Romania

www.elkoep.ro

C ATALOG TE H N I C

15 ani cu tine

D I SPOZ ITIVE E LEC TRO N I CE MO D U L AR E E LE M E NTE D E I NSTAL AŢI I PE NTRU PROTEC ŢI E ŞI COMUTAR S I STE M D E CO NTRO L WI R E LE SS

R E LE E D E TI M P R E LE E D E PU TE R E Ş I AUXI LIAR E DIMMERE SU R S E D E ALI M E NTAR E R E LE E D E M O N ITO R I Z AR E TENSIUNE R E LE E D E M O N I TO R I Z AR E CU R R E N T R E LE E D E M O N I TO R I Z AR E N I V E L TE R M OSTATE
Compania ELKO EP este cea mai mare companie din Cehia din domeniul producţiei şi dezvoltării echipamentelor electronice modulare. Ca rezultat al acestei spe- cializări și experienţă acumulată, în prezent putem oferi peste 200 tipuri de relee sau alte echipamente modulare care sunt folosite într-o gamă largă atât în instalaţii casnice cât şi în instalaţii industriale. Începând din anul 1999 ne-am dezvoltat activitatea şi pe piețele externe, cu ajutorul distribuitorilor și firmelor colaboratoare. Piaţa străină a crescut spectaculos şi astăzi reprezintă 78 % din vânzările companiei. În 2002 am profitat de posibilitatea de a deschide pe piaţa din Slovacia reprezentanţa ELKO EP Slovakia , s.r.o. În 2005 s-au mai deschis ELKO EP Poland Sp. z o. o. şi ELKO EP Hungary, Kft , după care în 2007 am fondat OOO „ELKO EP Ru“ în Rusia și S.C. ELKO EP ROMÂNIA S.R.L. În prezent exportăm în peste 50 de ţări din întreaga lumea şi totodată suntem furnizorii celor mai importante companii de pe piaţa electrică și electronică. Anual vânzările cresc, la fel şi numărul personalului, ceea ce reflectă excelent expansiunea şi soliditatea poziţiei noastră pe piaţă. ELKO EP a experimentat o evoluție rapidă atunci când am progresat de la o afacere de familie într-o companie cu 160 de angajaţi, cu echipamente moderne, de cea mai bună calitate şi tehnologie avansată cu linii de producţie similare cu cele din companiile de tradiție. Progresul dinamic al companiei se bazează pe propriile noastre produse care și-au găsit locul pe piaţă mulţumit trăsăturilor excelente, calităţii şi preţurilor competitive. ELKO EP oferă nu numai produse de calitate, ci şi soluţii complexe. Produsele noastre asigură siguranţa utilizatorilor, comfort şi totodată economisire financiară incontestabilă. Puteţi alege ca şi soluţie simplă utilizarea releelor noastre sau puteți opta pentru soluţii inteligente bus-based, instalaţii-electrice INELS.

Î N T R E R U PĂTO R D E C I R C U IT M O N ITO R I Z AR E A CU R E NŢI LO R R E Z I D UALI CO NTAC TO R I D E I N STAL AŢ I I B U TO N D E PE R E T E TE LECO M AN DĂ M O D U L U N I V E R SAL AC TI VAR E CO N TAC TAR E S H U T T E R AC T UATO R AC TI VAR E D I M AR E

Conţinut

Sisteme de control wireless

Produse RF
Lista de produse RF Transmiţătoare RF Comutator de perete RFWB-40, RFWB-20 NEW Telecomandă RFK-40 RF Repeater: RFRP-1 NEW Modul de intrare universal RFIM-40B, RFIM-20B Receptoare RF Acţionarea de comutatorelor Acţionare de comutator RFSA-11B, RFSA-61B Acţionare de comutator RFSA-61MI, RFSA-61ME Acţionaere obloane Acţionare obloane RFJA-12B/230 V, RFJA-12B/24 V DC Acţionare dimer Acţionare dimer RFDA-11B, RFDA-71B Acţionare dimer - comutator de perete RFDW-71 Alte informaţii Seturi RF - prezentarea combinaţiilor Avantajele controlului RF Programare uşoară Posibiltatea de control Exemple de utilizare

15 16

NEW

17 18 19 20

21 22
NEW

23 24 25

26 27 28 29 30-33

4

PDR-2/B PLUG-IN .PRM-91H/11. VS308K.C) NEW Modul de extindere a puterii DIM6-3M-P Modul cu montare în doză SMR-S.cu potenţiometru extern CRM-91H. CRM-93H. MR-42 Unităţi de control şi semnalizare USS NEW 5 .Conţinut Profilul companiei Evoluţia releelor de timp Certificate de calitate Dispozitive electronice modulare 2 10 11 35 36-37 39 41-42 43 44 45 46 47 48-49 50 51 52-53 54-55 56-57 58 59 61 62 63-64 65-66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80-81 82 82 83 85 86 87 88 89 90 Relee de timp RELEE DE TIMP Relee de timp cu o singură funcţie CRM-81J. PRM-92H.C) Modular DIM-6 (sarcini R. SMR-H. SHT-1/2. CRM-9S Versiunea economică CRM-61 Comutator digital de timp SHT-1. CRM-83J Delay OFF fără tensiune de alimentare CRM-82TO Unitate în doi timpi SJR-2 Delay ON stea/triunghi CRM-2T. DIM-14 (sarcini R.VS316/230 Plug-in 782. VS116U. VS316/24. SMR-H.L. SHT-3. SMR-B Comutatoare de scară CRM-4 Comutatoare de scară CRM-42 cu semnalizare înaintea decuplării Super-multifunkční relé do krabice pod vypínač SMR-T. SMR-U Dimmer cu comutator rotativ DIM-10 Surse de putere SURSE DE PUTERE Gama PS surse de putere comutabile 30W Gama DR surse de putere comutabile 60W ZSR-30 surse de putere reglabile 10W ZNP-10 surse de putere nestabilizate 10W Transformator pentru sonerii ZTR-8. PRM-2H Relee supermultifuncţionale SMR-T. SMR-B Relee auxiliare şi de putere RELEE AUXILIARE ŞI DE PUTERE Modulare VS116K. SHT-3/2 Releu programabil digital PDR-2/A. CRM-2HE .750 Dimmere DIMMERE Comutatoare de scară cu dimmare DIM-2 Dimmer cu control Modular DIM-5 (sarcini R. ZTR-15 NEW Alte dispozitive modulare Comutatoare crepusculare Comutator crepuscular SOU-1 Comutator crepuscular digital SOU-2 Comutator de intuneric si lumina SOU-3 Releu de memorie MR-41. CRM-2T/ 24-480 Ciclu asimetric CRM-2H Relee de timp multifuncţionale CRM-91HE. VS308U. PRM-91H/8.L.L) Modular DIM-13 (sarcini R.C).

Produsele nosatre şi condiţiile industriale Exemple de utilizare Tehnologii de producţie Suport pentru proiectanţi Exportăm în 6 .analog. grafic EMC 157 158 159-161 162-163 182-183 159 155 166 167-169 170-171 172-173 174-181 182-183 184 185 Alte informaţii Carcase. F) Termostate modulare în două etape TER-4 Termostate modulare pentru controlul temperaturii motoarelor TER-7 Termostate . D. G. monitorizarea curentului la releele PRI (accesorii) Monitorizarea nivelului lichidelor Relee de nivel HRH-1 NEW Relee de nivel HRH-5 Relee de nivel HRH-4 Relee de nivel HRH-6 NEW Relee de nivel SHR-1M. SHR-3 (accesorii) Releu de monitorizare cos-φ COS-1 Dispozitive electronice modulare 93 94 95 96-97 96-97 98 99 100 101 102-103 104 105 106 107 108-109 110 111 112-113 114 115 117 118 119 120 121 124 125 127 124 129 130 131 122-123 126 132 Termostate TERMOSTATE TERMOSTATE analogice Termostate modulare TER-3 (A. ATC Termostat în 2 nivele cu IP65 TEV-1 Termostat cu un singur nivel IP65 TEV-2.C. DTF. H) Termostate modulare TER-3 (E. tablouri electrice Ambalarea produselor Dimensiuni Localizarea produselor nosatre în casa dvs. 480. fluctuaţiilor fazei HRN-54.HRN-43N Relee de monitorizare a curentului PRI-32 PRI-51 PRI-41.Conţinut Relee de monitorizare RELEE DE MONITORIZARE Relee de monitorizare analogice. 575) Relee de monitorizare a reţelelor tifazice HRN-43. 208. SHR-2. ARF. B. HRN-64.DTR. monofazice HRN-41/42 HRN-33. HRN-37 HRN-63. SHR-1N. TZ. HRN-54N Relee de monitorizare a fluctuaşiilor fazei HRN-56 (120. HRN-55N Relee de monitorizare a supra/subtensiunii HRN-57. HRN-57N Relee de monitorizare a supra/subtensiunii. PT-100 Informaţii tehnice Instrucţiuni (pentru utilizarea corectă a produselor) Sarcinile produselor Compatibilitatea electromagnetică. TEV-3 Termostat TEV-4 NEW Higro-termostat RHT-1 NEW Higro-stat RHV-1 TERMOSTATE digitale Termostate digitale modulare TER-9 Termostate . PRI-42 Transformator de curent pt. HRN-34. DTC Accesorii Senzori termici pentru termostate TC. 240. ambalaje.ATR. 400. HRN-35. HRN-67 Relee de monitorizare a tensinii . trifazic Relee de monitorizare a fazei şi căderilor de tensiune HRN-55.

Conţinut
Întreruptoare miniaturale
Întreruptor MCB 10 Întreruptori miniaturali pentru curenţi mari ETIMAT 10 Accesorii pentru întreruptorul miniatural MCB10 Întreruptor DA MCB Întreruptor auxiliar PS MCB Conectori Capac transparent

Elemente de instalaţii pentru protecţie şi comutar

138-139 140 141 141 141 141

Dispozitive pentru monitorizarea curenților reziduali (RCB)
Definiții de bază și simboluri Dispozitivul pentru curent rezidual RCB-2 Dispozitiv pentru curenți reziduali RCB-4 Dispozitive combinate pentru curenți reziduali RMCB Accesorii pentru dispozitive de curent rezidual RCB Comutator auxiliar PS RCB 144 145 146 147 147

Contactori pentru instalații
Contactori pentru instalații VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Contactori pentru instalații cu control manual VSM220, VSM425 Accesorii VSK11, VSK20 Încărcarea instalațiilor de contactori Dimensiuni Tablouri electrice, carcase și ambalarea produselor 150-151 152 151 152 154 155

7

Instalaţii electrice inteligente şi comfortabile
Sistem al unei instalaţii electrice inteligente INELS controlează funcţiile casei tale începând cu încălzirea şi aerul condiţionat, Controlul luminilor, obloane şi alte aplicaţii până la sistemul de securitate al casei şi al proprietăţii. Poate recunoaşte schimbări în funcţionarea sistemului în comparare cu cerinţele date şi vă informează despre aceste schimbări prin telefon, PDA sau Internet, la timp.

INELS este proiectat pentru satisfacerea instalaţiilor electrice mai mici şi pentru soluţii ce implică unităţi mai mari incluzând complexitate şi automatizare. INELS poate fi folosit nu numai pentru case, apartamente şi unităţi administrative dar şi pentru clădiri de dimensiuni mari complexe şi zone industriale.

8

Funcţiile sistemului
Controlul luminii Reglarea încălzirii şi al aerului condiţionat Controlul obloanelor exterioare Sisteme de securitate Simulaţii de prezenţe Control central Controlul aplicabilităţii

Sistemul inimă şi minte

Unitatea centrală este elemental de bază al unei instalaţii electrice inteligente INELS. Dirijează întregul sistem de componente şi supraveghează sistemul. Unitatea centrală este plasată într-o cutie şi poate fi conectat la calculator sau accesat de la distanţă prin Internet sau prin punte GSM (mesaje SMS).

UNITATE A CENTRALĂ

Controlul prin telecomandă al întregului sistem
Internet (PC, PDA), mesaje txt SMS

INELS în interior
Controleri comutatoare de perete WSB Controleri wierless Termoregulatori de cameră SOPHY unitate de control vocal şi telecomandă Telecomandă universală (IR) Tastatură de securitate „Panou Touch screen “ Pentru contrlul complect al sistemului prin programul INELS Designer and Manager (IDM).

9

Certificate de calitate 10 .

Butoanele au fost integrate în corpul releului (nu pot fi scoase sau rotite peste limitele maxime). ce l-a înlocuit pe cel prin imprimare.Evoluţia ELKO EP în relee de timp În ultimele 14 ani.250V. dar într-o nouă carcasă formată dintrun singur modul. Datorită asezării clasice a componentelor și posibilităților dimensionale. Interval de timp identic cu CRM-9. 2001 1997 CRM-1 Primul produs în carcasă proprie. nu ierea posibil să avem mai mult de 6 funcții intr-un interval de timp limitat cu contact comutator de 8A și sursă AC 230V. ce a permis o mai mare miniaturizare și eficiență. Deasemenea s-a mărit distanța din zona superioară a ținei DIN la standardul de 64 mm.1s . A fost prima introducere de releu multivoltaj. Tensiunea de alimentare: AC 230V.25s-1oră. Principala inovație a noii carcase a fost construcția unui nou panou frontal cu butoane de control. Tensiunea de alimentare este de AC /DC 12-240V cu contactele de iesire galvanizate. convectoare. ce a introdus produsul ca un element complementar pentru diferite dispozitive. Domeniul de timp a crescut la 0. Contactele de ieșire și sursă sunt similare cu cele de la CRM-1/5. etc. Construcția internă a circuitului integrat a fost schimbată de la 3 la 2 componente. iar tensiunea suportată a crescut. Montabil pe șină DIN. AC/DC 48V. CRM-8 Datorită noului tip de microprocesor. așa că ne-am întors la culoarea gri. Deviza de bază „Întodeauna ceva mai mult“ face diferenţa şi ne oferă avantajul în faţa competitorilor. În mod paradoxal acest produs a devenit mai complicat și numărul funcțiilor a scăzut la 8. au evoluat dinamic. iar suprafaţa de marcaj a fost marită. Carcasa (partea exterioară) reprezenta 2/3 din prețul final al produsului. Întreaga imprimare a carcasei se face într-un singur proces automatic de printare laser. dar răspunsul pieței nu a fost satisfăcător. Protecție împotriva suprasarcinii. Intervalul de timp este semnalizat prin LED intermitent. Noua carcasă a adus un aport de calitate al plasticului și design-ului final. 1999 1995 MFR1200 Un element important pentru releele de timp multifuncționale a fost CMOS4541. Erea o unitate de întârziere (folosită până în prezent) ce folosea la comutarea segvențială a contactelor pentru instalațiile de încălzire. cu un circuit NE55 ce permiteaâ întârzierea comutării cu de la 0 la 30 s. devenind mai ușor de citit. numai pentru AC 24-250V şi DC24-48V.16 și un interval mai mare de timp . Fiecare produs are un cod unic pentru o identificare cât mai ușoară și șină la standardul de 64 mm. elementele de control fiind întoarse la 90 de grade. Releul de timp multifuncţional CRM-91H Am introdus marcajul cu laser. Cu o carcasă specială. ce permitea utilizarea a până la 12 terminale. Au fost utilizate relee cu contacte comutatoare de 16A (CRM-81 1X16A . 1993 SJ-3 Primul produs ce a marcat începutul companiei lui Jiří Konečný . 2003 2007 1998 CRM-5 Primul releu multifuncțional avand la baza un microprocesor. am dezvoltat releul de timp CRM-2 (generator de tact asimetric CRM-2H și CRM-2T stea/triunghi). MFR120P a fost produs exclusiv în carcasă OEZ Letohrad pentru compania OEZ Letohrad. 2000 1996 MFR120P Primul releu multifuncțional bazat pe tecnologia SMD. Unitatea de control CMOS4541 este încă utilizată.ELKO EP. 10 funcții. Din punct de vedere funcțional a fost la fel ca și MRF120. acest produs a fost simplificat în mod semnificativ. Acestea asigură o mai mare acuratețe a utilizării și setărilor. produsele companiei Elko EP. Au fost înlocuite clasicele comutatoare cu timere comutabile. S-au înbunătățit calitatea.25 A. AC/DC 24V.10zile. Releu de ieșire cu o intensitate maximă de 1. Ieșirea pe releu cu 1 contact comutator de 8A (CRM1) și 3 contacte comutator (pentru CRM 3). AC/DC 12V. Am încercat introducerea carcasei de culoare galbenă. Tensiunea de alimentare a fost extinsă la AC/DC 12-240 V. fiabilitatea și acuratețea marcajelor. Utilizând aceeași platformă. CRM-83 3X8A).1s-10ore cu diviziuni zecimale.mărirea tensiunii de ieșire a acurateții. CRM-9 Primul releu multifuncțional cu comutatoare rotative. Raza de tensiune multivoltaj a crescut la AC/DC 24 . Din punct de vedere al design-ului a fost identic cu CRM-8 dar avea mai multe funcții .0. 11 . cu intervalul de timp 0. CRM-9H Inovația fundamentală a microprocesorului cu conventoare AD a adus o noua simplificare . Un temporizator simlu. caracteristică ce a prevestit viitoarea direcție a companiei. CRM-91H Identic din punct de ve dere funcțional cu modelul precedent CRM-9H.

.

Sistem de control wireless BUTO N D E PE R E TE TE LECOMAN DĂ MO DUL UN IVE R SAL AC TIVAR E CO NTAC TAR E S H UT TE R AC TUATO R AC TIVAR E D I MAR E .

TE LECOMANDĂ FR E C V E N ŢĂ 868 MHz R A Z A PÂ N Ă L A 160 m I N STAL AR E UŢOAR Ă PÂNĂ L A 7 FU NC ŢI I 14 .

Pagina 22 RFJA-12B Acţionarea obloanelor. doze Pagina18 RFIM-40B Emiţător universal pt. 6 funcţii. Dizain ELEGANT Pagina 17 RFWB-40 Telecomandă cu patru canale. 7 tipuri de comană 230 VAC. 230 V AC. 6 funcţii. Pagina 23 15 . 230 VAC. 230 V AC. funcţie de timp. Pagina 19 RFDA-11B Acţionare de bază a dimări program:scene de lumină. Dizain ELEGANT Pagina 17 RFK-40 Telecomandă cu patru canale Pagina17 RFIM-20B Emiţător universal pt. funcţia OFF. Pagina 22 RFDA-71B Acţionarea multifuncţională a dimări. 7 funcţii programabile. doze Pagina18 Nou ! RFRP-1 Recepţie MINI dispozitivul de semnal cu radio-frecvente este desemnat pentru cresterea razei de semnalul a transmitatorului RF Pagina 17 Acţionarea de comutatorelor Acţionare dimer Acţionare obloane RFSA-11B funcţie de bază ON/OFF. lumină. 2x relee cu protecţie. 230 V AC. montare în cutii de plastic 6 funcţii. timp programe.RF Control sistem de control wireless Emisie Comutator de perete Nou ! Cheie-lanţ Nou ! Universal modul RFWB-20 Telecomandă cu patru canale. 230 V AC Pagina 19 RFSA-61B Acţionare multifuncţională. Pagina 21 MODULE Pachete RF RFSA-61MI Comutare multifuncţională cu antenă internă. 230 V AC. Pagina 24 Pachete RF RFDW-71 multifuncţionale dimer. Pagina 20 Recepţie cu buton Recepţie cu telecomandă ELEGANT Pachete RF – combinaţii al elementelor de control şi receptori. Pagina 20 RFSA-61ME Comutare multifuncţională cu antenă exterioară în carcasă de metal. 230 V AC. pt.

60-90 Cihlove zdicărămidă % 80-95% 20-60% 0-10% bare de metal Kovové přepážky .80-90 % Dřevěné konstrukce se construcţii de lemn beton armat sadrokart. control 1x contact 4000 VA/ AC1. în catalog 17 17 18 19 20 20 24 24 25 Rulote sus/jos Răsărit/Apus RF CONTROL Funcţionare Carcase Intoarcere intarziata Transmiţătoare RFWB-20 ELEGANT Buton de perete RFWB-40 ELEGANT Buton de perete RFK-40 Cheie-lanţ Telecomandă 4 4 4 RFRP-1 ADAPTORI receptor/transmitator RFIM-20 RFIM-40 Receptoare RFSA-11B RFSA-61B MINI MINI Intrare universală Intrare universală 2 4 MINI MINI Activare contactare Activare contactare ## # # # ## ## ## # # # # # # # # # # # # # 4 # * # # # # * # # # # # # # # # 1x NO 16A 1x NO 16A 4000 VA/ AC1.80-95% Vyztužený beton .Control RF . 22 Comutator 16A 384 W/ DC 1x contact 4000 VA/ AC1. 22 Comutator 16A 384 W/ DC 2x NO 8A MOSFET MOSFET MOSFET 2000 VA/ AC1 23 250 VA 250 VA 300 VA RFJA-12B RFDA-11B RFDA-71B MINI MINI MINI Shutter actuator Activare dimare Activare dimare * .0-10 % 80-90% sticlă Běžné sklo. deskami . 21 384 W/ DC 4000 VA/ AC1.Funcţionează cu câte un corp iluminat Transmite undele radio prin diferite materiale 60-90% zid de .sistem de control wireless nr.20-60 % 16 Sarcină Buton Ieşiri ON OFF Tip OFF ON . de poziţie controlată Intări potenţial libere Funcţii de programare Pornire intarziata Luminozitate 1-4 Releu de impuls pag. 21 384 W/ DC RFSA-61MI 1M-DIN Activare contactare RFSA-61ME 1M-DIN Activare contactare RFSW-61 ELEGANT Activare contactare.

.Comutator de perete RFWB-20.16 160 m -10. EN 300 220. de butoane: Fregvenţa de transmisie: Modalitatea transmiteri semnalului: Rază (transmiţător . în caz că ele sunt în raza de acţionare a semnalului RF Raza de acţionare a semnalului radio pentru instalaţiile RF depind de materialele folosite la construcţia clădirii RF Control operează la frgvenţa de transmisie de 868 MHz. NVNo. EN 301 489 directiva RTTE. 16 17 RF CONTROL . transmit unei singure adrese (repetarea probabilă a unei adrese asemănătoare este de 1:65000) Senzori pot controla un număr nelimitat de acţionări în acelaş timp. cu pachete de mesaje foarte scurte. RFWB-40 ! ! RFWB-20/E: transmitator cu 2 canale in design ELEGANT RFWB-40/E: transmitator cu 4 canale in design ELEGANT RFWB-20/G: transmitator cu 2 canale in design LOGUS90 RFWB-40/G: transmitator cu 4 canale in design LOGUS90 Sistemul RF Control este foarte uşor de setat şi programat Transmisia semnalului radio este asigurată de o comunicare cu o singură direcţie între emiţător şi receptor Influenţă limitată a componetelor RF adresânduse individual dispozitivului RF. vezi tabel pag. +50 0C oricare lipire / înşurubare IP 20 2 84x89x16 mm 47 g 50 g RFWB-20/G 2 Indicarea transmiteri Control elemente 94x94x16mm 38g 39g EN 60669. ca şi parte din protoclolul lor de comunicare.executor): Rază în sapţiu liber: Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Nivel de poluare: ELEGANT Dimensiuni: Greutate: LOGUS90 Dimensiuni: Greutate (greutate fara rama): Standarde aplicate: RFWB-20 RFWB-40 Descrierea dispozitivului 3 V baterii CR 2032 LED roşu 4 868.426/2000Sb(directiva 1999/ES) Indicarea transmiteri Schema componentelor Control elemente RFWB-40/E Mai multe informaţii pe tabel pag.3 MHz mesaj adresat pe o singură direcţie 70-100 m . astfel încât nu are efecte negative asupra corpului uman Senzori pot transmite mesaje pe bază de impulsuri ( apasare buton) continând un semnal radio foarte scurt. informaţia pentru receptor ! ! ! ! RFWB-20/E RFWB-20/G ! ! ! ! ! RFWB-40/E RFWB-40/G Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Indicator transmisie: Nr.

cu pachete de mesaje foarte scurte. de butoane: Fregvenţa de transmisie: Modalitatea transmiteri semnalului: Rază (transmiţător .3 MHz mesaj adresat pe o singură direcţie 70-100 m . EN 300 220. vezi tabel pag.Telecomandă (cheie-lanţ) RFK-40 ! ! ! RF CONTROL ! ! ! ! Sistemul RF Control este foarte uşor de setat şi programat Transmisia semnalului radio este asigurată de o comunicare cu o singură direcţie între emiţător şi receptor Influenţă limitată a componetelor RF adresânduse individual dispozitivului RF. informaţia pentru receptor RFK-40 Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Indicator transmisie: Nr. astfel încât nu are efecte negative asupra corpului uman Senzori pot transmite mesaje pe bază de impulsuri ( apasare buton) continând un semnal radio foarte scurt. 16 18 .426/2000Sb (directiva 1999/ES) Descrierea dispozitivului Indicarea transmiteri Control elemente RFK-40 Schema componentelor Mai multe informaţii pe tabel pag. în caz că ele sunt în raza de acţionare a semnalului RF Raza de acţionare a semnalului radio pentru instalaţiile RF depind de materialele folosite la construcţia clădirii RF Control operează la frgvenţa de transmisie de 868 MHz.. ca şi parte din protoclolul lor de comunicare.executor): Rază în sapţiu liber: Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Grad de protecţie: Nivel de poluare: Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFK-40 3 V baterii CR 2032 LED roşu 4 868. EN 301 489 directiva RTTE. transmit unei singure adrese (repetarea probabilă a unei adrese asemănătoare este de 1:65000) Senzori pot controla un număr nelimitat de acţionări în acelaş timp. +50 0C oricare IP 20 2 72x38x16 mm 21g EN 60669. NVNo.16 160 m -10.

NVč. EN 301 489 directiva RTTE.7 W +10 -15 % 160 m 0.426/2000Sb (directiva 1999/ES) Descrierea dispozitivului Buton de atribuire + semnalizare RFRP-1 Schema componentelor RFRP-1 RFK-40 Mai multe informaţii pe tabel pag. 2 90x65x45 mm 160 g EN 60669.RF Repeater: pentru marirea razei semnalului RF intre transmitator si receptor RFRP-1 Se pregateste ! ! ! ! ! ! RFRP-1 Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Consum aparent: Pierdere de consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Rază în spaţiu deschis: Temperatura de operare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: Nivel de poluare Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFRP-1 230 V AC 7 VA 0.. 16 RFRP-1 RFWB-40 19 RF CONTROL pentru marirea razei semnalului RF intre transmitator si receptor RFRP-1 instalare usoara prin introducerea unei proze de 230V unitatea de transmitere este conectata la RF butonul de atribuire extinderea semnalului pana la 160m atribuirea semnalizarii si pachetul de repetitie RF este semnalizat prin aprinderea butonului de atribuire frecventa de operare 868 MHz . +50 0C IP 40 III. EN 300 220.

! Comvertarea până la 4 intrări pontenţial libere (butoane) în semnal RF ! Poate fi utilizat în sistemnul de control RF pt. 16 20 .durata de viata efectiva a bateriei este de aproximativ 5 ani. 2 contacte de intrare.converteste pana la 4 potentiale intrari externe (butoane) catre semnalul RF. conform frecventei cand contantele sunt permade folosire nent inchise aproximativ 1 luna LED roşu 4 868 MHz mesaj adresat cu o singură direcţie 70-100 m . ca şi parte din protoclolul lor de comunicare. profil): Lungimea cablului la ieşire: Resistenta conductiva intre term. controland receptorii RF prin sistemul RF Control. sub comutatorul de pe perete ! Nu necesită alimentare externă pt. fum.75 mm2 2 Indicatorul de Transmisie IN 11 IN 1 IN 2 IN 22 Control intrări RFIM-40B Indicatorul de Transmisie GND Control intrări Schema componentelor Conexiuni RFIM-20B RFIM-40B IN2 IN1 IN22 IN11 IN4 IN3 IN2 IN1 GND GND Mai multe informaţii pe tabel pag.converteste 2 potentiale intrari externe (butoane) catre semnalul RF.. sonerie etc. .. 4 contacte de intrare.5x13 mm 45g 50 g 12 V 3V simetric 100 m 5m EN 60669. depinzand de fecventa de folosire. Transmit unei singure adrese (repetarea probabilă a unei adrese asemănătoare este de 1:65000) ! Senzori pot controla un număr nelimitat de acţionări în acelaş timp. vezi tabelul 160 m -10.. uşă . senzori sensor (PIR.Universal modul de intrare RFIM-20B. +50 0C oricare 4x0. EN 300 220. în caz că ele sunt în raza de acţionare a semnalului RF ! Raza de acţionare a semnalului radio pentru instalaţiile RF depind de materialele folosite la construcţia clădirii ! RF CONTROL IN 11 IN 1 RFIM-20B IN 2 IN 22 RFIM-40B Parametri tehnici Tensiunea de alimentare: Durata de viata aproximativa a bateriei: Indicatpor de transmisie: Nr.426/2000Sb(directiva 1999/ES) 6x0. .durata de viata efectiva a bateriei este redusa cu aproximativ 1 luna daca intrare este constant inchisa. sisteme de alarmă.5x48. EN 301 489 directiva RTTE.). .pentru contacte deschise: Montarea: Grad de protecţie: Nivel de poluare: Dimensiuni: Greutate: Tensiunea pentru contacte deschise: Lungimea cablului: Standarde aplicate: RFIM-20B RFIM-40B Descrierea dispozitivului RFIM-20B 3V bateria CR 2477N 3 V bateria CR 2032 5 ani.pentru contacte inchise: . controland receptorii RF prin sistemul RF Control ! RFIM-40B: . RFIM-40B RFIM-20B: . . de intrări: Fregvenţa: Ruta semnalului de transmisie: Raza : Raza în spaţiu deschis: Alte date Temperatura de funcţionare: Poziţia de funcţionare: Fire ieşire (cablu CY. conectarea instalaţiilor deja existente: contactor de perete. funcţionare (alimentare de la bateri) ! Transmisia semnalului radio este asigurată de o comunicare cu o singură direcţie între emiţător şi receptor ! Influenţă limitată a componetelor RF adresânduse individual dispozitivului RF. ! Dimensiunea mică ne oferă posibilitatea de montare în doze. NVNo.75 mm2 90 mm < 300 Ω > 10 kΩ pe conductorul de intrare IP 30 2 48.durata de viata efectiva a bateriei este de aproximativ 5 ani de asemenea cand contactele sunt inchise.

. comutare on.1 0. Conexiuni RFSA-11B RFSA-61B L N Descrierea dispozitivului RFSA-11B RFSA-61B L N RFSA-61B Indicatorul de stare Buton programare (Control urgenţă ON/OFF) Nul Contact releu ieşire Fază 21 RF CONTROL . 5x apăsare rogram. de contacte: Curent nominal: Curent comutat la ieşire: Sarcina maximă: Tensiune comutată la ieşire: ieşire min. la tensiunea de alimentare: Ieşiri Nr. Releu de impuls Intoarcere intarziata Pornire intarziata 4x apăsare rogram. In modul de programare. 2 2x 0. 2x apăsare rogram. Contactul de ieşire deschide la apăsarea butonului şi cu un interval de timp prestabilitrval it it switches.buton.7x105 868. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie).6 . În cazul în care era închis acesta deschide. releu de impuls. +50 0C oricare * pe firul de intrare IP 30 III.426/2000Sb(directiva 1999/ES) rogram.75 mm. uşi de garaj. Contactul de ieşire comuta la apăsarea butonului şi deschide după un timp setat anterior. porţi etc.. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. EN 300 220.5 mm2 90 mm 49x49x21 mm 46 g EN 60669. RFSA-11B: funcţie de bază ON/OFF RFSA-61B: multifuncţional . 1x apăsare rogram. vezi tabelul 160 m 0. Semnalizarea stări dispozitivului este printr-o diodă LED roşie de pe partea frontală a dispozitivului Montarea în cutii de joncţiuni Operează la frgvenţa de transmisie de 868 MHz RFSA-11B RFSA-61B Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Consum aparent Pierdere de consum: Tol. 2x 2. intoarcere intarziata. pornire intarziata Un modul de acţionare poate fi acţionat de 8 controlere Protecţie de supraâncălzire în interiorul dispozitivului . A nu se instala în exterior sau mediu umed. RFSA-61B ! ! ! ! ! ! ! ! ! Modul de acţionare dirijat prin unde radio pt. lumini. rogram. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. 6x apăsare Contactul de ieşire comută într-o stare opusă la fiecare apăsare de buton. comutare off. EN 301 489 directiva RTTE. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge). 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0.7 W +10 -15 % 1x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. NV No. În cazul în care era deschis acesta închide.Modul de acţionare RFSA-11B.3 MHz PROG (ON/OFF) 70-100 m . 3x apăsare Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului şi deschide la lăsarea accestea. încălzire. comutată în DC: Viaţă mecanică: Viaţă electrică (AC1): Control Pachet de la emiţător: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis: Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: nivel de poluare: Cablu ieşire (fir CY): Lungimea firului la ieşire: Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFSA-11B RFSA-61B Funcţii şi programarea acestora Buton Pornit Oprit 230 V AC 7 VA / cos φ = 0. A nu se instala în cutii de metal (nu permit trecerea semnalului radio).ieşirea se închide Buton de urgenţă prin butonul Prog.

Releu de impuls Intoarcere intarziata Pornire intarziata 4x apăsare rogram.7x105 868. pt. 2x1. RFSA-61MI: cu antenă internă. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. 6x apăsare Contactul de ieşire comută într-o stare opusă la fiecare apăsare de buton. Contact releu de ieşire 22 . pt.62 W +10 -25 % 1x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. montarea în cutii. EN 301 489 directiva RTTE. Contactul de ieşire comuta la apăsarea butonului şi deschide după un timp setat anterior.426/2000Sb(directiva 1999/ES) rogram. lumini. NVNo. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului.3 MHz buton PROG (ON/OFF) 70-100 m .6 1.5 90x17. pornire intarziata Un modul de acţionare poate fi controlat de către 8 controleri ! Control de urgenţă din butonul Prog. Contactul de ieşire deschide la apăsarea butonului şi cu un interval de timp prestabilitrval it it switches. ! Starea dispozitivului este indicat de o diodă LED montat în partea frontală ! Alimentare separată galvanic ! În carcasă 1-MODUL. releu de impuls. porţi. In modul de programare. 1x2. etc. 3x apăsare Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului şi deschide la lăsarea accestea. max.1x2. vezi tabelul pag 16. RFSA-61ME ! Comutatoare multifuncţionale controlate prin unde radio. de contacte: Curent nominal: Ielire comutată: Curent maxim: Tensiune comutată: Maximul comutat în DC: Viaţă mecanică: Viaţă electrică(AC1): Control RF prin transmisii de comandă: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis: Alte date Temperatura de opereare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Grad la suprasarcină: Nivel de poluare: Profilul conductorului (mm2) : Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFSA-61MI RFSA-61ME Funcţii şi programarea acestora Buton Pornit Oprit 230 V AC 2. 2 max. carcase metalice ! ! 6 funcţii: buton.7 VA / cos φ = 0. EN 300 220. 1x apăsare rogram. Conexiuni Un Descrierea dispozitivului Terminal de alimentare Indicator de alimentare Conector de antenă Buton de programare (control de urgenţă) 15 16 18 A1 A2 Indicator stare al dispozitivului * A nu se instala în cutii sau dulapuri metalice (nu permita transmisia undelor radio). În cazul în care era închis acesta deschide. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie). intoarcere intarziata. comutare off. rogram. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge). încălzire.. 5x apăsare rogram. uşi garaj. comutare on. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0. montare în cutii de plastic RFSA-61ME: cu antenă separată exterioară. A nu se instala în exterior sau mediu umed.5x64 mm 74g 137g EN 60669. În cazul în care era deschis acesta închide.5.Module de acţionare RFSA-61MI. depinde de tipul antenei 160 m 0.5 / max. 2x apăsare rogram. +50 0C oricare * DIN rail EN 60715 IP 20 la panoul frontal III. montabil pe şină DIN ! ! RF CONTROL RFSA-61ME* RFSA-61MI * Poza antenei nu corespunde cu marimea reală Parametri tehnici Tensiunea de alimentare: Consumul aparent: Current activ: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Ieşiri Nr.

RFJA-12B/230 V.7 W x Consum fara sarcina: x 0.1 x Pierdere de consum: 0. pagina 16 Rază în spaţiu deschis: 100 m Alte date Temperatura de operare: 0.de la o sursă de alimentare externă 12-24 V DC . usilor de garaje etc. Când butonul este apăsat pentru un timp >2s oblonul urcă ( ) sau coboară ( ) sau coboară ( ) ) până la poziţia limită. A nu se instala în exterior sau mediu umed.comutare silentioasa si fara contacte Actuatorul de rulare RF se foloseste pentru controlul jaluzelelor. .5 W Puterea încărcăturilor: x 25 W Toleranţă la tensiunea de alimentare: +10 -15 % Iesiri Nr.Modul de acţionare RF . Grad de poluare: 2 Profilul firului de ieşire (fir CY): 4x0. obloanelor. KU-68) sau unitati cu capace de protectie din materiale neconductoare. STOP ) Rază: 60-80 m . EN 301 489 directia RTTE. NVNo.75 mm2 Lungimea firului la ieşire: 90 mm Dimensiuni: 49x49x21 mm 49x49x13 mm Greutate: 46 g 22g Standarde aplicate: EN 60669. vezi tabelul. 16 Contact releu ieşire 23 RF CONTROL . ** În concordanţă cu tensiunea Indicatorul de stare Buton programare (control urgenţă) Nul Fază RFJA-12B/230V Mai multe informaţii pe tabel pag. Parametri tehnici RFJA-12B/230V RFJA-12B/24 V DC Conexiuni RFJA-12B L N Tensiunea de alimentare: 230 V AC 12-24 V DC Consumul aparent: 7 VA / cos φ = 0. EN 300 220.functia de timp a actuatorului isi “aminteste” ridicarea si coborarea jaluzelelor . . care sunt controlate în două direcţii şi sunt construite pentru a proteja intrerupatorul de la sfarsit. RFJA-12B/24 V DC ! 13 ! ! ! RFJA-12B/230V RFJA-12B/24VDC ! ! ! ! ! RFJA-12B/230V: controleaza driver-ele electrice 230V AC. +50 0C Poziţia de operare: oricare * Montare: pe cablul de intrare Grad de protecţie: IP 30 Categoria de supratensiune: III. Când butonul este apăsat pentru un timp <2s oblonul urcă ( 2.protectie termina interna impotriva supraincarcarii RFJA-12B/24V DC: controleaza drivere-le electrice 12-24V DC. Controlul de urgenta ON / OFF se face prin butonul de intrare Prog.functia de timp a releului poate sa isi “aminteasca” ridicarea si coborarea jaluzezelor. Control manual la pornire primeşte semnale de la intrerupatoare de perete.+ RFJA-12B /230 V RFJA-12B /24 V DC Funcţionare 1..protectie incorporata impotriva supraincalzirii si supraincarcarii .426/2000Sb(directiva 1999/ES) + 12-24 V DC M M .5 A Tensiunea comutată: 250 V AC1 x Tensiunea ieşire comutată**: x 12-24 V DC Viaţa mecanică: 1x107 x Viaţa electrică (AC1): 1x105 x Control Comandă prin RF de la emiţător: 868.retea de putere . Descrierea dispozitivului RFJA-12B/24V DC Indicatorul de stare Buton programare (control urgenţă) Putere 12-24V DC Iesirea motorului *A nu se instala în carcase sau cutii metalice (blochează transmisia semnalului radio). .3 MHz Control de urgenţă: PROG (STOP . unde directia este controlata prin schimbarea polaritatii. telecomenzi Controleaza până la 8 diferite drivere Dispozitiv de semnalizare de stare LED-uri de pe panoul Frontal frecvenţa de 868 MHz Pentru instalare în cutie de instalare (de exemplu. de contacte: 2x contact comutator (AgSnO2) x Curent nominal: 8 A / AC1 x Ieşirea comutată: x 1A Curent maxim: 2000 VA / AC1 x Vârf curent: 10 A / <3 s 1. construit pentru a proteja intrerupatoarele finale cu control incorporat.

5s rogram.5 sec aprinde lumina.5s Scene 4 >0.L.5s >0..83 W +10 -15 % 3-fire.ieşire se opreşte Protecţie la suprasarcină .3 VA / cos φ = 0.) Semnalizarea stări dispozitivului prin LED montat pe partea frontală Carcasă pentru instalarea în doze şi cutii de joncţiuni ! ! ! RF CONTROL ! ! ! ! ! ! RFIM-20B RFIM-40B Parametri Tehnici Tensinea de alimentare: Consumul aparent: Curent activ: Toleranţă la tensiunea de alimentare: Conexiuni: Ieşiri Sarcină rezistivă: Sarcină capacitivă: sarcină inductivă: Control Comanda RF pentru emiţător: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis : Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: Grad de poluare: Profil de fire la ieşire (fir CY): Lungimea de fir la ieşire Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFDA-11B RFDA-71B Funcţii şi programarea lor 230 V AC 8.3 şi 4 sunt identice. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. apăsarea butonului aprinde lumina. c) schimbarea intensitatii luminii salvate se seteaza printr-o apasare mai lunga a butonului.5s<0. in timpul stingerii. ** A nu se instala în cutii sau dulapuri metalice (blochează semnalul undelor radio). Receptorul memoreaza informatiile setate.5s <0.5s <0.sarcinile nu Pot fi combinate) cu alimentare minimă de 250 VA Protecţie împotriva supra încălzirii încorporat .2. vezi tabelul pag.75 mm2 90 mm 49x49x21 mm 40 g EN 60669. Luminile vor dima în jos în intervalul ales 2 sec la 30 minutes.C .5s Apus 7 ON / OFF <0.1 scenă de lumină.1 0. NVNo. În caz contrar le stinge.5s <0. a b 4x apăsare c a) o apasare mai scurta de 0. Functie similara cu functiile 1-2. Permite presetare a diferitelor scene de luminp până la 4 butoane. electronic 12V RFDA-11B RFDA-71B RFDA-11B RFDA-71B RFDA-11B RFDA-71B 24 . 5x apăsare rogram. Răsărit <0.5s <0. urgenţe (Prog.5s<0. În cazul când toate sunt stinse.5 sec activeaza reglarea luminii fluente. EN 301 489 directiva RTTE. * În cazul sarcini 250VA este necesar să ne asigurăm de răcirea necesară.opreşte ieşirea în caz de suprasarcină.5s >0. luminile vor fi dimate în intervalul ales ( 2 sec. In modul de programare. 7x apăsare După apăsarea butonului. 2 3x0. cu “NUL“ 250 VA* 250 VA* 250 VA* 868.3 MHz PROG (ON/OFF) 70-100 m . EN 300 220.5s >0.5s <0. dimare prin RF la crearea de scene de lumină. Descrierea dispozitivului RFDA-71B Conxiuni Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcini inductive şi capacitive la acelaş unitate în acelaş timp! Indicator stare dispozitiv Buton de programare (control de urgenţă ON/OFF) Nul Ieşire spre o aplicare Fază RLC Trans. lumina se stinge fluent intr-un interval de 3 secunde de iluminare de 100% * Scenele de dimare: 1.5s >0. b) o apasare mai lunga de 0. scurt circuit Buton de control pt.5s <0.5s Scene 1 la 3* >0. RFDA-71B ! Conceput pt. A nu se instala în exterior sau în mediu umed. 16 160 m 0. 6x apăsare rogram. funcţie OFF RFDA-71B: multifuncţional -7 funcţii programabile: 4 scene de lumini cu intensităţi variabile funcţie de temporizare cu simulare de răsărit/apus. urmatoarea apasare o va stinge.Modul acţionare. ON / OFF Un modul de acţionare a dimpri poate fi controlat de până la 8 controleri Permite dimarea becurilor electrice şi a halogenelor cu transformator electronic (R.5s t = 3s t = 3s a rogram.30min). Dupa eliberarea butonului.5s <0. de asemenea dupa ce sursa este deconectata. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie).5s <0. Când butonul este apăsat.5s >0. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge). controlul unei sau a grupărilor de lumini RFDA-11B: bază .5s <0.426/2000Sb(directiva 1999/ES) <0. dimare RFDA-11B. +50 0C any** loose on input wires IP 30 III. intensitatea luminii este salvata in memorie iar lumina se stinge sau aprinde printr-o apasare scurta.5s >0. b 1-3x apăsare c rogram.5s <0.

Receptorul memoreaza informatiile setate. controlarea dimări ! Posibilitatea de setare scene de lumină ! Sarcină maximă 300VA (becuri electrice sau ! Contacte de ieşire 2x mosfet lumini halogene cu transformator electronic ! protecţie electronică la supratensiune. Cu acest semanl poţi controla alte dispozitive RF 7 tipuri de comană ! Posibilitate de ajustare la oricare din butoane pt.5s<0.5s <0. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. * În cazul sarcini 250VA este necesar să ne asigurăm de răcirea necesară. lumina se stinge fluent intr-un interval de 3 secunde de iluminare de 100% * Scenele de dimare: 1.83 W +10 -15 % 2-dimere 300 VA* 300 VA* 300 VA* 868. opreşte dispozitivul în cazul supratensiuni sau scurcircuit ! Făcut pentru instalarea în doze ! Conectarea prin 2 fire fără „nul“. de asemenea dupa ce sursa este deconectata.5s <0.5s <0. 2 max. Răsărit <0. c) schimbarea intensitatii luminii salvate se seteaza printr-o apasare mai lunga a butonului. 16 160m 0.5s rogram. 1x2.5s <0. 6x apăsare rogram.5s <0.5s Scene 4 >0. 2x1. A nu se instala în exterior sau în mediu umed.30min). intensitatea luminii este salvata in memorie iar lumina se stinge sau aprinde printr-o apasare scurta. 7x apăsare După apăsarea butonului.5 sec aprinde lumina.5 84x89x30 mm 40 g EN 60669.5s <0.5s<0. urmatoarea apasare o va stinge. În cazul când toate sunt stinse.5s >0.2.3 VA / cos φ = 0. vezi tabelul pag. electronic 12V R Butoane L V L L N C L N L V L V 25 RF CONTROL ! Funcţie de timp răsărit / apus . EN 300 220.5s <0. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie).5 sec activeaza reglarea luminii fluente. În caz contrar le stinge. 5x apăsare rogram. EN 301 489 directiva RTTE.1x2. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge).5s >0. Descrierea dispozitivului Conxiuni Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcini inductive şi capacitive la acelaş unitate în acelaş timp! Buton de programare RLC Indicator de stare L N Trans.5s Apus 7 ON / OFF <0.3 şi 4 sunt identice.5s <0.5s <0.. luminile vor fi dimate în intervalul ales ( 2 sec.5s >0.5s Scene 1 la 3* >0. in timpul stingerii. b) o apasare mai lunga de 0.3 MHz PROG (ON/OFF) 70-100 m . +50 0C LED pe perete în doză IP 20 III.5. a b 4x apăsare c a) o apasare mai scurta de 0. Luminile vor dima în jos în intervalul ales 2 sec la 30 minutes. **A nu se instala în cutii sau dulapuri metalice (blochează semnalul undelor radio). Functie similara cu functiile 1-2.5 /max. max. Dupa eliberarea butonului. In modul de programare.5s >0. Permite presetare a diferitelor scene de luminp până la 4 butoane.1 0. NVč. b 1-3x apăsare c rogram.5s >0.Modul de acţionare prin dimmare cu controler RFDW-71 ! Dimer controlat cu dimer cu posibilitatea de control prin comenzi ! La apăsarea unui buton este transmisă un semnal scrut RF.5s >0. apăsarea butonului aprinde lumina. perfect pentru înlocuirea comutatorului de perete ! Indicare satare a dispozitivului şi semnalului RF prin LED în partea frontală Parametri de funcţionare Tensinea de alimentare: Consumul aparent: Curent activ: Toleranţă la tensiunea de alimentare: Conexiuni: Ieşiri Sarcină rezistivă: Sarcină capacitivă: sarcină inductivă: Control Comanda RF pentru emiţător: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis : Alte date Temperatura de operare: Iindicaţie: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: Grad de poluare: Profilul firului de ieşire (mm2) Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFDW-71 230 V AC 8. Când butonul este apăsat.426/2000Sb(directiva 1999/ES) Funcţii şi programarea lor <0.5s <0.5s t = 3s t = 3s a rogram.

Seturi RF . rotirea Scena de lumina. control direct de la plastic:. sunt modelate pentru a satisface cererile cele mai utilizabile. alegerea din 7 programe prestabilite. Este disponibilă în versiunea de combinaţii de emiţător şi un receptor la alegere sau pachet complet de comutare şi dimare cu controler. Pachetele sunt disponibile în versiunea multifuncţională de bază. aduce comfortul prin aducerea posibilităţilor fucţionale. 26 .acşionări şi controleri. RFSA-61MI. RFDA-11B. RFJA-12B PACHETE RF – Combinaţia de acţionări şi controleri Recepţie RF SETS CONTACTARE Pachetele multifuncţionale.prezentarea combinaţiilor Pachetele RF sunt combinaţii de unităţi. re off. RFDA-71B. Pachetul de bază. utilizatorului. marcat cu RFSET-xxxx-Z1. RFK-40 * x Acţionare contactor RFSA-61ME – cu antenă externă adiţională este livrat separat Aceasta combinatie de SET nu este in oferta. ON/OFF 6 functii: la fel ca obloanelor 180° functia OFF intoarcere intarziata.distributie din butie metalic. RFDA-11 + RFWB-40. comuta.setul complet multifunctional este combinat din unitatile: RFSA-61B. 7 programe de Actuator de dimare In tabloul de In taboul de distri. ON/OFF cu 7 lumini RFSA-61B RFSET-SW2-Z1 Pachete de bază RFSA-11B + RFWB-20 xRFSET-JW2-Z1 x RFSET-SW-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61B + RFWB-40 RFSET-DW2-Z1 Pachete de bază RFDA-11B + RFWB-20 x RFSET-SMW-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61MI + RFWB-40 x Pachete de bază RFJA-12B + RFWB-20 x RFSET-DW-F1 Pachete multifuncţionale RFDA-71B + RFWB-40 x RFWB-40 RFSET-SW-Z1 Pachete de bază RFSA-11B + RFWB-40 RFSET-DW-Z1 x x RFSET-JK-Z1 RFSET-JK-Z1 Pachete de bază RFJA-12B + RFK-40 Pachete de bază RFDA-11B + RFWB-40 x RFSET-SK-Z1 RFSET-SK-Z1 RFSET-SK-F1 RFSET-SK-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61B + RFK-40 RFSET-SMK-F1 RFSET-SMK-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61MI + RFK-40 RFSET-DK-Z1 RFSET-DK-Z1 Pachete de bază RFDA-11B + RFK-40 RFSET-DK-F1 RFSET-DK-Z1 Pachete multifuncţionale RFDA-71B + RFK-40 RFK-40 Pachete de bază RFSA-11B + RFK-40 x x RFIM-20B RFSET-SIM2-Z1 Pachete de bază RFSA-11B + RFIM-20 RFSET-JIM2-Z1 RFSET-DIM2-Z1 Pachete de bază RFDA-11B + RFIM-20 x x RFSET-SIM4-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61B + RFIM-40 x x Pachete de bază RFJA-12B + RFIM-20 nou ! x x x RFIM-40B RFSET-DIM4-F1 x x x x Pachete multifuncţionale RFDA-11B + RFIM-40 x x RFSET-SDWK-F1 . lumina. 6 functii: la fel ca simularea apusului/ buton pe controlerul RFSA-61B pornire intarziata rasaritului. RFDW-71 OBLOANE DIMARE Emisier RFSA-11B RFSA-61B RFSA-61MI RFSA-61ME* RFJA-12B RFDA-11B RFDA-71B RFDW-71 DRIVERE RFWB-20 nou ! 6 functii: buton. Pachetele RF de bază sunt combinate cu receptori: RFSA-11B. RFDA-71 + RFWB-40. marcata cu RFSET-xxxx-F1. Receptorul este echipat cu funcţiile cele mai des folosite de utilizatori. releu de impuls. in sus/jos. Pachetele sunt avantajoase la preţ comparative cu cu preţul individual. Pachetele multifuncţionale sunt combinate cu: RFSA-61B. RFK-40 RFSET-SDWK-Z1 -setul complet de baza combinat din unitatile: RFSA-11B.operarea obloanelor program de baza: lumina: 4 scene de cu optiunea de Functia de baza: comutare on.

Controlu RF se va asorta cu casa ta. O astfel de comunicare este posibilă prin control wireless al aplicaţiilor electrice. Alege funcţia dorită prin apăsarea de ami multe ori al unui singur buton. Comutatoarele de perete sunt fabricate în acelaş dizain ca li elementele sistemului INELS. La fiecare receptor poate fe alocat până la 8 emiţătorare diferite. funcţia ON/OFF. Un singur emiţător nu trebuie neaparat repartizat la un singur receptor ci poate controla mai multe receptoare programate şi care sunt în raza de acţionare a semnalului. Funcşia de bază a dimări “scene de lumină” şi fincţia de oprire . Piutem utilize comutarea de bază cu funcţia de deschis şi închis sau în versiunea multifuncţională în care comută până la 6 alte funcţii. senzori de securitate (PIR. comuta comută aplicaţii dependente de timp etc. schimbare de stări. dimmer şi acţionare de obloane. Buton de programare PROG activează sistemul de urgenţă la ieşire în timpul testări sau la cîderea acţionări. Comutatori în carcasă modulară este echipat cu antenă adiţională care se pot monta în carcase de plastic sau metal. dispositive ale clădirilor – dimarea luminilor.comutatorul de perete în dizain Elegant şi telecomandă. Un impuls de bază (apăsare de buton) . este conceput ca sa se poată monta nu numai pe perete dar şi pe suprafeţe de sticlă. uşi de garaj şi porţi. Programarea se face separat la fiecare dispozitiv şi este foarte rapidă. controlul obloanelor. Controlul RF & INELS Controlul RF poate fi conectat în reţeaua de comucarecu sistemul de instalaţie electrica inteligentă INELS. . în interior aflânduse un releu cu contact AgSnO2 care face posibil deasemena comutarea beculirol electrice. ) sonerii de uşă etc. Instalare şi programare uşoară Instalaţia poate fi montată fără spargerea pereţilor. dulapuri. Controlorii sunt protabili deci le poţi plasa oriunde doreşti. în baie sau bucătărie. Această frecvenţă nu este folosită în zilile noastre şi deci funcţionează perfect pentru transmiterea semnalului în spaţiu deschis până la 160 m. lâmpi de halogen.Avantajele controlului RF RF Control .Funcţionează pe principiul frecvenţelor undelor radio 868 MHz. Simularea de răsărit şi amurg. Receptori sunt concepuţi ca să fie posibil montarea acestora în doze sau cuti de joncţiuni. 868 MHz Rază până la 160 m Transmisia – Control flexibil Control RF a creat 2 versiuni . Receptori de comutare pot comuta 16A. temporizare. Dimensiunile în miniatură permit montarea acestora în doze şi cutii de joncţiuni. Înaccelaştimpelesuntechipatecuprotecţiedesuprasarcinăelectronicăcecomută ieşirea la suprasarcină sau în caz de scurt circuit.Este un sistem de unităţi (emisie. .. Dimerii au fost concepuţi ca dispositive universale (RLC) cu autodetecşia de sarcină. Modelul comutator de perete. Contrlorul transmite. Dar dacă toate acestea nu îţi sunt destule poţi utilize o telecomandă pentru control care poate fi întodeauna la îndemână. 27 . halogene de tensiune mică 12V ce sunt alimentate de la transformatoare feromagnetice şi toroidale. Protecţia acţionărilor Ele au protecţie de temperatură ce comută ieşirea în caz de supraîncălzire. fum. Termină modul de programare şi poţi începe controlul imediat. detector de uşi…. ce convertă până la 4 Intrări externe potenţial libere (butoane) la semnalul RF şi permite comutarea Dispozitivelor déjà existente în sistem: comutatoare de perete sau butoane.în versiunea multifuncţională poate executa până la 7 programe: 4 versiuni de scene de lumină.un semnal radio foarte scurt transmite informaţia. recepţie) ce comunică unul cu altul. Combinaţii de control nenumărate Procesul de recepţie a semnalului radio de la emiţător (controlor). Receptori multifuncţionali – până la 7 programe Receptori sunt produşi vizavi de funcţia lor principală ca şi comutator. Conectarea elementelor exterioare Acest system conţien un modul universal de transmisie. Programarea este mai uşoară mulţumită LEDului pe comutator ce semanlizează starea acestuia.Este soluţia perfectă când este necesară extinderea instalaţiei electrice deja existente. Ele dimează becuri normale.

Acesa semnalizează că dispozitivul este în modul de programare şi e gata să primească semnal de la oricare emiţător cu programul ales. Pentru a sterge un control din memoria dispozitivului ţineţi apăsat butonul uin interval de timp mai lung de 5 sec LEDul va începe să lumineze în intervale de 1 secundă acum apăsaţi un butăn de transmisie de pe care doriţi să ştergeţi setarea şi butonl revine la funcţia de bază. Programarea se poate executa de oriunde în raza de acţiune a dispozitivului de la buton sau telecomandă. După toate acestea puteţi repeta pasul 3 pentru programearea pentru restul butoanelor şi pentru alte emiţătoare.Programare uşoară 1 Instalaţi receptorul în doză. >1s >0.5s 2 Pentru programare apăsaţi butonul mai lung timp mai mare de 1 secundă. Semnalul este indicat prin LED. 3 Salvează programul ales în memoria dispozitivului prin apăsarea de mai multe ori pe butonul terminare. Răsărit RFDA -xx Temporizare 1 RFSA -xx Selectarea programului Pentru acţionare Obloane Nr.5sec. sub elementele de iluminat sau cutii de distribuţie . Un singur emiţător poate controla un nr nelimitat de receptori care funcţionează în aria şi la frecvenţa sistemului RF. de apăsări la emisie 1x apăsare 2x apăsare Receptori multifuncţionali Comutare Dimare buton ON OFF Releu de impuls Lintoarcere intarziata Pornire intarziata scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 Răsărit Apus ON/OFF Schimabare a stări Starea se schimbă 3x apăsare 4x apăsare 5x apăsare 6x apăsare 7x apăsare RFJA -xx RFSA -xx Temporizare2 Scene de lumină BUTON RFJA -xx OFF RFSA -xx 4 Modul de programare este gata la apăsarea butonului şi ledul nu mai luminează. Un receptor poate fi controlat de maxim 8 emiţătoare. 28 . Numărul de apăsări 1x până la 7x corespund cu funcşiile (vezi tabelul alăturat). LEDul se aprinde în intervale de 0.Conectează la sursa de alimentare.

Posibiltatea de control NUMĂR NELIMITAT DE RECEPTOR DE LA UN SINGUR EMIŢĂTOR RFJA -xx RFJA -xx RFSA -61ME RFSA -xx RFSA -61MI RFDA -xx RFDA -xx RFDA -xx RFDA -xx RFDW -xx RFJA -xx RFSA -xx RFDA -xx PÂNĂ LA 8 EMIŢĂTORI PENTRU UN SUNGUR RECEPTOR PÂNĂ LA 8 EMIŢĂTORI PENTRU UN SUNGUR RECEPTOR 29 .

Mulţumită alimentări prin baterii.. mulţumită soluţiilor wirelles tu decizi unde le pui. tot ce trebuie să faci e să apşi pe buton.Exemple de utilizare Confort Dă-ţi voie să trăieşti într-un mediu confortabil. Pe masă. schimba scenele de iluminare.. În cazul în care vrei să aprinzi lumina. ventilaţia sau încălzirea direct din cadă şi relaxândute fără a fi deranjat. noptieră. asculţi muzică sau te uiţi la emisiunea preferată. poţă controla luminile. să laşi jos obloanele sau să controlezi vreo aplcaţie. controla obloanele. Nu trebuie să faci compromisuri ca şi la limitele instalaţiilor clasice. Lasă ca toate soluţile convenţionale să devină istorie. Evadează şi primeşte noile căi. Telecomanda este întodeaună la îndemână şi va face ca lucrurile să se întâmple. culoar. Control al securităţii Un alt mare avantaj este posibilitatea integrări într-un mediu în care în mod normal nu poţi folosi isntalaţia electrică clasică din cauză de siguranţă sau loc. Sistemul RF se asimilează nevoilor tale. Nu lăsa pe nimeni sau nimic să te derajeze în timp ce citeşti. Flexibilitate Controlul RF va merge bine cu casa ta Unul dintre marile aventaje ale sistemului de control RF este că le poţi pune oriunde doreşti. lasă pe alţi să o facă pentru tine. Vei aprecia toate acestea când faci schimbări în casă sau doar eşti lenevit. .

Poţi regla orice intensitate luminoasă. poţi folosi diferite intensităţi de iluminat. ca exemplu. geamuri de acoperis acţionate electric O funcţie foarte folositoare fără îndoială este posibilitatea de a controla obloanele exterioare pentru confortul tău. Controlul obloanelor. Ele activează până la 7 programe de iluminat. Sistemul RF este foarte util când noaptea copilul trebuie să meargă la toaletă. De ce? Nu mai trebuie să lefie frică de întuneric după ce le spui noapte bună. utilizarea funcţiei apus/răsărit simultan.Folosirea modulelor de acţionare prin dimare este literarmente o joacă. printrun singur buton putem aprinde toate luminile de pe coridor care se vor stinge după un timp prestabilit şi nu vom avea dimineaţa surpriza că toată noaptea au ramas aprinse luminile. scenlor de iluminat Iluminarea corespunzătoare este foarte importantă la creerea atmosferei în cameră. Şi ce să faci cu fereastra de acoperiş la înălţime nu simplu de ajuns? iei o scară? No. Lasă acea soluţie veche laoparte .Exemple de utilizare Controlul iluminări. controlulu unei lumini sau unui grup de lumini. . În cazul în care copilul se trezeşte şi plânge poţi porni iluminarea doar prin apăsarea unui buton de lângă tine. cu toţi stim că la mulţi copi le este frică de coridoarele întunecate din casă.apasă un buton în locul ei şi lucrurile se vor rezolva de la sine. Alege funcţia de apus şi lumina se va stinge gradat şi încent. viteza de dimare mai rapidă ori mai lentă. la relaxare sau în timpul lucrului. Pentru oricare tip de activitate.ele oferă valoare banilor cheltuiţi. Pentru a face povestea mai scurtă . Control RF pt. Copii Şi copii tăi vor aprecia sitemele cu control RF. Eşti bolnav şi te plimbi prin casă pentru a lăsa obloanele? Soluţie simplă foloseşte doare telecomanda.

Protecţie la piscine Dacă nu vrei nu e nevoie să te uzi Când pălouă ca din găleată. Adunarea în grădină este acompaniată de scene de lumină dată de iluminarea casei şi a grădini. în timp ce părăseşti grădina. Răzgândeştete şi schimbă setările cu telecomanda care îşi va face treaba. mai ales când afară plouă şi nu vreţi să vă udaţi.Doar trimiţi o comandă şi te poţi culca. Atunci vei învăţa să apreciezi ce oferă sistemele de control RF. lasă aprinse câteva lumini pentru iluminarea poteci. Acum e treaba ta să alegi scena corectă care se potriveşte ocaziei. Pentru a evita asta ar trbui să ieşi afară să te uzi sau să te sufle vântul. vântul puternic suflă şi adună toată mizeria în piscina ta. Doar urcaţi în maşină şi evitaţi deschiderile şi închiderile de porţi. Tot aşa câteodată uiţi săţi închizi piscina şi mergi la culcare iar numai după ce eşti în pijama îţi aduci aminte. Pentru a nu deranja copii coboară obloanele la camera lor.Exemple de utilizare Control de portiere şi uşi de garaje Eficient Veţi găsi foarte util sistemul RF la controlul uşi garajului sau portierei pe alea dumneavoastră. Sistemele RF vă oferă comfort şi în acelaş timp vă salvează câteva minute în plus în graba de dimineaţă. Scene de lumină pentru exterior Iluminat romantic de seară Afară şi înăuntru. .

) Control RF. Localizarea oriunde în interior În cele mai multe cazuri. Şi poţi controla totul Control uşor Sistemele de control RF nu trebuie să fie doar pentru comfort dar în multe cazuri vei aprecia şi folosinţa. . realizezi că comutatoarele nu sunt chiar la locurile potrivite şi ar trebui instalate altundeva ca şi cu ai vrut original. baruri Control şi economie Timpul potrivit pentru a economisi energie electrică este în orele în care nu toate zonele din încăpere sunt folosite şi se poate regla intensitatea luminoasă sau chiar stingere câtorva dintre ele. etc.. întâlnirilor de afacere. reprogrameazăl pentru alte funcţii (ex: controlul obloanelor.Exemple de utilizare Controlul luminilor.. teatre etc. Se pot muta oriunde. oriunde tu decizi. Îş găseşte funcţiile nu numai în casă dar oriunde unde este nevoie de controlul de lumini şi dispozitive fără a fi deranjat... aerul condiţionat. este perfect pentru sale de şedinţe. muzică. obloanelor şi a altor aplicaţii în restaurante. Uneori economisirea depinde de a te ridica şi merge până la comutatorul de perete şi stinge lumina. Deasemenea programul uni buton nu îţi mai este de folos. în timpul învăţării. Utilizează telecomanda şi economile devin reale. Cu sitemul de control RF nu te mai oboseştimergân până la comutator. cinematografe. treningurilor. doar după ce îţi ramenajezi casa.

.

Dispozitive electronice modulare R E LE E D E TI M P R E LE E D E PUTE R E Ş I AUXI LIAR E DIMMERE SU R S E D E ALI M E NTAR E R E LE E D E MO N ITO R IZ AR E TE NSI U N E R E LE E D E MO N ITO R IZ AR E CU R R E NT R E LE E D E MO N ITO R IZ AR E N IVE L TE R MOSTATE .

Pentru numerele de telefon selectate poate fi setata durata de folosire. Cand numarul selectat suna. Este imposibil sa atribuim 8 numere de telefon care sa primeasca rapoarte. ETSI 301419-1 a EN 301511 ETSI EN 301419-1 a EN 301511 II. 0. 1 W pentru GSM 1800 activare prin conectare GND iesirea releului cu siguranta max. Daca folositi o cartela SIM prepaid. incarcatura diodei Conditii de operare complete: Siguranta: EMC Echipament radio: Mediul pentru care e creat: Parametrii fara antena: GSM antenă: GD-04 11 ÷ 13 V DC cca 20 mA 500 mA E-GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 2 W pentru GSM 900. Mesajul statusului imediat al terminalelor intrarilor si iesirilor releului David pot fi cerute prin SMS.5A / 250V AC Licenta generala ČTÚ č. David poate sa insista cu anuntul raportului prin apeluri scurte catre telefoanele unde a fost trimis raportul text. Zilnic. B. Y1.Doua contacte de iesire(X si Y). Cablul de conectare GD-04R conecteaza releul David cu portul USB . Managerul dispozitivului poate permite urmatoarele intrari prin SMS. 1A / 250V AC max. apelul nu este conectat dar releul reactioneaza (ca un comutator sau comutator de timp). Utilizat de exemplu pt deschiderea portilor la parcare. De exemplu: puteti permite unui utilizator sa deschida poarte de 30 de ori. aprinderea luminilor etc. C si D terminalele ierisii X1. 36 . X2.2005-14 EN 60950-1 EN 301489-7. Releul X si Y in David poate fi controlat locat prin butoane wireless din seria RC-8x (inseamna ca aparaturile conectate pot fii controlate prin telefon si telecomenzi) Incalzirea poate fi controlata prin cooperarea cu termostate wireless din seria TP-8x (control local sau la distanta prin telefon mobil). pentru setarea programului GDLink Modului radio GD-04R permite activarea intrarilor (A-D) cu ajutorul Butoanelor wireless si a detectoarelor din seriile OASIS. VO-R/1/07. David va poate controla creditul si va anunta cand cartela este aproape goala. EN 55022. Parametrii tehnici: Alimentare: Consum in stare de operare: Consum in timpul comunicatiei: Modul GSM a zonei de operare: Capacitatea iesirii transmitatorului: terminalele iesirii A. UC si AC din seriile OASIS. Va puteti seta propriul text (de exemplu „aprinde luminile“. puteti controla prin telefon iesirile releului David Si prin inserera unui cod de numere pe tastatura telefonului mobil. care pot fi utilizare ca: ! ! ! ! Comutator controlat prin SMS.“stinge luminile“ si „coboara jaluzelele“) pebtru a aprinde sau stinge un contact. Intern general (-10°C la +40°C) 76 x 110 x 33 mm conectat la conectorul SMA Vanzarea separata a elementelor aditionale pentru ! ! Setarea functiilor lui David ! ! ! ! ! Modulul de arhivare GD-04A ii ofera lui David abiliatea de a functiona aprox. Prin formularul pe Internet Prin computer cu programul GD Link Mesaj SMS Cartela SIM pentru David – poate sa fie de orice fel ! Va sugeram o cartela pe abonament. 12-24 ore Cu ajutorul modulului DTF GD-04D. Y2 capacitatea de incarcare a contactelor – rezistenta la incarcare Capacitatea de incarcare a contactelor. dupa care accesul este restrictionat. Puteti seta pana la 50 de numere de telefon pt fiecare releu. care poate fi deschis cu telefonul mobil (timpul de comutare poate fi setat de la 1 la 10 ore) Releu controlat prin apel telefonic.GSM de control şi de alarmă GD-04 “David” Releu controlat prin telefonul mobil . incuietorilor usilor. David stie cum sa confirme acesta comanda prin SMS. Modulul permite de asemenea transferul statusului iesirilor releului David La receptoare wireless.4 terminale de intrare (A-D) pot raporta inchiderile sau deschiderile prin SMS (de exemplu::“eroare la alimentare“ si„se restaureaza alimentarea ! ! ! ! ! ! Fiecare raport SMS contine 30 de simboluri. deoarece cele prepaid risca sa dea eroare datorita creditului. Report pe telefonul mobil . Comutator de timp. Apelul este gratuit. David poate confirma functiile sale pe telefonul dumneavoastra.

porniti aerul conditionat..ARX. in care functioneaza o cartela SIM setati trimiterea de SMS pt numerele de telefon PC. DRY. Cum il conectez? Ce ar trebuii sa fac: Conectati contactul releului X la un sistem de comutare sau de irigare. ( de exemplu: pentru o ora – 3600sec). Irigare Aer conditionat SFAT: Dupa pornirea irigarii pentru timpul preselectat .DRX. TMX.Exemplu de utilizare Doresc sa pornesc sistemul de irigare. opriti aerul conditionat Poate fi profitabil sa porniti irigarea pt timpul predefinit. Descrierea de baza: Antena GSM esk ratchets Cartela SIM RESET jumper Conector BUS Semnalizare prin LED Conector pentru acumulator Siguranta pentru iesire 37 .si de asemenea sa pornesc aerul conditionat – este o zi cu canicula.porniti irigarea. il putem opri oricand prin comanda opreste irigarea. 3600 Prin comanda (SMS) porneste irigarea. Contactul releului Y conctat la sistemul de aer conditionat din casa. acesta porneste iar SMS-ul opreste aerul conditionat il opreste.ARY. Prin SMS-ul porneste aerul conditionat.opriti irigarea PC. De aceea trebuie trimis un SMS pentru setare PC. Pe David.. aceasta va fii activa pentru o ora.

Notă 38 .

contact comutator ieşire 16A. DC 24V CRM-91HE ca şi CRM-91 dar cu setare a timpului prin potenţiometru extern (pentru setări frecvente).510min contact ieşire 16A . lunară şi anuală până în 2095. montabil intr-un panou electric. SMR-B ca şi SMR-H dar contactul de ieşire este de 16A (posibilitatea comutarii luminilor fluorescente . într-un soclu de 11-pini. funcţie anti blocaj automat de scară programabil. SHT-1 ceasuri programabile cu programator zilnic sau săptămânal. lunară şi anuală până în 2095. Multifuncţionale Analog Analogice CRM-91H 10 funcţii. 6 funcţii. setare prin numarul de apăsări CRM-42 DIM-2 cu dimare. releu cu întârziere a declanşării fără sursă de tensiune. SMR-H ca şi SMR-T dar cu conexiune de 4 conductori. CRM-81J 3 funcţii şi 10 domenii de timp. săptămânală. 3 conexiuni prin conductor(fără nul). CRM-2T întârzierea pornirii motoarelor stea-triunghi CRM-2H ciclu asimetric. CRM-61 versiunea economică a CRM91H. Digitale PDR-2A afisaj digital cu 4 cifre. alimentare AC 24-240 V. 9 funcţii incluzând funcţionarea releelor de memorie. cu avertizare înaintea deconectării. setare independentă a timpului ON/OFF. 16 funcţii. 1x contact comutator ieşire 16A. CRM-9S ca şi CRM-91 dar fără contact de ieşire (triac 0.7A). sursă multivoltaj. Potenţiometru potenţiometru extern . pentru circuite de rezervă şi circuite de siguranţă SJR-2 unitate cu două funcţii 2x delay on (întârziere anclaşare). ieşire .element extern de control pentru CRM-91HE şi CRM-2HE.triac 0-200 VA. MINI SMR-T Automate de scară releu super-multifuncţional cu instalare într-o cutie de joncţiune. 6 domenii de timp.două relee întrun singur dispozitiv. SHT-3 ca şi SHT-1/2 dar cu programare zilnică. dar cu setare a timpului prin potenţiometru extern (pentru setări frecvente). surse multivoltaj sau 230V. lungimea maximă a conexiunii10m. PRM-91H/8 ca şi PRM-91H/11 dar într-un soclu de 8-pini. setare: dimare în creştere/intensitate lumină/ dimare în scădere a luminozităţii numai pentru becuri de până la 500VA. ca şi SHT-1 dar cu programare zilnică. 2 domenii de timp independente de 0. PRM-92H ca şi PRM-91H dar cu 2x contacte comutator 8A. 10 domenii de timp. timp 0. săptămânală. soclu pe şină DIN ES-11 (11 pini) ES-8 (8 pini).Cu o singură funcţie Relee de timp CRM-83J ca şi CRM-81J dar cu 3x8A contact comutatoare ieşire. 1 .01s-100 ore 2 contacte comutator 16A intrări PDR-2B ca şi PDR-2A dar cu 10 funcţii pentru fiecare ieşire şi timp . PRM-2H ca şi CRM-2H dar într-un soclu de 11-pini.în conformitate cu graficul de la CRM-4 versiune de bază . contact comutator ieşire 16A. SHT-3/2 PLUG-IN PRM-91H/11 ca şi CRM-91H dar într-un soclu de 11-pini. SHT-1/2 ca şi SHT-1 dar cu două canale. CRM-2HE ca şi CRM-2H . CRM-82TO releu “true OFF” .contact comutator ieşire 16A. Contact comutator ieşire 8A. 39 . comutare graduală pentru sarcini înalte. surse multivoltaj sau 230V CRM-93H ca şi CRM-91 3x8A contact comutatoare ieşire.

1 .1 s 1 .240 V AC/DC 24 .30 zile 10 .1 day 1 . SMR-H SMR-B PRM-91H PRM-92H PRM-2H 1-MODULE RELEE DE TIMP Type 2-MODULE 3-MODULE PLUG-IN Under the switch DIP switch Rotapy switch Button Sliding switch External potenciometer Delay OFF after switch off the power supply Delay ON Delay OFF Symmetrical cycler starting with delay Delay OFF after impulse OFF Symmetrical cycler starting with impulse Starcase switch Impulse shift Memory (impulse) relay Impulse generator Delay ON at switch on controlling contact Ciclu asimetric starting with delay Ciclu asimetric starting with impulse Delay ON star / delta Switchin in real time Impuls relay in delay ON 0.1 min 1 .10 zile 3 .480 V AC/DC 24 .10 min 99 h 59 min 59 s Day Week Month Year 230 V AC 12 .10 ore 0.1 .100 zile 30 с .1 .240 V AC 12 .1 ore 1 .1 .CRM-81J/ZR CRM-81J/ZN CRM-81J/BL CRM-83J/ZR CRM-83J/ZN CRM-83J/BL CRM-82TO CRM-91H CRM-93H CRM-91HE CRM-2HE CRM-9S CRM-2H CRM-2T/230 CRM-2T/24-480 CRM-4 CRM-42 CRM-61 SJR-2 PDR-2/A PDR-2/B SHT-1 (SHT-1/2) SHT-3 (SHT-3/2) SOU-2 SMR-T.10 s 0.240 V AC 1x contact comutator 8 A 1x contact comutator 16 A 2x contact comutator 3 A 2x contact comutator 8 A 2x contact comutator 16 A 3x contact comutator 8 A Static output (triak) 1x NO 16 A 40 DESIGN ADJUSTING Funcţii TIME RELE DE TIMP Supply voltage ( ) ( ) Output .10 min 0.

ZR10s 1x contact comutator. domeniu de timp: 6-60 min 41 RELE DE TIMP Releu cu o singură funcție de timp.60 min / 1 h . +70 0C 4 kV Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 orice poziție III. 20 buc. mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) . funcție: iniţializare ciclu cu impuls.7 W AC 230 V / 50 . (1 buc.60 Hz AC max. AC 0. EN 61010-1 + UNI A1 16 18 S A2 A1 230 S A2 15 15 16 18 CRM-83J + Un S A2 A1 16 18 26 28 36 38 A1 35 36 38 S A2 15 25 35 25 26 28 15 16 18 Este posibilă conectarea unei alte sarcini între S-A2 (ex.întârzierea declanșării 3) BL . făcând posibilă utilizarea sa pentru decuplarea ventilatoarelor sau după oprirea încălzirii când pompa de circuit trebuie să se oprească după un timp prestabilit.întârziere anclașării / ZN . 12 VA / 1. a conductorului(mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-81J CRM-83J Simbol CRM-81J Conexiune Un ZR . – 1mA) min.3 W AC max.10 s CRM-83J/UNI.7x105 AC 0. +10 % LED verde 0.1 s .cu lampă legată Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Poziţia de funcţionare: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ..6 x 64 mm. 12 VA / 1.1x2.1.5 . controlor de lumină sau orice alt dispozitiv similar). tensiune de alimentare AC/DC 12 .5 sau 2x1. (1 buc.82 g EN 61812-1.1 s / 1 s .ciclu asimetric 1:1 A1 . funcție: întârzierea anclașării.60 g (UNI) . Ano (AC 230 V) A1-S 12 nF (UNI).ciclu asimetric 1:1 Fiecare funcție poate fi controlată prin Tensiunea de alientare și printr-un control de intrare aflat pe releu. domeniu de timp: 1 . 192 W / DC 4000 VA / AC1. Îndeplinește 3 funcții: 1) ZR .0.întârzierea anclașării 2) ZN .10 h (6 domenii selectabile) comutator potențiometric 5 % . 12 nF (AC 230 V) (UNI) lămpi nu se pot conecta (UNI) lămpi nu se pot conecta 9nF AC 230V max.2 VA / DC 0. cu reglaj fin al timpului prin potențiometru (în limitele de timp admise). at =20 0C 3x contact comutator (AgNi) 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 16 A / AC1 2000 VA / AC1. (230) .240 V (AC 50 . 150 ms -20 .2 % . 2 conductor fără izolație cu secțiunea max. BL1h 3x contact comutator.întârziere declanșării/ BL.7 .240 V.Relee de timp monofuncţionale CRM-81J.reglaj stabil 0.240 V sau AC 230 V Contact de ieșire: CRM-81J: 1x contact comutator 16 A CRM-83J: 3x contact comutator 8 A Semnalizarea ieșirii: LED roșu 1-MODUL. (230) . 20 buc.1x2. Este recomandat pentru aplicațiile unde funcțiile și reglajele de timp sunt cunoscute înaintea comutării.60 Hz) AC 0. 16 18 + A1 Un zátěž S A2 15 Exemplu de comandă CRM-81J/230.9 W -15 %. +55 0C -30 .86 g.5 / cu izolație max. 25 ms / max.0.1 s .60 s / 1 min . montabil pe șină DIN .3 VA / DC 0.025 . 384 W / DC 10 A / <3 s 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. Domenii de timp: (0. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .10 ore) Surse universale AC/DC 12 .01% / 0C.10 s / 6 s . tensiune de alimentare AC 230 V. CRM-83J ! ! ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.reglare mecanică 0. – 1mA) 9nF AC 230V max. Nelimitatmax.. contactor.7 W (UNI).10 min / 6 min . max.A2 AC/DC 12 .62 g.53 VA (AC 230 V) Ano (UNI).1 .5 90 x 17.fără lampă legată . fără a disturba funcționarea corectă a releului (sarcina este sub tensiune în timp ce releul este pornit).

releul efectuează automat un ciclu. Domenii de timp 1s min max 0.ciclu asimetric RELE DE TIMP Notă: functile ZR și ZN sunt controlate prin Tensiunea de alientare și printr-un control de intrare.întârziere declanşare BL .1 s 1s 10 s 1s 10 s 1 min 6s 60 s 10 min 1 min 10 min 1h 6 min 60 min 10 ore 1 oră 10 ore Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 Indicare releu alimentat “S” intrarea de comandă Indicare releu ieşire Selectarea domenii- 15 16 18 Contacte de ieşire 42 .întârziere anclașare ZN . În caz de eșec și reinițializare a tensiunii de intrare.Relee de timp monofuncţionale CRM-81J. CRM-83J Funcţii ZR .

6 x 64 mm. 2x2.3 VA / DC 0.60 Hz) AC 0. este de 0. +55 C -30. a conductorului(mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-82TO a .7 . 1-MODUL.2 % .Delay ON A1 . se montază pe șină DIN RELE DE TIMP Un A1 16 18 26 28 A1 16 A2 15 25 A2 26 18 15 28 25 ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. protecția ușilor controlate electric în caz de incendiu.1 s .întârzierea anclanșării Domenii de timp (reglaj prin comutator rotativ și reglaj fin prin potențiometru: 0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 orice poziţie III.întârzierea declanșării.7 W -15 %. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Poziţia de funcţionare: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ..delay off . 192 W / DC 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0.5 sau 1x2.240 V (AC 50 .reglare mecanică 0.reglajstabil 0.5 s) e . max. 2 conductor fără izolaţie max.întârzierea declanșării (după oprirea tensiunii de alimentare și sfârșitul domeniului de timp stabilit) e-delay on . EN 61010-1 0 Simbol Conexiune Descriere Terminalele pentru alimentare A1 A2 Contacte de ieşire 26 16 Indicare releu alimentat CRM.5 sau 1x4 conductor cu izolaţie max.7 x 105 -20. +10 % LED verde 0.82TO Indicare releu ieşire activ Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină domeniilor de timp Reglarea funcţiilor FUNC e a 18 28 Contacte de ieşire 15 25 Contacte de ieşire Funcţii a . 2x1.5 90 x 17.10 min comutator potențiometric 5 % . fără sursă de tensiune CRM-82TO ! ! Funcționează fără tensiune de alimentare. etc) 2 funcții de timp reglabile prin comutatoare rotative: a .“Delay OFF” releu cu întârziere a declanşării.1.Delay ON U t U t t 43 ..A2 AC/DC 12 .1 s . ventilație de urgență.240 V Contacte de ieșire: 2 x 8A Ieșirea este semnalizată prin LED (numai în cazul conexiunii la sursă).Delay OFF sursa este decuplată (timpul min. mai multe detalii la paginile 157-159 93 g EN 61812-1 . are funcția „delay off “ . la = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2000 VA / A C 1 .Delay OFF fără tensi u n e d e a l imentare /e .10 min Tensiune de alimentare universală: AC/DC 12 .1 % / 0C. Poate fi folosit la: repornirea electricității de rezevă (iluminare de urgentîță.5 .

6x64 mm.1x2.10 zile / ON / OFF Timpii T1 şi T2 se pot ajusta independent T 1 şi T2 sunt porniţi după ce sursa de tensiune este conectată Reglaj brut prin comutator rotativ Tensiuni de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .1 s . 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0. 230 .10 min m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .240 V Contacte de ieşire: 2 x contact comutator 16 A Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional.reglaj stabil 0.1 day / 1 day .1 h / 1 h .A2 AC/DC 12 .7x105 max. +55 0C -30.10 ore / 0.83 g EN 61812-1.reglare mecanică 0. 12 VA / 1.1x2.5 / cu izolație max.10 s / 0.1 day .1 s .60 Hz AC max.10 ore 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 10 S1 0.1 h 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 0.1 . la = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.10 zile divizate în 10 intervale de timp: 0.10 min / 0.1.10 zile cumutator rotativ şi potențiometru 5 % .10 s 10 S1 0.7 .1 . mai multe detalii la paginile 157-159 UNI ..1 s / 1 s .1 s 10 S1 1 . 2 fără izolație max.1 min . EN 61010-1 Simbol Conexiune Un Funcţii UNI A1 A1 16 18 26 28 A2 U 15-18 25-28 t1 t2 230 25 26 28 A2 15 25 15 16 18 Descriere Terminalele pentru alimentare A1 A2 Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniului de timp t1 Selectarea fină a domeniului de timp t1 Selectarea brută a domeniului de timp t2 Selectarea fină a domeniului de timp t2 U Indicare releu ieşire activ TIME 1 15-18 25-28 LED TIME 2 25 26 28 Contacte de ieşire 15 16 18 Contacte de ieşire Domenii de timp m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 0. 150 ms -20. Montabil pe şină DIN RELE DE TIMP Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranța la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.1 min 10 S1 1 .3 VA / DC 0.7 W AC 230 V / 50 .240 V (AC 50 . intermitent în anumite etape 1-MODUL. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.1 h .1 zi 10 S1 1 .1 .. +10 % LED verde 0.3 W -15 %.1 .10 zile 10 S1 pornit 10 S1 oprit 44 . max.5 sau 2x1.2 % . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.5 .1s .88 g.5 90x17.1 min / 1 min .Unitate de întârziere în două etape SJR-2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru comutarea graduală în cazurile de variaţii înalte de tensiune (exemplu: încălzirea electrică).60 Hz) AC 0. previne supratensiunile Funcţii: 2x Delay ON (2 relee de timp în unul) Domenii de timp 0.01 % / 0C. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: SJR-2 2x delay ON A1 .

EN 61010-1 15 18 Contacte de ieşire Domeniu de timp: m 10 1 10 S1 CRM-2T m 10 1 10 S1 CRM-2T /24-480 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 0.selectarea brută a domeniilor de timp prin comutator rotativ ! Timpul t2 (delay) între divizat în 5 domenii de timp ..1 s . +55 0C -30 . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.1 s .60 Hz AC 0.1 s OFF OFF 1 d 10 30 100 1 .1x 2. t2: 0. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0. 2 fără izolaţie max.10 ore 0. 12 VA / 1.5 fără izolaţie max.1 s .5 cu izolaţie max. 3 VA / DC max.1 s .01 % / 0C at = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.1 s-1 s cumutator rotativ şi potențiometru 5% .1.1 zi 1 .7 . t2: 0.10 s m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0. max. 150 W / DC x max.100 zile.240 V/AC 50 .7x105 max.1 s m 10 1 10 S1 h 1 10 1 .1x2.1 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 1 .domeniul de timp 0.1 .1x2.60 Hz AC max.5 sau 2x1.1h. AC/DC 12 .7 W AC 230 V / 50 .240 V ! Contacte de ieşire: 2 x contact comutator 16 A ! Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional / : .Selectarea brută a domeniilor de timp prin comutator rotativ .10 zile 3 .1 ore m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0.30 zile 10 . 250 V AC1 / 30 V DC x 1x106 1x105 Simbol CRM-2T A1 16 18 26 28 Funcţie Delay ON star / delta U 15-18 25-28 t1 t2 LED roşu multifuncţional A2 15 25 Descriere CRM-2T /24-480 A1 A2 Terminalele pentru alimentare Indicare releu ieşire activ LED roşu multifuncţional U 15-18 25-28 LED 230 V 24-480V Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniului de timp t1 Selectarea fină a domeniului de timp t1 Selectarea fină a domeniilor t1 t2 LED 25 28 Contacte de ieşire 90x17.1 s-1 s t1: 0.selectarea fină a domeniilor de timp printr-un comutator potențiometric ! Tensiunea de alimentare: AC 230 V.5 W L1 S1 S3 S2 A1 -15 %.5 sau 1x4 cu izolaţie max .1 .3 VA / DC 0.1 s .2 % .) (Motor) ( ) ( ) pornirea unui motor tensiune auxiliară AC/DC 24 .1 . +10 % LED verde t1: 0.domeniul de timp 0. a conductorului (mm2): UNI 230 Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-2T 1 A1 .9 W CRM-2T /24-480 Conexiune CRM-2T Pornirea motorului ( . CRM-2T/24-480 CRM-2T ! Destinat întârzierii motoarealor stea/triunghi ! Timpul t1 (triunghi) .1 .480 V RELE DE TIMP A2 ( ) CRM-2T Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.domeniul de timp 0.6x64 mm.reglare mecanică 0.60 Hz AC max.domeniul de timp 0.100 zile Y (star) OFF D (delta) 45 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.A2 AC/DC 12 .reglaj stabil 0.2x 2.5 CRM-2T L2 25 26 28 15 16 18 L3 (motor) S1 ( ) S2 S3 2x NO normal deschis (AgNi) 3 A / AC1 1250 VA / AC1.100 zile CRM-2T/24-480 ! Destinat întârzierii pornirii motoarealor stea/triunghi ! Timpul t1 (triunghi) .Selectarea fină a domeniilor de timp prin comutator potențiometric ! Timpul t2 (întârziere) între / : .5 .1 s -selectarea fină a domeniilor de timp prin ! Comutator potențiometric ! Tensiunea de alimentare: AC/DC 24 ..480 V/AC 50 .10 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0.1 s la 1 oră este divizat în 10 domenii de timp . mai multe detalii la paginile 157-159 84 g 65 g EN 61812-1.1 .Delay ON star/delta CRM-2T.1 s . 1.5 sau 2x1. 150 ms -20 .

1 .reglaj stabil 0.1 min / 1 min .10 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0.1 min . pompelor pentru circulaţia lichidelor. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0.1 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 1 .reglare mecanică 0.10 min / 0.30 zile 10 . umidificare ciclică. controlul sistemului de lumini.1 .1. luminilor de semnalizare intermitente.1 .A2 AC/DC 12 .100 zile divizat în 10 domenii de timp (0. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.1 .7x105 max. 2 funcţii de timp: 1) Ciclu asimetric ce începe cu puls 2) Ciclu asimetric ce începe cu pauză Selecţia funcţiilor se face printr-un jumper extern pe terminalele S-A1 Domeniul de timp 0.30 zile / 10 zile . mai multe detalii la paginile 157-159 UNI .1 s . EN 61010-1 Simbol Conexiune Ciclu asimetric ce începe cu puls Ciclu asimetric ce începe cu pauză (jumper S-A1) Un Un UNI + A1 S A2 + A1 S A2 230 A1 16 18 S A2 15 15 16 18 15 16 18 Funcţii Ciclu asimetric ce începe cu puls U U S 15-18 t1 t2 t1 t2 t1 15-18 t2 t1 t2 t1 t2 Ciclu asimetric ce începe cu pauză Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp -IMPULS Selectarea fină a domeniilor de timp-IMPULS Selectarea brută a domeniilor de timp -PAUZĂ Selectarea fină a domeniilor de timp -PAUZĂ Terminal pentru selectarea Indicare releu ieşire activ LED multifuncţional U 15-18 LED t1 t2 t1 Domenii de timp m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 0.5 sau 2x1.7 W AC 230 V / 50 .10 zile / 3 zile .1 zi 1 .1x2.2 % .10 ore 0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.Releu cu ciclu asimetric CRM-2H ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELE DE TIMP ! Releu cu ciclu asimetric cu comutator ajustabil independent ON/OFF Este utilizat pentru ventilaţie. max.10 ore / 0.5 90x17.10 s 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 0.1 ore .100 zile 46 .1 ore m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 15 16 18 1 d 10 30 100 Contacte de ieşire 1 .65 g.5 / cu izolație max.60 Hz) AC 0.240 V (AC 50 . +55 0C -30.10 zile 3 .3 W -15 %.1 zile .1 s . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate Standarde de calitate: CRM-2H 2 (a doua funcţie este aleasă prin conectarea S-A1) A1 .3 VA / DC 0.. 2 fără izolație max. 12 VA / 1.100 zile cumutator rotativ şi potențiometru 5 % . etc. 230 .. montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.1 s / 1 s .61 g EN 61812-1.6x64 mm. +10 % LED verde 0.5 . 150 ms -20.240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional 1-MODUL.1 s m 10 1 10 S1 h 1 10 1 . la = 20 0C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.1 oră / 1 ore .7 .1 zile / 1 zi .100 zile) Selectarea brută a domeniilor de timp printr-un comutator rotativ Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .01 % / 0C.10 s / 0.1 s .60 Hz AC max.1x2.

10 zile / numai ON / numai OFF) CRM-2HE: ciclu asimetric 2 funcţii de timp .1 min / 1 min . comutator potențiometric extern 5 % .1x2.reglaj stabil 0.7x105 UNI AC 0. 150 ms -20. liniar IP 65 din partea frontală/ IP 20 din partea dorsală 1.10 min / 0.1 zi / 1 zi .3 VA / DC 0.5 mm2 cu izolaţie/ fără izolaţie max.240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A 1-MODUL. CRM-2HE şi cu CRM-2H.la distanţa maximă de 10m de releu .44 47 RELE DE TIMP Control prin unitate externă de comandă .. Montabil pe şină DIN Este posibilă conectarea unui element operaţional .2 % .un cablu extern conectat în intrarea de control S-A1 CRM-91HE. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. a conductorului (mm2): Potenţiometrul: Detalii potenţiometru: 50 kΩ.5 funcţii de timp controlate prin sursa de tensiune .1.10 zile 0.5 .025-0.1 zile .A2 AC/DC 12 . CRM-2HE A1 16 18 2 A1 .60 Hz) AC 0.Ciclu asimetric ce începe cu puls .1 s / 1 s .5 sau 2x1.6 x 64 mm 78 g 77 g EN 61812-1.comutator potențiometric (se poate plasa pe panoul de comandă) CRM-91HE: relee multifuncţionale de timp 10 funcţii .240 V (AC 50 .Ciclu asimetric ce începe cu pauză Funcţie selectată printr.1-0.1 funcţie de impuls releu Domeniul de timp 0.1 min .5 90 x 17. +10 % LED verde 0. +55 C -30. max. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0. la = 20 0C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. max.1x2..2.4 funcţi idetimp controla teprinintarea de comandă .comutator potențiometric . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-91HE 10 CRM-2HE Simbol CRM-91HE.100 zile comutator rotativ.5 / cu izolație max. Nelimitat max.2VA / DC 0.1 s . CRM-2HE B1 B1 B2 B3 B4* A2 15 unitate externă de comandă B2 B3 (B4)* *B4 numai pentru CRM-2HE Conexiune CRM-91HE Descriere CRM-91HE Terminalele pentru alimentare A1 S A2 B3 B2 B1 Control input “S” Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp Intup for external time control Indicare releu ieşire activ-LED multifuncţional Exemple de semnalizare Funkce: a U 15-18 LED h A1 S A2 t Reglarea funcţiilor B1 B3 B2 Funkce: e U S 15-18 LED t Poziţii libere 15 16 18 15 16 18 Contacte de ieşire Conexiune CRM-2HE Reglaj fin al timpului Reglaj IMPULS Descriere CRM-2HE A1 S A2 B1 B4 B2 CRM-2HE Terminalele pentru alimentare Intrări pentru controlul extern al timpului Indicare releu ieşire activ-LED multifuncţional A1 S A2 B1 B3 B2 “S” intrarea de comandă Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp-IMPULS Selectarea brută a domeniilor de timp-PAUS B1 B4 B2 Reglaj fin al timpului Reglaj PAUS B1 B4 B2 15 16 18 15 16 18 Intrări pentru controlul extern al timpului-PAUZĂ Contacte de ieşire Potențiometru Comutator potențiometric: Grad de protecție: Secţ.1 oră / 1 oră . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Control. Tensiunea de alimentare: Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.7 W -15 %. CRM-2HE : sursă universală de tensiune AC/DC 12 .1 s . CRM-2HE ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.10 ore / 0. EN 61010-1 0 Comutator potențiometric pentru CRM-91HE.10 s / 0.01 % / 0C.5 15 g la pagina 157 Funcţii Funcţionarea CRM-91HE este similară cu CRM-91H.1 s -10 zile divizat în 10 intervale (0.reglare mecanică 0. 25 ms / max.7 .1 s . 2 fără izolație max.7W Yes No A1-S min.Releu de timp cu comutator potențiometric extern CRM-91HE.1 ore . mai multe detalii la paginile 42.

60 Hz) AC 0. AC 0.10 min / 0.1x2.7 A (60A/<10 ms).1 s / 1 s .64 g.240 V (50 .240 V (AC 50 .89 g.53 VA (AC 230 V).0. 20 buc. Ano / I max.35 VA x x UNI + A1 16 18 A1 230 S A2 15 15 16 18 CRM-93H + Un 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. cu funţii stabilite şi domenii de timp reglabile prin comutatoare rotative Domeniul de timp 0.01 % / 0C.1.0.10 zile divizat în 10 intervale: (0. – 1mA) 9nFAC 230V max.3 W AC max. 0.7 A LED roşu multifuncţionalD >108 >108 A1 A1 16 18 26 28 36 38 35 36 38 25 26 28 S A2 15 25 35 15 16 18 Sarcini cu intrări de control posibile Posibilitatea conectării de sarcini între S-A2 în paralel. max.7 .2 VA (AC 12 .60 Hz AC max.0.. CRM-9S ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELE DE TIMP CCA Parametrii tehnici UL CRM-91H ! Releele de timp multifuncţionale sunt utile în controlul dispozitivelor electrice.1 ore . (230) . motoarelor. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW x x LED roşu multifuncţional 3x107 0.3 VA / DC 0.1 funcţie de impuls releu Confortabile.1 s .7 W (UNI). AC 230 V.5 . 25 ms / max. 250 ms Un -20 .240 V sau AC 230 V.A2 AC/DC 12 .1 min . 0. Contacte de ieşire: CRM-91H: 1x contact comutator 16 A. 12 nF (AC 230 V) 9nF (UNI) lămpi nu se pot conect 9nF (UNI) lămpi nu se pot conect + A1 12 nF (UNI) (UNI) lămpi nu se pot conect Un load S A2 15 9nFAC 230V max. 16Amps sau contacte de 3x8Amps) îndeplinesc toate cerinţele pentru a fi relee de timp complete 10 funcţii: .7 A x 60 A / < 10 ms x x max.1 s . CRM-93H: Sursă universală de tensiune AC/DC 12 . pompelor. +55 0C -30 .10 s / 0. – 1mA) Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. ventilatoarelor.025 . 150 ms max. etc.025 . fără disturbarea utilizării normale a releului. (1 buc. mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) . 12 VA / 1.1 min / 1 min .cu lampă legată 10 A1 .240 V AC 12 . al căldurii. comutare potentială A1 Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: min.5 sau 2x1.1 .10 ore /0..2 VA / DC 0. Nelimitat max.1 oră / 1 oră . montabil pe şină DIN CRM-93H CRM-9S Simbol CRM-91H Conexiune Un AC 12 . multivoltaj. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) 4 kV (alimentare-ieşire) x orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal / terminale IP 20 III. pentru decuplare DC : Tensiunea pe comutator: Încărcarea pe terminalul B1: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiunea pe intrarea de control: Încărcare între S-A2: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .5 funcţii de timp controlate prin sursa de tensiune . 0. AC 0.reglare mecanică 0. CRM-93H: 3 x contact comutator 8A CRM-9S: Sursă universală de tensiune AC 12 .1 s .7 W AC 230 V / 50 .10 zile comutator rotativ 5 % . +10 % LED verde 0. EN 61010-1 CRM-9S A1 /B1 18 18 A1 S A2 S A2 B1 18 18 48 - Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. comutare silenţioasă 1x ieşire statică fără contact (triac) 01.Releele de timp multifuncţionale CRM-91H. AC 12 .240 V) Da (UNI. CRM-93H.7x105 3x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2000 VA / AC1. 2 conductor fără izolație cu secțiunea max.62 g (UNI) . Datorită complexităţii lor (10 funcţii. 192 W / DC 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW x x LED roşu multifuncţional 3x107 0.240 V.6 x 64 mm.9 W -15 %.9 V při I max.1x2.1 zile .reglaj stabil 0.240 V) A1-S 12 nF (UNI).7x105 1x statický bezkontaktní výstup (triak) 0.87 g 51 g EN 61812-1. Sarcinile sunt alimentate pe perioadă de timp cănd un buton este conectat.4 funcţii de timp controlate prin intarea de comandă .10 zile / numai ON / numai OFF) CRM-91H. la = 20 0C S A2 S A2 .60 Hz) AC max. intermitent sau incandescent în funcţie de starea de ieşire 1-MODUL.fără lampă legată .5 90 x 17.2 % . 12 VA / 1. (230) .5 / cu izolație max. controlul luminilor. 150 ms max. 10 domenii de timp. (1 buc. 16 18 AC 0. 20 buc.1 zi/ 1 zi .

10s 10 S1 0. crearea instantă de ieşire Delay OFF crează contacte de control indiferent de lungime c U t t t t t t h S t t t t d U t t t t t t e S t t Generator de puls j U t PULS t PULS PULS = 0. 49 RELE DE TIMP Memorie i S .Funcţionare Delay ON după alimentare Delay OFF după alimentare a U t t Delay OFF după decuplare.1s 10 S1 1 . este necesară păstrarea distanţei de siguranţă de min.1 .5 s Domenii de timp m h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 1 m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 0.10 ore 10 S1 0.1 oră m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 1 .10 min 10 S1 0. contact de control cu ieşire instantă t f S t t b U t Delay OFF după cuplarea şi decuplare contactului de control Delay OFF după deschiderea şi închiderea contactului de control g S t t Ciclu asimetric ce începe cu impuls după alimentare Delay OFF după decuplare.1 zi 10 S1 1 .1 .1 .10 zile 10 S1 numai ON 10 S1 numai OFF Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 “S” intrarea de comandă Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Reglarea funcţiilor Indicare releu ieşire activ-LED multifuncţional Exemple de semnalizare Funcţionare: a U 15-18 LED Funcţionare: e U t S 15-18 LED t 15 16 18 Contacte de ieşire Notă 1) CRM-93H nu permite comutatea de faze diferite sau tensiuni trifazice.1 min 10 S1 1 .1 . 3 mm de şuruburile terminalului 35-36-38 şi 25-26-28 de pereţii interiori ai tabloului electric. 2) Dacă montajul se face în tablouri metalice.

240 W / DC LED roşu multifuncţional 8 A / AC1 1x107 1x105 UNI AC 0. controlul luminilor.5.6 x 64 mm. max. mai multe detalii la paginile 157-159 69 g EN 61812-1. al căldurii. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.1 oră/ 1 oră .1 s / 1 s .3 funcţii de timp controlate prin intarea de comandă Confortabile. intermitent sau incandescent în funcţie de starea de ieşire 1-MODUL.3 VA / DC 0.0. 6 funcţii: . 2x1.5. 2 fără izolație max . generează ieşire instantă Impuls cu întârziere S <t t S t t Delay on de la comutare până la decuplare Descriere Terminalele pentru alimentare “S” intrarea de comandă A2 A1 S Indicare releu alimentat CRM-61 Indicare releu ieşire Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Reglarea funcţiilor 16 15 18 Contacte de ieşire 50 . Montabil pe şină DIN RELE DE TIMP Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Indicare releu ieşire activ: Durată de viaţă mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiune: Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.reglare mecanică 0.5 mm2 90 x 17.0. 1x2. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-61 6 A1 .1 s . cu funţii stabilite şi domenii de timp reglabile prin comutatoare rotative Domeniul de timp: 0.1.10 min / 0. 1x4 cu izolație max.025 .. 2x 2.5 . DC 24 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional. versiunea economică a CRM-91H Utile în controlul dispozitivelor electrice.10 s / 0.A2 AC 24 .01 % / 0C.1 min / 1 min . +55 0C -30.10 ore divizat în 6 intervale: (0.1 min .1 ore . at = 20 0C 1x contact comutator (AgNi) 8 A/ AC1 2500 VA / AC1.1 . EN 61010-1 Simbol A1 16 18 Conexiune Un A2 A1 S S A2 15 16 15 18 Funcţionare a b U t t Delay ON după alimentare U t t Delay OFF după alimentare Ciclu ce începe cu impuls după alimentare t t t t t t d e k i U S t t Delay OFF după decuplare.10 ore ) Sursă universală de tensiune: AC 24-240 V.7 W Yes No A1-S min.7 W 15 %..2 % . max.1 s .7 .240 V (AC 50 .Releul de timp multifuncţional CRM-61 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Releu de timp multifuncţional (6 funcţii şi 6 domenii de timp). pompelor. motoarelor. Nelimitat max.1 s .10 h comutator rotativ 5 % . 25 ms / max.reglaj stabil 0. +10 % LED verde 0.3 funcţii de timp controlate prin sursa de tensiune .60 Hz) a DC 24 V AC 0. 120 ms -20.2 VA / DC 0. etc. ventilatoarelor.

5 90 x 35. 14 VA / 2 W Consum: -15 %.110 g Masa (g): Standarde de calitate: EN 61812-1.Ceas programabil digital SHT ! ! Program Ieşire Este utilizat în controlul dispozitivelor electrice în timp real . săptămânal Program (SHT-1. (230) . la nivel de zile.. va fi blocat trecere automată de la programul de vară la iarnă Capac din plastic astupabil pe partea frontală a dispozitivului. cu o rată de actualizare de min.4 .5 sau 1x4 cu izolație max. EN 61010-1 230 SHT-1/2 SHT-3/2 A1 16 18 26 28 A2 15 A2 15 25 Conexiune SHT-1 SHT-3 A1 16 15 18 SHT-1/2 SHT-3/2 A1 16 15 18 Un Un A2 A2 26 25 28 Descrierea elementelor vizuale de pe ecran selecţia modului de comutare indicare (primul canal) ieşire ON/OFF comutare aleatorie 0 6 12 18 24 1 2 3 4 5 6 Auto Prog Man 7 ziua din săptămână indicarea pulsului/ieşire ciclică indicare (al doi-lea canal) AM/PM mod vară/iarnă indicare pentru ieşire închisă canalul 2(bară grafică) comutare manuală canalul 1(bară grafică) Descriere Terminalele pentru alimentare (A1) A1 16 15 18 7 Auto Canal 1 (16-15-18) Capac transparent Display 0 6 12 SHT-3 MAN 2 OK Reset Punct pentru sigiliu A2 RESET PRG + ESC Butoane de control 26 25 28 Terminalele pentru alimentare (A2) Canal 2(26-25-28) numai pentru SHT-1/2. Grad de poluare: 2 Secţ.5 sau 2x1. +70 0C Tensiunea maximă: 4 kV (alimentare-ieşire) Poziţia de funcţionare: any Montaj: Șină DIN EN 60715 Grad de protecție: IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 Categoria supratensiune: III. lunar. max.3 SHT-1/2. a conductorului (mm2): conductor max .2 W Consum: Tensiunea de alimentare: AC 230 V / 50 . 2-MODULE. 1 s Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12-240 V Ieşire ciclică Ieşire puls SHT-1. săptămânal. poate derula un program individual pe fiecare canal ani ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici UNI SHT-1. 1x2.130 g.143 g.7x105 Durata de viață electrică (AC1): Timpi până la 3 ani Baterie: max. anual (până în 2095) Program(SHT-3. SHT-3/2 51 RELE DE TIMP . acces uşor prin 4 butoane 100 memorări.. SHT-3/2: versiune cu două canale. SHT-3/2 Simbol SHT-1 SHT-3 A1 16 18 Terminalele pentru alimentare: A1 . SHT. +10 % Toleranţa la tensiunea de alimentare: yes Sursă de rezervă (baterie): automatic Mod Vară/Iarnă: Ieşire 1x contact comutator (AgSnO2) 2x contact comutator (AgSnO2) Număr de contacte: Intensitate: 16 A / AC1 4000 VA / AC1. luni şi ani până în 2099 Comutare: automată (AUTO)/numai manuală. când dispozitivul nu va comuta în concordanţă cu programul standard. (230) . SHT-1/2): zilnic. 10 ani Memorare a datelor pentru: 1-99s Ieşire ciclică: Ieşire puls: 1-99s Programare Intrări în memorie: 100 zilnic. +55 0C Temperatura de depozitare: -30.6 x 64 mm. mai multe detalii la paginile 157-159 Dimensiuni: (UNI). 1 canal 2 canal zile săptămâni luni săptămâni. 384 W / DC Decuplare: 30 A / <3 s Curentul de vârf: 250 V AC1 / 24 V DC Tensiunea de cuplare: 500 mW Tensiunea min. terminale clamă SHT-1/2. SHT-3/2): Ecran LCD iluminat Afişare date: Alte informaţii Temperatura de funcționare: -20.60 Hz) Tensiunea de alimentare: AC 0.A2 AC/DC 12 . 2-MODULE. 2x2.2 VA / DC 0. ecran LCD clar. manuală pînă la schimbarea următorului program/aleatorie (CUBE) “Program de vanacţă”: opţiune de selecţie a anotimpurilor.125 g (UNI) .60 Hz AC max. ±1s/ zi la 23 0C Precizie: 1 min Interval minim: min.5 .240 V (AC 50 . SHT-3: versiuni cu un canal. pentru decuplare DC: > 3x107 Durata de viață mecanică: > 0. Montabil pe şină DIN.

60 Hz AC max.240 V sau AC 230 V 3-MODULE.134 g ČSN EN 61812-1.A2 AC/DC 12 ..100 ore Tensiunea de alimentare AC/DC 12 . AC 230 V) Ne (UNI).143 g. meniu intuitiv.Relee programabile digitale PDR-2/A.5 W -15 %.01 s .60 Hz) AC 0. AC 0.5 . timpul rămas afişat pe ecran terminale UNI de intrare separate galvanic cu funcţii START/STOP Datorită complexităţii sale este posibilă deasemenea şi programarea unor funcţii de timp mai complexe prin utilizarea a două timpuri independente 2 timpuri independente.01 s . o ieşire pe 10 funcţii poate fi asimilată fiecărui releu = 2 relee într+un singur dispozitiv 2 domenii de timp independente în intervalul: 0. 200 ms roşie 4 caractere separate. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: UNI 230 PDR-2 16 (PDR-2/A). înălţime 10 mm 2200 . ČSN EN 61010-1 Simbol PDR-2 A1 16 18 26 28 IN1 IN1 IN2 IN2 A2 15 25 Conexiune PDR-2/A Un START intrare STOP intrare A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2 PDR-2 t1 t2 h m s out 1 out 2 mode stop start 16 15 18 28 25 26 ieşire 1 ieşire 2 16A AC1/250V 16A AC1/250V PDR-2/B START intrare Un pentru ieşirea 1 (t1) START intrare pentru ieşirea 2 (t2) A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2 PDR-2 t1 t2 h m s out 1 out 2 mode stop start 16 15 18 28 25 26 ieşire 1 ieşire 1 16A AC1/250V 16A AC1/250V 52 . 2 conductor max.. grad mare de precizie în setarea timpului.5 W AC 230 V / 50 . (230) .4 .01 % / 0C. Ne (AC 230 V) min. Nelimitat max. 1 ms / max.240 V (AC 50 .25 VA (AC 230 V) Ano (UNI.5 or 2x 1.100 h 0. Montabil pe şină DIN RELE DE TIMP Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Domeniu de timp: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.5/ cu izolație max.25 VA (UNI).reglaj stabil 0. memorează 20 din cei mai utilizaţi timpi PDR-2/B: 10 funcţii. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Tensiunea maximă (AC1): Control Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Lampi glimm: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Afişaj . cu combinarea a două intrări şi a două ieşiri PDR-2/A: 16 funcţii. +55 0C -30.2.număr de memorări: Durata memorării: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. 1x1. 10 ani -20. +10 % 0.2. Culoare afişaj roşie controlul şi setările sunt făcute prin intermediul a 4 butoane. alegerea de funcţii dintr-un alt releu.3800 ucd 635 nm între 20 .2 % . 10 (PDR-2/B) A1 .100 % în 10 etape ajustabile 20 (PDR-2/A) / 30 (PDR-2/B) pentru domeniile de timp + funcţii min.culoare: Numărul şi înălţimea caracterelor: Luminozitate: Lungimea de undă a luminii: Reglarea luminozităţii: Memorie . 16 VA / 2. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.01 .1x 2.0.5 90 x 52 x 65 mm.5 VA / DC 0.7x105 AC 0. mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) . at = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. max. PDR-2/B ! ! ! ! ! ! ! ! Releu programabil digital multifuncţional. cu ecran digital de 4 caractere.

min. acurateţe: Număr de caractere: 0. Delay on după decuplarea contactului de control 4. Delay off la decuplare a contactelor de control cu ieşire imediată 8. t2) Butoane de control Indicarea timpului (ore. sec) Indicarea stării de ieşire 26 25 28 18 15 16 Ieşire 1 Ieşire 2 Alte informaţii Domeniul de timp: Pasul minim de timp: Abaterea orară: Abaterea reglajului: Reglare.01 s 0. Extinderea impulsului cu 2 timpi t1 t2 t1 t2 Recomandări: PDR-2/B poate fi înlocuit cu 2 relee de timp normale = 2 în unul. Delay on 2. Schimbarea impulsului cu 2 timpi t1 t2 t1 t2 16A. Delay off ediată aupă decuplarea contactului de ieşire 6. Delay off la cuplare a contactelor de control cu ieşire întârziată 9.99 ore 59 min 59 sec 99 ss 0. Delay on după cuplarea contactului de control 5. Schimbarea pulsului cu 2 timpi 15B. Extinderea impulsului cu 2 timpi 16B.01 s . Ciclu ce începe cu pauză A1-A2 15-18 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 15-18 15-18 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 Funcţii pentru PDR-2/A Tensiunea de alimentare t1 t1 11. Delay off după cuplarea contactului de ieşire 7. Delay off 3. Ciclu ce începe cu pauză cu interval variabil t1 A1-A2 15-18 15-18 START 15-18 15-18 25-28 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 t1 t1 t2 t2 t1 t1 t2 t2 t1 t1 t2 t2 t1 t1 13.Funcţii Funcţii pentru PDR-2/A şi PDR-2/B Tensiunea de alimentare 1.01 % din valoarea reglată 0% 100 % selectate prin program 53 RELE DE TIMP t1 . Descriere Intrări de control Terminalele pentru alimentare Indicarea timpilor de operare (t1. Ciclu ce începe cu impuls 10. Ciclu ce începe cu impuls cu interval variabil 12. Contact comutator star/delta t1 t1 t1 t2 t1 t2 t2 15A. Generator de impuls 14.

Nelimitat max. LED roşu. domeniul de timp 0.1 s ..7x105 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 22/5 A2/10/11/1 31/11 Conexiune PRM-91H/11.5 . +70 0C 2.1. domeniul de timp 0.A2 + A1 Un .2 % . 384 W / DC 8 A / AC1 2000 VA / AC1. 250V AC1 Sursă universală de tensiune AC/DC 12 .1 s . PRM-2H ! Echivalentul releelor de tip modular în versiune cu 8 şi 11 pini pt. domeniul de timp 0.0. Tensiunea de alimentare: Consum pe intrare: Load între 5-10: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: PRM-91H/ 8 pini 2 şi 7 PRM-91H/ 11 10 PRM-92H PRM-2H 2 pini 2 şi 10 Simbol PRM-91H 11 pin A1/2/+ 12/4 14/3 pini 2 şi 10 pini 2 şi 10 AC/DC 12 .10 zile divizat în 10 domenii Contacte de ieşire 2x 8 A / 2000VA.7 W (UNI) Yes No 2-5 min. at = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) Descriere polaritate-ieşire/nr.10 z i l e comutator rotativ 5 % .reglare mecanică 0.10 zile divizat în 10 domenii Contacte de ieşire 1x 16 A / 4000VA.100 zile divizat în 10 domenii Contacte de ieşire 2x 8 A / 2000VA. 250V AC1 Relee de timp multifuncţionale PRM-92H model cu 11 pini 10 funcţii de timp.01 % / 0C. 192W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0.1 s .1 . Relee de timp multifuncţionale PRM-91H modele cu 8 şi 11 pini 10 funcţii de timp.. intremitent în diferite stări Releu montabil în soclu ! ! ! RELE DE TIMP ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Output Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.7 W -15 %.Releu de timp montabil în soclu PRM-91H. EN 61010-1 + A1 Un .reglaj stabil 0.240 V Indicare releu ieşire activ: multif.0. PRM-92H.025 .A2 Soclu recomandat 11 pin 8 pin 57 g 58 g ES-11 ES-8 54 .2 VA / DC 0.1 s .3 VA / DC 0. de module/pe soclu 8 pin A1/2/+ 4 3 0. +10 % LED verde 0 . PRM-91H/8 PRM-91H/11 PRM-91H/8 5 5 4 3 2 1 11 6 7 8 9 10 3 2 1 8 4 6 7 UNI AC 0.100 zile 22/5 A2/10/- 11/1 22/5 A2/7/- 1 1x contact comutator (AgNi) 2x contact comutator (AgNi) PRM-92H.7 . 192 W / DC 8A / AC1 2000VA / AC1.1s .240 V AC 0. +55 0C -30. 250V AC1 Ciclu asimetric PRM-2H model cu 11 pini 2 funcţii de timp. PRM-2H A1/2/+ 12/4 14/3 32/8 34/9 16 A / AC1 4000 VA / AC1. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Control. 150 ms -20. mai multe detalii la paginile 157-159 57 g 58 g EN 61812-1. montare în soclu pentru înlocuirea releelor învechite cu conexiune standard înlocuirea uşoare a releelor de timp auxiliare. 25 ms / max. 2 50 x 38 x 53 mm.5 kV any Șină DIN EN 60715 IP 40 III.

1 s 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .Funcţionare PRM-91H.5s) f g S R S R S R S R U R t t b c t t t t Începerea ciclului cu pauză după alimentare t t t t t t h i j t t t t Ciclu asimetric ce începe cu impulse după alimentare Delay OFF după decuplare.100 zile 55 RELE DE TIMP S R t t .1 .10 min 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF 10 S1 0.1 s 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 S1 1 .10 s 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 S1 0.10 s 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 0.10 ore 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 0.1 .1 .1 .1 .10 zile 10 S1 3 .10 ore 10 S1 0. oprirea instanta la ieşire d e t t t t t t t PULS t PULS PULS = 0.1 zi 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .1 ore m 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .1 .1 .1 .1 zi 10 S1 1 .1 min 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 S1 1 . PRM-92H m 1 10 h 1 d 10 ON OFF 10 1 m 10 S1 0.5 s Funcţionare PRM-2H Alegerea funcţiilor la PRM-2H este efectuată prin conectarea la terminalele 2 şi 5 Ciclu asimetric ce începe cu impulse 2 5 U U R t1 t2 t1 t2 t1 t2 Ciclu asimetric ce începe cu pauză 2 5 S R t2 t1 t2 t1 t2 t1 Descriere / Conexiune Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ d Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Rought Selectarea domeniilor de timp IMPULS Selectarea fină a domeniilor de timp IMPULS Rought Selectarea domeniilor de timp PAUS Selectarea fină a domeniilor de timp PAUS Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Comutator operare Domenii de timp PRM-91H .1 ore m h 1 d 10 30 100 10 1 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 10 S1 1 .1 min 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .10 min 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 10 S1 0.10 zile 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 numai ON 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF 10 S1 numai OFF Domenii de timp PRM-2H h 1 d 10 30 100 1 10 m 10 1 1 10 m 10 S1 0. PRM-92H Delay ON după alimentare Delay OFF după alimentare a U R U R U R U R t t Întârzierea aclanşări indiferent de durata timpului de comandă Întârzierea aclanşări după întrerupere impulsului de control în timpul funcţiuni Întârzierea aclanşări/declanşări impulsului având în vedere timpul de reţinere Funcţia de memorie Generator de impuls (IMPULS=0.30 zile 10 S1 10 .

60 Hz 0.200 VA 0 . EN 61010-1 x conductori 2x0.reglaj stabil 0. funcţionează fără NUL .8/3 VA SMR-H 9 4-conductori.10 zile 10 S1 numai ON 10 S1 numai OFF 56 . în comutatoare controlate de timp. 250V AC1 Parametrii tehnici Număr de funcţii: Conexiune: Tensiunea de alimentare: Consum (inactiv/activ): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Sarcină rezistivă: Sarcină inductivă: Control Tensiunea de control: Intensitatea: Lungimea impulsului: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Rezistenţă: Conexiune: Lămpi glimm în întrerupătoare: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate SMR-T 9 3-conductori. mai multe detalii la paginile 157-159 26 g 27 g EN 61812-1.10 s 10 S1 0.conexiune prin 3 conductori. 20 49x49x 21 mm 53g Ieşire Faza Comutator (buton) Faza SMR-B Comutator (buton) 10 .nu este posibilă utilizarea lui pentru lumini fluorescente sau pentru lumini cu program de economisire a energiei (sarcini de tip capacitiv) SMR-B .10 zile prin comutator rotativ 10 % . 10 49x49x13 mm. în fucţie de conexiune IP 30 conditii standard/normale III.100 VA 0 . la = 20 0C 1x triak SMR-B 10 4-conductori.1 s .10 funcţii .1 .1 .aceste tipuri de produse pot fi găsite la pagina 151 Domenii de timp m h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 1 m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 0.4) AC 230V. lungime: 90 mm max. fără NUL 0.1 s 10 S1 1 .ieşire: 0 . sau într-un releu de memorie controlat printr-un buton mai multe informaţii legate de tipurile şi mărimile sarcinilor pentru aceste tipuri de produse pot fi găsite la pagina 151 SMR-T . SMR-H. +10 % 0. UNI . sub întrerupătoare sau intr-o instalaţie electrică deja existentă (SMR-T nu necesită NUL pentru a funcţiona) Soluţie avantajoasă şi rapidă de transformare a întrerupătoarelor de perete standard. cu NUL AC 230 V / 50 . +50 C orice poziţie liber.5 mm2 max.160 VA .nu este posibilă utilizarea lui pentru lumini fluorescente sau pentru lumini cu program de economisire a energiei (sarcini de tip capacitiv) SMR-H . 2 F1 A / 250 V 0 Intrare separată galvanic 5-250 V AC/DC Reglarea funcţiilor Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Indicare releu ieşire F1 A / 250 V 4x conductori 0.75 mm2 conductori 2 x 2.75 mm2.1 ore m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 1 .100 VA FUSE 5x20 NUL (numai prntru SMR-H) Ieşire NUL Notă: * .reglare mecanică 2 % .8/3 VA -15 %. cu NUL max.1 .10 ore 10 S1 0.conexiune prin 4 conductori .10 min 10 S1 0.1 .1 % / 0C.conexiune prin 4 conductori .200 VA .1 zi 10 S1 1 .ieşire: 10 . 1 VA/ 1 VA Descriere SMR-H Rezistenţă schimbabilă FUSE 5x20 Indicare releu ieşire Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilorde timp Reglarea funcţiilor 1x NO (AgSnO2) 16A 125/250 V AC1 8A 250 V AC (cos φ > 0.Relee super-multifuncţionale SMR-T.. SMR-B SMR-B ! ! SMR-T SMR-H ! ! ! RELE DE TIMP Releu multifuncţional pentru instalarea în cutii de joncţiune.160 VA 10 .5-250 V AC/DC AC 230 V 3 mA Min.1 min 10 S1 1 . 50 ms / max. Nelimitat 0.ieşire: 1x16A / 4000 VA.

releu puls t t t porneşte printr-o apăsare şi încă o apăsare decuplează ieşirea.impuls intermitent ieşire ciclică cu intervale regulate.delay off reversiv după oprirea apăsării. comutarea este dontrolată prin întrerupător Ieşire către un dispozitiv electric 57 RELE DE TIMP t .Funcţionare Funcţia a . ventilatorul intră în funcţiune şi se opreşte după un timp prestabilit NUL AC 230 V FAZĂ SM R -K T t FUSE 5x20 FUSE 5x20 MIN: 10 VA MAX: 100 VA Ieşire întărziată N S L V Întrerupător Ieşirea iniţială. Funcţia h .ciclică . Notă: *. 5 ori). releul porneşte şi începe calculul timpului. ciclul începând cu o pauză S V t t t t t t S V t Funcţia e . Lungimea apăsării nu este importantă. SMR-H.releu de impuls cu întârziere tt t pornire printr-o apăsare iar o altă apăsare decuplează ieşirea ăn cazul ăn care este făcută ănaintea finalizării timpului t Funcţia d .ciclu ce începe cu o pauză t delay on după pornire până când este repus sub tensiune sau un comutator este apăsat.timpi pentru lumină Contolul ventilaţiei in funcţie de lumină Contolul ventilaţiei in funcţie de lumină Contolul ventilaţiei in funcţie de lumină Intrare pentru tensiune de alimentare externă Exemplu de conexiune pentru SMR-T Conexiunea originală Controlul unui dispozitiv NUL AC 230 V FAZĂ AC 230 V NUL FAZĂ MIN: 10 VA MAX: 160 VA Ieşire către un dispozitiv electric SMR -K T H t FUSE 5x20 FUSE 5x20 N S L V Întrerupător (comutare) Întrerupător După ce întrerupătorul este decuplat. Apăsarea lungă decuplează ieşirea S V tt S V S V >2 s Funcţia f .schimbarea impulsului delay on la apăsarea comutatorului şi delay of după apăsarea comutatorului S V t Funcţia j* .delay on după decuplare ieşire ciclică în intervale regulate. Se porneşte prin apăsarea scurtă (max.delay on delay on după apăsarea comutatorului până la deconectare t 2xt t S V t S V t S V Funcţia b . SMR-T N L AC 230V Exemplu de conexiune pt SMR-H Funcţia S V V L S V L S V L S N V L S N t t N S L V T înlocuieşte 4 comutări comune SMR-T SMR-T SMR-H SMR-H SMR- Controlul luminilor pe coridoare Conexiune tipică pentru SMR-T .delay off la limita de intrare măreşte timpii de ieşire când este pornit. ciclul începe cu un impuls S V t t t t tt Funcţia i .delay off reversiv timpi de ieşire după oprirea apăsării comutatorului. este posibilă reglarea întârzierii printr-un comutator potențiometric şi deci eliminarea utilizării butonului t Funcţia c . comutare instant Funcţia g .Funcţia j este disponibilă doar pentru Conexiune SMR-B. fiecare apăsare mărind timpul.

1x2. Este controlat printr-un comutator. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0.reglaj stabil 0. EN 61010-1 N 20mA 250V AC1 16A/4000VA 250V AC1 16A/4000VA 15 16 18 15 16 18 Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 Contact de control Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Comutator operare Selectarea domeniilor de timp 15 16 18 Funcţionare U spínač AUTO OFF ON Contacte de ieşire S t t t 58 .Automat de scară CRM-4 ! ! ! ! ! ! ! ! RELE DE TIMP ! Este utilizat în controlul luminilor. 1 buc. contactorilor. 2 fără izolație max.60 Hz AC max.fără lampă legată .53 VA Da A1-S 12nF 9nF (max. al ventilatoarelor.5 . mai multe detalii la paginile 157-159 62 g EN 60669-2-3. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-4 delay off reacţionând la comutarea contactului de control A1 . Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. 20 de comutatoare cu lămpi glimm) Contact de ieşire 16A/AC1 cu intensitatea de până la 80A ce permite comutarea becurilor şi a luminilor fluorescente. 20 buc.. informaţii detaliate pentru acest tip pot fi găsite în schema de la pagina 150 Operarea sistemului de comutare: AUTO . fără disturbarea funcţionării corecte a releului (sarcina este cuplată când comutatorul este pornit) 16 18 A1 A1 16 18 Un SARCINA S A2 15 S A2 15 Conexiune circuit Conexiune prin 3 conductori L N A1 S A2 A1 S A2 MAKS. comutatoatele putând fi echipate cu lămpi glimm (max. .. 12 VA / 1.-1mA) min.05 % / 0C.7x105 AC 230 V AC 0. +55 0C -30.cu lampă legată Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Conexiune prin 4 conductori 1x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. sistemelor de securitate.5 sau 2x1.10 min comutator potențiometric 10 % . la = 20 0C L Simbol Conexiune Este posibilă conecarea unei sarcini între S-A2 (exemplu: contactor.6x64 mm. timerelor şi al timerelor cu blocare.5 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.controlor de lumini sau alt dispozitiv). putând fi controlat prin butoane externe.5 90x17.10 min Selectarea domeniilor de timp prin comutator potenţiometric Tensiunea de alimentare: AC 230 V Protecţie împotriva blocării butoanelor 1.8 W -15 %.reglare mecanică 5 % . Nelimitat max.funcţionare normală în concordaţă cu timpul programat OFF – permanent OFF (exemplu: la schimbarea becurile) ON – permanent ON Domeniul de timp: 0.. max.5 / cu izolație max.A2 AC 230 V / 50 . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiunea de control: Intrare: Încărcare între S-A2: Ovládací svorky: Capacitatea maximă a cablului: . +10 % LED verde 0. 150 ms -20.1x2. 25 ms / max.MODULE. sau prin mai mai multe comutatoare poziţionate în alte locaţii (conectate în paralel).

53 VA Da. 1x2.5 or 2x1.MODUL.10 min. +55 0C -30. intermitent în anumite etape ! Posibilitatea conectării de până la 100 întrerupătoare cu lămpi glimm (în total 100mA) ! Conexiune prin 3 sau 4 conectori (posibilitatea controlării intrării S prin A1 sau A2) ! Avertizare înaintea opririi . ieşirea este automat prelungită la 15 min. 100mA A1 N L 18 N L A1 18 Conexiune Terminal sursă A2 A2 S Intrarea de control Indicare releu alimentat Comutator operare Selectarea domeniilor de timp Indicare releu ieşire activ LED roşu multifuncţional A1 18 Terminal sursă A1 Contacte de ieşire Descriere MOD PORNIT MOD PORNIT U S 18 400ms LED roşu MOD AUTO U S 18 t 2s t LED roşu Funcţionare A1 MOD PROG (timpul iluminării este dat de numărul de apăsări) U * Pentru becuri mai puternice sau comutari on/off frecvente este recomandat sa se intensifice contactul releului cu contactorul de putere. la = 20 0C 1x NO (Normal Deschis) (AgSnO2). max.A2 AC 230 V / 50 .5 90x17. şi se apasă de 3 ori pe buton.semnal intermitent dublu cu 40 şi 30 sec înaintea opririi ! 1.Automat de scară cu semnalizare înaintea decuplării CRM-42 ! Automat de scară inteligent. S A2 18 >2s S 18 t t t t t t LED roşu 59 RELE DE TIMP delay OFF by prin numărul de apăsări pe comutator.8 W -15 %. Mod PROG comutator potențiometric 5 % .timp cu opţiunea de prelungire a timpului prin numărul de apăsări ! Timpul (în modul AUTO şi PROG) poate fi oprit printr-o apăsare lungă a butonului (> 2 s) ! Tensiunea de alimentare: AC 230 V.6x64 mm.60 Hz AC max.reglare mecanică 5 % . 2x2.7x105 8x104 (bulbi 1000W)* AC 230 V AC 0. 50 ms / max. 2 conductor max. dar cu control lărgit ăn modul „PROG“ este posibilă selectarea timpului Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. terminale clemă ! Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional.100 buc ( la 1 mA) A1-S or A2-S min. cu utilizare similară cu CRM-4. VSXXX vezi pag. max.10 min PROG .. mai multe detalii la paginile 157-159 65 g Simbol Conexiune prin 3 conductori A2 S Conexiune prin 4 conductori A2 S max. cu izolație max. +70 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. Ieşirea poate fi oprită înaintea timpului programat (resetare) printr-o apăsare lungă a butonului (pentru mai mult de 2 sec) ! Contact de ieşire 16A/AC1 cu intensitatea maximă de 80 A permite comutarea becurilor şi a luminilor fluorescente. (informaţii detaliate legate de intensiate şi tipul iluminării pot fi găsite în tabelul de la pagina 150) ! Operarea sistemului de comutare: ON .. ceea ce înseamnă că în cazul reglării timpului la 5 min. 143.5 . montabil pe şină DIN . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-42 delay OFF responsive to control contact switch onu A1 . comutare potenţială A1 16 A / AC1 4000 VA / AC1.05 % / 0C. Nelimitat max. 150 ms -20. Fiecare apăsare multiplică timpul reglat de comutatorul potențiometric.5 or 1x4. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Durata de viață electrică (AC5b): Control Tensiunea de control: Consum: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.reglaj stabil 0.timp automat în concordanţă cu reglajul comutatorului potențiometric în intervalul 30 s .ieşire constantă (model service) AUTO . +10 % LED verde Mod AUTO: 0. 12 VA / 1.

Protecţia contactelor în cazul comutării altor elemente la reţeaua electrică. etc. MODUL Relee auxiliare şi relee de putere TIPUL PLUG-IN Releu industrial cu durată mare de viaţă. Indicarea stării pin culoarea LEDului.Separarea sau ranforţarea ieşirilor circuitelor de control. a becurilor. Stopaj mecanic şi LED de control 60 . cuplarea boilerelor. înlocuibil rapid.

soclu Max.soclu Tensiunea Max. 782 782 Relee de putere plug-in Contacte de ieşire: 4 x contact comutator 8 A Tip plug-in. VS(U) VS116U Tensiunea de alimentare: AC/DC 12-240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A. VS316/24 Tensiunea de alimentare: AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 16 A. VS308K Tensiunea de alimentare: AC 230 V şi AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 8A. VS308U Tensiunea de alimentare: AC/DC 12-240 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 8 A. posibilitatea conectării în circuit trifazic. ES-11. ES-15/4N . 61 .Relee auxiliare şi relee de putere VS(K) VS116K Tensiunea de alimentare: AC 230 V şi AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A.: 12 A Montaj pe şină DIN Pentru 4-relee de contact. VS316/230 Tensiunea de alimentare: AC 230 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 16 A. current: 10 A Monting to DIN rail Pentru 3-relee de contact. posibilitatea conectării în circuit trifazic. 750 750 Relee de putere plug-in Contacte de ieşire: 3 x contact comutator 16 A Tip plug-in.

posibilitatea comutării pe curent trifazic ca şi VS316/24. # 3x16 A cont. DC 6-110V 3x8 A cont. semnalizare vizibilă.Graficul releelor auxiliare şi relee de putere Alte caracteristici Tensiunea bobinei Contacte de ieşire Pagina în catalog 63-64 63-64 63-64 63-64 63-64 63-64 65-66 65-66 LED semnalizare Diodă paralelă Unitate RC VS116K RELE DE PUTERE 1M-DIN AC 230 and AC/DC 24 V 1x16 A cont. semnalizare vizibilă. # # # # # # # # # # # # # # # releu separat (4kV).comut. 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN do 14-pin patice do 11-pin patice AC/DC 12. nivel de testare. comut. versiunea de bază echipată cu indicare LED. # 1M-DIN AC/DC 12. 3x contact comutator 16A/250V VS116U VS308K VS308U VS316/24 VS316/230 782 750 1M-DIN AC 230 and AC/DC 24 V 3x8 A cont. dar AC 230V releu miniatural compact montabil intr-un soclu cu 14-pini. # 3x16 A cont. # 4x8 A cont. contacte placate cu aur ca şi 782. comut. fără zgomot ca şi VS308K. fără zgomot ca şi VS116K.comut. 3x16 A cont. comut.240 V 1x16 A cont..240 V AC/DC 24 V AC 230 V AC 6-230 V. comut.. dar cu bobină multivoltaj o “multiplicare” a contactelor. # Mai multe despre încărcarea contactelor la paginile 149-151 62 Denumire Design Tip . conutare directă a elemenelor electrice de până la 4000VA (exemplu: sisteme de încălzire). comut. dar ăntr-un soclu rotund cu 11-pini. 3 contacte comutator intr-un MODUL. comut. posibilitatea “multiplicării” contactelor şi în acelaşi timp posibilitatea comutării ieşirilor de înaltă tensiune. dar cu bobină multivoltaj 3 contacte comutator într-un MODUL. DC 6-110 V AC 6-230 V.

1x2. 384W/ DC Curentul de vârf: 30 A/ <3s 30 A/ <3s Tensiunea de cuplare: 250 V AC1/ 24 V DC 250 V AC1/ 24 V DC Tensiunea min.A2 AC/DC 12-240 V/ 50 . EN 61010-1 Ieşiri Număr de contacte: 1 x contact comutator (AgSnO2) 1 x contact comutator (AgSnO2) Intensitate: 16 A/ AC1 16 A/ AC1 Decuplare: 4000VA/ AC1. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. 1x2.6 VA/ 1.albastru şi galben ..1x 2.5 or 2x1. 2s -20.5 max. +10% 3 x contact comutator (AgSnO2) 16 A/ AC1 4000VA/ AC1.60 Hz AC 0. EN 61010-1 EN 61810-1. 384W/ DC 4000VA/ AC1.7x10 0. +70 0C -30.7x105 Timp între comutări: Alte informaţii min. VS116U: 1x contact comutator 16 A VS308K.1x 2.A2 AC 230 V/50-60 Hz AC max. 2s -20.7x10 0. 384W/ DC 30 A/ <3s 10 A/ <3s 30 A/ <3s 250 V AC1/ 24 V DC 250 V AC1/ 24 V DC 250 V AC1/ 24 V DC 500 mW 500 mW 500 mW LED incandescent LED incandescent LED incandescent 3x107 3x107 3x107 5 5 0.60 Hz 1. EN 61010-1 20 ms -20. +10% VS316/24 A1 .1.5 max. 384W/ DC 30 A/ <3s 250 V AC1/ 24 V DC 500 mW LED incandescent 1x107 1x105 50 ms -20. III. +55 0C -30. +55 0C -30.5 max. +700C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. +10% VS316/230 A1 .posibilitatea alegerii culorii albastre sau galbene a LED-ului pentru releele de putere din gama VS în cazul unei comenzi minimale de 100 buc. +55 0C -30.5 .7 . a conductorului (mm2): max. 384W/ DC 2000VA/ AC1. albastru sau LED* alb Diodă încorporată pentru oprirea fluctuaţiilor în timpul deschiderii releului şi element RC împotriva variaţiilor de tensiune ! ! ! Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: VS116K A1 .7x10 0.5 or 2x1. Grad de poluare: 2 2 Secţ.6 x 64 mm Masa (g): 54 g 58 g Standarde de calitate:: EN 61810-1.5 90 x 17.5 or 2x1.2 W x x x -15%. +55 0C Temperatura de depozitare: -30.1x 2.1x 2.A2 AC 230 V/ 50-60 Hz 2.1. 1x2. 1x2.A2 AC/DC 24 V/ 50 . 2s min.5 or 2x1.5 90 x 17.60 Hz AC 0..5 max. +10% VS116U A1 .7 W x x x -15%. EN 61010-1 min. 7. verde.7 W x x x -15%. pentru decuplare DC: 500 mW 500 mW Indicare releu ieşire activ: LED incandescent LED incandescent Durata de viață mecanică: 3x107 3x107 5 Durata de viață electrică (AC1): 0. 2 max.7 .5 90 x 17.. VS316/230: 3x contact comutator 16 A – posibilitatea conectării la circuit trifazic Starea ieşirii este indicată printr-o lampă incandescentă (LED) Opţiunea de alegere a culorii LED-ului pentru indicarea stării de ieşire: roşu.5 max.7x105 min... +55 0C -30..3 VA/ DC 0.A2 AC/DC 12-240 V/ 50 . 2 max.7 W x x x -15%.7 .5 VA x x x -15%..5 or 2x1..6 x 64 mm 83g EN 61810-1.5 max.5 Dimensiuni: 90 x 17. 1x2. max..6 x 64 mm 92 g EN 61810-1. 2 max.1x 2. VS316/24 sau VS316/230 permite comutarea pentru faze diferite sau pentru tensiune trifazică. VS308U: 3x contact comutator 8 A VS316/24.6 x 64 mm 90 x 17. EN 61010-1 Notă: Timpul maxim de comutare al contactului este de 10ms. +70 0C Tensiunea maximă: 4 kV (alimentare-ieşire) 4 kV (alimentare-ieşire) Poziţia de funcţionare: orice poziţie orice poziţie Montaj/șină DIN: Șină DIN EN 60715 Șină DIN EN 60715 Grad de protecție: IP 40 din panoul frontal IP 40 din panoul frontal Categoria supratensiune: III.. +10% VS308K A1 .5 .5 max. galben. 192W/ DC 4000VA/ AC1.5 or 2x1.Relee de putere de tip modular VS ! ! Pentru întărirea dispozitivelor electrice sau pentru multiplicarea contactelor Contacte de ieşire: VS116K. EN 61010-1 1 x contact comutator (AgSnO2) 3 x contact comutator (AgNi) 3 x contact comutator (AgSnO2) 16 A/ AC1 8 A/ AC1 16A/ AC1 4000VA/ AC1.6 x 64 mm 58 g EN 61810-1.5 VA/ 1W A1-A3 AC/DC 24 V (50-60 Hz) AC 1 VA/ DC 1W -15%. +55 0C -20.60 Hz AC 0.5 90 x 17.. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III..1x 2. 2s Temperatura de funcționare: -20.3 VA/ DC 0.3 VA/ DC 0.A2 AC/DC 12-240 V/ 50 .6 x 64 mm 90 g EN 61810-1. +10% VS308U A1 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. * . 1x2. 2 max.5 .1. 63 RELE DE PUTERE .

Releu de putere modular. model VS Descriere VS116K. VS308U A1 A3 A2 21 22 24 Terminalele pentru a doua ieşire contact comutator Indicare LED LED VS316/24. VS116U A1 A3 A2 Terminalele pentru alimentare VS308K. VS316/230 A1 12 14 22 24 32 34 A2 A3 11 A2 11 A2 A3 11 21 31 A2 11 21 31 A2 11 21 31 64 . VS316/230 21 22 24 a doua ieşire contact comutator Terminalele pentru alimentare Indicare LED A1 A2 Indicare LED LED RELE DE PUTERE 11 12 14 prima ieşire contact comutator 31 11 12 14 prima ieşire contact comutator a treia ieşire contact comutator 11 12 14 Ieşire contact comutator 31 32 34 32 34 a treia ieşire contact comutator Terminal A3 numai pentru VS116K Terminal A3 numai pentru VS308K Simbol VS116K A1 12 14 VS116U A1 12 14 VS308K A1 12 14 22 24 32 34 VS308U A1 12 14 22 24 32 34 VS316/24.

9 x 21. sisteme de încălzire Incluse în standard: indicare mecanică. 782 Tipul produsului: Tensiune AC 782XCXM4L-6A 782XCXM4L-12A 782XCXM4L-24A 782XCXM4L-120A 782XCXM4L-230A DC napětí 782XCXM4L-6D 782XCXM4L-12D 782XCXM4L-24D 782XCXM4L-48D 782XCXM4L-110D tensiune [V] AC 6 AC 12 AC 24 AC 120 AC 230 DC 6 DC 12 DC 24 DC 48 DC 110 rezistenţa [Ω] 9.. pagina123 30 g EN 61810-1.. 24. 230 V 2 . 110 V 6.4x contact comutator 8 A RELE DE PUTERE ! socluri recomandate . 25 ms -40. indicare prin LED. 120. boilere..5 A 24 A 4430 VA 2216 VA 1500 VA 1500 VA 100 mA / DC 5 V 6.57 mm 1x107 2x105 360 cicluri / oră 1800 cicluri / oră max.9. 24.toate incluse în preţ ! Certificate de calitate EZU. +65 0C (AC) -40 . 782 ! ! ! ! ! ! ! Rol de amplificator sau multiplicator de contacte Control auxiliar al luminilor.57 mm 4. 750 Tipul produsului: Tensiune AC 750XCXM4L-6A 750XCXM4L-12A 750XCXM4L-24A 750XCXM4L-120A 750XCXM4L-230 DC napětí 750XCXM4L-6D 750XCXM4L-12D 750XCXM4L-24D 750XCXM4L-48D 750XCXM4L-110D tensiune [V] AC 6 AC 12 AC 24 AC 120 AC 230 DC 6 DC 12 DC 24 DC 48 DC 110 rezistenţa [Ω] 4.25 m Au AC 277 V (50 . +65 0C -40. UL şi alte laboratoare de testare 750 . contacte placate cu aur ce nu conţin cadmiu.32 mm 5. Pârghie de decuplare .2 VA / 0. 48.contact: Contact. 50-60Hz): Intrare (AC/DC): Toleranța la tensiunea de alimentare: Izolare Categoria de izolare: Tensiunea de izolare (AC): Rezistivitate electrică (AC) Bobină . 230 V 1.84 mm 5x106 2x105 360 cicluri / oră 1800 cicluri / oră max. semnalizare.Relee de putere de tip plug-in 750.4 x 34. 24.3. cutie de semnalizare fără pârghie. 12.3x contact comutator 16 A 782 . pagina123 88 g EN 60947-4-1. 24.9.2 18 72 1700 7200 32 120 470 1800 10000 3 4 AgSnO2 + 0.9 W -20 / +10 % B (130 0C) 1500 V 1500 V 1000 V 10 7 Ω 4.contact: Capacitatea de izolaţie la 500 V DC: Distanţa contact-bobină Cu încărcare: Fără încărcare: Date generale Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Frecvenţa maximă de comutare Cu încărcare: Fără încărcare: Funcţionarea releului/returul contactelor: 750 782 Date bobină pt. 120.8 x 40. +85 0C IP40 20 g 5g 35.55 VA / 1. VDE.60 Hz) / DC 28 V AC 277 V (50 . +85 0C IP40 20 g 5g 27.60 Hz) / DC 28 V 16 A 8A 22.6 46 180 4430 15000 40 160 650 2600 11000 Temperatura de funcționare: Temperatura de stocare: Protecţie: Shakeout resistance: Rezistenţa la vibraţii (10-55 Hz): Dimensiuni: Masa (g): Standarde aplicabile de calitate: 65 .9 x 57. 12.pagina 62 Parametrii tehnici Contacte Număr de contacte: Contacte (aliaj): Tensiune: Intensitate: Curentul de vârf: Ieşirea la comutare (AC1): Ieşirea la comutare (AC15): Tensiunea minimă de comutare Bobina Tensiunea (DC): Tensiunea (AC. 12. 48. EN 60947-5-1 6.. 12. 110 V 6. EN 60255-1-00.4 W -20 / +10 % B (130 0C) 2500 V 2500 V 1500 V 10 7 Ω 4. 25 ms -40 .25 m Au AgSnO2 + 0. EN 61810-7 Date bobină pt.

5 4 3 2 1

6

7 8 9 10

1 5 9 13

2 6 10

3 7 11

4 8 12 14

11
Un

+ A1

A2

-

+ A1

Un

A2

-

Conexiune - 750
RELE DE PUTERE

Conexiune - 782 Soclu ES-15/4N - pt. 782
Tensiunea maximă: 12 A Masa (g): 59 g Montabil pe şină DIN Pentru relee cu 4 contacte

Soclu ES-11 - pt. 750
Tensiunea maximă: 10 A Masa (g): 60 g Montabil pe şină DIN Pentru relee cu 3 contacte

ES-11

ES-15/4N

Accessorii ES-11 - for 750
etichetă adnotată - T pentru releul 750 -16-1351

Accessorii ES-15/4N - for 782
etichetă adnotată - TR1 pentru releul 785 -16-785SC Este posibilă adăugarea de module LED, dioadă de protecţie şi element RC în soclu.

66

Dimmere
R, L R, L R, C R, L, C

MODULAR
DIM-2
Sautomat de scară cu dimmare sus/jos, reglarea nivelului şi a timpului de iluminare, toate valorile sunt reglabile.

DIM-5
control printr-un buton/ butoane ( conectate în paralel), apăsare scurtă ON/OFF, apăsarea lungă reglează luminozitatea şi memoria.

DIM-13
ca şi DIM-5 dar dimmează transformatoarele electrice pentru lumini cu halogen de joasă tensiune 12V ( 24V).

DIM-14
ca şi DIM-5 dar dimmează toate tipurile de sarcini, protecţie încorporată inpotriva supraîncălzirii şi a suprasarcinii, rezistenţă electronică.

MODULAR
DIM-6
Creat pentru dimarea becurilor electrice şi luminii fluorescente cu transformator electronic

DIM6-3M-P
Creat pentru dimarea becurilor electrice şi luminii fluorescente cu transformator electronic

MINI
SMR-S
ca şi DIM-5, dar pentru montarea sub un întrerupator de perete într-o cutie de joncţiune, Conexiune prin 3 conductori (fără nul).

SMR-U
ca şi DIM-14, dar pentru montarea sub un întrerupator de perete într-o cutie de joncţiune.

ELEGANT
DIM-10
Dimmer cu comutator potențiometric rotativ în design Elegant (comutator de perete), montabil într-o cutie de joncţiune, ce poate fi combinat cu alte elemente din gama Elegant.

Recomandări pentru montare:
Recomandări pentru montarea dimmerelor modulare: lăsaţi un spaţiu de min. 1/2 din modul (approx. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.

67

Dimmere
Tipul sarcinii
inductive (transformatoare) capacitive (transformatoare electronice) rezistive (becuri, lumini halogen)

Tensiunea de alimetare

Ieşire

Denumire

ieşire

Sarcina

Design

Tip

R
# # # # # # # # #

L
# # #

C

R

L

C
-

DIM-2 DIM-5
DIMMERE

1M-DIN 1M-DIN ELEGANT 1M-DIN 1M-DIN 6 M-DIN

AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V

triak 10-500VA 10-250VA triak 10-500VA 10-250VA triak 40-300VA 40-300VA # mosfet 20-300VA -

automat de scară cu dimare graduală în ambele sensuri, nivelul şi durata iluminării, toate valorile sunt reglabile control prin buton/butoane (conectate în paralel), apăsare scută - ON/OFF, apăsarea lungă reglează luminozitatea, memorarea reglajelor

69 70

DIM-10 DIM-13 DIM-14 DIM-6

dimmer cu comutator potențiometric rotativ în design Elegant (comutator de perete) 75 montaj în cutie de joncţiune, combinabil cu alte dispozitive din gama Elegant)

20-300VA cu halogen de joasă tensiune 12V (24V)

jca şi DIM-5, dar dimează transformatoare electronice pentru lumini

71 71 72

# # # # #

# # #

mosfet 500 VA* 500 VA* 500 VA* ca şi DIM-5, dar dimează orice tip de sarcină, protecţie încorporată
inpotriva supraîncălzirii şi a suprasarcinii, rezistenţă electronică

mosfet 2 000 VA* 2 000 VA* 2 000 VA*

Pentru dimarea controlată a luminii până la 2kW cu posibilitatea extinderii modulului până la 20 kW (becuri electrice, lămpi cu halogen dar şi cu balast de tip C sau L)

DIM-6-3MP 3 M-DIN SMR-S SMR-U MINI MINI

2x 1 000 VA* 1 000 VA* 1 000 VA* DIM6-3M-P este un modul de extindere a puterii pentru dimerul contro- 73 lat DIM-6, si nu poate fi utilizat individual. mosfet triak 10-300VA 10-150VA 500VA* ca şi DIM-5, dar pentru montarea sub întrerupător, intr-o cutie de joncţiune, conexiune prin 3 conductori (fără NUL) ca şi DIM-14, dar pentru montarea sub întrerupător, intr-o cutie de 42

74 74

#

mosfet 500VA*

500VA* joncţiune

Notă: * - la sarcini de peste 300 VA este necesară asiguratea unei aerisiri mai mari

TIPURI DE SARCINI
SARCINA (Simboluri) REZISTIVĂ R INDUCTIVĂ L CAPACITIVĂ C × × × ×
LĂMPI, BECURI LUMINI HALOGEN BECURI DE JOASĂ TENS. V12/24V CU TRANSFORMATOARE BECURI DE JOASĂ TENS. V12/24V UNCOMPENSATED FLUORESCENT CU TRANSFORMATOARE ELECTRONICE EKONOMIC FLUORESCENT LAMPS DIMING PRINCIPAL DIMING PRINCIPAL

TIPUL SARCINII DIM-2 DIM-5 DIM-10 DIM-13 DIM-14 DIM-6 DIM-6-3M-P SMR-S SMR-U

ACCORDING TO BALLAST ACCORDING TO BALLAST

ON-DIMMER

OFF-DIMMER × × ×

× × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ×

×

×

68

Pagina

Nelimitat Da. +10 % LED verde comutator potențiometric 10 % . După decuplare. 2x 2.reglarea întârzierii Terminal sursă A2 A2 T1 Intrarea de control pentru buton Recomandări pentru montarea dimmerelor modulare: lăsaţi un spaţiu de min.5 mA glow-lamp V A1 T2 V T1 T2 A2 T 2. la = 20 0C max.reglare mecanică 5 % .01 % / 0C.1 mA) T2 . montabil pe şină DIN Parametrii tehnici: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Precizia repetărilor: Coeficient de temperatură: Timpul de recuperare: Control T1 Terminale: Tensiunea de alimentare: Tensiunea pe intrarea de control: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Control T2 Terminale: Tensiunea: Tensiunea pe intrarea de control: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Ieşiri Intensitate: Sarcina de rezistenţă: Sarcină inductivă: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.1 VA min. +70 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.viteza (fragvenţa) de dimare în creştere . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-2 A1 . Comutatorul începe ciclul.5 or 2x1.5 sau 1x4/ cu izolație max. Extinderea ciclului se face printr-o alta apăsare a butonului (în timpul ciclului).Automat de scară cu dimmer DIM-2 ! ! Pentru dimarea becurilor.500 VA 10 .reglarea dimării în coborâre t2 . ciclul va continua până când va fi complet. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului. L A2 N T1 Descriere Terminal sursă A1 A1 V Ieşiri Intrarea de control Indicare releu ieşire activ T2 Indikace napájecího napětí . adjustabil: .6x64 mm.oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED intermitent ! 1-MODUL. mai multe detalii la paginile 157-159 65 g EN 60669-2-1.reglaj stabil 0.viteza (fragvenţa) de dimare în scădere .80ms T1 . EN 61010-1 Simbol A1 Conexiune L max. a luminilor cu halogen şi a transformatoarelor pentru luminile cu halogen Controlul inteligent al luminilor cu halogen.A1 AC 230 V max..5 A recomended fuse R. 69 DIMMERE . şi se opreşte la valoarea maximă reglată. 5 pcs (1ks .100 ms /max. 1. 5 VA -15 %.100 ms /max.A1 AC 230 V 0. 1/2 din modul (approx.dimare în creştere graduală . 2 conductor max.250 VA -20..A2 AC 230 V / 50 Hz max. max. 1x2.reglarea dimării în urcare t3 .timpul pentru care lumina are intensitatea maximă de dimare ! Toate domeniile de timp pot fi adaptate in concordanţă cu programarea ! Ieşire fără contact: 1x triac ! Incărcare AC 5b (becuri) 500 W ! Terminale clemă ! Protecţie încorporată inpotriva supraîncălzirii .reglarea luminozităţii t1 . Nelimitat Nu 2A 10 . funcţie de pornire graduală şi dimare ! Controlul intrărilor prin apăsarea butonului şi comutare ! Valorile sunt reglate printr-un comutator potențiometric aflat pe partea frontală a releului.5 90x17.5 VA min. +55 0C -30. Funcţii Legendă: Luminozitate: 10-100% t1 Timpul dimării în urcare: 1-40 s t2 Întârzierea: 0s-20min t3 Timpul dimării în coborâre: 1-40s T1 Controlul prin intrarea T1(buton) Controlul prin intrarea T2 (comutator) t1 t2 t3 T2 t1 t2 t3 Întârzierea dimării în urcare este începută prin apăsarea butonului.

2x2. EN 61010-1 Simbol A1 Conexiune L max. mai multe detalii la paginile 157-159 58 g EN 60669-2-1..5s LED <0.5s >0. In cazul deconectării. 1x2.5s <0. +55 0C -30. Nelimitat Yes.oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED intermitent DIMMERE Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Control Terminale de comandă: Tensiunea de control: Consum: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Ieşiri Intensitate: Sarcina de rezistenţă: Sarcină inductivă: Indicare releu ieşire activ: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.5 VA min.5 sau 2x1. montabil pe şină DIN Terminale clemă Protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii ..5 s) dimează în urcare/coborâre. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-5 A1 . 5 VA -15 %. apăsare lungă (> 0. +70 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. controlul intrărilor prin apăsarea butonului de Comandă (conexiune paralelă posibilă) Apăsarea scurtă opreşte/porneşte lumina.5 sau 1x4 cu izolație max. L A2 T N Descriere Terminal sursă A1 A1 V Ieşire Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire A2 T Funcţii Terminal sursă A2 Intrarea de control pentru buton Sursă Luminozitate Contact de control A1-A2 Recomandări pentru montarea dimmerelor modulare: lăsaţi un spaţiu de min.5s <0.5s 70 . triac 2A/ 500 VA Releu activ indicat prin LED (cu orice nivel de luminozitate) Posibilitatea conectării de butoane de control în paralel 1-MODUL. T <0.250 VA LED roşu -20.5s >0. scări de bloc . 5 buc (5 mA) 2A 10 . a luminilor cu halogen şi a transformatoarelor pentru luminile cu halogen Pentru comutarea şi dimarea luminilor pe coridoare.500 VA 10 . max. 5 mA lampă incandescentă V A1 V T 2.5 A T A2 rezistenţa recomandată R. 1.Dimer cu control DIM-5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru dimarea becurilor.6x64 mm. 1/2 din modul (approx. +10 % LED verde T .5 90x17..A1 AC 230 V max. nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel Tensiunea de alimentare: AC 230 V Ieşire fără contact.. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.A2 AC 230 V / 50 Hz max. 2 conductor max. 80 ms / max.

6 VA min. 2x2. intrări de control pentru un buton Apăsarea scurtă opreşte/porneşte lumina.. mai multe detalii la paginile 157-159 62 g 58 g EN 60669-2-1. 5 mA lămpi glimm V max.5 A protecţie faţă+spate recomandată DIM-13 T 2. Avertizare pentru DIM-14: nu este permisă conectarea în acelaşi timp a sarcinilor de tip inductiv şi capacitiv 71 DIMMERE Pentru dimarea becurilor şi a luminilor cu halogen cu transformator electronic Pentru comutarea şi dimarea luminilor. 5 mA lămpi glimm LED verde S N L S A1 V A1-T AC 230 V AC 0. 1/2 din modul (approx. cu izolație max. max.5 90x17. Nelimitat Da.3-0.5 s) se dimează lumina crescător/descrescător. +35 C -20.5s >0.13 N V Funcţii Terminal sursă N Ieşire Surse A1-A2 Luminozitate * Pentru cazurile în care sarcina depăşeste 300 VA este necesară o aerare mai mare. DIM-14 DIM-13 ! DIM-14 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru comutarea şi dimarea becurilor electrice (sarcini Ohmice) şi lămpi cu halogen cu transformator electronic (sarcini capacitive) Prin apăsare scurtă se opreşte/porneşte lumina.5s <0.5s Recomandări pentru montare: lăsaţi un spaţiu de min. 1x2. apăsare lungă (>0. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.5 sau 1x4. Ieşirea de control T <0. In cazul deconectării.5s <0. montabil pe şină DIN ! ! ! ! ! ! ! ! Ieşirea de Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Indicare ieşire: Control Terminale de comandă: Tensiunea de control: Intrarea de control: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Ieşiri Fără contact: Intensitate: Sarcina rezistenţei: Sarcina inductivă: Sarcina capacitivă: Ieşire indicare stare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.5s >0.5 sau 2x1.5 s) dimează în urcare/coborâre In cazul deconectării. nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel Tensiunea de alimentare: AC 230 V Ieşiri de contact: 2x MOSFET Indicare prin LED releu activ (cu orice nuivel de luminozitate) Posibilitatea conectării în paralel a unor butoane de control sarcini rezistive.5 A protecţie faţă+spate recomandată DIM-14 V T A2 N V A2 T R. inductive sau capacitive. nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel Tensiunea de alimentare: AC 230 V Contacte de ieşirele fără contact: 2 x MOSFET Dimează sarcini ohmice şi capacitive de până la 300VA Protecţie încorporată înpotriva supra-încălzirii 1-MODUL. 80 ms / max. EN 61010-1 0 Intrare buton DIM .6x64 mm.Dimmer cu control DIM-13. 2 conductor max.3 W -15 %.. +10 % 6 VA x DIM-14 Simbol DIM-13 L Conexiune N L L max. 5 buc (5 mA) 2 x MOSFET 2A 20. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-13 A1-A2 AC 230 V / 50 Hz 1. +60 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. de până la 300 W. şi pe termen scurt şi până la 500 W 1-MODUL. C N Descriere DIM-13 Terminal sursă L L S -20. iar prin apăsare lungă (> 0. montabil pe şină DIN NOU: protecţie electronică la suprasarcină NOU: protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED .300 VA x 20-300 VA LED roşu 500 VA* 500 VA* 500 VA* DIM-14 A1 T 2.

0-10V control semnal la modul selectat .acordat la tipul de control setat V R. dispozitivului de control: Caracter.157-159 EN 60669-2-1.2VA (AC 12-240V) min.galben . GND 0-10V or 1-10V 1mA Descrierea dispozitivului 14 1 13 12 Terminale de alimentare: Tensiunea de alimentare: Intrare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Sarcini: Puterea dispersată: Modul extensibil: Tensiunea izolată între ieşire şi circuitul intern: Control .temperatură mare în interiorul dispozitivului.5 s) permite scăderea gradului de luminozitate în trepte La stingere. 2 dispozitiv de control individual individual control device 1.Dimer Controlat DIM-6 ! ! ! ! ! ! ! ! Conceput pentru dimarea becurilor electrice şi luminilor cu halogen cu transformator electronic Pentru comutarea şi dimarea. 1x2. +80 °C oricare şină DIN. N AC 230 V / 50 Hz 5W -15 %. EN 55014 Terminale pentru conexiune CIB bus indicarea tipului de incarcatura indicarea modului de control indicarea transferului de date CIB indicarea supraincarcarii 6 2 7 8 terminalele pentru conexiunea butoanelor de control terminalele pentru conductorul neutru terminale pentru conexiunea conductorului de faza terminale de iesire butoane de control pentru iesiri 11 12 buton pentru modul de setare al controlului modul aditional pentru terminale bus terminale pentru semnal 0(1)-10V sau controlarea potentiometrului terminalele pentru configurarea tipului de încărcare prin fixatorii firelor 3 4 13 9 10 14 5 . 25ms / max.5% from load do 20kW SELV according to EN 60950 S-S AC 0. EN 60715 IP 40 de la panoul frontal III.se aprinde la indicarea sarcini RC şi în acelaş timp pentru ieşire în stare activă. functionarii automate: Categoria de rezistenta la caldura si foc: Categoria anti-soc (imunitatea): Tensiunea impulsului nominal: Profilul conductorului (mm2) .suprasarcină Simbol L (x) .5. apăsarea un timp mai lung de 0. (> 0..5 max.53VA (AC 230V). LEDul corespunde cu intensitatea de la ieşirea V .Verde . LEDul îi va corespunde cu intensitatea la ieşire V posibilitatea de sortare paralelă a butoanelor de control În carcasă de 6-MODULE.galben .se aprinde la indicarea sarcini RL şi în acelaş timp pentru ieşire în stare activă. depinde de tipul sarcuini -10.1x2.5 90x105x65 mm. la controlul de intrare: Control CIB: Terminal de control: Tensiunea Bus: Curentul de control la intrara: Indicarea transferului de date: Ieşiri Contacte: Curent: Sarcină rezistivă: Sarcină inductivă: Sarcină capacitivă: Indicarea stării de ieşire: Alte date Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supreatensiune: Nivel de poluare: Scopul dispozitivului de control: Constr. montabil pe şină DIN Protecţie electronică de supratensiune Protecţie împotriva teperaturilor ridicate în interiorul dispozitivului– opreşte ieşirea + semnalizat prin LED pâlpâind Parametri tehnici DIMERE DIM-6 L.INELS mod de control selectat .indică CIB bus transfer de date . controlează intrările pentru butoane .5 kV max. NE (AC 12-240V) 0(1)-10V.CIB bus. CIB27V DC 5mA LED galben 8 x MOSFET 10 A 2 000 VA* 2 000 VA* 2 000 VA* LED galben .1x2.5 / cu mâneca max.5 sec. max2x1. 72 . 1x1.Tip buton Terminal de control: Putere de control intrare: Lungimea impulsului de control: Timp de recuperare: Conectarea la lămpi strălucitoare: Control 0(1)-10V: Terminal de control: Tensiune de control: Curentul min.apăsarea scurtă comută lumina ON/OFF.C (x) N * Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcinii capacitive şi inductive în acelaş timp la acelaş dispozitiv.verde . AC 0. intensitatea lumini este memorată în dispozitiv iar la reporni va acţiona la aceaş intensitate tensiune de limentare: AC 230 V Ieşiri: 8x MOSFET Statutul la ieşire este indicat de un LED depinzănd de sarcină.1-10V control semnal la modul selectat .buton de control modul selectat . 150ms ANO (AC 230V). LED pâlpâind. 2000 VA 1. 20ks (1ks-1mA). Detali de dimensiuni vezi pag.galben .Verde .roşu . nelimitat max.E FR-0 class 2 2. LED strălucind.5 / cu mâneca max.5. LEDul corespunde cu intensitatea de la ieşirea V .025-0.partea de control: Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: 2 11 3 10 4 5 6 7 8 9 1 CIB+.galben . +50 °C -20..L.indicare suprasarcină.partea de ieşire: .B. max2x1. EN 61010. +10 % max.

terminale IP 20 -dispozitiv de control operational -dispozitiv de control aditional 1. si nu poate fi utilizat individual. DIM6-3M-P este racit intr-o instalatie prin aerisire naturala. +35 °C -20. EN 55014 *Atentie: nu este permisa conectarea sarcinii capacitive si inductive in acelasi timp. DIM6-3M-P este sa mareasca capacitatea incarcaturilor conectate la DIM-6.5. max 2x1. max 2x1. DIMERE 2 2 2 2 Conectare 0(1)-10V CIB + CIB - 50 k Fmax 15 A* L N RLC *Potentialul L la terminalul dispozitivului trebuie protejat de un element corespunzator de protectie pentru sarcina la care este conectat.. 1kVA pana la ( 2kVA (DIM-6) + 1kVA ( DIM6-3M-P) = 3kVA ) Aceste unitati pot fi conectate la DIM-6 in paralel pana la capacitatea de 10kVA. Atentie . +80 °C oricare pe sina DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal. Daca nu este posibila aerisirea produsului pe cale naturala. care trebuie facuta in panoul de distributie tot timpul.5 kV III.5 max.partea de control: Dimensiune: Masa: Standarde de aplicare: max. 2 max.5 90 x 52 x 65 mm 134 g EN 60669-2-1.B.5.5% de la incarcatura 2 x MOSFET 5A 1 000 VA* 1 000 VA* 1 000 VA* -20. Daca sunt instalate consecutive mai multe DIM6-3M-P. EN 61010.dispozitivul trebuie protejat de un element corespunzator de protectie pentru sarcina la care este conectat. atunci racirea lui trebuie facuta cu ajutorul unui ventilator.partea de iesire: .5 / cu manson max.1x2. 1 kVA 2.1x2. 1x2.5 / cu manson max.. Parametrii tehnici Incarcatura Puterea dispersata: Iesire Fara contacte: Curentul nominal: Incarcatura rezistiva: Incarcaturaa inductiva: Capacitatea incarcaturii: Alte date Temperatura de operare: Temoeratura de depoziare: Pozitia de operare: Montarea: Gradul de protectie: Scopul dispozitivului de control: Constructia dispozitivului de control: Caracteristicile operarii automate: Categoria de rezistenta la caldura si foc: Categoria de imunitate: Impulsul de tensiune evaluat: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Profilul conectarii firelor (mm2) . 73 . 1x1. Temperatura de functionare este 35°C.E FR-0 class 2 2. circularea curentilor de aer.Modul de extindere a puterii DIM6-3M-P ! ! ! ! ! ! ! DIM6-3M-P este un modul de extindere a puterii pentru dimerul controlat DIM-6. spatiul dintre ele trebuie sa fie mai mare de 2cm.

ieşiri fără contact .oprirea ieşirii Pentru schimbarea unui comutator de perete cu un unul ce conţine SMR-S/SMR-U. 50 ms / max. 3 VA +10 -15 % 10 .300 VA 10 . luminilor cu halogen (sarcini inductive şi capacitive) Nu este posibilă utilizarea sa pentru dimarea luminilor fluorescente sau a celor eficiente SMR-S . SMR-U N L Ieşiri Sarcină rezistivă: Sarcină inductivă: Sarcină capacitive: Control Tensiunea de control: Current: Lungimea inpulsului Alte informaţii Temperatura de funcționare: Poziţia de funcţionare: Montare: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Rezistenţă: Conexiune: Lămpi glimm: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: 500 VA* 500 VA* 500 VA* V L S V L S N SMR-S R. EN 60669-2-1 Conexiune tipică pentru SMR-S .2 xMOSFET DIMMERE Parametrii tehnici Conexiune: Tensiunea de alimentare: Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: SMR-S 3 conductori fără NUL 230 V AC max.dimarea luminilor Atenţie: nu poate fi utilizat pentru lumini fluorescente sau economice! SMR-U: nu permite conectarea de sarcini inductive şi capacitive în acelaşi timp Funcţionare SMR-S.ieşire fără contact -1x triac .sarcin max. iar o altă apăsare porneşteopreşte lumina păstrând intensitatea reglată anterior. După aceasta se memorează un reglaj al intensităţii luminii. lungime: 90 mm max. utilizaţi instalarea de mai jos ce vă poate oferi controlul luminozităţii SMR-S permite dimarea becurilor electrice şi a transformatoarelor de 12V.: 500 VA (becuri şi lumini cu halogen cu transformator electronic şi normal) .5s) provoacă o reglare gradulală a intensităţii luminii min-max-min până când se opreşte apăsarea buronului.conexiune prin 4 conductori cu NUL . L.: 300 VA (becuri şi lumini cu halogen cu transformator) . Intensitaeta poate fi modificată printr-o altă apăsare lungă.5s Descriere SMR-S >0. functional fără NUL .5s <0. SMR-U Sursă Intensitatea luminii Contact de control <0. control din mai multe locaţii (buton paralel conectat) protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii incorporată .cu rezistenţă schimbabilă SMR-U . O apăsare lungă (>0.75 mm2 .5s) porneşte lumina. +50 0C orice poziţie liberă în funţie de conductori IP 30 in conditii standard III.5s >0. Rezistenţă schimbabilă Intrarea butonului de control Ieşire Fază 74 . 2 x F1. cu montare rapidă într-o cutie de joncţiune sau într-o instalaţie deja existentă (SMR-S nu are nevoie de NUL pentru o funcţionare corectă) Poate controla luminozitatea lămpilor. SMR-U ! ! ! ! ! Dimmer controlat prin buton.6 A / 250 V conductori 0.sarcina max.150 VA x AC 230 V max. iar o altă apăsare o opreşte. După aceasta se memorează un nou reglaj al intensităţii luminii. L SMR.5s Indicare prin LED O apăsare scurtă (<0. C 0.U R.Dimmer cu montare rapidă SMR-S.5s <0.dimarea luminilor Conexiune tipică pentru SMR-U .conexiune prin 3 conductori. dimmare . 3 mA Min. 10 49x49x13 mm. Nelimitat SMR-U 4 conductori cu NU Conexiune SMR-S.. mai multe detalii la paginile 157-159 32 g 32 g EN 61010-1.

. +70 0C orice poziţie pentru cutie de joncţiune IP 40 in conditii standard III. nu necesită NUL Pentru DIM-10 (este necesară sarcina minimă de 40 VA) Reglaj facil al intensităţii luminii printr-un comutator potențiometric rotativ de la 0 la 100%.5x70.48 sau ăntr-un catalog individual Întrerupătoare ELEGANT.5x28.: Sarcina inductivă Sarcina min. 26 mm Instalare uşoară acolo unde există un întrerupător . 300 VA MAX. Pentru reglarea intensităţii becurilor de maxim 300 VA şi a transformatoarelor de joasă tensiune pentru luminile cu halogen de până la 250 VA Tensiunea de alimentare AC 230V. conexiune prin doi conductori (intrare . L R. max. : Sarcina max. 75 .conductori (fără NUL) AC 230 V / 50 Hz 5 mA. EN 61010-1 Conexiune 40 max.ieşire).7 68 g EN 60669-2-1. 300 W max.10 poate fi combinat cu mai multe rame şi elemente din gama ELEGANT.Dimmer cu comutator potențiometric rotativ DIM-10 ! Design Elegant (prize şi întrerupătoare) pentru montajul intr-o cutie de joncţiune cu adâncimea de min. 2 max.6 A DIMMERE 40 ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Conexiune: Tensiunea de alimentare: Consum: Sarcină rezistivă Sarcina min. : Sarcina max.6 A/250 V +5. 2.5 70. 250 VA MAX. cu mai multe culori *Gama ELEGANT poate fi găsită în catalogul de Instalaţii inteligente şi confortabile (INELS) paginile 31. L L N Note DIM . (1.: Protecţie: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Mountaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. ce vă poate fi furnizat la cerere. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-10 2 . securizat printr-o rezistenţă internă de 1.3W) 40 W 300 W 40 VA 250 VA rezistenţă F 1.. 300 W R. +55 0C -30.

Reglaj specific al tensiunii. 76 . Indicarea depăşirii limitei maxime de curent. Contacte separate galvanic. Sursă pentru încuietori electrice şi sonerii. contacte separate galvanic.Rezistenţă electronică. reglaj prin comutator potențiometric. Protecţie împotriva scurtcircuitului la ieşire. Nestabilizate Ieşire fixă pe tensiune AC sau DC. dispozitive de control şi sonerii. Sursă pentru sisteme de control. Sursă pentru dispozitiv simple. Comutare Reglabile Surse de putere Transformator pentru sonerii Surse simpe de putere cu tensiune de ieşire AC. versiuni 12-24V. automate.

DC24V SARCINA: 1.4. IEŞIRE: AC 24V.separare galvanică .4.3 MODULE.output voltage 8V.6-0.5 MODULE PS-100-12 sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 12V/ 100W. PS-100-24 sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 24V/ 100W.4A / 10VA . DR-60-12 INTRARE: AC 100-240 V IEŞIRE: DC 12 V stabil SARCINA: 4. cu 6 module ZNP-10-24V INTRARE: AC 230V IEŞIRE: AC/DC 24V nostabil SARCINA: 0.domeniul tensiunii de intrare -curent restrictor .3A/10VA .5A / 60W .rezistenţă electronică .25A / 30W . stab.rezistenţă . SARCINA: 2. AC 230V ZTR-15-12 -output voltage 4-8-12V.separare galvanică . stab.protecţie termică ..5 MODULE .rezistenţă electronică . AC 230V 77 . 24V PS-10-24 comută eficient tensiunile de DC 24 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).domeniul tensiunii de intrare .3 MODULE.3 MODULE.3 MODULE. AC Nestabilizat Transformatoare pentru sonerii ZTR-8/12/15 ZTR-8-8 . AC 230V ZTR-8-12 .Surse de putere Tensiune Comutare DC .Stabilizat DC liniar Stabilizat AC+DC Nestabilizat 12V PS-10-12 comută eficient tensiunile DC 12 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).separare galvanică .5A / 30 W .separare galvanică .4A / 10VA .rezistenţă electronică .rezistenţă electronică .domeniul tensiunii de intrare .protecţie termică ..25A / 30W .output voltage 12V. rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului PS-30-24 INTRARE: AC 230 V IEŞIRE: DC 24 V stabil SARCINA: 1. DR-60-24 INTRARE: AC 100-240 V IEŞIRE: DC 24 V stabil SARCINA: 2. Reglabile PS-10-R INTRARE: AC 230 V IEŞIRE: DC 12-24 V regul.rezistenţă electronică . rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului şi suprasarcinii PS-30-12 INTRARE: AC 230 V IEŞIRE: DC 12 V stabil SARCINA: 2.rezistenţă electronică .3 MODULE. ZSR-30 INTRARE: AC 230V IEŞIRE: DC 5-24 V reg.3 MODULE.rezistenţă .5-1.separare galvanică .separare galvanică .separare galvanică .5A / 54 W .protecţie termică . cu 6 module ZNP-10-12V IINTRARE: AC 230V IEŞIRE: AC/DC 12V nostabil SARCINA: 0.

1M-DIN -20/+10% AC 230 V.84 A 0.42 A 2. cu 6 module sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 12V/ 100W. 3M-DIN -20/+10% AC 230 V.Surse de putere Iesire Intensitate ieşire Tensiune ieşire Comutare (S) / Liniar (L) Tensiunea de intrare Protecţie la suprasarcină ERez. 6M-DIN -20/+10% AC 230 V. 3M-DIN -15/+10% AC 230 V.5 A 1. 2M-DIN -15/+10% AC 230 V. rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului şi suprasarcinii comută eficient tensiunile de DC 24 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).8 A DC 12 V AC 24V 0. pt o gama larga de tensiuni de intrare (AC 100-240V si DC 124 .5M-DIN AC 100-240V DC 124-370 V 4. 1M-DIN -20/+10% AC 230 V.5 A 1A # # # # # # transformatoare pentru sonerii ( protecţie scurtcircuit) pentru surse de sonerii.370V) sursa de putere cu comutare eficienta pentru tensiunea DC 24V/60W.25 A # DC 12 V # DC 24V DC 12 V DC 24V 8V 12 V 4-8-12 V 8. electronică Protecţie Scurcircuit Rezistenţă Denumire Stabilizat ZNP-10-12 ZNP-10-24 SURSE DE PUTERE ZSR-30 PS-10-12 PS-10-24 PS-30-12 PS-30-24 PS-30-R PS-100-12 PS-100-24 DR-60-12 DR-60-24 ZTR-8-8 ZTR-8-12 ZTR-15-12 AC 230 V. pt o gama larga de tensiuni de intrare (AC 100-240V si DC 124 .10% 3M-DIN # # # # # # # # # # # # # # # AC 12V 0.4A 4. uşi cu deschidere electrică.370V) 4. 3M-DIN -15/+10% AC 230 V. 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 # ajustabil printr-un comutator potenţiometric pe partea frontală # # # DC 12-24V 2. dar cu reglarea tensiunii de ieşire pentru tensiuni DC 24 V. cu 6 sursa de putere cu comutare eficienta pentru tensiunea DC 12V/54W. -15/+10% AC 230 V.66A 2-1. 2M-DIN +.5-1A - 78 Pagina 82 79 79 83 83 83 Design Tip DC AC .5M-DIN AC 100-240V DC 124-370 V AC 230 V.25 A S S S S S S S S S S - # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # DC şi AC tensiune de ieşire nonstabilizată de 12 V – stabilizare inexistentă 82 sau întârziată DC şi AC tensiune de ieşire nonstabilizată de 24 V – stabilizare inexistentă 82 sau întârziată reglarea tensiunii de ieşire pentru o gamă largă de tensiuni DC 5-24 V: posibilitatea ajustării tensiunii de ieşire la nivelul dorit…) comută eficient tensiunile DC 12 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).3 A # DC 12 V # DC 24V # DC 12 V # DC 24V 0. ajustabil printr-un comutator potenţiometric pe partea frontală ca şi PS. 3M-DIN -15/+10% AC 230 V.6 A. 2M-DIN -15/+10% AC 230 V. 6M-DIN -20/+10% 4.2 A sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 12-24V/ 30W. dar cu reglarea tensiunii de ieşire pentru tensiuni DC 12 V. cu 6 module module # sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 24V/ 100W.4 A DC 24V DC 5-24V # AC 24 V 1.0. etc 0. 3M-DIN -20/+10% AC 230 V. rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului ca şi PS.5 A 2.5 A-1.

5 A Protecţie electronică impotriva scurt circuitului. mai multe detalii la paginile 157-159 300 g EN 61000-4-2. 6. +85 0C (10 . +60 0C -40. 5. 24 V-2.1x1. 4.. EN 55022/B. stabilizată la 60 W sarcină maximă 12 V-4.carcasă perforată 4.5 sau 2x1. supra tensiunii ±10 % .50 0C) -20. supra tensiunii. supra Sarcinii.Usec în tabloul electric răcire prin libera circulaţie a aerului .5% 24V ±10% 2. EN 61558-2-17 timer pentru reglarea fină a tensiunii de ieşire ±10% DR-60-12 DR-60-24 N L AC DC + - Descriere Terminale de intrare + + Terminale de ieşire timer pentru reglarea fină a tensiunii de ieşire ±10% 79 SURSE DE PUTERE .5A / 60W 24V ±10% 0. 3.5 78 x 93 x 56 mm.Comutatoare pentru surse de putere DR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comutatoare de putere pentru curenţi stabili Tensiunea de alientare (Uprim) în interval mare 100 .prin timer între 105-160 % din tensiunea de ieşire 100 ms pentru 100% incărcând la AC 230 V 20 .95% RH ) 3 kV IP20 pentru dispozitiv/ IP40 pentru dispozitivul încorporat conductor max. max.12V 83.03 % / 0C (0 . supra sarcinii.5 A 12V ±10% 4. stabilizată la 54 W DR-60-24: sursă de alimentare cu tensiune de ieşire fixă DC 24 V.. 8.5 A DC 24 V/ 2.5 A. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DR-60-12 DR-60-24 Conexiune 88-264 V AC/ 47-63 Hz nebo 124-370 V DC în intervalul tensiunii de alimentare 3VA AC 65 VA AC 70 VA DR-60-12 DR-60-24 Uprim Usec DC 12 V/4.5A / 54W 12V ±10% x 0.5/ cu izolație max.1x2.240 V AC DR-60-12: sursă de alimentare cu tensiune de ieşire fixă DC 12 V.11.15V AC 100-240 V DC 124-270 V NL ++ 86% ±1 % protecţie electronică impotriva scurt circuitului. clasa de izolare II Parametrii tehnici: Intrare (U primară) Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Consum fără sarcină (max): Consum cu sarcină maximă (max): Ieşiri (U secundară) Tensiunea de ieşire: Sarcina maximă: Tensiunea de ieşire-fără sarcină DC: Rezistenţă: Tensiunea de ieşire: Eficienţă: Toleranţa la tensiunea de ieşire: Rezistenţă electronică: Reglaj fin al tensiunii de ieşire: Protecţie suprasarcină: Întârziere după conexiune: Alte informaţii Umiditatea permisă: Coeficient termic: Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă (prim/sec): Grad de protecție: Secţ. montabil pe şină DIN.5-MODULE. reglaj fin al tensiunii de ieşire prin Timer în interval de ±10% Usec indicare prin LED a conexiunii .90 % RH 0.

5/ cu izolație max.5s max.sursa de putere stabilizata la 24V/10W PS-30: Comutatoare pentru surse de putere stabilizate.2V/2. tensiune) sunt semnalizate.modul PS-30-12 .25A ± 3% ± 2% LED-ul verde 80mV 20mV 80mV 20mV max.2V/8.1x2. 0.comutatoare de putere pentru curenti stabili 24V/30W PS-30-R . supra tensiunii 20 .sursa de putere stabilizata la12V/100W PS-100-24 .5 sau 2x1.in cazul in care temperatura este depasita. dispozitivul se deconcteaza si dupa ce se raceste se reconecteaza.4A 24.2V/1.sursa de putere stabilizata la 12V/10W PS-10-24 . max.modul PS-100-12 . EN 61558-2-17 55mV 5mV 80mV 40mV max.2V/1.11. supra sarcinii.2V/0.25A 6VA / 2W 195VA / 118W siguranta T 3. 2 conductor max.25A) DC 12 V ..5 -1.42A AC 230V / 50. la tensiunea de alimentare: Consum fara sarcina (max): Consum cu sarcina max.1x1.24 V / 2.4A (DC 24 V / 4.1s >77% > 75% >82% 90 x 17. versiunea 3 .6 x 64 mm 62 g 62 g 90 x 105 x 65 mm 375 g 363 g 90 x 52 x 65 mm 152 g Conexiune PS-10-12 (PS-10-24) AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L PS-30-12 inlocuitor pentru PS-12 PS-30-24 inlocuitor pentru PS-24 PS-30-12 (PS-30-24) AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L PS-30-R AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L PS-100-12 (PS-100-24) AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L T 1A T 2A T 1A T 3.5A (DC 24 V / 1.25A DC 12 V / 8.2A) 80 . Indicarea tensiunii de iesire se face prin LED-ul verde de pe panoul frontal Indicarea de supra sarcina este indicata de catre LED0ul roshu de pe panoul frontal ..sursa de putere stabilizata la 24V/100W Curentul de iesire este limitat printr-o rezistenta electronica. 0. EN 55022/B.5 90 x 52 x 65 mm 136 g 136 g EN 61000-4-2. 8. versiunea 6 . in cazul in care limitele sunt depasite (temperatura.modul PS-10-12 .2A -15% . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate: Standarde de calitate: PS-10-12 PS-10-24 PS-30-12 PS-30-24 PS-100-12 PS-100-24 PS-30-R 5VA / 2W 25VA / 13W siguranta T1A 12. +40°C -40 . versiunea 1 .comutatoare de putere pentru curenti stabili 12V/30W PS-30-24 .5A 24.2V/0.5A 24. (max): Protectie: Iesiri (U secundara): Tentsiunea de iesire DC/ curent maxim: Toleranta la tensiunea de iesire: Indicarea tensiunii de iesire: Tensiunea de iesire fara sarcina: Tensiunea de iesire cu sarcina maxima: Întârziere după conexiune: Intarziere dupa supraincarcare: Capacitate supraincarcare: Eficienţă: Rezistenţă electronică: Alte informaţii Umiditatea permisă: Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maxima (prim/sec): Grad de protecție: Categoria supraincarcare: Grad de poluare: Secţ.15A 12. 4.2V/4.15A AC AC AC AC DC DC DC DC + - + - + - + - DC 12 V / 0.variabilă sursă stabilizată 12-24V/30W PS-100: Comutatoare pentru surse de putere stabilizate.+10% 4VA / 2W 71VA / 40W siguranta T1A 12.. 120% al puterii nominale >75% protecţie electronică impotriva scurt circuitului. +10% 5VA / 2W 78VA / 40W siguranta T2A 12.60Hz -20%.. 90% RH -20 .84A 24. 5.Comutatoare pentru surse de putere PS ! ! ! ! ! ! SURSE DE PUTERE ! PS-10: Comutatoare de putere pentru curenti stabili. Parametrii tehnici Intrare (U primara) Tensiunea de alimentare: Toler.2V/2. 3.5s max.1s max. 6. +85°C 4kV IP20 pentru dispozitiv/ IP40 pentru dispozitivul încorporat III.84A (DC 24 V / 0.42A) DC 12 V / 2.numai pentru PS 30 R Temperatura de protectie .

Comutatoare pentru surse de putere PS PS-10-12 Terminale de intrare N L N L PS-30-12 Terminale de intrare Indicator iesire tensiune Indicator iesire tensiune + - + + + \ - - - Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate PS-100-12 Terminale de intrare N L - PS-30-R Terminale de intrare Terminale de intrare Indicator iesire tensiune Indicarea supra-incarcarii Indicator iesire tensiune Reglarea tensiunii de ieşire(numai pentru PS-R) + + + + + + - - - - - - Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate 81 SURSE DE PUTERE .

1x1. DC 24 V instabilă şi AC 24 V Depăşirea tensiunii maxime este indicată prin LED intermitent.5 90 x 52 x 65 mm. +40 0C -20. ATENŢIE! Valorile sarcinii maxime sunt valide pentru (operationale) temperatură. În cazul unui scurtcircuit.5 or 2x1.5 / cu izolație max. +10 % 7 VA 6.60 Hz -15 %. Descriere ZNP-10-12V ZNP-10-24V Tensiune intrare ZSR-30 Terminale intrare Indicare tensiune ieşire Ieşire tensiune AC Ieşire instabilă tensiune DC Ieşire tensiune AC Ieşire nestabilizată tensiune DC Ieşire tensiune DC stabilă 82 . AC 12 V 15 V 19 V variaţia primară T100 mA max. AC 24 V 29 V 37 V AC AC DC REG DC + SEC DC + REG - Tensiunea de ieşire fără sarcină AC: Tensiunea de ieşire fără sarcină DC: Rezistenţă: Variaţia tensiunii de ieşire: Eficienţă: Toleranţa tensiunii de ieşire: Rezistenţă electronică: Alte informaţii: Temperatura de funcționare: Temperatura de stocare: Tensiunea maximă (prim/sec): Grad de protecție: Secţ. cu separare galvanică.. nestabilizată 3-MODULE. fiind Limitată printr-o rezistenţă electroică.60 Hz -15 %. ZNP-10-24V ! ! ! ! ! Surse de putere cu tensiune de ieşire fixă Protecţie împotriva scurtcircuitului şi supratensiunii printr-o rezistenţă de protecţie Tensiunea de alimentare: AC 230 V Tensiune de ieşire AC şi DC: 12 V sau 24 V / 10 VA. montabile pe şină DIN Surse de putere nestabilizate ZNP-10-12V. ieşirea este deconectată. suma celor două intrări nu trebuie să depăşească 10 VA. +10 % 6 VA 10 VA DC 5-24 V stab. DC 24 V nostab. ZNP-10-12V ZNP-10-24V Conexiune ZSR -30 PRI AC 230 V / 50 . 3-MODULE. mai multe detalii la paginile 157-159 360 g 390 g 360g EN 61010-1. ZNP-10 Surse de putere stabilizate ZSR-30 ! ! ! ! ! Sursă pentru dispozitive electrice variate.. EN 60742 AC DC + SEC DC + DC ZSR-30 şi ZNP-10: când ieşirile AC şi DC sunt sub sarcină în acelaşi timp. AC 24 V 32 V 43 V 300 mV 75 % ±5 % UDC 5-24 V stab. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: ZNP-10 PRI -20.5 VA 11 VA DC 12 V nonstab.1x2. max.4 V x x x max. +60 0C 4 kV IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 conductor max. montabil pe şină DIN SURSE DE PUTERE Parametrii tehnici Intrare (U primară) Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Consum fără sarcină (max): Consum cu sarcină (max): Ieşiri (U secundară) Tensiunea de ieşire: ZSR-30 AC 230 V / 50 . Tensiunea de alimentare: AC 230 V Tensiunea de ieşire: DC 5-24 V stabilă.3 V x x x DC 24 V nonstab.Surse de putere ZSR-30.

+40 0C -20..1x2.Transformator pentru sonerii ZTR ! ! ! ! Pentru uz general – cum ar fi sursă pentru sonerii sau uşi cu blocaj electric Tensiunea de alimentare: AC 230 V Protecţie împotriva scurtcircuitului. max.12V ! Parametrii tehnici Intrare (U primară) Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Consum fără sarcină (max): Ieşiri (U secundară) Tensiunea de ieşire: ZTR-8-8 AC 230 V / 50 Hz -15 %. +10 % 9.5 VA AC 4 V AC 8 V AC 12 V 16 V 4V 5VA .: Rezistenţă: Variaţia tensiunii de ieşire: Eficienţă: Toleranţa tensiunii de ieşire: Rezistenţă electronică: Alte informaţii: Temperatura de funcționare: Temperatura de stocare: Tensiunea maximă (prim/sec): Grad de protecție: Secţ.5 87 x 60 x 35 mm 90 x 57 x 34 mm 90 x 57x 34 mm 350g 314g 312g EN 61558-1. EN 61558-2-8 5 12V~ 6 15VA 8 83 SURSE DE PUTERE . terminale duble de ieşire 2-MODULE.5 or 2x1.12 V 15VA Conexiune ZTR-8-8 3 ZTR-8-12 4 3 8V 12V 4 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz Tensiunea de ieşire fără sarcină AC: Sarcina max.1x1. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: 12V 8 VA 16 V 8 VA rezistent la scurtcircuit x x x x 1 N L 2 1 N L 2 ZTR-15-12 1 230V ~ 50/60 Hz 4 8V~ 10 VA 4V~ 5 VA -20. montabil pe şină DIN ZTR-15-12: Tensiune de ieşire 4 .4 AC 12 V ZTR-15-12 AC 230 V / 50 Hz +-10 % 3.8V 10VA .5 / cu izolație max. +60 0C 4 kV IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 conductor max. +10 % 7. montabil pe şină DIN ZTR-8-8: Tensiune de ieşire 8V ZTR-8-12: Tensiune de ieşire 12V 2-MODULE..2 VA AC 8V ZTR-8-12 AC 230 V / 50 Hz -15 %.8 .

Notă 84 .

62x34x98 IP65 SOU-2 Întrerupător crepuscular digital. Dispozitive pentru control şi semnalizare USS COMUTATOARE.240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A.240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A.60 Hz Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A. Tensiunea de alimentare: AC 230 V / 50 . Tensiunea de alimentare: de la AC 230 V la AC/DC 12-240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A. Întrerupătoare crepusculare SOU SOU-1 Întrerupător crepuscular.Relee de memorie MR MR-41 Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .240 V Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A. Montabile pe perete sau intr-un tablou electric. Accesorii pentru întrerupătoarele crepusculare: Sensor to SOU-1 şi SOU-2 Grad de protecție: IP56. Pagina 80 85 .. BUTOANE COMUTATOARE CU LĂMPI DE CAPAC OPAC LĂMPI GLIMM SEMNALIZARE USS Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 . SOU-3 Deserveşte pentru controlul dispozitivelor ce se bazează pe intensitatea lumini ambientale. MR-42 Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .

50 m (conductor standard) III.5 sau 2x1.7 . – 1mA) ms min. vitrinelor..8 . 25 / max.100 Lx şi 100 .530 mVA (UNI).50000 Lx 1 .1x2. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 max. etc. a conductorului (mm2): Dimensiunea senzorului: Masa senzorului: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: 15 16 18 Contacte de ieşire Accesorii: Senzori externi. (1 buc.. iluminarea panourilor publicitare.7x105 0.60 Hz AC max.1 ON 100 . mai multe detalii la paginile 51 86 . 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. 12 VA / 1.8 .75 g.2 t t ON TEST ON PROVOZ Descriere Terminale pentru tensiunea de alimentare Terminale pentru senzor A1 S A2 IN IN Indicare releu alimentat Reglarea intensităţii luminii Reglarea fină a intensităţii luminii Reglarea întârzierii Controlul terminalelor de intrare Indicare releu ieşire activ Comutator TEST Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Lungimea conductorului pt senzor: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Nelimitat 150 ms -20 .100 Lx DIP č. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiunea intrării de control: Încărcare între S-A2: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .100 Lx 100 .6x64 mm.5 .3 VA / DC 0. +10 % LED verde 0 . mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) .1. AC 230 V) A1-S 12 nF (UNI). max. 4 buc.Întrerupător crepuscular SOU-1 ! ! Senzor montabil pe perete DISPOZITIVE MODULARE Pentru controlul luminilor pe baza intensităţii luminii ambientale Folosit în iluminatul stradal şi al grădinilor.cu lampă legată SOU-1 A1 . 2 fără izolație max. EN 61010-1 Simbol Conexiune L A1 16 18 UNI N A1 S A2 IN IN 230 IN IN S A2 15 15 16 18 Funcţii intensitatea luminii ambientale NIVEL A1-A2 TEST S 15-18 Lx hystereze Descrierea comutatorului DIP DIP č. (230) .fără lampă legată .8 W -15 %.60 Hz) AC 0.2 min comutator potențiometric 1 . Montabil pe şină DIN Senzor montabil în panou electric Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Releuz de timp: Reglajul timpului: Nivelul iluminării 1): Nivelul iluminării 2): Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.65 g EN 60255-6.50000 Lx ! întârziere ajustabilă pentru eliminarea fluctuaţiilor pe termen scurt a luminozităţii ! Senzor extern IP56 cu montaj pe perete sau panou electric (capacul şi suportul senzorului fac parte din pachetul standard) ! Tensiunea de alimentare AC 230 V sau AC/DC 12 . 0. 12 nF (AC 230V) (UNI) lămpi nu se pot conecta 9nF AC 230V max. ! Nivelul intensităţii ambientale este monitorizat printr-un senzor extern iar ieşirea este reglabilă ! Controlul intrărilor ! Nivelul intensităţii luminii reglabil în 2 etape: 1 .530 mVA (AC 230 V) Da(UNI.50000 Lx 1x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.7 W AC 230 V / 50 .5 mai multe detalii la paginile 157 20 g 90x17. +55 0C -30 .240 V ! Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A ! Indicare releu ieşire activ prin LED roşu ! 1-MODUL.240 V (AC 50 .1x2.5 / cu izolație max.A2 AC/DC 12 .

5 or 2x1..5 cu izolație max. ±1 s za den při 23 0C 1 min min. max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Dimensiuni senzor: Masa (g): Masa senzorului: Standarde de calitate: SOU-2 A1 .5 VA -15 %. etc. 10 ani 1-50000 Lx 100 zilnic.A2 AC 230 V / 50 .1x 2.6 x 64 mm.6 KΩ 1. pentru decuplare DC: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpi Sursă de siguranţă: Precizie: Interval minim: Durata memorării: Program circuit: Interval luminozitate: Număr de programe: Perioade de programare: Afişare date: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria de supratensiune: Grad de poluare: Secţ. mai mul t e detalii la paginile 157-159 mai multe detalii la paginile 157 T1 A2 15 A2 Descrierea elementelor vizuale de pe ecran ziua din săptămână selecţia modului de comutare 1 2 3 4 5 6 Auto Prog Man 7 indicare ieşire ON/OFF comutare aleatorie 0 6 12 18 24 indicare puls/ ieşire ciclică mod 12/24 h nivelul intensităţii luminiiní indicare pentru ieşire închisă segvenţa orară comutare manuală Descriere senzor extern Terminal sursă (A1) A1 T1 T1 16 15 18 Canale ieşire 1 (16-15-18) Ecran electronic Auto 7 110 g 20 g EN 61812-1.60 Hz max. EN 61010-1. (exemplu: noapte. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. 240 W / DC 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 1x107 1x105 a3 ani max. 1x1..5 90 x 35. EN 60255-6 0 6 12 Resetare SOU-2 RESET + MAN PRG ESC OK Butoane de control - Accesorii: senzor extern montabil pe perete sau în panoul electric Rezistenţa senzorului: 1 Lx 100 Lx 50 000 Lx Senzor de toleranţă: Valoare: 22. 2 conductor max.Întrerupător crepuscular digital SOU-2 ! Pentru controlul luminilor pe baza intensităţii lumini în timp real (combinaţie între SOU-1 şi SHT-1 într-un singur dispozitiv) Avantajul dispozitivului digital este că se paote regla şi în funcţie de perioada din zi sau săptămână. 3.1 KΩ 59 Ω ± 33 % A2 Terminal sursă (A2) 87 . +10 % da automatic Simbol Conexiune senzor A1 T1 T1 16 15 18 A1 T1 16 18 1x contact comutator (AgSnO2) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. săptămânal ecran LCD iluminat -20.) Intensitate ajustabilă 1-50000 lx Funcţia„comutare aleatoare“ permite simularea prezenţei când nu sunteţi acasă Comutare: în funcţie de program (AUTO) / permanent manual / aleator (CUBE) Senzor extern IP56 montabil pe perete sau în panoul electric DISPOZITIVE MODULARE ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Sursă de siguranţă: Timp vară-iarnă: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. weekend. +55 0C -30.

100 Lx 100 .000 Lx 1.5 CYKY 3x2. reglabil (prin Jumper) . 61010-1 gaură de montare pe perete Ø 4..întrerupător crepuscular.fire t t t t t Dispozitivul este livrat cu jumperul pe L-15 (3-fire).000 100. 10.creşte puterea lumini la scăderea intensităţii luminoase de afară.5 pentru fir max.domeniu de nivel de lumină.000 .categoria 3: Functia (comutator de lumina) .. 1 x raza potentiometru 0 / 1 min..18 Funcţie întreupător lumină 15 .5/ with sleeve max.. funcţiile se setează prin Jumper: .1x2..Comutator de intuneric si lumina SOU-3 ! ! 62x34x98 IP65 ! ! ! ! ! Deserveşte pentru controlul dispozitivelor ce se bazează pe intensitatea lumini ambientale.5) 62 x 34 x 98 mm 122 g EN 60255-6. 2 max. Folosit pentru comutarea luminilor când ajunge lumina naturală la valoarea setată (acţionarea jaluzelelor etc.000 10.categoria 2: . 2x1.5 (CYKY4x1. Pentru funcţonarea corectă se montează cu senzorul de lumină în jos. etc.000 Lx 100 ..000 reglarea fină a domeniului de lumină Conexiuni L N jumper pentru potenţialul L L 15 18 L N L N Contect potenţial NO L 15 18 Funcţii Nivel de luminnă actual Nivel iluminat setat hysteresis solid 12% L-N Funcţie crepuscular 15 . 100.60Hz . Ø 10mm gaură de montare pe perete Ø 4.. prin jumper J1 1 x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.) -Acţionare la lumină . +70°C 4kV (supply-output) sensor-side down or on the sides IP65 III.categoria 1: .18 L N 3.000 1. scade puterea în timp ce creşte intensitatea luminoasă de afară..categoria 3: Setarea functiei Nivelul luminii: Setarea nivelului luminii: Timpul de intarziere t: Setarile de intarziere t: Iesire Contactele de iesire: Curentul evaluat: Comutarea iesirii: Varful de curent: Tensiunea comutata: Comutarea min. 1. / 2 min.. Folosit pentru comutarea iluminatului (iluminat stradal şi iluminatul grădinilor. farurile unei maşini Tensiune de alimentare 230V AC Contact fără potenţial NO 16A/AC1 Parametrii tehnici: Alimentare Terminalele de alimentare: Tensiunea de alimentare: Toleranta tensiunii de alimentare: Intrare (apatenta/pierdere): Setarea nivelului luminii: Functia (comutator de intuneric) .000 Lx 10.. 3 nivele reglabile cu întârziere (pentru eliminarea fluctuaţiilor de intensitate luminoasă de scurtă durată ex.3mm Întrerupător crepuscular/ comutator de lumină SOU-3 L 15 18 J2 J1 Timp domeniu ajustabil (Lx) (min) L N J3 Funcţii lumină crepuscular 0 1 2 10 100 1. +10% max 6VA / 0. 88 .000 . 10 Lx 10 .000 Lx prin jumper J3 0..coboară la creşterea luminii ambientale şi invers.categoria 2: .3mm Senzor de lumină Descriere (direc proporţional cu marimea reală) Soclu de cablu M16x1.vitrine ale magazinelor.15% . montare pe perete Senzor de lumină încorporat două dispozitive în 1.... iluminare de avertizare.1x2.1 . Versiune exterioară cu protecţie IP65.fire 4.... 1..7 x 105 -30 .7W prin jumper J2 1 . a iesirii: Durata de viata mecanica: Durata de viata electrica: Alte informatii: Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Puterea electrica: Pozitia de operare: Gradul de protectie: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Marimea maxima a cablului(mm2): Cablul de alimentare sugerat: Dimensiuni: Masa: Standarde: SOU-3 L-N AC 230V / 50.5. max. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC / 24 V DC 500 mW 3 x 107 0. +60°C -30 ..categoria 1: .

Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A Tensiunea de alimentare AC 230 V or AC/DC 12-240 V 1-MODUL. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Controlling Consum pe intrare: Load între A2-ON/OFF: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .1x2.opţiuni .60 Hz) AC 0.1x2. 4 buc.1 . (230) . – 1mA) 9nF AC 230V max.5 90 x 17.2 W AC 230 V / 50 .24 89 DISPOZITIVE MODULARE .85 g EN 60669-2-2. AC 0.025 .A2 AC/DC 12 .14 MR-42 A1 .17 .5 / cu izolație max.0. 384 W / DC 30 A / <3 s 500 mW LED roşu 3x10 7 0. max.A2 ON/OFF 11 .0.A2 ON/OFF 11 . controlate prin întrerupătoare din mai multe locaţii. 12 VA / 1. mai mult e detalii la paginile 157-159 (UNI) . (1 buc.. contact în paralel cu 2 fire).7x10 5 230 UNI ON/OFF A2 11 ON/OFF A2 11 21 Conexiune MR-41 MR-42 L N + ON OFF 1x contact comutatorí (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.5 sau 2x1. +10 % LED verde 2x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.2 W AC 0.9 W AC max. – 1mA) min.2 VA / DC 0. EN 61010-1 0 MR-41 A1 .60 g (UNI) .cu lampă legată Lungimea impulsului: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: MR-41 1 MR-42 2 Simbol MR-41 A1 12 14 MR-42 A1 12 14 22 24 A1 .6) şi comutatoare „cross-bar“ (No. instalaţia va fi mai transparentă şi montarea va fi mai rapidă Releele MR-41/42 vor păstrea starea în care sunt în cazul în care rămân fără tensiune şi vor prelua starea originala la recuplarea tensiunii MR-41 .53 VA (AC 230 V) Ano (UNI. (1 buc.fără lampă legată .60 Hz AC max.6 x 64 mm.Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A MR-42 .62 g.12 VA / DC 0.1 . (230) .7) Mulţumită butonului de control (nr.1.Relee de impuls MR-41.9 W -15 %.89 g.3 VA / DC 0. nelimitat.11 .24 11 .7 W (UNI). +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.17 .selectarea funcţiei cu jumperi între B1 .B2 . AC 230 V) A1 . MR-42 ! ! ! Relee de impuls. Montabil pe şină DIN ! ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. reprezintă un înlocuitor practic pentru întrerupătoarele în 3 sensuri (Nr.2x contacte paralele sau numărător binar ..1.ON/OFF Funcţii 12 nF (UNI). 2 conductor fără izolație cu secțiunea max. Nelimitat -20.240 V (AC 50 . 4 buc. 25 ms / max. 384 W / DC 30 A / <3 s 500 mW LED roşu L N A1 A2 + A1 ON OFF A2 250 V AC1 / 24 V DC B1 B2 21 22 24 11 12 14 11 12 14 AC 0. 12 VA / 1.14 B1 B2 21 .14 B1 B2 21 . 12 nF (AC 230V) (UNI) lămpi nu se pot conecta (UNI) lămpi nu se pot conecta 9nF AC 230V max. +55 C -30.

ZM + USS . albastru Unităţi: 10-15 CAPAC OPAC Pentru a umple o poziţie goală a unei unităţi din modulul USS. Semnalizarea se face printr-o lampă încorporată cu rezistenţă inclusă. galben. Coloare: gris. Montabil pe şină DIN Temperatura de operare -20.“Do It Yourself” = este posibilă încorporarea a mai multe tipuri de comutatoare şi unităţi de semnalizare în modulul de bază Unităţile sunt livrate individual. şi AC/DC 24 V cu intrare minimală..07 + USS . AC 230 V A1-A3. cu contacte de calitate. Culoarea verde de semnalizare este livrată şi cu lumină intermitentă. alb. AC 230 V A1-A3.) Posibilitatea plasării de până la 2 lumini într-un modul (spre exemplu 2x cumutatoare. şuruburi M 3 cu cap combinat. care iluminează în culoarea sa toată suprafaţa transparentă de semnalizare. RAL7035 (ca şi carcasa). configurările fiind executate de utilizator 15 tipuri de unităţi: comutatoare. galben.2x lumini de semnalizare sau combinaţii între ele) = duce la economisirea de spaţiu în tabloul electric 1-MODUL.11 USS-02 A3 (A13) Comutator de alternare USS-03 A3 (A13) 10 A / 250 V Comutator cu poziţie centrală USS-04 A3 (A13) 10 A / 250 V Comutator + buton cu poziţie centrală Buton comutator cu poziţie centrală NO switch NC switch Comutator cu lampă glimm (roşu) Comutator cu lampă glimm (verde A 12 USS-05 USS-06/S USS-06/R USS-07 A3 (A13) 10 A / 250 V 10 A / 250 V 10 A / 250 V 10 A / 250 V 10 A / 250 V A 11 A3 (A13) A3 (A13) A3 (A13) APEM UL USS-08 A3 (A13) A1 (A12) A2 (A11) USS-09 A3 (A13) A1 (A12) A2 (A11) Unităţile de comuatare (01-09) sunt produse de compania Fra APEM. AC 230 V A1-A3. Calitatea este garantată de mulţi ani de experienţă în domeniu (ăncă din 1952) şi de certificate de calitate internaţionale de la VDE la UL. Unităţi: 07-09 A 13 A3 A1 A2 10 A / 250 V 10 A / 250 V Comutator Exemplu de comandă: USS . inovativă derivată din modulele anterioare de control şi semnalizare OS USS .Module de control şi semnalizare USS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru comutare. +55 0C Terminale clemă. AC/DC 24 V A1-A2.. etc Unităţile sunt înlocuibile (spre exemplu când o aplicaţie este modificată. comutatoare iluminate. LUMINI DE SEMNALIZARE Luminozitate mare emisă de un LED SMD LED. Unităţi: 01-06 COMUTATOARE CU LAMPĂ GLIMM Comutare şi semnalizare într-o singură unitate. Un mecanism unic de comutare asigură o durată lungă de viaţă în condiţii de utilizare constantă.1 Unităţi Indicarea Conexiunii USS-ZM USS-00 USS-01 A3 (A13) A1 (A12) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A1 (A12) A1 (A12) A2 (A11) MODUL INTENSITATEA /TENSIUNEA (PENTRU COMUTATOARE ) TENSIUNEA DE ALIMENTARE (PENTRU LUMINILE DE SEMNALIZARE ) Descriere Modulul de bază (carcasă cu terminale şi contacte) Flanşă oarbă (capac opac) Puteţi face propriul terminal USS . AC/DC 24 V A1-A2. AC 230 V A1-A3. control şi semnalizare prin circuite auxiliare şi de putere Soluţie nouă. AC/DC 24 V A1-A2. AC/DC 24 V LED de semnalizare (roşu) Terminale de conexiune Marcaj laser Comutatoarele şi butoanele sunt marcate cu laser în funcţie de cerinţele dvs. pentru comenzile de peste 50 buc. Culori: roşu.. verde. Este posibilă instalarea pentru indicare permanentă sau pentru intermedierea comutării. Tensiuni de alimentare a luminii de semnalizare AC 230 V. extinsă.Unitatea: 14. butoane. verde. şurubelniţă pozidrive No. Culori: roşu. USS-11 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) LED de semnalizare (verde) A3 A1 A2 USS-12 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) A3 (A13) A2 (A12) Număr maxim de simboluri: 8 4 LED de semnalizare (galben) USS-13 A1 (A11) LED de semnalizare (alb) A12 A11 A13 4 8 USS-14 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) LED de semnalizare intermitent (roşu) USS-15 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) LED de semnalizare (albastru) Dimensiuni Mai multe detalii la paginile 157-159 90 .soluţie uşoară şi inteligentă! COMUTATOARE ŞI BUTOANE Dimensiuni mici şi suprafata de apasare mare. AC/DC 24 V A1-A2. AC 230 V A1-A3. etc. Unitate: 00 10 A / 250 V Comutator cu lampă glimm (galben) USS-10 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) A1-A2. Datorită design-ului şi mecanismului de comutare îndeplinesc un număr mare de comutări. Tensiunea de alimentare a lămpii de semnalizare: AC250 V. AC/DC 24 V A1-A2. lumini de semnalizare în culori diferite incluzând lumini intermitente. AC 230 V A1-A3.

Notă 91 DISPOZITIVE MODULARE .

92 . pompelor. reservoare. CURENT TENSIUNE Relee de monitorizare FACTOR DE PUTERE Controlul factorului de putere în reţele monofazice şi trifazice. al motoarelor şi al consumului motoarelor monofazice Protecţia dispozitivelor electrice împotriva sub/supra tensiunii. NIVEL monitorizează nivelul lichidelor din bazine.Monitorizarea curentului. Controlul fazei şi a căderilor de tensiune într-un tablou electric. Pentru controlul descărcării şi a suprasarcinii motoarelor. Monitorizarea sistemelor de încălzire. piscine. sistemelor de ridicare şi a altor dispozitive. etc.

88-89 PRI-41 (Hiszterézis) monitorizează curent DC şi AC între 0-16 A 3 intrări împărţite (3 domenii). separat galvanic. monitorizarea circuitelor de baterii ( 6. N) SHR-2SHR-3 . 98 HRH-1 4 funcţii. alimentarea de tensiune separat galvanic AC 230V. 103 Sonde de nivel lichide: HRN-43 HRN-43N alimentare separat galvanic AC 230V. alimentarea de tensiune separat galvanic 24. 87 lipsa de fază ordinea fazelor asimetria fazelor AC AC/ DC nulul Un N # # # # # >U <U HRN-55 alimentare de la toate fazele 3x400 V 3x400 V/ 230 V HRN-55N alimentare L1-N (monitorizează şi nulu) Temporizare pt. 2 ieşiri individuale de 16A. medii industriale Pag. Pag. curentul monitorizat reglabil între1-20A. dar cu funcţia „Fereastră“. Pag.pt. domeniul de tensiune în DC este de 6-30V. 92 PRI-51 HRN-56 Umin reglabil cu transformator încorporat. 87 HRN-57 alimentare de la toate fazele 3x400 V 3x400 V/ 230 V HRN-57N alimentare L1-N (monitorizează şi nulu) Nivel tensiune reglabil. Pag. 2x temporizatoare. 100-101 COS-1 monitorizează factorul de putere monofazic/trifazic. 400. Pag. Pag. temporizare reglabilă. Pag. memorie. 104-105 93 . sau DC 24V. comada compresoarelor trifazice. Pag. 5 domenii (1/2/5/8/16A). Tensiunea de alimentare: AC 24-240. deosebirea este precizia mai mare PRI-32: monitorizează în direct. Pt. 94-95 Modele SHR 3x400 V 3x400 V/ 230 V # # # # # # # # # # # SHR-1(M.24V). Pag. 102 HRN-56/120 HRN-56/208 HRN-56/240 HRN-56/400 Page 93 3x120 V 3x280 V 3x240 V 3x400 V # # # # # # # # # # # # # # HRN-56/480 HRN-56/575 Pag. 106 HRH-6 Dispozitivul monitorizează până la 5 nivele folosind 6 sonde. Pag. în carcasă de protecţie IP55. utilizabil în mai multe combinaţii. împărţite în 3 domenii şi 3 ieşiri. sau AC/DC 24V. 88-89 V monitorizează: Curent supratensiune (reglabil) A Nivel de lichid COS cos-φ Tensiunea nominală subtensiune (reglabil) trifazat AC/DC HRN-41 (Hysteresis) Monitorizarea tensiunii DC şi AC în domeniul 10-500V. 2x ieşiri independente. 2 ieşiri independente de 16A. Umax şi Umin reglabile separat. temporizare şi histeresis reglabil. domeniul de 5A poate fi utilizat pentru transformatoar de curent (X/5). 96 HRN-37 (HRN-67) ca şi HRN-33(63). 240 V AC/ DC. Pag. Pag. AC 400 sau AC/DC 24V. 97 PRI-42 (Fereastră) ca şi PRI-41. eliminarea greşelilor. 1x ieşire pt. dar cu două ieşiri independente (Umax/Umin). Pag. 88-89 HRN-34(HRN-64) ca şi HRN-33(63). Pag. ca la PRI-32. Gradul de protecţie IP65 Pg. 98 HRH-5 a HRH-2 termékek továbbfejlesztett verziója. Alte funcţii (ca şi la HRN-41): funcţie de înregistrare a greşelilor. sau AC/DC 24V. histerezis. 107 HRN-42 (Fereastră) ca şi HRN-41. 93 3x480 V 3x575 V # # # # HRH-4 Un set format din contactoarele HRH-2 şi VS-425. Pag.RELEE DE MONITORIZARE Tensiune monifaAC HRN-33(HRN-63) Monitorizarea tensiunii şi alimentării AC 48-276V. Pag. Pag. dar domeniul de tensiune este AC 24-150V.12. 88-89 HRN-54 supply from all phases 3x400 V 3x400 V/ 230 V # # # # # # # # # HRN-54N alimentare L1-N (monitorizează şi nulul) Paramentri se pot regla cu potenţiometru. 2 funcţii.Dar pt. Tensiunea de alimentare şi ieşirea. 90 PRI-32 HRN-35 ca şi HRN-33. Pag. fara pierderi de temperatură). dar cu funcţia “Fereastră” Pag. tensiunea de alimentare separată galvanic: AC230.. 91 # # # # # # # prin transformator (cablul trebuie tras prin dispozitiv. ieşiri 1x 8A.

comută la atingerea nivelului max. ori la temporizare .3 kΩ -40. alimentare separată galvanic . AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 24-240. urmărire.6 A 1. gama ELEGANT .. monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei. ordine.termostat de pardoseală. deschis la nivele min.2 ieşiri independente .2 ieşiri independente .. deschiderea nivelelor de nivel max.termostat combinat analog. cu urmărire permanentă a senzorului .5-50 V 40-160 V 125-500 V 240-480 V 138-276 V 30-95 % 35-95 % 30-95 % 30-95 % 30-95 % 35-95 % 30-95 % 30-90 % 30-90 % 30-90 % 12.pt. 3x400 V . monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei 3x400 V . comanda temperaturi.4-1. sau max. acumulatori ..comută la atingerea nivelului max. +110 0C 1. fără nul . face trecerea şi porneşte temporizare.termostat simplu . lipsă fază.contact închis normal. +110 0C 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -20. gama ELEGANT .5-50 V 40-160 V 125-500 V 35-99 % 35-99 % 1 1 2 1 1 1 1 2 HRN-42 Histerezis Fereastră Model A 1 3 2 HRN-43 HRN-43N HRN-55 HRN-55N HRN-57 HRN-57N HRN-54 HRN-54N HRN-56 (1 M) HRN-56 (3 M) A A A A A A A A A A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 420-500 V 242-288 V 420-500 V 242-288 V 300-380 V 173-219 V 300-380 V 173-219 V 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Relee de curent PRI-32 PRI-41 A 1 A 1 1 3 AC 24-240. .pt. AC/DC 24-240 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC/DC 24-230V -30.urmăreşte ordinea şi lipsa fazelor. ordine.pt. sau max. +50 0C 0..ca şi la HRN-33. comanda temperaturi. iar când scade sub min.6 A 0.. urmăreşte ordinea şi asimetria fazelor 3x400/230V. fiecare nivel independent. AC/DC 24V AC 230.240 V AC 230.termostat de cameră.MAX MAX.pt.contact în stare normală deschisă. sau max. AC 24 V DC 12-24V. reţele trifazice.Prin termostatul PTC incorporat urmăreşte temperatura motoarelor . urmăreşte şi nulul 3x400 V/ 230 V+ N . +20 0C -5. dar tensiunile Umax şi Umin se definesc în procente . DC 24 V 1-20 A 0. +110 0C +5.termostat simplu . monofazare sau trifazare .permite setarea curentului.termostat cu două canale-2 ieşiri.comută la atingerea nivelului max. ieşirilo Tensiune de alimentare (V) Tensiunea monitorizată/domeniu de curent Întârziere Nivel inferior.pt.simplu termostat cu histerezis reglabil . +60 0C 0.MIN Tensiune de alimentare Fincţia celui deal doilea releu Description Memorie . 3x208V.1-0. 400 V. ceurenţi AC şi DC. reţele cu tensiuneea 3x120V.termostat de cameră digital.. . sau min. 3x240V. MIN MAX independent MIN independent nr. urmăreşte şi nulul 3x400 V/ 230 V+ N .ca şi HRN-41. +20 0C 94 .Comandare de umplere/golire la lichidele cu conductivitate .pt..25-5 A 4-16 A 1 2 PRI-42 A 1 3 2 PRI-51 A 1 1 Relee monitorizare factor de putere COS-1 A 3 3 AC 230 V.. AC 230V 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 2 1 4 1 Termostate TER-3 TER-4 TER-7 TER-9 ATR ATF ATC TEV-1 TEV-2 TEV-3 DTx RHT-1 A A A D A A A A A A D A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 x x x x x x x 1 AC/DC 24 . cu ieşirile dependente sau independente una faţă de alta . reţelele AC şi DC.25-5 A 4-16 A 30-90 % 30-90 % 30-90 % 0. AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 230.25-5 A 4-1. urmăreşte şi nulul 3x400/ 230V+ N .reţele trifazice. dar pt.4-1. +5 0C -40. AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 230. 400. reglarea acesteia între 50. Nivel superior .90% Relee de tensiune HRN-33 HRN-34 HRN-35 HRN-37 HRN-63 HRN-64 HRN-67 HRN-41 A A A A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit AC 230.pt. alimentare separat galvanic ..8 kΩ -40. . reţele cu tensiunea 3x480V. AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 230.. cu urmărire permanentă a senzorului . iar când scade sub min.curent reglabil. Umin şi Umax reglabil prin procente . 2 contacte de ieşire pt.4-1.reţele trifazice. 2 intrări temperatură. 2 ieşiri . AC/DC 24 V 0. +20 0C -20. temporizator incorporat. cu urmărire permanentă a senzorului .urmăreşte ordinea fazelor şi lipsa fazelor. gama ELEGANT .contact normal închis.. monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei.reţele trifazice.termostat de urmărire pe 2 nivele cu funcţia “Fereastră” . +35 0C +5. 3x575V . buton adaptare temperatură exterioară. pt. DC 24V AC 230.ca şi HRN-43N. +50 0C -20..Comandare de umplere/golire la lichidele cu conductivitate .pt. 3x400V.reţele trifazice.pt. 230 V.2 relee independente la ieşire . ieşirea închide la atingerea nivelului max. 3x400V . urmăreşte 3x400 V . pt. lipsă fază..higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0. 400 V. . gama ELEGANT .5-50 V 40-160 V 125-500 V 12. AC/DC 24 V AC 230 V.monitorizează sarcina motorului şi fatorul de putere cos-φ ..99 0.pt. AC/DC 24V AC/DC 24-240 V AC 230 V. +110 0C 3. pt. sau min. în cazul niveluli min. Imin şi Imax definibil în procent .termostat digital multifuncţional(6 funcţii)... comută cu întârziere . iar când scade sub min. .ca li PRI-41.5.. 400.. dar Imax şi az Imin reglabil în procente . comută cu întârziere .3 domeni de măsură.pt.Un set de două dispozitive pentru opreatiuni automatizate ale compresoarelor.3 domeii. AC/DC 24V De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit 160-276 V 18-30 V 160-276 V 80-150 V 160-276 V 18-30 V 80-150 V 12. lipsă de fază. ieşirea închide la atingerea nivelului min. +50 0C +5.1-0. +70 0C -40.Dispozitivul monitorizează până la 5 nivele folosind 6 sonde .reţele trifazice. +60°C şi monitorizarea umidităţii relative.Relee de monitorizare Analog (A) / Digital (D) Faze Mărime de modul Valori maxime (max) Valori minime (min) Picări Ordine Asimmetrie Cos-φ AC DC Fereastră Histerezis TIP Funcţii Separate galvanic..99 2 Relee de nivel lichide HRH-1 HRH-5 HRH-4 HRH-6 A A A A 1 1 3 1 3 1 x AC 110 V. monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei. comută cu întârziere .reţele trifazice. +40 0C +5.6 A 1.6 A 1.

7x105 -20. ceea ce înseamnă că se reglează numai nivel superior ( Umax) iar nivelul inferior (Umin) este reglată în % faţă de Umax.Umax t2 .160 V C-B2 360 kΩ 300 V 700 V reglabil.5 or 2x1. EN 61010-1 7 Funcţionare Un Umax Uin Umin 15-18 25-28 15-18 25-28 RESET LED > U LED < U LED 100 .Relee de monitorizare a tensiunii HRN-41. AC 400 V sau AC/DC 24 V max.1 MΩ 600 VV 1 kV Descriere Releul este furnizat în 2 versiuni – în funţie de modalităţile de reglare şi nivelurile de tensiune monitorizate. iar ăn cazul unui blocaj sau nefuncţionare păstrează ieşirea activă până la apăsarea butonului de resetare RESET. mai multe detalii la paginile 157-159 239 g EN 60255-6. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. montabil pe şină DIN RELEE DE MONITORIZARE Parametrii tehnici Sursă Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Intervale: Terminale: Rezistenţa pe intrare: Suprasarcina maximă permanentă: Suprasarcina maximă admisă <1ms: Întârzierea pentru Umax: Întârzierea pentru Umin: Accurateţe Precizia reglajului (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis (variaţia între normal şi max): Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.3 poate fi utilizat pentru a alege dacă releele ar trebui sa comute individual pentru fiecare nivel.5 90 x 52 x 65 mm. 2 conductor max. Comutatorul DIP No. Releul are protecţie împotriva inversării polarităţii tensiunii DC sau a alegerii incorecte a tensiunii AC-DC (această eroare este indicată prin indicarea intermitentă a ambelor LED-uri ( LED <U la LED >U). HRN-42 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Monitorizare DC / AC monofazic în 3 intervale Monitorizarea tensiunii în 2 nivele independente (supratensiune / subtensiune) Două versiuni.. +10 % 10 .5 VA -15 %. Comutatorul DIP No. 2-independent) Selectarea funţiei MEMORY Măsurarea tensiunii AC sau DC Indicare releu alimentat Indicare Umax Indicare releu ieşire activ 10-50 C B1 B2 B3 ~ ~ A2 15 25 Conexiune Uin100-500 32-160 Un Indicare Umin A1 A2 C B1 B2 B3 Reglarea Umin Reglarea . sau în paralel în cazul în care orice nivel de tensiune este depăşit.întârzierea pentru Umax 16 15 18 28 25 26 95 .A2 AC 230 V. Asadar Umin se modifică automat odată cu modificare Umax.1 % / 0C 5% selectabil 5 % / 10 % 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. 1x1. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-41/HRN-42 A1 . 0-10 s reglabil.buton de resetare manuală pe partea frontală a releului Funţionarea releului secundar (independent/paralel) întârziere reglabilă pentru fluctuaţii pe termen scurt Fensiunea de alimentare separată galvanic Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 pentru toate nivelurile monitorizate 3-MODULE. ceea ce înseamnă că nivelul superior (Umax) şi cel inferior (Umin) sunt reglate independent în % faţă de valoarea monitorizată. HRN-42 are funcţia “WINDOW”. 0-10 s 5% <1 % < 0. 4..4 pentru a regla hysteresis-ul ce se aplică la trecerea de la starea normală la una de eroare. max. +55 0C -30.1x 2.5/ cu izolație max. HRN-41 are funţia Hysteresis. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED galben 3x10 0. Ambele tipuri au funcţia MEMORY. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Simbol A1 16 18 26 28 Descriere Hysteresis (de la eroare la starea normală) Funcţionarea delui de-al 2-lea releu (1-paralel. HRN-41: Funcţia “HYSTERESIS” şi HRN-42: Funcţia “WINDOW” Funcţia “MEMORY” .500 V C-B3 1.50 V C-B1 110 kΩ 100 V 250 V 32 .întârzierea pentru Umin t1 .

5 or 2x1. În ambele situaţii ieşirea este deconectată. 1x2.5 or 2x1. +55 0C -30 .276 V AC max.ca şi HRN-33. Este posibilă reglarea a două niveluri independente de tensiune.95 % Umax DC 36 V DC 50 V reglabil la 0 . Dacă nivelul superior este depăşit (de exemplu supratensiune) un releu porneşte. cu izolație max.5. 1x2.. ambele relee încep să fucţioneze.5 90 x 17. iar în modul normal este deconectat. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.30 V DC max.2 VA AC 80-150 V 30 .1 % / 0C 5% 2 . Funcţionează când se face trecerea de la starea normală la starea de eroare şi previne fluctuaţiile pe ieşire cauzate de fluctuaţiile pasive.10 s 5% <1 % < 0.. Această combinaţie de legare a ieşirilor este avantajoasă în cazul incapacităţii de alimentare (monitorizată) tensiunea este considerată a fi eronată în acelaşi fel cu o scădere a tensiunii în intervalul nivelului selectat.ce poate fi reglată între 0 . Pentru eliminarea fluctuaţiilor de tensiune din reţea.5 or 2x1.5 90 x 17.ca şi HRN-33. cu izolație max.95 % Umax AC 276 V AC 290 V reglabil la 0 . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: * NOTĂ : mai multe detalii la paginile 157-159 Funcţionare HRN-3x Releu de monitorizare din seria HRN-3 monitorizează nivelul tensiunii în circuitele monofazice.6 % din valoarea reglabilă (numai pentru HRN-37) 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.7x105 -20 . dar cu relee independente de ieşire pentru fiecare releu de tensiune ..6 x 64 mm * 61g EN 60255-6.6 % din valoarea reglabilă (numai pentru HRN-34) ) HRN-35 A1 .276 V 30 . 1x2.A2 AC 48 ..A2 DC 6 . În mod diferit versiunea HRN-35 utilizează relee diferite pentru fiecare nivel...276 V AC max.30 V . dar intervalul de tensiune este DC 6 . HRN-33 şi HRN-34 .5 90 x 17. monitorizează tensiunea în intervalul AC 24 -150 V . cu izolație max. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0. 96 .6 x 64 mm * 85 g EN 60255-6.1x 2.7x105 -20 . HRN-67 .95 % Umax AC 276 V AC 290 V reglabil la 0 .monitorizează tensiunea în intervalul AC 48 .30 V 35 . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii -Temperatura de funcționare: HRN-33/ HRN-63 A1 .(AgNi) HRN-37/ HRN-67 A1 .1 % / 0C 5% 2 . Datorită contact comutatorului.5.10 s 5% <1 % < 0. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0.1x 2.276 V .10 s 5% <1 % < 0.LED-urile indică starea normală şi două stări de eroare Parametrii tehnici Alimentare şi măsuri Terminale: Tensiunea de alimentare: Consum: Nivel superior (Umax): Nivel inferior (Umin): Tensiunea maximă permanentă: Vârful suprasarcinii admise <1ms: Întârzierea: Precizie Precizia reglajului (mecanic): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis (de la eroare la normal): Ieşiri. HRN-6x releu de sub/supra tensiune.A2 AC 48 . 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0. HRN-63 .2 VA AC 160 .2 VA AC 160 . max. 1x2. cu izolație max.10 s (pentru eliminarea căderilor sau a creşterilor de Tensiune de scurtă durată) Tensiunea Umin reglabilă în % faţă de Umax Indicare în 3 stadii . 2 conductor max.posibilitatea comutării altor sarcini HRN-37.5 90 x 17. 1. întârzierea .6 x 64 mm * 73 g EN 60255-6. EN 61010-1 Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. EN 61010-1 16 A / AC1 4000 VA / AC1. Întârzierea nu este aplicabilă la trecerea de la starea de eroare la cea normală. Este deci posibil să avem stări de eroare.U max şi U min pot fi monitorizate independent HRN-34. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.10 s 5% <1 % < 0.monitorizarea circuitelor pe acumulator(baterie) (12.în modul normal de releu ieşire este permanent comutat. 2 conductor max.7x105 -20 .Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.6 % din valoarea reglabilă (numai pentru HRN-33) HRN-34/ HRN-64 A1 . este posibilă obţinerea de alte configurări şi funcţiiîn funcţie de cerinţele actuale ale aplicaţiei.1x 2. +55 0C -30 .276 V 30 .ca şi HRN-33. 1..1 % / 0C 5% 2 .este posibilă monitorizarea nivelului supratensiunii şi subtensiunii independent Întârzierea reglabilă pentru toate tipurile este de 0 . EN 61010-1 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.este utilizată.6 % din valoarea reglabilă 1x contact comuator pentru fiecare nivel de tensiune. în cazul depăşirii ieşirea este activată. Pentru diferenţiere . EN 61010-1 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.funţiile detaliate în tabelul de mai jos HRN-33.Releu de moniotorizare a tensiunii din gama HRN-3x şi HRN-6x ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! Pentru controlul tensiuniide alimentare pentru dispozitive electrice sensibile la fluctuaţiile de tensiune protejează dispozitivele electrice Reglarea sub/supra tensiunii HRN-3x releu de tensiune în bandă.10 s . Se decuplează când apare o fluctuaţie inferiară sau superioară. 2 conductor max.A2 AC 24-150 V AC max. 24 V) HRN-35 . iar când nivelul inferior (de exemplu subtensiune) este depăşit. +55 0C -30 . dar hysteresis-ul (1-6% depinde de reglarea tensiunii) este aplicabil.7x105 -20 . 1.1 % / 0C 5% 2 . +55 0C -30 ..5 or 2x1. Tensiunea monitorizată are şi rol de tensiune de alimentare.95 % Umax AC 276 V AC 290 V reglabil la 0 . 1. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.6 x 64 mm * 61 g EN 60255-6.2 VA DC 18 . HRN-64 . 2 conductor max.5.1x 2.5. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.

Indication LED HRN-33. Pentru eliminarea subtensiunii se poateregla o întârziere de 0-10 sec.contact comutator de ieşire No.nivelul inferior de tensiune reglabil 15-18 . HRN-67 A1 A2 Sursă/tensiunea monitorizată HRN-35 A1 A2 Sursă/tensiunea monitorizată Indicator LED Reglajul Umax Reglajul întârzierii Reglajul Umin Reglajul Umax Reglajul întârzierii Reglajul Umin Indicator LED 25 26 28 Contacte de ieşire pentru Umin 15 16 18 15 16 18 Contacte de ieşire Contacte de ieşire pentru Umax 97 RELEE DE MONITORIZARE .nivelul inferior de tensiune reglabil 15-18 . HRN-64 A1 16 18 HRN-33. 37 (releu de tensiune în bandă) HRN-33. HRN-67 Umax depăşită (supratensiune) Un>Umax LED verde = ON LED roşu = ON Umin (subtensiune) Un<Umin LED verde = ON LED roşu = OFF HRN-34 Starea normală Umin<Un<Umax LED verde = ON LED roşu = OFF Umax depăşită (supratensiune) Umin (subtensiune) Un>Umax sau Un<Umax LED verde = OFF LED roşu = ON Umin (subtensiune) Un<Umin LED verde = OFF LED roşu = ON HRN-64 Umax depăşită (supratensiune) Un>Umax LED verde = OFF Umin (subtensiune) Un<Umin LED verde = ON LED roşu = OFF HRN-35 Starea normală Umin<Un<Umax LED verde = ON LED roşu = OFF Umax depăşită (supratensiune) Un>Umax LED verde = ON LED roşu = ON Simbol HRN-33. HRN-64 Un HRN-35 Un + A1 A2 A1 A2 A1 A2 A2 15 16 18 26 28 A2 15 HRN-35 A1 25 26 28 15 16 18 15 16 18 15 16 18 A2 15 25 Descriere HRN-33. În cazul care tensiunea scade subUmin.indicare verde LED U . 35. ieşirea este activată. HRN-67 Un HRN-34.tensiunea măsurată Umin . HRN-37 Starea normală Umin<Un<Umax LED verde = ON LED roşu = OFF Umax depăşită (supratensiune) Umin (subtensiune) Un>Umax sau Un<Umax LED verde = ON LED roşu = ON HRN-63.tensiunea măsurată Umin . HRN-37 HRN-63. Când Umax este depăşita.contact comutator de ieşire No. 67 (releu sub/supratensiune) Releele de monitorizare din seria HRN-6x servesc la monitorizarea nivelului tensiunii monofazice sau circuitelorDC.nivelul superior de tensiune reglabil Un .HRN-37 HRN-34 HRN-35 Legendă: Umax .contact comutator de ieşire L E D U > . este posibilă obţinerea de alte configurări şi funcţiiîn funcţie de cerinţele actuale ale aplicaţiei.indicare roşu > > Funcţionarea HRN-63. Tensiunea monitorizată este aceeaşi cu tensiunea de alimentare.Funcţionarea HRN-33. 34. În cazul invers întârzierea nu se aplică. HRN-37. Această combinaţie este avantajoasă când tensiunea de alimentareeste percepută cu statut de eroare. ieşirea este dezactivată.nivelul superior de tensiune reglabil Un . HRN-37 HRN-63. 64. HRN-63.indicare roşu Legendă: Umax . ca şi căderile de tensiune. HRN-67 A1 16 18 Conexiune HRN-34. Datorită contact comutatorului. 2 LED ≥ Un . Asemenea întârziere se aplică când se face trecerea de la supratensiunela subtensiune.1 25-28 . Este posibilă reglarea a douăniveluri de tensiune.

N L1. HRN-55: datorită alimentării din toate fazele. EN 61010-1 0 U 16 16 15 L2 L3 15 18 15 18 Funcţionare HRN-55 HRN-55N Umax Umin UOFF L1 Umax Umin UOFF Umax Umin UOFF L2 L3 15-18 LED verde LED roşu Descriere Sursă/terminale monitorizate L1 L2 L3 Sursă/terminale monitorizate Indicare prin LED Întârziere regrabila T2 Descriere Releu trifazic.5 or 2x1. LED verde indică că este pronit permanent şi indică prezenţa tensiunii de alimentare. În cazul secvenţei incorecte a fazei LEDul roşu străluceşte iar releul este pornit. 240 W / DC 10 A 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 1x107 1x105 -20.. max.6 x 64 mm. monitorizează secvenţa corectă a fazei şi avaria pentru orice fază.5 90 x 17. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. L2. 500 ms reglabil 0. LEDul roşu este intermitent şi releul decuplează. releul monitorizează nulul întârzierea fixă T1 (500ms) şi reglabilă T2 (0.str. +55 C -30.Relee de monitorizare a fazei şi avariilor HRN-55. N 3x400 V/230 V Simbol HRN-55 L1 16 18 Conexiune HRN-55 HRN-55N 3~ U L2 L3 15 L1 L2 L3 L1 L2 N L3 HRN-55N AC 3x265 V AC 3x288 V 3~ L1 N 16 18 max. L2. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-55 L1. releul monitorizează căderile din NUL 16 15 18 Contacte de ieşire 98 . Montabil pe şină DIN RELEE DE MONITORIZARE Parametrii tehnici Terminalele monitorizate: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Nivelul Umax: Nivelul Umin: Consum: Hysteresis: Max. Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 1-MODUL. releul este operaţional chiar dacă una din faze nu alimentează.sursă L1-N. HRN-55N -alimentare L1-N.1-10 s 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1.) în reţelele trifazice HRN-55 . HRN-55N ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! înlocuitori pentru HRN-51 şi HRN -51N relee de monitorizarea a fazei şi avariilor (exemplu: monitorizarea aerării corecte a motoarelor etc. La schimbarea în starea de eroare. permanent: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. întârzierea este aplicabilă. În cazul căderii fazei. 1x2.5 or 1x4 cu izolație max. În cazul căderii tensiunii de alimentare sub 60% Un (sub nivelul minim) releul se deschide instantaneu iar starea de eroare esteindicată prin LED roşu. ceea ce înseamnă că releul funcţionează chiar dacă una din faze nu alimentează HRN-55N . detalii la paginile . L3 3x400 V 125 % Un 75% Un max. L2. L3. 2x2. Reglarea întârzierii se face prin comutator potențiometric aflat pe partea frontală a releului. L3 L1.5-10s) eroarea este semnalizată prin LED iar contactele de ieşire sunt decuplate.157-159 67 g 66 g EN 60255-6.alimentare din toate tipurile de faze. 2 VA 5% AC 3x460 V AC 3x500 V HRN-55N L1. 2 conductor max.

2x 2.5 90 x 17. N L1. +55 0C -30. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-57 L1. 1x2.. releul monitorizează toate erorile din reţeanua NUL 1-MODUL. În cazul în care tensiunea urcă sau coboară peste nivelul reglat. Posibilitatea reglării a două nivele de tensiune şi deci două nivele de monitorizare a tensiunii (spreexemplu subtensiunea şi supratensiunea independente).Releu de monitorizare a sub/supratensiunii şi a avariilor fazei HRN-57. releul de ieşire este închis iar LEDul roşu străluceşte. 16 15 18 Contacte de ieşire 99 RELEE DE MONITORIZARE pentru monitorizarea tensiunii din tabloul electric şi protecţia dispozitivelor din reţelele trifazice monitorizează valoarea tensiunii din reţelele trifazice este posibilă reglarea independentă a nivelului minim şi maxim a tensiunii întârziere reglabilă ce elimină fluctuaţiile pe termen scurt şi avariile din reţeaua electrică releul este alimentat din tensiunea monitorizată starea de eroare este indicată prin LED roşu şi prin decuplarea contactelor de ieşire Contacte de ieşire 1x contact comutator 8 A /250 V AC1 releul nu monitorizează succesiunea fazei în cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (tensiune sub nivelul minim) releul decuplează instantaneu HRN-57 – alimentare din toate fazele. .125 % Un 75 . L3. L2. În starea normală când tensiunea se află in limitele admise. cu izolație max. 2 VA 5% Simbol HRN-57 L1 16 18 Conexiune HRN-57 HRN-57N 3~ U L1 L2 L3 15 L2 L3 L1 L2 N L3 HRN-57N AC 3x265 V AC 3x288 V 3~ AC 3x460 V AC 3x500 V L1 N 16 18 16 16 max. max. Montabil pe şină DIN .. 500 ms nastavitelná 0.6 x 64 mm. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. EN 61010-1 LED verde LED roşu Descriere HRN-57N Sursă/terminale monitorizate Sursă/terminale monitorizate Indicare releu alimentat Indicare prin LED Reglarea Umax Reglarea întârzierii T2 Reglarea Umin L1 N L2 L3 Function Descriere Releu trifazic ce monitorizează mărimea fazei tensiunii. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.95 % Un max. L2.5 sau 1x4. 157-159 68 g 66 g EN 60255-6. N 3x400 V/230 V 105 . HRN-57N HRN-57 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Terminale monitorizate: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Nivelul Umax: Nivelul Umin: Consum: Hysteresis: Supratensiune permanentă maximă: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.5 sau 2x1. 2 conductor max .1-10 s 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1.str. releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează HRN-57N -alimentarea L1-N. L3 3x400 V HRN-57N L1. L3 L1. 240 W / DC 10 A 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 1x107 1x10 5 U 15 L2 L3 15 18 15 18 Funcţonare HRN-57 HRN-57N Umax Umin UOFF L1 Umax Umin UOFF L2 Umax Umin UOFF L3 15-18 -20. L2. releul de ieşire decuplează iar LEDul roşu străluceşte (LEDul indică starea de eroare – este intermitent în cazul în care s-a reglat o întârziere) În cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (sub limita admisă) releul decuplează instantaneu iar starea de eroare este indicată printr-un LED roşu.

Releu de monitorizare a sub/supratensiunii. cu izolație max.5 or 2x1. atunci întârzierea este oprită instantaneu. În starea normală când tensiunea se află in limitele admise. 1x2. L2. succesiunea fazei şi a avariilor din tabloul electric. 2 conductor max. În cazul în care întârzierea este in curs şi este indicată starea de eroare. În starea normală când tensiunea se află în limitele admise. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-54 L1. N 3x400 V/230 V Simbol HRN-54 L1 16 18 Conexiune HRN-54 HRN-54N 3~ U 105-125 % Un 75-95 % Un max. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Alimentare şi măsuri Terminalele pentru alimentare: Surse/tensiunea măsurată: Nivelul Umax: Nivelul Umin: Consum: Hysteresis: Supratensiune permanentă maximă: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. det alii la paginile. În cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (sub limita admisă) releul decuplează instantaneu iar starea de eroare este indicată printr-un LED roşu. L3 L1. În cazul în care tensiunea creşte sau scade sub limitele admise. 2 VA 5% AC 3x265 V AC 3x460 V AC 3x288 V AC 3x500 V max. 500 ms reglabilă 0. 2x2. L3 3x400 V HRN-54N L1. HRN-54N HRN-54 ! monitorizează tensiunea .. 157-159 69 g 67g EN 60255-6. releul de ieşire este închis iar LEDul roşu străluceşte. L2. L2.6 x 64 mm. L3. Posibilitatea reglării a două nivele de tensiune şi deci două nivele de monitorizare a tensiunii (spre exemplu subtensiunea şi supratensiunea independente).5 or 1x4. 16 15 18 Contacte de ieşire 100 . +55 0C -30. 3~ 16 15 18 15 18 L2 L3 15 Funcţionare HRN-54 HRN-54N Umax Umin UOFF L1 Umax Umin UOFF Umax Umin UOFF L2 L3 15-18 LED verde LED roşu Descriere HRN-54N Sursă/terminale monitorizate Sursă/terminale monitorizate Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Reglarea Umax Întârzierea T2 Reglarea Umin L1 N L2 L3 Function Descriere Releu trifazic ce monitorizează mărimea fazei tensiunii. N L1. pentru decuplare DC: Indication of state: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. max. releul monitorizează toate erorile din reţeanua NUL ! 1-MODUL. 240 W / DC 10 A 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 1x107 1x105 -20.5 90 x 17. releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează ! HRN-54N – alimentarea L1-N. EN 61010-1 L1 L2 L3 15 L2 L3 L1 L2 16 18 16 U N L3 HRN-54N L1 N . protecţia dispozitivelor din reţelele ! tirfazice ! este posibilă reglarea independentă a nivelului minim şi maxim al tensiunii ! întârziere reglabilă ce elimină fluctuaţiile pe termen scurt şi avariile din reţeaua electrică ! releul este alimentat din tensiunea monitorizată ! starea de eroare este indicată prin LED roşu şi prin decuplarea contactelor de ieşire ! Contacte de ieşire 1x contact comutator 8 A /250 V AC1 ! în cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (tensiune sub nivelul minim) releul decuplează instantaneu RELEE DE MONITORIZARE ! HRN-54 – alimentare din toate fazele. releul de ieşire este decuplat iar LEDul roşu este activ ( LEDul indică starea de eroare – este intermitent în cazul în care s-a reglat o întârziere). releul de ieşire este decuplat iar LEDul roşu este activ.1-10 s 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. succesiunii fazei şi avariilor HRN-54..

5 cu izolație..5 sau 1x4.5 90 x 17. terminalele IP 20 (3M) III. În cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (tensiune sub nivelul minim) releul decuplează instantaneu HRN-56: alimentare din toate fazele. 2 conductor max.6 x 64 mm. 3-MODULE.3x240 V HRN-56/400 .Releu de monitorizare a succesiunii fazei şi a avariilor HRN-56 ! ! ! ! monitorizează succesiunea fazei şi a avariilor (exemplu controlul aerisirii corecte a motoarelor etc. L3 L1.) releu pentru monitorizarea reţelelor trifazice alimentare din toate fazele.95 % Un 60 % Un max.5 90 x 52 x 65 mm 108 g 108 g 3-MODULE panoul de comandă al releului Indicare prin LED Reglarea Umin Reglarea întârzierii Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Function HRN-56 Umin UOFF L1 Descriere Releu trifazic ce monitorizează corecta succesiune a fazei şi avariile. a conductorului (mm ): 2 HRN-56 120 208 240 L1. Montabil pe şină DIN RELEE DE MONITORIZARE L1 L3 L2 L3 16 16 15 15 18 18 starea de eroare este indicată prin LED roşu şi prin decuplareacontactelor de ieşire Parametrii tehnici Terminale monitorizate: Terminalele pentru alimentare: Surse/tensiunea măsurată: Reglarea Umin: Nivelul Uoff : Consum: Hysteresis: Supratensiune permanentă max. L2. 157-159 66 g 67 g 66 g 66 g EN 60255-6. 2x2. se aplică întârzierea – reglarea întârzierii fiind făcută printr-un comutator potențiometric aflat pe panoul de comandă al releului. L2. mai multe detalii la paginile. 2 VA 5% AC 3x460 V AC 3x500 V max. 1x1. max. 240 W / DC 10 A LED roşu 1x107 1x105 -20. cu izolație max.3x120V HRN-56/208 .3x480 V HRN-56/575 .. max. releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează alimentare şi monitorizarea sursei Un: 1-MODUL HRN-56/120 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal / terminalele IP 10 (1M).3x208 V HRN-56/240 . LEDul verde străluceşte permanent şi indică că releul este alimentat. Când releul face trecerea la starea de eroare . +55 0C -30.5 sau 2x1. 500 ms reglabilă 0 -10 s 3x480 V 3x575 V Simbol 400 480 575 L1 16 18 Conexiune L1 3~ U L2 L3 L2 15 16 AC 3x160 V AC 3x180 V AC 3x276 V AC 3x300 V AC 3x550 V AC 3x600 V AC 3x660 V AC 3x700 V 15 18 Descriere 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. 1x2.1x 2.3x575 V ! ! ! ! întârziere fixă T1 (500ms) şi întârziere ajustabilă T2 (0 -10s) Contacte de ieşire 1x contact comutator 8 A /250V AC1 1-MODUL. EN 61010-1 1-MODUL L1 L2 L3 Terminale pentru alimentare Terminale pentru alimentare Indicare prin LED Reglarea Umin Reglarea întârzierii 16 15 18 Contacte de ieşire max. LEDul roşu străluceşte permanent iar releul este activ.3x400 V 3-MODUL HRN-56/480 . LEDul roşu are lumină intermitentă iar releul decuplează în cazul unei erori în circuitul electric. L3 3x120 V 3x208 V 3x240 V 3x400 V reglabilă 70 . releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează UOFF L2 UOFF L3 15-18 t1 t2 LED verde LED roşu 101 . În cazul unei succesiuni incorecte.2x1.5. Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Indication of state: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.

max. 1x1. L2.succesiunea fazei . L2.5 VA -15 %.480 V 3x400/230 V L1.5 90 x 52 x 65 mm. AC 400 V. 200 ms reglabilă 0-10 s 5% <1 % < 0. mai multe detalii la paginile str. 4.asimetria fazei .157-159 239 g EN 60255-6. AC 230 V. AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1 3-MODULE.-independent) S electarea funcţiei MEMORY Tensiunea de alimentare Indicarea supra/ subtensiunii şi a avariilor Indicarea succesiunii Indicarea asimetriei A1 . Întârzierea are rolul de a elimina căderile/creşterile de tensiune pe termen scurt surse de alimentare separate galvanic AC 400 V.pentru circuite 3x400 V (fără NUL) HRN-43N . AC/DC 24 V max.Releu pentru monitorizare copletă a reţelelor trifazice HRN-43. L3 240 . HRN-43N ! monitorizează reţelele trifazice: . selectarea funcţionării celui de-al 2-lea releu (fucţionare independentă / paralelă) întârziere fixă (t1) şi reglabilă (t2) . N 138 .tensiunea de intrare pe 2 nivele 160-276 V (3x400/230 V) sau 280-480 V (3x400 V) . pentru decuplare DC: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.avariile fazei fufuncţia “MEMORY” . L3.-paralel.20 % 600 V<1ms 350 V<1ms fixă.5 or 2x1.276 V 35 . +10 % 3x400 V L1. “RESET” buton de resetare pe panoul exterior al releului HRN-43 . EN 61010-1 0 Reglarea Umin Reglarea Umax Reglarea asimetriei 5-20 % Reglarea t2 Simbol L1 L2 L3 N HRN-43N A1 3~ HRN-43 18 26 28 A1 16 18 26 28 16 U L1 L2 L3 15 25 3~ U A2 A2 15 25 Conexiune L1 L2 L3 N Un Un A1 A2 N L1 L2 L3 A1 A2 L1 L2 L3 16 15 18 28 25 26 16 15 18 28 25 26 HRN-43N HRN-43 102 .pentru circuite 3x400/230 V (cu NUL) 2 relee de ieşire.A2 AC 230 V.99 % Umax 3x480 V reglabilă 5 % sau 10 % din valoarea dată 5 . 2.5/ cu izolație max. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-43 HRN-43N Descriere Hysteresis de la starea de eroare la starea normală Funţionarea releelor (1.reglaj manual..1 % / 0C 5% 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. max. 2 conductor max. +55 C -30 .7x105 -20 .. Montabil pe şină DIN ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! Parametrii tehnici Alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Tensiunea de alimentare: Terminale: Reglarea Umax: Reglarea Umin: Supratensiune permanentă maximă: Hysteresis: Asimetrie: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Precizie Reglarea acurateţii (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.1x 2. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0.

L2. contactul se va decupla.ON (DIP-2) Descriere Releu pentru monitorizarea circuitelor trifazice.prin apăsarea butonului de pe panoul frontal t1 . 103 RELEE DE MONITORIZARE Selectarea funcţionării releului 2: Pentru monitorizarea a două niveluri de tensiune. MEMORY . Succesiunea fazei Monitorizează corectitudinea succesiunii fazei.pauză reglabilă 0-10 sec . L3 . Tipul HRN-43N controlează tensiunea din reţeaua NUL. L2. L3 . În cazul excedării asimetriei menţionate.tensiune trifazică RESET . În cazul unei schimbări nedorite contactul de ieşire este decuplat. 1x releu pentru subtensiune) sau în paralel. În cazul în care o faza depăşeşte aceste valori . contactul va rămâne deschis. releele fiind conectate în paralel.întârziere fixă t2 .ON (DIP-2) Asimetrie .indicator asimetrie Hystereze RESET t1 15-18 (25-28) LED t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 Selectarea funcţionării releului 2: Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării succesiunii fazei.ON (DIP-2) Succesiunea fazelor L1 L2 L3 RESET L3 L2 t1 L2 L3 t1 L3 L2 L2 L3 t1 Legendă: L1. Asimetrie Numărul asimetriilor între fazele individuale este reglată în intervalul 5-20%. Aceste întârzieri previn funcţionarea incorectă şi oscilaţiile la ieşire pe perioada fluctuaţiilor de tensiune pe termen scurt sau în timpul revenirii graduale a tensiunii în parametrii normali. este posibilă selectarea celui de-al doi-lea releu dacă releul de ieşire va raspunde fiecărui nivel individual (de văzut diagrama) sau cele două relee vor comuta în paralel (de văzut diagrama .pauză fixă t2 . În cazul unei tensiuni cu o succesiune incorectă a fazei. Prin comutatorul DIP (No. releele fiind conectate în paralel. Releele pot monitoriza tensiunea în două nivele (supratensiune/subtensiune).3) este posibilă definirea funcţiilor releului 2 – ce are o funcţionare independentă (1x releu pentru supratensiune.asimetrie reglabilă 5-20% 15-18 Contacte de ieşire pentru releul 1 25-28 Contacte de ieşire pentru releul 2 LED . L3 .Subtensiune Hystereze Hystereze L1 Umax Umin L2 Umax Umin L3 Umax Umin RESET Legendă: L1. Comutatorul DIP este ignorat.tensiune trifazică RESET .prin apăsarea butonului de pe panoul frontal t1 . t2 şi hysteresis sunt aplicabile la întoarcerea la starea normală.întârziere reglabilă 0-10 sec 15-18 releu de ieşire 1 25-28 releu de ieşire 2 LED U indicarea sub/supratensiunii t2 t1 t1 t2 15-18 t1 t2 t1 t1 25-28 LED MEMORY . Controlul tensiunii Reglarea limitei superiare Umax în intervalul 138-276 V (sau 240 . după o intârziere ce elimină fluctuaţiile de tensiune. Contactul de ieşire va comuta după ce tensiunea de alimentare se va întoarce în parametrii acceptaţi şi va depăşi hysteresis-ul fixat (reglabil în 2 valori prin comutatorul DIP). asimetria succesiunea şi avariile fazei. releul de ieşire se decuplază iar LEDul ce indică asimetria va fi activat. Întârzierea t1(fixă) – la schimbarea de la o stare de eroare la o stare normală sau în cazul in care releul nu este alimentat şi t2 (reglabil) la schimbarea de la stare normală la starea de eroare.întârziere reglabilă 0-10 sec 15-18 releu de ieşire 1 25-28 releu de ieşire 2 LED indicarea domeniilor fazelor Selectarea funcţionării releului 2: Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării succesiunii fazei. tipul HRN-43 controlează tensiunea interfazică. L2.întârziere fixă t2 .tensiune trifazică RESET . Fiecare stare de avarie este indicată prin LED individual.480 V pentru HRN-43) şi a limitei inferiaore Umin în intervalul 35-99% Umax.prin apăsarea butonului de pe panoul frontal t1 . Întârzierile t1. 15-18 (25-28) t1 LED t1 MEMORY .Funcţionare Supratensiune .avarie fază L1 L2 L3 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% Legendă: LL1.

. construcţia releului scade tensiunea prin comparaţie cu alte produse convenţionale cu shunt încorporat.. 240 W / DC LED roşu -20.1 % / C 5% max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: PRI-32 A1 .. Un avantaj este deasemena şi alimentarea multi-tensiune. 15 Reglarea intensităţii de intrare 16 18 Contacte de ieşire 104 .A2 AC 24 . +10 % 1 . cu izolație max. Releul de ieşire este decuplat în starea normală.100 A (po dobu 10 s) 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. şi măreste intensitatea curentului cu până la 20 Amps.240 V. EN 61010-1 Simbol A1 16 18 Conexiune Un A1 A2 A2 15 16 15 18 Funcţionare Imax I Hysteresis 15-18 LED Un Descriere Terminalele pentru alimentare A1 A2 Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Intrarea cablului de control (max. 2x2.Relee de monitorizare a intensităţii PRI-32 ! transformator incorporat în produs. DC 24 V (AC 50 . 1-MODUL. În cazul în care nivelul curentului reglat este depăşit.5 sau 2x1. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. max. 1x2. 6 mm) Descriere Releu de monitorizare PRI-32 pentru monitorizarea intensităţii curentului monofazic cu circuit AC.5 90x17. 2 conductor max.60 Hz) max. cu separare galvanică pentru circuitele monitorizate pentru bări de încălzire.240 V şi DC 24 V alimentarea este separată galvanic faţă de circuitele monitorizate intensitatea curentului nu poate depăşi 100 A Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A terminale clemă monofazic. releul se va activa.5 VA -15 %. indicarea curgerii curentului. +55 0C -30. dispozitivul este predestinat aplicaţiilor ce necesită o curgere stabilă a curentului şi poate fi utilizat ca releu de precedenţă. mai multe detalii la paginile 157-159 68 g EN 60255-6.. control monofazic pentru consumul motoarelor . Datorită reglajului de ieşire fluentă a curentulu. Montabil pe şină DIN ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! Parametrii tehnici Circuitul de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Domeniul de intensitate: Reglarea intensităţii: Precizie Precizia reglării (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Capacitatea la supraîncărcare: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Indicare releu ieşire activ: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.5 sau 1x4. 1. alimentare universală AC 24 .20 A comutator potențiometric 5% <1 % < 0. conductori de încălzire. În interiorul acestui transformator se află un conductor ce monitorizează volumul curentului ce trece prin releu.6x 64 mm.

8-8 A. cu posibilitatea selectării a 5 domenii: AC 0. Domeniul de monitorizare al PRI-51 poate fi mărit Vă rugăm să specificaţi refeinţa şi intensitatea releului în concordanţă cu intervalul dorit.5 sau 2x1. Montabil pe şină DIN.6-16A aplicabil şi pentru transformatoare Simbol Conexiune Exemplu de conexiune: PRI-51 cu transformator şi domeniu de intensitate mărit A1 A2 16 18 L N Un LOAD Un Ip Is B1 B2 15 A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 transformator Transformatoare recomandate: Intensitatea permanentă maximă: Curentul de suprasarcină <1ms: Reglarea intensităţii: Întârzierea: Precizie reglarea acurateţii (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Indicare releu ieşire activ: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. +10 % mezi B1 .5 VA -15 %. 105 . Releul de ieşire este deschis în starea normală.B2 PRI-51/1 AC 0. printr-un transformator extern.Releu de monitorizare a intensităţii PRI-51 ! pentru monitorizarea conductorilor pentru încălzire.5 .5-10 s 5% <1 % < 0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.2-2A AC 0.5-10s).8-8A AC 1. indicarea scurgerii de curent.5-5A AC 0. După ce s-a atins nivelului intensităţii reglate..10 s pentru eliminarea fluctuaţiilor pe termen scurt posibilitatea scanării curentului pentru transformatoarele de curent .1-1 A. AC 0. histresis-ul este aplicabil (5%). 1x2. Un avantaj al acestui releu este şi alimentarea multivoltaj. 1.A2 AC 24 . AC 0.240 V a DC 24 V (AC 50 . 18 15 18 15 Funcţionare Hysteresis Descriere Terminalele pentru alimentare Măsurarea alimentării ( numai AC) Indicare releu ieşire activ Reglajul intensităţii în % Reglajul pauzei -20. +55 0C -30. AC 1. max. La întoarcerea de la starea de avarie la cea normală. 2x2. AC 0. Reglare gradulaă ţi actuare a intensităţii curentului monitorizat. 1-MODUL.2-2 A.de până la 600 A! alimentare urniversală AC 24 .6 x 64 mm. EN 61010-1 16 Descriere Releul de monitorizare PRI-51 pentru monitorizarea nivelului intensităţii în circuitele 18 15 monofazice. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: mai multe informaţii la pagina 99 1A 2A 5A 8A 16 A 100 A comutator potențiometric reglabil 0. 2 conductor max.240 V şi DC 24 V alimentarea nu este separată galvanic de curentul măsurat.1 % / 0C 5% 5% 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. Este posibilă monitorizarea sarcinilor ce Exemplu de comandă nu au aceeaşi alimentare ca şi PRI-51. acestea trebuind sa aibă aceeaşi fază Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A monofazic.6-16 A întârziere reglabilă 0.5 or 1x4.5-5 A. ce permite Contacte de ieşire o multitudine de aplicaţii diferite.60 Hz) max.5 90 x 17. 240 W / DC LED roşu / verde A1 A2 B1 B2 16 16 mai multe detalii despre transformatoare la pagina 99. releul decuplează dupa ă ăntârziere de (0. înlocuitor pentru PRI-31 RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Circuitul de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Sarcina: Domenii de intensitate: PRI-51 A1 . mai multe detalii la paginile 157-159 58 g EN 60255-6.cu izolație max. spre exemplu PRI-51/5. monitorizarea consumului pentru motoarele monofazice reglare fină prin comutator potențiometric..1-1A PRI-51/2 PRI-51/5 PRI-51/8 PRI-51/16 AC 0.

În cazul în care releul va înregistra o stare de avarie. Ambele tipuri au funcţia MEMORY reglabilă.1 % / C 5% selectabi 5 % / 10 % contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1..) Monitorizează tensiunile AC/DC monofazice în 3 domenii Monitorizează reglajul intensităţii pe 2 nivele independente PRI-41: funcţia“HYSTERESIS” PRI-42: funcţia “WINDOW” Funcţioarea releului 2 . sau a curentului AC/DC ( această stare este indicată prin LED <I la LED >I intermitent normal). mai multe detalii la paginile 157-159 239 g EN 60255-6. PRI-42 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! Pentru monitorizarea suprasarcinii / descărcările electrice ( motoare.întârzierea Imin t1 . +10 % 4 -16 A C-B1 5 mΩ 16 A 20 A 1.5 VA -15 %.5 or 2x1. Comutatorul DIP No. scurtcircuit. sau în paralel în cazul în care se depăşeşte nivelul intensităţii. PRI-42 are funcţia “WINDOW”.trecerea de la starea de avarie la starea normală Funcţionarea releului 2 (1-paralel. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.7x105 -20. permanent current: Curentul de suprasarcină <1ms: Întârzierea pentru Imax: Întârzierea pentru Imin: Precizie Precizia măsurărilor: Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. 4. Simbol A1 16 18 26 28 Descriere Hysteresis ... nivelul inferior se modifică automat. 4 serveşte la reglajul hysteresis-ului ce se aplică la trecerea de la starea de avarie la cea normală. Deaceea la modificarea nivelului superior.în concordanţă cu reglajele şi nivelurile monitorizate PRI-41 are funcţia hysteresis.Imin Reglajul nivelului minim .. 2 conductor max.Imax t2 .1.3 A reglabil 0-10 sec reglabil 0-10 sec 5% <1 % < 0.25-5 Un 4-16 Indicare releu ieşire activ Indicare Imin Reglajul nivelului minim . +55 0C -30. 2-independent)) Funcţia MEMORY Tensiunea măsurată AC sau DC A2 15 25 C B1 B2 B3 Conexiune I 0. 1x1.Relee de monitorizare a intensităţii PRI-41. Comutatorul DIP No. ce inseamnă că reglarea se face numai pentru nivelul superior al intensităţii (Imax) iar nivelul minim (Imin) este reglat individual în % din tensiunea monitorizată. Releul este protejat împotriva reconectării curentului DC în mod eronat. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: PRI-41/ PRI-42 A1 .reglaj manual Buton “RESET” pe panoul central al releului Întârziere reglabilă pentru fiecare nivel Alimentare separată galvanic Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 pentru fiecare nivel de intensitate Parametrii tehnici Circuit de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Domenii de intensitate: Terminale: Input resistance: Max..6 A C-B3 50 mΩ 1.4-1. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.4 .6 A 2A Function Un Imax I Imin 15-18 25-28 15-18 25-28 RESET LED > I LED < I LED MEMORY ON (DIP-2) Descriere Releul este livrat în două versiuni .25 . releul rămâne în starea de avarie până la apăsarea butonului de RESET.întârzierea Imax A1 A2 C B1 B2 B3 16 15 18 28 25 26 106 .independent/paralel Funcţia “MEMORY” . ce inseamnă că reglarea se face numai pentru nivelul superior al intensităţii ( Imax) iar nivelul inferior se reglează în % din nivelul superior. controlul consumului. diagnosticarea la distanţă a dispozitivelor electrice (întreruperi. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED galben 3x107 0.6 Indicare releu alimentat Indicare Imax 1. max.5 A C-B2 11 mΩ 5A 6. 3 poate fi utilizat pentru a alege dacă releul de ieşire va comuta pentru fiecare nivel separat.5 90 x 52 x 65 mm. cresterile de consum.1x 2. etc.A2 AC 230 V sau AC / DC 24 V max.5/ cu izolație max.. EN 61010-1 0.).

35 mm Secţ. SR250 64 SR300. +55 0C -30 0C. +55 0C 150 1.fără izolaţie.2 x In ! Intensitatea de ieşire: 0 .. +70 0C SR250 23 30x10 250 SR300 35 40x10 300 SR400 35 40x10 400 Rated capacity (VA): 8 12 15 -20 0C. max. montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Diametrul maxim al conductorului: Profilul maxim al conductorului: Curentul primar (A): Clasa de sensibilitate: 0. SR101. 40x10 mm ! Frecvenţa: 50 . 4 mm2 ! Conductor max.5 3 4 5 6 9 11 4 8 12 12 15 15 Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: -30 0C. SR600 107 RELEE DE MONITORIZARE .5 1 3 SR051 22 SR101 22 SR151 22 SR200 23 30x10 200 Rated capacity (VA): 4 7 8. +55 0C -30 0C. pentru extinderea curentului maxim monitorizat Conductor max.25 1. a conductorului: . 6 mm2 .5 -20 0C. +70 0C Dimesiuni 43 28 56 29 46 77 68 84 SR051..60 Hz ! Capacitatea constantă la supraîncărcare: 1. SR151 107 46 SR200.5 -20 0C. SR400..pentru releul de monitorizare a intensităţii PRI ! ! ! Accesoriu pentru releele de monitorizare din gama PRI.5 3..conductor solid cu izolaţie: max.5 A ! Monofazic...Transformator SR . +70 0C SR600 35 40x10 600 50 100 Rated capacity (VA): 2 2.

4. +10 % in an adjustable range 5 kΩ. umiditate etc. A2 . Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Hysteresis (intrare .scurgere„away“ . Snezori de măsură Proba măsurată poate fi arbitrară (indiferent de contactul conductiv. cu domeniile 0. +55 0C -30 . Este posibilă controlarea a două niveluri independente sau utilizarea unei funcţii combinate pentru controlul unui singur nivel.) Masoară nivelul lichidelor prin măsurarea de probe.terminal înpământare 15-16-18 Contacte de ieşire releu 1 25-26-28 Contacte de ieşire releu 2 16 15 18 28 25 26 Descriere Întârzierea pentru intrările de tip H Întârzierea pentru intrările de tip D Inversarea funcţiilor pentru intrarea de tip D Selectarea funcţiilor: nivel releu dublu/simplu Tensiunea de alimentare Contacte de ieşire 1. EN 61010-1 mai multe detalii la paginile 106 Simbol A1 C D H S 16 18 28 26 Conexiune Un A1 A2 C A2 15 25 D H S Descrierea terminalelor: A1.combinaţie Întârziere reglabilă la activare prin schimbarea de nivel. 2 conductor max.100 kΩ max. etc. Depinde de reglarea comutatorul DIP (de văzut diagrama funcţiilor).5 -10 sec ±5% 2x contact comutator (AgNi ) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.) Deasemea este posibilă reglarea unei întârzieri pe fiecare senzor.conductor pentru proba superioară E1 S .. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.. Releul este echipat cu reglarea sensibilităţii la rezistenţa lichidelor.scurgere„in“ . opţiuni: . Conductor nu necesită protecţie dar este recomandată.conductor pentru ambele probe D . Utilizarea acestui semnal AC se previne creşterea oxidării conductorilor ţi polarizarea nedorită prin electroliză a lichidelor. (galvanicaly separated) max.5 90 x 52 x 65 mm. este posibilă eliminarea unoe comutări nedorite (exemplu: poluarea probelor.. piscine. alimente etc.deschidere): Tensiunea pe electrozi: Intensitatea în probe: Timpul de reacţie: Capacitatea maximă a cablului: Întârzierea tD: Întârzierea tH: Precizie Acutareţea reglajului (mecanic): Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.5 .5 VA -15 %. tipul este selectabil prin comutator DIP Sensibilitatea este reglabilă prin comutator potențiometric Frecvenţa 50 Hz previne polarizarea lichidelor şi oxidarea probelor măsurate Alimentarea AC 230 V. 108 . Tensiunea AC 5V / 50 Hz este utilizată într-o masurare semnalului. 400 ms 4 nF adjustable 0. 1x1. upevnění na DIN lištu 3-MODULE. două stari monitorizează două niveluri ale lichidului ( comută la nivelurile reglate) comutator DIP: . alegera depinde de aplicaţia respectivă). releu Contacte de ieşire 2. recomandarea noastră este de a utiliza brasuri din oţel inoxidabil sau alt material inoxidabil). mai multedetalii la paginile 157-159 240 g EN 60255-6.comutator cu monitorizare a unei singure stări . releu Reglarea sensibilităţii probelor în funcţie de rezistivitatea lichidului Întârzierea pentru intrarea H Întârzierea pentru intrarea D Descriere Releu pentru controlul nivelului lichidelor (apă. pentru decuplare DC: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Senzori de măsură: HRH-1 4 A1 .terminale alimentare C . AC 5 V AC <1 mA max.1x 2. În aplicaţii conductorii protejaţi sunt conectaţi la terminalul S (înpământare).5 -10 sec adjustable 0.5/ with cavern max.7x105 -20 .5 or 2x1. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0.Releu de nivel HRH-1 ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! ! ! monitorizează nivelul în fântâni. AC/DC 24 V nebo AC 110 V.conductor pentru proba inferioară E2 H .. soluţii chimice.A2 AC 230 V.comutator cu monitorizare pentru două stări .2 comutatoare independente cu monitorizare a unei singure stări O stare monitorizează un nivel al lichidului ( plin sau gol).10 s şi prin utilizarea unui comutator DIP cu acelaşi timp de odihnă (când releul comută on/off. sedimente. rezervoare de apă. AC/DC 24 V sau AC 110 V separate galvanic Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A /250 V AC1v provedení 3-MODUL. Când sensiblitatea este reglată în concordanţă cu anumite condiţii. max..

este deconectat când containerul este plin . etc. este posibilă utilizarea cablurilor standard de comunicare pentru conexiune Funcţionare C D H C D H C D H C D H Monitorizarea nivelului în două rezervoare 2 comutatoare independente de nivel. Releul 2 închis (este utilizat contactul de întrerupere).Exemple de utilizare monitorizarea a 2 recipienţi independenţi Un monitorizare a nivelului cu combinaţie între proba superioară şi cea Un inferioară senzor comună C senzor comună C A1 A2 C D H S senzor D senzor H A1 A2 C D H S senzor comună C senzor D senzor H rezervor cu monitorizarea nivelului 16 15 18 28 25 26 rezervor cu monitorizarea nivelului 16 15 18 28 25 26 rezervor cu monitorizarea nivelului controlul pompei sau a altui dispozitiv electric de ieşire controlul pompei sau a altui dispozitiv electric de ieşire Relee de ieşire pentru controlul pompei.închis când senzorul inferior este deconectat . DIP 1 = 1x DIP 2 = ON Releul 1 închis când senzorul inferior este deconectat (lichidul este introdus în container). Selecţia contactelor depinde de funcţiile dorite. pot fi utilizate ca şi senzor comun. Notă: un rezervor sau tub metalic. Out1 (15-18) Out1 (15-18) tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tB DIP 4 = tA DIP 4 = tB tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tA DIP 4 = tA DIP 4 = tB tB tA tB Ambii senzori într-un recipient.deschis când senzorul inferior este deconectat Releul 2 . releul este deconectat când containerul este plin. DIP 1 = 1x DIP 2 = ON A1-A2 Out1 (15-18) tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tB Re2 (25-28) tA DIP 4 = tA DIP 4 = tB tB Monitorizarea nivelului într-un rezervoare tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tB Intrarea D este inversată când DIP 2 este iîn poziţia OFF. Senzorii care sunt separaţi galvanic de sursa de alimentare.deschis când senzorul superior este deconectat Out2 (25-28) tB Out1 (15-18) Out2 (25-26) tB Monitorizarea lichidelor într-un recipient. monitorizează tensiuni de până la 5V. Releul este deconectat când când containerul este gol.. când senzorul superior este deconectat 109 RELEE DE MONITORIZARE a a a a . DIP2 = OFF Funcţia H are aceeaşi valoare ca şi la ultimul reglaj. DIP 1 = 2x DIP 2 = ON Releul 1 .

1x2.5 .10s) Aajustarea fină prin potenţiometru (5-100kΩ) Masurarea frecvenţei de până la 10Hz previne polarizarea lichidului şi creşterea oxidări a senzorilor Separată galvanic UNI 24.) este posibilă setarea sensibilităţi al dispozitivului acordat la conductivitatea monitorizată (corespunzător cu “rezistenţa” lichidului) domeniu 5 până la 100.doi-contacatrea nivelului de lichide conductive Unu-dispozitivul în stare monitorizează un singur nivel. 110 . EN 61010-1 vezi pag.. 2 VA -15 %.nivel superior.. conectarea senzorilor H .A2 24.nivel inferior. 400 ms 800 nF (sensibilitate 5kΩ).75 kV (alimentare .5/ max. Pentru reducerea influenţelor la schimbari nedorite la ieşirea contactelor cauzate de lichidul din rezervor. 240 V AC/ DC max. 240 VAC/DC Contact ieşire 1x contact comutator 8A/250V AC1 Mărimea de un singur modul..Contator de nivel HRH-5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! Relul este sesemnat pt. PUMP DOWN Semnalul de ieşire se poate seta cu înârziere (0. piscine. alternând curentul utilzat. În cazul în care doriţi să monoitorizaţi un singur nivel. În caz că utilizaţi un rezervor fabricat din material conductiv. detali la pag..puteţi utiliza senzorul C.5 90 x 17. Pentru a preveni contacte nedorite la ieşirea contactelor prin influenţe diverse (umiditate. este posibilă reglarea întârzieri reacţiei 0. D.5 .senzor comun. 240 W 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 1x107 1x105 -20...10s..157-159 72 g EN 60255-6. D Indicator la ieşire Simbol A1 C D H A2 15 16 18 16 C Terminal pt.. pt. C . 100 nF (sensibilitate 100 kΩ) reglabil. Senzorul C poate fi conectat cu un fir de protecţie de la sistemul de alimentare (PE). a cablului de senzor: Înârziere (t): Întârziere după cuplare (t1): Precizie Precizie în setare (mecanic): Ieşiri Numar de contacte: Numar de contacte: Comutare de ieşire: Comutare de tensiune: Contact minim la ieşire DC: Viaţa mecanică (AC1): Viaţa electrică: Alte date Temperatura de funcţionare: Temperatura de stocare: Puterea electrică: Poziţie de operare: Montare: Grad de protecţie: Categoria de supratensiune: Grad de poluare: Grosimea conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: Senzor recomandat: HRH-5 2 A1 .5 -10 sec 1..5.. bazine. AC 3. connectarea senzorului C 15 18 Contact ieşire Descrierea funcţionări Releul este destinat pentru monitorizarea de nivele în licide conductive cu posibilatea de funcţie: PUMP UP sau PUMP DOWN.unu-contacatrea nivelului de lichide conductive ( prin conectarea H şi D) .5 V AC <0. 2 max.1x 4.. 50kΩ). 2x1. +10 % adjustable in range 5 kΩ -100 kΩ max. doi-dispozitivil în satre monitorizeauă două nivele (porneşte la un nivel si se opreste la celălat nivel) Alegerea funcţiilor PUMP UP. +70 0C 3. pentru măsurare se utilizează trei tipuri de senzori: H. alimentare A1 A2 H D Indicatorul de alimentare Alegerea funcţiei Alegerea funcţiei Setarea întârzieri la ieşire Terminal pt.în acest caz sensibilitatea va fi înjumătăţită (2.2x2. Într-un singur dispozitiv poţi alege următoarele configuraţii: .1 mA max. monitorizarea nivelelor în rezervoare. +55 0C -30.5 sec ±5% 1x contact comutator (AgNi ) 8 A / AC1 2500 VA . montabil pe şină DIN Parametri technici Funcţii: Terminale de alimentare: Tensiune de alimentare: Intrări: Toleraţa la tensiunea de alimentare: Măsurări Sensitivitate ( rezistenţă la inrări): Tensiunea în electrozi: Curentul în senzori: Timpul de răspuns: Capacitatea max. 0.senzori) oricare şină DIN. max.. 106 Conexiuni Monitorizare a două nivele A1 H max min Un Monitorizare a unui A2 D max Un A1 H A2 D 16 C 16 C Rezervor cu nivel monitorizat 15 18 Rezervor cu nivel monitorizat 15 18 Funcţionare Funcţia PUMP UP Un max nivel min 15-18 LED roşu Funcţia PUMP DOWN Un max nivel min t t 15-18 LED roşu t t Descriere Terminal pt. EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. este necesară conectarea intrări H şi D conectarea lor la un singur senzor .6 x 64 mm.kΩ. Pentru prevenirea de polarizare şi electroliza lichidului şi oxidarea nedorită a senzorului de măsură.5.

100 m of unscreened wire max.. releul se închide în cazul în care nivelul va scădea sub mivelul senzorului. +70 0C 4 kV. EN 61010-1 mai multe detalii la paginile 106 Conexiune protection element HRH-4 A1 H A2 D HRH-5 16 C VS425-40 lampa 15 18 de control M Function 1.100 kΩ AC 5 V / 50 Hz AC <0. O pompă înpinge lichidul în jos în cazul în care nivelul atinge nivelul senzorului. +10 % in an adjustable range 5 kΩ. piscine.5 mA max.5 kW / 400 V 3x106 -20. După activarea dispozitivului. 2) Funcţia de golire .Regulator de nivel HRH-4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intr-un mod simplu şi eficient automatizează operarea pompelor în funţie de nivel Controlul nivelului în fântîni. rezervoare. Funcţia de golire a recipienţilor level ieşirea unui contactor t t 111 . releul se deschide automat iar pompa umple recipientul până la nivelul superior. releul se deschide automat iar pompa operează numai după ce limita superioară este depăşită. un releu se deschide şi permite golirea recipientului. O pompă înpinge lichidul în sus în cazul în care nivelul atinge nivelul senzorului.. dispozitivul va păstra numai un nivel (limita superioară şi cea inferioară vor avea aceiaşi valoare).este necesară adăugarea unei protecţii adecvate Gradul de protecţie al setului este IP55 Posibilitatea adăugării a 4 tipuri de senzori în design variat (nu sunt incluşi în set) Unităţile sunt plasate intr-o cutie de plastic cu dimensiunile 160x135x83 RELEE DE MONITORIZARE Parametrii tehnici Număr de funcţii: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Hysteresis (rezistenţa de intrare): Tensiunea pe electrozi: Intensitatea în senzori: Lungimea max.în cazul scăderii nivelului sub limita admisă ( senzorul D). un releu se deschide iar pompa se va opri . Se livrează cu contactele deja făcute – instalare foarte uşoară Posibilitatea monitorizării nivelului în orice tip de lichid conductiv Destinat pentru a automatiza funcţionarea pompelor monofazice şi trifazice Format din comutatorul de nivel HRH-2 şi un contactor VS-425 Funcţii – pomparea lichidelor (umplere şi golire) Unitatea nu are propria protecţie.în cazul în care nivelul atinge limita superioară. Procesul se repetă de fiecare dată când nivelul scade sub limita admisă.. galvanically insulated orice poziţie IP 55 2 160x135x83 834 g EN 60255-6. În cazul în care nivelul atinge limita inferioară . a cond.. senzorilor: Timpul de reacţie: Capacitatea maximă a senzorului: Întârzierea: Precizie Reglarea acurateţii (mecanică): Ieşiri Număr de contacte: Curentul termal: Încărcarea în AC3: Durata de viață mecanică: Alte informaţii Temperatura de funcţionare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă (alimentare-ieşire): Poziţia de funcţionare: Grad de protecție: Grad de poluare: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Senzori de măsură: HRH-4 2 AC/DC 230 V nebo AC/DC 24 V 7 VA -15 %. Funcţia de umplere a recipienţilor level Descriere 1) Funcţia de umplere . atunci un releu se activează iar pompa se va opri. La funcţia de umplere. un releu se deschide iar pompa se opreşte. 400 ms 3 nF adjustable 0-10 sec ±5% 4x switching 25 A 5. Nivelul este pastrat în apropierea senzorului. un releu este activat şi pompează lichid până la limita superioară (senzor H). După activarea dispozitivului. La funţia de golire releul se închide în cazul în care nivelul atinge nivelul senzorului. 3) În cazul combinării intrărilor H şi D şi se face conectarea lor la un senzor. etc.. +55 0C -30. un releu se deschide iar pompa ieşirea unui contactor t t 2.

indicaţie a nivelului de 5 Conectarea sondelor Conectarea semnalizărilor auxiliare Alimentare Releu de contact LED5 .106 III 3.indicaţie a nivelului de 1 LED1 .20% HRH-6 / AC 230V AC max..Un 18 HRH-6/AC 15 15 112 .7x105 -20.indicaţie a nivelului de 4 LED4 .. DELAY min. ex: când rezervorul este umplut frecvenţa de10 Hz pentru a preveni polarizarea lichidului tensiunea de alimentare 12.10S 6 x LEDuri (1x roşu...alegerea de funcţii Setarea sensibilitate + Setare întârziere + Unitate de bază LED6 . Sonda comună poate fi înlocuită cu un material conductiv sau chiar rezervorul în sine Indicator transparent de nivele pentru fiecare senzor prin LEDuri pe panoul frontal al dispozitivului este posibilă conectarea al altui modul de indicare (ex: în cabina maşini de pompieri) Reglarea sensitivităţii legat la conductivitatea lichidului Întârziere reglabilă .eliminarea nivelelor intermediare.Jumper .8VA -20 .+55°C -30... de conatcte: Curentul nominal Ieşirea comutată Curentul maxim Tensiunea comutată: Ieşire minimă comutată DC: Viaţa mecanică (AC1): Viaţa electrică: Alte date: Temperatura de funcţionare: Temperatura de stocare Putere electrică (alimentare senzor): Poziţie de operare: Grad de protecţie: Categoria de supratensiune: Gradul de poluare: Dimensiuni: Standarde aplicate: Senzori recomandate HRH-6 / DC 2 12. rezervoare Dispozitivul monitorizează până la 5 nivele folosind 6 sonde ( O sondă comună. EN 61010-1 vezi pag..+70°C x oricare IP65 x 2 110x135x72 EN 60255-6. 3V AC reglabil 1. 384 W / DC 30 A / <3s 250V AC1 / 24V DC 500mW 3x107 0. +10% Descrierea dispozitivului Setarea elemente (în interiorul unităţii de bază) SENS.indicaţie de tensiunea de alimentare Conexiune Conecta la baza de unitate L H5 H4 H3 H2 H1 C N 18 HRH-6/DC +Un H5 H4 H3 H2 H1 C ..indicaţie a nivelului de 4 LED4 .75kV J1 .indicaţie a nivelului de 3 LED3 .Comutator de nivel HRH-6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORITZARE ! ! Dispozitivul este conceput pentru monitorizarea nivelului de apă în rezervoarele maşinilor de pompieri Dispozitivul poate fi folosit pentru monitorizarea nivelului de lichide conductive în piscine. 1.150kΩ max.indicaţie a nivelului de 3 LED3 ..20kΩ max ..indicaţie a nivelului de 2 LED2 .8W +/. 100.. 4x verde) 16A/AC 1 1 x NO (AgNi) 16A / AC1 4000 VA / AC1.10. 24 VDC (pentru a putea fi utilizat în maşinile de pompieri) sau separat galvanic 230VAC pentru uz general Releu de contact 16A pentru semnalizarea rezervorului pentru poziţiile plin/gol (acordat la funcţia aleasă) Alegerea funcţiei PUMP UP/OFF/PUMP DOWN printr-un buton poziţionat pe panoul forntal al dispozitivului Gradul de protecţie IP65 Parametri tehnici Funcţii Tensiune de alimentare Putere Toeranţă tensiune Circuit de măsură Sensibilitate reglabilă în intervalul Tensiune pe sondă: timp de răspuns Ieşire Releu de contact Nr.. 3.24V DC max.indicaţie de tensiunea de alimentare Notă: produsul este în stare de prototip Suplimentare de semnalizare LED6 .indicaţie a nivelului de 1 LED1 ..indicaţie a nivelului de 2 LED2 .indicaţie a nivelului de 5 LED5 . 1x galben.

. circuitul este separat galvanic.. Pentru a elimina pâlpâirea LEDului la când nivelul scade este posibilă întârzierea comutării releului (starea întârzieri 1. În cazul de funcţionare PUMP DOWN şi nivelul scade până la L2. 113 RELEE DE MONITORIZARE . După comutarea în poziţia PUMP UP sau PUMP DOWN. poate fi folosit ca şi sondă comună. Această sondă comună este conectată la polul de alimentare (pentru maşini de pompieri) în cazul alimentări la tensiunea de 12. releul comută periodic iar când ajunge la L1 comută permanent (indică golirea rezervorului). LEDul1 roşu. La tensiune de alimentare 230 V AC. luminează şi deasemenea LEDul2. 24VDC.. în cazul în care folosiţi un rezervor fabricat dintr-un material conductiv.10s). Prin folosirea unui jumper JP1 se poate alege alterarea periodică a releului de contact. în caz că funcţionează în PUMP UP şi nivelul ajunge la L5. releul controlează ex: semnalizare acustică.LEDul6 Depinde de nivelul lichidului.. Legat de conductivitatea lichidului este posibil setarea sensitivităţii sondei (corespunzător “rezistenţei” lichidului) în domeniul 5 kΩ .100kΩ.Comutator de nivel HRH-6 Conexiuni al HRH-6 în cutie Conectarea de senzori Releu de contact Unitatea de bază Semnalizări adiţionale Funcţionare Un H5 H4 H3 H2 H1 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 J1 FUNKCE 1 15-18 15-18 C 2 Descrierea funcţionării: Dispozitivul monitorizează nivelul de lichide conductive într-un rezervor folosind 6 sonde de nivel. închide permanent şi îndică umplerea rezervorului. Dispozitivul este controlalt de trei poziţii ale comutatorului PUMP UP/OFF/ PUMP DOWN.

conductorul este conectabil prin înşurubarea celor două şuruburi în electrodul inoxidabil . 95 O C : 1. este necesar ca electrodul să nu conţină inpurităţice ar putea afecta conectarea senzorului cu lichidul Profilul maxim al conductorului: 2.0 BK Instalare: ..5 MPa ! Masa 239 g ! Materialul senzorului W.5 cu şuruburi sau pri n sudare.7 g Temperatura de funcționare: .5 mm2 Instalare: după conectarea unui conductor la senzor.4301. functionează şi sub presiune ! Senzorul se livreaza cu 3 m de cablu 3 m ! Se conectează cu 2 cabluri de PVC 2 x 0. etc Pentru a fi utilizat în fluide conductive electric şi fluide poluate mecanic cu temperaturi între: +1.punstul comun nu se foloseste in locuri cu pericol de explozie ! Protectie IP 67 ! Masa senzorului fără cablu100 g ! Temperatura mediului de functionare max. albastru .+80 0 C Electrod inoxidabil unipolar în carcasă PVC. 1. M18X1. Prin încălzire materialul plastic se va mula pe senzou oferint o izolaţie ermetică.+60 0 C Lungimea maximă a conductorului pentru senzor: 65..electrodă. fântâni. culoare maronie .grad de protecţie IP68 Masa (g): 48. care prin conexiunea cu releul este folosit ca şi detector de nivel în rezervoare. Masa (g): 9. ! senzorul este izolat cu epoxiv.6 g SHR-2 ..Nr..accesorii pentru relee de nivel SHR-1-M: senzor cupru ! ! ! ! ! SHR-1-N: senzor din material inoxidabil ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE Senzoi ce controleză inundarea recipienţilor Electrod cu diametrul de 4 mm plasat in carcasă din plastic de12 mm printr-un şurub montabil pe panou Conductorul este montabil pe un panou terminal. se plasează carcasa din plastic peste senzor.Senzori de nivel SHR . ! ! Dimensiuni 114 .5 mm 2 . 95 O C ! Presiunea : la 25 O C :4 MPa. conductor recomandat ÖLFLON FEP 1x1.izolarea senzorului: PTFE.5 mm SHR-1-M SHR-1-N SHR-2 ! ! ! ! ! ! ! Senzorul de detectare este un electrod.componente Hladinová sonda SHR-3 Oţelul inoxidabil se foloseste ţn industrie sau ţn tevi de conducere a lichidelor Se poate monta ţn pozitie verticala sau orizontala .75 mm .25. pentru montarea pe peretele unui rezervor sau prin intermediul unui dispozitiv special Pentru a avea o corectă funcţionare a electrodului. cu izolatie inclusă Profilul maxim al conductorului: 2.

LEDul roşu este aprins >cosφ (cosφ = 1).99 0.5 . AC 400 V sau AC/DC 24 V Functia “MEMORY” .1 . 384 W / DC 20 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED galben 3x107 0.1 . La fel se întâmplă şi în cazul în care se scade sub limita minină (cosφ . După întârzierea t2 releul de ieşire este deschis (15-18). Această întârziere ajută la eliminarea unei stări de evarie ce poate apărea spre exemplu la pornirea motoarelor. monofazic şi trifazic.independent) Selectarea funcţiei MEMORY A1 16 18 26 28 Tensiunea de alimentare B1 L1 L2 L3 A2 φ Nivelul superior .Releu pentru monitorizarea factorului de putere COS-1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Monitorozeza faza dintre curent şi tensiune .5 90 x 52 x 65 mm.5/ cu izolație max. max.) reglabil 5% nebo 10% reglabilă 0.10 s 5% <1 % < 0.buton resetare pe panoul frontal al releului Se poate monta un transfomator de curent pentru largirea domeniului de monitorizare 2 relee de iesire individuale Se poate regla intarziere pt a preântâmpina suprasarcinile pe termen scurt reglaj ( cos-φ ) intre 0.MAX Întârzierea t2 pentru eliminarea fluctuaţiilor maxime Întârzierea t1 pentru pornirea motoarelor Conexiune P Un Un Conexiune cu transformator S shunt intern Conexiune trifazică A1 A2 B1 L1 L2 L3 A1 A2 B1 L1 L2 L3 shunt intern Conexiune monofazică A1 A2 B1 L1 L2 L3 shunt intern 16 15 18 28 25 26 16 15 18 28 25 26 16 15 18 28 25 26 Funkce L1-L2-L3 MAX COS φ Hystersis Hystersis MIN -20.. AC 400 V sau AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1 3MODULE .16 A 20 A (<3 sec.1. În cazul în care sarcina este deconectată (lipsă alimentare).cos-φ utilizabil de exemplu la motoare. 4.1 . 115 .5.1x 2. 2. B1 reglabilă 0.5 VA -15 %.1 .99 reglabilă 0. EN 61010-1 RESET t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 15-18 25-28 LED φ LED φ LED MEMORY ON (DIP-2) După ce dispozitivul este conectat.maxim Indicare releu ieşire activ 15 25 Nivel inferior. Tensiune de alimentare AC 230 V.30 s reglabilă 0 . 2 max. L2.0. +10 % 3x400 V L1. max. AC 400 V sau AC/DC 24 V max. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.MIN Reglajul nivelului .99 Întârziere reglabilă pt. L2.max) LEDul roşu este aprins > cosφ . +55 0C -30. 1x1. L3) AC 3x460 V 0.2x1.7x10 5 Simbol Descriere Hysteresis de la starea de avarie la starea normală Funcţionarea releului 2 (1-paralel . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. se monteaza pe sină DIN RELEE DE MONITORIZARE Un Parametrii tehnici Surse de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Reglajul tensiunii: Terminale: Nivelul superior cos-φ: Nivelul inferior cos-φ: Tensiunea maximă permanentă: Domeniul de intensitate: Suprasarcina: Hysteresis: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Precizia Reglarea acurateţii (mecanică): Precizia repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.0.1 % / 0C 5% 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.A2 AC 230 V. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: COS-1 A1 . LEDul galben luminează intermitent pentru timpul t şi ambele relee sunt pornite (stare OK). a preântâmpina problemele la pornirea motoarelor Hystresis selectabil 5 sau 10% Tensiune separată galvanic AC 230 V. L3.0. Dacă limita superioară este depăşită (cosφ .minim Reglajul nivelului .99 (input L1.0. mai multe detalii la paginile 157-159 240 g EN 60255-6.min) LEDul roşu este aprins < cosφ şi după întârzierea t2 releul de ieşire este deschis (25-28)..

TEV Termostate pentru medii extreme. Protecţie împotriva condensului. podele sau în ambele în acelaşi timp. încălzire solară. Termostate de cameră cu design ELEGANT. încălzirea apei. Monitorizarea şi reglarea temperaturii în camere. ANALOGICE THERMO TERMOSTATE DIGITALE Control complex al sistemului de încălzire din case. îngheţului. Termostate universale şi variabile cu posibilitatea utilizării unor tuncţii variate ce poate fi combinat cu relee de timp. 116 .Termostate cu un modul. etc. pentru monitorizarea funcţionării sau pentru uz normal. cu protecţie IP65. cu domenii de temperatură speciale.

+60 0C PT100 extern. TER-3F 0. Termostate de cameră analogice ATR Termostat analog de cameră cu domeniul de temperatură +5. reglarea acesteia între 50. senzor extern NTC Contacte de ieşire 16A contact comutator. domeniul de temperatură +5. +50 0C cu senzor încorporat.. DTC Termostat digital combinat.. domeniu ajustabil independent -20. potenţial 16A-contact liber. +45 0C NTC extern. +60°C şi monitorizarea umidităţii relative.+40 0C program de noapte. 2 MODULE.6m. +10 0C NTC extern. 62x34x153 IP65 TEV-4 Termostat exterior simplu pentru minitorizare şi reglare de temperatură în funcţie de mediu Digitale TER TER-9 Termostat multifuncţional digital 2 intrări de temperatură.. ATC Termostat combinat cu senzor pentru cameră şi podea.senzori externi de temperatură pentru termostate. +40 0C NTC extern.+20 0 C.3 kΩ). TEV-3 Termostat pentru reglarea încălzirii (răcirii).+40 0C „schimbare temporară a temperaturii “ ±10 0C.8-3.. Higro-termostat Higro-stat 62x34x153 IP65 RHT-1 Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0. cu domeniul reglabil -20. cu reglaj fin. ecran LCD iluminat. +60 0C NTC încorporat. separare galvanică tensiunea de alimentare AC 230V. +110 0C în 10 etape un singur dispozitiv.... cu domeniul reglabil -20.. +70 0C TZ -40. +125 0C PT100 -30. TER-3D 0. indicarea senzorilor ce nu funcţionează corect).. +60 0C NTC extern. LKM-45 Curtie de joncţiune pentru montajul termostatelor pe o suptafaţă plană. TER-4 Domeniu larg şi exact al reglajului -40. 90% RHV-1 higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea umiditatii in mediile in care se cere Termostate de cameră digitale DTR Termostat digital de cameră +5. 6 funcţii. ATF Termostat analog pentru podea cu domeniul de temperatură +5. 2 ieşiri 8A contact comutator..... TEV-2 Termostat pentru reglarea încălzirii (răcirii).. TER-3B 0. +70 0C NTC extern.. +20 0C. cu lungimi de 3m. . +50 0C programe preinstalate în dispozitiv Accesorii pentru termostate: TC 0. DTF Termostat digital pentru podele +5 .+40 0C TEV TEV-1 Termostat cu „punct mort“.Analogice TER Termostate termostate cu o singură intrare TER-3A -30. reset)..2 ieşiri contact comutator 16A. +20 0 C. TER-3H +15. protecţie (nivel IP65) împotriva îngheţului şi a intrării apei... Contacte de ieşire 2x8A contact comutator. TER-3C +30. alimentare: AC/ DC 24-240 V... TER-3G 0.. TER-7 Monitorizarea încălzirii motoarelor în intervalele date de rezistivitatea senzorului încorporat PTC(1. funcţii adiţionale (memory. funcţii adiţionale (memory. ce utilizează senzori de cameră şi podele +5. TER-3E 0.12m -TC/TZ: senzor ntc 12 kΩ/ 25 0C PT: element PT-100 (numai pentru TER-3G). montabil ca şi un întrerupător de perete..+50 0C cu senzor extern. +200 0C TC. TZ . hysteresis. +60 0C NTC extern. 117 . 2 intrări pentru senzor NTC. Alimentare: AC 230 V sau AC/DC 24 V (separate galvanic). Reglare inteligentă.. PT-100 . temporizator încorporat. senzor extern NTC Contacte de ieşire 16A contact comutator potențiometric şi indicare pe panou.

reglaj fin. +110 0C x # -40.3 kΩ 0.. 2 intrări/2 ieşiri termostat cu “zonă neutră” .5 ...5 K resistance 1.5 . grad de protecţie IP65 ca şi TEV-2 dar cu comutatorul potențiometric şi indicatoarele află pe panoul frontal al releului Termostat exterior simplu pentru minitorizare şi reglare de temperatură în funcţie de mediu # PT100 # NTC TER-4 TER-7 TER-9 TEV-1 TEV-2 TEV-3 TEV-4 3M-DIN 1M-DIN 2M-DIN # # # #(2x) NTC # PTC # # # # -40. +45 0C 0. +50 0C 0..125 rea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru podele din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru cameră şi podea (combinat) din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru cameră din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru podea din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat digital pentru cameră şi podea (combinat) din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune 125 125 126 126 126 # # # # Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi 130 reglarea acestuia între 0.1 K termostat analogic de cameră din gama THERMO pentru monta.. +60°C 0.... +20 0C +5. +70 0C 0. +10 0C 0.5K 0...5 . +60 0C 0. sistem de răcire şi protecţie împotriva îngheţului termostat în panou de comandă cu senzor extern de 119 temperatură pentru cameră şi temperatură operaţională termostat în panou de comandă cu senzor extern pentru detec119 tarea temperaturii din dispozitivele electrice (supraîncălzire. domeniu mare de temperatur releu thermistor pentru protecţia supraîncălzirii motoarelor.5K 0..5K 1K 1K 0. intrare pentru senzorul PTC încorporat în ventilaţia motoarelor multifuncţional( 6 funcţii termice) termostat digital cu timer încorporat.. +40 0C +5. +35 0C -30 ...5 . 2 ieşiri).240V Separate galv.. două termostate independente sau dependente.5 .4 K higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea 131 umiditatii in mediile in care se cere 118 Pagina 120 120 119 119 AC 24V Extern Tip Tip 121 124 125 .5 .5 ..5K TER-3B TER-3C TER-3D TER-3E TER-3F TER-3G TER-3H termostat în panou de comandă cu senzor extern de 119 temperatură..8-3. +50 0C +5.5 -1 K 0.5K 0. +50 0C +5.. +20 0C -20.5 K 0. +50 0C +5.+60 0C 1K 1K 1K 0.5 . +60 0C 0. de protecţie IP65 termostat pentru reglarea încălzirii. +40 0C +30..TermostateTip Senzor Alimentare AC/DC 24 .. controlul încălzirii şi protecţie împotriva îngheţului..5 K 1. +110 0C -20. +60 0C -15.5 K 1..+60 0C -30. +65°C 0.. +60 0C 0.5K 0.2.5 -1 K 0.) termostat în panou de comandă cu senzor extern pentru detectarea temperaturii operaţionale a utilajelor şi dispozitivelor 119 ca şi TER-3D dar cu hysteresis fix termostat în panou de comandă cu senzor încorporat pentru monitorizarea temperaturii operaţionale ca şi TER-3D dar cu intrare pentru senzorul PT100 ca şi TER-3A dar cu un domeniu diferit de temperatură pentru răcire şi încălzire termostat în două etape (2 intrări.5 K 1.5 / 1.5 ... Domeniul de temperatură Încorporat Hysteresis Descriere Analogic AC 230V DESIGN Digital TER-3A TERMOSTATE 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN # # # # # # # # # # # # # # NTC NTC NTC NTC NTC NTC # # # # # # # # -30.5 / 4 K #(2x) NTC # # # # INTC NTC NTC NTC # # # # # # În cutie IP65 # În cutie IP65 # În cutie IP65 # 127 128 128 129 ATR ATF ATC DTR DTF DTC RHT-1 RHV-1 ELEGANT ELEGANT ELEGANT ELEGANT ELEGANT ELEGANT 1M-DIN SENSIT # # # # # # # # # # # # # # NTC NTC NTC NTC NTC NTC # # # # # # # # +5.5 . +50 0C +5... cu senzor scurt încorporat. pentru uz extern cu gr.

15 18 Notă: *.T1 Terminale de masură: Domeniu de temperatură: TER . . TER-3G (PT100) Senzor: LED roşu intermitent Indicator def. pentru decuplare DC: LED roşu Indicare releu ieşire activ: 3x107 Durata de viață mecanică: 0.3D 0.3G 0.): 0. Descriere Terminale pt. motoare. +70 0C TER . 300 W / DC Decuplare: 250 V AC1 / 24 V DC Tensiunea de cuplare: 500 mW Tensiunea min. Se monteaza in cutii de jonctiune iar senzorul in locul dorit. B.6x64 mm. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici: TER-3 Simbol A1 T1 T1 18 Conexiune senzor O singură funcţie Număr de funcţii: A1-A2 Terminalele pentru alimentare: AC/DC 24 . tensiunea de alimentare LED verde 1-MODUL. +70 0C Temperatura de depozitare: 2..7x105 Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii .pag.5 or 1x4 Secţ...3B 0.5 kV (alimentare-ieşire) Tensiunea maximă: any Poziţia de funcţionare: Șină DIN EN 60715 Montaj: IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 Grad de protecție: III.5 90x17. EN 61010-1 Standarde de calitate: Un A2 15 A1 T1 A2 T1 Funcţionare TEMPERATURE HYSTERESIS Încălzire Răcire TEST ] ] ] ] 15 18 SENZORU SENZORU Descriere Releu cu o intrare . +40 C TER . senzor: Precizie 5% Reglarea preciziei (mech.15 %. masini. +55 0C Temperatura de funcționare: . max.5 or 2x 1. +45 0C reglabil în domeniu 0.. Categoria supratensiune: 2 Grad de poluare: conductor max. H) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Termostat cu o singura intrare care cu intervalul de temperatura -30. 10A / 24V DC Intensitate: 4000 VA / AC1. mai multe detalii la paginile 157-159 Dimensiuni: 73 g Masa (g): EN 60730-2-9.Termostate TER-3 (A. +60 0C 0 0 (potrivit la sensitivitate produsului) TER .3A -30. sau TER-3H) in functie de temperatura de monitorizare. +10 0C TER . Dispozitivul dispune de functie de recunoater a defectiunii senzorului. a conductorului (mm2): cu izolație max. 3.. cablu are o lungime de maximum 25 m..5 -5 K Se pot alege senzori exteriori cu izolatie dubla in lungime de . 5 K Hysteresis: extern.. etc pt monitorizarea acestora Recunoastere de defectiune scurt circuit şi ajuta la depistarea acestora Mod de functionare incalzire/racire se poate regla cu buton DIP Se poate regla stare hister intre 0.5. şi ascurt circuit .240 V (neseparate galvanic) Tensiunea de alimentare: 2 VA Consum: . TER-3B . lichide . 2x 2. TER-3G (PT100) C ontacte de ieşire 119 TERMOSTATE . G. +60 C TER . alimentare Terminale de senzor T1 A1 A2 T1 Indicare releu alimentat Selectare încălzire/răcire Ajustarea temperaturi Ajustarea Histerezisului Indicator releu ieşire activ TEST de funcţionare Exemplu de comandă trebuie mentinut tipul termostatului (TER-3A..3C +30. radiatore. care este semnalizat cu led rosu. excepţie pt.1 % / 0C Dependenţa de temperatură: Ieşire 1x NO (AgSnO2) Număr de contacte: 16A / AC1. tensiune de alimentare AC/DC 24 -240 V.5 0C Abatere de cuplare: < 0. +70 0C in 6 intervale Se pot folosii la sisteme de incalzire .. 6 şi 12 m (vezi 122. tensiunea de alimentare nu este separa galvanic şi senzorul este izolat dublu. locuinte . termistor NTC .3H -15..20 . C. D.. 1x2. nu este separat galvanic Contact de iesire 1x contact inchis16 A /250 V AC1 Starea iesiri se semnalizeaza cu LED rosu.) Se poate monta senzorul cu conductor scurt de dispozitiv . Cu reglarea starii hister se poate schimba timpul de pornire fata de temperatira reglata.30.excepţie pt. + 10 % Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură T1 .

. se folosete la masurarea temperaturii din cutia de jonctiune Tensiune de alimentare: AC /DC 24 .. 2x 2. lichide. max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: TER-3E O singură funcţie A1-A2 AC /DC 24 .se pot alege senzor exterior cu izolatie dubla in lungime de3. +55 0C . 2 conductor max. etc. TER-3F TER-3E TER-3F vestavěné termistor NTC LED roşu intermitent 5% 0.1 % / 0C 1x NO (AgSnO2) 16A / AC1.240 V 2 VA . +70 0C 2. +60 0C Se monteaza universal pt incalzire racire . Descriere Terminalele pentru alimentare Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire Temperature adjusting Indikace napájecího napětí Terminalele pentru External sensor terminal Indicare releu ieşire Temperature adjusting Sensor Exemplu de comandă Va rugam sa specifcati tipul termostatului in comanda dvs (TER-3E . 300 W / DC 250 V AC1 / 24 V DC 500mW LED roşu 3x107 0.30. 1x2.5 0C < 0. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Terminale de măsură: Domeniu de temperatură: Hysteresis: Senzor: Indicator def. TER-3F ) Contacte de ieşire Contacte de ieşire 120 .5 90x17. +60 0C fixed 1 K TER-3F Simbol A1 18 Conexiune external senzor Un Un T1 T1 A2 15 A1 T1 A2 T1 A1 A2 x Funcţionare TER-3E.5 or 2x 1. senzor: Precizie Setarea preciziei (mech.Termostat TER-3 ( E.la temperatura de masurare trebuie luata in considerere stare hister.240 V Iesire:1x contact inchis 16 A contact comutator / 250 V AC1 Semnalizarea iesirii se face cu LED roşu 1-MODUL. F ) ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERMOSTATE TERMOSTATE cu o intrare intrare şi intervalul de temperatura 0.7x105 . Fix hister: ±1 K TER-3E . 6 şi 12 m TER-3F . mai multe detalii la paginile 157-159 73 g 74 g EN 60730-2-9.10 A / 24 V DC 4000 VA / AC1. radiatoare motoare.6x64 mm. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.20.5 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.senzorul este incorporat. Tensiunea de alimentare nu este separat galvanic dar senzorului este izolatr duplu..15 %. se monteaza in cutia de jonctiune iar senzorul in locul dorit chiar şi in lichide.5 or 1x4 cu izolație max. EN 61010-1 15 18 15 18 TEMPERATURE HYSTERESIS Descriere Termostat cu o singura intrare care se porneste in functie de senzorul exterior(exceptie TER-3F). Lungimea cablului senzorului este este de 25 de m.): Diferanţa de cuplare: Dependenţa de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. +10 % T1-T1 0.

vagy AC/DC 24 V Iesire individuala cu contact comutator.) Este acelas cu TER-9 dar versiunea anolgica Tensiune de alimentare separat galvanic: AC 230 V.5 K (DIP switch) reglabil. +110 0C +20. -10 0C +65.5 or 2. +5 0C +80.5 90 x 52 x 65 mm..5 K (DIP switch) termistor NTC 12 kΩ/ 25 0C LED Galben 5% < 1 0C < 0. EN 61010-1 Funcţionare Funcţionare independentă Un T1 H1 H1 15-18 15-18 HEAD COOL 15-18 nu blochează 15-18 blochează H1 25-28 T1 Un T2 H2 H2 H1 Funcţionare dependentă Circuitul de măsură Terminale de măsură: Domenii de temperatură: (se schimbă individual pt. Descriere Dispozitivul conţine două termostate.pag. +20 0C +95.5 or 2x1. 0.5/ cu izolație max. +35 0C 0-15 0C.5 or 2.7x105 . Se poate folosii şi ca două termostate sau cu funcţie comună. Ieşirea 25-28 are funcţionare normală în aceată funcţie şi prelucrează semnalul de la T2 .... 0. + 10 % T1-T1 a T2-T2 +35. +110 0C .se monteaza pe sina DIN 3-MODULE..16 A /250 V AC1 Semnalizarea iesirii LED rosu .. T1: Hysteresis pt. +95 0C +5.1 % / 0C 2x contact comutator (AgNi) 16A / AC1 4000 VA / AC1. 0. Se poate monta şi un singur senzor . +80 0C -10. cu reglare a temperaturii. Această se licrează cu aparatul. amondouă termostate influenţează ieşirile 15-18. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Simbol A1 T1 T1 T2 T2 A2 15 25 16 18 26 28 Descriere Hister reglabil pt.etc cu doi senzori NTC 12 kΩ/25 0C Intrarile pt termostat functioneaza in paralel sau individul(se regleaza cu buton DIP ) Semnalizare defectiune senzor sau scurt circuit. +50 0C -40. Montabil pe şină DIN TERMOSTATE Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: TER-4 termostat dublu A1-A2 AC 230 V sau AC/DC 2 4 V. 384 W / DC 30 A /< 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500mW LED roşu 3x 107 0.5 VA . +55 0C . în acest caz pe intrare nefolosită . mai multe detalii la paginile 157-159 238 g EN 60730-2-9.. lichide. -25 0C +50.+110 0C temperatura se regleaza cu doua comutatoare rotunde pt reglare fina sau dura. care se poate în trepte de 15 0C Pt.1x 2..Termostat în doi timpi TER-4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Termostat cu doua intrari cu intervalul de temperatura de -40. Se poate regla şi histerul cu comutator DIP . Astfel avem posibilitatea funcţionării corecte a unui termostat iar celalălt cu rol de siguranţă. T2: Senzor: Indicator def senzor: Precizie Ajustarea preciziei (mech.. sensor 2. in caz de defectiune a senzorului semnalizaza LED galben lat de 3-MODULE..20. +65 0C -25. reglarea fină a temperaturii se foloseşte potenţiometru cu interval între 0-15 0C şi precizie ± 1 0C pl.): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.5 sau 2.30. Se monteaza universal pt incalzire racire . 1x1.5 sau2. Intervalul de temperatură a termostatului este de -40. max.. radiatoare motoare. T2 Funcţia termostatului încalzire/răcire(ieşire invesată) Număr de funcţii: dependent /independent Tensiunea de alimentare indication Contacte de ieşire-relay 1 Sensor failure Contacte de ieşire-relay 2 A1 A2 T1 T1 T2 T2 Conexiune Un 1. T2 Hister reglabil pt. Are functie de incalzire/recire Hister reglabil(0.. temperatură şi două ieşiri.15 %. ledul galben semnalizează defecţiunea de senzor.6 sau 12 m (vezi122. sensor Temperature adjusting T1 Temperature adjusting T2 Ajustarea domeniului de temperatură Ajustarea fină a temperaturii 16 15 18 28 25 26 121 . fiecare termostat) Reglarea fină a temperaturii: Hysteresis pt. separat galvanic max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Informaţii: Un –tensiune de alim. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III..5 0C.5 K) Lungimea senzorului: 3. T1 –temperatura termostatului 1 T2 –temperatura termostatului 2 H1 –hister la termostu1 H2 –hister la termostatu 2 15-18 Iesirea 1 25-28 2-iesirea 2 Funcţie de blocare: comutatorul DIP4 : în poziţie “ON” şi funcţie comună. în domeniul selectat reglabil. se monteaza o rezitentă de10 kΩ. Două intrări pt. 2 conductor max. 4..

A2 Tensiunea de alimentare: AC 230 V or AC/DC 24 V. Această rezistenţă se licrează cu aparatul..1 % / 0C Ieşire Număr de contacte: 1x contact comutator pt. 2 termostate in dispozitiv. Termostatul monitorizeaza tot timpul senzorul şi are recunoastere de defectiune a acesteia. Programele termostatului se pot mării cu programele ceasului digital Din cauza reglării ceasului digital se poate ajunge la o reglare foarte precisă cu interval de 0.5 . senzor: sign “Err” Precizie Precizia măsurărilor: 5% Sensibilitatea repetărilor: < 0. +110 0C Hysteresis (sensibilitate): ajustabil în domeniul 0.5c Ecran LCD Tensiune de alimentare: AC 230 V. se montează pe şină DIN Parametrii tehnici TER-9 Simbol Conexiune sensor NTC 1 A1 16 18 26 28 Ieşire 1 A1 T1 T1 16 15 18 A2 15 25 Alimentare Number of Număr de funcţii: 6 Terminalele pentru alimentare: A1 .. pentru decuplare DC: 500 mW Indicare releu ieşire activ: Simbol ON/OFF 1x107 Durata de viață mecanică: 1x105 Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii -20. Grad de poluare: 2 conductor fără izolație cu secțiunea max. Temperatura se poate regla şi pentru ziua curentă Se poate folosii pt panouri solare.6 x 64 mm. Functile termostatului:un termostat individual.5 Dimensiuni: 90 x 35.. separat galvanic Consum: max.5 cu izolație max. EN 61010-1. încălzire.Termostat multifuncţional digital TER-9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERMOSTATE ! Termostat digital cu 6 funcţii.5 0C Dependenţa de temperatură: < 0.5 VA Toleranţa la tensiunea de alimentare: -15 %. sau AC/DC 24 V separat galvanic Ieşire: 2x contact comutator 8 A / 250 V AC1 lat de 2 module. mai multe detalii la paginile 157-159 Masa (g): 140 g Standarde de calitate: EN 61812-1. +10 % Circuitul de măsură Terminale de măsură: T1-T1 and T2-T2 Domeniu de temperatură: -40. EN 60730-2-9 T1 T1 T2 T2 TER-9 A2 T2 T2 26 25 28 Ieşire 2 sensor NTC 2 Notă: Aparatul poate opera cu un singur senzor. +55 0C Temperatura de funcționare: -30. 2 senzori.1x2. +70 0C Temperatura de depozitare: 4 kV (supply .5 Secţ. Descriere Terminalele pentru alimentare sensor 1 Ieşire 1 (16-15-18) T1 16 15 18 A1 T1 Ecran 7 Auto T1 0 C Protector vizibil 0 6 12 Taste de control TER .. Funcţia ieşirii se poate programa. încalzirea sau răcire locuinţelor. termostat pt. termostat difernţial.contact) Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: oricare Montaj: Șină DIN EN 60715 Grad de protecție: IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 Categoria supratensiune: III. 3. comenzi pt. max. fiecare intrare. programare zilnică săptămânală (ca şi SHT-1)..9 RESET + PRG MAN ESC OK A2 T2 T2 26 25 28 Terminal de alimentare (A2) Ieşire 2 (26-25-28) sensor 2 122 . 5 K Diference temperature: ajustabil 1 . cu ceas digital incorporat. 240 W / DC Tensiunea de cuplare: 250 V AC1 / 24 V DC Tensiunea min. (AgNi) Intensitate: 8 A / AC1 Decuplare: 2500 VA / AC1. în acest caz este necesară conectarea unei rezistenţe de 10 kΩ. 50 0C Senzor: termistor NTC 12 kΩ at 25 0C Indicator def. a conductorului (mm2): sau 2x1.1x2. 2 nivele. 2 ieşiri care nu sunt sub tensiune. Termosat cu zonă neutră.

hysteresis reglabil pentru T1 H2 .ieşirea doar atunci se cuplează dacă daca temperatura este în domeniul reglat.setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire (încălzire) 25-28 Contacte de ieşire (răcire) Funcţia „fereastra “ .temperatura reală (măsurată) T1 . ieşirea se cuplează pe încalzire şi când atinge T1 atunci se stinge.hysteresis reglabil pentru T1 H2 . De exemplu la boilere.temperatură reglabilă MIN (T2=T1-D) H1 . etc.adjusted difference H1 .hysteresis reglabil pentru T1 H2 . Dacă temperatura scade sub valoarea reglată atunci ieşirea 2 pornegşte.setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .hysteresis reglabil pentru T2 dy1.hysteresis reglabil pentru T2 dy1. Ts2 .temperatura reală (măsurată) T2 D . Daca temperatura scade sau creşte peste domeniul reglat ieşirea se opreşte. La primul boiler se monitorizează temperatura reglată iar la al doilea dacă diferenţa de temperatură este mai mare decat valoarea reglată pt.setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire (for T1) 25-28 Contacte de ieşire (for T2) Termostatul diferential menţine diferenţa dintre cele doua temperaturi.hysteresis reglabil pentru T1 H2 . Cu histerul reglat se poate reduce stingerea fregvenţa a ieşirii se poate regla funcţia de răcire/încălzire.setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .temperatură reglabilă T2 H1 . de exemplu la boilere.temperatura reală (măsurată) 1 dintre temperaturi atinge nivelul reglat atunci contactele 15 -18 se deschid.temperatura reală (măsurată) 2 T1 .temperatură reglabilă MAX T2 .temperatura reală (măsurată) T1 . T2=T1-D E se poate folosi şi împotriva îngheţului.setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 . diferenţa de temperatură (D) ieşirile 15-18 funcţioneaza ca la un termostat normal la intrarea T1.setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 . ieşirea nu se decuplează până temperatura nu ajunge la valoarea reglată.hysteresis reglabil pentru T2 dy1. Daca temperatura este mai mare de T2.temperatura reală (măsurată) T1 .temperatură reglabilă T1 T2 .2 termostate cu independente într-o singură etapă Heating Funcţii T1 Ts1 dy1 dy2 dy1 dy2 H1 H1 15-18 Heating Funcţii T2 Ts2 dy1 dy2 dy1 dy2 H2 H2 25-28 Legendă: Ts1 . monitorizarea a două bazine. Daca temperatura scade sub T1 atunci cu histerul reglat H1.temperatura reală (măsurată) 1 Ts2 .temperatură reglabilă T1 T2.hysteresis reglabil pentru T1 H2 .setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire 25-28 Contacte de ieşire Se foloseşte tipic la 2 boilere.hysteresis reglabil pentru T2 dy1 .adjusted difference dy1.temperatura reală (măsurată) T1 Ts2 .temperatură reglabilă T2 (T2=T1-D) H1 . Termostat cu zonă liberă T1 D T T2 dy1 H1 Ts H1 H1 H2 dy2 H2 H2 Se poate regla temperatura T1 şi difernţa de temperatură D.setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire 25-28 Contacte de ieşire Legendă: Ts .temperatură reglabilă T1 T2 . termostatul diferenţial se poate folosi pt. Funcţii cu 2 TERMOSTATE Legendă: Ieşirea 15-18 este închis până ambele temperaturi sunt sub nivelul reglat. 15-18 dy1 dy2 dy1 25-28 123 TERMOSTATE . T2 25-28 Ts2 dy1 dy2 dy1 dy2 H2 H2 H2 T1 15-18 Ts1 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 H1 H1 H1 15-18 Termostat diferenţial Ts1 D-H1 D D D-H2 D dy1 dy2 Ts2 15-18 dy1 dy2 dy1 25-18 Termostat în 2 etape Legendă: Ts .temperatură reglabilă T2 H1 .setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 . calorifere.atunci contactul pt.temperatura reală (măsurată) 2 T1 . Dacă oricare Ts1 .setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire (for T1) 25-28 Contacte de ieşire (for T2) Funcţie de termostat tipică.hysteresis reglabil pentru T2 dy1. T1 D T H1 Ts H2 dy1 dy2 dy1 dy1dy2 dy2 dy1 dy2 dy1 H1 H1 H2 H2 15-18 25-28 Termostat cu funcţia “WINDOW” T1 D T T2 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 Ts H1 H1 H1 H2 H2 H2 15-18 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 25-28 Legendă: Ts .setarea întârzieri blocări la ieşire 25-28 Contacte de ieşire (for T2) 15-18 Contacte de ieşire (intersection T1 and T2) Legendă: Ts1 . aceastea reprezinta zona neutra.temperatură reglabilă D . răcire se închide şi cand se atinge temperatura T2 ieşirea decuplează.

Descriere Terminalele pentru alimentare Contact de ieşire 26 28 A1 25 A2 Indicare releu alimentat Indicator stare inactiv Funcţia MEMORY Funcţia de TEST Buton de resetare Notă: 15 16 18 Senzori se pot lega în serie cu condiţiile tehnice specificate . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.8 kΩ PTC temperatura motorului pâlpâind LED roşu < 5% ±5% < 0. Rezistenţa termistorului este de 1.30 . această funcţie se face cu comutatorul. +10 % Ta-Tb 50 Ω . Releul monitorizează tot timpul starea de funcţionare a senzorului.se activeaza cu ajutorul comutatorului DIP : Semnalizarea stării defectuoase: a)cu întrerupatorul de pe releu b)cu întrerupator exterior Releul monitorizează starea defectuoasă a senzorului (rupere sau scurtcircuit).5 cu izolație max. La scăderea temperaturii când rezistenţa termistorului PTC ajunge la 1.. 2 VA -15 %. 1x2.5 kΩ în stare rece. senzor şi ieşire 124 .3 kΩ 1.1 % / 0C 2x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2000 VA / AC1.159 83 g EN 60730-2-9. DC kapcsolási teljesítmény: Durata mecanica: Durata electrica (AC1): Alte informatii Temperatura de functionare: Temperatura de depozitare:: Putere: Pozitionare: Montare: Protectie: Supratensiune( categoria):: Grad de poluare: Marimea cablarii:(mm2): Marimi:: Masa: Standarde de calitate: TER-7 monitorizarea temperaturi mutorului A1-A2 AC/ DC 24 .3 Ω 25 26 28 1. Cu încalzirea motorului rezistenţa din termistor ajunge la 3. mai multe detalii la paginile 157.6 x 64 mm. EN 61010-1 Simbol Conexiune Function A1 Ta Tb PTC 16 18 26 28 A1 A2 ∞Ω Ω 3. nulul.5 or 2x1. se montează pe şină DIN Parametrii tehnici Functie: Tensiune de alimentare(contacte): Tensiune de alimentare: Putere:: Variatia tensiunii de alimentare: Masurari Contacte de masurare: Rezistenta senzorului la rece: Nivelul de sus: Nivalul de jos: Senzor: semnalizarea starii defectiunii: Precizie precizie repetata: precizie de pornire Sensibilitate la temperatura: Iesire Numarul contactelor: Curent de functionare: Putere de pornire:: Intensitate max.:: Tensiunea de pornire:: Min.8 kΩ releul porneşte.7x105 . 192 W / DC 10 A /< 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500mW 3x107 0.3 kΩ iar releul decuplează.240 V max.8 Ω Ω Ω R A2 15 25 15 16 18 Ta R Tb LED roşu PTC/TK PTC Function Descriere Temperatura motoarelor se monitorizează cu ajutorul termistorului PTC care este montat în interiorul motorului. +55 0C .5 kΩ 3. DIP în starea: „TEST“ funcţia MEMORIE în această funcţie dacă intervine starea de defecţiune a senzorului nu se poate pornii din nou releul doar după remedierea defecţiunii.1x 2. 2 conductor max. LEDul roşu semnalizează Ieşire: 2x contact comutator 8 A /250 V AC1 LED roşu semnalizează starea de supraâncălzire a motorului iar releul se opreşte Senzorul este separat galvanic Tensiune de alimentare de alimentare: AC/DC 24-240 V Lat de un MODUL.1. trebuie conectat la terminalul A2 Ta R Tb Contact de ieţire Terminal pt.Termostat pentru monitorizarea temperaturii motoarelor TER-7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERMOSTATE Funcţionează cu ajutorul termistorului PTC montat în motor Porneşte la valorile reglate Senzorul PTC se monteaza de producatorul motorului în motor Funcţia MEMORIA .comutare lumini Atenţie: În cazul în careeste alimentat direct de la sursă.5 90 x17.20 ..

65 mm Protectie: IP30 in conditii standard Marimea cablarii:(mm2): conductor 1x 2. ± 7 0C adj. EN 61010-1 pentru cameră ATR pentru podea ATF combinaţie ATC Descriere Buton auxiliar 1* Buton auxiliar 2* comutator principal Doză Funcţia nocturnă buton activ/dezactiv comutator Tensiune de alimentare * Butoanele auxiliare 1 şi 2 sunt montate sub comutatorul principal Cablu de alimentare Conexiune Jumper standard ATR ATR ATF ATC L 15 18 If potentiall-free contact is used N EXT. +70 0C Putere: 4kV Montare: Doză cu adâncime min.AgNi Max. 50/60 Hz Masurari Interval de temperatura: +5.4 mm Masa: 110 g Standarde de calitate: EN 60730-2-9.+50 °C cu senzor exterior şi funcţie de schimbare temperaturii cu ±10 0C (la creşterea sau scăderea temperaturii ATC . pardoseală: Termostat pt. sarcina: 16A/250 V.:: LED verde 1 semnalizare ieşirii ON : LED roşu 1 semnalizare stare de noapte: LED roşu 2 roşu/orange LED 2 Semnalizare defectiune senzor: x LED 1 blinking semnalizare senzor exterior x LED 1 intermitent Iesire Tipul: potential-free contact NO. Putere:. SENZOR L N Dizain Este posibil combinarea termostatelor cu carcase din gama ELEGANT cu o variaţie largă de culori. este posibilă utilizarea şi fără senzor extern. +55 0C Temperatura de depozitare:: -20.5 0C calibrare: adj.5 cu izolație Marimi: 84 x 89 x 56.. +50 0C Precizie ±2 0C Hister: ±1 K senzor de temperatura: room floor room + floor Mod de noapte adj.Termostat analog combinat: Termostat de cameră şi pardosealăcu senzori legaţi în serie care blochează unul funcţia altuia.5 / 1. Funcţia de schimbare temperaturi este activată la o diferenţă fixă de temperatură de 5°C (diferenţa nocturnă). podea: buton auxiliar 2 comutator principal x buton auxiliar 1 Calibrare: reglare stare de noapte: buton auxiliar 2 x pornire de stare de noapte : intern / extern buton intern afişare Semnalizarea tensiunii de aliment. +40 0C +5. 3m) este inclus ăn pachet (doar la ATF/ARC) dizain Obzar ELEGANT. ± 10 0C Reglari comutator principal reglare temp camera: comutator principal x reglare temp. pardoseală cu domeniu de temperatură între +5.Termostat analog pt. Accessories: Mai multe detalii la paginile 122 mentiuni : intrerupatoarele din clasa elegant ELEGANT se gasesc in catalogul albastru ELKO EP (INELS) 125 TERMOSTATE ATR . posibilitate de combinare a maii multor culori.. ±10 0C fix . fregventa: 1.+40 °C cu senzor încorporat ATF .5 VA. gamă largă de culori.7x105 Alte informatii Temperatura de functionare: -10.. Domeniul de temperatură este +5..+50 °C (pentru ambi senzori). cameră: Termostat de cameră cu domeniu de temperatură între +5. . ATC Funcţia nocurnă se poate activa prin butonul de pe aparat sau prin comutator extern (doar la ATR) setările funcţiei de noapte se efectuază prin butonul auxiliar 2 montat sub comutatorul principal (doar la ATR/ATF) calibrarea se poate efectua cu ±10 0C cu termometru obişnit senzor obişnit (TC-3.Termostat analog pt. setare separată a senzorilor. ATR.. 4000 VA for AC1 Separarea senzorului: galvanic Durata mecanica: 3x107 Durata electrica (AC1): 0.. ± 7 0C adj.Termostat analogic pentru cameră şi pardoseală ! ! Ø 65mm ! ! Parametrii tehnici: Tensiune de alimentare Variatia tensiunii de alimentare: AC 230 V ±10 %. min. 30mm... materialul de contact .. ATF..

podelei sau a camerei iar ăn softwer se poate regla modul de funcţionare a senzorilor în paralel sau individual DTF. ciclu de timp: Numarul programelor: nr evenimentelor: Calibrare: Ecran LCD ecran: Data: Semnalizarea ieşirii: Ieşire Típus: Max. min. 1. DTC .+70 0C 4kV IP30 in conditii standard doză adâncime min.sarcina: separare: Durata mecanica: Durata electrica: Alte informatii Temperatura de functionare: Temperatura de depozitare:: Putere: Protectie: Montare: Marimea cablarii:(mm2): Marimi:: Masa: Standarde de calitate: cameră (internal) podea (external) 0.+50 0C cu senzor exterior DTC . 50/60 Hz acumulatori LIR2032 (40mAh) timp de ăncărcare 0 la 100%: 3 h timp de funcţionare cu încărcare 100% 72 h +5 . DTF. protecţie impotriva copilor. Tensiunea maximă 4kV 3x107 0.5 nebo 1K DTC Alte funcţii DTR.termostat digital de cameră interval de temperatură +5.5 VA.65 mm conductor 1x 2. mentiuni : intrerupatoarele din clasa elegant ELEGANT se gasesc in catalogul albastru ELKO EP (INELS) DTR 16 A/ 4000VA 250 VμAC1 N N EXT.5 cu izolație 84 x 89 x 54.5 0C 10 min.) Descrierea elementelor vizuale de pe ecran Program Mod de operaţie Selectarea dome Mod manual Senzor extern Programe Zi din săpt. aparţine de clasa ELEGANT Marimi interval de temp : Precizie Hister: senzor de temperatura: Reglare Min..protecţia împotriva îngheţului în caz de temperatura scade sub +5 0C termostatul automat porneşte încalzirea .AgNi 16A/250V.3 mm 120 g EN 60730-2-9. temperatura: Min.) şi podea (ext. cu iluminare (ON sau OFF permanent) current time.dispozitivul se selecteaza singur difereta de fus orar dintre vară/iarnă .7x105 -10 ..dispozitivul se poate comanda cu 4 butoane de comandă . protecţie pt.+50 0C cu senzor încorporat DTF .5 0C adjustable 0. .+50 0C se poate alege semnalizarea separată a temp.răcirea / încălzirea se pot regla separat . 100 m. EN 61010-1 Descriere Doză Indicator ieşire Ecran Reset Taste control Alimentare Conexiune DTF DTC 15 18 L Dizain Este posibil combinarea termostatelor cu carcase din gama ELEGANT cu o variaţie largă de culori. DTC senzor exterior (TC-3. o perioadă de 99 de zile . 3) se primeşte gratuit doar la (ATF/ATC ) şi lungimea cablului senzorului este de max. 30mm.cu funcţia „vacanţă“ dispozitivul se poate regla pt.termostat digital de cameră: interval de temperatură +5.Termostat digital pentru camera şi podea ! ! Ø 65mm ! ! ! DTR .. material of contact . SENZOR 16 A/ 4000VA 250 VμAC1 Precizie: Mai multe detalii la paginile 122. DTC Are programe inteligente pt. day in a week.+55 0C -20 . EN 61812-1.contact liber NO. 4.+50 0C ± 0... senzor şi împotriva scurt cicuitului DTR. o utlizare practică: Termostatul este inteligent şi poate memora timpul de încalzire a camerei şi în funcţie de aceasta poate regla temperatura camerei TERMOSTATE Parametrii tehnici Tensiune de alimentare Variatia tensiunii de alimentare: Putere:: Háttértár: DTR DTF AC 230V ±15%.termostatul este programat anterior dar se poate alege şi alte funcţii . output status LED roşu and Simbol na LCD potential. DTF. 4000VA by AC1 galvanic. cameră şi podea cu interval de temperatură +5.5 / 1.6 in a program reglabil ±5 0C cameră (int.„butoanele de comadă se pot bloca pt. AM/PM Mod vacanţă Unitatea de măsură 26x24 mm.modern.termostat digital combinat pt. set/ current temperature. L N 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz L N 126 . program preselectat 1 2..

Termostat TEV-1
! !

Termostat dublu cu funcţia „fereastra“ şi intervalul de timp -20.. +20 °C Se foloseşte împotriva înghetului de exemplu la trotuare , ţevi , străzi încalzirea porneşte când temparatura scade sub (e.g.+5 0C) şi se opreşte când temperatura ajunge sub nivelul la care încalzirea nu este funcţională de exemplu la -10 °C. Termostatul este în cutie impermeabilă, are protecţie IP65 Starea termostatului este semnalizată cu LED în trei culori În caz de defecţiune de senzor sau de scurt circuit senzorul semnalizează Contact de ieşire: contact comutator 16A (AC-1)

! ! ! !

Parametrii tehnici
Funcţie: Tensiune de alimentare(contacte): Tensiune de alimentare: Sarcina rezistivă: Tensiune de alim. suportată: Măsurări Contacte de masurare: interval de temperatură: Termostatul 1 Termostatul 2 Hister (sensibilitate): senzor: semnalizare defectiune led: Precizie Precizie reglată (mecanic): Temperatura: Ieşire Numarul contactelor: Curent de funcţionare: Ieşire pornită: Intensit. maximă: Tensiune de pornire: Min. DC : Semnalizare ieşire: Durata mecanică: Durata electrică: Alte informaţii: Temperatura de funcţionare: poziţie: Protecţie: Supratensiune( categoria):: Grad de poluare: Mărimea cablării:(mm2): Marimi: Masa: Standarde de calitate:

TEV-1
termostat dublu L-N 230V AC max. 2,5 VA ±15 % T-T -20.. +20 0C -20.. +20 0C 3 K (± 1,5 K) thermistor NTC 12 kΩ/ 25 0C LED roşu flashing 5% < 0.1 % / C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1, 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED 3x107 0.7x105 -30.. +50 0C oricare IP 65 aşeza III. 2 conductor 2.5/ cu izolație 1.5 110 x 135 x 66 mm 238 g EN 60730-2-9, EN 61010-1

Simbol

Conexiune
Funcţia încălzire
L V1 V2

Funcţia răcire

T T

N

L

SENSOR NTC

SENSOR NTC

Funcţii
Un
T1 T2 Hysteresis Sensor failure

V1 red

LED

green orange

Descriere

Indicator statut aparat

Buton setare temperatură Temperaturi mai mari Terminal pt. senzor
V1 L V2 N N T1 T1

Terminal pt. Conexiune al alimentări şi Contacte de ieşire
PG11 PG11 PG9

Descriere of function
TEV-1 termostat dublu se poate folosi în locuri unde este nevoie de protecţie împotriva înghetului. Este montat în cutie (IP65). Temperatura de jos şi de sus a termostatului se pot regla separat. Când temperatura este mai mare de valorea de sus reglată T1 termostatul se opreşte nu este pericol de îngheţ. Dacă temperatura este mai mică de T2 se opreste deoarece nu mai poate impiedica înghetul.

Sensor Deschideri pt. cablare

127

TERMOSTATE

Termostate TEV-2, TEV-3
TEV-2 TEV-3
!

Temostat simplu, intervalul de temperatură se poate regla uşor se foloseşte pt. răcire/încălzire în funcţie de mediul exterior: termostatu are protectie IP65 şi se poate folosii şi în exterior TEV-2 - dispozitivele de comandî se află sub capacul protector TEV-3 - dispozitivele de comandî se afla deasupra pt. o reglare uşoară a acestora. Starea termostatului este semnalizată cu LED în două culori protecţie împotriva ruperii senzorului şi scurtcircuitului Ieşire 1x 16A contact comutator (AC-1)

! ! !

!

TERMOSTATE

Parametrii tehnici
Funcţie: Tensiune de alimentare (contacte): Tensiune de alimentare: Sarcina rezistivă: Variaţia tensiunii de alimentare: Măsurări Contacte de măsurare: Intervale de temperatură: Hister: Senzor: Semnalizare defecţiune senzor: Precizie Precizie reglată: Temperatură: Ieşire Numarul contactelor: Curent de funcţionare: Ieşire de pornire: Intensitate max.: Tensiunea de pornire: Min. DC : Semnalizare ieşirii: Durata mecanică: Durata electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcţionare: Poziţionare: Protecţie: Supratensiune( categoria):: Grad de poluare: Mărimea cablării:(mm2) Mărimi: Masa: Standarde de calitate:

TEV-2

TEV-3

Simbol

Conexiune
Funcţia încălzire
L V1 V2

Termostat cu o singură funcţie L-N 230V AC max. 2,5 VA ±15% T-T -20.. +20 0C +5.. +35 0C 3 K (± 1,5 K) thermistor NTC 12 kΩ LED roşu intermitent

Funcţia răcire

T T

N

L

SENsOR NTC

SENsOR NTC

Funcţionare
5% < 0.1 % / 0C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1, 384W / DC 30 A/ < 3 s 250 V AC1 / 24V DC 500 mW LED roşu 3x107 0.7x105 -30.. +50 0C oricare IP 65 aşeza III. 2 conductor 2.5/ cu izolație 1.5 110 x 135 x 66 mm 238 g EN 60730-2-9, EN 61010-1

TEV-2, TEV-3
Hysteresis Sensor failure

V1 LED roşu LED verde

A TEV-2 şi TEV-3 Termostate care se pot folosii universal. Dacă temperatura este mai mare de temp. reglată releul se opreste, dar şi invers.

Descriere TEV-2 (fără capac) TEV-2

2

Indicator stare dispozitiv

Setarea temperaturii

Descriere TEV-3 (cover)
Terminal pt. senzor TEV-3 Indicator stare dispozitiv
V1 L V2 N N T T

Setarea temperaturii
PG11 PG11 PG9

Terminal pt. conectarea la tesiunea de laimentare si contact de ieşire

Sensor Deschideri pt. cablare

128

Termostat TEV-4
!
62x34x153 IP65

! ! ! ! ! !

Termostat exterior simplu pentru minitorizare şi reglare de temperatură în funcţie de mediu (ex. medi cu umiditate, pivniţe, ateliere, sere, spălătorii, camere frigorifice) Versiunune externă în IP65, cutie cu montare pe perete Incorporat senzor de temperatură două funcţii reglabile prin poziţionarea jumperului: încălzire şi răcire 3 reglaje (prin Jumper) domeniu de temperatură, reglaj fin prin potenţiometru 3 reglaje (prin jumper) nivelul hysterezsului Tensiune de alimentare 230 V AC Contect fără potenţial NO 16A AC1

Parametrii tehnici:
Alimentare Alimentare la terminale: Tensiune de alimentare: Toleranţa la tens. de alimentere: Intrare (aparent/ascuns): Funcţii: Funcţie - : Funcţie - : Setare de temperatură - domeniul 1: - domeniul 2: - domeniul 3: Reglaj fin al temperaturii: Hysteresis: Setare Hysteresis: Ieşire Curentul de ieşire: Curent nominal: Comutare de ieşire: Curent de vârf: Tensiunea comutată: Ieşirea min. comutată: Viaţa mecanică: Viaţa electrică: Alte informaţii: Temperatura de funcţionare: Temperatra de stocare: Puterea electrică: Poziţia de funcţionare: Grad de protecţie: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Profil max. conductor (mm2): Conductor de alimentare sugerat: Dimensiuni: Masa: Standarde:

TEV-4
L-N AC 230V / 50..60Hz - 15% .. +10% max. 6VA / 0.7W setat prin jumper J3 răcire încâlzire prin jumper J2 -30 ... 0 °C 0 ... 30 °C 30 ... 60 °C potenţiometric 0.5 / 1.5 / 4 °C prin jumper J1 1 x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1, 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC / 24 V DC 500 mW 3 x 107 0.7 x 105 -30 .. +65°C -30 .. +70°C 4kV (ieşire - alimentare) senzorul- în jos IP65 III. 2 max.1x2.5, max. 2x1.5/ cu secundarul max.1x2.5 CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5) 62 x 34 x 153 mm 148 g EN 60730-2-9, 61010-1

Descriere (proportiile corespund dimensiunii reale)
Cablu gommet M16x1.5 pentru cablu max. Ø 10mm

Gaura pentru montare pe perete Ø 4.3mm

Termostat TEV-4

L 15 18
J1 Hysteresis (°C)

L N
J2 Setare domeniului (°C) J3 Funcţii răcire încălzire

0.5 1.5 4

-30 .. 0 0 .. 30 30 .. 60

Reglarea fină a domeniului de lumină

Gaura pentru montare pe perete Ø 4.3mm

57mm

Temperature sensor

Conectare
L N L N
Fara contacte potentiale
L 15 18

Functia
Nuvelul actual de temperatură Nivelu de temperatură setat

Jumper pentru potential L
L 15 18
Reglarea hysteresis

L N

L N

L-N Funcţia încălzire 15 - 18 Funcţia răcire 15 - 18

conectare prin 3 fire

conectare prin 4 fire

Dispozitivul are in stare inactiva jumperul L-15 (conectare prin 3 fire). Pentru functionarea corecta a dispozitivului este necesara montarea dispozitivului cu senzorul in jos.

129

TERMOSTATE

~ ~

montabil pe şină DIN TERMOSTATE Parametrii tehnici Funcţii: Terminale de alimentare: Intrări: Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Măsurări Domeniul de temperatură: Domeniul de umiditate: Temperatura hysterisis: Umiditatea hysterisis: Senzor: intern Indicator avarie senzor: Precizie: Reglarea preciziei (mecanic): Sensibilitate pe termen lung al umidităţii: RHT-1 higro-termostat A1 .5 90x17.. La instalare este necesară luarea în considerare faptul că hysterisisul creşte cu persistenţă al valori măsurate între senzor şi mediul înconjurător. Senzorul de avarie nu influenţeaza funcţionarea permanentă ON sau permanentă OFF... Validează setari a opt condiţii de închidere a contactelor şi se poate utiliza pentru diferite tipuri desarcini ( ventilaţie. 90% 2.. pt. 1x4 cu capete max. +10% 0. max. 2x2:5. 2x1. releul rămâne deschis. +60°C şi monitorizarea umidităţii relative..90% Posibilatate de setare până la 8 condiţii pentru comutarea contactului şi funcţionarea permanentă ON/OFF Senzorul este inclus în dispozitiv . de contacte: Amperaj: Contact la ieşire: Tensiunea de contactare: Indicator de ieşire: Viaţa mecanică: Viaţa electrică: Alte date: Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Electrical strengh: Poziţia de operare: Montare Gradul de protecţie: Categoria de supratensiune: Categoria de poluare: Grosimea conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: Deschidere de aerisire Indicarea de ieşire Indicator de alimintare Setarea funcţiei Setarea temeraturi Setarea umudităţii Deschidere de aerisire A2 A1 Terminal de alimentare la Funcţii: Alegerea funcţiei A B C D E F G H ON OFF T > Tset T < Tset T > Tset T < Tset T < Tset T > Tset T < Tset T > Tset Descrierea funcţionări: Releu comută în următoarele condiţii OR OR OR OR A A A A releu permanent pornit releu permanent oprit RH > RHset RH > RHset RH < RHset RH < RHset RH < RHset RH < RHset RH > RHset RH > RHset Acest dispozitiv este creat pentru monitorizarea mediului ( însemnând temperatua şi umiditatea relativă) în cutia de distribuţie. 300W / DC 250V AC1 / 24V DC LED roşu permanent 3x107 0. 10A / 24V DC 4000 VA / AC1.. Dispozitivul este echipat cu detector de avarie a senzorului.5 kV (alimentare-ieşire) vertical.. umiditate 5% şi 95%) sau în cazul de greşelile de comunicare interne mai mari de 50% ( pertubaţiile mari ale mediului) contactul ramâne deschis. perturbaţii. În cazul în care senzorul este picat.+70 0C 2. 130 . 1x2. IP10 la terminale III.Higro-termostat RHT-1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0. max.desemnat pentru masurarea în cutia electrică Funcţie de control al senzorului (avarie.8% /an 1x NO (AgSnO2) 16A / AC1.6x64mm 70g EN 60730-2-9. temperatură -30 °C şi +80 °C. încălzire. aere condiţionat. EN 60715 IP40 din panoul frontal.5 0C 4% intern LED roşu intermitent 5% tipic < 0.. 2 max.7x105 -20. Notă: În caz că condiţile pentru comutare nu sunt apicate.... cu orientarea corectă pe şină DIN. reglarea acesteia între 50.) Reglarea fixă de temperatură la 2.+60 0C -30. se extind limitele contactului (pt.5.A2 1VA 24-230V AC / DC -15%. EN 61010-1 Simbol A1 T RH 15 Conexiuni 15 18 A2 18 A2 A1 Un + Device description: Contacte de ieşire 15 18 TOP Ieşire: Nr..).5 °C şi umiditate la 4% Starea ieşiri este indicat de LED roşu Tensiunea de alimentare AC/DC 24-230V Contact ieşire 1x contac comutator 16A/250 V AC1 Mărime de un modul.+60°C 50. unutăţi de dehitratare.

categoria 2: . 2 max..7W prin jumper J3 umidificare uscare prin jumper J2 0 .5 (CYKY4x1..1x2.60Hz ... agresive si imperfecte..5.. ateliere industriale.15% .3mm Senzor de umiditate Conectare L N jumper pentru potential L L 15 18 L N L N fara contacte potentiale L 15 18 Functia Nivelul actual de umiditate Setarea nivelului umiditatii relative L N L-N Functia de umidificare 15 .categoria 1: . 4 % din norma prin jumper J1 1 x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.1x2..7 x 105 -30 . +60°C -30 .: Setati scara pt.categoria 3: Setarea usoara a umiditatii relative: Hysteresis: Setarile hysteresis: Iesire Iesirile contactelor: Curentul evaluat: Comutarea iesirii: Varful de curent: Tensiunea comutata: Tensiunea comutata minima: Durata de viata mecanica: Durata de viata electrica: Alte informatii: Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Puterea electrica: Pozitia de operare: Gradul de protectie: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Marimea maxina a cablului (mm2): Cablul de alimentare sugerat: Dimensiuni: Masa: Standarde: RHV-1 L-N AC 230V / 50.) versiune exterioara in IP65. 90 Slight setup finish in the frame of range 57mm Gaura pentru montare in perete Ø 4. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC / 24 V DC 500 mW 3 x 107 0. 30 30 .5 CYKY 3x2. 60 60 . pivnite si cutii de racire. 3.. max. 61010-1 Descriere (proportiile corespund dimensiunii reale) Cablu gommet M16x1.. sere.18 Functia de uscare 15 . +70°C 4kV (alimentare-iesire) intotdeauna cu fatza senzorului in jos IP65 III. 30 % RH 30 . umiditatea relativa: . Pentru functionarea corecta a dispozitivului este necesara montarea dispozitivului cu senzorul in jos.: Functia.. 2x1. 6VA /0. cutie pentru montare pe peretel bdispozitivul are higro-senzor incorporat doua functii ajustabile prin jumper: umidificare si uscare 3 nivele ajustabile (prin jumper) tensiunea de alimentare 230V AC fara comutare de contacte potentiale 16A/AC1 Parametrii tehnici: Alimentare Terminalele de alimentare: Tensiunea de alimentare: Toleranta tensiunii de alimentare: Intrare (aparenta/pierdere): Functiile setarilor Functia .. 60 % RH 60 . Ø 10mm Gaura pentru montare pe perete Ø 4.5) 62 x 34 x 153 mm 148 g EN 60730-2-9.5/ cu manson max.Higrostat RHV-1 ! 62x34x153 IP65 ! ! ! ! ! higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea umiditatii in mediile in care se cere (umede si contaminate. +10% max...18 conectare prin 3 fire conectare prin 4 fire Dispozitivul are in stare inactiva jumperul L-15 (conectare prin 3 fire).3mm Higrostat RHV-1 L 15 18 J1 Hysteresis (% din rata) L N J2 Setarea razei ajustabile (%RH) J3 Functie uscare umidificare 2 3 4 0 . 90 % RH potentiometru 2.. 131 TERMOSTATE . spalatorii.5 pentru cablu max..

TC-3 .senzor de temperatură 3 m.TZ-25 .9) .pentru termostate ! ! ! ! senzori de temperatură NTC cu termistor în toc de metal (TZ) sau toc PVC (TC) izolare dublă TC senzor .216 g .5 mm TZ senzor . izolaţie dublă TC-6 ..izolare plastică. +70 0C TC-0 .cabluri de 2x0. se montează pe perete Senzor foto TC TZ PT100 Modelul LKM. izolaţie dublă silicon PT100-12 . izolaţie dublă silicon 10 0 00:00 02:53 05:46 08:38 11:31 14:24 17:17 s [min] Descriere senzor TC 8. -40 .8 6. TZ.reacţia cu temperatura apei PT100 4. Dimensiuni: 98x98x45 mm.6 mm 24 mm TZ 6.466 g .6 3. izolaţie dublă silicon PT100-6 . temperaturi extreme PT 100 senzor . culoare: alb Reference number: 8595188130806 132 ..senzor de temperatură 6 m.5) -/7s Valorie rezistive a senzorilor independente de temp.TZ-12 .05% (10.+70 C NTC 12K 2 % 0 PT100 TZ -40.65 mm Cutie de instalare LKM-45 aparţine de clasa THERMO. +200 0C PT100-3 . izolaţie dublă silicon Diagrama de încălzire a senzorului în aer 70 60 50 40 30 20 PVC Silikon PT-100: Thermal sensors for range -30.Senzori termici TC.senzor de temperatură 6 m./ 19 s silicon cupru IP 67 II (izolaţie dublă) Tolerance senzoru NTC 12 kΩ je ± 5% při 25 C..418g . izolaţie dublă TZ: Senzor de temperatură pt.izolare silicon cu cabluri de 2x0.+125 C NTC 12K 2 % (τ65) 62 s / 8 s 0 PT100 -30. izolaţie dublă silicon TZ-12 . Temperature ( 0C) 20 30 40 50 60 70 Sensor NTC (kΩ) 14.5 g .2 mm 20 mm PVC -reacţia cu temperatura apei Silicon .6 4.2 127.TC-25 .8 111.937 g Masa senzorului TZ: .106 g .Thermo sensor can be connected directly to terminal block ( lenght of sensor 110mm) TC-3 .2 2. +125 0C TZ-0 .2 mm 22..45.senzor de temperatură 12 m.841g ! TERMOSTATE TC Parametrii tehnici Domenii: :Element de scanare În aier/ în apă: Î n a er/în apă: materialul cablului: Materialul terminalului: Grad de protecție: Sticla de protecţie: TZ TC 0. PT100 .senzor de temperatură 3 m.1 (τ65) (τ95) 92 s / 23 s 306 s / 56 s (τ95) PVC cu imunitate termică ridicată PVC cu imunitate termică ridicată IP 67 II (izolaţie dublă) 216 s / 23 s silicon nickel-couted copper IP 67 II (izolaţie dublă) (τ0.5mm cu izolaţie de silicon . +200 0C PT 100 (τ0.se foloşete pt. izolaţie dublă TC-12 . Dlouhodobá stabilita odporu u senzoru PT100 je 0.. 0 .7 9.108 g ..Thermo sensor can be connected directly to terminal block ( lenght of sensor 110mm) TZ-3 .senzor de temperatură 3 m.213 g .4.3 0 Sensor PT100 (Ω) 107.TC-12 .TZ-0 .5 119.000 hod).22 mm Masa senzorului TC: .senzor de temperatură 12 m. cabluri de 2x0.4 123.5 g .TZ-3 . izolaţie dublă silicon TZ-6 .TC-6 . TC: senzor ce cădură pt.TZ-6 .senzor de temperatură 12 m.7 115.TC-0 .senzor de temperatură 6 m.

Notă 133 .

Elemente de instalaţii pentru protecţie şi comutar Î NTR E RU PĂTO R D E CI RCU IT MO N ITO R IZ AR E A CU R E NŢI LO R R E Z I DUALI CO NTAC TO R I D E I NSTAL AŢI I .

63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 1+N Caracteristici de declanşare: B.125 A Pagina 130 ETIMAT10 Număr poli: 3 Caracteristici de declanşare: C. D Interval de intensitate: 0. D Interval de intensitate: 0.Cu 3 POLI Pagina 131 Capac transparent Pagina 131 Descrierea caracteristicilor de declanşare: ! ! ! Caracteristica B: pentru protecţia circuitelor electrice. etc) Caracteristica C: pentru protecţia circuitelor electrice cu elemente ce pot genera variaţii de curent (grupuri de becuri. etc) 137 .125 A Pagina 130 ETIMAT10 Număr poli: 2 Caracteristici de declanşare: C. C. C.ELEMENTE DE INSTALAŢII PENTRU PROTECŢIE ŞI COMUTARE Întreruptoare miniaturale Întreruptor MCB 10 MCB10 Număr poli: 1 Caracteristici de declanşare: B. motoare. C.5 A . C.5 A . D Interval de intensitate: 80 A .63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 2 Caracteristici de declanşare: B. D Interval de intensitate: 80 A . C.5 A .63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 3 Caracteristici de declanşare: B. motoare cu 2 poli. etc) Caracteristica D: pentru protecţia circuitelor electrice cu elemente ce pot genera variaţii mari de curent (transformatoare. D Interval de intensitate: 80 A .Bipolar Intensitate: 6 A Pagina 131 DA MCB Declanşator automat pentru întru întreruptorul MCB10 Interval de intensitate: 0.63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 3+N Caracteristici de declanşare: B.125 A Pagina 130 ETIMAT10 Număr poli: 3+N Caracteristici de declanşare: C. D Interval de intensitate: 80 A .5 A .5 A . cu elemente ce nu generează variaţii de curent (lumină sau alte circuite paralele. D Interval de intensitate: 0.125 A Pagina 130 Accesorii pentru întreruptorul miniatural MCB10 PS MCB Comutator auxiliar pentru întreruptorul MCB10 .5-40 A Pagina 131 Conectori .Cu 1 POL .63 A Paginile 128-129 Întreruptori miniaturali pentru curenţi mari ETIMAT 10 ETIMAT10 Număr poli: 1 Caracteristici de declanşare: C. D Interval de intensitate: 0. D Interval de intensitate: 0.

1NC1. D B.1C40 MCB10 .63 A: 6 kA (IEC 60898) 10 kA (IEC60947-2) 3 B.1NC6 MCB10 .1ND10 MCB10 .1NC25 MCB10 .5 – 63 A 50/60 Hz 0.1C32 MCB10 .5 .1C20 MCB10 .1ND2 MCB10 .00 IN 10. D B C D B C D Curent test 1.1D1 MCB10 .1NC20 MCB10 .1NB20 MCB10 .1D10 MCB10 .1NB40 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 54 buc/amb 138 .1NC1 MCB10 . EN 60898.1 s t < 0.00 IN Timpul dedeclanșaret ≥ 3600 s t < 3600 s 1 s < t < 60 s t ≥ 0.1D40 - IN (A) 0.00 IN 10.1B63 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 12 buc/amb 1 – poli + N Tip/B Tip/C MCB10 .1NB25 MCB10 .1C16 MCB10 .1D2 MCB10 .1 s t < 0.1D32 MCB10 .1D13 MCB10 .5 1 1.1NC16 MCB10 .OFF IEC 60898.1NB32 MCB10 .5 MCB10 .1ND1 MCB10 .5 .1ND40 IN (A) 0.1B10 MCB10 .63 A MCB10 ! Destinate pentru case şi circuite electrice comerciale şi industriale de până la 63A/230/400V AC Destinate pentru protecţia cablurilor înpotriva suprasarcinii şi scurt circuit Posibilitatea de conectare cu relee de monitorizare a curenţilor reziduali (versiune unificată) între 0.1C25 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 UN (V)~ 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Masa (g) 232 232 232 232 232 227 227 227 227 227 227 227 227 Ambalaj 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 MCB10 .1C2 MCB10 .5 – 63A Semnalizare ON/OFF prin led pe întreruptor Posibilitatea conectării cu alte relee de monitorizare Posibilitatea conectării de întreruptoare auxiliare Posibilitatea de marcare a circuitelor Parametrii tehnici Tensiune nominală (UN): Intensitatea nominală (IN): Fregvența: Capacitatea la scurt circuit: 230/400 V AC.55 IN 3. C.1ND13 MCB10 .00 IN 20.1NB16 MCB10 .1ND1.1C63 Tip/D MCB10 .1D20 MCB10 .5 MCB10 .00 IN 5.1 s t ≥ 0.45 IN 2.13 IN 1.6 MCB10 .1NC10 MCB10 .1D4 MCB10 .1NB10 MCB10 .5 MCB10 .5 MCB10 .1ND20 MCB10 .1NC0.40 A: 10 kA (IEC 60898) 15 kA (IEC 60947-2) 50 . STN EN 60898 1-pol: 85 x 18 x 68 mm 18 mm/pol ! ! ! ! ! ! Clasa de limitare energetică: Caracteristica de declanșare: Diametrul cablului de cuplare: Clasa de izolare: Montaj: Posibilități de izolare: Standarde de calitate: Dimensiuni: Lățime: 45 Caracteristici de declanșare Caracteristica B.1D6 MCB10 .1D1.1C50 MCB10 .1NC40 Tip/D MCB10 .1C10 MCB10 . 60 V DC 0.1C1.1B32 MCB10 .1D0.1C1 MCB10 .1ND0.1B16 MCB10 .1NB13 MCB10 .1 s Rezultat Nedeclanșat Declanșat Declanșat Nedeclanșat Nedeclanșat Nedeclanșat Declanșat Declanșat Declanșat 68 85 1 – poli Tip/B ÎNTRERUPTORI MINIATURALI 42.1NC32 MCB10 .1ND4 MCB10 . C i D 1 – 25 mm2 max.5 Tip/C MCB10 .1B20 MCB10 .ÎNTRERUPTORI MINIATURALI pentru intervalul 0. max.00 IN 5.1ND25 MCB10 . IEC 60947-2.1C4 MCB10 .6 MCB10 .1NC4 MCB10 .1C13 MCB10 .5 1 1.1NC2 MCB10 .6 MCB10 .1ND32 MCB10 .1B50 MCB10 .1ND16 MCB10 .1 s t < 0.1NC13 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 115 115 115 115 115 119 119 119 119 119 119 119 119 123 123 Ambalaj 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 MCB10 .1C6 MCB10 .1D25 MCB10 . C. C. 3 Nm B pe șină DIN EN 60715 (EN 50022) ON .1B13 MCB10 .1C0.1ND6 MCB10 . D B.1D16 MCB10 .1 s t ≥ 0.6 MCB10 .1B6 MCB10 .1B40 MCB10 .1B25 MCB10 .1NB6 MCB10 .

3ND16 MCB10 .3NC10 MCB10 .3C63 Tip/D MCB10 .2B16 MCB10 .2B20 MCB10 .3ND1.2C16 MCB10 .3ND0.3ND20 MCB10 .3NC1 MCB10 .3D1 MCB10 .3NC25 MCB10 .3C1 MCB10 .2B13 MCB10 .2D20 MCB10 .2C50 MCB10 .5 MCB10 .3ND32 MCB10 .3NC20 MCB10 .6 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Masa (g) 232 232 232 232 232 227 227 227 227 227 227 227 227 245 245 Ambalare 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 MCB10 .2D4 MCB10 .3NC1.3D1.3D40 - IN (A) 0.3C6 MCB10 .3NC6 MCB10 .3D4 MCB10 .2C0.3NB50 MCB10 .5 .3NC40 MCB10 .5 MCB10 .3D10 MCB10 .3NC50 MCB10 .3D13 MCB10 .2D2 MCB10 .3D2 MCB10 .3C40 MCB10 .3D25 MCB10 .3NC32 MCB10 .2C1 MCB10 .3B13 MCB10 .3NC16 MCB10 .3ND13 MCB10 .3B16 MCB10 .3C10 MCB10 .3NC2 MCB10 .3D32 MCB10 .2C13 MCB10 .2C25 MCB10 .5 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Masa (g) 354 354 354 354 354 345 345 345 345 345 345 345 345 372 372 Ambalare 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 36 buc/amb 3 – poli + N Tip/B Tip/C MCB10 .3C32 MCB10 .3NB32 MCB10 .2B63 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 54 buc/amb 3 – poli Tip/B Tip/C MCB10 .3NB10 MCB10 .3NB16 MCB10 .3NC4 MCB10 .2C1.2C2 MCB10 .3NB40 MCB10 .3C50 MCB10 .3ND40 - IN (A) 0.2C63 Tip/D MCB10 .2D16 MCB10 .2B40 MCB10 .3D6 MCB10 .3NB20 MCB10 .3NB13 MCB10 .3B25 MCB10 .3D0.3C0.3B50 MCB10 .3NB63 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 27 buc/amb 139 ÎNTRERUPTORI MINIATURALI MCB10 .5 1 1.2D40 - IN (A) 0.3C13 MCB10 .2B32 MCB10 .3B6 MCB10 .5 1 1.3C16 MCB10 .2B25 MCB10 .2D0.3B10 MCB10 .2C20 MCB10 .2D1 MCB10 .3B40 MCB10 .3ND4 MCB10 .3B32 MCB10 .3NC13 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Masa (g) 469 469 469 469 469 459 459 459 459 459 459 459 459 493 493 Ambalaj 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 MCB10 .3ND25 MCB10 .63 A MCB10 2 – poli Tip/B Tip/C MCB10 .3ND2 MCB10 .6 MCB10 .3D16 MCB10 .5 MCB10 .6 MCB10 .2C32 MCB10 .2D1.3ND10 MCB10 .6 MCB10 .Întreruptori miniaturali de circuit pentru intervalul 0.2C4 MCB10 .6 MCB10 .2B50 MCB10 .2D10 MCB10 .2D25 MCB10 .3C2 MCB10 .5 MCB10 .6 MCB10 .3NB25 MCB10 .3C4 MCB10 .3B20 MCB10 .2C10 MCB10 .3ND1 MCB10 .3NC63 Tip/D MCB10 .3C25 MCB10 .3NB6 MCB10 .2B10 MCB10 .3B63 .3NC0.2B6 MCB10 .3C20 MCB10 .3C1.2C6 MCB10 .3ND6 MCB10 .3D20 MCB10 .5 1 1.2C40 MCB10 .2D6 MCB10 .2D32 MCB10 .2D13 MCB10 .5 MCB10 .

3D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 696 696 696 Ambalaj 1/18 1/18 1/18 3 . EN 60204. IEC 60898.Întreruptori miniaturali pentru intervalul 80 .4D80 ETIMAT 10 .3C125 Tip/D ETIMAT 10 .1D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 231 231 231 Ambalaj 2/72 2/72 2/72 2 – poli Tip/C ETIMAT 10 . 60 V DC 80.50 mm2 pe șină DIN EN 60715 (EN 50022) a nebo šroubem ZAP .3C100 ETIMAT 10 .5 68 .poli + N Tip/C ETIMAT 10 . 100 a 125 A 50/60 Hz In = 80.3C80 ETIMAT 10 .4C125 Tip/D ETIMAT 10 .4C80 ETIMAT 10 .1C100 ETIMAT 10 .125 A ETIMAT 10 ! ! ! Caracteristica de declanșare C sau D Conectarea de întreruptoare auxiliare Conforme cu principalele cerințele pentru întreruptoare Technical parameters Tensiunea (UN): Intensitatea (IN): Fregvența: Capacitatea la scurt circuit pentru caracteristica de declanșare C: Capacitatea la scurt circuit pentru caracteristica de declanșare D: Caracteristica de declanșare: Diametrul cablului de cuplare: Montaj: Posibilități de izolare: Standarde de calitate: Dimensiuni: Lățime: 230/400 V AC.VYP EN 60898. 100 A 20 kA (EN 60947-2) In = 125 A 15 kA (EN 60947-2) In = 80 A 20 kA (EN 60947-2) In = 100 A 15 kA (EN 60947-2) C și D 2. EN 60898 1 .pol: 90 x 27 x 70 mm 27 mm/pol 1 – poli Tip/C ETIMAT 10 .4C100 ETIMAT 10 .2C125 ÎNTRERUPTORI MINIATURALI Tip/D ETIMAT 10 .1D80 ETIMAT 10 .2D80 ETIMAT 10 .2D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 466 466 466 Ambalaj 1/36 1/36 1/36 3 – poli Tip/C ETIMAT 10 .5 .4D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 860 860 860 Ambalaj 1/14 1/14 1/14 Dimensiuni PS MCB 45 85 140 42.1C125 Tip/D ETIMAT 10 .3D80 ETIMAT 10 .1C80 ETIMAT 10 .2C80 ETIMAT 10 .2C100 ETIMAT 10 .

Ambalaj: 12 /108 42.00 1.5 68 141 ÎNTRERUPTORI MINIATURALI . 1A (110 V DC) 1 .00 1.4 mm2 1 x b-contact 1 x a-contact/b-contact 1 kA cu siguranță de protecție de 20 A 35 g 1/12 22 12 ! 21 11 ! ! Masa: Ambalaj (buc): Capac transparent Dimensiuni PS MCB 45 85 Capacul transparent este utilizat pentru a proteja zona etichetei imprimate.40 A. Parametrii tehnici Tensiunea (IN): Diametrul cablului de cuplare: Contact: Capacitatea condiționată la scurt circuit: PS MCB 6 A (230 V AC). Dimensiunile sunt aceleași ca și la MCB Timpul de decuplare foarte scurt – mai scurt de 50 ms.00 1. Acesta este izolat. PS MCB poate fi asociat după instalarea întreruptorului. Toleranța la variațiile sursei +10%/-30%.) 20 20 60 60 100 Întreruptor DA MCB ! Întreruptorul DA MCB se conectează în partea dreaptă a întreruptorilor miniaturali MCB și are rolul de a decupla de la distanță întreruptoarele MCB. Tip DA MCB 230V AC DA MCB 48V DC DA MCB 24V DC Masa (g) 110 110 110 Ambalaj (buc) 1/10 1/10 1/10 ! ! ! Întreruptor auxiliar PS MCB ! PS MCB este un întreruptor auxiliar utilizat în semnalizarea la distanță pentru întreruptorul MCB caruia îi este asociat.00 Masa (g) 445 617 180 270 0.Accesorii pentru MCB10 Conectori Tip 3P IZ 10/3 1m 3P IZ 16/3 1m 1P IZ 10/1 1m 1P IZ 16/1 1m IZ-V Secțiune (mm2 ) 10 16 10 16 Lungime (m) 1. Numai pentru MCB10 0. putând fi atins în siguranță. Lățimea este de 9 mm.5 A . Dimensiunile sunt aceleași ca și la MCB.9 Pakowanie (szt.

Design ce maximizează spațiul în tabloul electric. Reprezintă un element important de siguranță al instalației electrice. un dispozitiv pe care puteți conta în protecția eficientă împotrivacurenților reziduali. 142 . Compact. Folosit în mod special în zonele de exterior și băi.Protecție la atingere. rapid. DISPOZITIVE RCB MONITORIZAREA CURENȚILOR REZIDUALI COMBONAȚIE RMCB Combinație între un dispozitiv de monitorizare a curenților reziduali și un întreruptor de circuit.

0.03 A .40 A Pagina 137 Accesorii pentru RCB Întrerupător auxiliar PS RCB Tip: MD.100 A Curent rezidual: 0. Pentru întreruperi fregvente. de poli: 4 Tip: S Interval de intensitate: 16 A .5 A Pagina 136 Dispozitive combinate pentru monitorizarea curenților reziduali RMCB 2 POL RMCB Dispozitiv combinat pentru curenti reziduali 2-MODULE Tip: A Caracteristici de declanșare B.0.100 A Curent rezidual: 0.03 A . de poli: 4 Tip: A Interval de intensitate: 16 A .100 A Curent rezidual: 0.Dispozitive pentru monitorizarea curenților TIPURI DE DECUPLĂRI RCB-2 2 POL RCB-2 Nr.5 A Pagina 136 RCB-4 Nr. Mai multe detalii la pagina 134 143 . 2M.5 A Pagina 135 A AC S RCB-2 Nr.03 A .100 A Curent rezidual: 0.03 A .100 A Curent rezidual: 0. C Curent rezidual: 6 A . de poli: 2 Tip: AC Interval de intensitate: 16 A .5 A Pagina 136 RCB-4 Nr. de poli: 2 Tip: A Interval de intensitate: 16 A . 2D 2-poli Încărcare: 6 A Pagina 136 TIPURI DE DECUPLĂRI: ! ! ! Tip A: sensibil la fluctuații pentru curent continu sau alternativ Tip AC: sensibil la fluctuațiile de curent și curent rezidual Tip S: pentru curenți reziduali și pentru limitarea decuplărilor nedorite.0.5 A Pagina 135 RCB-4 4 POL RCB-4 Nr.0. de poli: 4 Tip: AC Interval de intensitate: 16 A .0.03 A .

reacționează la curenți reziduali sinusoidali de tip continuu (AC) și la impulsuri de curenți reziduali de tip discontinu (DC) și este utilizat în tablouri electrice standard pentru curent continu (AC). adică o schimbare a IΔN. Rezistența la surtcircuit este notată cu current Inc. Curentul rezidual . RCD-uri cu protecție la suprasarcină . Curentul IN poate trece prin circuite în mod continu.1) IΔN . are rolul de selecție a curenților protectori și de a reduce numărul decuplărilor nedorite. Tensiunea de alimentare nu influențează funcțiile RCD-ului.în cazul în care RCD-urile sunt conectate în serie. Principiile de funcționare și construcție nu permit utilizarea anumite protecții împotriva scurtcircuitului. RCD-ul trebuie să suporte numai trecerea curentului scurtcircuit. Mărimea curentului maxim de tranzit este indicat prin Inc .reacționează la curenți reziduali sinusoidali de tip continuu (AC) și este utilizat în tablouri electrice standard pentru curent continu (AC) Intensitatea IN reprezintă valoarea constantă presetată de către producator la care RCD-ul poate funcționa în condiții normale. Mai exact. Aceste unități decuplează rețeaua electrică într-un mod sigur și eficient. Dispozitivele pentru curenți reziduali ce au afișat simbolul de mai jos operează la temperaturi în intervalul extins (-25 . în tablouri cu regularizare a fazei de ieșire etc.Definiții de bază și simboluri Curent rezidual IΔN In reprezintă valoara curentului rezidual IΔN reglată de către producator. timpul de răspuns și fregvențele curentului residual influențează comutarea. Deoarece funcționarea RCD-urilor este bazată pe principiul inductivității. 144 . DISPOZITIVE PENTRU CURENT Rezistivitatea la scurt circuit Inc .rezistența la scurt circuit. Marcaj: S Timp de decuplare: 40 ms Comutarea selectivă . Avantajul este că toate circuitele afectate sunt operaționale.. Temperatura ambientală T pentru RCD este în concordanță cu aproape toate standardele internaționale (-5 .. +40 OC). +40 OC). decuplează dispozitivul cel mai apropiat de sursa de curent rezidual cauzat de o eroare în circuitul protejat. Tensiunea UN reprezintă valoarea tensiunii la care RCD-ul este conectat și ale cărui caracteristici corespund cu această tensiune de alimentare.RCD special.tip S.tip A. singurele diferențe față de soluția astandard putând apărea în faptul că este posibil să recunoască dacă acțiunea a fost executată ca și RCD sau MCB. acțiunea are loc numai pentru dispozitivul ce înregistrează eroarea. RCD . Pentru protejarea circuitelor trebuie sa utilizăm comutatoare de circuit sau siguranțe electrice. RCD-ul (residual curent device) trebuie să se decupleze la această valoare în condiții prestabilite. Când utilizați dispozitive pentru 50/60 Hz într-o rețea cu fregvență diferită. ar trebui să luați în considerare o schibare a limitelor de acțiune. Deaceia este posibilă utilizarea RCD-urilor cu IN = 25 A intr-o rețea de 16 A il putem folosii la 16 A. alternativ trebuie să furnizeze RCD-ul în limitele(0. RCD . RCD . Se instalează in fața unui dispozitiv ce generează fluctuații de curent (până la 40ms). La această fregvență RCD-ul funcționează corect și în condițiile date.tip AC . Această solutie nu crează probleme de protecție sau conexiune. Timpul de decuplare al RCD-ului selectiv atunci când comută (în comparație cu RCD-urile standard sau de tip G) este mai mare datorită deconectării selective a circuitelor.dispozitivul este o combinație de RCD și MCB într-un modul dublu acesta salvând spațiu în tabloul electric prin comparație cu soluțiile standard de 3 module.5 . ci poate avea influență numai asupra funcționarii circuitului electric și a izolațiilor acestuia. Cele mai multe RCD-uri funcționează între fN 50 și 60 Hz. Fregvența fN reprezintă valoarea fregvenței pentru care RCD-ul a fost proiectat.

sensibil la curent alternativ și curenți reziduali Parametrii tehnici: Tensiune (UN): Intensități(IN): Curent rezidual IΔN: Curent scurtcircuit condițional: Siguranță de rezervă: Grad de protecție: Clasa de izolare: Diametrul cablului de cuplare: Standarde de calitate: Număr de poli: Dimensiuni: ~230 V AC 16 A.2AC80/0.2A25/0.5 30.Dispozitivul pentru curent rezidual RCB-2 ! Dispozitivele pentru curent rezidual RCB-2 sunt folosite pentru a proteja componentele dintr-o rețea sub tensiune împotriva contactelor indirecte.2AC63/0.2AC25/0.3 0.2AC63/0.2AC25/0. RCD-urile pot fi utilizate în principalele sisteme TN-S.03 RCB . 100 A 0.03 RCB .în toate sistemele unde nulul este separat și protejat de înpământare (VDE 0100 componenta 410).3 0.1 RCB .3 RCB .5 RCB .2AC100/0.1 RCB .5 RCB .2A25/0.5 RCB .1 RCB . 80 A.2A40/0.25 mm2 EN 61008.03 A.5 RCB .2AC63/0.5 0.5 0.1 0.3 0.2AC16/0.5 Masa(g) 229 229 229 244 244 244 223 223 223 227 230 230 223 223 223 227 230 230 223 223 223 227 230 Ambalaj (pcs) 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 DISPOZITIVE PENTRU CURENT 1/54 Dimensiuni RCB-2 RCB .03 0.5 IN (A) 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 IΔN (A) 0. 40 A.2AC40/0.1 0.03 RCB .2AC63/0.03 RCB .2A25/0.3 RCB-2 AC Tip/AC RCB .2AC40/0.1 RCB .1 RCB .1 RCB .1 RCB .3 RCB .3 0.2A100/0.2AC16/0.03 RCB .3 RCB .1 RCB . 0.3 RCB . IEC 61008.2A40/0.1 0.2A80/0.2A100/0.2A40/0.5 42.2AC16/0.5 145 .5 0.2AC40/0. TN-C.2A16/0.2A25/0. Dispozitivul pentru curent rezidual RCB-2: TipA .3 45 RCB .2A40/0.03 RCB .5 A 10 kA 80 A gG IP 40 B 1 .03 0.2AC80/0.2AC25/0.5 87.2AC16/0.03 RCB .2A80/0.1 0.2A16/0.03 0.1 0.03 RCB . 0. 63 A.2A16/0. TT sau în alte cuvinte . împotriva curenților reziduali de pe rețelele cu înpământare ce apar atunci cand sunt erori în instalația electrică și pentru protecție împotriva contactelor directe cu componentele sub tensiune în cazul in care IΔN ≥ 30 mA.5 68 RCB .3 RCB .3 0.2A80/0. DIN VDE 0664 T1 2 87.3 A.03 0.sensibil la curent alternativ și pulsating direct current Tip AC .1 0.5 RCB . 25 A.5 0.1 RCB .3 RCB .2A40/0.03 0.03 RCB .2AC80/0.3 RCB .2A16/0.5 RCB .2A63/0.3 RCB .3 RCB .03 RCB .2A63/0.03 RCB .1 RCB .2A80/0.1 A.2AC25/0.2A63/0. Reprezintă o protecție împotriva contactelor directe. 0.5 RCB .1 RCB .03 0.2AC100/0.3 0.3 RCB .2A63/0.5 x 36 x 68 mm ! ! RCB-2 A Tip/A RCB .2AC80/0.

63 A.4AC80/0.4A63/0.3 RCB .4AC63/0.4A63/0.sensibil la curenți reziduali alternativi Tip S .1 RCB .1 RCB .3 0.VDE 0110 1 .1 RCB .03 RCB .4AC16/0.3 RCB .4A40/0.25 mm2 EN 61008.4AC100/0.1 A.4AC80/0.03 RCB .4AC25/0.5 x 72 x 68 mm Număr de poli: Dimensiuni: RCB-4 A Tip/A RCB .4A40/0.3 0.5 RCB-4 S Tip/S RCB .4AC40/0.1 RCB . 80 A.1 0.5 RCB . 0.03 0.3 0.03 RCB . Mai multe detalii la pagina 98 Parametrii tehnici: Tensiunea de alimentare (UN): Intensități(IN): Curent rezidual IΔN: Curent scurtcircuit condițional: Siguranță de rezervă: Grad de protecție: Clasa de izolare: Diametrul cablului de cuplare: Standarde de calitate: 230/400 V AC 16 A.4S63/0.4AC25/0.5 RCB .3 S IN (A) 40 63 IΔN (A) 0.3 0.4A63/0.4A25/0.3 A.5 146 .3 0. 0.4AC100/0.5 RCB .5 RCB-4 AC Tip/AC RCB .4A80/0. 40 A.4A16/0.1 RCB .1 0.03 RCB .4AC80/0.4A16/0.4AC63/0. DIN VDE 0664.4AC40/0. 100 A 0.5 0.5 RCB .5 A 10 kA 80 A gG IP 40 B .sensibil la curent alternativ și pulsating direct current Tip AC .4A16/0.4AC16/0.4A16/0.1 RCB .03 RCB .3 RCB .03 0.3 RCB .4A100/0.3 RCB .3 RCB .03 RCB .1 RCB .5 0.1 0.03 RCB .5 RCB .1 RCB .5 42.3 RCB .4A100/0.4A25/0.4AC80/0. 0.4AC25/0.03 RCB .5 0.3 0.4AC40/0.5 IN (A) 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 IΔN (A) 0.03 0. 25 A.3 RCB . IEC 61008.4AC63/0.4AC100/0.03 RCB .pentru selectarea ordinii RCD-urilor și pentru limitarea decuplărilor nedorite.1 RCB .5 Masa (g) 393 393 393 400 407 407 393 393 393 400 407 407 364 364 372 372 372 372 364 364 364 372 372 Ambalaj (buc) 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 DISPOZITIVE PENTRU CURENT 45 68 30.3 RCB .3 RCB .03 RCB .4A25/0.1 RCB .1 0.4AC63/0.03 0.3 RCB .4A100/0. EN 61008 4 87.5 RCB .1 RCB .4AC16/0.4S40/0.03 RCB .03 RCB .4A80/0.3 RCB .4A63/0.4AC16/0.3 0.03 0.4A25/0.1 RCB .4AC25/0.4A40/0.5 RCB .4AC40/0.4A80/0.3 Masa (g) 400 400 Ambalaj (buc) 1/27 1/27 87.5 0.1 0.3 RCB .03 0.Dispozitiv pentru curenți reziduali RCB-4 ! ! ! Dispozitiv pentru curent rezidual RCB-4: Tip A .4A80/0.4A40/0.03 A.5 RCB .1 0.

Are o lățime de 9 mm și toate dimensiunile sunt în concordanță cu cele ale dispozitivelor pentru curent rezidual.2B .2B . grădinițe.20 RMCB .2C .40 IN (A) 6 10 13 16 20 25 32 40 Ambalaj (buc) 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 88 RMCB .2B .6 RMCB .2C .25 RMCB .25 mm2 pe șină DIN EN 60715 IEC 61009.2B .16 RMCB . Parametrii tehnici Tensiunea de alimentare (IN): Curentul de scurtcircuit condiționat: Standarde de calitate: 6 A (230 V AC).2C .2C . DC 12 1 kA cu o siguranță de 20 A EN 62019 PS RCB Tip 14 13 24 Contact b-contact/a-contact 2 x b-contact 2 x a-contact Masa (g) 50 50 50 Ambalaj (buc) 1/12 1/12 1/12 PS RCB .2B .6 RMCB . spitale.2B .2C . Dispozitivul PS RCB se montează în serie cu RCB-urile.2B .2B .Exemple: dispozitive portabile.20 RMCB .Comutator auxiliar PS RCB . Este utilizat cu preponderență în circuitele cu probabilitate mare de contact cu oamenii.5 42.2C .contact = contact decuplor 147 DISPOZITIVE PENTRU CURENT Accesorii pentru dispozitive de curent rezidual RCB .10 RMCB .10 RMCB . 1 A (110 V DC). AC 12.2M PS RCB .2D 23 a .2C .2C . ce funcționează independent pe aceiași linie de tensiune.16 RMCB .MD PS RCB .32 RMCB .40 A 50 Hz 10 kA B și C A 30 mA 1 .13 68 RMCB .32 30.contact = contact comutator b . etc Parametrii tehnici: Tensiune (UN): Intensitate (IN): Fregvența(fN): Capacitatea la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare: Tip: Curent rezidual IΔN: Lungimea maximă a cablului: Montaj: Standarde de calitate: Număr de poli: Dimensiuni: 230 V AC 6 .5 Tip/C RMCB . ce combină calitățile unui întreruptor de circuit miniatural cu un dispozitiv pentru curenți reziduali.Dispozitive combinate pentru curenți reziduali RMCB ! ! RMCB este un dispozitiv pentru curentii reziduali. EN 61009 2-MODULE 88 x 35 x 69 mm RMCB 45 Tip/B RMCB .40 ! ! Comutatorul auxiliar PS RCB este utilizat pentru a semnaliza la distanță starea contactelor (închis/deschis)pentru dispozitivele de curent rezidual (RCB) și pentru controlul circuitelor electrice.25 RMCB .13 RMCB .

instalaații electrice. Funcție de aprindere a boilerelor electrice etc. 148 . Controlul comutărilor de la panoul principal. utilaje. Semnalizarea stării printr-un led. Contactori VS Contactori pentru instalații Contactori cu control manual VSM Comutare auxiliară și normală. Comutator pentru motoare. Exemplu: centrale termice industriale.Comutare auxiliară și normală. pompe.

141 Comutari operaționale pe dimensiuni x 4 3 2 1 y Str. 22. 31. 22 Paginile 140-141 Contactori pentru instalații cu control manual VSM VSM220 Număr de contacte: 2x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 20. 22. 1x închidere. 31. Pagina 141 VSK-20 contacte auxiliare: 2x comutator Pagina 141 Spacere pentru instalații IKV Spacer Str.Contactori pentru instalații Contactori pentru instalații VS VS120 Număr de contacte: 1x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 10. 31 Paginile 140-141 VS425 Număr de contacte: 4x25 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 11. 11. 02 Pagina 142 VSM425 Număr de contacte: 4x25 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 22. 31. 04 Pagina 142 Accesorii Contacte auxiliare VSK VSK-11 contacte auxiliare: 1x comutator. 04 Paginile 140-141 VS440 Număr de contacte: 4x40 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 01 Paginile 140-141 VS220 Număr de contacte: 2x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 20. 02 Paginile 140-141 VS420 Număr de contacte: 4x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 143-144 149 . 04 Paginile 140-141 VS463 Număr de contacte: 4x63 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 31.

15x106 0.5 W 2.2x106 0. 230 V 5W 5W max. 2 contactori* 400 g 53. 48 V. 04 VS463: 40.3x106 0.3 kW only NO 4A 6A 20 A 1A 0. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1.5 A 600 comutări/oră 0.3 kW x 4 kW x 1. 110 V. EN 60947-5-1. va trebui să utilizați spacere intre fiecare grup de doi contactori.15x106 ≥ 24 V.2 Nm 2.9 W 21. IEC 61095.8 A 600 comutări/oră 0. 110 V. 22. 48 V. 230 V 2. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 2.02x106 / 1.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Condiții de operare Tensiuni coil: Sursă continuă coil +/.5 A 600 comutări/oră 0.5 W max. VDE 0660 *Notă: În cazul în care mai mulți contactori sunt montati unul lângă altul. 2 contactori* 130 g 17.3x106 ≥ 17 V.5 mm2 1.5 kW 0.8 A 600comutări/oră 0.3x106 ≥ 17 V. 2 contactori* 170 g 35x62.5 mm2 0.15x106 ≥ 17 V. 110 V.5 kW 40 kW 24 kW 15 kW 8.5 mm2 0.5 A 600 comutări/oră 0. 22.6 Nm AC/DC 24 V.dispozitive rezistive: AC-7b .5 W max. EN 61095.1x106 0. 230 V 5W 5W max.2 kW 16 kW 9 kW 4 kW 2. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1.3x106 ≥ 17 V. 04 VS440: 40. 48 V. 31 VS425: 40.10 %: Sursă coil +/. 48 V. 230 V 1.2x106 0.2 Nm AC/DC 24 V.1x106 / 4 kW 0. 48 V. 31. 230 V 3W 3W max. VS220.2 kW 4A 6A 25 A 2A 0.3x84x60 mm CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII AC/DC 24 V.1x106 / 6 kW 0. 110 V. VS463: 4 sunt utilizați împreună cu comutatori și decuplori: VS120: 10. VS425.5 mm2 2. EN 60947-4-1.5 A 600 comutări/oră 0.3x106 0.2x106 0.1x106 0.5 kW 26 kW 16 kW 11 kW 5.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Coil . ≥ 50 mA 63 A 1 4 kV 25 mm2 16 mm2 2 Nm 4 mm2 2. Spacerul pentru instalații IKB este disponibil în acest sens 150 .2 Nm 2.2x106 0.1x106 0.5 mm2 0.15x106 0.2x106 0.2 kW 1.5 kW 0.rezistivitatea la încărcare: AC-3-sarcina de putere: AC-5a .6 Nm AC/DC 24 V.5 mm2 1. 02 VS420: 40.5x106 0.la cerere puted livra și capace ce asigură protecție IP 40 pentru toate terminalele montabile pe sină DIN sau în tablouri de perete Parametrii tehnici Tensiunea (Ui): Intensitatea termică lth (in AC): Comutări AC-1 for 400 V: AC-1 for 230 V: AC-3 for 400 V: AC-3 for 230 V: AC-7a for 400 V: AC-7a for 230 V: AC-7b for 400 V: AC-7b for 230 V: AC-15 for 400 V: AC-15 for 230 V: DC1 Ue = 24 V: DC1 Ue = 110 V: DC1 Ue = 220 V: Încărcările comutatorilor modulari.1x106 0.3 kW only NO 4A 6A 20 A 1A 0. 01 VS220: 20.3x106 / 36mF 0.2x106 0.5 W 2.5 VA max. VS440. VS420.5x85x60 mm VS220 440 V 20 A x 4 kW x 1.5 mm2 2. IEC 60947-5-1.5 mm2 2.2x106 0.3x84x60 mm IEC 60947-4-1.3x106 0. 2 contactori* 400 g 53.10 %: Montaj unul lângă altul: Masa: Dimensiuni: Standarde de calitate: VS120 440 V 20 A x 4 kW x 1.5x85x60 mm VS420 415 V 20 A 13 kW 7. 11.3x106 ≥ 17 V.2 Nm AC/DC 24 V.1x106 /32 mF x 0.dispozitive inductive: Sarcina minimă: Protecție la scurtcircuit cu rezistență: Tipul conexiunii în concordanță cu EN 60 947-4-1: Rezistivitate: Contacte . 22 protecție IP 20 .3 kW x 4 kW x 1.1x106 / 32 mF x 0.1x106 / 220 mF 0. ≥ 50 mA 35 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1.5 kW 2.2 Nm AC 24 V.5 mm2 2.1 kW 13 kW 7.Contactori VS120.5x57 mm VS425 440 V 25 A 16 kW 9 kW 4 kW 2.1x106 / 360 mF 0.lampa semnalizare pentru intensitate mare: AC-5b .2 Nm 2.2 kW 1. 2 contactori* 213 g 35x85x60 mm VS440 500 V 40 A 26 kW 16 kW 11 kW 5. VS425. 31.05x106 /1. 110 V.5 mm2 2. în mod special pentru sarcinile rezistive și motoarelor trifazice număr de contacte VS120: 1 număr de contacte VS220: 2 număr de contacte VS420.5 kW 4A 6A 63 A 4A 0.5 mm2 1. 2 contactori* 120 g 17.2x106 0.5 kW 4A 6A 40 A 4A 0.1x106 / 36mF 0. ≥ 100 mA 80 A 1 4 kV 25 mm2 16 mm2 2 Nm 4 mm2 2.5 kW 2.2 Nm 2.5 mm2 1. 31. VS463 ! ! ! ! pentru comutarea circuitelor electrice.lămpi incandescente: AC-7a .6 Nm VS463 500 V 63 A 40 kW 24 kW 15 kW 8. 48 V 110 V.1 kW 4A 6A 20 A 2A 0. 230 V 2. Mai multe detalii la pagina107 Număr maxim de comutăril la încărcare maximă: Detalii pentru 230 / 400 V AC-1. VS440.

Conexiuni VS120 VS120-10 1 2 A1 + A2 - VS120-01 R1 R2 A1 + A2 VS220-02 A1 + A2 R1 R2 R3 R4 A1 + A2 - VS220 VS220-20 1 2 3 4 A1 + A2 - VS220-11 1 2 R3 R4 Imagine VS120 Imagine VS220 VS420 VS420-40 1 2 3 4 5 6 7 13 8 14 A1 A2 VS420-31 1 2 3 4 5 6 21 22 A1 A2 Imagine VS420 VS425 VS425-40 1 13 3 23 5 33 7 43 2 14 4 24 6 34 8 44 A1 + A2 - VS425-31 1 13 3 23 5 33 R7 41 2 14 4 24 6 34 R8 42 A1 + A2 A1 + A2 CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII Imagine VS425 VS425-22 1 13 R3 21 R5 31 2 14 R4 22 R6 32 7 43 8 44 + A1 A2 - VS425-04 R1 11 R3 21 R5 31 R7 41 R2 12 R4 22 R6 32 R8 42 VS440 VS440-40 1 2 3 4 R3 R4 5 6 R5 R6 7 13 8 14 7 8 A1 + A2 A1 + A2 - VS440-31 1 2 R1 R2 3 4 R3 R4 5 6 R5 R6 R3 R4 R7 R8 A1 + VS440-22 1 2 VS440-04 Imagine A2 . VS220..5 mm2 0. VS425. ≥ 10 mA 6A 2.8 Nm 10 g 10x85x60 mm Modul de conectare al contactelor auxiliare VSK-11 și VSK-20 VSK-11 31 43 VSK-20 23 33 32 44 24 34 151 .VS440 Imagine VS463 A1 + A2 - VS463 VS463-40 1 2 3 4 5 6 7 (13) 8 (14) A1 + A2 - VS463-31 1 2 3 4 5 6 R3 R4 A1 + A2 - VS463-22 1 2 R3 R4 R5 R6 7 8 A1 + A2- Contacte auxiliare pentru VS120. Dane do styków pomocniczych VSK-11 i VSK-20 Temperatura mediului: Tensiunea de alimentare: Rezistivitate electrică: Intensitate 220 V (AC 15): Intensitate 400 V (AC 15): Fregvența maximă de comutare: Număr maxim de comutări la incărcare maximă: Sarcina minimă: Protecția la scurtcircuit cu rezistență: Rezistență de rezervă . VS463 și VSM220.5 mm2/ 2. VS440. +55 0C 440 V 4 kV 6A 4A 6A 600 comutări/oră ≥ 12 V. maximă: Solid/ Conductor standard: Cuplu maxim: Masa: Dimensiuni: -5.val.

5 A 600comutări/oră 0. 24 V.numai sursă AC CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII A1 + A2 - VS425-31 1 13 3 23 5 33 R7 41 2 14 4 24 6 34 R8 42 A1 + A2 - VS425-22 1 13 R3 21 R5 31 2 14 R4 22 R6 32 7 43 8 44 A1 + A2 - 2. 110 V.5 mm 2. Pentru încălzire și încălzirea de serviciu a apei descrierea pozițiilor individuale de control manual AUTO: funcție comună ca și pentru contactorii fără control manual 1 . EN 61095. va trebui să utilizați spacere intre fiecare grup de doi contactori.încărcare rezistivă : AC-3-sarcina de putere: AC-5a .3x106 ≥ 17 V.high-intensity discharge lamp: AC-5b .lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Coil .5x85x60 mm 2 VS425-04 R1 11 R3 21 R5 31 R7 41 R2 12 R4 22 R6 32 R8 42 A1 + A2 - Contactele auxiliare VSK-11 și VSK-20 Detalii privind contactele auxiliare pentru VSK-11 și VSK-20 la pagina 141 IEC 60947-4-1. 31. Spacerul pentru instalații IKB este disponibil în acest sens 152 . 2 contactori* 140 g 17.numai sursă AC VS220-11 1 2 R3 R4 A1 + A2 - VS220-02 R1 R2 R3 R4 A1 + A2 - Conexiune VSM425 VS425-40 1 13 3 23 5 33 7 43 2 14 4 24 6 34 8 44 VSM425 .5x106 ≥ 17 V.1x106 / 32 mF 0.2x106 0.5 A 600 comutări/oră 0.3 kW tylko dla NO 4A 6A 20 A 1A 0.3 kW tylko dla NO X 4 kW X 1.dispozitive inductive: Încărcare minimă: Protecție la scurtcircuit cu rezistență: Tipul conexiunii în concordanță cu EN 60 947-4-1: Rezistivitate: Contacte . EN 60947-4-1. ≥ 50 mA 35 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1. VSM425 ! ! ! ! ! ! versiune specială de contactori pentru instalații.1x106 / 1.6 Nm AC 12 V.2 Nm 2.5 kW 0.1 106 / 1.dispozitive rezistive: AC-7b . IEC 61095. 11. 42 V.lămpi incandescente: AC-7a . 127 V.10 %: Sursă coil +/. 42 V.comutare de la AUTO la 1: contactele operaționale sunt închise iar contactele din spate sunt deschise până la la un nou impuls către un contactor. VDE 0660 *Notă: În cazul în care mai mulți contactori sunt montati unul lângă altul.2 Nm 2 VSM425 440 V 25 A 16 kW 9 kW 4 kW 2. 02 VSM425: 40. 24 V. 04 este posibilă conectarea de la contacte auxiliare VSK la contactori VSM220. 2 contactori* 260 g 35x85x60 mm Conexiune VSM220 VS220-20 1 2 3 4 A1 + A2 - VSM220 .3x106 0. 48 V. 110 V. 230 V 6 VA 27 VA max.5 mm2 0. 22.5 kW 0. 48 V. 230 V 4 VA 15 VA max.6 Nm AC 12 V.5 mm2 2.2 kW 4A 6A 25 A 2A 0. IEC 60947-5-1.2x106 0. 0 .5x106 0.Contactori cu control manual VSM220. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 10 mm 6 mm2 1.2x106 0. VSM425 Parametrii tehnici: Tensiunea (Ui): Intensitatea termică lth (în AC): Comutare AC-1 pentru 400 V: AC-1 pentru 230 V: AC-3 pentru 400 V: AC-3 pentru 230 V: AC-7a pentru 400 V: AC-7a pentru 230 V: AC-7b pentru 400 V: AC-7b pentru 230 V: AC-15 pentru 400 V: AC-15 pentru 230 V: DC1 Ue = 24 V: DC1 Ue = 110 V: DC1 Ue = 220 V: Încărcările contactorilor modulari detalii la pagina 143 Numărul maxim de comutări la încărcare maximă: Detalii pentru 230 / 400 V AC-1. 127 V.5 mm2 0.2x106 0.1x106 / 36 mF 0.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Condiții de operare Tensiuni coil: Sursă continuă coil +/. cu control de bază și manual pentru comutarea dispozitivelor cumulative.2 kW 16 kW 9 kW 4 kW 2.contactele sunt deschise (contactele operaționale) sau închise (contacte stand-by) indiferent de tensiunea de alimentare Indicator: ON-OFF are rolul de a cupla și decupla contacte: VSM220: 20.10 %: Montaj unul lângă altul: Masa: Dimensiuni: Standarde de calitate: VSM220 440 V 20 A X 4 kW X 1.

4 7.65 1.95 3.5 2.7 10.15 3.31 0.8 3 4.53 1 1.25 5.16 VS120 23 14 7 3 1 22 22 17 14 2 x 30 2 x 24 2 x 17 2 x 10 7 7 7 4 25 15 14 12 7 7 14 10 7 4 2 1 1 4 4 3 1 1 18 10 5 3 3 1 5 2 1 5 3 2 1 22 7 7 4 3 3 6 1 1 1 - VS220 23 14 7 3 1 22 22 17 14 2 x 30 2 x 24 2 x 17 2 x 10 7 7 7 4 25 15 14 12 7 7 14 10 7 4 2 1 1 4 4 3 1 1 18 10 5 3 3 1 5 2 1 5 3 2 1 22 7 7 4 3 3 6 1 1 1 - VS420 29 16 8 3 1 24 24 20 17 2 x 40 2 x 31 2 x 24 2 x 14 8 8 8 5 35 20 19 17 10 9 18 13 9 5 3 2 1 5 5 4 2 1 22 12 7 4 3 1 6 3 1 1 1 6 4 2 1 1 1 27 9 9 5 4 4 7 1 1 1 - Număr de lumini pe contact VS425 VS440 VS463 29 16 8 3 1 24 24 20 17 2 x 40 2 x 31 2 x 24 2 x 14 8 8 8 5 35 20 19 17 10 9 18 13 9 5 3 2 1 5 5 4 2 1 22 12 7 4 3 1 6 3 1 1 1 6 4 2 1 1 1 27 9 9 5 4 4 7 1 1 1 65 40 20 8 4 90 90 65 45 2 x 100 2 x 78 2 x 65 2 x 40 48 48 48 31 100 52 50 50 26 25 38 29 20 10 7 4 3 31 27 22 12 9 5 4 43 23 12 7 6 2 1 36 18 11 6 6 2 1 17 10 6 3 11 6 4 2 71 23 23 14 10 10 44 11 11 8 4 5 85 50 25 10 5 140 140 95 70 2 x 150 2 x 118 2 x 95 2 x 60 73 73 73 47 140 75 72 70 38 36 55 42 29 15 10 6 4 47 41 33 18 13 7 5 60 32 18 10 9 3 1 50 25 15 9 8 3 2 22 13 8 3 16 10 6 3 90 30 30 19 13 13 66 16 16 12 7 8 VSM220 23 14 7 3 1 22 22 17 14 2 x 30 2 x 24 2 x 17 2 x 10 7 7 7 4 25 15 14 12 7 7 14 10 7 4 2 1 1 4 4 3 1 1 18 10 5 3 3 1 5 2 1 5 3 2 1 22 7 7 4 3 3 6 1 1 1 - VSM425 29 16 8 3 1 24 24 20 17 2 x 40 2 x 31 2 x 24 2 x 14 8 8 8 5 35 20 19 17 10 9 18 13 9 5 3 2 1 5 5 4 2 1 22 12 7 4 3 1 6 3 1 1 1 6 4 2 1 1 1 27 9 9 5 4 4 7 1 1 1 - Lămpi fluorescente Lămpi fluorescente circuit lead-lag Lămpi fluorescente corecție paralelă Lămpi fluorescente cu unități de balast electronic (EVG) Lămpi cu vapori de mercur sub presiune (fără corecție) Lămpi cu vapori de mercur sub presiune (fără corecție) Lămpi halogen cu vapori metalici sub presiune (fără corecție) Lămpi halogen cu vapori metalici sub presiune (corecție paralelă) Lămpi cu vapori sodiu sub presiune (fără corecție) Lămpi cu vapori sodiu sub presiune (corecție paralelă) Lămpi cu vapori sodiu (fără corecție) Lămpi cu vapori sodiu (corecție paralelă) 153 CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII .41 0.12 0.45 0.16 0.22 1.11 0.5 1.63 0.14 0.35 0.8 1.15 0.94 1.61 0.87 2.3 0.17 4.43 0.5 0.25 0.37 0.35 1.4 6.2 0.5 5.5 2.32 0.5 3.49 0.35 0.67 0.8 11.5 2.28 0.32 0.25 0.35 0.83 1.4 3.5 16.43 0.8 3 3.5 1.3 0.42 0.8 0.35 0.Încărcarea instalațiilor de contactori TIP DE LUMINĂ Lămpi incandescente PUTERE (W) 60 100 200 500 1000 18 24 36 58 18 24 36 58 18 24 36 58 1 x 18 1 x 36 1 x 58 2 x 18 2 x 36 2 x 58 50 80 125 250 400 700 1000 50 80 125 250 400 700 1000 35 70 150 250 400 1000 2000 35 70 150 250 400 1000 2000 150 250 400 1000 150 250 400 1000 18 35 55 90 135 180 18 35 55 90 135 180 I (A) 0.15 2.5 9.26 0.45 4.75 1.22 0.5 0.09 0.3 0.17 0.

4 62.Dimensiuni VS120 VS220 VSM220 VS425 VSM425 35 VS440 VS463 53.9 154 60.5 IKV 8.5 55 63 CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII 4.7 35.3 85 45 47.4 35.5 49.4 85 45 VS420 45 VSK-20 10 44 60 4.5 .3 85 45 85 45 65.

155 .

Protecție sigură pentru dispozitive în rețele de 10kA.125 A Protecția instalațiilor electrice. utilaje. uz industrial pentru dispozitive cu tensiuni înalte.63 A Întreruptoare miniaturale 80 .Pentru uz domestic și industrial. prin deconectarea de la rețea în urma unui scurtcircuit sau suprasarcinii 0.5 . 137 . Protecție împotriva focului.

Notă 156 .

Informaţii tehnice Instrucţiuni generale pentu utilizarea corctă a produselor Elko EP 158 Sarcinile admise 159-161 Compatibilitatea electro-magnecă a produselor Grafic EMC 162 163 Tehnologia de producţie 182-183 157 .

o. În cazul în care aceasă supratensiune se comportă ca un impuls de scurtă durată. Ca alte elemente de protecţie sunt folosite diode Zenner care elimină supratensiunea din circuitul de alimentare şi intrare a aparatului (la comuterea sarcinilor inductive).este necesar să se verifice conectarea corectă a terminalelor. umiditate relativ mare peste 95%.atentie când se conectează controalele input şi în acelaşi timp a se ţine cont de curentul maxim şi voltajul minim. În diagramele osciloscopice de mai jos puteţi observa comportamentul elementelor de protecţie la supratensiune şi impulsuri din circuitul de alimentare. scade rezistenţa de străpungere şi acumuleaza supratensiunea.Pentru a se asigura funcţionarea corectă garantată a dispozitivului.) Materie primă pentru dispozitiv . câmp electromagnetic puternic sau radiaţii tip microunde .este necesar să se asigure protecţia dispozitivului cu elemente adecvate de protecţie împotriva supratensiunii INFORMAŢII TEHNICE 3.este necesar să se verifice toleranţa permisă a dimensiunii aprovizionării cu voltaj care este dată de către parametrii tehnici ai fiecărui dispozitiv 2. nu este recomandat a fi lasat în condiţii extremece i-ar putea influenţa în mod negativ funcţiile – temperatură permanentă peste 70oC.Instrucţiuni generale pentru utilizarea corectă a produselor ELKO EP.) Potejarea dispozitivului . La supratensiune de scurtă durată ăn circuitul principal de alimentare. Este foarte important pentru dispozitivul (ex:dimmers) unde există sincronizare condusă de o undă (ondulaţie) sinusoidală a principalului şi defect în pricipal poate cauza o funcţie incorectă a dispozitivului . Este necesar 5.) Condiţii de operare . contactor) de la circuitul de alimentare a aparatelor de masură şi control.este recomandat a se elimina disturbanţele de pe controalele input ale dispozitivelor cu elemente potrivite(elemente R-C) şi astfel se realizează o minimizare a creări de voltaj inductiv pe cablurile de intrare .veioză incandescentă conectată) 4. s. degajari masive. este necesar să se observe şi să se urmărească câteva reguli importante: 1. varistorul poate reacţiona şi proteja de la influenţe negative. chimicale. Procesul de deconexiune a contactorului cu bobina 230V/AC fără membru R-C Configurarea osciloscopului U=200 V/d t=5ms/d Procesul de deconexiune a contactorului cu bobina 230V/AC cu membru R-C 390 Ohm-330 nF Configurarea osciloscopului U=200 V/d t=10ms/d Procesul de deconexiune a contactorului cu bobina cu varistor limitat la 230V/AC Configurarea osciloscopului U=200 V/d t=5ms/d 158 . Voltajul limită utilizată este 275 V.este necesar să se asigure protecţia dispozitivului cu elemente adecvate de protecţie împotriva supratensiunii Descrierea elementelor de protecţiei ale dispozitivului Tot timpul. În cazul sarcinilor inductive este recomandat separarea alimentări la un aparat de putere (motor.este necesar să se verifice toleranţa permisă a dimensiunii aprovizionării cu voltaj care este dată de către parametrii tehnici ai fiecărui dispozitiv . împotrivasupratensiunilordin circuitul de alimentare.este recomandat a se elimina disturbanţele de pe controalele input ale dispozitivelor cu elemente potrivite(elemente R-C) şi astfel se realizează o minimizare a creări de voltaj inductiv pe cablurile de intrare . releele din gama noastră sunt echipate cu elemente de protecţie (varistori).este necesar să se verifice conectarea corectă a terminalelor.) Înlăturarea disturbărilor pe circuitelor input .este necesar să se asigure alimentarea continuă a dispozitivului fără căderi sau diferenţe de tensiune. şi în caz de aprovizionare cu voltaj a DC-ului deasemenea polaritate .toate produsele mentionate îndeplinesc directivele EMC în concordanţă cu Directiva EU 89/336/EEC.pentru o funcţionare fără erori este indicat a se evita amplasarea aproape de o sursa de interferenţe electromagnetice . r. şi în caz de aprovizionare cu voltaj a DC-ului deasemenea polaritate . Pentru a asigura funcţionarea corectă şi sigură a unui dispozitiv.) Manevrarea dispozitivului . care pot cauza schimbarea spontană a stării dispozitivului (ex.

nu este bun pentru comutarea curenţilor şi a tensiunilor mici. 60947-4 60947 60947-4 60947-4 60947-4 60947-4 60947 60947 60947 60947 60947-5 60947-5-1 60947-5-1 60947-5 60947-3 60947-3 60947-3 60947-3 60947 AC-4 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b AC-7a AC-7b AC-8a AC-8b AC-12 AC-13 AC-14 AC-15 Electro motor cu armătură de scurt circuit: pornire. nu este facut pentru scurgeri de curent sau sarcini cu componente ionductive. frânare rezistivă Motor în serier: pornire. lumini fluorescente Comutare becuri electrice Permite contactul de joasă cu rezistenţa unui conductor rece care este mult mai mică decât cel al unuia încălzit Contactarea transformatoarelor Contactarea capacităţilor Contactarea sarcinilor inductive scăzute ale aplicaţiilor casei sau aplicaţiilor similare Sarcini ale motoarelor utilizată în casă Comutarea motoarelor sigilate hermetic a compresoarelor cu buton de resetare manuală împotriva suprasarcini Compresoare de răcire sigilate hermetic trebuie închise în cutii fără mâner iar motorul trebuie răcit cu lichid de răcire Switching of hermetically sealed motors of cooling compressors with manual reset switches against overload Hermetically sealed cooling compressors have to be placed in one box without external shaft or shaft padding and motor must operate with cooling liquid Comutarea sarcini semiconductoare cu transformator de separare Comutarea sarcini semiconductoare cu transformator de separare Comutarera de sarcini electromagnetice mici (max. este mai rezistentă la scurgerile de curent se potriveşte mai mult la comutarea curentului continu şi mai puţin bun pentru sarcina Ohmică. t = L/R (s) DC-1 DC-3 DC-5 DC-6 DC-12 DC-13 DC-14 DC-20a(b) DC-21a(b) DC-22a(b) DC-23 Conectare şi deconectare Comutarea sarcini rezistive.este utilizat la îmbunătăţirea contactelor de curent şi tensiune mică şi la prevenirea oxidării. frânare. contactarea sarcinilor rezistive. curent/tensiune mică. Manufacturieri de releuri înregistrează parametri de garanţie. motoare în serie) 60947-4 60947-4-1 60947-4-1 60947-4-1 60947-5-1 60947-5-1 60947-5-1 60947-3 60947-3 60947-3 60947-3 De unde poţi şti care releu este facut pentru sarcina potrivită? Compania noastră înregistrează aceste informaţii pe produse precum şi în catalog.este perfect pentru contactarea sarcini cu componente inductive.contact special facut pt. oprire Motoare cu armatură la scurt circuit. contactare motor în funcţiune Această categorie este aplicată la motoare cu armătură la scurt circuit.Sarcinile electrice admise Alegerea problematică a releleului potrivit pt. a contacta sarcina potrivită este descrisă mai jos: În general ne ăntâlnim cu problemele legate de alegerea incorectă a releului pentru o sarcină (însemnând alegerea incorectă a releului pentru o sarcină anume) care duce la contact permanent sau avarierea contactului din releu provocând distrugerea acestuia. Categoria de utilizare (clasificarea) al unui releu în practică este dată de contactul de ieşire Materiealele de bază care sunt utilizate la fabricarea prodzselor sunt de înaltă calitate şi performanţă.) 0.9 Exemple de utilizare: sarcini industriale EN 60947-4 60947 INFORMAŢII TEHNICE AC-2 AC-3 Motor cu armătură. calitate superioră la contacte şi conductivitate (contactele nu oxidează). umiditatea. c) AgSn sau AgSnO2 . contactarea sarcinilor Ohmice b) AgNi . motor şunt) (a: comutări frcvente. e) Cu Aur (AgNi/Au) . contact comutator Comuterea lumini cu descărcare în gaz. manuale de utilizare şi în alte materiale promoţionale şi tehnice (web-site. presiunea. b: comutări ocazionale) Comuterea sarcinilor inductive înalte (e. un curent de 5 sau 7 ori mai mare decât curentul nominal al motorului. Categorii de utilizare Curent AC.folosite pt. frânare. categoria utilizată este AC 11 Sarcini neinductive sau putin inductive Motoare Şunt: pornire.făcut pt. b: comutări ocazionale) Comutarea sarcinilor Ohmice incluzând limitarea suprasarcini (a: comutări frcvente. b: comutări ocazionale) Comutarea concomitentă a sarcini Ohmice şi inductive incluzând limitarea suprasarcini ( e. a) AgCd . schimbare de sens. cosφ = P/S (-) AC-1 Cazuri tipice Sarcină neinductivă sau puţin inductivă Include toate aplicaţile alimentate de la curent alternativ cu factorul de putere (cos. schimbare de sens. frânare rezistivă Sarcini neinductive sau putin inductive – becuri electrice Conducerea sarcini rezistive şi sarcini fixe cu izolaţie prin elemnt opto electric Contactarea electromagneţilor Contactarea sarcini electromagnetice în circuit cu senzor de limitare Comuterea şi oprirea fără sarcină (a: comutări frcvente. în timpul funcţionări. etc. 159 . Ce sarcini poţi folosiâ Detalile sarcinilor folosite standardizate EN 60947 sunt descrise mai jos . cu intrare de circuit electromagnetic închis.72 VA) Conducerea sarcini electromagnetice alternative Această categorie comută sarcini inductive.). etc.) Este important de menţionat că nu întodeanue putem oferi toate informaţiile legate de dispozitivele noastre din cauza scurgeri de informaţii. scurgeri de curent cu componente inductive. incluzând sarcini mici Comutarea mixtă de sarcini rezistive şi inductive. incluzând mici suprasarcini Comutarea sarcini de motor sau alte sarcini mari Comutarea motoarelor cu armătură de scurt circuit cu contacte semiconductoare Notă: Categoria AC 15 este înlocuit formal. d) Wf(Wolfram) . contactul comută.categorii de utilizare. mai mare decât 72VA Folosire: comuterea contactelor de bobină AC-20 AC-21 AC-22 AC-23 AC-53a DC current. condiţiile de acţionare şi funcţionare optimă (temperatura. În timpul comutări.

Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5a necompensat AC5b AC7b AC12 AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14 Curentul maxim la deschidere 8A NO 250V / 8A 250V / 5A 250V / 4A 230V / 1. TER-3B. MR-41.5A 400W 250V / 4A 250V / 5A 250V / 5A 250V / 5A 250V / 3A 24V / 8A 24V / 3A 24V / 2A 24V / 8A 24V / 2A 24V / 1A 15A 16A NO 250V / 16A 250V / 10A 250V / 6A 230V / 3A 800W 250V / 6A 250V / 10A 250V / 6A 250V / 6A 250V / 6A 24V / 16A 24V / 6A 24V / 4A 24V / 16A 24V / 2A 24 / 2A 30A AC5b AC7b AC12 AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14 Curentul maxim la deschidere CRM-61. CRM-91HE. TER-9. PRI-42. HRN-42. SHT-1/2. HRH-5. TEV-3. PRM-91H. CRM-83J. HRN-43. TER-3D. CRM-81J. TEV-2. COS-1. HRN-56. HRN-54. CRM-82TO. RFSA-6MI. TER-3E. VS116U. CRM-91H. HRN-57N. TER-3G. CRM-42. HRN-55N. PRI-41. TEV-1. SOU-2. DTC. RFSA-11B. VS116K. CRM-2HE. PRI-51. DTR. CRM-2H. DTF.Capacitatea de incarcare a produsului CRM-4. HRN-55. HRN-6x. TER-3A. RFSA-61ME. TER-3H Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5b AC7b AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 10A NO 250V / 10A 250V / 5A 250V / 4A 500W 250V / 4A 250V / 4A 250V / 3A 30V / 10A 30V / 3A 30V / 2A 30V / 8A 30V / 2A 160 . VS316/230 Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 10A NO 250V / 10A 250V / 5A 250V / 4A 500W 250V / 4A 250V / 4A 250V / 5A 250V / 4A 250V / 3A 30V / 10A 30V / 3A 30V / 2A 30V / 8A 30V / 2A RHT-1. CRM-2T. HRH-1. HRN-43N. PRM-92H. ATR. VS316/24 Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5a necompensat AC5a compensat INFORMAŢII TEHNICE 10A NO 250V / 16A 250V / 10A 250V / 6A 230V / 3A intrarea maxima C=14uf 1500W 250V / 6A 250V / 10A 250V / 6A 250V / 6A 250V / 6A 24V / 16A 24V / 6A 24V / 4A 24V / 16A 24V / 2A 24V / 2A 30A (80A / 20ms) ATC. TER-7. VS308K. TER-3C. PDR-2. RFSA-71B. SJR-2. PRM-2H. SHT-3. SOU-1. HRN-3x. PRI-32. CRM-9S. SHT-3/2. TER-3F. HRN-41. SMR-B. HRN-54N. HRH-6. HRN-57. MR-42. VS308U. SHT-1. RFJA-12B. CRM-93H. TER-4. ATF.

BULBS 12-24V WOUND TRANSFORM ERS LO W-VOLTA GE EL. resistive lămpi fluorescente compensate în paralel Dimmer cu sarcină definită: Sarcini neinductive Motoare incapsulate.BULBS 12-24V UNCOMPENSATED FLUORESCENT ELECTRONIC TRANSFORM ERS EKONOMIC FLUORESCENT LAMPS SWITCHING MANAGEMENT SWITCHING MANAGEMENT TIPUL SARCINII SMR-T SMR-H SMR-B SIMBOLURI COMENTARII AC5b lămpi. Contolul sarcinilo R .resistivă sau cu inductivitate comutarea motoarelor alternative L . HALOGEN LIGHT LO W-VOLTA GE EL. lumini pe halogen AC5a lămpi fluorescente necompensate AC5a lămpi fluorescente compensate în serie AC5a 10 AC5a lămpi fluorescente economice R.Sarcinile electrice admise SARCINA (Simboluri) REZISTIVEĂ R INDUCTIVĂ L CAPACITIVĂ C × × × ÎN FUNCŢIE DE REŢEAUA ELECTRICĂ × × ÎN FUNCŢIE DE REŢEAUA ELECTRICĂ × × GRAFIC DESCENDENT × × × GRAFIC ASCENDENT × × × INFORMAŢII TEHNICE LAMP. C AC-1 AC-3 AC-15 DC-1 Neinductive sau cu inductivitate foarte scăzută. rezistivă electromagnetice C . L.inductivă în timpul utilizării scăzută.capacitivă 161 .

aparate digitale. STRUCTURA ELECTROMAGNETICĂ mediu de aer. Test lipsei de energie Pentru funcţionarea corectă în industrie este important acest test. în practică. Nivelele de testare sunt 2kV. Aplicăm testul de nivelul 3 care pentru câmpul HF înseamnă intensitate de câmp 10V/m şi pt. conductori de date. Se foloseşte pt. Influenţa indirectă se face prin descărcarea în poziţia orizontală şi verticală. INFORMAŢII TEHNICE SURSA PERTURBAŢIEI ELECTROMAGNETICE MEDIUL PERTURBĂRII. contactoare. TV. Compania Elko EP are propriul laborator de testare cea ce înseamnă garanţia că aceste rezultate vor fi întâlnite la fiecare dintre produsele noastre. artificiale) şi deasemenea propria „ acţiune electromagnetică“ şi să nu radieze semnale care pot perturba alte (instrumente. sisteme digitale. mic de oameni de ştiinţă care lucrează în domeniul militar sau cercetarea cosmică. Schimbările menţionate la circuitul de alimentare (tensine înaltă sau joasă) şi decuplarea sarcini circuitului principal. sisteme de transfer de date. Perioada de testare este de la 0 la 6 minute în trepte pt. 8kV. Acei cumpărători nu primesc doar dispozitiv de calitate. descărcari.. Produsele noastre au trecut toate cliteriile şi sunt compatibile în totalitate cu restul produselor asemănătoare. arcuri electrice. TV. Acest test este efectuat conform stabdardului EN 61000. Este un indicator al calităţii excelente. semconductoare. timp scurt. garanţia şi funcţionalitatea. impulsuri de tensiune 1.Compatibilitatea electromagnetică a produselor ELKO EP. s. Cuplarea se face într-o singură fază a circuitul capacitiv. noi facem teste EMC şi cu cele învăţate din rezultatele din urma testări. Compatibilitatea electromagnetică (EMC) ca şi o abilitate a unui aparatm sistem sau utilaje a arăta o operaţie de curent într-un mendiu în care se regăsesc şi alte semnale electromagnetice (naturale. Test Scurgere Pentru garantarea imunităţi aparatului împotriva perturbări electromagnetice. Acest aşa zis lanţ arată problemele EMC ale sistemului.5 KV. Semnalul de perturbre este injectat în circuitul de alimentare şi comunicaţie. Test descărcării electrostatice Este un test de rezistenţă la descărcările energiei electrostatice sau din obiectele inconjurătoare. Coampatibilitatea electromagnetică (EMC) este o ramură de ştiinţă nouă al anilor 60 din secolul trecut. PCuri. dar şi un produs care poate opera în condiţii industriale. Aceasta este efectuat prin aplicarea directă sau indirectă a unei descărcări asupra dispozitivului testat. inovăm produsele noastre avţnd în vedere normele EMC. Cel mai important test este cel de imunitate împotriva impulsurilorde curent şi energie mari de tensiune (scurgere) care este efectuat conform normelor IEC 61000-4-5. OBIECTELE PERTURBARE. conductori de semnal. cabluri de energie. 2 KV şi 4 KVîn polaritate pozitivă sau negativă. 0.5/50 ms fără sarcină şi impuls de lcurent 8/10ms pt. set WiFi.o. 1 KV. care este cu 10 . APARATE DE RECEPŢIE AL motoare. care este asigurat de mulţi ani de experienţă în domeniu. Emisia se masoară cu cablu sau în aer. Test de emisie EMC Dispozitivele electronice trebuie concepute astfel încât să nu perturbe sau să nu fie surse de perturbaţii electrice sau electromagnetice. sisteme de telecomunicaţii.1s.r. Testul se face conform standardului EN 55022. Testul de scurgere este folosit. Frecvenţa de repetare este 2. PCuri. în general pentru aparatele monofazate cu un curent de 16A. aparate). facut conform normelor IEC 61000-4-11. sunt modalităţile cu care se face acest test. Este cunoscută doar de un nr. sunt necesare lucruri de bază aşa numite „legătură fundamentală EMC“ din poza alăturată. simuează descreşterea şi luarea tensiuni de alimentare. La testarea EMC a aparatelor (tehnic. Dispozitivul este tratat cu cel puţin 10 descărcări individuale pentru polarităţi pozitive şi negative. sisteme.5-50 perioade din frecvenţa de 50 Hz. relee. biologic). Almentarea de scurtă durată sau alimentarea cu tensiune mai mică. distribuţii de putere. alternatoare. Acest se face conform normelor IEC 61000-4-4. semnalul HF nivelul de tensiune de 10V. aparate de măsură. Influenţa directă a descărcării este ţintită pe o suprafaţă unde poate fi accesat şi în timpul utilizări în comun. Prin acesta produsele noastre sunt controlate în carcase de impulsuri cu intervale mici de timp ce sunt apilcate atât la intrările cât şi la ieşirile aparatului.15% mai mică şi are o durată mai scurtă 0. Walkie-Talkies) Acest test are importanţă în perturbarea la nivelul circuitului principal şi emisie. Test Explozie Alt test foarte important este testul de imunitate împotriva efectelor rapide şi de durată mică (cupluri de impulsuri) care simulează influenţa puterilor industriale. 6kV. Întreruperi de tensiune scurte sunt reduse încet la 100%. Trecerea nivelului EMC peste masură poate provoca dezaste catastrofice. semnalizând sau acumulând date de la dispozitivul testat. 4kV. Produsele astfel testate dau.. dispozitive automatizate.4-2. 15kV. 162 . oscilatori. O astfel de descărcarepoate cauza avarierea dispozitivului sau a componentelor acestuia. unui cumpărător mulţumit. descărcări electrostatice. împământări.5 kHz. Test câmpului electromagnetic de frecvenţă înaltă şi semnalul HF provenit de la sursă Scopul acestui test este verificarea imunităţii la câmpurile electromagnetice create de transmisiile Radio sau ale altor dispozitive care emit energie electromagneticănprin unde neântrerupte (transmiţătoare radio.Mărimea este de 0.

AC/DC 24V) HRN-42 (AC 230V.5 4 4 3 3 4 3. AC/DC 24V) COS-1(AC 230V. AC/DC 24V) TER-4 (AC 230V.5 2.5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.5 2. AC/DC24V) HRN-43 (AC 230V. AC/DC 24V) HRN-43N (AC 230V.5 2.5 4 4 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5 2.5 4 2.5 1.5 1.5 3 2. AC/DC 24V) 4 kV 4 kV 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 2.5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.5 2.Parametrii EMC EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 55022 Standard Standard EN 55022 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da SURGES (rázová vlna 1.5 4 3 3 2.5 2. 400V.5 2.5 4 2.5 4 4 2.5 kHz) for A1-A2 SURGES (rázová vlna 1. 400V.5 2.5 2.5 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 2.2/50 μs) na A1-A2 Contact diferenţial Semnal electromagnetic de frecvenţă mare(0.5 4 3.5 2.5 4 3. AC/DC 24V) TER-3 (AC 230V.5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3.5 2.5 2.5 2.5 2. AC/DC 24V) HRN-55N (AC 230V.5 4 3.5 2.5 2.5 4 3.15-80 MHz) for A1-A2 Câmp de frecvnţă electromagnetică(80-1000 MHz) BURST (pilot wave 5-50ns/50.5 3 4 3 4 4 4 4 2.5 4 4 2. AC/DC 24V) HRH-5 (AC 230V.5 2. 3x400V) HRN-54N (AC 230V.5 2.5 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 2. 400V.5 4 4 4 4 4 4 4 2. 400V) HRN-55 (AC 230V) HRN-54 (AC 230V.5 4 4 4 4 4 4 4 2.5 2.2/50 μs) na A1-A2 Descărcare Câmp electromagnetic Conatct constant CRM-81J (AC 230V. AC/DC 24V) PRI-42 (AC 230V.5 2.15-80 MHz) for A1-A2 Descărcare Câmp de frecvnţă electromagnetică(80-1000 MHz) BURST (pilot wave 5-50ns/50.5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da MR-42 (AC 230V) MR-42 (UNI) SOU-1 (AC 230V) SOU-1 (UNI) DIM-2 (AC 230V) DIM-5 (AC 230V) SMR-S (AC 230V) USS with glow lamp (AC 230V) PS-12 (AC 230V) PS-24 (AC 230V) PS-R (AC 230V) ZSR-30 (AC 230V) ZNP-10 (AC 230V) ZTR-10 (AC 230V) HRN-33 (in monitoring voltage range) HRN-34 (in monitoring voltage range) HRN-35 (in monitoring voltage range) HRN-41 (AC 230V.5 2.5 1. UNI) CRM-83J (AC 230V. AC/DC 24V) HRH-4 (AC 230V.5 10 V 4 3. UNI) SOU-2 (AC 230V) SMR-T (AC 230V) SMR-H (AC 230V) PRM-91H (UNI) PRM-92H (UNI) PRM-2H (UNI) VS116K (AC 230V) VS116U (UNI) VS316K (AC 230V) VS308K (AC 230V) VS308U (UNI) MR-41 (AC 230V) MR-41 (UNI) În aer 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5 4 2.5 2.5 4 4 3.5 2. DC 24V) PRI-41 (AC 230V.5 4 4 4 4 4 3. UNI) CRM-82TO (UNI) CRM-91H (AC 230V) CRM-91H (UNI) CRM-93H (AC 230V) CRM-93H (UNI) CRM-91HE (UNI) CRM-2HE (UNI) CRM-9S (AC 12-240V) CRM-2H (AC 230V) CRM-2H (UNI) CRM-2T (AC 230V) CRM-2T (UNI) CRM-4 (AC 230V) CRM-42 (AC 230V SJR-2 (AC 230V) SJR-2 (UNI) PDR-2/A (AC 230V) PDR-2/A (UNI) PDR-2/B (AC 230V) PDR-2/B (UNI) SHT-1 (AC 230V.5 4 4 2. 3x400V) PRI-32 (24-240. AC/DC 24V) HRH-1 (AC 230V.5 2.5 2.5 2.5 10 V 3 4 3 4 4 4 4 2.5 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V Câmp electromagnetic Da Da Da Da Da Conatct constant În aer 163 INFORMAŢII TEHNICE .5 kHz) for A1-A2 Produs Tensiune de străpungere Produs Tensiune de străpungere Contact diferenţial Semnal electromagnetic de frecvenţă mare(0. AC/DC 24V) TER-7 (UNI) TER-9 (AC 230V.5 2.5 2.5 1.5 2.

Notă 164 .

Informaţii complementare Ambalarea produselor Dimensiuni Utilizarea produselor noastre în casă Produsele noastre şi condiţii industriale Exemple de utilizare Tehnologii de producţie Suport peentru proiectanţi Locaţiile în care noi exportăm 166 167-169 170-171 172-173 174-181 182-183 184 185 165 .

SOU-2. CRM-82TO. SMR-U Împachetare pentru 1-MODUL releu cu accesorii SOU-1. SHT-3. ZNP-10. HRN-35. HRH-2.DIM-13. HRN-34. VS316/230USS. VS308K. HRN-56/480. HRN-43. PS-24.2 bucăţi PRM-91H/11. SOU-2. CRM-91HE . MR-42. PS-R.12 bucăţi VS116K. HRN-67 166 . PRM-92H. DIM-14. PRI-41. HRN-54. PS-12. PRM-2H Împachetare pentru SMR . HRN-51.14 bucăţi SMR-T.in .10 bucăţi CRM-81J. DIM-5. VS316/24. SMR-S. CRM-83J. CRM-42. HRN-52. ZTR-10. MR-41.in . SMR-H. HRN-63. CRM-2H. SOU-1.1 bucăţi COS-1. PRI-31. 575 Împachetare pentru relee plug . PRI-42. VS116U. CRM-2HE Împachetare pentru 1-MODUL releu . VS Împachetare pentru 1-MODUL releu . CRM-9S. TER-9 Împachetare pentru 3-MODULE releu . DIM-2.Ambalare Îpachetare pentru relee plug . HRN-33. TER-3.2 bucăţi SHT-1. CRM-2T. HRH-1. HRN-64. HRN-56. SJR-2. HRN-41. CRM-61. HRN-42. CRM-4. TER-7. SHT-1/2. PDR-2. ZSR-30.

5 45 5 48 30 35 2-MODULE 64 35 SOU-3 96 70 26 62 2 167 13 27 .8 5 90 67.5 45 52 65 21 19 35 RHV-1.Dimensiuni 1-MODUL 17.5 45 21 7 6 64 80 15.6 PRI-32 17.5 45 35.2 90 67.3 6 35 3-MODULE 90 67.6 90 67. TEV-4 21 34 57 11 21 19 6.6 13.

Dimensiuni
MINI SMR-T, SMR-H
R1 3 R1 3

MINI SMR-S, SMR-U

MINI SMR-B 13.3
R2 1

49

13.3

49

12.6

49

21

ATR, ATF, ATC 89 28.6 56.4

DTR, DTF, DTC 89 28.6 54.3

84

84

PDR-2/A, PDR-2/B 48 41

HRN-41, HRN-42, HRN-43,HRN-43N, PRI-41, PRI-42, COS-1, HRH-1, TER-4 48 4 5.5 10 10 4.6 14 48

PS-100-12, PS-100-24

48

4 8 13

42

42

42

9

28.2

9

10

10

19

8

11

8.5 8.5

33.9

14.1

PS-30-12, PS-30-24 6-MODULE 48

PS-10-12, PS-10-24 90 17.6 45 105

15.3

14

65

42

28.2

29.5

42

7 41

8.8 8.8 35

168

21

19

42

Dimensiuni
PRM-91H/11, PRM-91H/8 PRM-92H, PRM-2H 37
4

Soclu pentru ES-11 k PRM-91H/ 11, PRM-92H, PRM-2H, 750

Soclu pentru ES-8 k PRM-91/8

45

5.6

3.2

5.6

3.2

65

4.2

4.2

45

30 38 50 750
33.5 57.9

27

30 38

27

13.7

34.9

5 4
34.4 35.4

6

7 8 9

3 2 1 11 10

782
40.9
1 5 9 2 6 10

21.8

senzor pentru SOU-1, SOU-2 21.8
3 7 8 12 4

27.9

11

13

14

89

HRH-6 110 12 6x 4 66 20.8 30.5 potenţiometru extern pentru CRM-2HE, CRM CRM-91HE 28.5 27 17 28.5 M 22x1 28 3x 16 13
B1 B3 B2

90

19

110

28

28

15

15

15

15

15

15

21

13

23

22

13

169

65

Produsele din casă vin de la noi!
controlul tensiunii de la generatorul trifazic level switch protection against water over-level

www.elkoep.ro
pompa de circulaţie, procesează 5 min. în fiecare 1 h

termostat de reglare a diferenţei de temperatură a 2 temperaturi.

dimează treptat atunci când tu deja nu o mai faci

controlul luminii prin întârziere

prerogramează timpul şi temperatura potrivită

după ce stingi luminile, ventilatorul se va opri cu întârziere

termostat pentru încălzirea pardoseli

termostat cu protecţie la umiditate protecţie de supraâncălzire a motarelor

comutarea motoarelor (AC15)

întârziere la motoare mari Stea/triunghi

Dimează treptat lumina după stingere

protecţie de supratensiune a echipamentelor

controlul fazei la căderea motorului

monitorizare de nivel

monitorizarea centrală a sub/supratensiunii în cutia principală senzori de nivel

monitorizare supra/sub sarcină la pompe

releu de închidere a lumini de la 3 faze limitarea de timp pentru gătit

termostatul ce controlează boilerul cutie pentru comutarea automată a luminilor de la uşă

Monitorizarea curentului “ai uitat să opreşti undeva ?”

A
monitorizarea temperaturii. pentru dezgheţarea trecătoarelor sursă pentru telefonul de uşă

controlul temperaturii dependent de temperatura de interior şi exterior

controlul priorităţii sarcini de curent monitorizează curentul “ ai uitat să stingi ceva undeva?”

sursă de putere a sistemelor de alarmă

comutarea lumini cu senzor de amurg

sursă pentru telefonul de uşă

„Întodeauna mai mult!“

elkoep.ro controlul grupurilor de lumini dim mai multe părţi controlul fazei căderea/secvenţa motorului controlul supratensionări motorului reglarea ventilaţiei Întârziere la motoare mari Stea/Triunghi monitorizarea bateriilor de rezervă schimbări de impuls monitorizarea nivelului de tensiune contactarea motoarelor trifazice (AC15) monitorizarea bateriilor de rezervă comutatorul de amurg acţionează pe măsură ce se întunecă dispersie de ulei la tim stabilit permanenta monitorizare a energiei şi comutarea la generatorul de rezervă competează motorul protecţia factorului de putere monitorizarea bateriilor de rezervă controlul temperaturilor la rezervoare comutarea şi semnalizarea dispozitivelor cu mai multe combinaţii pentru montarea pe şină DIN controlul lifturilor blocate (motor sub suprasarcină) monitorizare de nivel indicator de cădere/ operarea la maşinile pe curenţi indicator de cădere/ operare la maşinile de putere controlul temperaturilor la rezervoare sursă de putere stabilizarea tensiunii monitorizarea supratensiunii pentru circuite de sisteme sensibile preprogramarea temperaturii şi timpului dorit preprogramarea timpului şi temperaturii dorite „Întodeauna mai mult!“ .Controlul iluminări de grupuri din mai multe locuri www.

motoarelor.... lumini şi sisteme de comutare . utilajelor.. Relee de timp multifuncţionale cu comutator potențiometric extern CRM-91HE . L N A2 A1 S CRM-61 16 15 16 18 15 18 174 .. ventilatoarelor şi a contatorilor. N L A1 S A2 Relee de timp multifuncţionale CRM-61 .reglajul de timp prin element extern.Exemple de utilizare Relee de timp multifuncţionale CRM-91H. utilajelor... încălzirii. ce operează pe panou. N L A1 S A2 N L A1 S A2 Mu ncţ ltifu iona e litat nd oriu ricân e şi o d 15 16 18 15 16 18 Relee de timp multifuncţionale cu ieşire fără contact CRM-9S . încălzirii.reglajul de timp prin element extern. şi în tablouri electrice 12 V A C N L A1 A1 S A2 S A2 B1 B3 B2 CR -9S B1 18 18 15 16 18 Releu de timp monofuncţional CRM-81J .CRM-93H .pentru iluminatul de siguranţă stradal.pentru controlul luminilor.pentru dispozitive electrice unde este necesară cunoasterea exacta a timpilor . ce operează pe panou. ventilatoarelor şi a contatorilor.. şi în tablouri electrice. motoarelor.controlul luminilor..

protecţia uşilor electrice) N L A1 A2 16 26 CRM-82TO FUNC e a 18 28 L N 15 25 Unitate de întârziere în 2 etape SJR-2 ...sisteme automate de scară pentru operatii de iluminare pe scară N L A1 S A2 Automat de scară cu semnalizare înaintea opririi CRM-42 . PRM-92H . Delay OFF fără tensiunea de alimentare CRM-82TO ..decuplare întârziată la căderi de tensiune (iluminare de urgenţă.Exemple de utilizare Relee de timp de tipul plug-in PRM-91H. încălzirii. şi a siste.operatii de iluminare pe scară ...pentru comutarea sarcinilor secvenţiale. utilajelor. N L A1 A2 Ciclu asimetric CRM-2H .decuplare întârziată la căderi de tensiune (iluminare de urgenţă.pentru controlul luminilor. protecţia uşilor electrice) N L A1 S A2 1 2 25 26 28 15 16 18 3 15 16 18 regu uate com tru Pen lată ed rval inte cu e tim p otec şi pr iate v şie Automat de scară CRM-4 . ventilatoarelor şi a contatorilor.elor electrice..semnalizare inaintea decuparii (flash = comfort + siguranta) L d Cân ţi lu uita min ile ins apr e A2 S 15 16 18 A1 18 N 175 .. motoarelor..

. în combinaţie cu alte dispozitive poate controla şi alte elemente (ventilaţie. contacte.. . în funcţie de programul ales (blocajul uşilor pe timp de noapte) .). iluminarea birourilor (controlul intensităţii) N 230 V L N L VS425 IN A1 S A2 IN IN A1 S A2 IN VS425 15 16 18 15 16 18 176 ..Exemple de utilizare Releu digital de timp SHT-1/2 . controlul irigaţiei.pentru controlul sistemului electric în timp real.. clopotele în şcoli sau biserici.iluminare... ventilaţie.în combinaţie cu alte dispozitive poate controla şi alte elemente (ventilaţie. putând fi controlate în cicluri regulate..) N L A1 16 15 18 ilo min a lu s. butoane externe N L 26 25 28 18 15 16 Comutator SOU-1 .în combinatie cu alte dispozitive poate controla şi alte elemente (ventilaţie. controlul irigaţiei. ire porn rii dv ntruea veni Pe int îna 7 r în cas ţă acan de v ele Auto 0 6 12 SHT-1/2 RESET PRG MAN 2 OK + ESC A2 26 25 28 Rerelu programabil digital PDR-2 . controlul irigaţiei. mese de biliard.

. SHT-1/2 . in mod special cu sarcini mai mari pentru AC1 VS425 VS425 aju oate va p r nu xilia ajuta u au5 va va rele 2 d un l VS4 “Canactoru cont ta. AC-7b.pentru surse şi circuite de control ale sistemelor de încalzire. 782 . AC-3. şi AC-15 L N VS440-40 I th = 40A A1-A2 AC 220-230V 50/60Hz A1-A2 DC 220-230V ( ) A1 Tensiunea de contol ( ) A1 1 3 1 3 5 7 ( ) A2 2 4 ( ) A2 2 4 6 8 AC1 20A / 1 230V 4kW / 1 230V AC3 1. AC-15 L N VS220-20 I th = 20A A1-A2 AC 230V 50/60Hz A1-A2 DC 220V Capacitoare modulare VS440.pentru sarcini mai mari Comutator digital de timp SHT-1. AC-7a.. aer conditionat şi motoare trifazice. A-1.. aer conditionat şi motoare trifazice Sarcini comutate. 177 .pentru pornirea motoarelor de mai mult de 3 kW.Exemple de utilizare Delay on star/delta CRM-2T .pentru control în timp util. VS220. ce asigura timpi exacti N L A1 A2 Contactor Mini VS425 . ru Pent ri e ma toar mo 15 25 26 28 16 18 Capacitoare modulare VS120.3kW / 1 230V AC1 40A / 3 400V 26kW / 3 400V AC3 11kW / 3 400V Relee auxiliare de tip plug in 750. AC-3.pentru surse şi circuite de control ale sistemelor de încalzire. AC-7a. AC-7b. zilnic sau săptămânal N L A1 16 15 18 7 Auto 0 6 12 SHT-1/2 RESET PRG MAN 2 OK + ESC A2 26 25 28 înlocuitori pentru releele auxiliare în timpul comutării. VS463 . VS425 . VS420. Sarcini comutate AC-1.comutarea sarcinilor mai mari. comutare electronică CRM-2T.

scări).pas cu pas ( dimare fluentă în urcare. dimare fluentă în coborare (posibilitatea ajustării luminozităţii (lumini pornite) ..surse de alimentare pentru orice sisteme electrice. surse pentru sisteme de control. sistem de blocaj . cu contacte separate galvanic. design elegant.comutarea luminilor.” 2 LED 21 22 24 11 12 14 11 12 14 Comutarea surselor de putere PS-R . lumini în grădini N L A1 V T2 t mul mai feri eo poat i al îţi credea orm t ec n decâ Un b - con l şi e tabi electrică or conf Făte A2 T n şte e mise o ergi a A2 T1 Releu de memorie MR-41. N L 21 22 24 A1 A3 A2 A3 A1 A2 PS-30-R -30-R i Lum LED ni de se i şi f ulor lte c DUL i mu O : ma 1-M zare modul li mna - unc ns tr+u ţii in ingu r A12 11 12 14 31 32 34 A11 A13 178 ..conexiune salvează baini. scări). cu timp de urcare. Controlul unitatilor de semnalizare USS . a intrărilor.pas cu pas ( dimare fluentă în urcare. e ou.. dimare fluentă în coborare (posibilitatea ajustării luminozităţii (lumini pornite) . MR-42 . timp şi spatiu în conexiune . etc.dimensiuni compacte.. a boilerelor.blocajul uşilor controlate electric (intrări. centru de control şi semnalizare. configurare la cerere . lumini în grădini L N A1 A3 A2 MR-42 Un 1 o Pom h íří rozš sílí.. scări). lumini în grădini N L A1 V Dimmer controlat DIM-5 ..blocajul uşilor controlate electric (intrări.blocajul uşilor controlate electric (intrări.panou de comutare şi semnalizare.Exemple de utilizare Automat de scară cu dimmare DIM-2 . spaţiu de depozitare foarte mic . N L A1 ON/OFF A2 B1 B2 Relee de putere VS ajustarii luminozităţii (lumini pornite). z . cu timp de urcare.

releu limitator de curent (două aplicaţii în unul singur. care niciodată nu merg simultant).întrerupere sarcini când voltajul bateriei nu este corespunzător L + A1 A2 4 DC AC 25 26 28 15 16 18 15 16 18 Releu de moniotorizare a tensiunii PRI-51. PRI-32 .g iţia tă.monitorizarea tensiunii şi a tolerantei de alimentare AC 230 V Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-33 (35) . care face mai multe lucruri posibile.Exemple de utilizare øíklad poit Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-33 (35) .cuplează circuitul de rezervă în cazul caderi circuitului principal N AC 230 V L A1 A2 a de b izare or onit ri!!! de m ai ma ente m lem ot fi un e ubele p într.monitorizarea tensiunii şi a tolerantei de alimentare (protecţie sub/supratensiune) A1 A2 A1 A2 15 16 18 Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-35 . indică curentul. controlează sisteme. P vest meri In N ză 15 25 26 28 16 18 Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-34 . este posibilă extinderea domeniului de curent până la 600A. N L AC 230 V A1 A2 B1 B2 16 15 18 179 .În conexiune cu transformator de curent. controlează motor monofazat . încălzirea. motare.

Exemple de utilizare Releu de monitorizare a factorului de putere COS-1 . hidrocentrale . pompă.Controlul tensiuni de la generator. echipamente electrice. etc.monitorizare consum.monitorizează si verifică circuitul principal te. protecţia personalului L3 L2 L1 N L1 N L2 L3 ul? otor ă m leul ard e vi se v? R t să ce moti e pla tâm din spun -a în sa stiti va va S ă Făr nostu 16 ire ven .monitorzează factorul de putere în circuitul trifazic / descărcare motor. sisteme de ridicare/coborâre L3 L2 L1 N L3 L2 L1 N Releu de monitorizare al tensiuni HRN-43 .monitorizarea confortabila al circiutului trifazic L3 L2 L1 N Releu de moniotorizare a tensiunii PRI-41 (PRI-42) . HRN-55N . consum crescut .monitorizează tensiunea în cutile de distribuţie..asigură o rotaţie optimă a motorului. diagnosticul diferitol acţiuni (scurt circuit. L3 L2 L1 N L1 N L2 L3 Releu de monitorizare a supra/subtensiuni în reţeanua trifazică HRN-54N .monitorizare supra/subsarcini (motor .. pre pt timă elor ia op roblem rifazic ţ Solu p itul t rcu în ci a 16 15 18 15 18 Releu de monitorizare al sub/supratensiuni la circuitul trifazic HRN-54 .) AC 230 V L L1 L2 L3 16 15 18 za o fa de c t sub uren sticl ă n mag etiz ată 180 . ăteş re aspl mai ma se r i care te fi iţie tor poa st Inve ui mo un ul Cost al aza de b l rolu Cont azic i trif itulu circu Releu de monitorizare a fazelor HRN-55...) .

Exemple de utilizare Controlul nivelului de lichid HRH-1 .9 + PRG sensor PTC încorporat 15 16 18 RESET MAN OK ESC A2 T2 T2 26 25 28 Ta R Tb VS425 p ă6a ofer t e va a i car par izor singur a n i fur i i alt unu şteţ preţul oa la Cun e arat 181 .controlul temperaturi din pardoseala N L A1 A2 T1 T1 Termostat bifuncţional TER-4 cu 2 senzori externi . târz ol ontr Un c simp lu N L Termostat digital multifuncţional TER-9 .monitorizează nivelul lichidelor în piscini. HRH-1 rs sa a l? Vi ol? dacă oru zerv rul g ta re rezervo e unul. etc.control complex al încălziri apartamentului şi al apei sensor 1 A1 T1 T1 16 15 18 7 Auto T1 0 C sensor 2 0 6 12 TER . pro Termostat TER-3 cu senzor extern . oda n t vre a în e bi goli merge r prind sa ncă v-a Vi fii l pa babi pom da. rezervoare..control temperatră la gaz/boiler electric N L ni cu e ba l seşt în unu omi e Econ aparat ă dou sensor 1 for Con sire omi econ t şi sensor 2 senzor 15 18 Termostat pentru protecţia termică la motoare TER-7 . rezervoare.protection of motors against thermal overload N L A1 A2 25 26 28 de nte Înai a fi p re iu.. N L N L Controlul nivelului de lichid HRH-5 . fântâni.monitorizează nivelul lichidelor în fântâni.

1) Plăcile de circuit sunt plasate într-un utilaj ce le plasează pe linia de ansamblare SMD. temperatura de pornire este de 130 0C. medie 180 0C iar de ieşire este de 280 0C. În 2004 a fost modernizată fiind adune noi utilaje de ultimă oră.000 componente pe oră. 5) Cuptor cu aer cald ERSA pentru lipirea componentelor.Tehnologii de producţie Baza de producţie este o linie modernă ce beneficiază de tehnologia SMD. Trei capete aliniere prin laser ce pot monta până la 15. 2) DIstribuitoare automate cu lipie automată de la linia SMD de linia de monatj . 6) Linia automată este finalizată cu un cartuş ce distribuire PCB urile în linia de montaj. 3) Componentele SMD sunt montate printr-un utilaj ce montează componente. 4) PCBuri cu componente SMD montate sunt verificate şi repuse pe linia de fabricaţie. Parti din acest proces sunt monitorizate 3 D. Pentru remodelarea în flux . Astfel au crescut precizia şi ridmul de producţie. Cuptorul are 3 zone. Utilajul înlocuieşte 100 de muncitori. Componentele SMD reprezintî peste 80 % din componentele utilizate. 182 . după yona de răcire ce ajunge la aptoximatin140 0C.

8) Dupa montajul manual. 11) Componentele semifinitesunt testate cu acest aparat de test. ce inlocuieste controlul viyual.fără plumb. Stadiul final este monitorizat prin bade de cod ce urmaresc tot porcesul de fabricatie. din partea superioara a componentelorsi din partile laterale . 9) 10) Dupa testarea produselor semifinte pe pini se trece la ansamblarea catre produsul finit. 183 .Tehnologii de producţie 7) Componentele clasice sunt montate manual de muncitori experientaţi. Prinatrea dureaya 30 sec. Datorită preâncălzirii IR unitatea permite şi operatiuni pe PCBuri cu componente sensibile termic pe partea superioara a placii. se trece la linia de sudură SEHO 8135-PCS ce poate efectua sudură “lead free” . 12) Prinatrea se face prin tehnologie laser. Se verifica componentele SMD iar apoiu se trece la ambalarea produseşor finite ce dureaya 20 min.

184 .elkoep.ro INFOLINE În cazul în care aveţi mai multe întrebări legate de produsele nostre. puteţi să ne vizitaţi pentru un training gratuit în Republica Cehă. puteţi să ne contactaţi la + 40 728 972 201 pentru mai multe detalii. sunt protejate de drepturile de autor.Suport pentru dezvoltarea de proiecte Dorim să oferim o atenţie sporită tuturor dezvoltatorilor de proiecte electrice. numele. NOTĂ: logourile. softul. Activităţile noastre: Produsele noastre fac parte din următoarele programe: Programe proiect Programe premiate VeroX Obis DTB ELKO EP XLS XLS elektrotechnika CADELEC Mărci şi simboluri DWG TRAINING În cazul în care produsele noastre v-au trezit interesul. Informaţiile curente putând fi monitorizate la www.

ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BAHRAIN BELGIUM BELORUSSIA BOLIVIA BRAZIL BULGARIA CANADA COSTA RICA CROATIA CUBA CYPRUS DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BAHRAIN BELGIUM BELORUSSIA BOLIVIA BRAZIL BULGARIA CANADA COSTA RICA CROATIA CUBA CYPRUS DENMARK DOMINICAN REPUBLIC EGYPT ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GHANA GREECE HAITI HONDURAS HUNGARY CHILE CHINA INDIA INDONESIA IRAN IRELAND ISRAEL ITALY EGYPT ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GHANA GREECE HAITI HONDURAS HUNGARY CHILE CHINA INDIA INDONESIA IRAN IRELAND ISRAEL ITALY JAPAN JORDAN KENYA KUWAIT LATVIA LEBANON LITHUANIA MACEDONIE MALAYSIA MALTA MEXICO MOLDOVA NETHERLANDS NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY JAPAN JORDAN KENYA KUWAIT LATVIA LEBANON LITHUANIA MACEDONIE MALAYSIA MALTA MEXICO MOLDOVA NETHERLANDS NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY Ţările în care noi exportăm PAKISTAN PALESTINE PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICAN REPUBLIC SPAIN PAKISTAN PALESTINE PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICAN REPUBLIC SPAIN SWEDEN SWITZERLAND SYRIA TAIWAN THAILAND TURKEY UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGKOM UNITED STATES VENEZUELA SWEDEN SWITZERLAND SYRIA TAIWAN THAILAND TURKEY UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGKOM UNITED STATES VENEZUELA .

S.C. ARAD | Romania tel.elkoep. L .ro / www.R.r. 2009 | I. Publication . E LKO EP INSTALATI I E LECTRICE INTE LIGENTE S . s.ro 3/2009 | Toate drepturile sunt rezervate | © Copyright ELKO EP.o. 211 551 / e-mail: info@elkoep. +40 257.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful