam, l-am spus ea da. Ea rni-a raspuns eli ma iubeste siea si ea trebuia sa facem ceva, cit mal curlnd posibil, daca doream sa ne salvam iubirea. 10' fond, mi-am spus, ce mai aveam 'de pierdut?! Nimic. Asadar, am citit destul de deschis cartea, ehiar din in . acea seara ~itrebuie sa reeunose ea am fost real mente uluit, atit de pertinenta conceptiilor ~i metodelor prezentate, cit ~ide promisiunilepe care ea Ie continea. Ca unnare a leeturii, la fel ca atitea alte cupluri _inaintea noastra, ne-am hotarit sa punem In apJicare lara intirziere , modalitatile expuse, de fapt un adevarat program, Din fericire, tot ce era scris in carte este cu desdvirsire adevarat! ~i reusitl

.

ARTA SECRETA A ORGASMULUI

.

PRELUNGIT

13

am

Dar mai intii, ce vrea sa lnsemne E.S.O,? Aceasta este prescurtarea de la Extendend Sexual Orgasm. adica orgasm sexue! prelungit. de pe coperta din spate a cat1ii. pe care iubita mea mi-acitit-o Nota de

cum a intrat pe usa, era cum nu se poate mai prornitatoare: «aplicfnq metodete expuse, se poete prelungi alit prgasmul iemeii, cit $i eel al Mrbatului. nu numai la cUeva minute. ci fa 0 ora $i chiar mai muli» ,

Evident, la inceput

am

fost sceptic fata de acesje promisiuni, care-mi

pareau ca tin mai curind de domeniul unei imagina~i cam bogate declt de

Am reusit pedeplinl Recomand deci tuturor cu caldurametoda expusa in continuare, pe care pot S~Q numesc miraculoasa, avind avantajul di este simpla, explicata limpede ~i progresiva, Aplicind aceste vechi tehnici secrete orientale, bine adaptate contextului actual, nu numai cli am.regasit excitatia.si pasiunea inceputului, funnecul si inefabilul primelor nopti de iubire, nu numai ca ne-am reimprospatat relatia, dar am deseoperit destul. 'de rapid ~i aproape farli efort, ell uimire ~j incintare, 0 dimensiune . fascinanta, total noua ~iabsolut surprinzatoare pentru noi a iubirii senzuale transfigurate, Astfel, am realizat surprinsi - de ce sa nu 0 reeunose - ca a face dragoste inseamna eu mult mai mult.decit ne-am fi lnchipuit, fiind chiar 0 rninunata ~iinteligenta modalitate de evolutie spirituala In cuplu. Aceasta ne-a facut sa ne regasim pe noi insine si, asa cum am spus, ne-a armonizat profund relatia, inclt acum sintern regenerati, mal uniti, mai romantici, tandri, afectuosi ~imai iubitori ea niciodata, Pe de alta parte, trebuie sa sp,un ca; aplicind aeeste modalitap: eficiente, am realizat ca experienta pe care 0 dobindisem pina atunci in dorneniul

1. Alan P. Brauer sl Donna J. Brauer.

r ,
,
I


LOUIS REGAMOS

amoros, desi considerata la modul comun drept vasts, nu lnsernna I~ drept vorbind nimie mai mult decit primii pasi ~i eli, in fond, pIna atunci , nu stiusem mare lueru. De-acum ipainte nu tine ~ecit detine insuti sa descoperi §i sa experimentezi aceasta Mire amoroasa coplesitoare ce nastein fiinta 0 stare de fericire extraordinara, asimilata adesea unei inefabile ascensiuni launtrice in eel de-al 71ea cer. Pentru aceasta nu trebuiedecit sa urmezi metoda orgasmului prelungit, asa cum am facut ~ieu impreuna ell iubita mea. Ajunge sa-i consacri doar putin timp ~i bunavointadar ,este necesar sa exersezi consecverit. In fond cine nu viseaza sa traiasdi divinul extaz al orgasmului mai mult de 0 bra neintrerupt? lata in continuare esenta acestei metode pe care, sint convins, la fel ca ~imine, 0 Yeti considerarevolutionara,

2

des re metoda
• • • • i Problema timpului Orgasmul prelungit si efedele sale Rezultatele' ' lndicatii Ji contraindicatii
'.

!

i:

l

~

I,

rt-

Prin 1975, dr; Brauer §i sotia sa au auzit pentru prima data vorbindu-se despre cupluri care realizau frecvent stari.de orgasm incredibil de lungi, chiar de ordinul minutelor. Fire§t;, ,Ia inceput au fost sceptici, asa cum am fost ~ieu insumi, Ja rindul meu. Celebrii sexologi Masters ~i Johnson au stabilit In cursul cercetarilor lord orgasmul femeii dureaza in 'general intre 4 §i '12,secunde, eel al barbatului avind 0 durata ~edie similara, Odata stlmita curiozitatea acestor doi medici-din Californiaeiau inceput totusi sa se documenteze cu privire la traditia tantrica care a dezvoltat 0 conceptie fabuloasa despre dragoste si, un timp dupa aceea, aparent , mtimplator, au intilnit un cuplu initiat in Orient. «Atuncicindfacem dragoste, sustineau ei, traim curent stiiri de.orgasm continuu, care dureaza in general intre 5 # 15 minute» In final, in u~ma uno~ insistente, • acest cuplu exceptional a acceptat sa probeze aceasta afirmatie uluitoare, facind dragoste sub observatie, Odata, ei au trait 0 stare deorgasm carea durat aproape 0 ora. In unna discutiilor purtate cu acest cuplu, dr. Brauer ~i sotia sa all fost destul de repede incredintati ca metoda pe care 0 • . aplicau, desieneobisnuita», poate f taeuta in fond accesibila tuturor

I

,

16

LOUIS REGAMOS

cuplurilor ~i di orgasmul prelungit «se poate invata», daca bineinteles dorim sincer aceasta ~i facem eforturile necesare ..

Problema timpului
Faptul ca placerea este 0 arta ~i necesita 0 anumita pregatire sau ucenicie, . este un dat fundamental. Mai precis, pentru atingerea succesului prin .aplicarea acestei metode este 'in general nevoie de 0 perioada de , aproximativ 2-3 luni, Nu este deloc exclus - asa cum experientaa dovedit-o.- ca In cazul unor fiinte inzestrate rezultatele sa apara foarte rapid, In doar citeva zile sau saptamini de practice. Acest aparent impediment al timpului de antrenament, care In fapt pennite producerea .gradat armonioasa a unor transforrnari benefice pregnante ill fiinta noastra, nu ,. este totusi nimic altceva decit 0 garantie a autenticitatii, seriozitatii ~i eficacitatii acestor modalitati secrete.
.

Orgasmul prelungit ~iefectele sale.
Trebuie sa spunem din capullocului ca aceasta metoda nu este un mod mai mult sau mai putin iscusit de a prelungi preludiul amoros sau 0 cale de a trai mai multe orgasme, desi aceste Iucruri apar de Ja sine. Atunci cind aceste procedee sint perfectionate suficient de mult, m faza de maiestrie, ele permit - mai ales ill eazul femeii, dar ~i al barbatului . atingerea unei stari exceptionale de orgasm profund ~i continuu, a carui . intensitate se amplifica constant, Tara nici un pericol, care poate dura ~i 20-30 de minute, iar in situatii exceptionale se In~inde pina la 0 ora sau chiar mai mult. Primele semne ale starH de orgasm prelungit se manifests Ia femeie In . general prin contractii vaginale oarecum asemanatoare orgasmului comun (cudescarcare), cu exceptiaunei diferente capitale, ~ianume ca aceste contractii continua neintrerupt (tara nici 0 pauza sau incetinire) timp de un minut sau chiar mai mult $i;1U sin! insotite de descarcare. Fiecare 'dintre aceste contractii este scurtasi dureaza In jur de 0 secunda. Este vorba de prima fuza a starii de orgasm prelungit. in cursu! celei de-a doua fuze, femeia atinge un nivel coplesitor de excitatie ~i experimenteaza

valuri de contractii extrem de placute ale muschilor pelvieni profunzi, durind pina Ja 30 de secunde tara intrerupere sau repaus intre fiecare val. Fara a enumera binefacerile mal mult sau mai putin evidente de care se bucura femeia lntr-o astfel de situatie, metoda are ~ipentru barbat avantaje considerabile. Intr-o prima faza ~ caci exista, de asemenea, doua faze distincte ~i n cazul starii de orgasm prelungit la barbat-sI acesta obtine 0 erectie foarte ferma pe durata mal .multor ore ~11~ipoate intirzia ejacularea oricit timp doreste, ajung'ind sa 0 suspende total. In faza a doua, metoda pennite atingerea §i prelungirea indefinita a starii de

I

'...... orgasm

I

t

!
I

tara a se produce ejacularea. Mornentul de culme care este orgasmul (de obicei atit de scurt), In mod obisnuit unnat imediat de descarcare (ejaculare), este in aceasta situatie complet separat de ea (adica de ejacularea spennei) si poate fi astfel prelungit eu maiestrie perioade lungi de timp.In aceasta a doua faza, barbatul isi pastreaza 0 erectie foarte ferma, secreta continuu Iichidul transparent care insoteste excitatia sexual a, servinddrept lubrifiant natural, ~i traieste 0 ascensiune orgasmica colosala, ridicindu-sedin ce in ce mai mult, atingind culmi de excitatie mereu mal inalte~ controlindu-si insa perfect ejacularea.

."] I
I

L

1 ,
[8
LoUIS REGAMOS

I f
.
!

Reluind, avantajele acestei metode sint evidente si considerabile, Pentru barbat ea pennite deci (printre altele) prelungirea considerabila a erectiei . si eliminarea problemei ejacularii precoce, atit de frecventajn zilele noastre, sursa atitor frustrari in cuplu. Mai mult decit atit, ea faceca barbatul care se confruntatemporar eu probleme legate de dinamica sexuala sa-si satisfaca plenar iubita (tara sa ejaculeze inainte de aceasta).

" ~iprejudecati), de multe ori catalogate ridicol drept «obsesii», sint ~ esentiale pentru oriee fiinta urnana normals ~iau un putemic efect
:

ARTA S~CRETA

A ORGASMULUI

PRELUNGIT

[9

Rezultatele
Efectele, descrise aici pe scurt, ar trebui ~a convinga pe oricine este citusi . de putin interesat de placerea amoroasa, sa ia cunostinta de aeeste modalitati necunoscute plila acum la noi(a carer 1nvatare este totusi destul de u~oarii)~i sa Ie aplice. De fapt, este cazul s-o spunem aici, punerea In practica a acestor tehnici nu este propriu-zis 0 munca, ci 0 adevarata placere._ La inceput trebuie sa: ai ambitii realfste. Pastrind mereu foarte clar in minte di scopul ultim al metodei propuse aici este accesibil fiecaruia dintre noi, ne vom sugestiona ferm in aceasta directie, urmarind sa traim anticipativ cit mai des bucuria succesului. De asemeriea, este important sa subliniem ca a realiza starea de orgasm prelungit timp de 10,20 de minute, 0 j umatate de ora sau chia r mai rnult necesita, pe lfuga exersarea consecventa, 0 ennmitarabdare-plina de incredere. ' Rezultatele pot aparea in etape: lainceput, dublarea sau triplarea duratei actuale a orgasmului, adica 26 de secunde in loe de 10, un minut apoi doua ~i asa mai departe,

armonizator, atir la nivel 'individual, cit ~i social. Ele constituie eel mai simplu -~irnai bunantidot al tulburarilor de tot felul,al tendintelor comportamentale anormale, al depresiilor, violentei si agresivitatii. Aeeste tulburari ~inulte altele, atit de frecvente astazi, apar tocmai r pentru ca viata amoroasa a fiecaruia dintre noi este departe de a fi implinita. Sexualitatea ~i erotismul, angrenate inteligent si traite plenar, redau ~imentin pofta de a trai, genereaza ferieire, stimuleaza sistemul nervos central, favorizeaza buna function are a sistemului irnunitar si hormonal, elimina tensiunile, armonizeaza, tnliitum stressul ~j intineresc,

Exista totusi contraindicatii in aplicarea acestor modalitati? Dupa CWTI . putem intui, In ceIe mai multe situatii amorul nu este un factor de rise pentru ceibolnavi, dimpotriva ehiar. Astfel, contraindicatiile acestei metode sint mai putine la numar decit am putea sa credem ~iprivesc in esenta pe barbatii sau femeile care sufera de maladii cardio-vasculare serioase (care, de exemplu,tocmai all suferit un atae cardiac)', ,
2. Desi un studiu recent publicat de Jurnalul Asociatiei Americane de Medicina arata eli persoanele caresufera de insuficienta cardiaca pot face dragoste tara riseul unui infarct miocardic, Numarul acestor bolnavi in lumea . clvilizata este foarte mare, numai in Statele Unite trliii'ld peste Il milioane de cardiaci. Studiul s-a realizat pe un esantion de 858 de persoane active sexual, suferind de insuficienta cardiaca, Echipa profesorului James Muller de la Pacultatea de Medicina din Harvard (Massachusets) a infirmat parerea ca amorul ar fi periculos pentru bolnavii de maladii cardiovasculare, stabilind ca ' riscul unui infarct in timpul actului sexual este de un caz la un milion pentru ' cei sanl1to~i ~i doar de doua cazuri la un millen pentru cardiaci, Mai mult, dupa aproximativ doua ore de "fericire" (performanta realizabilliprin intermediul metodei de fatal), riseul unui infarct miocardic pentru un bolnav de inima ar fi - eel putin pentruun timp -Iafel de scazut ca si In cazul unuiom sanatos, Din cei 858 de pacienti supusi testarilor, 79 (9,2%) au recunoscut eli nu au avut contacte sexuale cu 24 de ore inaifitea infarctului si doar 3% au facut "ceva" in ultimele doua ore dlnaintea infarctului. Profesorul Muller atrage atentia ca "exerculu; flzic regulat reduce considerabil # chiar elimind rlscul unuiinfarct asociat cu aclivitatea sexuala". Expertii in domeniul simlitAtii vor sa-i asigure astfel pe pacienti ca, daca riscul unui infarct este foarte mare. in categoria lor, activitatea sexuala nu reprezinta un pericol semnificativ pentru un atac de inirna. Cu toate acestea, pentru siguranta, recomandam consultarea medicului.

Indicat:ii~i contralndlcatll
Subliniem aici ea aceasta metoda ce duee la trairea unor placeri coplesitoare ~i elevate un timp lndelungat este aplicabila de catre aproape "orice euplu ~ica ea nu comports in general nici un fel de efect secundar nedorit saurisc. Dirnpotriva, a~a cum intuieste fiecare dintre noi - ~i all confirmat-o cu prisosinta cercetarile medicale modeme - trairile amoroase control ate sint eu desavirsire benefice pentru sanatate, Intimitatea, placerea impfuta~itii, sexualitatea deschisa (lipsita de inhibitii

r
r
20
LOUIS REG .... OS M

I
Este preferabilca eei afectati de rani grave sau de boli cronice sa consulte . un medic in prealabil sau saaplice aceste informatii cu maxima' prudenta si bun simt, Numai in aceste conditii metoda este profitabila pentru fiecare dintre noi,tineri sau rnai putin tineri. ).

3
-.

lacerii'
(fteva premise Homente partrculare • J ehnica omcan dragostea? Incetmeala tntrece Vlleza • Amanunte importante

Citeva premise
1. Si pe aceasta cale, una dintre conditiile esentiale pentru a obtine rezultatele scontate este increderea in reusita. 2. Pe de "alta parte este de la sine lnteles di cei doi iubiti care se " angreneazain aceste practici trebuie sa-~i fiigadLljas~a ~i sa-§i ofere . concret §i neconditionat incredere reciproca deplina. Placerea pe care 0 vom cunoaste este atit de intima ~i de profunda, incit trebuie f~ sa ine putem abandona fara nici 0 retinere fata de celalalt, Este r i necesar sa fun total dezinvolti, sa ne debarasam complet de inhibitii I si prejudecati. 3. Si, evident, luerul eel mai insemnat,amfndoi trebuie sa urmarim sa , realizdm placerea. Pentru a reusi aceasta,ne vom rezerva un timp special pentru intilnirile amoroase. Desi ideal este sa exersam cit maides, la inceput este recomandat sa 0 facem eel putin de doud ori in cursul sdptdminii, cite 0jumiitate de Ora si 0 ora ~ 0 ora si jumatate in timpul week-end-ului, deci un minimum de trei intilniri siiptaminal.'Daca dispunem de mai mult timp estefoarte bine. 0

!
I

t

22

LOUIS REGAMOS

ARTA SECRETA

A ORGASMULUI

PREL'uNGIT

23

data pe zi nu este un abuz sau un exces, daca bineinteles ne pennite programul. . 4. Angrenarea acestor modalitati nu ne impiedica sa facem dragoste asa cum faceam inainte de a descoperi metoda, mai ales in ocaziile in care avem timpul necesar, darurmarifuJ sa ne pastram controlul si sa nu ojungem til un final marcat de descarcare.

i:

,

I:)

\.

I.

f

I
t
r f
.

I-

angrenarii metodei. Ca perioadeale zilei favorabile practicii (dar nu obligatoriil): • momentul de maxim de yang cuprins aproximativin1re orele 12~i 14; f • . intervalul cuprins intre orele.19 ~irniezul noptii,
Momentul de maxima influenta a energiilor de tipyin In cadrul unei luni este perioada de Luna Plina (socotita cu 18 ore inaintea momentului de maxim ~i 12 ore dupa acest moment), In care . angrenarile de natura erotica sint interzise datorita fenomenelor del reeeptivitate fuia de aspectele joase, grosiere (este cunoscuta sporirea, CLl acestprilej, a numarului de manifestari antisociale, aparitia conflictelor, a starilor de tulburare ~i tensiune etc.~ fapt ce confirma cele afirmate mai sus).

I:)

Pentrua fi siguri de succes-este bine sa avem m vedere citeva recomandari desprinse din traditia spirituala orientals (eonfinnate In prezent ~i de unele cercetari stiintifice). Ea mentioneaza faptul ea exista influente ale mediului natural inconjurator, rnanifestate'in plan energetic, care pot favoriza sau defavoriza acti~nile noastre. In acest sens este cunoscut faptul di energiile de tip masculin (+, solar, yang), ~i ceIe de tip feminin (~, lunar, yin) fluctueaza dupa anumiteciclicitati naturale si di perioadeJe ill care domina.energiile de tip masculin (+, solar, yang) sint caracterizate de influente benefice in sensu! stabilitatii, fermitatii, dinamismului controlat, armoniei ill general, ill timp ce perioadele in care domina energiile de tip ferninin (-, lunar, yin) sint caraclerizate de scaderea focalizarii, stari de iritare, nervozitate, dizarmonie In general. In

Mornente particulare

i
~

t

Tehnica omoara dragostea?
Unii ar putea obiecta caexercitiile propuse nu sint romantice, ci dimpotriva, tehnice ~i distrug dragostea si romantismul, Cuplurile pe care dr. Brauer le-a urmarit in acest sui generis tratament, sau care pur ~i sirriplu i-au citit cartea si au aplicat aeeste vechi metode orientale (expuse . acum pentru prima data cititorului roman, n.n.), au relatat insa aproape mm exceptie ea si-au Imbunatatit simtitor relatia ~iau devenit spontan armonioase, mai iubitoare ~i mai tandre,

concluzie:
I:)
i
r ,

I:

MomentuJ de ma~a influentJ a ener@loryang ill cadrul unei luni (cunoscut in traditia Orientului sub numele de ziua Iripurei _..{{incetineala» intrece viteza Sundart) situat cu doua zile inaintea fazei de Luna PI ina, este in Desi rapiditatea a ajuns sa fie considerata 0 valoare_ fundamentala a mod particular favorabil pentru inceperea ~i practice unor astfel de civilizatiei aetuale trebuie sa spunem ca lipsa grabei este cheia artei actiuni, datorita amplificarii specitice a rezonantei cu energiile _ amorului. Chiar dad! traim in secolul vitezei, nu ne putem depasi in : annoniei, fiumusetii, iubirii ~ibinelui realizate_atunci. viteza ritmurile biologice specifice tara consecinte nefaste. Avem imens o Noaptea dinaintea zilei eu Luna noua (cunoscuta tn traditia f de cistigat daca urmarim sa ne armonizam eu ritmurile propriei noastre orientala sub numele de Shiva ratn) este un moment extrem de fiinte ~i cu ale Naturii. Fiind la curent cu aceste aspecte, orienta Iii prielnic angrenarilor de natura spirituala, In care progresele celui declarau cu lnielepc iune ea placerile nu pot fi gustate decit pe indelete. care aspira sa evolueze sint mult facilitate. Celebrul festina lente alstramosilor nostri l-amine valabil ~iill civlizatia D Faza de erestere a Lunii (cuprinsa intre momentele de Luna Noua ~i noastra, Astazi, sexologii occidentali confirma ea riibdarea si Luna PUna) este de asemenea 0 perioada propice inceputului «incetineala» sint esentiale in dragoste: buna sincronizare amoroasa a

J,.. I
1...

r

t
1,

~--...,.-.,.

24

LoUIs. REGAMOS

iubitilor necesita aproximativ douazeci de minute de preliminarii, pur ~i simplu intrucit ritmurile launtrice ale femeii ~ibarbatului difera, Astfel, «lentoarea» departe de a fi anacronica si dep~ita este de natura sa ne puna in aeord eu necesitatile propriului nostru organism. Fiziologic . . vorbind s-a eonstatat de pilda (printre rnulte altele!) ca mingiierile lente ~i ritmice declanseaza in profunzimile ereierului nostfu 0 serie intreaga de seeretii hormonale binefacatoare, printre care beta-endorfina, supranurnita deloc lntimplator molecula placerii, care face posibila .translatia m stari de intimitate profunda, ~iocitocina, apreciata ca res'~ntiala ill mecanismele placerii, ale excitatiei si satisfactiei erotice.

Amanunte impor.tante
.AmbiamaPentru practica trebuie deci creat un climat prop ice iubirii: un loc linistit, lipsit de riscul de a fi deranjati, intim luminat, eventual eu 0 lumina colorata (rosie, de preferintajsau cu luminari (dar carenu scot fum), parfumat inprealabi I.eu tamiie sau alta esenta parfumata naturala care este pe plae amindurora, 0 muzica armonioasa, potrivita care se aude diseret. Masajul si baia Fara doar ~i poate, un masaj erotie complet sau partial ori chiar un simplu masa] general este ceea ee ne poate pregati ce! mai adecvat ~i intr-un mod minunat corpul, eliberindu-l de tensiuni ~ide oboseala acumulata in cursul zilei, De asemenea, un dus sau 0 baie prealabila irnpreuna destind ~i predispun la intimitate ~i la intilniri amoroase reusite. «Stimulentele» . •Drogurile de orice fel sint interzise, chiar si cele «usoare». Folosite fie ~i ocazional, ele tulbura gray dinamica sexuala iar in timp diminueaza apetitul sexual. Din motive asemanatosre, este interzis sa consumam alcool. Improvizatie ~i aranjament Multi dintre noi merita sa tinem seama ca ln dragosteirnprovizatia binevenita (eel putinuneoril) ~i amonotonia omoara dragostea. c ,
/

~.

t

l

este /'

.

,

l ..
i
26
LoUIS REGAMOS

-,-1

r----~.-,

Mult mai savuroase sint insa placerile asteptate: maiastrele jocuri ale seductiei, mereu aceleasi ~itotusi atit de diferite, fac ca dorinta sa devina urja~a ~iarzatoare, Feluritele ritualuri aledragostei exact acest scop ~i efeetele lor sint cit se poate de graitoare, Inspiratia ~ialegerea ne sint aid favorizate de indelungataexperienta erotica a umanitatii,

r

au

t

:
[
·1

4

I
I
I

r

Fara indoiala ca anumite momente, situatii, parfumuri ~ieulori sint afrodiziace certe, c?ns~ituindpremise ideale ale unor experiente de vis, ale implinirii amoroase depline. Folosirea lor inspirata este 0 veritabila arm care merita si trebuie deprinsa, Unghiile si depilarea Un amanunt ce poate parea tehnic, dar care are 0 mare importanta: unghiile trebuie taiate.foarte scurt si rotunjite atent la colturi pentru a evit~ zgirierea iubitului sau iubitei in timpul minglierilor intime prelungite, De asemeneadaca dorirn, zona genitals poate fi depilata la ambii iubiti (putin inainte de inceputul angrenarii metodei). Lubrifiantul Durata mare a 'intilriirii amoroase necesita in multe cazuri folosirea unui lubrifiant.lubrifierea naturala a barbatului ~ia femeii putindu-se adesea dovedi insuficienta Este bine ca lubrifiantul pe care-I Yom alege sa fie pe baza de ulei ~i nu de apa Lotiunile, ~remele ~igelurile sintin general contraindicate. Puti,na anatomie Tn final, atragem atentia ca pentru a pune in practice cu succes metodele amoroase se dovedeste necesara cunoasterea cit mai detaliata a anatomiei masculine si feminine. Consultarea lucrarilor de specialitate este de mare fOIOSIn acest sens.

f
!

I

trezirea la .Iacere
Pentru a reusl cit mai bine In angrenarea noastra amoroasa, este . necesar sa cunoastern cit rnai precis-punctele «flerbinti» ale anatorniei fiintei iubite. zone le sensibile ale hartii sale erotice, Foarte indicata in aceasta directie este practicarea urmatoarei tehnici tantrice, mult timp pastratasecreta, adaptata acurn pentru practicantii occidentali. .

I

f

tI

I~

i

: • Este recomandabil sa realizam acest exercitiu inainte de apune in practice metoda amoroasa secreta, chiar cu multinainte, pentru ca trebuie repetat timp de mai multe zile la rind. Mai mult, daca practicam . f aceasta forma de descoperire a «geografiei» erotice a iubitei sau iubitului D:ostru inainte de a angrena orice metoda sau tehnica amoroasa, eventualele inhibitii, blocaje ~iretineri, atingerile neplacute sau dureroase, tot ce risca sa ne perturbe, va fi eliminat de la sine si vom atinge in scurt timp 0 stare de armonizare m cuplu, 0 comunicare t profundainstalindu-se intre ndi ~ifiinta iubita,

r

t I.

I

! ,
I

t

lata 'in continuare cum trebuie sa procedam pentru a descoperi geografia sexuala a fiintei iubite (si eu aceasta ocazie ~ipe a noastra) .. Este necesar sa avem mai lntii grija sa nu fim deranjati (decuplarn telefonul, mcuiem usa etc.). Daca avem copii, este bine sa asteptam pina se vor culca Inainte de a incepe aceste momente de explorare reciproca, 'Odata ihdeplinite conditiile cerute, ne intindem pepat (de preferinta tare) sau pe covorul acoperit cu 0 patura, arnindoi dezbracati complet. Daca

f

I

·.~. ... ====;:;:;;;;;;;iiiiiiiii_---_.----------~

r
l
I
~:

'-- ...

28

LoUIS REGAMOS

~

incepem prin explorarea corpului iubitei, ii YOm cere sa se aseze cit mai confortabil pe spate si-i vom aeoperi oehii eu 0 fi~ie de pinza, incit sa nu poata vedea atingerile sail minglierile pe care Ie facem, Ea trebuie sa deseopere prin intermediul propriului corp reactiile care apar la diferitele atingeri ~i mingileri erotice, . Principiul aeestei actiunieste de fapt dea detennina realmente fiinta iubita sa resimta, sa deseopere mingiierile eu celelalte simmri ale sale. Desigur, nu trebuie sa legam prea strins respectiva banderols injurul eapului, fiind sufieient doar sa-i acoperim oehii, pentru ea rostul ei este doar de 'a impiedica vederea gesturilor pe care Ie vom face. . . Elementul eel mai important al acestei tehnici este de a-i descrie celuilalt CItmai exact eeea ee resimtim in momentul diferitelor sale atingeri, Este neeesar sa fim foarte sineeri si deschisi in descrierea reactiilor noastre ~i mai ales sa nuavem absolut deloe retineri in comentariile noastre, folosind exact Iimbajul pe care-l consideram eel mai adecvat pentru a ne . descrie senzaiiile, Din aceste sedinte de explorare reciproca izvoraste direct posibilitatea unor jocuri amoroase eu mult mai minunate decit ne puteam inchipui inainte,
,,

I
r
!

ARTA SEcRirrA A ORGASMULUI PRELUNG1T

29

10

I f
1 f

I
!
l

, ;.

din nou impresiile iubitei noastre. Vom cobori aeum spre abdomen, mingiindu-ipintecele, pina la zona vaginului, i~elusiv labiile ~i clitorisul (foarte usor ~idelicat), dupa care vom face 0 noua pauza in care iubita noastra l~i va povesti Impresiile.

Acest exercitiu necesita delicatete in atingere ~i lentoare in gesturi, Nu trebuie in nici un eaz sane excitam prea mult iubita, Esenta acestei tehnici este numai ascultarea atenta a eorpului. Daca unul sau celalalt dintre iubiti simte in timpul acestor atingerica se apropie de descarcarea inrempestivacaracteristica orgasmului necontrolat, trebuie sa se opreasca amindoi imediat ~Jsa-~i acorde ragazul neeesar pentru a-si relua controlul simturilor, in nici un eaz Nu trebuie sa s~ ajunga lades0rcarea potentialului sexual' (in eazul barbatului prin ejaculare), ci el trebuie controlat perfect in fiecare moment.

o

in plus, si evident acesta este scopul final al exercitiului, trebuie ca fiini~
.

Gestul imediat urmator consta In mingiierea anusuJui iubitei, precum ~i a perineului (zona extrem de sensibilaa geografiei noastre sexuale, cuprinsa intre anus ~isex). Dupa relatarile iubitei, este bine sa facem 0 pauza ceva mai Iunga.si sa ne relaxam impreuna cu ea, tarli a ne atinge ~itara ne vorbim deloe.

~a

iubita sa precizeze ce prefert: si ce-i produce cea mal mare placere.

o Vom incepe
o

o

asadar prin a rningiia buzele iubitei noastre eu ajutorul degetelor mari ~i a aratatoarelor ambelor miini, asteptind apoi ca ea sa ne descrie senzatiile ~i impresiile pe care Ie are. Iiputem mlngiia apoi usor buzele cu Iimba, apoi putem s~ i le despartirn, iar In final sa. Ie cuprindem intre buzele noastre, sarutindu-le: Ne vom opri de fiecare data, dupa fiecare dintre atingerile ~imingiierile pe care Ie fawn, pentru a-i pennite iubitei sa ne descrie cit mai precis ceea ee simte, lntr-o a treia faza, ii vom mingiia si masa fiecare sin, invirtindu-i user 'mameloanele intre degete, intinzindu-le, framincmdu-i eu delicatete sinii, apoi trecindusor cu limba peste ei, sarutindu-i. Este bine'sa faeem 0 pauza intre fiecare dintre aceste mingiieri pentni a asculta

Apoi, dupa citeva c1ipe, tot eu oehii inchisi, iubita noastra va incepe . . sa se mingiie singura, cit mai senzual, abandonindu-si intreaga fiinta In trairea plenara a acestor mingiieri ale corpuluiei, pina la limita orgasmului. Daca simte apropierea orgasmului ell descarcare.va inceta imediat oriee mingiiere, asteptind sa-~i recapete integral controlul asupra simturilor; . Scopul ultimelor mtngiieri nu este altul decit debarasarea de falsa. pudoare pe care 0 au adeseori iubitii unul fata de celalalt, de timiditatea ipocrita care nu are ce cauta intr-o iegatura autentica de iubire. In eeea ce priveste barbatul, atunci cind iubita se mingiie astfel, el va trebui sa . observe ell atentie fieeare dintre miscarilepe care Ie face, ineit sa le poata reface cit mai fidel mai tirziu, Sintem capabili, in acest moment, sa descoperim care sint gesturile eare-i provoaca iubitei noastre cea mai

.

.

/

30

LOUIS REGAMOS

intense tralre erotica, Sa ne concentrarn deci ateniia asupra fiecarela dintre mingiierile sale! Repetarn

!
el va sa '
f-

i:

ca, daca

unul dintre iubi!! se apropie de descercere,

trebu! s-o evite cu

otice

prei, incetrnd

orice mi$care

$1 urmarinp

!
(

i

man!feste eel mai deplin control asupra trairi/or sa/e.

Odata terminata aceasta prima parte a tehnicii, este. indicat ca amindoi
iubitii sa

se

tntllneasca

inalta

camerapsntru

a-§i schimba parsrlle. ceva user, asentialul

Putembea

un pahar cu suc de fructesauminca

fiind ca, intr-o atm,?sfera de sinceritate ~ideschidere totala, ascundem

sa comuntcem,

'1'..

unctele- iubirii
• fem~ia' • Barbatul

!

«comentlnd» clipele pe car~ tocmai le-arn trait Irnpreuna. Nu trebuie sa nimic din ce reslrnfim sau din .ceea ce am trait. Este necesar sa asteptam astfel cel putin 0 jurnatate -de ora inainte de a relua exercitiul, Insa de aceasta data vom inversa rolurile, Est~ foarte. r:comandat ca exerci~iul sa fie practicat celputin trei. seri

,.

I:

la rind apoi,

In

cea de-a-patra, sa nu mai facem nici uncomentariu,

lasindu-ne in voia lnspiratiel §i a trezirii unor placert tot mai subli~e §i . mai rafinate, fara sa mal spunem nici un cuvint. Reamintim insa ca trebuie sa evltarn ferm sa facem dragoste acum sau sa ajungem la orgatSmUI cu dsscarcare in ti~pul acestor sedlnte, Pentru unii acesta poa e sa para un lI,1crudificil, a patra intilniri, totu~i,nlciunul insa daca vom §ti ,sa fim retlnut1 $1 dintre iubi!i nu se va mai mingiia de celalalt care va reproduce, cit intelegatori vom capata 0 imensa incredere reciproca, Tn cursul acestei singur, acest rol fiind preluat

acum

mal senzual ~i mai fidel, mingiierile respecnve, binefnfe/es lntotdeauna numai pinEda timite descarcarii. I a jocurile noastre arnoroase Astfel vern deveni toarte sensibili de cuplu prin aceasta cunoastere la senzatiile ~i starlle flintei iubite, traind l?i participind mult mai plenar reciproca a reactlilor senzual-erolice. de trezire la placers este lim pede Din chiar prezentarea tehnicii realiza lnaintea oricarei

~a 0 putern

Un punet foarte putin cunoscut, atit.de catre femei, elt ~i de catre barbati, este Iocalizat In vagin, la 4 sau 5 em profunzime, In partea superioara .. I·· Daca am asernana vaginql unui ceas, atunci aeest punct secret s-ar afla In t dreptul acelor indicind ora douasprezece, desi este posibil ea uneori punctul miraculos, nutnit de americani «punctul G» (de la Graffenberg, numele celui care I-a descoperit), sa fie situat putin spre ora unsprezeee sauspre ora unu. Este 0 zona relativ mica, cam de 'marimea unui nasture 1 de cama~a, situata chiar in spateie osului pubian al femeii care, In general, poate fi simlita ~iconstientizata destul de usor, Celmai bun moment f pentru a-l localiza este chiar imediat dupace femeia a ~it un orgasm, pentru ea atunci el este mai extins §i mai sensibil decit de obicei.Un alt .1.·.· , moment exeelent pentru a-l localiza este ehiar lnalnte ~deatingerea ,. orgasmului.

r ~meia

i

t

rt

!

i

r

t

anqrenari a metodei orgasmului prelungit sau ca preludiu al ortcarei fuziuni amoroase, care nu pot decit sa beneficieze imens de aceasta comuniuneerotica pe care tnvatam astfel sa 0 cultivam intre noi §i

fllnta iubita,

.

Daca iubi~1 exercita 0 presiune pe acest punct eu un deget salt doua §i it atinge intr-un anumit fel, lntr-un anumit ritm, femeiatraieste 0 amplificare considerabila a excitatiei, Desi se pare ea idealaeste altemarea apasarilor usoare .eu cele mal ferme §i ghidarea ulterioara dupa

r c
!

F,...""'· ..···,-r-·c·_···u.".,-.

=32~

~

~L~oU~IS~R~E=G=AM~O=S_____________________ !

t,

reactiile iubitei, putem «experimenta» la nesfirsit, cautind noi ~inoi placeri, Trebuie saadaugamca uneori, m fazele de inceput, stimularea punctului G se poate dovedi oarecum inconfortabila si poate provoca chiar nevoia de a urina. Asta nu irisearnna msa citusi de putin ca trebuie sa renuntam la stimulare, ci doar 0 vom diminua. De altfel, in general, dupa unul-doua minute, senzatia user neplacuta face loe placerii. ell cit mingiierea se prelungeste, cu atit «punctul o» i~imareste volumul ~i se 1ntare~te, asernanator clitorisului. Din acel moment, punctul G devine mult rnai usor de localizat. .

~.
r 1 f

6

f F

t
-~

Barbatul

,

Echivalentul punctului G la barbat este prostata, 0 glanda interns situata in spatele scrotului, imediat linga anus. Foarte adesea, ca ~iin cazul «punctului G» al femeii, prostata est~ sensibila la stimulare, mai ales cind penisul este deja In erectie, Bxista doua maniere de a 0 stimula eficient:

t
r

r

~.

• ldentficarea mu}chilor .e p Exercitiile Kegel .

• Antrenamentul intensiv Efecte }i beneficii Efecte s,uplimentare ..

.'

o

Q direct, introducind eu delicatete un deget in anus;

mai put, in direct, lnsa mai accesibil, masind punctul extern al

:=:i~s:pune

s~ aplicamcu Indemlnare0 presiuneIn regiuneacare

se intinde .intre spatele scrotului ~i anus, pe masa de tesuturi cunoscuta sub numele deperineu. Acest punct important este nurnit punct exter'1 al prostatei. Aceste citeva detalii anatomice (in oriceeaz,prea putin cunoscute ~i utilizate), dar mai ales descoperirea lor practice directa constituie chei importante pentru succesul metodei. '

!

Oricare ar fi sensibilitatea, inzestrarea ~idlsponlbllltatea erotica de care dispunem in prezent, capacitatea noastra de a trai, simti, induce ~idirui pllicerea, poate fi considerabil amplificata .
Pornind de la aceste adevaruri profunde, tratatele tantrice st~ctureaza 0 suma intreaga de metode secrete care, extinzind limitele experientei si cunoasterii noastre senzoriale, fatal superficiale, fac GU putinti; cunoasterea Uiun/rica esentialii, int~ma, profunda # conduo fiinta de la coaja realitiuii ciitre miezul ei, definind astfel calea tantricii ca pe un sistem spiritual autentic, viabil :;ifoarte eficace, desi «neobisnuit »,

De retinut
Q

.

,

dupa un preludiu bine realizat, aproximativ 0 femeie din trei poate atinge orgasmul datorita simp lei penetrari a penisului; in majoritatea lor, femeile sint de fapt mai sensibile lit stimularea clitoridiana decit la cea vaginala, Acesta este de altfel unul din motivele pentru care stim~larea clitoridiana directa este apreciata adesea ca fiind mai agreabila ~i ai eficace decit cea vaginala . m

o

Psihologii au redescoperit ~icertifies acum faptul-- cunoscut si utilizat de secole in traditia Orientului -- ca sensibilitatea noastra erotica nueste '. innascuta, ea fiind fructul unei asa-numite ucenicii, desfasurata in general 111 timpul copilariei sau adolescentei ~i a primelor experiente amoroase: Ca aceasta «ucenicie» poate ~i trebuie sa fie extinsa este lesne de intuit. Care ar fi atunci diferenta intre doua fernei organic sanatoase, identice 1n fond, una aproape frigid'a ~ialta foarte senzuala? 'Fara lndoiala, organele lor sexuale slnt zone erogenecare transmitimpulsuri nervilor, Deosebirea 1ntrecele-do~situatii nuse afla altundeva decit In «educatie», Altfel

... :======~------~------------~
.--)

..-

'

I

~.-;

34

Louis

REGAMO~

ARTA SECRETkA

OJ!.GASMULUIPRELUNGIT

35

sa fie trezite,

spus, nu este suficient ca he-am nascut cu zonele erogene: ele au nevoie «antrenate» ~iactivate.

.controlati perfect. Mw/chii pliicerii, stiintific muschii pubococcigiem,
numiti pe scurt 'in cele ce urmeaza muschii p.e., sint destul de usor.de , . localizat, fiind acei muschi care, atit la barbat cit ~ila feme ie, sint utilizati pentru a opri fluxulde urina, Pentru 0 buna localizare a lor, vatrebui ca atunci cindmergem latoaleta pentru a urina, sa intrerupem voluntar, ferm, timp de 2~3secunde fluxul urinar. Muschii r.c, trebuie sa fie mtijrip pentru ca antrenarea lor' faciliteaza trairea unei intregi game de stari amoroase .:lata in continuare 3 exercitii menite sa-i dezvolte si care au In plus calitatea de a fi usoare ~i discrete (praetie invizibile, In sensul ca nimeni nu ne va observa atunci cind ne antrenam --;- ele pot fi facute nu conteaza unde ~i cind: privind la . televizor, asteptindtrarnvaiul efc.),

Urmarind In' intregul ei aceasta ignorare a disponibilitatilor ~iinzestrarilor fiintei noastre, aceasta crasa lipsa de «educatie» ~i indolenta 'in. care ne cornplacern.astazi aproape cu totii, cercetatorii au descoperit consecinte .socante: de la banala l~atreata la bali grave precum cancerul, anomaliisi tulburari de comportament, violenta, agresivitate ~imulte, multe altele dintre tarele societatii noastre actuale, Lucrurile arata exact ca sicum Natura ar urmari sa ne faca constienti de noi ln~ine, sa ne faca sa realizam ansamblul posibilitatilor pe care Ie avem ~i ne-ar «impinge» sa devenim . ceea ce pu.tem fi, pedepsindu-rie chiar, daca refuzam sa,riispundem -, - acestor chemari esentiale, Marcind distanta irnensa intre ceea ce_sintem ~i ceea ce am putea fi, din punet de vedere amoros de exemplu, dr. Gerard Leleu declara In celebrul salt «Iratat de mfnsiieri»-:

•'n . sexologia ne-a redusdoar fa cei ciiiva centimetri patra/i

at zonelor genitale, in limp ce corpui nostru este rea/mente intesat cu peste 1.800.000 de captatori de senzatii care-l fac sa fie 0 imensa zona erogena, gata sa -, traiasca placer! noi si rafinate, cflota.mereu in asteptarea mingiieriloi; chiar dacanoi ignoram aceCfsta.

blteleg'ind aceste realitati iata in continuareo inodalitate simpla de a . schimba situatia, Dovedindu-si eficienta In mii de cazuri putem avea . certitudinea di va functionasi pentru noi, ajutindu-ne imens.

i

i

Identificarea mu~chilor-

P.C.

contractii lente: stringem mu§'chiip.c., ca si cum om lIrea saoprim fluxul urinar. Retinem muschii contrgctap timp de cel-puun trei secunde, apoi ii relaxam. eontractii rapide: contractam ~i relaxiim a/ternativ muschii r.c, cit mai rapid cu putintii .. impingeri • pentru femei: urmdrim sa impingem moderat, cast cum. am vrea sa defecam sau ca in timpul nasterii. • pentru blirbap: impingem moderat, ca !if cum om vrea sa ne for/am sa urindm sau sa defecam.

o

Exercitiile Kegel·

.

o

o

. . Cu totii sintem asadar inzestrati cu posibilitati ~istructuri pe care Ie ignoram dar care, atent constientizate ~iinteligent folosite ne-ar deschide uimitoare ~inebanuite perspective. Un exernplu graitor In aceasta directie este eel al muschilor pe care-i utilizam frecvent, eel mai adesea fara sane dam seama, amnci cind urinam, Desi poate ca noi nici macar nu sintem constienti ca exista, ei au un 1'01 extrem de important In 'dragoste, Pentru eficienta metodelor amoroase secrete este necesar ca acesti musshl sa fie fortiflati ~i

Attt in cazul barbatului, cit ~i in eel al femeii,aceste exercitii pun simultan In'actiune un anumit numar de muschiabdominali si din zona .'bazinului, astfe1 ca este posibil (mai ales la inceput) sa simtimdeopotriva an~ulcum se contracta ~i se destinde.In aproxirnativ doua luni de . practica zilnica insa.vom deveni constienti de fiecare muschi din zona planseuluipelvian in partesi vomfi eu siguranta capabili sa-i contractiim separat, aproape_~aefort, cu efecte la drept vorbind miraculoase,

r'-·-·--~"·'·~-'· ~~". ,."'

AFA

SECRETA A ORGASMULUI

PREWNGIT

37

Antren~mentul intensiv
lata cum este indicat sa practicam aceste exercitii, inspirate din milenara . traditie tantrica, denumite stiintific exercitii Kegel. Vom incepe printr-o .. .serie de 50 de contraqii. lente, 50 de stringeri rapide ~i 50de impingeri. .: :.:Vomrealiza aceasta serie (50 + 50+ 50) de eel putin 5 ori pe zi Dupao saptamlna, vom mari cu cite 10 fiecare dintre cele trei miscari (60 + 60+ 60) continuind s.a facern eel putin 5 serii I?e zi Procedam astfel pina ajungem la serii alcatuite din 100 de repetari (100 + 100 + 100). Cind am atins acest nivel (dupa 6 saptlimini), pentru ~ ne mentine rnuschii P .c, hipertonicieste riecesar Sil faeem zilnic cele 5 serii de mv;iCliri com'plete, Bineinteles, eu cit exersam mai mult cu atit este mai bine, rezultatelefiind mai rapide si mai pregnante, Antrenamentul ideal presupune sa exersam 0 ora m fiecare zi. La inceput este posibil sa intimpinam anumite dificultati; muschii P~C. poate di nu VOl' ramine contractati cu u~,urinta in timpul strlnge~lorlente, sau poate ca nu vom putea sa realizam contractiile rap ide cu viteza, dar aceasta este pur ~i simplu fiindca in cazul nostru «muschii dragostei» sint , , inca slabi. Odata cu practica insa, ei vor capata un tonus deosebit. Daca am obosit la capatul unei serii, nu vom abandona ci ne vom odihni citeva clipe, apoi vom rewa. Pentru a deveni constient de vigoarea crescinda a muschilor p;c.,barbatul i~i poate prinde usor cu degetele penisul din zona de insertie in timpul efectuarii exercitiilor Kegel, iar femeia l~i poate introduce uu deget sau doua l!l vagin ori poate utiliza un vibrator (pentru aceleasiprobe). Pentru alte detalii putem urmari tabelele din Anexe (structurate pentru-l luni de antrenament) pe care este foarte indicat sa le completam consecvent. .

..

....'Este perfect posibil cain decursul antrenamentului muschilorr.c, sa apara stari de confort launtric, incalzirea anumitor zone care ne dr. . senzatia de «bine», fiori sau senzatii de genul unor usoare vibratiiori
/

Efecte ~ibeneficii

.~

LoUIS

REOAMOS

furnicaturi etc, Toate acesteasint semne ca tehnicile incep sa dea rezultate ~i daca apar nu trebuie decit sa ne bucuram, Atentie! Chiar daca ni se pare ca nu avem niei un rezultat este necesar sa ne continuam eu constinciozitate ~i incredere antrenamentul pentru ca mai devreme sau mai tirziu ele vor surveni eu siguranta, Sa nu uitam incurajareaanticilor: Riidiicinile inwl/iitW'ii sin: amare; dar roadele ei slmdulci!

I'
I

o La femeie, muschii r.c, foarte putemici inseamna'pe scurt tinerete ~i farmeqca urmare directa a amplifiearii (in uncle cazuri extraordinare) a potentei orgasmice ~i a feminimpL o La barbat, muschii P.C. tonici ~i vigurosi inseamna virilitate si putere. Aceste exercitii au ca efect dobindirea unor erectii mai putemicesi " -: permit un foarte bun control in timpulactului sexual. Contractiile determina amplificarea excitatiei, controlul deplin asupraei, blocarea ejacularii ~i intensificarea placerii traite.in timpulorgasmeJor. .
,
r.

Efecte 5uplimentare
(valabile alit in cazul femeilor cit ~i al barbatilor) ,

o

«iricarcare» rapida eu energie (toemai de aeeea putem efectua aceste

o o o o o o

exercitii mai ales atunci cind ne simtim lipsiti de chef, indispusi, devitalizati, cind avem nevoie de forte noi); o vitalizare pregnanta; , o marirea energiei sexuale; dinamism mental;' imbunatatirea atentiei ~i memoriei; trezirea intuitiei sia creativitatii; cresterea puterii de asimilare; .descbidere, optimism, spontaneitate; marirea increderii in sine) .

antrenamentul ne genereaza rapid 0 garna tntreaga stariplacute de energizare • euforicii ~ichiar de plutire, Explicatia ~tiintifica a acestor fenomene obiective este .aceea ca antrenamentul rnuschilor p.c. stimuleaza pe cale mecanica producerea unorhorinoni ~i a endorfinelor, 'Endorfinele, adevarate punti hormonale lntr~ suflet ~i corp, slnt.substanteanalgezice ~i euforizante naturale curol.complex, eliberate de organlsrnul nostru tn anumite lmpreiurarl: dupa 0 repriza de ris intens, in timpul preludiului ~i trairilor amoroase plenare, dupa 30-40 'de minute de alergare (generind impresia ell.nu rnai alergi, d «zbori») dar ~i lnainteamortii naturale cu rolul dea usura «trecerea», in timpul executiei anumitor procedee .,yoga etc. S-a constatat de pilda ca 0 repriza de ris copios de 10-15 minute ellbereaza 0 cantitate de endorfine capabila.sa asigure un efect anesteziant de aproape dO!la ore, tara a mai pomeni starea de usurare, lncredere ~i pofta.de viata care survine' Risul ~ialergatul sporesc secretia de endorfine ceea ce explica rezistenta la efort a alergatorilor ~ichiar starea de euforie care urmeazaunei curse, ;. comparabila celei care se instaleaza dupa oinjectie cu droguri de tipmorfinic, dar , ~a nici un inconvenient. Stimulind pecai naturale, prin obi~nuinte nevatamateare-c- ris, spOl1-(alergare), tehnici yoga adecvate, experiente amoroase cucontinenta (rara descarcare) ~i orgasm prelungit - secretia endorfinelor, \ ajungem sa nu mai suferim, ne armonizarn-aproape miraculos viata, ajungem sli ne slmtirn bine sl asta tara a recurge la euforizante, droguri, tutun, alcool, cafea ,sau alte substante chirnice psihotrope ce au in tirnp efecte nedorite, lata efectele acestor hormoni in cuvintele dr. Oyle: placerea ~i starea particulars pe carene-o genereaza endorfinele activeaza dorinta noastra de a explora , posibilitatile vietii ... Endorfinele ne aduc motivatiile biochimice de ca~ avem nevoie penuu a patrunde, reflecta ~i a ne adapta prin reactii suple ~i adaptate la . schimbiirile din mediul lnconjurator ... ,Cercetarile au aratat cli atunci ~ind,un' .individ lnceteaza sa-~i mai puna tntrebari ~iincepe s~ creada cli a trait de]a totul, 'crt viata nu-i mai -poate oferi nimic, corpullui parca adera la aceasta convingere, fluxul ~i echilibrul endorfinelor devin din ce in ce mai limitate ~iviata pare ca dispare din aceafiinta,

3. De altfel; dupa ce faza inceputului a fost dep~ita, odata ce muschii r.c. au devenit tonid~i se afla in intregime sub controlul direct al vointei (asa cum sint de exemplu muschii tlexori al palmei care reactloneaza natural, firesc, aproape instantaneu'si tara efort, atunci c1nd dorim sa apucam ceva), vom putea sirnti cum

:

.:

I:

7

autostimularea,
Barbatul • Femeia
j

autostimularea constitute totusi 0 pregiitire eseruiaki pentru practica modaliiatilor amoroase. Ea .Iaciliteazd 0 cunoastere necesarii: descoperirea autentica a propriului , nostru corp sia zonelor sale erogene. In cazul biirbatului. ea permite in plus controlul reflexului ejaculator, Chiar dacii sintem angrenati intr-un cuplu, exercitiile care urmeazd ne vor fi de mare/alas pentru a

Multa vreme desconsiderata,

atinge succesul.

Barbatul
Exista trei conditii prealabile, totusi simplu de indeplinit: sa dispunem de suficient timp; sa fi praeticat ~i s~apinit deja exercitiile Kegel (mai sus amintite); ·0 sa tie concentram cit mai atent ~i mai intens asupra senzatiilor noastre.

o

La inceput, barbatul trebuie pur ~isimplu sa se stimuleze si sa tinda sa~~i mentina erectia eel putin 30 de minute tara sii ejaculeze. In acest timp, el , trebuie sa urmareasca sa se apropie de orgasm, adica de punetul de nonintoarcere (non-retur), macar de ? ori. De fieeare data cind se apropie de . acest punet, eltrebuie sa. evite ejacularea, intrerupind stimularea,

.....

----~---------------------.,..-..,.....---------:------

r
I I

, 42

'lOUIS

REGAMOS

ARTA

SECRETA A ORGASMULUI

PRELuNGIT

43

incetinind miscarile sau aplic1nd unele dintre tehnicile prezentate In sectiunile Controlul ejaculiiriitl) ~i (11) ~i Modalitiifi ajutiitoare din capito lui Placerea barbatului , Nt! tie vompierde controlul ~i ne vom stradui sa nu ejaculam.In eventuafitatea in care totu~i am ejaculat, vorn relua exercitiul dupa un timp de repaus cind, tensiunea sexuala fiindmai mica, controlul va fi mai simplu. Atunei cind am atins 0 erectie ferma ~i am mentinut-o eel putin 5 minute, continuind sa ne stimulant penisul, vom incepe prin a ne stimula punetul extern al prostatei (descris anterior)., eficaee pentru a 'rell~i eontrolul ejacularii este de a trage serotul -lnjos. Aceasta tehnica utila numita tractiunea scrotului se realizeaza eu u~urinta in modlll unnator: «agatam» scrotul dintre testicule, eu degetul . mare si eel ar~tator de la mln~ stlnga si, atunci cind ne apropiem de , orgasm, tragem ferm spre in jos. Aceasta tehnicafoarte simpla trebuie, de asemenea, sa fie Invatata de iubita no astra pentru practica.rnetodei, Un avantaj important al unui stadiu avansat de practica al tehnicii de autostimulare este acela ca rie vom putea retine astfel ejacularea atunci cindeste pe eale sa se produca, Atune! cind simtim ca sintem pecale de a ejacula, ne vom retine suflul pe plin (adica vom inspira profund ~ivorn tine aeriil In pIamini)~i vomstringe muschii P.c. cit mai ferm cu putinl~i. Daca in cazul nostru acesti muschi aidragostei sint bine antrenati, ne vom putea retine complet ~i tara problemeejacularea (cu conditia esentiala sa realizarn contractia muschilor §i retinerea suflului inainte de a atinge ceeace se numeste punctuJ non-retur, pentru ea daca am ajuns In aeel stadiu, ejacularea se va produce, in ciuda eforturilor noastre de a 0 opri). Aplicind aceasta tehnica simp la vom observa,spre extrem de placuta noastra surpriza, ca orgasmul are 19c ~iva fi chiar mult mai puternic, dar Tara a se produce descarcarea. Reluind, subliniem ca avantajul esential aJ tehnicii de autostimulare este aceta c~ permite invatarea separarii orgasmului de ejaculare, Prin

exercitiu, muschii r.c.vor fi considerabil intariti ~icontrolul nostru ." asupra lor suficient de ferm, fapt care ne va permite sa traim zeci de orgasme la rind flira ejaculare, ill cursul unei singure sedinte de autostimulare, Evident ca nu acesta este scopul tehnicii de autostimulare, c'. dar astfel dobindim puterea de a ne suspenda indefinit descarcarea, atingind orgasmul de sute ~i,de ce nu? chiar mii de ori In cursul unei singure intilniri at?_oroase. Un alt avantaj notabil, desi oarecum secundar al practicii acestor exercltii, este faptul, pentni multi deloe neglijabil, ca, In timp, penisul i~i mareste in general dirnensiunea, atlt In lungime, cit ~i In grosirne, Unii barbaticare au practicat consecvent acestetehnici au afinnat (in acord cu iubitele lor) ca m~mbrul li s-a alungit cu 2 sau 3 cm.Fam indoiala, acest fapt se poate dovedi interesant pentru barbat, dar ~i pentru iubita sa.

.

o tehnica

I

I

Pemela

.~

.Orice femeie este, ill mod potentia), capabila deorgasme multiple sipoate lnvata foarte usor aceasta metoda amoroasa secreta. Pentru femeie, exercitiile de autostimulare slnt oarecwn diferite de cele ale barbatilor, Barbatul cauta in special sa-si mentina erectia ~la atingaorgasmul tara a ' s ejacula. Femeia trebuie sa se abandoneze placerii daruindu-se ~i urmarind sa atinga orgasmul de dt mai multe ori cu putinta, tara a se descarca ' deloc In tot acestinterval, Mai Intii vom urmari sa obtinem orgasmul mlnglindu-ne. Daca putem deja obtine orgasmut prin autostimulare, vom Invilta acum sa obtinem mai multe orgasme in serie. Este preferabil sa foJosim un lubrifiant. Ne vom unge labiile mari si mici, clitorisul, intrarea in vagin ~iperineuJ, incepind explorarea ~i stimularea, ScopuJ acestor exercitii este de a atinge . singure orgas me multiple, pregatindu-ne astfel pentru metoda orgasmului prelungit. Daca sintem deja obisnuite eu vibratorul, acesta nu este un lucru rau in sine, dar este preferabil saajungern sa ne folosim doar de ~ propriul corp. Pentru a ne dezvata de vibrator (daca este cazul), putem incepe sa nestLiuulfun folosindu-l, dar vom continua tara el, pina cind vom reusl saabandonam completaeest accesoriu.

'I

I
I

I

44

LoUIS

REGAMOS

*
Atunci cind cei doi iubiti au atins 0 faza de maiestrie 'in practica exercitiilor de autostimulare care, asa cum am putut realiza, difera, fundamental, prin insu~i scopullor, de masturbarea o~dinarij ei sint gata pentru etapa urmatoare: orgasmul prelungit in doi. Evident, ajunsi aici, comunicarea trebuiesa fie deplina intre iubiti, pentru simplul motiv ca numai noi insine stim ce ne face cu adevar~t placere si aceasta NU este valabil ~ipentru iubitul nostru, Trebuie sa trecem peste 0 eventuala falsa pudoare ~i sa explicam cu sinceritate ~i naturalete cum ne place sa fim iubite sau iubiti, Experientele pe care le-arn avut anterior ne pot tara indoiala ajuta, JnSa nu sint suficiente. Intr-adevar, nici 0 fiinta ~ana nu reactioneaza sexual absolut identiccu alta. Eroarea cea mai raspindita in acest domeniu este de a gindi ca fiecare stie instinctiv cum sa-l satisfaca pe celalalt cind, dimpotriva, aceasta trebuie sa se 1nvete. ," . ~ Pentru a deprindere mai eficace a metodei orgasmului prelungit, este .. preferabil ca barbatul sa fie acela care incepe sa stimuleze femeia. Unii sustin ca daca barbatul.atinge primul orgasrnul, atunci este posibil ca el sa devina mai putin atent la-placerea iubitei. Ramine sa presupunem ca femeile nu vor, reactiona astfel. Deci, la inceput, regula este urmatoarea: . Mat intii doamnele!

8

."

lacerea femeii
• l1ingiierea labiifor §i a ditorisului •_ Masajul vaginal. . • Cheia decianJarii orgasmului prelungit ..Org!lSmuf prelungit • Oteva precizari • Efeete secu ndare
Aeeasta sectiune se.adreseazii in special biirbatuiui fi doreste sii-i arate crrm sii-:;i aducd iubita in starea de orgasm prelungit. Cutoate acestea, din ratiuni evidente, lectura sa va fi ta fel deprofitabild # pentru femei. '.
I

I
I

. Dupa citeva minute de preludiu, 'in care barbatul ~i femeia sepot llnbra1i~a si mingiia tandru (evitind msa mingiierile directe ale zonelor genitale), sau dupa practica unei variante simplificatea telmicii de trezire la placere, femeia se intinde confortabil pe spate, departind picioarele. In ceea ee-l priveste pe barbat, el poate ingenunchea intre picioareie iubitei .sau poate sa se lungeasca pe burta, important fiind doar accesul nestingherit la organeie ei genitale. inainte de toate, trebuie aplicat lubrifiantul, sarcina care ii revine ,barbatul~li. De altfel, 'in aceasta parte el' este eelcare «preia conducerea» . . operatiunilor, urmlnd ca In partea a doua rolurile sa se inverseze. F;emeia "nu trebuie decit sa selase in voia iubitului ei, sa elimine toate rezistentele ~i inhibitiile, urmarind sa se concentreze asupra senzatiilor ~i sa se

I
1

!

I

'-.; _-

----.--~--.-.---.--..

·-----~

..
,

-..-:---:----------,-------

..-.-----

.

46

LoUIS

REGAMOS

ARTA

SECRElTAA

ORGASMULUI

PRELUNGIT

47

abandonezeplacerii. Asadar, barbatul aplica cu delicatete lubrifiantul pe toata regiunea genitala: labiile mari ~i mici, clitorisul, intrarea In vagin, interiorul vaginului, perineul.

noastre, putem utiliza aceasta miscare cam de 10 ori, apoi facem 0 mica diversiune ce are drept scop marirea tensiunii amoroase ~ia excitatiei, diminuind ori incetinind rningiierea, sau nemaiaplicind-o direct pe clitoris. '

I~timpul acestei ~timuHrri initiale, putem de asemenea sa introducem cu delicatete in vaginbl iubitei unlit sau dona degete de la mina ramaSa libera. In aceastli prima faza, este P?sibil ca iubita noastra sa opuna 0 \' . anumita rezistenta, datorata mai ales unor blocaie de natura psihica. Este Odata ce am ajuns la clitoris, pentru ca este foarte sensibil, (FAZA B) nu-l , indica! sa inva1fun sa identificamaceste rezistente ~i putem considera ca vom irtinge pentru meeput decit foarte usor, Se poate spuneca, In general, - ;, . semne evidente: daca ea tinde sa se tndeparteze, daca organele gemtal« barbatii au tendinta sa exercite o presiune prea mare pe clitoris, fapt care -par mai putin umflate eu singe sau lubrifiate, daca pare inhibata, poatedeveni deranjant sau chiar dureros pentru femeie, 'Iotusi, fiecare stfrljenfta, daca deschide ochii si, evident, dacapare case plictiseste femeie are preferintele sale: epasare extrem de ~oitrli. si de tina, vizibil. Adesea, aceste rezistente provin din dificultateade a-si controla - mingiiere putin mai ferma, stimularea tijei elitorisului (nu a virfului saul gindurile, Pentru a le inlatura, cel mai bun lucru este sa fie diseutate si, in sfirsit, altele doresc ca acesta sa nu fie atins deloc In mod direct. deschis. Este posibil ca uneori clitorisul sa fie mai sensibil in partea stmga, alteori Aflati lntr-o asemenea situatie, un mod destul de simplu de a 0 depasi in partea dreapta Esential este doar sa descoperim cum stau lucrurile eu este sa-i sugeram iubitei noastre sa efectueze chiar atunci e.xercitiile iubita noastra, daca vrem s-o faeem sa atinga starea de orgasm prelungit Kegel. Contractindu-si muschii r.c., tensiunile musculare cauzate de aceste rezistente interioare.au tendinta sa dispara ~i------,- ee este ell ceea In cazul aeesta, regula de baza este eomunicarea. Nu trebuie sa ezitam sa ne intrebamiubita ee anume ii place, observindu-i totodata ~i reactiile, adevarat extraordinar (desi perfect explicabil pentru eel constient de Dacd organele genitale devin mai saturate cu singe, dacii clitorisul are intima Jegattl!ll ~i influenta reciproca dintrefizic ~i psihic) - vor inlatura tendinta sa~# mdreascii volumul # sa se -deplaseze cafre exterior, .esteun toto data aceste blocaje psihice ca prin farmec. Exercitiile Kegel (pot fi semn'minunat. Dacd iubita are tendinta sd lina pelvisul in directia miinii -rncutetoate cele trei descrise anterior) 0 vorajuta deci imens iubita noastre este tot un semn bun. In caz contrar, ea va avea tendinta sa se noastra nu numai sa se destinda ~i sa-~i mareasca considerabil excitatia, retraga sau va aparea un gen de contractie Ia nivelul organelor genitale. ci ~isa se concentreze asupra senzatiilor deosebit de placute resimtite, Aceste rniscari slnt uneori foarte subtile ~i aproape imperceptibile, incit scapindastfel de rirania unor ginduri parazite, trebuie sa fnn atenti pentru a le sesiza, Pernasura ce alternam minglierile cu pauzele, nivelul de excitatie creste --Putem deci minglia c1itorisul (FAZA B) in diferite moduri: un timp pe 0 ,~i-iubita noastra va incepe sa aiba contractiile premergatoare orgasmului. parte, apoi pe partea cealalta, putem descrie 0 mi~e~ de sus in jos, una _ In acest moment trebuie sa facem 0 «diversiune», orientindu-i atentia spre circulars, sau iI putem «invirti» delicat intre deg~tl7I m~e si eel aratator. vag in, (FAlA c). Cind incep contractiile, este posibil ca ea sa doreasca sa Miscarea de bilZa trebuie sa fie lenta ~iregulate, aproximativun ciclu pe .continuam stirrtularea clitoridiana si In acest caz este bine sa-t facem pe secunda. Atunci cind amdescoperit un tip de mingiiere care place iubitei plae, 1nsa probabiJ ca va trebui sa diminuam mingiierea, Ineepem deci sa mingiiem labiile mari ~i mici (FAZA A), apropiindu-ne progresiv de clitoris. Timp de un minut sau doua, descriem niste cercuri eu mirnrsau eu mai multe degete, reducindu-Ie treptat pilla la clitoris.

Mingiierea labiilor ~la clitorisului

pe

'<_ ..;_i"

48

LoUIS

REGAMOS

ARTA SECRETA

A ORGASMULUI

PRELUNGIT

49

Mas~julvaginal
\Dupa aparitia primelorcontractii orgastice (ca unnare a stimularii clitoridiene), Ii putem rningiia vaginui (FAZA c) eu unul, doua sau trei degete, imitind miscarea de da-te-vine a penisului sau, ~i mai eficace, vom mingiia cu unul sau doua degetepunctul G, locaiizat asa cum am explicat.aproape de intrareain vagin, ln partea superiopa. in cazul multor femei, mingiierile ritmate au efecte maxime, Spre deosebire de , . clitoris, care la acest nivel de excitatieeste extrem de sensibil, punctul G poate accepta 0 presiune destul de putemica,

, ;. Cheia declan~ariiorgasmului prelungit

. Secretul stimulariiamoroase neeesare pentru a ne conduce iubita in al 711:3 ? ceral orgasmului prelungit care, reamintim, diferii de orgasmul multiplu, este altemarea celor doua rnodalitati de rningiiere, clitoridiana ~ivaginala, '" la instalarea unui plafon al excitatiei, Pentru aceasta este necesar sa sesizam atent momentelein care femeia trece de la 0 faza de ascensiune a excitatiei la un plafon. Cind excitatia femeii incepe sa se stabilizeze la un anumit nivel ~iintervine un gen de saturare (plafon), cind stimularea i' punctului G pare sa nu-si mai fuca efectul, trebuie sa abandon am i, stimularea vaginului si sa ne concentram din nou asupra c1itorisului (FAZA .Pentru rezultate mai bune, este preferabil sa repetam acelasi ciclu de D). In acest stadiu, la un moment dat stimularea elitorisului vada in mingiieri ca si pentruclitoris, anume 10 rningiieri succesive, apoi una sau general nastere la noi contractii, De indata ce se produe aceste contractii, , doua mai lejere, lente ~iprofunde. ne vom intoarce la stimularea punctului G"(FAlA E). Dupa un timp Efectuata cu abilitate, stimularea interna da nastere la niste contraetii «impingerilei sevor produce din nou. Profunzimea si frecventa a~estor diferite de cele ale orgasmului «simplu» care: «impingeri» depind de doi factori: .

o
o o

implies musculatura profunda a muschilor pelvieni, incluzind aid ~i muschii uterului; sint mai lungi ~i cu mult mai agreabile decit celeobisnuite; constituie baza fizidl a orgasmului prelungit la femeie (cel mai important).

o o

abilitatea.noastra de a rningiia punctul secret al iubitei; capacitatea ei de a se abandona f'arii nici 0 retinere placerii,

, [n aceasta prima faza, contractiile slnt de durata variabila ~ipot dura de la
una Ja 10 securide fiecare. Deosebirea fizica' esentiala lntre orgasmul «obisnuitssi orgasmul prelungit este Insa aceea ca, daca in cursu! orgasmului obisnuit vaginu~ are tendinta se largeasca 10 partea sa cea mai profunda ~i a se retraga spre interiorul corpului, odata cu inceperea s orgasmului prelungit, aceasta situatie se inverseaza, in sensul ca vaginul va avea tendinta sa «irnpinga», sa se deplaseze catre in afara, ca ~icind uterul s-ar apropia de intrarea In vagin, reducind astfel spatiul interior: . Cind barbatul sesizeaza acest gen de «impingere» la' iubita sa trebuie sa stie d'i ea simte aceste contractii pelviene profunde care, foarte probabil, anunta inceputul orgasmului pre1ungit.

sa

Continuind timp de 15-30 de minute (in unele situatii mai mult) alternarea mingiierilor clitorisului cu mfnglierile puncudui G (~AlA F , cornpusa din fazele D-E), vom observa ca perioadele de repaussau de culme vorfi din ce in ee mai putin frecvente si contractiile vor fi din ce in " ce mai evidente ~i mai numeroase. and perioadele de repaus aproape ca " dispar si toate contractiile au devenit impingeri profunde, iubita noastra a intrat In sfirsit in faza decisiva a orgasmului prelungit. Aceasta este atunei o ascensiune continua spre noi culmi, faranici 0 perioada de oprire .. Senzatiile ~i starile pe carefemeia Ie are In tirnpul orgasmului preiungit nu se compara nici macar cu cel mai putemic orgasm eu descarcare pe care l-a putut sirnti vreodata In trecut ~i nici cu orgasmul multiplu.
"

Orgasmul prelungit --: '
Iubita mea a atingprima data stareade orgasm prelungit dupa aproximativ doua luni de exersare, tirnp care ne-a permis sa ne . 'transformam laimtric, sa cunoastem senzatii de 0 voluptate nebanuita ~i

,~

---'~

.,_._-_._ ..... _---

50

Lous

REGAMOS

ARTA

SECRETA

A QRGASMULUJ

PRELUNOIT

51

sa neapropiem unul de altul uluitor de mull. .

"

\

:

I

Primul orgasm prelungit al iubitei mele a durat aproximativ 5 minute; Daca avem in vedere eft orgasmuJ obisnuit (insotitde descarcare) dureaza eel mult 20 secunde, este deja 0 distanta'lmensa. Dar diferenta intre orgasmul prelungit ~iorgasmul obisnuit (insotit de descarcare) nu este atlt ·0 chestiune de cantitate, ci mai cuseama una de calitate. lubita-mea a fost cea carea PLIS capat aeestei prime experiente pe drept cuvint extatice ' pentru di nefiind obisnuita eu 0 placere atit de intensa, aproape supraomeneasca, a fest la un moment dat cuprinsa de un gen de panica, 'l~i toata fiinta pe cale sa se dizolve ~i avea impresia ca-si va pierde simtea complet cunostinta. Experienta a incetat atunci ~i iubita mea si-a revenit .brusc, Eaa vrut sa reincepem aproape imediat dupate traise aceasta . . experienta extatica ~ia realizat ca descoperisem arta secreta de. a urea In aI7'''''' eer.

- \, dejaplaeerea maxima unei femei! ... Eu, care credeam ca fostele mele .iubite cunoscusera placerea In bratele meier ... Desigur, nu Ie lasasem indiferente, Ie tulburasem profund, Ie daruisem multe 'incintari ~iplaceri, insa, rnarturisesc cu umilinta, aeum lrni dadeam seama ca, 1n realitate, nu eram decit un incepator In artade a darui femeilor ferieirea. Caci ee· altceva poate fi placerea suprema daca nu stareade orgasm prelungit? Tot restul poate fi bun, Il1satrebuie sa subliniez cu toata flispunderea ca .. .acesta este net superior, fiindca implica 0 dimensiuneamoroasa noua, ) complet diferita ~i lnglobeaza sintetic tot ce am trait p1na atunci. Pentru a, I putea intelege, orgasmul prelungit trebuie sa fie trait, caci'in acest caz . . cuvintele de care dispunem se dovedesc insuficiente - vocabularul n-a ..fost facut pentru a descrie 0 astfe! de experienta ~inu contine superlativele necesare. Eram stupefiat asadar ~i in acelasi timp traiam 0 stare de fericire imensa vazind di puteam sa-l ofer 0 asemenea placere iubitei mele. Tot , extraordinar a fost faptul ca, tara macar ca ea sa rna fi atins (era stabilit ca .:in prima parte a sedintei nu urmaream amindoi decit placerea ei), eu insumi eram euprins de 0 stare de excitatie teribila, De fapt, ca sa spunem lucrurilor pe nume - ceea ce, dupa cum ati putut constata p1na acum, nu ne-amdat in laturi de a face incade la inceput-e-timp de 30 minute (din .: care aproxirnativ 5 de orgasm prelungit), cit a durat «sedinte In care }ubita ea a atins al 71ea eer, am avut 0 erecti~ «adevarata».

Si an} reinceput .. Cu citiubita mea se obisnuia mai mult cu starea de orgasm prelungit, Cll atit se abandona mai mult, Iasindu-se cuprinsa de ea. In fapt, nu numai di a reusit destul de rapid sa trai~sca orgasmul continuu timp de aproximativ 20 minute, dar a atins eulmi si mai elevate. In momentul c1nd a reus it sa mentina timp de 0 j umatate de ora aceasta stare . extatica, abia trecuse 0 luna de cind 0 experimentase prima oara.Iatace mi-a marturisit ea dupa trairea plenara a unei astfel de stari, mtr-un elan de recunostinta emotionanta: Ma risipeam senin ..., eram ca pierduta intr-un 'ocean de beatitudine ~ide placere coplesitoare, Tot eorpul imi era de 0 sensibilitate extraordinara, Uluita, pe fondul starii ca nu mai am deloc limite, ca ~ putea simti rnereu mai mult, experirnentam 0 mare de senzatii tmbataroere, intense ~iextrem de fine..:Plina de bucurie, traiam oexplozie 1inj~titaafiinteimele in infinit. AI 7'·' eel' ne este accesibil lntr-adevar, chiar pe acest pam'int! este mai erotic, mai nebunesc, rnai tnaltator dectt orice mi-as fi putut inchipui vreodata ... estesublim!.· .

1

n:

Niciodata plna atunci, cu niei 0 iubita ~i in nici 0 situatie nu rna mai simtisem atit de viri! ~i de excitat cu toate ca, repet, iubita mea nici macer nu ma 'atinsese, lnsa tjpetele, gemetele siscincetele eicontractiile
Y •

succesive care spre final au fost inlocuite de acele impingeri prodigioase, . veritabile valuri orgasmice (descrise atit de bine de dr. Brauer), toate astea rna tulburau infinit. Da.tulburatoarea traire a iubitei mele avea asupra mea un efect eu mult rnai mare decit inchipuirile si fantasmele ;.mele eele mai delirante, mai pregnant decitarnintirile erotice cele mai Cit despre mine insumi, trebuie sa recunosc, eram stupefiat. Contrariat, excitante ~imai.E!c_ante care; prin comparatie, mi se pareau acumsterse ~i . ,simtearn dezamagire, dar ~i , mare bucurie, Eu, care credeam eft oferisem ., fade, ~itotusi, nu stiam Inca un lucru. Capital. Stupefiant, Uimitor. Nu Q ~tiam ca, atuncicind imi vaveni rindul, iubita rhea rna va face sa cunosc
.1 Of c-

'"'t

,_.

..~._~.

.• _~_.__ .~_._,~u

, ______ 52

~

Louts

REGAMOS _._-------~--

' i-·

ARTA SECRETA A ORGASMULUt PRELUNGtT ----'_----'::..:..:..:::..::::::.:.=.:...:....:.:.::.::..:.:.....::.:----'

S3 __:_::_

o voluptate inca ~i mai mare si 0 stare de excitatie fantastica pe care inainte n-as fi crezut-o niciodata eu putinta.

de extaze, confruntati eu eventualitatea trairii unor stari de 0 coplesitoare intensitate, unii ar putea chiar sa se Cite.va precizari lngrijoreze de pericolele ce planeaza asupra sanata!ii. Oare nu vom s~i lnainte de a aborda sectiunea despre placerea barbatului, vom reeapitula prina exploda la capatul extazului? Din fericire, nu. Observatiile clinice cele spuse pina acum, adaugind citeva noi detalii, pentru a \nte1ege mai riguroase-pe eare dr. Brauer le-arealizat asupra a sute de eupluri ee au bine mecanismele orgasmului prelungit. practicat eu succes aceste modalitati au demonstrat e11,in faza adoua a Exista deei doua faze In .acest tip de orgasm. I~ prima faza (care dureaza orgasmului prelungit, ritmul cardiac ~ipresiunea arteriala NT) ramin Ia fel 15-20 de minute sau mai mult), vom altema stimularea clitorisului cu de ridicate ca in timpul fazei de excitare ci, dimpotriva, diminueaza stimularea vaginala, Aceasta faza ~te caracterizata prin contractii considerabil, .fe?omen oareeum asemanator ell eeea ce se petreee In ,~ superficiale, prin stringeri asemanatoare eu aeelea deserise In exercitiile . ~. starile de meditatie profunda. Kegel, aparute ca urmare a stimularii elitorisului. Cind punctul G este, . stimulat, iau nastere aeele impingeri profunde.Aceasta faza este ., Pentru femeile obisnuite sa traiasca orgasmul foarte rapid, aproape denumita sugestiv scara, fiindca in timpul ei femeia atinge in mod instantaneu, datorita simp lei penetrari a penisului, metoda prezentata aid .continuunoi nivele, urmate de perioadede pauza, incit, figurate grafic, deschide perspective fantastiee. In'urma «practicii», aceste fem~i devin aceste etape seamana eu treptele unei scari. A doua faza a orgasmu1ui repede inult mai desehise, lliai dezinvolte, mai sfuJatoase, mai pudn prelungit este asadar caracterizata prin acel~ «impingerixin fapt valuri \ iritabile, mai destinse ~i I?ai fericite decit femeile obisnuite. Experienta delicate siample de contractii profunde extrem de pliicute. Putem erea si ,pe care am trait-o alaturi deiubita mea confirma din plinaceastarealitate, mentine aceasta stare stirnulind altemativ apoi simultan clitorisul *i Ea a redevenit intr-un timp relativ scurt eeea ce era la inceputul Iegaturii punctul G. in aceasta faza, timpul este pur ~i simplu abolit (spulberat) . '\ noastre, adica 0 femeie arrnonioasa.plina de viata si.paslune, pe deplin pentru iubita noastra, Imp linita *i ferieita,' ~Aflata intr-o stare de co~tiu:ta aparte, femeia simte atunci eil pluteste In voluptatea cea m~i intensa, tara efort, spre deosebire de prima rnza, cind mental inca mai cauta sa atinga noi eulmi. AeuITIea urea mereu, lara nici o senzatie de efort, Aceasta experienta eu totul extraordinara poate dura minute In sir, iar ill cazuri exceptionale poate atinge 0 ora sau chiar mai, mult. Singurul factorcare intervine aid ,este numai dorinta celor doi iubiti de a o continua sau de a 0 intrerupe. Iubita mea rni-a descris odata foarte _ sugestiv aceasta experienta: tot ce se poate spune despre ea este ca mi-as Iidorit sa ramfn pentru totdeauna fn aceasta stare.

Efecte «secundare» In fata descrierii unor astfel

Adio ,migrenelor # stresului!

ARTA SECRETA A ORGASMULUI PRELUN()IT

55

Citeva dlferente

9

lacerea barbatului'
• pleva diferente Inceputul , • Punctul extern aI prostatei Controlul ejacularil (I) . , Hodalltali ajutatoare • Fazele orgasmului p'relungit inlaturarea inhibitillor • Orgasm cu descarcare ji orgasm prelu ngit Controlul ejacularii (II) _. , • Antrenamentul propri u-zis . • 0 modalitate suplimentara

Orgasmul prelungit al barbatului este oarecum diferit de cel al femeii. Femeia, trecind prin orgasme scurte, urea spre un nivel de orgasm mai inalt La rindul sau, barbatul atinge ~ise mentine in starea care precede de obieei orgasmul, sau mai precis care precede ejacularea, stare care .constituie de fapti'rima faza a orgasmului prelungit. In aceasta faia, " erectia este ferma ~i puternica, excitatia intensa, iar penisul secreta mra intrerupere lichidul lubiifiant, aspect care i?dica prezenta contractiilor interne.extrem de voluptoase. Aceste contractii provin de la prostata ~j de la alte glande. Aplicindaceasta metoda, femeia II va ajuta pe iubitul ei sa atinga acest stadiu si sa-I extinda pina la nivele ~i mai Inalte de excitatie, insaflira a se declansa ejacularea. Pentru a aplica cu succes modalitatea de atingerea orgasmuluiprelungit ,de catre barbar, trebuie rnai lntii sa injelegem rolul prostatei. Putem spune , '-;;a la barbat aceasta glands este omologul punctului G al-ferneii, Stimularea sa, simultan eu eea a penisului, produce in fiinta barbatului un <", , orgasm prelungit, deloc epuizant, care se poate intinde peperioade foarte ".' lungi de timpnninute in sir ~i chiar mai mult!) fiind in plus mult mai ii profund ~i mai puternic decit eel insotit de descarcare,
.>

inceputul
Cu toate eli aceasta parte ar parea eli se adreseaza In special femeilor, este necesar ea ~i barbatii sa 0 citeasca cu atentle.

Atunci cind ferneiaa trait starea de orgasm prelungit, unele cupluri prefera sa-si acorde un mic ragaz inainte de a trece la realizarea orgasmului prelungit al barbatului, De altfel, Ilu este obligato~iu ca amindoi membrii cuplului sa-l experimenteze 'in decursulaceleiasi intilniri, desi, evident, aceasta este adesea de dorit. Cu toate di nu exista 0 regula in aceasta privinta ~iputem face orice alegere dorim, se impune In modnecesar un anumit echilibru, lncit nici unul dintre cei doi i~blti sa nu se sirnta frustrat.

, . Ca ~iIn cazul femeii, barbatul trebuie sa adopte opozitie cit mai \ confortabila. Fam indoiala ca ~ipentru el eel mai simplu este sa se lntinda '," pe spate. Femeia dispune In aceasta situatie de optiuni similare celor pe , care le are barbatul, in cazul in care joaca rolul activo Oricare ar fi postura aleasa, important este doar ca ea sli fie confortabila si ca femeia sa aiba acces nestingherit la organele genitale ale iubitului ei. Primul obiectiv este de ~-!duce pe iubitul nostru intr-o erectie ferma, Sa a nu uitam ca nu este neaparat ca Intr-o situatie Cll caracter sexual barbatul sa intre in erectie, Pentru unele femeieste oarecum lini~tito: deaflat ca 0 mare parte dintre £iirbati all nevoie de 0 stimulare directs a penisului pentru a intra in erectie .

.,----

56

LoUIS

REGAMOS

;..:

ARTA

SECRETA. A OR(;ASMUWr

PRELUN(;IT

57

Asadar, primul obiectiv este de a ne detennina i~bitul sa intre in erectie A), iar In acest scop il putem mingiia asa cum procedam de obicei (este de presupus di 0 facem!). U~alt mod inspirat de a incepe este aplicarea lubrifiantului, ceea ee multe cazuri este de altfel necesar.
(FA1A

in

, \putem practiea §i alege pe eel mai convenabil atit pentru noi insine, dar , ';inai ales pentru iubitul nostru tnsa, atit intr-un caz, cit ~iin eelaialt,este ::necesor mingiiem simultan penisul (cu cealalta minii) . . ~
.,' -.

sa

Trebuie sa-l mingiiem pe iubitul nostru in asa maniera, mctt sa-~i pastreze o erectie s..olidatimp d_eeel putin 15 minute (FAZA B). ")

.'Controlul ejacularii (I)
'Griltieacestei abile stimulari (evident eli este necesara aid 0 anumita ~maiestrie din partea femeii, maiestrie care va fi dobindita numai prin "practical, iubitul nostru se va apropia rapid de orgasm ~i de ejaculare, ; care trebuie evitata eu orice pre! (FAlA n). _ ~:Iata, pe linga exersarea consecventii a tehnicilor hatha-yoghine de transmutatiest subli;nare apoteruialului creator, citeva elemente simple rce faciliteaza controlul descarcarii,

Punctul extern al prostatei
Dupa aceasta, simultancu mfngiierea penisului, putem in cepe sa-i mingiiern delicat scrotul, testiculele (FA1A c.) $ PUNcruL EXTERN AL PROSTATEI (ECHIVALENT PI)NCTULUI G al femeii) situat in zona perineului, intre anus ~i scrot(FA1A c2). rningiierilor zonei testiculelor, putem aplica ~i tragerea scrotului, gest care, fiind mai mult decit 0 mingiiere, previne intr-o anumita masuraejacularea. Putem efectua tragerea scrotului in dona moduri. Primul con sUi in a apuca cu degetul mare ~iaratatorul pielea . scrotului, intretesticule, traglnd apoi spre injos, lndepartindu-l de penisul, aflat in erectie, ~l doilea mod consta in a forma eu degetul mare ~i aratatorul un fe] de inel (cuprinzind scrotul la baza sa) ~ia trage in jos, In aceeasi miscare de indepartare de penisul erect. Presiunea pe punctul extern af prostatei se poate efectua cu unul sau doua degete. in aceasta mingliere este destul de irnportanta regularitatea ritmului. ell cit excitatia iubitului nostru este mai mare, cu atlt putem apasa mai intens, dar In toate cazurile ne-vom fed s~ exageram, 0 varianta a acestei mingiieri, numita ciupirea prostatei (asemanator co ciupirea coardelor unui instrument muzical), poate fi realizata in doua moduri:

In cadrul

,0 lncetarea completa
.diversiune;

'0 'Iragerea scrotului (deja explicate); '~OApasarea punctului extern al prostatei, fapt ce creeaza un gen de
t, ,

a oricarei miscari;

I

:;

f I I'
.!

','0 Ciupirea ferma a bazei penisului cu aratatorul inainte §i ell degetul
mare inapoi sau stringerea coroanei glanduluiintr-un inel format eu aratlitorul §i degetul mare; , , \ Retinerea suflului ~i efectuarea impingerii - ex. Kegel nr. 3 (modalitate ejicientlf); . ,.0 Retinerea suflului ~i efectuarea strfngerii prelungite a muschilor P.C. i (ex. Kegel nnI) ca §i cum am vrea sa intrerupem fluxul urinar (de • asemenea foarte eficienuiy; •0 Perioade de retinere a suflului pe pl in, insotite de eoncentrarea cit mai ferma asupra ideii de control deplin al ejacularii (salutara); OConcentrarea ferma asupra lui ajna chakra (cal treilea ochi» sau centrul mental de comanda, a carui proiectie In planul fizic se. afla in zona din mijlocul fruntii) insotita sau nu de blocarea suflului. pe plin .. (foarte ejicientii); . ;0 Vizualizarea ascensiunii energiilor sexualefdin etajele inferioare ale fiintei-in zona din crestetul capului) sub forma unui flux de lumina etralucitoare, urmarind sa traim cit mai intens aceasta; _

I.
I

Ii

o

..

'1

o o

putem mare putem baza

apasa aratatorul pe punctul extern al prostatei, agat1nd degetul de baza penisului; , exercita presiunea cu degetul mare, aglitJndu-ne aratatorul de penisului (inveis fatli.de prima situatie).
<,


--~-'-"~'~.

r

o Respiratia

ARTA SECRETA

A ORGASMUWI

PRELUNorr

59

c~ntrolata este eel putin la fel de importanta, Barbatul trebuie sa urmareasca sa respire regulat ~i cit mai user pe nas, evitind sa respire haotie ~ineeontrolat pe gura.

\cauta sarespectam eu strictete promisiunea taeuta. Daca, din eauze 'straine de vointa noastra, sintern fortati sa rupem tacerea, vom repeta \exereitiul.· .

Cel mai bine este sa realizam toate tehnicile (atentie: aturenamentul rDe asemenea, putem integra suplimentar eu succes pentru realizarea prealabil este imperios necefar!) pentru a a descoperi pe cea mal eficace"cbntrolului asupra potentialului sexual una-sau mai multe dintre ~imai convenabila atit pentru noi [n~ine, cit ~ipentru iubitul sau iubita ,::'JUodalitatile urmatoare: noastra. CLIputina inteligenta, putem comb ina lntre ele aceste tehnici, )Jconsacrarea cifre Dumnezeh adica actiunea de oferire mental a, esential fiindnumai rezultatul: suspend area descarcdrii tejaculiirii), intr-o stare de aspiratie launtrica, a intregii noastre angrenari ~i a B ineinteles, contra luI descarcarii va fi rnai usor in situatia 1n care femeia rezultatelorei (inainte de a incepel) lui Dumnezeu ..Vom trece sa . urmareste sa-~i ajuteiubitul angrenind ~i ea, eel mai bine la unison cu el, realizam acea actiune numai daca launtric percepem raspunsul la a modalitate din cele deserise. daruirea noastra sub forma unei stari elevate, de fior, ce coboara din Controlul deplin al descarcarii (ejacularii) este de importanta capitals .crestetul capului. Absenta acestei staride raspuns implica evident pentru atingerea orgasmului prelungit, Oricum, pentru realizarea neangrenarea acelei acjiuni, eel putin pe moment.Pentru siguranta, . controlului, femeia trebuie sa fiesi ea foarte at\!nta la reactiile iubitului ei, putem face consacrarea de trei ori la rind. De asemenea, esteindieat pentru a preveni momentele periculoase, La rindul sau, barbatul trebuie ,sa facem consacrarea inaintea fiecarei actiuni mai importante, la sa faca eforturi pentru aeeasta: poate sa-si coneentreze intreaga atentie inceputul zilei, la masa.etc; asupra unui alt lucru decit senzatiile sale (aplicind tehnicile descrise), s~u .Q contra cpa continua a sfincterelor anale, pina insumilm untotal de 0 - foart« eficient!- poate realiza cu maximaconcentrare exercitiile .ora, 0 ora.sijumatate sau chiar doua ore pe zi (3~6 luni); J Kegel. • ",0 urinarea fractionata, adica intreruperea voluntara a jetului de urina ... (ideal qam50 de intreruperi de 2-3 secunde la 0 urinare, urmarind sa . Bineinteles, este posibil ca-rnal ales la inceput sa apara ~i derapaje, daca , ,. :~. constientizam In timpul intreruperilor procesele de transmutatie Ie putem spline' astfel. Aceasta nu este gray: orice invatare practica astfel induse si sublimarea energiei rezultante In ojna chakra 1n zona presopune erori ~i adaptari, Esential este ea aeest lucru sa nuse repete " .' din miilocul fruntii sausahasrara in crestetul capului); mereu! In aceste situatii este indicat sa discutam deschis, urmarind sa • ~ t . ',' '. ::.0 autoterapia eu urina, adica ingerarea sistematica a urinei proprii-sdescoperim unde am gresit ~j sa nu mai repetam gre~eala.. dar numai jetul intermediar (ant partea de I~ illceputul procesului de urinare'cit ~icea de la sfirsitul sau nu vor fi niciodata folosite, fiind . Modalitaji ajutatoare toxiee) - practica traditionala recunoscuta 1n lumea intreaga, ell Alimentatia zilnica a barbatilor trebuie sa cuprinda polen (de albine), cit numeroase efecte benefice. in mod special «acela sau aceea care-si mai multe alimente yang si este de dorit sa fie bogata ~icit mai pura, Ca va bea propria urind, impreund cu un amestec format din I g dintr-o atitudine, este necesar ca barbatii saurmareasca sa s,eangreneze pulbere din flori $ifrunze de menta (mentha piperita) $1 2g de sistematic in actiuni care implica vointa~i control launtric.De exemplu, . semirue de mac de griidi1}a (papaver somniferum) va putea sa-~i putem face un !egamlnt launtric sa pa~'iim tacere W1 anumit interval de comrolezecu UJurin{ii samima (sperma) ~i va atingeflira indoiala timp (0 ora pe zi sau 0 zi pe sa~tanlma, In functie de posibilitati) ~i vom inalte performante sexuale si erotice; el i$i va putea controla de

....

60

LOUIS REGAMOS

61

I

asemenea suflul, pasiunile, minia si toate 'celelalte emoiii mentale; Inplus, el se va putea bucura de 0 mare longevitate» (Damar _ Tantra, sutrele 66-67) O. masajul san automasajul en n~a, adica friction area intregului -corp eu urina proprie. Printre altele, proeedeul are efeete eerie de purificare, vitalizare ~i infrumusetare. Urina va fi lasata sa se'usuce . pe piele, timp 'in care ne vom masa eu atentie corpul si, daca este posibil, vom astepta ehiar 2 ore pu\a la dus sau baie. Suplirnentar, masajul organelor genitale ale barbatului eu urina iubitei, efeetuat sistematic chiar de catre aceasta, constituie un bun mijloe de revigorare sexuala si de amplificare a potentei ~i irilitapi v .barbatul ui. urinoterapia in cupln, adica urinoterapia utilizind urina iubitului (sau iubitei) tehnica care, pe lingaapropiere ~i intimitate, genereaza efecte complexe, specifice, de armonizare ill cuplu ~i, de asemenea, are valente terapeutice probate". . _ . 0 postal negru tinut de preferintainzilele de marti sau duniinica 0 perioada mai lunga de timp (1-2 ani) mareste eontrolul launtric ~i ajuta la purifiearea ~i solarizarea fiintei;

o

4. Pentru urinoterapie ~i efectele sale vezi: Damar (antra ed. Shambala, R",,".,.~f;jE 1995 (textul fundamental cu privire la virtutile tainice ale urinei), Shivambu de dr. Camelia Rosu, ed. Ram, Bucuresti 1995, Urina, medicament pentru via/a de Daniel Menrath, ed. Esotera, Bucuresti 1996. . De asemenea, vez! lista lucrarilor publicate instrainatate in uItimii ani (anexe). Ea cuprinde dear unele dintre cartile aparute recent tarlle «civilizate»: Franta, Elvetia, Olanda, Gennania, Marea Britanie, -Statele Unite. ~ Merita sa adaugarn ca lucrarile citate (irnpreuna cu altele care trateaza acelasi subiect) s-au bircurat de 0 larga audienta, unele fiind publicate in mai rriulte editii, lnsumlnd tiraje de milioane de exemplare (de exemplu, numai una din cartile j umalistei de radio Carmen Thomas s-a vindut in Germania intr-un numar de '700.000 de exemplare). In februarie 1996 a avut loc in India prima Conferinta mondiala de urinoterapie, a doua fiind programatasa se desfasoare in septembrie 1998 in Gennania. Toate aceste fapte demonstreaza faptul ca aici i1U este implicata nici 0 sarlatanie ~i ilustreaza interesul indiscutabil pe care 11trezesc in prezent pe plan mondial urinoterapia ~i virtutile saleimpresionante.

o

regimul alimentar Oshawa repetat (cite unul pe luna) care ne purifica ~isolarizeaza considerabil. EI presllpune ca timpde 10 zile sa consumam numai griu, orez, hrisca sau mei, fierte saueoapte (eu sare), altceva. Pauza recomandata intre doua regimuri consecutive este de 3 zile. Eliminarea fumatului, eafelei, drogurilor

rara'~imid

'"

/

63

de oriee fel, zabarului ~i0 alimentatie citmai naturala, pre:pollderenlt'I:luua ......rarea inhibitiilor ." yang, din care am exclus definitiv carnea, este de asemenea •... -~~.<>~.ea barbatul, la fel ea ~i femeia, poate fi bloeat de unele inhibitii. . , Inal' frecven ta dintre ele este probabil teamade a depinde de femeie.' I recomandatli pentru atingerea rapida a succesului. Q autosugestia creatoare. Tot ceea ce mentalul nostru constient este obisnuit prin educatie sli controleze situatia, Evident eli aceasta accepts ea adevaratsi crede ferm, subconstientul la rindul sau va 0 cale sigura de arefuza placerea, Printre cele mai bune mijloace de accepta imediatsa realizeze, d1nd «viatID) ~i «expresie» ideii sau blocajele ~i tensiunile launtrice ce cauzeaza situatiile de acest gindului imprimat 10 el. Gindul sauideea estesaminta,
'~~I'Ufructul'.
Ui£.

subconstientulo

va hrani ~i va face sa apara mai devreme sau mai

Q rugaciunea,

adica implorarea plina de fervoare a ajutorului divino Realizata cu regularitate ~i credinra, conduce la veritabile miracole ~iin aceasta directie,

focalizarea asupra senzatiilor placute pe care Ie traim ~1 id;ntificarea cu ele; . practicarea exercitiilor Kegel; , respiratia preponderent abdominala, regulata, profunda si calma,

sa ararnm eli accesul in al 71~ eel' aliubirii 'fiira de sfirsit este Odata ce iubitul nostru si-a reluat controlul asupra excitatiei, odata ce , conditionat de lntelegerea deosebirii esen1iale dintre limitata conceptie . 'aeeasta a redevenit suportabila, pe depJin controlata, reincepem sa-l .'.' a Occidentului care, in chip penibil, a ajuns sa priveasca amorul excitam (FAZA E}.Evident ca 1n prima faza a orgasmului prelungit 'mai curind ca pe «un obstacol ce trebuie depa~tt cit mai rapid pentru a barbatul nu se poate abandona in aceeasi masura ea femeia, fiindca .... atunze la 0 explozie extatica» (M. Kundera) si conceptia Orientului, trebuie sa urmareasca sa-~i controleze ejacularea Aceasta faza este totusi metaforic lntr~un text fundamental al spiritualitatii tantriee: «La extrem de placuta si, tara indoiala, este eu atlt mai placuta ell cit femeia uniunii [sexua/eJ fit atent lafoe si, continuind astfel, evtta eu inlesneste iubitului ei controlul ejacularii prin indeminarea ~iarta sa de a- •.fnreIepciune jdraiecul arziitor sfir#tulUD>, 1intui. In faza a doua a orgasmului prelungit, controlulejacularii devine mult mai user ~i serealizeazaaproape spontan, tara efort sau teama, . r ontrolul ejacuiarii .(II). .... Barbatul traie~te atunci ostare asemijuiitoare eelei pe care 0 a intelege mai bine mecanismul orgasmului prelungit la barbat, experimenteaza ~ifemeia in timpul orgasmului prelungit: el intra intr-o .'; bine sa-i rnarcam diferentele fata deOI'9asmul «obisnuit», insotit de noua stare de constiinta, traind 0 placere imensa ~ideveninddin ce triCe , descarcare, in cazul orgasmului eli descarcare, excitatia creste odata ell maiexcitat. EI controleaza perfect aceasta excitatie fiirli a se descarca, ·stimularea pina se ajunge la un nivelde foarte mare excitatie, (marcat ating1nd astfel culmi p1na atunci inaccesibile ~iexperimentind plenar prin contractii interne foarte placute, timp de 3~5 secunde) dupa care extazul exact atit cit el ~iiubita sadoresc, . urmeaza punctul de non-retur, In care barbatul simte ca ejacularea este

Fazele orgasmului prelungit

.

...

.~Orgasmcu desdircare ~iorgasm prelungit

.

al

5. Referitor la aces! subiect vezi Fericirea pentrujiecare de Gregorian Bivolaru, Ram, ......~''' ...... '',... 1995 ~i taerea extraordinard a subconsuenudu: laude Joseph Murphy, Deceneu, Bucurcsti, P . intensitate. 1995.

'..inevitabila; in aceasta faza se produc 6-10 contractii de expulzare a 'spermei, care du~eaza maxim ] 0 secunde. Dupa 0 anumita perioada de .' repaus, barbatul poatetrai un al doilea orgasm similar, dar diminuat ca
• .

...

r
~~ ~L~OU=IS~R~E~aA=M~O~S
?

1· I
~InleIegem deci di avem de-a face cu doua tipuri de contractii: unele de . In cea de-a doua a orgasmului prelungit, starea barbatului are mica intensitate, generatoare de placers, ~i altele mai putemice cu rol tendinta sa se stabilizeze. Dealtfel, incepind cu acest moment, ritmul (~ur.mecanic» de expulzare a spermei. Faptul ca aceste contractii sint 'cardiac ~ipresiunea arterials scad. Barbatul experimenteaza acum un mai puternice deeit primele ne atrage atentia ~i ne face sa identificam . extaz linistit, senin, muschii pelvieni se destind, penisul secreta continuu placerea ~i starea de orgasm cu ejacularea. lichidullubrifiant si devine atit de sensibil, inelt cea mai fina dintre . mingiieri, cum ar fi rasuflarea dlda a iubitei pe gland, li produce 0 Deci diferenta esentiala intre orgasmul cu descarcare ~i orgasmul voluptate de neinchipuit. Asa cum am mai spus, acest veritabil extaz prelungit este urmatoarea: in cazul orgasmului prelungit durata pe care se ' poate fi prelungit indefinit, atit clt doresc cei doi iubiti, men tine nivelul de excitatie la care barbatul simte ca ejacularea este pe cale sa devina inevitabilaeste prelungita indefinit de mult, producindu-se Femeia trebuie sa-si aminteasca mereu un lucru important: In cursul o separare intre orgasmul propriu zis siejaculare, Acest fenomen de orgasmului sau prelungit, ea poate lnvata destul de lesne sa aiba mai separare volitiva si constienta a orgasmului de ejaculare este nurnit multe orgasme, sa se abandoneze, in timp ce barbatul, eel putinin prima control al ejacularii, Contractiile interne foarte placute care nu dureaza in faza, face un erort uneori considerabil pentru a-si controla ejacularea. mod pbi§nuit mai mult de 3-5 secunde, pot ajunge acurn pina la unul, 10, Pentru succesul metodei, iubita sa trebuie sa inteleaga acest ~pect ~i sa 30 minute sau chiar mai mult.Masuratorile clinice efectuate au ararat ca, tina searna de el. . In timpul perioadei de excitatie crescatoare extraordinara care constituie modalitate suplimentara ceea ce in aceste pagini am numit orgasm prelungit, barbatul poate o metoda excelenta, preferata de foarte multe cupluri, dar nu ob~iglitorie, secreta pIna la 20 g de lichid lubrifiant, In special In cazul celor care au pe care n-am mentionat-o aid, dar care se poate alatura Cit se poate de practicat in prealabil cu regularitate exercitiile Kegel. firesc stimularilor necesare atingerii starli de orgasm prelungit, at'lt in . cazul barbatului cit sial femeii, este amorul oral". Mingiierilesi' Antrenamentul proprlu-zis sarutarile extrem de rafinate §i voluptoase cu gura, buzele ~i limba La ineeput, antrenamentul ideal esteurmatorul: timp de aproximativ 30 constituie un supliment care, In genere, place enorm ambilor iubiti. Ideal de minute iubita urmareste sa-~i conduca iubitul de eel putin 15 ori este sa altemam mingiierile orale Cll cele manuale sau sa ne folosim de aproape de ejaculare, care insa va fi evitata, Cu timpul, virfurile de . arnindoua simultan pentru a darui cit mai multa placere si lncintare fiintei excitatie atinse VOl' fi din ee In ce mai mari. iubite. Carti fundamentale, precum Arta de aface dragoste cu un bdrba: Orgasmul prelungit este experimentat ~ide catre barbat in doua faze. ~i Aria de aface dragoste cu 0 femeie, ale Reginei Durnay (aparute ~in i Reprezentata grafic, prima faza a orgasrnului prelungit, In decursul careia limba romana la editur'a Omegapress, Bucuresti, 1994, n.n.), expun barbatul traieste perioade de ascensiune a excitatiei ~i de stabilizare limpede multe dintre subtilitatile amorului oral. Chiar In cazul in care it (platou), seamana Cll 0 scars, In cursul acestei prime faze, el apare in practicam deja de mult timp cu succes, este necesar sa mai facem din 'cind general demonstrativ, geme, transpira §i face eventual gesturi in cind apella acest gen de carti inspirate, pentru a descoperi noi dezordonate. Penisul secreta in acest timp in mod intermitent lichidul rafinamente sau pur ~i implu pentru a ne reimprospata memoria. s Iimpede ce serveste drept lubrifiant natural. (

faza

~A~R~~~S~E~CruIT~A~·A~O~R~a~AS~M~UL~U~IP~~=L=~~a=rr~ __ ~-------6-S

o

6. Referitor la acest aspect vezi pasajul din Biirbatu! ~ifemeia de Schnabl citat in sectiunea Care forme de activitate sexualii SInE «normale» ?din Anexe.

"

!

r

ed
67

&Ii

ARTA

SECRETA

A ORGASMULUI

PRELUNG~

t..

10

tirziu -'- dar numai pe masura ce le vom experimenta - vom realiza valoarea lor, macar prin faptul ca ne permit ulterior sa atingem placeri de nedescris ~i niveluri de implinire amoroasa necunoscute Plna atunci, Odata ce prin practica asidua run atins faza de maiestrie, trezirea specifica pe care au indus-o, experienta acumulata ~i chiar tehnicile efective vin sa' se adauge firese, Cll lin imens cistig, angrenarilor erotice ale cuplului.

,
\

fuziunea "intima
Transformari antr~n ate .de orgasmuJ preJungit • Orgas."!~Jprelung!t in tJmpuJ contactului intim " • , Exerc!l!!le Kegel ~I actul sexual " !. ExeTCIt~1pentrufemei AvantaJele metodei orgasmului prelungit • Metoda pe srurt (reap/tu/are)
'. c

Am expus pina aeum esentialul antrenamentului specific pregatitor " necesar atingerii starii de orgasm prelungit, cele. prezentate nu trebuie delb~ sa tr~gem.eoncluz~acaaceasta metoda straveche, adaptata spe::lfieulUi occ~dental ~l studiata de eei doi medici in clinica lor din C~hfomia,. ~xclude fuziunea amoroasa propriu-zisa.In conceptia . orientals, pentru un cuplu armonios imbrati~area intima 'a celor doi iubiti este, ~impotriva, implinirea suprema ~i finalitatea acestei metode. A/fue~ d~ag~ste reprezinta deci !ncununarea oricaror antrenarnente de acest gen, fimd m plus,¥a~a cum m~lti dintre noi am intuit cu siguranta pina acum, extrem de placut dar mal ales benefic atit la nivel fizic emotional mental cit ~i spiritual. " "

Dm

,

r-

De altfel, interesant de remarcat 'in privinta starii de orgasm prelungit este faptul ca, atunci cind il experimentam In repetate rinduri, contactul intim «obisnuit» genereaza trairi mult mai profunde, adevarate stari de extaz. Prin urmare, daca vom praetica suficientde mult mcdalitatile descrise plna aici, vom putea resimti in tirnp ttl surprinderesi inc'intare un uluitor ~icomplex proces de trezire *i amplificare continaa a disponibilitatilor noastre de a trai stari rafinate, coplesitoaresi spiritualizantedeDrgasm. Reflexele orgasmatice ale femeii, dar si ale barbatului, sint in mod considerabil dezvoltate prin aceste practici, ele antrenindgradat multiple , .,..... . transformari mai ales de ordin subtil energetic in fiinta noastra, Desi acestea din urma ne intereseaza cu preponderenta, sint de retinut si
, I

Transformari antrenate de orgasmul prelungit

Q transformarile.ce survin la nivel fizic In sensul unei veritabile . remodelari a trasaturilor, in special la nivel facial; . Q arrnonizarea gradata a personalitatii ~ia relatiilor eu ceilalti; Q imbunatatirea imaginii de sine. Cele enumerate pina acum nu sint lnsfL.singurele beneficii, poate cea mai , , irriportanta realizare fiind elevarea launtrica, inw.linirea globala a fiintei *i existentei celei sau celui care areacces sistematic la starea de orgasm prelungit, Din momentul in care, stap1nindu-le la perfectie, tehnicile orgasmului prelungit fac parte din «repertoriul» nostru amoros, ne revine sarcina de a recurge la ele .2r~cind dorim, dupa fantezia noastra, Subliniern insa ca pentru ne pastra «In forma. este totusi recomandat On unele cazuri chiar

Din perspectiva acestei finalitati, tehnicile de baza pe care Ie-am p:ezenta~ pinaacu~ in vederea atingerii starii de orgasl!l prelungit ne pot parea la mceput putm cam reci, sau chiar «clinice», Mai devreme sau mai

,~

'68

"LOUIS REGAMOS

ARTA SECRET}, A ORGASMULUI

PRELUNGIT

69

necesar) sa Ie consacram eel putin

0' sedintape

saptfunina. De altfel, este

.foarte probabiJ ca, la unna unnei, atunci c1nd vom fi experimentat orgasmuI prelungit, sa dorim sa ne bucurarn cit mai adesea de aceasta traire fundamentals, avlnd ill vedere ca, in fond, iubitul sau iubita noastra ~inoi
insine sintem singurii artizani aitrairilor ~i placerii noastre,

aeestei mingiieri. Evide_nt, in aceasta posturaei sau barbatului le este mai putin lesne, ca sa nu spunem imposibil, sa efectueze tragerea scrotului de pilda, Fiecare postura are avantajele ~i inconvenientele sale ...

Orgasmul prelungit in timpul contactalul intim
Este bine sa aratam faptul ca putem integra - adesea cu un nebanuit succes - cele eiteva tehnici 1nvatate pina acum pentru atingerea starii de orgasm prelungit chiar ~iin timpul contactului intim, eel putin in anumite posturi. Printre altele, femeia poate utiliza tractiunea scrotuJui pentru a-I ajuta pe iubitul ei sa-~i controleze ejacularea, sau poate sa~i stimuleze cu maxima eficien!a punctul extern al prostatei. In ceea ee-l priveste pe barbat, el poate urmari sa stimuleze punctulc aI femeii slcu ajutorul penisului (mai eu seama In anumite posturi). Una dintre eIe, poate eea mai favorabila acestui gen de stirnulari, este postura dominants a femeii, aceasta fiind ingenunchiata sau asezata eventual pe vine deasupra iubitului ei lungit pe spate. Ea poate astfel sa dirijeze cu u~urinta penisul in punctul secret din .,' interiorul vaginuluL Mai mult, In aceasta postura ea poate sa-~i mtng1ie excitant clitorisul de baza penisului. Faptul ca unii barbati au anumite reticente vizavi de aceasta posture, esteo eroare regretabila caci;in general, permite barbatului un mai bun control al ejacularii (avind in vedere relativa sa pasivitate) ~i prezinta numeroase avantaje in ceea ce privestesatisfacerea femeii. _Postura in care femeia se sprijina pe genunchi ~in miini cu iubitul ei i ingenuncheat, patrunzind-o din spate, permite ~i barbatului sa stimuleze punctul G a1 femeii, orientind dupa dorinta unghiul d~ penetrare al penisului, 0 varianta a acestei posturi in eare femeia este lungita complet pe burta, iar iubitul se afla deasupra sa, ofera de asemenea posibilitati mai ,mult decit interesante. Barbatul poate adauga stimularii penetratiei pe cea clitoridiana, alunecindu-si mina sub iubita sa. Ea t~i poate mingiia ~i singura clitorisul dedegeteIe lui, alegi~d gradulde presiune ~iritmul

Un- alt aspect fundamental este acela eli in timpul fuziunii amoroase, este oricind 'foarte indica! sa recurgem fa exercititle Kegel, 1nvatate ~i tilizate u , in cursul tehnicilor precedente. Abia 1tl aceasta situatie ele ~i vor dovedi .intreaga eficacitate, fiind eel putin la fel de utile side datatoare de mc1ntariin timpul1mbrati~iirii intime pe cit s-au dovedit in decursul «antrenamentelor». Mai precis, ele permit:

Exercitiile. Kegel ~iactul sexual

-,

o

o o
o

'I

o

amplificarea placerii; evitarea (controluI) ejacularii; depa~irea'tensiunilor ~iblocajelor de moment, fizice ~i psihice; un mai bun control asupra starilor noastre; atingerea anumitor trairi sublime de ordin amoros ~i spiritual; .

lata aeum citeva exercitiisuplimentare ce permit deseoperirea ~i fortficarea museulaturii vaginate, fiind in plus menite sa amplifiee imens

Exercitii pentru femei

pliicerea ambilor tubi!i in ~mp eefac dragoste.

o bascularea: din postura

.

intins pe spate cu genunchii iridoiti, se fae 5 serii de cite 10 miscari de basculare a bazinului cu fesele tncordate, rnentinind cambrarea citeva secunde.

.

,,'

:'

I

·

~

,.

o
o

70

LOUIS R~(lAMOS'

,

ARTA

SECRETA A QRGASMULUI

PREWNOIT

71

contractia: 'in aceeasi postura.seprinde.e midi. perna intre,genunchi.: in serii de cite 5 miscari se contracta anusul ~i fesele stringind _ simultan ~i perna intre genunchi timp de aproximativ 5 secunde. In general sint suficiente 10 serii. ridicarea: din postura lntins pe spate,cu rniinile de-a lungul corpului, se aduc coapsele usor departate spre piept, apoi se ridica fesele de pe sol si se contracta ferm anusul 10 secunde. Se repeta de 20 de ori.
"

Metoda pe scurt (recapitulare)

,"

,

lata in continuare citeva sugestii pentru a integra armonios elementele prezentate p'ina acum. Este delasine lnteles ca rindurile care urmeaza nu pot inlocui lectura atenta a intregii lucrari. De asemenea, reluarea ei periodica poate aduce beneficiisurprinzl'itoare! 1. Consacrare~, iJentijicareb si transjigurarea. Pe un- fundal muzical adecvat, placut amindurora, vom realiza un «circuit» (sezind comod Cll coloana vertebral a dreapta ~i tinindu-ne de miini), Incepem prin a darui launtric fructele actiunii noastre lui Dumnezeu, constientizind ca nu noi actionam ci EI, manifestind armonia Sa prin noi, Continuam cu tdentficarea. remarcind fluxurile de energie care ne strabat reciproc, intrind prin mina stinga ~i iesind prin cea dreapta, , creindu-ne senzatiaca sintem simultanatit In trupul nostru elt ~in i eel aIiubitei sau iubitului. Pe acestfond vorn angrena transfigurarea concretizata prin ginduri sitrairi de apreciere superlativa a iubitei sau iubitului nostru~. '. '1,." 2~ Preludiul amoros (minimum 7 minute) in care -incepem sa ne mingliem ~i sa. ne sarutam reciprocevitind totusi atingerea directaa organelor genitale. Daca dorim, aici putem angrenatehnicade trezire la placere, lin mic masaj etc. , 3. Amorsarea proceselor de transmuiatie-si sublimare (procedee , specifice yoghine sau ex. Kegel timp de 3-5 min). 4. Tehnica propriu zisi: . a. Pentru femeie (aclioneaza barbatul) o rningiierea labiilor ~ia clitorisului; la aparitia orgasmelor, vom efectua masajul vaginal cu stimularea punctului G; o 'in momentul In care excitatia iubitei trece la un plafon reluam stimularea clitoridiana; la aparitia saturarii, trecem din nou la excitarea vaginala; o sesizind cit mai atent momentele mcare iubita trece de la 0 ascensiune a excitatiei lao faza' 'in care minglierile par sa nu-si mai faca efe~l (faza de «saturare»), altemam stimularea clitoridiana eu

Pina 1a atingerea maiestriei (~ichiar dupaaceea) antrenamentul zilnie este necesar. Reproducind aceste mi§cariin timpul intilnirii amoroase, rezultatele sint garantate.

Avantajele metodel orgasmului prelu.ngit _
Practica constanta a modalitatilor de atingere.a orgasmului prelungit face cu putinta intilniri exceptionale, chiar daca fuzionam intim fara aintegra in preludiutehnicile de stimulare prezentate anterior (desi bineinteles sintem liberi sa facem aceasta), Deexemplu, femeile care practica regulat modalitatile secrete prezentate, in aceasta.lucrare au adesea experienta unui reflex orgasmatic profund chiar de la inceputul actului amoros, In acest sens, observatiile clinice au ararat ca 'in cele mai multe cazuri, ~acestor femei I~ suficient un singur minut de stimulate cu penisul este pentru a incepe sa traiasca serii de orgasme putemice. Datorita formidabilului efect de trezire ~i inflorire erotica a fiintei, generat de practicarea consecventa a rnodalitatilorsimple expuse, aceasta ajunge ~a

..

devina

0

minunata disponibilitate (aptitudine),

Barbatul exersat in practica metodei orgasmului prelungit va cunoa~te in ' primul rind erectii mai ferme ~i mai durabile, Mal mult decit atit, el va putea sa-~i satisfaca plenar iubita, controlindu-si indefinit ejacularea, prin siinpla sa voirita, acum i~ita din cornun. . Prin mijlocirea unortainice procese de transmutatie biologics ~i '\ sub lim are, facind dragoste ore In ~irtara a se epuiza deloc, traind astfel ' nenumarateorgasme M descareare.mult mai putemice decit cele obisnuite, a1it barbatul cit ~i ferneia vor ajunge in finalla stari spirituale

o

o

sublime.

-.

/'

..

72

LOUIS REGAMOS

cea vaginala, Cind perioadele de «repaus» disparsi «impingerile» amoroase se permanentizeaza, devenindfrecvente ~iprofunde, iubita noastra traieste starea de orgasm prelungit. Atunci cind amindoi consideram ca este suficient, intr-o atitudine relaxata, continuarn sa realizam timp de 3-5 min. (sau ~titcit simtim eli este neeesar) transrnutatia ~i sublimarea (tehnici hatha yoghine sau putem utiliza aceleasi ex. Kegel). b. Pentru barbat (acttoneazafemeia)

'

o

o

aducerea in erectie ferma ~i pastrarea ei timp de aproximativ 15 minute; [) apoi, simultan eu mingiierea penisului, stimulim scrotul(testiculele) ~ipunctul extern al prostatei; O. evitarea descarcarii ~irecapatarea eontrolului asupra excitatiei (participareactiva din partea iubiteil); reluarea excitarii (~i evitarea descarcarii atunci cind este eazul) pilla cind iubitul nostru ajunge sa traiasca starea de orgasm prelungit.
I .

Cind sintern mul~iti ne oprim si, adoptind aceeasi atitudine relaxata, continuam sa realizam timp de 3-5 min. (sau ant cit simtimca este necesar) transmutatia ~i sublimarea (puten;t utiliza tot ex. Kegel). 5. Fuziunea amoroasii (daca dorim), Putem reeurge latoatetehnicile ~imetodele inv&tate pentu a darui, plini de dragoste, cit mai multa placere ~iincintare fiintei iubite. 6. Constientizarea starilor~i a efectelon aparute, canalizarea intregii energii cane etajele superioare ale fiintei, ,. 7. Abordarea unei stari de relaxare pe fondul careia urmarim sa ne . manifestam recunostinta fala de Dumnezeu.
Un sfat important!

Dupa aceasta faza, traditia orientala recornanda separarea eelor doi iubiti un anumit timp (minimum 7 are) daca este posibilla distants (daca nu macar tn camere separate). Aceasta duce la amplificarea in avalansa a anumitor efecte benefice care survin dupa actulamoros eu continents (tara descarcare), . ,

ARTA SECRI;TA

A ORGASMULUI

PIlELUNGIT

75

II
i!;

incheiere
f\~a cum putem realiza dupa lectura acestei relatari, dar mai'ales dupa punerea in practica a modalitatilor prezentate aici, angrenarea metodei secrete orientale.studiata clinicsi recunoscuta pentru efectele ei (la drept vorbind miraculoase!) de catre specialisti, este fundamentala pentru toti cei care doresc sa faca dragoste plenar, elevat, spiritual, nazuillq.sa atinga implinirea in ~i prin aceasta arm.
f.

Aeeasta este calea regala catreextazul divino Pe masura aspiratiei sale, fiecare va putea afla 0 veritabila comoara in practicarea acestor modalitati ..pastrate multa vreme secrete. Aid sint inclusi atit cei care nu au 0 relatie, cit ~i membrii unui cuplu, intrucit primele etape ale acestei metode Ie .. putem realiza ~isinguri. De altfel, practica acestor modalitati simple, dar extraordinar de eficiente, trezeste si amplificaatit de mult senzualitatea, / 'lncH este foarte posibil ca «celibatarii» sa nu mai poata rarnine singuri prea mult timp ... Asa cum am mai precizat, aceasta metoda nu comporta practic contraindicatii. Doar cazurile de deficientti cardiaca serioasa (atacuri recente) $i maladiile acute sau grave pot impiedica, eel putin pe moment, practica ei. I::ipsita de efecte secundare nedorite.intrucit este ceva natural, accesibila oamenilor de orice virsta, ea genereaza In schimb binefaceriimense:

o .neelibereaza

spontan de multe rele, stresuri, tensiuni, migrene, . insomnii, angoase ~ialte zaturi launtrice; . One' armcnizeaza spontan caracterul; o ne reda vitalitatea, energia ~i bucuria de a Wi.

Integrarea in cuplu a acestor modalitati s'"a dovedit a fi de-a dreptul revolutionarasi de 0 certa eficacitate. Acesta este unlueru absolut sigur, did eu insumi l-am experimentat impreuna eu iubita mea ~i ot marturisi p ca am fost primul surprins cad, asa cumv-am maispus, la inceput eram mai curind sceptic, Avantajele colosale ale aplicarii acestei metode sint duble: rezolva aproape pe nesimtite majoritatea problemelor ce pot interveni intr-un cuplu (preeum frigiditatea femeii, impotenta . barbatului, ejacularea precoce, rutina sau racirea relatiei etc.); .0 permite cuplurilor care se armonizeaza deja multurnitor sau loarte bine din punet de vedere sexual sa.acceada eu un efort minim la dimensiunile pina ~cum complet nebanuite ale Erosului. Trebuie sa recunoastem ca nu e deloc de. neglijat! .

Fa~'a indoiala ca unul dintn:iefectel~cele mai minunate ale acestei metode este faptulca apropie incredibilde mult.cuplurile care o utilizeaza . consecvent, aceasta fiirtd tocmaiceea ce amtraiteu ~i iubita mea. De fapt, pot spune limpede ca aceasta descoperire extraordinara a salvat cuplul nostru de la destramare ~iputem fi siguri ca ea va.avea acelasi efect si asupra fiecaruia dintre noi, bineinteles daca ne ~tlam intr-o

o poate

situatie asemanstoare,
Nu in ultimul rind, metoda orgasmului preiungit ne poate face sa. . cunoastem delicii nebanuite, ore ~i ore de placere imensa. In fond, de ce sa ne multumim doar cu citeva biete secunde de fericire, totusi partiala, unnate invariabil de frustrari ~i epuizare - descarcarea ducind inevitabil (chiar daea n-o banuiml) la degradarea relatiei ~i la decaderea fiintei noastre _;: 'Cilia extazul prelungit se.aflachiar.acum la dispozitia

noastra?' .

i:

76

LoUIS REGAMOS

Evident, singurullucru important in aceasta 'direcp~ este de a pune in practica tehnicile prezentate. Mai exact, de a incepe sa experimentam tara oprire noi si noi placeri, .. pentru ca a angrena metoda orgasmului prelungit nu implica totusi nimic plictisitor, neplacut sau extenuant, Starea de orgasm prelungit este oexperienta fundamentals, printre ceIe rnai minunate pe care 'le putem trai si, in acelasi timp, care ne poate imbogati eel mai mult si, nu-i asa, mai incitant, fiinta, Ne asteapta placeri de neinchipuit, implinire divina, armonie, extaz ... Timpul trece .., De ce n-am incepe chiar acum?!

12

anexe
• Care forme de activitate sexuala sint considerate (mormale))? • Bibliografie selec[iva pentru urinoterapie • Tabele de antrenament

Faptul ea aceste fragmenie sint preluate dupii 0 lucrare aparuta in timpul regimului comunist, cunoscut pentru conservatorismul siiu, le dii cu atit mai multdgreutate,

Normal ~i anorn:'al in vlata intima " . Nu este deloc sirnplu sa spunem ce este normal ~l ce este anormal III
STATISTICA

viata intima, intrucit notiunile referltoare la normalitate sunt destul de variate.

suna astfel: «Tot ce face mojoritatea este normal # doar unii este anormal». Aceasta este nopunea generaUi, anurnite comportamente pe criterHmatematice ~j ,aCtivitatea sexuala spre mediilstatistica, Daca ill viata , ,.' ,ghida dupa formula: normal = frecvent, anormal = ;fi suficient pentru intocmirea unor tabele modeme de 'lnspiritullui Kinsey, aratind astfel calea spre «normal» in Dar, fireste, este absurd, ,..o'''''-'''',''A. spune: «Normal este ceea ce foe eu, ce consider corespunde placerilor mele;eel eare arealte

LOUJS REGAMOS .-

ARTA SECRETA

'A ORGASMULUJ PRELUNGrr

79

preferinte, este anormal». Este cea mai convenabila si-de aceea.si . cea mai raspinditii notiune a norrnaluiui, dar nu este lntotdeauna si adevarata, Sustinatorii acestui punct de vedere tind sa~~i impuna propri a parere despre nonnalitate in viata sexuala, ajungind sa .\ considere propriile lo~ deprinderi obligatorii sipentru altii.Prea putini insa sunt constienti de faptul ca ceea ce considera ei normalin viata sexuala, este rezultatul propriei loreducatii, experiente de ~ viatli, afinitatil~r si trairilor personale, precum si ca toate acestea luate impreuna creaza ceeaee numim In final caracterul omului. 3. REGULA
\
MO~LA
':

copulatorii (desi contactul genital este cea mai frecvimta forma de copulatie); D reiese din necesitatile lor constiente; duce la senzatia de 'satisfaetie; o genereaza fericirea amoroasa faraa: leza pe niciunul dintre iubiti,

o

Actul sexual are ca scopreproducerea?

'

sustine:

«ESTE CORECf

NECESJTATILOR

S DORlNrEWR

NORMAL TOT CE CORESPUNDE " AMBlLOR PARTENERl, TOrCE NU LEZEAzA

$

Fara indoiaUi, semnificatia de baza a sexnalitatii umaneconsta nu in perpetuarea speciei, ci in eeea ce-i1eag~ pe iubiti intr-o unitate strinsa care contribuie la implinirea 'fIzica,sufleteasca ~ispiritualaa necesiti'itilorsiaspiratiilcr lor. Prin unnare
Q

:

lntrucit contactul sexual se realizeaza 1n lmprejurari intime, adica tara martori.rnodul de efectuare.tjininduse cont de respectul reeiproe) nu afecteaza interesele societatii, De. aceea limitele morale pot fi stabilite doar de atiludinea partenerilor ~i nu de modal in care ei isi satisfac necesiuuile sexuale proprii. 4. REGULA MEDICO-PSlHOLOGICA .consemneaza: , «Normal in sexualitate este comportamentul sanatos, qdica acela care contribuie fa sandtatea fizicd, psi~ica si sociala a partenerilor, indiferent de faptul cil se practice frecvent sau ran>. Este deci coreet ~i necesar sa abordam problema de pe aceasta pozitie., Ea include ~i regulamorala, intrucit insista asupra san~t~tii sociale a individului.
SENTIMENTELE LOR».
I

genital dintre parteneri ca unica forma ce corespunde nonnalului in activitatea sexuala; Q evident ca nu putem definigradul de anormalitate dupa actul ce pare a fi 0 abatere de la ceea ce favorizeazaconcepjia, .
.

nu vorn consideracontactul

In moo logic, pentru a defmi c;normals sau anormalao actiune sexuala vom pomi nu de la mijlocul pe care-l practicaiubitii, ei de la motivul sau intentia eare sta la baza acelei actiunisi rezultatul ei. Prin urmare, pus a corect, problema suna astfel: poate respectiva aqiune sexualii sa creeze plocere, bucurie, ferieire,. implinire $isatisfacfie ambilor iubili7Poate ea adinci si fmbogiifi dragostea.dintre ei, tntarindu-le relatiile # contribuind la.tnnobtlarealegiuurii lor? Daca raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ atunci, indiferent de forma de . efectuare a actului sexual, el poate fi considerat normal.

Anormale smt acele conceptii, atitudini, comportamente ~i apte care f contribuie la distrugerea: armoniei interioare *i conceptiei despre viata.~ partenerilor, determinind ulterior tulburari fizice, psihice §i soeiale. Este mai putin important ce si cum se face, decit modul cym sin! concepute acele fapte.
FlREASCA

«Contactele» 'orale ~i «manuale» sint abateri de la normal? . . .
Concluzia acceptata unanim in cercurile de speciallsti in urma cercetarilor sexologice ale ultimilor ani este, asa cum am mentionat,

Sub aspect medico-psiliologic consideram deci 'lntllnirea amoroasa care:

N~ALA,

ADMIS.IBlLA ~

. '

o

consta din contactele fizice a doua persoane de sex opus.neincluzind aici ne~p~t necesitatea reproducerii ori contopirea organelor

urmatoarea: normsl tn vlata.amoroasa este tot ceea ce creaza bucurie ~i placere iubitilor filraa-Heza cu nimie pe niciunul: dintre ei, Sil examinam cu atentie aceasta problema.

eel care iube~fe cu adevarat doreste sa fie tandru, mingiie si asteapta sa' fie mingiiat, Faptul ca drept «instrumente» (cuvintul este foarte corectl)

80

LOUIS RE0;\MOS

ARTA

SECmA

A ORGASMULUI

PRELUNOIT

81

ale acestei comunicari iubitoare, ale «schimbului» de tandrete, sint folosite adeseori degetele miinilorcu sensibilitatea ~i disponibilitatile lor deosebite, este probabil 0 realitate experimentata de fiecare dintre noi,' tara a fi nevoie sa citim sau sa stim ceva des pre fiziologia simturilor . . Miinile noastre mingiie cudrag fata ~i corpulfiintei iubite, bucurindu-ne deopotriva atit pe noi lnsine cit ~i pe el (ea), Care este deci limita? Trebuie safie oare organele genitale un tabu pentru miinile partenerului? Multe persoane accepts mai curind ~i mai usor actul sexual propriu-zis, decit mingiierea organelor genitale cu miinile, desi stiu de pilda ca ajuta astfel femeia sa se excite ~i sa ajunga la lubrifiere, iar barbatul sa intre in erectie. lntrucit degetele sunt foarte mobile, ele se pot adapta perfect la particularitatile ~ireactiile caracteristice fiintei iubite, Unii considera aceste actiuni nonnale in procesul preludiului, dar se feresc sa determine fiinta iubita sa ajunga astfella orgasm, trecind la' scurt timp inainte de ella contactul intim «obisnuit», Adeseori, schimbarea mijloculuide comunicare diminueaza excitatia §i femeia nu mai atinge satisfactia, iar barbatul i~i pierd~ erectia, De aceea, inteligent este sa se mentina cel mai eficient mijloc de stimulare, atunci cind se simte apropierea orgasmului. Ce constituie «preludiul» ~i' e constituie c «esentialul» depinde de efect ~inu de mijlocul tehnic folosit. Uneie cupluri prefera (eel putin citeodata) aceasta fonna de manifestare activitatii sexuale propriu-zisedin doua motive: Clmtruelt este legata mai putin de potenta ~i virilitatea barbatului; pentru a preintimpina astfel conceptia,
.
'

o

e

Este de notat insa ca aceasta forma de activitate amoroasa presupune 0 foarte buna cunoastere a zonelor sensibile ~ierogene ale fiintei iubite,

'Din nurnarul total de 2000 debarbati ~i fernei (din Gennania de Est n.n.) . chestionati de noi

o

5% practica apropiereareciproca prin actiunea miinilor; , -< CI .20% recurgla aeest mijloe din cind in cind; . 13% dintre femeisi 8% dintre barbati 0 considera variartta cea mai excitanta a activitatii sexuale

a

82

Lous

.

,REGAMOS

ARTA SECRETA A ORGASMULU{

PREWNGIT

Cum stau lucrurile in cazul contactului genital oral sau amorului . oral cum mai este acesta denumit? Fireste di cine iubeste sarumeu' -placere si doreste sa fie sarutat Prin sarut se realizeaza contopirea nemijlocita, uneori chiar mai profund decit In procesul actului sexual propriu-zis, in timpul caruia senzatiile intensive ale propriului corp pqt intrenipe dialogul intim cu fiinta iubita Saruturile se deosebesc considerabil unul de altul. Unele pot exprimao garna intreaga de sentimente ~i dorinte, In special sarutul corpului ~i sarutul profund, asa-numitul «sm-ut.francez». pentru actul intim, adeseori se siirum tandru sau eu patima unele zone acoperite ale corpului, de regula initiative revenind barbatului, femeia raspunzindu-i iIlsa eu nu rnai putina placere, Astfel de jocuri pasionate ~itandre nu mai socheaza aewn pe nimeni. Pot fi znsa siiruiate si mtngiiate cu buzele sau cu limba organele genitaie? in lumina

celor spuse anterior raspunsul este evident, DA! De regula, cele mal inhibate in'aceasta directie sint femeile Iipsite de experienta dar ~i destui ' - barbati, Aceste. fiinte sint de-a dreptul ingrozite.atunci cind fiinta iubita manifests 0 astfel de dorinta intr-un moment de intimitate. Exista de asemenea penibila si chinuitoarea situatie a anumitor fiinte care se zbat intre dorinta de a angrena sau continua aeeste practici generatoare de satisfactie siirnplinire ~iglndul ca procedeaza rusinos ori chiar pervers. Daca barbatul atinge, dezmiarda ~imingiie eu gura sau limba organele genitale ale femeii.spunemca este Yorba de cu_nilingus, iar daca femeia excita ~i iubeste astfel barbatul, este vorbade fellatio. Ambele variante sint numite generic genitolingus. Termenii latini ar putea erea impresia ca este vorba despr~ unele afectiuni sau despre ceva ce tine de sfera patologicului, Cei care au introdus aceste notiuni, considerau intr-adevar aeeste fenomene abateri periculoase inviata sexuala, Uriii (dar llU din rindul specialistilor) mai sustin ~i astazi astfel de idei, Faptul ca astfel de manifestari sint extrem de raspindite printre persoanele ell pofta de viata, vitale ~i sanatoase din punet devedere fizic ~i psihic, ne obliga sa amendam ferm acest punet de vedere .. lam citeva cifre ~i date obtinute . urma unor chestionare anonime:. in Q 35% din persoane de ambele sexe, considers contactele genitale orale deosebit de excitante; 0._17% recurg la ele din cind lo-c1nd;._ o 4% recurg la ele mai frecvent decit laoricare alt mijloc de coit; Q aproapefiecare a doua persoana adults a avut contacte genitale orale, eel rnai adesea fiind yorba persoane eu studii superioare, ' Stimularea orala inainte de orgasm este practicata adeseori de catre barbat, femeia practicind-o de regula in perioada pregatirii pentru actul sexual, Subliniem lbSa ea fannecl{! cunoscutelor tentatii ~isenzatia de fericire sunt garantate numai atunci cind dorintele iubitilor coincid. Daca aceasta intelegere iubitoare tacita reciproca lipseste, iar unul dintre iubiti va untlih:i un astfel de sarut intim impotriva vointei celuilalt, faptul

,

83

in timpulpregatirii

!

84

LOUIS REGAMOS

ARTA

SECRETA ... ORGASMULUI

PRELUNGIT

85

poate doar respinge ~i u atrage. Tactul, atentia si respectul reciproc nu n soot poate nicaieri atit de necesare ca in sfera intima.

· Verlag, Munchen, 1995

19) Urin-Therapie; Ein Tabu wird gebrochen de dr. Flora PeschekBohmer, Wilhem Heyne Verl., Munchen, 1995 29) The goldenfountain: the complete guide to. urine therapy de Coen . van der Kroon. Amethyst Books, J 996 (tradusa deja 10 7 limbi, numai In Germania fiind vindute peste 100.000 deexemplarel). 21) Integrated approach on urine therapy: a long term prospective sfW!y de dr, Sashi Patil ~idr. Sarang Patil, Samyak Pub., Kolhapur, 1996 22) Treatise and directory on urine therapy de dr. AB. Das, Calcutta, 1996 23) Erfahrungen mit Urin - Briefe zum besonderen Saft de Carmen Thomas, Koln, 1996 .

Urinoterapie: bibliografie selectiva
1) Amarolide dr. Shankardevan, Bihar, 1978 2) Miracles of urine therapy de dr; C.P. Mithal, Pankaj Pub., New Delhi, 1978 3) The miracles oj urine therapy de dr. Beatrice Bartnett ~i Margie Adelman, S.U.A. 1987 . , 4) Urine therapy it may save YOU! life de dr. Beatrice Bartnett, Wa!~r of IifeInstitute, 1989 . 5)'Urine therapy - Selfhealing through intrinsic medicine'de dr. J F O'Quinn Life Science Institute, 1989. " 6) Miracle of auto-urine-therapy: thefountain of health and beauty de prof dr.Ryoichi Nakao, Tayo Publ., Kyoto,. 1991 7) Texto de orinoterapia de Atom Imone, Editorial HerbaIS.A., 1992 8) The .alchemY of urine; from witches • bre» to.the golden elixir: a diary de Immanu- El Adiv, Ierusalim, 1992 .' 9) Wonders'o/uropathy: 'urine-therapy 'as universal cure dedi. G.K .: ; Th~ Bombay, 1992 10) P... buvez,.Guerisez de C. Gauthier;ed.ABC,;Sa,int-Serrasy, 1992 11) Ein ganzbescnderen Saft Urin:de~Caiinen~1bomas;·Koln,1993. 12) Amaroli de dr. Soleil ~i dr. C. T. Schaller, ed Vivez Soleil, Geneva, . 1993 13) Your own perfect. medicine de Martha Christy, FutureMed, 1994 14) Healing powers Ill: On biorithm and wine therapy de dr. G.P. Malakhov, St. Petersburgh, 1994 15) Lebenshaft Urin; die Heilende.Krcft de Hans Hoting, Goldmann , Verl., Munchen, 1994 16) Amoroli =Ie moyen de sante leplus extraordinaire qui soit de L. de Bardo, J. Razanamahay, dr. C. T. Schaller, KiranVyas, 1995 17) Blick uber der Zaun; Eifolge und Eifahrungen mit Urin de Carmen Thomas, Koln, 1995 n 18) Urin - Heilquelle des Menschen de Heidelore Kluge, Sudwest
e,

. Tabele de antrenament

incele ce urni~'sint' inserate tabelele de antrenament pentru exercitiile Kegel. Eventualele observatiisi progrese privind practica , 'autcstlmularii.controlul descarcarii, realizarea orgasmului prelungit in · doi sirealizarea orgasmuluiprelungit intimpul fuziunii amoroase pot _ consernnate in paginile libere (pentru tnsemnari) de dupa tabele. 'fi

a

Etapele ~~ella,m~nWlpr pentru <ltinger~~.or&~mu!l:!~.p~lu,~g~t,.smt~ ·. ...
.
.

~.

_.

'.'

~'

.

"

o o

o o

exercitiile Kegel autostimularea (controlul descarearii) orgasmul prelungit in doiorgasmul prelungitin timpul actuluiamoros
,

,

I

86

LOUIS REbAMOS

AKTA SECRETA A ORGASMULlJI

PRELUNGIT

87

.~.

"!:

'" .,

'! .,

'"

\ t--!I-----1I----I

"S

~

"" ~

"

'§ >

"5

!il'

-

";

-e-

I"' .'~

;<;

"" ~

/

;<;

z

""

;<;

~

:i:

~

"E> :£

"E>

£

"E>

:l

"E>

:2.

!'

i~

88

.

LoUIS
\

REOAMOS

ARTA SECRETA A ORGASMU1U1

PRELUNOIT

89

"" :~
=

.

~~
.
::0::

.,.
1:: .

., '"

'5 .~

."
.~
x:

'"

90

LOUIS REGAMOS

ARTA SECRETA

A ORGASMULUI

PRELUNG1T

91

.~

·c

:;s'

"5
~.

\

i

;;;:

~

~.

./

i.~
r:

ARTA SECRETA A ORGASMULUI

PR£LUNGIT

93

13

JnSemnarl
1\ '"

Pagihile care urmeaza sint destinate experientelor Dumneavoastra din timpuJ practicii metedei orgasmului prelungit.

.I

~~?ir¥""';:'~i'"...£Z;g","LtJ£'J,-,,-_.';&!J!-<J~.2£. !2....... ,Oj J E$!L_.
1[·

saL ...,_.LZ1

T

en.

94

LOUIS REGAMOS

ARTA SECReTA

A ORGASMULUI

PRELUNGIT

95

"'

~I

_I.

.•

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful