‫קבלת מהגרים – לאומיות‪ ,‬חוק ודמוקרטיה‬

‫פעילות חינוכית "קבלת מהגרים – לאומיות‪ ,‬חוק ודמוקרטיה" עוסקת בדמוקרטיה‬
‫הלאומית‪ .‬המשתתפים ילמדו על הקשר שבין חוק דמוקרטי ולאומיות ויתבקשו לקבוע‬
‫קריטריונים להגירה למדינה‪ .‬בדרך זו יבחנו את הקשר שבין שוויון בין פרטים‪ ,‬קבוצות מיעוט‬
‫וחקיקה לאומית ויבדקו האם ומתי חקיקה לאומית לגיטימית מבחינה דמוקרטית‪.‬‬

‫מטרות‬
‫•‬

‫ללמוד על הקשר שבין חוק דמוקרטי ללאומיות‪.‬‬

‫•‬

‫לבחון את הקשר בין שוויון בין פרטים‪ ,‬קבוצות מיעוט וחקיקה לאומית‪.‬‬

‫•‬

‫לבחון האם ומתי חקיקה לאומית לגיטימית מבחינה דמוקרטית‪.‬‬

‫רקע למנחה‬
‫חומרים‬
‫•‬

‫כרטיסיית משימה א'‪" :‬קריטריונים לקבלת מהגרים לישראל" )ראו עמ' __(‪.‬‬

‫•‬

‫כרטיסיית משימה ב'‪" :‬קריטריונים לקבלת מהגרים לאיטליה" )ראו עמ' __(‪.‬‬

‫•‬

‫רקע למנחה‪" :‬יחסה של הדמוקרטיה הלאומית לחוק הדמוקרטי" )ראו‪ :‬מאמר‬
‫הפתיחה של הפרק‪ ,‬עמ' __(‪.‬‬

‫מהלך ההפעלה‬
‫‪ .1‬המליאה נחלקת לקבוצות בנות ארבעה‪-‬חמישה משתתפים‪ .‬המנחה מסביר כי כל אחת‬
‫מהקבוצות תעסוק בקריטריונים לקבלת מהגרים למדינה‪ .‬הוא מוסר לחלק מהקבוצות‬
‫את כרטיסיית משימה א' – "קריטריונים לקבלת מהגרים לישראל" וליתר – את כרטיסיית‬
‫משימה ב' – "קריטריונים לקבלת מהגרים לאיטליה"‪.‬‬
‫‪ .2‬המנחה מורה לחברי הקבוצות להתחיל בביצוע המשימה‪.‬‬

‫דיון במליאה‬
‫‪ .1‬נציגי הקבוצות רושמים על הלוח את הקריטריונים שקבעה קבוצתם לקבלת מהגרים‬
‫למדינה‪.‬‬
‫‪ .2‬המנחה מברר את אירועי התרגיל ושואל את המשתתפים‪:‬‬

‫מהם ההבדלים בין הקריטריונים שנקבעו על ידי המשתתפים שקיבלו את משימה א'‬
‫לבין הקריטריונים שנקבעו על ידי המשתתפים שקיבלו את משימה ב'?‬
‫כיצד התייחסתם לקריטריון הלאומי?‬
‫כיצד הייתם משיבים על השאלה לּו הייתם צריכים לבצע את המשימה האחרת?‬
‫האם עמדתכם הייתה עמדה עקרונית או שמא אינטרסנטית?‬
‫‪ .3‬המנחה מתייחס לדרך בה מתמודד החוק הדמוקרטי עם סוגיות לאומיות ושואל‪:‬‬
‫לּו החוק הבינלאומי היה צריך להכריע בסוגיה שאתם נתבקשתם להכריע בה‪ ,‬כיצד‪,‬‬
‫לדעתכם‪ ,‬היה עליו לנהוג?‬
‫מהם הקריטריונים הדמוקרטיים להגירה?‬
‫אילו קריטריונים פוגעים בעקרונות הדמוקרטיים?‬
‫איזה יחס ראוי שיתקיים בין חקיקה לאומית לחקיקה דמוקרטית?‬
‫האם ומתי חקיקה לאומית יכולה לעלות בקנה אחד עם חקיקה דמוקרטית?‬

‫סיכום‬
‫המנחה מסכם את דברי המשתתפים וסוקר בקצרה את ההגדרות של סוגי השותפות במדינה‬
‫)אזרח; תושב; מהגר עבודה; תייר וכן הלאה( הוא מבהיר כי למעשה‪ ,‬רק תעודת האזרחות‬
‫מזכה את השוהים במדינה בהגנה על מכלול זכויותיהם‪.‬‬
‫המנחה מזכיר למשתתפים מהי הזכות להגדרה עצמית ומציין כי מן הזכות להגדרה עצמית‬
‫נובע‪ ,‬לעתים‪ ,‬שלקבוצה לאומית או תרבותית מותר למנוע מאנשים מסוימים להצטרף‬
‫אליה או להגביל את רמת השותפות שלהם; הגבלה זו עומדת בניגוד לזכויות‬
‫דמוקרטיות שונות‪.‬‬
‫המנחה מסביר כי חוקי ההגירה הנהוגים במדינות שונות נועדו להגן‪ ,‬בין היתר‪ ,‬על זכותם של‬
‫אנשים לחיות עם חבריהם ללאום או לתרבות‪ .‬עם זאת‪ ,‬חוקים אלו פוגעים בחופש התנועה‬
‫של אזרחי העולם ובזכותם לשוויון בתוך קהילותיהם‪ .‬הדמוקרטיה הלאומית הנקלעת לקושי‬
‫זה חייבת לתת לו מענה )כפי שמתואר במאמר הפתיחה של הפרק‪ ,‬ראו עמ' __(‪.‬‬

‫כרטיסיית משימה א'‪:‬‬
‫קריטריונים לקבלת מהגרים לישראל‬
‫מוניתם על ידי הכנסת לשמש בוועדה לקביעת קריטריונים לקבלת מהגרים למדינת ישראל‪.‬‬
‫עיינו ברשימה המצורפת וגבשו עמדה לגבי הקריטריונים המוצעים‪.‬‬
‫אם‪ ,‬לדעתכם‪ ,‬יש להוסיף קריטריונים אחרים – עשו זאת‪.‬‬
‫הקריטריונים לקבלת מהגרים למדינת ישראל‪:‬‬

‫‪.1‬‬

‫יתקבלו כולם‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫יתקבלו אנשים השייכים ללאום של קבוצת הרוב בלבד‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫יתקבלו אנשים השייכים לקבוצת הלאום של המיעוט בלבד‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫יתקבלו אנשים בעלי הכנסה קבועה המשתכרים שכר בגובה המשכורת הישראלית‬
‫הממוצעת בלבד‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫יתקבלו רק אנשים דוברי השפה השלטת אשר יכולים להוכיח במבחן את ידיעותיהם‬
‫בתרבות הרוב‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫יתקבלו רק יהודים שיהדותם תיקבע על פי ההלכה‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫יתקבלו אנשים המעידים על עצמם כשייכים לעם היהודי בלבד‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫יתקבלו יהודים על פי עמדת הרפורמים בלבד‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫יתקבלו רק צאצאיהם של מי שחיו בארץ לפני הקמת מדינת ישראל‪.‬‬

‫‪.10‬‬

‫יתקבלו רק צאצאיהם של מי שחיו בארץ אחרי הקמת המדינה ואינם חיים בה עכשיו‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫יתקבלו רק אנשים שחיו בעבר תחת הכיבוש הישראלי‪.‬‬

‫‪.12‬‬

‫אחר‪:‬‬

‫כרטיסיית משימה ב'‪ :‬קריטריונים לקבלת מהגרים לאיטליה‬
‫הנכם תושבי איטליה‪ .‬מוניתם על ידי הפרלמנט האיטלקי לשמש בוועדה לקביעת קריטריונים‬
‫לקבלת מהגרים למדינה‪.‬‬
‫עיינו ברשימה המצורפת וגבשו עמדה לגבי הקריטריונים המוצעים‪.‬‬
‫אם‪ ,‬לדעתכם‪ ,‬יש להוסיף קריטריונים אחרים – עשו זאת‪.‬‬
‫הקריטריונים לקבלת מהגרים לאיטליה‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫יתקבלו כולם‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫יתקבלו אנשים השייכים ללאום של קבוצת הרוב בלבד‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫יתקבלו אנשים השייכים לקבוצת הלאום של המיעוט בלבד‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫יתקבלו אנשים בעלי הכנסה קבועה המשתכרים שכר בגובה המשכורת האיטלקית‬
‫הממוצעת בלבד‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫יתקבלו רק אנשים דוברי השפה השלטת אשר יכולים להוכיח במבחן את ידיעותיהם‬
‫בתרבות הרוב‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫יתקבלו איטלקים קתולים בלבד‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫יתקבלו רק אנשים המעידים על עצמם כשייכים לעם האיטלקי‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫יתקבלו רק צאצאיהם של מי שחיו באיטליה בעבר ואינם חיים בה עכשיו‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫יתקבלו אזרחי מדינות שהיו בעבר תחת כיבוש איטלקי )חבש‪ ,‬לוב( בלבד‪.‬‬

‫‪.10‬‬

‫אחר‪:‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful