P. 1
Schoorsteenkanaal

Schoorsteenkanaal

|Views: 24|Likes:
Published by nakadakaken

More info:

Published by: nakadakaken on May 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/21/2012

pdf

text

original

TECHNIEK

De geheimen van een goed rookkanaal
Het succes van een autonoom verwarmingsysteem, of het een open haard, een inzethaard of een kachel betreft, hangt niet alleen af van het uitzicht, de installatie en de intrinsieke technische kenmerken. Een goede werking hangt ook nog af van andere criteria. Zo is er een aspect dat vaak wordt verwaarloosd omdat het eerder verborgen is. We willen het hebben over de schoorsteen of rookkanaal, die duistere maar onmisbare knecht van het vuur, een echte verbinding tussen de verwarmingsinstallatie en buitenshuis.
Het ontwerp en het onderhoud van de verschillende onderdelen van de schoorsteen (rookkanaal en dakuitgang) zijn vrij belangrijk. Ze zullen een directe invloed hebben op de kwaliteit van het vuur. Ze zorgen vooral voor een goede trek, de garantie voor een goede verbranding. Verder zorgen ze voor een optimale gebruiksveiligheid en een verminderde productie van vervuilende stoffen. Het belang van een goede trek De trek van een schouw is een natuurlijke of gedwongen luchtstroom waardoor lucht van buitenaf kan worden aangevoerd tot bij de haard en waardoor verbrandingsgassen kunnen worden afgevoerd. De kwaliteit van de trek is heel belangrijk: als er onvoldoende of juist te veel lucht aankomt in de haard, zal de verbranding niet volledig zijn en zal men zien dat er niet-verbrande stoffen via het rookkanaal worden uitgestoten. Deze stoffen kunnen gasvormig zijn zoals koolstofmonoxide (CO) of vloeibaar (die vast worden bij een normale temperatuur) zoals roet en teer. De trek is absoluut een sleutelelement van een goede verbranding omdat hij de luchtstroom regelt die door het toestel gaat. De schoorsteen moet dus voldoende trekken en niet teveel. Dit verschijnsel, waarbij verbrandingsgas in het kanaal kan stijgen, is te danken aan het verschil in dichtheid tussen de verbrandingsgassen en de lucht. Gassen hebben hun maximumdichtheid op 273 graden en dan krijgt men de beste trek. Gassen hebben echter de neiging om af te koelen naarmate ze stijgen in het kanaal, wat nadelig kan zijn voor de trek. Om dat te vermijden is de hoogte van het kanaal best niet architect. Deze materie is op dit punt zo delicaat en technisch dat een beroep doen op vaklui meer dan ooit een must blijkt. Hoogte van het rookkanaal Hoe hoger het rookkanaal, hoe beter de schoorsteen trekt, op voorwaarde dat het niet hoger is dan twintig meter. Die hoogte komt uiteraard bijna niet voor in privéwoningen. Een hoogte van 4 meter wordt bovendien als een strikt minimum beschouwd. Doorsnede van het kanaal De doorsnede van het kanaal is bij voorkeur cirkelvormig. Bij deze vorm is het wrijvings- en warmteuitwisselingoppervlak ten opzichte van de doorsnede het kleinst. Andere vormen zoals een vierkant of rechthoek met een verhouding van 1/1,5 zijn wel aanvaardbaar maar hebben een minder goede verhouding. Voor de berekening van de grootte moet men steunen op het advies van echte specialisten, alleen al om de meest geschikte doorsnede te berekenen in functie van de geldende normen en het type toestel. Wetende dat de doorsnede van het kanaal minstens gelijk zal moeten zijn aan de uitgang van het verwarmingstoestel. Deze doorsneden variëren namelijk afhankelijk van het feit of het toestel bedoeld is als open haard, met gesloten deur of met open deur. Het is ook belangrijk dat de doorsnede constant blijft en dezelfde vorm behoudt over de hele hoogte van het kanaal. Elke vernauwing zal namelijk onvermijdelijk leiden tot een vermindering van de trek. Tracé van het rookkanaal Om te vermijden dat de schoorsteen minder trekt, moet het tracé zo recht mogelijk zijn. Elke

Flexinox rookkanaal. FERO groter dan 20 tot 30 meter. De temperatuur aan de uitgang bovenaan een schoorsteen die goed trekt, bedraagt 150 tot 200 graden. Hoe kouder de buitenlucht, hoe dichter hij is en hoe beter de schoorsteen trekt. Bovendien geldt, hoe hoger de barometerdruk, hoe dichter de lucht en hoe beter de trek. Zo trekken schoorstenen bij slecht weer (lage barometerdruk) minder goed omdat vochtige lucht minder dicht is. De kwestie van de trek is heel anders afhankelijk van een nieuw te plaatsen of een bestaande schoorsteen. Als men van plan is een huis te bouwen, kan men de normen en dus de voorwaarden voor een goede trek precies bepalen, afhankelijk van de beoogde verwarming. Omgekeerd, als men een verwarmingsysteem wil installeren in een bestaande woning, dan is men afhankelijk van de bestaande schoorsteen en van de staat waarin hij zich bevindt. Het zal dan ook vaak het moment zijn om bepaalde problemen te verhelpen. Er bestaan verschillende oplossingen voor. De criteria van een goed rookkanaal In het geval van een nieuwbouw moet men ten gepaste tijde gepaste keuzes maken. Jammer genoeg stellen we vast dat het rookkanaal nog te vaak gebouwd wordt vóór het soort verwarmingstoestel gekozen is. Nu, het is onmogelijk te zorgen voor een goed aangepast rookkanaal zonder te weten welk toestel aangesloten zal worden. Het is dus niet de bedoeling om een verwarmingsketel of een autonoom verwarmingstoestel aan te sluiten op een kanaal waarvan men vermoedt dat het geschikt is, maar wel omgekeerd: men moet het toestel kiezen om te kunnen bepalen welk kanaal er nodig is. Op die manier kan de bouw van het rookkanaal of schoorsteen worden geoptimaliseerd en men creëert ideale omstandigheden voor een goede trek. We bespreken deze ideale criteria of ontwerpregels hier alleen bij wijze van algemene informatie, zonder in complexe technische details te treden. We willen ons namelijk gewoon richten tot privépersonen die contact willen opnemen met hun aannemer, verwarmingsinstallateur of 90

moet men weten dat het moet voldoen aan meerdere voorwaarden. Een flexibel. zelfs bij een optimale verbranding. Daarbij komt dat er idealiter niet meer dan één rookkanaal per verwarmingstoestel mag zijn. Het is echter mogelijk om schoorsteen.hindernis of elke bocht in een kanaal zal namelijk drukverlies veroorzaken. Inderdaad. Een hardmetalen rookkanaal van inox (met enkelvoudige of dubbele wand) blijkt de beste prestaties te leveren. Dat betekent dat het rookkanaal niet meer dan één niet-verticaal deel mag tellen. kan onderhoud van de verwarmingsmen het buitengedeelte altijd installatie zijn al even belangrijk en optrekken: men verlengt het zelfs één of twee maal per jaar bestaande kanaal en let erop dat verplicht (frequentie afhankelijk van dezelfde vorm en dezelfde de landen en het soort brandstof ). we herinneren eraan dat bepaalde gassen door Flexibel dubbel -of enkelwandig hun sterke concentratie rookkanaal voor renovatie van bestaande heel toxisch zijn. De binnenwand van het rookkanaal ten slotte moet zo glad mogelijk zijn om ervoor te zorgen dat het gas beter kan passeren. in dat geval zal de kamer voorzien moeten worden van een luchttoevoersysteem. bestendigheid tegen warmteschokken en bestendigheid tegen de bijtende stoffen die worden voortgebracht door de verbrandingsgassen. Gezien deze verschillende aanbevelingen zal u meteen begrijpen dat niet alle materialen dezelfde succesgaranties bieden. Onvoldoende hoogte van het Dichtheid is niet de enige veiligheidsrookkanaal: Als het rookkanaal regel. 50). geluidloos. en . onderwerp werd uitvoerig behandeld Slecht geïsoleerde wand van het in een vorig nummer (nr. De Verstopt rookkanaal: allerlei twee grote problemen die worden storende materialen kunnen vastgesteld zijn het feit dat de toevalligerwijze terechtkomen in het schoorsteen onvoldoende trekt. gemetselde kanalen worden vermeden: het gevaar voor scheuren is te groot. Nu. Een buisstuk van terracotta of beton biedt een geringere inertie en een gladdere wand op voorwaarde dat de wanden dun zijn en aan de binnenkant geëmailleerd. De lucht kan ofwel rechtsreeks van buiten worden gehaald en naar de kern van het toestel zelf worden gevoerd. Het schoorsteenvegen en het minder dan 4 meter hoog is. de inertie is te zwaar en het gevaar voor scheuren en bijgevolg voor indringing van schadelijke gassen is te groot. altijd waterdamp. Door te condenseren wordt het water verbonden met bestanddelen die zich in de rook bevinden. Voor een optimale trek moet dit materiaal een geringe thermische inertie hebben. Om tocht te vermijden kunnen aan de buitenkant luchtopeningen worden gemaakt via flexibele of gemetselde rookkanalen. is niet meer geschikt voor de gebruiksomstandigheden van moderne verwarming. Dit rookkanaal te voorzien. Gewoon metselwerk doeltreffende oplossingen te vinden zou het probleem moeten oplossen. Daar zijn twee redenen voor. FERO bereiken en die zo lang mogelijk te houden. Ontwerpfouten volledig reukloos en… dodelijk. maar ook om de buurt of het dak (zie laatste het rookkanaal te vegen en de hoofdstuk). Andere zullen soms tot het besluit leiden dat het rookkanaal onbruikbaar is. condensatie als gevolg van de slechte kwaliteit van de binnenbekleding en het gebrek aan isolatie. Als men een verwarmingstoestel wil Te nauwe opening: het kan installeren in een bestaande gebeuren dat de opening ter hoogte woning. heel glad. meestal te wijten is aan verkeerde waardoor de afvoer van afmetingen van het kanaal. dezelfde temperatuur heeft als de rook. Dit effect wordt versterkt door het aanzetten van een luchtafvoersysteem zoals een dampkap. op de oude wijze. Daarom mag een rookkanaal niet meer dan twee schuine delen bevatten. moet zich vaak tevreden stellen met wat nadelig is voor de trek van de wat er is. Dat betekent dat de temperatuur snel moet stijgen als de warme rook passeert. De luchttoevoer Om de verbanding gaande te houden en ervoor te zorgen dat de schoorsteen kan trekken. wat rookkanaal en het blokkeren. als de rookkanalen niet voldoen. Voor verwarmingstoestellen die Slecht gelegen dakuitgang: als de werken met een vaste brandstof. Het materiaal van het rookkanaal moet deze condensatie dus maximaal beperken door snel de temperatuur van de rook te De veiligheid Om een optimale gebruiksveiligheid te garanderen. De materialen Om het materiaal voor het rookkanaal te kiezen. Het is wat men noemt het “dauwpunt”. doorsnede behouden blijven. Sommige ervan kunnen gemakkelijk worden opgelost. Het materiaal moet ook zo goed mogelijk weerstand bieden aan de corrosie van neerslag (afzettingen). Maar dat is nog niet alles. De wanden zijn namelijk heel ruw. Men dus nauwer is dan het rookkanaal. ofwel uit de kamer waar de installatie zich bevindt. Het is dus nodig een goede verluchting te hebben in de woning. is het vaak onmogelijk om van het dak smaller is geworden en het rookkanaal te ontwerpen. rookkanaal: het blijkt moeilijk om iets aan deze wand te doen. dan is er geen andere dichtheid ervan te controleren (met oplossing dan een nieuw een rookvormende cartouche). bij een temperatuur tussen 40 en 60° kan die damp condenseren. is het verplicht om de opzichte van felle wind. Coproflex de POUJOULAT het bijzonder is kleurloos. is er permanent voldoende luchttoevoer nodig voor het verwarmingstoestel. traditionele schoorstenen die bochten Koolstofmonoxide (CO) in vertoonen. Een rookkanaal van baksteen. kan gemakkelijk worden gemonteerd en heeft een geringe thermische inertie. In dit hoofdstuk worden de verschillende tekortkomingen van een schouw in kaart gebracht. waardoor de snelheid van de gasafvoer vermindert en de gassen bijgevolg meer afkoelen. Om te beginnen trekt de schoorsteen maximaal als die Dubbelwandig geïsoleerd rookkanaal Bofill van FLEXINOX. Beide vormen een sterk bijtende vloeistof. De Een schoorsteen die niet voldoet enige doeltreffende oplossing is een vernieuwen buis in te brengen (zie verder). woningen in installatie te reinigen. metalen rookkanaal van aluminium blijkt ook licht en gemakkelijk te monteren. Bovendien is het niet geschikt om hout en kool te verbranden. waardoor de schoorsteen niet goed kan aanzuigen met een lage druk in de woning als gevolg. namelijk complete dichtheid voor gas. Daarom moeten de oude. Moderne woningen zijn namelijk tochtvrij. moet men verzekeren dat het rookkanaal perfect gedicht is zodat de verbrandingsgassen zich niet kunnen verspreiden in de kamers waar het kanaal passeert. Een goede isolatie van het rookkanaal is dan ook vereist. Hij is licht. dat de aanslag minder blijft kleven en dat de schoorsteen gemakkelijker kan worden geveegd. dakuitgang slecht gelegen is ten zoals hout. met hoeken die niet groter zijn dan 15°. De schoorsteen 91 stuurt dan de rook terug de kamer in (terugslag). Anderzijds bevat de rook. Het heeft een geringe inertie maar het is beduidend gevoeliger voor condensatieresiduen. Deze oplossing blijkt echter zwaarder om te plaatsen en het gevaar voor condensatie blijft nog relatief hoog.

Hoe dan ook. Voor alle types rookkanalen. Rookkanaal dat te schuin afloopt: we hebben gezien dat de eventuele helling van het rookkanaal niet groter mag zijn dan een bepaald niveau (15 tot 20 graden). dan hebt u maar twee oplossingen: een nieuw rookkanaal vormen of een ander toestel kiezen dat geschikt is voor het rookkanaal! Variabele doorsnede van het rookkanaal: Het inbrengen van een buis is de enige oplossing waarmee in dit geval een homogene doorsnede kan worden verkregen over de lengte van het rookkanaal. Ze moeten beantwoorden aan bepaalde normen om ervoor te zorgen dat de schoorsteen goed trekt. de aard en de oorsprong van de scheur kennen vóór men het rookkanaal bekleedt. Slecht vastgemaakt reinigingsluik: dit probleem kan gemakkelijk worden opgelost door een kleine technische interventie of zelfs een reparatie van metselwerk. Doorsnede: de dakuitgang mag de doorsnede van het hoofdkanaal niet vernauwen. wat een enorm potentieel gevaar inhoudt. geprofileerde elementen en regelt de rookafvoer. Naast de wettelijke voorschriften is het raadzaam het aantal veegbeurten aan te passen aan de gebruiksomstandigheden. Een regelmatige visuele controle van het rookkanaal voorkomt dit soort ongemakken. is er jammer genoeg geen oplossing. Ze bestaat uit meerdere. Bekleding Een bekleding wordt aangebracht om een rookkanaal te renoveren dat niet meer dicht is als gevolg van scheuren. Isolatie: de dakuitgang moet goed geïsoleerd zijn om te vermijden dat de rook te snel afkoelt. boven de eerste. De buis kan flexibel of hard zijn. Mobiele afzuiging: draaisysteem dat door de werking van de wind de onderdruk verhoogt en dus de trek bevordert. Deze techniek kan worden gebruikt om schoorsteen in goede staat te verbeteren en niet om een kanaal in slechte staat te herstellen: de buis zal alleen de volledigheid en de stabiliteit van het rookkanaal restaureren. Dit probleem kan worden opgelost door de methode van bekleding (zie verder) of door het inbrengen van een buis (idem). Ook hier is het inbrengen van een buis doeltreffend. te wijten aan de wind. Een harde buis kan wel gebruikt worden voor verschillende brandstoffen. compleet dichte elementen omdat ze doorlopend gelast zijn en ineengezet in de richting van de condensatie. Een buis inbrengen Er wordt een autonome buis ingebracht in de bestaande schoorsteen. Er is in alle gevallen een zone rond het huis waarin elke dakuitgang verboden is. vermindering van de doorsnede. In een tweede zone. Er wordt dan een coating aangebracht op de binnenwanden van het rookkanaal. In een derde zone kan de dakuitgang vrij worden geïnstalleerd. Wanneer het dak echter licht helt (minder dan 15°) dan kan de schoorsteenopening ter hoogte van het dak komen als het voorzien is van een systeem tegen terugslag en als er geen obstakels zijn binnen de 8 m. Een flexibele buis is geschikt voor schoorstenen met schuine delen en sluit gemakkelijk aan op verwarmingstoestellen met gas of stookolie. die op zich de afvoer en de dichtheid voor verbrandingsgassen verzekert. . Het kanaal kan alleen worden bekleed als de oorzaken van de scheuren eerst worden weggenomen. Ze is niet toegestaan voor installaties op hout of kool. Hij moet ook 40 cm uitsteken boven elk obstakel dat zich in een straal van 8 meter bevindt. 92 Soorten dakuitgangen ‘naakte’ dakuitgang: afhankelijk van de weersomstandigheden veroorzaakt deze normaal gezien geen drukverlies maar de buiging van de wind kan de trek afremmen of terugslag veroorzaken. Installatiecriteria Hoogte: om reglementair en doeltreffend te zijn moet de schoorsteen 40 cm boven het dak uitsteken voor een vrijstaand gebouw. Ze zijn bedoeld voor verticale schoorstenen. en dit van de aansluiting van het verwarmingstoestel tot de uitstootopening van de schouw. behalve de vorming van een nieuw rookkanaal. anders worden gebieden van overdruk gevormd die kunnen leiden tot terugslag van rook in de woning. anders bestaat het gevaar dat het toestel blokkeert en dat er ernstige terugslag ontstaat. Net als een bekleding moet het inbrengen van een buis altijd worden gerealiseerd door gekwalificeerde en erkende ondernemingen. Verbrandt men bijvoorbeeld veel naaldhout. Bij STANDARD AHZ verbrandingsgassen wordt gehinderd: vogelnesten en andere brokstukken kunnen gemakkelijk worden verwijderd door de schoorsteen goed te vegen. dat wil zeggen de zone waar de druk van de wind een overdruk veroorzaakt. Er moet een bijzondere aandacht worden besteed aan de plaats. Té dikke wand: dit probleem Rookafzuigsysteem Exhausto met ingebouwd automatische controle voor een goede afzuiging. Bovendien kan op die manier iets worden gedaan aan bepaalde tekortkomingen: verbetering van de dichtheidsgraad. Antiterugslagsysteem: bestaat uit vaste. los van weersomstandigheden en meer bepaald de wind. zwartgelakt van POUJOULAT Rookkanalen Selkirk. Eenvoudig toestel: de parapluhoed of de horizontale afdekplaat verzekeren een doeltreffende bescherming tegen neerslag maar ze verhinderen zeker niet de gevaren van terugslag. Te nauwe doorsnede van het rookkanaal: Als het rookkanaal te klein blijkt ten opzichte van het toestel dat u wilt plaatsen. Daarom moet men de grootte. Als dat niet mogelijk is kan men best een reinigingsluik voorzien op het hoogste punt van het rookkanaal.veroorzaakt een te grote inertie. dan zal de hoeveelheid roet beduidend groter zijn en zal men de schoorsteen sneller opnieuw moeten vegen. De grote tekortkoming van deze toestellen is oxidatie en verstopping van de spillen. Als de helling te sterk is. Als de schoorsteen slecht geïsoleerd is kan hij een temperatuur bereiken van 45 graden. wat condensatie teweegbrengt. De dakuitgang Het buitenste deel van het rookkanaal dat uitsteekt boven het dak ids de dakuitgang. Installatie: alle rookgassen moeten Dakuitgang Therminox. COLEMONT voorbij de storingszone worden gevoerd. bescherming tegen het gevaar van bister (roetneerslag) of een verhoging van de corrosiebestendigheid. Roetneerslag: regelmatig de schoorsteen vegen lost dit probleem eenvoudig op. Regelmatig onderhoud is noodzakelijk. Gescheurd rookkanaal: Elke scheur in de schoorsteen of een barst in verweerd voegwerk kan leiden tot een gebrek aan dichtheid ervan. kan men slechts een dakuitgang installeren mits er een vast rookafzuigsysteem wordt voorzien. het toestel moet gemakkelijk demonteerbaar zijn om de schoorsteen te kunnen vegen. anders zijn de werken zinloos. Deze gebieden zijn afhankelijk van de dakhelling en moeten grondig worden bekeken door een specialist. de hoogte en de kroonlijst ervan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->