Tư tưởng về con người và chiến lược "trồng người" Reply Contact Nguyễn Thái Sơn

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm khoa học rộng lớn, sâu sắc và phong phú trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), di sản tư tưởng Hồ Chí Minh là một kho tàng đầy ắp những giá trị nhân văn cao cả, mà một trong những biểu hiện lớn lao, đó là tư tưởng về con người và chiến lược "trồng người". 1. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cho chúng ta một định nghĩa về “con người”: “Chữ người nghĩa là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả loài người". Trong tư tưởng Hồ Chí Minh không có con người trừu tượng. Con người ở bất cứ đâu và bao giờ cũng vậy, không tồn tại ở một bình diện, một chiều, mà ở nhiều bình diện nhiều chiều, bởi vì nó được đặt vào những mối quan hệ khác nhau: - Về quan hệ: Đó là quan hệ vũ trụ - tự nhiên, với tộc loại, cộng đồng, với nhóm xã hội và với chính bản thân mình. - Về vị trí: Đó là vị trí chủ động hay thụ động, quản lí hay bị quản lí, chủ thể hay khách thể... Ngoŕi ra cňn những quan hệ vô cůng quan trọng khác như: Giữ được mình hay đánh mất mình (độc lập tự chủ hay tha hóa?)... Bản thân mỗi con người cũng từ mối quan hệ riêng và từ vị trí riêng của mình mà có những cách nhìn nhận và cảm nhận khác nhau.

con người vừa là mục tiêu phục vụ. tự do và hạnh phúc của con người. 2. Do đó từ khi có chính quyền. tất cả vì con người và do con người. Hồ Chí Minh đã thực hiện một sự nghiệp "khai dân trí" rộng lớn chưa từng có trong lịch sử nước ta và thu được những thành công hết sức to lớn. Hồ Chí Minh luôn tin tưởng vững chắc vào khả năng và phẩm giá tốt đẹp của con người. Người mong muốn biến khát vọng vŕ chủ trương của các thế hệ cha anh về “khai dân trí” thŕnh hiện thực. tin tưởng vững chắc.Suốt quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh. đó là bản chất và cũng là đặc trưng của tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. Con người. luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để con người phát huy mặt tốt. Người không tán thành việc hạ nhục con người. rèn luyện con người bao giờ cũng là trung tâm của tư duy. ta phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. vấn đề giải phóng dân tộc. khoan dung rộng lớn đối với con người. mặc dù sự nghiệp ấy được tiến hành trong điều kiện chiến tranh khốc liệt. Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Mỗi con người đều có thiện và ác trong lòng. mà rất trân trọng và nâng niu. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. trồng người lŕ một sự nghiệp có tính chiến lược. vừa là động lực cách mạng. Người đã xác định “chống giặc dốt” là nhiệm vụ thứ tư trong sáu nhiệm . Tóm lại: Xem xét con người trong các mối quan hệ xă hội . sửa chữa mặt xấu.. đó là thái độ của người cách mạng. mục tiêu của mọi hoạt động yêu nước và cách mạng của Hồ Chí Minh.lịch sử cụ thể mŕ nhân ái. thực hiện giải phóng con người bắt đầu từ giải phóng dân tộc. đó là mục tiêu cao nhất và thường xuyên mà vì nó Hồ Chí Minh đã cống hiến toàn bộ cuộc đời của Người. đem lại tự do hạnh phúc cho con người và xây dựng..

học ở nhà trường. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".. Từ đó.. nêu bật vai trò của GD-ĐT. Một dân tộc dốt lŕ một dân tộc yếu”. là bước khởi đầu và cũng là nhiệm vụ thường xuyên của sự nghiệp mở mang dân trí. xây dựng con người mới XHCN vŕ coi đó là một chiến lược lâu dài. mở những lớp huấn luyện cho từng tốp nhỏ học trò với cả tấm lòng nhiệt thành. Người thầy giáo tốt . nhẫn nại. kiên trì. dữ đâu phải là tính sẵn/ Phần nhiều do GD mà nên". học trong sách vở. kiên trì lắng nghe và tìm đọc. Người căn dặn: Phải học. một phần quan trọng lŕ do sự nghiệp GD trực tiếp quyết định: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện/ Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ hiền/Hiền. rèn luyện từng con người. sự nghiệp GD trở thành sự nghiệp của toàn thể dân tộc...vụ cấp bách nhất của đất nước lúc bấy giờ. suy ngẫm về những gương tốt. Người viết “Dân rất thông minh.. không học quần chúng là một sai lầm lớn. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa dân ta vŕo nơi mů quáng. Người thường xuyên tổng kết kinh nghiệm của các phong trào quần chúng. Hồ Chí Minh nhấn mạnh. và đối tượng của GD cũng là toàn thể dân tộc.có gì vẻ vang hơn là nghề giáo dục đào tạo những thế hệ sau này tích cực góp phần xây dựng CNXH và CNCS. Người chỉ rõ: Tiền đồ của dân tộc chúng ta sẽ ra sao. Với câu nói nổi tiếng: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây.. những ý hay của nhân dân. Hồ Chí Minh luôn đặt lòng tin vào khả năng của GD. học ở quần chúng nhân dân. nêu cao. Người chỉ rõ: "Dốt nát cũng là kẻ địch. chỉ cần mình có biết học hay biết lợi dụng mà thôi". Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Hồ Chí Minh khẳng định: “. quần chúng kinh nghiệm. Người chắt chiu. sáng kiến rất nhiều. đề cao.thầy giáo xứng đáng là .

nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ.thầy giáo . bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người coi thanh niên là lực lượng có ý chí và nghị lực vượt mọi khó khăn. nhìn thấu quá khứ và tương lai. Người coi việc đào tạo. làm người. Tổ quốc và nhân loại" . Học để phụng sự đoàn thể. Với người học. sự học tập ở nhà trường. Hồ Chí Minh luôn có một lòng yêu thương. ở thế hệ trẻ. coi thiếu niên nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Cây phải có gốc. Tư tưởng "trồng người" của Hồ Chí Minh rất khoa học và toàn diện. thanh niên. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. luôn xung phong đi đầu trong sự nghiệp chiến đấu và xây dựng CNXH. nhi đồng là vấn đề có ý nghĩa chiến lược to lớn và lâu dài. Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở mọi người phải : “Học để làm việc. Người chỉ rõ: "Việc xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc". Theo Hồ Chí Minh "óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. người được GD. Người khẳng định: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em".là người vẻ vang nhất". thấy trước những đỉnh cao mà con người Việt Nam sẽ phải đạt tới: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không. không có nguồn thì sông cạn. không . tin tưởng mãnh liệt ở thanh niên. Vì vậy. làm cán bộ. Đặc biệt. cả về nội dung và phương pháp. ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên và tương lai của thanh niên tức là tương lai của nước nhà". Trong việc "trồng người". Hiểu sâu sắc thuyết cách mạng không ngừng. thiếu niên. 3. Người thường xuyên bồi đắp cái nền tảng ấy cho con người. Hồ Chí Minh bắt đầu từ xây dựng nền tảng đạo đức. dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không. giai cấp và nhân dân.

Làm bất cứ việc gì. đứng trên tất cả mọi người. Đặc biệt là trong bộ máy Nhà nước. việc tốt”. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh. ai cũng đều phải có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phải "hiểu và đánh giá đúng cán bộ”. Hồ Chí Minh hết sức coi trọng đạo đức. ưu đãi và trao thực chức. 4. Vì vậy. khoan dung. trân trọng. dễ làm. Hồ Chí Minh không nói đến mẫu người siêu việt. Hồ Chí Minh đòi hỏi mọi người phải tinh thông nghiệp vụ của mình. Một vấn đề thật đơn giản. không trừ một cấp nào đều phải thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng cho bền vững. Song cũng rất mực coi trọng tài năng. “dụng nhân như dụng mộc” vě “muôn việc thŕnh công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. làm bất cứ ở đâu mà không thành thạo sẽ gây ra tác hại. hoạt động của nó liên quan đến toàn bộ đời sống xã hội. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. sự nghiệp “trồng người” cňn lŕ sự quy tụ ở mẫu người hoặc các mẫu người. đại lượng đối với . dễ nhớ. Đó là tư tưởng và sự quan tâm của Người đến vấn đề “người tốt. bóc lột thì "thánh hiền" là hàng triệu con người có thật trong nhân dân. Vì thế sẽ là thiếu sót nếu không chú ý tới một điểm độc đáo của Hồ Chí Minh trong việc “trồng người” và nó liên quan đến mẫu người. sáng tạo bởi tính quần chúng và chiều sâu triết học. "cầu người hiền tài" và luôn nhắc nhở phải "khéo dùng cán bộ". “có gan cất nhắc cán bộ”.có gốc thì cây héo. tầm cao của lòng yêu thương. Người cách mạng phải có đạo đức. Bởi vậy. thực quyền cho những người có tài năng. được xây dựng về mặt lí thuyết và trong thực tế. sự không thành thạo công việc sẽ dẫn đến tác hại khôn lường. Người từng chỉ ra rằng: trong xã hội không có áp bức. nhưng thật sâu sắc. Mặt khác. Người trân trọng đón mời. coi trọng và khuyến khích việc "chiêu hiền đãi sĩ". Người đòi hỏi tất cả mọi người không trừ một ai. Hồ Chí Minh rất quan tâm.

xây dựng con người mới. đó là "người tốt". đẩy lùi cái ác mở mọi nơi. bồi dưỡng. của sự nghiệp đổi mới đất nước.. việc tốt để hằng ngày GD lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng. văn minh và "phát triển con người với tư cách vừa là động lực. nâng niu cái thiện. trong sự nghiệp đổi mới của đất nước.. việc tốt sẽ ươm mầm.. xã hội công bằng. mẫu người mà ai cũng có thể trở thành. nhân loại và tư tưởng của thời đại: Tư tưởng nhân đạo cộng sản. muôn vẻ là vật liệu quý để các chú xây dựng con người. chăm lo cho hạnh phúc của con người là mục tiêu phấn đấu của chế độ ta. tự chế ngự và tự nâng mình lên mới có thể vượt qua được thói quen làm những "việc tốt" bình thường nhất. Hồ Chí Minh chỉ rõ. Người dạy: "Những gương người tốt làm việc tốt muôn hình. để từ triệu người tốt. tuy dễ nhớ. Lấy gương người tốt. đời sống văn hóa của nhân dân ta.con người và sự nghiệp "trồng người". mọi lúc. Ngày nay. những tác động tiêu cực đang xói mòn đạo đức. Nguồn: Tạp chí Thanh niên VN . cùng với những mặt tích cực của cơ chế thị trường. nước mạnh. phát huy nhân tố con người vì mục tiêu dân giàu.. cuộc sống mới. xây dựng các tổ chức cách mạng. vừa là mục đích của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người vŕ chiến lược “trồng người” chính lŕ sự kết tinh những tinh hoa cao đẹp của truyền thống dân tộc. Đảng ta nhất quán cho rằng: Chăm sóc. Nhưng để trở thành "người tốt". dễ làm phải tự đòi hỏi mình. chở che. Song. nêu gương là một phương pháp GD quan trọng. Con người là vốn quý nhất. dân chủ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful