MODELUL CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR În procesul formării tinerei generaţii, cadrele didactice trebuie să-şi pună în valoare întreaga măiestrie

şi competenţă profesională în scopul fixării unui cadru propice de apropiere de cei cărora urmează să le împărtăşească valorile culturii naţionale şi universale. La baza unor asemenea relaţii interpersonale este necesar să se afle capacităţile de înţelegere, anticipare, trăire şi identificare ale partenerilor (profesor, student) pentru a-şi putea oferi reciproc încrederea necesară şi pentru a deschide calea unei comunicări empatice între educator şi educat. Anume din acest considerent profesorul la orice nivel de predare nu ar activa, trebuie să corespundă unui model general al personalităţii pentru a putea deveni un cadru didactic cu adevărat ideal. [5, p.81] Din acest considerent, stabilim că profesorul universitar poate deveni un model numai dacă profesia sa presupune manifestarea autentică a unui set de tipuri de competenţe, respectiv:
1. competenţa comunicativă – iniţierea şi declanşarea actului comunicării cu studenţii; 2. competenţa teleologică şi programată – conceperea scopurilor pe care încearcă să le atingă; 3. competenţa instumentală – utilizarea unui ansamblu de metode şi mijloace care să ducă la

realizarea scopurilor;
4. competenţa normativă şi decizională – ordonarea acţiunilor didactice şi alegerea celor mai

bune variabile de acţiune;
5. competenţa evaluativă – măsurarea şi aprecierea corectă a rezultatelor obţinute de elevi. [4,

p.111] Pe lîngă acestea mai stabilim: competenţa cognitivă - ce prevede informarea facilă, rapidă şi eficientă, stăpînirea cunoştinţelor utile cu prioritate, operarea cu acestea în contexte diferite, competenţa lingvistică, afirmarea spiritului critic, posedarea unei formări generale; competenţe sociale – reacţionarea promtă la situaţii, găsirea mai multor soluţii adecvate, capacitatea de colaborare, cooperare şi soluţionare a conflictelor, recursul la dialog, capacitate organizatorică; competenţe afective – toleranţă, acceptarea diversităţii, empatie, respectul reciproc, încrederea şi siguranţa de sine, entuziasm, flexibilitate; [4, p.111] competenţe estetice şi comportamentale – promovarea unui stil vestimentar adecvat profesiei, manifestarea unui comportament bazat pe relaţia profesor-student, evitînd abuzurile, respectarea normelor etice de conduită deontologică, etc. Toate aceste competenţe, împreună cu componenţele orientării personalităţii profesorului, tehnicile de predare, instrumentele de lucru determină apariţia unui element important, în conturarea profilului unui cadru didactic universitar – tactul pedagogic, care determină capacitatea de a realiza facil relaţiile adecvate cu studentul, prezenţă de spirit, stăpînire de sine, discernămînt, simţul măsurii.

3

elemente ale personalităţii profesorului. tehnicile. că de multe ori. disponibil să acorde oricînd 4 .110] Astfel. îi pune în situaţia de a descoperi singuri soluţia şi de a învăţa din greşeli. motiv pentru care mulţi dintre ei cedează cînd se ciocnesc cu cursuri la care profesorii predau materialul într-un mod în care aceştia nu-l percep şi nu îl înţeleg). I. Cadrul didactic universitar trebuie să fie ghidul care conduce studenţii spre perfecţionarea deprinderilor şi abilităţilor de lucru şi. îndeosebi studenţii din primul an se ciocnesc cu aceste probleme ca urmare a gradului insuficient de pregătire. a aptitudinilor şi competenţelor diferite. abordată ca sistem de însuşiri care conferă profesorului obţinerea de performanţe superioare în activitate. Returnînd lucrările la timp şi cu avize constructive. el încearcă să-i pătrundă pe studenţi de gîndul că anume acesta este locul împlinirii sale.Direct legată de tactul pedagogic este şi măiestria pedagogică. În continuare vom prezenta un şir de caracteristici pe care considerăm că un cadru didactic universitar trebuie să le deţină în mod obligator. textele atunci cînd a descoperit altele mai eficiente sau cînd cele existente au devenit plictisitoare sau sunt prea obositoare pentru studenţi (concretizăm. unii dintre ei avînd caracter inedit şi imprevizibil. Din acest considerent. preşcolar. bazîndu-ne chiar pe propria experienţă universitară. preliceal. care îl ajută în atingerea scopului pe care îl urmează prin profesiunea sa. trebuie să fie un inovator care modifică sau înlocuieşte strategiile. ceea ce va facilita înţelegerea. pasiune şi dăruire. În acest sens. deoarece elanul său contagios cuprinde procesul educaţional în general. stabilim că cadrul didactic universitar trebuie să fie un entuziast nu doar în ceea ce priveşte cursul pe care îl ţine. şi nu altul. Nicola afirmă că ”este mai bun decît un profesionist. trebuie să poată adapta predarea la diferite stiluri de învăţare şi în rezultat să prezinte subiectul din variate unghiuri de vedere. Anume măiestria înseamnă a acţiona diferenţiat de la o situaţie la alta în funcţie de factorii noi ce intervin. tact şi măiestrie pedagogică. observăm că în opinia noastră un cadru didactic universitar trebuie să dispună de competenţe. cadrul didactic universitar inventînd diverse combinaţii de tehnologii. p. cît şi preuniversitar. dar şi pentru a le transmite în mod eficient cunoştinţele sale. care de asemenea are un rol distinct în formarea portretului unui cadru didactic atît universitar. creînd imaginea unui profesor pozitiv şi profesionist. [4. este un artist în meseria sa”. Un profesor model. Manifestînd atitudini pozitive. Despre pedagogul care posedă măiestrie pedagogică. totodată. îmbinîndu-le în activitate pentru a menţine viu interesul studenţilor.

imaginaţie şi entuziasm. înţelegători. În acest fel. în abordarea modelului cadrului didactic de a face referire la necesitatea profesorilor de a avea randament în prestaţia efectuată şi. [3] Considerăm oportun prezenţa în cadrul modelului profesorului universitar. stimulatori. dar şi pentru viitoarea activitate profesională. 5 . Este de dorit. iar comportamentul studenţilor este şi el mai productiv sub influenţa acestui tip de stimulare. sociabili. care transformă fiecare cadru didactic universitar într-un model propriu. 109] Cu toate acestea vom stabili. fiind opus structurii care se defineşte prin inerţie şi rutină. şi a caracteristicii conform căreia acesta ar trebui să ştie cînd şi cum să recurgă la umor.asistenţă. Astfel. să întreţină relaţii personale bune”. cu vocaţia de a fi profesor. se afirmă că profesorii eficienţi trebuie să fie ”prietenoşi. veseli. cu stabilitate afectivă. În general. Această abilitate a profesorului de a evalua realist trebuinţele celui care învaţă implică capacităţi empatice. Studenţii cu un puternic impuls cognitiv vor fi stimulaţi de acest model al profesorului. determinăm că fiecare student îşi poate avea propriul model al profesorului universitar la cursurile şi seminarele căruia le frecventează din plăcere şi interes. virtuoşi. de asemenea în funcţie de exigenţele. în acest fel contribuind la crearea unei perioade de recreare. după care studenţii obţinînd un anumit grad de dinamism şi positivism. stimulativi. [4. inventivi şi entuziaşti faţă de materia pe care o predau au mai mult succes. care pînă la urmă poate fi ideal pentru un student sau altul. cu unele abilităţi şi capacităţi ereditare transmise. vor putea continua activitatea de studii sau cercetare. deoarece aceste cadre didactice sunt capabile să genereze efervescenţă intelectuală. considerăm că profesorii plini de viaţă. cu unele competenţe învăţate şi obţinute prin muncă asiduă pentru cei care vor cu adevărat să profeseze sau cu multe alte aspecte caracteristice. aşteptările şi capacităţile acestuia. ei trebuie să valorizeze relaţia cu studenţii. pentru că magistrocentrismul şi/sau pedocentrismul nu mai sunt orientările dominante. deoarece fiecare profesor reprezintă o personalitate cu trăsăturile sale proprii. fără a-1 considera un factor ce ar distrage atenţia sau ar periclita educaţia (profesionalizarea). suntem de părerea că cadrul didactic universitar ar fi bine să se caracterizeze prin putere de stimulare. să fie ”plini de viaţă. în rezultat obţinînd cunoştinţele şi abilităţile care îl satisfac. profesorul dezvoltă astfel responsabilitatea studenţilor pentru actul de învăţare şi încrederea în propriile forţe. De asemenea. că nu există un anumit model ideal al cadrului didactic universitar. să creeze conflicte cognitive. să capteze interesul prin elemente de noutate. inventivişi entuziaşti faţă de materia pe care o predau”. respectiv de transpunere în situaţia studentului şi dorinţa de a-l înţelege de pe poziţiile lui.

moralitatea. cu toate generaţiile. creativitatea. religios. se formează viitorul intellectual.a. comunicativitatea. dorinţa de a avea familie proprie. integrare profesională.În concluzie. autocontrolul. probleme general-umane şi sociale. independenţa. constituie o cale de afirmare a sa. competenţa. dezvoltare. în general. Tot la acestă etapă creşte interesul faţă de problemele morale. etc. etic. perseverenţa. identificăm că beneficiarul procesului de formare profesională (studentul/masterandul). motiv pentru care fiecare dispune de posibilităţi 6 . obiectivitatea şi nu în ultimul rînd. maturizare socială. MODELUL STUDENTULUI/MASTERANDULUI Timpul petrecut în universitate coincide cu a doua perioadă a tinereţii sau cu prima perioadă a maturităţii. pun accent pe pregătirea profesională. modul de viaţă. dobîndirea de roluri. ca scopul. simte nevoia ca produsul activităţii sale să aibă o reverberaţie socială. evoluţie şi realizare. care se deosebeşte prin complexitatea stabilirii caracteristicilor personalităţii. Trăsătura caracteristică a dezvoltării la această etapă este faptul că se încearcă de a dezvolta acele calităţi care nu puteau fi atinse în învăţămîntul preuniversitar. asigurarea unui statut social şi profesional. elaborarea de lucrări personale sau pe teme solicitate de profesori. mulţi studenţi mai sunt şi/sau se simt încă adolescenţi neasumîndu-şi încă responsabilitatea de a fi adult. reflexivitatea asupra a ceea ce învaţă. tactul pedagogic. şi în general se orientează spre creativitate. pregătirea de nivel superior. fără a fi nemijlocit legată de societate. loialitatea. manifestă înclinare către specializare. cunoscînd-o şi punînd astfel în valoare. ş. inteligenţa.. şi pentru că este un actor constant al mediului universitar. interese culturale generale. relaţii sociale largi. adîncirea studiului unui domeniu. etc. ca devenire. fiinţa umană. cultural. Pentru student. vigoare fizică şi spirituală. caută şi doreşte de a găsi la cadrul său didactic universitar: empatia. iniţiativa. Astfel. studentul. tendinţa de a avea raporturi cu adulţii şi. care-i poate fi indiferentă sau nesemnificativă. intelectual. anume în perioada studiilor superioare. datoria. dorind să descopere o cale de afirmare. În acelaşi timp. ca elemente ce sunt necesare a discerne valoarea şi modelul profesoral. respectiv: siguranţa. [2] Aceste întrepătrunderi de atitudini apar pe fondul concepţiei studentului că are puterea de a schimba lumea. adică ca personalităţi distincte. În acest balans între sine şi social. defineşte o lume spre care trebuie cu toată siguranţa şi responsabilitatea să pornească. prin profilul său psiho-social. insistenţa. fapt care determină ca tensiunea dintre sine şi lume transpare la el într-o manieră mai complexă decît la alţi tineri. [2] Totodată nu uităm să stabilim că studenţii vin în mediul universitar total diferiţi atît ca aspect fizic. dragostea.

îşi fac ordine prin geantă. soluţiilor. Ei pierd o groază de timp axîndu-se pe nişte nimicuri. pur şi simplu. care se manifestă.specifice de studiu. decît alţi studenţi. ajustîndu-se uşor noilor circumstanţe. 2. prin posibilitatea de a formula clar gîndul. vorbesc neîntrebaţi. Sistenul nervos dinamic . fiind lăsaţi să lucreze individual. Sistem nervos slab . pregătirii lecţiilor pentru a doua zi etc. prin frica de nereuşite şi de a nu părea ridicoli. improvizînd. Sînt capabili să însuşească repede şi eficient noul material de studiu. şi anume: 1. caracterizîndu-se printr-o schimbare frecventă a dispoziţiei. Este plin de energie. "din mers" schimbînd logica reflecţiilor. aceste persoane nu au suficientă încredere în sine. întrebărilor. Sistemul nervos puternic . analizează şi triază rapid variantele de soluţionare a problemelor. aproape că nu întîlneşte greutăţi. ceea ce îl fac să fie foarte abil şi descurcăreţ. la rîndul ei. tot timpul liber al acestor studenţi este dedicat instruirii. este foarte îngrijit. pe care. 4. precum şi a-l dezvolta pe parcursul răspunsului. Incluzîndu-se într-o activitate. şi asta pentru că pentru ei este plictisitor să fie implicaţi doar într-o activitate. Ei se mişcă întruna. Unui asemenea student îi place însăşi procesul de stabilirea a ordini. ascultător. se şoşotesc cu vecinii. Pentru a demonstra acest raţionament vom face referire la portretul pedagogic al studentului. Studentul cu un sistem nervos puternic se deosebeşte printr-o eficienţă maximală în utilizarea timpului. periclitîndu-le bunul mers al activităţii de învăţare. Aceşti studenţi sînt capabili să ia decizii "din mers" sau să şi le schimbe pe cele precedente. pentru ei este într-adevăr dificil să realizeze progrese şi să obţină succese. ascut creioane. se pot îndepărta de standarde. repară stilouri etc. Ca şi consecinţă a acestor aspecte delicate. ce nu are probleme de concentrare în cadrul procesului de învăţare şi impresionează prin uşurinţa cu care asimilează informaţia nouă.de cele mai dese ori. Sistemul nervos inert – asemenea studenţi sînt foarte liniştiţi. prin schimbarea ideilor. se orientează cu uşurinţă în noul conţinut. se deosebeşte prin faptul că este uşor impresionabil. avînd capacitatea de a realiza în una şi aceiaşi perioadă de timp mai mult. alţi colegi nici nu le7 . de altfel. (ei. 3. Activitatea intelectuală se caracterizează prin rapiditatea procesului de gîndire. Deseori. nu reuşesc să facă mai mult nimic altceva). De cele mai dese ori. trece uşor de la o activitate cunoscută la una absolut inedită. Orice situaţie imprevizibilă îi perturbă enorm. în dependenţă de tipul sistemului nervos. care nu poate participa un timp mai îndelungat la activităţi dinamice. este un student încrezut în sine. apropiindu-se de pedanterie. fără o chibzuire prealabilă.asemenea studenţi. întotdeauna este gata să acţioneze. ei nu sînt predispuşi să se implice în activităţi eterogene. precaut.de cele mai dese ori este un student liniştit. să se adapteze repede şi fără mare greutate la noi condiţii. mult timp nu se pot apuca de lucru: întotdeauna va exista ceva care să le sustragă atenţia.

ar fi observat. sfera volitivă. Vorbirea lor nu este grăbită. toate acestea putînd fi uşor manipulate. caracter. trăsăturile constituţionale. inteligenţa. temperament. fără a fi învăţate. cunoaşterea cărora face posibilă căutarea modalităţilor viabile de desfăşurare a unui proces de studiu de formare profesională efficient şi calitativ. conform căreia studentul actual este multilateral. ş. însă de cele mai dese ori acestea rămîn pe hîrtie.a. [3] Observăm. care împreună cu temperamentul. ci din contra. chiar mai multe decît cunoştinţe. vîrstă. cu iniţiativă. total diferite de acestea. autocunoaşterea. dar şi modificate prin dezvoltarea unor noi deprinderi. autocritic. studenţii actuali au multe ambiţii. vizează opinia profesorilor. activ. sfera afectivă. este încetinită. rolul important al sistemului nervos în determinarea abilităţilor şi capacităţilor de învăţare a studentului. deoarece dacă nu ar fi lenea (cum afirmă multe cadre didactice) atunci studenţii ar fi elevi ideali ai profesorilor. dezvoltarea intelectuală. observăm că modelul psihologic la studentului este format din aptitudini. autocontrol. deoarece pot foarte uşor face rost de informaţii. întotdeauna în mişcare şi în căutare de peripeţii. spaţiul social de abitare. energic. dar şi vîrsta constituie elementele formării personalităţii studentului. [6] În concluzia celor prezentate mai sus. care pot fi realizate doar prin experimentare. 8 . ş. iar mimica şi limbajul nonverbal practic lipsesc.a. interese. Un alt aspect în formarea modelului studentului. instruire. harnic şi stăruitor. De asemenea.

Pioneratul i se atribuie lui H. posibilitatea de a monitoriza produsele şi procesele cunoaşterii. pioner fiind considerat John Flavell (1976. conştientizarea propriilor activităţi de cunoaştere. inteligenţă. Prezentaţi schematic etapele medierii cu adoptarea lor la o speţă concretă de soluţionare a unui litigiu de familie. o exploatează”. p. manierei de a gîndi. o tratează. vom prezenta un şir de sarcini. gîndire. [1. motivaţie şi afectivitate. controlul operaţiilor mentale şi al produselor acestora. [1. Temeiurile ei o găsim în percepţie. alegere. 1981).SARCINI DE COGNIŢIE ŞI METACOGNIŢIE Din puncte de vedere semnatic. gîndirea despre propriile gînduri. Sarcini metacogniţie: 1. cogniţia fiind definită ca un ”act de cunoaştere prin care un organism dobîndeşte informaţie. memorie. mecanismele de reajustare sau reechilibrare a mersului cunoaşterii. decizie. Stabiliţi etapele medierii. 1977. în 1951.108] Pentru a demonstra caracterul aplicativ al acestor două procese ale cunoaşterii educaţionale.108] Metacogniţia a apărut ca termen ceva mai tîrziu. p. limbaj. formulate în baza unei discipline de studiu caracteristice domeniului de formare profesională ”administraţia publică”. 3. Enumeraţi principiile procesului de mediere. Pieron. Definiţi noţiunile: mediere. a părut mai întîi termenul de cogniţie. 2. selecţie. mediator. Esenţial este că în psihologia educaţiei cogniţia subliniază importanţa proceselor mentale care ne afectează comportamentul şi ne ajută să înţelegem lumea din jurul nostru. DISCIPLINA: Medierea şi negocierea în prestarea serviciilor publice Sarcini cogniţie: 1. 9 . Focalizările centrale în metacogniţie vizează gîndirea asupra modului. negociere. care rezolvă problema separaţiei artificiale dintre cogniţie.

6.com/. Самигуллина Г. Neacşu Ioan. 2007. Vlădescu Ionuţ. Elaboraţi un joc de rol privind desfăşurarea unui proces de mediere pe baza unui conflict administrativ.ro/bdPublicatii/CarteStudenti/P/Pasca-Consilierea_psihologica. 5. http://www. 2010. Психологический портрет современного студента // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.pdf..Ю. Vali Ilie. Profilul profesorului eficient // www. . 3.А. Profesorul-o analiză multireferenţială // Studia Universitatis. Consilierea pedagogică în mediul universitar. Terzi Dana. -Chişinău: CEP USM. Н. relaţie de simpatie şi empatie // Studia Universitatis. Maria Dorina. 2.scribd.bjmures. 2007.3. nr.. BIBLIOGRAFIE 1. -Chişinău: CEP USM. Redactaţi un contract de mediere privind iniţierea medierii pentru un conflict la alegere. Introducere în psihologia educaţiei. Relaţia profesor-elev.9. Таловская 10 . Paşca 2007 // 3./49844223-Dana-Terzi 4. 2010. nr.Iaşi: Polirom. нр.9.2..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful