Control de gestiune – note de curs

Unitatea de învăţare Nr. 1
ASPECTE GENERALE PRIVIND DEFINIREA, ORGANIZAREA ŞI ROLUL CONTROLULUI DE GESTIUNE ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII
Cuprins Obiectivele Unităţii de învăţare Nr. 1 1.1 Noţiunea de control al unei organizaţii 1.2 Definirea controlului de gestiune 1.3 Organizarea întreprinderii şi controlului de gestiune 1.4 Principiile şi rolul controlului de gestiune 1.5 Rolul şi misiunea controlorului de gestiune Lucrare de verificare Unitate de învăţare Nr. 1 Răspunsuri şi comentarii la întrebările din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de învăţare Nr. 1

Pagina .

Pentru aceasta. acestea concură la îndeplinirea obiectivelor strategice. Ediţia a II-a. 1 sunt: • • Cunoasterea noţiunii de control organizaţional şi elementele sale specifice Explicarea rolului controlului de gestiune în activitatea organizaţiilor 1. managementul. pe termen scurt. p. p. 2002.2 Este liantul între strategie şi execuţie. diversificarea activităţii etc. odată acţiunea realizată. în cursul desfăşurării acţiunii ajustează şi. Este orientat către mediul extern organizaţiei şi operează cu decizii strategice cu efecte pe termen lung (între momentul deciziei şi apariţia consecinţelor ei existând un decalaj de până la 4-5 ani): obţinerea unui nou segment de piaţă. 1 Principalele obiective ale unităţii de învăţare Nr.cit.1 Noţiunea de control al unei organizaţii Controlul unei organizaţii Controlul de gestiune. op. cit. • Controlul de gestiune – “permite direcţiei întreprinderii să se asigure dacă deciziile de pilotaj (ale căror consecinţe apar la cel mult un an). distingem: • Controlul strategic – “se ocupă de procesele şi mijloacele ce permit managerilor să-şi fixeze şi ajusteze opţiunile strategice (în sfera controlului strategic intră stabilirea principiilor de elaborare a planurilor strategice. luate în diferite entităţi ale firmei sunt coerente între ele şi că. • Controlul operaţional – “constă în asigurarea faptului că operaţiile Cele trei forme de control organizaţional 1 Ion Ionaşcu (coordonator). op. respectiv în funcţie de nivelurile de decizie şi de acţiune care intervin într-o întreprindere. contabilitatea. marketingul formează acea parte a ştiinţelor sociale numite ştiinţe de gestiune.OBIECTIVELE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE NR. fiind garantul trecerii de la termenul lung la cel scurt şi invers. Control de gestiune. Edirura Bucureşti.)”1 . Controlul organizaţional este definit ca un proces care înainte de o acţiune orientează. 12 Idem.12 2 . pe un sistem de colectare şi prelucrare a informaţiilor şi pe o procedură de măsurare a performanţelor”. controlul de gestiune se bazează pe tehnici de planificare pe termen scurt (anuale). verificarea concordanţei între planificarea strategică şi celelalte dimensiuni ale funcţionării întreprinderii. După câmpul de acţiune al controlului. verificarea adaptării strategiei firmei la ipotezele reţinute privind evoluţa mediului extern etc. de unde rezultă necesitatea unei structurări a controlului organizaţional. evaluează rezultatele sale pentru a trage concluzii şi dispune pentru aceasta de un ansamblu de mecanisme menit să asigure calitatea deciziilor şi acţiunilor sale (Boisselier 1999). achiziţia unei firme concurente. Controlul este universal la nivelul unei firme deoarece se aplică la toate deciziile şi la toate acţiunile care se derulează.

există şi o serie de factori care influenţează deciziile şi acţiunile (ex: educaţia. p.eng. Control de gestiune.12 Idem. 13 Idem.contrôle de gestion. achiziţia unui concurent. cultura. Obiectivele organizaţiei sunt: lansarea unui nou produs. de la 1-6 luni.”3 Este orientat către interiorul organizaţiei şi operează cu decizii curente.14 4 5 . realizarea unei fuziuni etc.5 Test de autoevaluare 1. Definirea controlului de gestiune Definirea controlului de gestiune În literatura de specialitate. controlul de gestiune (management control. 1. Răspunsul la test se găseşte la pagina 1. eficacitate şi pertinenţă pentru realizarea obiectivelor organizaţiei. trăsăturile de personalitate etc. Ediţia a II-a. în funcţie de valoarea vânzării).. Aceste obiective.elementare se derulează conform regulilor prestabilite şi vizează activităţile de producţie (de exemplu dacă este respectată reţeta de fabricaţie a unui produs alimentar). Controlul operaţional vizează deciziile operaţionale ale căror consecinţe apar la un interval foarte scurt.2. Cum se defineşte controlul de gestiune al unei organizaţii? 2. activităţile administrative etc. accesul pe o piaţă nouă. politica comercială (existenţa unui barem privind reducerile de preţ acordate clientelei. să accepte sau să respingă un anumit mod de conducere. experienţa profesională. Precizati care sunt cele trei forme de control organizaţional.1.cit.) este definit ca procesul prin care managerii se asigură că resursele sunt obţinute şi utilizate cu eficienţă. 2002. Edirura Bucureşti. de gestiune şi operaţional). factori care determină existenţa unui control “invizibil”4. fr. La nivelul unei întreprinderi. bugete anuale.). op. proceduri scrise privind execuţia operaţiilor elementare. Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus. să adere la anumite obiective ale administraţiei firmei sau să le considere innacceptabile”. p. op. cit. p. pentru care există planuri pe termen lung. un departament de control intern etc. exceptând formele de control formalizate (controlul strategic. “Controlul invizibil face ca indivizii să aibă comnportamente diferite faţă de aceeaşi situaţie de gestiune. 3 Ion Ionaşcu (coordonator).

în cadrul unei organizaţii sau al unei părţi a organizaţiei. având ca scop evidenţierea diferenţelor existente dintre previzional şi realizat. 1999). pentru a fi utilă în actul decizional. Eficacitatea (effectiveness. fr. Totuşi. resurse financiare. • statistici extracontabile. Corelarea obiectivelor întreprinderii cu mijloacele ridică problema pertinenţei. care privesc de regulă operaţiile curente. stocuri. În vederea elaborării unui sistem de control de gestiune. achiziţia de noi experienţe ca urmare a acţiunilor corective cât şi evoluţia permanentă a contextului îi pot conduce pe manageri la reformularea acestor obiective. adică obiectivele (ca volum şi calitate) trebuie să fie fixate în raport cu mijloacele existente sau mobilizabile într-un termen scurt. l’efficience. eng. deoarece el controlează eficienţa şi eficacitatea acţiunilor şi mijloacelor pentru atingerea obiectivelor”(Grenier. • să fie actuală (furnizată în timp util). eng. • tablouri de bord. • să fie completă (să indice toate elementele care să permită luarea deciziei). citat de Boisselier. care pot orienta acţiunea şi luarea deciziilor6: • informaţiile privind planurile pe termen mediu şi lung. 15 Tabloul de bord reprezintă un instrument de acţiune pe termen scurt. în scopul luării deciziei.7 • sistemul de bugete al întreprinderii. Un centru de responsabilitate devine eficient atunci când îşi realizează obiectivele cu consumul cel mai redus posibil. resursele umane). Control de gestiune. Termenul de eficienţă (efficiency. decizia reprezintă transformarea informaţiilor primite de un decident în acţiuni. • să fie pertinentă ( să fie adaptată problemei vizate). • contabilitatea de gestiune. reprezintă elemente date pentru controlul de gestiune. “ Controlul de gestiune caută să conceapă şi să elaboreze instrumentele de informare destinate să permită responsabililor de a acţiona. decizie şi controlul de gestiune 6 Ion Ionaşcu (coordonator). El trebuie considerat un sistem de informare util în pilotajul întreprinderii. cit p. managerii folosesc diverse instrumente de informare. Ediţia a II-a.fixate cu ocazia formulării strategiei. care cuprinde un număr limitat de indicatori legaţi de deciziile importante şi de obiectivele întreprinderii. să difuzeze informaţii. adică rezultatul obţinut pe unitate de resurse angajate (efect/efort). Legătura între informaţie. Edirura Bucureşti. 2002. informaţia furnizată de controlul de gestiune trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: • să fie fiabilă ( să dea o reprezentare cât mai bună a realităţii). fr. 7 . Astfel. • contabilitatea financiară şi analizele financiare. Calitatea deciziei şi obţinerea performanţei depind însă de calitatea informaţiei furnizată de controlul de gestiune.. să analizeze.) reprezintă capacitatea organizaţiei de a-şi atinge obiectivele fixate. op.) semnifică modul de utilizare al resurselor. mijloace şi realizări. Resursele întreprinderii se referă la toţi factorii antrenaţi în circuitul economic al întreprinderii (active fixe. Scopul “clasic” al controlului de gestiune este să colecteze. În general. informaţii. realizând coerenţa economică globală între obiective. l’efficacité.

I. Prin urmare. adică divizării muncii şi coordonării sale. 1987 9 Nadia Albu. op. • . Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus.să fie accesibilă pentru decidenţi. Astfel. Producerea de informaţii de către controlul de gestiune destinate deciziilor manageriale trebuie să fie condiţionată de raportul dintre costul informaţiei şi valoarea acestei informaţii pentru gestionari ( valoarea trebuie să fie superioară costului). Cătălin Albu. cit. 1. 54 10 . Răspunsul la test se găseşte la pagina . 2002. pentru a funcţiona şi a produce rezultatele scontate are la bază o 8 Ion Ionaşcu (coordonator). Care sunt instrumentele de informare utilizate pentru exercitarea controlului de gestiune într-o organizaţie economică? 2. “controlul de gestiune poate fi privit ca un instrument care permite managerului să adopte un comportament bazat pe o raţionalitate procedurală.3 Organizarea întreprinderii şi controlului de gestiune Robbins9 defineşte organizarea ca pe “un ansamblu de mijloace care constituie o unitate de coordonare cu frontiere identificabile şi care funcţionează în scopul atingerii de obiective”. Edirura Bucureşti.Robbins – Théorie des organisations. 1. “Prin organizare se caută o combinaţie optimă a elementelor care compun firma.”10 Orice întreprindere. Control de gestiune.2. Ediţia a II-a.P. p. Test de autoevaluare 1. 2003. în scopul măsurării şi controlului rezultatelor. op. orice activitate economică este supusă organizării. Prentice Hall. vol. 18 S. în funcţie de un anumit context”8. Contabilitate de gestiune. Prezentaţi caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească informaţia furnizată de controlul de gestiune pentru a fi utilă în actul decizional. Editura Economică. cit p. Instrumente de management al performanţei. adică un instrument care permite gestionarului sa-şi construiască un ansamblu de opţiuni şi să aleagă o soluţie satisfăcătoare.

• resurse umane – asigură resursele umane necesare activităţii întreprinderii. precum şi utilizarea. tehnologii. Chiraţa Caraiani.organizare care din punct de vedere al parametrilor care îi stau la bază poate fi:11 • procesuală. retehnologizări etc . Bucureşti 2008. tehnici. echipamentelor necesare activităţii precum şi vânzarea rezultatelor afacerii. având drept parametrii verigile organizatorice în care se realizează funcţiile Funcţiile întreprinderii Funcţiile întreprinderii sunt următoarele:12 • cercetare – dezvoltare – reuneşte activităţile prin care se estimează concepte. implementează şi organizează introducerea de concepte noi. Este reprezentată prin activităţi de programare. lansare. • structurală. materialelor. Mihaela Dumitrana (coordonatori) – Contabilitate de gestiune şi control de gestiune. prestări servicii etc . Cunoaşterea acestor funcţii are un rol important în organizarea controlului de gestiune.a – Editura Universitară. ( Ex : Funcţia comercială este cea care prin componenta de vânzări influenţează întreaga activitate a întreprinderii. op cit. p. p.. având drept parametrii funcţiile întreprinderii. procurarea nemijlocită a materiilor prime.240-241 . Rezultatul este bugetul de vânzări în funcţie de care controlorii de gesrtiune de la nivelul fiecărei funcţii şi subfuncţii construiesc propriile planuri financiare). fabricaţie. Sarcina controlului de gestiune constă în estimarea vânzărilor pe baza analizelor structurale şi dinamice ale perioadelor de referinţă precedente corelate cu direcţiile strategice conturate pe perioade lungi. Ediţia II . modernizări. activitâţi auxiliare. întreţinere şi reparare utilaje. • comercială – cuprinde ansamblul proceselor de cunoaştere a cererii şi ofertei. • financiar – contabilă – reprezintă funcţia care asigură resursele financiare necesare atingerii obiectivelor firmelor precum şi toate lucrările de evidenţă necesare caracterizării poziţiei şi performanţei financiare a întreprinderii . • producţie – reprezintă funcţia prin care o întreprindere se individualizează şi se plasează în domeniul de activitate în sfera căruia a fost gândită. Organizarea 11 Structura organizatorică poate fi definită ca ‘‘un ansamblu de misiuni şi responsabilităţi ale şi între diferitele entităţi ale organizaţiei şi modurile de colaborare între ele’’13. 240 12 Idem . control de calitate. dezvoltarea şi motivarea acestora.

op. rezultatelor şi calificării. Ea trebuie completată prin descrierea activităţilor subentităţilor.242 Ion Ionaşcu (coordonator). precizarea limitelor decizionale ale responsabililor lor şi a legăturilor formale (normale) sau informale (întâmplătoare) existente între verigi.241 Idem. întreprinderea poate fi definită ca o reţea de centre de responsabilitate. • centralizarea sau descentralizarea puterii de decizie în planurile ierarhice şi funcţionale.16 Conducerea întreprinderii poate să aleagă între:17 Centrele de responsabilitate Chiraţa Caraiani. • legăturile formale (realizate prin comisii. Edirura Bucureşti. Bucureşti 2008. Structurarea activităţilor depinde de gradul de specializare a funcţiilor şi de gradul de standardizare a procedurilor. Mihaela Dumitrana (coordonatori) – Contabilitate de gestiune şi control de gestiune. numărul nivelurilor ierarhice. 240 13 14 Idem.34 15 16 .structurală şi schema de gestiune Organigrama este un element descriptiv al structurii organizatorice şi în special al componentei sale ierarhice. precizează legătura dintre structura organizatorică şi pilotajul organizaţiei sprijinindu-se pe cunoaşterea strategiei. Organizarea ierarhică şi funcţională trebuie să ţină cont de: • modul de regrupare al activităţilor subentităţii . adică o anumită autonomie a deciziei de gestiune. Factorii care influenţează organizarea structurală a unei întreprinderi sunt14 : mărimea întreprinderii şi a subentităţilor care o compun.. Demersul către un control de gestiune real şi eficient începe cu explicitatea relaţiei structură organizatorică – strategie – pilotaj prin realizarea schemei de gestiune. un responsabil şi proceduri de gestiune clar identificate. 2002. cit p. managementul general delegând diferitelor structuri resurse şi responsabilităţi. cit p. Ediţia a II-a. op. ‘‘Structura unei organizaţii poate fi caracterizată printr-un ansamblu de elemente care include structurarea activităţilor pe de o parte şi organizarea ierarhică şi funcţională pe de altă parte. grupuri de proiecte) şi informale între verigi şi responsabili . op. comitete. modalităţi de coordonare. op. Într-o optică contractuală.a – Editura Universitară. cit. gradul de specializare. p. Ediţia II . • numărul nivelurilor ierarhice şi mărimea subentităţilor. Control de gestiune. Un centru de responsabilitate – este un segment organizaţional definit printr-un ansamblu de sarcini de realizat. distribuie rolurile factorilor umani implicaţi în controlul de gestiune’’15. gradul de centralizare sau descentralizare. cit p. Schema de gestiune abordează următoarele aspecte: defineşte principiile pe care se bazează şi cadrul general de organizare.

Un caz particular îl reprezintă centrul de cifră de afaceri (sau de încasări). spitale etc). 1.4. funcţia cercetare-dezvoltare) şi centrele suport sau de susţinere (activităţi conexe. I. unde responsabilul gestionează politica de vânzări şi costurile comerciale (de distribuţie) centru de investiţii (sau de rentabilitate) – care are control asupra costurilor. informatica etc) unde nu există o relaţie clară între intrări şi ieşiri. cit. 2003.70 17 . secţii şi ateliere) deoarece intrările pot fi bine definite. Sarcina acestui tip de centru se concretizează sub forma unei rentabilităţi a investiţiilor. Cum se clasifică centrele de responsabilitate? Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus. calculată ca raport între rezultat şi capitalurile angajate. Ele pot apărea însă şi în cadrul firmelor neproductive (bănci. în cazul unei relaţii bine definite între intrări şi ieşiri. Care sunt factorii care influenţează organizarea structurală a unei întreprinderi? 2. Centrele de cost sunt întâlnite în special în cadrul organizaţiilor productive (uzine. 1. Principiile şi rolul controlului de gestiune Nadia Albu. vol. Editura Economică. Un caz particular îl reprezintă centrele de costuri discreţionare (funcţia resurse umane. Test de autoevaluare 1. ca întreţinerea. Răspunsul la test se găseşte la pagina . op. Contabilitate de gestiune. un centru de profit – care are controlul asuopra costurilor (intrărilor) şi veniturilor (ieşirilor). p. obligaţia centrului este exprimată în termeni de rezultat sau de marjă. reprezentat de serviciile de vânzări. Instrumente de management al performanţei.• • • un centru de cost – care are responsabilitatea gestionării costurilor (intrărilor). veniturilor şi investiţiilor pe care le realizează.3. Cătălin Albu.

Instrumente de management al performanţei. Controlul de gestiune ca sistem conceput în cadrul unei gestiuni tayloriene a firmei a fost întemeiat pe patru principii : 1. Contabilitate de gestiune. Edirura Bucureşti. • ca instrument de control. Bucureşti 2008. stabilitate în timp 2. iar rolul controlului este să resoarbă abaterile’’19. datorită stabilităţii.Principiile fondatoare ale controlului de gestiune Controlul de gestiune se bazează pe structuri şi responsabilităţi delegate. p. cit.4. în special cele privind sistemul de informare. 247 18 Nadia Albu. Editura Economică. op. principiul controlabilităţii performanţelor care revin structurii respective. Cătălin Albu. 89 19 20 Ion Ionaşcu (coordonator). reducerea costurilor 4. ‘‘Rolul controlului de gestiune în strategia întreprinderii este vizibil la două niveluri: • în momentul realizarii diagnosticului strategic când se stabilesc punctele tari si punctele slabe. op. cit p. vol. identificate în timpul supravegherii si realizarii programului’’20. I. 2002. cit p. Ediţia II . Astfel se presupune că performanţa este predefinită. în timpul derularii planului strategic. primirea de responsabilităţi de la un superior. care. Care sunt principiile fondatoare ale controlului de gestiune ? Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus. Controlul de gestiune tradiţional se bazează pe principii ca: ‘‘principiul responsabilităţii (delegării). controlul de gestiune contribuie la elaborarea planului de actiune si la aplicarea lui.a – Editura Universitară. 19 . Mihaela Dumitrana (coordonatori) – Contabilitate de gestiune şi control de gestiune. op. Ediţia a II-a. principiul exhaustivităţii presupune ca fiecare post din bilanţ şi din contul de rezultate să fie afectat unui centru de responsabilitate (în acest fel se va reduce riscul diminuării performanţelor previzionate)’’18. Răspunsul la test se găseşte la pagina Chiraţa Caraiani. Controlul tradiţional a fost orientat mai ales spre relaţia subordonaţi –superiori înscrisă într-o structură organizaţională verticală clasică. 2003. el pune în evidenta corectiile necesare. cost de producţie dominant în costul total ‘‘Informaţia perfectă îi permite managerului să cunoască în orice moment mecanismele performanţei şi să fixeze norme. servind ca instrument de luare a deciziilor. Test de autoevaluare 1. Control de gestiune. informaţia perfectă 3. vor fi valabile o lungă perioadă de timp.

S. vol. op. cit. Editura Economică. 2003. Cătălin Albu. II. Sépari – Contrôle de gestion.funcţional: consilierea managerilor. provocările marketingului şi să găsească oportunităţi de dezvoltare a activităţilor care să conducă la teducerea costului şi la îmbunătăţirea valorii şi a calităţii percepute de client’’. cit. op. Rolul controlorului de gestiune devine acela de a pune în aplicare strategia întreprinderii. echipele. Instrumente de management al performanţei. astfel încât să fi acumulat cunoştinţe din diverse domenii. Alazard. Controlorii trebuie să înţeleagă tehnologia firmei.operaţional: să gestioneze execuţia. Activitatea controlorului în întreprindere este diferită.contribuţia la identificarea obiectivelor şi provocarea comportamentelor coerente cu acestea (eficacitate) . Contabilitate de gestiune. Noile tendinţe recomandă implicarea controlorului de gestiune în procesul de decizie.incitarea la consumarea resurselor în mod productiv ( eficienţă).tehnic: integrarea dimensiunii tehnice. difuzarea şi organizarea informaţiei de gestiune. funcţie de natura sectorului de activitate. vol. având ca misiune: . Meseria de controlor de gestiune este centrată pe colectarea. de evaluare şi de măsurare a performanţei.uman: să gestioneze oamenii. cit. p. . linia dominantă era deci una planificatoare şi financiară.generalist : să organizeze şi să coordoneze procedurile . .223 21 22 C. Editura Economică. de nivelul de responsabilitate şi de mărimea întreprinderii. .specialist : să cunoască instrumentele de gestiune specifice . II. 2003. . Instrumente de management al performanţei. Cătălin Albu. de a le construi sau de a le ameliora’’21 Controlorul de gestiune trebuie să fie polivalent22 : . pag. în urmărirea lunară a unor indicatori financiari proveniţi din surse contabile şi în calculul costului de producţie. de unde rezultă că misiunea postului este aceea de a administra procedurile şi sistemul de informaţii al organizaţiei. ‘‘Pentru a putea asigura diversele sale misiuni şi pentru a putea lucra în toate nivelurile ierarhice.5. . Contabilitate de gestiune. 234 23 .1. . p. op. controlorul de gestiune trebuie să aibă o foarte bună formare profesională.23 Nadia Albu. 666 Nadia Albu. Rolul şi misiunea controlorului de gestiune Misiunea clasică a controlorului de gestiune ‘‘Misiunea clasică a controlorului de gestiune consta în coordonarea procesului bugetar.

400 u.m • producţia finită stocată 6.550 u.200 u.550 u. Încadraţi fiecare din aceste fluxuri în centrele de responsabilitate care se pot delimita la nivelul unei întreprinderi industriale. 1.650 u.m • cheltuieli cu salariile personalului de administraţie generală 1.m • cheltuieli de protocol 155 u. Răspunsurile testelor de autoevaluare Răspunsul la testul de verificare 1. în cursul desfăşurării acţiunii ajustează şi. evaluează rezultatele sale pentru a trage concluzii şi dispune pentru aceasta de un ansamblu de mecanisme menit să asigure calitatea deciziilor şi acţiunilor sale.550 u.m • cheltuieli cu modernizarea capacităţii de producţie 5. Lucrare de verificare unitate de învăţare nr.m.500 u.m • cheltuieli indirecte de fabricaţie 3.m • cheltuieli de distribuţie 600 u.m • încasări din vânzări şi alte venituri 9.500 u.4. odată acţiunea realizată. 1 pe care urmează să o transmiteţi tutorelui. Care este rolul controlorului de gestiune ? Răspunsul se va da în spaţiul gol de mai sus.Test de autoevaluare 1. Este timpul pentru întocmirea Lucrării de verificare nr. Vă recomand să faceţi o recapitulare a principalelor subiecte prezentate în această unitate şi să revizuiţi obiectivele precizate la început. Cele trei forme de control organizaţional sunt: .1 Controlul organizaţional este definit ca un proces care înainte de o acţiune orientează. 1 Se dau următoarele fluxuri valorice realizate în cadrul unei întreprinderi industriale în cursul perioadei de gestiune: • vânzări de produse finite 8.m • cheltuieli cu salariile personalului productiv 3. Răspunsul la test se găseşte la pagina În loc de rezumat Am ajuns la sfârşitul unităţii de învăţare nr.m • cheltuieli cu materia primă 2.

3 Factorii care influenţează organizarea structurală a unei întreprinderi sunt : mărimea întreprinderii şi a subentităţilor care o compun. • să fie accesibilă pentru decidenţi. • sistemul de bugete al întreprinderii Pentru a fi utilă în actul decizional. centrele de responsabilitate pot fi: de cost. care privesc de regulă operaţiile curente.4 Principiile fondatoare ale controlului de gestiune sunt: principiul responsabilităţii (delegării). • să fie pertinentă ( să fie adaptată problemei vizate). Răspunsul la testul de verificare 1. primirea de responsabilităţi de la un superior. de venit. controlul de gestiune.• • • controlul strategic. . gradul de centralizare sau descentralizare. principiul controlabilităţii performanţelor care revin structurii respective. • să fie actuală (furnizată în timp util). • statistici extracontabile. În funcţie de gradul de controlabilitate. de profit sau de investiţii. • contabilitatea de gestiune. • tablouri de bord. controlul operaţional. gradul de specializare. Răspunsul la testul de verificare 1.2 Instrumentele de informare utilizate pentru exercitarea controlului de gestiune într-o organizaţie economică sunt: • informaţiile privind planurile pe termen mediu şi lung. • să fie completă (să indice toate elementele care să permită luarea deciziei). Răspunsul la testul de verificare 1. modalităţi de coordonare. principiul exhaustivităţii presupune ca fiecare post din bilanţ şi din contul de rezultate să fie afectat unui centru de responsabilitate (în acest fel se va reduce riscul diminuării performanţelor previzionate). • contabilitatea financiară şi analizele financiare. numărul nivelurilor ierarhice. informaţia furnizată de controlul de gestiune trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici: • să fie fiabilă ( să dea o reprezentare cât mai bună a realităţii).

Contabilitate de gestiune. 1 Ion Ionaşcu (coordonator) – Control de gestiune. vol I. 2008. Cătălin Albu . Editura Contaplus. Editura Economica. Bucureşti. Bucureşti 2008 Nadia Albu.incitarea la consumarea resurselor în mod productiv ( eficienţă).Instrumente de management al performanţei. Bucureşti 2003 Nadia Albu. având ca misiune: . Maria Niculescu. Ediţia II . Ploieşti. Bucureşti 2003 Dorina Budugan – Contabilitate şi control de gestiune. Mihaela Dumitrana (coordonatori) – Contabilitate de gestiune şi control de gestiune. 2002. Chiraţa Caraiani. Ediţia II – a. Editura Economică. . 2002 Iaşi Mădălina Dumitru. Cătălin Albu .Instrumente de management al performanţei. Diagnostic global strategic. Editura ASE.a – Editura Universitară. Control de gestiune.Răspunsul la testul de verificare 1. 1997 . Editura Economică. Bibliografie unitate de învăţare nr.contribuţia la identificarea obiectivelor şi provocarea comportamentelor coerente cu acestea (eficacitate) . Editura Sedcom Libris. vol II. Bucureşti. Daniela Artemisa Calu – Contabilitatea de gestiune şi calculaţia costurilor.5 Rolul controlorului de gestiune devine acela de a pune în aplicare strategia întreprinderii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful