Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

ORDIN Nr. M.28 din 11 martie 2009 pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 bis din 1 aprilie 2009 *) Ordinul nr. M.28/2009 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 1 aprilie 2009 şi este reprodus şi în acest număr bis. Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) şi o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. ART. 1 Se aprobă Regulamentul instrucţiei de front, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. ART. 2 La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă "R.G.-5, Regulamentul instrucţiei de front", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.178/2001**), modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.132/2004**). -----------**) Ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.178/2001 şi M.132/2004 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională. ART. 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul apărării naţionale, Viorel Oancea, secretar de stat Bucureşti, 11 martie 2009. Nr. M.28. ANEXA 1 Regulamentul instrucţiei de front

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Instrucţia de front este o disciplină din cadrul instrucţiei militare generale, care are ca scop însuşirea de către militari a poziţiilor şi mişcărilor specifice desfăşurării activităţilor şi acţiunilor militare, precum şi formarea deprinderilor necesare executării lor. (2) Obiectivele instrucţiei de front sunt: a) formarea deprinderilor de luptă de bază; b) uniformizarea executării mişcărilor; c) realizarea coeziunii subunităţilor şi unităţilor militare; d) mărirea rezistenţei la eforturi fizice; e) dezvoltarea spiritului de ordine şi disciplină; f) formarea conduitei şi demnităţii ostăşeşti; g) portul regulamentar al echipamentului militar; h) acordarea corectă a semnelor exterioare de respect. (3) Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentul regulament este precizat în anexa nr. 1. ART. 2 (1) Instrucţia de front cuprinde: instrucţia de front a militarului şi instrucţia de front a subunităţii/unităţii militare. (2) Instrucţia de front se poate executa fără armă sau cu armă, pe jos sau pe mijloacele de transport şi de luptă aflate în dotarea categoriilor de forţe ale armatei. Echipamentul pentru instrucţie al militarilor şi modul de purtare a acestuia este prevăzut în anexa nr. 2. ART. 3 (1) Pentru executarea instrucţiei de front, comandantul, are următoarele atribuţii principale: a) să precizeze scopul adunării, să indice data, ora, locul, modul de dispunere a formaţiei, ţinuta, armamentul, tehnica şi materialele necesare; b) să verifice prezenţa subordonaţilor, existenţa armamentului, a tehnicii şi a materialelor indicate prin ordin, precum şi respectarea cu stricteţe a locului militarilor/subunităţilor în formaţie; c) să verifice dacă echipamentul corespunde taliei militarilor, are toate accesoriile, este curat şi reparat, iar armamentul şi celelalte materiale sunt bine întreţinute şi purtate/aşezate regulamentar şi să ia măsuri de remediere imediată a neajunsurilor constatate; d) să pretindă păstrarea disciplinei în formaţie, să transmită imediat ordinele, comenzile şi semnalele primite/recepţionate şi să urmărească executarea lor întocmai de către subordonaţi; e) să asigure participarea tuturor militarilor, în mod egal, la instrucţie;

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

f) să verifice şi să ia măsuri pentru siguranţa deplasării militarilor/subunităţilor/unităţilor militare pe jos, pe autovehicule sau pe alte mijloace de transport şi de luptă; g) să numească înlocuitor la comandă, atunci când nu conduce personal activităţile. (2) Prin comandant, în sensul prevederilor prezentului regulament se înţelege şi "şef", după caz. ART. 4 Militarii, pe timpul executării instrucţiei de front, sunt obligaţi: a) să poarte regulamentar echipamentul, armamentul şi materialele din dotare, iar atunci când observă neajunsuri în echiparea celorlalţi militari, să-i ajute la înlăturarea lor; b) să reţină şi să transmită ordinele şi comenzile/semnalele primite corect, clar, cu tăria vocii corespunzătoare situaţiei; c) să-şi cunoască locul în formaţie şi să-l ocupe, la comandă, în cel mai scurt timp şi în ordine, să se alinieze şi să ia poziţia drepţi; pe timpul deplasării în formaţie pe jos să păstreze alinierea, cadenţa, intervalul şi distanţa stabilite; să nu iasă din formaţie, să nu coboare din mijloacele de transport fără aprobare; d) să nu fumeze, să nu mănânce, să nu mestece gumă, să nu folosească mijloace video sau audio portabile şi să nu vorbească fără aprobare în formaţie; să fie atent la ordinele şi comenzile/semnalele comandantului şi să le execute energic şi precis, fără a-i stânjeni pe ceilalţi militari; e) să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţie a mediului; f) să raporteze despre executarea ordinului persoanei de la care l-a primit. ART. 5 (1) Conducerea subunităţilor/unităţilor militare pentru executarea mişcărilor/poziţiilor specifice instrucţiei de front se realizează prin comenzi şi semnale acustice sau optice; în funcţie de situaţie, comenzile se pot transmite verbal, prin telefon, radio, semnale, sau prin alte mijloace. (2) Când subunitatea/unitatea militară se află în formaţia de adunare, locul comandantului este în faţa formaţiei, la centrul acesteia, la distanţa de la care să poată comanda şi observa modul de executare a comenzilor. (3) În formaţiile de deplasare, comandanţii se dispun în faţa subunităţilor/unităţilor militare pe care le comandă; în unele situaţii, pentru darea comenzilor pe timpul deplasării şi pentru controlul executării lor, comandanţii pot ieşi din formaţie, dispunându-se lateral, astfel încât să poată fi auziţi de toţi militarii din subordine. ART. 6 (1) Comanda este un ordin al comandantului prin care se declanşează executarea unor acţiuni/mişcări ale militarilor. Comanda trebuie să fie clară, scurtă şi precisă. (2) Comanda este urmată de execuţia energică, imediată şi completă a acţiunii/mişcării. (3) Este interzis ca la o subunitate, la aceeaşi activitate, să comande mai mulţi comandanţi, indiferent de locul în care sunt dispuşi.

prin emiterea unui semnal de răspuns. pentru a atrage atenţia militarilor. după caz. batalion. de către comandant. în comandă.ro (4) Comanda are două părţi distincte: partea prevestitoare şi partea săvârşitoare. înainte . iau poziţia drepţi şi aşteaptă comanda următoare. 3 şi 4. 5. Dacă este necesar.TA!" (9) În comanda "Soldat. la stânga împre . înainte -" se pronunţă cu voce tare. fără a mai preciza gradul şi numele. se foloseşte termenul corespunzător: grupă. . militarii aşteaptă cu atenţie partea săvârşitoare a comenzii. se pot învăţa executându-se descompus. (8) În comanda "Soldat înainte .DOI!". comandantul precizează gradul şi numele militarului "Soldatul Popescu. (12) Pentru anularea unei comenzi. comanda poate fi numai săvârşitoare. în partea prevestitoare. în anumite situaţii. (11) Poziţiile şi mişcările. (2) Semnalele acustice şi optice se stabilesc. de exemplu: "Soldat. divizie. executate cu goarna.firehouse. (5) Partea prevestitoare a comenzii indică mişcarea ce trebuie executată şi atenţionează militarul/subunitatea/unitatea militară asupra momentului execuţiei mişcării. şi prelungit. (6) Partea săvârşitoare a comenzii indică momentul începerii execuţiei. puţin prelungit. la dreap . După partea prevestitoare. comandantul foloseşte expresia "La loc COMANDA!". La acest semnal. militarii îşi pot comanda şi executa propriile comenzi. iar militarii revin la poziţia/activitatea anterioară. sunt prezentate în anexa nr. partea săvârşitoare a comenzii "MARŞ!" se pronunţă în continuarea părţii prevestitoare. Intervalul între partea prevestitoare şi cea săvârşitoare trebuie să asigure timpul necesar pentru a se reacţiona prompt la primirea comenzii. se întorc cu faţa către comandant. comandantul poate stabili şi alte semnale. partea prevestitoare "Soldat. fără sau cu armă. pe un ton ascendent. Când comanda se referă la un militar anume sau numai la una dintre subunităţi.MARŞ!".GA!". în prealabil. pentru subunităţi. pe un ton mai ridicat faţă de ultima silabă din partea prevestitoare. semnalul "ATENŢIUNE!". . pentru unităţi. (5) Semnalele pentru conducere. militarii încetează orice activitate. scurt şi energic. companie. (4) Pe câmpul de luptă. brigadă.MARŞ!". după o scurtă pauză. în raport cu mărimea formaţiei. la dreapta: . ART. pluton. se dă. (10) Pentru învăţarea poziţiilor/mişcărilor. pe care le aduce la cunoştinţa subordonaţilor. pentru fiecare misiune/situaţie.Regulamentul instructiei de front www. (3) Când comenzile se transmit prin semnale. clar.UNU!.JUR!" sau denumirea subunităţii: "Plutonul 3. (7) În funcţie de structura comandată. militarii transmit/recepţionează semnalele fără a deconspira locul în care se găsesc. (6) Primirea comenzii prin semnal se confirmă prin executarea acesteia sau. partea săvârşitoare se înlocuieşte cu numere. de exemplu: "La stân . 7 (1) Semnalele pentru conducere sunt prezentate în anexele nr. În acest caz.

fără să fie încordat sau rigid. cu greutatea corpului lăsată pe ambele picioare. pentru a aduce pieptul într-o poziţie normală. braţele sunt lăsate lejer pe lângă corp. În această poziţie militarul stă drept. b) la comanda/semnalul "ATENŢIUNE!". lăsând greutatea corpului pe ambele picioare. în prelungirea antebraţelor. e) când se intonează Imnul de stat al României sau al altor state. 1 d) când sunt chemaţi sau se prezintă în faţa comandanţilor. Poziţiile fără armă ART. printr-o mişcare energică. (2) Militarii iau poziţia drepţi: a) la comanda "Soldat . cu degetele apropiate. cu călcâiele lipite şi vârfurile încălţămintei pe linia frontului. La această comandă.ADUNAREA!". nr. Figura nr. cu degetele uşor îndoite spre interiorul palmelor . g) pe timpul înălţării Drapelului naţional. la o depărtare egală cu lăţimea umerilor.REPAUS!". cu coatele lipite de corp. . bărbia este ridicată. i) la sosirea unui comandant/superior în grad în încăperea/locul de dispunere în care se găsesc. cu genunchii întinşi. ART. pe loc . h) când sunt felicitaţi sau li se aduc mulţumiri verbale. 2. iar privirea îndreptată înainte la nivelul înălţimii proprii. piciorul stâng lateral. 8 (1) Poziţia "drepţi" este poziţia fundamentală a militarului. prin îndoirea genunchiului stâng şi lovirea solului cu toată talpa. depărtate la lăţimea de o talpă. având degetul mijlociu în dreptul cusăturii laterale a pantalonilor (fig. militarul duce.ro CAPITOLUL II Instrucţia de front a militarului SECŢIUNEA 1 Instrucţia de front fără armă 1. iar palmele sunt întinse. c) la comanda "Grupă în linie/coloană/careu/la autovehicul . În acelaşi timp.DREPŢI!".firehouse. umerii sunt traşi în jos şi înapoi. 9 (1) Poziţia "pe loc repaus" se execută la comanda "Soldat. braţele sunt întinse. la activităţi festive/oficiale. f) când trece Drapelul de luptă al unei unităţi militare. 1).Regulamentul instructiei de front www. nr.fig. 1 Figura 1Lex: Figura nr. cu excepţia situaţiilor în care specificul activităţilor ce se desfăşoară nu permit întreruperea acestora. fără a fi încordaţi.

fig. nr. cât şi din poziţia de voie. alinierea celorlalţi militari se realizează spre dreapta şi spre stânga faţă de acesta.firehouse. Figura nr. prin dispunerea militarilor în linie. 3 Figura 3Lex: Figura nr. la comanda "Soldat DREPŢI!". fără a părăsi formaţia. în formaţie/dispozitiv. 11 (1) Alinierea este activitatea prin care militarii/subunităţile/unităţile/autovehiculele militare se dispun. 2 Figura nr. la intervale normale. 12 Alinierea de front se realizează spre dreapta.ro (2) În poziţia pe loc repaus.Regulamentul instructiei de front www. alinierea se execută în ordinea stabilită prin statul de organizare. militarul poate să-şi aranjeze ţinuta. potrivit locului fiecăruia dintre ei. 4. în ordine şi în timp scurt. când nu se stabileşte. revenind la poziţia ordonată. militarul aduce energic piciorul stâng lângă cel drept. ART. (2) La primirea comenzii. uşor îndoite din cot şi lipite de corp. cu degetul mare stâng încrucişat în jos peste degetul mare drept. (4) Alinierea se execută de front şi în adâncime. 13 . (4) În poziţia de voie. celelalte degete rămânând relaxate şi uşor îndoite spre interior . (5) Atât din poziţia pe loc repaus. 3 (3) Militarul care este în poziţia pe loc repaus duce energic braţele la spate. 2 Figura 2Lex: Figura nr. Alinierea ART. fără a părăsi formaţia. ART. ART.V-ALINIAŢI!" (3) Când se stabileşte locul şi nu se precizează militarul/subunitatea/autovehiculul bază/direcţional. cu deosebirea că braţele sunt duse energic la spate. militarul care este în poziţia drepţi execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc repaus. la intervale normale. nr.fig. rămânând cu picioarele depărtate ca în poziţia anterioară. 3. militarul poate să-şi aranjeze ţinuta.DE VOIE!". intervalul este de o lungime de braţ. stabilit prin statul de organizare . 2. (2) Se execută la comanda "Grupă . mâna stângă se aşază în palma mâinii drepte. 10 (1) Poziţia "de voie" este o poziţie relaxată a corpului şi se execută individual sau la comanda "Soldat . Când militarul stabilit bază este dispus în interiorul formaţiei.

ro Alinierea în adâncime se realizează prin dispunerea militarilor în coloană. 5. 14 Alinierea subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare se realizează prin dispunerea acestora la intervalele şi adâncimea stabilite prin prezentul regulament sau prin ordinul comandantului care conduce activitatea. serviciul religios. apoi lasă mâinile pe lângă corp. celelalte degete fiind îndoite şi lipite de coapsă . celelalte degete fiind îndoite . Figura nr. aranjarea după înălţime. militarul ia poziţia drepţi. (2) Boneta/şapca de instrucţie/bereta se ţine cu emblema în faţă. La primirea comenzii. 6 (3) Şapca/căciula/casca se ţine cu emblema în faţă. nr. 7 Figura 7Lex: Figura nr. cu degetul mare în afară. intervalul este de o lungime de braţ . cu degetul mare în afară şi cu partea interioară lipită de coapsă. ART. Figura nr. ridică cu mâna dreaptă coifura de pe cap şi o duce în cea stângă.fig. 4 Figura nr. 6 Figura 6Lex: Figura nr. nr. 5 Figura 5Lex: Figura nr. pentru desfăşurarea unor activităţi cum sunt: inspecţia. 7. 15 (1) Descoperirea şi acoperirea se execută la comandă sau din proprie iniţiativă. (2) Descoperirea şi acoperirea la comandă se execută atunci când militarii sunt în formaţie. 5 ART. descope .firehouse. 7 . când nu se stabileşte.Regulamentul instructiei de front www. 4 Figura 4Lex: Figura nr. 16 (1) Descoperirea se execută la comanda "Soldat. după descoperire. Descoperirea şi acoperirea ART. Dacă este necesar şi situaţia permite. 6.fig. nr. Figura nr. la distanţe normale. militarul îşi aranjează frizura.fig. pe unul sau mai multe şiruri alăturate.RIŢI!". 3.

Pe timpul deplasării. 18 (1) Descoperirea/acoperirea din proprie iniţiativă se execută când militarul este în afara formaţiei. apoi lasă mâinile în jos. . 8 Figura 8Lex: Figura nr. înainte . ocolire la dreapta/stânga/stânga împrejur . iar mâinile le mişcă normal pe lângă corp . ART. militarul începe deplasarea executând trei paşi de mers normal în direcţia în care era orientat iniţial.. Mişcările pe care le execută militarul şi poziţia în care ţine coifura sunt aceleaşi ca atunci când activitatea se execută la comandă. nr. în această situaţie. la trecerea unei procesiuni funerare... din mers fără oprire. în incinta cazărmii. descoperit. Pasul normal.70 cm. (2) În incinta cazărmii. ART. deplasarea se execută. pas alergător şi în fugă. 20 (1) Pasul normal se execută când militarul se deplasează izolat sau în formaţie. 8 (3) Dacă este necesar. La primirea comenzii. La primirea comenzii. aliniat de front şi în adâncime.ro ART. neînsoţită de trupe.fig. iar cadenţa este de 100 . Lungimea pasului normal este de 60 . după care se îndreaptă în direcţia precizată în comandă. acope . .110 paşi pe minut. Figura nr. se poate executa fără cadenţă la comanda "Fără cadenţă MARŞ!". rămânând în poziţia drepţi. la deplasarea în formaţie. în comandă se indică şi direcţia "Soldat. 8. direcţia . de regulă.MARŞ!". cu boneta/şapca de instrucţie/bereta sub epoletul stâng.RIŢI!". 4. (2) Militarul se poate deplasa individual. 19 (1) Deplasarea militarilor se poate executa: în pas normal. militarul salută descoperit. în pas normal. Deplasarea militarilor ART. în special pe porţiuni accidentate sau când este nevoie.MARŞ!". militarul aşază coifura pe cap cu ambele mâini. (2) Pasul normal se execută la comanda "Soldat. 17 Acoperirea se execută la comanda "Soldat. militarul începe deplasarea de pe loc cu piciorul stâng. militarul ţine capul drept. în lăcaşele de cult sau la activităţi cu caracter religios.firehouse. (4) Schimbarea direcţiei pe timpul deplasării se execută la comanda "Soldat. de regulă: la intrarea/ieşirea în/din încăpere.MARŞ!".Regulamentul instructiei de front www. cu bărbia ridicată puţin şi privirea îndreptată înainte la nivelul înălţimii proprii. În această situaţie. când este în formaţie. pas de defilare.

24 (1) Pasul alergător se execută pentru deplasarea rapidă a militarului sau a subunităţii/unităţii militare. coatele sunt apropiate de corp şi pumnii uşor strânşi . . se execută la comanda "Soldat.. ART. 22 (1) Deplasarea militarului înainte/înapoi. militarul întoarce energic capul spre direcţia de deplasare. (4) Pe timpul deplasării în pas de defilare. execută lateral stânga/dreapta numărul de paşi stabilit.. (2) Deplasarea înainte şi deplasarea înapoi se execută începând cu piciorul stâng. 23 (1) Pasul de defilare se execută numai cu formaţia pe timpul prezentării onorului din mişcare. la nivelul înălţimii proprii. de pe loc. se mai execută un pas de defilare cu piciorul drept şi. Lungimea pasului este de 50 . după partea prevestitoare a comenzii. nr. iar după partea săvârşitoare. pas alergător .. iar braţul stâng întins.. de pe loc.MARŞ!".MARŞ!". . militarii strâng pumnii ambelor braţe şi înclină uşor corpul către înainte..60 cm. militarii încep deplasarea cu piciorul stâng. Pe timpul deplasării înapoi. După partea săvârşitoare . pas de defilare .se indică numărul . păşind către înainte. se indică şi direcţia de deplasare "Soldat.se indică numărul . (2) Pasul alergător se execută la comanda "Soldat. iar cadenţa este de 170 . După partea prevestitoare a comenzii. ART.MARŞ!"..MARŞ!". braţul drept.MARŞ!".firehouse.. fără a mişca braţele pe lângă corp şi ia poziţia drepţi. după partea săvârşitoare a comenzii. De regulă.... . capul drept. (5) Revenirea de la pasul de defilare la pasul normal se execută la comanda "Grupă.ro ART. în pas normal. concomitent cu mişcarea piciorului stâng.paşi înainte/înapoi . care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol. cu îndoirea genunchiului.120 paşi pe minut. braţul drept se plimbă pe lângă corp către înapoi.80 cm. iar cadenţa este de 118 . ART. . 9.paşi lateral spre dreapta/stânga . se duce către înainte. o dată cu mişcarea piciorului drept către înainte şi punerea sa pe sol. pas normal . cu cotul lipit de corp. cu pumnul strâns. (3) După partea prevestitoare a comenzii. la deplasarea înainte.Regulamentul instructiei de front www. (3) Când deplasarea în pas alergător începe de pe loc. cu bărbia ridicată şi privirea spre înainte. direcţia . menţinând alinierea de front şi în adâncime. sau "Grupă/pluton .. Dacă este necesar. în prelungirea antebraţului. începând cu piciorul stâng. se continuă deplasarea în pas normal. Lungimea pasului este de 70 . se execută la comanda "Soldat. având pumnul strâns. militarul ţine corpul puţin înclinat în faţă. pas alergător . numărul de paşi stabilit prin comandă este impar.MARŞ!". (2) Pasul de defilare se execută la comanda "Grupă/pluton . După partea săvârşitoare a comenzii. atât cât permite încheietura umărului.fig. cu podul palmei orientat către sol..180 paşi pe minut. pas de defilare înainte MARŞ!". militarul îndoaie braţele astfel încât să formeze cu antebraţele un unghi drept. braţele nu se mişcă pe lângă corp. până la înălţimea umărului.. 21 Deplasarea militarului lateral. se ţine fix pe lângă corp. cu un număr de paşi.

. începând cu piciorul stâng. trei. comandantul numără cu voce tare. iar după partea săvârşitoare. ART. trei.MARŞ!".firehouse.. cu care apoi continuă deplasarea.MARŞ!" . mai execută un pas normal cu piciorul drept şi apoi trece la executarea deplasării în pas alergător. constituirii dispozitivului şi pe timpul executării salturilor. care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol. schimbarea piciorului în formaţia de deplasare se poate face şi individual. fără comandă. a câte patru timpi: unu. alăturând energic piciorul din urmă lângă cel dinainte. militarul mai execută un pas în alergare. spre dreapta/stânga/până la . (3) După partea prevestitoare a comenzii. 9 Figura 9Lex: Figura nr. Dacă este nevoie. iar cadenţa este de peste 270 paşi pe minut. 25 (1) Fuga se execută pentru deplasarea foarte rapidă a militarilor pe timpul adunării acestora în formaţie. iar după partea săvârşitoare. După darea comenzii. ART. printr-o săritură scurtă. fuga . care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol. reia pasul normal. 9 (4) Deplasarea în pas alergător cu formaţia se execută în cadenţă. militarul execută aceleaşi mişcări ca la pasul alergător. După partea săvârşitoare a comenzii. La această comandă. După partea prevestitoare a comenzii.MARŞ!". ART. militarul mai face un pas înainte. schimbaţi piciorul . militarul îndoaie braţele ca la deplasarea în pas alergător de pe loc. înainte/înapoi. 26 Schimbarea vitezei de deplasare se execută la comanda "Cadenţa mai repede MARŞ!". "Cadenţa normală . Figura nr. mişcând natural pe lângă corp braţele îndoite. patru.Regulamentul instructiei de front www.MARŞ!". începând cu piciorul stâng. pas normal .. 27 (1) Intrarea în cadenţă a subunităţii/unităţii militare se execută prin numărarea de către comandant. Lungimea pasului este aceeaşi ca la pasul alergător. (2) Fuga se execută la comanda "Soldat. de două ori. pentru uniformizarea vitezei de deplasare. patru. militarul începe deplasarea în pas alergător cu piciorul stâng.MARŞ!". ART.MARŞ!". (2) Schimbarea piciorului de deplasare se execută pentru intrarea în cadenţa subunităţii la comanda "Soldat. doi. ruperii rândurilor formaţiei. acesta se întoarce mai întâi în direcţia indicată şi apoi execută deplasarea în fugă. fără cadenţă. de cel puţin două ori. (5) Trecerea la executarea pasului alergător pe timpul deplasării în pas normal se execută la comanda "Soldat. câte patru timpi: unu. 28 . doi.ro a comenzii. iar la al doilea. pas alergător . (6) Pentru reluarea pasului normal se comandă "Soldat. "Cadenţa mai rară . cu voce tare.

5. nr. începând cu piciorul stâng. 11 a.ro (1) Pasul pe loc se execută pentru menţinerea cadenţei pe timpul constituirii formaţiei/dispozitivului la comanda "Soldat. umerii sunt traşi înapoi. Figura nr.TA!". jumătate la dreapta/stânga şi la stânga împrejur. înainte/înainte pas alergător . nr. . la dreap TA / jumătate la dreap . menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului drept întins. nr. la nivelul înălţimii proprii . militarul începe mişcarea cu piciorul stâng în ritmul pasului normal/pasului alergător.fig. astfel: a) Timpul unu .fig. bărbia puţin ridicată. în doi timpi.fig. 10 ART.GA / jumătate la stân . 30 Întoarcerea la dreapta/jumătate la dreapta se execută la comanda "Soldat. 10 Figura 10Lex: Figura nr.militarul se întoarce spre dreapta la 90/45 de grade pe călcâiul piciorului drept şi pe vârful piciorului stâng.Regulamentul instructiei de front www. nr. militarul mai execută un pas normal/pas alergător pe loc cu piciorul drept şi. (2) La comanda "Soldat. vârful încălţămintei se menţine orientat în jos şi atinge primul solul. iar braţele se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător. După partea săvârşitoare a comenzii. lasă greutatea corpului pe piciorul drept.fig. la stân . cu călcâiul ridicat de pe sol.MARŞ!". astfel: a) Timpul unu . 29 Întoarcerile de pe loc se execută din poziţia drepţi şi pot fi: la dreapta/stânga. b) Timpul doi .militarul se întoarce spre stânga la 90/45 de grade pe călcâiul piciorului stâng şi pe vârful piciorului drept. lasă greutatea corpului pe piciorul stâng. trece la executarea deplasării în ritmul ordonat. braţele întinse pe lângă corp. bărbia puţin ridicată. 11 b.militarul aduce piciorul stâng lângă cel drept şi rămâne în poziţia drepţi . menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului stâng întins. cu călcâiul ridicat de pe sol. iar privirea este îndreptată înainte. ridicând genunchiul astfel încât coapsa să formeze un unghi drept cu trunchiul. 31 Întoarcerea la stânga/jumătate la stânga se execută la comanda "Soldat.militarul aduce piciorul drept lângă cel stâng şi rămâne în poziţia drepţi . 10 a.firehouse. braţele întinse pe lângă corp. la nivelul înălţimii proprii . umerii sunt traşi înapoi. iar privirea este îndreptată înainte.MARŞ!" care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol. Întoarcerile de pe loc ART. în doi timpi.GA!". 10 b. pe loc/pe loc pas alergător . ART. b) Timpul doi .

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

Figura nr. 11 Figura 11Lex: Figura nr. 11 ART. 32 Întoarcerea la stânga împrejur se execută la comanda "Soldat, la stânga împre - JUR!", în doi timpi, astfel: a) Timpul unu - militarul se întoarce la 180 de grade pe călcâiul piciorului stâng şi pe vârful piciorului drept; lasă greutatea corpului pe piciorul stâng, menţinând în acelaşi timp genunchiul piciorului drept întins, cu călcâiul ridicat de pe sol; umerii sunt traşi înapoi, braţele întinse pe lângă corp, bărbia puţin ridicată, iar privirea este îndreptată înainte, la nivelul înălţimii proprii - fig. nr. 12 a; b) Timpul doi - militarul aduce piciorul drept lângă cel stâng şi rămâne în poziţia drepţi - fig. nr. 12 b. Figura nr. 12 Figura 12Lex: Figura nr. 12 6. Oprirea ART. 33 (1) Oprirea se execută la comanda "Soldat - STAI!". (2) După partea prevestitoare a comenzii, militarul continuă deplasarea în pas normal, iar după partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului drept pe sol, acesta mai execută un pas normal cu piciorul stâng şi aduce energic piciorul drept lângă cel stâng, oprindu-se în poziţia drepţi. (3) Pentru oprirea din pas de defilare a subunităţii/unităţii militare, după partea prevestitoare a comenzii, aceasta continuă pasul de defilare, iar după partea săvârşitoare a comenzii, care se dă o dată cu punerea piciorului drept pe sol, militarii mai execută un pas de defilare cu piciorul stâng, apoi duc energic piciorul drept lângă cel stâng şi se opresc în poziţia drepţi. (4) Pentru oprirea din pas alergător, după partea prevestitoare a comenzii, militarul continuă executarea pasului alergător, lovind cu tărie solul, iar după partea săvârşitoare, care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol, mai execută un pas înainte cu piciorul drept, un pas înainte cu piciorul stâng şi se opreşte în poziţia drepţi, aducând piciorul drept lângă cel stâng. (5) Pentru oprirea din fugă, dacă în comandă s-a indicat locul până la care militarul trebuie să execute mişcarea, acesta se deplasează în viteza cea mai mare până la locul stabilit, se opreşte, se întoarce cu faţa către comandant şi rămâne în poziţia drepţi.

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

(6) Pe timpul deplasării în fugă, la comanda "ATENŢIUNE!"/semnalul "STAI!", militarul se opreşte, orientat cu faţa în direcţia de deplasare, se întoarce spre comandant şi rămâne în poziţia drepţi. (7) Dacă se constituie o formaţie, la comanda "Grupă, la ... - se precizează locul -, front ... - se precizează un reper spre care militarii se dispun cu faţa - ADUNAREA!", militarii se deplasează în fugă până la locul precizat prin comandă, îşi ocupă locul în formaţie, se aliniază şi rămân în poziţia drepţi. 7. Salutul militar, prezentarea onorului de pe loc şi din mişcare ART. 34 Salutul militar este semnul de respect pe care militarii sunt obligaţi să îl acorde unii faţă de alţii, de pe loc sau din mişcare, atunci când se întâlnesc în diferite situaţii. ART. 35 (1) Salutul militar de pe loc se execută individual, din proprie iniţiativă, la activităţi festive/oficiale, când se intonează Imnul de stat al României şi imnurile altor state, la trecerea Drapelului de luptă, la darea raportului, la prezentarea în faţa superiorului, la apropierea şi pe timpul trecerii unui superior - în continuare se va folosi termenul de superior pentru toţi comandanţii sau militarii mai mari în grad care vin în contact cu militarii aflaţi în curs de desfăşurare a unei activităţi - sau ca răspuns la salutul executat de un militar egal în grad sau mai mic şi pe timpul trecerii unei procesiuni funerare însoţită de trupe. (2) Militarii pot saluta acoperiţi sau descoperiţi. (3) Când este cu capul acoperit, la apropierea superiorului/Drapelului de luptă/procesiunii funerare la 6 - 7 paşi, militarul se întoarce cu faţa către acesta şi ia poziţia drepţi; duce energic mâna dreaptă la coifură cu palma întinsă în prelungirea antebraţului şi cu degetele apropiate între ele, atingând cu degetul mijlociu partea de jos a coifurii în dreptul tâmplei - la capelă şi şapcă - la împreunarea cozorocului cu calota şi urmăreşte cu privirea superiorul/Drapelul de luptă/procesiunea funerară, întorcând capul fără a depăşi un unghi de 45 de grade; cotul mâinii drepte este orientat jumătate la dreapta - fig. nr. 13. Mâna dreaptă urmează mişcarea capului, iar mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi. După trecerea superiorului/Drapelului de luptă/procesiunii funerare la 2 - 3 paşi, militarul lasă mâna dreaptă în jos, pe lângă corp şi continuă activitatea anterioară. Figura nr. 13 Figura 13Lex: Figura nr. 13 (4) Când este cu capul descoperit, militarul salută în aceleaşi situaţii ca atunci când este acoperit, prin ducerea energică a mâinii drepte în dreptul tâmplei, cu palma întinsă în prelungirea antebraţului şi cu degetele apropiate între ele, atingând partea de sus a

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

tâmplei cu degetul mijlociu; cotul mâinii drepte este orientat jumătate la dreapta - fig. nr. 14; (5) Când mai mulţi militari cu acelaşi grad sau cu grade diferite sunt împreună şi nu alcătuiesc o formaţie, aceştia salută din proprie iniţiativă. Dacă un superior trece prin apropiere, la o distanţă de până la 20 - 25 de paşi, primul care observă îi previne pe ceilalţi militari prin comanda "ATENŢIUNE!". Figura nr. 14 Figura 14Lex: Figura nr. 14 La această comandă, militarii se întorc cu faţa către superior, iau poziţia drepţi, salută şi îl urmăresc cu privirea, întorcând capul, fără a depăşi un unghi de 45 de grade. La comanda "CONTINUAŢI!" sau "Pe loc - REPAUS!" dată de superiorul care trece prin faţa militarilor - dacă sunt mai mulţi superiori, de cel mai mare în funcţie, aceştia reiau activitatea anterioară. Dacă superiorul nu a dat nicio comandă, după trecerea acestuia la 2 - 3 paşi de grup, la comanda "CONTINUAŢI!" dată de militarul cel mai mare în grad la grade egale, cel mai mare în funcţie -, aceştia lasă mâna dreaptă pe lângă corp şi reiau activitatea anterioară. (6) În afara cazărmilor, pe timpul participării la diferite activităţi publice/spectacole/expoziţii/în localuri şi în orice situaţii în care se desfăşoară activităţi prin întreruperea cărora s-ar putea produce accidente sau deteriorări de materiale, nu se comandă "ATENŢIUNE!". Militarii salută din proprie iniţiativă, la apropierea superiorului, ducând mâna la coifură sau prin înclinarea capului către acesta. ART. 36 (1) Salutul militar din mişcare se execută în pas normal, atunci când un militar se deplasează, individual, pe lângă un superior sau pe lângă un militar egal în grad. La distanţa de 5 - 6 paşi de superior, odată cu punerea piciorului stâng pe sol, militarul opreşte mişcarea mâinii stângi, menţinând-o pe lângă corp ca la poziţia drepţi, întoarce capul spre cel pe care îl salută, fără a depăşi un unghi de 45 de grade, şi duce energic mâna dreaptă la coifură ca la salutul de pe loc. După ce trece de cel salutat, militarul întoarce capul înainte, lasă mâna dreaptă în jos şi continuă deplasarea în pas normal. (2) Când se deplasează în pas alergător/în fugă şi observă un superior, începând de la 10 - 15 paşi de acesta, continuă deplasarea în pas normal, îşi aranjează ţinuta, iar când ajunge la 5 - 6 paşi, salută, continuând deplasarea în pas normal, conform precizărilor anterioare; după ce trece de superior cu 2 - 3 paşi, reia deplasarea în pas alergător/în fugă. (3) În situaţia în care mâna dreaptă este ocupată, militarul trece obiectul/bagajul în mâna stângă şi salută cu mâna dreaptă, iar când are ambele mâini ocupate sau mâna dreaptă imobilizată, salută prin întoarcerea şi înclinarea capului spre superior. (4) Salutul se execută atât în situaţia în care superiorul se deplasează din sens opus, cât şi în situaţia în care acesta se deplasează în acelaşi sens cu militarul şi este depăşit.

25 de paşi se comandă mai întâi deplasarea subunităţii în pas normal. la 20 . până ce trece cu 2 .ÎNAINTE! / spre dreap . spre persoana căreia i se prezintă onorul şi o urmăresc cu privirea. După partea săvârşitoare a comenzii. pas normal . militarii mai execută un pas de defilare cu piciorul drept. militarii întorc energic capul. (4) Când subunitatea/unitatea militară se deplasează în pas de defilare. conform precizărilor anterioare. care se dă la distanţa de 6 . cu ocazia desfăşurării unor ceremonii militare. la nivelul înălţimii proprii. cu privirea spre înainte. se dă comanda "Grupă.Regulamentul instructiei de front www. întorcând încet capul după aceasta. fără a depăşi un unghi de 45 de grade. iar după partea săvârşitoare. apoi întorc capul în direcţia de deplasare şi reiau deplasarea în pas normal.12 paşi de persoana căreia i se prezintă onorul. militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi. (3) Revenirea militarilor din poziţia pentru onor în poziţia drepţi se execută la comanda "Grupă . care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol. după partea prevestitoare a comenzii. După partea săvârşitoare a comenzii.GA!". 38 (1) Onorul din mişcare se prezintă numai în pas de defilare. militarii întorc scurt capul în direcţia indicată. continuă deplasarea în ritmul ordonat.MARŞ!".TA! / stân . odată cu punerea piciorului stâng pe sol. (5) Când formaţia se deplasează în pas alergător/în fugă. militarii mai execută un pas de defilare cu piciorul drept şi. când două subunităţi/unităţi militare trec una pe lângă alta. militarii încep deplasarea în pas de defilare.MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii. la schimbarea subunităţilor din serviciul de pază. (2) Onorul din mişcare se prezintă la comanda "Grupă. când formaţia care se află în deplasare trece pe lângă un superior sau pe lângă o formaţie care staţionează. întorcând capul înainte.7 paşi. pentru onor spre dreap .TA / stân .3 paşi de flancul drept/stâng al formaţiei. După ce întreaga formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul. la distanţa de 9 . apoi se prezintă onorul din mişcare. 37 (1) Onorul de pe loc se prezintă cu subunitatea/unitatea/marea unitate militară când comandantul primeşte raportul.firehouse. fără a depăşi un unghi de 45 de grade. care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol. după partea săvârşitoare a comenzii. pas normal/pas de defilare . cu ocazia desfăşurării unor ceremonii militare. (2) Onorul se prezintă din poziţia drepţi. . militarii privesc înainte sau întorc rapid capul în direcţia indicată. ART. care se dă la distanţa de 10 . care se dă odată cu punerea piciorului stâng pe sol.DREPŢI!".ro ART. continuând deplasarea în pas de defilare. odată cu punerea piciorului stâng pe sol.10 paşi de persoana căreia i se prezintă onorul. (3) Pe timpul deplasării în pas normal. la comanda "Grupă.GA!". fără a depăşi un unghi de 45 de grade. când se scoate/introduce Drapelul de luptă de la/la locul de păstrare. pentru onor . odată cu punerea piciorului stâng pe sol. se dă comanda "Grupă. întorc scurt capul în direcţia indicată. Când întreaga formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul. După primirea comenzii.

în faţa formaţiei. (4) Militarul aflat în rândul întâi iese din formaţie în pas normal. militarul ocoleşte prin spatele formaţiei. executând un pas lateral stânga şi un pas înainte.. în faţa formaţiei .paşi. în situaţia în care i s-a precizat doar funcţia. Când urmează să se deplaseze spre partea opusă. (10) Ieşirea din formaţie se execută şi la comanda "Soldatul .MARŞ!/fuga . după partea săvârşitoare a comenzii.se indică numele sau funcţia -.MARŞ!". militarul poate ieşi din formaţie la comanda "Al treilea militar din rândul întâi. militarul ia poziţia drepţi şi răspunde: "ORDONAŢI!" apoi. m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!". militarul de pe rândul din mijloc se întoarce la stânga/dreapta şi după ce militarul din dreptul său execută un pas lateral şi unul înapoi. (6) Militarul aflat în ultimul rând al formaţiei execută un pas înapoi cu piciorul stâng. m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!"..MARŞ!/pas alergător .. pentru a-i permite ieşirea din formaţie.4 paşi în faţa acestuia.paşi . (5) Militarul aflat în rândul al doilea se întoarce la stânga împrejur şi iese din formaţie. după care se deplasează în pas alergător/în fugă spre locul în care se găseşte comandantul. . spre flancul cel mai apropiat.Regulamentul instructiei de front www. După ieşirea militarului chemat în faţa formaţiei. (se indică numele sau funcţia). (7) Dacă militarul se află în formaţia în coloană câte doi. la . (9) Când subunitatea/unitatea militară este adunată în coloană pe mai mult de 4 şiruri. iese din formaţie şi se deplasează în locul precizat.MARŞ!/pas alergător/fuga . sau: "Domnule .ro 8.se indică numărul ... la . .firehouse.gradul -. După ieşirea din formaţie a militarului chemat.gradul -. ia poziţia drepţi.MARŞ!". ... salută şi raportează: "Domnule .. prin faţa rândului.. ocolind subunitatea pe la flancul stâng.MARŞ!". (11) Pentru ieşirea din formaţie. în situaţia în care i s-a precizat numele. numele -.. prezentarea în faţa comandantului şi intrarea în formaţie ART.. 39 (1) Ieşirea militarului din formaţie se execută în pas normal/pas alergător/în fugă la comanda "Soldatul . .. cel care i-a făcut loc îşi reia locul iniţial. Ieşirea militarului din formaţie. (2) Auzindu-şi numele/funcţia. . (3) Când nu i se cunoaşte numele sau funcţia. (8) Când formaţia este în coloană câte trei. la mine . se deplasează spre locul ordonat. cel care i-a făcut loc îşi ocupă locul iniţial. sunt soldatul . ocoleşte formaţia pe la flancul stâng şi se prezintă în faţa formaţiei. executând numărul de paşi ordonat. se opreşte şi se întoarce cu faţa către formaţie. se întoarce la stânga.. .se indică numărul . se întoarce la stânga/dreapta. militarul chemat execută mişcările prezentate anterior. iese din formaţie conform ordinului. ieşirea din formaţie se execută lateral. după ce militarul aflat în spatele său face un pas înapoi cu piciorul stâng şi un pas lateral dreapta. se opreşte la 3 ..

. se întorc la stânga sau la dreapta. . 9. . Prezentarea militarului în faţa comandantului. . se deplasează. SECŢIUNEA a 2-a Instrucţia de front cu arma ART. Vă rog să repetaţi ordinul!" sau numai ce nu a înţeles din ordin.. (16) Pentru a permite revenirea în formaţie pe rândul din mijloc. militarul salută. (13) Militarul care nu este în formaţie..gradul -!" sau. Înainte de executarea mânuirilor. domnule . .gradul -!". intră în încăpere. Dacă nu a înţeles ordinul primit.gradul şi numele -. domnule . la ordin...MARŞ!/pas alergător MARŞ!/fuga . sunt .gradul -.. . m-am prezentat la ordinul dumneavoastră!".gradul -. (2) Gradul şi numele se specifică numai atunci când militarul se prezintă la un comandant care nu-l cunoaşte. sunt .. salută şi se prezintă folosind. (3) În biroul comandantului intră acoperit numai personalul care se prezintă pentru a raporta despre predarea şi luarea în primire a serviciului. soldat . . după ce i se permite accesul. vă rog să-mi permiteţi să raportez!".4 paşi în faţa acestuia. . şi părăsesc încăperea.. la grade şi funcţii egale "Vă salut. 41 (1) Instrucţia de front cu arma se execută după ce comandanţii au verificat dacă armamentul este descărcat şi asigurat şi au făcut precizările necesare pentru prevenirea accidentelor. (4) Primind permisiunea să plece.gradul -!".. 40 (1) În situaţia în care este chemat/se prezintă pentru diferite motive la comandant. .gradul şi numele -.. în pas alergător/în fugă spre locul în care se găseşte comandantul... răspunde "Am înţeles!".. domnule . se ajustează cureaua de purtare a armei dacă arma este prevăzută cu acest accesoriu -. în încăperi ART. . (15) Primind permisiunea să plece sau comanda "În formaţie .. sunt .gradul -.. se întoarce la stânga/dreapta şi se deplasează în formaţie sau spre locul indicat.. după care revine la locul său în cadrul subunităţii. militarul se prezintă în faţa superiorului cu formula "Domnule ....numele -. în funcţie de poziţia uşii. se opreşte la 3 .Regulamentul instructiei de front www. după caz. soldaţii şi gradaţii salută cu formula "Să trăiţi. mam prezentat la ordinul dumneavoastră!" sau "Domnule . raportează "Nu am înţeles. militarul de pe rândul trei execută aceleaşi mişcări ca la ieşirea din formaţie a militarului de pe rândul doi. apoi trece la executarea lui.funcţia şi subunitatea -. (14) Dacă primeşte un ordin pe care urmează să-l execute.. una din formulele menţionate la alineatele nr.firehouse. militarul se descoperă.ro (12) Când a fost chemat fără a i se cunoaşte numele sau funcţia.MARŞ!".. Cadrele militare folosesc formula "Am onoarea să vă salut. salută şi se adresează cu formula "Domnule . . bate la uşă şi. (10) şi (11) din prezentul articol.

nr. piciorul stâng lateral. la piept. lăsând greutatea corpului pe ambele picioare. 43 (1) Poziţia drepţi cu arma la picior este poziţia de bază a militarului cu arma şi este asemănătoare cu poziţia drepţi fără armă. Mâna stângă se ţine pe lângă corp. orientat spre faţă. b) cu arma la umărul drept.ro (2) Ajustarea curelei de purtare se execută astfel: cu mâna dreaptă se aduce arma în faţa corpului. Figura nr. ca la poziţia drepţi fără armă . paralelă cu solul. cu cotul lipit de cutia mecanismelor. prin îndoirea genunchiului stâng şi lovirea solului cu toată talpa. 15. întinse şi alăturate. mâna dreaptă se duce cu arma spre dreapta atât cât permite lungimea braţului. 16 . 1. La această comandă. ART. Puşca mitralieră se prinde cu mâna dreaptă de ţeavă şi de crăcan. antebraţul mâinii stângi se aşază perpendicular pe armă. de manşon/de ţeavă şi de crăcan. pe loc REPAUS!". 15 (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la picior se execută la comanda "Soldat.fig. (2) Poziţia cu arma la umăr poate fi: a) cu arma la umărul stâng. de curea. în unele situaţii. iar patul armei stă cu toată talpa pe sol. în cumpănire sau în mână. nr. aliniat la nivelul vârfului piciorului drept. cu precizarea că arma se ţine în mâna dreaptă cu ţeava între degetul mare şi celelalte patru degete. la o depărtare egală cu lăţimea umerilor. cureaua se strânge/desface cu mâna dreaptă astfel încât să rămână întinsă. poziţie care se adoptă în cadrul subunităţii/unităţii militare. 16. iar mitraliera. Figura nr. iar cureaua de purtare se trece peste degetul mare. lipit de încălţăminte. Poziţiile cu arma ART. în această poziţie. 16 Figura 16Lex: Figura nr. printr-o mişcare energică. fără a forţa antebraţul mâinii stângi. la spate. de pe loc.fig. în vederea trecerii la defilare şi individual. 15 Figura 15Lex: Figura nr. 42 (1) Poziţia drepţi cu arma se execută la comanda "Soldat DREPŢI!" sau la comanda/semnalul "ATENŢIUNE!" şi poate fi cu arma la picior. la umăr. iar mâna stângă rămâne pe lângă corp.firehouse. pentru executarea salutului cu arma.Regulamentul instructiei de front www. ca la poziţia pe loc repaus fără armă . militarul duce. individual.

în poziţie verticală. 18. ca la poziţia drepţi fără armă . 18 Figura 18Lex: Figura nr.DREPŢI!". ART. nr. mai puţin degetul mare care ţine cureaua de-a lungul părţii interioare. ca la poziţia drepţi fără armă. ca la poziţia pe loc repaus fără armă . celelalte precizări fiind aceleaşi ca la arma cu pat fix . cu încărcătorul spre dreapta. cu ţeava îndreptată în sus.firehouse. Figura nr. nr. La această comandă.fig. arma cu pat fix se ţine având cureaua sprijinită pe umărul drept. celelalte precizări fiind aceleaşi ca la arma cu pat fix . cu ţeava în poziţie verticală. (2) Arma cu pat rabatabil se ţine cu ţeava îndreptată în jos. lăsând greutatea corpului pe ambele picioare.Regulamentul instructiei de front www. nr. 45 (1) În poziţia drepţi cu arma la umărul drept. ART. pe loc . 19 a.DREPŢI!".. 19 . degetele mâinii drepte ţin cureaua peste partea din faţă. mâna stângă se ţine pe lângă corp. astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol. prin îndoirea piciorului stâng şi lovirea solului cu toată talpa. (3) Aruncătorul de grenade antitanc portativ se ţine având cureaua pe umărul drept. iar mâna dreaptă o ţine pe lângă corp. 17 (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la umărul stâng se execută la comanda "Soldat/grupă/pluton . 17. cu mâna stângă menţine arma la umăr. iar mâna dreaptă întinsă pe lângă corp. 17 Figura 17Lex: Figura nr. Figura nr. Figura nr.fig. în partea stângă a corpului. iar mâna dreaptă rămâne pe lângă corp.. militarul duce energic piciorul stâng lângă cel drept şi alătură arma de partea dreaptă a corpului. nr. militarul duce lateral piciorul stâng. ca la poziţia drepţi fără armă .REPAUS!".ro (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la picior la poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat . antebraţul mâinii drepte formează un unghi drept cu braţul. arma se ţine cu mâna stângă de mânerul pistol. concomitent cu ducerea mâinii stângi din poziţia pe loc repaus în poziţia drepţi. care este lipit cu partea din spate de armă şi cu partea interioară de corp. 44 (1) În poziţia drepţi cu arma la umărul stâng. printr-o mişcare energică. militarul duce energic piciorul stâng lângă cel drept. 18 (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la umărul stâng în poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat/grupă/pluton .fig..fig. La această comandă. 19 c.. la o depărtare egală cu lăţimea umerilor. .fig. cu încărcătorul spre stânga. La această comandă. 19 b.. nr. mâna stângă menţine arma la umăr.

fig. 21 Figura 21Lex: Figura nr. pe loc REPAUS!". cotul mâinii drepte se depărtează de corp. 22 ART. 47 . orientată spre stânga.fig. cu deosebirea că mâna dreaptă se menţine ca la poziţia drepţi cu arma la umăr . iar mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă. 21 (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la piept se execută la comanda "Soldat. prin ducerea energică a piciorului stâng lângă cel drept. mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă. 22. (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la piept în poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat . 21.firehouse. 19 (4) Poziţia pe loc repaus cu arma la umăr se execută la comanda "Soldat. La această comandă. ART.DREPŢI!". mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă fig. cu cotul lăsat lejer către înapoi .DREPŢI!". pe loc REPAUS!". cu ţeava în sus. cu deosebirea că mâna dreaptă se menţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor . Figura nr. 20. prin ducerea energică a piciorului stâng lângă cel drept.la arma cu pat rabatabil -. mâna dreaptă se ţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor la arma cu pat rabatabil. La această comandă. pe linia umărului. nr. Figura nr. având cureaua sprijinită pe umărul stâng şi cu patul în partea dreaptă a corpului. 22 Figura 22Lex: Figura nr. nr.Regulamentul instructiei de front www. cu cele patru degete în faţă şi cu degetul mare înapoi.ro Figura 19Lex: Figura nr. militarul execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc repaus fără armă. 20 Figura 20Lex: Figura nr. 20 (5) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la umăr la poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat . militarul execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pe loc repaus fără armă. iar cotul depărtat de trunchi pe linia umărului. nr. 46 (1) În poziţia drepţi cu arma la piept arma se ţine aşezată în diagonală. Figura nr.

24 Figura 24Lex: Figura nr.firehouse. 24. mâinile se ţin pe lângă corp. (2) După partea săvârşitoare a comenzii. 23. Mâna dreaptă este lăsată liber pe lângă corp. ca la poziţia drepţi fără armă . . iar mâna stângă se ţine ca la poziţia drepţi fără armă . orientată spre stânga. ca la poziţia drepţi fără armă. iar mâna stângă se ţine pe lângă corp. 26 a.fig. ca la poziţia drepţi . După partea săvârşitoare a comenzii. 25. La această comandă. în cumpănire ARM'!". îndreptată înainte. cu ţeava în sus. cu ţeava orientată în sus spre înainte. nr. Figura nr. de regulă. în poligoane. 25 Figura 25Lex: Figura nr. cu crăcanul desfăcut. orientată spre dreapta. cât mai bine echilibrată. ţeava este paralelă cu solul.fig. ART. dacă militarul se deplasează. în mână . militarul aduce energic piciorul stâng lângă cel drept.fig. 25 ART. Figura nr. pentru a se evita contactul cu ţeava fierbinte a armei.fig. precum şi înainte de începerea sau pe timpul deplasării în pas alergător/în fugă şi se execută la comanda "Soldat. mâna stângă se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător. nr. înclinată la 45 de grade faţă de verticala corpului. arma se prinde cu mâna dreaptă de apărătoarea mâinii şi de uluc.Regulamentul instructiei de front www. pe loc REPAUS!" în acelaşi mod ca trecerea de la poziţia drepţi la poziţia pe loc repaus fără armă . nr. 24 (3) Trecerea din poziţia pe loc repaus cu arma la spate la poziţia drepţi se execută la comanda "Soldat . 48 Poziţia drepţi cu arma în cumpănire se ia. iar mâinile se ţin pe lângă corp. Figura nr. 23 (2) Poziţia pe loc repaus cu arma la spate se execută la comanda "Soldat. trăgătorul la puşca mitralieră ţine arma de uluc şi apărătoarea mâinii. aşezată în diagonală.ro (1) În poziţia drepţi cu arma la spate. arma cu pat fix se ţine la spate. nr.ARM'!".DREPŢI!". arma cu pat rabatabil se ţine cu ţeava în jos. 23 Figura 23Lex: Figura nr. având cureaua sprijinită pe umărul stâng. 49 (1) Poziţia drepţi cu arma în mână se execută de către trăgătorul la puşca mitralieră/mitralieră la comanda "Soldat.

apoi se prinde cureaua de lângă inelul de prindere de pe cutia mecanismelor. 27 b) Timpul doi . Figura nr. de la umărul drept la spate şi invers şi de la spate la piept şi invers se execută la comandă. Figura nr.Regulamentul instructiei de front www. nr. 51 . mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă . şi se aduce în faţa pieptului. prinde mitraliera cu mâna dreaptă de mânerul rabatabil şi o menţine echilibrată. mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă.ro (3) Trăgătorul la mitralieră desface crăcanul. 28 Figura 28Lex: Figura nr. la comanda "Soldat. mâna dreaptă se lasă pe curea în jos astfel ca antebraţul să formeze cu braţul un unghi drept. Trecerea armei de la o poziţie la alta ART. astfel: a) Timpul unu . la umăr . cu ţeava îndreptată înainte. 28 c) Timpul trei . fără a o depărta de corp.ARM'!".fig. nr. paralelă cu solul. 26 Figura 26Lex: Figura nr.cu mâna dreaptă se prinde cureaua şi se întinde spre stânga.fig.58. 27. 27 Figura 27Lex: Figura nr. 26 2. cu mâna dreaptă se rabatează patul armei.arma se trece repede la umăr.arma cu pat rabatabil se prinde de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului şi se ţine cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor . mâna stângă se mişcă pe lângă corp ca la pasul normal/pasul alergător. ART. cu mâna stângă se prinde arma de gâtul patului . conform celor precizate în art. 29. dacă militarul se deplasează.la arma cu pat rabatabil.fig. nr. 50 Trecerea armei de la picior la umărul drept şi invers. la arma cu pat rabatabil. de la umărul drept la piept şi invers. se răsuceşte arma cu gura ţevii în jos şi încărcătorul spre dreapta . 26 b. 28. cu ţeava în sus/în jos . Figura nr. 51 Trecerea armei de la picior la umăr se execută în trei timpi. iar cotul se lipeşte cu partea interioară de armă şi de corp .cu mâna dreaptă se ridică arma.fig.firehouse. . cu încărcătorul spre stânga. nr.

se prinde cu mâna dreaptă de uluc şi apărătoarea mâinii şi se lasă în jos de-a lungul piciorului drept. aliniată lângă vârful piciorului drept. cu încărcătorul spre stânga . se aduce ţeava înainte. 29 Figura 29Lex: Figura nr. mâna stângă.fig.se aşază arma cu talpa patului pe sol. nr. la o lăţime de palmă de sol.fig.fig.fig. nr. nr. Figura nr. concomitent cu ducerea mâinii stângi pe lângă corp. încărcătorul fiind orientat către înainte. (2) Arma cu pat fix se mânuieşte în trei timpi. Figura nr. 30 (3) Arma cu pat rabatabil se mânuieşte în trei timpi. 52 (1) Trecerea armei de la umăr la picior se execută la comanda "Soldat. ca la poziţia drepţi fără armă . mâna stângă. nr. astfel: a) Timpul unu . nr. ajutându-se de curea. aliniată lângă vârful piciorului drept.Regulamentul instructiei de front www. cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului. c) Timpul trei . ca la poziţia drepţi fără armă . 30 Figura 30Lex: Figura nr.cu mâna dreaptă. 31 Figura 31Lex: Figura nr.ro Figura nr. la o lăţime de palmă de sol.firehouse. cu mâna stângă se prinde arma de gâtul patului şi se ridică puţin în sus . 30 b. prin rularea curelei de purtare pe umăr. având palma întinsă cu faţa spre sol. 53 . se întoarce cu ţeava în sus şi se aduce în faţa pieptului.fig. 31 a. 31 b. 31 ART. împingând-o către înapoi fig. apoi se lasă în jos. prinde ţeava între degetul mare şi degetul arătător.cu mâna stângă se scoate arma de la umăr. 29 ART. prinde ţeava între degetul mare şi degetul arătător. la picior ARM'!". împingând ţeava către înapoi .cu mâna dreaptă se rabatează patul şi se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii. având palma întinsă cu faţa spre sol. de-a lungul piciorului drept. b) Timpul doi . nr. b) Timpul doi . concomitent cu ducerea mâinii stângi pe lângă corp. 30 a. c) Timpul trei . încărcătorul fiind orientat către înainte.se aşază arma cu talpa patului pe sol.cu mâna dreaptă. astfel: a) Timpul unu . se duce patul înainte. 30 c. 31 c.

Figura nr. ca la poziţia drepţi fără armă . cotul mâinii drepte pe sub aceasta . în acelaşi timp.fig. trecând.firehouse.fig. nr. astfel: a) Timpul unu . la piept ARM'!". alăturate şi întinse peste mânerul armei.cu mâna dreaptă se duce cureaua de purtare spre dreapta.cu mâna dreaptă se scoate arma de la umăr. 34 . cu încărcătorul spre stânga. nr. 32 Figura 32Lex: Figura nr. c) Timpul trei . astfel: a) Timpul unu .cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii. se scoate mâna dreaptă de sub curea şi se apucă de gâtul patului/la arma cu pat rabatabil se prinde cureaua cu mâna dreaptă.ro (1) Trecerea armei de la umăr la piept se execută la comanda "Soldat. în acelaşi timp. nr. 32 c.se prinde arma cu mâna dreaptă de cutia mecanismelor. Figura nr. (2) Arma cu pat fix se mânuieşte în trei timpi. 34.mâna dreaptă se ridică puţin pe curea. 32 a. 33 ART.Se trece cureaua de purtare peste cap.fig. fără a scoate cotul mâinii drepte de sub curea. 33 Figura 33Lex: Figura nr. de lângă cutia mecanismelor.fig. nr. la umăr . cu degetul mare spre interior şi celelalte patru degete pe dinafară. 33 b. (3) Arma cu pat rabatabil se mânuieşte în trei timpi. iar mâna stângă se lasă energic pe lângă corp.se trece cureaua de purtare peste cap . 32 b. nr. nr. se întoarce cu ţeava în sus şi se aduce în faţa pieptului. 33 a. Figura nr. cu mâna stângă se prinde arma de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului. b) Timpul doi . împingând. cu încărcătorul spre stânga şi retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor . cotul mâinii pe sub aceasta . astfel: a) Timpul unu . se prinde arma cu mâna dreaptă de gâtul patului.Regulamentul instructiei de front www. în acelaşi timp. apoi cu mâna dreaptă se duce cureaua de purtare spre dreapta. se duce puţin înainte şi în sus. nr. b) Timpul doi . cu palma orientată în sus . se scoate arma de la umăr şi se prinde cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii. 32 c) Timpul trei . ca la poziţia drepţi fără armă .fig. 33 c. la comanda "Soldat.fig.fig. iar mâna stângă se lasă energic pe lângă corp.ARM'!". 54 Trecerea armei de la piept la umăr se execută în trei timpi.

cu mâna stângă se prinde cureaua de purtare la nivelul umărului stâng. 40. 36 ART. 36 Figura 36Lex: Figura nr. Figura nr.fig. iar cu mâna dreaptă se prinde patul/ţeava armei . astfel: a) Timpul unu . nr. în acelaşi timp. la comanda "Soldat. ca la poziţia drepţi fără armă . Figura nr. 56 Trecerea armei de la spate la umăr se execută în trei timpi. 38 c) Timpul trei . 34 Figura nr. .fig. nr.se aranjează coifura pe cap.cu mâna stângă se prinde cureaua de purtare la nivelul umărului drept. 38. ART. 39. apoi braţele se duc energic pe lângă corp. 35 Figura 35Lex: Figura nr. arma cu pat rabatabil se întoarce cu ţeava în jos şi încărcătorul spre dreapta . 36.ARM'!". nr.ridicând puţin arma.cu mâna dreaptă se prinde de partea de sus a curelei şi se trece în poziţia la umăr. mâna stângă se lasă energic pe lângă corp. patul/ţeava armei . vertical. 38 Figura 38Lex: Figura nr. ca la poziţia drepţi fără armă fig. 37 Figura 37Lex: Figura nr. Figura nr. la comanda "Soldat. iar cu mâna dreaptă se prinde.ARM'!". 37 b) Timpul doi . 55 Trecerea armei de la umăr la spate se execută în trei timpi. iar cu mâna stângă se trece cureaua de purtare peste cap şi se aranjează pe umărul stâng . nr. 35.fig.firehouse. apoi mâna coboară pe curea până când braţul formează un unghi drept cu antebraţul. 37.cu mâna dreaptă se ridică arma pe verticală. 35 b) Timpul doi .ro Figura 34Lex: Figura nr. la umăr .fig. cu încărcătorul spre stânga şi retezătura dinainte a ţevii la nivelul ochilor. la spate .Regulamentul instructiei de front www. astfel: a) Timpul unu . nr. nr.fig. se scoate cureaua de după cap şi se aduce arma în faţă. c) Timpul trei .

fig. într-un singur timp. din poziţia la spate în poziţia la umăr şi apoi.ARM'!". puneţi . 58 (1) De la piept la spate.ro Figura nr. arma cu pat fix se mânuieşte. nr.fig. 42 Figura 42Lex: Figura nr. astfel: cu mâna dreaptă se apucă arma de partea dinainte a ţevii şi se duce în poziţia la spate. mai întâi. 39 Figura nr. apoi mâna dreaptă coboară pe curea până când braţul formează cu antebraţul un unghi drept. prin rularea curelei pe umărul stâng. 42 ART. 42. mai întâi. 41 c) Timpul trei . la piept . arma cu pat fix se mânuieşte.BAIONETA!". 57 (1) De la spate la piept. 3.Regulamentul instructiei de front www.ARM'!".se aranjează coifura pe cap. Figura nr. pe umărul drept . într-un singur timp. astfel: cu mâna dreaptă se apucă arma de partea dinainte a ţevii şi se aduce în poziţia la piept. din poziţia la umăr în poziţia la piept.cu mâna dreaptă se ridică puţin arma. 59 (1) Punerea baionetei se execută din poziţia drepţi cu arma la picior la comanda "Soldat. . (2) Trecerea armei cu pat rabatabil de la piept la spate se execută la comanda "Soldat. nr. prin rularea curelei pe umărul stâng. 41. iar cu mâna stângă se trece cureaua de purtare peste cap. ART. din poziţia la umăr în poziţia la spate. 40 b) Timpul doi . 39 Figura 39Lex: Figura nr.firehouse. 40 Figura 40Lex: Figura nr. la spate . (2) Trecerea armei cu pat rabatabil de la spate la piept se execută la comanda "Soldat. ca la poziţia drepţi fără armă . 41 Figura 41Lex: Figura nr. Punerea şi scoaterea baionetei ART. Figura nr. din poziţia la piept în poziţia la umăr şi apoi. mâna stângă se lasă energic pe lângă corp.

43 Figura 43Lex: Figura nr. 44 Figura 44Lex: Figura nr. c) Timpul trei . b) Timpul doi .BAIONETA!". 45 a.cu mâna dreaptă.ro (2) La arma cu pat rabatabil. iar cu mâna dreaptă prinde mânerul baionetei . iar cu mâna dreaptă.fig. 44 c. 44 a.fig. 43 d. scoate baioneta şi o conduce de-a lungul vergelei până când se fixează inelul pe manşon/ascunzătorul de flăcări şi zăvorul în pragul de siguranţă .cu mâna dreaptă.fig. nr.fig. .cu mâna dreaptă. astfel: a) Timpul unu . nr. nr. c) Timpul trei . iar cu mâna stângă.fig. d) Timpul patru . iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă . nr. (2) Militarul dotat cu centură execută comanda în patru timpi. iar cu mâna stângă introduce baioneta în teacă. desface cu mâna dreaptă cureluşa de siguranţă.cu mâna dreaptă.prinde cu mâna stângă teaca baionetei de manşon. astfel: a) Timpul unu . prinzând şi cureluşa de siguranţă .Regulamentul instructiei de front www. b) Timpul doi . nr.cu mâna dreaptă. c) Timpul trei .ţinând arma cu mâna stângă între genunchi. 45 b. apasă cu degetul mare pe butonul de fixare şi scoate baioneta . nr. Figura nr. cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte . la ordin. duce arma în poziţia la picior. duce arma între genunchi. 43 a.fig. iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă .fig. duce arma între genunchi. 45 c. 44 b.cu mâna stângă.firehouse. nr. cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte . astfel: a) Timpul unu . Figura nr. duce arma în poziţia la picior. duce arma între genunchi. 43 c. nr.cu mâna dreaptă. scoate baioneta şi o conduce de-a lungul vergelei până când se fixează inelul pe manşon/ascunzătorul de flăcări şi zăvorul în pragul de siguranţă .cu mâna dreaptă. prinde mânerul baionetei. b) Timpul doi .fig. scoateţi . 44 ART. deasupra camerei de gaze. cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte . nr. desprinde cureluşa de siguranţă. (3) Militarul dotat cu centură execută comanda în patru timpi. 43 b. baioneta se pune pe timpul rezolvării unor situaţii tactice sau. ţine arma de ţeavă. 43 (4) Militarul dotat cu centură cu bretele execută comanda în trei timpi.fig.fig. prin exterior. în alte împrejurări. 60 (1) Scoaterea baionetei se execută din poziţia drepţi cu arma la picior la comanda "Soldat. prinde teaca de manşonul de cauciuc. nr.

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

d) Timpul patru - cu mâna dreaptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 45 d. (3) Militarul dotat cu centură cu bretele execută comanda în patru timpi, astfel: a) Timpul unu - cu mâna dreaptă, duce arma între genunchi, cu patul sprijinit pe sol şi cu încărcătorul îndreptat înainte - fig. nr. 46 a; b) Timpul doi - cu mâna dreaptă, ţine arma de ţeavă, deasupra camerei de gaze, iar cu mâna stângă, prinde mânerul baionetei, prin exterior, apasă cu degetul mare pe butonul de fixare şi scoate baioneta - fig. nr. 46 b; Figura nr. 45 Figura 45Lex: Figura nr. 45 Figura nr. 46 Figura 46Lex: Figura nr. 46 c) Timpul trei - ţinând arma între genunchi, mută baioneta în mâna dreaptă, apoi, cu mâna stângă prinde teaca baionetei, iar cu mâna dreaptă, introduce baioneta în teacă, prinzând şi cureluşa de siguranţă - fig. nr. 46 c; d) Timpul patru - cu mâna dreaptă, duce arma în poziţia la picior, iar mâna stângă revine ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 46 d. 4. Deplasarea şi oprirea din mişcare cu arma ART. 61 (1) Deplasarea şi oprirea din mişcare cu arma se execută după aceleaşi reguli şi la aceleaşi comenzi ca şi fără armă. (2) Deplasarea în pas normal cu arma în cumpănire/în mână/la umărul drept/la piept sau la spate se execută, în funcţie de situaţia concretă, la comanda "Soldat, înainte MARŞ!". Pentru deplasarea cu arma în cumpănire/în mână se comandă, mai întâi, mânuirea armei în cumpănire/în mână. Pe timpul deplasării, militarul mişcă normal mâna liberă pe lângă corp, iar dacă are arma la spate, mişcă normal ambele mâini. (3) Deplasarea în pas alergător/în fugă se execută cu arma în cumpănire, la piept sau la spate, la comanda "Soldat, înainte pas alergător/fuga - MARŞ!". După partea prevestitoare a comenzii, militarul apleacă puţin corpul înainte, îndoaie mâna stângă cu pumnul închis astfel încât braţul să formeze cu antebraţul un unghi drept, iar după partea săvârşitoare, porneşte cu piciorul stâng; dacă are arma la spate, îndoaie ambele mâini, mişcându-le normal pe lângă corp pe timpul deplasării. (4) Oprirea din mişcare cu arma se execută la comanda "Soldat - STAI!", în acelaşi mod ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. După oprire, militarul, având arma în cumpănire/în mână, o mânuieşte în poziţia la picior, la comandă.

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

(5) Militarii constituiţi în formaţie se opresc din mişcare în acelaşi mod ca atunci când nu au armamentul asupra lor. 5. Întoarcerile de pe loc cu arma ART. 62 (1) Întoarcerile de pe loc cu arma se execută individual sau cu formaţia, după aceleaşi reguli şi comenzi ca şi la cele fără armă. (2) Când se execută întoarcerile de pe loc cu arma la picior, după partea prevestitoare a comenzii, militarul ridică arma de pe sol la 3 - 4 cm, iar după partea săvârşitoare, concomitent cu executarea ultimului timp al mişcării, militarul lasă arma pe sol, lângă vârful piciorului drept. 6. Mânuirile armei de pe loc; corectarea poziţiei greşite a armei ART. 63 (1) Mânuirile armei se execută numai cu baioneta pusă la armă, la armamentul prevăzut cu acest element constructiv. (2) Mânuirile armei se execută la comandă, cu mişcări ritmice, pentru prezentarea onorului, cu ocazia unor ceremonii militare, pentru a se asigura uniformizarea deplasării militarilor cu armamentul individual în formaţie. Ritmicitatea trebuie să reiasă din executarea precisă, uniformă şi energică a fiecărei mişcări, respectarea duratei pauzelor dintre mişcări şi din atingerea simultană a armei. (3) Arma se mânuieşte de la picior la umărul stâng şi invers, de la picior în prezentare şi invers, din prezentare la umărul stâng. (4) Militarii dotaţi cu armament cu pat rabatabil, puşcă mitralieră şi puşcă cu lunetă prezintă onorul cu arma la piept, prin trecerea armei de la o poziţie la alta, fără baionetă; militarii dotaţi cu mitralieră nu prezintă onorul şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior. (5) Militarii dotaţi cu mitralieră execută doar mânuirea armei de la picior la umărul stâng şi invers, în vederea executării defilării. ART. 64 Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la picior la umărul stâng se execută la comanda: "Grupă/pluton ... la umărul stâng - ARM'!" în trei timpi, astfel: a) Timpul unu: se apucă arma cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă - puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare; carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, sub inelul curelei de purtare - şi se ridică energic în faţa corpului, paralel cu acesta, pe direcţia axului corpului, astfel încât braţul să fie paralel cu solul - fig. nr. 47, 48, 49. b) Timpul doi: se aduce arma, energic, în partea stângă a corpului, astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol; se apucă cu mâna stângă de mânerul pistol - carabina SKS

Regulamentul instructiei de front

www.firehouse.ro

de gâtul patului, având degetul arătător lipit de patul armei şi orientat către sol, celelalte degete fiind strânse şi lipite de gâtul patului -, pumnul mâinii drepte fiind în dreptul umărului stâng - fig. nr. 50 şi 51. c) Timpul trei: se duce mâna dreaptă energic prin faţa corpului, ca la poziţia drepţi fără armă - fig. nr. 52. Figura nr. 47 Figura 47Lex: Figura nr. 47 Figura nr. 48 Figura 48Lex: Figura nr. 48 Figura nr. 49 Figura 49Lex: Figura nr. 49 Figura nr. 50 Figura 50Lex: Figura nr. 50 Figura nr. 51 Figura 51Lex: Figura nr. 51 Figura nr. 52 Figura 52Lex: Figura nr. 52 ART. 65 Mânuirea armei - pistol mitralieră, puşcă automată - de la umărul stâng la picior se execută la comanda: "Grupă/pluton ... la picior - ARM'!" în trei timpi, astfel: a) Timpul unu: se înclină arma la o lăţime de palmă de umărul stâng, concomitent cu prinderea acesteia cu palma mâinii drepte de ţeavă şi tubul de gaze; puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan, între inelul cu ureche şi camera de gaze; puşca cu lunetă şi carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze, deasupra inelului curelei de purtare - fig. nr. 53 şi 54. b) Timpul doi: se aduce arma, energic, pe drumul cel mai scurt, prin faţa corpului către partea dreaptă, cu pumnul în dreptul şoldului; în acelaşi timp, mâna stângă se aduce spre partea dreaptă având antebraţul paralel cu solul, palma întinsă, orientată spre corp, lipită de baionetă, având degetul mic la nivelul retezăturii dinainte a ţevii - la puşca

47. 55 şi 56. 55 Figura nr. 54 Figura nr. fără a mişca corpul. Figura nr. astfel încât braţul să fie paralel cu solul . lipită de crăcan.. pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga prezentaţi . ca la poziţia drepţi fără armă .ARM'!" în patru timpi. în jos..fig. cu degetul mare orientat spre stânga. sub inelul curelei de purtare . puşca cu lunetă în scobitura patului . Figura nr. nr. 56 b) Timpul doi: se duce energic mâna stângă în faţă.fig. nr. 66 Mânuirea armei . 53 Figura nr. sub capacul cutiei mecanismelor. 54 Figura 54Lex: Figura nr.şi se ridică energic în faţa corpului. deasupra inelului curelei de purtare. 57 şi 58.puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan. pe direcţia axului corpului. şi se apucă arma de ţeavă şi tubul de gaze.de la picior în prezentare se execută la comanda "Grupă/pluton . puşcă automată . carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze. 53 Figura 53Lex: Figura nr. 59 şi 60. puşca mitralieră. 56 Figura 56Lex: Figura nr. paralel cu acesta.pistol mitralieră. concomitent cu ducerea mâinii stângi. puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze.Regulamentul instructiei de front www. 55 Figura 55Lex: Figura nr. nr.firehouse. iar mâna dreaptă se duce la gâtul patului. astfel: a) Timpul unu: se apucă arma cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă . cu degetul mic la nivelul inelului cu ureche fig. 61 şi 62. ART. 57 Figura 57Lex: Figura nr.fig. între inelul cu ureche şi camera de gaze. nr. energic.ro mitralieră palma întinsă. c) Timpul trei: se aşază arma cu talpa patului pe sol. puşca cu lunetă şi carabina SKS de uluc şi apărătoarea mâinii fig. nr. iar celelalte patru degete lipite şi întinse în prelungirea patului armei. 57 . c) Timpul trei: se lasă greutatea armei în mâna stângă.

60 Figura 60Lex: Figura nr. 62 Figura 62Lex: Figura nr.ARM'!" în trei timpi. cu retezătura dinainte a ţevii la nivelul bărbiei . la picior . braţul drept întins. nr.. ART. 58 Figura nr. 59 Figura nr. 67 Mânuirea armei .. având pumnul mâinii stângi lipit de piept. 63 Figura 63Lex: Figura nr. 64 Figura 64Lex: Figura nr. deasupra inelului curelei de purtare. 63 şi 64. cu degetul mare orientat către stânga. 63 Figura nr.pistol mitralieră. 62 Figura nr.fig.ro Figura nr. 64 d) Timpul patru: se duce energic arma spre corp. având palma sub cutia mecanismelor. 59 Figura 59Lex: Figura nr. între inelul cu ureche şi camera de gaze.Regulamentul instructiei de front www. 61 Figura nr. puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze.puşca mitralieră şi puşca cu lunetă cu cătarea în dreptul ochilor.. astfel: a) Timpul unu: se apucă energic cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan. 61 Figura 61Lex: Figura nr. 60 Figura nr. carabina SKS de .firehouse. concomitent cu întoarcerea energică a capului către persoana căreia i se prezintă onorul .din prezentare la picior se execută la comanda "Grupă/pluton . puşcă automată . 58 Figura 58Lex: Figura nr. iar celelalte degete lipite şi întinse în prelungirea patului armei. carabina SKS cu cătarea în dreptul buzelor -.

astfel încât antebraţul să fie paralel cu solul şi pe aceeaşi linie cu pumnul . ca la poziţia drepţi fără armă .firehouse. nr. 65 Figura nr. sub inelul curelei de purtare . orientată spre corp. se apucă cu mâna stângă de mânerul pistol . 65 şi 66. pumnul mâinii drepte fiind în dreptul umărului stâng .la puşca mitralieră palma întinsă. în partea stângă a corpului. cu pumnul în dreptul şoldului. 50. 66 Figura nr. 67 şi 68. b) Timpul doi: se aduce arma.ARM'!". fără a mişca corpul. pentru trecerea subunităţilor la defilare. sub inelul curelei de purtare .ro ţeavă şi tubul de gaze. pe drumul cel mai scurt. 70. energic. lipită de baionetă. nr. la comanda "Grupă/pluton . 69. 66 Figura 66Lex: Figura nr.fig. carabina SKS de ţeavă şi tubul de gaze.fig. prin faţa corpului către partea dreaptă. palma întinsă. . mâna stângă se aduce spre partea dreaptă. având degetul mic la nivelul retezăturii dinainte a ţevii . lipită de crăcan. 68 ART.. astfel: a) Timpul unu: se apucă energic cu mâna dreaptă de mânerul baionetei şi ţeavă puşca mitralieră de ţeavă şi crăcan. 65 Figura 65Lex: Figura nr. 68 Figura 68Lex: Figura nr. cu degetul mic la nivelul inelului cu ureche fig. în acelaşi timp. nr. energic. la umărul stâng . având antebraţul paralel cu solul. 68 Mânuirea armei . celelalte degete fiind strânse şi lipite de gâtul patului -. 67 Figura nr. puşcă automată . în trei timpi.din prezentare la umărul stâng se execută. nr. deasupra inelului curelei de purtare. astfel încât aceasta să fie perpendiculară pe sol.fig. Figura nr. între inelul cu ureche şi camera de gaze..pistol mitralieră. b) Timpul doi: se aduce arma. având degetul arătător lipit de patul armei şi orientat către sol. de regulă. concomitent cu ducerea mâinii stângi energic în jos. puşca cu lunetă de ţeavă şi tubul de gaze. 67 Figura 67Lex: Figura nr. c) Timpul trei: se aşază arma cu talpa patului pe sol.carabina SKS de gâtul patului.fig.Regulamentul instructiei de front www. nr.astfel încât antebraţul să fie paralel cu solul şi pe aceeaşi linie cu pumnul .

71. întorcând capul după acesta. prin faţa corpului. de curea/în cumpănire şi îl urmăresc cu privirea . de pe loc şi din mişcare. în toate situaţiile în care salută. patul armei puţin înainte!/înapoi!". în scopul trecerii acesteia de la o poziţie la alta. de curea/în cumpănire/în mână se întorc cu faţa spre superior. energic. 70 Salutul cu arma se execută individual. salutul se execută la comanda "ATENŢIUNE!". cotul mai înapoi!/mai în faţă!" sau "Soldatul . salută prin ducerea energică a mâinii drepte în . 71 (1) De pe loc. ca la poziţia drepţi fără armă . fără ca instructorul să pună mâna pe militar sau pe armă. fără a depăşi un unghi de 45 de grade. corectarea se face prin formula: "Soldatul . dată de militarul care observă primul superiorul...firehouse. la comandă şi din proprie iniţiativă. 70 Figura 70Lex: Figura nr. arma mai sus!/jos!" 7.. patul armei puţin mai la stânga!/dreapta!". 71 Figura 71Lex: Figura nr. 72. 71 ART.ro c) Timpul trei: se duce mâna dreaptă. Figura nr. iau poziţia drepţi cu arma la umărul stâng.fig. 69 Figura 69Lex: Figura nr.. corectarea se face prin formula "Soldatul . b) militarii cu arma în poziţia la umărul stâng se întorc cu faţa către superior. ART. mâna mai sus/mai jos pe cureaua armei!". în scopul mânuirii acesteia.. (3) Când arma este la umărul drept. patul armei puţin înainte/înapoi!". "Soldatul .. 70 Figura nr. militarul urmăreşte cu privirea superiorul.... (2) Când arma este la umărul stâng.fig..Regulamentul instructiei de front www.. de pe loc şi din mişcare ART.. 69 Figura nr. nr. Salutul şi prezentarea onorului. astfel: a) militarii cu arma în poziţia la picior/la umărul drept... "Soldatul .. (4) Când arma este în prezentare. corectarea se face prin formula "Soldatul .. 69 (1) Poziţia greşită a armei se corectează prin comenzi.. nr. iau poziţia drepţi cu arma la picior/la umărul drept.. când militarii sunt în afara formaţiei.

. dintre cei prezenţi.3 paşi ultimul militar de pe direcţia de deplasare. 74 a. militarul cu arma asupra sa salută în acelaşi mod ca în situaţiile menţionate la alineatul (1) din prezentul articol.fig. iar cotul este lipit de corp cu partea interioară. dată de cel mai mare în grad/la grade egale. la 5 . braţul mâinii drepte formează cu antebraţul un unghi drept. militarii reiau activitatea iniţială. iar mâna stângă se ţine pe lângă corp. militarul care are arma asupra sa salută din proprie iniţiativă. 72 Figura nr.firehouse. nr. (2) Când se deplasează cu arma la umărul drept. salută cu mâna dreaptă la coifură şi îl urmăresc cu privirea. 75. la comanda "CONTINUAŢI!". 74 Figura 74Lex: Figura nr. iau poziţia drepţi cu arma la piept. (3) Din proprie iniţiativă. având antebraţul paralel cu solul . Dacă persoana salutată se opreşte şi comandă "CONTINUAŢI!" sau "Pe loc .6 paşi de superior. 74 b. ca la poziţia drepţi fără armă . 73. d) militarii cu arma în poziţia la spate se întorc cu faţa către superior. cu palma întinsă orientată către corp şi vârful degetului mijlociu lipit de armă. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. 73 c) militarii cu arma în poziţia la piept se întorc cu faţa către superior. nr. cel mai mare în funcţie dintre cei prezenţi. 74 (2) După ce persoana salutată a depăşit cu 2 . cel mai mare în funcţie. iar cu degetul mare pe interior. nr. în pas normal. salută. transmisă de cel mai mare în grad/la grade egale. iau poziţia drepţi cu arma la spate. 73 Figura 73Lex: Figura nr.REPAUS!". După ce superiorul a trecut de locul în care se găseşte militarul. degetele mâinii drepte ţin cureaua armei peste partea din faţă. întorcând capul după acesta .fig. şi îl urmăresc cu privirea . de curea. ART. militarii execută comanda acesteia. Figura nr.fig. cu cele patru degete pe dinafară. mai puţin degetul mare care este întins şi ţine cureaua de-a lungul părţii interioare. 72 (1) Din mişcare.ro partea stângă a pieptului. nr. 72 Figura 72Lex: Figura nr. acesta încetează să salute şi îşi reia activitatea. prinzând energic arma cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi uluc. militarul întoarce energic capul spre cel salutat şi continuă deplasarea în pas normal.Regulamentul instructiei de front www.fig. Figura nr.

După ce a trecut de superior cu 2 .firehouse.3 paşi de superior. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. după ce a trecut cu 2 . la 10 . 77 Figura 77Lex: Figura nr. mâna dreaptă se menţine pe gâtul patului/capacul cutiei mecanismelor ca la poziţia drepţi cu arma la piept. 78 ART. 77. (6) Când se deplasează în pas alergător/în fugă cu arma. concomitent cu întoarcerea capului înainte şi continuă deplasarea în pas normal fig.fig. nr. 78 Figura 78Lex: Figura nr. (5) Salutul în pas normal cu arma la spate se execută în acelaşi mod ca salutul din mişcare fără armă . După ce a trecut cu 2 . 76 Figura nr.6 paşi de superior. în funcţie de poziţia în care ţine arma. 75 Figura nr. militarul continuă deplasarea în pas normal.fig nr. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol.3 paşi. militarul întoarce energic capul spre cel salutat. 78. 76 Figura 76Lex: Figura nr. mâna dreaptă este întinsă pe lângă corp cu arma în cumpănire/în mână.3 paşi de superior. la 5 .15 paşi de superior. (4) Când se deplasează în pas normal cu arma la piept. de pe loc şi din mişcare. nr. militarul întoarce capul înainte şi continuă deplasarea în pas normal .6 paşi de superior. iar mâna stângă se ţine pe lângă corp ca la poziţia drepţi fără armă. îşi aranjează ţinuta şi salută prin unul din procedeele menţionate la alineatele precedente din prezentul articol.Regulamentul instructiei de front www. . 75 Figura 75Lex: Figura nr.ro Figura nr. militarul întoarce energic capul spre cel salutat şi continuă deplasarea în pas normal. concomitent cu prinderea armei cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi de uluc. 76. odată cu punerea piciorului stâng pe sol. militarul lasă energic mâna stângă de pe apărătoarea mâinii şi uluc pe lângă corp. militarul reia deplasarea în pas alergător/în fugă. 73 (1) Onorul cu arma se prezintă numai cu formaţia. Figura nr. odată cu punerea piciorului stâng pe sol. la 5 . 77 (3) Când se deplasează în pas normal cu arma în cumpănire/în mână.

braţul drept. militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi. lasă energic mâna stângă pe lângă corp. militarii întorc energic capul înainte. prezentaţi ARM'!". după partea prevestitoare a comenzii. mânuiesc arma la umărul stâng. astfel: a) când armamentul este în poziţia "la umărul drept". militarii execută un pas normal cu piciorul drept şi. persoana căreia i se prezintă onorul este urmărită cu privirea. cu pumnul strâns.ro (2) De pe loc. militarii execută un pas normal cu piciorul drept şi. cu mânuirea. pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. onorul cu arma se prezintă la comanda "Grupă/pluton . pentru militarii dotaţi cu armament cu pat rabatabil . iar după partea săvârşitoare a comenzii.. de curea.. se comandă "Grupă . fără a se depăşi un unghi de 45 de grade.ARM'!".firehouse. cu pumnul strâns.după partea prevestitoare a comenzii. care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. până trece de formaţie. care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. concomitent cu întoarcerea capului în direcţia respectivă. în prealabil. la comanda "Grupă. b) când armamentul este în poziţia "la umărul stâng". prinzând energic cu mâna stângă. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol.DREPŢI!". . militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi. militarii întorc energic capul înainte. După partea săvârşitoare a comenzii. care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. pentru onor spre dreap-TA! / stân-GA!". braţul drept cu pumnul strâns.după partea prevestitoare a comenzii. c) când armamentul este în poziţia "la piept". întorc energic capul spre dreapta/stânga. prin întoarcerea capului. se mişcă pe lângă corp ca la pasul de defilare. (5) Militarii din subunităţile/unităţile cu arma la piept prezintă onorul. ca la pasul de defilare.3 paşi. Arma se poate mânui şi direct. mâna dreaptă se menţine ca la poziţia drepţi cu arma la piept. iar după partea săvârşitoare. întorc capul energic spre dreapta/stânga. încep mişcarea braţului drept. concomitent cu întoarcerea capului spre dreapta/stânga. (3) Subunităţile/unităţile de militari cu arma la umărul stâng prezintă onorul după aceleaşi comenzi şi reguli ca la mânuirea armei de la picior în prezentare. onorul cu arma se prezintă din poziţia drepţi. militarii apucă energic cu mâna stângă ulucul şi apărătoarea mâinii. după partea săvârşitoare a comenzii. concomitent cu punerea piciorului stâng pe sol. După partea săvârşitoare a comenzii. (6) Din mişcare. se opreşte mişcarea braţului stâng. militarii apucă energic cu mâna stângă ulucul şi apărătoarea mâinii.Regulamentul instructiei de front www. a armei la picior. După partea prevestitoare a comenzii. pentru militarii dotaţi cu armament cu pat normal . (4) După mânuirea armei în prezentare. rămânând în poziţia drepţi cu arma la piept. după partea săvârşitoare a comenzii. cu mişcări ritmice şi precise. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol.. la comanda "Grupă la umărul stâng . se mişcă pe lângă corp ca la pasul de defilare. După ce a depăşit formaţia cu 2 . care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. din prezentare la picior. apărătoarea mâinii şi ulucul. după partea săvârşitoare a comenzii. când persoana căreia i se prezintă onorul a trecut de formaţie.

cu mâna stângă aduce coifura în faţa pieptului. Descoperirea şi acoperirea ART. cu mâna dreaptă pe curea/pe gâtul patului/pe capacul cutiei mecanismelor/pe lângă corp.firehouse. ia coifura de pe cap cu mâna dreaptă şi o duce în mâna stângă. se acoperă în trei timpi. aflat în poziţia drepţi cu arma la picior/în cumpănire. este lăsată liber pe lângă corp. se acoperă în doi timpi.cu mâna dreaptă ia arma şi o aliniază lateral. (7) Militarul descoperit. pas normal .ro (7) După ce ultimul rând din formaţie a depăşit persoana căreia i s-a prezentat onorul. (4) Militarul aflat în poziţia drepţi cu arma la umărul drept/la piept/la spate se descoperă în doi timpi. militarii mai execută un pas cu piciorul drept şi.cu mâna stângă. o apucă cu amândouă mâinile şi o aranjează pe cap. (5) Acoperirea se execută la aceeaşi comandă ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. iar cu mâna stângă duce coifura lateral. având cureaua pe umăr. lângă vârful piciorului drept sau în poziţia în cumpănire. iar mâna stângă se duce lateral în poziţia drepţi. aduce coifura în faţa pieptului. 74 (1) Descoperirea şi acoperirea militarului când are arma asupra sa se execută la comandă sau din proprie iniţiativă.cu mâna dreaptă ia arma şi o aliniază lateral. b) Timpul doi .cu mâna dreaptă duce arma între genunchi. c) Timpul trei . astfel: a) Timpul unu . După partea săvârşitoare a comenzii. arma.se descoperă cu mâna dreaptă şi duce coifura în mâna stângă. c) Timpul trei .MARŞ!". (3) Militarul aflat în poziţia drepţi cu arma la picior/în cumpănire se descoperă în trei timpi. aflat în poziţia drepţi cu arma la umărul drept/la piept/la spate. cu patul sprijinit pe sol. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. lângă vârful piciorului drept sau în poziţia în cumpănire. (2) Descoperirea se execută la aceeaşi comandă ca atunci când militarul nu are arma asupra sa. cu patul sprijinit pe sol. se dă comanda "Grupă/pluton . având cureaua pe umăr. iar cu mâna stângă duce coifura lateral. întorc capul către înainte şi continuă mişcarea braţului. b) Timpul doi ..lasă arma sprijinită liber. specifică pasului normal. o prinde cu amândouă mâinile şi o aranjează pe cap.revine în poziţia iniţială. (6) Militarul descoperit. . rămânând în poziţia drepţi.. rămânând în poziţia drepţi." 8.cu mâna dreaptă duce arma între genunchi.Regulamentul instructiei de front www. care se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. astfel: a) Timpul unu . astfel: a) Timpul unu . astfel: a) Timpul unu . b) Timpul doi .

ia poziţia drepţi şi salută. rămânând în poziţia drepţi. d) când are arma la piept. mânuieşte mai întâi arma în cumpănire/în mână şi apoi iese din formaţie.. (8) Militarul cu arma la umărul stâng se descoperă/acoperă după ce. (4) La plecarea din faţa comandantului/superiorului militarul salută. mânuieşte arma pe umăr şi execută salutul individual cu arma. la prezentarea în faţa comandantului/superiorului. 9. b) când este cu arma la umăr. dacă nu i se ordonă să mânuiască arma la picior. ia poziţia drepţi. procedează astfel: a) când este cu arma la picior/în cumpănire. a mânuit. . Dacă are arma la umăr. formula de adresare pe timpul salutului este aceeaşi ca în situaţia în care militarul nu are armă. procedee de deplasare pe câmpul de luptă .numele -.4 paşi în faţa acestuia în poziţia drepţi şi. (2) La prezentarea în faţa comandantului/superiorului.. apoi execută prevederile alin. c) când are arma la spate. mai întâi. prezentarea în faţa comandantului şi intrarea în formaţie ART.paşi. la comandă sau din proprie iniţiativă. (3) În toate situaţiile. CAPITOLUL III Poziţiile pentru luptă şi pentru aruncarea grenadelor de mână. arma la picior. se întoarce la dreapta/stânga. mişcările pe care le execută militarul..LA MINE!" sau "Soldatul . în funcţie de situaţie.Regulamentul instructiei de front www. 75 (1) Ieşirea din formaţie a militarului cu arma se execută în pas normal/pas alergător/în fugă. După ce îşi ocupă locul în formaţie. Ieşirea din formaţie a militarului. pas alergător/fuga . după aceleaşi reguli şi comenzi ca atunci când nu are armă.ro b) Timpul doi . precum şi poziţia în care ţine coifura.firehouse. militarul mânuieşte arma în aceeaşi poziţie pe care o au ceilalţi militari din formaţie. în faţa formaţiei.. . .MARŞ!". (9) Când se descoperă/acoperă din proprie iniţiativă. e) arma cu pat rabatabil se mânuieşte la umăr/la picior. mânuieşte arma în poziţia în care a avut-o la prezentare şi îşi continuă deplasarea spre formaţie sau spre locul indicat.numele . (3). se opreşte la 3 . la . militarul rămâne cu arma pe umăr pe tot timpul cât primeşte ordinul sau raportează despre executarea ordinului primit. militarul rămânând în poziţia drepţi. apucând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii..se indică numărul ..revine în poziţia iniţială cu mâna dreaptă pe curea/pe gâtul patului/pe lângă corp şi duce mâna stângă pe lângă corp. Ieşirea din formaţie se execută la comanda "Soldatul . sunt aceleaşi ca atunci când activitatea se execută la comandă. (5) Intrarea în formaţie a militarului cu arma se execută după aceleaşi reguli şi comenzi ca atunci când nu are armă. ia poziţia drepţi şi salută ducând mâna la coifură.

pe timpul luptei. apoi depărtează picioarele lateral cu vârfurile spre în afară. 77 (1) Poziţia pentru luptă culcat se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetă/aruncătorul de grenade antitanc portativ/mitraliera/pistolul şi se ia la comanda "Soldat. se culcă către înainte pe sol. face o jumătate de întoarcere la dreapta. (3) Pe timpul executării instrucţiei de front. (2) Pentru a oferi o ţintă cât mai mică în luptă. se vor urmări rapiditatea şi precizia în mişcări. militarul alege. dacă este necesar. adăpostirea şi poziţia pentru luptă care îl avantajează cel mai mult. pe timpul . pentru luptă . militarul asigură arma şi. cu braţul şi antebraţul în unghi drept şi palma spre sol. potrivit comenzilor/semnalelor specifice fiecărei poziţii.firehouse.fig. nr. sprijină pistolul mitralieră/puşca automată cu colţul patului şi încărcătorul pe sol şi se aşază cu faţa spre obiectiv. (4) Poziţiile pentru luptă se pot executa de pe loc şi din mişcare. fără ca acestea să fie indicate prin comandă.militarul. 76 (1) Poziţiile pentru luptă culcat. în genunchi şi în picioare se execută de către militari care au armamentul asupra lor. cu degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului. apleacă corpul înainte. din proprie iniţiativă. cu scopul de a se feri de observarea şi focul adversarului şi de a executa în cele mai bune condiţii tragerea cu armamentul individual. dar. la o distanţă unul faţă de altul aproximativ egală cu lăţimea umerilor militarului. lipite de sol. Pe timpul executării poziţiilor pentru luptă.ro ART. b) Timpul doi . târând vârful piciorului drept. iar corpul orientat la un unghi de 30 de grade faţă de direcţia de tragere . în genunchi şi în picioare se iau în raport cu obstacolul pe care îl are militarul în faţă. astfel: a) Timpul unu . poziţiile pentru luptă culcat. în doi timpi.menţinând arma cu ţeava orientată spre obiectiv. pentru a câştiga cât mai mult teren în faţă. 79. pe antebraţul şi palma stângă. după care face un pas mai mare cu piciorul stâng. (2) Militarii stângaci execută toate mişcările pentru luarea poziţiilor pentru luptă. duce arma înainte şi o apucă cu mâna stângă de ulucul ţevii. SECŢIUNEA 1 Poziţiile pentru luptă ART. sprijinindu-se succesiv pe genunchiul drept şi apoi pe cel stâng. având piciorul drept complet întins şi mâna stângă înainte. rabatează patul armei. cu degetele orientate spre dreapta. fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept. de regulă. (5) Înainte de a lua o nouă poziţie pentru luptă. ţinând arma în cumpănire. aşa cum sunt descrise cele pentru militarii care folosesc mâna dreaptă. iar cu mâna dreaptă de mânerul pistol.Regulamentul instructiei de front www.CULCAT!".

nr. sunt lipite de sol în faţa corpului . Pentru aceasta. fără a ridica partea dinainte a corpului şi în acelaşi timp pune palma dreaptă pe sol. aruncătorul rămânând rezemat pe antebraţul mâinii drepte. pe palma dreaptă şi pe genunchiul drept. (4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că. apucă cureaua puţin mai jos de umărul stâng. îndoaie genunchiul drept. 80. cu corpul înclinat la 30 de grade faţă de direcţia de tragere. 79 a) Timpul unu . revenind la poziţia pentru luptă culcat. iar cu mâna dreaptă.firehouse. de culată şi trece aruncătorul peste cap în faţă. astfel încât poziţia corpului să formeze cu direcţia de tragere un unghi de cel puţin 45 de grade. după ce a luat poziţia pentru luptă culcat. cu mâna stângă.se ridică. (5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ. schimbând poziţia mâinilor şi picioarelor. cu ţeava îndreptată pe direcţia de tragere şi trece aruncătorul din poziţia de marş în poziţia pentru luptă. iar cu mâna stângă. apoi. cu mâna dreaptă deschide husa lunetei. cu degetul arătător pe garda trăgaciului. în trei timpi. orientat cu faţa spre obiectiv. se întoarce pe partea stângă a corpului şi scoate aruncătorul de la spate. ţinând arma de uluc şi apărătoarea mâinii. având mâna dreaptă în scobitura din patul armei. lasă pistolul mitralieră/puşca automată pe sol în dreapta sa. şi rămâne în poziţia drepţi cu arma în cumpănire. antebraţul şi palma mâinii stângi.Regulamentul instructiei de front www. astfel: Figura nr. precum şi orientarea corpului. înclinând-o cu gura ţevii în sus. apucă cu mâna stângă de apărătoarea ţevii în faţa înălţătorului. la 45 de grade faţă de orizontală. c) Timpul trei . 80 . răsuceşte arma cu încărcătorul spre sol. 79 Figura 79Lex: Figura nr. mută arma pe partea stângă. folosindu-se de ambele mâini. cu gura ţevii îndreptată pe direcţia de tragere. (3) Revenirea în poziţia drepţi cu arma în cumpănire se execută la comanda "Soldat DREPŢI!". b) Timpul doi . apucă cu mâna dreaptă corpul mecanismului de dare a focului. concomitent cu mutarea armei în mâna dreaptă.prinde arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii cu încărcătorul spre dreapta şi gura ţevii ridicată. lasă greutatea corpului pe partea stângă. duce piciorul stâng înainte. după luarea poziţiei pentru luptă culcat. scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele mecanice de ochire. după care revine în poziţia pentru luptă.fig. lasă greutatea corpului pe partea stângă. împinge aruncătorul puţin înainte şi cu mâna dreaptă scoate învelitoarea culatei şi pe cea a ţevii. scoate luneta şi o fixează la armă.ro mişcării. trăgându-l cât mai aproape de piept. cu degetele orientate spre dreapta.sprijinindu-se pe cotul stâng. Figura nr. aducând piciorul drept lângă cel stâng.

prinde cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei. având antebraţul mâinii drepte. se sprijină pe ambele braţe. desface. având călcâiele lipite de sol. aliniază puşca mitralieră lângă vârful piciorului drept. luând cu mâna dreaptă mitraliera de mânerul rabatabil. apleacă corpul înainte şi aşază mitraliera cu crăcanul şi colţul patului pe sol. se sprijină pe palma dreaptă şi duce piciorul stâng înainte. face un pas mai mare cu piciorul stâng. corpul trebuie să fie orientat la un unghi de 30 de grade faţă de direcţia de tragere . nr. după care. (9) Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită îi îndepărtează crăcanul de ţeavă. se sprijină cu ambele mâini pe sol lângă patul mitralierei. 81 (8) Pentru revenirea în poziţia drepţi. Figura nr.firehouse. fără a ridica partea dinainte a corpului. cu patul pe sol şi încărcătorul vertical fig. depărtează picioarele la o distanţă aproximativ egală cu lăţimea umerilor. apoi execută celelalte mişcări prezentate la revenirea din poziţia pentru luptă culcat cu pistolul mitralieră/puşca automată. clema arcuită şi îndepărtează crăcanul de ţeavă. la comanda "Soldat -DREPŢI!". la ordin. apucând puşca mitralieră de apărătoarea mâinii şi de uluc cu mâna dreaptă. cu mâna dreaptă. 80 (6) Pentru revenirea în poziţia drepţi. pe linia piciorului drept şi ia poziţia pentru luptă culcat. cu vârfurile spre în afară. (7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută aceleaşi mişcări ca şi militarul înzestrat cu pistol mitralieră/puşcă automată. 81 Figura 81Lex: Figura nr. Figura nr. duce piciorul stâng înapoi. îndoaie piciorul drept şi îl trage cât mai aproape de piept. militarul lasă puşca mitralieră pe crăcan.DREPŢI!". fixează arma pe crăcan. ia poziţia drepţi cu arma la picior.ro Figura 80Lex: Figura nr. 82 . în dreapta patului mitralierei. nr. trăgătorul trece aruncătorul din poziţia pentru luptă în poziţia de marş. cu ţeava orientată pe direcţia de tragere. 81. după depărtarea picioarelor. pe toată lungimea lui. cu deosebirea că. se ridică. 82.fig. la comanda "Soldat . după luarea poziţiei pentru luptă culcat. prinde crăcanul de ţeavă cu clema arcuită. în acelaşi timp. cu mâna dreaptă pe mânerul pistol şi degetul arătător pe garda trăgaciului. 82 Figura 82Lex: Figura nr. concomitent cu aducerea piciorului drept lângă cel stâng.Regulamentul instructiei de front www. apoi. cu patul armei pe sol.

concomitent.firehouse. cu degetul arătător pe garda trăgaciului. cu mâna dreaptă deschide tocul. (6). iniţial. în acelaşi timp. 84 Figura 84Lex: Figura nr.ro (10) Pentru revenirea în poziţia drepţi. duce piciorul stâng înainte. după care revine în poziţia pentru luptă culcat.Regulamentul instructiei de front www. la comanda "Soldat . aducând piciorul drept lângă cel stâng. fără a ridica partea dinainte a corpului. 83. ţinând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii. mâna dreaptă. militarul se ridică energic în picioare. duce piciorul stâng înainte. (11) Trăgătorul cu pistolul execută aceleaşi mişcări ca şi militarul înzestrat cu pistol mitralieră/puşcă automată. trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată face o jumătate de întoarcere la dreapta şi. având palma întinsă în prelungirea antebraţului. 84 (3) Pentru revenirea în poziţia drepţi. duce talpa piciorului drept către stânga şi se sprijină cu şezutul pe călcâiul piciorului drept. nr. . închide tocul.fig. apucă cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului ţevii şi se lasă repede cu genunchiul drept pe sol. se sprijină cu palmele pe sol. Figura nr. cu deosebirea că. la comanda "Soldat . cu degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului . la comanda "Soldat . aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi. cu corpul înclinat la 30 de grade faţă de direcţia de tragere. pentru luptă . militarul se sprijină pe cotul şi pe antebraţul mâinii stângi. trăgătorul execută aceleaşi mişcări ca cele prevăzute la alin. se ţine cu cotul sprijinit pe sol . cu degetele apropiate. 83 Figura 83Lex: Figura nr. cu mâna dreaptă apucă arma de apărătoarea mâinii şi uluc. ART. 83 (12) Pentru revenirea în poziţia drepţi. scoate pistolul şi îl duce cu ţeava îndreptată spre obiectiv. Figura nr. nr.DREPŢI!".DREPŢI!". militarul lasă greutatea corpului pe partea stângă. după luarea poziţiei pentru luptă culcat.DREPŢI!". ridică puţin arma cu mâna dreaptă. iar cu mâna dreaptă de mânerul pistol. iar picioarele cu vârfurile lipite de sol şi călcâiele depărtate la o distanţă egală cu lăţimea umerilor. pune cotul mâinii stângi pe coapsa piciorului stâng. 84.fig. introduce pistolul în toc cu mâna dreaptă. 78 (1) Poziţia pentru luptă în genunchi se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetă/aruncătorul de grenade antitanc portativ/mitraliera/pistolul la comanda "Soldat. (2) Ţinând arma în cumpănire cu mâna dreaptă.ÎN GENUNCHI!". apoi îndoaie piciorul drept şi îl trage cât mai aproape de piept. fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept. luând poziţia drepţi cu arma în cumpănire. în această poziţie. lasă greutatea corpului pe partea stângă. se ridică. pentru puşca mitralieră.

la început de la culată. ţinându-l cu mâna stângă de apărătoarea ţevii. aşază pistolul mitralieră/puşca automată pe sol.fig. la comanda "Soldat . scoate luneta şi o fixează la armă. Figura nr. învelitorile la culată şi la gura ţevii. militarul pune înălţătorul optic în geantă.DREPŢI!". militarul se ridică energic. având ţeava îndreptată către obiectiv. nr. apoi de la gura ţevii. Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită şi instalează mitraliera pe berma locaşului de tragere cu crăcanul şi colţul patului pe sol. 86 Figura 86Lex: Figura nr. pune cotul mâinii stângi pe coapsa piciorului stâng. 85. folosind locaşul de tragere. duce talpa piciorului drept către stânga şi se sprijină cu şezutul pe călcâiul piciorului drept . cu amândoi genunchii pe sol şi coatele fixate pe bermă. se ridică energic aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire. cu ţeava orientată pe direcţia de tragere. îl pune pe antebraţul mâinii drepte. Figura nr. scoate aruncătorul de la spate.firehouse. înapoia înălţătorului. ţinând arma cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii. după care ţine aruncătorul cu mâna dreaptă de apărătoarea de lemn a tubului de scurgere a gazelor.ro (4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că. 86. la comanda "Soldat . în dreapta sa.fig. sprijină antebraţul stâng pe coapsa piciorului stâng. aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire. după luarea poziţiei pentru luptă în genunchi. prinzând cu mâna stângă de . iar cu mâna dreaptă scoate învelitorile. apoi trece aruncătorul la spate.Regulamentul instructiei de front www. iar mâna dreaptă prinde mânerul scobit în patul armei. cu degetul arătător pe garda trăgaciului.DREPŢI!". nr. 85 Figura 85Lex: Figura nr. (7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută mişcările prevăzute pentru pistolul mitralieră/puşca automată. (9) Poziţia pentru luptă în genunchi cu mitraliera se execută numai în tranşee sau în şanţul de tragere. (5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ face un pas înainte cu piciorul stâng şi se lasă repede cu genunchiul drept pe sol. prinde arma. cu deosebirea că prinde cu mâna stângă de încărcător sau de ulucul ţevii în loc de mânerul ulucului . deschide cu mâna dreaptă husa lunetei. 85 (6) Pentru revenirea în poziţia drepţi. apoi se aşază în poziţie pentru luptă. scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele mecanice de ochire. 86 (8) Pentru revenirea în poziţia drepţi. după care revine în poziţia pentru luptă.

(10) Pentru revenirea în poziţia drepţi. la comanda "Soldat .Regulamentul instructiei de front www. execută o jumătate de întoarcere la dreapta.ÎN PICIOARE!". îl îndreaptă pe direcţia de tragere.pe noua linie a umerilor. nr.fig. cu ţeava în sus. în acelaşi timp. Figura nr. 89 Figura 89Lex: Figura nr. iar mâna dreaptă se sprijină cu cotul pe coapsa piciorului drept . 89 . 88 (12) Pentru revenirea în poziţia drepţi. mâna stângă se lasă lejer pe lângă corp. la o depărtare egală cu lăţimea umerilor . înclinată la 45 de grade. ţinând arma în cumpănire. 87. cu degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului .şi lasă greutatea corpului pe ambele picioare. nr. 88. trăgătorul se ridică energic în picioare şi ia poziţia drepţi.ro mânerul scobit în patul mitralierei. duce piciorul stâng spre stânga . 89.firehouse. iar cu mâna dreaptă de mânerul pistol. închide tocul. În această poziţie. ţinând de mânerul pistol. aducând piciorul stâng lângă cel drept şi ia poziţia drepţi.DREPŢI!". militarul introduce pistolul în toc. se ridică energic în picioare. cu mâna dreaptă deschide tocul. 87 (11) Trăgătorul cu pistolul face o jumătate de întoarcere la stânga şi duce piciorul drept înainte. la comanda "Soldat . lăsând mitraliera pe crăcan. fără a alătura piciorul stâng lângă cel drept.fig. înclinând-o la 45 de grade şi o apucă cu mâna stângă de uluc şi apărătoarea mâinii/mânerul ulucului. îndreptat pe direcţia obiectivului. Figura nr. apoi pune genunchiul stâng pe sol şi se aşază pe călcâiul piciorului stâng. (2) Trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată. cu colţul patului pe sol. Figura nr. 87 Figura 87Lex: Figura nr. cu degetul arătător pe garda trăgaciului . ridică arma. ţinând degetul arătător de-a lungul gărzii trăgaciului. nr.fig.DREPŢI!". ART. iar cu mâna dreaptă. pentru luptă . 88 Figura 88Lex: Figura nr. scoate pistolul. 79 (1) Poziţia pentru luptă în picioare se execută cu pistolul mitralieră/puşca mitralieră/puşca automată/puşca semiautomată cu lunetă/aruncătorul de grenade antitanc portativ/mitraliera şi pistolul şi se ia la comanda "Soldat. fără a-l alătura de cel stâng.

91 Figura 91Lex: Figura nr. rămânând în poziţia pentru luptă în picioare . Figura nr. apoi militarul aşază arma pe sol în dreapta sa. scoate luneta şi o fixează la armă. nr. la comanda "Soldat . cu degetul arătător pe garda trăgaciului . militarul pune aruncătorul în poziţia la spate şi revine cu pistolul mitralieră/puşca automată în poziţia drepţi. militarul prinde arma cu mâna dreaptă de apărătoarea mâinii şi uluc. cu deosebirea că prinde cu mâna stângă de încărcător sau de ulucul ţevii. (9) Trăgătorul cu mitraliera desface clema arcuită şi îndepărtează crăcanul de ţeavă. cu degetul arătător pe garda trăgaciului. (5) Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ execută aceleaşi mişcări ca la poziţia pentru luptă în picioare cu pistolul mitralieră/puşca automată. după care revine în poziţia pentru luptă. (7) Trăgătorul cu puşca mitralieră execută aceleaşi mişcări ca cele prevăzute pentru pistolul mitralieră/puşcă automată. Figura nr. nr. apoi.Regulamentul instructiei de front www.fig. cu ţeava orientată pe direcţia de tragere şi cu încărcătorul spre dreapta. 90 Figura 90Lex: Figura nr.ro (3) Pentru revenirea în poziţia drepţi. de apărătoarea de lemn a tubului de scurgere a gazelor. iar cu mâna dreaptă mânerul scobit în patul armei. militarul execută aceleaşi mişcări ca la pistolul mitralieră/puşca automată. 90. deschide cu mâna dreaptă husa lunetei. ţinându-l cu mâna stângă de apărătoarea ţevii.firehouse. după care scoate înălţătorul optic din geantă şi îl fixează pe aruncător/pune în poziţie de luptă dispozitivele mecanice de ochire. 91. prinzând cu mâna stângă de mânerul scobit în patul mitralierei şi cu mâna dreaptă de mânerul pistol. scoate aruncătorul de la spate şi învelitorile de la culată şi gura ţevii.fig.DREPŢI!". aducând piciorul drept lângă cel stâng şi ia poziţia drepţi cu arma în cumpănire. nr. luând cu mâna dreaptă mitraliera de mânerul rabatabil. după luarea poziţiei pentru luptă în picioare. 91 (8) Pentru revenirea în poziţia drepţi. iar cu mâna dreaptă. 92. la comanda "Soldat . în faţa înălţătorului. . cu ţeava orientată pe direcţia de tragere. (4) Trăgătorul cu puşca semiautomată cu lunetă execută aceleaşi mişcări ca trăgătorul cu pistolul mitralieră/puşca automată cu precizarea că. se sprijină cu pieptul pe partea din faţă a locaşului de tragere şi fixează ambele coate pe sol.DREPŢI!". apleacă corpul înainte şi aşază mitraliera cu crăcanul şi colţul patului pe sol. la comanda "Soldat . în loc de mânerul ulucului ţevii . ţinând cu mâna stângă arma de uluc şi apărătoarea mâinii.DREPŢI!".fig. 90 (6) Pentru revenirea în poziţia drepţi.

militarul ia poziţia pentru luptă la comanda "Soldat.FOC!" sau din propria iniţiativă a militarului. pe deasupra capului. cu grenade . închide tocul şi ia poziţia drepţi. militarul va fi deprins să ia poziţia de aruncare în teren descoperit. ţinându-l de mâner. aceasta fiind procedeul cel mai des întrebuinţat.fig. pentru luptă CULCAT/ÎN GENUNCHI/ÎN PICIOARE!". La această comandă. militarul mai face unul sau doi paşi pentru a ajunge în situaţia favorabilă luării poziţiei comandate. Figura nr. cu mâna dreaptă deschide tocul şi scoate pistolul.firehouse. fără a-l alătura de cel stâng. asupra . (3) Aruncarea grenadei. 80 (1) Poziţiile pentru aruncarea grenadelor de mână se iau în funcţie de teren şi de situaţia tactică. . având mâna la înălţimea bărbiei şi degetul arătător în prelungirea gărzii trăgaciului . 93 (11) Pentru revenirea în poziţia drepţi.Regulamentul instructiei de front www. pe direcţia obiectivului. nr. la comanda "Soldat . oricare ar fi poziţia şi felul grenadei întrebuinţate. apoi execută mişcările specifice poziţiei pentru luptă. . la o depărtare egală cu lăţimea umerilor. în arc de cerc. ridică pistolul. (2) Grenada de mână se aruncă întotdeauna cu o traiectorie curbă. 92 Figura 92Lex: Figura nr. 93 Figura 93Lex: Figura nr. b) prin balansarea braţului întins. după o adăpostire sau din gropi de proiectil..DREPŢI!". (12) Din mişcare. 92 (10) Trăgătorul cu pistolul execută mai mult de jumătate de întoarcere la stânga şi duce piciorul drept înainte. se face: a) prin balansarea corpului. repartizând greutatea corpului pe ambele picioare. ofensivă sau defensivă..se indică obiectivul -. din toate poziţiile. 93. militarul introduce pistolul în toc cu mâna dreaptă. din şanţul de tragere. cu ţeava îndreptată spre obiectiv şi înclinată la 45 de grade. de-a lungul corpului sau o duce la spate. c) prin zvâcnirea braţului. în acest scop.ro Figura nr. lasă mâna stângă liberă. SECŢIUNEA a 2-a Poziţiile pentru aruncarea grenadelor ART. (4) În regulament se descriu numai mişcările pentru aruncarea grenadei prin balansarea corpului din toate poziţiile de aruncare. în dreptul ochiului drept. (5) Aruncarea grenadei de mână se execută la comanda "Soldat.

ajutându-se de mâna stângă. apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei. apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei. inelul cu splintul de siguranţă. se ridică pe genunchiul stâng şi îşi ia avânt. Pentru a avea un elan mai . 95 Figura 95Lex: Figura nr. nr. prin răsucire. după care revine cu arma în poziţia pentru luptă . 94 (8) Aruncarea grenadei de mână din poziţia în genunchi se execută de după acoperiri joase. întinde piciorul drept din genunchi apleacă corpul înapoi. scoate cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde. 94.fig. răsucindu-l spre dreapta. (7) Pentru aruncarea grenadei de mână din poziţia culcat. 95 (9) Pentru aruncarea grenadei de mână din poziţia în picioare. nr.Regulamentul instructiei de front www. după care trece arma în mâna stângă. trage mâinile spre piept şi se sprijină cu ele pe sol.fig. ducândo pe deasupra umărului şi apleacă corpul înainte. inelul cu splintul de siguranţă. întinde piciorul drept şi. militarul ia arma şi revine în poziţia de tragere pentru luptă în genunchi . 95. militarul pune arma în dreapta sa. aruncă grenada spre obiectiv. Militarul ia poziţia pentru luptă în genunchi şi pune arma jos sau pe parapet. 94 Figura 94Lex: Figura nr. sprijină mâna dreaptă cu grenada pe genunchiul piciorului stâng şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă. de pe loc. sprijinind cureaua pe antebraţul mâinii stângi. militarul se răsuceşte cu pieptul înainte şi aruncă grenada spre obiectiv. inelul cu splintul de siguranţă. aruncă grenada în obiectiv pe deasupra umărului. sprijină mâna dreaptă cu grenada pe genunchiul piciorului stâng şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă. sprijină mâna dreaptă cu grenada pe coapsa stângă şi scoate cu degetul arătător de la mâna stângă. sprijinindu-se pe genunchiul stâng şi apăsând cu piciorul drept pe sol. descriind un arc de cerc către înapoi şi în jos. După aruncarea grenadei. Figura nr. îşi ia elan cu grenada în mână. îndoaie genunchiul drept. în dreapta sa.firehouse. din locaşuri de tragere pentru poziţia în genunchi. revenind la poziţia iniţială. din gropi de proiectile. aruncarea grenadelor se execută cu sau fără baionetă la armă. se răsuceşte pe partea stângă a corpului şi scoate grenada din sacul de merinde. lăsând corpul să cadă înainte. îşi ia elan. duce piciorul drept înapoi. scoate cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde. răsucindu-se cu pieptul spre obiectiv. militarul face o jumătate de întoarcere la dreapta şi duce piciorul stâng înainte. Figura nr. prinzând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei.ro (6) În funcţie de situaţia concretă. prin răsucire. prin răsucire.

iar după explozia acesteia. mâna cu grenada se duce înainte şi în jos. (11) Pentru aruncarea grenadei de mână din mers. Mişcările pentru aruncare sunt aceleaşi ca şi la aruncarea grenadei de mână ofensive/defensive. întinde picioarele şi. inelul cu splintul de siguranţă.fig. ia cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde/din nişă/de pe bermă. nr. sprijinind mâna dreaptă cu grenada pe bermă. pentru a evita ca mâna să se lovească de taluzul din spate al tranşeei . prin răsucire. aruncă grenada spre obiectiv . folosind viteza căpătată din mers. scoate cu degetul arătător de la mâna stângă.după care.fig. sprijinind cureaua pe antebraţul mâinii stângi. sprijină mâna dreaptă cu grenada pe genunchiul piciorului stâng. pentru scoaterea splintului de siguranţă. militarul lasă greutatea corpului pe piciorul stâng şi duce mâna cu arma către înapoi . 96 (12) Pentru aruncarea grenadei de mână din tranşee. apucă arma cu mâna stângă şi îşi continuă mersul. apoi pune mâna stângă pe marginea dinainte a tranşeei şi duce piciorul drept înapoi cât este posibil. din tranşee sau dinapoia unei adăpostiri. militarul priveşte înapoi. militarul apucă strâns pârghia de siguranţă în podul palmei. braţul cu grenada se duce înapoi.Regulamentul instructiei de front www. înclinând corpul înainte. 97.ro mare în momentul aruncării grenadei. în dreapta sa.odată cu ducerea mâinii înapoi. militarul pune arma pe parapet. odată cu punerea piciorului stâng pe sol. lăsându-se cu greutatea corpului pe el. aruncă grenada spre obiectiv. Figura nr. cu stângul. apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei. la al treilea pas. Elanul cu grenada începe cu trei paşi înainte de aruncarea grenadei: la primul pas. nr. 96 Figura 96Lex: Figura nr. ducând mâna cu grenada în sus şi înapoi . îşi ia elan. prin răsucire. scoate cu degetul arătător de la mâna stângă. cu dreptul. (10) După aruncarea grenadei. apucând-o strâns cu pârghia de siguranţă în podul palmei şi cu degetele peste corpul grenadei. răsucind în acelaşi timp corpul spre dreapta. cu degetele peste mânerul grenadei. militarul mută arma din mâna dreaptă în mâna stângă. 96. se adăposteşte. militarul ia poziţia pentru luptă culcat. Figura nr.firehouse. inelul cu splintul de siguranţă. cu deosebirea că. 97 (13) Aruncarea grenadei de mână antitanc se execută numai din şanţul de tragere. SECŢIUNEA a 3-a Procedee de deplasare pe câmpul de luptă . 97 Figura 97Lex: Figura nr. scoate cu mâna dreaptă grenada din sacul de merinde. la al doilea pas. fără oprire. continuă înaintarea.

succesiv.mitraliera se ţine în poziţia în mână -. pe coate şi genunchi sau pe o parte.ro ART. (5) Pe timpul saltului. modul de deplasare târâş se va indica prin comanda: pe burtă. militarul îşi alege traseul de deplasare şi locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei. 82 (1) Saltul se execută pentru a feri pe militar de focul ochit al inamicului. târâş . apucă cu mâna dreaptă cureaua de purtare de lângă brăţara ţevii şi sprijină arma pe antebraţul mâinii drepte. de depărtarea până la inamic şi de situaţia concretă. după care îşi schimbă locul prin rostogolire/deplasare laterală. la comanda "Soldat. în profil normal sau aplecat. până la/până pe aliniamentul . în fugă. (4) La locul de oprire pentru reglarea respiraţiei sau la ajungerea pe aliniamentul ordonat. (2) La instrucţia de front. pe timpul învăţării procedeelor. de către fiecare militar în parte. foloseşte terenul şi se pregăteşte pentru executarea tragerii. cât poate mai departe.. iar după partea săvârşitoare a comenzii. acesta se execută. (3) După partea prevestitoare a comenzii. din fugă./până pe aliniamentul . ajungând pe aliniamentul ordonat. pe coate şi genunchi sau pe o parte. (4) Pentru deplasarea târâş pe burtă..firehouse.. prin următoarele procedee: pe burtă.. până la . deplasarea se poate executa în pas viu. acesta fiind ales din proprie iniţiativă de către executant.. nu se indică procedeul de deplasare. în medie.ÎNAINTE!". iar după partea săvârşitoare. La exerciţii/aplicaţii tactice. (3) Dacă aliniamentul până la care se execută saltul este la o distanţă mai mare.Regulamentul instructiei de front www. Deplasarea târâş se execută la comanda "Soldat. 81 Pe timpul ducerii acţiunilor de luptă.. poziţia pentru luptă culcat. ART. arma se ţine în mâna dreaptă. lipindu-se de sol. câştigând cât mai mult teren către înainte. trage înainte piciorul drept/stâng şi în acelaşi timp întinde mâna stângă/dreaptă înainte..40 de paşi sau chiar mai puţin. împingându-se cu . în salturi. 83 (1) Militarii execută deplasarea târâş cu scopul de a-şi îndeplini misiunea ferit de observarea şi focul inamicului. fără o nouă comandă. se ridică energic şi execută saltul cu cea mai mare viteză. se sprijină pe palma stângă şi pe vârful piciorului stâng. iar aruncătorul de grenade antitanc portativ în poziţia la spate/în mână. (2) Lungimea saltului poate fi de câteva sute de metri. începe deplasarea târâş prin unul din procedeele menţionate. asigură arma şi o duce pe lângă corp ca la poziţia pentru luptă culcat. Distanţa pe care se execută deplasarea târâş depinde de teren. militarul ia energic poziţia pentru luptă culcat. în funcţie de teren şi de focul inamicului. pe coate şi genunchi sau pe o parte. după 20 . ART. iar locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei pot fi alese. apropiind picioarele cu călcâiele lipite. După partea prevestitoare a comenzii.. în cumpănire . militarul îşi alege traseul pe care se va deplasa şi locurile de oprire pentru reglarea respiraţiei. fără a ridica picioarele. în pas alergător sau în fugă. târâş pe burtă.ÎNAINTE!". militarul trebuie să ia. salt .

fără a schimba poziţia piciorului stâng. Figura nr.Regulamentul instructiei de front www. deplasează corpul înainte. 99 (6) Pentru deplasarea târâş pe o parte. 99 Figura 99Lex: Figura nr. deplasează corpul înainte până la întinderea completă a piciorului drept/stâng şi trage. 98. odată cu întinderea cotului mâinii stângi/drepte înainte. 84 . trage celălalt picior. începe energic mişcarea pe partea stângă a corpului. nr. mişcarea continuă în aceeaşi ordine.fig.fig. după care mişcarea continuă în aceeaşi succesiune . cât mai aproape de corp. 100 CAPITOLUL IV Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe jos SECŢIUNEA 1 Instrucţia de front a grupei/similare 1.fig. 98 (5) Pentru deplasarea târâş pe coate şi genunchi. îndoit din genunchi şi se sprijină pe antebraţul mâinii stângi. după care. 99. iar cu tocul încălţămintei piciorului drept se reazemă pe sol. întinde cealaltă mână şi continuă mersul în aceeaşi ordine. 100. militarul ia poziţia pentru luptă culcat. militarul trage piciorul drept/stâng îndoit sub piept. capul se ridică doar atât cât îi este necesar militarului să poată executa mişcarea şi să observe permanent acţiunile inamicului . 100 Figura 100Lex: Figura nr. Arma se ţine cu ambele mâini. în acelaşi timp.firehouse. în poziţie orizontală. întinzând piciorul drept. sub piept celălalt picior îndoit.ro piciorul îndoit. Figura nr. nr. Formaţiile de adunare ART. prinde cu mâna dreaptă cureaua de purtare de lângă brăţara ţevii şi sprijină arma pe antebraţul mâinii drepte şi coapsa piciorului stâng. cu încărcătorul îndreptat înainte . 98 Figura 98Lex: Figura nr. deplasează corpul înainte. ducând înainte cotul celeilalte mâini. nr. Pe timpul deplasării târâş. trage înainte piciorul stâng. Figura nr.

când este dotată cu transportor blindat. militarii se deplasează în fugă către comandantul grupei..Regulamentul instructiei de front www. comandantul grupei ia poziţia drepţi... în coloană ADUNAREA!". (5) La comanda "ADUNAREA!". energic. în linie . militarii se deplasează în fugă către comandantul grupei sau către militarul numit bază se dispun faţă de acesta în ordinea stabilită prin statul de organizare. 101 -. .se indică locul -. mecanicul conductor şi servantul se dispun ultimii. pe lângă corp şi rămâne în poziţia drepţi.gradul şi numele militarului bază . în formaţie. la distanţe normale. . 87 . Înainte de a da comanda.. Figura nr.!"..ADUNAREA!".firehouse.. grupă. în ordinea funcţiilor pe care le îndeplinesc în cadrul acesteia . după care rămân în poziţia drepţi.ADUNAREA!". Figura nr. 102 ART. 102 Figura 102Lex: Figura nr. (4) Stabilirea militarului bază se face prin comanda ". se aliniază. ART. După partea săvârşitoare a comenzii. se dispun.. prin întoarcerea capului către stânga. în această ordine. Militarul numit bază se deplasează în fugă la locul stabilit. 102. se aliniază la intervale normale şi iau poziţia drepţi. strigă "BAZĂ!". se întoarce cu faţa spre direcţia indicată.. La primirea comenzii. cu faţa în direcţia în care urmează să se constituie formaţia. în coloană . 85 (1) Formaţia de adunare a grupei în linie pe un rând se adoptă la comanda "Grupă. (3) Formaţia de adunare în linie pe un rând se adoptă şi la comanda "Bază . se dispun faţă de acesta potrivit locului fiecăruia dintre ei. Formaţia de adunare în linie pe un rând este formaţia obişnuită de adunare a grupei.gradul şi numele militarului numit -. cu paşi mici şi repezi. ART. după care rămân în poziţia drepţi . 101 Figura 101Lex: Figura nr. nr.ro Formaţiile de adunare ale grupei sunt în linie pe un rând şi în coloană câte unul. ridică mâna stângă cu palma întinsă în prelungirea antebraţului. .gradul şi numele militarului numit -.fig.ADUNAREA!" sau "Bază . apoi lasă mâna. front . Comandantul grupei urmăreşte executarea corectă şi rapidă a mişcărilor. şoferul se dispune ultimul în formaţie. 86 Formaţia de adunare a grupei în coloană câte unul se adoptă la comanda "Grupă. militarii se deplasează în fugă către cel numit bază. .fig. grupă în linie ... în partea stângă a comandantului. stabilit prin statul de organizare. 101 (2) Dacă grupa este dotată cu autovehicul. se aliniază cu paşi mici şi repezi. nr.

militarii se aliniază prin paşi mici şi repezi. până la o nouă comandă. mai întâi.4 cm. în afară de cel din flancul drept. se comandă "Grupă. Militarii mânuiesc armele în poziţia la picior/în cumpănire.V-ALINIAŢI!".V-ALINIAŢI!". 88 (1) Ruperea rândurilor se execută în scopul adunării grupei într-o altă formaţie sau în vederea repausului. (4) La comanda/semnalul "STAI!" se opresc. mai puţin la comanda înainte. părăsind formaţia. rupeţi rândurile . iau poziţia drepţi.ARM'!".Regulamentul instructiei de front www. se întorc cu faţa spre comandant şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior. înapoi/înainte/spre dreapta/stânga. 89 . în vederea repausului. se întorc cu faţa spre comandant şi iau poziţia drepţi. ART. pe timpul cât se deplasează. mişcările sunt aceleaşi. în adâncime . la comanda "Grupă. După partea săvârşitoare a comenzii. militarii se întorc energic în direcţia indicată. astfel încât fiecare să vadă numai militarul din faţa sa.. execută trei paşi. pentru ruperea rândurilor. cu menţiunea că se execută spre stânga. aceştia continuă deplasarea în ritmul ordonat până la comanda/semnalul "STAI!" sau "ATENŢIUNE!". se întorc cu faţa către comandant. toţi militarii. după care. dacă nu s-a transmis altă comandă/semnal. iar cu celălalt ochi pieptul militarului alăturat din partea opusă. întorcând capul spre partea în care s-a ordonat alinierea. După partea săvârşitoare a comenzii.MARŞ!". execută ruperea rândurilor. (3) Dacă se ordonă ruperea rândurilor în fugă.MARŞ!". (4) Când grupa este adunată în formaţia în coloană câte unul. (6) Pentru ruperea rândurilor. militarii execută comanda individual. se comandă "Grupă. ART.firehouse. la comanda "Grupă DREPŢI!".ro (1) Alinierea grupei se execută la comanda "Grupă . militarii ridică arma de pe sol la 3 . (3) Comandantul grupei verifică alinierea şi face corectările necesare.MARŞ!/pas alergător . militarii se opresc. (5) Când militarii au arma la umăr. la picior/în cumpănire . se dă comanda "Grupă înapoi/înainte/spre dreapta/stânga în repaus. vede cu ochiul drept/stâng militarul din dreapta/stânga sa. (2) Alinierea este corectă atunci când fiecare militar. La comanda pentru alinierea spre stânga. menţinând distanţa la o lungime de braţ cu palma întinsă.STAI!" sau până când ajung la locul indicat. până la . după care. (2) Pentru ruperea rândurilor în scopul adunării într-o altă formaţie. la ajungerea pe locul indicat. (5) Când alinierea se execută în poziţia cu arma la picior. fără altă comandă. după care se deplasează în formaţie până când se comandă "Grupă .. rupeţi rândurile . iau poziţia pe loc repaus şi părăsesc formaţia. militarii se întorc energic în direcţia indicată. când nu s-a precizat locul până unde trebuie să se deplaseze militarii pentru ruperea rândurilor.. se opresc. la comandă. întorc scurt capul spre dreapta şi se aliniază cu paşi mici şi repezi. După partea săvârşitoare a comenzii.

puneţi jos . 92 (1) Punerea armelor pe sol se execută la comanda "Grupă.4 cm..militarul face un pas înainte cu piciorul stâng. . iar după partea săvârşitoare. păstrându-se alinierea. ..gradul şi numele -. concomitent cu întoarcerea capului spre cel care urmează. ART. se comandă "Grupă. b) Timpul doi . la dreap . din dreapta câte unul NUMĂRAŢI!"..se indică numărul de paşi -. la . (3) Când nu a fost precizat militarul bază.. mai puţin cel numit bază. La această comandă. .MARŞ!" sau la comanda "Grupă. în ordine crescătoare. (2) Trecerea grupei de la formaţia de adunare în linie pe un rând la formaţia în coloană câte unul şi invers se execută prin întoarcerea grupei la dreapta/stânga. ART. la . având privirea îndreptată spre militarul numit bază. punerea armelor pe sol se execută în doi timpi. cu încărcătorul spre stânga şi cu talpa patului lângă vârful piciorului drept. în ordinea stabilită prin statul de organizare. executând mişcările în aceiaşi timpi ca la punerea pe sol a pistolului mitralieră/puştii automate şi revine în poziţia drepţi. militarii. numărul care le revine.. îl aşază în dreapta armei sale. fără altă comandă.ro (1) Mărirea intervalelor în cadrul formaţiei de adunare în linie pe un rând se execută la comanda "Grupă. micşoraţi intervalele . se desfac crăcanele puştii mitralieră/mitralierei. lasă greutatea corpului pe acesta. militarii aflaţi în poziţia drepţi cu arma la picior ridică arma de pe sol la 3 .GA!". jumătate la dreapta/stânga şi la stânga împrejur. măriţi intervalele .MARŞ!". bază . până ajung la formaţia cu intervale normale. După partea prevestitoare a comenzii. 90 (1) Întoarcerile cu grupa de pe loc se execută la dreapta. . După partea săvârşitoare a comenzii.. (4) Pe timpul măririi/micşorării intervalelor. se execută numărarea la comanda "Grupă.firehouse.revine în poziţia drepţi fără armă. alinierea se execută spre dreapta. 91 Pentru verificarea efectivului grupei şi a locului militarilor în grupă corespunzător funcţiilor acestora. iar după executarea mişcării. .se indică numărul de paşi -.numele -. front . militarii rostesc succesiv. militarii întorc capul spre dreapta sau către militarul numit bază. bază soldatul . Întoarcerile cu grupa se execută energic şi în acelaşi timp de către toţi militarii. se aliniază şi rămân în poziţia drepţi. la stânga. (2) Pentru revenirea la formaţia cu intervale normale. iar după partea săvârşitoare. cu voce tare. aliniată lângă vârful încălţămintei.TA! / stân . revin cu arma pe sol.. fără a se întoarce. După partea prevestitoare a comenzii. fără a se întoarce. pune arma pe sol.ARMELE!". ART. se deplasează cu paşi laterali şi repezi. măriţi intervalele . cu mânerul închizătorului în jos.. astfel: a) Timpul unu . (2) După punerea pe sol a pistolului mitralieră/puştii automate. trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ scoate aruncătorul de la spate.. cu paşi laterali şi repezi. militarii se deplasează.Regulamentul instructiei de front www.MARŞ!"... spre dreapta/stânga. până la realizarea intervalului ordonat. la comanda "Grupă.

MARŞ!/pas alergător . se comandă mânuirea armelor la umăr/la piept sau în cumpănire. pentru ridicarea armelor de pe sol. (4) După luarea armelor de pe sol. grupa se adună înapoia armelor. de la formaţia în coloană cu distanţe normale la formaţia în coloană cu distanţe mărite se execută la comanda "Grupă. înainte pas alergător/fuga .. când militarii au armamentul asupra lor. 93 (1) Ridicarea armelor de pe sol se execută la comanda "Grupă. (3) În continuare. direcţionalul continuă deplasarea în pas normal/pas alergător.ro (3) Dacă militarii au arma la umăr/la piept/la spate. măriţi distanţele ..MARŞ!" sau.STAI!". în doi timpi.MARŞ!". comandantul grupei comandă "Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ. se comandă "Grupă . revine în poziţia drepţi şi duce aruncătorul în poziţia la spate. mai întâi. astfel: a) Timpul unu . Dacă militarii au arma la umăr/pe umăr. La această comandă. (6) Pentru oprire se comandă "Grupă .ARM'!". 2. mai întâi.ARM'!". micşorând lungimea pasului. prinde cu mâna dreaptă aruncătorul de ţeavă. mărind lungimea pasului.de regulă.MARŞ!". în cumpănire . la picior . Pentru deplasarea grupei. (5) Ieşirea din coloană a militarilor pe timpul deplasării este permisă numai cu aprobarea comandantului grupei. se comandă "Grupă. (3) Deplasarea grupei în pas alergător/în fugă se execută la comanda "Grupă. fără altă comandă. direcţional .ARMELE!".paşi.fig. pe timpul deplasării. La această comandă. pentru începerea deplasării se comandă "Grupă.ARM'!". (7) Trecerea.se indică numărul .militarul face un pas înainte cu piciorul stâng. se numeşte militarul din capul coloanei -. trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ face un pas înainte cu piciorul stâng.firehouse. luaţi . nr. pe timpul deplasării în pas alergător se păstrează alinierea şi cadenţa. fiind în măsură să ia pistolul mitralieră/puşca automată de pe sol. MARŞ!".revine în poziţia drepţi cu arma la picior. 94 (1) Formaţia de deplasare a grupei este în coloană câte unul . la spate . înainte . pe măsură ce în faţa .. 102.Regulamentul instructiei de front www. se comandă mai întâi "Grupă. dacă este necesar. lângă inelul de prindere a curelei. ART.. şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior. "Grupă. în acelaşi timp cu toţi militarii din grupă. b) Timpul doi . mai întâi. la . Trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ aşază aruncătorul în poziţia la spate. direcţia . Formaţia de deplasare ART... . La această comandă. la ordin. iar ceilalţi militari continuă deplasarea în acelaşi ritm. lasă greutatea corpului pe acesta şi prinde arma cu mâna dreaptă de ţeavă.LA ARME!". (2) Când militarii sunt în repaus. (4) Toţi militarii încep deplasarea în acelaşi timp cu piciorul stâng. trăgătorii cu puşca mitralieră/mitraliera strâng crăcanele.. (2) După adunarea grupei în coloană câte unul. .

ia poziţia drepţi.4 paşi de acesta. iar ceilalţi militari măresc lungimea pasului până când se realizează distanţele specificate prin comandă.. întâmpină în pas normal pe superior. (11) Deplasarea fără cadenţă se execută la comanda "Grupă. . pas de defilare MARŞ!". se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga. militarul din capul coloanei continuă deplasarea în ritmul ordonat. . O dată cu executarea ultimului timp de mânuire a armei. (3) Dacă superiorul trece prin spatele grupei. nu schimbă poziţia armei. astfel "Grupă. sunt comandantul grupei.firehouse.. în comandă se indică şi direcţia.MARŞ!".. Prezentarea onorului şi a raportului cu grupa ART.ro militarului care urmează după direcţional s-a realizat numărul de paşi indicat prin comandă.GA!".. "Grupă.MARŞ!".paşi. salută prin ducerea mâinii stângi la uluc şi apărătoarea mâinii. acesta continuă deplasarea. comandantul grupei comandă "Grupă . păstrând distanţa constantă. (4) Dacă superiorul se deplasează în direcţia grupei. militarii întorc capul în direcţia indicată. La această comandă.ÎNAINTE! / spre dreap . micşorând lungimea pasului. privind către persoana care primeşte onorul. comandantul grupei întoarce grupa la stânga împrejur..gradul -. pentru ambele cazuri. fără cadenţă . militarii întorc capul în direcţia indicată. (10) Schimbarea direcţiei de deplasare se execută la comanda "Grupă. după care dă comanda pentru prezentarea onorului. grupa a doua execută .MARŞ!". direcţia . a solului mlăştinos. se prezintă din poziţia drepţi. la comanda "Grupă. 95 (1) Onorul cu grupa de pe loc.TA! / spre stân . salută cu mâna la coifură şi dă raportul "Domnule .. o aliniază.DREPŢI!". caporalul .MARŞ!". pentru onor .. ocolire la dreapta/la stânga . pas normal MARŞ!". .se indică numărul . când nu are armă sau are arma la spate. (9) Pasul de defilare cu grupa se execută la comanda "Grupă.MARŞ!/pas alergător .. dacă are arma la piept. dacă are arma la umărul drept. în acelaşi mod procedează şi ceilalţi militari.. Partea săvârşitoare a comenzii. (8) Revenirea de la formaţia în coloană cu distanţele mărite la formaţia în coloană cu distanţe normale se execută la comanda "Grupă la . pentru onor înainte/spre dreapta/stânga prezentaţi . se opreşte la 3 . Dacă are arma în cumpănire/în mână. Dacă este necesar. comandantul grupei comandă prezentarea onorului. Revenirea la pasul normal se execută la comanda "Grupă. fără armă. atunci când terenul nu permite menţinerea cadenţei din cauza gheţii. ocolire la dreapta/la stânga/la stânga împrejur . o mânuieşte la umărul stâng şi execută salutul cu arma în această poziţie. după care se continuă deplasarea în pas normal/pas alergător. După partea săvârşitoare a comenzii. se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol.. (2) Dacă prezintă onorul cu arma.ARM'!". la trecerea peste poduri şi în clădiri. Militarii mânuiesc arma de la picior în prezentare.!"...Regulamentul instructiei de front www. 3. micşoraţi distanţele . nisipos sau cu grohotiş.

iar comandantul grupei îl însoţeşte. Apoi comandantul grupei. "Grupă. Când i se adresează. (10) După ce grupa a trecut la 5 . încetând să salute. la picior . încetând să salute. (8) Dacă superiorul se adresează unui militar din formaţie.6 paşi în faţa formaţiei şi salută cu formula "Bună dimineaţa!/Bună ziua!/Bună seara!". ART. în coloană câte trei şi în careu. succesiv. SECŢIUNEA a 2-a Instrucţia de front a plutonului 1. clar şi toţi odată "SERVIM PATRIA!". 97 (1) Formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri este formaţia obişnuită de adunare a plutonului. întorc scurt capul spre superior. în linie pe un rând.6 paşi de superior. iar după partea săvârşitoare.TA! / spre stân .REPAUS!" şi intră în formaţie.Regulamentul instructiei de front www. precizându-i numai gradul sau funcţia. Mişcările pe care le execută militarii în cadrul grupei.ARM'!" şi "Grupă. militarii întorc capul înainte şi continuă deplasarea în pas normal. Armele se pot mânui şi direct. clar şi toţi odată "Să trăiţi!". la picior. militarul ia poziţia drepţi şi răspunde. militarii răspund la felicitare în doi timpi. 96 Formaţiile de adunare ale plutonului sunt în linie pe trei rânduri. pronunţându-şi gradul şi numele. (7) Când militarii au armamentul asupra lor. Formaţiile de adunare ART. superiorul se deplasează spre centrul formaţiei. se dau. Când grupa se găseşte în mişcare. răspunde "Ordonaţi!". comenzile "Grupă. din prezentare.MARŞ!". pentru onor spre dreap . cu grupele dispuse în linie pe un rând. Comandantul grupei salută.firehouse. comandă "Grupă. la umărul stâng .ro (5) După prezentarea raportului. luând poziţia drepţi. (9) Onorul din mişcare cu grupa se prezintă începând de la 15 . de exemplu "Soldatul Popescu!". una înapoia alteia. execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta. la comanda comandantului grupei "Grupă. lăsând loc pentru trecerea superiorului. în ritmul pasului normal/de defilare. sunt aceleaşi ca la salutul din mişcare cu arma. iar militarii răspund cu voce tare. Primind raportul. pas normal . o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. fără a schimba poziţia armei şi fără a saluta. După partea prevestitoare a comenzii. pe loc .REPAUS!". militarii continuă deplasarea în pas de defilare.GA!". la 1 . pronunţându-i gradul şi numele. comandantul grupei. pe loc . în . deplasându-se în pas normal. (6) Superiorul se opreşte la 5 . pentru prezentarea onorului cu arma. aceştia răspund cu voce tare.2 paşi în stânga şi înapoia acestuia. individual.20 de paşi de superior.ARM'!".ORDONAŢI!". (11) Când superiorul îi felicită pe militarii din grupă. acesta. de exemplu: "Sunt soldatul Popescu . la comanda "Grupă.

La această comandă. apoi lasă mâna pe lângă corp şi rămâne în poziţia drepţi. front . se întoarce cu faţa spre direcţia indicată.Regulamentul instructiei de front www. (5) Dacă după adunare nu urmează să se execute altă mişcare. după regulile şi comenzile arătate pentru grupă. iar grupele se dispun în coloană. plutonul se aliniază.REPAUS!"... ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas în stânga comandantului plutonului. (2) Dacă plutonul este înzestrat cu autovehicul..fig.ADUNAREA!" sau la comanda "Bază . nr. La această comandă. trecerile de la o formaţie la alta şi alte mişcări. . la un pas în stânga ajutorului comandantului de pluton. începând de la dreapta spre stânga .. în linie pe un rând . Ajutorul comandantului de pluton se dispune înapoia comandantului plutonului. iar grupele se adună în linie pe un rând. În această formaţie . 99 Formaţia de adunare a plutonului în coloană câte trei se adoptă la comanda "Pluton. 103 -.fig. la un pas în dreapta comandantului grupei a doua. se indică comandantul grupei întâi -. plutonul se adună la comanda "Pluton în linie . (6) În formaţia de adunare în linie pe trei rânduri. pluton în linie . ridică mâna stângă în sus. pentru inspecţie. 104. potrivit locului fiecăruia dintre ei. la . ART. ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului. sau cu alte ocazii la comanda "Pluton. comandantul plutonului comandă "Pluton.firehouse. când este înzestrat cu transportoare blindate. Figura 104Lex: Figura nr. şoferul se dispune ultimul în formaţie. în ordinea numerică. verificând în final alinierea militarilor. la grupa întâi. Figura nr. ochitorii şi mecanicii conductori se dispun ultimii în formaţie. indiferent de locul militarului numit bază în cadrul formaţiei. nr.. fiecare la grupa în care este încadrat. 104. (4) Când se numeşte un militar bază pentru adunarea plutonului. 103 (3) Comandantul plutonului urmăreşte executarea corectă şi cu mişcări energice a adunării.ro ordinea numerică şi la distanţa de o lungime de braţ cu palma întinsă. acesta se deplasează în fugă la locul stabilit. pe loc .ADUNAREA!". în coloană . 104 ART. 103 Figura 103Lex: Figura nr. acesta se încadrează de către ceilalţi militari. cu palma întinsă în prelungirea antebraţului şi strigă cu voce tare "BAZĂ!". Figura nr.ADUNAREA!". execută întoarcerile. 98 Formaţia de adunare a plutonului în linie pe un rând se adoptă pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie.de regulă. stabilit prin statul de organizare al plutonului.ADUNAREA!".

la raportul/bilanţul plutonului la comanda "Pluton. militarii se aliniază în cadrul grupelor şi rămân în poziţia drepţi . iar grupa a treia se întoarce la stânga. 2. în ordinea numerică de la stânga la dreapta. astfel încât să realizeze careul. Figura nr. La comanda "Pluton. astfel încât să realizeze formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri. ambele grupe se întorc simultan. 101 Formaţiile de deplasare ale plutonului sunt în coloană câte trei şi în coloană câte unul. 102 (1) Formaţia în coloană câte trei este formaţia obişnuită de deplasare a plutonului. ambele grupe se întorc simultan. La ordin. La această comandă. pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie.fig. 105. 100 (1) Formaţia de adunare a plutonului în careu se adoptă din formaţia de adunare a plutonului în linie pe trei rânduri. ajutorul comandantului de pluton şi grupa întâi se întorc la stânga. la un pas înapoia ajutorului comandantului de pluton. 105 ART. plutonul poate adopta şi alte formaţii pentru deplasare. 105.ro intervale. Figura nr. nr.ADUNAREA!". . la un pas înapoia ajutorului comandantului de pluton. apoi militarii se deplasează în pas alergător. (3) Trecerea plutonului de la formaţia de adunare în careu la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri se execută la comanda "Pluton. 106. Formaţiile de deplasare ART.ADUNAREA!". comandanţii grupelor se dispun la 2 paşi înapoia comandantului plutonului.Regulamentul instructiei de front www. se aliniază la intervale şi distanţe normale şi rămân în poziţia drepţi. se întorc cu faţa spre comandant şi rămân în poziţia drepţi. ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului. 106 Figura 106Lex: Figura nr. 106 (2) La comanda "ADUNAREA". apoi militarii se deplasează în pas alergător. se întorc cu faţa spre interiorul acestuia şi rămân în poziţia drepţi . în coloană . în careu . nr. iar grupa a treia se întoarce la dreapta. ART.fig.firehouse. (2) La plutoanele care nu au prevăzută în structura de organizare funcţia de ajutor al comandantului de pluton. iar militarii se dispun în linie de grupe în coloană. Figura 105Lex: Figura nr. în linie .ADUNAREA!". ajutorul comandantului de pluton şi grupa întâi se întorc la dreapta.

trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte unul la formaţia în coloană câte trei se execută la comanda "Pluton.MARŞ/pas alergător ..gradul şi numele militarului numit -. (4) De pe loc. După realizarea formaţiei în coloană câte trei. în ordinea numerică. la trecerea peste punţi.ADUNAREA!". dispunându-se la un pas în faţa comandantului grupei a doua. grupa întâi continuă deplasarea după ajutorul comandantului de pluton. se aliniază la intervale şi distanţe normale şi rămân în poziţia drepţi. în coloană câte unul .firehouse. se dispun faţă de acesta în ordinea prevăzută de statul de organizare. după care plutonul continuă deplasarea în coloană câte trei. înainte .MARŞ!". După partea săvârşitoare a comenzii..ADUNAREA!". după ajutorul comandantului de pluton. la distanţa de doi paşi.. La această comandă. . . în ordinea prevăzută în statul de organizare. trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte trei la formaţia în coloană câte unul se execută la comanda "Pluton. iar celelalte grupe se deplasează în viteza cea mai mare.se indică gradul şi numele militarului -. sau în partea dreaptă/stângă a formaţiei. în coloană câte unul . ART. (4) După adunarea plutonului în coloană. mărind lungimea pasului. concomitent cu încolonarea în ordinea numerică a grupelor. până la nivelul grupei întâi. 103 (1) Formaţia în coloană câte unul se adoptă atunci când plutonul se deplasează pe poteci. pentru începerea deplasării se comandă "Pluton.. menţinând distanţele între militari şi ritmul ordonat. pluton în coloană câte unul ADUNAREA!".MARŞ!". trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte unul la formaţia în coloană câte trei se execută la comanda "Pluton. iar celelalte grupe execută pasul pe loc şi se încolonează în ordinea numerică după grupa întâi. la comanda "Pluton. (5) Pe timpul deplasării. front . iar grupele se dispun una după alta. menţinând distanţele între militari şi ritmul ordonat. un pas lateral cu piciorul drept şi. militarii se dispun în coloană în cadrul grupelor. iar grupele a doua şi a treia micşorează lungimea pasului.MARŞ!". militarii se deplasează în fugă spre militarul numit bază.Regulamentul instructiei de front www. La această comandă.. pluton în coloană . în coloană câte trei . grupa întâi începe deplasarea după ajutorul comandantului de pluton. ajutorul comandantului de pluton execută un pas lateral spre dreapta. (6) Trecerea plutonului de la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri/în linie pe un rând la formaţia în coloană câte trei/în coloană câte unul se execută prin întoarcerea plutonului la dreapta. în coloană câte trei MARŞ!/pas alergător/fuga . în ritmul ordonat. (2) De pe loc. până când acestea ajung la nivelul grupei întâi. se aliniază şi iau poziţia drepţi. prin locuri înguste sau greu accesibile.. locul comandantului plutonului este în faţa plutonului. Pe timpul deplasării în coloană.. în clădiri.. .ro (3) La comanda "Bază . grupa întâi rămâne în poziţia drepţi. trecerea de la formaţia în coloană câte trei la formaţia în coloană câte unul se execută la aceeaşi comandă. comandantul plutonului execută un pas înainte cu piciorul stâng..ADUNAREA!" sau la comanda "Bază . la distanţe normale. prin micşorarea lungimii pasului la grupa întâi şi mărirea lungimii pasului la grupele a doua şi a treia. front . (3) Pe timpul deplasării.

TONUL LA CÂNTEC!". îşi ocupă locul. apoi dă comanda "Pluton. când plutonul este adunat în linie pe trei rânduri şi militarii au armele la umăr/la piept/la spate se dau. în poziţia drepţi. (3) Când plutonul este adunat înapoia armelor. comenzile "Pluton. o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. se întorc în acelaşi timp la stânga împrejur şi rămân în formaţie. La comanda "Pluton . comandantul plutonului execută un pas înainte cu piciorul drept. iar militarii mai execută un pas normal cu piciorul drept şi. comandantul de pluton comandă. (2) Când militarii sunt în repaus. militarul pregătit în acest scop intonează primul vers. plutonul intonează primul vers. plutonul execută un pas normal cu piciorul stâng. puneţi jos . se comandă "Pluton . trăgătorilor cu aruncătoarele de grenade antitanc portative să ridice aruncătoarele şi să le pună în poziţia la spate.Regulamentul instructiei de front www. ART.ARMELE!". la picior . După realizarea formaţiei în linie pe trei rânduri. (7) Trecerea plutonului de la formaţia în coloană câte trei/câte unul la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri/un rând se execută prin întoarcerea plutonului la stânga. (5) La comanda "Pluton. în conformitate cu art. 104 Pentru punerea armelor pe sol. pentru ridicarea armelor de pe sol. luaţi . La comanda "Pluton. trăgătorii cu puşca mitralieră/mitraliera strâng crăcanele. după partea săvârşitoare a comenzii. ART. grupele întâi şi a doua se întorc la stânga împrejur şi. mai întâi. 92. în formaţie . 105 (1) Ridicarea armelor de pe sol se execută la comanda "Pluton luaţi . şi rămân în poziţia drepţi cu arma la picior. începe cântecul. La această comandă.REPETĂ!". o dată cu punerea a doua oară a piciorului stâng pe sol. la un pas în faţa ajutorului comandantului de pluton. unul cu piciorul drept şi. "Grupa întâi 5. aducând piciorul drept lângă cel stâng. la comanda "Pluton . Dacă intonaţia este bună.MARŞ!". ART. continuând deplasarea în pas normal. (8) Schimbarea direcţiei de deplasare a plutonului se execută la comenzile şi după regulile arătate pentru grupă. fără altă comandă.ARM'!". mai întâi. începe cântecul.firehouse.ro aducând piciorul stâng lângă cel drept. partea săvârşitoare a comenzii se dă o dată cu punerea piciorului stâng pe sol. după ce execută 5.ARMELE!". mai întâi. Prezentarea onorului şi a raportului cu plutonul . cu cântec înainte .MARŞ!". la un pas în faţa ajutorului comandantului de pluton. (3) Pe timpul deplasării. îşi ocupă locul. un pas lateral cu piciorul stâng şi.MARŞ!". militarii procedează în acelaşi mod ca la grupă. înainte .ARMELE!" Mişcările pe care le execută militarii la aceste comenzi sunt aceleaşi ca la grupă. (2) Când se pleacă de pe loc. grupa a doua 3 paşi. 3. plutonul se adună înapoia armelor. 106 (1) Pentru deplasarea cu cântec. se dă comanda "Pluton. respectiv 3 paşi. (4) După luarea armelor de pe sol. deplasându-se în pas normal.LA ARME!".

militarii din grupa dispusă la flancul spre care se prezintă onorul nu întorc capul.. front . pentru revista de front. la interval de 2 paşi. unul lângă altul. se opreşte cântecul la comanda "Pluton ÎNCETAREA!". în ordinea lor numerică de la dreapta spre stânga. 108 (1) Formaţiile de adunare ale companiei/similare sunt în linie pe trei rânduri.. (2) Formaţiile în linie pe trei rânduri şi în linie de plutoane în coloană se adoptă. (3) Pe timpul prezentării onorului din mişcare. încadrând plutonul stabilit ca bază potrivit locului fiecăruia. la intervale de un pas. 94. fără armă şi cu armă. nr.. Formaţiile de adunare ART. comandantul plutonului dă comanda din flancul drept al subunităţii/din faţa formaţiei.ro ART... Aceasta se adoptă la comanda "Compania . de regulă. 107. pentru inspecţia de dimineaţă. pe acelaşi aliniament. (2) La prezentarea onorului de pe loc. 110 Formaţia de adunare în linie de plutoane în coloană se adoptă la comanda "Compania .Regulamentul instructiei de front www. în coloană câte trei şi în careu. 107 Figura 107Lex: Figura nr.. la paradele militare şi pentru diferite alte situaţii când se prezintă onorul de pe loc. Figura nr. apoi se prezintă onorul conform precizărilor anterioare. Comandanţii plutoanelor se dispun în dreapta subunităţilor. 107 ART. Comandantul plutonului se ..ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în linie pe trei rânduri.ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în coloană câte trei. la flancul drept al acestora. 107 (1) Onorul cu plutonul de pe loc şi din mişcare. iar ajutorii acestora se dispun la un pas înapoia lor . precum şi prezentarea raportului se execută la aceleaşi comenzi ca la grupă. SECŢIUNEA a 3-a Instrucţia de front a companiei/similare 1.fig. prevăzut prin statul de organizare. prevăzute la art.. în ordinea lor numerică. pentru apel. 109 Formaţia de adunare în linie pe trei rânduri este formaţia obişnuită de adunare a companiei.. în linie .firehouse. ART. iar comandanţii grupelor se găsesc în formaţie. la un pas de comandanţii grupelor întâi... în linie de plutoane în coloană. bază plutonul . Ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas în dreapta comandantului grupei întâi. (4) Dacă plutonul se deplasează cu cântec. în linie de plutoane în coloană .

109 ART. grupele se dispun după aceştia în ordinea numerică. iar ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului ....ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor în coloană câte unul.ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor. 110 Figura 110Lex: Figura nr. Figura nr. unul după altul. 108 Figura 108Lex: Figura nr.. în ordinea numerică..ADUNAREA!" şi constă în dispunerea plutoanelor. se execută după aceleaşi reguli şi comenzi arătate pentru pluton şi pentru grupă. Bază plutonul ..ro dispune în dreapta subunităţii. Figura nr... iar între militari se menţin distanţe normale. 112 Adunarea companiei în coloană câte unul se execută la comanda "Compania . 113 Formaţia de adunare în careu se adoptă la comanda "Compania . trecerea de la o formaţie la alta şi alte mişcări ale companiei...firehouse. front . 108. în ordinea numerică. 111 Formaţia de adunare în coloană câte trei se adoptă la comanda "Compania .. în formaţiile de adunare. nr. nr. 108 ART. Comandantul plutonului se dispune în dreapta subunităţii. 110 ART. în coloană . în coloană câte unul . Formaţiile de deplasare .fig. 109 Figura 109Lex: Figura nr. pe trei laturi ale unui pătrat. în faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane... Figura nr. la distanţă de 3 paşi.. 109. iar ajutorul comandantului de pluton se dispune la un pas înapoia comandantului plutonului .. la un pas de comandantul grupei a treia. Comandanţii plutoanelor ocupă locul în formaţie. în careu .. ART. 110). pe cea de-a patra latură fiind dispus comandantul companiei (fig.. bază plutonul .. bază .Regulamentul instructiei de front www. la un pas de comandantul grupei a treia.. nr. întoarcerile. 2.fig... în ordinea numerică. 114 Alinierea.

înainte . distanţele regulamentare între comandanţi şi subunităţile din faţa/înapoia lor se realizează din mişcare. după mine/direcţia . se dă comanda "Companie. celelalte plutoane execută pasul pe loc. plutoanele încep deplasarea în ordinea numerică.fig. comandanţii plutoanelor se dispun la 2 paşi în faţa plutoanelor şi ajutorii comandanţilor de plutoane se dispun la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor. distanţa între comandantul primului pluton şi comandantul companiei este de 3 paşi.fig. După executarea întoarcerii. menţinând cadenţa şi încep deplasarea la comanda comandanţilor lor. păstrând distanţele regulamentare. (4) Trecerea companiei de la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri la formaţia de deplasare în coloană câte trei se execută prin întoarcerea companiei la dreapta. distanţele între subunităţi şi comandanţii acestora sunt aceleaşi ca pe timpul deplasării . la un pas în faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane. distanţele între comandanţi şi subunităţile din faţa/înapoia acestora se realizează din mişcare. fără a se schimba cadenţa.. în clădiri. 109 -. se execută la comanda "Compania . comandanţii plutoanelor se deplasează la 2 paşi în faţa plutoanelor.. nr. 111. de pe loc. (6) Trecerea companiei de la formaţia de adunare în linie de plutoane în coloană la formaţia de deplasare în coloană câte trei. comandanţii plutoanelor se deplasează pe rândul întâi.MARŞ!". între comandantul companiei şi subunitatea din faţa sa distanţa este de 5 paşi.firehouse.MARŞ!".ro ART. 111. distanţa între comandantul plutonului şi plutonul din faţa sa este de 3 paşi.. nr. După partea prevestitoare a comenzii. . prin micşorarea/mărirea pasului. primul pluton începe deplasarea. iar între ajutorul comandantului de pluton şi plutonul dinapoia sa. prin micşorarea/mărirea pasului. iar când compania începe deplasarea.pe poteci.. întregul efectiv începe deplasarea în acelaşi timp. între comandantul plutonului şi ajutorul comandantului de pluton distanţa este de un pas. (2) Pentru începerea deplasării. (9) Când se realizează dispozitivul pentru defilare. după partea prevestitoare a comenzii. (5) Trecerea companiei de la formaţia de deplasare în coloană câte trei la formaţia de adunare în linie pe trei rânduri se execută prin întoarcerea companiei la stânga. comandanţii plutoanelor se deplasează la un pas în faţa ajutorilor comandanţilor de plutoane. prin locuri înguste. înainte . în dreptul grupei a doua şi ajutorii comandanţilor de plutoane se dispun la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor. distanţa este de un pas ..Regulamentul instructiei de front www. 115 (1) Formaţiile de deplasare pe jos ale companiei sunt în coloană câte trei şi în coloană câte unul . Dacă nu se precizează prin comandă. După executarea întoarcerii. nr. iar după partea săvârşitoare "MARŞ!". comandantul companiei se dispune la 5 paşi în faţa formaţiei. fără a se schimba cadenţa.fig.. (3) Pe timpul deplasării companiei în coloana unităţii militare. (7) Când compania începe deplasarea din formaţia de adunare în coloană . iar după partea săvârşitoare. (8) Trecerea companiei de la formaţia de deplasare în coloană câte trei la formaţia de deplasare în coloană câte unul şi invers se execută pe plutoane.

aflaţi în formaţie. la comanda "Companie. iar după partea săvârşitoare a comenzii. Prezentarea onorului şi a raportului cu compania/similare ART. 111 3.25 de paşi de formaţie. 116 (1) Onorul de pe loc cu compania/similare se prezintă din poziţia drepţi. la picior . comenzile "Companie.ro Figura nr.. Dacă militarii au avut armele în prezentare..gradul -. pentru onor înainte/spre dreapta/spre stânga.. (4) Superiorul se opreşte la 8 .ARM'!".REPAUS!". compania . După primirea raportului.gradul şi numele -. execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta. . în direcţia din care vine superiorul. clar şi toţi o dată "Să trăiţi!".4 paşi în faţa acestuia. sunt comandantul companiei .GA!" sau. salută şi raportează "Domnule . la 1 .ARM'!". comandantul companiei se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga şi se îndreaptă în pas normal către superior..ARM'!". Formaţiile de adunare ART. lăsând loc pentru trecerea superiorului. atunci când superiorul se apropie la 20 . comandanţii plutoanelor aflaţi în formaţie salută.2 paşi în stânga şi puţin înapoi. (5) Onorul din mişcare cu compania se prezintă după aceleaşi reguli ca la prezentarea onorului cu grupa şi plutonul. comandantul companiei. salută şi se adresează militarilor cu formula "Bună dimineaţa/ziua/seara!". succesiv. superiorul lasă mâna dreaptă pe lângă corp.ÎNAINTE! / spre dreap . salută. (3) După darea comenzii pentru prezentarea onorului.TA! / spre stân . Militarii răspund cu voce tare. "Companie.firehouse. se opreşte la 3 . comandanţii plutoanelor.REPAUS!". militarii mânuiesc arma pentru onor şi întorc capul. pe loc . apoi comandantul companiei comandă "Companie DREPŢI!".. (2) Comandantul companiei dă comenzile din faţa formaţiei. dacă este cazul. se dau. prezentaţi . "Companie. . pe loc REPAUS!" sau "Companie." După darea raportului. execută .. 117 .. Comandantul companiei permite acestuia să treacă şi îl urmează în pas normal.Regulamentul instructiei de front www. la umărul stâng . când militarii se găsesc în formaţie şi au armamentul asupra lor. Pe timpul prezentării onorului din mişcare.. la comanda "Companie. 111 Figura 111Lex: Figura nr.10 paşi în faţa şi la centrul formaţiei. pe loc . încetând să salute. pentru onor . SECŢIUNEA a 4-a Instrucţia de front a batalionului/divizionului/regimentului 1. "Companie..

în linie de plutoane/companii . În figura nr. subunităţile se dispun alăturat. 113 Figura 113Lex: Figura nr. (10) Adunarea unităţii militare se execută la ordinul comandantului acesteia. în ordinea prevăzută prin statul de organizare. Figura nr. 112. nr.ADUNAREA!".ADUNAREA!". 113. în coloană câte trei.firehouse. subunităţile se dispun în linie pe trei rânduri. .statul major. (3) Formaţiile în linie şi în linie de subunităţi în coloană se adoptă pentru revista de front.în coloană . iar între subunităţile de batalion/divizion/regiment. ora.la 2 paşi de statul major. la intervale de 2 paşi şi distanţe de trei paşi. bilanţuri periodice la comanda "Batalion. Comandanţii de subunităţi se dispun la flancul drept al acestora . (6) Între 2 batalioane intervalul este de 5 paşi. după care se dispun: la 4 paşi de garda Drapelului de luptă .baterii . subunităţile se dispun una înapoia alteia. Figura nr.muzica militară. locul. 113 (7) Când unitatea militară se adună în linie de subunităţi în coloană. în coloană ADUNAREA!". la comanda "Batalion. armamentul.Regulamentul instructiei de front www. comunicări de ordine. 112 Figura 112Lex: Figura nr. (8) Când unitatea militară se adună în coloană. (2) Aceleaşi formaţii de adunare se adoptă şi la nivelul marii unităţi militare. fără Drapelul de luptă şi fără muzica militară. dat personal sau transmis prin statul major. modul de dispunere a formaţiei. în coloană şi în careu. (4) Când unitatea militară se adună în linie.fig. în ordin se precizează scopul. parada militară sau alte situaţii în care se prezintă onorul de pe loc. (9) Formaţia în careu se adoptă pentru raport. la interval de 2 paşi între plutoane şi 2 paşi între companii/similare. în careu . se prezintă o variantă de adunare a unui batalion de infanterie în linie de companii în coloană. 112 (5) Locul gărzii Drapelului de luptă al unităţii militare este în flancul drept al unităţii militare la 2 paşi în stânga locţiitorului comandantului. depunerea jurământului militar.ro (1) Formaţiile de adunare ale unităţii militare sunt: în linie. ţinuta. la 4 paşi de muzica militară .şeful de stat major şi la un pas de acesta . la distanţa de 5 paşi între companii/batalioane. în linie de subunităţi în coloană. iar prima subunitate . în ordine numerică. de 2 paşi. la comanda "Batalion. la comanda "Batalion. în linie ADUNAREA!". tehnica şi alte materiale cu care subunităţile trebuie să se prezinte la adunare.

la 2 paşi în faţa plutoanelor. înainte . muzica militară. la comanda comandanţilor de subunităţi. (2) Comandantul unităţii militare se deplasează în capul coloanei. nr. la 5 paşi după garda Drapelului de luptă. iar subunităţile se deplasează în ordinea stabilită prin statul de organizare al unităţii militare. succesiv. iar comandanţii subunităţilor realizează din mişcare distanţele prevăzute între subunităţile din faţa/înapoia lor prin micşorarea/mărirea pasului. garda Drapelului de luptă al unităţii militare se deplasează la 3 paşi după locţiitorul comandantului. şeful de stat major se deplasează la 5 paşi după muzica militară. Figura nr. 117 alin. întreaga formaţie pleacă de pe loc în acelaşi timp. iar între comandanţii plutoanelor/companiilor/similare şi subunităţile pe care le comandă. (3) Deplasarea unităţii militare în coloană câte unul se execută pe subunităţi. în ordinea prevăzută prin statul de organizare sau în cea stabilită de comandant. menţinând cadenţa. frontul şi formaţia în care se adună subunităţile. 3. Formaţiile de deplasare ART. între comandantul batalionului şi subunitatea din faţa sa distanţa este de 10 paşi. la 3 paşi după şeful de stat major. (5) Când unitatea militară este dispusă în linie de plutoane în coloană. locul de adunare. înainte . deplasarea începe la comanda "Batalion. 114 (6) Pentru trecerea unităţii militare de la formaţia de deplasare în coloană câte trei. Prezentarea onorului şi a raportului cu batalionul/divizionul/regimentul . statul major. la dreap . unitatea militară poate adopta şi alte dispozitive pentru deplasare.fig. cu formaţia în coloană câte trei.MARŞ!".TA!". iar locţiitorul comandantului la 3 paşi înapoia acestuia. la formaţia de adunare în linie/în linie de subunităţi în coloană. 118 (1) Formaţia de deplasare a unităţii militare este în coloană câte trei şi se compune din coloanele subunităţilor. (4) Trecerea unităţii militare de la formaţia de adunare în linie la formaţia de deplasare în coloană se execută la comanda "Batalion. La ordin. prima subunitate fiind la 5 paşi după statul major .MARŞ!". comandanţii companiilor se dispun la 5 paşi în faţa plutonului care începe primul deplasarea. subunităţile încep deplasarea. la un pas înapoia comandanţilor plutoanelor. dispuse una după alta. în comandă se indică subunitatea direcţională. 114 Figura 114Lex: Figura nr. (5). iar după partea săvârşitoare "MARŞ!". la comanda "Batalion.firehouse.Regulamentul instructiei de front www. După partea prevestitoare a comenzii. comandanţii plutoanelor. distanţele sunt cele menţionate la art.ro 2. ajutorii comandanţilor de plutoane. După executarea întoarcerii. 114.

comandantul unităţii militare se deplasează în pas normal. dă comanda "Batalion . la umărul stâng .20 de paşi. la o distanţă de 15 . se deplasează în pas normal către superior. comandantul unităţii militare se dispune în faţa şi la centrul formaţiei. pentru onor spre dreap . După răspunsul militarilor la salut.REPAUS!". sau "Batalion.REPAUS!". după care încetează să salute şi revine spre centrul formaţiei. "Batalion.DREPŢI!". (2) La comanda pentru prezentarea onorului. pe loc . (3) După prezentarea raportului. Dacă onorul s-a dat prin prezentarea armei.4 paşi în faţa acestuia. salutând. 120 (1) Pentru desfăşurarea instrucţiei de front. pe loc . iar când superiorul se apropie la 30 . comandantul unităţii militare se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga.40 de paşi de formaţie.DREPŢI!". salută Drapelul de luptă.TA! / spre stân . superiorul se opreşte şi salută cu formula "Bună dimineaţa!/Bună ziua!/Bună seara!". superiorul lasă mâna dreaptă pe lângă corp şi se deplasează direct spre centrul formaţiei pentru a saluta formaţia. fără a mai executa trecerea în revistă. clar şi toţi în acelaşi timp "Să trăiţi!". 119 (1) Pentru prezentarea onorului şi a raportului cu batalionul/divizionul/regimentul. execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta. (5) Din mişcare. pentru onor . Comandantul unităţii militare salută. după primirea raportului. se dau comenzile "Batalion. "Batalion. la picior . prezentaţi ARM'!".TA! / stân GA!". "Batalion. la 1 . militarii răspund cu voce tare. superiorul lasă mâna dreaptă pe lângă corp. pentru onor înainte/spre dreapta/stânga. la 1 .ARM'!". comandanţii subunităţilor salută. în dreapta superiorului.2 paşi în stânga şi înapoia acestuia. se deplasează la flancul drept al formaţiei.firehouse.GA!".ARM'!" . CAPITOLUL V Instrucţia de front a subunităţilor şi unităţilor militare care acţionează pe autovehicule SECŢIUNEA 1 Reguli generale ART.2 paşi înapoia acestuia. salutând.ro ART. se dau comenzile "Batalion .ÎNAINTE! / spre dreap . se opreşte la 3 . lăsând loc pentru trecerea superiorului.funcţie de situaţie. La centrul formaţiei. pe care îl însoţeşte în pas normal. superiorul şi comandantul unităţii militare încetează să salute. se întoarce la dreapta şi trece în revistă întreaga formaţie. şi comandantul dă comanda "Batalion.Regulamentul instructiei de front www. După primirea raportului. comandantul unităţii militare încetează să salute. Pe timpul trecerii în revistă. Când militarii sunt în formaţie cu armamentul asupra lor. subunităţile îşi dispun autovehiculele astfel: . (4) Dacă unitatea militară nu are Drapelul de luptă în formaţie. salută şi prezintă raportul. onorul cu batalionul/divizionul/regimentul se prezintă la comanda "Batalion.

După partea săvârşitoare a comenzii. Primii se îmbarcă comandanţii grupelor. iar între batalioane. se dispun. (4) La comanda/semnalul "Pluton. la autovehicule . (5) Îmbarcarea în autovehicule se execută la comanda/semnalul "Pluton ÎMBARCAŢI!". (3) Comandantul subunităţii/şeful de autovehicul numeşte şeful de platformă.în linie/în coloană de autovehicule. La această comandă. inclusiv conducătorul auto/mecanicul conductor.Regulamentul instructiei de front www. prinde cu mâna . înapoia dispozitivului pentru îmbarcare. militarul care se îmbarcă pune un picior pe scara oblonului. de 10 m. iar intervalele dintre acestea. lângă oblonul din spate. având arma în cumpănire. numiţi de către comandant. între companii. se verifică dacă armele militarilor sunt descărcate. înapoia autovehiculului. respectiv. (6) Supravegherea autovehiculelor din coloană. b) compania/similare . baionetele se scot de la arme/se rabatează. Intervalele între plutoane sunt de 3 m. în poziţia pentru luptă în picioare/în genunchi/culcat.ro a) plutonul .în linie de plutoane. când deplasarea se execută cu armele încărcate. în funcţie de teren. comandantul subunităţii fiind dispus la flancul drept al acesteia. La ordinul comandantului. pentru . pe două şiruri. observatorii şi oblonierii dreapta/stânga dintre militarii care stau pe locurile de la margine. (5) Observarea semnalelor şefului de coloană se face de către comandanţii subunităţilor/şefii autovehiculelor sau de către observatori numiţi special în acest scop. după care se îmbarcă ultimii. militarii. Oblonierii dreapta/stânga şi şeful de platformă se dispun lateral lângă obloane. cu autovehiculele în linie/în coloană. de 3 m. 121 (1) Subunităţile se adună la autovehicule la comanda/semnalul "Pluton. militarii se adună în faţa autovehiculelor. de 5 m.firehouse.ADUNAREA!". din rândul militarilor.în linie de companii/plutoane cu autovehiculele în linie/în coloană şi în careu.ÎMBARCARE!". la trei paşi în faţa autovehiculului. militarii se îmbarcă cu rapiditate în autovehicul. subunitatea se adună în linie. asigurând îmbarcarea subunităţii. la 3 paşi de linia acestora. (2) Conducătorii auto se dispun la un pas în stânga autovehiculelor. Ca şef al autovehiculului/coloanei se numeşte. apoi ceilalţi militari din subunitate. SECŢIUNEA a 2-a Îmbarcarea în autovehicule ART. comandantul subunităţii care se transportă pe autovehicule. în dreptul farului. de regulă. se verifică dacă acestea sunt asigurate. c) unitatea militară . (4) Pentru fiecare autovehicul/coloană se numeşte un şef al autovehiculului/coloanei dintre ofiţerii/subofiţerii/gradaţii cărora li se subordonează întregul personal. (2) Distanţa între autovehicule este de 10 m. cu arma la picior. de regulă. a zăvoarelor existente la caroserie şi a tehnicii remorcate se face de către oblonieri şi/sau observatori. (3) Înainte de îmbarcare.

când nu se ordonă pregătirea pentru tragere. . mai întâi. şeful de autovehicul verifică dacă oblonul a fost închis şi asigurat cu zăvoare. aruncătoarele. conducătorii auto şi mecanicii conductori pornesc motoarele pentru încălzire. apoi iau aruncătoarele şi se îndreaptă spre locul care le-a fost repartizat. se dă comanda/semnalul "La . dinspre partea din faţă a autovehiculului către înapoia acestuia. militarii prind cu mâna de piciorul banchetei/marginea oblonului lateral şi întind celălalt braţ. înainte de plecare. iar cu cealaltă. condiţiile de trafic. trăgătorul cu aruncătorul de grenade antitanc portativ ţine pistolul mitralieră/puşca automată la piept. mitraliera se ţine între genunchi. avându-se în vedere ca observatorii şi oblonierii să se dispună astfel încât să-şi poată îndeplini responsabilităţile. militarilor îmbarcaţi înaintea lor.. (7) În autovehicule. primii se îmbarcă comandanţii de grupe.MOTOARELE!". armele se pot purta în poziţia la piept. cu arma în mână. mâna stângă se ţine pe genunchiul stâng. (8) În unele situaţii. luând din mişcare distanţele stabilite şi comunicate. (3) Pentru schimbarea distanţelor între autovehicule. (se indică numărul) metri între autovehicule. cu încărcătorul orientat spre înainte. (9) După îmbarcare. spre militarul îmbarcat. între picioare.ro dreaptă/stângă de piciorul banchetei/marginea oblonului lateral. Pentru îmbarcare. armamentul se aşază între genunchi. 122 (1) Pentru începerea deplasării se dă comanda "Înainte .firehouse. (2) Pe timpul deplasării. îi ajută pe cei dinapoia lor la îmbarcare. autovehiculele încep deplasarea din dispozitivul de adunare sau trec succesiv de la dispozitivul de adunare la formaţia de deplasare. Militarii îmbarcaţi îi ajută pe militarii care le urmează la îmbarcare. în poziţie verticală. La comanda/semnalul "Porniţi .Regulamentul instructiei de front www. tuturor conducătorilor auto/mecanicilor conductori.MARŞ!". La această comandă. prinzându-se cu o mână de mânerul rabatabil şi cu cealaltă mână de manşon şi tubul de gaze. SECŢIUNEA a 3-a Deplasarea cu autovehiculele ART. conducătorul auto închide oblonul. în poziţie verticală. distanţa între autovehicule este de 25 .50 de m şi se stabileşte de comandantul subunităţii/şeful de coloană în funcţie de viteza de deplasare. (6) Când militarii subunităţii au armamentul asupra lor. cu ajutajul de scurgere a gazelor în jos.MARŞ!". iar aruncătorul de grenade antitanc portativ. la comandă. iar personalul este aşezat pe locuri. măriţi/micşoraţi distanţele . ajutându-l pe cel care îi urmează la îmbarcare. Militarii ocupă locurile pe banchete în ordinea de îmbarcare. se îmbarcă în acelaşi mod ca ceilalţi militari.. ţinându-se cu mâna dreaptă în dreptul apărătoarei mâinii. Trăgătorii cu aruncătoarele de grenade antitanc portative dau. vizibilitate şi stare a vremii. prinzându-i de mâna întinsă şi trăgându-i în autovehicul până ajung în siguranţă. prinde mâna militarului îmbarcat înaintea sa şi urcă în caroserie.

123 (1) Pentru prezentarea onorului de pe loc şi pe timpul deplasării. în dreptul apărătoarei mâinii. ART. (7) Când se trece prin locuri cu gabarit redus . militarii întorc capul spre cel căruia i se prezintă onorul. cu privirea înainte şi picioarele depărtate la lăţimea umerilor. după autovehiculul direcţional. şeful autovehiculului sau primul militar care observă obstacolul îi atenţionează pe ceilalţi militari prin voce/semnalul stabilit. comandantul subunităţii/şeful coloanei precizează mărimea intervalelor după executarea întoarcerii la stânga/dreapta..tuneluri. micşoraţi/măriţi viteza . ţin armele între genunchi. Schimbarea direcţiei de deplasare se face la comenzile/semnalele "ATENŢIUNE!". "La stânga/dreapta . menţinând distanţele stabilite iniţial. (5) Pentru întoarcerea simultană a autovehiculelor la stânga/dreapta.GA!". şi şefii autovehiculelor salută. se dă comanda/semnalul "Opriţi . prinzând arma cu mâna stângă de apărătoarea mâinii şi de uluc. pomi cu crengile joase. sau simultan cu toate autovehiculele/subunităţile. aceştia stau aşezaţi pe banchete fără a îndoi corpul. pe genunchi. comandanţii subunităţilor. iar când celelalte autovehicule ajung în acelaşi loc. Dacă este necesar să se oprească motoarele. La această comandă/semnal.MARŞ!". SECŢIUNEA a 4-a . ..se indică numărul .MOTOARELE!". pasaje de cale ferată electrificată. cu ambele mâini. la comanda/semnalul "Ocolire la dreapta/la stânga . întorc şi continuă deplasarea pe noua direcţie. Autovehiculul din capul coloanei micşorează viteza şi întoarce. conducătorii auto şi mecanicii conductori nu salută.km pe oră. prin ocolire. având mâna dreaptă deasupra. La această comandă/semnal. pun palmele cu degetele întinse.Regulamentul instructiei de front www. poduri. fiecare autovehicul micşorează/măreşte viteza. când militarii nu au armament. ţin capul drept. fire telefonice -. La comanda "Pentru onor spre dreap TA / stân . conducătorii auto/mecanicii conductori opresc pe partea dreaptă a drumului.MARŞ!".ro (4) Întoarcerile pe timpul deplasării se pot executa succesiv. fiecare autovehicul micşorează viteza. se întoarce la stânga/dreapta şi continuă deplasarea pe noua direcţie. (3) Pe timpul deplasării autovehiculelor.firehouse. în poziţie verticală. concomitent cu întoarcerea capului spre superior. dacă militarii au armamentul asupra lor.MARŞ!". ART. (2) Militarii cu arma la piept salută aşezaţi pe banchete. 124 Oprirea autovehiculelor se execută la comanda/semnalul "STAI!". continuând deplasarea pe noua direcţie. păstrând între autovehicule distanţele prevăzute la art. când militarii sunt îmbarcaţi în autovehicule. menţinând distanţele stabilite iniţial faţă de autovehiculul din faţa sa. 122 sau cele stabilite de comandant. (6) Pentru schimbarea vitezei de deplasare se dă comanda/semnalul "La . începând de la pluton în sus.

(3) Debarcarea şi îmbarcarea pe timpul opririlor/staţionărilor este permisă la comanda/semnalul comandantului subunităţii şi se execută numai prin spatele autovehiculului. Când plutonul este îmbarcat pe mai multe autovehicule. la distanţe de 10 m. (2) La această comandă/semnal.. comandantul precizează subunitatea care va debarca. pe aliniamentul . înapoia autovehiculului.. (2) Adunarea plutonului se execută la comanda "Pluton în linie/în coloană ADUNAREA!". de regulă. acestea se dispun în ordinea numerică a grupelor.ro Debarcarea din autovehicule ART.. prin comanda "Grupa a doua DEBARCAŢI!" sau "Plutonul unu . front . (2) Deplasarea începe la comanda "Pluton. succesiv.firehouse.ADUNAREA!". Primul autovehicul se opreşte în locul stabilit de comandantul subunităţii/şeful de coloană. Formaţiile plutonului ART.. când plutonul se deplasează cu mai multe autovehicule. comandantul plutonului se deplasează cu autovehiculul din capul coloanei. numai după ce autovehiculele au fost oprite.MARŞ!". militarii se dispun pe partea dreaptă a autovehiculului. SECŢIUNEA a 5-a Formaţiile subunităţilor şi unităţilor care acţionează pe autovehicule 1. la comanda/semnalul "Pluton DEBARCAŢI!". în linie de autovehicule . conducătorii auto deschid oblonul din spate. la interval de 3 m sau în coloană. prin stânga autovehiculului din faţă şi opresc când ajung pe aliniamentul . cu autovehiculele dispuse unul înapoia altuia. 125 (1) Debarcarea militarilor din autovehicule se execută. primul autovehicul începe deplasarea cu viteză mai mică decât viteza maximă stabilită de comandantul subunităţii/şeful coloanei până când se pune în mişcare întreaga formaţie şi se realizează distanţele ordonate. pe timpul staţionării. pentru adunarea în linie. (3) Trecerea plutonului de la formaţia de deplasare în coloană la formaţia de adunare în linie de autovehicule se execută la comanda "Pluton.. cu autovehiculele dispuse pe acelaşi aliniament. Dacă nu este necesar ca din autovehicule să debarce toate subunităţile. 127 (1) Formaţia de deplasare a plutonului este în coloană. în stânga autovehiculului comandantului plutonului. iar militarii coboară din autovehicul cu armamentul în mână şi se adună în formaţia în coloană. 126 (1) Formaţia de adunare a plutonului este în linie. După partea săvârşitoare a comenzii.Regulamentul instructiei de front www. în ordinea inversă îmbarcării. iar celelalte autovehicule se deplasează. în afara părţii carosabile.. ART. înainte .DEBARCAŢI!".

pe măsura realizării dispozitivului de către subunitatea din faţă. primul autovehicul începe deplasarea cu viteză mai mică decât viteza maximă stabilită de comandantul subunităţii/şeful coloanei până când se pune în mişcare întreaga coloană şi se realizează distanţele ordonate. Adunarea se execută la comanda "Companie.ADUNAREA!". în ordinea numerică sau în ordinea indicată de comandantul companiei/similare.MARŞ!". 129 (1) Formaţia de deplasare a companiei/similare este în coloană . la comenzile comandanţilor plutoanelor "Pluton. Intervalul între două companii/similare dispuse în linie este de 5 m. 130 . când se adună în linie de plutoane în coloană/în coloană. înainte . 94.firehouse. Comandantul subunităţii se deplasează cu autovehiculul din capul coloanei. fiind urmat. După partea săvârşitoare a comenzii. În acest caz. intervalul între autovehicule şi între plutoane este de 3 m. la distanţele stabilite. 3. Când nu se precizează alte intervale între autovehicule.fig. în linie/în coloană. în coloană ADUNAREA!". plutoanele ies din coloana companiei/similare şi se adună în formaţia ordonată. de către celelalte autovehicule. în coloană . Formaţiile companiei/similare ART. 2. ART.ro ordonat sau la comanda "STAI!"/semnalul "STOP!". (2) Când compania/similare se adună în linie/în linie de plutoane în coloană. (4) Trecerea companiei/similare de la formaţia de deplasare în coloană la una din formaţiile de adunare în linie/în linie de plutoane în coloană se execută la comenzile şi după regulile arătate la formaţia de adunare a plutonului. la intervalele şi distanţele menţionate mai sus sau cele stabilite de comandantul subunităţii/şeful de coloană. autovehiculul comandantului companiei/similare sau al comandantului plutonului unu începe deplasarea în direcţia indicată. nr.ADUNAREA!" sau "Companie. acestea sunt de 3 m. în linie de autovehicule . în linie/în linie de plutoane în coloană . (3) La partea săvârşitoare a comenzii. în linie de plutoane în coloană şi în coloană. 128 (1) Formaţiile de adunare ale companiei/similare pe autovehicule sunt: în linie de autovehicule.ADUNAREA!" sau "Pluton. în stânga/înapoia autovehiculului comandantului companiei/similare. (2) Deplasarea companiei/similare începe la comanda "Companie. (3) Pentru trecerea companiei/similare de la formaţia de adunare în linie la formaţia de deplasare în coloană. plutoanele se adună în ordinea numerică. distanţa între autovehicule este de 10 m. Formaţiile batalionului/divizionului/regimentului ART.Regulamentul instructiei de front www.

Când unitatea militară se adună în coloană. se dă comanda/semnalul "Opriţi .ADUNAREA!". La această comandă. direcţional . respectiv 10 m.ADUNAREA!". la o depărtare care să permită transmiterea comenzilor prin voce când aeronava are motoarele pornite. Între două unităţi militare. intervalul este de 10 m. Intervalele şi distanţele între autovehicule şi subunităţi sunt cele prevăzute pentru pluton şi companie/similare. în linie de subunităţi în coloană. capacitatea şi configuraţia locului de dispunere a efectivelor şi autovehiculelor şi se execută la comanda "Batalion. (4) Trecerea batalionului/divizionului/regimentului de la formaţia de deplasare în coloană la una din formaţiile de adunare se execută la comanda "Batalion. în coloană . prin stânga autovehiculului din faţă şi opresc când ajung pe aliniamentul ordonat sau la comanda/semnalul "STAI!". 131 (1) Pentru transportul cu o aeronavă. (3) Trecerea batalionului/divizionului/regimentului de la formaţiile de adunare în linie/în linie de subunităţi în coloană la formaţia în coloană se execută la comanda "Batalion. iar celelalte autovehicule se deplasează. în urma acestuia. La această comandă/semnal.. având asupra lor armamentul şi materialele stabilite pentru îmbarcare. CAPITOLUL VI Particularităţi ale instrucţiei de front SECŢIUNEA 1 Instrucţia de front pentru îmbarcarea în aeronave ART.. front . cu grupa/plutonul/detaşamentul în coloană. militarii se deplasează.Regulamentul instructiei de front www. grupa a doua 3 paşi. autovehiculul comandantului începe deplasarea..STAI!". (2) Formaţia de deplasare a batalionului/divizionului/regimentului pe autovehicule este în coloană. autovehiculele subunităţilor se deplasează în ordinea şi la distanţele stabilite. Comandantul eşalonului militar comandă "Grupa întâi 5 paşi. la comanda "Pluton . în linie/în linie de subunităţi în coloană .MOTOARELE!". în linie/în linie de companii în coloană/în coloană/în careu ADUNAREA!".MARŞ!" . primul autovehicul se opreşte în locul stabilit de comandantul unităţii militare/şeful de coloană. până la platforma de îmbarcare în formaţie. Formaţia de adunare a unităţii militare se stabileşte în funcţie de scopul urmărit... înainte MARŞ!". La această comandă. (5) După realizarea formaţiei.. în coloană şi în careu. înainte . acestea sunt de 3 m. Militarii se opresc înapoia aeronavei sau lateral. Deplasarea batalionului/divizionului/regimentului începe la comanda/semnalul "Batalion. subunităţile se încolonează în ordinea prevăzută prin statul de organizare sau în cea indicată de comandant prin ordinul de deplasare.firehouse. succesiv. subunităţile se dispun în ordinea stabilită prin statul de organizare sau în cea precizată de comandant/şeful coloanei.ro (1) Formaţiile de adunare ale batalionului/divizionului/regimentului pe autovehicule sunt în linie. Când nu se precizează alte intervale şi distanţe între autovehicule.

ţinând armele între picioare. (4) După aterizarea aeronavei. având armele în cumpănire. fără baionetă. (2) După executarea instructajului de către comandantul aeronavei sau de către tehnicul de bord privind modul de comportare în aeronavă pe timpul zborului. se ridică de pe scaune/banchete. La comanda "Pluton DEBARCAŢI!". se păstrează în portîncărcătoare.ÎMBARCAŢI!". în formaţia stabilită de comandantul aeronavei sau tehnicul de bord. pregătirea pentru . ridică echipamentul şi materialele personale şi se întorc cu faţa spre trapa/uşa pe care s-au îmbarcat. (3) Din momentul îmbarcării în aeronavă şi până la debarcare.firehouse. . dă comanda "Pluton. puneţi jos . în partea dreaptă a raniţelor. pregătirea pentru . pe locul precizat de comandantul eşalonului. (6) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de la aeroport sunt aceleaşi ca şi cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare. având voie să părăsească locurile numai cu aprobarea personalului de bord. militarii aşază raniţele şi celelalte materiale la un pas în faţa lor. ridicaţi . regulile de securitate şi sănătate în muncă şi protecţiei mediului. apoi dă comenzile pentru deplasarea subunităţii de pe aeroport. cu aprobarea comandantului aeronavei. Comandantul eşalonului militar verifică efectivul şi materialele subunităţii debarcate. Pe timpul transportului în aeronave. (7) Înainte de executarea îmbarcării în aeronavă.MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". aliniate. cu toate materialele asupra lor. militarii se deplasează în coloană câte unul şi debarcă în ordinea inversă îmbarcării. militarii se încolonează la trapa/scara aeronavei. cu ţeava în sus. iar armamentul pe sol. începând cu comandantul eşalonului militar de transport. militarii din celelalte categorii de forţe ale armatei vor studia caracteristicile gradelor militare din forţele aeriene. militarii desfac centurile de siguranţă. militarii încep îmbarcarea. urgenţa salvării personalului şi materialelor. comandantul eşalonului militar dă comanda "Pluton. în vederea acordării semnelor regulamentare de respect. în containere care se fixează cu chingi pe platforma portcontainer/în cală.Regulamentul instructiei de front www.ro apoi. militarii se îndepărtează de aeronavă în coloană câte unul şi se dispun cu formaţia în linie. Aruncătoarele de grenade antitanc portative. aşază şi fixează materialele cu chingi. la comanda comandantului eşalonului militar "Pluton. Comandantul eşalonului militar se îmbarcă ultimul. în ambalajele proprii. măsurile de evacuare în caz de necesitate. cu sau fără muniţie. (5) După debarcare. La această comandă. astfel încât primul militar îmbarcat să debarce ultimul. după alinierea subunităţii.DEBARCARE!". militarii execută ordinele comandantului aeronavei. militarii ridică materialele şi armamentul individual.MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". La comanda "Pluton . La comanda comandantului eşalonului militar "Pluton. mitralierele şi muniţia se transportă separat sau cu aceeaşi aeronavă.ÎMBARCARE!". Accesul spre trapa/scara de îmbarcare se execută din spatele aeronavei către faţa acesteia sau din lateral. încărcătoarele armelor. iau armamentul individual în mâna dreaptă. La această comandă. ocupă locurile precizate şi acroşează centurile de siguranţă.

Militarii se opresc pentru instructaj la comanda "Pluton . se vor efectua. astfel încât primul militar îmbarcat să debarce ultimul. (2) După executarea instructajului de către comandantul navei/ofiţerul secund. militarii încep îmbarcarea pe navă. comandantul eşalonului militar dă comanda "Pluton. La comanda "Pluton . la comanda comandantului eşalonului militar "Pluton. urgenţa salvării personalului şi materialelor. Comandantul eşalonului militar comandă "Grupa întâi 5 paşi.MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". După îmbarcarea la bordul navei. regulile de securitate şi sănătate a muncii şi mediului la comanda comandantului eşalonului militar "Pluton.ÎMBARCARE!". (5) Când debarcarea urmează să se execute în locuri neamenajate. fără acostare la mal. având armele în cumpănire. pregătirea pentru . militarii se deplasează în coloană câte unul şi debarcă în ordinea inversă îmbarcării. cu grupa/plutonul/compania în coloană. . după alinierea subunităţii. grupa a doua 3 paşi înainte . dă comanda "Pluton. cu aprobarea comandantului navei. fără schelă/scară înainte de îmbarcarea pe navă.MARŞ!" apoi. personalul va participa la antrenamentele de abandon al navei organizate şi conduse de comandantul secund/ofiţerul secund al navei. pregătirea pentru . ridică echipamentul şi materialele personale şi ies pe puntea pe care s-au îmbarcat. militarii se deplasează. se deplasează pe traseele stabilite şi ocupă locurile/compartimentele repartizate.MATERIALELE ŞI ARMAMENTUL!". obligatoriu.Regulamentul instructiei de front www. începând cu comandantul eşalonului de transport militar. militarii execută ordinele comandantului navei/ofiţerului secund. Accesul la bord se execută numai cu aprobarea comandantului navei.DEBARCARE!". militarii ridică materialele şi armamentul individual. La comanda "Pluton . care să permită transmiterea comenzilor prin voce când nava are motoarele pornite. modul de ocupare şi utilizare a mijloacelor de salvare colectivă. aliniate. 132 (1) Pentru transportul cu o navă. La această comandă.DEBARCAŢI!". militarii iau armamentul individual în cumpănire. având asupra lor armamentul şi materialele stabilite pentru îmbarcare. La această comandă. ridicaţi . iar armamentul pe sol. La această comandă.STAI!" la o depărtare. privind modul de comportare pe navă pe timpul transportului.firehouse. militarii se încolonează cu toate materialele la schela/scara navei. având voie să staţioneze şi să se deplaseze numai cu aprobarea personalului din serviciul de zi/cart pe navă. depozitând materialele şi armamentul. faţă de navă. în formaţie. antrenamente de debarcare la specificul navei cu care se realizează transportul. (4) După acostare. puneţi jos . fără baionetă.ro SECŢIUNEA a 2-a Instrucţia de front pentru îmbarcarea pe nave ART. militarii aşază raniţele şi celelalte materiale la un pas în faţa lor. măsurile de evacuare în caz de necesitate. până la cheul/locul de acostare.ÎMBARCAŢI!". în coloană câte unul. prin grija comandantului eşalonului militar. (3) Din momentul îmbarcării pe navă şi până la debarcare. în partea dreaptă a raniţelor. Comandantul eşalonului militar se îmbarcă ultimul.

32 de locuri. pregătirea pentru ÎMBARCARE!". (2) Personalul eşaloanelor militare se transportă în vagoane acoperite. 133 (1) Întreaga activitate de îmbarcare/debarcare a eşalonului militar se execută la ordinul şi sub conducerea directă a comandantului eşalonului militar. (7) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de pe cheul de îmbarcare/debarcare sunt aceleaşi ca cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare. Şefii de vagoane şi comandanţii subunităţilor urmăresc ca baionetele să fie scoase/rabatate. subunităţile/grupele de îmbarcare se pregătesc pentru îmbarcare. 80 de locuri.TEHNICA ŞI MATERIALELE!". b) în vagon acoperit pe patru osii. Comandantul eşalonului militar verifică efectivul şi materialele subunităţii debarcate. militarii se îndepărtează de navă în coloană câte unul. mantalele şi celelalte materiale aflate asupra lor. (4) Grupele special destinate pentru îmbarcarea materialelor şi tehnicii depun armele. comandantul eşalonului militar execută instructajul militarilor privind modul de comportare în vagoane pe timpul transportului.Regulamentul instructiei de front www. Înainte de îmbarcare. 48 de locuri. iar armele descărcate şi asigurate. iar pe locul precizat.ro (6) După debarcare. se dispun în formaţia în linie. apoi dă comenzile pentru deplasarea subunităţii de pe cheul/locul de debarcare. La această comandă. urgenţa salvării personalului şi materialelor. 54 de locuri. măsurile de evacuare în caz de necesitate. (3) Pregătirea pentru îmbarcarea în vagoane a materialelor şi tehnicii se face la comanda comandantului eşalonului militar "Grupele de îmbarcare. c) în vagon călători clasa I. La comanda "Pregătirea pentru ÎMBARCARE!". iar la comanda . raniţele. SECŢIUNEA a 3-a Instrucţia de front pentru îmbarcarea şi debarcarea subunităţilor şi unităţilor militare care se transportă pe calea ferată ART. astfel: a) în vagon acoperit pe două osii. amenajate sau în vagoane de călători. Comanda se repetă de comandanţii subunităţilor. d) în vagon călători clasa a II-a.firehouse. (5) La comanda/semnalul "Grupele de îmbarcare. îmbarcaţi . în locul stabilit de şeful grupei de îmbarcare. acestea încep îmbarcarea tehnicii şi materialelor. regulile de securitate şi sănătate a muncii şi mediului. militarii din celelalte categorii de forţe ale armatei vor studia caracteristicile gradelor militare din forţele navale. (8) Înainte de executarea îmbarcării pe o navă. în vederea acordării semnelor regulamentare de respect. (6) Îmbarcarea personalului eşalonului militar în vagoane se face după îmbarcarea materialelor şi a tehnicii. care sunt trase la rampă. militarii ridică materialele şi armamentul individual. apoi se deplasează în dreptul vagoanelor descoperite.

(12) Comandantul eşalonului militar înştiinţează întregul personal al eşalonului militar despre ora plecării trenului şi ora de la care coborârea din vagoane a militarilor este interzisă. la ordin. primul militar. (7) Personalul se dispune în vagoane conform precizărilor şefilor de vagoane. încep îmbarcarea. astfel: a) la îmbarcarea cu ajutorul podeţului din scânduri. La apropierea trenului de staţia de debarcare. iar plantonul se dispune în dreapta. După urcare. câte un soldat pentru ajutarea celor care intră în vagon.firehouse. (11) Mitralierele. cu care se sprijină pe podeaua vagonului. subunităţile se deplasează spre vagoanele care le-au fost repartizate. b) plantoanele pe vagoane execută recunoaşterea vagoanelor. după ce le aşază lângă uşă. aruncătoarele de grenade antitanc portative şi aruncătoarele de mine se aşază în mijlocul vagonului acoperit. se urcă în vagon. (10) Îmbarcarea militarilor în vagoane acoperite se poate face şi cu ajutorul scării vagoanelor. podeţul se presară cu nisip. ajutaţi de planton şi de primul militar urcat. 134 (1) Debarcarea militarilor din vagoane se face la ordinul comandantului eşalonului militar. fără mijloace ajutătoare. Deosebirea constă în faptul că rampele şi cheurile dau posibilitatea ca îmbarcarea şi debarcarea să se efectueze la nivelul podinei vagonului. urcă în vagon şi. se face astfel: a) şefii de vagoane se dispun la flancul drept al subunităţilor şi numesc plantoanele pe vagoane. la 5 m de uşa vagonului respectiv şi.LA VAGOANE!". revine în stânga uşii.ro "Companie . după ce îşi depune armamentul.ÎMBARCAŢI!". îşi depun armele şi raniţele lângă ei. ajutându-l să urce. Ultimul se îmbarcă şeful vagonului. acesta se fixează cu doi ţăruşi/pene. Pe timp de iarnă. podeţelor de acces sau al rampelor/cheurilor. iar de fiecare parte a acestuia se aşază. plantonul ia loc la uşa vagonului. militarul care urcă în vagon dă arma şi raniţa celui din vagon care. îşi ia arma şi raniţa în mână şi se deplasează la locul care i-a fost repartizat. următorii doi militari se opresc lângă vagon în stânga şi în dreapta uşii. în plus. urmând să ajute pe ceilalţi militari la urcare. la interval de 2 paşi unul de altul. Pentru a evita deplasarea podeţului. pe sol. După ce s-au îmbarcat toţi militarii. se sprijină cu gamba piciorului drept/stâng în palmele militarului de lângă vagon. iar pistoalele mitralieră/puştile automate/puştile mitralieră/puştile semiautomate cu lunetă/mitralierele se păstrează asupra militarilor. ART. şefii de vagoane dau comanda . ajutându-se şi de genunchiul celuilalt picior. b) la îmbarcarea personalului la rampe şi cheuri se aplică aceleaşi reguli ca şi la îmbarcarea fără mijloace ajutătoare. iar militarii se urcă în vagon unul câte unul. verifică starea de fixaţie şi deschid uşile din partea unde se face îmbarcarea. (9) La comanda "Pluton . îl prinde de mâna dreaptă/stângă. ajutat de planton. Militarul care urmează să se urce. (8) Îmbarcarea personalului în vagoanele acoperite. raniţa şi mantaua la locul indicat de şeful de vagon. se încolonează pe peron. urcă şi cei de lângă vagon.Regulamentul instructiei de front www.

DEBARCAŢI!". le aşază alături. se deplasează la subunitatea din care face parte. pe sol şi se dispun la stânga şi la dreapta uşii. (3) Revista de front se execută cu toate efectivele. armamentul şi tehnica din înzestrare prezente în cazarmă.ro "PREGĂTIREA PENTRU DEBARCARE!". 135 (1) Revista de front este activitatea care se execută în scopul verificării nivelului de pregătire a subunităţii/unităţii/marii unităţi militare la instrucţia de front. după care. ART. stării de întreţinere a echipamentului. la comanda "Pluton . comandanţii subunităţilor verifică efectivul şi materialele pe care le au în primire. fără a părăsi locurile. (4) Plantonul verifică dacă au fost debarcate toate materialele. armamentului. Aceştia îşi primesc armele şi raniţele din vagoane. însuşirii de către militari a prevederilor prezentului regulament. unităţilor şi marilor unităţi militare care acţionează pe jos ART.Regulamentul instructiei de front www. pentru a-i ajuta pe ceilalţi militari să debarce. se numesc doi militari care coboară din vagon. îşi iau armamentul şi se pregătesc pentru debarcare. tehnicii şi autovehiculelor din dotare. Militarii rămaşi în vagon se îndreaptă în coloană câte unul spre stânga/dreapta uşii şi coboară. (3) Grupele special destinate trec la debarcarea tehnicii şi a materialelor eşalonului militar. starea de curăţenie a vagonului. după care ordonă începerea deplasării. la ordinul şefului de vagon. Acesta se trimite la subunitatea/unitatea/marea unitate militară care execută revista de front. (5) Subunităţile debarcate se adună în formaţia în linie pe locul stabilit de comandantul eşalonului militar. unităţilor şi marilor unităţi militare SECŢIUNEA 1 Revista de front a subunităţilor. (2) În staţia de debarcare. Debarcarea din vagoane se face începând cu militarii din primele bănci din stânga şi din dreapta uşii/primele compartimente. (6) Comenzile şi mişcările pentru deplasarea eşalonului militar la/de la gară sunt aceleaşi ca cele prevăzute la instrucţia de front a subunităţilor/unităţilor militare. (2) Revista de front este condusă de către comandanţii nemijlociţi şi direcţi ai subunităţilor/unităţilor/marilor unităţi militare sau de către şefii comisiilor de inspecţie. CAPITOLUL VII Revista de front a subunităţilor. militarii se echipează. 136 (1) Persoanele care conduc revista de front fac cunoscut comandanţilor subunităţilor/unităţilor/marilor unităţi militare Planul executării revistei de front. ajutaţi de militarii de lângă vagon. care le iau armele şi raniţele. astfel încât să ajungă la destinaţie cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de ziua în care se .firehouse. fără armament şi raniţe. La această comandă.

137 Pentru revista de front. (2) După darea raportului. persoana care conduce revista de front lasă mâna dreaptă în jos şi se îndreaptă spre flancul drept al formaţiei. comandantul companiei/similare. comandantul companiei/similare comandă "Companie . în faţa liniei pentru dispunerea subunităţilor. la 1 . compania . nr.. "Pentru onor înainte/spre dreapta/stânga prezentaţi . militarii întorc capul către persoana care conduce revista de front.fig. locul. se întoarce la dreapta şi apoi trece în revistă subunitatea..gradul şi numele -". ţinuta.ARM'!". salutând.2 paşi în stânga şi înapoia sa.40 de paşi. .DREPŢI!". . este adunată pentru revista de front!".. Revista de front a companiei/similare ART. comandantul companiei/similare se dispune la 7 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei.ARM'!". modul de desfăşurare a raportului de informare. 5. încetând să salute.ro va desfăşura activitatea şi cuprinde: data. aflaţi în formaţie. după care trece la executarea ordinelor primite.10 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei.4 paşi în faţa acesteia. în pas normal. 1.firehouse. se opreşte la 3 .. la 3.ARM'!". acesta se prezintă cu formula "Sunt comandantul companiei .15 m. lăsând loc pentru trecerea superiorului. apoi comandantul companiei/similare comandă "Companie la umărul stâng .ARM'!". salută cu formula "Bună dimineaţa/Bună ziua!". (2) Locul pe care se execută revista de front se organizează astfel: o linie pentru dispunerea subunităţilor şi una înapoia acesteia. gradul -. la 10 . salută şi raportează "Domnule . După partea săvârşitoare a comenzii.Regulamentul instructiei de front www. 138 (1) Când persoana care conduce revista de front se apropie la 30 . tehnica şi armamentul care se scot. 9 şi 15 paşi. se opreşte. durata. la picior . se trasează patru linii pentru ieşirea militarilor la raportul de informare. pentru dispunerea armamentului şi tehnicii. (3) Primind raportul. "Companie. comandanţii plutoanelor. revine la 8 . după ce a trecut în revistă întreaga subunitate. "Companie. se opreşte. În cazul în care comandantul companiei/similare nu este cunoscut de către persoana care conduce revista de front. încetează să salute. comandantul companiei/similare se întoarce la stânga împrejur/dreapta/stânga şi se îndreaptă în pas normal către persoana care conduce revista de front. întreaga tematică de verificare a gradului de pregătire a subunităţii/unităţii/marii unităţi militare la instrucţia de front. o dată cu ultimul timp al prezentării armei pentru onor. ziua şi ora la care se execută revista de front. pe loc .. Apoi. însoţit de comandantul companiei/similare. (3) Revista de front se încheie cu defilarea subunităţii/unităţii/marii unităţi militare. execută un pas lateral cu piciorul drept/stâng şi se întoarce la stânga/dreapta. la umărul stâng . 107. Militarii răspund clar şi toţi odată "Să trăiţi!". compania/similare se dispune în formaţia de adunare în linie pe trei rânduri . "Companie. ART.. salută.REPAUS!". pe loc REPAUS!" sau "Companie.

cu faţa către formaţie. la 1 . se întoarce la stânga împrejur şi începe defilarea în cadenţa subunităţii. Însoţitorii se dispun în linie pe un rând/pe două rânduri. în acelaşi timp. iar mitralierele. maiştrii militari şi subofiţerii . La comanda comandantului companiei/similare "Companie. militarii care au ceva de raportat ies la distanţele stabilite: ofiţerii . gradul de pregătire individuală şi cu subunitatea la instrucţia de front.DREPŢI!". înainte . După ce au fost prezentaţi în faţa subunităţii. se dispun în linie. întorc. cu onorul spre dreapta. 96 -. în mod confidenţial. comandantul companiei/similare comandă "Companie . după executarea revistei de front. documentele militare personale. pe loc . "Pentru raportul de informare. pe timpul defilării. După partea săvârşitoare a comenzii. companie înainte . magaziilor/remizelor subunităţii. salută şi. 140 (1) Revista de front se încheie cu defilarea companiei/similare în faţa persoanei care conduce activitatea. continuând deplasarea în pas de defilare. starea de întreţinere şi operativitate a armamentului şi tehnicii din înzestrare. la umărul stâng.firehouse. ofiţerii ce însoţesc persoana care conduce revista de front se opresc la 10 m înapoia acesteia. ART.DREPŢI!".la 15 paşi. cu faţa spre formaţie şi comandă "Companie . comandanţii plutoanelor încetează să salute şi toţi militarii întorc capul înainte. militarii continuă deplasarea în pas normal spre locul stabilit. Cadrele militare sunt luate în evidenţă şi vor fi primite la raport. (2) După executarea raportului de informare. "Companie . (4) Persoana care primeşte defilarea şi însoţitorii săi se dispun astfel încât subunitatea care defilează să prezinte onorul spre dreapta. (3) La aproximativ 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea. birourilor.V-ALINIAŢI!". Când comandanţii plutoanelor salută. starea de întreţinere a locurilor de cazare a militarilor. gradaţii . pas normal MARŞ!". se trece la verificarea subunităţii după tematica prevăzută în Planul executării revistei de front: aspectul exterior al ţinutei militarilor. nr. 139 (1) Dacă se execută raportul de informare. "Pentru defilare.MARŞ!". comandantul companiei/similare şi comandanţii plutoanelor. salută şi rămân pe loc până la comanda "Companie.ro (4) Pe timpul primirii raportului.la 9 paşi. soldaţii şi gradaţii voluntari. trec la executarea ordinelor primite. comandantul companiei/similare se dispune la 5 paşi înaintea plutonului din capul coloanei. . (2) După realizarea dispozitivului de defilare . simultan. continuând deplasarea în pas de defilare. mai puţin militarii şirului din dreapta.2 paşi înapoia persoanei care primeşte defilarea. întorc capul privind spre aceasta. La această comandă.fig. persoana care conduce revista de front şi ofiţerii care o însoţesc ascultă motivele celor care au ieşit la raport.la 3 paşi.REPAUS!".MARŞ!". după care. modul de evidenţă şi păstrare a bunurilor din dotare.la 5 paşi. ART. După ce fiecare pluton a trecut la aproximativ 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea.Regulamentul instructiei de front www. aruncătoarele de grenade antitanc portative se ţin la spate. capul spre persoana care primeşte defilarea. militarii ţin armele la piept/la umărul stâng. soldaţii .

în ordinea prevăzută prin statul de organizare.ARM'!"/dacă militarii au armele la piept. "Batalion. concomitent cu realizarea dispozitivului pentru defilare. cu onorul spre dreapta. 141 Pentru revista de front. raportul de informare şi celelalte activităţi. 3. ART. nr. comandamentul marii unităţi militare şi toate unităţile/subunităţile de mare unitate militară se dispun în linie/în linie de plutoane în coloană.fig. (4) Dacă la revista de front a unităţii militare participă muzica militară.DREPŢI!". aceasta se deplasează în faţa persoanei care conduce revista de front.fig. (4) Dacă unităţile/subunităţile de mare unitate militară sunt dispuse în cazărmi/garnizoane diferite. cu subunităţile încolonate în ordinea prevăzută prin statul de organizare. (2) La revista de front a marii unităţi militare participă comandamentul marii unităţi militare şi unităţile/subunităţile de mare unitate militară. comandantul unităţii militare comandă "Batalion . (2) După executarea revistei de front. (5) Defilarea se execută după aceleaşi reguli ca cele prevăzute la revista de front a companiei/similare.fig. în ziua şi la orele precizate de comandantul care conduce revista de front. unitatea militară începe deplasarea spre locul stabilit pentru realizarea dispozitivului de defilare. revista de front se execută în cazărmile de dislocare a acestora. 112 . muzica încetează marşul. (3) Când marea unitate militară este dispusă în aceeaşi cazarmă. comandantul unităţii militare se dispune la 10 paşi în faţa şi la mijlocul formaţiei.firehouse. nr.sau în linie de plutoane în coloană .MARŞ!". după care prezintă onorul şi defilează. muzica începe să intoneze marşul de defilare.MARŞ!". pe acelaşi platou. La această comandă.ro 2.Regulamentul instructiei de front www.V-ALINIAŢI!". nr. 142 (1) Întâmpinarea persoanei care conduce revista de front.DREPŢI!". "Pentru defilare. (3) După realizarea dispozitivului de defilare . comandantul unităţii militare comandă "Batalion . batalion înainte . 143 (1) Revista de front a marii unităţi militare se execută după aceleaşi reguli ca la unitatea militară. 114 -. Revista de front a marii unităţi militare ART. (6) După ce ultima subunitate a trecut la 20 de paşi de persoana care primeşte defilarea. . le menţin în această poziţie. "Pentru realizarea dispozitivului de defilare. se desfăşoară aşa cum se arată la revista de front a companiei/similare. "Batalion . batalionul/divizionul/regimentul se dispune în formaţia de adunare în linie pe trei rânduri . Revista de front a batalionului/divizionului/regimentului ART. batalion înainte . 113. la umărul stâng . în afară de defilare. La comanda "MARŞ!".

unitatea militară se adună. capul spre acesta. (7) Revista de front se încheie la ora stabilită de persoana care conduce activitatea. întâmpinarea comandantului care conduce revista de front şi darea raportului se execută în acelaşi mod ca şi la revista de front pe jos. unde se vor desfăşura activităţile de verificare după tematica prevăzută în Planul executării revistei de front. cu defilarea comandamentului marii unităţi militare şi a unităţilor/subunităţilor de mare unitate militară. (2) Prezentarea onorului. (3) Comandantul subunităţii/unităţii/marii unităţi militare care defilează pe autovehicule se dispune în capul coloanei. între companii/similare. militarii . Marea unitate militară se adună cu autovehiculele comandamentului dispuse pe compartimente/servicii în ordinea prevăzută prin statul de organizare. 145 (1) Pe timpul defilării. în acelaşi timp. ART. iar unităţile/subunităţile de mare unitate militară se deplasează pe locuri diferite. în linie de companii în coloană de autovehicule. ART. alături de conducătorul auto.ro (5) Primirea raportului şi raportul de informare se execută cu toate efectivele care participă la activitate. obloanele turelelor tancurilor şi ale transportoarelor blindate. la statele majore de unităţi/comandamentele de mari unităţi militare se pot verifica existenţa şi starea de întreţinere şi păstrare a materialelor individuale pentru alarmă. 40 m.firehouse. cu excepţia turelelor tancului şi transportorului blindat al comandantului subunităţii/unităţii/marii unităţi militare care defilează. iar subunităţile de mare unitate militară se dispun în continuarea formaţiei. 144 (1) Pentru revista de front. de regulă. pe banchetă. SECŢIUNEA a 2-a Revista de front a subunităţilor şi unităţilor militare cu prezentarea tehnicii de luptă ART. întorcând. toţi ofiţerii şi şefii de autovehicule salută. iar între batalioane.Regulamentul instructiei de front www.40 m de persoana care primeşte defilarea. (2) Obloanele mecanicilor conductori de la tancuri şi transportoare blindate pot fi deschise. în funcţie de lărgimea pistei. între rândurile de autovehicule. 30 m. (3) Ordinea subunităţilor este aceeaşi ca şi la defilarea pe jos. subunităţile se adună cu tehnica de luptă în formaţia de adunare în linie de autovehicule. distanţa este de 20 m. comandamentul marii unităţi militare rămâne pe loc. după raportul de informare. cu precizarea că se defilează pe două sau trei şiruri de autovehicule. (6) În funcţie de timpul avut la dispoziţie. în aceeaşi ordine. 146 (1) Ajungând la distanţa de 30 . şi geamurile cabinelor automobilelor sunt închise. în autoturism.

iar cu mâna stângă.mănunchi de cureluşe scurte. Centrul formaţiei . căciula sau casca. se dispune în caroseria autoturismului sau în gura de acces de sus a turelei tancului/transportorului blindat al comandantului unităţii/marii unităţi militare. Coada coloanei .militarul/rândul/subunitatea/vehiculul care se deplasează ultimul.distanţa dintre primul rând/militar/autovehicul şi ultimul rând/militar/autovehicul sau dintre partea din faţă şi partea din spate a dispozitivului.formaţia/dispozitivul realizat prin dispunerea militarilor în adâncime.militarul/rândul/subunitatea/vehiculul care se deplasează primul în coloană. Coifură . şapca de instrucţie. ciochinare . ANEXA 1 la regulament GLOSAR Adâncimea formaţiei/dispozitivului .Regulamentul instructiei de front www. ART. Cadenţă . şapca. ART. fără a saluta. militarii din autovehicule coboară mâinile de pe apărătoarea mâinii şi uluc şi întorc capul înainte. Capul coloanei . ofiţerii şi şefii de autovehicule încetează să salute şi întorc capul înainte. Ciochinar. După ce s-a trecut la 10 m de persoana care primeşte defilarea. bereta. desfăşurat. iar pe cea de a patra. comandantul subunităţii/unităţii/marii unităţi militare. Coloană . faţă de care se adună/aliniază ceilalţi militari sau celelalte subunităţi/unităţi militare/vehicule în formaţia ordonată.ritmul uniform în care se execută o anumită deplasare pe jos. de uluc şi apărătoarea mâinii. pe unul sau mai multe şiruri alăturate sau prin dispunerea .partea din mijloc a formaţiei/dispozitivului. având la capete ochiuri sau inele de prindere.ro aflaţi în autovehiculele descoperite prezintă onorul prin întoarcerea capului. Când şeful de autovehicul încetează să salute.formaţia realizată prin dispunerea militarilor/subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare pe trei dintre laturile unui pătrat.articolul de echipament folosit de militar pentru acoperirea capului: boneta. Bază . încheind coloana.5 fac parte integrantă din prezentul regulament.militarul/subunitatea/vehiculul numit de comandant. a comandantului subunităţii/unităţii militare. (2) Armele aflate în poziţia la piept se ţin cu mâna dreaptă de gâtul patului.firehouse. la comanda şefului de platformă. Careu . 148 Anexele 1 . 147 Drapelul de luptă al unităţii/marii unităţi militare.

distanţele între toţi militarii/toate subunităţile/unităţile/vehiculele militare dispuse în faţa/înapoia bazei se măresc/micşorează până la realizarea. Distanţă mărită/micşorată . la distanţe normale sau stabilite prin ordinul comandantului. Direcţional . Distanţă normală . câte trei . egală cu lungimea unui braţ cu palma întinsă. într-o ordine stabilită. câte doi. dispuse una după cealaltă. inclusiv a unui militar.sau mai mulţi . de regulă.partea dreaptă sau stângă a unei formaţii/dispozitiv. Distanţă .dispunerea. a numărului de paşi/metri indicat prin comandă. între aceştia. Se poate constitui cu intervale normale sau cu intervale mărite.militarul/subunitatea/vehiculul numit de comandant faţă de care îşi coordonează deplasarea ceilalţi militari/subunităţi/coloane. dispuşi/dispuse unul/una după altul/alta. Distanţele pot fi: normale sau mărite/micşorate. subunităţile se dispun. se consideră distanţă normală numărul de paşi/metri stabilit prin prezentul regulament pentru adunarea în coloană.totalitatea articolelor neconsumabile. măsurată până la umărul militarului din faţă. realizată prin deplasarea înapoi/înainte cu un anumit număr de paşi/metri. Pentru începerea programului de instrucţie. Echipament militar . atunci când se indică o bază.dispunerea subunităţilor/unităţilor/vehiculelor militare într-o anumită ordine în vederea desfăşurării unei activităţi. La întoarcerea formaţiei/dispozitivului la stânga împrejur denumirile flancurilor nu se schimbă.depărtarea între doi militari. apelului sau inspecţiei. Formaţia de adunare poate fi în linie. prevăzute în dotarea unei structuri militare. Formaţie . rândul din faţă se completează cu militarul corespunzător din rândul al doilea. revistei de front.şi se foloseşte pe timpul deplasărilor.dispunerea militarilor/subunităţilor/unităţilor militare.firehouse. subunităţile şi unităţile militare se dispun în careu. între două subunităţi/unităţi/autovehicule militare. Formaţiile se constituie pentru adunare şi/sau pentru deplasare. fără sau cu armamentul şi tehnica din înzestrare. Dispozitiv . Dispozitiv de deplasare .dispunerea subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare într-o anumită ordine de încolonare în vederea executării unei deplasări. Când formaţia se întoarce la stânga împrejur. Pentru raportul zilnic sau bilanţul periodic. . Formaţia pentru deplasare poate fi: în coloană câte unul.depărtarea între doi militari sau două subunităţi/unităţi/vehicule militare.partea formaţiei/dispozitivului către care militarii sunt orientaţi cu faţa autovehiculele cu partea din faţă -. dispuşi unul după altul.ro subunităţilor/unităţilor/autovehiculelor militare unele înapoia celorlalte. Front .Regulamentul instructiei de front www. precum şi pentru desfăşurarea unor şedinţe de instrucţie sau a altor activităţi specifice. în linie/în linie de subunităţi în coloană.depărtarea dintre doi militari sau două subunităţi/unităţi/autovehicule militare dispuşi/dispuse unul/una înapoia celuilalt/celeilalte. Flanc . a elementelor componente ale unei subunităţi/unităţi militare corespunzătoare scopului urmărit. Dispozitiv de adunare . în linie de subunităţi în coloană şi în careu. într-un anumit mod.

Rând .dispunerea militarilor unul lângă altul. atunci când se indică o bază. măsurată prin întinderea laterală a mâinii drepte cu pumnul strâns. La formaţia pe două sau mai multe rânduri. informaţii. Rândurile se numesc întâi. la formaţiile de adunare în coloană şi la cele de deplasare. înştiinţări. nu se completează de către alţi militari.distanţa între flancuri. în nişa | | | | tancului | .Regulamentul instructiei de front www. Când formaţiile de adunare se realizează în linie. Şir . acustice sau optice. pe| | | | centura cu bretele se fixează | | | | la spate | |____|________________________________________|________________________________| | 2 | Masca contra gazelor | Pe şoldul stâng.| | | |____|________________________________________|________________________________| | 0 | 1 | 2 | |____|________________________________________|________________________________| | 1 | Lopata mică cu port | La centură. Materiale comune militarilor de toate specialităţile ______________________________________________________________________________ |Nr. Lăţimea formaţiei/dispozitivului . Între două subunităţi/unităţi/vehicule militare alăturate se consideră interval normal numărul de paşi/metri stabiliţi prin prezentul regulament pentru adunarea în linie.ro Interval . la nivelul umărului militarului din dreapta. Semnalele pentru conducere reprezintă grupuri de semne convenţionale. pe şoldul drept. folosite pentru transmiterea la distanţă a unor comenzi.firehouse. distanţa între două rânduri alăturate este de o lungime de braţ cu palma întinsă.depărtarea dintre doi militari alăturaţi. locurile libere se completează de către militarii aflaţi înapoia acestora.partea opusă frontului. pe aceeaşi linie. locul său îl ocupă militarul dispus înapoia lui.dispunerea militarilor unul înapoia celuilalt. şirul în care militarul din rândul al doilea sau din rândurile următoare lipseşte. iar militarii se dispun pe două sau mai multe rânduri. Dacă un militar iese din rândul întâi. al doilea şi aşa mai departe. Linia de autovehicule . ANEXA 2 la regulament ECHIPAMENTUL PENTRU INSTRUCŢIE AL MILITARILOR 1. dar ultimul rând trebuie să rămână complet. Interval normal .depărtarea dintre doi militari sau două subunităţi/unităţi/vehicule militare dispuşi/dispuse unul/una lângă altul/alta. Intervalele pot fi: normale sau mărite. | Denumirea materialelor | Modul de purtare | |crt. Interval mărit . măsurată de la dreapta spre stânga. prin deplasarea laterală cu un anumit număr de paşi. de regulă. avertismente. intervalele între toţi militarii aflaţi în dreapta şi în stânga bazei se măresc până la realizarea între aceştia a numărului de paşi stabilit prin comandă. Spatele formaţiei/dispozitivului .depărtarea dintre doi militari alăturaţi.formaţia în care două sau mai multe autovehicule sunt dispuse la intervale egale.

prinsă cu | | | | ciochinare | |____|________________________________________|________________________________| | 7 | Raniţa cu: | La spate/sub bancheta | | | . | autovehiculului | | | . a îmbrăcămintei şi | | | | încălţămintei | | |____|________________________________________|________________________________| 2. cu: | Pe şoldul drept. | Denumirea materialelor | Modul de purtare | |crt. prinse cu | | | | ciochinare | |____|________________________________________|________________________________| | 8 | Completul de protecţie filtrant sorbant| Pe şoldul drept/în raniţă | |____|________________________________________|________________________________| | 9 | Pelerină de protecţie cu o singură | În sacul măştii contra gazelor | | | întrebuinţare | | |____|________________________________________|________________________________| | 10 | Plasa de mascare | În raniţă | |____|________________________________________| | | 11 | Lenjeria de schimb şi căciula/capela | | |____|________________________________________| | | 12 | Materiale de întreţinere a igienei | | | | corporale. | trăgătorul cu aruncătorul de | | | puşcă semiautomată cu lunetă şi puşcă | grenade antitanc portativ.gamela şi lingura. | | |____|________________________________________|________________________________| | 6 | Foaia de cort | Pe sacul de merinde.firehouse. prinsă cu ciochinare| | | |________________________________| | | | În raniţă/pe raniţă.ro |____|________________________________________|________________________________| | 3 | Setul de decontaminare individuală | În sacul măştii contra gazelor | |____|________________________________________| | | 4 | Pansamentul individual | | |____|________________________________________|________________________________| | 5 | Sacul de merinde/de grenade. pentru | La centură. pe partea dreaptă. în nişa | | | .sacul de dormit. |________________________________| | | . puşcă automată. puşcă | | | | mitralieră şi mitralieră puşcă | | | | automată. | | | | . pe partea dreaptă.bidonul (cu apă sau ceai). | | | pistolul mitralieră. puşcă semiautomată cu lunetă.| | | |____|________________________________________|________________________________| | 1 | Pistol cu toc şi numărul de cartuşe | La centură.Regulamentul instructiei de front www. Armament şi materiale specifice militarilor de diferite specialităţi ______________________________________________________________________________ |Nr. pe | | | mitralieră | partea stângă/pe ham | |____|________________________________________|________________________________| | 4 | Aruncătorul de grenade antitanc | La spate/la umăr | | | portativ | | |____|________________________________________|________________________________| | 5 | Geantă cu două/trei lovituri pentru | La spate | .scurtă pentru instrucţie. | Conform ordinului | | | puşcă semiautomată cu lunetă. | | | corespunzător capacităţii | se poate întrebuinţa şi cureaua| | | încărcătorului | de purtare pe umărul stâng | |____|________________________________________|________________________________| | 2 | Pistol mitralieră. | Pe raniţă.casca. puşcă automată.| | | | şi puşcă mitralieră | | |____|________________________________________|________________________________| | 3 | Geantă portîncărcătoare. | tancului | | | .raţia de luptă.

82 mm | | |____|________________________________________|________________________________| | 12 | Raniţa cu muniţia aruncătorului | La spate | | | cal. pe partea dreaptă | |____|________________________________________|________________________________| | 7 | Cutiile cu benzi | Pe umărul drept | |____|________________________________________|________________________________| | 8 | Ţeava aruncătorului cal.Regulamentul instructiei de front www. 1 | La piesă | |____|________________________________________| | | 20 | Sistemul de decontaminare portabilă | | | | pentru armament şi tehnică | | |____|________________________________________|________________________________| | 21 | Salopeta de protecţie | Peste îmbrăcăminte | |____|________________________________________|________________________________| | 22 | Masca izolantă | Pe şoldul stâng/în nişa | | | | tancului | |____|________________________________________|________________________________| 3. la spate | | | cal. Armament şi materiale specifice militarilor din subunităţile de paraşutişti ______________________________________________________________________________ | 0 | 1 | 2 | |____|________________________________________|________________________________| | 1 | Pistolul mitralieră. în | | | | funcţie de tipul busolei | |____|________________________________________|________________________________| | 15 | Portharta | Pe şoldul drept | |____|________________________________________|________________________________| | 16 | Lanterna | În porthartă | |____|________________________________________|________________________________| | 17 | Cartuşele reactive de semnalizare | La militarii stabiliţi de | | | | comandant. | În husă | Între militar şi | | | puşca semiautomată cu lunetă | acroşat/ă | paraşuta de | | | | pe sistemul | siguranţă | |____|________________________________________| de suspensie|__________________| | 2 | Puşca mitralieră | al paraşutei| În partea dreaptă| | | | principale | a militarului | |____|________________________________________| |__________________| . 82 mm | La spate | |____|________________________________________|________________________________| | 9 | Raniţa cu placa de bază a aruncătorului| | | | cal. în sacul de merinde | |____|________________________________________|________________________________| | 18 | Staţia radio portativă de diferite | Fixată pe ham/centură/în sacul | | | tipuri | de merinde | |____|________________________________________|________________________________| | 19 | Completul de mascare nr. puşca automată.firehouse.ro | | aruncătorul de grenade antitanc | | | | portativ | | |____|________________________________________|________________________________| | 6 | Geantă cu înălţătorul optic | La centură. având cureluşa de | | | | purtare la gât | |____|________________________________________|________________________________| | 14 | Busola | În porthartă sau buzunar. 82 mm (6 lovituri) | | |____|________________________________________|________________________________| | 13 | Binoclu | În toc pe şoldul stâng/la | | | | piept. 82 mm | | |____|________________________________________| | | 10 | Raniţa cu afetul biped | | |____|________________________________________|________________________________| | 11 | Aparatul de ochire al aruncătorului | În toc.

N. în faţă. | | | | . la piept/fixată pe | | | | ham | |____|________________________________________|________________________________| | 14 | Aparatura de control C. | | | | . | autovehicul | | | .ustensilele şi materialele de | | | | întreţinere a igienei corporale. în faţă. casca. Ţinuta se precizează de către comandanţii de subunităţi în planificarea săptămânală a pregătirii pentru luptă. | | |____|________________________________________|________________________________| | 12 | Completul de protecţie filtrant sorbant| Pe şoldul drept/în raniţă | |____|________________________________________|________________________________| | 13 | Staţia radio portativă de diferite | În container.bidonul (cu apă sau ceai). Cu aprobarea comandantului unităţii militare. în raport cu categoriile de instrucţie şi conţinutul temelor de executat. în faţă.blana costumului îmblănit (vara).firehouse. cu: | Pe şoldul drept | | | . geanta portîncărcătoare. a | | | | îmbrăcămintei şi încălţămintei | | |____|________________________________________|________________________________| La instrucţie fiecare militar poartă îmbrăcămintea corespunzătoare anotimpului şi are asupra sa armamentul individual.Regulamentul instructiei de front www.ro | 3 | Aruncătorul de grenade antitanc | | În partea stângă | | | portativ | | a militarului | |____|________________________________________| |__________________| | 4 | Mitraliera | | În partea dreaptă| | | | | a militarului | |____|________________________________________| |__________________| | 5 | Geantă cu două/trei lovituri pentru | | La spate sub | | | aruncătorul de grenade antitanc | | paraşuta | | | portativ | | principală | |____|________________________________________|_____________|__________________| | 6 | Cutiile cu benzi şi cartuşe | În husă. la unele categorii de instrucţie se pot folosi numai o parte din materiale.plasa de mascare.lenjeria de schimb şi căciula (şapca | | | | de instrucţie).R. între militar| |____|________________________________________| şi paraşuta de siguranţă | | 7 | Ţeava aruncătorului cal. precum şi celelalte materiale conform celor prezentate în tabelele alăturate. între | |____|________________________________________| militar şi paraşuta de | | 16 | Valiza raniţă nr. 2/3 | siguranţă | |____|________________________________________|________________________________| | 17 | Raniţa tip desant aerian paraşutat cu: | Sub paraşuta principală sau la | | | .B. | | | | . între | | | tipuri | militar şi paraşuta de | | | | siguranţă. muniţia şi grenadele. potrivit normelor.raţia de luptă. 82 mm | | |____|________________________________________| | | 8 | Raniţa cu placa de bază a aruncătorului| | |____|________________________________________| | | 9 | Raniţa cu afetul biped | | |____|________________________________________|________________________________| | 10 | Busola | În buzunarul de la piept al | | | | costumului de paraşutare | |____|________________________________________|________________________________| | 11 | Sacul de merinde/de grenade. | În faţă. între militar şi | | | | paraşuta de siguranţă | |____|________________________________________|________________________________| | 15 | Pupitrul de dirijare | În container. acelea care sunt strict necesare . | | | | .gamela şi lingura.

în raport cu condiţiile de teren. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 2 | NU AM ÎNŢELES! | Figura 116Lex | Cu faţa spre cel care a | | | | | făcut semnalul. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 4 | ADUNAREA | Figura 118Lex | Se ridică coifura cu mâna | | | COMANDANŢILOR | | şi se roteşte deasupra | | | | | capului.. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 3 | ADUNAREA | Figura 117Lex | Se ridică braţul vertical.. cu palmele | | | | | orientate înainte. unele materiale din înzestrare se pot păstra asupra militarilor sau se pot transporta.R..firehouse. La revista de front. pe tehnica de luptă/vehicule special destinate (raniţa. stare atmosferică şi anotimp. | |____|________________|___________________________|____________________________| .B. după dispoziţiile comandanţilor. plasa de mascare.Regulamentul instructiei de front www. apoi se indică (cu| | | REGRUPARE LA | | aceeaşi mână) locul de | | | . | |____|________________|___________________________|____________________________| | 6 | LA LOC COMANDA!| Figura 120Lex | Cu faţa către cei cărora li| | | | | se adresează. Pe timpul deplasării. ciorapii şi mantaua de protecţie C.N. mănuşile. | | | GENERALĂ | | cu palma înainte şi se | | | | | roteşte în cercuri largi | | | | | deasupra capului. militarii subunităţii/unităţii militare se prezintă cu toate materialele din dotare asupra lor. se | | | | | îndoaie de la coate cu | | | | | palmele în sus şi se | | | | | foloseşte gestul universal | | | | | pentru "nu ştiu".! | | adunare/regrupare. se ridică | | | | | ambele braţe lateral. lenjeria. | SEMNIFICAŢIA | PREZENTAREA SEMNALULUI | DESCRIEREA SEMNALULUI | |crt. pătura. ustensilele şi materialele de întreţinere a igienei corporale. a îmbrăcămintei şi încălţămintei). se ridică | | | | | ambele braţe şi se | | | | | încrucişează deasupra | | | | | capului. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 5 | PUNCT DE | Figura 119Lex | Se atinge paftaua/catarama | | | ADUNARE/ | | cu mâna.| SEMNALELOR | | | |____|________________|___________________________|____________________________| | 1 | ATENŢIUNE! | Figura 115Lex | Se ridică braţul vertical | | | | | cu palma îndreptată către | | | | | înainte şi se menţine în | | | | | această poziţie până când | | | | | semnalul este recepţionat | | | | | de cei cărora le este | | | | | adresat. ANEXA 3 la regulament SEMNALE PENTRU CONDUCEREA MILITARILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR CARE ACŢIONEAZĂ PE JOS ______________________________________________________________________________ |Nr.ro desfăşurării categoriei de instrucţie/temei respective.

11 | | | | | cu pumnul. cu palma orientată | | | | | spre sol şi se aduce lângă | | | | | corp.| | | | | orientat în direcţia de | | | | | deplasare.| |____|________________|___________________________|____________________________| | 12 | STAI NEMIŞCAT! | Figura 126Lex | Se repetă semnalul nr.4 mişcări de | | | | | împungere. la | | | | | nivelul umerilor. apoi | | | | | se fac 3 . | | | | | printr-un gest energic în | | | | | sensul universal "da". | | | | | Dacă distanţa între cei | | | | | care comunică permite. | | | LA DREAPTA/ | | ca la semnalul | | | LA STÂNGA! | | "Atenţiune!".| | | | | se coboară energic braţul | | | | | întins. în plan vertical. | | | | | se execută întoarcerea în | | | | | direcţia dorită de | | | | | deplasare şi se coboară | | | | | braţul la nivelul umărului. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 14 | VĂD INAMICUL! | Figura 128Lex | Se ridică braţul lateral. 9.Regulamentul instructiei de front www. cu| | | | | palma spre sol. se | | | | | balansează energic. pe | | | | | direcţia de deplasare. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 10 | PAS ALERGĂTOR | Figura 124Lex | Se repetă semnalul nr.| | | | | 4 ori. de 3 . | |____|________________|___________________________|____________________________| | 9 | ÎNAINTE/ | Figura 123Lex | Se ridică braţul vertical. 7. cu palma | | | | | întinsă. cu palma la | | | | | nivelul umărului. orientată| | | | | spre cei cărora le este | | | | | adresat semnalul. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 11 | STAI! | Figura 125Lex | Braţul îndoit.firehouse. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 13 | CULCAT! | Figura 127Lex | Se face semnalul | | | | | "Atenţiune" cu faţa spre | | | | | cei cărora le este adresat. | | | | | la nivelul umărului. în direcţia | | | | | inamicului. | | | MARŞ! | | iar când braţul este întins| | | | | la nivelul umărului.ro | 7 | SUNTEŢI GATA? | Figura 121Lex | Braţul întins în faţă. după | | | | | recepţionarea semnalului. se duce | | | | | palma către înainte şi | | | | | puţin în sus şi se menţine | | | | | în această poziţie până | | | | | când semnalul este înţeles. | . se | | | | | poate confirma şi prin | | | | | coborârea bărbiei. cu palma | | | | | către persoana căreia îi | | | | | este adresat semnalul (în | | | | | fotografie este prezentată | | | | | doar poziţia palmei). | |____|________________|___________________________|____________________________| | 8 | SUNT GATA! | Figura 122Lex | Se repetă semnalul nr.

N. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 21 | ATAC AERIAN! | Figura 135Lex | Se întind braţele lateral. la | | | | | nivelul şoldului.Regulamentul instructiei de front www.ro |____|________________|___________________________|____________________________| | 15 | INDICAREA | Figura 129Lex | Braţul întins către cel | | | DISTANŢEI PÂNĂ | | căruia vreţi să-i indicaţi | | | LA INAMIC | | distanţa. semnalul se poate| | | | | repeta de 2 . apoi se coboară| | | | | energic. 22 executat | | | CU CADENŢA MAI | | mai rapid. şi | | | | | se coboară braţul cu palma | | | | | întinsă orizontal pe cap. cu pumnul strâns.3 | | | | | ori. la nivelul | | | | | umerilor. apoi se duc către | | | | | înainte. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 20 | ATAC C. cu palmele faţă | | | luptă") | | în faţă. se | | | | | desfac lateral. se face | | | | | semnalul "Atenţiune!". | |____|________________|___________________________|____________________________| | 17 | ÎN COLOANĂ | Figura 131Lex | Ambele braţe se întind | | | MARŞ! | | lateral. la | | | ("Deschideţi | | nivelul şoldului. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 18 | ADĂPOSTIŢI-VĂ! | Figura 132Lex | Se întinde un braţ lateral.! | Figura 134Lex | Se pune masca contra | | | | | gazelor pe figură. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 16 | DESFĂŞURAŢI-VĂ!| Figura 130Lex | Braţele întinse la nivelul | | | ("Pentru | | umerilor. cu palmele faţă în| | | | | faţă.| | | ("Pericol | | înclinat la 45 de grade sub| | | iminent!") | | orizontală.| | | | | ridicaţi din pumn câte un | | | | | deget pentru fiecare sută | | | | | de metri.B. de mai | | | | | multe ori.3 ori. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 23 | EXECUTAŢI FOC | --| Semnalul nr. apropiate. în arc de cerc. cu arma în poziţie| | | | | orizontală (sub forma | | | | | literei "T").R. iar cu | | | | | celălalt braţ se indică | | | | | direcţia unde sunt | | | | | tancurile. | | | | | la nivelul umerilor şi se | | | | | balansează în plan | | | | | vertical. se duce palma | | | | | lateral şi se aduce în | | | | | faţă. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 22 | FOC! | Figura 136Lex | Braţul întins în faţă. semnalul | | | | | se poate repeta de 2 . | | | MARE! | | | | | ("Executaţi foc| | | | | automat!") | | | . cu palma | | | focul!") | | în jos.firehouse. apropiate. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 19 | VĂD TANCURILE | Figura 133Lex | Se ridică braţul deasupra | | | INAMICULUI! | | capului. cu palma lipită de| | | | | coapsă.

. | | | RARĂ! | | | | | ("Executaţi foc| | | | | lovitură cu | | | | | lovitură!") | | | |____|________________|___________________________|____________________________| | 25 | ÎNCETAŢI FOCUL!| Figura 137Lex | Braţul sus.4 ori. cu palma orientată| | | | | către înainte.jos indică | | | | | direcţia de întoarcere. braţul înclinat arată| | | | | pe ce parte se eşalonează | | | | | dispozitivul (indiferent de| | | | | poziţia celui care face | | | | | semnalul). la nivelul | | | SPRE STÂNGA/ | | umerilor.firehouse. după care se arată | | | | | cu braţul locul unde dorim | | | | | ca acesta/aceasta să se | | | | | deplaseze. cu palma în | | | DREAPTA! | | faţă.! | | 2 .. | | | înapoi!") | | | |____|________________|___________________________|____________________________| | 29 | DEPLASAŢI-VĂ LA| Figura 141Lex | Cu braţul se indică | | | . simultan. | .ro |____|________________|___________________________|____________________________| | 24 | EXECUTAŢI FOC | --| Semnalul nr. | | | înainte!") | | | |____|________________|___________________________|____________________________| | 28 | REALIZAŢI | Figura 140Lex | Se întind braţele lateral. | | | DISPOZITIV ÎN | | înclinate la 45 de grade | | | "V"! ("Triunghi| | deasupra orizontalei. se ridică | | | | | antebraţul vertical şi se | | | | | aduce în faţa frunţii de | | | | | 3 . cu palmele | | | ("Triunghi cu | | în prelungirea | | | vârful | | antebraţelor. | | | DISPOZITIV ÎN | | înclinate la 45 de grade | | | SĂGEATĂ! | | sub orizontală. apoi se bate în | | | locul la . mâna care se | | | DREAPTA! | | mişcă sus .!")| | piept... | |____|________________|___________________________|____________________________| | 30 | EŞALONAŢI | Figura 142Lex | Se întinde braţul lateral. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 31 | ORGANIZAŢI O | Figura 143Lex | Se ridică pumnul la nivelul| | | AMBUSCADĂ ÎN | | umărului. | | | DISPOZITIVUL | | înclinat la 45 de grade sub| | | SPRE STÂNGA/ | | orizontală. 22 executat | | | CU CADENŢA MAI | | mai lent. apoi se indică de| | | GRABĂ LA . cu un încărcător | | | nevoie de | | în mână.3 ori direcţia dorită. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 32 | ÎNTOARCEŢI | Figura 144Lex | Se ridică ambele braţe | | | DISPOZITIVUL | | lateral.Regulamentul instructiei de front www. cu ambii | | | | | pumni.! | | militarul/subunitatea | | | ("Schimbaţi-vă | | dorit/ă... | | | muniţie!") | | | |____|________________|___________________________|____________________________| | 27 | REALIZAŢI | Figura 139Lex | Se întind braţele lateral. cu mâna în faţa| | | | | frunţii. cu | | | cu vârful | | palmele faţă în faţă. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 26 | ADUCEŢI | Figura 138Lex | Se ridică braţul deasupra | | | MUNIŢIE! ("Avem| | capului.

la 45 de | | | | | grade sub orizontală cu | . la nivelul | | | | | umărului. | SEMNIFICAŢIA | PREZENTAREA SEMNALULUI | DESCRIEREA SEMNALULUI | |crt. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 3 | FORMAŢI | Figura 147Lex | Braţul ridicat vertical. în funcţie de mijloacele acustice sau optice avute la dispoziţie de către cei care le transmit/recepţionează.Regulamentul instructiei de front www. Comandantul este obligat să aducă la cunoştinţa subordonaţilor toate semnalele care se folosesc pe timpul îndeplinirii misiunii. pentru indicarea semnalelor se foloseşte mâna disponibilă. pentru fiecare misiune. prin | | | | | îndoirea cotului. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 4 | ÎMBARCAŢI! | Figura 148Lex | Braţul întins la 45 de | | | | | grade sub orizontală. ANEXA 4 la regulament SEMNALE PENTRU CONDUCEREA MILITARILOR ŞI SUBUNITĂŢILOR CARE ACŢIONEAZĂ PE AUTOVEHICULE ______________________________________________________________________________ |Nr. | | | | | se ridică energic la 45 de | | | | | grade deasupra orizontalei. | | | | | cu pumnul la gât. semnalele se stabilesc. pentru o mai bună comunicare. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 2 | OPRIŢI | Figura 146Lex | Braţul drept. întins | | | MOTOARELE! | | lateral. înainte de transmiterea unui semnal se face.firehouse. semnalul "Atenţiune!". cu | | | | | palma orientată spre sol.| SEMNALELOR | | | |____|________________|___________________________|____________________________| | 1 | PORNIŢI | Figura 145Lex | Braţul drept se roteşte în | | | MOTOARELE! | | faţa corpului. se duce energic. În unele situaţii. În afara situaţiilor special menţionate.ro | | | | indiferent de poziţia celui| | | | | care face semnalul. 5. mai întâi. 2.| | | | | cu palma orientată către | | | | | înainte. Pe timp de noapte. | | | | | paralel cu corpul. | | | COLOANA! | | rotiri în plan vertical. 4. 3. | |____|________________|___________________________|____________________________| NOTĂ: 1. se| | | | | coboară energic. separat. la | | | | | 45 de grade deasupra | | | | | orizontalei cu palma | | | | | orientată către înainte. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 5 | DEBARCAŢI! | Figura 149Lex | Braţul întins lateral. Militarul care observă primul semnalul este obligat să-l transmită celor din jur.

se opreşte| | | | | mişcarea mâinilor şi se | | | | | înalţă puţin bărbia. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 7 | ÎNAINTE! | Figura 151Lex | Braţele îndoite cu palmele | | | ("Înaintaţi | | spre piept. de 2 . | |____|________________|___________________________|____________________________| | 10 | MĂRIŢI | Figura 154Lex | Palmele apropiate faţă în | | | DISTANŢA! | | faţă. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 14 | OPRIŢI PE | Figura 158Lex | Se ridică braţul stâng | | | DREAPTA! | | lateral. | | | | | Apropierea lor indică | | | | | micşorarea distanţei. Pentru | | | | | oprire se îndreaptă o palmă| | | | | către autovehicul. cu palma| | | | | spre autovehicul.jos. se| | | | | coboară energic. | | | | | şi se alătură cu palma de | | | | | coapsă. în plan | | | | | vertical. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 11 | REDUCEŢI | Figura 155Lex | Braţul întins lateral cu | | | VITEZA! | | palma în faţă. cu palma | | | | | orientată către înainte.ro | | | | palma orientată spre sol. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 8 | ÎNAPOI! ("Mai | Figura 152Lex | Braţele îndoite în faţa | | | înapoi!") | | pieptului.3 ori. mişcări | | | | | sus . | |____|________________|___________________________|____________________________| | 9 | MICŞORAŢI | Figura 153Lex | Palmele mâinilor faţă în | | | DISTANŢA! | | faţă. de | | | | | mai multe ori. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 13 | STOP! | Figura 157Lex | Unul sau ambele braţe. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 12 | MĂRIŢI VITEZA! | Figura 156Lex | Braţul îndoit la nivelul | | | | | umerilor. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 6 | DEBARCAŢI ŞI | Figura 150Lex | Braţul întins lateral. cu palma întinsă | | | | | la nivelul umerilor. de la piept | | | | | către înainte.| | | | | se mişcă ambele mâini. cu palmele | | | | | orientate spre autovehicul. lateral. | | | ("Oprire!") | | ridicate vertical. | | | | | Pentru oprire se îndreaptă | | | | | o palmă către autovehicul. cu braţul întins| | | | | sub orizontală. | | | | | Pentru oprirea | | | | | autovehiculului. cu palma strânsă. Pentru | | | | | oprirea autovehiculului se | | | | | opreşte mişcarea mâinilor | | | | | şi se înalţă puţin bărbia. de mai multe ori.Regulamentul instructiei de front www. | | | | | din faţă către piept. depărtarea lor indică| | | | | mărirea distanţei. la | | | ADĂPOSTIŢI-VĂ | | 45 de grade deasupra | | | IMEDIAT! | | orizontalei. în dreptul umerilor. | .firehouse. se mişcă ambele| | | spre mine!") | | mâini.| | | | | pumnul se ridică şi se | | | | | coboară energic.

| |____|________________|___________________________|____________________________| NOTĂ: Semnalele pentru îndrumarea autovehiculelor nu diferă de cele folosite de agentul de circulaţie. la| | | | | nivelul pieptului. PREVESTIREA PENTRU PRIMIREA COMANDANTULUI Figura 164Lex: Semnalul PREVESTIREA PENTRU PRIMIREA COMANDANTULUI .ro | | | | Autovehiculele care vin din| | | | | spate se opresc. ZORILE Figura 162Lex: Semnalul ZORILE 4. cu braţul drept. ANEXA 5 la regulament SEMNALE EXECUTATE CU GOARNA*1) *1) În funcţie de situaţie.firehouse. DEŞTEPTAREA Figura 161Lex: Semnalul DEŞTEPTAREA 3. în acelaşi| | | | | mod. semnalele pot fi executate şi de către muzica militară/trompeţi. ATENŢIUNE Figura 160Lex: Semnalul ATENŢIUNE 2. | | | | | cu palma întinsă la nivelul| | | | | umerilor. | |____|________________|___________________________|____________________________| | 15 | OCOLIRE | Figura 159Lex | Braţul dinspre sensul de | | | DREAPTA/STÂNGA!| | ocolire se ridică lateral. 1. | | | | | indicându-se direcţia de | | | | | ocolire. cu celălalt braţ | | | | | se fac mişcări repetate. ADUNAREA PENTRU MASĂ Figura 163Lex: Semnalul ADUNAREA PENTRU MASĂ 5.Regulamentul instructiei de front www.

PREVESTIREA PENTRU PRIMIREA GENERALULUI Figura 166Lex: Semnalul PREVESTIREA PENTRU PRIMIREA GENERALULUI 8. ADUNAREA Figura 170Lex: Semnalul ADUNAREA 12.Regulamentul instructiei de front www. ADUNAREA OFIŢERILOR Figura 171Lex: Semnalul ADUNAREA OFIŢERILOR 13. ADUNAREA SERGENŢILOR DE SERVICIU Figura 174Lex: Semnalul ADUNAREA SERGENŢILOR DE SERVICIU 16. ONORUL LA DRAPELUL DE LUPTĂ Figura 169Lex: Semnalul ONORUL LA DRAPELUL DE LUPTĂ 11. ADUNAREA CONDUCĂTORILOR AUTO . MARŞUL DE ÎNTÂMPINARE Figura 168Lex: Semnalul MARŞUL DE ÎNTÂMPINARE 10. ONORUL LA GENERAL Figura 167Lex: Semnalul ONORUL LA GENERAL 9. ADUNAREA SUBOFIŢERILOR Figura 172Lex: Semnalul ADUNAREA SUBOFIŢERILOR 14. ONORUL LA COMANDANT Figura 165Lex: Semnalul ONORUL LA COMANDANT 7.ro 6.firehouse. ADUNAREA PLUTONIERILOR DE SUBUNITĂŢI Figura 173Lex: Semnalul ADUNAREA PLUTONIERILOR DE SUBUNITĂŢI 15.

PAS ALERGĂTOR Figura 179Lex: Semnalul PAS ALERGĂTOR 21. ALARMA AERIANĂ Figura 185Lex: Semnalul ALARMA AERIANĂ .Regulamentul instructiei de front www. PORNIREA MOTOARELOR Figura 176Lex: Semnalul PORNIREA MOTOARELOR 18. ALARMA Figura 183Lex: Semnalul ALARMA 25. ÎNCETAREA Figura 181Lex: Semnalul ÎNCETAREA 23. ADUNAREA AGENŢILOR Figura 184Lex: Semnalul ADUNAREA AGENŢILOR 26.ro Figura 175Lex: Semnalul ADUNAREA CONDUCĂTORILOR AUTO 17. ÎNAINTE Figura 178Lex: Semnalul ÎNAINTE 20. SEMNALUL "FOC" Figura 180Lex: Semnalul SEMNALUL "FOC" 22.firehouse. ÎNCETAREA APLICAŢIEI Figura 182Lex: Semnalul ÎNCETAREA APLICAŢIEI 24. ÎNCEPEREA PROGRAMULUI Figura 177Lex: Semnalul ÎNCEPEREA PROGRAMULUI 19.

SEMNAL LA ÎNĂLŢAREA DRAPELULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI/DEZVELIREA UNUI MONUMENT Figura 194Lex: Semnalul SEMNAL LA ÎNĂLŢAREA DRAPELULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI/DEZVELIREA UNUI MONUMENT 36. ADUNAREA PENTRU APEL Figura 189Lex: Semnalul ADUNAREA PENTRU APEL 31. MARŞ FUNEBRU Figura 195Lex: Semnalul MARŞ FUNEBRU . RETRAGEREA CU TORŢE Figura 193Lex: Semnalul RETRAGEREA CU TORŢE 35. TERMINAREA APELULUI Figura 191Lex: Semnalul TERMINAREA APELULUI 33. ALARMA DE INCENDIU Figura 186Lex: Semnalul ALARMA DE INCENDIU 28. APELUL SOLEMN Figura 190Lex: Semnalul APELUL SOLEMN 32. SCHIMBAREA SUBUNITĂŢILOR DE PAZĂ Figura 188Lex: Semnalul SCHIMBAREA SUBUNITĂŢILOR DE PAZĂ 30.ro 27. MARŞUL SUBUNITĂŢILOR DE PAZĂ Figura 187Lex: Semnalul MARŞUL SUBUNITĂŢILOR DE PAZĂ 29. STINGEREA Figura 192Lex: Semnalul STINGEREA 34.Regulamentul instructiei de front www.firehouse.

ro 37.Regulamentul instructiei de front www. Figura 196Lex: Semnalul MARŞUL DE ÎNTÂMPINARE .firehouse. MARŞUL DE ÎNTÂMPINARE*2) *2) Varianta pentru muzica militară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful