PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

Kemahiran Mendengar dan Bertutur
-Latihan mengenalpasti proses dan bentuk kemahiran mendengar dan bertutur melalui aktiviti komunikasi khalayak dan rakaman pengajaran.

PENGENALAN
• Kemahiran mendengar dan bertutur meliputi beberapa proses dan bentuk yang harus dikuasai oleh murid-murid. • Kedua-dua kemahiran ini merupakan asas utama bagi aktiviti komunikasi. • Oleh itu, amat penting untuk murid menguasai kemahiran mendengar terlebih dahulu sebelum menguasai proses dan bentuk kemahiran bertutur.

PROSES DAN BENTUK KEMAHIRAN MENDENGAR

Zainon Zainalabidin dan Zuariah Yusoff (1992) Mendengar untuk mengenalpasti pelbagai bunyi sesuatu bahasa Proses dan bentuk kemahiran mendengar mempunyai dua cara: Memahami maksud bunyi itu dan bertindak balas .Menurut Fatimah Abd. Rahman.

• Guru biasanya menggunakan bunyi perkataan. nada. tekanan serta jeda. frasa atau ayat yang mengandungi unsur-unsur yang hampir sama bunyinya untuk melatih murid mengenal bunyi yang berbeza. .• Proses mendengar untuk mengenalpasti pelbagai bunyi sesuatu bahasa melatih murid-murid mengenalpasti dengan betul bunyi-bunyi yang berbeza. kombinasi bunyi dan intonasi.

Terdapat 3 contoh latihan mendengar untuk mengenal pasti bunyi yang boleh dijalankan oleh guru: Mendengar dan menyebut perkataan Latih tubi pemintal lidah Memadankan perkataan dengan gambar .

a) Aktiviti mendengar dan menyebut perkataan • Arahan . Ladang Pantai Padang Pandai Lali Galah - Lari Kalah .Dengar dan sebut perkataan secara berulang kali.

• Ayat yang dibentuk mestilah bermakna dan meninggalkan kesan kepada murid. • Murid perlu menyebut berulang kali sehingga benar-benar menguasainya.b) Latih tubi pemintal lidah • Memerlukan guru menyediakan ayat-ayat yang mengandungi bunyi yang hampir sama dan menimbulkan masalah kepada murid. .

Lulu lari laju lalu lompat longkang rumah Leman lalu lebam lengan. .

c) Memadankan perkataan dengan gambar • Murid diberi kertas edaran yang mengandungi set perkataan yang mempunyai sedikit perbezaan bunyi dalam suatu set perkataan. . • Guru menyebut perkataan itu dan murid diminta memadankannya dengan gambar tersebut.

Soalan 1 .• Arahan: Bagi tiap-tiap soalan murid-murid akan mendengar tiga perkataan. Tuliskan huruf A. B dan C dalam ruangan di bawah gambar yang sesuai.

Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama.• Proses mendengar adalah untuk memahami dan bertindak balas. • Terdapat tiga aktiviti yang boleh dijalankan iaitu: Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang ringkas. . menguji pemahaman murid terhadap apa yang diperdengarkan dan seterusnya bertindak balas. Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan.

Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang ringkas meliputi 9 aktiviti iaitu: Melakukan pergerakan mengikut arahan Teka siapa saya Mengisi jadual Menandakan lokasi dan arah perjalanan Melukis bahan berbentuk grafik Menandakan butiran yang berkaitan Menandakan betul atau salah Menyusun gambar Mendengar dan memilih gambar .

Sehubungan itu. contoh aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru ialah: i)Menjawab soalan kefahaman ii) Mencatat isi. meringkaskan dan mencatat isi-isi penting daripada bahan yang didengar.Aktiviti mendengar yang memerlukan tindak balas yang lebih lama memerlukan murid menjawab soalan kefahaman. mengulas dan membuat ringkasan . membuat ulasan.

bertulis atau kedua-duanya.• Aktiviti mendengar sebagai asas untuk belajar dan perbincangan pula merupakan langkah awal sesuatu P&P bahasa (asas untuk aktiviti seterusnya walaupun guna masa singkat). • Contoh aktiviti: i) mengkategorikan fakta ii) menilai watak . • Aktiviti ini memerlukan murid berbincang secara kumpulan dan hasilnya dilaporkan secara lisan. • Murid mendengar dan memahami bahan rangsangan sebelum menjalankan aktiviti seperti menterjemah dan menilai.

• Mereka seterusnya perlu saling bertukar-tukar maklumat dan mencantumkan maklumat tersebut untuk membolehkan mereka menyempurnakan tugasan. • Setiap kumpulan mendengar petikan yang berbeza tetapi berkaitan. .• Aktiviti mendengar untuk mencantum maklumat pula memerlukan murid dibahagi kepada beberapa kumpulan.

PROSES DAN BENTUK KEMAHIRAN BERTUTUR .

• Oleh itu adalah penting untuk guru merangka pengajaran masing-masing berdasarkan fungsi bahasa.• P&P kemahiran bertutur memerlukan perancangan yang teliti dan menyeluruh. Perkara ini amat perlu agar murid dapat menguasai kefasihan dan kecekapan pertuturan. .

1992:33-35) .Terdapat tujuh fungsi bahasa yang perlu diberi penekanan oleh guru yang mengajar kemahiran bertutur iaitu: Fungsi peribadi Fungsi perhubungan Fungsi memberi arahan Fungsi menyoal Fungsi merujuk Fungsi imaginasi Fungsi menyampai maklumat (Maimunah Samat dan Radiah Nordin.

• Proses dan bentuk kemahiran bertutur berdasarkan fungsi peribadi merujuk kepada keupayaan dan kebolehan murid untuk menyampaikan buah fikiran. . gembira. perasaan dan kehendak mereka dengan jelas. • Sebagai contoh. fungsi ini ditunjukkan melalui cara murid melahirkan perasaan suka. marah dan kecewa dengan jelas serta difahami.

.• Proses dan bentuk kemahiran bertutur berdasarkan fungsi perhubungan pula. penting dalam kehidupan seharian muridmurid disebabkan penekanan diberi kepada pengucapanbertatasusila yang menjamin keharmonian perhubungan dan perpaduan dalam masyarakat.

iv) Meminta diri v) Meminta maaf dan memberi kemaafan vi) Memberi alasan tanpa menyinggung perasaan orang lain.Antara contoh pengucapan bertatasusila ialah: i) Melahirkan rasa simpati terhadap orang lain. ii) Menumpang kegembiraan iii) Menunjukkan keperihatinan kepada kebajikan orang lain. .

. ix) Menyatakan ketidaksetujuan x) Mencelah dengan cara yang sopan semasa orang lainsedang bercakap.vii) Menyatakan penghargaan dan berterima kasih viii) Menyatakan persetujuan dengan pendapat orang lain.

. memujuk dan cuba meyakinkan orang lain.• Proses dan bentuk kemahiran bertutur berdasarkan fungsi memberi arahan membolehkan murid menggunakan ayat permintaan. memberi arahan dan menyatakan peraturan yang jelas. • Fungsi ini juga meliputi kemahiran bagaimana memberi cadangan.

sedang dan akan berlaku. • Fungsi merujuk sebagai salah satu bentuk dan proses kemahiran bertutur pula adalah fungsi bahasa yang paling kerap diajar oleh guru. tepat dan ringkas. • Fungsi ini berkaitan dengan kemahiran bertutur tentang kejadian yang telah. .• Proses dan bentuk kemahiran bertutur dengan fungsi menyoal pula bertujuan melatih murid mengemukakan soalan dengan jelas.

.murid-murid lebih banyak dilatih menggunakan aspek linguistik dengan betul dan tepat contohnya: • i) penggunaan perbendaharaan kata • ii) penggunaan struktur kata • iii) penggunaan aspek morfologi • iv) menterjemah satu bahasa ke satu bahasa yang lain.• Ketika pelaksanaannya.

. Contoh aktiviti yang berkaitan dengan fungsi tersebut ialah: • i) mencipta dan melafazkan puisi dengan nada dan intonasi yang betul • ii) menggunakan bahasa berirama • iii) bertutur secara spontan dalam lakonan dan drama • iv) bercerita secara kreatif.• Penggunaan proses dan bentuk kemahiran bertutur seterusnya diterjemahkan melalui fungsi imaginasi yang bertujuan melatih murid-murid menggunakan bahasa kreatif ketika bertutur.

• Akhirnya ialah bentuk dan proses kemahiran bertutur melalui fungsi menyampaikan maklumat yang bertujuan melatih murid-murid menyampaikan maklumat secara lisan. • Maklumat ini disampaikan dengan jelas dan betul berdasarkan pengalaman. pendengaran dan pembacaan untuk dikongsi dengan orang lain. .

• Penyampaian komunikasi yang berkesan apabila khalayak yang mendengar berperanan untuk menyebarluaskan maklumat yang diterima untuk mempengaruhi orang lain. • Penyampaian pelbagai bentuk komunikasi khalayak adalah terancang dan berstruktur mesejnya. • Mesej yang disampaikan untuk tujuan memberitahu dan mempengaruhi audiens.AKTIVITI KOMUNIKASI KHALAYAK • Komunikasi khalayak melibatkan bentuk komunikasi bersemuka tetapi melibatkan sasaran yang ramai yang berlaku di tempat awam. .

ucapan. . ceramah dan diskusi. pidato.Antara bentuk-bentuk komunikasi khalayak yang perlu dikuasai ialah pengumuman. taklimat pengacaraan majlis.

Kerangka Isi .

• KANDUNGAN ISI a) Teknik Penyampaian Permulaan • Memulakan pelbagai bentuk komunikasi khalayak dengan kata aluan mengikut protokol atau tata tingkat kedudukan audiens dan menyatakan tujuan ucapan. . Idea hendaklah disusun mengikut • kesinambungan yang tertib. Pelahiran dan penyusunan idea • Susunan idea dalam penyampaian komunikasi khalayak hendaklah tidak tersasar daripada tujuannya.

tegas dan berkesan. intonasi. . padat.Gaya Penyampaian • Gaya penyampaian merangkumi. mendahulukan perkara utama dan bahasa yang digunakan • haruslah mudah. nada suara. kata-kata • penghadapan. Penutupan • Kata-kata yang membayangkan penyampaian akan diakhiri dan • merumuskan segala isi yang disampaikan.

Pengacaraan majlis . format dan aplikasi aktiviti penyampaian komunikasi khalayak seperti berikut: .Pidato .b) Aktiviti Penyampaian • Menyatakan definisi. ciri-ciri.Ucapan .Ceramah .Diskusi .Taklimat .Pengumuman .

PERBAHASAN Tinggal Di Asrama Lebih Baik Daripada Tinggal Di Rumah .

AKTIVITI RAKAMAN PENGAJARAN Sang Kancil yang Bijaksana .

SOALAN 1) Dimanakah Sang Kancil berjalanjalan? 2) Buah apakah yang dilihat oleh Sang Kancil? 3) Apakah perintah raja yang disampaikan oleh Sang Kancil kepada Sang Buaya? .

SOALAN 4) Apakah helah yang digunakan oleh Sang Kancil untuk menipu Sang Buaya? 5) Apakah pengajaran yang terdapat dalam cerita ini? .

Aziz (1997). Juriah Long. Rahman. Sabran dan Sofiah Hamid (1990). Siti Hajar Hj. Aktiviti Lisan. Bhd. Kamarudin Hj. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Melayu. Kemahiran Mendengar: Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Bhd. Zainon Zainalabidin dan Zuariah Yusoff (1992). . Tuan Jah Tuan Yusof dan Faridah Nazir (2011). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkaedahan Mengajar Bahasa. Husin (1993).Raminah Hj. Puchong: Penerbitan Multimedia Sdn. Abd. Bhd. Bhd. Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn.Rujukan/ Bibliografi Fatimah Abd. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.