1. Penilaian anda mengenai pekerja yang bertugas di kafeteria?

a) Kesopanan dan budi bahasa

AmatBaik

Baik

Memuaskan

Tidak Memuaskan

AmatBaik

Baik

Memuaskan

Tidak Memuaskan

Baik

Memuaskan

Tidak Memuaskan

b) Layanan mesra dan senyuman
c) Kebersihan
d) Tingkah laku menghormati

2. Kualiti Makanan
a) Kebersihan
b) Menu pelbagai
c) Harga (Mahal/Wajar)
d) Bekas makanan tertutup sentiasa
e) Peralatan makanan minuman

3.

Kualiti Keseluruhan terhadap Perkhidmatan
AmatBaik

a) Kaunter pembayaran
b) Kaunter makanan
c) Kaunter minuman
d) Susun atur

A.

MAKLUM BALAS & CADANGAN
HURAIAN : _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Terima kasih atas maklumbalas dan cadangan anda. Segala maklumat adalah sulit dan rahsia.Ini bagi meningkatkan mutu
perkhidmatan cafeteria di Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful