Geografia peisajului - Conceptul de peisaj

-

RUSU IOANA ROXANA TDR II, gr. 6121B

Definitii ale conceptului de Peisaj ◊ Dex: PEISÁJ, peisaje, s.n. 1. Parte din natură care formează un ansamblu artistic și este prinsă dintr-o singură privire; priveliște; aspect propriu unui teritoriu oarecare, rezultând din combinarea factorilor naturali cu factorii creați de om. ◊ Standard Dictionary of the English language: landscape: parte dintr-o priveliște văzută dintr-un singur punct. ◊ Peisajul este o noţiune frecvent utilizată pentru a desemna o porţiune din spaţiul terestru, caracterizată prin specificul trăsăturilor geografice, fizice sau umane. ◊ Geograful francez R. Brunet notează că “Peisajul este, deci, o apariţie şi o reprezentare: un aranjament de obiecte vizibile, percepute de subiect prin intermediul propriilor sale filtre, umori şi scopuri” ◊ Lect. univ. dr. Lucian Drăguţ vede peisajul ca fiind “proiecţia vizuală a unor relaţii psihologice pe care omul le întreţine cu locul în care trăieşte”. Aşadar este un mod de a percepe un teritoriu sau observarea trăsăturilor ce-l caracterizează, este “o întindere ce se vede dintr-un singur aspect”. ◊ Henri-Frederic Amiel - Orice peisaj este o stare a sufletului. ◊ Pierre Sansot : "Peisajul este ceea ce nu are nevoie de a fi explicitat, deoarece il trăim în

întregul său, iar atunci când vorbim despre el, o facem într-un mod subînțeles, respectiv cu o anumită complicitate între peisaj și identitatea umana, ultima fiind influențată de peisaj." ◊ ”Peisajul agricol este rezultatul amenajării terenurilor agricole de către om și nu cadrul fizic în care se realizează amenajarea.” (Bazele teoretice și metodologice ale geografiei - Ioan Popovici, Lucreția Mănescu, 1972) ◊ Rosario Assunto – peisajul este spațiu; reprezentarea unui peisaj este reprezentarea

spațiului. ◊ George Simons – peisajul are valoare simbolică

◊ Definitie proprie: Peisajul este un cadru compus din elemente naturale si/sau antropice dintr-un anumit terotoriu/spațiu, care diferă în funcție de momentul zilei, condiții atmosferice și punctul de observație, percepția acestuia putând fi alta pentru fiecare persoană în parte, fiind influențată de trairile și concepțiile acesteia.