Kesan Kepada Ekonomi Melibatkan kos penagihan dadah kepada masyarakat - Kos penagihan - kos kehilangan produktiviti - tambahan

kos perubatan - lain-lain kos seperti kos penguatkuasaan dan pengawalan dadah,pencegahan dan lain-lain. Kesan Kepada Keselamatan - Kejadian jenayah seperti mencuri ,menyamun,merompak dan membunuh . - Melemahkan perpaduan,pembangunan dan kemajuan masyarakat . - Melibatkan perselisihan faham antara kaum. - Menjejaskan kesopanan. Kesan Kepada Kesihatan - Tidak menjaga kebersihan dan kesihatan diri dan mengganggu masyarakat sekeliling . - Penyakit AIDS dan penyebaran virus HIV menakutkan masyarakat . - Emosi akan terganggu.

Negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda negara ini. Kos yang tinggi ditanggung oleh negara atau masyarakat, dari segi kos nyata(tangible)dan kos tidak nyata(intangible).Kos nyata termasuklah:    

Kehilangan/kerugian pengurangan daya pengeluaran ekonomi Kos bagi menyediakan kemudahan-kemudahan rawatan dan pemulihan penagih dadah Kos bagi menyelenggara program-program pencegahan Kos kerana kerugian akibat daripada aktiviti-aktiviti jenayah yang berkaitan dan Kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasan seperti menambahkan bilangan anggota polis, kakitangan jabatan penjara , makamah, hospital dan sebagainya . Kos tidak nyata yang menyebabkan kerugian lebih besar yang mana sukar ditentukan jumlahnya dengan tepat, termasuklah ketakutan dan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat dan mangsa aktivitiaktiviti jenayah yang dilakukan oleh penagih dan pengedar dadah. Golongan masyarakat yang terbesar terlibat dengan masalah dadah ialah kaum belia yang menjadi tulang belakang pembangunan negara dan bakal pemimpin. Perangkaan yang lalu membuktikan bahawa dari jumlah penagih yang dikesan , kira-kira 65% adalah

Di dalam surah Al-Maidah ayat ke 90 dan 91. Allah s. rogol dan lain-lain yang dilakukan oleh penagih dadah? Bukankah tindakan jenayah yang tidak berperi kemanusian ini mencetuskan satu kecenderungan di kalangan anggota masyarakat di mana mereka menaruh rasa geram dan benci terhadap masyarakat penagih dadah? Sebab itu Islam mengharamkan sebarang unsur yang memabukkan.penagihan dadah . penagih dadah mengancam untuk membakar rumah dan membunuh ibunya sendiri sematamata mahu mendapatkan wang daripada si ibu tua untuk membeli dadah. Penyalahgunaan dadah yang diqiyaskan hukumnya dengan arak merupakan satu masalah utama negara. Lihat saja bagaimana pengaruh dadah berjaya membuatkan si penagih bertindak diluar batasan sehinggakan ada yang sanggup membunuh isteri sendiri. bukannya kepada si penagih. Islam mengharamkan arak kerana bersebab dan Islam melarang dadah juga kerana bersebab. kita silap. ragut.terdiri daripada kaum belia yang berumur diantara 20-29 tahun . Jika kita menganggap permusuhan dan kebencian yang berpunca daripada arak dan di dalam konteks yang dibincangkan di sini .tidak memberi implikasi yang besar kepada kesejahteraan sosial. Ini jelas menunjukkan bahawa golongan yang menghadapi risiko yang tinggi ialah kaum belia yang menjadi harapan nusa dan bangsa . Dalam Islam mereka yang didapati minum arak akan dijatuhkan hukuman sebat. Di Malaysia. Bagaimana pula dengan kes-kes curi. hukuman sebat itu ada tetapi hanya untuk mereka disabitkan dengan kesalahan tertentu di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan 1998) dan akta ini lebih tertumpu kepada para pengedar. Pernah juga.t menerangkan kepada kita bahawa tujuan utama pengharaman arak ialah untuk mengelak daripada timbulnya permusuhan dan kebencian di kalangan manusia. Ini merupakan satu pengajaran supaya mereka tidak mengulangi perbuatan yang sama. Pernah seorang bapa tua dibunuh si anak yang ketagih dadah lantaran gagal mendapatkan RM5. Hukuman ini juga merupakan satu amaran kepada mereka yang belum mencuba supaya jangan mencuba mengamalkan tabiat yang tidak baik ini. Lebih mengharukan lagi si isteri sedang menyusukan anak mereka.� . bunuh.00.w.

085 juta iaitu satu jumlah yang cukup besar yang membolehkan sekurang-kurang 2 buah unversiti baru dibangunkan dengan menggunakan peruntukan ini. Dalam bentuk kumulatif ia berjumlah RM636. Rasanya ini lebih bermakna dan penggunaan wang tadi terarah untuk aktiviti yang .Pada kaca mata penagih dadah. wang sebanyak ini adalah lebih baik jika dapat disalurkan kepada modal insan-modal insan yang sedang atau bakal menuntut di institusi-institusi pengajian tinggi tempatan dalam bentuk biasiswa. Ini bermakna kos keseluruhan untuk setiap penagih bagi sepanjang dua tahun di pusat serenti ialah RM8811.07 atau RM4405. Akan tetapi masyarakat Malaysia yang rata-rata bersikap penyayang masih sanggup memberi peluang kepada mayat hidup ini dengan menyediakan pelbagai peluang kepada mereka untuk membaiki diri dan seterusnya kembali ke pangkuan masyarakat. Jika tidak pun. rasanya golongan ini tidak perlu diberi peluang untuk kali kedua atau ketiga. nyawa dan kehormatan manusia tidak bernilai sama sekali. Cukuplah dengan kes-kes yang telah berlaku di mana nyawa-nyawa yang tidak berdosa melayang� dan harta benda dicuri. majistret boleh membuat perintah menurut Seksyen 6(1) untuk mengarahkan penagih menjalani rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan selama dua tahun dan seterusnya menjalani pengawasan selama dua tahun. Begitu juga dengan harta benda awam. diragut dan dirompak. PTPTN dan sebagainya. pemulihan dan rawatan dadah di Malaysia. Kos ini dibiayai sepenuhnya oleh para pembayar cukai yang budiman! Secara purata sejak 1998 hingga 2004. Di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983.86 juta setahun untuk program-program pengurusan dan pembangunan yang berkaitan dengan pencegahan.10 dan tidak perlu dibayar balik sebagaimana para pelajar yang meminjam daripada MARA. Dadah bagi mereka adalah segalanya. Kalau kita melihatkan onar yang dibuat oleh penagih dadah dewasa ini.55 setahun. Kos pembiayaan sehari seorang penagih dadah di pusat-pusat serenti dianggarkan bernilai RM12. Agensi Antidadah Kebangsaan (ADK) membelanjakan kira-kira RM90.

Bagi tahun 2005 sahaja terdapat 32. Fenomena penyalahgunaan dadah di kalangan masyarakat Melayu merupakan satu fenomena yang memalukan dan menjatuhkan imej Islam.10% daripada penagih dadah yang dikesan pula untuk tahun yang sama adalah penagih Melayu. sejak tahun 1988 sehingga 2005 terdapat 289.763 penagih dadah berdaftar� di seluruh negara. Persoalan pokok di sini� adakah tindakan kita bertoleransi terhadap golongan penagih dadah ini dengan memberi pelbagai peluang untuk pulih daripada ketagihan (di mana 70% kembali menagih selepas keluar daripada pusat serenti) ini memberi keadilan kepada masyarakat? . mereka perlu diberi pengajaran dalam bentuk yang lebih keras atau lebih tepat lagi perlu ada satu bentuk hukuman yang keras ke atas penagih dadah juga. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM). Tetapi mengapa ia terus berlaku dan mengapa selepas keluar daripada pusat pemulihan. 70% bekas penagih ini kembali menagih dadah? Adakah program pemulihan selama dua tahun di pusat-pusat serenti gagal untuk memulihkan penagih ini? Bagaimana pula dengan program-program kesedaran yang berbentuk hiburan dan retorik yang dijalankan oleh pelbagai pihak termasuk agensi dan kementerian? Adakah ia memberi kesan yang dikehendaki ke atas golongan sasar? Penagih dadah bukan setakat perlu dikaunseling. 68.produktif.09% daripada jumlah ini merupakan penagih berulang. Penulis bukan bermaksud untuk menidakkan peranan masyarakat untuk menerima kembali golongan penagih yang telah insaf ke pangkuan masyarakat. Ini kerana orang Melayu yang rata-rata beragama Islam sepatutnya tahu akan hukum penyalahgunaan dadah ini. Hakikatnya inilah jumlah wang yang dibelanjakan kerajaan untuk mengatasi masalah dadah di Malaysia iaitu masalah yang secara majoritinya dilanggan oleh belia Melayu. Apa yang kita ada� dalam bentuk akta sekarang ini ialah hukuman kepada pengedar dadah sahaja dan tidak kepada penagih.808 orang penagih dadah telah dikesan di mana 53.

hospital dan sebagainya    .  kos bagi menyediakan kemudahan-kemudahan rawatan dan pemulihan dadah. kakitangan jabatan penjara. ragut. hospital dan sebagainya./ kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi. kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasaan seperti menambahkan bilangan anggota polis. curi dan sebagainya yang dikaitkan dengan golongan ini semakin meningkat. mahkamah. Persoalannya. kakitangan jabatan penjara. Kos tersebut termasuklah : Kehilangan. kos kerana kerugian akibat daripada aktiviti-aktiviti jenayah yang berkaitan seperti merompak. Kos yang tinggi ditanggung oleh negara atau masyarakat dari segi kos nyata (tangible) dan kos tidak nyata (intangible). Apa yang pasti masalah yang ditimbulkan oleh golongan penagih dadah memberi kesan yang amat dahsyat kepada keharmonian kehidupan bermasyarakat di Malaysia. Kos kerugian tenaga dan modal insan yang kebanyakkan terlibat dalam penagihan dadah terdiri daripada golongan remaja dan belia. Akan tetapi pada masa yang sama masyarakat tidak memperolehi keadilan daripada penagih kerana kes-kes bunuh. Kesan Kepada Negara Negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripan masalah penyalahgunaan dadah yang berterusan. kos bagi menyelenggara program-program pencegahan. merogol dan sebagainya. membunuh. mahkamah.Masyarakat telah berlaku adil kepada penagih dengan memberi peluang untuk mereka pulih. mampukah kita menjadikan Malaysia negara bebas dadah pada 2015 nanti? 4. Kos kerana kerugian akibat daripan aktiviti jenayah yang berlaku Kos bagi meneruskan kegiatan penguatkuasaan seperti menambah bilangan anggota polis. Kos nyata termasuklah :  kehilangan atau kerugian akibat dari pengurangan daya pengeluaran ekonomi. Kos bagi menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan penagih dadah Kos bagi menyelenggara program-program pencegahan. Akibat ke atas negara Negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah dadah yang melanda negara ini.

• untuk menjadikan dadah sebagai punca kewangan bagi membiayai perjuangan mereka dan secara tidak langsung mendatangkan kesan buruk kepada keselamatan negara. Perangkaan yang lalu membuktikan bahawa dari jumlah penagih yang dikesan. Kesan dadah yang lebih buruk kepada negara ialah dari segi keselamatan dan ketahanan negara. Ini jelas menunjukkan bahawa golongan yang menghadapi risiko yang tinggi ialah kaum belia yang menjadi harapan nusa dan bangsa. Golongan masyarakat yang terbesar terlibat dengan masalah dadah ialah kaum belia yang menjadi tulang belakang pembangunan negara dan bakal pemimpin. termasuklah ketakutan dan kekecewaan yang dialami oleh masyarakat dan mangsa aktiviti-aktiviti jenayah yang dilakukan oleh penagih dan pengedar dadah. akhlak dan maruah negara secara langsung. Afghanistan dan di beberapa buah negara Latin Amerika serta semasa penyerahan Hong Kong ke tangan British selepas Perang Candu di abad kelapan belas .29 tahun. Pengganas komunis dan anasir subvertif boleh menggunakan dadah sama ada : • untuk menghancurkan nilai-nilai. Kegiatan seperti ini telah terbukti di negara Burma. kira-kira 65% adalah terdiri daripada kaum belia yang berumur di antara 20 .Kos tidak nyata yang mengakibatkan kerugian lebih besar yang mana sukar ditentukan jumlahnya dengan tepat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful