Referat : Dimitrie Cantemir

Profesor : Petronel Zahariuc Student : Zugrav Alexandru

În perioada cat a fost domn tatăl său . În 1693 moare tatăl său Constantin. L-a avut ca naş de botez pe domnul Moldovei Dimitrie Cantacuzino. Constantin fiind puţin ştiuitor de carte şi-a dorit ca fii săi sa aiba parte de o educaţie aleasă şi temeinică. Editura Academiei.P. un bun studenta al marilor şcoli teologice de la Viena. Tatăl său a fost în tinereţe un boier mic care a ocupat pe rând mai multe funcţii. din iniţiativa lui Iordache Russet(vistiernicul). Afost adus de Constantin Cantemir la Iaşi cu scopul de a preda limba greacă şi latină fiilor de boieri. reuşind sa ocupe tronul Moldovei intre anii 1685-1693. al carui nume îl va purta1. Această primă domnie se încheie foarte curând după numai trei săptămâni. p. Aceasta reprezintă o continuare a ideilor şi a stilului autorului din prima lucrare. Panaitescu. Alături de Ieremia Cacavela.37 . Îi amintim pe Nicolae Kerameus. Viaţa şi Opera”. 1958. Acest lucru se datorează puternicului domn din Muntenia. Originar din Creta. Sevastos Kyminitis. Prima dintre ele „Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lumea” scrisă în greacă şi română. Ambele lucrări sunt dedicate lui Ieremia Cacavela şi sunt redactate prima la Iaşi şi a doua la Constantinopol. a fost Ieremia Cacavela. Comform lui Ion Neculce. Această lucrare este prima carte românească originală de gândire religioasă şi reprezintă un tratat de morala cu puternice influienţe religioase. Deasemenea. Constantin Brâncoveanul. în familia serdarului Constantin Cantemir şi al Anei Bantâş. educaţia şi prima sa domnie Acest domitor al moldovei şi primul savant din spaţiul românesc s-a născut la 26 octombrie 1673. Aceştia deşi nu i-au nsuflat lui Dimitrie principiile abordării ştiinţifice a diverselor probleme. „Dimitrie Cantemir. Fiind 1 P. în Iaşi şi-au găsit adăpost călugări cărturari iezuiţi. care cumpără în taină domnia Moldovei de la turci pentru ginerele său Constantin Duca. Aici este vorba de un dialog între lume şi înţelept în care înteleptul învinuieşte lumea şi viaţa plină de vicii. Dintre cei ce au avut o influienţă majoră asupra viitorului domn. boierii l-au ridicat domn pe Dimitrie Cantemir în vărsta de 19 ani. au fost şi alţi dascăli care vegheau asupra formării intelectuale a tânărului principe. Astfel tânărul vlăstar al Cantemireştilor a fost înconjurat la curtea tatălui său de boieri învăţaţi şi crescuţi la curţile marilor pani polonezi. ei totuşi au reuşit să-i trezeasca acea voinţă creativa din care a rezultat toate operele sale. Dimitrie a fost capuchehaia acestuia la Poartă. Teodor din Trapezunt şi alţii.Tinereţea. A doua sa lucrare întitulată şi concepută în latină este „Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago”( Imaginea de nedescris a ştiinţei sacre).

Între timp s-a aflat de intenţiile lui Brâncoveanul de a se alia cu Rusia. 1707-1709 şi Nicolae Mavrocordat în 1710. A obţinut domnia graţie reputaţiei tatălui său dar şi sprijinului prietenilor influienţi de la curtea sultanului. Domnia lui Dimitrie Cantemir 1710-1711 La 14 februarie 1710. Antioh Cantemir fratele lui Dimitrie între 1696-1700. 1700-1703. Dimitrie Cantemir a fost investit domn al Moldovei fără fast şi în mare grabă2. crescut în sânul societaţii Constantinopolitane. Dimitrie este nevoit să meargă la Constantinopol unde încearcă să-şi susţină cauza dar mai cu succes îşi reia studiile. Editura Enciclopedică Română. Pe plan internaţional se întrevedea un război inevitabil cu Rusia învingătoarea Suediei. pe Dabija-mare ban. 2 Paul Simionescu. În acest interval s-au perindat la scaunul Moldovei : Constantin Duca cu domniile cuprinse între anii 1693-1695. pribeagul principe urmăreşte viaţa politică din principate. În perioada cuprinsă între 1693-1710. Dimitrie Cantemir îşi alege boierii fideli în Divanul său mai puţin avuţi şi mai tineri decât cei tradiţionali. El numeste in funcţia de mare logofăt pe Nicolae Costin fiu lui Miron. mare vornic pe Lupu Costache(un credincios al tatălui său). Ideile sale le gasim în lucrarile scrise şi editate în perioada lungii şederi la Poartă şi mai ales în „Istoria Ieroglifică” carte care reprezintă în esenţa ei o relatare a relaţiilor politice dintre Moldova şi Valahia având ca personaje principale pe Constantin Brâncoveanul (corbul) şi Dimitrie Cantemir (Inorogul). Bucureşti . iar sultanul avea nevoie de supuşi fideli la aceste hotare ale imperiului. 17051707. În Moldova Nicolae Mavrocordat nu era popular şi cea mai bună candidatură rămânea cea a lui Dimitrie. Mihail Racoviţă 1703-1705. 1969 p.mazilit.41 . Acest lucru la marcat profund pe Dimitrie Cantemir determinândul să gândească iar apoi să aplice planul de scoatere a ţărilor române de pe orbita Imperiului Otoman. “Dimitrie Cantemir”. O condiţie a investiturii sale a fost obligaţia de al prinde si de al aduce viu în faţa sultanului pe domnul Munteniei Constantin Brâncoveanul. Aceste schimbari de domnie se făceau în schimbul unor mari sume de bani proveniţi din asuprirea ţăranilor. fiind aproape dar şi implicat în intrigile meschine de la palat. Printre cei mai mari protectori ai săi sunt Daul Ismail – capuchehaia hanului tătar şi Ismail-Effendi un mare demnitar. Venit în ţară.

Armata de strânsură s-a ridicat la numărul de 17. În scurta sa domnie. Până la sosirea armatelor ruse şi pâna să dea proclamaţia către ţară. Dacă primele polcuri ruseşti ajung la Iaşi pe 30 mai 1711. restabilirea autorităţii domnului. atunci Ţarul Petru împreună cu grosul armatei ajung abia pe 24 iunie. Nu au rămas nepedepsiţi cei care au uneltit împotriva ţarii şi a familiei sale. A cautat să îşi asigure o domnie ereditară. Alte reforme fiscale care au fost facute în sprijinul micii boierimi a fost scaderea taxelor pentru miere. i-a asigurat întruna şi cu toată convingerea pe susţinătorii săi turci de fidelitatea sa pentru a nu le trezi suspiciuni. Panaitescu. acesta a reuşit să stabilească relaţii cu diplomatul Rusiei Petru Tolstoi. Fiind capuchehaie la Poarta. Prin aceasta el urmarit promovarea tinerilor boieri fideli sieşi. „Dimitrie. care îi garanta domnia ereditară prin articolele VIX. foarte puţini din cei chemaţi nu s-au prezentat la oaste. 110 . Dupa asta 3 4 P. Această alianţă nu a putut fi negociată făţiş iar pentru a se asigura de victorie Cantemir a contat pe factorul surprinderii ostilor duşmane într-o poziţie nefavorabilă. centralizarea puterii de stat. p. caruia i-a împărtăşit intenţiile sale. printr-un simţ al spiritului timpurilor. Legaturi mai strânse au fost negociate în primăvara anului 1711 la Luţk. Prin aceste reforme Cantemir a cautat să-şi asigure un sprijin cat mai larg pentru aşi consolida puterea domnească. ţărani. mijlocii.98 Ibidem. cu privire la reluare de catre domnie jub jurisdicţia sa a mănăstirilor închinate Bisriţa..0004 de oşteni formată din boieri mici. Toate acestea dovedesc o atmosferă hotărâtă de luptă împotriva turcilor. a scăzut birul „steagului” . Probota3. p. După proclamaţie.”. Ioan Neculce – mare spatar si mai târziu mare hatman. O reformă importantă a fost scăderea la mai putin de jumătate a dăjdiilor boierilor mici.. Tazlău. O însemnată parte a ţăranilor moldoveni s-au înscris voluntari în armata rusă în frunte cu capitanii lor locali. Dimitrie i-a prevazut sfârşitul apropiat. Iar unica forţă creştină care putea veni în ajutorul principatelor era Rusia. Importantă este înţelegerea sa cu patriarhul Ierusalimului Chrisant Notara. Cunoscând foarte bine toate subtilităţile politicii şi istoriei Imperiului Otoman.pe Vasile Hăbăşescu-medelnicer. Politica externă a domnului Cantemir putea fi uşor anticipată dacă ar fi fost citite lucrarile sale.P. Cantemir a reuşit să facă puţine reforme. fapt consemnat şi prin tratatul de la Luţk cu Rusia.. La venirea sa în ţară.

Aici intervine domnul moldovei cu întreaga sa oaste şi reuşeşte cu mari pierderi să spargă încercuirea şi să asigure retragerea contingentului rus. evacuarea Taganrogului. Primele ciocniri între ruşi şi turci au loc lângă Bârseni. Cu toate acestea situaţia rămânea critică şi Ţarul Petru este nevoit să ceară pace care se incheie la 12 iulie 1711.000 oşteni aşezaţi în careu sunt înconjuraţi de 110. În această situaţie Dimitrie Cantemir este nevoit să plece împreună cu familia sa şi cu boierii credincioşi în Rusia cu speranţa de a reveni şi de a elibera Moldova. În această luptă şi-a demonstrat eficienţa artileria armatei ruse care a provocat pierderi insemnate armatei turco-tătare. Insă planul acesta în care şi-a pus multe speranţe domnitorul nostru. lângă Fălciu între zilele 8-12 iulie. un bun strateg şi cunoscător al tacticilor de luptă otomane.000 de turci şi 40.000 de tătari. epidemii şi dezertări. Ţaruc obţine dreptul de a se întoarce în Rusia împreună cu toţi ostaşii săi ăn schimbul predării cetăţilor Azov. Lupta decisivă s-a dat la Stănileşti. La scurt timp după acestea este chemat în capitală pentru a planui alaturi de alţi strategi o intervenţie a Rusiei în Crimeia cu scopul de a o cuceri. Acest răgaz a fos folosită de armata turcă pentru a trece fără piedici Dunărea. Această pace era aşteptată şi în răndurile oştirii turceşti care se confrunta cu foamete. Dimitrie Cantemir . unde avangarda armatei ruse. Oceakov. În aceste înprejurări ţarul încearcă să îl convingă pe Constantin Brâncoveanul să se alăture cu oastea sa. De asemenea este nevoit să renunţe la influienţa sa asupra Poloniei. iar în ceea ce priveşte politica .pierde timp preţios vizitând capitala Moldovei şi împrejurimile ei. prevăzător. formată din 4000 de oameni este încercuită de forţe otomane mult superioare numeric. Petru hotărăşte printr-un ucaz ca fostul domn să poarte titlul de prinţ serenisim şi să primească o reşedinţă în capitala Rusiei. este abandonat din cauza războiului rusosuedez care se va încheia abia în 1721. Ca răsplată pentru sprijinul acordat sultanului. Îndrăzneţul domn cu suita sa obţin de la ţar aprobarea de a lua în stăpânire domenii din împrejurările Harikovului şi dreptul de judecată asupra oamenilor săi. aşteptă cu oastea la lângă Urlaţi. Chiar de la început Dimitrie se remarcă prin activitatea de a reorganiza domeniile sale din Harikov şi arhitectura oraşului. hanul tătar obtine permisiunea de a prăda ţara. Drept răspuns. şi o pensie anuală de 6000 de ruble. Aici armata moldo-rusă de circa 40. Însă domnul muntea. Cantemir încuviinţează repartizarea suitei sale de circa 4000 oameni în pusta ucraineană. îi dă indicaţii lui Petru şi generalilor săi care sunt neglijate.

„Hronicul vechimii româno-moldo-vlahilor”. corupe medicul Mariei şi aceasta naşte un fiu mort.externă rusă. „Istoria imperiului Otoman”. Withworth(Anglia). Dimitrie şi amilia sa se stabilesc definitiv la Sankt-Petersburg. Din porunca ţarului primeşte numeroase hrisoave şi letopiseţe care se gaseau la curţile. se remarcă ca un foarte bun specialist al problemelor orientale. la care participă şi Cantemir ca bun cunoscător al problemelor orientale. Dar soţia ţarului Ecaterina. toţi rămaşi surprinşi de erudiţia şi cunoştinţele vaste de care dispunea. Petru întreprinde în primăvara anului 1722 o expediţie militară în Caucaz împotriva Persiei. Nu este de omis episodul romantic al legăturii ţarului cu fiica sa Maria care va rămâne însărcinată. În 1720 odată cu numirea sa ca sfetnic personal al ţarului şi mebru al senatului. Este remarcat de diplomaţii străini Calderon(Franţa). „Evenimentele Cantacuzinilor şi ale Brâncovenilor”. „Notele geografice . Atât Dimitrie cât şi Petru spera la nasterea unui moştenitor bărbat care să urmeze lui Petru la tron. „Panegiricul lui Petru cel Mare. După terminarea războiului cu Suedia. „ Sistema religiei mahomedane”. Observaţiile sale asupra regiunii.istorice şi arheologice asupra regiunii Caucaz”. Principele întreprinde imediat ce sosise o expediţie ştiinţifică în munţii Caucaz. Aici el redactează marile sale opere care l-au facut cunoscut în cercurile învăţaţilor din Europa şi Rusia. monumentelor. Aceasta a însemnat caderea în dizgratie a familiei lui Dimitrie Cantemir. Se recăsătoreşte cu cneaghina Anastasia Trubeţkoi fiica unui cneaz general cazut prizonier la suedezi. În calitate de membru al senatului ia parte activa la viaţa politică şi economică a Rusiei şi la reformele introduse de Petru. Weber(Prusia). Suferind de diabet. se dedică întru totul studiilor şi scrisului.academiei de la Kiev. Perzând orice speranţa de a se întoarce în Moldova o dată cu semnarea păcii de la Pojarevăţ între Austria şi Turcia. inscripţiilor le va inchega întro monografie care va fi publicată după moartea sa cu sprijinul fiului său Antioh Cantemir. se stinge la 21 august . Cele mai importante sunt : „Descrierea Moldovei” care îi aduce titlul de membru al Academiei din Berlin considerată la acel moment cel mai important for ştiinţific . În Rusia deprinde un nou stil de relatare a faptelor pe care le abordează ştiintific şi pragmatic. climei. „Viaţa lui Constantin Cantemir”. mănăstirilor. Sub supravegherea lui se scot proclamaţii în limbile localnicilor care erau raspândite pentru a destabiliza situatia din regiunile supuse Persiei. Semnătura sa apare pe multe din actele emise de senat alaturi de a altor membri şi a ţarului.

Este înmormântat cu onor la o biserică ctitorită de el la mănăstirea Sfântul Nicolae din Moscova. Doamna Casandra. alaturi de prima sa soţie. la vârsta de 50 ani. .1723.

„Letopiseţul Ţării Moldovei”. Ştefan. Litera Internaţional. „Dimitrie Cantemir. Paul. 1969 . Bucureşti . Editura Academiei. Chişinău. . Ion. 1958 Simionescu. Viaţa şi Opera”. Bucureşti. 2001 Panaitescu P. Editura Enciclopedică Română. Ed. Cultura Naţionala.BIBLIOGRAFIE : Ciobanu.P. 1925 Neculce. „Dimitrie Cantemir în Rusia”. “Dimitrie Cantemir”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful