stratifikasi Sosial dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, semua manusia adalah ciptaan Allah. Semua mempunyai kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa. Allah SWT berfirman: "... Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertaqwa di antara kamu. ..." (QS Al Hujurat:15) Lantas bagaimana kita bersikap terhadap orang yang mempunyai kelebihan di antara kita? Islam sangat memperhatikan akhlak atau perilaku yang baik terhadap orang lain. Umat Islam diperintahkan untuk menghormati orang yang mempunyai keutamaan, apakah itu kekuasaan, ilmu, kekayaan, dan kehormatan, bila semua itu dalam konteks ketaqwaan. Penguasa yang adil sangat dimuliakan dalam Islam. Kita harus taat padanya. Orang yang berilmu ('alim) sangat dimuliakan dalam Islam. Kita harus menghormatinya. Orang kaya yang dermawan, mempunyai kedudukan yang mulia dalam Islam. Kita harus menghormatinya. Orang yang berjasa kepada masyarakat, mempunyai kedudukan yang mulia dalam Islam. Kita harus menghormatinya. Itu artinya, adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Karena anggota masyarakat mempunyai perbedaan kelebihan. Penghormatan kepada orang yang mempunyai kelebihan, dalam konteks ketaqwaan, juga diperintahkan dalam Islam. Namun, ada tapinya. Bila strata itu dalam konteks kasta, seperti kasta di India, yang menetapkan kasta tertentu lebih tinggi kedudukannya dan ada beberapa aturan yang membeda-bedakan antar kasta, hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam. Stratifikasi umat Islam berdasarkan ketaqwaan digambarkan Allah sebagai berikut: I. Golongan Nabi II. Golongan Orang yang Shidiq.

Golongan Orang yang Sholih (QS An-Nisa: 74) D I P O S K A N O L E H F IR M AN FAJ AR D I 16: 28 1 KOMENTAR L A B E L : S TR AT IF IK A S I S OS IA L DA LAM P ANDANGAN IS LA M Beranda Langganan:Entri (Atom) Select Language Powered by Translate MENU   Interaksi Asosiatif : Kerjasama dalam Kebaikan dan Taqwa Stratifikasi Sosial dalam Pandangan Islam MENGENAI SAYA FI R MAN FAJ AR Sociology Teacher SMAIT Nurul Fikri LIH AT P R OF IL LE NGKAP KU PENGUNJUNG . III.Contoh sahabat Nabi yang dapat gelar Ash-Shiddiq: Abu Bakar. Golongan Orang yang Mati Syahid IV.

php" target="_blank"><img src="http://geoloc3.com/zoom.com/private/geocounter.com/">widget</a> widget FEEDJIT .geovisite.< a href="http://www.php?compte=217158750406" border="0" alt="widget" /></a>< br />Please do not change this code for a perfect fonctionality of your counter< a href="http://www.geovisite.geovisite.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful