НАСТАВНИ ПЛАН ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА

Број студената: 1500
Група предавања: максимум 300 студената
Група вежби: максимум 50 студената
Напомена: Студент у току семестра обавезно похађа вежбе из два предмета.

Предмет

Семест
ар

Предава
ња

ЕСПБ

Бр. група

Вежбе

1

Увод у право

1

9

6

5

2

2

Римско право

1

7

4

5

2

3

Упоредна правна традиција

1

6

3

5

2

Страни језик – енглески

1

5

2

0

Страни језик – немачки

1

5

2

0

Страни језик – руски

1

5

2

0

Страни језик – француски

1

5

2

0

5

Уставно право

2

11

7

5

2

6

2

6

3

5

2

2

7

4

5

2

2

6

3

5

0

3

11

7

5

2

10

Национална историја државе и права
Основи социологије са социологијом
права
Правна информатика
Грађанско право-општи део и Стварно
право
Породично право

3

7

3

5

2

11

Основи економије

3

8

4

5

2

12

Кривично право

4

11

7

5

2

13

Наследно право
Криминологија са правом извршења
кривичних санкција
Економско право

4

8

3

5

2

3

2

2

3

2

2

Политички систем
Писмени рад из Грађанског права Општи део и Стварно право
Писмени рад из Наследног права

4

3

2

0

4

0

0

0

0

0

0

Писмени рад из Породичног права

4

0

0

0

Писмени рад из Уставног права

4

0

0

0

Писмени рад из Кривичног права

4

0

0

0

16

Управно право

5

9

5

5

2

17

Кривично процесно право

5

9

5

5

2

18

Компанијско право

5

7

4

5

2

4

7
8
9

14

15

Предмет
19

Криминалистика
Право привредних преступа и прекршаја

8

4
6

4

4

Семест
ар
5
5

9

Предава
ња

ЕСПБ
6

3
3

Бр. група

Вежбе
2
2

0
0

Црквено право 5 3 2 0 20 Облигационо право 6 10 7 5 2 21 Међународно јавно право 6 8 5 5 2 22 Право европских интеграција 6 7 3 5 2 Реторика 6 2 1 0 Судска психологија 6 2 1 0 Аутономно право 6 2 1 0 Парламентарно право 6 2 1 0 Студије рода 6 2 1 0 Посебно управно право Дипломатско и конзуларно право Мањинска права 6 6 6 2 2 2 1 1 1 0 0 0 24 Трговинско право 7 7 5 5 2 25 Радно и социјално право 7 8 5 5 2 26 Пореско право 7 7 4 5 2 Правна медицина 7 3 2 0 Саобраћајно право 7 3 2 0 Политичке и правне теорије 7 3 2 0 28 Грађанско процесно право 8 8 6 5 2 29 Meђународно приватно право 8 7 4 5 2 Организовани криминалитет 8 3 2 0 Берзанско право 8 3 2 0 Филозофија права 8 3 2 0 Еколошко право 8 2 1 0 Правосудно организационо право 8 2 1 0 Симулација суђења 8 2 1 0 Међународни односи 8 2 1 0 Међународно хуманитарно право 8 2 1 0 Међународно радно право 8 2 1 0 Право локалне самоуправе 8 2 1 0 Писање правних аката Писмени рад или истраживачка пракса из Грађанског процесног права Писмени рад или истраживачка пракса из Кривичног процесног права Писмени рад или истраживачка пракса из Управног права Писмени рад или истраживачка пракса из Облигационог права Писмени рад или истраживачка пракса из Међународног јавног права Писмени рад или истраживачка пракса из Трговинског права Писмени рад или истраживачка пракса из Радног и социјалног права Писмени рад или истраживачка пракса из Међународног приватног права 8 2 1 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 23 27 30 31 32 32 8 8 4 6 6 4 7 7 0 0 .

Писмени рад или истраживачка пракса из Пореског права Писмени рад или истраживачка пракса из Компанијског права 8 0 0 0 8 0 0 0 Број часова активне наставе недељно по студенту Предавања: 16 Вежби: 4 Укупно: 20 НАСТАВНИ ПЛАН ДИПЛОМСКИХ (МАСТЕР) СТУДИЈА ПРАВА Број студената: 100 Група предавања: максимум 50 студената Група вежби: максимум 25 студената Напомена: Студент у току семестра похађа вежбе из свих обавезних предмета. Група Вежбе 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 студијски истраж. Пословно-правни модул Предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Право интелектуалне својине Међународно трговинско право Арбитражно право Правна клиника Право телекомуникација Право конкуренције Банкарско право Међународне организације Пракса у привреди I Страна правна терминологија Економска политика Право осигурања Економска анализа права Рачуноводство за правнике Право Интернета Стечајно право Филозофија права Методологија права Пракса у привреди II Завршни (мастер) рад Семестар 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Предавања ЕСПБ 6 5 5 4 4 3 5 5 4 4 15 Бр. рад: 14 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .

5 Бр. група 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .5 Вежби: 5 Студијски истраживачки рад: 7 Укупно: 20. рад: 14 Број часова активне наставе недељно по студенту Предавања: 8.Управно-судски модул Предмет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Право интелектуалне својине Међународно кривично право Управно процесно право Правна клиника Малолетничко кривично право Велики савремени правни системи Пракса у правосуђу и управи I Страна правна терминологија Људска права Јавне финансије и буџетско право Методологија права Политика сузбијања криминалитета Правна етика Изборно право Филозофија права Пракса у правосуђу и управи II Завршни (мастер) рад Семестар 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ЕСПБ Предавања 6 5 5 4 4 3 5 5 4 4 15 Вежбе 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 0 0 студијски истраж.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful