Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ?

(I) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras, o convertită la Ortodoxie, face o mică incursiune în lumea catolică, printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. O lume necunoscută nouă, ortodocşilor, care ne zugrăveştecalea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea, după cugetul lor omenesc, noi obiceiuri, învăţăminte şi chiar dogme În afară de Walsingham din îndepărtatele mele zile anglicane, locurile sfinte ale Maicii Domnului nu m-au interesat niciodată cu adevărat. Fireşte, aveam cunoştinţă de câteva dintre cele mai importante – Lourdes, Fatima şi mai recent Medjugorje – şi ştiam că în timp ce mulţi oameni (majoritatea romano-catolici, bineînţeles) credeau că aceste apariţii sunt un semn direct din Rai, alţii (în principal, protestanţii) le socoteau un fel de halucinaţie sau chiar înşelare drăcească. Nefiind o credincioasă a Bisericii Romano-Catolice, nu am simţit vreo obligaţie sau înclinaţie să mă gândesc prea mult la ele. Dar aflând că un preot ortodox a fost în pelerinaj la Lourdes şi că soţia altui preot ortodox a organizat o vizită anuală a unui grup de femei ortodoxe la Lourdes, mi-a fost stârnit interesul şi am început să simt o constrângere puternică să cercetez îndeaproape apariţiile Maicii Domnului şi locurile în care se petrec acestea. Principala mea sursă de informaţii cu privire la apariţii şi locurile lor au constituit-o cărţile scrise de autori romano-catolici. Am fost extrem de surprinsă să aflu cât de numeroase sunt şi în final m-am limitat doar la 15, cu un interes special faţă de Medalia Minunată, La Salette, Lourdes, Fatima, Garabandal, Zeitoun, Medjugorje, Hriushiw. Nu am luat deloc în considerare Walsingham, deoarece pare a face parte dintr-o categorie întrucâtva diferită, prin aceea că motivul existenţei ei este o cinstire deschisă a tainei Întrupării, cu Fiul lui Dumnezeu ca figură centrală. Cel mai devotat protestant cu greu ar putea avea ceva de spus faţă de această intenţie, oricât de mult ar dezaproba modul particular în care este adusă această cinstire. Cu cât citeam mai mult, cu atât deveneam mai convinsă de faptul că întreaga problemă era mult mai complexă decât a alege pur şi simplu între revelaţie dumnezeiască, pe de o parte, şi înşelare drăcească, pe de alta. Mai mulţi factori păreau a avea un rol în diversele grade de însemnătate ale diferitelor locuri: factorii psihologici, problema manipulării ecleziastice şi a implicării papale, elemente naţionaliste şi politice, prezenţa a ceva mult mai vechi decât creştinismul, anume a venerării unei zeiţe, şi, în final, posibilitatea unei conexiuni cu sincretismul new-age şi neo-păgânismul. Un aspect care m-a interesat în mod special, şi căruia se pare că i s-a acordat puţină atenţie, a fost problema fenomenului solar adeverit că se petrece la cele mai multe din locuri de la Fatima încoace. Nici nu mi-a trecut prin cap că acest lucru mă va duce pe un tărâm al OZN-urilor ! Toate concluziile la care am ajuns în cele din urmă – şi uneori ele păreau a fi mai mult întrebări decât răspunsuri, şi multe probleme mărunte care nu s-au legat – sunt doar rezultatul raţionamentelor mele. S-ar putea ca cei care sunt mult mai în măsură să judece aceste chestiuni decât mine să interpreteze lucrurile într-o lumină diferită. Tot
1

ceea ce urmează a fost mai degrabă o explorare, decât orice altceva. Când am început, nici nu mi-a trecut prin cap unde vor duce în final cercetările mele. O scurtă trecere în revistă a locurilor menţionate mai sus ar putea fi de ajutor în oferirea unei perspective generale. Unele apariţii ale Maicii Domnului 1) Medalia minunată În jurul anului 1295, Duns Scotus, un franciscan scoţian de la Oxford, apăra imaculata concepţie a Maicii Domnului (1) împotriva lui Thomas d’Aquino şi a dominicanilor. Pe la 1708, sărbătoarea imaculatei concepţii era declarată a fi o zi sfântă universală de obligaţie. În 1830, Catherine Laboure, o tânără monahie din Paris, a avut o viziune a aşa-numitei Medalii minunate. Ea era aplecată către a avea viziuni, văzând deja inima Sfântului Vichentie, pe Domnul nostru în sfintele taine, şi pe Hristos Împărat. Fiind foarte dornică de a o vedea şi pe binecuvântata Fecioară, ea a cerut Sfântului Vichentie să mijlocească pentru aceasta şi dorinţa i s-a împlinit. Un copil mic în alb (îngerul ei păzitor) a condus-o către capela mânăstirii târziu în noapte, unde ea a văzut-o, a vorbit şi a atins-o pe Doamnă. Ulterior, în acelaşi an, Doamna, îmbrăcată în alb, stătea în capelă cu un şarpe sub picioarele ei, înconjurată de un chenar oval, pe care scria: ,,Maria, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi, care scăpăm la tine”. Un glas a povăţuit-o pe Catherine să aibă o medalie bătută, care va da mari daruri celor care o poartă. Reversul medaliei urma să înfăţişeze un ’M’, pus peste o cruce, împreună cu inimile lui Iisus şi Maria. Catherine a continuat să audă glasul Doamnei în rugăciunile ei.

Capela Doamnei noastre a Medaliei minunate se află pe Rue du Bac, Paris. Tot acolo se află relicvele lui Catherine Laboure. De-a stânga şi de-a dreapta

2

statuii Maicii Domnului se pot vedea faţa şi reversul medaliei Medalia a avut un succes enorm şi a condus la o creştere a încrederii în rugăciunile Fecioarei, mijlocitoarea tuturor darurilor, şi la o cerere populară crescută ca imaculata concepţie să fie făcută dogmă oficială. În timp ce purta medalia pentru a face pe placul unui prieten catolic, evreul care mai târziu a devenit părintele Marie-Alphonse Ratisbone s-a convertit în 1842, după ce a avut o viziune cu Fecioara Medaliei minunate (fratele său era deja preot romano-catolic). El şi-a dedicat restul vieţii convertirii evreilor şi construirii Mânăstirii Ecce Homo a Surorilor din Zion, pe Via Dolorosa din Ierusalim. 2) La Salette, Franţa În 1842, în localitatea La Salette din Franţa, 2 văcari, un băiat de 11 ani, Maximin, şi o fetiţă de 14 ani, Melanie, au văzut o fulgerare bruscă de lumină din care a apărut o doamnă, îmbrăcată în alb şi auriu, cu o pălărie cu trandafiri pe cap. Ea era înconjurată de o lumină strălucitoare şi plângea. Doamna se tânguia că duminica a fost pângărită şi ţăranii blasfemiau pe sfinţi în înjurături (preotul din Ars şi alţi clerici se plângeau regulat chiar de aceste păcate în predicile lor). Dacă nu exista nici o îndreptare, aveau să fie mari nenorociri – recolta se va pierde, iar oamenii vor muri de foame – deoarece Doamna nu mai putea să-L oprească pe Fiul ei de la a-i pedepsi pe oameni. Discursul apariţiei era foarte asemănător cu o ,,Scrisoare căzută din Cer” care circula la acea vreme. Preotul de parohie a declarat că Doamna este binecuvântata Fecioară; apariţiile au fost apoi confirmate de episcopul de Grenoble, şi au început pelerinajele. Melanie s-a călugărit şi a continuat să aibă viziuni şi revelaţii. Maximin a încercat să devină preot, dar nu a reuşit, şi era întotdeauna dator.

Sanctuarul Doamnei noastre din La Salette, Franţa, aflat în Alpii francezi 3) Lourdes, Franţa
3

fetiţa de 14 ani Bernadette Soubirous a văzut . unde Bernadette a văzut-o pe Maica Domnului.tânără fată drăguţă în rochie albă şi cu văl.În 1854. a fost autorizat cultul Doamnei noastre din Lourdes şi au fost puse în mişcare planurile pentru construirea unui sanctuar. Doamna a declarat că numele ei este . Luată la întrebări. care ducea un rozariu (2) în mâna sa. La Peştera Massabielle. ea a spus că viziunea semăna foarte mult .. ci în următoarea.la haine şi la chip cu binecuvântata Fecioară din biserica parohială ...ceva alb având conturul unei fete”. adeverind astfel dogma recent definită. Bernadettei i s-au încredinţat 3 . dar vie şi înconjurată de lumină”.secrete”. cu o eşarfă albastră şi un trandafir galben la fiecare picior”. Lourdes. în 1858. Franţa. ea a dezvoltat aceasta într-o . într-o manieră foarte politicoasă. Doamna.... autorităţile ecleziastice şi-au asumat răspunderea. sau Domeniul (după cum este cel mai bine cunoscut acest loc de pelerinaj catolic). este construit deasupra Peşterii Massabielle. i sa cerut să se roage pentru îndreptarea păcătoşilor şi a spus că Doamna i-a făgăduit fericirea. şi chema la pocăinţă. imaculata concepţie a Maicii Domnului a devenit articol oficial de credinţă în Biserica Romano-Catolică. Bernadette a rostit rozariul şi a intrat în transă. nu în această lume. grăia în dialectul local. În octombrie următor. Mai târziu încă. între 11 februarie şi 16 iulie a avut loc o serie de viziuni care s-au încheiat cu întemeierea celui mai renumit loc sfânt al Maicii Domnului. despre care se ştia deja că există. Apariţia a cerut o procesiune şi o capelă şi a învăţat-o pe Bernadette să sape după un izvor.. Bernadette a fost canonizată. Domeniul are 51 hectare şi include 22 de locuri de închinare 4 . În 1933. urmarea fiind că apariţiile au fost confirmate ca fiind ale binecuvântatei Fecioare. Sanctuarul Doamnei noastre din Lourdes. După doar 4 ani.Eu sunt imaculata concepţie”.

de 10 ani. Unii dintre martori au rămas aproape 2 ore în ploaia torenţială.. rostind rozariul. anticipându-se numărul imens de pelerini. Aceasta este singura apariţie cunoscută a Mielului. Viziunea era în forma unui tablou. Irlanda În august 1879. Portugalia. 3 veri care erau cu toţii tineri ţărani păstori – Lucia. cu un altar pe care stătea un Miel. Papa Pius al XII-lea a binecuvântat stindardul Knock în Bazilica Sfântul Petru şi a dat permisiunea pentru încoronarea Doamnei noastre din Knock. în apropiere de Fatima. Sfântul Iosif şi Sfântul Ioan Evanghelistul înveşmântat ca un episcop şi după câte se pare propovăduind. dar cumva locul nu a atins niciodată mare popularitate. zugrăvind apariţia care a avut loc aici. Portugalia În 1917. Papa Ioan al XXIII-lea a dăruit o lumânare binecuvântată. Statui înlăuntrul bisericii din Knock. În 1960. şi Jacinta. Nu se mişcau. şi 3 personaje: Fecioara încoronată. Irlanda. iar în 1967 Papa Paul al VI-lea a reînnoit indulgenţele pentru pelerini şi cei asociaţi cu locul. Nu scoteau nici un cuvânt. atât doar că din când în când păleau şi apoi reapăreau. în 1879 5) Fatima. la Cova da Iria. a ridicat biserica la statutul de bazilică şi a dăruit Trandafirul de Aur (3).4) Knock. de 7 ani – au văzut străluciri ca fulgerul după care . 15 persoane cu vârste cuprinse între 6 şi 75 de ani au văzut o apariţie pe frontonul sudic al bisericii parohiale din Knock. de 9 ani. Francisco. O pistă de aterizare internaţională a fost construită în cele din urmă. În 1954.o mică doamnă drăguţă” a apărut deasupra 5 . Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat Knock în anul centenar. Personajele erau puţin în afara zidului bisericii şi la aproape 2 picioare deasupra pământului. cu îngeri plutind deasupra.

. Fatima.din Cer”. Ploaia a încetat şi când Lucia a strigat: . Luciei i s-au spus . Doamna a făgăduit să facă o minune în octombrie. Lucia a devenit monahie. Alţii raportau fenomenele solare. şi 6 .până la sfârşitul lumii”.000 de oameni s-au adunat la Cova. Lucia a fost bătută de mama ei că spune minciuni. o zi cu o ploaie torenţială. ea a spus că Lucia şi Jacinta vor merge în Rai. Potrivit unui preot romano-catolic. Aceasta nu a fost văzută de oricine din mulţime. cu toate că unii oameni aflaţi la 10 km depărtare de Fatima au văzut. Copiilor li s-a spus să vină în acelaşi loc în cea de-a 13-a zi a lunii în următoarele 6 luni. cade către pământ – făcându-i pe cei prezenţi să se teamă că era sfârşitul lumii – ca apoi să se întoarcă la locul său. o . dar nu a vorbit niciodată cu Doamna. Portugalia Ca şi Melanie din La Salette şi Bernadette din Lourdes. mulţimea s-a holbat la soare care apărea că se roteşte. şi Domnul nostru).. Apoi ea a dispărut şi a avut loc renumita . în schimb. li s-a zis să spună rozariul şi să se roage în mod special pentru . Doamna noastră a Muntelui Carmel. dar ei au continuat să susţină povestea lor. Ca răspuns la întrebările Luciei..trebui să spună multe rozarii”.ploii de trandafiri” ce a urmat morţii Theresei de Lisieux.Priviţi la soare !” (în care ea pretindea că vede. Băiatul Francisco nu a putut vedea la început viziunea şi nu a auzit nimic niciodată. asemănătoare . Jacinta vedea şi auzea. declarând că ea era Doamna noastră a Rozariului şi că războiul se va sfârşi în acea zi (în realitate. apoi li se va spune cine era Doamna şi ce vroia ea. o mulţime de 70. răspândeşte raze colorate. ei erau extrem de agitaţi. În alte ocazii.. Sfântul Iosif cu Pruncul.minune a soarelui”. pe Doamna noastră a Mâhnirilor.. de asemenea Francisco.unui copac... plângând şi rugându-se.secrete” şi a văzut o viziune înspăimântătoare a Iadului. iar administratorul local ateu i-a interogat pe copii şi i-a întemniţat timp de 2 zile. dar altul era în purgatoriu .a fi salvaţi din focurile Iadului”.. stând în genunchi.. nu s-a sfârşit decât 13 luni mai târziu).ploaie de flori”.sferă luminoasă”. atât în timpul apariţiilor. care a spus că a venit . Un mic prieten de-al copiilor care murise de curând era în Rai. merge în zigzag de la răsărit la apus. o . cât şi după aceea: un soare care arunca lumină în culorile curcubeului pretutindeni.. dar el va .stea pe timp de noapte” şi o . Pe 13 octombrie. Mica Floare (4). în aşteptarea minunii făgăduite. Doamna a apărut..

Lucia a dezvăluit mai multe încă. a se vedea scrierea Sfântului Ierarh Ioan Maximovici.îngerul păcii” şi i-a învăţat să se roage pentru necredincioşi cu frunţile atingând pământul. şi convertirea Rusiei a fost făgăduită necondiţionat. rozariul este un şirag de mărgele în formă de cerc. au luptat împotriva credinţei în imaculata concepţie. 2.. . ca un tânăr de 15 sau 16 ani.. Papa Ioan al XXIII-lea a deschis plicul sigilat ce conţinea cel de-al treilea secret de la Fatima. care s-a prezentat a fi . şi relatând că Doamna a avertizat cu privire la un mare semn al unei nopţi luminate de o lumină necunoscută care va anunţa o teribilă pedeapsă dumnezeiască. dar a refuzat să-l dezvăluie. 2021).nici convertirea lumii nu a fost atribuită necondiţionat Golgotei însăşi” ! Papa Ioan Paul al II-lea a repetat consacrarea în 1981. În 1960.Bucură-te Marie”. care a crescut în amănunte şi a inclus apariţii anterioare ale unui înger. în anul 1854. Pentru o imagine de ansamblu asupra acestei dogme.mai alb ca zăpada”. pe care se spune . În 1941-42. Doamna i s-a arătat cu Pruncul în braţe şi cu mesajul că ar trebui răspândit devotamentul faţă de Inima neprihănită (5). În 1915. 24-25). În practica romano-catolică. islamism. el le-a spus că era îngerul păzitor al Portugaliei. şi că . printre care Bernard de Clairvaux (1090-1153) şi Thomas d’Aquino (12251274). Rozariul este folosit în multe religii: creştinism. şi are boabe mari. Apoi în 1929. partea a IV-a (nr.. Potrivit tradiţiei catolice. Doamna a poruncit ca Rusia să fie consacrată Inimii neprihănite – aceasta era prima menţionare a Rusiei.Cinstirea Maicii Domnului în Tradiţia ortodoxă”. scriind o descriere a viziunii sale înspăimântătoare a Iadului din 13 iulie 1917. aproape transparent” şi le-a dat copiilor sfânta împărtăşanie. Trandafirul de Aur este un ornament de aur împodobit.prea sfintele Inimi ale lui Iisus şi Mariei” aveau planuri pentru ei. cu o cruce. În 1937. binecuvântat în fiecare an 7 . şi boabe mici. Mai târziu tot în 1916. el rămâne nedivulgat.. credinciosul poate medita la o serie de evenimente din viaţa Mântuitorului şi a Maicii Sale. în timpul rozariului. el a apărut . între aceste serii rostindu-se şi alte rugăciuni. ţipete de durere şi disperare. Pruncul a apărut singur. demoni negri.. hinduism. Mai târziu în 1916. . partea a V-a (nr. în termeni obişnuiţi de flăcări roşii. 22-23) şi partea a VI-a (nr.asemenea Melaniei a continuat să aibă viziuni şi revelaţii. Imaculata concepţie a Maicii Domnului este o dogmă catolică.asemenea unei persoane învăluite într-o pânză”.. În 1925.ca un nor cu formă omenească. mulţi erudiţi catolici. mai alb ca zăpada. Conciliul Vatican II a recunoscut în mod oficial apariţiile şi cultul Doamnei noastre de Fatima. care susţine că sufletul Maicii Domnului a fost fără păcatul originar încă din clipa zămislirii sale. Termenul se aplică şi rugăciunii însăşi. Întrucâtva sceptic. îngerul s-a arătat . Aceasta a fost făcută în 1952 de către Papa Pius al XII-lea. budism. care ar putea fi îndepărtată doar prin consacrarea Rusiei Inimii neprihănite. Lucia a scris o istorisire detaliată a apariţiilor. că ei trebuie să se roage şi să aducă ca jertfă tot ce fac (asemănător Theresei de Lisieux) pentru ca pacea să vină. Anul următor. Notele aparţin traducătorului 1. numite misterele rozariului. Mai înainte ca ea să fie declarată dogmă oficială a Bisericii. Rozariul este un şirag de mărgele sau o împletitură cu noduri folosită pentru a număra rugăciunile. în 1916.. pe care se spune Tatăl nostru. 3. preotul romano-catolic părintele Martindale a subliniat că ..

de papă în Postul Mare. Făcut de unii dintre cei mai cunoscuţi bijutieri italieni şi conţinând uneori până la 5 kg de aur cu safire, trandafirul de aur este dăruit ca semn de afecţiune şi respect unei persoane deosebite sau unei biserici, guvern etc. 4. Therese de Lisieux (1873-1897), numită Mica Floare a lui Iisus, a fost o călugăriţă carmelită franceză, care a devenit una dintre cele mai iubite sfinte ale Bisericii Romano-Catolice. I s-au atribuit multe minuni după moarte şi a fost canonizată în 1925. 5. Inima neprihănită – reprezentată ca inima lui Iisus Hristos care sângerează, în general înconjurată de o coroană de spini – este o practică de evlavie la romanocatolici. Se pare că ea datează din secolul al XI-lea şi a devenit oficială în secolul al XVII-lea, după ce Margaret Mary Alacoque (1647-1690), călugăriţă franceză, a avut o viziune în care i-a apărut Iisus şi i-a cerut ca inima Sa să fie cinstită astfel. Închinarea la sfânta inimă este o formă de nestorianism, erezie din secolul al IV-lea, condamnată de cel de-al III-lea Sinod Ecumenic de la Efes, din 431. Iniţiatorul ei, Patriarhul Nestorie al Constantinopolului, separa firea dumnezeiască de cea omenească din persoana lui Hristos, într-atât încât susţinea că dumnezeirea trebuie cinstită separat. Sfinţii Părinţi ai Bisericii spun că Mântuitorul trebuie cinstit în Persoana Sa dumnezeiesco-umană şi nicidecum nu se aduce cinstire separată celor două firi ale Sale. Prin urmare, este cu totul necuvenită cinstirea separată a firii omeneşti a lui Hristos, aşa cum se întâlneşte la catolici în sărbătoarea Corpus Christi sau în închinarea la sfânta inimă. Articol apărut în ,,Catacombele Ortodoxiei”, nr. 43/iulie-august 2008

Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (II) de Miriam Lambouras
Miriam Lambouras, o convertită la Ortodoxie, face o mică incursiune în lumea catolică, printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. O lume necunoscută nouă, ortodocşilor, care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea, după cugetul lor omenesc, noi obiceiuri, învăţăminte şi chiar dogme

6) Garabandal, Spania La Garabandal, Spania, au avut loc o serie de apariţii între 1961-1965, timp în care vizionarele, 4 fetiţe cu vârste cuprinse între 10 şi 12 ani, susţineau că s-au bucurat de 2.000 de apariţii ale Fecioarei şi Arhanghelului Mihail. Pe 18 iunie, în timp ce se jucau, după o fulgerare de lumină şi sunetul ,,tunetului”, Arhanghelul Mihail s-a arătat în prima din cele 9 apariţii din acea lună. Fetiţele l-au descris ca având vârsta de aproximativ 9 ani, îmbrăcat în azuriu cu aripi colorate în roz, oacheş, cu ochi închişi la culoare şi mâini şi unghii îngrijite. Luna următoare, urmărite de mulţimi de oameni, fetiţele au intrat într-o transă de 2 ore. A doua zi, în timpul altei transe, ele au văzut-o pe Fecioara în alb şi azuriu, cu o cunună de stele. Ea le-a vorbit despre încărcatul fânului cosit şi lucruri de fiecare zi. Uneori, ea se arăta cu Pruncul, pe care fetiţele aveau voie să-L ia în braţe. Transele durau de la câteva minute la 9 ore, şi când erau în transă, ele puteau da Fecioarei obiecte sfinte – rozarii, medalii şi crucifixe – să le sărute pentru pelerini. O mare mulţime a văzut ostia (6) apărând pe limba Conchitei, când Arhanghelul Mihail

8

a împărtăşit-o. Această ,,minune” a fost vestită dinainte.

Cele 4 fetiţe cărora li s-a arătat Maica Domnului Mesajele conţineau înştiinţări despre mari pedepse, care puteau fi prevenite doar cu multe sacrificii şi pocăinţă. Fetiţelor li s-a spus să cinstească adesea binecuvântatul sacrament (7) şi să caute să fie desăvârşite. În viitor, va fi o mare minune la Garabandal, care va fi văzută de papă şi de Padre Pio (care, bineînţeles, au murit fără să o vadă), iar Rusia va fi convertită ca urmare a acestei minuni. Un preot iezuit tânăr a avut o ,,viziune” a minunii, socotind acea zi în care a avut viziunea drept cea mai fericită zi din viaţa lui, iar a doua zi a murit fără întârziere. Se spune că Padre Pio a crezut în apariţii. Ierarhia locală nu a crezut în ele şi, la un moment dat, Conchita a mărturisit, în timpul unui interogatoriu foarte lung, că avea îndoieli cu privire la viziunile ei. Episcopul actual, numit în 1991, cere Romei să redeschidă cazul. Unii oameni au văzut soarele dansând pe cer şi o stea roşie cu o coadă ca de foc a fost văzută în timpul apariţiilor. Odată, Fecioara s-a arătat într-un nor misterios de ,,foc”. 7) Zeitoun, Cairo Din multe puncte de vedere, apariţiile de deasupra Bisericii Copte a Sfintei Maria din Zeitoun, Cairo, au fost cele mai interesante şi mai credibile. Ele priveau nu Biserica Romei, ci Biserica Coptă, iar episcopii copţi, inclusiv reprezentanţii patriarhului copt, se aflau printre milioane de creştini, musulmani, evrei şi necredincioşi, care de multe ori au fost martorii apariţiilor în decurs de 3 ani, între 1968-1971. Biserica Coptă a recunoscut aceste apariţii ca fiind apariţii adevărate ale binecuvântatei Fecioare Maria, ca şi Biserica Catolică Coptă, Biserica Greco-Catolică şi conducătorul din acea vreme al Bisericii Evanghelice şi purtătorul de cuvânt al tuturor Bisericilor Protestante din Egipt. Chiar directorul Departamentului de informare generală şi reclamaţii al guvernului egiptean a înaintat un raport superiorului său, afirmând că era ,,un fapt incontestabil că binecuvântata Fecioară Maria s-a arătat deasupra Bisericii Copte din Zeitoun ...”. Vedenia păstra o tăcere desăvârşită. Nu existau nici un fel de ameninţări cu pedeapsa, insistenţe cu privire la dogmele şi practicile latine, avertismente apocaliptice şi transe. Apariţia se arăta pe cupolele bisericii vreme de aproape 2 ore şi mai mult o dată, întotdeauna noaptea, dar nu în fiecare noapte şi nu cu regularitate. Doamna apărea în lumină strălucitoare – atât de luminoasă încât trăsăturile ei nu puteau fi văzute cu claritate – care se revărsa deasupra bisericii. Ea era în mod invariabil precedată sau însoţită de ,,porumbei” luminoşi, ,,creaturi ciudate, asemănătoare păsărilor, făcute din lumină, care nu fâlfâiau din aripile lor, ci planau. Apariţia se mişca de pe o parte pe cealaltă a cupolelor, înclinându-se şi salutând mulţimile nenumărate de oameni, estimate uneori la 250.000 de persoane. Câteodată, ea îi binecuvânta sau întindea o ramură de măslin. Reprezentantul patriarhului a descris-o ca fiind ,,foarte tăcută, plină de slavă”. Din când în când, ea era văzută ţinând în braţe Pruncul, sau ca parte din sfânta familie (8). Toţi se rugau în felul lor: musulmanii recitau din Coran pe covoraşele lor de rugăciune, grecii spuneau rugăciuni, copţii cântau imne. ,,Porumbeii” erau întotdeauna menţionaţi de martorii oculari. Alte fenomene erau o ,,ploaie de diamante”, un nor roşu

9

incandescent şi nori de tămâie înălţându-se. Aveau loc vindecări spectaculoase şi autentificate medical, deşi, ca şi la celelalte locuri sfinte, acestea erau puţine în comparaţie cu mulţimea de oameni bolnavi.

Biserica coptă Sfânta Maria din Zeitoun, Cairo, unde au avut loc apariţiile Maicii Domnului între anii 1968-1971 8) Medjugorje, Iugoslavia Odată cu apariţiile care au început să aibă loc în 1981 la Medjugorje, Iugoslavia, a revenit atmosfera familiară a copiilor, transelor şi secretelor. Patru adolescenţi, 3 fete şi un băiat, de 15 şi 16 ani, au văzut o lumină pe o coastă de deal într-o seară de iunie. În lumină era o femeie tânără ţinând în braţe un copil. Ea i-a chemat, dar ei au fugit. În seara următoare, ei s-au întors cu încă doi prieteni, o fată de 16 ani şi un băiat de 10 ani, şi au văzut cu toţii, pe dealul de peste drum de această dată, aceeaşi lumină puternică înconjurând femeia ca şi cum ea ar fi fost ,,îmbrăcată în soare”, dar ei erau prea speriaţi ca să se apropie de ea. În cea de-a treia seară, cei 6 tineri erau însoţiţi de o mulţime de 5.000 de oameni. După trei fulgerări de lumină, Doamna s-a arătat, dar numai cei 6 o puteau vedea – cu părul închis la culoare, ochi albaştri, cu un veşmânt cenuşiu, cu o cunună de stele, stând pe un nor alb chiar deasupra pământului, atât de aproape că ei puteau să o atingă. Una dintre fete, luând un vas cu apă sfântă, a spus arătării: ,,Dacă eşti satan, pleacă” şi a primit răspunsul: ,,Sunt Fecioara Maria”, veniţi să vă ,,convertiţi şi împăcaţi”. Mai târziu, ei au văzut-o într-o cruce de lumină colorată în culorile curcubeului, tristă şi repetând”: ,,Pace, pace. Împăcaţi-vă”.

Medjugorje este un oraş localizat în Bosnia-Herţegovina, la aproape 25 km sud-vest de Mostar şi aproape de graniţa cu Croaţia. În limba croată, Medjugorje înseamnă ‘între munţi’, iar cei 6 tineri care au avut viziunile cu Maica Domnului sunt croaţi. Deşi aflat în BosniaHerţegovina, Medjugorje are o populaţie etnic omogenă, de peste 4.000 de croaţi. În

10

Tinerilor le-au fost date 10 secrete. în noua biserică fastuoasă. nu oricine din mulţime a văzut-o pe Fecioara: mulţi. postirea în zilele de miercuri şi vineri şi respectul pentru alte religii. biserica parohială Sfântul Iacov din Medjugorje. O femeie înveşmântată în negru. Nu este clar dacă toţi oamenii au auzit mesajele sau dacă ele erau transmise prin fata de ţăran. S-a afirmat că au loc vindecări şi s-au raportat diferite fenomene. a sprijinit cu entuziasm pe vizionari. care au afirmat de îndată că trebuie să fie Bogorodiţa (Născătoarea de Dumnezeu). cântând şi rugându-se. susţinut ulterior de arhiepiscopul de Split.Gospa” (Doamna) venea la tineri acasă.focuri” misterioase şi . Li se arătau viziuni ale raiului. inclusiv monahi şi monahii. Va fi un mare semn pe coasta de deal pentru a-i converti pe cei necredincioşi. 4 dintre cei 6 tineri aveau încă viziuni. Soarele s-a învârtit. convertire.. aveau loc slujbe de vindecare pentru pelerinii mulţi care veneau să-l vadă şi să vorbească cu omul care era confidentul vizionarilor. Medjugorje va fi ultimul loc unde ea se va arăta – toate vedeniile viitoare vor fi false. că se apropie timpurile din urmă. plâns şi leşin. tot aşa se crede că franciscanii minimalizează aspectele mai senzaţionale ale revelaţiilor Gospei. Gospa le-a spus văzătorilor că ea suferea din pricina păcătoşeniei omenirii şi că ea şi satan erau angajaţi într-o grea luptă pentru sufletele oamenilor. Autorităţile comuniste nu au reuşit să oprească mulţimile să meargă la Hriushiw şi Pravda a spus că este lucrarea extremiştilor care încearcă să distrugă perestroika. au fost văzute .. a cărei descriere a fost prezentată chiar la televizor pe 13 mai. o cruce de piatră de pe versantul muntelui. iar cineva a făcut un instantaneu al Fecioarei. el a fost trimis în parohia din Tihaljia. Întinderea mâinilor era însoţită de îmbrăţişare. Gospa le-a dat mesaje chemând la pace. Între 1981-1990. iadului şi purgatoriului (În rai. până când jumătate de milion de oameni au susţinut că au văzut-o pe Bogorodiţa. răsuna de zgomotul bocăniturilor în gratiile temniţelor. mai ales dacă ei erau bolnavi. 9) Hriushiw. dar preotul franciscan al parohiei.. În 1993. iar cuvântul . în timpul recitării rozariului. unde. spunând că ucrainenii au fost aleşi să-i aducă pe ruşi înapoi la Dumnezeu. Fecioara. vreme de câţiva ani. 10 milioane de pelerini din întreaga lume. s-a arătat în acea lumină.Mir” (pace) a apărut deasupra muntelui cu litere de lumină albă şi putea fi văzut de oricine din Medjugorje. un loc în negură. de asemenea luterani. au crescut fluviile de oameni care au curs către sat. înaltă de 30 de picioare. când ea ţinea Pruncul în braţe. în preajma căreia este amenajat locul de pelerinaj Vedenia s-a arătat săptămânal la aproximativ ora 6 după-amiază. anglicani şi ortodocşi. Părinte Jozo a fost întemniţat de autorităţile comuniste pentru activităţile sale legate de apariţii. Ea era îmbrăcată în cenuşiu cu un văl alb. cu un copil în braţe. Fostul episcop romano-catolic de Mostar a refuzat să accepte apariţiile ca fiind adevărate. înainte de conflictul bosniac. s-a tot rotit. care a fost examinată de un psihiatru şi declarată normală. rozariul unei femei s-a transformat în aur de 24 de carate în alt caz. A circulat seria obişnuită de relatări isterice: Hristos a fost văzut pe cer. Uneori. dar purta un veşmânt cu paiete aurii de Paşti şi de Crăciun.imagine. au fost la Medjugorje. Purgatoriul. În focurile iadului. o fată de ţăran de 13 ani din Hriushiw a văzut o lumină deasupra unei capele părăsite. De atunci încoace. urmată de câte 7 Tatăl nostru. Ucraina Ucraina a fost ţinutul vizionarilor vreme de secole. îngerii zburau. bărbaţii şi femeile erau de nerecunoscut ca fiinţe omeneşti). Cu siguranţă. Marina. iar oamenii în haine gri. pocăinţă. rugăciune – rostirea zilnică a Crezului. socotite a fi apocaliptice şi avertisment al posibilelor dezastre ce vor să vină. iar 11 . La eliberarea sa.curcubee” fără să fi plouat. de aniversarea apariţiei Maicii Domnului la Fatima. părintele Jozo.. rugându-se cu ei între 5 minute şi jumătate de oră. Ave Maria şi Gloria (o rugăciune locală) –. incluzând mulţi americani şi australieni. Fata le-a chemat pe sora şi mama ei. nu au văzut nimic. Conţinutul mesajelor părea a fi că Fecioara se mâhneşte pentru starea lumii. Aşa cum Vaticanul refuză să dezvăluie cel de-al treilea secret de la Fatima. . iar în 1987 se spunea că Fecioara s-a arătat în 15 locuri diferite. roz şi galbene umblau de colo până colo. Pe 26 aprilie 1987.

Notele aparţin traducătorului 6. biserici închinate sfintei familii etc. exista devoţiune chiar faţă de piciorul stâng al pururea Fecioarei şi faţă 12 . sau care încurajează cultul neortodox al devoţiunii faţă de părţi ale trupului – inimile lui Iisus şi Mariei (În secolul al XVII-lea.strălucire argintie”. în care se găseşte plinătatea credinţei universale – care este credinţa apostolică în toată puritatea şi integritatea sa – nu poate fi vorba de a accepta nimic contrar învăţăturii şi rânduielii ortodoxe.lumina lunii. 8. Sfintele Taine sunt expuse spre cinstire publică şi se fac procesiuni cu ele. iar lumina care înconjura apariţia era . sau sunt contrafăcute ? Crezând. Fiindcă ei au pătimit cel mai mult în vremea comunismului. noi obiceiuri. Dacă ei vor rămâne credincioşi papei. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. Rozariul este o mare armă împotriva lui satan. aşa cum credem. ucrainenii au fost aleşi ca apostoli să convertească Rusia.şuvoaie de lumină”.solară”.fosforescent”. şi cuvintele utilizate pentru a descrie lumina erau foarte asemănătoare: . Sfânta familie este alcătuită din Sfântul Iosif. O lume necunoscută nouă. ortodocşilor. care nu se mai împărtăşesc din acelaşi potir cu clerul (despre aceste diferenţe dintre rânduielile ortodoxă şi catolică. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase.fiica mea”. va fi dezvăluit cel de-al treilea secret de la Fatima. Închinarea la binecuvântatul sacrament (Sfintele Taine.ro/index. . ele au fost văzute de mulţi. şi dacă Rusia nu se va converti. va avea loc al treilea război mondial. face o mică incursiune în lumea catolică. nu . La romano-catolici există o cinstire aparte a sfintei familii. Articol apărut în . Dar nu a existat nici un spirit ecumenist la Hriushiw.Catacombele Ortodoxiei”. dar nu lumina lunii”. Aceasta trebuie să indice de îndată ca suspect orice loc sfânt sau apariţie care implică dogma imaculatei concepţii a Maicii Domnului. că Biserica Ortodoxă este Biserica.. învăţăminte şi chiar dogme Intervenţia dumnezeiască Vorbeşte cu adevărat Dumnezeu prin toate sau prin unele din aceste apariţii ? Sunt unele din fenomenele solare relatate semne autentice din Cer. Maica Domnului şi Pruncul Iisus.lunară”. .. o convertită la Ortodoxie. Mesajele nu erau favorabile reducerii tensiunilor dintre uniaţi şi ortodocşi. Începând cu secolul al XIIlea... ... Ucraina. este sub protecţia specială a Fecioarei şi va deveni un stat independent. s-au făcut ostioare aparte pentru credincioşi. apariţiile erau neregulate. după cugetul lor omenesc. a se vedea Enciclica Patriarhală din 1895). este o practică de evlavie la romano-catolici care înclină spre nestorianism. existând o sărbătoare aparte.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (III) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. adică Trupul şi Sângele Domnului). Începând din secolul al XIV-lea. 7. Ca la Zeitoun. asemenea închinării la sfânta inimă.. nr. în Franţa. Ostia este pâinea nedospită folosită de catolici şi luterani la împărtăşanie.Chernobyl a fost un avertisment pentru lume. ..php/component/content/article/28/701. 44/septembrie-octombrie 2008 http://catacombeleortodoxiei.

foarte obosit . ea trebuie să fie dezvăluită de către Sfântul Duh. Aceste cuvinte amintesc de învăţăturile lipsite de cumpătare. Italia.. aşa cum era la Fatima în 1917. Cineva se poate întreba dacă Sfântului Duh i-a mai rămas ceva de făcut … Această gândire este în concordanţă în mare măsură atât cu credinţa actuală. Cel care zdrobeşte capul şarpelui. a Mariei) care trebuie să premeargă celei de-a Doua Veniri a lui Hristos. tot aşa nu poate exista nici o venire a lui Hristos în duh … fără ca Maria să pregătească din nou calea”.. Apariţia de la La Salette spunea: .Tatăl cel veşnic este obosit.. . În Soarele dansând. îndelungrăbdător. aceasta urmează traducerii romano-catolice greşite din Biblia Douay.: adică. atotiertător.000 de ani”. adică Hristos.Hristos. diavolul se teme de ea mai mult decât de Dumnezeu Însuşi. . la Oliveto Citra. la San Damiano: . într-o eră mariană (n. impersonal. Desmond Seward afirmă: . În 1961.Potrivit văzătorilor. care iubeşte pe cei drepţi şi are milă de cei păcătoşi” cu un chip al urgiei.. într-un fel.Pregătind calea Sa printre cei din propriul popor acum 2. care lucrează pustiirea”. Absurdităţile de la La Salette vorbesc de la sine. În 1985. fiindcă. atotmilostiv..astăzi. Teologii latini mai precauţi şi mai sobri au fost adesea stânjeniţi de excesele contemporanilor lor.. Maria îl ia sub omoforul ei. ci sămânţa femeii.. nu ar fi existat nici o venire a lui Hristos în trup fără Maria..cineva poate percepe rolul mântuitor al binecuvântatei Fecioare de faţă. înclinat către pedepsire şi răzbunare...El este deja profund ofensat”.. 1716) – un maestru al excesului în mariologie (10) – a creat o conexiune strânsă între pururea Fecioara şi eshatologie.. După el. Louie-Marie Grignion de Montfort (m. . 15. precum a spus Dumnezeu şarpelui în Facere.După cum ea a pregătit trupul Său.leagă puterile lui Iisus Hristos pentru a împiedica răul pe care El l-ar face celui vinovat” (Jean-Jacques Olier). dar foarte populare ale unora dintre sfinţii şi propovăduitorii latini din trecut. distant. care a fost trimisă de Tatăl cel veşnic ca să-i avertizeze şi să-i îmbărbăteze pe ei. Satan . ea . nici în Tradiţie. El l-a slobozit pe diavol.. auzim din nou: . şi ea trebuie să strălucească în putere împotriva duşmanilor lui Dumnezeu. duce o bătălie grea pentru sufletele oamenilor cu Maica Domnului. Nu este femeia. prin patima şi Învierea Sa (9). Ideea că pururea Fecioara este întotdeauna cea care pregăteşte calea pentru venirea lui Hristos – nu numai prima Sa venire prin întrupare. astfel ca Hristos să poată fi făcut cunoscut. ... ea opreşte braţul răzbunător al Fiului ei şi îl salvează” (Alphonsus Liguari). ci şi venirea Sa în sufletele oamenilor şi cea de-a Doua Venire a Sa – s-a perpetuat în timpurile moderne. la cea dea Doua Venire. La fel de îndoielnică ar fi orice sugestie de a-L înlocui pe . Acest rol este în esenţă acela de a pregăti calea pentru Fiul ei dumnezeiesc. . ea pregăteşte calea Sa către sufletele milioanelor de neamuri de toate credinţele şi nicidecum cu o nouă şi mai mare Venire” (Francis Johnston.Nu mai pot opri braţul greu al Fiului meu”. la prima Sa venire. . cu apariţia care pretinde că ea a dat oamenilor 6 zile pentru lucru şi a păstrat-o pe cea de-a şaptea pentru sineşi..Ea este limanul de nădejde al păcătoşilor şi ucigaşilor de la asprimea mâniei şi răzbunării lui Iisus Hristos”.tr. Fecioara (de la Medjugorje) a spus că lumea trece printr-o perioadă de întuneric nemaivăzut. . tot aşa acum ea pregăteşte sufletele pentru venirea Sa” (arhiepiscopul Fulton Sheen).. deoarece.. Când milioane de oameni au văzut-o pe Maria). ..Dacă Dumnezeu este mâniat pe un păcătos. ponderea entuziasmului popular s-a dovedit a fi prea puternică pentru ca teologia sănătoasă să domnească. La Zeitoun. şi inspiră puţină încredere în 13 . apariţia de la Fatima: . Dacă este aşa. la Facerea 3. prin deschiderea sufletelor oamenilor către harul Său răscumpărător”. cât şi cu tonul puternic apocaliptic al majorităţii apariţiilor.Nu mai pot opri braţul cel drept al Fiului meu”.Aşa cum.. în care Împărăţia dreptăţii lui Hristos era opusă Împărăţiei milostivirii Maicii Domnului. dar de multe ori. Însă un astfel de rol al Maicii Domnului nu se găseşte nici în Scriptură. Dumnezeul nostru. predominantă în unele cercuri romano-catolice.de tălpile pantofilor ei). femeia ‘îi va zdrobi capul’ ”.

astfel că vreme de 4 ani ea trebuie să fi auzit de aceasta în mod repetat atât la biserică. în minţile lor. chiar dacă nu a înţeles întru totul semnificaţia ei. care era numită de obicei . copiii sau adolescenţii erau singurii sau principalii vizionari. Ea este cea care plânge din pricina păcătoşeniei omenirii. fetei bolnăvicioase şi mici de statură. situaţii în care ei pot fi importanţi.autenticitatea apariţiilor. din Bourisp. condusă de Papa Inochentie al III-lea. iar Lucia a recunoscut că mama ei i-a citit istoria de la La Salette. o capelă. le place să aibă o lume secretă. Bartnes). şi pun în scenă adesea. viziunile erau un fenomen obişnuit în zona Lourdes-ului. Orice mesaje ar transmite. În plus. o tânără păstoriţă din Gavaison a avut o viziune a unei Doamne şi cererea pentru o capelă s-a repetat. fiindcă ei se dispensau de necesitatea ca păstorii lor să mijlocească pentru ei. un tânăr cioban din Betharvam a avut o viziune a unei Doamne care cerea să fie ridicată o capelă. au fost pe ruta către Compostella. Factori psihologici În majoritatea apariţiilor prezentate.. erau încă alte 4 centre de pelerinaj în regiune. Existau de asemenea Doamna noastră din Sarrance.. Apoi. viziunile erau foarte populare. Există un număr de similarităţi între La Salette şi Fatima. Regiunea fusese infectată mai înainte de erezia albigenzilor (11). Şi în ce măsură erau viziunile Bernadettei o formă inconştientă de compensaţie ? Doamna era mică. Într-o cruciadă împotriva acestei erezii particulare. fiindcă fără viaţa întru Hristos Dumnezeul-Om. ajungând la 14 centre existente în apropiere de Lourdes. nu Hristos. Au fost întrebuinţate metodele curente ale Inchiziţiei.văzători” din pricina viziunilor lor va fi sporită ulterior de . Biserica Ortodoxă nu desparte niciodată pe Maică de Fiu. De exemplu. în cazul Bernadettei. din Medous. făcând verosimil ca un element al psihologiei copilului să fie de asemenea implicat.. şi ce cărţi religioase citiseră. ereticii au fost trecuţi prin foc şi sabie şi a intervenit Inchiziţia. viziunea Bernadettei se potrivea cu uşurinţă în tiparul local.. din Buglose. trăită în puterea Sfântului Duh. în timpurile medievale. ce învăţătură primiseră la şcoală şi la orele de catehism. 14 . crescând importanţa lor în ochii adulţilor. din Nestes. Heas şi Pietat. care au lăsat în urmă un popor dreptcredincios în învăţătura latină. cu vous (12). ea este cea care hotărăşte cine va fi vindecat (. alte locuri sfinte din apropiere ale Fecioarei erau Poeylanum. Elementele esenţiale ale viziunii de la Lourdes – o Doamnă. inaccesibilă adulţilor. Una dintre cele mai tulburătoare caracteristici ale acestor apariţii este aceea că pururea Fecioara se arată ca o figură autonomă. Biserica ar înceta să fie Biserică. care poate varia considerabil de la copil la copil. dar nu şi pe alţii”).mica idioată”. De aceea. ce predici ascultaseră.secretele” încredinţate lor – o caracteristică standard a apariţiilor la adolescenţi şi copii de la La Salette încoace –. Pentru o evaluare completă a viziunilor şi mesajelor. Fecioara este cea prin care grăieşte Cerul. viziunile ei nu au venit chiar din senin. aflaţi într-un anumit stadiu al dezvoltării mentale. o ciobăniţă (Bernadette a fost angajată temporar într-un rând să aibă grijă de oi în satul apropiat.pe unii îi voi vindeca. Ea era deja familiarizată cu medalia minunată (ca maică. şi un izvor cu puteri miraculoase – au figurat toate în locurile sfinte aflate de o parte şi de alta a Munţilor Pirinei. nu mai înaltă decât Bernadette însăşi şi se adresa foarte politicos. dar care nu iubea clerul. Este binecunoscut faptul că celor mici. procesiuni. Autentică sau nu. iar imaculata concepţie a Maicii Domnului a fost declarată dogmă oficială în 1854. în timp ce Hristos este într-un mod bizar absent. iar un Hristos absent sau distant ar fi ceva cu neputinţă. care. În 1520. precum se crede adesea. În 1475. Atenţia acordată tinerilor . ar fi necesar să ştim mult mai multe lucruri despre copii: despre ce fel de artă religioasă aveau cunoştinţe. cât şi la orele de catehism. În afară de Gavaison. ei i s-a spus să o poarte neîncetat).

se vede clopotniţa catedralei Doamnei noastre din La Salette Alături. având fotografiile a doi dintre cei trei copii care au văzut-o pe Maica Domnului 15 . Statuia care o înfăţişează pe Maica Domnului aşa cum s-a arătat celor doi copii. Maximin şi Melanie. Sus. în Alpii francezi. sanctuarul de la Fatima.La Salette. pe deal.

făcând să le apară lor prin sugestie o bătălie între luptători medievali deasupra unui copac. este binecunoscut faptul că un număr mic de persoane – aproape întotdeauna copii şi adolescenţi – vădesc o capacitate eidetică considerabilă. cu toate că alţi copii au susţinut că văd apariţia. realizat de un psiholog. şi sunt . dar sunt prezente în imaginaţia lor conştientă sau subconştientă.. adică văd imagini clare ale unor obiecte specifice care nu sunt prezente în realitate. în timp ce alţii au văzut şi au auzit spusele apariţiei. Odată. iar el conducea micul grup în recitarea . Vecinii adulţi. Hilda Graef menţionează un experiment foarte interesant. în care el a testat sugestibilitatea a 6 băieţi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani. iar doi au văzut şi au auzit zgomotul. chiar strigătele cavalerilor particulari. preotul paroh a ajuns în scenă. în 1871 ? Tavanul bisericii sale parohiale era pictat în albastru cu stele aurii. aparenta lor comunicare telepatică. care s-au adunat.au văzut” bătălia. nu au văzut nimic. Nici unul dintre băieţi nu a avut posibilitatea de a comunica cu ceilalţi..văzute” de persoanele în cauză. a văzut o Doamnă într-un veşmânt albastru cu stele aurii pe cerul din Pontmain. faptul că unii au văzut doar. o cruce mare roşie şi 4 lumânări care se aprindeau singure.De asemenea. şi el însuşi aprindea întotdeauna 4 16 . cruci mici albe. doi . viziunea a devenit mai elaborată. În cartea ei. Franţa. C. Cât de mult au fost prezente sugestibilitatea şi darurile eidetice atunci când Eugene Barbadette. Maria – O istorie a dogmei şi devoţiunii. avem de-a face cu acelaşi lucru – acordul copiilor. şi totuşi cei doi care au văzut şi au auzit au căzut de acord cu privire la fiecare detaliu. cu un chenar oval albastru cu scris înlăuntrul lui (ecouri ale medaliei minunate). dar n-au auzit nimic. Staehlin.rozariului roşu” în cinstea celor 26 de mucenici japonezi (care puteau sugera crucea roşie). La apariţii..M. Preotul locului avusese mai înainte cruci albe înălţate pretutindeni în parohie. Doi băieţi n-au văzut absolut nimic. de 12 ani.

Având ceva timp liber. Fiul ei şi Dumnezeul nostru. Spectatorii uluiţi aveau o vedere generală asupra punţii şi se puteau vedea pe ei înşişi râzând şi vorbind. pe care o numim Născătoare de Dumnezeu (Theotokos). ortodocşii. se aflau la bordul unui vas care acostase într-un port ceylonez. 17 .minciună” şi chiar întemniţaţi. priveliştea a dispărut. Un exemplu interesant al sensibilităţii adulţilor la sugestie telepatică sau halucinaţie în masă este consemnat în Ortodoxia şi religia viitorului. Unul din sanctuarele închinate medaliei minunate. 12. de părintele Seraphim Rose. 11. prin care pot fi produse efecte fizice şi materializări paranormale. socotim cel mai adesea că orice învăţătură despre Maica Domnului. spunând rugăciunea lui Iisus. Nelly. acea ramură a teologiei care se ocupă cu studiul dogmei cu privire la Iisus Hristos. această ramură a teologiei creştine care a luat naştere în Apus. roagă-te pentru noi. cuprinde toată gama de idei eretice cu privire la Maica Domnului. ceva. care. prin ei înşişi. care scăpăm la tine” Cu toate acestea. Formulă de politeţe existentă în limba franceză. în timpul cărora tinerii – de exemplu. de asemenea. Notele aparţin traducătorului 9. înconjurată de un chenar oval. rolul de comântuitoare a Maicii Domnului alături de Iisus Hristos. arsuri de ţigară şi având ace înfipte în ei. nu toţi cei prezenţi au văzut. În imagine este zugrăvită Maica Domnului aşa cum a fost văzută de Catherine Laboure în 1830: o Doamnă îmbrăcată în alb. batjocoriţi. de fapt. nu a putut găsi nici o explicaţie.Maria. reprimată sângeros de papalitate. în cea mai mare parte englezi. unii pasageri. desigur. mariologia. În împrejurările în care mulţi adulţi au văzut apariţiile sau fenomenele solare ce le însoţesc.Vrăjmăşie voiu pune între tine şi între femeie şi între sămânţa ta şi între sămânţa ei. binecunoscute şamanilor şi vracilor păgâni. cultul inimii ei etc. În Scriptura de la 1914. dar este. la Garabandal – erau insensibili la lumini strălucitoare. a început cu teamă să se roage în tăcere. De fapt. în unele cazuri. în timp ce părea că nu ia aminte la ei. pentru a explica perseverenţa copiilor în istoriile lor când. care i-a examinat pe vizionarii din Garabandal în timpul şi după cel puţin 20 de transe. Sursa acestei istorisiri. unele durând ore întregi. noi. Transa este recunoscută de psihologi ca fiind asociată cu extazul şi experienţele vizionare religioase. Nici nu ar explica transele. pe căpitan dând ordine. capacitatea eidetică şi factorii comuni ai dezvoltării nu sunt suficienţi. de genul: imaculata concepţie. La sfârşitul secolului al XIX-lea. ei erau întrebaţi în repetate rânduri. fiindcă el se ocupase în urmă cu ceva vreme de ocultism şi înţelesese a cui putere efectivă se afla în spatele falsei viziuni.. 10. Albigenzii erau adepţii unei secte rigoriste şi anti-ecleziastice din Franţa secolelor XII-XIII.. ei au vizitat un fachir magician local. pedepsiţi fizic pentru . în timp ce ceilalţi continuau să o vadă şi să se minuneze. Pentru el. mâncând banane. pe care scria: .Imaculata Concepţie. versetul în speţă sună astfel: . legată de capacitatea mediumnică. zămislită fără de păcat. şi chiar maimuţa vasului. un ieromonah rus. declarându-i a fi tineri complet normali. face parte din hristologie. a făcut să dispară coroana copacului sub care stătea şi să apară o privelişte incredibilă a vasului lor navigând pe mare.lumânări după vecernia de duminică în faţa unei statui a Fecioarei .. în drum spre India. Stările de transă sunt. Un neurolog de la şcoala medicală din Barcelona. Termenul de ‘mariologie’ provine din Apus. acela va păzi capul tău şi tu vei păzi călcâiul lui”. Mariologia este o ramură a teologiei care se ocupă cu studiul dogmei creştine cu privire la Maica Domnului. echipajul lucrând.

îi vindecă pe cei bolnavi şi îi izbăveşte pe cei chinuiţi. nr. în tendinţa recurentă a omenirii de a venera o zeiţă-mamă ? În mod clar. Un imn babilonian către Ishtar o salută pe ea ca Regină a tuturor. noi obiceiuri. dar. Ca Isis. Ca Neith. adică de Sfântul Duh (15). Mai târziu. dar zeiţa păgână antică pare a fi mai strâns legată de apariţiile Maicii Domnului. Mama cerealelor.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (IV) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase.php/cronica-externa/749.. zeiţa a devenit fragmentată şi s-a identificat cu zeităţile locale. Scriitorul romano-catolic din secolul al XIX-lea. El scria: 18 . dar nimic nu părea că va conduce la un cult creştin al Mariei ca cel dominant în Biserica Romană. şi adoptau unele credinţe creştine. una. face o mică incursiune în lumea catolică. cu toate acestea are o latură . şi aşa mai departe. ca preoţi şi episcopi. după cugetul lor omenesc. maica omenească a lui Dumnezeu. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. ea era aducătoarea şi sprijinitoarea vieţii. ea a fost reprezentată în formă omenească. ortodocşilor. este . Artemis. Afrodita. 45/noiembrie-decembrie 2008 http://www. ortodocşii ar trasa o distincţie clară între mariolatrie (13) şi cinstirea ortodoxă a Maicii Domnului – că a avut obârşia într-un păgânism mai vechi. iar în epopeea lui Ghilgameş hotărăşte în mod capricios să distrugă omenirea. artei şi poeziei. în rolul său ulterior de muză. Doamna apariţiilor este venerată în multe localităţi sub o varietate de nume şi aspecte – Doamna noastră a rozariului. Fecioara săracilor. Mai presus de orice. desluşea această latură întunecată a Doamnei din Lourdes. când spunea despre cultul marian – aici. Imaculata concepţie. învăţăminte şi chiar dogme Întoarcerea zeiţei De ce se presupune întotdeauna că Maica Domnului este cea care se arată în aceste vedenii ? Avea dreptate canonicul John de Satge. o convertită la Ortodoxie. gnosticismul (14) are legătură cu cererea zgomotoasă actuală pentru hirotonia femeilor şi utilizarea unei exprimări atotcuprinzătoare pentru Dumnezeu.întunecată”. care în mila ei îi învie pe cei morţi. Robert Hugh Benson..catacombeleortodoxiei.ro/index. însoţită de porumbei şi şerpi.. Mama mângâierii. ea.. ea era o fecioară-mamă cosmică care . Neavând chip omenesc. inspiraţia care dădea naştere muzicii. ea a fost venerată în locuri sfinte şi pe înălţimi marcate de stâlpi. însă ei nu erau interesaţi de Maria. un anglican evanghelic. denaturându-le fără milă pentru a le încadra în sistemul filozofic/religios gnostic.născuse soarele şi devenise mamă când nici o altă femeie nu născuse încă copii”. purtătoarea rodniciei omului şi naturii. luând din caracteristicile lor. adusă din Libia în Egipt. Persefona Fecioara prin excelenţă.Catacombele Ortodoxiei”.venerată în multe feluri. Marea Mamă a păgânilor s-a arătat pe sineşi în forme variate ale naturii pe pământ şi în cer. ce simbolizează puterea ei în văzduh şi pe pământ. Tot aşa. Pe măsură ce societăţile s-au amestecat şi s-au influenţat unele pe altele. Unii gnostici dezvoltau o figură nemuritoare Sophia (16) şi uneori o socoteau pe Fecioara Maria ca fiind una dintre întrupările ei.. ea spune unui închinător că în multe locuri diferite. Ereticii gnostici permiteau femeilor să slujească deopotrivă cu bărbaţii.Articol apărut în . ci de Dumnezeul . cunoscută sub multe nume” – Mama zeilor.Mamă”. O lume necunoscută nouă. şi.

nu era retrogradat.. şi existau multe locuri sfinte ale zeiţelor mai mici. cu permisiunea Papei Clement al XII-lea. De asemenea. sub picioarele Doamnei medaliei minunate. În mod similar.. existau nimfe fermecătoare care protejau izvoarele. în 1732. simboluri binefăcătoare ale tămăduirii şi înţelepciunii. cel mai probabil din pricina legăturii lui cu Noe şi arca sa. este slăvită şi domneşte împreună cu Hristos este dincolo de orice îndoială.. iar alteori ca soţie a fiului ei. Maria mi-a apărut într-o nouă lumină. întunecată. cum a câştigat ea sprijin din partea Bisericii Latine şi a rămas nedescoperită ? 19 . recădeau uneori în idolatrie. Comentând . care nu se prea potriveşte cu ideile creştine despre ea”. o dezvoltare ulterioară a apariţiilor a constituit-o încoronarea solemnă a statuilor mariane şi săvârşirea de procesiuni cu ele. deoarece acolo. a fost încoronată.. nu numai că voi detesta să o supăr. Franţa ar părea să ofere un teren în mod firesc fertil pentru ele. Ea este una din Mariile de Chartes care se dezvăluie pe sineşi aici. Pe viitor. îndeajuns de blândă ca Atena. alteori ca partener egal cu o zeitate masculină. i-a fost atribuită înfrângerea lui Hannibal şi cultul ei a dezvoltat un grup de adepţi statornici. dar îmi va fi şi frică de ea. nu era loc defel pentru zeiţă. dar această încoronare pământească tinde să o despartă pe ea de noi şi să întunece faptul că cununa sa cerească nu este . ci stephanos. reprezentând omenirea răscumpărată. cu multă vreme în urmă. de când am vizitat Lourdes. trebuie admis cu siguranţă că ea are un aspect alarmant şi misterios. Fără îndoială. iar şarpele apare. Oise şi Tarn. mama tuturor celor vii. În Roma. Dacă zeiţa are un rol în viziunile mariane.. un cult puternic al mamei în regiunea Treves. regina Irlandei. Uneori. oamenii gândeau în acest fel despre Magna Mater. în general. cununa de lauri dăruită celor care sunt biruitori în bătălia vieţii. săvârşit după cum se crede de Doamna de Fatima. Porumbelul. emblema regală a monarhiei. devenea o figură a Pandorei ce slobozise păcatul şi moartea asupra omenirii. o divinitate adusă din Asia Mică. ca simbol al răului.. În 1954. sau Artemis. Marea Mamă a zeilor. Venerată pretutindeni. şi chiar evreii. iar Eva. cununa cu care toţi creştinii nădăjduiesc şi se roagă să fie încununaţi. care protejau izvoarele. în timp ce viziunea din Medjugorje este angajată într-o luptă pentru a zdrobi capul şarpelui. în forma iudeo-creştină acceptată. O caracteristică aparte a statuilor lui Cybele era că ele erau încoronate şi purtate din loc în loc. erau reduşi la un ispititor rău. înconjuraţi precum erau de societăţi politeiste.Chiar de am accepta că este săvârşit de Maria. conduşi de temuţii lor prooroci monoteişti şi de neclintit. Doamna noastră din Knock. dar întunecată şi teribilă ca Diana de Efes. La evrei. celălalt însoţitor al zeiţei. şi o mulţime de . descendente ale Mamei Pământ. răsplata pentru străduinţele lor credincioase. dobândită prin suferinţă şi curăţire.Apoi.porumbeii” ei însoţitori. şerpii zeiţei.diadema”. urmând La Salette (Leon al XIII-lea) şi Fatima (Pius al XII-lea). puternică.miracolul soarelui”. cultul Mamei Pământ a domnit în regiunile Seine. Geoffrey Ashe (Minuni. Doamna din Zeitoun are . stăpânitoare. ea acţiona ca o zeitate superioară unică. Fecioara de la Svata Hora din Slovacia a fost încoronată cu diadema sfântului împărat roman. Anterior. A existat un templu al lui Isis la Soissons. pietrele şi apa.. Este un lucru înfricoşător să cazi în mâinile acestei Mame care îngăduie ca suferindul dărâmat să se târască dintr-un capăt în celălalt al Franţei pentru a ajunge la picioarele ei şi apoi să se târască din nou înapoi. În 1864. lui Cybele. Doar printre evrei. Dacă premisa unei legături între zeiţă şi apariţii este corectă. 1978) scria: .doamne în alb”. Că Maica Domnului. zeiţa hrănea o necesitate profundă a sufletului omenesc pentru eternul feminin. dar de neînduplecat: nu Maria unei prăvălii bisericeşti care sălăşluieşte printre paiete şi tuberoze”. în special la Fatima. Fecioara de Garaison a fost încoronată cu permisiunea papei (Pius al IX-lea). zeiţa pare a fi fost binevoitoare şi ajutătoare.

O lume necunoscută nouă. sub noua ei manifestare . Cu toate că este improbabil ca aceşti coliridieni să fi influenţat Biserica. Sfântul Epifanie afirmă că . 15. mergând alături de creştinism. aflăm de o sectă. Notele aparţin traducătorului 13.. 47/ianuarie-februarie 2009 http://catacombeleortodoxiei. socotind-o Regina Cerului. astfel că am fost interesată să descopăr că. aceasta arată cum se pot naşte asemenea denaturări ale credinţei adevărate şi cum ar fi posibil ca o versiune mai ortodoxă a unora dintre ideile lor să fie atrăgătoare pentru unii convertiţi dintr-un mediu păgân. cu ritualuri mult mai vechi decât creştinismul şi . Articol apărut în . precum protoiereul rus Serghie Bulgakov (1871-1944).nemurirea” Mariei. denumită secta coliridienilor. în secolul al IV-lea. la un anumit moment solemn. pentru mulţi dintre cei care s-au convertit la creştinism. Sophia. vechile moduri de a gândi nu au putut fi lepădate cu uşurinţă.Reginei Cerului” – în cazul lor. face o mică incursiune în lumea catolică. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. aşează pâine pe el şi o oferă în numele Mariei”.. stând latentă până când combinaţia justă a circumstanţelor o va determina să prindă rădăcini. Astfel de idei eretice au fost vehiculate chiar în secolul al XX-lea de unii ortodocşi. adică Înţelepciunea lui Dumnezeu. nr.Hr. după cugetul lor omenesc. combinate cu o legendă de tip Ilie despre curăţia şi . apărut în secolul al II-lea d. Potrivit ideilor lor. Aceasta este cea de-a 79-a erezie dintr-o listă lungă de dogme contestate de Epifanie.php/cronica-externa/1388. De la unul din Părinţii Bisericii.preotesele Mariei” se închinau ei ca unei zeiţe. nici măcar după botez.Maria”.. Gnosticismul este un curent filozofico-religios. 14. 20 .html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (V) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. tot atât de ferm pe cât a avertizat cu privire la o lipsă de respect cuvenit faţă de ea. aştern o pânză pe el şi. alcătuită îndeosebi din femei. adică un fel de închinare idolatră la Maica Domnului. Astarte –.. Se pare că ea a fost inspirată de evenimentele din Evanghelie. Fără îndoială. el avertizează cu privire la închinarea la Fecioară. Epifanie. ea s-a extins în Scitia Superioară (aproximativ în vestul şi nordul Mării Negre) şi în Arabia. învăţăminte şi chiar dogme Întoarcerea zeiţei În timp ce lucram la acest studiu despre apariţiile Maicii Domnului. ortodocşilor.împodobesc un scaun sau tron pătrat. condamnată ca eretică de Biserica Ortodoxă. care îmbina teologia creştină cu filozofia elenistică şi cu unele concepţii panteiste ale religiilor orientale.ro/index. am început să simt ceea ce părea să fie prezenţa altei religii. o convertită la Ortodoxie. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea.Catacombele Ortodoxiei”..Misionarii apostolici au plecat dintr-un mediu strict monoteist pentru a întâlni societăţi cufundate într-o lume a zeilor şi fiinţelor umane semi-divine. 16.. noi obiceiuri.. care a elaborat o dogmă numită sofiologie sau sofianism. care aduceau ofrande asemănătoare . Mariolatrie. Amintind de evreii condamnaţi de Proorocul Ieremia. totuşi cumva vechea religie păgână a zeiţei. Originară din Tracia. pare mai mult o religie diferită decât o abatere creştină.

socotind că o imagine are mai multă putere decât alta”. pe când titlul Theotokos. iar acest fapt avea să dea Bisericii Romane perspectiva legalistă şi filozofia sistematică care sunt particularităţile ei. Înrădăcinată desăvârşit şi sobru în teologia trainică a Ortodoxiei.aproape o nouă religie” la Lourdes. împreună cu evenimentele istorice care au luat prin surprindere Imperiul de Apus sub forma invaziei triburilor barbare şi a consecinţelor ce decurg din acestea.. şi hrănită duhovniceşte printr-o slujbă bisericească autohtonă. . însă odată ce Fecioara a fost văzută într-un anume sens ca o a doua Eva (fireşte. iar un părinte grec. O teologie treimică eronată. şi ancorată în siguranţă în teologia şi imnologia ortodoxă. exagerările mariane s-au avântat spre înălţimi mereu noi. Imperiul Roman de Răsărit a rămas necucerit până la venirea turcilor.în secolul al XIX-lea. Înlăuntrul Bisericii. au izolat din ce în ce mai mult Biserica Apuseană de Ortodoxia curată a Bisericii Răsăritene. . poate fi văzut ţinând un fiu sau o fiică cu o mână şi un coş de târguieli cu cealaltă mână). a rămas o femeie cu fire omenească asemenea cu a noastră din toate punctele de vedere.adăugat o anumită desăvârşire Ziditorului universului” dându-I Lui o fire omenească (18) – o perspectivă cu totul opusă celei din Scriptură şi Ortodoxie. Marea Mamă a zeilor. atât doar că acesta era de fapt un titlu şi mai mare. mucenicul romano-catolic din perioada Tudorilor. Lăsând la o parte cea de-a IV-a cruciadă perfidă. Nu a existat în Ortodoxie nici o breşă sub forma zeiţei. unde temelia teologică şi liturgică era poate mai slabă. care trebuia umplută. Biserica Apuseană s-a aflat pe sine având un laicat în mare măsură neînvăţat şi semi-barbar. Preoţii căsătoriţi garantau faptul că preoţia nu forma o clasă aparte (Ca şi astăzi. Sfânta Fecioară. mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii datorită maternităţii ei dumnezeieşti. din generaţie în generaţie. şi cu celibatul forţat al preoţilor. Oamenii Bisericii erau nevoiţi să suplinească lipsa funcţionarilor şi avocaţilor de care aveau nevoie conducătorii laici. Cu un împărat puternic. Tradiţia a fost transmisă neschimbată. nu existau nicicând condiţii favorabile – nici nu era vreo nevoie sau dorinţă – de a supune autorităţii patriarhului întreaga putere laică. inclusiv îngerii. în dulamă şi potcap. Organizarea ecleziastică a dobândit o autoritate de prim rang. papalitatea s-a aflat ea însăşi în ipostaza de a avea încredere în avocaţii ecleziastici. Maica lui Dumnezeu. împreună cu o ierarhie exclusiv masculină. Nimic de acest fel nu s-a petrecut în Răsărit. pentru ca ea să poată dărui o fire omenească Cuvântului veşnic. deşi legat exclusiv de învăţătura că Hristos este Dumnezeu. în timpul Evului Mediu. Fecioara Maria era candidata evidentă pentru a umple acest gol. cu totul curăţită de Sfântul Duh la Buna Vestire. ar fi putut evoca cu siguranţă amintirea lui Cybele.Ei vor face comparaţii între doamna noastră din Ippiswitch şi doamna noastră din Walsingham.breşă sub forma zeiţei”. preotul trăieşte în acelaşi fel de casă ca enoriaşii săi – un preot de sat din Cipru poate fi de asemenea cizmarul satului. fără cea mai mică concesie făcută păgânismului). În vreme ce păgânismul se spulbera şi zeităţile locale erau detronate.. Deformarea apuseană a învăţăturii despre Sfânta Treime rezultată din Filioque cu a sa (aproape involuntară) micşorare a Sfântului Duh... A existat întotdeauna un laicat independent şi extrem de educat. romancierul francez Emile Zola (1840-1902) a încercat un sentiment asemănător şi credea că a perceput . Odată cu restabilirea ordinii şi aşezarea unui guvern stabil la sfârşitul erei întunecate. Fecioara a . Sir Thomas More (17).. înregistrate doar sumar de reforma protestantă. şi o accentuare exagerată a învăţăturilor augustiniene despre păcatul originar şi răscumpărare. iar . a condus la pierderea elementului feminin din creştinismul apusean şi a creat o . Hristos este al doilea Adam. în Biserica Răsăriteană. În Biserica Latină.Biserica” a continuat să însemne tot trupul credincioşilor. aceasta era posibil să amintească relaţia slabă din punct de vedere spiritual a zeiţei cu fiul/soţul ei. care văd 21 .Biserica” în vorbirea obişnuită a ajuns să însemne clerul. În occident. din trecut şi prezent.. Maica Domnului s-a aşezat în chip firesc la locul ei legitim într-un întreg cu totul echilibrat şi armonios.Doamna noastră” a unei regiuni a ajuns să ia o personalitate aproape distinctă de cea a Fecioarei dintr-un loc sfânt rival. Prin urmare. cel mai adesea Maica Domnului era cea care le lua locul ca patroană a izvoarelor tămăduitoare şi munţilor sfinţi. asociaţi secole de-a rândul cu pelerinajul.. În contrast. comenta: .

Astfel de denaturări puteau fi foarte bine stofa din care sunt făcute apariţiile mariane. Ce spune ghidul curent. Preot anglican care a condus Mişcarea Oxford din anii ’1830. 19. nu ştiu. Pe câtă vreme accepta imaculata concepţie. şi decapitat în 1535.. 48/martie-aprilie 2009 http://catacombeleortodoxiei.. era descrisă într-un limbaj mai potrivit pentru o legendă greacă despre Zeus decât pentru marea taină a Întrupării: Fecioara era mai importantă ca Biserica . autorii şi propovăduitorii unor asemenea absurdităţi jignitoare erau adesea canonizaţi. Este interesant de notat că John Henry Newman (19) era îngrozit de toate aceste exagerări... învăţat şi om de stat englez. .. A fost canonizat de Biserica Romano-Catolică sub numele Sfântul Thomas More. ortodocşilor. Cancelar între anii 1529-1532.Chiar graiul Sfântului Duh cu greu era îndeajuns pentru a-i aduce laude ei cu vrednicie” ! Din nefericire. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. nu cred că zeiţa va fi atât de uşor alungată. el considera că exagerările populare şi alte abateri de la învăţătura patristică sunt . ceea ce era luat în mod firesc ca un semn al aprobării oficiale. de a readuce Biserica Anglicană la rădăcinile sale catolice. Articol apărut în . ea împăca dreptatea dumnezeiască şi Îl oprea pe Dumnezeu să-i pedepsească pe cei păcătoşi .. În cele din urmă.Catacombele Ortodoxiei”. dar ghidul oficial de la Lourdes pentru anul 1980 vorbea împotriva . rozarii şi medalii: o pervertire a religiei autentice. învecinată cu superstiţia”... se întorsese. sau cel puţin o fiinţă semi-dumnezeiască. o convertită la Ortodoxie. a genera blasfemii şi a lucra pentru pierderea sufletelor”. nr. Într-un stil naţionalist neobişnuit.Întruparea ca fiind o kenoză.seducerea lui Dumnezeu”.. ei depăşind de mult orice limită în ce priveşte cinstirea Maicii Domnului şi alunecând în erezie.prevăzute pentru a .. 9). bogat fiind” (II Corinteni 8. .. Aceasta este doar una din aserţiunile romano-catolicilor. după ce s-a opus căsătoriei regelui Henric al VIII-lea cu Anne Boleyn. iar în prezent este propus pentru canonizare.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (VI) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. Zeiţa. bazată pe ornamente.. Cumva.php/component/content/article/28/1581-nr-48.. În 1991. Cardinalul John Henry Newman (1801-1890). Sir Thomas More (1478-1535). ea avea autoritate asupra Fiului ei în ceruri . o deşertare de sine a lui Hristos – . care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au 22 . Fantezia extrem de bizară a Bernadinei de Siena.. O lume necunoscută nouă.că pentru voi au sărăcit.Fecioara nu este mulţumită când ea este aşezată mai presus de Fiul ei”.ro/index. studiile sale istorice l-au determinat să se convertească la catolicism în 1845 şi a devenit cardinal în 1879. el a fost întemniţat în 1534.. tulbura conştiinţe. ea şi Sfântul Duh îl aduceau pe Hristos în suflete. el remarca că toate aceste devoţiuni şi învăţături erau limpede lucrarea străinilor şi nu a englezilor ! Papa Ioan al XXIII-lea a găsit însă necesar să amintească turmei sale că . 18. A scris multe cărţi înainte şi după convertirea sa la catolicism.unei devoţiuni de prisos către Fecioara. Biserica Romano-Catolică l-a numit venerabil. Nu mai este nevoie să spunem că astfel de exagerări sunt în dizgraţie în actualul climat ecumenist. Notele aparţin traducătorului 17. face o mică incursiune în lumea catolică.

revivalişti (20) experimentaţi.Satira crudă a lui Zola. În Franţa. ci într-o industrie turistică majoră. Apariţiile Maicii Domnului erau în concordanţă cu cererea populară şi. Cea de-a Treia Republică socotea demonstraţiile religioase ca fiind pro-monarhiste. nu a fost niciodată convinsă că viziunile Bernadettei erau autentice. tot spiritul comercial regretabil şi de prost gust nu are nici o legătură cu autenticitatea sau alte caracteristici ale viziunilor.. Dihonia dintre parohie şi peşteră a continuat după moartea părintelui Peyramale. reacţia a fost îndreptată împotriva Revoluţiei Franceze anti-bisericeşti şi a spiritului raţionalismului.îndrăznit să adauge la ea. de pildă. pentru a încuraja mai mult Lourdes ca centru religios. după cugetul lor omenesc. sprijinite de autorităţile ecleziastice. că vedeniile reale sau imaginare ale unei tinere fete au transformat Lourdes nu doar într-un centru religios însemnat al Bisericii Romano-Catolice. Aici vedem din nou separarea Mamei de Fiu. . Părinţii Garaison au fost delegaţi pentru a prezenta pelerinilor misiunea ca fiind distinctă de biserica parohială şi se pare că schimburile de cuvinte dintre ei şi părintele Peyramale erau extrem de caustice şi duşmănoase. un . noi obiceiuri.. care a susţinut-o pe Bernadette şi a construit o capelă la peşteră. iar Ioan Paul al II-lea a dat un impuls suplimentar Lourdes-ului prin sprijinul său personal şi prin vizita sa în acest loc sfânt. Întâmplarea de la Lourdes).000 de oameni.Disneyland religios”. Episcopul a recunoscut chiar de la început apariţiile şi a autorizat cultul. erau importante pentru renaşterea unui catolicism în declin. o fabrică care produce peste o tonă de lumânări zilnic şi magazine de suvenire unde cineva poate cumpăra statui ale Fecioarei în viscole. cu mai mulţi pelerini decât Ţara Sfântă. care fuseseră trimişi de episcopul de Tarbes pentru a prelua Lourdes ca parte din campania revivalistă. de un metru înălţime. preotul paroh din Lourdes. mai multe hoteluri decât orice alt oraş sau metropolă din Franţa în afară de Paris şi Nisa. prima a unui papă. cu coroane aurii care se pot scoate pentru a fi umplute ? Fireşte.. Părintele Peyramale. 23 . implicând acţiunile în instanţă ale . Toţi papii moderni au fost marianişti. la care au fost prezenţi 9 episcopi şi 20. statui ale Fecioarei în televizoare. a fost înşelat curând de părinţii Garaison. era bazată pe un fapt de durată” (Alan Neame. a gulerului de câine care roade gulerul de câine (21).complicaţiei oribile”. încât o mişcare rivală a început să încurajeze pelerinii către locuri sfinte direct legate de Hristos. De fapt. naţionalism şi implicare ecleziastică Cum au dobândit aceste apariţii faimă naţională şi chiar internaţională ? Cum se face. Politica şi manipularea ecleziastică (ca şi apropierea căii ferate) au avut rolul lor. Lourdes a dat un asemenea avânt marianismului în secolul al XIX-lea. şi flacoane de apă sfinţită în forma Fecioarei. învăţăminte şi chiar dogme Politică. iar răzmeriţele anticatolice au izbucnit în atacuri asupra pelerinilor. maica Vauzou. Faptul că devoţiunea ei era centrată mai degrabă pe Hristos decât pe Maica Domnului poate să fi fost un motiv pentru care stăpâna novicei Bernadette. Răspunsul autorităţilor ecleziastice a fost de a pune la cale o întrunire catolică naţională la Lourdes în 1872.

24 . în Medjugorje şi Hriushiw. vizionara supravieţuitoare. ele au fost preluate cu entuziasm de preotul paroh franciscan din Medjugorje. Biserica RomanoCatolică era considerată un susţinător important al monarhiei detronate. în confruntarea cu comunismul.a fi croat înseamnă a fi catolic”).. susţinător fervent al apariţiilor de la Fatima şi puternic anti-comunist. în vreme ce autoritatea ecleziastică s-a bucurat că a câştigat un ajutor vital în convertirea a 8 milioane de indieni la romano-catolicism în decurs de 4 ani. vreme de secole a existat o tensiune între Biserica Ortodoxă şi Vatican din pricina activităţilor uniaţilor... Medjugorje este o enclavă croată în Herţegovina predominant ortodoxă şi musulmană.doar rodul imposturii. În treacăt.. Vaticanul.Mamă a Bisericii”. anarhie. Maria”.. al cărui motto este . a denunţat viziunile ca fiind . de . care chiar se întâmpla să fie un loc sacru însemnat pentru religia indiană nativă. încurajat de succesul de la Lourdes. corupţie.. iar în ultimele două un element naţionalist foarte puternic şi caracteristic Vaticanului.000 de sârbi ortodocşi de către ustaşii croaţi fascişti (22) ai .. Papa Pius al X-lea a proclamat-o pe Fecioara de Guadalupe . nu a făcut nimic pentru a opri masacrarea a 750. a vizitat Fatima în 1976. Mexico şi Czestohowa. Naţionalismul croat a mers întotdeauna mână în mână cu romano-catolicismul (. iar clericii erau îngrădiţi în propovăduirea lor şi le era interzis să poarte veşminte clericale. a aşezat glonţul în coroana Fecioarei de la Fatima. Papa Ioan Paul al II-lea. care avea să-i dea Fecioarei încă un titlu. şi după atentatul nereuşit asupra vieţii sale (el a atribuit salvarea sa Doamnei noastre din Lourdes). crime. în 1942.Statului Independent al Croaţiei”. inflaţie şi crize de alimente. o Fecioară . Portugalia trecea printr-o perioadă de anti-clericalism sever. 50 de bărbaţi. Chipul ei a fost imprimat în mod miraculos pe pelerina ţăranului. este de asemenea un susţinător înfocat al apariţiilor de la Fatima. marioneta înfiinţată de nazişti.smeadă” sau indiană s-a arătat unui ţăran aztec şi i-a spus să ceară episcopului să construiască un sfânt lăcaş pe locul arătării apariţiei. se poate aminti şi amestecul naţionalist/religios în cazurile Fecioarelor de Guadalupe.Împărăteasa Americilor”. Slovacia. Polonia. alături de complicaţia suplimentară a primului război mondial. Aşa-zisele instrucţiuni cu privire la Rusia se află în spatele actualei campanii fără precedent a Vaticanului. Papa Pius al XII-lea. Biserica şi-a redobândit poziţia de altădată. agresivă pusă la cale de extremiştii naţionalişti şi religioşi. a consacrat lumea inimii imaculate a Mariei. Cardinalul Stepinac de Zagreb vedea Biserica Ortodoxă ca pe o nenorocire .Priveghere la Fatima În vremea apariţiilor de la Fatima. iar în 1954 a făcut o consacrare specială a Rusiei..voce” care-i spunea să-i protejeze pe vizionari. Papa Paul al VI-lea. O republică de stânga luase locul vechii monarhii şi existau greve. În 1531. În ceea ce este astăzi Ucraina. având ecoul Fatimei prin chemarea la convertirea Rusiei şi mesajele apariţiei că ucrainenii au fost aleşi anume pentru această lucrare. monseniorul Pavao Zanic. de prozelitism în Rusia. şi care se pare că are litera M brodată pe veşmintele sale.. neascultării de Biserică şi bolii”. După 1926. a contribuit la lansarea Fatimei ca loc sfânt cu statut şi autenticitate rivală. Dacă şi când au fost aranjate problemele din fosta Iugoslavie. Respectul de sine al poporului indian în faţa omului alb a fost redat. Medjugorje este pregătit pentru a fi preluat de unde a fost abandonat ca parte a industriei turistice (romano-catolice) şi ca centru de pelerinaj internaţional.aproape mai mare decât protestantismul”. Implicarea papală în ce priveşte Fatima a fost foarte însemnată. În 1910. în teama sa paranoidă de comunism.Sunt cu totul al tău. femei şi copii au fost aruncaţi de pe vârful unei stânci şi toţi monahii dintr-o mânăstire ortodoxă din preajmă au fost îngropaţi de vii. A existat şi o dimensiune politică în Turzovka. În cel de-al doilea război mondial. În apropiere de Medjugorje. Papa Pius al XII-lea. după cum a fost îndrumat de Lucia. Este interesant să remarcăm că în timp ce fostul episcop romano-catolic de Mostar. care conduc din nou o campanie militantă. Hriushiw se încadrează cu uşurinţă în acest tipar. iar călugării franciscani conduceau cele mai notorii lagăre de concentrare. care a auzit o .

S-a sugerat că britanicii au găsit extrem de utilă promovarea cultului pentru a distrage atenţia naţionaliştilor. În 1717. Italia. o icoană ortodoxă şi are locul ei în calendarul nostru – obiecţiile ridicate aici sunt faţă de cultul care o înconjoară. Cuvintele unui scriitor romano-catolic. autorităţile ecleziastice romano-catolice. pentru numirea de noi cardinali [Nota editorilor în limba engleză: Aici ar putea fi făcute două observaţii.] Note (aparţin traducătorului) 20. într-o perioadă destul de tensionată. .Regina Poloniei şi Marea Ducesă de Lituania” a fost în mod solemn încoronată printr-un decret oficial al parlamentului polonez. Capela care găzduieşte icoana este în mijlocul unui . când în sunet de trâmbiţe. Roma. fiind adepţi ai . 25 . condus de părinţii paulini (23). ce vorbea despre Lourdes. pentru renaşterea fervorii religioase într-o perioadă de declin religios. Irlanda. Februarie 1946.complex imens. pontif între anii 1939-1958).aşezământului”. par în aceeaşi măsură potrivite altor locuri sfinte mariane – . Prima este că la Czestohowa. Revivalismul este un curent în Biserica Romano-Catolică. S-ar părea că toate sfintele locuri mariane importante poartă însemnele gemene ale eficienţei romane şi artei profesioniste a punerii în scenă. Guler de câine.apariţiei” şi până în vremurile foarte recente. Bineînţeles. aşa cum este astăzi îndeobşte perceput. se ridică încet o cortină argintie.un bastion al puterii temporale a unei papalităţi infailibile”. la a cărei vrednicie sublimă de Născătoare de Dumnezeu nu poate fi adăugată nici o altă slavă. de la Mânăstirea Jasna Gora. un centru de pelerinaj extrem de organizat”. prezidând o întrunire publică în Bazilica Sfântul Petru.. icoana însăşi este. precum cea din preajma revoluţiei franceze (1789-1799). bineînţeles.. Papa Pius al XII-lea (1876-1958. 21.Fecioara de Czestohowa. Astfel de titluri seculare sună oarecum ciudat şi nepotrivit când îi sunt acordate Maicii Domnului.. În al doilea rând. termen neoficial. Fecioara este dezvelită de 4 ori pe zi. a cărui primă promovare se poate foarte bine să fi fost provocată mai degrabă de un sentiment antinaţionalist decât de unul naţionalist.. există un loc sfânt marian în Knock. este sinonimă cu romano-catolicismul şi naţionalismul polonez. adică guler de cleric. erau mai degrabă pro-britanici decât.. în timpul . pro-naţionalişti.

. Ideologia mişcării este un amestec de fascism. 9-11). învăţăminte şi chiar dogme Fenomenele solare Cerurile spun slava lui Dumnezeu şi facerea mâinilor lui o vesteşte tăria (Psalmi 18. un semn care a fost urmat de multe dezastre naturale şi istorice. vizibilă în Anglia în 1066. nazism. pe care conducătorul adepţilor casei de York. de cel puţin 50 mile lungime. l-a declarat a fi un semn bun fiindcă întruchipa Treimea.php/component/content/article/28/1626-nr-49.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (VII) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. Alături de sute de oameni din întreaga Britanie. În Biserică. 49/mai-iunie 2009 http://catacombeleortodoxiei. . noi obiceiuri. Sunt ele fenomene naturale. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. A fost o furtună magnetică 26 .ro/index. au fost văzute şi consemnate lucruri neobişnuite pe cer. cu aproximativ 10 mile pe secundă.se prăbuşească una pe cealaltă”. Articol apărut în . 23. Oamenii de ştiinţă de astăzi pot explica aceasta ca făcând parte dintr-un fenomen auroral. 2 şi următoarele) şi întunecarea soarelui la răstignirea Domnului (Luca 23. Ustaša (sau Ustashas. a fost brodată pe tapiseria Bayeux (24). face o mică incursiune în lumea catolică. în vreme ce în Evanghelii avem steaua de la Betleem (Matei 2.. iar în 1882 Walter Maunder. Ustashi) este Mişcarea Revoluţionară Croată. Cometa Halley. un astronom din Greenwich. În întreaga istorie. Părinţi paulini constituie un ordin în Biserica Romano-Catolică. 12-13) şi merge în sens invers pentru Ezechia (IV Împăraţi 20. rămân suficiente mărturii temeinice pentru a dovedi că au existat multe cazuri de fenomene solare spectaculoase la locurile sfinte. mai mult de 100 de mile deasupra pământului. Ţinând cont de auto-sugestie.semne şi minuni mincinoase” ce pregătesc venirea lui antihrist ? În Vechiul Testament. semne din cer care însoţesc prezenţa Maicii lui Dumnezeu. În timpul Războiului Rozelor (25). imaginaţia prea activă. pretenţia de a vedea lucruri pentru a fi la fel cu alţi oameni. după cugetul lor omenesc. el a fost martorul ocular al apariţiei unui disc mare de lumină verzuie. În 1646.. nr. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase.22. a fost publicată o carte intitulată Semne neobişnuite din cer. sau parte din campania de . crucea care s-a arătat deasupra Ierusalimului în 357 şi crucea văzută deasupra Atenei în 1925. al cărui nume derivă de la Sfântul Pavel Tebeul. Episcopul Radbod de Utrecht nota că cerul era plin de stele care păreau să . un cronicar contemporan a consemnat .. La începutul secolului al Xlea. care a fost întemeiat de Eusebie de Esztergom în 1250. noi cunoaştem crucea lui Constantin cel Mare. care s-a lungit în forma unei ţigări. soarele se opreşte din mersul său pentru Isus Navi (Isus Navi 10.Henric al VI-lea”. care expunea observările multor fenomene. a publicat o relatare a celui mai remarcabil lucru pe care l-a văzut vreodată în decursul multor ani în care a privit cerul.Catacombele Ortodoxiei”. 44-45). ultranaţionalism croat şi fundamentalism romano-catolic. înfiinţată ca mişcare teroristă în 1929.. şi mişcându-se foarte repede. viitorul Eduard al IV-lea. ortodocşilor.trei sori într-unul” arătându-se înaintea unei bătălii. 1). o convertită la Ortodoxie. liniştindu-şi astfel trupele înspăimântate. Shakespeare a utilizat această relatare când a menţionat acest semn în piesa sa. O lume necunoscută nouă.

despre steaua de la Betleem. şi dacă Biserica i-ar putea da o dată precisă pentru Naşterea Domnului. o lumină în forma unui con imens s-a răspândit deasupra şi în jurul nostru. când este privită prin aerul poluat din apropierea suprafeţei pământului. iar în 1963 a avut loc miracolul soarelui.false” cunoscute de astronomi. alţii aflaţi la 50 km depărtare au văzut spectacolul şi au crezut că a venit sfârşitul lumii. Toate relatările bine documentate ale . de la roşu la violet . După câteva momente. Un fenomen natural binecunoscut este . . astfel că este evident că soarele dansând nu are o cauză naturală. Dar nu oricine care a fost de faţă a văzut exact acelaşi lucru. Există sori şi luni .puternică atunci şi particule din soare. apoi purpuriu deschis. deasupra Europei. iar planeta Venus. Dar sute de oameni care susţin că au văzut soarele .. şi unii nu au văzut absolut nimic. ea va arăta doar ca un nor. din care mulţi – dar nu toţi – au văzut soarele rotindu-se într-un vârtej nebun. Mişcările se repetau de 2 ori. făcându-se roşu.. în acelaşi loc şi în acelaşi timp săptămânal. Crăciun 1993.semne neobişnuite din cer” sunt în realitate fenomene naturale. Autorităţile comuniste au închis pădurarul într-un ospiciu. multe .miracolului soarelui” de la Fatima subliniază spaima mulţimii. în care ei nu par să creadă (!). Au fost cu totul 7 apariţii. refractată prin cristalele de gheaţă. Desmond Seward citează un fragment dintr-o relatare nepublicată a evenimentelor de la Turzovka. părea să fie cuprins de flăcări. Fâşiile ţâşneau dintr-un singur punct focal în care se afla soarele. care a văzut o femeie frumoasă în alb având în mână un rozariu şi plutind în aer. ci unul duhovnicesc (a se vedea Omilia a VI-a a Sfântului Ioan Gură de Aur la Evanghelia de la Matei). copacii şi ramurile lor. rotindu-se către pământ ca o masă incandescentă imensă şi întorcându-se la locul său. dar mai târziu l-au eliberat. un izvor a ieşit din pământ la locul apariţiei şi au avut loc vindecări. erau avertismente apocaliptice uzuale şi solicitarea rugăciunii rozariului. apoi galben.. el va putea spune ce-au văzut înţelepţii. Erau de toate culorile spectrului. Mulţimi din întreaga provincie slovacă au venit la munte. Cu siguranţă. încărcate au plonjat în atmosfera pământului şi au luminat ca o lumină de neon.halo-ul” când imaginea soarelui. Pădurarului i s-a spus să se roage pentru împăcare şi îndreptarea lumii pentru păcatele sale. data exactă a naşterii Mântuitorului nu ne este cunoscută.vag credincios”... În Soarele dansând. O rază de particule va crea aparenţa unui obiect solid mişcându-se cu viteză. viu colorate. Se spune că. savantul a greşit deoarece steaua de la Betleem nu a fost un fenomen natural. Un om de ştiinţă/astronom a spus că fenomene naturale au loc an de an. 27 ..dansând” au putut privi către soare cu uşurinţă perioade lungi de timp fără nici o vătămare a nervilor lor optici.. Fără îndoială.. Am văzut oameni albastru intens şi galben deschis alături de mine. [Nota editorilor în limba engleză: Cu toate că – aşa cum a intenţionat fără îndoială autoarea – aceasta demonstrează numărul fenomenelor naturale extraordinare care au loc. deoarece sunt cunoscute toate datele pentru mişcările planetelor. şi are de-a face probabil cu un soi de halucinaţie în masă. pare a-şi schimba culoarea şi face mişcări intermitente.. Au fost raportate lumini neobişnuite. . apoi desprinzându-se de pe cer. Printre cei mai mult de 500 de oameni care urmăreau cu consternare era doar şoc şi uluire. Maica lui Dumnezeu s-a arătat unui pădurar de 42 de ani... în ciuda pregătirilor frenetice ale mamoniţilor de a sărbători al doilea mileniu de la un eveniment. un . soarele nu s-ar fi putut roti sau merge în zigzag. pământul şi oamenii. ca un cort supradimensionat făcut din fâşii lungi.. arzând. Mai mult. ceea ce a şi făcut. Toate fâşiile colorate din jur acopereau cerul. Soarele îşi schimba culoarea..] Câteva dintre fenomenele solare observate la foarte multe locuri sfinte din întreaga lume sunt fără îndoială exclusiv naturale la origine. a căror culoare se schimba când ei se mişcau”. Când raza şi-a pierdut din forţă. formează o cruce cu soarele în centrul ei. în 1958. Pe câtă vreme unii oameni aflaţi la locul sfânt nu au văzut nimic. Televiziunea a prezentat un program.Globul incandescent . sau aceasta ar fi fost sfârşitul sistemului solar. cu flăcări ţâşnind din el.

dar pentru care nu s-a putut găsi nici o explicaţie.. ci foarte strălucitoare. Era sclipitoare – exact ca şi cum ai privi prin ochelarii uzi”. deşi se pare că nu a existat nici o cercetare la cel mai înalt nivel ştiinţific. Ministerul Apărării – cu sprijinul Observatorului Regal. Citind la mâna a doua despre acest eveniment. Între 1959 şi 1967.. sub un fel de control – formaţia era perfectă”. în jurul orei 9 p. dar când au sosit pompierii nu era nici urmă de el.. două care mi-au sunat de îndată familiar. printre multe apariţii consemnate în Anglia în 1967. . Prima se referea la două femei vecine ce locuiau pe o proprietate din Stoke-on-Trent. bineînţeles. dar mai târziu s-au rearanjat în forma unei cruci. Cele mai multe dintre observaţii s-au dovedit a fi ale unor fenomene exclusiv naturale la origine – sateliţi şi reziduuri de roci. formau o cruce şi se depărtau cu o viteză extraordinară au fost văzute de mai mult de o duzină de martori demni de încredere. legat de Dumnezeu”. până când mi-a atras atenţia cu totul din întâmplare o carte despre OZN-uri dintr-o grămadă de cărţi de mâna a doua dintr-un anticariat local.arăta ca şi cum ar fi luat foc – ca un foc în aer liber”. fenomene naturale precum sori şi luni false. Iniţial. luminile formau un V perfect.. la Medjugorje. câteva au implicat ca cei ale căror informaţii erau insuficiente să ia o decizie. Aruncând o privire prin ea. . împreună cu câţiva copii care se jucau pe stradă. curcubee fără nici o ploaie şi alte fenomene. avioane. Controlului Traficului Aerian şi poliţiei – a realizat 808 investigaţii cu privire la reperarea OZN-urilor. Marie. am fost uluită să găsesc... a spus locotenent-colonelul de aviaţie. iar o căutare la lumina zilei nu a dezvăluit nimic. şapte lumini strălucitoare în formaţie pe cer. amplasării de radare.Lucrul” a fost văzut întotdeauna noaptea sau în primele ore ale zilei. au văzut o . copleşitor .. Un locotenent-colonel de aviaţie în retragere.. Din cele 84 de observaţii neexplicate. În octombrie 1967. pe lângă un soare ce se învârtea trimiţând raze multicolore. se plimba cu maşina cu soţia sa în Hampshire într-o noapte de octombrie când ei au văzut şapte lumini zburătoare care nu făceau nici un fel de zgomot.m. În august 1981.nu era străpungătoare. În câteva minute a sosit poliţia. baloane meteorologice. obiecte cereşti (Venus etc). care. . fiindcă toată lumea credea că acesta este un semn al prezenţei Maicii lui Dumnezeu. părea că a izbucnit un foc pe dealul apariţiilor. 28 .. bine documentate.farfurie zburătoare” aterizând pe un câmp nu departe de proprietate. Forţelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii staţionate în Britania. cineva are mai degrabă impresia unui soi de discotecă religioasă supranaturală..Păreau a fi. de o mie de ori”.Te salutăm pe tine. însă relatarea despre Crucea Zburătoare era una dintre cele rămase.Trei fanfare locale cu pelerini s-au aliniat şi au cântat fortissimo imnul . inclusiv poliţişti şi ingineri BBC. chemată de femei. luminile care zburau încet. pluteau în aer. Nu mi-a trecut niciodată prin cap că ar putea exista vreo legătură între OZN-uri şi locurile sfinte..era exact ca şi cum cineva ar fi făcut un foc mare în aer liber”. Departamentului de Meteorologie. Câmpul . Forţelor Aeriene Regale. Lumina . dar totul era în întuneric. din Forţele Aeriene Regale.neobişnuit şi profund emoţionant. reflectări ale norilor şi câteva feste inevitabile. însă pentru scriitor a fost . pe 2 septembrie 1967. A doua se referea la Crucea Zburătoare.

Înainte ca apariţiile să aibă loc.. Ele zboară foarte iute. Fotografii realizate de martorii apariţiilor de deasupra Bisericii Copte Sfânta Maria din Zeitoun.. ci planează. cu descrierile martorilor apariţiilor de deasupra Bisericii Copte Sfânta Maria (foto) din Zeitoun. Ele nu fâlfâie din aripile lor.. Nu le vezi deloc penajul. Grigorie. cercetarea ştiinţifică şi cultura coptă. Cairo 29 . responsabil cu studiile superioare. . Un episcop copt. Sunt creaturi radioase.. doar ceva strălucitor. a spus: . în întregime luminate. uneori de-a dreptul identic.. Orice formaţie o adoptă. care a văzut apariţia în mai multe împrejurări. Uneori nu mai puţin de 7 dintre ele zboară în formă de cruce. nişte păsări care arată ca porumbeii – nu ştiu ce sunt – apar în diferite formaţii. o păstrează.. mai mari ca talie decât un hulub sau porumbel”. 6 luni mai târziu.Aceasta mi s-a părut ciudat de similar. .. Cairo. Ele sunt .

Papa copt Chiril al VI-lea a spus în declaraţia sa că apariţia sclipitoare era .. şi a fost într-un fel o experienţă spirituală. înfiinţată de papa copt. laolaltă cu întreaga linie de coastă mediteraneană.Tatăl veşnic”.precedată de nişte forme spirituale asemenea porumbeilor care se mişcau cu mare viteză”. Atunci. coloraţi în roz intens. . veneau raze puternice de lumină aurie. până când a dispărut. şi lumină radiind dinspre ei...... fiindcă gândul cel mai puternic era . Cel care a îngăduit celor pământeşti să vadă slava celor cereşti ..Lucrul” văzut pe scurt în Anglia în octombrie 1967 să-şi facă apariţia din nou în Egipt 6 luni mai târziu pentru o şedere lungă de 3 ani.raze de mânie teribilă” către Londra de pe hartă.hartă” a Mediteranei. soţul meu m-a chemat să vin să mă uit la un efect al asfinţitului extrem de neobişnuit.Într-altă noapte. 30 . Nici unul dintre noi nu a mai văzut vreodată ceva asemănător şi stăteam privind.. noi L-am slăvit pe Dumnezeu.. care a văzut soarele dansând. M-am întrebat ce ar fi făcut ea din asfinţitul . Din spatele norilor dimprejur.slavă lui Dumnezeu” şi totuşi era întru totul natural. într-o seară de la începutul lui iunie. a exclamat soţul meu. cu forma de cizmă a Italiei văzându-se clar. în timp ce scriam acest articol. Era incredibil de frumos şi inspirând veneraţie.hărţi” ale diferitelor ţări împreună cu raze de lumină puternică pe care le-a simţit ca semnificând prezenţa . strălucitoare. Confirmând autenticitatea apariţiilor.. Mai târziu. pentru a deveni . m-am gândit la profesoara engleză de matematică din Garabandal din 1974. a scris în raportul său oficial: ..”... Am citit şi recitit relatările despre OZN-uri şi cele de la Zeitoun. norii aveau o nemaipomenită structură de deal şi vale de culoare roz intensă şi purpurie. Lângă el era o . Era posibil ca . un Hristos desfigurat pe cer..fiinţele cereşti” ale clericilor copţi şi .meu” dacă l-ar fi văzut la Garabandal sau în alt loc sfânt. Luminaţi de cea mai splendidă luminescenţă roz-aurie.unei Fiinţe Atotputernice”..O comisie specială a clerului copt. Porumbeii zburau din dom direct către cer. noi am văzut porumbei de culoare argintie. care trimitea . pe care ea a luat-o drept .formele spirituale” ale papei copt ? Printr-o coincidenţă bizară.Este deşertul Iudeei !”. .

Scriind acum mai mult de 100 de ani. în care holograma lui Michael Jackson să apară pe scenă alături de ceilalţi fraţi ai lui. Acesta este semnul arătat de Scriptură ca fiind cel mai mare dintre semnele antihristului. Astfel. Printre primele ştiri pe această temă se numără cea lansată de CBS News pe 23 decembrie 2000. contemplând în Apocalipsă evenimentele din preajma sfârşitului lumii. În noiembrie 2008. Aceste minuni vor acţiona cel mai mult asupra simţului vederii. Ei au mai spus că inscripţia cu litere albe s-a văzut deasupra Duşanbe-ului şi împrejurimilor sale după o serie de tunete. Sfântul Ioan Teologul. şi pentru a preîntâmpina nenorocirile care pot fi preîntâmpinate doar prin pocăinţă. . în timpul campaniei prezidenţiale din Statele Unite ale Americii.50 ora locală. prin care anunţa existenţa unui vânzător-hologramă. pentru a indica prezenţa binevoitoare a Fecioarei. 31 . deasupra Duşanbeului. pe nume Cameron. Nota redacţiei Ulterior apariţiei acestui articol. De asemenea. iar apoi au devenit mai clare. care a persistat pe cer vreme de jumătate de oră.Am.. unde satan îşi are mai cu seamă stăpânirea. ca şi foc să facă să se pogoare din cer pre pământ înaintea oamenilor” (Apocalipsa 13. iar locul acestui semn este văzduhul”. Dar cele mai incitante ştiri cu privire la posibilele aplicaţii ale hologramelor sunt următoarele: Agenţia rusă de ştiri Interfax informează că pe 23 iulie 2008...porumbeii” şi soarele dansând sunt semne autentice din cer. ca şi fotbalistul britanic David Beckham care a înregistrat un mesaj în Los Angeles.. mass-media a adus în atenţia publicului câteva informaţii interesante despre holograme şi aplicaţiile lor.. . în afară de cazul în care credem că . fermecându-l şi înşelându-l. în timpul concertelor sale Live Earth. trimise pentru a adeveri credinţa. familia lui Michael Jackson a luat în discuţie proiectul realizării unui turneu internaţional al fostului grup Jacksons’ Five. sau cu parte dintr-o campanie de . care au purtat discuţii cu prezentatorul politic Wolf Blitzer pe tema desfăşurării alegerilor. Prinţul Charles de Wales a apărut sub forma unei holograme la o conferinţă ecologică care a avut loc la Abu Dhabi. Recent. spune că antihristul va „face semne mari. atunci se pare că rămânem cu posibilitatea unui soi de halucinaţie în masă. Martorii oculari au relatat că iniţial contururile inscripţiei erau vagi. la 19. în Emiratele Arabe Unite. fostul vice-preşedinte american Al Gore a ţinut discursuri virtuale. Sfântul Ierarh Ignatie Briancianinov a avertizat că se apropie vremea când vor fi numeroase minuni false extraordinare. după turneul mondial realizat la 30 de ani de la moartea lui Elvis Presley (1935-1977). Potrivit Evangheliei de la Luca. transmis ca hologramă la Londra. Mai multe apariţii au proorocit că va veni un Mare Semn.spaime şi semne mari din cer”. în magazinul Hugo Boss din New York. capitala Tadjikistanului. cu holograma acestuia însoţită de o orchestră. 13).. în aprilie 2008. sub formă de hologramă. a apărut o inscripţie asemănătoare cuvântului arab Allah (foto). Acesta ar fi cel de-al doilea eveniment de acest gen. postul de televiziune CNN a utilizat în direct holograme ale jurnalistei Jessica Yellin şi cântăreţului Will. în vremurile din urmă vor fi .semne şi minuni mincinoase” pentru pregătirea venirii lui antihrist. În iulie 2009.Neţinând cont de fenomenele naturale.I. s-a lansat moda utilizării de holograme de către diferite personalităţi ale lumii. Minunile antihristului se vor manifesta îndeosebi în văzduh.

Potrivit martorilor oculari. Crucea a persistat pe cer aproape un minut. La doar 4 zile de la acest eveniment din capitala Tadjikistanului. iar descărcarea electrică a făcut ca vaporii de apă să difuzeze. pe 27 iulie 2008. care este un indiciu al tunetului următor. în Duşanbe. Cu toate acestea.În acea zi. Ea a fost văzută din cele mai diferite puncte din Eleţ.. . înainte de această apariţie a avut loc o furtună puternică şi cerul era întunecat pentru acel moment al zilei.00. 32 .A fost un semn de sus. a spus un martor. în localitatea rusă Eleţ. cei mai mulţi din martorii acestui fenomen au avut o cu totul altă opinie. deasupra oraşului a apărut o cruce strălucitoare pe care se întrezărea Mântuitorul răstignit (foto). a avut loc un fenomen asemănător: la aproximativ ora 19. au avut loc furtuni cu trăsnete şi meteorologii au declarat că această inscripţie este un fenomen atmosferic. . Atotputernicul Şi-a arătat puterea şi ne-a îndemnat să nu uităm de existenţa Lui”.Norii au acumulat electricitate statică. numit sheet lightning (fulger a cărui lumină difuzează prin reflexie în nori). Ceea ce au văzut oamenii sunt doar nori”.. a spus şeful departamentului de meteorologie din Tadjikistan. după care a dispărut.

sau despre fenomene naturale.. noi obiceiuri. Normandia – este o ţesătură brodată de aproximativ 70 metri lungime. Articol apărut în .în ultimele evenimente din Osetia de Sud. Gardianul nota că academicianul rus Pavel Florenski. nr. cea întocmai cu apostolii. . face o mică incursiune în lumea catolică. Pe 10 iulie 2009. care aveau pe blazon un trandafir alb şi respectiv roşu. co-preşedintele grupului de experţi în semne miraculoase din cadrul Comisiei Teologice a Bisericii Ortodoxe Ruse. Ea a fost văzută de mai multe ori de mulţi oameni. inclusiv de poliţiştii din zonă. şi apoi au fugit de pe câmpul de luptă. folosită ca armă neconvenţională de către armata rusă. atunci când cele două armate se pregăteau să se confrunte.ro/index. Războiul Rozelor – sau Războiul celor două Roze – cuprinde războaiele civile din Anglia din secolul al XV-lea dintre casele de York şi Lancaster. ce ilustrează evenimentele care au condus la cucerirea normandă. în timp ce georgienii spun că cea care s-a arătat este Sfânta Nina.Catacombele Ortodoxiei”. Note (aparţin traducătorului) 24. Fie că ştirile de mai sus vorbesc doar despre posibilităţile ştiinţei moderne. luminătoarea Georgiei. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. deasupra bisericii”. 25.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (VIII) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras.php/component/content/article/28/1694-nr-50. cert este că se merită luat aminte cu toată atenţia şi discernământul la perspectiva pe care o oferă . Ei au susţinut că au văzut silueta unei femei pe cer. după cugetul lor omenesc. a declarat că . Este de remarcat faptul că armata rusă dispune de tehnologia necesară proiectării de holograme în văzduh. face referire la apariţia Maicii Domnului în Osetia de Sud. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. O lume necunoscută nouă.O altă ştire din 19 august 2008.. în războiul psihologic desfăşurat împotriva trupelor georgiene. învăţăminte şi chiar dogme Înşelări De ce sunt acceptate atât de repede aceste apariţii de vizionarii înşişi şi de nenumăraţii pelerini ? Creştinii heterodocşi ştiu foarte puţine despre unul dintre conceptele cheie ale învăţăturii ortodoxe ascetice – înşelarea duhovnicească – prin care un miraj este acceptat în mod fals drept adevăr.Ea a fost văzută în veşminte lungi. prezentată tot de Interfax. în timpul războiului dintre ruşi şi georgieni. Mergea tristă de-a lungul străzilor. 50/iulie-august 2009 http://catacombeleortodoxiei. Partea rusă este de părere că s-a arătat Maica Domnului. sau despre apariţii autentice ale Maicii Domnului sau Sfintei Nina. dintre care mulţi au ajuns să dobândească 33 . În ce priveşte veridicitatea acestor apariţii. părerile sunt de asemenea împărţite. s-au uitat înapoi. Ea a fost văzută seara şi în timpul nopţii în locurile unde au avut loc cele mai violente şi crude confruntări”. Nu s-a exclus posibilitatea ca ceea ce a fost văzut de mulţi oameni şi în multe ocazii să fi fost o hologramă... Există multe exemple în Vieţile sfinţilor de monahi şi pustnici. georgienii şi-au întors capetele. Tapiseria Bayeux – realizată între anii 1066-1077 pentru episcopul de Bayeux. ortodocşilor. o convertită la Ortodoxie..

. . văzând .Hristos”. Părintele Sava († 1908). Oamenii care aduc noţiunile .Toate vedeniile.. sună a avertisment oportun: . unele viziuni vor părea a fi iniţial rezultatul factorilor psihologici....lumini” în chiliile lor şi auzindu-L pe . precum în iconografia Sfântului Andrei Rubliov şi în general a iconografilor evlavioşi... stareţul purtător de Dumnezeu şi mărturisitor din Muntele Athos. autorităţile ecleziastice de la Garabandal nu au fost impresionate.Odată ce gândurile noastre sunt însoţite de imagini. tămăduirile. care nicicând nu preţuieşte sau gândeşte bine despre sine. . dar cu totul fireşti ale subconştientului şi a efectelor pe care le poate genera. vedeniile lui ... au suspectat cu adevărat prezenţa unui demon.înger păzitor”. şi chiar . cuvintele unui sfânt al Bisericii RomanoCatolice. Ioan al Crucii. Grupurile penticostale/carismatice sunt foarte prompte în a identifica experienţele lor cu Sfântul Duh. Sfântul Marcu Ascetul avertizează: . oricât de mult le-ar preţui omul duhovnicesc.Hristos” Însuşi. dar de nenumărate ori suntem avertizaţi că cei care nu au încă discernământ duhovnicesc trebuie să se păzească de a fi ispitiţi şi înrobiţi de apariţiile înşelătoare. Cei mai mulţi dintre noi nu avem un simţ puternic dezvoltat al conştiinţei de sine. drept autentice. noi le-am dat deja consimţământul nostru”.. lucrarea Sfântului Duh. dar voi cine sunteţi ?” (Faptele Apostolilor 19. Sfântul Diadoh al Foticeei a avertizat cu privire la acceptarea ademenirii celui rău sub forma luminii sau sub vreo formă învăpăiată. Uneori. 15). . Noi ştim foarte puţine despre noi înşine şi avem o mică înţelegere a lucrărilor tainice. Această facultate de a genera imagini poate fi utilizată în mod creativ de către cei înaintaţi duhovniceşte. când a cerut să fie slobozit un monah posedat de un diavol.Gospa”: . fără a pune nici un fel de întrebare.. 34 .îngerii” (citând întruna din Scriptură. Desigur. Ceea ce nu realizează mulţi entuziaşti ai apariţiilor mariane este că fenomenele spirituale sunt aproape o banalitate în zilele noastre.Hristos” le-a dăruit lor darurile .Dacă tu eşti satan. nu sunt egale în vrednicie cu cel mai mic act de smerenie. căreia i se poate spune la şedinţa de rugăciune dinaintea slujbei de tămăduire să-şi imagineze o lumină aurie pogorându-se asupra sa din cer.. atunci fără îndoială ei au subestimat în mod grav puterea cu care au avut de-a face. cu capitol şi verset). Rugăciunea fără închipuire. şi rareori se opresc să întrebe dacă ele şi-ar putea avea obârşia în cu totul alt gen de duh.Domnul” vorbind către ei. şi focurile misterioase din cer care mistuiau statuile romano-catolice. şi a slobozit alt monah care fusese înşelat de un fals .. Chiar atunci când aceste experienţe sunt cu adevărat creştine.Aquero”. şi tinerii din Medjugorje apucând recipientele lor cu apă sfinţită şi mustrând-o pe .. precum învaţă pustnicii şi părinţii Bisericii Ortodoxe.proorociei” şi puteri uimitoare. primind . revelaţiile şi impresiile din cer.creştine” la experienţele lor cred adesea mult prea repede că ele sunt realmente experienţe creştine. fiindcă aceasta aduce cu sine roadele dragostei. cu cea a unei persoane care caută ajutor la o misiune de tămăduire protestantă. pleacă”. Preotul paroh din Ars nu a acceptat viziunile de la La Salette...revelaţii”. de exemplu. luminile miraculoase ce-i însoţeau pe evanghelişti. iar fostul episcop romano-catolic de Mostar a denunţat apariţiile de la Medjugorje. care se rugase şi vorbise cu el zi de zi vreme de 2 ani.Pe Iisus cunosc. vorbind cu draci în chip de îngeri.. iar Sfântul Simeon Noul Teolog a atras atenţia asupra duhurilor rele care pricinuiesc multe şi variate amăgiri în văzduh. există posibilitatea participării mediumnice inconştiente sau chiar a înşelării demonice mai directe.. În afară de înşelarea de sine. este în contrast direct.cu durere şi lacrimi s-a rugat Domnului să aibă milă de slujitorul Lui şi să certe duhurile rele”. care au căzut în înşelare. Dacă Bernadette.vocile” lor. prin care credinciosul este încurajat să-şi închipuie o scenă aleasă şi să încerce să vizualizeze Pruncul în iesle sau pe Hristos răstignit. ci numai despre alţii”. prosternându-se pe când . şi pe Pavel ştiu. . s-a rugat şi a ţinut post negru vreme de o săptămână înainte de a face aceasta. şi cu practicile de meditaţie obişnuite în Apus de secole. fluturând rozariul ei la . întocmai precum revivaliştii protestanţi din Indonezia din anii ’1970 au acceptat.sfinţenie autentică.

Singura intrare corectă în lumea duhurilor este învăţătura şi practica luptei creştine. hinduşii şi budiştii spun acelaşi lucru când arată către intensa devoţiune a propriilor discipoli la pelerinajele în masă la temple şi către vindecările relatate la locurile sfinte ale oamenilor lor sfinţi. Într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu un franciscan. care murise cu câteva luni înainte să înceapă apariţiile.. Doamna noastră mi-a spus să mă ridic în picioare.. să-L rugăm fierbinte pe Dumnezeu ca El să ne apere de toate cursele şi amăgirile.. mama m-a îmbrăţişat şi m-a sărutat . vindecări. ci în cunoştinţă fermă de propria nevrednicie şi inoportunitatea de a vedea duhuri sfinte.copacul se cunoaşte după roadele sale”: rugăciunea fierbinte.. căruia. . părea că nu există nici un fel de recunoaştere a întunericului înfricoşător al raţiunii căzute. nr. Apariţia a fost primită fără nici un fel de întrebare ca fiind Fecioara şi s-a vorbit cu ea înainte de a se recurge la orice stropire cu apă sfinţită (după sfatul femeilor bătrâne din sat).. Sfinţii învăţători ai luptei creştine . În ultima vedenie a Ivankăi din 7 mai 1985. ne poruncesc nouă să nu avem încredere în nici un fel de imagine sau vedenie dacă ele ar apărea din senin.. a spus numaidecât: .văzătorii” de la Medjugorje a fost întrebat de ce Ivanka. Gospa. evanghelici în Indonezia. Sfântul Ignatie Briancianinov ne aminteşte pericolul înfricoşător de a fi înşelaţi de duhurile rele. sentiment de pace şi bucurie – a fost utilizat de ... a făcut să se arate mama fetei. deoarece asemenea lucruri vin şi din amăgirea vrăjmaşului. Zâmbea.. şi variate mişcări eretice pe tot cuprinsul istoriei..Este binecuvântata Fecioară”. Era evident”. nici să nu discutăm cu ele ... M-am ridicat. iar viziunea îndatoritoare a făcut să se învârtă acele ceasului unuia dintre vizionari. .” Ea a vorbit apoi cu Ivanka şi a dispărut.Doamna noastră m-a întrebat ce aş dori şi i-am cerut s-o văd pe mama mea pământească.Catacombele Ortodoxiei”. ci să nu le acorde nici o importanţă.Îngerii mei”. a încuviinţat şi de îndată s-a arătat mama mea. convertiri. Articol apărut în .Dacă sfinţii nu au recunoscut întotdeauna dracii care li se arătau în chipul sfinţilor şi al lui Hristos Însuşi.. Atunci Doamna noastră a zâmbit. Răspunsul a fost: . care au acţionat în calitate de confidenţi şi îndrumători spirituali ai lor. Acelaşi considerent care a servit la a susţine autenticitatea apariţiilor de la Medjugorje – .. . În avertismentul său către creştinii ortodocşi. . 51/septembrie-octombrie 2009 http://catacombeleortodoxiei. au cerut un semn. ca unui mare îndrumător monahicesc şi duhovnicesc.Stareţul Ambrozie de Optina. ca răspuns la rugămintea Ivankăi. Singura intrare corectă în perceperea senzorială a duhurilor este înaintarea şi desăvârşirea creştină”. Tinerii au acordat încredere deplină apariţiei din Medjugorje. se bizuia pe învăţătura fundamentală a Părinţilor şi îi punea în gardă pe cei ce căutau călăuzirea lui în astfel de chestiuni să nu aibă încredere în voci auzite în timpul rugăciunii sau în schimbări în icoane – mireasmă sau pară de foc ieşind din ele – care ar putea părea că sunt bune. fata care a văzut prima apariţia. cum îi numea apariţia în mod repetat pe tineri.. cum este posibil ca noi să credem despre noi înşine că îi vom recunoaşte pe ei fără greşeală ! .php/component/content/article/28/1722-nr-51.Cine altcineva ar fi putut ea să creadă că este ? O tânără mamă minunată cu un prunc şi o coroană pe cap.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (IX) de Miriam Lambouras 35 . Nu exista deloc conceptul de înşelare duhovnicească. care sunt întinse cu viclenie oamenilor de duhurile răutăţii”...ro/index.. i se cerea adeseori sfatul cu privire la vedenii şi voci. Fără îndoială. unul dintre . o încredere care va fi încurajată de franciscani. revivalişti protestanţi..carismatici”.

timpul şi energia 36 . În special. mântuirea şi sfinţirea sufletului şi trupului”. şi pentru ca harul dumnezeiesc să umple cele 5 simţuri ale noastre. încheieturile şi oasele. ca şi mintea. şi. De asemenea. grupurile penticostale/carismatice reclamă de asemenea vindecări. La Lourdes.. de febră tifoidă sau holeră. iar a crede că . mai sus amintit. învăţăminte şi chiar dogme Tămăduirile Unii oameni cred că apariţiile trebuie să fie autentice deoarece au loc tămăduiri la locurile sfinte. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. în orice caz.000. care nu pot fi atribuite nici unei cauze naturale sau medicale cunoscute – dintr-un număr de 5. Pe câtă vreme autorităţile medicale trebuie să fie precaute în mod firesc. ţinând cont de mulţimile de oameni bolnavi care se îngrămădesc la locurile sfinte. cum au fost nenumăraţi alţii. Autorităţile de la Lourdes ştiu că nu pot risca o izbucnire de infecţie sau băile vor trebui închise. mişcarea Ştiinţa Creştină a avut o listă impresionantă de vindecări. O lume necunoscută nouă. Dar locurile sfinte mariane nu sunt singurele care pretind tămăduiri ale oamenilor de toate credinţele şi de nici una. doar 64 de vindecări au fost în cele din urmă declarate ca fiind miraculoase – adică. Mulţi neortodocşi ar fi foarte surprinşi dacă ar şti cât de des este pomenită vindecarea trupului alături de vindecarea sufletului în rugăciunile Bisericii. luminarea şi apărarea. oricât de mult ar putea dori cineva să se bucure de vindecările însele. pare întrucâtva nefiresc şi arogant ca un grup de oameni să declare solemn că Dumnezeu nu numai că a săvârşit un miracol. şi ar fi nesăbuit a încerca să se impună hotare milostivirii Sale. din 1858 până în 1980. după cum socoteşte potrivit. spre satisfacţia lor. şi nu existau nici un fel de izbucniri de epidemie înregistrate. şi o mulţime de tămăduiri continuă să aibă loc prin mijlocirea Maicii Domnului. ci se ţine în ajunul Naşterii Domnului şi miercuri în Săptămâna Patimilor. în rugăciunile de pregătire şi mulţumită pentru sfânta împărtăşanie. ci a căutat în schimb alinare la staţiunea balneară din apropiere. Samuel Pepys avea îndoieli serioase cu privire la înţelepciunea utilizării apelor). Misiunea de Vindecare Anglicană din Londra enumeră multe vindecări uimitoare în fiecare lună. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. în caz de nevoie. când toţi credincioşii sunt miruiţi. noi ne rugăm în mod repetat pentru . Unii oameni pun accentul pe marea compasiune arătată la Lourdes celor bolnavi. dar nu există nici o consemnare păstrată a infecţiilor şi. noi obiceiuri. şi oricine poate cere o slujbă oricând. ortodocşilor. face o mică incursiune în lumea catolică. în perioada sa de înflorire. Stareţul Ambrozie.degetul lui Dumnezeu se va pogorî într-un mod imprevizibil” introduce cumva un anumit element de inconsecvenţă care este deranjant. după cugetul lor omenesc.. cu toate că ele tind să se bucure de cea mai mare publicitate. Se spune că nimeni nu se infectează prin îmbăiere la Lourdes. bunăoară prin icoanele ei Tinos şi Malevi (27). în 122 de ani. s-a relatat că Fecioara a spus că va vindeca pe unii. Numărul vindecărilor este în realitate foarte mic. ca şi spiritiştii (Federaţia Naţională a Tămăduitorilor Spirituali). însă nu există în mod necesar vreo legătură între cele două fenomene. dar creştinii ortodocşi înşişi nu au nevoie să caute tămăduire în afara Bisericii. oamenii din Anglia secolelor XVII-XVIII erau expuşi la acelaşi risc în apele din staţiunile balneare la modă (la Bath (26). ci l-a săvârşit cum trebuie. La câteva locuri sfinte. Noi am cunoscut întotdeauna făcători de minuni şi tămăduitori.Miriam Lambouras.tămăduirea şi curăţirea. iar pelerinii sănătoşi sunt încurajaţi să se spele la robinet în loc să se îmbăieze. Dumnezeu lucrează în diferite chipuri. sufletul şi sentimentele noastre. şi prin mijlocirea Sfintei Xenia de Sankt Petersburg şi a Sfântului Ioan (Maximovici) de Shanghai şi San Francisco. o convertită la Ortodoxie. slujba sfântului maslu nu a fost nicicând săvârşită doar pentru muribunzi. dar nu şi pe alţii. a fost un tămăduitor. Este interesant de notat că Bernadette însăşi nu a folosit apa de la Lourdes pentru bolile ei.

cheltuite pentru ei an de an de către ajutătorii devotaţi. luteranii. . prozelitismului. Sau: . În imagine.convertirea Rusiei” sub un păstor. cât şi cele spiritiste vădesc de asemenea rezultate palpabile. şi deoarece atât grupurile protestante. Noticias de Fatima – iată câteva publicaţii catolice care confirmă faptul că autorităţile ecleziastice intenţionează ca Fatima să fie un loc sfânt interreligios. naţionalismului şi mercantilismului. Ecumenism. Portugal News. tot aşa ele sunt preluate cu înflăcărare de susţinătorii ecumenismului. Catholic Family News..urmaşul Sfântului Petru”.Maica Domnului este pentru toată lumea”.Sanctuar pentru diferite credinţe” 37 .Vino în separeul meu.. Vindecările şi compasiunea nu sunt dovezi ale autenticităţii apariţiilor.. Noticias de Fatima. până şi ortodocşii – toţi vizitează locurile sfinte.. Dar compasiunea nu este o caracteristică exclusiv creştină. în spitale sau printre handicapaţii mental şi fizic din împrejurimile lor. dar natura exactă a unei tămăduiri poate varia de la caz la caz. Nu se pune la îndoială că au loc tămăduiri. Compasiunea faţă de orice creatură vie este însemnul budismului. sincretism şi antihrist Aşa cum apariţiile au fost manipulate de diverse grupări interesate în scopurile propagandei romanocatolice. tot astfel planul de reunire neschimbat al Vaticanului pentru ceilalţi dintre noi este un secret deschis – supunerea faţă de pontiful roman. şi o mulţime de oameni de toate credinţele şi de nici una săvârşesc discret muncă voluntară. ar fi nechibzuit să acceptăm fără nici un fel de rezerve implicaţiile religioase ale tămăduirilor de la locurile sfinte mariane şi să le învestim cu o interpretare care nu le poate fi atribuită în mod logic. . Anglicanii. în paginile căruia a apărut editorialul . şi cred că viziunile trebuie să fie adevărate dacă atât de mult bine vine de la ele. a spus păianjenul către muscă” ? Exact aşa cum papa a vorbit despre .. cotidianul local din Fatima. fără publicitate.

dar ei omit să realizeze până la capăt ce înseamnă aceasta. Ecumeniştii mariani cred că Fecioara aduce un mesaj ecumenist la Zeitoun şi Medjugorje şi. Lewis. şi dacă ea s-ar fi identificat pe sineşi ca fiind imaculata concepţie. vizita sa la Zeitoun. indiferent de credinţa lor. creare şi distrugere. în ediţia din primăvara anului 1970. care uneşte contrariile înlăuntrul ei – viaţă şi moarte. Această întâmplare l-a convins de autenticitatea apariţiilor şi el a zugrăvit 40 de cruci mari albe pe toţi pereţii casei sale.răului”. care pare să nu fi fost de fapt pomenit şi care.pentru toţi cei de faţă. deoarece omul a rămas un musulman practicant şi nu s-a întors la Hristos.. de vreme ce toţi o cinstesc. cât şi ca Bun ? Dar numai hinduşii îndrăznesc să I se închine Lui ca Rău”.bine” şi .. Evreii vor rămâne evrei. Locul sfânt este văzut ca o posibilă soluţie pentru pace în regiune. deşi Consiliul Mondial al Bisericilor nu pare să aibă în vedere dialogul onest. Vorbind despre zeiţa Kali..dialog cu religiile necreştine” şi în conformitate cu ideile Consiliului Mondial al Bisericilor).. Cumva acesta pare a fi o manifestare mai degrabă lipsit de sens. pare în mod bizar absent din întâmplări.S. noi am vedea că lucrurile pe care le numim rele din punctul nostru de vedere uman limitat sunt de asemenea . ecumenismul dincolo de creştinism continuă să prindă viteză în .religiile de bază sunt similare”. Gospa i-a mustrat pe catolicii din regiune fiindcă îi batjocoresc pe vecinii lor ortodocşi şi musulmani. cu toate că acest fapt nu a stăvilit propaganda anti-sârbă din unele cărţi despre apariţia de la Medjugorje. copţii ar fi respins-o.. i-a cerut să înceteze să arunce cu pietre şi i-a poruncit să zugrăvească crucea pe casa sa... Ei subliniază că Maica Domnului a rămas tăcută la Zeitoun. El a folosit imaginea unei sume: există doar un singur răspuns corect pentru o sumă. că orice din această lume face parte din Dumnezeu. acest fapt este interpretat ca un gest de delicateţe maternă şi o invitaţie . afirmând că Hristos Însuşi este socotit doar un profet între alţii – şi inferior lui Mahomed – iar răstignirea şi învierea Sa sunt cu totul respinse.Gospa” îi poate împăca pe catolici. Toate religiile au unele lucruri în 38 . însă cumva oricine. care spunea că toate religiile sunt în esenţă unul şi acelaşi lucru..În acelaşi timp.dialogul cu religiile necreştine”. Ea a afirmat că . Fecioara i s-a arătat. fiindcă doar .va locui în Împărăţia lui Dumnezeu fără .. Un corespondent anglican pentru Eastern Churches Review descria..a converti şi împăca”. La Medjugorje. dar precum a subliniat C.. a fi creştin înseamnă a crede că acolo unde creştinismul diferă de celelalte religii. Ei accentuează faptul că Fecioara este menţionată în Coran ca fiind aleasa lui Allah şi curăţia şi virtutea ei sunt preamărite.. El a relatat istoria unui musulman important care locuia în preajma bisericii şi obişnuia să arunce cu pietre în pelerini.. şi toate celelalte răspunsuri sunt incorecte. şi cei care aparţin marilor religii orientale vor rămâne hinduşi.începutul secolului XX.. ne întâlnim cu această idee extraordinară a reconcilierii şi unităţii fără Hristos. musulmanii vor rămâne musulmani. musulmanii nu ar fi acceptat viziunea.. Temelia şi esenţa creştinismului este Sfânta Treime şi Învierea Dumnezeului-Om Iisus Hristos. a fi devenit mai întâi creştin. ca mamă a întregii familii umane. că doar dacă am putea să privim lucrurile dintr-un punct de vedere divin.. budişti şi taoişti”. Încă o dată.bun” şi să se opună . ortodocşi şi musulmani.rău”. milă şi teroare –. crede că Dumnezeu este dincolo de .Marile comunităţi religioase nu vor dispărea . Dacă ea s-ar fi declarat pe sineşi a fi Maica lui Dumnezeu.. teribila mamă. afirmaţie care este foarte asemănătoare cu învăţătura lui Swami Vivekananda.. să se unească în Dumnezeu prin rugăciune” (ceea ce este astăzi destul de obişnuit la întrunirile pentru . încă nedepărtându-se de erorile sale şi respingându-L pe Hristos. Fecioara a anunţat că a venit pentru . ea are un rol special ca centru al unităţii şi împăciuitoare a copiilor puşi pe ceartă. dar unele din răspunsurile incorecte sunt mult mai apropiate decât altele de cel corect.Cine poate spune că Dumnezeu nu Se manifestă El Însuşi atât ca Rău. ca să spunem aşa. . . Swami Vivekananda a spus: . pe câtă vreme hinduismul.Dumnezeu”. Dumnezeu nu poate fi cuprins şi El este sursa oricărui adevăr care este prezent în alte credinţe. în măsura în care îl pot înţelege. precum noi”. misionarul hindus în Apus de la sfârşitul secolului XIX . creştinismul are dreptate şi ele greşesc. Iudaismul şi islamismul cred de asemenea într-un Dumnezeu care le cere oamenilor să trăiască într-un mod . ca de obicei.

chiar satanism – şi apariţii. Dacă există un aspect antihristic la Medjugorje. iar în cuvântul său către tinerii musulmani din Maroc s-a referit la Dumnezeu Tatăl de 66 de ori. a avut loc o minune ! În timpul următoarelor 12 luni.... nu numai pentru catolici.campania misionară” a Vaticanului în Rusia şi Ucraina şi amestecul Vaticanului în Balcani. De asemenea.. Samuel Horsley.grad crescut de spontaneitate şi lipsă de solemnitate”. un grec. vindecări prin . dar există diferenţe fundamentale. un haldeu. ei vor merge mai departe către tolerarea mahomedanismului şi ateismului. care plănuieşte activitate evanghelizatoare în întreaga lume. vede că ia o formă asemănătoare cu chipul lui Hristos încoronat cu spini. un evreu.Biserica lui Dumnezeu pe pământ se va micşora în mare măsură . Arhiepiscopul Frane Franic de Split spune: . Toate acestea sunt . precum 39 . un sirian. Această abandonare va începe cu o indiferenţă declarată faţă de orice formă particulară de creştinism. Gospa a spus că papa trebuie să fie un părinte pentru toţi oamenii.fiecare sistem posedă un anumit grad de adevăr” şi . spiritism.. îndeosebi mariani. şi gata. Teologul anglican din secolul al XVIII-lea. Catolici tradiţionali. Acestea se adaugă la .. droguri. fiindcă . în care . Un număr din ce în ce mai mare de oameni care simt această lipsă au încercat să umple golul cu OZN-uri. este posibil ca răşina utilizată pentru fixarea ochilor să se fi lichefiat – un fenomen destul de frecvent).Evanghelizarea 2000”. un scit. papa vorbeşte despre evrei ca despre fraţii mai mari ai creştinilor. materialism şi intimidare prin ştiinţă şi tehnologie. un tătar. Superstiţia continuă să înflorească. o prioritate. ci şi includerea tuturor credinţelor şi culturilor în cadrul unei identităţi umane comune înaintea lui Dumnezeu” (Dudley Plunkett. Mii de oameni fac o afirmaţie sobră că vieţile lor au fost transformate spiritual de locurile sfinte. un boem şi în final un englez”. Inovatorii liturgici se simt liberi să se dedea la slujbe cu . Bosnia şi Skopje.. O statuie a Fecioarei plânge cu lacrimi de sânge dintr-un ochi. papa vede cel de-al treilea mileniu ca pe o nouă perioadă pentru misionarism.secte incompatibile reconciliate permanent într-un sistem vast de unitate religioasă”. Ar fi cu putinţă ca vizionarii de la Medjugorje să fi fost folosiţi (deşi în mod inconştient) ca parte a unui proces mult mai larg de pregătire pentru a aşterne calea către instituirea unei religii universale a lumii ca pregătire pentru venirea lui antihrist ? La urma urmei.. .doar printr-un studiu al diferitelor sisteme poate cineva să aibă o vagă idee a ’unităţii adevărului suprem’”. a prezenta împărăţia lui satan ca şi cum ar fi Împărăţia lui Hristos. sub forma tolerării universale . După câte se pare. renaştere carismatică.semne care indică nu numai adunarea creştinilor. Pe lângă Ziua Mondială de Rugăciune de la Assisi inaugurată de el. iar vecinii au venit în număr mare pentru a rosti rozariul înaintea ei (În opinia fabricanţilor. Apus şi Răsărit. în care el vedea . Împărăteasa profeţilor). un italian.. un arab. în Croaţia. Supranaturalul a fost în mare măsură îndepărtat din viaţa cotidiană prin raţionalism. un hindus. 8. Între timp. păgânism new-age.Eu văd în special importanţa rolului sanctuarului de la Medjugorje în lucrarea ecumenistă a Bisericii”. Şovăitorii care au fost zguduiţi de schimbările liberale moderne din catolicism caută şi găsesc încurajare. s-ar mâhni să vadă că astăzi s-au împlinit cuvintele sale: .. O femeie mexicană prăjeşte o turtă pentru cina soţului ei. în timpul lui antihrist. pare să fi pus la inimă spusele ei şi să le facă inspiraţie pentru viitoare mişcări ecumeniste.000 de persoane s-au închinat la aluatul înrămat în sticlă şi înconjurat de flori şi lumânări. un german. sori dansând. de la tolerarea celor mai vătămătoare erezii.credinţă”. el s-ar potrivi bine cu un interes crescând faţă de semne şi minuni... făcând din Europa.comun... despre care se spune că crede în apariţii. un pers.păgâni şi creştini sunt amestecaţi într-o ordine remarcabilă. aparţine esenţei înşelării demonice subtile a face lucrurile să pară bune şi asemenea lui Hristos. şi în final către prigonirea explicită a adevărului creştinismului”. prin abandonarea deschisă a puterilor lumii. o nouă eră a credinţei. în timp ce un arhiepiscop pus în încurcătură încearcă zadarnic să oprească cultul sfintei turte. Papa Ioan Paul al II-lea. un spaniol.. văd locurile sfinte ca o confirmare a credinţei lor. cardinalul Nicolae de Cusa de la începutul secolului al XV-lea s-ar bucura de perspectiva viziunii sale. şi a sprijinit ...

care a domnit in India intre secolele X-XIII Lăcaşuri de putere spirituală. Zeul hindus Shiva în ipostaza Nataraja. un sprijin pentru turism. o cale de a satisface dorinţa populară recurentă pentru Zeiţă sub o aparenţă creştină respectabilă – locurile sfinte par a fi multe lucruri pentru multă lume. o scuză pentru naţionalism şi prozelitism... sau Domnul dansului. Această sculptură de bronz datează din jurul anului 1000. la Lourdes sunt necesari mulţi poliţişti îmbrăcaţi în haine civile) şi exploatatori comerciali. .revoluţionarii” lui Hristos Lucrătorul. locuri de speranţă şi vindecare.carismaticii”. un paradis pentru hoţii mărunţi (potrivit lui Patrick Marnham. zeul hindus Shiva). sursă pentru superstiţie. din clasa muncitoare şi în general dezavantajată. iar participanţii se prind de mână şi saltă în naos cântând . Unele maici continuă să ducă o viaţă ca în trecut.. Bernadette însăşi a fost manipulată de diverse grupuri care o revendică ca eroină a lor .liturghia-petrecere pentru copiii bolnavi de la Lourdes. baloane şi panglici umplu aerul. din vremea dinastiei tamil Chola. în toiul sezonului. fiindcă ea era săracă. independent de ierarhia oficială.Domnul dansului” (în realitate. 40 . dar cele mai multe din Surorile Carităţii din Nevers (ordinul lui Bernadette) au lăsat deoparte conduita religioasă şi au devenit parte din lumea modernă. fiindcă ea avea viziuni şi auzea nemijlocit vocea cerului. unde după sfinţirea darurilor.

va rămâne printre cele mai nepreţuite amintiri din viaţa noastră.Catacombele Ortodoxiei”. Contrar cu ceea ce au fost îndrumaţi să creadă unii ortodocşi. a prea sfintei Maici a lui Dumnezeu. de Patriarhia Moscovei. preotul ortodox rus.. Tinos este o insulă din Arhipelagul Cicladelor. 27. în 1935. Nu am nici o îndoială că unul sau mai mulţi factori luaţi în considerare au avut un rol în fiecare caz. Bath este o staţiune balneară din sud-vestul Angliei. care l-au numit Aquae Sulis. Fiecare are dreptul să aibă propria opinie. dar în mod limpede perceptibilă pentru sufletele noastre. Oraşul a fost întemeiat de romani. să se ţină seama şi de faptul că sofiologia părintelui Serghie. Malevi este numele unei mânăstiri de maici din Arcadia. inclusiv preoţi. 52/noiembrie-decembrie 2009 http://catacombeleortodoxiei. să viziteze sau nu locurile sfinte. după cugetul lor omenesc.. să accepte sau să respingă apariţiile. şi era o staţiune balneară la modă în secolele XVIII şi XIX. ar fi putut afecta experienţa sa – . printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase.Sfântul Duh se manifestă prin Fecioara Maria. Experienţa fiecăruia este proprie. citată anterior. părintele Serghie Bulgakov scria: . .html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (X) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. noi obiceiuri. dar aceasta ar trebui să fie contrabalansată de cea a romano-catolicului Robert Hugh Benson. Articol apărut în . dar de asemenea nu mai este o făptură”.. care a experimentat latura întunecată a Doamnei din grotă. considerată extrem de suspectă de către teologi ortodocşi precum Sfântul Ioan (Maximovici). Miriam greşeşte din blândeţe..php/component/content/article/28 /1746-nr-52. O lume necunoscută nouă. Ar trebui. face o mică incursiune în lumea catolică. nu există nici un paraclis ortodox la Lourdes. ar trebui – cred – să acorde o atenţie deosebită la ce sunt cu adevărat aceste locuri. căci învăţăturile lui Bulgakov nu erau doar considerate suspecte. ea este o făptură. unde este o icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului cu pruncul în braţe. Aici se află o icoană a Adormirii Maicii Domnului.Amintirea acestui loc înmiresmat de prezenţa imperceptibilă pentru ochii noştri. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea.ro/index. prin a sublinia că aceasta este o viziune pur personală cu privire la apariţii.. nr. După propriul pelerinaj la Lourdes. dar orice ortodox care s-ar putea gândi să caute tămăduire în aceste locuri sfinte sau să meargă în pelerinaj acolo pentru a o cinsti pe Maica lui Dumnezeu. ci erau condamnate în mod oficial de ierarhii Bisericii din diaspora şi. făcătoare de minuni. dar dincolo de această constatare nu mă voi aventura. precum îi este obiceiul. una dintre prefecturile Peninsulei Peloponez. ortodocşilor. Cel puţin în inimile noastre.Note (aparţin traducătorului) 26. În capitala ei se află Biserica Panagia Evangelistria. zidul despărţitor lăuntric care ne separă de Biserica Romană a pierdut mult din opacitatea sa”. o convertită la Ortodoxie. [Nota editorilor în limba engleză: Aici. probabil.] 41 . învăţăminte şi chiar dogme Prea mult din toate Închei precum am început.

Hristos” pe cer. abilitate mediumnică şi psihică naturală sau înşelare demonică. cu toate că unii marianişti ar vrea ca acest lucru să se schimbe. nerăbdătoare să o întâlnească şi să-i ceară suvenire şi rugăciuni. Psihologul Staehkin. îngenunchind în faţa lor şi rugându-i stăruitor să intre în casele lor şi să se roage pentru rudele bolnave. în alte parohii din dioceza Mostar.. Pentru mine. Sunt prea multe semne solare. motiv pentru care Biserica ne avertizează. prin marii Părinţi duhovniceşti nevoitori. Ungaria. să fim cumpătaţi duhovniceşte şi neîncetat treji. După ce m-am gândit îndelung.Nu este obligatoriu pentru romano-catolici să accepte apariţiile. sunt pur şi simplu prea multe viziuni. dinadins pus în mişcare pentru a se ocupa de o generaţie care caută semne – demonii îndatoritori oferind ceea ce noi suntem gata să primim. China. cruci de foc. adjunctul lui şi mulţimi de până la 20. plângea şi sângera). focuri. Siria. Coreea. Alţi 47 vizionari au apărut în afara Medjugorje.. aceste apariţii îmi par a fi de prisos. Dracii nu ezită să-şi bată joc de minţile noastre căzute. Mai presus de toate. Ruanda. Nu experienţele sunt cele care sunt puse la îndoială. care părea să declanşeze întreaga poveste. Marele teolog sârb. şi a apariţiilor deja amintite. implicând 300 de manifestări. Olanda. Până şi cosiţele Luciei erau tăiate în îmbulzeală de vânătorii de suvenire. şi pe Domnul Iisus Hristos ca unicul şi pururea prezent Cap al Bisericii. Când sunt adăugate la acestea semnele revivaliste protestante – stâlpi de foc. mândria duhovnicească şi înşelările fundamentate psihologic.000 de oameni. cu o manifestare deosebit de dramatică la Zeitoun. spunând că aprobarea oficială trece dincolo de permisiunea de a crede şi implică infailibilitate. vizionarii din Medjugorje au devenit cu repeziciune centrul atenţiei întregii lumi. Nicaragua.ceresc” vine cu un mesaj universal şi viziunile au loc în mod frecvent înaintea mulţimilor de spectatori. Vizionarii s-au aflat adesea în centrul unei multitudini extrem de nesănătoase de interese şi sentimente de adulaţie. ploi de petale. arhimandritul Iustin Popovici de fericită amintire comenta: .Vicarius Christi – ce expresie ilogică tragică: numirea unui vicar şi reprezentant al atotputernicului Dumnezeu şi Domn”. comisarul de poliţie. Vizitatorul . cineva nu poate să nu se întrebe dacă există un program în plină desfăşurare. nori care îi urmează pe evanghelişti şi îi adăpostesc de arşiţă. Ca ortodox. În mijlocul luminii orbitoare a publicităţii moderne. ci originea lor. presupunerile false. apariţiile au avut loc în sânul unei Biserici care L-a împins pe Dumnezeul-Om înapoi în cer şi a numit un om ca vicar al Său infailibil pe pământ.. menţionat anterior. SUA. Peştera de la Lourdes era plină de poliţie.000 de ani drept călăuză. Insulele Filipine. dar nu pur şi simplu sute. aşteptată în stradă şi sâcâită de mulţimi care îi asediau casa. Una sau două viziuni şi semne ar putea fi convingătoare. avem Sfântul Duh drept cârmaci şi îndrumător al Bisericii. sau să cred că Dumnezeu grăieşte lumii prin ele. în Japonia (unde o maică a văzut fâşii de lumină în chilia ei şi a avut peste 100 de viziuni în care o statuie a Fecioarei vorbea. şi toate OZN-urile timpurii. sfătuindu-i pe cei care înţesau casele lor şi aducând răspunsuri de la Doamna din Medjugorje la întrebările din mulţime. sori dansând. Revelaţiile personale sunt una. De la Fatima încoace. curcubee. Cu excepţia Zeitoun-ului. Noi avem Scripturile. dar cele mai multe dintre aceste apariţii au avut loc în mijlocul unei abundenţe de publicitate. a investigat peste 30 de serii de apariţii ale Fecioarei. un om ale cărui poziţie şi putere sunt consolidate şi extinse prin aceste viziuni. Argentina. Ei au fost intervievaţi la nesfârşit şi investigaţi de 42 . fiindcă viziunile pot fi cauzate de diverşi factori psihologici. între anii 19301950. primarul. Venezuela. sunt incapabilă să accept o origine dumnezeiască pentru vreuna din apariţii (deşi unele pot fi foarte bine supranaturale la origine). credincioşi şi necredincioşi deopotrivă. învăţătura Bisericii şi înţelepciunea duhovnicească acumulată în 2. Italia şi Irlanda. nici măcar atunci când Biserica lor le-a aprobat. ca nu cumva înşelarea de sine să se transforme în înşelare demonică. Apariţiile de la Zeitoun au fost văzute de milioane de oameni. . Bernadette era luată de la lecţii mereu pentru a fi chestionată. Mulţimi similare îi urmau pe copiii din Fatima. Belgia. Cu excepţia Medaliei minunate. fenomenele solare au fost o caracteristică a celor mai multe locuri sfinte – lumini. Apariţiile sunt prea publice. noi am avut şi Akita.

. Şi de această dată. Unul dintre vizionari este co-autor al unei cărţi. alţii chiar au afirmat că au văzut statui mişcându-se. unii au susţinut că au văzut soarele dansând pe cer. numere de telefon internaţionale pentru cei care doresc să primească mesajul din fiecare lună al Gospei. Le prezentăm mai jos. Există centre Medjugorje speciale de la un capăt la celălalt al lumii. Irlanda După ce au prevestit apariţia Maicii Domnului la biserica din Knock pe 11 şi 31 octombrie 2009. prin intermediul ambasadorului american la Comunitatea Europeană. Nota redacţiei Aruncând o privire doar pe ştirile lunii decembrie 2009. Evenimentele de la Medjugorje au fost promovate printr-o propagandă eficientă şi agresivă care a utilizat toate mijloacele posibile: ziare care se ocupă exclusiv de evenimente. le-a scris lui Ronald Reagan şi Mihail Gorbaciov (Reagan a răspuns).000 de oameni au venit la locul sfânt. pentru a treia oară. la ora 3 p. vom găsi – poate nu în mod surprinzător – manifestări ale câtorva din fenomenele despre care vorbeşte Miriam Lambouras în articolul ei. având în vedere propaganda extrem de reuşită şi gradul de entuziasm religios popular. mai cu seamă fiindcă papa a spus că el crede că nu există decât lucruri bune la Medjugorje. Pare îndoielnic că vreo comisie va fi pregătită. O mie de întâlniri cu Doamna noastră din Medjugorje. Joe Coleman şi Keith Henderson i-au chemat pe cei credincioşi să vină din nou la Knock. » 5 decembrie 2009 Profeţii auto-proclamaţi Joe Coleman şi Keith Henderson vestesc o a treia apariţie a Maicii Domnului din acest an în Knock. în cele din urmă. programe radio şi TV în întreaga lume şi conferinţe. 43 . care se uitau pe furiş din nori. Şi toate acestea înainte ca autorităţile ecleziastice specifice să ia vreo decizie oficială cu privire la apariţii. unii au spus că au văzut soarele dansând şi au observat contururi având forma unei femei. altul. să dea un verdict negativ. Pe 11 octombrie.medici şi psihologi. alăturarea lor nefiind lipsită de scop (Sublinierile din text aparţin redacţiei).000 de persoane. numărul celor adunaţi în curtea bisericii a fost estimat la 5.m. casete şi numeroase cărţi (Doar mariologul Rene Laurentin a scris cel puţin 10). filme. pe 5 decembrie. mai mult de 10. Pe 31 octombrie.

televiziunea britanică a difuzat un documentar intitulat . Această ipoteză a fost testată de Dr. preotul Feichin O’Doherty a afirmat că. un poliţist din Knock la momentul apariţiei. a găsit un document inedit într-o arhivă a diocezei Tuam. El a mai spus că a primit un mesaj de la Fecioara Maria. utilizând o .. Cu toate acestea.doar cei care vin cu inima deschisă” o vor vedea. produs de Karl Sabbagh. a unor figuri bidimensionale plate care nu se mişcau şi nici nu vorbeau.. care a conchis că era cu neputinţă ca imaginea să fi fost generată în acest fel. Knock. a proiectat dintr-o şcoală locală o imagine pe peretele frontonului Bisericii. Cu această ocazie. Lennon le socotea imposibil de realizat.lanternă magică”. mass-media a readus în discuţie faptul că apariţiile Maicii Domnului de la Knock au fost contestate nu o dată şi de-a lungul timpului au fost elaborate mai multe teorii cu privire la originea lor.Este cineva acolo ?”.. care se autointitulează . fiind desemnat să investigheze evenimentele de la Knock. 44 .vizionarul Doamnei noastre binecuvântate”. precum anticipase. Imagini pe cer care li s-au părut celor prezenţi a fi conturul unei femei Joe Coleman.31 octombrie 2009. în octombrie 1987. Faptul că o lumină circulară strălucitoare înconjura figurile acorda şi mai multă credibilitate acestei opinii. i-a făcut pe unii să creadă că apariţia era realizată cu ajutorul unei lanterne magice – un model timpuriu de proiector. La sfârşitul anilor ’1960. avertizând anterior că . Descrierea oferită de martori. profesor de ştiinţe la Colegiul Maynooth. a spus că a văzut-o pe Maica Domnului. Documentul conţinea declaraţia unui locuitor din Knock care relata cum fratele său. Lennon. profesorul de logică şi psihologie de la Universitatea Naţională.. care a arătat că o oglindă simplă plasată sub frontonul bisericii ar fi putut reflecta imaginea în aşa fel încât să se obţină rezultatele pe care Dr.

Dacă te uiţi ţintă la soare îndeajuns de mult. a crezut ca mulţi alţii la acea vreme că doi poliţişti locali au folosit o lanternă magică.m. cu ocazia apariţiilor din octombrie 2009. Nu numai că vei avea o vedere redusă. Astfel. asemănător proiectorului din zilele noastre. îmbrăcată în alb şi bleu şi cu coroană de aur. socotind că aceste apariţii nu sunt întâmplătoare. Lumina strălucitoare. a avut cazuri de pacienţi cu retinopatie solară. Aceştia s-au confruntat cu o . Crucile de pe turlele bisericii străluceau puternic.În 1987.. 45 . Când s-au uitat către biserică. ei au văzut lumina condensându-se într-o formă de femeie.. în mărime naturală.reducere semnificativă a vederii”. în urma evenimentelor de la Knock. care au atras atenţia unui oftalmolog de la Spitalul universitar Galway. De asemenea. O caracteristică a apariţiilor recente au constituit-o fenomenele solare. publicată în magazinul britanic The Skeptic. » 11 decembrie 2009 Maica Domnului se arată deasupra bisericii copte din Warraq al-Hadar. Aşa cum în anul 1985. în timp ce ea plutea între cupolele bisericii. Egipt Pe 11 decembrie 2009. El a mai afirmat: . Ultimele evenimente au dat naştere şi altui tip de comentarii. Eamonn O’Donoghue a declarat pentru The Irish Times că. percepţia alterată a culorilor şi pete oarbe. an marcat de şomaj în masă şi emigrarea tineretului irlandez către Marea Britanie. un dispozitiv care se răspândise în secolul al XIX-lea. Ea a apărut deasupra turlei din mijloc a bisericii. Europa şi Australia. tot aşa. unii jurnalişti irlandezi nu trec cu vederea implicaţiile de natură economico-socială. Medicul spune că relatările oamenilor potrivit cărora au văzut culori dansând în faţa soarelui ar putea fi explicate de vătămări ale ochiului din cauza privirii timp îndelungat la soare. a atras atenţia unui grup de musulmani de la o cafenea din apropiere. ci şi o stare numită metamorfopsie” – tulburare a vederii ce constă în deformarea obiectelor. în haine luminoase. Apariţia a durat de la 1 până la 4 a. care făcea să pălească luminile electrice din împrejurimi.. datorită erorilor de percepţie în plasarea corectă a acestora în spaţiu. Dr. vei începe să ai unele tulburări vizuale. Câţiva copţi ce treceau prin apropiere au recunoscut imediat întruchiparea Fecioarei Maria. America de Nord. această ultimă izbucnire de fervoare religioasă în masă a irupt când economia irlandeză este încă o dată cufundată în criză şi şomaj în creştere. după miezul nopţii.. dar retinopatia solară poate conduce şi la imagini alterate. paznicii de la poarta Bisericii Sfintei Fecioare şi Arhanghelului Mihail din zona populată Warraq al-Hadar din Giza au fost martorii unei lumini neobişnuite deasupra turlei bisericii. care părea să fi lămurit cazul în favoarea ipotezei lanternei magice.un fel de truc ieftin”. un fermier din împrejurimi. o serie de statui din întreaga Irlanda au fost văzute că se mişcau. calificând ceea ce au văzut drept . Eoghan Harris de la cotidianul Sunday Independent a afirmat că bunicul său. profesorul David Berman de la Colegiul Sfânta Treime din Dublin a istorisit o altă mărturie oculară.

De exemplu. au simţit miros de tămâie şi au văzut întruchipări ale Fecioarei Maria deasupra cupolelor bisericii.. Potrivit relatărilor. Hamada Mohamed. Astfel. crucile de pe turlele bisericii fiind înconjurate de o lumină strălucitoare.Am stat acolo toată noaptea duminică. Ei zburau în cercuri în faţa bisericii înainte de a dispărea în aer subţire. Imagini capturate cu camera video care înfăţişează crucile înconjurate de o lumină strălucitoare şi o siluetă alb-albastră în preajma turlelor bisericii Apoi. oamenii au început să se adune în preajma bisericii din Warraq în aşteptarea unei noi apariţii. Am văzut porumbei apărând brusc pe cer. Ei mai degrabă pluteau decât planau cu aripile lor”.000 de creştini şi musulmani au fost martorii apariţiilor. În serile următoare. Cotidienele egiptene şi canalele tv arabe. presa a preluat câteva relatări inedite ale martorilor oculari. seară de seară. care lucrează la cafeneaua de peste 46 . Warraq.Decembrie 2009. mai mult de 200. apariţiile au fost vizibile la mile depărtare de biserică. ca şi mass-media de limbă engleză au preluat cu repeziciune ştirea apariţiei Fecioarei Maria deasupra bisericii din Warraq. cei prezenţi în zonă au spus că au văzut porumbei luminoşi zburând deasupra cupolelor. Episcopul copt Teodosie de Giza a fost anunţat cu privire la apariţii şi a venit la faţa locului pentru a fi el însuşi martor: . Până în 22 decembrie.

distribuitorul de butelii de gaz al regiunii. Noi am văzut-o din interiorul portului din Tromso. dar nu cred cu certitudine că era Fecioara Maria. 47 .. cu o zi înainte ca preşedintele Barack Obama să sosească la Oslo pentru a-şi ţine discursul de primire al premiului Nobel pentru pace. dar apoi s-a transformat în ceva cu totul diferit. Mulţi dintre ei au văzut fulgere de lumină în ultimele zile. » 9 decembrie 2009 Locuitorii din nordul Norvegiei au rămas buimăciţi de spectacolul de lumină care a apărut pe cerul de deasupra lor În dimineaţa zilei de 9 decembrie 2009. Cunoscutul scenarist copt Atef Beshay declara: .. Arăta ca luna care trece peste munte. o spirală de lumină albă gigantică a apărut şi în câteva secunde a umplut tot cerul. la o zi după sărbătoarea Imaculatei Concepţii a Maicii Domnului. spune: . Arăta ca o rachetă care se răsucea de jur-împrejur şi apoi a venit pe diagonală. pe cupola din dreapta şi o întruchipare a Fecioarei Maria a putut fi cu uşurinţă recunoscută”. Unii copţi aşteaptă fenomene precum acesta fiindcă le dau un fel de avantaj mental asupra musulmanilor”. susţinând deschis că a fost o farsă realizată cu raze laser. care reprezintă 10% din populaţia ţării şi trăiesc de prea multă vreme la marginea societăţii. Potrivit observatorilor. a spus Mohamed Soliman... Dar nu s-a întâmplat nimic mai mult de atât. adesea victimele violenţei”. dar apoi lumina s-a intensificat şi s-a mutat din copacul din faţa intrării bisericii sus. De asemenea. apoi a reapărut”. A dispărut.Unii oameni caută ‘ajutor’ cu disperare de la oricine. Totto Eriksen din Tromso spune: . din Finnmark în nordul ţării până în Trondelang în sud. Site-ul Directions to Orthodoxy notează: . Jurnaliştii au consemnat faptul că.. Am văzut că lumina căpăta formă şi se aşeza pe turlă. spre deosebire de copţi. Nici implicaţiile economico-sociale ale acestui fenomen nu au fost neglijate. Imaginea apărută pe cerul Norvegiei în dimineaţa zilei de 9 decembrie a fost fotografiată şi filmată de mii de norvegieni dintr-o zonă largă. care locuieşte un cvartal mai încolo de biserică. chiar dacă acest ajutor va veni doar din apariţia Fecioarei Maria.Am fost unul dintre primii care am observat luminile asemănătoare cu cele de laser.stradă şi lucra în seara de 10 spre 11 decembrie. Conturul Fecioarei Maria nu a apărut nicicând în faţa ochilor mei”. O sursă afirmă chiar că oamenii erau în aşteptarea unei apariţii încă de pe 9 decembrie. nu ar trebui să trecem cu vederea tensiunile religioase crescânde dintre musulmani şi copţi. declara: . O rază de lumină verde-albastră a ieşit din centrul ei (foto). de-a curmezişul cerului. o spirală de lumină misterioasă a apărut în nordul Norvegiei. noi am crezut că un puşti se juca cu o lanternă.La început.O duceam pe fata mea la şcoală când această lumină s-a rotit şi a explodat pe cer. Hassan. Oamenii s-au oprit pur şi simplu şi priveau ţintă de pe chei: era ca dintr-un film hollywoodian”. .Poate că este un semn de speranţă pentru copţii egipteni. cei mai mulţi musulmani nu sunt convinşi că Maica Domnului s-a arătat deasupra bisericii din Warraq. Alţi musulmani au fost şi mai expliciţi.Ceilalţi colegi ai mei şi cu mine am văzut o lumină albă strălucitoare care ne-a intrigat pe toţi..

48 .

. Morten Kristiansen..Filmele vor fi întotdeauna despre a spune o poveste”. Truls Lynne Hansen. pe 10 decembrie. mai cu seamă când sunt bazate pe mituri create de maeştri în spunerea de povestiri. Într-un capitol intitulat .. activitate OZN. scrie: . nici cu luminile nordice.Cea mai bună metodologie pentru educaţie nu este simpla utilizare a învăţării didactice. Fireşte.Introducerea transei hipnotice în spunerea de povestiri”. speculaţiile cu privire la originea fenomenului au fost multiple şi unele de-a dreptul uluitoare: existenţa unui sistem de arme exotic. aflat în apele nordice.. producătorul filmelor Star Wars care au deschis porţile imaginaţiei a generaţii întregi de copii şi tineri. iar spirala care s-a văzut pe cer a fost creată de lumina care s-a reflectat în combustibilul care ardea. cotidianul rus Kommersant relata că spectacolul de lumină de pe cerul Norvegiei a coincis cu lansarea unei rachete intercontinentale Bulava de pe submarinul nuclear Dmitri Donskoi. sau ce impact are imaginea asupra minţii umane . Apoi o rază de lumină verde-albastră a ieşit din centrul ei – durând 10-12 secunde înainte de a dispărea complet. nordul Norvegiei. (. formatul său de modificare al simţului şi sufletului şi darul său facil de convingere”..Misterul a început când o lumină albastră părea să se ridice din spatele unui munte din nordul ţării.) Ceea ce o persoană îşi aduce aminte de obicei cel mai bine este informaţia care are un impact emoţional”.. Iată cum descriu specialiştii în materie de manipulare puterea filmului. Astfel de filme creează iluzii convingătoare şi miraje prin experienţe imaginate care provoacă sentimente puternice”.. transa hipnotică prin spunerea de povestiri. el arată cum istoriile captivante pot suspenda gândirea raţională şi deschide poarta minţii către o nouă vedere a realităţii. A doua zi. el înfăţişează un model în 5 etape al dinamicii inducerii transei şi sugestiei prin spunerea de povestiri: 49 . de la Universitatea James Madison. cu larga sa accesibilitate. deschiderea unui portal spaţiu-timp.... cu o lumină mare în jurul ei’ şi ’o stea explodată care se rotea iar şi iar’”. a adăugat: . În continuare. nu au lipsit comentariile pe seama acestui eveniment.prin spunerea de poveşti sunt învăţate noi comportamente” şi .Alte relatări sunt şi mai precise. Până în momentul în care Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a dat publicităţii faptul că s-a făcut. într-adevăr. şi apoi s-a răspândit. lansare care a eşuat în stadiul trei din cauza unui defect tehnic.. Iar ultima ’modă’ în materie de educaţie o constituie chiar . Knut Jorgen Roed Odegaard. o spirală imensă a acoperit întregul cer. cercetător la Observatorul Geofizic din Tromso. trimiţând o rază verde către pământ”. .A apărut un inel larg. apoi a început să se mişte în cercuri.stare de receptivitate care este numită transă hipnotică”.. Binecunoscutul astronom norvegian.nici un mediu nu a făcut mai mult pentru aceasta ca filmul. Există multe căi pentru a conduce subiecţii tineri şi în vârstă către o . a conchis că racheta a virat probabil necontrolat şi a explodat. care a văzut fenomenul luminos din Sortland. S-a oprit în înaltul văzduhului. Daily Mail notează: . Însă . În câteva secunde. Craig Abrahamson. chiar şi recunoaşterea – în acest context unic – de către administraţia Obama că ar avea relaţii diplomatice cu o inteligenţă extraterestră . Martorii oculari o descriu ca ’asemenea unei mingi mari de foc care se mişca. şi a fost cu atât mai puţin un fenomen astronomic.Puţine forme de comunicare transmit istorii către mintea umană mai eficient ca filmele. fiindcă trebuie să fie o experienţă de deşteptare şi mişcătoare ca informaţia să aibă o semnificaţie pentru cel care învaţă. a afirmat că ceea ce s-a văzut pe cer nu a avut legătură nici cu aurora boreală... un test de lansare a unei rachete nucleare. Martorii oculari au afirmat că ceea ce s-a văzut pe cerul Norvegiei a fost extrem de impresionant. Meteorologii norvegieni nu au putut oferi o explicaţie pentru acest fenomen. » 16 decembrie 2009 Avatar.. afirma George Lucas. Într-un studiu realizat de Dr.

. Oricine a urmărit un film care l-a impresionat. în timp ce atenţia sa era îndreptată către povestire şi acţiunea ei. o parte dintre cei care au vizionat acest film s-au confruntat cu urmări dintre cele mai inedite. să aruncăm o privire asupra opiniilor celor care au văzut Avatar. Procesul inconştient: în acest punct. ultimul film al lui James Cameron. Mike scrie: . Dezactivarea cadrelor obişnuite şi sistemelor de credinţe: slăbeşte influenţa credinţelor şi obiceiurilor tradiţionale. Potrivit Daily Mail. 5. voi renaşte într-o lume asemănătoare Pandorei”. şi cele noi. 3. sau doar a auzit o relatare mişcătoare.Eu însumi nu am fost deprimat. A avut loc un schimb în mintea lui. 2. iar posibilitatea de a-l vedea 3D permite celui care-l urmăreşte să meargă pe planeta extraterestră Pandora pe durata filmului. prin urmare. 4. Socotit o capodoperă în materie de efecte speciale. El a deschis o pagină de forum sub titlul . Văzând lumea minunată a Pandorei şi pe cei care trăiesc în ea m-a făcut să-mi doresc să fiu unul dintre ei. forumurile de pe internet au fost invadate de mesaje ale celor care au văzut filmul şi mărturisesc că suferă de anxietate după ce au părăsit sala de cinema şi. Nu pot să nu mă gândesc la lucrurile care s-au întâmplat în film şi toate lacrimile şi fiorii pe care mi i-a dat. filmul este foarte asemănător vieţii. Cred că oamenii au înţeles că am putea trăi într-o lume cu totul diferită şi asta i-a deprimat”. acest proces inconştient se poate solda cu invalidarea unor valori pe care omul le-a avut până în acel moment şi acceptarea unora noi.De când am văzut Avatar sunt deprimat.Modalităti de a face faţă depresiei cauzate de faptul că visul de a ajunge pe Pandora este irealizabil”. Răspunsul hipnotic: acest rezultat natural lasă pe om cu noi imagini şi sugestii imprimate în memorie. adesea să fim mai deschişi şi mai înţelegători faţă de aproapele sau faţă de problemele cu care se confruntă. Chiar am cochetat cu ideea sinuciderii. lansat pe 16 decembrie 2009 în Europa şi pe 18 decembrie în Statele Unite ale Americii.. Dar pot să înţeleg de ce alţii au fost deprimaţi. Filmul a fost foarte frumos şi a arătat ceva ce noi nu avem pe pământ. Ei au fost deprimaţi şi au avut gânduri sinucigaşe după ce au văzut filmul. În acest context. au fost nevoiţi să plece de pe planeta Pandora. Administratorul unui forum dedicat filmului Avatar declara: .1. dar pe care alţii – lipsiţi de scrupule – le utilizează pentru a ne schimba minţile. cărora li s-a părut greu să separe realitatea de ficţiune. mai ales când este văzut tridimensional. 50 . Se pare că filmul a fost puţin cam prea real pentru unii fani. Cercetarea inconştientă: încercarea subconştientului de a găsi o cale de reconciliere a conflictului dintre valorile vechi. iar tehnologia grafică fenomenală – care reprezintă o premieră mondială –. tânjind să se bucure în continuare de frumuseţea lumii străine Pandora. mintea s-a deschis către credinţe contrare şi poate primi sugestii subtile oferite de povestire şi contextul ei – aşa se face că omul poate descoperi că este deschis la idei şi concepte pe care în trecut nu le primea deloc. Avatar a fost calificat ca prezentând una dintre cele mai impresionante aventuri epice aduse vreodată pe ecran. într-adevăr. încât lumea reală este uitată. Astfel. Fixarea atenţiei: audienţa este atât de prinsă de povestire. Însă. de 2 ore şi jumătate. gândindu-mă că dacă fac acest lucru. existând mai multe mijloace de slăbire. Interesul nostru cu privire la acest film se rezumă la efectele imaginii asupra minţii umane. va recunoaşte etapele de mai sus – etape prin care învăţăm. serveşte drept vehicul ideal pentru povestirea mişcătoare.. propuse. proprii.

dar acum simt că aceste sentimente sunt treptat înlocuite de altele”.com. Cred că ajută. Cea de-a patra ştire constituie un comentariu succint pe marginea filmului Avatar şi a impactului imaginii asupra minţii umane. . http://en.. .wikipedia.. psihiatru şi director medical al Centrului pentru muzică şi medicină Louis Armstrong de la Centrul Medical Beth Israel din New York a spus că realismul vizual incredibil al filmului i-ar putea face pe cei care-l urmăresc să devină deosebit de ataşaţi de ceea ce văd.Când m-am sculat în această dimineaţă după ce am văzut Avatar pentru prima oară ieri..Înainte. Realmente.org/. . şi să trec peste el. lipsit de sens..000 faithful disappointed as Virgin Mary fails to show at Knock” 51 . poate cu totul bizar pentru unii: ce-ar fi ca într-o bună zi să vedem direct pe cer un film extraordinar. Egipt. exprimă o relaţie aproape obsesivă cu filmul: .. gri. m-a ajutat foarte mult să iau parte la multe discuţii cu privire la toate acestea”. Irlanda şi Warraq. 31 octombrie 2009.. tridimensional.A fost nevoie de cea mai bună tehnologie pentru a crea această lume virtuală.. Pare pur şi simplu atât de . să fac vreun lucru.10. să producă doar o mică parte din impresia pe care au resimţit-o cei care au văzut ’originalul’. care semnează Elequin. să caut pe internet mai multă informaţie despre Avatar.Knock Shrine” 2... pierdusem raţiunea de a continua să trăiesc.. Cred că am nevoie de un film recul”.Aceasta este tot ceea ce am făcut în ultima vreme. la prima vedere. *** Cele de mai sus înfăţişează 3 fenomene distincte. Originea lor ? Precum spune Miriam Lambouras. lumea mi s-a părut . Însă lumea virtuală face ca cea reală să pară mult mai imperfectă” . Primele două ştiri vorbesc despre noi apariţii ale Maicii Domnului la Knock. altă realitate ? Sau . www. încă nu văd nici un motiv ca să continui . că a trăi ca cei de pe Pandora nu se va întâmpla niciodată. Cele de mai sus ne-au făcut să ne întrebăm. Într-adevăr..După ce am discutat pe forumuri ceva vreme.. Trăiesc într-o lume muribundă”. Dr. Ivar Hill. Alţii au exprimat sentimente de scârbă faţă de rasa umană şi decuplare de realitate... Hill spune că sentimentele lui de disperare l-au făcut să-şi dorească cu disperare să evadeze din realitate.Un alt fan. . . par a nu avea nici un fel de legătură între ele. Stephan Quentzel. tot ceea ce am făcut şi pentru care am muncit. un tânăr de 17 ani din Suedia. cauzat de lansarea nereuşită a unei rachete intercontinentale nucleare ruseşti. Ceea ce au în comun aceste ştiri este imaginea şi efectele pe care le are asupra omului. iar viaţa reală nu va fi niciodată la fel de utopică precum cea de pe ecran. Ceea ce ne-a atras atenţia în mod deosebit la această informaţie a fost impresia fenomenală pe care a produs-o spectacolul de pe cer asupra martorilor oculari. care să se întipărească în minţile noastre şi să ne facă să acceptăm . în genul Avatar. Era ca şi cum întreaga mea viaţă.. care.irishcentral. vorbeşte despre depresia care l-a cuprins după ce a văzut prima oară filmul.. Cea de-a treia ştire prezintă un eveniment pe cerul Norvegiei. cu imagini extrem de impresionante. a spus Hill.. şi-a pierdut sensul. alt dumnezeu ? Surse selective 1. Este atât de greu încât nu mă pot forţa să gândesc că este doar un film. sau chiar în filmele realizate de diverşi. depresia mea începe să dispară. fiecare este liber să aibă propria opinie. ... Este foarte posibil ca ceea ce se poate vedea astăzi în imaginile capturate.

php/component/content/article/28 /1867-cronica-externa-nr-54.Thousands gather in frenzied crowds as Mary said to appear again in Cairo. Giza” 7. . .examiner.Norway Light Spiral” 15.cnn. 15 decembrie 2009.com. ..uk.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (XI) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras..wataninet.. www. 2 decembrie 2009..ro. 10 decembrie 2009.org.Gathering at Knock 'anything but holy'.. 31 decembrie 2009.Audiences experience 'Avatar' blues” 19...Efectul "Avatar": Cei care au vazut filmul 3D s-au imbolnavit de depresie.examiner. 12 ianuarie 2010.com.. decembrie 2009. .zeitun-eg...Limbajul misterios din "Avatar" revelat” 16.dailymail. http://www. 3 noiembrie 2009. Greater Cairo.ro/index. www. . .ziua.spiritdaily.. . Egypt” 8.uk.. 10 decembrie 2009. 2 noiembrie 2009. . 54/ianuarie-februarie 2010 http://catacombeleortodoxiei. VEZI CAUZA!” 17. appears over Norway before Obama Peace Prize Speech” 14.The Avatar effect: Movie-goers feel depressed and even suicidal at not being able to visit utopian alien planet” Articol apărut în . www... . face o mică incursiune în lumea catolică. www.. . .Mysterious light .. 11 decembrie 2009..Movie Magic and Unconscious Learning” 18. O lume necunoscută nouă.bbc. 11 ianuarie 2010.uk. . . .com. www.co. .directionstoorthodoxy.co.to.. www. www.ro. www. www.uk. 10 decembrie 2009. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase.3.crossroad. www.uk.EGYPT: Is it the Virgin Mary or just a curious flash of light?” 9.Catacombele Ortodoxiei”. .co. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au 52 .Christians see Our Lady in the lights that appear in the sky above Cairo” 11.telegraph. 9 decembrie 2009. www.co. o convertită la Ortodoxie. . 25 decembrie 2009.Anyone for some Arctic roll? Mystery as spiral blue light display hovers above Norway” 13.com. 13 ianuarie 2010.belfasttelegraph.com.dailymail.Row is brewing with Catholic Church over visionary claims at shrine” 4. 29 decembrie 2009. Egypt” 10.irishtimes. nr.ziua. says shrine manager” 5.Apparitions of the Blessed Holy Virgin Mary at El-Warraq Coptic Orthodox Church.com. www. www..org.co. www.Eye fears over holy shrine 'visions'” 6. http://latimes. http://news.. ortodocşilor.Strange light in Norwegian sky sparks mystery” 12.Holy Virgin appears at Warraq.com.

Mesajele sunt un izvor de îndemnuri şi încurajări minunate”.un om de o sfinţenie fără cusur”. dătătoare de har. După două săptămâni de la întoarcerea sa. Emile Tardif.Mesajele au fost întotdeauna cele de mare mângâiere şi bucurie de la Domnul”. aproape de la început. şi mesajele lor. în special în mesajele şi atitudinea adepţilor.bucurie” în mesaje. Poate fi doar o încredere în trăirile psihice plăcute. ridicându-vă către dragostea şi lumina Sa” (mesaj carismatic). (28).. nu este neapărat o vedenie autentică.. cu referiri frecvente la o divinitate şi cu conţinut moral... menţionat mai devreme. legănându-vă cu voia Sa. un carismatic spune: . (. de obicei respectuoase. tâlcuitorul şi protectorul vizionarilor vreme de 3 ani.. evenimentele din Medjugorje s-au aflat în mâinile carismaticilor: călugării romano-catolici Jozo Zovko. . el este . . de asemenea.Fiţi asemenea unui copac. vorbind despre mesajele de la Gospa. Un susţinător al fenomenului de la Medjugorje.. sunt în mod invariabil pline de dragoste şi mângâietoare.. Aceasta a provocat ostilitate şi tensiune profundă între călugării 53 . Curgea Noua Viaţă”.) Unul dintre conducătorii care s-au rugat cu el.P. am fost impresionată de anumite similarităţi cu mişcarea carismatică.Îmi întind mâna către tine.. Conflictul cu franciscanii din Herţegovina se întindea în timp din vremea turcilor. . Cu toate acestea. Slujba părintelui Jozo include acum Odihnind în Duh (Resting in the Spirit) – o versiune mai puţin dramatică a penticostalului/carismaticului Murind în Duh (Slaying in the Spirit) (29) – de care a luat cunoştinţă de la un american şi care a produs o . Şi aşa părintele Vlasic s-a întors în Iugoslavia.. Aici ar părea că sunt similarităţi cu alt fenomen: spiritismul. există aceeaşi accentuare pe . spune: . Mediumurile nu ezită să accepte spiritele lor călăuzitoare ca mesageri ai luminii. după cugetul lor omenesc. a avut o viziune mintală cu părintele Vlasic şezând înconjurat de o mare mulţime: un firicel de apă izvora din scaunul său.stinghereală” în parohie.. În mod evident... Trebuie doar să o iei şi eu te voi călăuzi” (mesaj carismatic). De asemenea.Astăzi vreau să vă învălui în mantia mea şi să vă conduc pe toţi pe drumul către convertire” (mesaj de la Gospa). Mediumurile susţin că transmit mesaje dintr-o lume mai înaltă. Chiar arhiepiscopul de Split i-a întrebat pe unul din vizionari dacă ar putea întreba pe Gospa dacă exista vreun mesaj pentru el.pace” şi .. . pentru alţii . sau să aud că . Pentru unii. plângând şi leşinând.darurile Duhului” ca venind de la Dumnezeu.în mai 1981. la Roma a avut loc o conferinţă internaţională pentru conducătorii mişcării carismatice. Părintele Tomislav Vlasic a fost unul dintre liderii din Iugoslavia prezenţi la conferinţă. sora Briege McKenna.. slujbele de vindecare de la biserica părintelui Jozo Zovko. Tomislav Vlasic şi alţii. noi obiceiuri. Vorbind despre profeţii la întrunirea sa americană. În 1881. a spus ca o profeţie: ’Nu te îngrijora. dar este dincolo de limitele cunoaşterii şi experienţei umane... mişcarea carismatică şi cazul Herţegovina Pe când citeam despre evenimentele din Medjugorje. erau carismatice.un magician carismatic”. învăţăminte şi chiar dogme Medjugorje. ceva ce nu este simplă halucinaţie. când călugării romano-catolici au continuat să poarte de grijă catolicilor în absenţa unui episcop.dragoste” şi . O.îndrăznit să adauge la ea. Părintele Vlasic a spus că a fost povăţuitorul duhovnicesc. astfel că nu am fost deloc surprinsă să descopăr că. înrădăcinaţi în puterea Sa. Vizionarii au transmis mesaje de la Gospa către cei care au căutat răspunsuri prin ei. fapt care explică de ce oamenii urlă îmbrăţişându-se. intenţia Sfântului Scaun fiind ca clerul de mir să fie înlocuit treptat cu franciscanii conducători de parohii. Uşurinţa incredibilă cu care vizionarii acceptă apariţiile lor este aceeaşi cu care carismaticii primesc . Doamna noastră a început să se arate unui grup de băieţi şi fete din parohia franciscană din Medjugorje.oarecare . a fost restabilită o ierarhie regulată.Deschideţi inimile voastre către Dumnezeu asemenea florilor primăvara tânjind după soare” (mesaj de la Gospa).. ţi-o trimit pe Mama mea’.

minunea de la Medjugorje. adversarii susţinând că nu există nici o dovadă pentru multe dintre tămăduiri..000. peste 3 milioane de pelerini au venit la Medjugorje. care au transmis problema Doamnei de Medjugorje de nu mai puţin de 13 ori... şi toţi. Apoi..practică religioasă” nu sunt suficiente prin ele însele pentru a ne împăca cu Dumnezeu şi cu oamenii. ca şi de către eretici din trecut.După roadele lor” Susţinătorii văd în Medjugorje o mare mişcare de renaştere religioasă şi sunt deosebit de entuziaşti. . chiar familii din sat. Episcopul a fost nechibzuit . episcopul de Mostar din vremea începuturilor apariţiei..vindecaţi” de fapt au murit. Atunci Iacov şi cu mine am izbucnit în râs .. Ea a trecut cu hotărâre de partea celor doi călugări nevinovaţi. s-au întors acasă convertiţi sau şi-au reluat viaţa creştinească de la indiferenţă religioasă sau de la ateism absolut. . Adepţii înfăţişează argumentul curent. au loc în multe alte locuri decât locurile sfinte mariane.000 a părintelui Vlasic. Ea a răspuns: 110.000 de pelerini.vizionari” pentru propriile scopuri. încă o dată cu schimburi extrem de sarcastice la 54 . Este foarte probabil că majoritatea s-au întors acasă într-o stare de euforie temporară.romano-catolici şi oameni pe de o parte. că Biroul Medical din Lourdes a dat un răspuns negativ şi că unii dintre cei aşa-zişi . şi autorităţile diocezane pe de altă parte.. şi o altă saga deplorabilă a gulerului de câine care roade gulerul de câine (30).” . Cei doi călugări au solicitat imediat ajutorul vizionarilor.. după cum ştim. şi în unele case şi miercurea. în primul rând – au fost cu totul împăcate cu Dumnezeu şi cu oamenii ar fi într-adevăr o minune. pe câtă vreme alţii. La un pelerinaj.. a fost pricină de neînţelegere. Medjugorje a rămas o parohie franciscană. Dr Franic. Episcopul (şi alţii) a rămas sceptic. Noi trebuie doar să ne amintim pilda vameşului şi fariseului pentru a cunoaşte că rugăciunea şi postul sau orice altă . Există de asemenea roade putrede: neînţelegerile cu adepţii altor locuri sfinte mariane (ecouri ale Doamnei noastre din Walsingham versus Doamna noastră din Ipswich). Doi călugări romano-catolici s-au răzvrătit făţiş şi au fost suspendaţi de episcop şi excluşi din ordinul lor de către propriii superiori. atât catolici cât şi protestanţi. Vizionarii au cerut . neprihăniţi şi pedepsiţi în acest fel ! . în general vinerea. ca şi numărul pelerinilor. arhiepiscopul de Split. să fi început să ducă o viaţă creştinească mai serioasă şi să fi ajuns faţă în faţă cu Hristos pentru prima oară.. dacă apariţia pune accentul pe rugăciune şi post şi există convertiri şi vindecări. Episcopul este vinovat”. ea a început să râdă. însă este mult mai probabil să fie auto-amăgire din partea arhiepiscopului. mâncarea lor constând din pâine şi apă. atât clerici cât şi laici.. după pelerinaj. dar că toate cele 3 milioane de oameni – dacă au fost 3 milioane. într-un cuvânt s-au împăcat cu totul cu Dumnezeu şi cu oamenii”. Ei întreabă cum poate să lucreze satana. a continuat să introducă această politică în ciuda opoziţiei larg răspândite.. utilizează acest argument într-o scrisoare către Roma din 1985. Vindecarea. fără îndoială.Ea (Gospa) a vorbit despre acest caz (Herţegovina) şi a izbucnit în râs şi a spus că ea singură va rezolva totul. .. . este posibil ca unii. şi carismatici. scriind: . reînnoind contactul cu rugăciunea şi practici religioase precum postul. acelaşi argument utilizat pentru toate sfintele locuri. de pe toate cele 5 continente. numind întreaga chestiune o înşelătorie şi escrocherie şi afirmând că un grup de călugări romano-catolici condus de părintele Tomislav Vlasic profita de .. Tămăduirile. Dr. poate că destul de mulţi. în comparaţie cu cifra de 200.În ultimii 3 ani şi jumătate.După roadele lor îi veţi cunoaşte”. episcopul de Mostar a declarat că au fost doar 30..Doamnei noastre din Medjugorje” cifra exactă..Episcopul nu acţionează potrivit voii lui Dumnezeu . de astăzi.. rămân indiferenţi sau se opun. va auzi judecata mea şi judecata Fiului meu”. Zanic. de asemenea în religii necreştine..Dacă el (episcopul) nu acceptă aceste evenimente (autenticitatea apariţiilor) şi nu se comportă cum se cuvine.

ortodocşilor. El descrie situaţia în care un individ cade la pământ (de obicei. Articol apărut în .Cine altcineva ar putea fi ? Era evident !” Zeitoun se detaşează de celelalte apariţii deoarece. când Hristos Însuşi nu S-a folosit niciodată de posibilitatea de a-i convinge pe cei necredincioşi arătându-Se deasupra Ierusalimului. unde El ar fi putut fi văzut de Pilat. pe spate). protestanţi. asociată adesea cu practica punerii mâinilor. Misă. Cei care cad la pământ se zvârcolesc sau se convulsionează pe podea timp îndelungat. O. după ce a răspuns la chemarea Fecioarei de a se pocăi. care a inclus o relatare mişcătoare a pătimirilor sale pentru a renunţa la a bea Coca-Cola. face o mică incursiune în lumea catolică. apariţia a fost văzută vreme de 3 ani de membrii de rang înalt ai clerului copt. Să ne amintim cuvintele unuia dintre vizionarii de la Medjugorje: .html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (XII) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. Aceasta se întâmplă. adică liturghie romano-catolică. Caiafa şi tot poporul. Desmond Seward (Soarele dansând) ne oferă o istorisire nostimă despre o predică interminabilă de la o misă (31) engleză a unui preot din Kentucky. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. 55/martie-aprilie 2010 http://catacombeleortodoxiei. Carismaticii cred că în urma acestui fenomen pot primi vindecări dumnezeieşti. musulmani. ca dovadă a Învierii Sale. Dacă nu ar fi fost asemănarea izbitoare dintre descrierile fenomenelor solare de la Zeitoun şi descrierile timpurii ale OZN-urilor. 31. Într-o notă mai luminoasă. Irod. Note (aparţin traducătorului) 28. aş fi socotit acest grup de mărturii solid şi impresionant..php/component/content/article/28 /1900-cronica-externa-nr-55.Catacombele Ortodoxiei”. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. 30.niveluri înalte. O lume necunoscută nouă. noi obiceiuri. evrei şi atei. A fi omorât în duh (Slain in the Spirit) este un termen utilizat de carismatici. deşi ar fi fost încă dificil de înţeles de ce Fecioara s-ar arăta în acest mod public tuturor fără excepţie.ro/index. 55 . gulerul de câine fiind gulerul de cleric. în timpul unui eveniment pe care el îl percepe ca pe o întâlnire personală cu Sfântul Duh. în general. aşa cum am menţionat anterior. care cred cu toţii că au văzut-o pe Maica Domnului ? Ceea ce ar părea să fie o lipsă extraordinară de precauţie duhovnicească – care are ca rezultat acceptarea fără nici un fel de întrebări a viziunilor lor ca fiind cu adevărat binecuvântata Fecioară – este un motiv real de îngrijorare. dominican. o convertită la Ortodoxie. 29. Face referire la satira crudă a lui Zola. după cugetul lor omenesc. nr. viziuni şi Îl pot auzi pe Dumnezeu vorbind.. învăţăminte şi chiar dogme Vizionarii Cât de convingători sunt vizionarii înşişi.. adică Ordinis Praedicatorum (latinescul pentru Ordinul Propovăduitorilor). catolici.P.

Episcopul Doupanloup l-a găsit pe Maximin . glasul entuziasmului popular a triumfat şi concluzia oficială a fost în favoarea apariţiei. cu bogăţia de agerime şi simţ practic a ţăranului simplu. În mod evident. Cu toate acestea. În tradiţia catolică. iar vieţile lor de adulţi nu au fost nici ele prea liniştitoare. Relicvele lui Catherine Laboure din Capela Medaliei minunate din Paris.Catherine Laboure. de asemenea. ea a socotit că nu a vrut nicicând să facă nimic rău în viaţa ei şi. spunând că sunt nevrednici să vadă îngeri. şi a pornit pe calea neînţeleaptă (în opinia ortodoxă. extrem de periculoasă) a căutării mai multor vedenii. Identitatea ei. a spus: . iar preotul din Ars.. a crezut că nu a auzit nicicând (mai înainte) cuvintele .Dacă ceea ce-mi spune acest copil este adevărat. Bernadette vine de pe ţărmul opus ca reconfortant de normală.respingător sub toate aspectele”. iar Catherine a murit ştiind că milioane de medalii au fost împărţite pretutindeni în lume. relicvele reprezintă o reconstrucţie fidelă a trupului celui decedat. Ea şi-a îndurat bolile fizice cu curaj şi le-a purtat cu demnitate.. care a stat de vorbă cu el de asemenea. Acestea nu pot fi socotite nicidecum echivalentul sfintelor moaşte din tradiţia ortodoxă Maximin şi Melanie de la La Salette par să fi fost o pereche neatrăgătoare pe când erau copii. şi ea a fost canonizată de Biserica Romană. După ce a intrat în mânăstire. nimeni nu poate crede în această apariţie”. care se presupunea că va fi păstrată secretă. ea nu a mai avut alte viziuni şi nu a făcut nimic pentru a atrage atenţia asupra sa sau pentru a-şi construi faima pe care avea să o dobândească.. era o iubitoare de vedenii. pustnicii au respins întotdeauna viziunile. Ştiind că demonii ne pot înşela. 56 .imaculata concepţie”. Rugăciunea Medaliei minunate s-a dovedit a fi materialul de propagandă excelent pentru dogma imaculatei concepţii. cu ajutorul oaselor îmbinate cu ceară şi alte materiale. a fost cumva descoperită. care a văzut Medalia minunată.

cu un soi înspăimântător de nefiresc de evlavie. Ei purtau funii în jurul mijlocului lor.. cu toate că medicul afirma că nu era nimic fizic în neregulă cu ea. cu . direct pe piele. ţinând rozarii în mâini Marlette Beco. şi în mod deliberat biciuindu-se ei înşişi cu urzici.. simţindu-se rău şi obosită şi leşinând. ci doar să le poarte în timpul zilei. care a cerut în acelaşi chip ridicarea unei capele. dar aude în schimb o voce interioară.mici mincinoşi”.Maria. Lucia a continuat să aibă viziuni şi revelaţii ca monahie.ego-uri infatuate” şi purtându-se ca nişte . uneori refuzând să mănânce şi să bea. Mici vizionari de la Fatima. cu rugăciunea ei către .. Potrivit surorii Lucia care a supravieţuit. era la o vârstă preadolescentă emotivă. iar Banneux a devenit un centru de pelerinaj cu terenul de tip paradă curent pentru binecuvântarea celor bolnavi.vieţi exemplare de rugăciune. După definirea dogmei în 1854 şi legat de populara Medalie minunată. a dat naştere unui izvor şi a încredinţat copilului un secret. La finalul ultimei apariţii.... tot aşa cum ar fi trebuit să meargă de Crăciun.roboţi domesticiţi”. ..Ultima afirmaţie este aproape imposibil de acceptat fiindcă oamenii din Pirinei prăznuiau sărbătoarea imaculatei concepţii ca sfântă zi de obligaţie de 150 de ani când Bernadette a avut viziunea. şi spre compensaţie pentru păcatele săvârşite împotriva imaculatei inimi a Mariei”. pilde luminoase care duc .O. Ei se mortificau în orice fel posibil. un spital şi o zonă de turism. la plecarea . sughiţând şi plângând în hohote.Fecioarei săracilor”. Paşti şi Adormirea Maicii Domnului. Iisuse.s-a aruncat pe pământul ud unde zăcea pe o grămadă denivelată. Ei au fost numiţi de asemenea . cea zămislită fără de păcat”. Bernadette ar fi trebuit să fie dusă la biserică pe 8 decembrie. O societate din Banneux organizează pelerinaje şi propagă informaţii.plângând incontrolabil la neapariţia Doamnei ei” în serile în care nu se întâmpla nimic. adică. fata . nu mai vede apariţiile. fac pentru dragostea Ta.pioni ignoranţi într-un joc pe care nu-l înţeleg”. Cei doi vizionari mai mici de vârstă au murit în copilărie. în timp ce încerca să-şi spună rugăciunile”. spunând de fiecare dată cuvintele pe care Doamna îi învăţase: . Tinerii din Medjugorje au fost descrişi ca trăind într-o lume spirituală exaltată. o fată belgiană. trebuie să se fi făcut referiri la imaculata concepţie de nenumărate ori în auzul ei. Mirjana. şi ei făceau un sacrificiu din absolut orice.. detaşare de răul vârstei lor şi persoane manifestând o adevărată dragoste faţă de Biserică şi papă”. Autorităţile ecleziastice au admis că Marlette Beco a văzut-o pe binecuvântata Fecioară. micii vizionari de la Fatima erau modele de virtute.. post.. a fost vizitată de 8 ori în 1933 de o apariţie care era neobişnuit de asemănătoare cu Doamna de Lourdes. În timpul copilăriei ei catolice într-o cultură catolică. strigând în timpul câtorva vedenii şi . pentru convertirea păcătoşilor. Unul dintre vizionari. Alte două 57 . de la decretul Papei Clement al XI-lea din 1708 încoace (Papa Pius al IX-lea doar a definit dogma şi a impus-o ca articol de credinţă). Marie avea 11 ani. şi era adesea mişcată până la lacrimi din pricina apariţiilor. până când Doamna lor i-a asigurat că Dumnezeu nu a vrut ca ei să doarmă cu funiile pe ei.

Au fost distribuite gratuit peste un milion de copii ale cărţilor aceluiaşi părinte Vlasic. care spune că Dumnezeu a ales să-i încredinţeze binecuvântatei Fecioare Maria misiunea Sa de milostivire şi reînnoire. cinstit în anumite rugăciuni comune”..vitalitatea propriei Biserici a lui Hristos (Biserica Romano-Catolică !) a dat impresia adesea că depinde mai degrabă de ea decât de El”. pe care o cunoaştem în sânul Ortodoxiei din Scripturi şi din slujbele şi învăţăturile Bisericii ? Este aproape ca şi cum cultul apariţiei mariane are o viaţă şi un etos proprii. vorbind despre . El caută să-i liniştească pe cei care simt că Dumnezeu a fost înlocuit la Medjugorje.. cu totul suficient”.. Cerul vorbeşte prin ea. acceptat de credincioşi.. parohie şi lume.rolului dat Doamnei noastre. El merge mai departe în a spune că principala trăsătură a sanctuarului de la Medjugorje este manifestarea . Această necesitate este întâlnită în Sfânta Treime. despre care ele cred că este a Fecioarei. Fecioara... nici Dumnezeu Fiul întrupat..amintirea repetată a Sfântului Duh” de către Gospa. Maica Domnului sau zeiţa ? (A se vedea şi episoadele IV şi V ale acestui serial. În cele 203 mesaje pe care le-am citit. iar Sfântul Duh 58 . iniţial sub îndrumarea părintelui Tomislav Vlasic – liderul carismatic care a fost povăţuitorul duhovnicesc al vizionarilor – aud de asemenea o voce lăuntrică. a învăţăturii şi dragostei faţă de El: El a fost întotdeauna parte a crezului creştin. acţionând în dreptul ei.. Acolo unde învăţătura treimică este dezechilibrată.. nici Dumnezeu Sfântul Duh nu a luat iniţiativa la Medjugorje.gratiae gratis datae” – favoruri oferite de Dumnezeu fără nici o legătură cu starea duhovnicească a vizionarului. În ciuda învăţăturii oficiale a Romei. aproape ca şi cum ar fi o religie separată – creştinismul acoperit de venerarea zeiţei şi spiritism. Sfântul Duh a fost pomenit doar de 6 ori. Ideea mea de Fecioară autonomă. care conţin meditaţii pe marginea mesajelor şi cuprind .Amintirea repetată a Sfântului Duh este remarcabilă şi concordă cu renaşterea.. El adaugă în mod semnificativ: . permanent. .Nu Dumnezeu Tatăl. diferită de orice formă umană de comunicare. nu prin El. Jelena şi Marijana.Liniştirea” părintelui O’Carroll este formulată în termeni care vor suna foarte straniu în urechi ortodoxe. este figura centrală. Dom Columba Marmion. mesaje pentru grupul de rugăciune local. Şi alţi preoţi asociaţi cu Medjugorje şi mişcarea carismatică primesc .Vă invit. inima Ortodoxiei. el spune: . care încă exclude posibilitatea aşezării Mariei pe aceeaşi treaptă cu Fiul ei.formule de consacrare sfintei inimi a lui Iisus şi imaculatei inimi a Mariei. de 2 ori într-un mod care-L făcea doar un martor pentru Gospa: . 2)”.fete (nu dintre vizionari)..Dar nu a trecut atât de multă vreme de când a apărut o lucrare duhovnicească despre El cu titlul Uitatul Duh Sfânt. Necesitatea eternului feminin zace adânc în psihicul uman. sau de când un mare maestru al vieţii spirituale. nu Hristos. Aceasta a întărit referirea mea anterioară la filioque latin cu retrogradarea sa ulterioară a Sfântului Duh şi rolul considerabil pe care cred că l-a jucat această denaturare a învăţăturii treimice în apariţiile mariane. să vă rugaţi pentru darurile Sfântului Duh de care aveţi nevoie pentru a depune mărturie pentru prezenţa mea şi pentru tot ceea ce vă dau . ea este predominantă. a fost confirmată de părintele Michael O’Carroll. Geoffrey Ashe pare să fi pus degetul pe rană când spune că . despre care se spune că sunt o conştientizare interioară explicită a unui mesaj. A fost Doamna noastră”. în ultima vreme. Vorbind despre Medjugorje. a putut afirma că pentru unii atitudinea ar fi aceea exprimată într-un text important din Faptele Apostolilor: ’Încă nici de este Duh Sfânt am auzit’ (19. Duhul adevărului vă este necesar pentru a transmite mesajele exact aşa cum vi le dau eu vouă”. Roma are răspunsul. dominant. dictate de Doamna noastră Jelenei”. dragi copii. în care autoarea detaliază subiectul) Cine este această doamnă care s-a arătat de mii de ori şi este aclamată de milioane de oameni ? Este ea Maica Domnului.expresii lăuntrice”. . Nimeni nu trebuie să-şi facă griji că cineva ar putea ezita să accepte apariţiile din cauza îndoielilor cu privire la vizionari. O categorie specială de favoruri divine pentru a-i acoperi pe vizionarii nesatisfăcători – ... dându-le mesaje personale.

ea poate deveni orice. Doamna noastră a rozariului. pe care eu le vărs fiindcă văd ce faceţi voi” (Medjugorje). învăţăminte şi chiar dogme 59 . Deschiderea unui nou front de luptă ecumenist: rolul ‘sfinţitor’ al femeii în Biserică”). Lauda pe care i-o aduce ruda ei Elisabeta este de îndată îndreptată către Dumnezeu. Binecuvântata Fecioară Maria).. Mama mângâierii.Martie 2008.Uscaţi lacrimile de pe chipul meu. printre aşa-zisele ei minuni şi practici evlavioase. Ea va da oamenilor toate darurile de care au nevoie.. Vedem în Noul Testament frumuseţea duhovnicească neasemuită a Maicii Domnului. de la visul unui sentiment până la a fi întunecată. Regina păcii.Oriunde merg. Fiul meu este cu mine”.. Ea s-a arătat pe munte cu 5 îngeri în 1986. noi obiceiuri.r. Faptele Apostolilor o lasă pe ea neangajată în nici o iniţiativă particulară. fie sub masca gnosticismului. care ne zugrăveşte calea pe care merg cei cărora li s-a părut neîndestulătoare învăţătura Sfinţilor Părinţi ai Bisericii şi au îndrăznit să adauge la ea. Doamna de la Medjugorje ne spune: . înconjurată de spinii cu care oamenii ingraţi mă împung în fiecare clipă prin blasfemiile şi nerecunoştinţa lor. Articol apărut în .Desprinsă de chipul vieţuirii ei din Evanghelii şi dezvoltată din plăsmuirile subconştiente ale omului.. sunt prezenţi de asemenea. Fecioara săracilor. cu luminile rampei fixate permanent pe ea. în El. nr. care a căutat la smerenia roabei Sale. după cugetul lor omenesc.php/component/content/article/28 /1902-cronica-externa-nr-56. spune ea. ea nu-şi permite să dea slugilor propriile porunci. unde ea are cel mai slăvit loc. dar le îndeamnă discret să dea ascultare poruncilor Fiului ei. Ea i-a binecuvântat şi le-a spus să . Ştiri din lumea catolică. ortodocşilor. Ea cere îndreptare şi mângâiere pentru jignirile aduse ei: . Sunt atât de multe suflete pe care judecata lui Dumnezeu le osândeşte pentru păcatele săvârşite împotriva mea. cu revendicarea sa de femei preot şi limbaj inclusiv pentru Dumnezeu (n.. În comparaţie cu ea. îngerii Săi şi cei drepţi ai Săi. Mama Sa este cu adevărat Mama noastră. Eu sunt Mama.ro/index. declarând vizionarilor că ceea ce au trăit a fost . 56/mai-iunie 2010 http://catacombeleortodoxiei. Ea nu este Mama Bisericii. vă chem chiar atunci când voi sunteţi departe de inima mea. însă ea nu acţionează independent de El.este trecut cu vederea. este posibil ca zeiţa să iasă din nou la lumină fie sub forma unui exces marian.asemenea Schimbării la Faţă de pe Muntele Tabor”. vorbeşte despre ea însăşi cu smerenie. . nici co-răscumpărătoare – aceste ultime două titluri fiind subînţelese pretutindeni în mesajele de la Medjugorje. face o mică incursiune în lumea catolică. O lume necunoscută nouă. Ea decretează noi titluri pentru sineşi: imaculata concepţie. Mama Sa. nici mijlocitoarea tuturor darurilor. ..coboare de pe Tabor şi să ducă binecuvântarea altora”. ci aşteptând în rugăciune alături de întregul trup al credincioşilor. îl iert cu uşurinţă şi mă bucur pentru fiecare fiu care vine către mine”.. asemănătoare zeiţelor sumbre ale cugetului păgân” (Newbolt. În El – şi numai în El – noi avem comuniune cu ei şi cerem ajutorul lor. doamna tuturor apariţiilor rămâne cu hotărâre în prim-plan. sfinţii Săi. ca despre roaba lui Dumnezeu. cel mai apropiat de Hristos. În Cana Galileei. ea nu arată nicicând către ea.Catacombele Ortodoxiei”. o convertită la Ortodoxie. În limbajul zeiţei. de nepătruns.html Apariţiile Maicii Domnului: intervenţie dumnezeiască sau înşelare ? (XIII) de Miriam Lambouras Miriam Lambouras. În smerenia ei luminoasă.. pentru care am venit să cer compensaţie: jertfiţivă pe voi înşivă pentru acest ţel” (Fatima). a tuturor celor din Biserică..Priviţi la inima mea. Mama lui Mesia. şi cu toate că simt durere pentru fiecare dintre voi care apucă pe căi greşite. neînduplecată.: a se vedea articolul . .Sunt neobosită. Adevărul este că acolo unde este Dumnezeu-Omul.

primesc împărtăşanie în prima sâmbătă din lună vreme de cinci luni consecutive şi rostesc un anumit număr de rozarii de un anumit număr de ori. dar încă par a fi bizare în mai multe privinţe. deoarece mesajul. Există aceeaşi absenţă a lui Hristos.. După cum am afirmat mai înainte.. Există diferenţe de accent în consensul tacit şi fundamental. a cărui mânie dreaptă este stăvilită de Fecioară. dar . La Medjugorje. copii. nu fusese dat nici un mesaj. .. Rugăciune înseamnă rozariul. cu toate că mesajele de la Lourdes apar la diverse locuri sfinte... Există aceleaşi secrete.Mesajele În cele din urmă. În primul rând. Gospa de la Medjugorje repetă refrenul său ca de papagal la sfârşitul fiecărui mesaj: „Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele”. era o simplă cerere de a se construi o capelă în cinstea Întrupării Domnului. sfaturi bune despre mersul şi activităţile Bisericii. care este menţionat în mod constant.. fie că era dezvăluit lui Richeldis printr-o viziune personală fie printr-un vis. Toţi vizionarii au spus rozariul. Doamna de la Zeitoun se înclină în semn de salut în faţa mulţimilor adunate. şi anterior la Knock. sau cel puţin marginalizarea Lui ca fiind o figură îndepărtată a răzbunării.să ne gândim mai mult la Iisus” de Crăciun şi „să facem ceva concret pentru Iisus Hristos” – adică. iar rozariul are întâietate generală. El este la fel de îndepărtat. deci scopul acestor viziuni este o chestiune de presupunere. Cu toate că susţinătorii fenomenului Medjugorje afirmă că liturghia este evidenţiată ca rugăciunea centrală. „pocăinţă” şi „rugăciune”. Vreau ca fiecare membru al familiei să aibă o floare lângă iesle ca Iisus să poată vedea devotamentul vostru faţă de el”. avertizări apocaliptice. şi îndemnuri la „dragoste”. deşi nu înspăimântător. 60 .Rozariul este o armă puternică împotriva lui satan . La Fatima. aceasta a fost motivul pentru care nu am inclus Walsingham-ul printre sfintele locuri mariane. ajutorul în ceasul morţii este făgăduit celor care se mărturisesc.. La Zeitoun. este aerul de politeţe şi curtoazie. nu vă fie teamă: sunt aici pentru a vă da veşti minunate” – La Salette. Este . Trebuie să-l biruim pe satan cu rozariile în mâinile noastre . Mesajul de la Banneux era întru totul literal: „Rugaţi-vă mult”. iar vedenia de la Medjugorje s-a arătat în mod regulat în timpul rostirii sale publice. însuşi conţinutul mesajelor trebuie să fie cel care stimulează acceptarea sau respingerea viziunilor. „să aducem o floare în semn de capitulare în faţa lui Iisus.. având intenţia corespunzătoare.” (Medjugorje). „Vreţi să-mi faceţi favoarea de a veni aici peste două săptămâni” – Lourdes. Băiatului văzător de la Fatima i s-a promis că va merge în rai. Unul dintre vizionarii de la Medjugorje a primit un rozariu de la Doamna în persoană (dacă aceasta a fost într-adevăr o materializare nu este clar) iar papei i s-a trimis unul binecuvântat special pentru el de către Gospa.acea formă de rugăciune preferată de Maria” (O’Carroll). „Veniţi mai aproape. şi suntem îndemnaţi .va trebui să spună multe rozarii”.

Cei care poartă Medalia vor primi dovezi mari de bunăvoinţă. pedeapsa va fi foarte mare” (Garabandal). . .... Scurta afirmaţie a vedeniei – „Eu sunt imaculata concepţie” – a avut un impact mai mare decât orice alt mesaj de la sfintele locuri. pietrele şi stâncile se vor transforma în mormane de grâu” (La Salette). imbolduri spre fapta bună bazate pe interesul personal. va urma sau nu va urma aceasta şi aceasta. mergeţi şi adăpaţi-vă de la izvor .. mai ales dacă o poartă la gât”. făgăduinţe şi ameninţări.Dacă nu ne vom schimba. pe 13 mai 1917.. nu se vorbeşte nici despre Inimi. . şi aceeaşi accentuare în ce priveşte Sfânta Inimă a lui Iisus şi Neprihănita Inimă a Mariei.. Contrastul cu limbuţia Gospei din Medjugorje nu putea fi pus în evidenţă mai bine.Dacă oamenii vor face precum v-am spus. Francisco şi Jacinta Există aceeaşi învăţătură despre purgatoriu şi supremaţia papei. Protestanţii sunt înclinaţi să nu vadă în asta decât o reflectare a capacităţii mentale şi nivelului gramatical ale lui Bernadette. unde. Doamna noastră s-a arătat celor trei păstori Lucia. deşi nu se face nici un fel de referire la Hristos. .. Teologii romano-catolici ai vremii au 61 . Şi Papa Ioan Paul al II-lea pune accentul pe Neprihănita Inimă şi o asociază cu Sfânta Inimă.Mergeţi şi sărutaţi pământul pentru convertirea păcătoşilor. constând în principal din porunci scurte: . mergeţi şi spuneţi preoţilor să construiască aici o capelă”. Există aceleaşi tocmeli. Fatima.Fotografie foarte rară din Cova da Iria. multe suflete vor fi salvate şi va fi pace” (Fatima).Dacă păcătoşii doar se vor pocăi. îţi făgăduiesc că voi face cealaltă: dacă nu faci aşa şi aşa. . Portugalia. Rozariul este la fel de important. iar apariţia ţine un rozariu în mână şi lasă boabele să-i alunece printre degete. purgatoriu. în timp ce Bernadette îngenunchează şi rosteşte rugăciunile. Celor care acceptă învăţătura despre Neprihănita Inimă li se dăruieşte mântuirea la Fatima. Dacă faci aceasta. Lourdes este de un contrast izbitor în multe privinţe. Însă. iar Gospa din Medjugorje ne îndeamnă să ne consacrăm Neprihănitei Inimi şi să ne pocăim pentru păcatele care au rănit Inima lui Iisus. ameninţări apocaliptice sau negocieri. Declaraţiile sunt puţine şi concise.

ci a şi confirmat capacitatea lui de a acţiona pe cont propriu. [Nota editorului: Acesta nu este un argument prea convingător. Pe de altă parte. A fost foarte criticat pentru aceasta în unele cercuri ecleziastice. spunând că Fecioara nu se referea la zămislirea ei de către Sfânta Ana. Când Doamna din Lourdes a proclamat numele său după privilegiu ca fiind „Eu sunt imaculata concepţie”. Infailibilitatea papală a devenit dogmă oficială în 1870. Şi oamenii sfinţi pot interpreta greşit revelaţiile lor. lăsând o revelaţie curăţată. Doamna noastră din Lourdes a fost într-o oarecare măsură mama infailibilităţii papale şi bunica vechilor catolici care au preferat să facă schismă decât să o accepte. Într-o tentativă de a justifica propria acceptare a apariţiei de la Lourdes. ci şi duhurile rele se pot strecura cu uşurinţă în mesaje. care la acea vreme era cu 12 zile în urmă faţă de calendarul papal. şi au aşteptat plini de speranţă următoarele revelaţii ale apariţiilor ulterioare. Adevărul şi Viaţa”. Maximaliştii mariani s-au bucurat de ceea ce au considerat a fi cinstire dumnezeiască dată Fecioarei în cer. care se opuneau acestei învăţături. unii ortodocşi încearcă să acorde importanţă datei în care a fost făcută această afirmaţie. această femeie sfântă nu putea să se cufunde îndeajuns în Dumnezeu pentru a depăşi ceea ce fusese învăţată” (Arhiepiscopul de Split). arhiepiscop de Split. încât. care au spus: „Eu sunt Mijlocirea tuturor darurilor” şi „Eu sunt Co-Răscumpărarea”. Spre amărăciunea lor. Franic. Consecinţa sa a fost să grăbească şi să confirme dogma infailibilităţii papale. cu accentul său pe Europa de Vest şi de Est. şi din acest motiv fiecare mesaj trebuie să fie cercetat separat. Precum spune Alan Neame. mesajele necorespunzătoare sunt eliminate cu uşurinţă ca fiind viziuni nesatisfăcătoare. „nici măcar în timpul răpirii sale mistice. şi părea să se compare cu „Eu sunt Învierea”. prin aceasta dând de înţeles că ea nu era Mijlocitoarea tuturor darurilor sau CoRăscumpărătoarea. şi anume 25 martie.încercat să înţeleagă această afirmaţie şi au fost îngrijoraţi de faptul că era deranjant de asemănătoare cu afirmaţiile din Vechiul şi Noul Testament făcute de Dumnezeu şi Hristos. şi raţiuni parapsihologice care pot fi singura origine a viziunilor. deoarece în timpul apariţiei din 1858. Prin urmare. cu alte cuvinte că autoritatea supremă aparţinea exclusiv papei. În opinia dr. Când a impus dogma imaculatei concepţii în 1854. iar Gospa a proorocit special despre o explozie a credinţei în Rusia „unde Dumnezeu va fi proslăvit mai mult decât oriunde altundeva”. „Eu sunt Calea. minimaliştii mariani au pretins că Fecioara şi-a limitat dinadins privilegiile sale la imaculata concepţie. Cu vizionari de o seriozitate îndoielnică cărora li se pot încredinţa revelaţii dumnezeieşti. Dacă cineva şi-ar aduce aminte în mod inoportun că (Sfintei) Ecaterina de Sienna (secolul al XIV-lea) i s-a spus în timpul viziunii de către Doamna noastră că ea nu a fost zămislită fără de păcat. Îmbinaţi aceasta cu declaraţia de la Fatima cu privire la Rusia. mesajele incomode pot fi eliminate. fără consimţământul unui conciliu general. papa a acţionat folosindu-se de autoritatea sa. ci la (singura) imaculată concepţie a Domnului Iisus Hristos în ziua Bunei Vestiri. sau chiar răstălmăcite de duhuri rele. Secolul de încercare pentru Biserică se apropie de sfârşit. s-ar părea că totul este un teren alunecos şi nu există nimic pe care să te poţi bizui. interesul puternic al papei pentru Rusia şi sprijinul acordat de el pentru Evanghelizarea 2000. a dovedit nu doar că papa a avut dreptate în privinţa dogmei. mesaje divine care pot fi interpretate greşit de sfinţii vizionari. nu doar sugestia umană. şi nu putem spune că nu am fost avertizaţi ! 62 . ei au fost dezamăgiţi şi au trebuit să se mulţumească cu „Eu sunt Doamna rozariului” şi „Eu sunt Fecioara săracilor”.] Afirmaţia pare a fi la fel de enigmatică ca multe din cele ale oracolului din Delphi. Roma are răspuns şi la aceasta. De fapt. iar Ecaterina a fost atât de influenţată de dascălii săi dominicani. invitaţia de la Hriushiw adresată uniaţilor de a fi misionari în Rusia. toţi creştinii ortodocşi urmau calendarul ecleziastic sau vechi. Elementul nou al mesajelor de la Medjugorje este cel ecumenist.

Medjugorje) şi a comentariilor diverşilor scriitori pe marginea lor. Lourdes.Gospa a spus că dezbinările din religie sunt făcute de om. Dacă Dumnezeu încerca într-adevăr să vorbească. dar nu am primit nici un răspuns. şi se spune de asemenea că a afirmat că Dumnezeu porunceşte în toate religiile aşa cum face un împărat în împărăţia sa. Franţa Bazilica pe care a ridicat-o Papa Pius al X-lea (1835-1914) în cinstea apariţiilor Maicii Domnului în acest loc Se pare că se ia în considerare un fel de unitate fără Hristos pentru religiile necreştine. Cu toate acestea. Am scris Centrului Medjugorje din Londra pentru a cere lămuriri cu privire la acest punct. impresia mea în urma studierii mesajelor de la câteva locuri sfinte (Fatima. 63 . şi din acest motiv este foarte verosimil ca o asemenea afirmaţie controversată să fi fost suprimată din orice publicaţie favorabilă apariţiilor. fiind însoţite de sute de mesaje. De asemenea. Prima mea reacţie după citirea mesajelor de la locurile sfinte a fost de dezamăgire cruntă. pe motiv că este incompatibilă cu dialogul interreligios. este că papa trebuie să fie simbolul unităţii pentru creştini. încât ar fi imposibil să se cuprindă totul. prin care Hristos este unic şi revelaţia finală a lui Dumnezeu către om. deoarece o astfel de poziţie complet ecumenistă nu este (încă) îndeobşte acceptabilă. Hriushiw. Roma s-a arătat îngrijorată că unele mesaje păreau să sugereze indiferenţă religioasă. după cum a remarcat părintele Rene Laurentin într-unul din articolele sale. Zeitoun. Şi erau mult prea multe. ceea ce nu este de mirare. care vor fi reuniţi în ciuda diferenţelor dogmatice (supuşi faţă de papalitate fără unitate în credinţă) şi părintele oamenilor de toate credinţele şi culturile (noua religie mondială). ecumeniştii din Apus au încercat să ia în discuţie necesitatea unei posibile revizuiri sau modificări a perspectivei tradiţionale asupra întrupării. deoarece apariţiile au avut loc atât de demult. banale şi plictisitor de monotone. De ceva vreme. cu toate că nu am găsit această ultimă afirmaţie în cărţile pe care le-am citit. De-abia păreau să justifice o vizită cerească. Mesajele de la Medjugorje păreau mai cu seamă amabile.

editor. 1976 2. Soarele dansând. Există foarte puţine locuri în Evanghelii unde este consemnat că Maica Domnului a vorbit. Hilda-Mary Graef.html 64 .R. Geoffrey Ashe. Asceţii contemporani din Muntele Athos. H. Mascall. 1994 13. Medjugorje: Fapte. Box. C. 1993 26. S. Martindale. 1992 Articol apărut în . Religia Egiptului Antic 15. 1983 27. Lourdes: un pelerinaj modern. 1972 5. Lewis. Mallon. 1980 16. 1963/65 6. Nici nu se poate adăuga ceva de mai mare însemnătate ultimei sale afirmaţii consemnate. Întâmplarea de la Lourdes. OZN. Părintele Louis Kondor. Enciclopedie de mitologie 21. Părintele A. 1981 11.ro/index. 1990 24.S. Joan Flory. Părintele M. Părintele Rene Laurentin. Părintele Michael O’Carroll. Coranul..php/component/content/article/28/1957-cronica-externa-nr-58. Când milioane de oameni au văzut-o pe Maria. 1992 9. Părintele Seraphim Rose. documente. 1989 12. Binecuvântata Fecioară Maria.L. editori. Arnold. Bibliografie 1. relevant şi universal – „Faceţi orice vă va spune El”. nr. am avut un sentiment de uimire plină de recunoştinţă şi de imensă bucurie şi uşurare.ar fi fost aproape imposibil să-L auzi de flecăreala neîncetată a Doamnei. Cinstirea ortodoxă a Maicii Domnului. 1966 7. 1958 14. Medjugorje: 13 ani mai târziu. Regina proorocilor. Robert Chapman. dar fiecare dintre ele este plin de semnificaţie. care rămâne un mesaj veşnic adevărat. Părintele (Sfântul) Ioan Maximovici. 1963 18. Newbolt. Arhimandrit Cherubim Karambelas. R. 1978 19. 1989 23.J. 1926 22. Enciclopedie de psihologie. 1983 25.Catacombele Ortodoxiei”. Alan Neame. Fecioara săracilor. Eysenck. Creştinismul pur.C. O istorie a dogmei şi evlaviei. 1968 20. Lady Cecil Kerr. Bernadette din Lourdes 17. Cineva ar putea cugeta o viaţă întreagă asupra vorbelor ei şi nu lear epuiza niciodată înţelesul. Ortodoxia şi religia viitorului. Condamin. Maica Domnului. W. E.Patrick Marnham. Meili. Religia Babilonului şi Asiriei antice 4. Medalia minunată. 1980 8. Altminteri ea este tăcută pentru ca Fiul ei. Binecuvântata Fecioară Maria. Fecioara. Desmond Seward. Teologia creştină şi dialogul interreligios. teologie. să poată vorbi. Părintele A. şi cel pe care i l-a dat Biserica – de Născătoare de Dumnezeu. Dudley Plunkett. Când m-am întors încă o dată la bogăţia şi adâncimea rugăciunilor noastre ortodoxe. Cuvântul. Damien Walne. Maurice Wiles. 1976 3. Nimic nu ar putea întrece vreodată cele două titluri desăvârşite ale Sfintei Fecioare: cel pe care şi l-a ales ea – de roabă a Domnului. 58/septembrie-octombrie 2010 http://catacombeleortodoxiei. 1990 10. Hadas. Francis Johnston. Muhammad Zafrulla Khan. Părintele C. Noul Larousse. Fatima în cuvintele Luciei. Moise şi cronologia Romei imperiale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful