Romania

www.elkoep.ro

C ATALOG TE H N I C

15 ani cu tine

D I SPOZ ITIVE E LEC TRO N I CE MO D U L AR E E LE M E NTE D E I NSTAL AŢI I PE NTRU PROTEC ŢI E ŞI COMUTAR S I STE M D E CO NTRO L WI R E LE SS

R E LE E D E TI M P R E LE E D E PU TE R E Ş I AUXI LIAR E DIMMERE SU R S E D E ALI M E NTAR E R E LE E D E M O N ITO R I Z AR E TENSIUNE R E LE E D E M O N I TO R I Z AR E CU R R E N T R E LE E D E M O N I TO R I Z AR E N I V E L TE R M OSTATE
Compania ELKO EP este cea mai mare companie din Cehia din domeniul producţiei şi dezvoltării echipamentelor electronice modulare. Ca rezultat al acestei spe- cializări și experienţă acumulată, în prezent putem oferi peste 200 tipuri de relee sau alte echipamente modulare care sunt folosite într-o gamă largă atât în instalaţii casnice cât şi în instalaţii industriale. Începând din anul 1999 ne-am dezvoltat activitatea şi pe piețele externe, cu ajutorul distribuitorilor și firmelor colaboratoare. Piaţa străină a crescut spectaculos şi astăzi reprezintă 78 % din vânzările companiei. În 2002 am profitat de posibilitatea de a deschide pe piaţa din Slovacia reprezentanţa ELKO EP Slovakia , s.r.o. În 2005 s-au mai deschis ELKO EP Poland Sp. z o. o. şi ELKO EP Hungary, Kft , după care în 2007 am fondat OOO „ELKO EP Ru“ în Rusia și S.C. ELKO EP ROMÂNIA S.R.L. În prezent exportăm în peste 50 de ţări din întreaga lumea şi totodată suntem furnizorii celor mai importante companii de pe piaţa electrică și electronică. Anual vânzările cresc, la fel şi numărul personalului, ceea ce reflectă excelent expansiunea şi soliditatea poziţiei noastră pe piaţă. ELKO EP a experimentat o evoluție rapidă atunci când am progresat de la o afacere de familie într-o companie cu 160 de angajaţi, cu echipamente moderne, de cea mai bună calitate şi tehnologie avansată cu linii de producţie similare cu cele din companiile de tradiție. Progresul dinamic al companiei se bazează pe propriile noastre produse care și-au găsit locul pe piaţă mulţumit trăsăturilor excelente, calităţii şi preţurilor competitive. ELKO EP oferă nu numai produse de calitate, ci şi soluţii complexe. Produsele noastre asigură siguranţa utilizatorilor, comfort şi totodată economisire financiară incontestabilă. Puteţi alege ca şi soluţie simplă utilizarea releelor noastre sau puteți opta pentru soluţii inteligente bus-based, instalaţii-electrice INELS.

Î N T R E R U PĂTO R D E C I R C U IT M O N ITO R I Z AR E A CU R E NŢI LO R R E Z I D UALI CO NTAC TO R I D E I N STAL AŢ I I B U TO N D E PE R E T E TE LECO M AN DĂ M O D U L U N I V E R SAL AC TI VAR E CO N TAC TAR E S H U T T E R AC T UATO R AC TI VAR E D I M AR E

Conţinut

Sisteme de control wireless

Produse RF
Lista de produse RF Transmiţătoare RF Comutator de perete RFWB-40, RFWB-20 NEW Telecomandă RFK-40 RF Repeater: RFRP-1 NEW Modul de intrare universal RFIM-40B, RFIM-20B Receptoare RF Acţionarea de comutatorelor Acţionare de comutator RFSA-11B, RFSA-61B Acţionare de comutator RFSA-61MI, RFSA-61ME Acţionaere obloane Acţionare obloane RFJA-12B/230 V, RFJA-12B/24 V DC Acţionare dimer Acţionare dimer RFDA-11B, RFDA-71B Acţionare dimer - comutator de perete RFDW-71 Alte informaţii Seturi RF - prezentarea combinaţiilor Avantajele controlului RF Programare uşoară Posibiltatea de control Exemple de utilizare

15 16

NEW

17 18 19 20

21 22
NEW

23 24 25

26 27 28 29 30-33

4

PRM-2H Relee supermultifuncţionale SMR-T.L. MR-42 Unităţi de control şi semnalizare USS NEW 5 .C) Modular DIM-6 (sarcini R. VS316/24. PRM-92H. VS116U.cu potenţiometru extern CRM-91H. VS308K. DIM-14 (sarcini R.Conţinut Profilul companiei Evoluţia releelor de timp Certificate de calitate Dispozitive electronice modulare 2 10 11 35 36-37 39 41-42 43 44 45 46 47 48-49 50 51 52-53 54-55 56-57 58 59 61 62 63-64 65-66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80-81 82 82 83 85 86 87 88 89 90 Relee de timp RELEE DE TIMP Relee de timp cu o singură funcţie CRM-81J. SMR-H.L. SMR-B Comutatoare de scară CRM-4 Comutatoare de scară CRM-42 cu semnalizare înaintea decuplării Super-multifunkční relé do krabice pod vypínač SMR-T. SMR-H. PDR-2/B PLUG-IN . SHT-1/2.C). PRM-91H/8. SMR-B Relee auxiliare şi de putere RELEE AUXILIARE ŞI DE PUTERE Modulare VS116K.L) Modular DIM-13 (sarcini R.750 Dimmere DIMMERE Comutatoare de scară cu dimmare DIM-2 Dimmer cu control Modular DIM-5 (sarcini R. CRM-2T/ 24-480 Ciclu asimetric CRM-2H Relee de timp multifuncţionale CRM-91HE. CRM-93H.VS316/230 Plug-in 782. ZTR-15 NEW Alte dispozitive modulare Comutatoare crepusculare Comutator crepuscular SOU-1 Comutator crepuscular digital SOU-2 Comutator de intuneric si lumina SOU-3 Releu de memorie MR-41.PRM-91H/11. SHT-3. SMR-U Dimmer cu comutator rotativ DIM-10 Surse de putere SURSE DE PUTERE Gama PS surse de putere comutabile 30W Gama DR surse de putere comutabile 60W ZSR-30 surse de putere reglabile 10W ZNP-10 surse de putere nestabilizate 10W Transformator pentru sonerii ZTR-8. SHT-3/2 Releu programabil digital PDR-2/A.C) NEW Modul de extindere a puterii DIM6-3M-P Modul cu montare în doză SMR-S. CRM-2HE . CRM-83J Delay OFF fără tensiune de alimentare CRM-82TO Unitate în doi timpi SJR-2 Delay ON stea/triunghi CRM-2T. VS308U. CRM-9S Versiunea economică CRM-61 Comutator digital de timp SHT-1.

Produsele nosatre şi condiţiile industriale Exemple de utilizare Tehnologii de producţie Suport pentru proiectanţi Exportăm în 6 . 480.ATR. grafic EMC 157 158 159-161 162-163 182-183 159 155 166 167-169 170-171 172-173 174-181 182-183 184 185 Alte informaţii Carcase. B. monofazice HRN-41/42 HRN-33. HRN-34. D. TZ. H) Termostate modulare TER-3 (E. HRN-54N Relee de monitorizare a fluctuaşiilor fazei HRN-56 (120. TEV-3 Termostat TEV-4 NEW Higro-termostat RHT-1 NEW Higro-stat RHV-1 TERMOSTATE digitale Termostate digitale modulare TER-9 Termostate . 400. HRN-55N Relee de monitorizare a supra/subtensiunii HRN-57. HRN-37 HRN-63. PT-100 Informaţii tehnice Instrucţiuni (pentru utilizarea corectă a produselor) Sarcinile produselor Compatibilitatea electromagnetică.analog. HRN-67 Relee de monitorizare a tensinii . 575) Relee de monitorizare a reţelelor tifazice HRN-43. ATC Termostat în 2 nivele cu IP65 TEV-1 Termostat cu un singur nivel IP65 TEV-2. G. HRN-64. SHR-2. F) Termostate modulare în două etape TER-4 Termostate modulare pentru controlul temperaturii motoarelor TER-7 Termostate . HRN-57N Relee de monitorizare a supra/subtensiunii. DTF. 240. tablouri electrice Ambalarea produselor Dimensiuni Localizarea produselor nosatre în casa dvs.C. fluctuaţiilor fazei HRN-54. SHR-3 (accesorii) Releu de monitorizare cos-φ COS-1 Dispozitive electronice modulare 93 94 95 96-97 96-97 98 99 100 101 102-103 104 105 106 107 108-109 110 111 112-113 114 115 117 118 119 120 121 124 125 127 124 129 130 131 122-123 126 132 Termostate TERMOSTATE TERMOSTATE analogice Termostate modulare TER-3 (A. trifazic Relee de monitorizare a fazei şi căderilor de tensiune HRN-55. monitorizarea curentului la releele PRI (accesorii) Monitorizarea nivelului lichidelor Relee de nivel HRH-1 NEW Relee de nivel HRH-5 Relee de nivel HRH-4 Relee de nivel HRH-6 NEW Relee de nivel SHR-1M. SHR-1N. DTC Accesorii Senzori termici pentru termostate TC. HRN-35.HRN-43N Relee de monitorizare a curentului PRI-32 PRI-51 PRI-41.Conţinut Relee de monitorizare RELEE DE MONITORIZARE Relee de monitorizare analogice.DTR. PRI-42 Transformator de curent pt. 208. ambalaje. ARF.

Conţinut
Întreruptoare miniaturale
Întreruptor MCB 10 Întreruptori miniaturali pentru curenţi mari ETIMAT 10 Accesorii pentru întreruptorul miniatural MCB10 Întreruptor DA MCB Întreruptor auxiliar PS MCB Conectori Capac transparent

Elemente de instalaţii pentru protecţie şi comutar

138-139 140 141 141 141 141

Dispozitive pentru monitorizarea curenților reziduali (RCB)
Definiții de bază și simboluri Dispozitivul pentru curent rezidual RCB-2 Dispozitiv pentru curenți reziduali RCB-4 Dispozitive combinate pentru curenți reziduali RMCB Accesorii pentru dispozitive de curent rezidual RCB Comutator auxiliar PS RCB 144 145 146 147 147

Contactori pentru instalații
Contactori pentru instalații VS120, VS220, VS420, VS425, VS440, VS463 Contactori pentru instalații cu control manual VSM220, VSM425 Accesorii VSK11, VSK20 Încărcarea instalațiilor de contactori Dimensiuni Tablouri electrice, carcase și ambalarea produselor 150-151 152 151 152 154 155

7

Instalaţii electrice inteligente şi comfortabile
Sistem al unei instalaţii electrice inteligente INELS controlează funcţiile casei tale începând cu încălzirea şi aerul condiţionat, Controlul luminilor, obloane şi alte aplicaţii până la sistemul de securitate al casei şi al proprietăţii. Poate recunoaşte schimbări în funcţionarea sistemului în comparare cu cerinţele date şi vă informează despre aceste schimbări prin telefon, PDA sau Internet, la timp.

INELS este proiectat pentru satisfacerea instalaţiilor electrice mai mici şi pentru soluţii ce implică unităţi mai mari incluzând complexitate şi automatizare. INELS poate fi folosit nu numai pentru case, apartamente şi unităţi administrative dar şi pentru clădiri de dimensiuni mari complexe şi zone industriale.

8

Funcţiile sistemului
Controlul luminii Reglarea încălzirii şi al aerului condiţionat Controlul obloanelor exterioare Sisteme de securitate Simulaţii de prezenţe Control central Controlul aplicabilităţii

Sistemul inimă şi minte

Unitatea centrală este elemental de bază al unei instalaţii electrice inteligente INELS. Dirijează întregul sistem de componente şi supraveghează sistemul. Unitatea centrală este plasată într-o cutie şi poate fi conectat la calculator sau accesat de la distanţă prin Internet sau prin punte GSM (mesaje SMS).

UNITATE A CENTRALĂ

Controlul prin telecomandă al întregului sistem
Internet (PC, PDA), mesaje txt SMS

INELS în interior
Controleri comutatoare de perete WSB Controleri wierless Termoregulatori de cameră SOPHY unitate de control vocal şi telecomandă Telecomandă universală (IR) Tastatură de securitate „Panou Touch screen “ Pentru contrlul complect al sistemului prin programul INELS Designer and Manager (IDM).

9

Certificate de calitate 10 .

Releul de timp multifuncţional CRM-91H Am introdus marcajul cu laser. 11 . Utilizând aceeași platformă. Montabil pe șină DIN. Tensiunea de alimentare: AC 230V. produsele companiei Elko EP. Am încercat introducerea carcasei de culoare galbenă. Datorită asezării clasice a componentelor și posibilităților dimensionale. Carcasa (partea exterioară) reprezenta 2/3 din prețul final al produsului.1s-10ore cu diviziuni zecimale.25 A. CRM-91H Identic din punct de ve dere funcțional cu modelul precedent CRM-9H. Construcția internă a circuitului integrat a fost schimbată de la 3 la 2 componente. CRM-8 Datorită noului tip de microprocesor.1s . În mod paradoxal acest produs a devenit mai complicat și numărul funcțiilor a scăzut la 8. 2003 2007 1998 CRM-5 Primul releu multifuncțional avand la baza un microprocesor. 2001 1997 CRM-1 Primul produs în carcasă proprie.0. ce l-a înlocuit pe cel prin imprimare. au evoluat dinamic. Deviza de bază „Întodeauna ceva mai mult“ face diferenţa şi ne oferă avantajul în faţa competitorilor. fiabilitatea și acuratețea marcajelor.25s-1oră. etc. Raza de tensiune multivoltaj a crescut la AC/DC 24 .250V. Din punct de vedere al design-ului a fost identic cu CRM-8 dar avea mai multe funcții . devenind mai ușor de citit. Din punct de vedere funcțional a fost la fel ca și MRF120. CRM-9 Primul releu multifuncțional cu comutatoare rotative. ce permitea utilizarea a până la 12 terminale. Domeniul de timp a crescut la 0. CRM-83 3X8A). Au fost utilizate relee cu contacte comutatoare de 16A (CRM-81 1X16A .mărirea tensiunii de ieșire a acurateții. elementele de control fiind întoarse la 90 de grade. Butoanele au fost integrate în corpul releului (nu pot fi scoase sau rotite peste limitele maxime). Ieșirea pe releu cu 1 contact comutator de 8A (CRM1) și 3 contacte comutator (pentru CRM 3). S-au înbunătățit calitatea. AC/DC 12V. dar într-o nouă carcasă formată dintrun singur modul. CRM-9H Inovația fundamentală a microprocesorului cu conventoare AD a adus o noua simplificare . AC/DC 48V.Evoluţia ELKO EP în relee de timp În ultimele 14 ani. convectoare. A fost prima introducere de releu multivoltaj.16 și un interval mai mare de timp . nu ierea posibil să avem mai mult de 6 funcții intr-un interval de timp limitat cu contact comutator de 8A și sursă AC 230V. Acestea asigură o mai mare acuratețe a utilizării și setărilor. Noua carcasă a adus un aport de calitate al plasticului și design-ului final. Releu de ieșire cu o intensitate maximă de 1. ce a introdus produsul ca un element complementar pentru diferite dispozitive. Principala inovație a noii carcase a fost construcția unui nou panou frontal cu butoane de control. numai pentru AC 24-250V şi DC24-48V. acest produs a fost simplificat în mod semnificativ. 2000 1996 MFR120P Primul releu multifuncțional bazat pe tecnologia SMD. Tensiunea de alimentare a fost extinsă la AC/DC 12-240 V. dar răspunsul pieței nu a fost satisfăcător. AC/DC 24V. Unitatea de control CMOS4541 este încă utilizată. ce a permis o mai mare miniaturizare și eficiență. am dezvoltat releul de timp CRM-2 (generator de tact asimetric CRM-2H și CRM-2T stea/triunghi). iar tensiunea suportată a crescut. Intervalul de timp este semnalizat prin LED intermitent. Cu o carcasă specială. cu un circuit NE55 ce permiteaâ întârzierea comutării cu de la 0 la 30 s. cu intervalul de timp 0. Întreaga imprimare a carcasei se face într-un singur proces automatic de printare laser. Tensiunea de alimentare este de AC /DC 12-240V cu contactele de iesire galvanizate. Contactele de ieșire și sursă sunt similare cu cele de la CRM-1/5. Interval de timp identic cu CRM-9. 10 funcții. 1993 SJ-3 Primul produs ce a marcat începutul companiei lui Jiří Konečný . iar suprafaţa de marcaj a fost marită.10zile. Protecție împotriva suprasarcinii. MFR120P a fost produs exclusiv în carcasă OEZ Letohrad pentru compania OEZ Letohrad. așa că ne-am întors la culoarea gri. Un temporizator simlu. Deasemenea s-a mărit distanța din zona superioară a ținei DIN la standardul de 64 mm. Erea o unitate de întârziere (folosită până în prezent) ce folosea la comutarea segvențială a contactelor pentru instalațiile de încălzire. caracteristică ce a prevestit viitoarea direcție a companiei. Fiecare produs are un cod unic pentru o identificare cât mai ușoară și șină la standardul de 64 mm. 1999 1995 MFR1200 Un element important pentru releele de timp multifuncționale a fost CMOS4541.ELKO EP. Au fost înlocuite clasicele comutatoare cu timere comutabile.

.

Sistem de control wireless BUTO N D E PE R E TE TE LECOMAN DĂ MO DUL UN IVE R SAL AC TIVAR E CO NTAC TAR E S H UT TE R AC TUATO R AC TIVAR E D I MAR E .

TE LECOMANDĂ FR E C V E N ŢĂ 868 MHz R A Z A PÂ N Ă L A 160 m I N STAL AR E UŢOAR Ă PÂNĂ L A 7 FU NC ŢI I 14 .

Pagina 22 RFDA-71B Acţionarea multifuncţională a dimări. Dizain ELEGANT Pagina 17 RFWB-40 Telecomandă cu patru canale.RF Control sistem de control wireless Emisie Comutator de perete Nou ! Cheie-lanţ Nou ! Universal modul RFWB-20 Telecomandă cu patru canale. funcţie de timp. 2x relee cu protecţie. lumină. doze Pagina18 Nou ! RFRP-1 Recepţie MINI dispozitivul de semnal cu radio-frecvente este desemnat pentru cresterea razei de semnalul a transmitatorului RF Pagina 17 Acţionarea de comutatorelor Acţionare dimer Acţionare obloane RFSA-11B funcţie de bază ON/OFF. 230 V AC. Pagina 20 RFSA-61ME Comutare multifuncţională cu antenă exterioară în carcasă de metal. Pagina 21 MODULE Pachete RF RFSA-61MI Comutare multifuncţională cu antenă internă. Pagina 23 15 . 230 V AC. Pagina 19 RFDA-11B Acţionare de bază a dimări program:scene de lumină. Dizain ELEGANT Pagina 17 RFK-40 Telecomandă cu patru canale Pagina17 RFIM-20B Emiţător universal pt. pt. 230 V AC. 7 funcţii programabile. 7 tipuri de comană 230 VAC. Pagina 20 Recepţie cu buton Recepţie cu telecomandă ELEGANT Pachete RF – combinaţii al elementelor de control şi receptori. 230 V AC. funcţia OFF. 6 funcţii. 6 funcţii. Pagina 22 RFJA-12B Acţionarea obloanelor. 230 VAC. montare în cutii de plastic 6 funcţii. 230 V AC Pagina 19 RFSA-61B Acţionare multifuncţională. 230 V AC. Pagina 24 Pachete RF RFDW-71 multifuncţionale dimer. timp programe. doze Pagina18 RFIM-40B Emiţător universal pt.

22 Comutator 16A 384 W/ DC 1x contact 4000 VA/ AC1.20-60 % 16 Sarcină Buton Ieşiri ON OFF Tip OFF ON . 21 384 W/ DC 4000 VA/ AC1.0-10 % 80-90% sticlă Běžné sklo. de poziţie controlată Intări potenţial libere Funcţii de programare Pornire intarziata Luminozitate 1-4 Releu de impuls pag. deskami .80-95% Vyztužený beton .Control RF .60-90 Cihlove zdicărămidă % 80-95% 20-60% 0-10% bare de metal Kovové přepážky .Funcţionează cu câte un corp iluminat Transmite undele radio prin diferite materiale 60-90% zid de .sistem de control wireless nr. în catalog 17 17 18 19 20 20 24 24 25 Rulote sus/jos Răsărit/Apus RF CONTROL Funcţionare Carcase Intoarcere intarziata Transmiţătoare RFWB-20 ELEGANT Buton de perete RFWB-40 ELEGANT Buton de perete RFK-40 Cheie-lanţ Telecomandă 4 4 4 RFRP-1 ADAPTORI receptor/transmitator RFIM-20 RFIM-40 Receptoare RFSA-11B RFSA-61B MINI MINI Intrare universală Intrare universală 2 4 MINI MINI Activare contactare Activare contactare ## # # # ## ## ## # # # # # # # # # # # # # 4 # * # # # # * # # # # # # # # # 1x NO 16A 1x NO 16A 4000 VA/ AC1.80-90 % Dřevěné konstrukce se construcţii de lemn beton armat sadrokart. 22 Comutator 16A 384 W/ DC 2x NO 8A MOSFET MOSFET MOSFET 2000 VA/ AC1 23 250 VA 250 VA 300 VA RFJA-12B RFDA-11B RFDA-71B MINI MINI MINI Shutter actuator Activare dimare Activare dimare * . control 1x contact 4000 VA/ AC1. 21 384 W/ DC RFSA-61MI 1M-DIN Activare contactare RFSA-61ME 1M-DIN Activare contactare RFSW-61 ELEGANT Activare contactare.

3 MHz mesaj adresat pe o singură direcţie 70-100 m . de butoane: Fregvenţa de transmisie: Modalitatea transmiteri semnalului: Rază (transmiţător . 16 17 RF CONTROL ..Comutator de perete RFWB-20.executor): Rază în sapţiu liber: Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Nivel de poluare: ELEGANT Dimensiuni: Greutate: LOGUS90 Dimensiuni: Greutate (greutate fara rama): Standarde aplicate: RFWB-20 RFWB-40 Descrierea dispozitivului 3 V baterii CR 2032 LED roşu 4 868. ca şi parte din protoclolul lor de comunicare. +50 0C oricare lipire / înşurubare IP 20 2 84x89x16 mm 47 g 50 g RFWB-20/G 2 Indicarea transmiteri Control elemente 94x94x16mm 38g 39g EN 60669. EN 301 489 directiva RTTE.16 160 m -10.426/2000Sb(directiva 1999/ES) Indicarea transmiteri Schema componentelor Control elemente RFWB-40/E Mai multe informaţii pe tabel pag. astfel încât nu are efecte negative asupra corpului uman Senzori pot transmite mesaje pe bază de impulsuri ( apasare buton) continând un semnal radio foarte scurt. transmit unei singure adrese (repetarea probabilă a unei adrese asemănătoare este de 1:65000) Senzori pot controla un număr nelimitat de acţionări în acelaş timp. RFWB-40 ! ! RFWB-20/E: transmitator cu 2 canale in design ELEGANT RFWB-40/E: transmitator cu 4 canale in design ELEGANT RFWB-20/G: transmitator cu 2 canale in design LOGUS90 RFWB-40/G: transmitator cu 4 canale in design LOGUS90 Sistemul RF Control este foarte uşor de setat şi programat Transmisia semnalului radio este asigurată de o comunicare cu o singură direcţie între emiţător şi receptor Influenţă limitată a componetelor RF adresânduse individual dispozitivului RF. cu pachete de mesaje foarte scurte. informaţia pentru receptor ! ! ! ! RFWB-20/E RFWB-20/G ! ! ! ! ! RFWB-40/E RFWB-40/G Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Indicator transmisie: Nr. vezi tabel pag. în caz că ele sunt în raza de acţionare a semnalului RF Raza de acţionare a semnalului radio pentru instalaţiile RF depind de materialele folosite la construcţia clădirii RF Control operează la frgvenţa de transmisie de 868 MHz. EN 300 220. NVNo.

în caz că ele sunt în raza de acţionare a semnalului RF Raza de acţionare a semnalului radio pentru instalaţiile RF depind de materialele folosite la construcţia clădirii RF Control operează la frgvenţa de transmisie de 868 MHz. EN 301 489 directiva RTTE. vezi tabel pag. ca şi parte din protoclolul lor de comunicare. cu pachete de mesaje foarte scurte.3 MHz mesaj adresat pe o singură direcţie 70-100 m .executor): Rază în sapţiu liber: Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Grad de protecţie: Nivel de poluare: Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFK-40 3 V baterii CR 2032 LED roşu 4 868.426/2000Sb (directiva 1999/ES) Descrierea dispozitivului Indicarea transmiteri Control elemente RFK-40 Schema componentelor Mai multe informaţii pe tabel pag. informaţia pentru receptor RFK-40 Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Indicator transmisie: Nr. 16 18 .Telecomandă (cheie-lanţ) RFK-40 ! ! ! RF CONTROL ! ! ! ! Sistemul RF Control este foarte uşor de setat şi programat Transmisia semnalului radio este asigurată de o comunicare cu o singură direcţie între emiţător şi receptor Influenţă limitată a componetelor RF adresânduse individual dispozitivului RF.16 160 m -10. astfel încât nu are efecte negative asupra corpului uman Senzori pot transmite mesaje pe bază de impulsuri ( apasare buton) continând un semnal radio foarte scurt.. NVNo. de butoane: Fregvenţa de transmisie: Modalitatea transmiteri semnalului: Rază (transmiţător . +50 0C oricare IP 20 2 72x38x16 mm 21g EN 60669. EN 300 220. transmit unei singure adrese (repetarea probabilă a unei adrese asemănătoare este de 1:65000) Senzori pot controla un număr nelimitat de acţionări în acelaş timp.

EN 300 220. EN 301 489 directiva RTTE. 16 RFRP-1 RFWB-40 19 RF CONTROL pentru marirea razei semnalului RF intre transmitator si receptor RFRP-1 instalare usoara prin introducerea unei proze de 230V unitatea de transmitere este conectata la RF butonul de atribuire extinderea semnalului pana la 160m atribuirea semnalizarii si pachetul de repetitie RF este semnalizat prin aprinderea butonului de atribuire frecventa de operare 868 MHz . +50 0C IP 40 III.426/2000Sb (directiva 1999/ES) Descrierea dispozitivului Buton de atribuire + semnalizare RFRP-1 Schema componentelor RFRP-1 RFK-40 Mai multe informaţii pe tabel pag. NVč.RF Repeater: pentru marirea razei semnalului RF intre transmitator si receptor RFRP-1 Se pregateste ! ! ! ! ! ! RFRP-1 Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Consum aparent: Pierdere de consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Rază în spaţiu deschis: Temperatura de operare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: Nivel de poluare Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFRP-1 230 V AC 7 VA 0.7 W +10 -15 % 160 m 0. 2 90x65x45 mm 160 g EN 60669..

ca şi parte din protoclolul lor de comunicare.5x13 mm 45g 50 g 12 V 3V simetric 100 m 5m EN 60669. EN 301 489 directiva RTTE. conectarea instalaţiilor deja existente: contactor de perete. sonerie etc.durata de viata efectiva a bateriei este redusa cu aproximativ 1 luna daca intrare este constant inchisa.75 mm2 90 mm < 300 Ω > 10 kΩ pe conductorul de intrare IP 30 2 48.durata de viata efectiva a bateriei este de aproximativ 5 ani. Transmit unei singure adrese (repetarea probabilă a unei adrese asemănătoare este de 1:65000) ! Senzori pot controla un număr nelimitat de acţionări în acelaş timp. fum.. depinzand de fecventa de folosire. controland receptorii RF prin sistemul RF Control ! RFIM-40B: .converteste pana la 4 potentiale intrari externe (butoane) catre semnalul RF.426/2000Sb(directiva 1999/ES) 6x0.75 mm2 2 Indicatorul de Transmisie IN 11 IN 1 IN 2 IN 22 Control intrări RFIM-40B Indicatorul de Transmisie GND Control intrări Schema componentelor Conexiuni RFIM-20B RFIM-40B IN2 IN1 IN22 IN11 IN4 IN3 IN2 IN1 GND GND Mai multe informaţii pe tabel pag. ! Dimensiunea mică ne oferă posibilitatea de montare în doze. RFIM-40B RFIM-20B: . uşă .durata de viata efectiva a bateriei este de aproximativ 5 ani de asemenea cand contactele sunt inchise.converteste 2 potentiale intrari externe (butoane) catre semnalul RF. 16 20 . .5x48. +50 0C oricare 4x0. NVNo.. profil): Lungimea cablului la ieşire: Resistenta conductiva intre term. conform frecventei cand contantele sunt permade folosire nent inchise aproximativ 1 luna LED roşu 4 868 MHz mesaj adresat cu o singură direcţie 70-100 m . ! Comvertarea până la 4 intrări pontenţial libere (butoane) în semnal RF ! Poate fi utilizat în sistemnul de control RF pt. controland receptorii RF prin sistemul RF Control. în caz că ele sunt în raza de acţionare a semnalului RF ! Raza de acţionare a semnalului radio pentru instalaţiile RF depind de materialele folosite la construcţia clădirii ! RF CONTROL IN 11 IN 1 RFIM-20B IN 2 IN 22 RFIM-40B Parametri tehnici Tensiunea de alimentare: Durata de viata aproximativa a bateriei: Indicatpor de transmisie: Nr. funcţionare (alimentare de la bateri) ! Transmisia semnalului radio este asigurată de o comunicare cu o singură direcţie între emiţător şi receptor ! Influenţă limitată a componetelor RF adresânduse individual dispozitivului RF. . .Universal modul de intrare RFIM-20B.pentru contacte inchise: . senzori sensor (PIR. sisteme de alarmă. ..pentru contacte deschise: Montarea: Grad de protecţie: Nivel de poluare: Dimensiuni: Greutate: Tensiunea pentru contacte deschise: Lungimea cablului: Standarde aplicate: RFIM-20B RFIM-40B Descrierea dispozitivului RFIM-20B 3V bateria CR 2477N 3 V bateria CR 2032 5 ani. 2 contacte de intrare. vezi tabelul 160 m -10. EN 300 220.). 4 contacte de intrare. sub comutatorul de pe perete ! Nu necesită alimentare externă pt. de intrări: Fregvenţa: Ruta semnalului de transmisie: Raza : Raza în spaţiu deschis: Alte date Temperatura de funcţionare: Poziţia de funcţionare: Fire ieşire (cablu CY.

75 mm. RFSA-11B: funcţie de bază ON/OFF RFSA-61B: multifuncţional .6 . comutare on. 6x apăsare Contactul de ieşire comută într-o stare opusă la fiecare apăsare de buton.ieşirea se închide Buton de urgenţă prin butonul Prog. lumini. In modul de programare. 5x apăsare rogram.7x105 868. A nu se instala în exterior sau mediu umed. +50 0C oricare * pe firul de intrare IP 30 III. Releu de impuls Intoarcere intarziata Pornire intarziata 4x apăsare rogram. la tensiunea de alimentare: Ieşiri Nr. În cazul în care era deschis acesta închide. Contactul de ieşire comuta la apăsarea butonului şi deschide după un timp setat anterior..426/2000Sb(directiva 1999/ES) rogram. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie). EN 301 489 directiva RTTE. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge).3 MHz PROG (ON/OFF) 70-100 m .1 0. pornire intarziata Un modul de acţionare poate fi acţionat de 8 controlere Protecţie de supraâncălzire în interiorul dispozitivului . Conexiuni RFSA-11B RFSA-61B L N Descrierea dispozitivului RFSA-11B RFSA-61B L N RFSA-61B Indicatorul de stare Buton programare (Control urgenţă ON/OFF) Nul Contact releu ieşire Fază 21 RF CONTROL . Semnalizarea stări dispozitivului este printr-o diodă LED roşie de pe partea frontală a dispozitivului Montarea în cutii de joncţiuni Operează la frgvenţa de transmisie de 868 MHz RFSA-11B RFSA-61B Parametri tehnici Tensiune de alimentare: Consum aparent Pierdere de consum: Tol. 2x 2. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. de contacte: Curent nominal: Curent comutat la ieşire: Sarcina maximă: Tensiune comutată la ieşire: ieşire min. EN 300 220.Modul de acţionare RFSA-11B.buton.5 mm2 90 mm 49x49x21 mm 46 g EN 60669. rogram.. comutată în DC: Viaţă mecanică: Viaţă electrică (AC1): Control Pachet de la emiţător: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis: Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: nivel de poluare: Cablu ieşire (fir CY): Lungimea firului la ieşire: Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFSA-11B RFSA-61B Funcţii şi programarea acestora Buton Pornit Oprit 230 V AC 7 VA / cos φ = 0. RFSA-61B ! ! ! ! ! ! ! ! ! Modul de acţionare dirijat prin unde radio pt. comutare off. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. vezi tabelul 160 m 0. releu de impuls. intoarcere intarziata. 1x apăsare rogram. încălzire. 2 2x 0. uşi de garaj. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. porţi etc. În cazul în care era închis acesta deschide. 3x apăsare Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului şi deschide la lăsarea accestea. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0. Contactul de ieşire deschide la apăsarea butonului şi cu un interval de timp prestabilitrval it it switches.7 W +10 -15 % 1x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. 2x apăsare rogram. NV No. A nu se instala în cutii de metal (nu permit trecerea semnalului radio).

În cazul în care era deschis acesta închide. +50 0C oricare * DIN rail EN 60715 IP 20 la panoul frontal III. A nu se instala în exterior sau mediu umed. pt. Conexiuni Un Descrierea dispozitivului Terminal de alimentare Indicator de alimentare Conector de antenă Buton de programare (control de urgenţă) 15 16 18 A1 A2 Indicator stare al dispozitivului * A nu se instala în cutii sau dulapuri metalice (nu permita transmisia undelor radio). Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. 6x apăsare Contactul de ieşire comută într-o stare opusă la fiecare apăsare de buton. În cazul în care era închis acesta deschide. etc. Releu de impuls Intoarcere intarziata Pornire intarziata 4x apăsare rogram.1x2. 2x1. 2x apăsare rogram. RFSA-61MI: cu antenă internă. pt.5 / max. lumini..6 1.5.426/2000Sb(directiva 1999/ES) rogram.3 MHz buton PROG (ON/OFF) 70-100 m . ! Starea dispozitivului este indicat de o diodă LED montat în partea frontală ! Alimentare separată galvanic ! În carcasă 1-MODUL. montarea în cutii. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0. Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului. EN 301 489 directiva RTTE. intoarcere intarziata. Contact releu de ieşire 22 .5 90x17. comutare on. carcase metalice ! ! 6 funcţii: buton. vezi tabelul pag 16. NVNo.Module de acţionare RFSA-61MI. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie).7x105 868.7 VA / cos φ = 0. uşi garaj. 1x2. releu de impuls. comutare off. rogram. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge). In modul de programare. 5x apăsare rogram. montare în cutii de plastic RFSA-61ME: cu antenă separată exterioară.62 W +10 -25 % 1x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. de contacte: Curent nominal: Ielire comutată: Curent maxim: Tensiune comutată: Maximul comutat în DC: Viaţă mecanică: Viaţă electrică(AC1): Control RF prin transmisii de comandă: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis: Alte date Temperatura de opereare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Grad la suprasarcină: Nivel de poluare: Profilul conductorului (mm2) : Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFSA-61MI RFSA-61ME Funcţii şi programarea acestora Buton Pornit Oprit 230 V AC 2. Contactul de ieşire comuta la apăsarea butonului şi deschide după un timp setat anterior. 3x apăsare Contactul de ieşire comută la apăsarea butonului şi deschide la lăsarea accestea. 1x apăsare rogram. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. EN 300 220. max. Contactul de ieşire deschide la apăsarea butonului şi cu un interval de timp prestabilitrval it it switches. montabil pe şină DIN ! ! RF CONTROL RFSA-61ME* RFSA-61MI * Poza antenei nu corespunde cu marimea reală Parametri tehnici Tensiunea de alimentare: Consumul aparent: Current activ: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Ieşiri Nr. încălzire. RFSA-61ME ! Comutatoare multifuncţionale controlate prin unde radio.5x64 mm 74g 137g EN 60669. porţi. depinde de tipul antenei 160 m 0. 2 max. pornire intarziata Un modul de acţionare poate fi controlat de către 8 controleri ! Control de urgenţă din butonul Prog.

obloanelor.3 MHz Control de urgenţă: PROG (STOP . de contacte: 2x contact comutator (AgSnO2) x Curent nominal: 8 A / AC1 x Ieşirea comutată: x 1A Curent maxim: 2000 VA / AC1 x Vârf curent: 10 A / <3 s 1. +50 0C Poziţia de operare: oricare * Montare: pe cablul de intrare Grad de protecţie: IP 30 Categoria de supratensiune: III. A nu se instala în exterior sau mediu umed.protectie incorporata impotriva supraincalzirii si supraincarcarii . EN 301 489 directia RTTE. .Modul de acţionare RF .functia de timp a releului poate sa isi “aminteasca” ridicarea si coborarea jaluzezelor.de la o sursă de alimentare externă 12-24 V DC .+ RFJA-12B /230 V RFJA-12B /24 V DC Funcţionare 1.RFJA-12B/230 V.comutare silentioasa si fara contacte Actuatorul de rulare RF se foloseste pentru controlul jaluzelelor. care sunt controlate în două direcţii şi sunt construite pentru a proteja intrerupatorul de la sfarsit. .426/2000Sb(directiva 1999/ES) + 12-24 V DC M M . EN 300 220. construit pentru a proteja intrerupatoarele finale cu control incorporat. unde directia este controlata prin schimbarea polaritatii.5 W Puterea încărcăturilor: x 25 W Toleranţă la tensiunea de alimentare: +10 -15 % Iesiri Nr. 16 Contact releu ieşire 23 RF CONTROL .protectie termina interna impotriva supraincarcarii RFJA-12B/24V DC: controleaza drivere-le electrice 12-24V DC. ** În concordanţă cu tensiunea Indicatorul de stare Buton programare (control urgenţă) Nul Fază RFJA-12B/230V Mai multe informaţii pe tabel pag.retea de putere .7 W x Consum fara sarcina: x 0.75 mm2 Lungimea firului la ieşire: 90 mm Dimensiuni: 49x49x21 mm 49x49x13 mm Greutate: 46 g 22g Standarde aplicate: EN 60669. Când butonul este apăsat pentru un timp <2s oblonul urcă ( 2. RFJA-12B/24 V DC ! 13 ! ! ! RFJA-12B/230V RFJA-12B/24VDC ! ! ! ! ! RFJA-12B/230V: controleaza driver-ele electrice 230V AC. Parametri tehnici RFJA-12B/230V RFJA-12B/24 V DC Conexiuni RFJA-12B L N Tensiunea de alimentare: 230 V AC 12-24 V DC Consumul aparent: 7 VA / cos φ = 0. STOP ) Rază: 60-80 m .5 A Tensiunea comutată: 250 V AC1 x Tensiunea ieşire comutată**: x 12-24 V DC Viaţa mecanică: 1x107 x Viaţa electrică (AC1): 1x105 x Control Comandă prin RF de la emiţător: 868. .. telecomenzi Controleaza până la 8 diferite drivere Dispozitiv de semnalizare de stare LED-uri de pe panoul Frontal frecvenţa de 868 MHz Pentru instalare în cutie de instalare (de exemplu. Grad de poluare: 2 Profilul firului de ieşire (fir CY): 4x0. Descrierea dispozitivului RFJA-12B/24V DC Indicatorul de stare Buton programare (control urgenţă) Putere 12-24V DC Iesirea motorului *A nu se instala în carcase sau cutii metalice (blochează transmisia semnalului radio). Când butonul este apăsat pentru un timp >2s oblonul urcă ( ) sau coboară ( ) sau coboară ( ) ) până la poziţia limită. pagina 16 Rază în spaţiu deschis: 100 m Alte date Temperatura de operare: 0. Controlul de urgenta ON / OFF se face prin butonul de intrare Prog. vezi tabelul. KU-68) sau unitati cu capace de protectie din materiale neconductoare. Control manual la pornire primeşte semnale de la intrerupatoare de perete.1 x Pierdere de consum: 0.functia de timp a actuatorului isi “aminteste” ridicarea si coborarea jaluzelelor . NVNo. usilor de garaje etc.

1 scenă de lumină. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge). NVNo. * În cazul sarcini 250VA este necesar să ne asigurăm de răcirea necesară. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. apăsarea butonului aprinde lumina.5 sec aprinde lumina. 16 160 m 0. În caz contrar le stinge.5s Scene 1 la 3* >0.5s >0. in timpul stingerii. Receptorul memoreaza informatiile setate.5s <0.5s Scene 4 >0. 5x apăsare rogram. ON / OFF Un modul de acţionare a dimpri poate fi controlat de până la 8 controleri Permite dimarea becurilor electrice şi a halogenelor cu transformator electronic (R.5s <0. luminile vor fi dimate în intervalul ales ( 2 sec. 6x apăsare rogram.5s >0.5s <0.5s <0.5s >0.5s >0.426/2000Sb(directiva 1999/ES) <0. A nu se instala în exterior sau în mediu umed. În cazul când toate sunt stinse. urmatoarea apasare o va stinge. RFDA-71B ! Conceput pt. dimare prin RF la crearea de scene de lumină. 2 3x0.75 mm2 90 mm 49x49x21 mm 40 g EN 60669. b) o apasare mai lunga de 0.30min).5 sec activeaza reglarea luminii fluente. electronic 12V RFDA-11B RFDA-71B RFDA-11B RFDA-71B RFDA-11B RFDA-71B 24 .) Semnalizarea stări dispozitivului prin LED montat pe partea frontală Carcasă pentru instalarea în doze şi cutii de joncţiuni ! ! ! RF CONTROL ! ! ! ! ! ! RFIM-20B RFIM-40B Parametri Tehnici Tensinea de alimentare: Consumul aparent: Curent activ: Toleranţă la tensiunea de alimentare: Conexiuni: Ieşiri Sarcină rezistivă: Sarcină capacitivă: sarcină inductivă: Control Comanda RF pentru emiţător: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis : Alte date Temperatura de operare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: Grad de poluare: Profil de fire la ieşire (fir CY): Lungimea de fir la ieşire Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFDA-11B RFDA-71B Funcţii şi programarea lor 230 V AC 8. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie). c) schimbarea intensitatii luminii salvate se seteaza printr-o apasare mai lunga a butonului.5s <0.5s <0. lumina se stinge fluent intr-un interval de 3 secunde de iluminare de 100% * Scenele de dimare: 1. ** A nu se instala în cutii sau dulapuri metalice (blochează semnalul undelor radio). intensitatea luminii este salvata in memorie iar lumina se stinge sau aprinde printr-o apasare scurta. cu “NUL“ 250 VA* 250 VA* 250 VA* 868.opreşte ieşirea în caz de suprasarcină.5s <0. a b 4x apăsare c a) o apasare mai scurta de 0. funcţie OFF RFDA-71B: multifuncţional -7 funcţii programabile: 4 scene de lumini cu intensităţi variabile funcţie de temporizare cu simulare de răsărit/apus. 7x apăsare După apăsarea butonului. Când butonul este apăsat.Modul acţionare.ieşire se opreşte Protecţie la suprasarcină . EN 300 220. vezi tabelul pag. EN 301 489 directiva RTTE. b 1-3x apăsare c rogram.L.3 VA / cos φ = 0. scurt circuit Buton de control pt.5s <0. controlul unei sau a grupărilor de lumini RFDA-11B: bază .5s<0. In modul de programare.3 şi 4 sunt identice.C .5s<0. Răsărit <0. dimare RFDA-11B.sarcinile nu Pot fi combinate) cu alimentare minimă de 250 VA Protecţie împotriva supra încălzirii încorporat .1 0. Functie similara cu functiile 1-2.5s rogram. Luminile vor dima în jos în intervalul ales 2 sec la 30 minutes. de asemenea dupa ce sursa este deconectata. Dupa eliberarea butonului.5s >0.5s >0.3 MHz PROG (ON/OFF) 70-100 m .5s <0.2.5s t = 3s t = 3s a rogram. Permite presetare a diferitelor scene de luminp până la 4 butoane. urgenţe (Prog.83 W +10 -15 % 3-fire.5s <0.5s Apus 7 ON / OFF <0. +50 0C any** loose on input wires IP 30 III. Descrierea dispozitivului RFDA-71B Conxiuni Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcini inductive şi capacitive la acelaş unitate în acelaş timp! Indicator stare dispozitiv Buton de programare (control de urgenţă ON/OFF) Nul Ieşire spre o aplicare Fază RLC Trans..

c) schimbarea intensitatii luminii salvate se seteaza printr-o apasare mai lunga a butonului. in timpul stingerii.3 şi 4 sunt identice.426/2000Sb(directiva 1999/ES) Funcţii şi programarea lor <0.3 VA / cos φ = 0. 7x apăsare După apăsarea butonului. electronic 12V R Butoane L V L L N C L N L V L V 25 RF CONTROL ! Funcţie de timp răsărit / apus .5s Scene 1 la 3* >0. In modul de programare. Cu acest semanl poţi controla alte dispozitive RF 7 tipuri de comană ! Posibilitate de ajustare la oricare din butoane pt. +50 0C LED pe perete în doză IP 20 III.5s <0. controlarea dimări ! Posibilitatea de setare scene de lumină ! Sarcină maximă 300VA (becuri electrice sau ! Contacte de ieşire 2x mosfet lumini halogene cu transformator electronic ! protecţie electronică la supratensiune. A nu se instala în exterior sau în mediu umed.5 /max.5s <0. Permite presetare a diferitelor scene de luminp până la 4 butoane.5. de asemenea dupa ce sursa este deconectata.5s <0. NVč.5s <0. Receptorul memoreaza informatiile setate.5 sec aprinde lumina.5 84x89x30 mm 40 g EN 60669.3 MHz PROG (ON/OFF) 70-100 m .1x2.Modul de acţionare prin dimmare cu controler RFDW-71 ! Dimer controlat cu dimer cu posibilitatea de control prin comenzi ! La apăsarea unui buton este transmisă un semnal scrut RF.. * În cazul sarcini 250VA este necesar să ne asigurăm de răcirea necesară.5s <0.5s t = 3s t = 3s a rogram. intensitatea luminii este salvata in memorie iar lumina se stinge sau aprinde printr-o apasare scurta.5 sec activeaza reglarea luminii fluente. luminile vor fi dimate în intervalul ales ( 2 sec. max. Functie similara cu functiile 1-2. În cazul când toate sunt stinse. vezi tabelul pag. b) o apasare mai lunga de 0. lumina se stinge fluent intr-un interval de 3 secunde de iluminare de 100% * Scenele de dimare: 1.83 W +10 -15 % 2-dimere 300 VA* 300 VA* 300 VA* 868.5s<0. **A nu se instala în cutii sau dulapuri metalice (blochează semnalul undelor radio).5s rogram. Când butonul este apăsat. Răsărit <0. 6x apăsare rogram.5s <0.5s >0. apăsarea butonului aprinde lumina.30min).5s >0. 16 160m 0. perfect pentru înlocuirea comutatorului de perete ! Indicare satare a dispozitivului şi semnalului RF prin LED în partea frontală Parametri de funcţionare Tensinea de alimentare: Consumul aparent: Curent activ: Toleranţă la tensiunea de alimentare: Conexiuni: Ieşiri Sarcină rezistivă: Sarcină capacitivă: sarcină inductivă: Control Comanda RF pentru emiţător: Control de urgenţă: Rază: Rază în spaţiu deschis : Alte date Temperatura de operare: Iindicaţie: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supratensiune: Grad de poluare: Profilul firului de ieşire (mm2) Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: RFDW-71 230 V AC 8. EN 300 220. urmatoarea apasare o va stinge.5s Scene 4 >0.5s <0.1 0.5s <0. opreşte dispozitivul în cazul supratensiuni sau scurcircuit ! Făcut pentru instalarea în doze ! Conectarea prin 2 fire fără „nul“. Programarea se sfarseste cand butonul de programare al receptorului este apasat pentru mai mult de 1 secunda (LED-ul se stinge). Dupa eliberarea butonului. 2 max. b 1-3x apăsare c rogram. 2x1. Descrierea dispozitivului Conxiuni Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcini inductive şi capacitive la acelaş unitate în acelaş timp! Buton de programare RLC Indicator de stare L N Trans. 1x2.5s >0.5s Apus 7 ON / OFF <0.5s >0.5s >0.2. În caz contrar le stinge.5s >0. Receptorul este activat in modul de programare prin apasarea butonului de programare mai mult de 1 secunda (LED-ul palpaie). Luminile vor dima în jos în intervalul ales 2 sec la 30 minutes. numarul de apasari al butonului este in concordanta cu functia ceruta pe receptor. a b 4x apăsare c a) o apasare mai scurta de 0.5s <0. EN 301 489 directiva RTTE. 5x apăsare rogram.5s<0.5s <0.

RFDW-71 OBLOANE DIMARE Emisier RFSA-11B RFSA-61B RFSA-61MI RFSA-61ME* RFJA-12B RFDA-11B RFDA-71B RFDW-71 DRIVERE RFWB-20 nou ! 6 functii: buton. in sus/jos. alegerea din 7 programe prestabilite. 6 functii: la fel ca simularea apusului/ buton pe controlerul RFSA-61B pornire intarziata rasaritului. Pachetele sunt avantajoase la preţ comparative cu cu preţul individual. control direct de la plastic:. marcata cu RFSET-xxxx-F1. releu de impuls. Pachetele sunt disponibile în versiunea multifuncţională de bază. marcat cu RFSET-xxxx-Z1. Receptorul este echipat cu funcţiile cele mai des folosite de utilizatori.distributie din butie metalic. utilizatorului. RFJA-12B PACHETE RF – Combinaţia de acţionări şi controleri Recepţie RF SETS CONTACTARE Pachetele multifuncţionale. RFDA-11B. lumina. RFSA-61MI. 7 programe de Actuator de dimare In tabloul de In taboul de distri. ON/OFF 6 functii: la fel ca obloanelor 180° functia OFF intoarcere intarziata. Pachetul de bază. sunt modelate pentru a satisface cererile cele mai utilizabile. RFDA-71 + RFWB-40. RFDA-11 + RFWB-40.acşionări şi controleri. Este disponibilă în versiunea de combinaţii de emiţător şi un receptor la alegere sau pachet complet de comutare şi dimare cu controler.prezentarea combinaţiilor Pachetele RF sunt combinaţii de unităţi.setul complet multifunctional este combinat din unitatile: RFSA-61B. re off.operarea obloanelor program de baza: lumina: 4 scene de cu optiunea de Functia de baza: comutare on. ON/OFF cu 7 lumini RFSA-61B RFSET-SW2-Z1 Pachete de bază RFSA-11B + RFWB-20 xRFSET-JW2-Z1 x RFSET-SW-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61B + RFWB-40 RFSET-DW2-Z1 Pachete de bază RFDA-11B + RFWB-20 x RFSET-SMW-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61MI + RFWB-40 x Pachete de bază RFJA-12B + RFWB-20 x RFSET-DW-F1 Pachete multifuncţionale RFDA-71B + RFWB-40 x RFWB-40 RFSET-SW-Z1 Pachete de bază RFSA-11B + RFWB-40 RFSET-DW-Z1 x x RFSET-JK-Z1 RFSET-JK-Z1 Pachete de bază RFJA-12B + RFK-40 Pachete de bază RFDA-11B + RFWB-40 x RFSET-SK-Z1 RFSET-SK-Z1 RFSET-SK-F1 RFSET-SK-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61B + RFK-40 RFSET-SMK-F1 RFSET-SMK-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61MI + RFK-40 RFSET-DK-Z1 RFSET-DK-Z1 Pachete de bază RFDA-11B + RFK-40 RFSET-DK-F1 RFSET-DK-Z1 Pachete multifuncţionale RFDA-71B + RFK-40 RFK-40 Pachete de bază RFSA-11B + RFK-40 x x RFIM-20B RFSET-SIM2-Z1 Pachete de bază RFSA-11B + RFIM-20 RFSET-JIM2-Z1 RFSET-DIM2-Z1 Pachete de bază RFDA-11B + RFIM-20 x x RFSET-SIM4-F1 Pachete multifuncţionale RFSA-61B + RFIM-40 x x Pachete de bază RFJA-12B + RFIM-20 nou ! x x x RFIM-40B RFSET-DIM4-F1 x x x x Pachete multifuncţionale RFDA-11B + RFIM-40 x x RFSET-SDWK-F1 . Pachetele multifuncţionale sunt combinate cu: RFSA-61B. Pachetele RF de bază sunt combinate cu receptori: RFSA-11B. aduce comfortul prin aducerea posibilităţilor fucţionale. comuta. RFK-40 * x Acţionare contactor RFSA-61ME – cu antenă externă adiţională este livrat separat Aceasta combinatie de SET nu este in oferta. RFDA-71B. RFK-40 RFSET-SDWK-Z1 -setul complet de baza combinat din unitatile: RFSA-11B. 26 .Seturi RF . rotirea Scena de lumina.

uşi de garaj şi porţi. La fiecare receptor poate fe alocat până la 8 emiţătorare diferite.Este soluţia perfectă când este necesară extinderea instalaţiei electrice deja existente.Este un sistem de unităţi (emisie.Avantajele controlului RF RF Control . Un singur emiţător nu trebuie neaparat repartizat la un singur receptor ci poate controla mai multe receptoare programate şi care sunt în raza de acţionare a semnalului. Termină modul de programare şi poţi începe controlul imediat.un semnal radio foarte scurt transmite informaţia. ce convertă până la 4 Intrări externe potenţial libere (butoane) la semnalul RF şi permite comutarea Dispozitivelor déjà existente în sistem: comutatoare de perete sau butoane. Contrlorul transmite. Controlorii sunt protabili deci le poţi plasa oriunde doreşti. detector de uşi…. Dimerii au fost concepuţi ca dispositive universale (RLC) cu autodetecşia de sarcină. Această frecvenţă nu este folosită în zilile noastre şi deci funcţionează perfect pentru transmiterea semnalului în spaţiu deschis până la 160 m. recepţie) ce comunică unul cu altul. lâmpi de halogen. Ele dimează becuri normale. este conceput ca sa se poată monta nu numai pe perete dar şi pe suprafeţe de sticlă. Conectarea elementelor exterioare Acest system conţien un modul universal de transmisie.în versiunea multifuncţională poate executa până la 7 programe: 4 versiuni de scene de lumină. ) sonerii de uşă etc.. Receptori sunt concepuţi ca să fie posibil montarea acestora în doze sau cuti de joncţiuni. Combinaţii de control nenumărate Procesul de recepţie a semnalului radio de la emiţător (controlor). Piutem utilize comutarea de bază cu funcţia de deschis şi închis sau în versiunea multifuncţională în care comută până la 6 alte funcţii. schimbare de stări. Dar dacă toate acestea nu îţi sunt destule poţi utilize o telecomandă pentru control care poate fi întodeauna la îndemână. 27 . dulapuri.Funcţionează pe principiul frecvenţelor undelor radio 868 MHz. Controlul RF & INELS Controlul RF poate fi conectat în reţeaua de comucarecu sistemul de instalaţie electrica inteligentă INELS. Receptori multifuncţionali – până la 7 programe Receptori sunt produşi vizavi de funcţia lor principală ca şi comutator. controlul obloanelor. . Modelul comutator de perete. . în baie sau bucătărie. Receptori de comutare pot comuta 16A. temporizare. dimmer şi acţionare de obloane. Comutatoarele de perete sunt fabricate în acelaş dizain ca li elementele sistemului INELS. Controlu RF se va asorta cu casa ta. 868 MHz Rază până la 160 m Transmisia – Control flexibil Control RF a creat 2 versiuni . Comutatori în carcasă modulară este echipat cu antenă adiţională care se pot monta în carcase de plastic sau metal.comutatorul de perete în dizain Elegant şi telecomandă. comuta comută aplicaţii dependente de timp etc. senzori de securitate (PIR. Dimensiunile în miniatură permit montarea acestora în doze şi cutii de joncţiuni. Programarea se face separat la fiecare dispozitiv şi este foarte rapidă. Instalare şi programare uşoară Instalaţia poate fi montată fără spargerea pereţilor. funcţia ON/OFF. Protecţia acţionărilor Ele au protecţie de temperatură ce comută ieşirea în caz de supraîncălzire. Buton de programare PROG activează sistemul de urgenţă la ieşire în timpul testări sau la cîderea acţionări. Înaccelaştimpelesuntechipatecuprotecţiedesuprasarcinăelectronicăcecomută ieşirea la suprasarcină sau în caz de scurt circuit. Alege funcţia dorită prin apăsarea de ami multe ori al unui singur buton. Simularea de răsărit şi amurg. Un impuls de bază (apăsare de buton) . O astfel de comunicare este posibilă prin control wireless al aplicaţiilor electrice. dispositive ale clădirilor – dimarea luminilor. în interior aflânduse un releu cu contact AgSnO2 care face posibil deasemena comutarea beculirol electrice. Funcşia de bază a dimări “scene de lumină” şi fincţia de oprire . fum. halogene de tensiune mică 12V ce sunt alimentate de la transformatoare feromagnetice şi toroidale. Programarea este mai uşoară mulţumită LEDului pe comutator ce semanlizează starea acestuia.

Acesa semnalizează că dispozitivul este în modul de programare şi e gata să primească semnal de la oricare emiţător cu programul ales.Conectează la sursa de alimentare. LEDul se aprinde în intervale de 0. Un receptor poate fi controlat de maxim 8 emiţătoare. 3 Salvează programul ales în memoria dispozitivului prin apăsarea de mai multe ori pe butonul terminare.5s 2 Pentru programare apăsaţi butonul mai lung timp mai mare de 1 secundă.5sec. După toate acestea puteţi repeta pasul 3 pentru programearea pentru restul butoanelor şi pentru alte emiţătoare. Un singur emiţător poate controla un nr nelimitat de receptori care funcţionează în aria şi la frecvenţa sistemului RF. Programarea se poate executa de oriunde în raza de acţiune a dispozitivului de la buton sau telecomandă. Semnalul este indicat prin LED. Pentru a sterge un control din memoria dispozitivului ţineţi apăsat butonul uin interval de timp mai lung de 5 sec LEDul va începe să lumineze în intervale de 1 secundă acum apăsaţi un butăn de transmisie de pe care doriţi să ştergeţi setarea şi butonl revine la funcţia de bază. de apăsări la emisie 1x apăsare 2x apăsare Receptori multifuncţionali Comutare Dimare buton ON OFF Releu de impuls Lintoarcere intarziata Pornire intarziata scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 Răsărit Apus ON/OFF Schimabare a stări Starea se schimbă 3x apăsare 4x apăsare 5x apăsare 6x apăsare 7x apăsare RFJA -xx RFSA -xx Temporizare2 Scene de lumină BUTON RFJA -xx OFF RFSA -xx 4 Modul de programare este gata la apăsarea butonului şi ledul nu mai luminează. sub elementele de iluminat sau cutii de distribuţie . Răsărit RFDA -xx Temporizare 1 RFSA -xx Selectarea programului Pentru acţionare Obloane Nr. Numărul de apăsări 1x până la 7x corespund cu funcşiile (vezi tabelul alăturat). 28 . >1s >0.Programare uşoară 1 Instalaţi receptorul în doză.

Posibiltatea de control NUMĂR NELIMITAT DE RECEPTOR DE LA UN SINGUR EMIŢĂTOR RFJA -xx RFJA -xx RFSA -61ME RFSA -xx RFSA -61MI RFDA -xx RFDA -xx RFDA -xx RFDA -xx RFDW -xx RFJA -xx RFSA -xx RFDA -xx PÂNĂ LA 8 EMIŢĂTORI PENTRU UN SUNGUR RECEPTOR PÂNĂ LA 8 EMIŢĂTORI PENTRU UN SUNGUR RECEPTOR 29 .

controla obloanele.Exemple de utilizare Confort Dă-ţi voie să trăieşti într-un mediu confortabil. schimba scenele de iluminare. Telecomanda este întodeaună la îndemână şi va face ca lucrurile să se întâmple. mulţumită soluţiilor wirelles tu decizi unde le pui. ventilaţia sau încălzirea direct din cadă şi relaxândute fără a fi deranjat. poţă controla luminile.. Mulţumită alimentări prin baterii. Evadează şi primeşte noile căi. Lasă ca toate soluţile convenţionale să devină istorie. Nu trebuie să faci compromisuri ca şi la limitele instalaţiilor clasice. Nu lăsa pe nimeni sau nimic să te derajeze în timp ce citeşti. asculţi muzică sau te uiţi la emisiunea preferată. Pe masă. . Vei aprecia toate acestea când faci schimbări în casă sau doar eşti lenevit.. culoar. În cazul în care vrei să aprinzi lumina. noptieră. tot ce trebuie să faci e să apşi pe buton. să laşi jos obloanele sau să controlezi vreo aplcaţie. Flexibilitate Controlul RF va merge bine cu casa ta Unul dintre marile aventaje ale sistemului de control RF este că le poţi pune oriunde doreşti. lasă pe alţi să o facă pentru tine. Sistemul RF se asimilează nevoilor tale. Control al securităţii Un alt mare avantaj este posibilitatea integrări într-un mediu în care în mod normal nu poţi folosi isntalaţia electrică clasică din cauză de siguranţă sau loc.

Şi ce să faci cu fereastra de acoperiş la înălţime nu simplu de ajuns? iei o scară? No. Pentru a face povestea mai scurtă . Ele activează până la 7 programe de iluminat. Controlul obloanelor. Poţi regla orice intensitate luminoasă. printrun singur buton putem aprinde toate luminile de pe coridor care se vor stinge după un timp prestabilit şi nu vom avea dimineaţa surpriza că toată noaptea au ramas aprinse luminile. . ca exemplu.Exemple de utilizare Controlul iluminări. Copii Şi copii tăi vor aprecia sitemele cu control RF.Folosirea modulelor de acţionare prin dimare este literarmente o joacă. viteza de dimare mai rapidă ori mai lentă. utilizarea funcţiei apus/răsărit simultan. poţi folosi diferite intensităţi de iluminat. la relaxare sau în timpul lucrului. scenlor de iluminat Iluminarea corespunzătoare este foarte importantă la creerea atmosferei în cameră. De ce? Nu mai trebuie să lefie frică de întuneric după ce le spui noapte bună. Eşti bolnav şi te plimbi prin casă pentru a lăsa obloanele? Soluţie simplă foloseşte doare telecomanda. controlulu unei lumini sau unui grup de lumini. Control RF pt. geamuri de acoperis acţionate electric O funcţie foarte folositoare fără îndoială este posibilitatea de a controla obloanele exterioare pentru confortul tău. Lasă acea soluţie veche laoparte . În cazul în care copilul se trezeşte şi plânge poţi porni iluminarea doar prin apăsarea unui buton de lângă tine. Sistemul RF este foarte util când noaptea copilul trebuie să meargă la toaletă.ele oferă valoare banilor cheltuiţi.apasă un buton în locul ei şi lucrurile se vor rezolva de la sine. Alege funcţia de apus şi lumina se va stinge gradat şi încent. Pentru oricare tip de activitate. cu toţi stim că la mulţi copi le este frică de coridoarele întunecate din casă.

Pentru a evita asta ar trbui să ieşi afară să te uzi sau să te sufle vântul.Exemple de utilizare Control de portiere şi uşi de garaje Eficient Veţi găsi foarte util sistemul RF la controlul uşi garajului sau portierei pe alea dumneavoastră. Doar urcaţi în maşină şi evitaţi deschiderile şi închiderile de porţi. Tot aşa câteodată uiţi săţi închizi piscina şi mergi la culcare iar numai după ce eşti în pijama îţi aduci aminte. Acum e treaba ta să alegi scena corectă care se potriveşte ocaziei. în timp ce părăseşti grădina. Pentru a nu deranja copii coboară obloanele la camera lor. Adunarea în grădină este acompaniată de scene de lumină dată de iluminarea casei şi a grădini. Răzgândeştete şi schimbă setările cu telecomanda care îşi va face treaba. Protecţie la piscine Dacă nu vrei nu e nevoie să te uzi Când pălouă ca din găleată. Sistemele RF vă oferă comfort şi în acelaş timp vă salvează câteva minute în plus în graba de dimineaţă. . vântul puternic suflă şi adună toată mizeria în piscina ta. Scene de lumină pentru exterior Iluminat romantic de seară Afară şi înăuntru. mai ales când afară plouă şi nu vreţi să vă udaţi. Atunci vei învăţa să apreciezi ce oferă sistemele de control RF.Doar trimiţi o comandă şi te poţi culca. lasă aprinse câteva lumini pentru iluminarea poteci.

Îş găseşte funcţiile nu numai în casă dar oriunde unde este nevoie de controlul de lumini şi dispozitive fără a fi deranjat. Utilizează telecomanda şi economile devin reale. treningurilor. cinematografe. obloanelor şi a altor aplicaţii în restaurante... Localizarea oriunde în interior În cele mai multe cazuri.. etc. oriunde tu decizi. Deasemenea programul uni buton nu îţi mai este de folos. este perfect pentru sale de şedinţe. Se pot muta oriunde. aerul condiţionat. muzică.. Uneori economisirea depinde de a te ridica şi merge până la comutatorul de perete şi stinge lumina. întâlnirilor de afacere. Cu sitemul de control RF nu te mai oboseştimergân până la comutator. teatre etc.Exemple de utilizare Controlul luminilor.) Control RF. baruri Control şi economie Timpul potrivit pentru a economisi energie electrică este în orele în care nu toate zonele din încăpere sunt folosite şi se poate regla intensitatea luminoasă sau chiar stingere câtorva dintre ele. în timpul învăţării. reprogrameazăl pentru alte funcţii (ex: controlul obloanelor. realizezi că comutatoarele nu sunt chiar la locurile potrivite şi ar trebui instalate altundeva ca şi cu ai vrut original. doar după ce îţi ramenajezi casa. . Şi poţi controla totul Control uşor Sistemele de control RF nu trebuie să fie doar pentru comfort dar în multe cazuri vei aprecia şi folosinţa.

.

Dispozitive electronice modulare R E LE E D E TI M P R E LE E D E PUTE R E Ş I AUXI LIAR E DIMMERE SU R S E D E ALI M E NTAR E R E LE E D E MO N ITO R IZ AR E TE NSI U N E R E LE E D E MO N ITO R IZ AR E CU R R E NT R E LE E D E MO N ITO R IZ AR E N IVE L TE R MOSTATE .

Utilizat de exemplu pt deschiderea portilor la parcare. Puteti seta pana la 50 de numere de telefon pt fiecare releu. deoarece cele prepaid risca sa dea eroare datorita creditului. Report pe telefonul mobil .2005-14 EN 60950-1 EN 301489-7. Zilnic. 1A / 250V AC max. David stie cum sa confirme acesta comanda prin SMS. incarcatura diodei Conditii de operare complete: Siguranta: EMC Echipament radio: Mediul pentru care e creat: Parametrii fara antena: GSM antenă: GD-04 11 ÷ 13 V DC cca 20 mA 500 mA E-GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 2 W pentru GSM 900. care poate fi deschis cu telefonul mobil (timpul de comutare poate fi setat de la 1 la 10 ore) Releu controlat prin apel telefonic.“stinge luminile“ si „coboara jaluzelele“) pebtru a aprinde sau stinge un contact. apelul nu este conectat dar releul reactioneaza (ca un comutator sau comutator de timp).GSM de control şi de alarmă GD-04 “David” Releu controlat prin telefonul mobil . Mesajul statusului imediat al terminalelor intrarilor si iesirilor releului David pot fi cerute prin SMS. C si D terminalele ierisii X1. David poate confirma functiile sale pe telefonul dumneavoastra. 1 W pentru GSM 1800 activare prin conectare GND iesirea releului cu siguranta max. De exemplu: puteti permite unui utilizator sa deschida poarte de 30 de ori. care pot fi utilizare ca: ! ! ! ! Comutator controlat prin SMS. Va puteti seta propriul text (de exemplu „aprinde luminile“. Apelul este gratuit. 12-24 ore Cu ajutorul modulului DTF GD-04D. Este imposibil sa atribuim 8 numere de telefon care sa primeasca rapoarte. Y1. Intern general (-10°C la +40°C) 76 x 110 x 33 mm conectat la conectorul SMA Vanzarea separata a elementelor aditionale pentru ! ! Setarea functiilor lui David ! ! ! ! ! Modulul de arhivare GD-04A ii ofera lui David abiliatea de a functiona aprox. David va poate controla creditul si va anunta cand cartela este aproape goala. Managerul dispozitivului poate permite urmatoarele intrari prin SMS. Daca folositi o cartela SIM prepaid. Cand numarul selectat suna. UC si AC din seriile OASIS. aprinderea luminilor etc. Y2 capacitatea de incarcare a contactelor – rezistenta la incarcare Capacitatea de incarcare a contactelor. incuietorilor usilor. B. dupa care accesul este restrictionat. puteti controla prin telefon iesirile releului David Si prin inserera unui cod de numere pe tastatura telefonului mobil.5A / 250V AC Licenta generala ČTÚ č. Releul X si Y in David poate fi controlat locat prin butoane wireless din seria RC-8x (inseamna ca aparaturile conectate pot fii controlate prin telefon si telecomenzi) Incalzirea poate fi controlata prin cooperarea cu termostate wireless din seria TP-8x (control local sau la distanta prin telefon mobil). Modulul permite de asemenea transferul statusului iesirilor releului David La receptoare wireless. pentru setarea programului GDLink Modului radio GD-04R permite activarea intrarilor (A-D) cu ajutorul Butoanelor wireless si a detectoarelor din seriile OASIS.Doua contacte de iesire(X si Y). VO-R/1/07. 0. ETSI 301419-1 a EN 301511 ETSI EN 301419-1 a EN 301511 II. David poate sa insista cu anuntul raportului prin apeluri scurte catre telefoanele unde a fost trimis raportul text. Parametrii tehnici: Alimentare: Consum in stare de operare: Consum in timpul comunicatiei: Modul GSM a zonei de operare: Capacitatea iesirii transmitatorului: terminalele iesirii A. Cablul de conectare GD-04R conecteaza releul David cu portul USB .4 terminale de intrare (A-D) pot raporta inchiderile sau deschiderile prin SMS (de exemplu::“eroare la alimentare“ si„se restaureaza alimentarea ! ! ! ! ! ! Fiecare raport SMS contine 30 de simboluri. Prin formularul pe Internet Prin computer cu programul GD Link Mesaj SMS Cartela SIM pentru David – poate sa fie de orice fel ! Va sugeram o cartela pe abonament. Comutator de timp. EN 55022. 36 . Pentru numerele de telefon selectate poate fi setata durata de folosire. X2.

3600 Prin comanda (SMS) porneste irigarea. in care functioneaza o cartela SIM setati trimiterea de SMS pt numerele de telefon PC. opriti aerul conditionat Poate fi profitabil sa porniti irigarea pt timpul predefinit.Exemplu de utilizare Doresc sa pornesc sistemul de irigare.si de asemenea sa pornesc aerul conditionat – este o zi cu canicula. Prin SMS-ul porneste aerul conditionat.. Irigare Aer conditionat SFAT: Dupa pornirea irigarii pentru timpul preselectat . Descrierea de baza: Antena GSM esk ratchets Cartela SIM RESET jumper Conector BUS Semnalizare prin LED Conector pentru acumulator Siguranta pentru iesire 37 . Contactul releului Y conctat la sistemul de aer conditionat din casa.opriti irigarea PC. TMX.porniti irigarea.ARY. DRY. Cum il conectez? Ce ar trebuii sa fac: Conectati contactul releului X la un sistem de comutare sau de irigare. acesta porneste iar SMS-ul opreste aerul conditionat il opreste.porniti aerul conditionat.DRX.. ( de exemplu: pentru o ora – 3600sec). il putem opri oricand prin comanda opreste irigarea. De aceea trebuie trimis un SMS pentru setare PC. aceasta va fii activa pentru o ora. Pe David.ARX.

Notă 38 .

setare prin numarul de apăsări CRM-42 DIM-2 cu dimare. CRM-81J 3 funcţii şi 10 domenii de timp. contact comutator ieşire 16A. cu avertizare înaintea deconectării. SMR-H ca şi SMR-T dar cu conexiune de 4 conductori. dar cu setare a timpului prin potenţiometru extern (pentru setări frecvente). Multifuncţionale Analog Analogice CRM-91H 10 funcţii. surse multivoltaj sau 230V. CRM-2T întârzierea pornirii motoarelor stea-triunghi CRM-2H ciclu asimetric. montabil intr-un panou electric.contact comutator ieşire 16A.01s-100 ore 2 contacte comutator 16A intrări PDR-2B ca şi PDR-2A dar cu 10 funcţii pentru fiecare ieşire şi timp . 2 domenii de timp independente de 0. PRM-91H/8 ca şi PRM-91H/11 dar într-un soclu de 8-pini. 1 . SHT-3/2 PLUG-IN PRM-91H/11 ca şi CRM-91H dar într-un soclu de 11-pini. CRM-9S ca şi CRM-91 dar fără contact de ieşire (triac 0. Contact comutator ieşire 8A. PRM-2H ca şi CRM-2H dar într-un soclu de 11-pini. surse multivoltaj sau 230V CRM-93H ca şi CRM-91 3x8A contact comutatoare ieşire.două relee întrun singur dispozitiv. 39 . ca şi SHT-1 dar cu programare zilnică. CRM-82TO releu “true OFF” . soclu pe şină DIN ES-11 (11 pini) ES-8 (8 pini). contact comutator ieşire 16A. lunară şi anuală până în 2095. săptămânală. ieşire . 6 domenii de timp. DC 24V CRM-91HE ca şi CRM-91 dar cu setare a timpului prin potenţiometru extern (pentru setări frecvente). lungimea maximă a conexiunii10m.triac 0-200 VA. MINI SMR-T Automate de scară releu super-multifuncţional cu instalare într-o cutie de joncţiune. alimentare AC 24-240 V.Cu o singură funcţie Relee de timp CRM-83J ca şi CRM-81J dar cu 3x8A contact comutatoare ieşire. releu cu întârziere a declanşării fără sursă de tensiune. SHT-3 ca şi SHT-1/2 dar cu programare zilnică. 10 domenii de timp. într-un soclu de 11-pini. CRM-2HE ca şi CRM-2H .510min contact ieşire 16A . pentru circuite de rezervă şi circuite de siguranţă SJR-2 unitate cu două funcţii 2x delay on (întârziere anclaşare). timp 0. săptămânală.în conformitate cu graficul de la CRM-4 versiune de bază .element extern de control pentru CRM-91HE şi CRM-2HE. 9 funcţii incluzând funcţionarea releelor de memorie. 1x contact comutator ieşire 16A. PRM-92H ca şi PRM-91H dar cu 2x contacte comutator 8A. SMR-B ca şi SMR-H dar contactul de ieşire este de 16A (posibilitatea comutarii luminilor fluorescente . CRM-61 versiunea economică a CRM91H. comutare graduală pentru sarcini înalte. funcţie anti blocaj automat de scară programabil. Potenţiometru potenţiometru extern . sursă multivoltaj. 3 conexiuni prin conductor(fără nul). Digitale PDR-2A afisaj digital cu 4 cifre. setare: dimare în creştere/intensitate lumină/ dimare în scădere a luminozităţii numai pentru becuri de până la 500VA. setare independentă a timpului ON/OFF. lunară şi anuală până în 2095. 16 funcţii. SHT-1 ceasuri programabile cu programator zilnic sau săptămânal. 6 funcţii. SHT-1/2 ca şi SHT-1 dar cu două canale.7A).

100 zile 30 с .1 .1 day 1 .1 ore 1 .30 zile 10 .1 .10 s 0.10 ore 0.10 min 0.480 V AC/DC 24 .1 s 1 .10 zile 3 .240 V AC 1x contact comutator 8 A 1x contact comutator 16 A 2x contact comutator 3 A 2x contact comutator 8 A 2x contact comutator 16 A 3x contact comutator 8 A Static output (triak) 1x NO 16 A 40 DESIGN ADJUSTING Funcţii TIME RELE DE TIMP Supply voltage ( ) ( ) Output .240 V AC 12 .10 min 99 h 59 min 59 s Day Week Month Year 230 V AC 12 .CRM-81J/ZR CRM-81J/ZN CRM-81J/BL CRM-83J/ZR CRM-83J/ZN CRM-83J/BL CRM-82TO CRM-91H CRM-93H CRM-91HE CRM-2HE CRM-9S CRM-2H CRM-2T/230 CRM-2T/24-480 CRM-4 CRM-42 CRM-61 SJR-2 PDR-2/A PDR-2/B SHT-1 (SHT-1/2) SHT-3 (SHT-3/2) SOU-2 SMR-T.1 min 1 .240 V AC/DC 24 .1 . SMR-H SMR-B PRM-91H PRM-92H PRM-2H 1-MODULE RELEE DE TIMP Type 2-MODULE 3-MODULE PLUG-IN Under the switch DIP switch Rotapy switch Button Sliding switch External potenciometer Delay OFF after switch off the power supply Delay ON Delay OFF Symmetrical cycler starting with delay Delay OFF after impulse OFF Symmetrical cycler starting with impulse Starcase switch Impulse shift Memory (impulse) relay Impulse generator Delay ON at switch on controlling contact Ciclu asimetric starting with delay Ciclu asimetric starting with impulse Delay ON star / delta Switchin in real time Impuls relay in delay ON 0.1 .

1x2.01% / 0C.7 .5 90 x 17. – 1mA) min.6 x 64 mm.10 s / 6 s ..82 g EN 61812-1.A2 AC/DC 12 .60 min / 1 h .5 . (230) . a conductorului(mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-81J CRM-83J Simbol CRM-81J Conexiune Un ZR .2 VA / DC 0. (1 buc. contactor.5 / cu izolație max. fără a disturba funcționarea corectă a releului (sarcina este sub tensiune în timp ce releul este pornit). 384 W / DC 10 A / <3 s 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. controlor de lumină sau orice alt dispozitiv similar).Relee de timp monofuncţionale CRM-81J.60 s / 1 min . domeniu de timp: 1 .ciclu asimetric 1:1 A1 . Domenii de timp: (0.întârziere declanșării/ BL.10 s CRM-83J/UNI.întârzierea anclașării 2) ZN .ciclu asimetric 1:1 Fiecare funcție poate fi controlată prin Tensiunea de alientare și printr-un control de intrare aflat pe releu..1 s / 1 s . 12 VA / 1.3 W AC max. +55 0C -30 . 12 VA / 1.reglaj stabil 0.1x2.240 V. tensiune de alimentare AC/DC 12 .025 .cu lampă legată Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Poziţia de funcţionare: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Este recomandat pentru aplicațiile unde funcțiile și reglajele de timp sunt cunoscute înaintea comutării.5 sau 2x1. EN 61010-1 + UNI A1 16 18 S A2 A1 230 S A2 15 15 16 18 CRM-83J + Un S A2 A1 16 18 26 28 36 38 A1 35 36 38 S A2 15 25 35 25 26 28 15 16 18 Este posibilă conectarea unei alte sarcini între S-A2 (ex. 16 18 + A1 Un zátěž S A2 15 Exemplu de comandă CRM-81J/230. montabil pe șină DIN .60 Hz) AC 0.7 W AC 230 V / 50 .53 VA (AC 230 V) Ano (UNI). mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) . făcând posibilă utilizarea sa pentru decuplarea ventilatoarelor sau după oprirea încălzirii când pompa de circuit trebuie să se oprească după un timp prestabilit. Ano (AC 230 V) A1-S 12 nF (UNI). 20 buc.240 V sau AC 230 V Contact de ieșire: CRM-81J: 1x contact comutator 16 A CRM-83J: 3x contact comutator 8 A Semnalizarea ieșirii: LED roșu 1-MODUL. BL1h 3x contact comutator.86 g. 12 nF (AC 230 V) (UNI) lămpi nu se pot conecta (UNI) lămpi nu se pot conecta 9nF AC 230V max.reglare mecanică 0. at =20 0C 3x contact comutator (AgNi) 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 16 A / AC1 2000 VA / AC1.0. – 1mA) 9nF AC 230V max.2 % .1 s . Îndeplinește 3 funcții: 1) ZR .fără lampă legată . Nelimitatmax.60 g (UNI) . 20 buc. funcție: iniţializare ciclu cu impuls. (230) .1 .7 W (UNI).10 min / 6 min . domeniu de timp: 6-60 min 41 RELE DE TIMP Releu cu o singură funcție de timp.62 g.10 ore) Surse universale AC/DC 12 .1 s . +70 0C 4 kV Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 orice poziție III. +10 % LED verde 0. tensiune de alimentare AC 230 V. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .3 VA / DC 0.întârziere anclașării / ZN . AC 0. 25 ms / max.0. 150 ms -20 .9 W -15 %.10 h (6 domenii selectabile) comutator potențiometric 5 % . CRM-83J ! ! ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.240 V (AC 50 . max. 192 W / DC 4000 VA / AC1.7x105 AC 0. funcție: întârzierea anclașării. 2 conductor fără izolație cu secțiunea max. (1 buc.60 Hz AC max. ZR10s 1x contact comutator.întârzierea declanșării 3) BL . cu reglaj fin al timpului prin potențiometru (în limitele de timp admise).1.

releul efectuează automat un ciclu. CRM-83J Funcţii ZR .întârziere declanşare BL .Relee de timp monofuncţionale CRM-81J.ciclu asimetric RELE DE TIMP Notă: functile ZR și ZN sunt controlate prin Tensiunea de alientare și printr-un control de intrare.întârziere anclașare ZN . În caz de eșec și reinițializare a tensiunii de intrare.1 s 1s 10 s 1s 10 s 1 min 6s 60 s 10 min 1 min 10 min 1h 6 min 60 min 10 ore 1 oră 10 ore Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 Indicare releu alimentat “S” intrarea de comandă Indicare releu ieşire Selectarea domenii- 15 16 18 Contacte de ieşire 42 . Domenii de timp 1s min max 0.

192 W / DC 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. 2x2. mai multe detalii la paginile 157-159 93 g EN 61812-1 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 orice poziţie III.6 x 64 mm.1 s . +55 C -30. fără sursă de tensiune CRM-82TO ! ! Funcționează fără tensiune de alimentare.60 Hz) AC 0.5 . ventilație de urgență. Poate fi folosit la: repornirea electricității de rezevă (iluminare de urgentîță.5 s) e .5 sau 1x2.240 V Contacte de ieșire: 2 x 8A Ieșirea este semnalizată prin LED (numai în cazul conexiunii la sursă).7 x 105 -20. la = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2000 VA / A C 1 .reglajstabil 0. max.10 min Tensiune de alimentare universală: AC/DC 12 .5 sau 1x4 conductor cu izolaţie max. 1-MODUL.1.. este de 0.1 % / 0C.10 min comutator potențiometric 5 % . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Poziţia de funcţionare: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.A2 AC/DC 12 .reglare mecanică 0. a conductorului(mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-82TO a .întârzierea declanșării.7 .întârzierea anclanșării Domenii de timp (reglaj prin comutator rotativ și reglaj fin prin potențiometru: 0. +10 % LED verde 0.Delay ON U t U t t 43 . are funcția „delay off “ .2 % .82TO Indicare releu ieşire activ Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină domeniilor de timp Reglarea funcţiilor FUNC e a 18 28 Contacte de ieşire 15 25 Contacte de ieşire Funcţii a .“Delay OFF” releu cu întârziere a declanşării. 2 conductor fără izolaţie max.Delay ON A1 .Delay OFF fără tensi u n e d e a l imentare /e .întârzierea declanșării (după oprirea tensiunii de alimentare și sfârșitul domeniului de timp stabilit) e-delay on .Delay OFF sursa este decuplată (timpul min.3 VA / DC 0. EN 61010-1 0 Simbol Conexiune Descriere Terminalele pentru alimentare A1 A2 Contacte de ieşire 26 16 Indicare releu alimentat CRM. etc) 2 funcții de timp reglabile prin comutatoare rotative: a . se montază pe șină DIN RELE DE TIMP Un A1 16 18 26 28 A1 16 A2 15 25 A2 26 18 15 28 25 ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.240 V (AC 50 .delay off .5 90 x 17. 2x1. protecția ușilor controlate electric în caz de incendiu..1 s .7 W -15 %.

1 .1 min .1 s 10 S1 1 .1 s .1s .01 % / 0C.Unitate de întârziere în două etape SJR-2 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru comutarea graduală în cazurile de variaţii înalte de tensiune (exemplu: încălzirea electrică).10 s / 0.10 zile / ON / OFF Timpii T1 şi T2 se pot ajusta independent T 1 şi T2 sunt porniţi după ce sursa de tensiune este conectată Reglaj brut prin comutator rotativ Tensiuni de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: SJR-2 2x delay ON A1 ..1 min 10 S1 1 .1 zi 10 S1 1 .10 s 10 S1 0.6x64 mm.5 / cu izolație max.1 min / 1 min .7 .1 day .1 . 2 fără izolație max.1 day / 1 day .5 90x17.1 .2 % . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.1 h 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 0.10 ore 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 10 S1 0.10 min / 0.240 V (AC 50 .83 g EN 61812-1. previne supratensiunile Funcţii: 2x Delay ON (2 relee de timp în unul) Domenii de timp 0.1 s . +10 % LED verde 0. mai multe detalii la paginile 157-159 UNI . la = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.1x2.10 zile divizate în 10 intervale de timp: 0.5 sau 2x1. 12 VA / 1.1 .reglaj stabil 0.10 zile cumutator rotativ şi potențiometru 5 % . max. +55 0C -30. intermitent în anumite etape 1-MODUL. Montabil pe şină DIN RELE DE TIMP Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranța la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. 230 .240 V Contacte de ieşire: 2 x contact comutator 16 A Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional.1x2.7 W AC 230 V / 50 . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. EN 61010-1 Simbol Conexiune Un Funcţii UNI A1 A1 16 18 26 28 A2 U 15-18 25-28 t1 t2 230 25 26 28 A2 15 25 15 16 18 Descriere Terminalele pentru alimentare A1 A2 Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniului de timp t1 Selectarea fină a domeniului de timp t1 Selectarea brută a domeniului de timp t2 Selectarea fină a domeniului de timp t2 U Indicare releu ieşire activ TIME 1 15-18 25-28 LED TIME 2 25 26 28 Contacte de ieşire 15 16 18 Contacte de ieşire Domenii de timp m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 0..3 VA / DC 0.5 . 150 ms -20.reglare mecanică 0.88 g.60 Hz AC max.10 min m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .1 s / 1 s .1 h . 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0.A2 AC/DC 12 .3 W -15 %.10 ore / 0.10 zile 10 S1 pornit 10 S1 oprit 44 .1 h / 1 h .60 Hz) AC 0.7x105 max.1.

1 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 1 .2 % .1 s -selectarea fină a domeniilor de timp prin ! Comutator potențiometric ! Tensiunea de alimentare: AC/DC 24 . max.30 zile 10 .1x2.5 sau 2x1. t2: 0. +10 % LED verde t1: 0.60 Hz AC max.1 s .2x 2. AC/DC 12 .domeniul de timp 0.5 fără izolaţie max.60 Hz AC max.7x105 max.1h.240 V/AC 50 .7 . EN 61010-1 15 18 Contacte de ieşire Domeniu de timp: m 10 1 10 S1 CRM-2T m 10 1 10 S1 CRM-2T /24-480 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 0.1 .1 s la 1 oră este divizat în 10 domenii de timp . t2: 0. 3 VA / DC max.Delay ON star/delta CRM-2T.240 V ! Contacte de ieşire: 2 x contact comutator 16 A ! Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional / : .480 V RELE DE TIMP A2 ( ) CRM-2T Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.1 .A2 AC/DC 12 .domeniul de timp 0.) (Motor) ( ) ( ) pornirea unui motor tensiune auxiliară AC/DC 24 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. 250 V AC1 / 30 V DC x 1x106 1x105 Simbol CRM-2T A1 16 18 26 28 Funcţie Delay ON star / delta U 15-18 25-28 t1 t2 LED roşu multifuncţional A2 15 25 Descriere CRM-2T /24-480 A1 A2 Terminalele pentru alimentare Indicare releu ieşire activ LED roşu multifuncţional U 15-18 25-28 LED 230 V 24-480V Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniului de timp t1 Selectarea fină a domeniului de timp t1 Selectarea fină a domeniilor t1 t2 LED 25 28 Contacte de ieşire 90x17. 150 W / DC x max.480 V/AC 50 . 2 fără izolaţie max.1x 2.1 s OFF OFF 1 d 10 30 100 1 .10 s m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0. a conductorului (mm2): UNI 230 Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-2T 1 A1 .1 s m 10 1 10 S1 h 1 10 1 .5 W L1 S1 S3 S2 A1 -15 %..7 W AC 230 V / 50 .1 s-1 s t1: 0.1 s .1 s .1 .1 zi 1 .1 s .100 zile Y (star) OFF D (delta) 45 ..1x2.01 % / 0C at = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.reglare mecanică 0. 1. 12 VA / 1.10 ore 0. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0.5 cu izolaţie max. CRM-2T/24-480 CRM-2T ! Destinat întârzierii motoarealor stea/triunghi ! Timpul t1 (triunghi) .Selectarea fină a domeniilor de timp prin comutator potențiometric ! Timpul t2 (întârziere) între / : .10 zile 3 .1 s-1 s cumutator rotativ şi potențiometru 5% .10 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0.60 Hz AC 0.1 s .100 zile.100 zile CRM-2T/24-480 ! Destinat întârzierii pornirii motoarealor stea/triunghi ! Timpul t1 (triunghi) .6x64 mm.selectarea brută a domeniilor de timp prin comutator rotativ ! Timpul t2 (delay) între divizat în 5 domenii de timp .5 CRM-2T L2 25 26 28 15 16 18 L3 (motor) S1 ( ) S2 S3 2x NO normal deschis (AgNi) 3 A / AC1 1250 VA / AC1.5 sau 1x4 cu izolaţie max .1 ore m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0.reglaj stabil 0.1.3 VA / DC 0. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. mai multe detalii la paginile 157-159 84 g 65 g EN 61812-1.domeniul de timp 0. +55 0C -30 . 150 ms -20 .9 W CRM-2T /24-480 Conexiune CRM-2T Pornirea motorului ( .1 s .5 sau 2x1.Selectarea brută a domeniilor de timp prin comutator rotativ .1 .5 .domeniul de timp 0.1 .selectarea fină a domeniilor de timp printr-un comutator potențiometric ! Tensiunea de alimentare: AC 230 V.

1 s .5 / cu izolație max. umidificare ciclică.1 s . luminilor de semnalizare intermitente. mai multe detalii la paginile 157-159 UNI .65 g. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.30 zile / 10 zile .61 g EN 61812-1.3 VA / DC 0.A2 AC/DC 12 .10 zile / 3 zile .10 s 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 0.10 min / 0.1 min / 1 min .2 % .240 V (AC 50 .7x105 max.5 90x17. la = 20 0C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.7 .1 .1 zi 1 . controlul sistemului de lumini.1 s .1 .. max.5 sau 2x1.30 zile 10 .60 Hz) AC 0.10 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 0. 2 fără izolație max.5 .1 . etc. montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. pompelor pentru circulaţia lichidelor.reglaj stabil 0.1 s / 1 s .10 ore / 0. +55 0C -30.reglare mecanică 0.100 zile) Selectarea brută a domeniilor de timp printr-un comutator rotativ Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.1 .100 zile 46 .10 s / 0. 150 ms -20.1 ore m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 15 16 18 1 d 10 30 100 Contacte de ieşire 1 .60 Hz AC max.1 ore .1 zile .100 zile divizat în 10 domenii de timp (0. EN 61010-1 Simbol Conexiune Ciclu asimetric ce începe cu puls Ciclu asimetric ce începe cu pauză (jumper S-A1) Un Un UNI + A1 S A2 + A1 S A2 230 A1 16 18 S A2 15 15 16 18 15 16 18 Funcţii Ciclu asimetric ce începe cu puls U U S 15-18 t1 t2 t1 t2 t1 15-18 t2 t1 t2 t1 t2 Ciclu asimetric ce începe cu pauză Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp -IMPULS Selectarea fină a domeniilor de timp-IMPULS Selectarea brută a domeniilor de timp -PAUZĂ Selectarea fină a domeniilor de timp -PAUZĂ Terminal pentru selectarea Indicare releu ieşire activ LED multifuncţional U 15-18 LED t1 t2 t1 Domenii de timp m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 m 10 1 10 S1 h 1 10 1 d 10 30 100 0.240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional 1-MODUL. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate Standarde de calitate: CRM-2H 2 (a doua funcţie este aleasă prin conectarea S-A1) A1 .10 zile 3 . +10 % LED verde 0.1 oră / 1 ore .3 W -15 %.Releu cu ciclu asimetric CRM-2H ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELE DE TIMP ! Releu cu ciclu asimetric cu comutator ajustabil independent ON/OFF Este utilizat pentru ventilaţie.1 s m 10 1 10 S1 h 1 10 1 . 12 VA / 1. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0. 230 .10 ore 0..1 min m 10 1 10 S1 1 d 10 30 100 h 1 10 1 . 2 funcţii de timp: 1) Ciclu asimetric ce începe cu puls 2) Ciclu asimetric ce începe cu pauză Selecţia funcţiilor se face printr-un jumper extern pe terminalele S-A1 Domeniul de timp 0.7 W AC 230 V / 50 .1 zile / 1 zi .100 zile cumutator rotativ şi potențiometru 5 % .1x2.01 % / 0C.1 min .1.1x2.6x64 mm.

1x2.1 min / 1 min . +55 C -30. la = 20 0C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. Tensiunea de alimentare: Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. liniar IP 65 din partea frontală/ IP 20 din partea dorsală 1.Ciclu asimetric ce începe cu puls ..5 15 g la pagina 157 Funcţii Funcţionarea CRM-91HE este similară cu CRM-91H.comutator potențiometric (se poate plasa pe panoul de comandă) CRM-91HE: relee multifuncţionale de timp 10 funcţii .1 min .240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A 1-MODUL.5 mm2 cu izolaţie/ fără izolaţie max. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0.1 zi / 1 zi .1.reglaj stabil 0. CRM-2HE şi cu CRM-2H.1-0. +10 % LED verde 0.5 funcţii de timp controlate prin sursa de tensiune .01 % / 0C. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.1x2.10 ore / 0. Nelimitat max. a conductorului (mm2): Potenţiometrul: Detalii potenţiometru: 50 kΩ.1 s .5 .4 funcţi idetimp controla teprinintarea de comandă .240 V (AC 50 .7 .10 zile 0.Ciclu asimetric ce începe cu pauză Funcţie selectată printr.5 sau 2x1. Montabil pe şină DIN Este posibilă conectarea unui element operaţional . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Control. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-91HE 10 CRM-2HE Simbol CRM-91HE.1 oră / 1 oră . CRM-2HE : sursă universală de tensiune AC/DC 12 .1 s -10 zile divizat în 10 intervale (0.44 47 RELE DE TIMP Control prin unitate externă de comandă .60 Hz) AC 0. EN 61010-1 0 Comutator potențiometric pentru CRM-91HE.3 VA / DC 0. 2 fără izolație max.025-0.5 / cu izolație max.6 x 64 mm 78 g 77 g EN 61812-1. mai multe detalii la paginile 42.1 s / 1 s . comutator potențiometric extern 5 % .10 s / 0.la distanţa maximă de 10m de releu . 150 ms -20.2 % .un cablu extern conectat în intrarea de control S-A1 CRM-91HE.reglare mecanică 0.7x105 UNI AC 0. max.10 zile / numai ON / numai OFF) CRM-2HE: ciclu asimetric 2 funcţii de timp .1 funcţie de impuls releu Domeniul de timp 0.7W Yes No A1-S min.2.comutator potențiometric .1 ore . CRM-2HE ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.100 zile comutator rotativ.1 zile .1 s .10 min / 0. CRM-2HE B1 B1 B2 B3 B4* A2 15 unitate externă de comandă B2 B3 (B4)* *B4 numai pentru CRM-2HE Conexiune CRM-91HE Descriere CRM-91HE Terminalele pentru alimentare A1 S A2 B3 B2 B1 Control input “S” Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp Intup for external time control Indicare releu ieşire activ-LED multifuncţional Exemple de semnalizare Funkce: a U 15-18 LED h A1 S A2 t Reglarea funcţiilor B1 B3 B2 Funkce: e U S 15-18 LED t Poziţii libere 15 16 18 15 16 18 Contacte de ieşire Conexiune CRM-2HE Reglaj fin al timpului Reglaj IMPULS Descriere CRM-2HE A1 S A2 B1 B4 B2 CRM-2HE Terminalele pentru alimentare Intrări pentru controlul extern al timpului Indicare releu ieşire activ-LED multifuncţional A1 S A2 B1 B3 B2 “S” intrarea de comandă Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp-IMPULS Selectarea brută a domeniilor de timp-PAUS B1 B4 B2 Reglaj fin al timpului Reglaj PAUS B1 B4 B2 15 16 18 15 16 18 Intrări pentru controlul extern al timpului-PAUZĂ Contacte de ieşire Potențiometru Comutator potențiometric: Grad de protecție: Secţ.Releu de timp cu comutator potențiometric extern CRM-91HE.2VA / DC 0. 25 ms / max.5 90 x 17. max.1 s ..7 W -15 %.A2 AC/DC 12 . CRM-2HE A1 16 18 2 A1 .

60 Hz AC max.0. pompelor.1 s .7x105 3x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2000 VA / AC1. (230) .1 min .fără lampă legată .6 x 64 mm.53 VA (AC 230 V).7 A x 60 A / < 10 ms x x max. – 1mA) Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 150 ms max.1 funcţie de impuls releu Confortabile.87 g 51 g EN 61812-1.2 VA (AC 12 . AC 12 .01 % / 0C.1.025 . al căldurii.10 zile comutator rotativ 5 % .5 / cu izolație max.1 zi/ 1 zi .reglare mecanică 0.Releele de timp multifuncţionale CRM-91H.7x105 1x statický bezkontaktní výstup (triak) 0.7 W (UNI). controlul luminilor.. comutare potentială A1 Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional. 192 W / DC 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW x x LED roşu multifuncţional 3x107 0. motoarelor.10 min / 0. CRM-93H: 3 x contact comutator 8A CRM-9S: Sursă universală de tensiune AC 12 .1 s . Nelimitat max. la = 20 0C S A2 S A2 ..64 g. AC 0. CRM-93H. 0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: min. comutare silenţioasă 1x ieşire statică fără contact (triac) 01. cu funţii stabilite şi domenii de timp reglabile prin comutatoare rotative Domeniul de timp 0. ventilatoarelor. pentru decuplare DC : Tensiunea pe comutator: Încărcarea pe terminalul B1: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiunea pe intrarea de control: Încărcare între S-A2: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .7 W AC 230 V / 50 . 20 buc. 20 buc.240 V) Da (UNI.1x2.reglaj stabil 0. 16Amps sau contacte de 3x8Amps) îndeplinesc toate cerinţele pentru a fi relee de timp complete 10 funcţii: . CRM-93H: Sursă universală de tensiune AC/DC 12 . – 1mA) 9nFAC 230V max.5 funcţii de timp controlate prin sursa de tensiune .7 . intermitent sau incandescent în funcţie de starea de ieşire 1-MODUL. 10 domenii de timp. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW x x LED roşu multifuncţional 3x107 0.025 . EN 61010-1 CRM-9S A1 /B1 18 18 A1 S A2 S A2 B1 18 18 48 - Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. 250 ms Un -20 . +10 % LED verde 0.7 A (60A/<10 ms).1 s .1 . 16 18 AC 0.2 % . 0.10 ore /0.4 funcţii de timp controlate prin intarea de comandă .60 Hz) AC max.10 zile divizat în 10 intervale: (0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) 4 kV (alimentare-ieşire) x orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal / terminale IP 20 III.240 V. 12 nF (AC 230 V) 9nF (UNI) lămpi nu se pot conect 9nF (UNI) lămpi nu se pot conect + A1 12 nF (UNI) (UNI) lămpi nu se pot conect Un load S A2 15 9nFAC 230V max.240 V AC 12 .1 oră / 1 oră .cu lampă legată 10 A1 .5 sau 2x1. (1 buc. Datorită complexităţii lor (10 funcţii. (1 buc.89 g. etc. CRM-9S ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELE DE TIMP CCA Parametrii tehnici UL CRM-91H ! Releele de timp multifuncţionale sunt utile în controlul dispozitivelor electrice.2 VA / DC 0. 25 ms / max.240 V (50 .0. max.9 W -15 %. 0.0. Sarcinile sunt alimentate pe perioadă de timp cănd un buton este conectat.240 V sau AC 230 V.A2 AC/DC 12 .1 s / 1 s . 150 ms max. AC 0.3 W AC max. 12 VA / 1. 2 conductor fără izolație cu secțiunea max.10 s / 0.5 .1 min / 1 min . montabil pe şină DIN CRM-93H CRM-9S Simbol CRM-91H Conexiune Un AC 12 .60 Hz) AC 0.240 V (AC 50 .1 ore . AC 230 V.62 g (UNI) .3 VA / DC 0. Ano / I max. 12 VA / 1. mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) .7 A LED roşu multifuncţionalD >108 >108 A1 A1 16 18 26 28 36 38 35 36 38 25 26 28 S A2 15 25 35 15 16 18 Sarcini cu intrări de control posibile Posibilitatea conectării de sarcini între S-A2 în paralel. multivoltaj. +55 0C -30 . (230) . Contacte de ieşire: CRM-91H: 1x contact comutator 16 A. fără disturbarea utilizării normale a releului.35 VA x x UNI + A1 16 18 A1 230 S A2 15 15 16 18 CRM-93H + Un 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.10 zile / numai ON / numai OFF) CRM-91H.1x2.5 90 x 17.240 V) A1-S 12 nF (UNI).9 V při I max.1 zile .

1 .10 zile 10 S1 numai ON 10 S1 numai OFF Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 “S” intrarea de comandă Indicare releu alimentat Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Reglarea funcţiilor Indicare releu ieşire activ-LED multifuncţional Exemple de semnalizare Funcţionare: a U 15-18 LED Funcţionare: e U t S 15-18 LED t 15 16 18 Contacte de ieşire Notă 1) CRM-93H nu permite comutatea de faze diferite sau tensiuni trifazice.10s 10 S1 0.Funcţionare Delay ON după alimentare Delay OFF după alimentare a U t t Delay OFF după decuplare. crearea instantă de ieşire Delay OFF crează contacte de control indiferent de lungime c U t t t t t t h S t t t t d U t t t t t t e S t t Generator de puls j U t PULS t PULS PULS = 0.10 ore 10 S1 0. contact de control cu ieşire instantă t f S t t b U t Delay OFF după cuplarea şi decuplare contactului de control Delay OFF după deschiderea şi închiderea contactului de control g S t t Ciclu asimetric ce începe cu impuls după alimentare Delay OFF după decuplare.1 .1 min 10 S1 1 . 49 RELE DE TIMP Memorie i S .1 .1 oră m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 1 . 2) Dacă montajul se face în tablouri metalice.1s 10 S1 1 .1 zi 10 S1 1 . 3 mm de şuruburile terminalului 35-36-38 şi 25-26-28 de pereţii interiori ai tabloului electric.1 . este necesară păstrarea distanţei de siguranţă de min.5 s Domenii de timp m h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 1 m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 0.10 min 10 S1 0.

0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-61 6 A1 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.240 V (AC 50 . pompelor..1 ore . Nelimitat max. max. 6 funcţii: .reglare mecanică 0. max. motoarelor.1 min / 1 min . 1x4 cu izolație max. +10 % LED verde 0.0. 1x2.1.10 ore divizat în 6 intervale: (0.3 funcţii de timp controlate prin intarea de comandă Confortabile.10 h comutator rotativ 5 % .60 Hz) a DC 24 V AC 0.3 funcţii de timp controlate prin sursa de tensiune . intermitent sau incandescent în funcţie de starea de ieşire 1-MODUL.5. etc.5 mm2 90 x 17. versiunea economică a CRM-91H Utile în controlul dispozitivelor electrice. generează ieşire instantă Impuls cu întârziere S <t t S t t Delay on de la comutare până la decuplare Descriere Terminalele pentru alimentare “S” intrarea de comandă A2 A1 S Indicare releu alimentat CRM-61 Indicare releu ieşire Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Reglarea funcţiilor 16 15 18 Contacte de ieşire 50 .7 W 15 %. 2x 2.7 W Yes No A1-S min. EN 61010-1 Simbol A1 16 18 Conexiune Un A2 A1 S S A2 15 16 15 18 Funcţionare a b U t t Delay ON după alimentare U t t Delay OFF după alimentare Ciclu ce începe cu impuls după alimentare t t t t t t d e k i U S t t Delay OFF după decuplare. cu funţii stabilite şi domenii de timp reglabile prin comutatoare rotative Domeniul de timp: 0.01 % / 0C.1 .. 240 W / DC LED roşu multifuncţional 8 A / AC1 1x107 1x105 UNI AC 0.1 oră/ 1 oră .1 s / 1 s . al căldurii.A2 AC 24 .5. 2x1.5 .025 .1 min . 120 ms -20. controlul luminilor.7 .Releul de timp multifuncţional CRM-61 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Releu de timp multifuncţional (6 funcţii şi 6 domenii de timp).6 x 64 mm.1 s . 25 ms / max. mai multe detalii la paginile 157-159 69 g EN 61812-1.10 s / 0. DC 24 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional.10 min / 0. Montabil pe şină DIN RELE DE TIMP Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Indicare releu ieşire activ: Durată de viaţă mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiune: Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.reglaj stabil 0. +55 0C -30. at = 20 0C 1x contact comutator (AgNi) 8 A/ AC1 2500 VA / AC1.10 ore ) Sursă universală de tensiune: AC 24-240 V.2 % . ventilatoarelor.1 s .1 s . 2 fără izolație max .3 VA / DC 0.2 VA / DC 0.

pentru decuplare DC: > 3x107 Durata de viață mecanică: > 0.5 sau 2x1. poate derula un program individual pe fiecare canal ani ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici UNI SHT-1.60 Hz) Tensiunea de alimentare: AC 0. manuală pînă la schimbarea următorului program/aleatorie (CUBE) “Program de vanacţă”: opţiune de selecţie a anotimpurilor. anual (până în 2095) Program(SHT-3. SHT. 2x2. +70 0C Tensiunea maximă: 4 kV (alimentare-ieşire) Poziţia de funcţionare: any Montaj: Șină DIN EN 60715 Grad de protecție: IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 Categoria supratensiune: III.4 . săptămânal. Montabil pe şină DIN. a conductorului (mm2): conductor max .A2 AC/DC 12 .3 SHT-1/2. SHT-3/2): Ecran LCD iluminat Afişare date: Alte informaţii Temperatura de funcționare: -20. max.125 g (UNI) . mai multe detalii la paginile 157-159 Dimensiuni: (UNI). SHT-3/2 51 RELE DE TIMP . SHT-3/2 Simbol SHT-1 SHT-3 A1 16 18 Terminalele pentru alimentare: A1 .143 g. 2-MODULE. 10 ani Memorare a datelor pentru: 1-99s Ieşire ciclică: Ieşire puls: 1-99s Programare Intrări în memorie: 100 zilnic. când dispozitivul nu va comuta în concordanţă cu programul standard.240 V (AC 50 . (230) .6 x 64 mm. +10 % Toleranţa la tensiunea de alimentare: yes Sursă de rezervă (baterie): automatic Mod Vară/Iarnă: Ieşire 1x contact comutator (AgSnO2) 2x contact comutator (AgSnO2) Număr de contacte: Intensitate: 16 A / AC1 4000 VA / AC1. (230) . EN 61010-1 230 SHT-1/2 SHT-3/2 A1 16 18 26 28 A2 15 A2 15 25 Conexiune SHT-1 SHT-3 A1 16 15 18 SHT-1/2 SHT-3/2 A1 16 15 18 Un Un A2 A2 26 25 28 Descrierea elementelor vizuale de pe ecran selecţia modului de comutare indicare (primul canal) ieşire ON/OFF comutare aleatorie 0 6 12 18 24 1 2 3 4 5 6 Auto Prog Man 7 ziua din săptămână indicarea pulsului/ieşire ciclică indicare (al doi-lea canal) AM/PM mod vară/iarnă indicare pentru ieşire închisă canalul 2(bară grafică) comutare manuală canalul 1(bară grafică) Descriere Terminalele pentru alimentare (A1) A1 16 15 18 7 Auto Canal 1 (16-15-18) Capac transparent Display 0 6 12 SHT-3 MAN 2 OK Reset Punct pentru sigiliu A2 RESET PRG + ESC Butoane de control 26 25 28 Terminalele pentru alimentare (A2) Canal 2(26-25-28) numai pentru SHT-1/2. 1 canal 2 canal zile săptămâni luni săptămâni..Ceas programabil digital SHT ! ! Program Ieşire Este utilizat în controlul dispozitivelor electrice în timp real . 14 VA / 2 W Consum: -15 %.. SHT-3: versiuni cu un canal.7x105 Durata de viață electrică (AC1): Timpi până la 3 ani Baterie: max.110 g Masa (g): Standarde de calitate: EN 61812-1.5 90 x 35. SHT-3/2: versiune cu două canale. luni şi ani până în 2099 Comutare: automată (AUTO)/numai manuală.5 sau 1x4 cu izolație max. cu o rată de actualizare de min. acces uşor prin 4 butoane 100 memorări. 1x2. SHT-1/2): zilnic. la nivel de zile. 384 W / DC Decuplare: 30 A / <3 s Curentul de vârf: 250 V AC1 / 24 V DC Tensiunea de cuplare: 500 mW Tensiunea min. lunar. va fi blocat trecere automată de la programul de vară la iarnă Capac din plastic astupabil pe partea frontală a dispozitivului.5 . +55 0C Temperatura de depozitare: -30. ±1s/ zi la 23 0C Precizie: 1 min Interval minim: min. terminale clamă SHT-1/2. Grad de poluare: 2 Secţ.2 W Consum: Tensiunea de alimentare: AC 230 V / 50 . 2-MODULE. 1 s Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12-240 V Ieşire ciclică Ieşire puls SHT-1.2 VA / DC 0.130 g.60 Hz AC max. săptămânal Program (SHT-1. ecran LCD clar.

o ieşire pe 10 funcţii poate fi asimilată fiecărui releu = 2 relee într+un singur dispozitiv 2 domenii de timp independente în intervalul: 0. 10 ani -20. Ne (AC 230 V) min. Nelimitat max.culoare: Numărul şi înălţimea caracterelor: Luminozitate: Lungimea de undă a luminii: Reglarea luminozităţii: Memorie .număr de memorări: Durata memorării: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. timpul rămas afişat pe ecran terminale UNI de intrare separate galvanic cu funcţii START/STOP Datorită complexităţii sale este posibilă deasemenea şi programarea unor funcţii de timp mai complexe prin utilizarea a două timpuri independente 2 timpuri independente.01 .4 .01 s . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Tensiunea maximă (AC1): Control Consum pe intrare: Încărcare între S-A2: Lampi glimm: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Afişaj . mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) ..reglaj stabil 0. alegerea de funcţii dintr-un alt releu.2 % . +55 0C -30. Montabil pe şină DIN RELE DE TIMP Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Domeniu de timp: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.134 g ČSN EN 61812-1. +10 % 0. max. înălţime 10 mm 2200 . (230) .25 VA (AC 230 V) Ano (UNI. 16 VA / 2.240 V sau AC 230 V 3-MODULE.240 V (AC 50 .5 W -15 %.5 90 x 52 x 65 mm.5 or 2x 1.2.0.. 200 ms roşie 4 caractere separate. cu combinarea a două intrări şi a două ieşiri PDR-2/A: 16 funcţii.5 W AC 230 V / 50 .143 g. cu ecran digital de 4 caractere. grad mare de precizie în setarea timpului.100 h 0.Relee programabile digitale PDR-2/A.1x 2. AC 0. 10 (PDR-2/B) A1 . 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. memorează 20 din cei mai utilizaţi timpi PDR-2/B: 10 funcţii.60 Hz) AC 0. PDR-2/B ! ! ! ! ! ! ! ! Releu programabil digital multifuncţional.01 % / 0C.2. AC 230 V) Ne (UNI).100 % în 10 etape ajustabile 20 (PDR-2/A) / 30 (PDR-2/B) pentru domeniile de timp + funcţii min.01 s .5 VA / DC 0.60 Hz AC max.A2 AC/DC 12 .25 VA (UNI). 1x1.5/ cu izolație max.5 . 1 ms / max.100 ore Tensiunea de alimentare AC/DC 12 . Culoare afişaj roşie controlul şi setările sunt făcute prin intermediul a 4 butoane.7x105 AC 0. meniu intuitiv. 2 conductor max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: UNI 230 PDR-2 16 (PDR-2/A). ČSN EN 61010-1 Simbol PDR-2 A1 16 18 26 28 IN1 IN1 IN2 IN2 A2 15 25 Conexiune PDR-2/A Un START intrare STOP intrare A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2 PDR-2 t1 t2 h m s out 1 out 2 mode stop start 16 15 18 28 25 26 ieşire 1 ieşire 2 16A AC1/250V 16A AC1/250V PDR-2/B START intrare Un pentru ieşirea 1 (t1) START intrare pentru ieşirea 2 (t2) A1 A2 IN1 IN1 IN2 IN2 PDR-2 t1 t2 h m s out 1 out 2 mode stop start 16 15 18 28 25 26 ieşire 1 ieşire 1 16A AC1/250V 16A AC1/250V 52 .3800 ucd 635 nm între 20 . at = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.

Ciclu ce începe cu pauză cu interval variabil t1 A1-A2 15-18 15-18 START 15-18 15-18 25-28 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 t1 t1 t2 t2 t1 t1 t2 t2 t1 t1 t2 t2 t1 t1 13. Contact comutator star/delta t1 t1 t1 t2 t1 t2 t2 15A. sec) Indicarea stării de ieşire 26 25 28 18 15 16 Ieşire 1 Ieşire 2 Alte informaţii Domeniul de timp: Pasul minim de timp: Abaterea orară: Abaterea reglajului: Reglare. Delay on 2. Ciclu ce începe cu impuls 10. Delay on după decuplarea contactului de control 4.01 s 0.01 s . acurateţe: Număr de caractere: 0. Delay off la decuplare a contactelor de control cu ieşire imediată 8. t2) Butoane de control Indicarea timpului (ore. Ciclu ce începe cu impuls cu interval variabil 12.Funcţii Funcţii pentru PDR-2/A şi PDR-2/B Tensiunea de alimentare 1.01 % din valoarea reglată 0% 100 % selectate prin program 53 RELE DE TIMP t1 . Generator de impuls 14.99 ore 59 min 59 sec 99 ss 0. Delay off la cuplare a contactelor de control cu ieşire întârziată 9. Ciclu ce începe cu pauză A1-A2 15-18 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 START 15-18 15-18 15-18 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 Funcţii pentru PDR-2/A Tensiunea de alimentare t1 t1 11. Schimbarea pulsului cu 2 timpi 15B. Extinderea impulsului cu 2 timpi t1 t2 t1 t2 Recomandări: PDR-2/B poate fi înlocuit cu 2 relee de timp normale = 2 în unul. Schimbarea impulsului cu 2 timpi t1 t2 t1 t2 16A. Descriere Intrări de control Terminalele pentru alimentare Indicarea timpilor de operare (t1. Delay off 3. Delay on după cuplarea contactului de control 5. Extinderea impulsului cu 2 timpi 16B. Delay off ediată aupă decuplarea contactului de ieşire 6. min. Delay off după cuplarea contactului de ieşire 7.

384 W / DC 8 A / AC1 2000 VA / AC1. montare în soclu pentru înlocuirea releelor învechite cu conexiune standard înlocuirea uşoare a releelor de timp auxiliare. 150 ms -20. 250V AC1 Relee de timp multifuncţionale PRM-92H model cu 11 pini 10 funcţii de timp.reglare mecanică 0. Relee de timp multifuncţionale PRM-91H modele cu 8 şi 11 pini 10 funcţii de timp. LED roşu.1 s .0.reglaj stabil 0.3 VA / DC 0.A2 Soclu recomandat 11 pin 8 pin 57 g 58 g ES-11 ES-8 54 . +10 % LED verde 0 .10 zile divizat în 10 domenii Contacte de ieşire 2x 8 A / 2000VA. PRM-92H.10 zile divizat în 10 domenii Contacte de ieşire 1x 16 A / 4000VA. PRM-2H ! Echivalentul releelor de tip modular în versiune cu 8 şi 11 pini pt. 250V AC1 Sursă universală de tensiune AC/DC 12 .Releu de timp montabil în soclu PRM-91H.100 zile 22/5 A2/10/- 11/1 22/5 A2/7/- 1 1x contact comutator (AgNi) 2x contact comutator (AgNi) PRM-92H. +55 0C -30. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Control.. mai multe detalii la paginile 157-159 57 g 58 g EN 61812-1. 250V AC1 Ciclu asimetric PRM-2H model cu 11 pini 2 funcţii de timp. PRM-2H A1/2/+ 12/4 14/3 32/8 34/9 16 A / AC1 4000 VA / AC1.7 .1 s . at = 20 0C 2x contact comutator (AgNi) Descriere polaritate-ieşire/nr.240 V Indicare releu ieşire activ: multif.1.1 s .240 V AC 0.100 zile divizat în 10 domenii Contacte de ieşire 2x 8 A / 2000VA. 192 W / DC 8A / AC1 2000VA / AC1. domeniul de timp 0. Nelimitat max.025 . +70 0C 2. EN 61010-1 + A1 Un .2 % . PRM-91H/8 PRM-91H/11 PRM-91H/8 5 5 4 3 2 1 11 6 7 8 9 10 3 2 1 8 4 6 7 UNI AC 0. 25 ms / max.7 W (UNI) Yes No 2-5 min. domeniul de timp 0.5 kV any Șină DIN EN 60715 IP 40 III.1 .A2 + A1 Un .2 VA / DC 0.10 z i l e comutator rotativ 5 % . 2 50 x 38 x 53 mm.7 W -15 %. de module/pe soclu 8 pin A1/2/+ 4 3 0.0.5 .1 s . intremitent în diferite stări Releu montabil în soclu ! ! ! RELE DE TIMP ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Output Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.7x105 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 22/5 A2/10/11/1 31/11 Conexiune PRM-91H/11. domeniul de timp 0. Tensiunea de alimentare: Consum pe intrare: Load între 5-10: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: PRM-91H/ 8 pini 2 şi 7 PRM-91H/ 11 10 PRM-92H PRM-2H 2 pini 2 şi 10 Simbol PRM-91H 11 pin A1/2/+ 12/4 14/3 pini 2 şi 10 pini 2 şi 10 AC/DC 12 ..01 % / 0C.1s . 192W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 10 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu multifuncţional 3x107 0.

1 .1 min 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 S1 1 .1 .1 zi 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .30 zile 10 S1 10 .10 s 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 S1 0.1 ore m h 1 d 10 30 100 10 1 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 10 S1 1 . PRM-92H Delay ON după alimentare Delay OFF după alimentare a U R U R U R U R t t Întârzierea aclanşări indiferent de durata timpului de comandă Întârzierea aclanşări după întrerupere impulsului de control în timpul funcţiuni Întârzierea aclanşări/declanşări impulsului având în vedere timpul de reţinere Funcţia de memorie Generator de impuls (IMPULS=0. PRM-92H m 1 10 h 1 d 10 ON OFF 10 1 m 10 S1 0.10 zile 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 numai ON 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF 10 S1 numai OFF Domenii de timp PRM-2H h 1 d 10 30 100 1 10 m 10 1 1 10 m 10 S1 0.10 ore 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 0.Funcţionare PRM-91H.1 .10 min 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 10 S1 0.1 zi 10 S1 1 .1 .1 s 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .1 . oprirea instanta la ieşire d e t t t t t t t PULS t PULS PULS = 0.10 s 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 0.1 s 10 1 1 10 h 1 d 10 30 100 m 10 S1 1 .100 zile 55 RELE DE TIMP S R t t .5 s Funcţionare PRM-2H Alegerea funcţiilor la PRM-2H este efectuată prin conectarea la terminalele 2 şi 5 Ciclu asimetric ce începe cu impulse 2 5 U U R t1 t2 t1 t2 t1 t2 Ciclu asimetric ce începe cu pauză 2 5 S R t2 t1 t2 t1 t2 t1 Descriere / Conexiune Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ d Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Rought Selectarea domeniilor de timp IMPULS Selectarea fină a domeniilor de timp IMPULS Rought Selectarea domeniilor de timp PAUS Selectarea fină a domeniilor de timp PAUS Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Comutator operare Domenii de timp PRM-91H .10 zile 10 S1 3 .10 ore 10 S1 0.1 ore m 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .1 min 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF m 10 S1 1 .1 .1 .10 min 10 1 1 10 h 1 d 10 ON OFF 10 S1 0.5s) f g S R S R S R S R U R t t b c t t t t Începerea ciclului cu pauză după alimentare t t t t t t h i j t t t t Ciclu asimetric ce începe cu impulse după alimentare Delay OFF după decuplare.1 .

lungime: 90 mm max. +50 C orice poziţie liber.1 min 10 S1 1 . 250V AC1 Parametrii tehnici Număr de funcţii: Conexiune: Tensiunea de alimentare: Consum (inactiv/activ): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Sarcină rezistivă: Sarcină inductivă: Control Tensiunea de control: Intensitatea: Lungimea impulsului: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Rezistenţă: Conexiune: Lămpi glimm în întrerupătoare: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate SMR-T 9 3-conductori. cu NUL max. EN 61010-1 x conductori 2x0. în comutatoare controlate de timp.4) AC 230V.75 mm2.10 ore 10 S1 0.10 min 10 S1 0.60 Hz 0.1 . sub întrerupătoare sau intr-o instalaţie electrică deja existentă (SMR-T nu necesită NUL pentru a funcţiona) Soluţie avantajoasă şi rapidă de transformare a întrerupătoarelor de perete standard.200 VA 0 .nu este posibilă utilizarea lui pentru lumini fluorescente sau pentru lumini cu program de economisire a energiei (sarcini de tip capacitiv) SMR-H .200 VA . 1 VA/ 1 VA Descriere SMR-H Rezistenţă schimbabilă FUSE 5x20 Indicare releu ieşire Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilorde timp Reglarea funcţiilor 1x NO (AgSnO2) 16A 125/250 V AC1 8A 250 V AC (cos φ > 0. funcţionează fără NUL . Nelimitat 0.5 mm2 max.8/3 VA -15 %.conexiune prin 4 conductori .conexiune prin 4 conductori .75 mm2 conductori 2 x 2..1 s .1 . cu NUL AC 230 V / 50 .10 zile 10 S1 numai ON 10 S1 numai OFF 56 .160 VA .reglaj stabil 0.aceste tipuri de produse pot fi găsite la pagina 151 Domenii de timp m h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 1 m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 0.10 zile prin comutator rotativ 10 % . +10 % 0. 50 ms / max.1 . SMR-H. UNI .ieşire: 10 .8/3 VA SMR-H 9 4-conductori. 10 49x49x13 mm. 20 49x49x 21 mm 53g Ieşire Faza Comutator (buton) Faza SMR-B Comutator (buton) 10 .1 ore m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF m 10 1 h 1 10 1 d 10 ON OFF 10 S1 1 .1 s 10 S1 1 .100 VA FUSE 5x20 NUL (numai prntru SMR-H) Ieşire NUL Notă: * .nu este posibilă utilizarea lui pentru lumini fluorescente sau pentru lumini cu program de economisire a energiei (sarcini de tip capacitiv) SMR-B . sau într-un releu de memorie controlat printr-un buton mai multe informaţii legate de tipurile şi mărimile sarcinilor pentru aceste tipuri de produse pot fi găsite la pagina 151 SMR-T .reglare mecanică 2 % .1 zi 10 S1 1 . în fucţie de conexiune IP 30 conditii standard/normale III.ieşire: 0 .1 % / 0C.10 s 10 S1 0. SMR-B SMR-B ! ! SMR-T SMR-H ! ! ! RELE DE TIMP Releu multifuncţional pentru instalarea în cutii de joncţiune.ieşire: 1x16A / 4000 VA.100 VA 0 .10 funcţii .1 . la = 20 0C 1x triak SMR-B 10 4-conductori.160 VA 10 .5-250 V AC/DC AC 230 V 3 mA Min. fără NUL 0. 2 F1 A / 250 V 0 Intrare separată galvanic 5-250 V AC/DC Reglarea funcţiilor Selectarea brută a domeniilor de timp Selectarea fină a domeniilor de timp Indicare releu ieşire F1 A / 250 V 4x conductori 0.Relee super-multifuncţionale SMR-T.conexiune prin 3 conductori. mai multe detalii la paginile 157-159 26 g 27 g EN 61812-1.

releu puls t t t porneşte printr-o apăsare şi încă o apăsare decuplează ieşirea.Funcţionare Funcţia a .ciclu ce începe cu o pauză t delay on după pornire până când este repus sub tensiune sau un comutator este apăsat.releu de impuls cu întârziere tt t pornire printr-o apăsare iar o altă apăsare decuplează ieşirea ăn cazul ăn care este făcută ănaintea finalizării timpului t Funcţia d .delay on după decuplare ieşire ciclică în intervale regulate. comutare instant Funcţia g . fiecare apăsare mărind timpul.delay on delay on după apăsarea comutatorului până la deconectare t 2xt t S V t S V t S V Funcţia b .delay off reversiv timpi de ieşire după oprirea apăsării comutatorului. Notă: *. releul porneşte şi începe calculul timpului. 5 ori).impuls intermitent ieşire ciclică cu intervale regulate. Lungimea apăsării nu este importantă.schimbarea impulsului delay on la apăsarea comutatorului şi delay of după apăsarea comutatorului S V t Funcţia j* .Funcţia j este disponibilă doar pentru Conexiune SMR-B.delay off reversiv după oprirea apăsării. comutarea este dontrolată prin întrerupător Ieşire către un dispozitiv electric 57 RELE DE TIMP t .ciclică . Apăsarea lungă decuplează ieşirea S V tt S V S V >2 s Funcţia f . ciclul începe cu un impuls S V t t t t tt Funcţia i .delay off la limita de intrare măreşte timpii de ieşire când este pornit. Se porneşte prin apăsarea scurtă (max. SMR-T N L AC 230V Exemplu de conexiune pt SMR-H Funcţia S V V L S V L S V L S N V L S N t t N S L V T înlocuieşte 4 comutări comune SMR-T SMR-T SMR-H SMR-H SMR- Controlul luminilor pe coridoare Conexiune tipică pentru SMR-T . este posibilă reglarea întârzierii printr-un comutator potențiometric şi deci eliminarea utilizării butonului t Funcţia c . Funcţia h . ciclul începând cu o pauză S V t t t t t t S V t Funcţia e . SMR-H.timpi pentru lumină Contolul ventilaţiei in funcţie de lumină Contolul ventilaţiei in funcţie de lumină Contolul ventilaţiei in funcţie de lumină Intrare pentru tensiune de alimentare externă Exemplu de conexiune pentru SMR-T Conexiunea originală Controlul unui dispozitiv NUL AC 230 V FAZĂ AC 230 V NUL FAZĂ MIN: 10 VA MAX: 160 VA Ieşire către un dispozitiv electric SMR -K T H t FUSE 5x20 FUSE 5x20 N S L V Întrerupător (comutare) Întrerupător După ce întrerupătorul este decuplat. ventilatorul intră în funcţiune şi se opreşte după un timp prestabilit NUL AC 230 V FAZĂ SM R -K T t FUSE 5x20 FUSE 5x20 MIN: 10 VA MAX: 100 VA Ieşire întărziată N S L V Întrerupător Ieşirea iniţială.

10 min Selectarea domeniilor de timp prin comutator potenţiometric Tensiunea de alimentare: AC 230 V Protecţie împotriva blocării butoanelor 1. 20 de comutatoare cu lămpi glimm) Contact de ieşire 16A/AC1 cu intensitatea de până la 80A ce permite comutarea becurilor şi a luminilor fluorescente.1x2.6x64 mm. al ventilatoarelor.MODULE.5 / cu izolație max.. mai multe detalii la paginile 157-159 62 g EN 60669-2-3.5 . +10 % LED verde 0. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. +55 0C -30.05 % / 0C.funcţionare normală în concordaţă cu timpul programat OFF – permanent OFF (exemplu: la schimbarea becurile) ON – permanent ON Domeniul de timp: 0. putând fi controlat prin butoane externe.10 min comutator potențiometric 10 % .fără lampă legată .cu lampă legată Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. contactorilor. 1 buc.reglaj stabil 0. timerelor şi al timerelor cu blocare.8 W -15 %. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-4 delay off reacţionând la comutarea contactului de control A1 . sistemelor de securitate. 20 buc..controlor de lumini sau alt dispozitiv).A2 AC 230 V / 50 . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiunea de control: Intrare: Încărcare între S-A2: Ovládací svorky: Capacitatea maximă a cablului: . Nelimitat max. sau prin mai mai multe comutatoare poziţionate în alte locaţii (conectate în paralel).reglare mecanică 5 % . 2 fără izolație max. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0.53 VA Da A1-S 12nF 9nF (max. 150 ms -20.1x2.Automat de scară CRM-4 ! ! ! ! ! ! ! ! RELE DE TIMP ! Este utilizat în controlul luminilor. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.5 90x17.5 sau 2x1. la = 20 0C L Simbol Conexiune Este posibilă conecarea unei sarcini între S-A2 (exemplu: contactor. Conexiune prin 4 conductori 1x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. informaţii detaliate pentru acest tip pot fi găsite în schema de la pagina 150 Operarea sistemului de comutare: AUTO .-1mA) min.7x105 AC 230 V AC 0.60 Hz AC max. 12 VA / 1. EN 61010-1 N 20mA 250V AC1 16A/4000VA 250V AC1 16A/4000VA 15 16 18 15 16 18 Descriere Terminalele pentru alimentare A1 S A2 Contact de control Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Comutator operare Selectarea domeniilor de timp 15 16 18 Funcţionare U spínač AUTO OFF ON Contacte de ieşire S t t t 58 . 25 ms / max.. comutatoatele putând fi echipate cu lămpi glimm (max.5 . fără disturbarea funcţionării corecte a releului (sarcina este cuplată când comutatorul este pornit) 16 18 A1 A1 16 18 Un SARCINA S A2 15 S A2 15 Conexiune circuit Conexiune prin 3 conductori L N A1 S A2 A1 S A2 MAKS. Este controlat printr-un comutator. . max.

5 90x17. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Durata de viață electrică (AC5b): Control Tensiunea de control: Consum: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. la = 20 0C 1x NO (Normal Deschis) (AgSnO2). cu izolație max. mai multe detalii la paginile 157-159 65 g Simbol Conexiune prin 3 conductori A2 S Conexiune prin 4 conductori A2 S max.Automat de scară cu semnalizare înaintea decuplării CRM-42 ! Automat de scară inteligent. 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0.semnal intermitent dublu cu 40 şi 30 sec înaintea opririi ! 1.5 or 2x1.100 buc ( la 1 mA) A1-S or A2-S min.6x64 mm.10 min PROG .60 Hz AC max. intermitent în anumite etape ! Posibilitatea conectării de până la 100 întrerupătoare cu lămpi glimm (în total 100mA) ! Conexiune prin 3 sau 4 conectori (posibilitatea controlării intrării S prin A1 sau A2) ! Avertizare înaintea opririi . +70 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.5 or 1x4.A2 AC 230 V / 50 . 50 ms / max. ieşirea este automat prelungită la 15 min.. max. +10 % LED verde Mod AUTO: 0.. montabil pe şină DIN . Nelimitat max.7x105 8x104 (bulbi 1000W)* AC 230 V AC 0. 2 conductor max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: CRM-42 delay OFF responsive to control contact switch onu A1 .reglaj stabil 0. S A2 18 >2s S 18 t t t t t t LED roşu 59 RELE DE TIMP delay OFF by prin numărul de apăsări pe comutator. (informaţii detaliate legate de intensiate şi tipul iluminării pot fi găsite în tabelul de la pagina 150) ! Operarea sistemului de comutare: ON . 150 ms -20.MODUL. comutare potenţială A1 16 A / AC1 4000 VA / AC1. Ieşirea poate fi oprită înaintea timpului programat (resetare) printr-o apăsare lungă a butonului (pentru mai mult de 2 sec) ! Contact de ieşire 16A/AC1 cu intensitatea maximă de 80 A permite comutarea becurilor şi a luminilor fluorescente. 2x2. terminale clemă ! Indicare releu ieşire activ: LED roşu multifuncţional.reglare mecanică 5 % . VSXXX vezi pag. 100mA A1 N L 18 N L A1 18 Conexiune Terminal sursă A2 A2 S Intrarea de control Indicare releu alimentat Comutator operare Selectarea domeniilor de timp Indicare releu ieşire activ LED roşu multifuncţional A1 18 Terminal sursă A1 Contacte de ieşire Descriere MOD PORNIT MOD PORNIT U S 18 400ms LED roşu MOD AUTO U S 18 t 2s t LED roşu Funcţionare A1 MOD PROG (timpul iluminării este dat de numărul de apăsări) U * Pentru becuri mai puternice sau comutari on/off frecvente este recomandat sa se intensifice contactul releului cu contactorul de putere.timp automat în concordanţă cu reglajul comutatorului potențiometric în intervalul 30 s . Mod PROG comutator potențiometric 5 % .8 W -15 %. şi se apasă de 3 ori pe buton. Fiecare apăsare multiplică timpul reglat de comutatorul potențiometric. 143. 12 VA / 1. dar cu control lărgit ăn modul „PROG“ este posibilă selectarea timpului Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Domeniu de timp: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Sensibilitatea repetărilor: Coeficient de temperatură: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.timp cu opţiunea de prelungire a timpului prin numărul de apăsări ! Timpul (în modul AUTO şi PROG) poate fi oprit printr-o apăsare lungă a butonului (> 2 s) ! Tensiunea de alimentare: AC 230 V. cu utilizare similară cu CRM-4.05 % / 0C.53 VA Da.10 min. +55 0C -30. max.ieşire constantă (model service) AUTO . 1x2.5 . ceea ce înseamnă că în cazul reglării timpului la 5 min.

Separarea sau ranforţarea ieşirilor circuitelor de control. etc. MODUL Relee auxiliare şi relee de putere TIPUL PLUG-IN Releu industrial cu durată mare de viaţă. Stopaj mecanic şi LED de control 60 . cuplarea boilerelor. înlocuibil rapid. a becurilor. Indicarea stării pin culoarea LEDului. Protecţia contactelor în cazul comutării altor elemente la reţeaua electrică.

ES-11.Relee auxiliare şi relee de putere VS(K) VS116K Tensiunea de alimentare: AC 230 V şi AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A. 61 . VS308U Tensiunea de alimentare: AC/DC 12-240 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 8 A.soclu Max. current: 10 A Monting to DIN rail Pentru 3-relee de contact. ES-15/4N . VS308K Tensiunea de alimentare: AC 230 V şi AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 8A. posibilitatea conectării în circuit trifazic. VS316/230 Tensiunea de alimentare: AC 230 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 16 A. VS316/24 Tensiunea de alimentare: AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 3x contact comutator 16 A. 782 782 Relee de putere plug-in Contacte de ieşire: 4 x contact comutator 8 A Tip plug-in. VS(U) VS116U Tensiunea de alimentare: AC/DC 12-240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A. 750 750 Relee de putere plug-in Contacte de ieşire: 3 x contact comutator 16 A Tip plug-in.soclu Tensiunea Max.: 12 A Montaj pe şină DIN Pentru 4-relee de contact. posibilitatea conectării în circuit trifazic.

comut. dar cu bobină multivoltaj o “multiplicare” a contactelor. versiunea de bază echipată cu indicare LED. DC 6-110 V AC 6-230 V. 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN do 14-pin patice do 11-pin patice AC/DC 12. semnalizare vizibilă. fără zgomot ca şi VS308K. conutare directă a elemenelor electrice de până la 4000VA (exemplu: sisteme de încălzire). comut..comut. dar cu bobină multivoltaj 3 contacte comutator într-un MODUL. contacte placate cu aur ca şi 782. comut. # 3x16 A cont.Graficul releelor auxiliare şi relee de putere Alte caracteristici Tensiunea bobinei Contacte de ieşire Pagina în catalog 63-64 63-64 63-64 63-64 63-64 63-64 65-66 65-66 LED semnalizare Diodă paralelă Unitate RC VS116K RELE DE PUTERE 1M-DIN AC 230 and AC/DC 24 V 1x16 A cont.comut. semnalizare vizibilă. 3 contacte comutator intr-un MODUL.240 V 1x16 A cont. # Mai multe despre încărcarea contactelor la paginile 149-151 62 Denumire Design Tip . 3x contact comutator 16A/250V VS116U VS308K VS308U VS316/24 VS316/230 782 750 1M-DIN AC 230 and AC/DC 24 V 3x8 A cont. 3x16 A cont. # # # # # # # # # # # # # # # releu separat (4kV). # 4x8 A cont.240 V AC/DC 24 V AC 230 V AC 6-230 V. dar AC 230V releu miniatural compact montabil intr-un soclu cu 14-pini. nivel de testare. posibilitatea “multiplicării” contactelor şi în acelaşi timp posibilitatea comutării ieşirilor de înaltă tensiune. # 3x16 A cont. comut. dar ăntr-un soclu rotund cu 11-pini. # 1M-DIN AC/DC 12. DC 6-110V 3x8 A cont. comut. posibilitatea comutării pe curent trifazic ca şi VS316/24. fără zgomot ca şi VS116K. comut..

.5 Dimensiuni: 90 x 17.60 Hz AC 0.. Grad de poluare: 2 2 Secţ. 2 max.1. galben.6 x 64 mm 58 g EN 61810-1.1.5 .7x105 min.. 1x2.7x10 0.5 max.7x10 0.7 W x x x -15%. +70 0C -30.7 .7 W x x x -15%.6 x 64 mm 83g EN 61810-1. +55 0C -30.5 .. pentru decuplare DC: 500 mW 500 mW Indicare releu ieşire activ: LED incandescent LED incandescent Durata de viață mecanică: 3x107 3x107 5 Durata de viață electrică (AC1): 0.1x 2.1x 2. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. 384W/ DC 30 A/ <3s 250 V AC1/ 24 V DC 500 mW LED incandescent 1x107 1x105 50 ms -20. EN 61010-1 Ieşiri Număr de contacte: 1 x contact comutator (AgSnO2) 1 x contact comutator (AgSnO2) Intensitate: 16 A/ AC1 16 A/ AC1 Decuplare: 4000VA/ AC1. EN 61010-1 20 ms -20. 1x2. +10% VS308K A1 .5 . +55 0C -30.7 W x x x -15%.. EN 61010-1 min.6 x 64 mm 92 g EN 61810-1.7 .60 Hz 1. +10% VS316/230 A1 ..5 or 2x1.5 90 x 17. 2s -20.7 . EN 61010-1 Notă: Timpul maxim de comutare al contactului este de 10ms.1x 2.5 or 2x1.5 max...A2 AC 230 V/ 50-60 Hz 2.5 or 2x1.A2 AC/DC 12-240 V/ 50 .A2 AC/DC 12-240 V/ 50 .5 or 2x1.albastru şi galben .3 VA/ DC 0. VS308U: 3x contact comutator 8 A VS316/24. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. 384W/ DC 4000VA/ AC1. +55 0C -30.5 or 2x1. 1x2.6 x 64 mm 90 x 17. 1x2. verde. 192W/ DC 4000VA/ AC1. 2 max.60 Hz AC 0. 7. VS116U: 1x contact comutator 16 A VS308K. 2 max. +55 0C Temperatura de depozitare: -30. 63 RELE DE PUTERE . +10% 3 x contact comutator (AgSnO2) 16 A/ AC1 4000VA/ AC1.5 or 2x1.5 max. III.7x10 0.A2 AC/DC 24 V/ 50 ..5 VA/ 1W A1-A3 AC/DC 24 V (50-60 Hz) AC 1 VA/ DC 1W -15%.60 Hz AC 0. 384W/ DC 2000VA/ AC1. 2 max. * .. +10% VS308U A1 . 384W/ DC Curentul de vârf: 30 A/ <3s 30 A/ <3s Tensiunea de cuplare: 250 V AC1/ 24 V DC 250 V AC1/ 24 V DC Tensiunea min.3 VA/ DC 0.5 max. a conductorului (mm2): max. 2s Temperatura de funcționare: -20.5 90 x 17. +55 0C -30. +55 0C -20.6 x 64 mm Masa (g): 54 g 58 g Standarde de calitate:: EN 61810-1. max.5 max.3 VA/ DC 0. +10% VS316/24 A1 .1. 1x2. EN 61010-1 EN 61810-1. albastru sau LED* alb Diodă încorporată pentru oprirea fluctuaţiilor în timpul deschiderii releului şi element RC împotriva variaţiilor de tensiune ! ! ! Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: VS116K A1 .5 VA x x x -15%.2 W x x x -15%.Relee de putere de tip modular VS ! ! Pentru întărirea dispozitivelor electrice sau pentru multiplicarea contactelor Contacte de ieşire: VS116K.5 90 x 17.7x105 Timp între comutări: Alte informaţii min.6 x 64 mm 90 g EN 61810-1..A2 AC/DC 12-240 V/ 50 ..1x 2. 384W/ DC 30 A/ <3s 10 A/ <3s 30 A/ <3s 250 V AC1/ 24 V DC 250 V AC1/ 24 V DC 250 V AC1/ 24 V DC 500 mW 500 mW 500 mW LED incandescent LED incandescent LED incandescent 3x107 3x107 3x107 5 5 0.5 max. +700C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. EN 61010-1 1 x contact comutator (AgSnO2) 3 x contact comutator (AgNi) 3 x contact comutator (AgSnO2) 16 A/ AC1 8 A/ AC1 16A/ AC1 4000VA/ AC1.5 90 x 17.1x 2.1x 2. +70 0C Tensiunea maximă: 4 kV (alimentare-ieşire) 4 kV (alimentare-ieşire) Poziţia de funcţionare: orice poziţie orice poziţie Montaj/șină DIN: Șină DIN EN 60715 Șină DIN EN 60715 Grad de protecție: IP 40 din panoul frontal IP 40 din panoul frontal Categoria supratensiune: III.A2 AC 230 V/50-60 Hz AC max.posibilitatea alegerii culorii albastre sau galbene a LED-ului pentru releele de putere din gama VS în cazul unei comenzi minimale de 100 buc. VS316/230: 3x contact comutator 16 A – posibilitatea conectării la circuit trifazic Starea ieşirii este indicată printr-o lampă incandescentă (LED) Opţiunea de alegere a culorii LED-ului pentru indicarea stării de ieşire: roşu.6 VA/ 1. 2s min. +10% VS116U A1 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III. 1x2. VS316/24 sau VS316/230 permite comutarea pentru faze diferite sau pentru tensiune trifazică. 2s -20.5 max.

VS308U A1 A3 A2 21 22 24 Terminalele pentru a doua ieşire contact comutator Indicare LED LED VS316/24.Releu de putere modular. model VS Descriere VS116K. VS316/230 21 22 24 a doua ieşire contact comutator Terminalele pentru alimentare Indicare LED A1 A2 Indicare LED LED RELE DE PUTERE 11 12 14 prima ieşire contact comutator 31 11 12 14 prima ieşire contact comutator a treia ieşire contact comutator 11 12 14 Ieşire contact comutator 31 32 34 32 34 a treia ieşire contact comutator Terminal A3 numai pentru VS116K Terminal A3 numai pentru VS308K Simbol VS116K A1 12 14 VS116U A1 12 14 VS308K A1 12 14 22 24 32 34 VS308U A1 12 14 22 24 32 34 VS316/24. VS316/230 A1 12 14 22 24 32 34 A2 A3 11 A2 11 A2 A3 11 21 31 A2 11 21 31 A2 11 21 31 64 . VS116U A1 A3 A2 Terminalele pentru alimentare VS308K.

2 VA / 0.8 x 40. pagina123 30 g EN 61810-1.55 VA / 1.3x contact comutator 16 A 782 .57 mm 4. 48..25 m Au AC 277 V (50 .9 x 57. 750 Tipul produsului: Tensiune AC 750XCXM4L-6A 750XCXM4L-12A 750XCXM4L-24A 750XCXM4L-120A 750XCXM4L-230 DC napětí 750XCXM4L-6D 750XCXM4L-12D 750XCXM4L-24D 750XCXM4L-48D 750XCXM4L-110D tensiune [V] AC 6 AC 12 AC 24 AC 120 AC 230 DC 6 DC 12 DC 24 DC 48 DC 110 rezistenţa [Ω] 4. 782 Tipul produsului: Tensiune AC 782XCXM4L-6A 782XCXM4L-12A 782XCXM4L-24A 782XCXM4L-120A 782XCXM4L-230A DC napětí 782XCXM4L-6D 782XCXM4L-12D 782XCXM4L-24D 782XCXM4L-48D 782XCXM4L-110D tensiune [V] AC 6 AC 12 AC 24 AC 120 AC 230 DC 6 DC 12 DC 24 DC 48 DC 110 rezistenţa [Ω] 9..9. 120. 12. 230 V 2 .3.84 mm 5x106 2x105 360 cicluri / oră 1800 cicluri / oră max. VDE.4 W -20 / +10 % B (130 0C) 2500 V 2500 V 1500 V 10 7 Ω 4. +85 0C IP40 20 g 5g 27. EN 60255-1-00.2 18 72 1700 7200 32 120 470 1800 10000 3 4 AgSnO2 + 0.9 x 21.60 Hz) / DC 28 V AC 277 V (50 . 24. 12. 25 ms -40. UL şi alte laboratoare de testare 750 . EN 61810-7 Date bobină pt. +85 0C IP40 20 g 5g 35.pagina 62 Parametrii tehnici Contacte Număr de contacte: Contacte (aliaj): Tensiune: Intensitate: Curentul de vârf: Ieşirea la comutare (AC1): Ieşirea la comutare (AC15): Tensiunea minimă de comutare Bobina Tensiunea (DC): Tensiunea (AC.9 W -20 / +10 % B (130 0C) 1500 V 1500 V 1000 V 10 7 Ω 4.60 Hz) / DC 28 V 16 A 8A 22. 50-60Hz): Intrare (AC/DC): Toleranța la tensiunea de alimentare: Izolare Categoria de izolare: Tensiunea de izolare (AC): Rezistivitate electrică (AC) Bobină .6 46 180 4430 15000 40 160 650 2600 11000 Temperatura de funcționare: Temperatura de stocare: Protecţie: Shakeout resistance: Rezistenţa la vibraţii (10-55 Hz): Dimensiuni: Masa (g): Standarde aplicabile de calitate: 65 . sisteme de încălzire Incluse în standard: indicare mecanică.32 mm 5.5 A 24 A 4430 VA 2216 VA 1500 VA 1500 VA 100 mA / DC 5 V 6. +65 0C -40. 24. 120. 24. 25 ms -40 .toate incluse în preţ ! Certificate de calitate EZU. 12.Relee de putere de tip plug-in 750. contacte placate cu aur ce nu conţin cadmiu. 230 V 1. +65 0C (AC) -40 . boilere. 110 V 6.4x contact comutator 8 A RELE DE PUTERE ! socluri recomandate . 12. Pârghie de decuplare . 48.. EN 60947-5-1 6.contact: Capacitatea de izolaţie la 500 V DC: Distanţa contact-bobină Cu încărcare: Fără încărcare: Date generale Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Frecvenţa maximă de comutare Cu încărcare: Fără încărcare: Funcţionarea releului/returul contactelor: 750 782 Date bobină pt.contact: Contact.9. cutie de semnalizare fără pârghie. semnalizare.4 x 34. pagina123 88 g EN 60947-4-1. 24.57 mm 1x107 2x105 360 cicluri / oră 1800 cicluri / oră max. indicare prin LED.25 m Au AgSnO2 + 0. 110 V 6. 782 ! ! ! ! ! ! ! Rol de amplificator sau multiplicator de contacte Control auxiliar al luminilor..

5 4 3 2 1

6

7 8 9 10

1 5 9 13

2 6 10

3 7 11

4 8 12 14

11
Un

+ A1

A2

-

+ A1

Un

A2

-

Conexiune - 750
RELE DE PUTERE

Conexiune - 782 Soclu ES-15/4N - pt. 782
Tensiunea maximă: 12 A Masa (g): 59 g Montabil pe şină DIN Pentru relee cu 4 contacte

Soclu ES-11 - pt. 750
Tensiunea maximă: 10 A Masa (g): 60 g Montabil pe şină DIN Pentru relee cu 3 contacte

ES-11

ES-15/4N

Accessorii ES-11 - for 750
etichetă adnotată - T pentru releul 750 -16-1351

Accessorii ES-15/4N - for 782
etichetă adnotată - TR1 pentru releul 785 -16-785SC Este posibilă adăugarea de module LED, dioadă de protecţie şi element RC în soclu.

66

Dimmere
R, L R, L R, C R, L, C

MODULAR
DIM-2
Sautomat de scară cu dimmare sus/jos, reglarea nivelului şi a timpului de iluminare, toate valorile sunt reglabile.

DIM-5
control printr-un buton/ butoane ( conectate în paralel), apăsare scurtă ON/OFF, apăsarea lungă reglează luminozitatea şi memoria.

DIM-13
ca şi DIM-5 dar dimmează transformatoarele electrice pentru lumini cu halogen de joasă tensiune 12V ( 24V).

DIM-14
ca şi DIM-5 dar dimmează toate tipurile de sarcini, protecţie încorporată inpotriva supraîncălzirii şi a suprasarcinii, rezistenţă electronică.

MODULAR
DIM-6
Creat pentru dimarea becurilor electrice şi luminii fluorescente cu transformator electronic

DIM6-3M-P
Creat pentru dimarea becurilor electrice şi luminii fluorescente cu transformator electronic

MINI
SMR-S
ca şi DIM-5, dar pentru montarea sub un întrerupator de perete într-o cutie de joncţiune, Conexiune prin 3 conductori (fără nul).

SMR-U
ca şi DIM-14, dar pentru montarea sub un întrerupator de perete într-o cutie de joncţiune.

ELEGANT
DIM-10
Dimmer cu comutator potențiometric rotativ în design Elegant (comutator de perete), montabil într-o cutie de joncţiune, ce poate fi combinat cu alte elemente din gama Elegant.

Recomandări pentru montare:
Recomandări pentru montarea dimmerelor modulare: lăsaţi un spaţiu de min. 1/2 din modul (approx. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.

67

Dimmere
Tipul sarcinii
inductive (transformatoare) capacitive (transformatoare electronice) rezistive (becuri, lumini halogen)

Tensiunea de alimetare

Ieşire

Denumire

ieşire

Sarcina

Design

Tip

R
# # # # # # # # #

L
# # #

C

R

L

C
-

DIM-2 DIM-5
DIMMERE

1M-DIN 1M-DIN ELEGANT 1M-DIN 1M-DIN 6 M-DIN

AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC 230V

triak 10-500VA 10-250VA triak 10-500VA 10-250VA triak 40-300VA 40-300VA # mosfet 20-300VA -

automat de scară cu dimare graduală în ambele sensuri, nivelul şi durata iluminării, toate valorile sunt reglabile control prin buton/butoane (conectate în paralel), apăsare scută - ON/OFF, apăsarea lungă reglează luminozitatea, memorarea reglajelor

69 70

DIM-10 DIM-13 DIM-14 DIM-6

dimmer cu comutator potențiometric rotativ în design Elegant (comutator de perete) 75 montaj în cutie de joncţiune, combinabil cu alte dispozitive din gama Elegant)

20-300VA cu halogen de joasă tensiune 12V (24V)

jca şi DIM-5, dar dimează transformatoare electronice pentru lumini

71 71 72

# # # # #

# # #

mosfet 500 VA* 500 VA* 500 VA* ca şi DIM-5, dar dimează orice tip de sarcină, protecţie încorporată
inpotriva supraîncălzirii şi a suprasarcinii, rezistenţă electronică

mosfet 2 000 VA* 2 000 VA* 2 000 VA*

Pentru dimarea controlată a luminii până la 2kW cu posibilitatea extinderii modulului până la 20 kW (becuri electrice, lămpi cu halogen dar şi cu balast de tip C sau L)

DIM-6-3MP 3 M-DIN SMR-S SMR-U MINI MINI

2x 1 000 VA* 1 000 VA* 1 000 VA* DIM6-3M-P este un modul de extindere a puterii pentru dimerul contro- 73 lat DIM-6, si nu poate fi utilizat individual. mosfet triak 10-300VA 10-150VA 500VA* ca şi DIM-5, dar pentru montarea sub întrerupător, intr-o cutie de joncţiune, conexiune prin 3 conductori (fără NUL) ca şi DIM-14, dar pentru montarea sub întrerupător, intr-o cutie de 42

74 74

#

mosfet 500VA*

500VA* joncţiune

Notă: * - la sarcini de peste 300 VA este necesară asiguratea unei aerisiri mai mari

TIPURI DE SARCINI
SARCINA (Simboluri) REZISTIVĂ R INDUCTIVĂ L CAPACITIVĂ C × × × ×
LĂMPI, BECURI LUMINI HALOGEN BECURI DE JOASĂ TENS. V12/24V CU TRANSFORMATOARE BECURI DE JOASĂ TENS. V12/24V UNCOMPENSATED FLUORESCENT CU TRANSFORMATOARE ELECTRONICE EKONOMIC FLUORESCENT LAMPS DIMING PRINCIPAL DIMING PRINCIPAL

TIPUL SARCINII DIM-2 DIM-5 DIM-10 DIM-13 DIM-14 DIM-6 DIM-6-3M-P SMR-S SMR-U

ACCORDING TO BALLAST ACCORDING TO BALLAST

ON-DIMMER

OFF-DIMMER × × ×

× × × × × × × × ×

× × × × × × × × × ×

×

×

68

Pagina

5 sau 1x4/ cu izolație max. +55 0C -30. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-2 A1 . şi se opreşte la valoarea maximă reglată.250 VA -20. Nelimitat Da.100 ms /max.5 mA glow-lamp V A1 T2 V T1 T2 A2 T 2.100 ms /max. Funcţii Legendă: Luminozitate: 10-100% t1 Timpul dimării în urcare: 1-40 s t2 Întârzierea: 0s-20min t3 Timpul dimării în coborâre: 1-40s T1 Controlul prin intrarea T1(buton) Controlul prin intrarea T2 (comutator) t1 t2 t3 T2 t1 t2 t3 Întârzierea dimării în urcare este începută prin apăsarea butonului.dimare în creştere graduală .viteza (fragvenţa) de dimare în creştere .A1 AC 230 V 0. funcţie de pornire graduală şi dimare ! Controlul intrărilor prin apăsarea butonului şi comutare ! Valorile sunt reglate printr-un comutator potențiometric aflat pe partea frontală a releului. +70 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.1 VA min. După decuplare. max. EN 61010-1 Simbol A1 Conexiune L max. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului. ciclul va continua până când va fi complet. 5 VA -15 %..Automat de scară cu dimmer DIM-2 ! ! Pentru dimarea becurilor.reglarea întârzierii Terminal sursă A2 A2 T1 Intrarea de control pentru buton Recomandări pentru montarea dimmerelor modulare: lăsaţi un spaţiu de min.reglarea luminozităţii t1 . 1/2 din modul (approx. montabil pe şină DIN Parametrii tehnici: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Selectarea domeniilor de timp: Abaterea orară: Precizia repetărilor: Coeficient de temperatură: Timpul de recuperare: Control T1 Terminale: Tensiunea de alimentare: Tensiunea pe intrarea de control: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Control T2 Terminale: Tensiunea: Tensiunea pe intrarea de control: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Ieşiri Intensitate: Sarcina de rezistenţă: Sarcină inductivă: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 69 DIMMERE . 2x 2.1 mA) T2 . la = 20 0C max. Comutatorul începe ciclul.80ms T1 .reglaj stabil 0.5 VA min. +10 % LED verde comutator potențiometric 10 % .5 A recomended fuse R.reglare mecanică 5 % . adjustabil: . Nelimitat Nu 2A 10 .5 90x17..01 % / 0C.6x64 mm.timpul pentru care lumina are intensitatea maximă de dimare ! Toate domeniile de timp pot fi adaptate in concordanţă cu programarea ! Ieşire fără contact: 1x triac ! Incărcare AC 5b (becuri) 500 W ! Terminale clemă ! Protecţie încorporată inpotriva supraîncălzirii . 1. Extinderea ciclului se face printr-o alta apăsare a butonului (în timpul ciclului).A1 AC 230 V max. 5 pcs (1ks . a luminilor cu halogen şi a transformatoarelor pentru luminile cu halogen Controlul inteligent al luminilor cu halogen.reglarea dimării în coborâre t2 . L A2 N T1 Descriere Terminal sursă A1 A1 V Ieşiri Intrarea de control Indicare releu ieşire activ T2 Indikace napájecího napětí .oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED intermitent ! 1-MODUL.A2 AC 230 V / 50 Hz max.5 or 2x1.500 VA 10 .viteza (fragvenţa) de dimare în scădere . 1x2.reglarea dimării în urcare t3 . mai multe detalii la paginile 157-159 65 g EN 60669-2-1. 2 conductor max.

nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel Tensiunea de alimentare: AC 230 V Ieşire fără contact.5 VA min.5 A T A2 rezistenţa recomandată R. L A2 T N Descriere Terminal sursă A1 A1 V Ieşire Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire A2 T Funcţii Terminal sursă A2 Intrarea de control pentru buton Sursă Luminozitate Contact de control A1-A2 Recomandări pentru montarea dimmerelor modulare: lăsaţi un spaţiu de min. 1x2. apăsare lungă (> 0. 5 VA -15 %. scări de bloc .5s >0.5s >0.oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED intermitent DIMMERE Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Control Terminale de comandă: Tensiunea de control: Consum: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Ieşiri Intensitate: Sarcina de rezistenţă: Sarcină inductivă: Indicare releu ieşire activ: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.Dimer cu control DIM-5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru dimarea becurilor. Nelimitat Yes.500 VA 10 . +55 0C -30. 1/2 din modul (approx. controlul intrărilor prin apăsarea butonului de Comandă (conexiune paralelă posibilă) Apăsarea scurtă opreşte/porneşte lumina..5 sau 1x4 cu izolație max.5s <0. 1. max. T <0. 2 conductor max.5 sau 2x1.6x64 mm.5 90x17. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-5 A1 .A2 AC 230 V / 50 Hz max. 5 mA lampă incandescentă V A1 V T 2.A1 AC 230 V max.5s LED <0. a luminilor cu halogen şi a transformatoarelor pentru luminile cu halogen Pentru comutarea şi dimarea luminilor pe coridoare. montabil pe şină DIN Terminale clemă Protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii . 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.5s <0.250 VA LED roşu -20. EN 61010-1 Simbol A1 Conexiune L max. mai multe detalii la paginile 157-159 58 g EN 60669-2-1. In cazul deconectării. 80 ms / max.5 s) dimează în urcare/coborâre. triac 2A/ 500 VA Releu activ indicat prin LED (cu orice nivel de luminozitate) Posibilitatea conectării de butoane de control în paralel 1-MODUL.. 2x2..5s 70 . +10 % LED verde T .. +70 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. 5 buc (5 mA) 2A 10 .

6 VA min. inductive sau capacitive. +10 % 6 VA x DIM-14 Simbol DIM-13 L Conexiune N L L max. 5 buc (5 mA) 2 x MOSFET 2A 20.5 s) dimează în urcare/coborâre In cazul deconectării.13 N V Funcţii Terminal sursă N Ieşire Surse A1-A2 Luminozitate * Pentru cazurile în care sarcina depăşeste 300 VA este necesară o aerare mai mare. EN 61010-1 0 Intrare buton DIM . +35 C -20. iar prin apăsare lungă (> 0. apăsare lungă (>0.5 sau 2x1.5 A protecţie faţă+spate recomandată DIM-13 T 2. 9 mm) pe părţile laterale pentru a asigura o mai bună răcire a dispozitivului.Dimmer cu control DIM-13.. 5 mA lămpi glimm V max. 5 mA lămpi glimm LED verde S N L S A1 V A1-T AC 230 V AC 0.5 sau 1x4. 1/2 din modul (approx. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-13 A1-A2 AC 230 V / 50 Hz 1. şi pe termen scurt şi până la 500 W 1-MODUL. nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel Tensiunea de alimentare: AC 230 V Ieşiri de contact: 2x MOSFET Indicare prin LED releu activ (cu orice nuivel de luminozitate) Posibilitatea conectării în paralel a unor butoane de control sarcini rezistive.3-0. nivelul luminozităţii este stocat în memorie iar la pornire lumina porneşte de la acelaşi nivel Tensiunea de alimentare: AC 230 V Contacte de ieşirele fără contact: 2 x MOSFET Dimează sarcini ohmice şi capacitive de până la 300VA Protecţie încorporată înpotriva supra-încălzirii 1-MODUL. In cazul deconectării. cu izolație max. de până la 300 W. C N Descriere DIM-13 Terminal sursă L L S -20. max.5s >0. 2x2.5 s) se dimează lumina crescător/descrescător.300 VA x 20-300 VA LED roşu 500 VA* 500 VA* 500 VA* DIM-14 A1 T 2. 2 conductor max. montabil pe şină DIN ! ! ! ! ! ! ! ! Ieşirea de Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Indicare ieşire: Control Terminale de comandă: Tensiunea de control: Intrarea de control: Lungimea impulsului: Lămpi glimm: Ieşiri Fără contact: Intensitate: Sarcina rezistenţei: Sarcina inductivă: Sarcina capacitivă: Ieşire indicare stare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Nelimitat Da.6x64 mm.5s Recomandări pentru montare: lăsaţi un spaţiu de min. Ieşirea de control T <0.5 A protecţie faţă+spate recomandată DIM-14 V T A2 N V A2 T R.5s >0. +60 0C orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. DIM-14 DIM-13 ! DIM-14 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru comutarea şi dimarea becurilor electrice (sarcini Ohmice) şi lămpi cu halogen cu transformator electronic (sarcini capacitive) Prin apăsare scurtă se opreşte/porneşte lumina. 1x2. mai multe detalii la paginile 157-159 62 g 58 g EN 60669-2-1. montabil pe şină DIN NOU: protecţie electronică la suprasarcină NOU: protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii oprirea ieşirii + semnalizarea supra-încălzirii prin LED . intrări de control pentru un buton Apăsarea scurtă opreşte/porneşte lumina.5s <0.3 W -15 %.. 80 ms / max.5 90x17.5s <0. Avertizare pentru DIM-14: nu este permisă conectarea în acelaşi timp a sarcinilor de tip inductiv şi capacitiv 71 DIMMERE Pentru dimarea becurilor şi a luminilor cu halogen cu transformator electronic Pentru comutarea şi dimarea luminilor.

nelimitat max..galben .indică CIB bus transfer de date . Detali de dimensiuni vezi pag. montabil pe şină DIN Protecţie electronică de supratensiune Protecţie împotriva teperaturilor ridicate în interiorul dispozitivului– opreşte ieşirea + semnalizat prin LED pâlpâind Parametri tehnici DIMERE DIM-6 L. LEDul corespunde cu intensitatea de la ieşirea V . 1x2.Verde . 72 .apăsarea scurtă comută lumina ON/OFF. +80 °C oricare şină DIN.1x2.Tip buton Terminal de control: Putere de control intrare: Lungimea impulsului de control: Timp de recuperare: Conectarea la lămpi strălucitoare: Control 0(1)-10V: Terminal de control: Tensiune de control: Curentul min. GND 0-10V or 1-10V 1mA Descrierea dispozitivului 14 1 13 12 Terminale de alimentare: Tensiunea de alimentare: Intrare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Sarcini: Puterea dispersată: Modul extensibil: Tensiunea izolată între ieşire şi circuitul intern: Control .5 max. max2x1. EN 61010. NE (AC 12-240V) 0(1)-10V. max2x1. +50 °C -20. LED pâlpâind. depinde de tipul sarcuini -10.galben .verde . 1x1. LED strălucind. 25ms / max.5 sec. intensitatea lumini este memorată în dispozitiv iar la reporni va acţiona la aceaş intensitate tensiune de limentare: AC 230 V Ieşiri: 8x MOSFET Statutul la ieşire este indicat de un LED depinzănd de sarcină. LEDul corespunde cu intensitatea de la ieşirea V .acordat la tipul de control setat V R. functionarii automate: Categoria de rezistenta la caldura si foc: Categoria anti-soc (imunitatea): Tensiunea impulsului nominal: Profilul conductorului (mm2) . (> 0. controlează intrările pentru butoane . dispozitivului de control: Caracter.INELS mod de control selectat .suprasarcină Simbol L (x) . AC 0.2VA (AC 12-240V) min.5 / cu mâneca max. 20ks (1ks-1mA).5% from load do 20kW SELV according to EN 60950 S-S AC 0. 2 dispozitiv de control individual individual control device 1.B.5 / cu mâneca max. EN 60715 IP 40 de la panoul frontal III.1x2. 2000 VA 1.indicare suprasarcină.Dimer Controlat DIM-6 ! ! ! ! ! ! ! ! Conceput pentru dimarea becurilor electrice şi luminilor cu halogen cu transformator electronic Pentru comutarea şi dimarea.Verde .157-159 EN 60669-2-1.buton de control modul selectat .1-10V control semnal la modul selectat .025-0.CIB bus. 150ms ANO (AC 230V). +10 % max.L.5 s) permite scăderea gradului de luminozitate în trepte La stingere.se aprinde la indicarea sarcini RC şi în acelaş timp pentru ieşire în stare activă.5 90x105x65 mm.E FR-0 class 2 2.C (x) N * Atenţie: Nu este permisă conectarea sarcinii capacitive şi inductive în acelaş timp la acelaş dispozitiv. apăsarea un timp mai lung de 0.53VA (AC 230V). N AC 230 V / 50 Hz 5W -15 %. CIB27V DC 5mA LED galben 8 x MOSFET 10 A 2 000 VA* 2 000 VA* 2 000 VA* LED galben .0-10V control semnal la modul selectat . la controlul de intrare: Control CIB: Terminal de control: Tensiunea Bus: Curentul de control la intrara: Indicarea transferului de date: Ieşiri Contacte: Curent: Sarcină rezistivă: Sarcină inductivă: Sarcină capacitivă: Indicarea stării de ieşire: Alte date Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Poziţia de operare: Montare: Grad de protecţie: Categorie de supreatensiune: Nivel de poluare: Scopul dispozitivului de control: Constr.temperatură mare în interiorul dispozitivului.5 kV max. LEDul îi va corespunde cu intensitatea la ieşire V posibilitatea de sortare paralelă a butoanelor de control În carcasă de 6-MODULE.5.galben .5. EN 55014 Terminale pentru conexiune CIB bus indicarea tipului de incarcatura indicarea modului de control indicarea transferului de date CIB indicarea supraincarcarii 6 2 7 8 terminalele pentru conexiunea butoanelor de control terminalele pentru conductorul neutru terminale pentru conexiunea conductorului de faza terminale de iesire butoane de control pentru iesiri 11 12 buton pentru modul de setare al controlului modul aditional pentru terminale bus terminale pentru semnal 0(1)-10V sau controlarea potentiometrului terminalele pentru configurarea tipului de încărcare prin fixatorii firelor 3 4 13 9 10 14 5 ..partea de control: Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: 2 11 3 10 4 5 6 7 8 9 1 CIB+.partea de ieşire: .roşu .galben .se aprinde la indicarea sarcini RL şi în acelaş timp pentru ieşire în stare activă.

DIMERE 2 2 2 2 Conectare 0(1)-10V CIB + CIB - 50 k Fmax 15 A* L N RLC *Potentialul L la terminalul dispozitivului trebuie protejat de un element corespunzator de protectie pentru sarcina la care este conectat. Parametrii tehnici Incarcatura Puterea dispersata: Iesire Fara contacte: Curentul nominal: Incarcatura rezistiva: Incarcaturaa inductiva: Capacitatea incarcaturii: Alte date Temperatura de operare: Temoeratura de depoziare: Pozitia de operare: Montarea: Gradul de protectie: Scopul dispozitivului de control: Constructia dispozitivului de control: Caracteristicile operarii automate: Categoria de rezistenta la caldura si foc: Categoria de imunitate: Impulsul de tensiune evaluat: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Profilul conectarii firelor (mm2) .5 / cu manson max.1x2.partea de iesire: .1x2. Daca sunt instalate consecutive mai multe DIM6-3M-P.5 / cu manson max. terminale IP 20 -dispozitiv de control operational -dispozitiv de control aditional 1. +35 °C -20. 73 .5 kV III.Modul de extindere a puterii DIM6-3M-P ! ! ! ! ! ! ! DIM6-3M-P este un modul de extindere a puterii pentru dimerul controlat DIM-6. 1x1. Atentie . 1x2. max 2x1. EN 55014 *Atentie: nu este permisa conectarea sarcinii capacitive si inductive in acelasi timp. Daca nu este posibila aerisirea produsului pe cale naturala. circularea curentilor de aer. 1kVA pana la ( 2kVA (DIM-6) + 1kVA ( DIM6-3M-P) = 3kVA ) Aceste unitati pot fi conectate la DIM-6 in paralel pana la capacitatea de 10kVA. EN 61010.. atunci racirea lui trebuie facuta cu ajutorul unui ventilator. si nu poate fi utilizat individual.5.5.5 max. 1 kVA 2.. DIM6-3M-P este racit intr-o instalatie prin aerisire naturala.5% de la incarcatura 2 x MOSFET 5A 1 000 VA* 1 000 VA* 1 000 VA* -20. spatiul dintre ele trebuie sa fie mai mare de 2cm. 2 max. DIM6-3M-P este sa mareasca capacitatea incarcaturilor conectate la DIM-6.5 90 x 52 x 65 mm 134 g EN 60669-2-1.partea de control: Dimensiune: Masa: Standarde de aplicare: max.B.dispozitivul trebuie protejat de un element corespunzator de protectie pentru sarcina la care este conectat. max 2x1.E FR-0 class 2 2. care trebuie facuta in panoul de distributie tot timpul. Temperatura de functionare este 35°C. +80 °C oricare pe sina DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal.

5s Indicare prin LED O apăsare scurtă (<0. După aceasta se memorează un reglaj al intensităţii luminii. 50 ms / max.150 VA x AC 230 V max.ieşiri fără contact .conexiune prin 4 conductori cu NUL .: 300 VA (becuri şi lumini cu halogen cu transformator) .6 A / 250 V conductori 0. EN 60669-2-1 Conexiune tipică pentru SMR-S . După aceasta se memorează un nou reglaj al intensităţii luminii. 10 49x49x13 mm. SMR-U Sursă Intensitatea luminii Contact de control <0. L. functional fără NUL . 2 x F1. 3 mA Min.dimarea luminilor Conexiune tipică pentru SMR-U .5s) porneşte lumina. control din mai multe locaţii (buton paralel conectat) protecţie încorporată inpotriva supra-încălzirii incorporată . lungime: 90 mm max. mai multe detalii la paginile 157-159 32 g 32 g EN 61010-1. Intensitaeta poate fi modificată printr-o altă apăsare lungă. luminilor cu halogen (sarcini inductive şi capacitive) Nu este posibilă utilizarea sa pentru dimarea luminilor fluorescente sau a celor eficiente SMR-S .. utilizaţi instalarea de mai jos ce vă poate oferi controlul luminozităţii SMR-S permite dimarea becurilor electrice şi a transformatoarelor de 12V.5s Descriere SMR-S >0. L SMR.oprirea ieşirii Pentru schimbarea unui comutator de perete cu un unul ce conţine SMR-S/SMR-U.2 xMOSFET DIMMERE Parametrii tehnici Conexiune: Tensiunea de alimentare: Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: SMR-S 3 conductori fără NUL 230 V AC max.Dimmer cu montare rapidă SMR-S.300 VA 10 .sarcina max.U R.5s) provoacă o reglare gradulală a intensităţii luminii min-max-min până când se opreşte apăsarea buronului. Rezistenţă schimbabilă Intrarea butonului de control Ieşire Fază 74 . 3 VA +10 -15 % 10 .ieşire fără contact -1x triac .conexiune prin 3 conductori.cu rezistenţă schimbabilă SMR-U . iar o altă apăsare porneşteopreşte lumina păstrând intensitatea reglată anterior.dimarea luminilor Atenţie: nu poate fi utilizat pentru lumini fluorescente sau economice! SMR-U: nu permite conectarea de sarcini inductive şi capacitive în acelaşi timp Funcţionare SMR-S.5s >0.sarcin max.75 mm2 .: 500 VA (becuri şi lumini cu halogen cu transformator electronic şi normal) . SMR-U N L Ieşiri Sarcină rezistivă: Sarcină inductivă: Sarcină capacitive: Control Tensiunea de control: Current: Lungimea inpulsului Alte informaţii Temperatura de funcționare: Poziţia de funcţionare: Montare: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Rezistenţă: Conexiune: Lămpi glimm: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: 500 VA* 500 VA* 500 VA* V L S V L S N SMR-S R. dimmare . Nelimitat SMR-U 4 conductori cu NU Conexiune SMR-S. +50 0C orice poziţie liberă în funţie de conductori IP 30 in conditii standard III. iar o altă apăsare o opreşte.5s <0.5s <0. SMR-U ! ! ! ! ! Dimmer controlat prin buton. C 0. cu montare rapidă într-o cutie de joncţiune sau într-o instalaţie deja existentă (SMR-S nu are nevoie de NUL pentru o funcţionare corectă) Poate controla luminozitatea lămpilor. O apăsare lungă (>0.

securizat printr-o rezistenţă internă de 1. ce vă poate fi furnizat la cerere. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DIM-10 2 . max.3W) 40 W 300 W 40 VA 250 VA rezistenţă F 1. cu mai multe culori *Gama ELEGANT poate fi găsită în catalogul de Instalaţii inteligente şi confortabile (INELS) paginile 31. nu necesită NUL Pentru DIM-10 (este necesară sarcina minimă de 40 VA) Reglaj facil al intensităţii luminii printr-un comutator potențiometric rotativ de la 0 la 100%. 2 max.6 A/250 V +5.. 75 .6 A DIMMERE 40 ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Conexiune: Tensiunea de alimentare: Consum: Sarcină rezistivă Sarcina min. 26 mm Instalare uşoară acolo unde există un întrerupător .Dimmer cu comutator potențiometric rotativ DIM-10 ! Design Elegant (prize şi întrerupătoare) pentru montajul intr-o cutie de joncţiune cu adâncimea de min.7 68 g EN 60669-2-1. 300 VA MAX. Pentru reglarea intensităţii becurilor de maxim 300 VA şi a transformatoarelor de joasă tensiune pentru luminile cu halogen de până la 250 VA Tensiunea de alimentare AC 230V. 2. L R.: Protecţie: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Poziţia de funcţionare: Mountaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 300 W R. 300 W max. 250 VA MAX.5x70. +55 0C -30. +70 0C orice poziţie pentru cutie de joncţiune IP 40 in conditii standard III.5 70.5x28. EN 61010-1 Conexiune 40 max. L L N Note DIM .48 sau ăntr-un catalog individual Întrerupătoare ELEGANT.: Sarcina inductivă Sarcina min. conexiune prin doi conductori (intrare .conductori (fără NUL) AC 230 V / 50 Hz 5 mA.ieşire). : Sarcina max. (1.. : Sarcina max.10 poate fi combinat cu mai multe rame şi elemente din gama ELEGANT.

76 . Sursă pentru încuietori electrice şi sonerii. Protecţie împotriva scurtcircuitului la ieşire. Sursă pentru sisteme de control. Indicarea depăşirii limitei maxime de curent. Nestabilizate Ieşire fixă pe tensiune AC sau DC. dispozitive de control şi sonerii. Reglaj specific al tensiunii. Contacte separate galvanic. reglaj prin comutator potențiometric.Rezistenţă electronică. Sursă pentru dispozitiv simple. contacte separate galvanic. Comutare Reglabile Surse de putere Transformator pentru sonerii Surse simpe de putere cu tensiune de ieşire AC. automate. versiuni 12-24V.

3 MODULE.6-0.output voltage 12V.domeniul tensiunii de intrare .rezistenţă .4A / 10VA .separare galvanică . cu 6 module ZNP-10-12V IINTRARE: AC 230V IEŞIRE: AC/DC 12V nostabil SARCINA: 0. IEŞIRE: AC 24V.3 MODULE.4A / 10VA . AC 230V ZTR-8-12 . SARCINA: 2.output voltage 8V.separare galvanică . AC Nestabilizat Transformatoare pentru sonerii ZTR-8/12/15 ZTR-8-8 . stab.protecţie termică .rezistenţă electronică .rezistenţă electronică . Reglabile PS-10-R INTRARE: AC 230 V IEŞIRE: DC 12-24 V regul.separare galvanică .4.5-1.separare galvanică . DC24V SARCINA: 1. stab.25A / 30W .separare galvanică . rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului PS-30-24 INTRARE: AC 230 V IEŞIRE: DC 24 V stabil SARCINA: 1.5A / 54 W .5 MODULE PS-100-12 sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 12V/ 100W.protecţie termică . 24V PS-10-24 comută eficient tensiunile de DC 24 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).Surse de putere Tensiune Comutare DC . ZSR-30 INTRARE: AC 230V IEŞIRE: DC 5-24 V reg.3A/10VA .rezistenţă .domeniul tensiunii de intrare -curent restrictor .5A / 30 W .protecţie termică .3 MODULE.3 MODULE. AC 230V ZTR-15-12 -output voltage 4-8-12V. AC 230V 77 .rezistenţă electronică .4.rezistenţă electronică . DR-60-24 INTRARE: AC 100-240 V IEŞIRE: DC 24 V stabil SARCINA: 2.25A / 30W .3 MODULE.rezistenţă electronică .5 MODULE .rezistenţă electronică . PS-100-24 sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 24V/ 100W. rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului şi suprasarcinii PS-30-12 INTRARE: AC 230 V IEŞIRE: DC 12 V stabil SARCINA: 2..separare galvanică .Stabilizat DC liniar Stabilizat AC+DC Nestabilizat 12V PS-10-12 comută eficient tensiunile DC 12 V în design compact (lăţime de numai 51 mm). cu 6 module ZNP-10-24V INTRARE: AC 230V IEŞIRE: AC/DC 24V nostabil SARCINA: 0..domeniul tensiunii de intrare . DR-60-12 INTRARE: AC 100-240 V IEŞIRE: DC 12 V stabil SARCINA: 4.separare galvanică .3 MODULE.5A / 60W .

5M-DIN AC 100-240V DC 124-370 V 4. dar cu reglarea tensiunii de ieşire pentru tensiuni DC 12 V. 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 80-81 # ajustabil printr-un comutator potenţiometric pe partea frontală # # # DC 12-24V 2.5M-DIN AC 100-240V DC 124-370 V AC 230 V.25 A # DC 12 V # DC 24V DC 12 V DC 24V 8V 12 V 4-8-12 V 8. ajustabil printr-un comutator potenţiometric pe partea frontală ca şi PS. pt o gama larga de tensiuni de intrare (AC 100-240V si DC 124 . 2M-DIN -15/+10% AC 230 V. etc 0.42 A 2.2 A sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 12-24V/ 30W. 3M-DIN -15/+10% AC 230 V.5 A 1. 2M-DIN -15/+10% AC 230 V. cu 6 sursa de putere cu comutare eficienta pentru tensiunea DC 12V/54W. -15/+10% AC 230 V.370V) 4. 3M-DIN -20/+10% AC 230 V.25 A S S S S S S S S S S - # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # DC şi AC tensiune de ieşire nonstabilizată de 12 V – stabilizare inexistentă 82 sau întârziată DC şi AC tensiune de ieşire nonstabilizată de 24 V – stabilizare inexistentă 82 sau întârziată reglarea tensiunii de ieşire pentru o gamă largă de tensiuni DC 5-24 V: posibilitatea ajustării tensiunii de ieşire la nivelul dorit…) comută eficient tensiunile DC 12 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).4A 4. 3M-DIN -15/+10% AC 230 V. cu 6 module module # sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 24V/ 100W. 6M-DIN -20/+10% AC 230 V.6 A.4 A DC 24V DC 5-24V # AC 24 V 1.5 A-1.66A 2-1. 3M-DIN -15/+10% AC 230 V.3 A # DC 12 V # DC 24V # DC 12 V # DC 24V 0.5 A 1A # # # # # # transformatoare pentru sonerii ( protecţie scurtcircuit) pentru surse de sonerii. dar cu reglarea tensiunii de ieşire pentru tensiuni DC 24 V.84 A 0. 2M-DIN +. rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului ca şi PS. electronică Protecţie Scurcircuit Rezistenţă Denumire Stabilizat ZNP-10-12 ZNP-10-24 SURSE DE PUTERE ZSR-30 PS-10-12 PS-10-24 PS-30-12 PS-30-24 PS-30-R PS-100-12 PS-100-24 DR-60-12 DR-60-24 ZTR-8-8 ZTR-8-12 ZTR-15-12 AC 230 V.5 A 2.370V) sursa de putere cu comutare eficienta pentru tensiunea DC 24V/60W. pt o gama larga de tensiuni de intrare (AC 100-240V si DC 124 . 1M-DIN -20/+10% AC 230 V. cu 6 module sursa de alimentara stabilizata cu iesire de tensiune fixa 12V/ 100W.10% 3M-DIN # # # # # # # # # # # # # # # AC 12V 0.5-1A - 78 Pagina 82 79 79 83 83 83 Design Tip DC AC . rezistenţă electroică împotriva scurtcircuitului şi suprasarcinii comută eficient tensiunile de DC 24 V în design compact (lăţime de numai 51 mm).8 A DC 12 V AC 24V 0. 6M-DIN -20/+10% 4. uşi cu deschidere electrică. 3M-DIN -20/+10% AC 230 V.0.Surse de putere Iesire Intensitate ieşire Tensiune ieşire Comutare (S) / Liniar (L) Tensiunea de intrare Protecţie la suprasarcină ERez. 1M-DIN -20/+10% AC 230 V.

stabilizată la 60 W sarcină maximă 12 V-4.5/ cu izolație max.90 % RH 0.5 A Protecţie electronică impotriva scurt circuitului. 8. 3. montabil pe şină DIN.240 V AC DR-60-12: sursă de alimentare cu tensiune de ieşire fixă DC 12 V. supra tensiunii.15V AC 100-240 V DC 124-270 V NL ++ 86% ±1 % protecţie electronică impotriva scurt circuitului. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: DR-60-12 DR-60-24 Conexiune 88-264 V AC/ 47-63 Hz nebo 124-370 V DC în intervalul tensiunii de alimentare 3VA AC 65 VA AC 70 VA DR-60-12 DR-60-24 Uprim Usec DC 12 V/4..5 sau 2x1.95% RH ) 3 kV IP20 pentru dispozitiv/ IP40 pentru dispozitivul încorporat conductor max.carcasă perforată 4. stabilizată la 54 W DR-60-24: sursă de alimentare cu tensiune de ieşire fixă DC 24 V.5 A. 6.5 A DC 24 V/ 2..03 % / 0C (0 .5 A 12V ±10% 4.Usec în tabloul electric răcire prin libera circulaţie a aerului .11. EN 55022/B.1x1. +60 0C -40.5A / 60W 24V ±10% 0. 5. mai multe detalii la paginile 157-159 300 g EN 61000-4-2.5A / 54W 12V ±10% x 0.5% 24V ±10% 2.Comutatoare pentru surse de putere DR ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Comutatoare de putere pentru curenţi stabili Tensiunea de alientare (Uprim) în interval mare 100 .5 78 x 93 x 56 mm.5-MODULE.50 0C) -20. 4. clasa de izolare II Parametrii tehnici: Intrare (U primară) Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Consum fără sarcină (max): Consum cu sarcină maximă (max): Ieşiri (U secundară) Tensiunea de ieşire: Sarcina maximă: Tensiunea de ieşire-fără sarcină DC: Rezistenţă: Tensiunea de ieşire: Eficienţă: Toleranţa la tensiunea de ieşire: Rezistenţă electronică: Reglaj fin al tensiunii de ieşire: Protecţie suprasarcină: Întârziere după conexiune: Alte informaţii Umiditatea permisă: Coeficient termic: Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă (prim/sec): Grad de protecție: Secţ. supra tensiunii ±10 % . +85 0C (10 . supra Sarcinii.12V 83. max. supra sarcinii. reglaj fin al tensiunii de ieşire prin Timer în interval de ±10% Usec indicare prin LED a conexiunii .prin timer între 105-160 % din tensiunea de ieşire 100 ms pentru 100% incărcând la AC 230 V 20 . 24 V-2. EN 61558-2-17 timer pentru reglarea fină a tensiunii de ieşire ±10% DR-60-12 DR-60-24 N L AC DC + - Descriere Terminale de intrare + + Terminale de ieşire timer pentru reglarea fină a tensiunii de ieşire ±10% 79 SURSE DE PUTERE .1x2.

in cazul in care limitele sunt depasite (temperatura. 3. 2 conductor max.sursa de putere stabilizata la12V/100W PS-100-24 .25A 6VA / 2W 195VA / 118W siguranta T 3.84A (DC 24 V / 0.comutatoare de putere pentru curenti stabili 24V/30W PS-30-R .5s max.comutatoare de putere pentru curenti stabili 12V/30W PS-30-24 .2A) 80 .2V/8.25A ± 3% ± 2% LED-ul verde 80mV 20mV 80mV 20mV max. supra sarcinii.1s >77% > 75% >82% 90 x 17. dispozitivul se deconcteaza si dupa ce se raceste se reconecteaza.2A -15% .25A DC 12 V / 8.2V/1.5A 24.1x2. EN 55022/B.15A 12.+10% 4VA / 2W 71VA / 40W siguranta T1A 12..4A (DC 24 V / 4..25A) DC 12 V .sursa de putere stabilizata la 24V/10W PS-30: Comutatoare pentru surse de putere stabilizate.2V/2. max.2V/2.modul PS-30-12 . versiunea 6 .15A AC AC AC AC DC DC DC DC + - + - + - + - DC 12 V / 0.variabilă sursă stabilizată 12-24V/30W PS-100: Comutatoare pentru surse de putere stabilizate. (max): Protectie: Iesiri (U secundara): Tentsiunea de iesire DC/ curent maxim: Toleranta la tensiunea de iesire: Indicarea tensiunii de iesire: Tensiunea de iesire fara sarcina: Tensiunea de iesire cu sarcina maxima: Întârziere după conexiune: Intarziere dupa supraincarcare: Capacitate supraincarcare: Eficienţă: Rezistenţă electronică: Alte informaţii Umiditatea permisă: Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maxima (prim/sec): Grad de protecție: Categoria supraincarcare: Grad de poluare: Secţ.1s max.5 90 x 52 x 65 mm 136 g 136 g EN 61000-4-2.sursa de putere stabilizata la 24V/100W Curentul de iesire este limitat printr-o rezistenta electronica.2V/4.2V/0.5 -1.2V/0. versiunea 1 . 0. la tensiunea de alimentare: Consum fara sarcina (max): Consum cu sarcina max. Indicarea tensiunii de iesire se face prin LED-ul verde de pe panoul frontal Indicarea de supra sarcina este indicata de catre LED0ul roshu de pe panoul frontal ..42A) DC 12 V / 2. 8. +40°C -40 .Comutatoare pentru surse de putere PS ! ! ! ! ! ! SURSE DE PUTERE ! PS-10: Comutatoare de putere pentru curenti stabili.1x1.sursa de putere stabilizata la 12V/10W PS-10-24 .24 V / 2. 6. 0.modul PS-10-12 .4A 24.in cazul in care temperatura este depasita.5 sau 2x1. +85°C 4kV IP20 pentru dispozitiv/ IP40 pentru dispozitivul încorporat III.6 x 64 mm 62 g 62 g 90 x 105 x 65 mm 375 g 363 g 90 x 52 x 65 mm 152 g Conexiune PS-10-12 (PS-10-24) AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L PS-30-12 inlocuitor pentru PS-12 PS-30-24 inlocuitor pentru PS-24 PS-30-12 (PS-30-24) AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L PS-30-R AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L PS-100-12 (PS-100-24) AC 230 V 50 Hz/ 60 Hz N L T 1A T 2A T 1A T 3.5s max.modul PS-100-12 .11. tensiune) sunt semnalizate. EN 61558-2-17 55mV 5mV 80mV 40mV max. +10% 5VA / 2W 78VA / 40W siguranta T2A 12. Parametrii tehnici Intrare (U primara) Tensiunea de alimentare: Toler..5/ cu izolație max. 5.5A (DC 24 V / 1.numai pentru PS 30 R Temperatura de protectie . versiunea 3 .2V/1. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate: Standarde de calitate: PS-10-12 PS-10-24 PS-30-12 PS-30-24 PS-100-12 PS-100-24 PS-30-R 5VA / 2W 25VA / 13W siguranta T1A 12.5A 24.60Hz -20%. supra tensiunii 20 .42A AC 230V / 50. 4. 120% al puterii nominale >75% protecţie electronică impotriva scurt circuitului.84A 24. 90% RH -20 .

Comutatoare pentru surse de putere PS PS-10-12 Terminale de intrare N L N L PS-30-12 Terminale de intrare Indicator iesire tensiune Indicator iesire tensiune + - + + + \ - - - Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate PS-100-12 Terminale de intrare N L - PS-30-R Terminale de intrare Terminale de intrare Indicator iesire tensiune Indicarea supra-incarcarii Indicator iesire tensiune Reglarea tensiunii de ieşire(numai pentru PS-R) + + + + + + - - - - - - Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate Terminale de iesire stabilizate 81 SURSE DE PUTERE .

DC 24 V nostab. +10 % 6 VA 10 VA DC 5-24 V stab.5 or 2x1. 3-MODULE.Surse de putere ZSR-30. mai multe detalii la paginile 157-159 360 g 390 g 360g EN 61010-1.1x2.5 / cu izolație max.. suma celor două intrări nu trebuie să depăşească 10 VA. cu separare galvanică. ZNP-10-24V ! ! ! ! ! Surse de putere cu tensiune de ieşire fixă Protecţie împotriva scurtcircuitului şi supratensiunii printr-o rezistenţă de protecţie Tensiunea de alimentare: AC 230 V Tensiune de ieşire AC şi DC: 12 V sau 24 V / 10 VA. EN 60742 AC DC + SEC DC + DC ZSR-30 şi ZNP-10: când ieşirile AC şi DC sunt sub sarcină în acelaşi timp. fiind Limitată printr-o rezistenţă electroică. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: ZNP-10 PRI -20. max. +40 0C -20.1x1. AC 24 V 32 V 43 V 300 mV 75 % ±5 % UDC 5-24 V stab.4 V x x x max. AC 12 V 15 V 19 V variaţia primară T100 mA max. +60 0C 4 kV IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 conductor max.60 Hz -15 %.60 Hz -15 %. Descriere ZNP-10-12V ZNP-10-24V Tensiune intrare ZSR-30 Terminale intrare Indicare tensiune ieşire Ieşire tensiune AC Ieşire instabilă tensiune DC Ieşire tensiune AC Ieşire nestabilizată tensiune DC Ieşire tensiune DC stabilă 82 . AC 24 V 29 V 37 V AC AC DC REG DC + SEC DC + REG - Tensiunea de ieşire fără sarcină AC: Tensiunea de ieşire fără sarcină DC: Rezistenţă: Variaţia tensiunii de ieşire: Eficienţă: Toleranţa tensiunii de ieşire: Rezistenţă electronică: Alte informaţii: Temperatura de funcționare: Temperatura de stocare: Tensiunea maximă (prim/sec): Grad de protecție: Secţ.5 90 x 52 x 65 mm. ZNP-10-12V ZNP-10-24V Conexiune ZSR -30 PRI AC 230 V / 50 . nestabilizată 3-MODULE. În cazul unui scurtcircuit. +10 % 7 VA 6. montabile pe şină DIN Surse de putere nestabilizate ZNP-10-12V. ZNP-10 Surse de putere stabilizate ZSR-30 ! ! ! ! ! Sursă pentru dispozitive electrice variate.5 VA 11 VA DC 12 V nonstab. montabil pe şină DIN SURSE DE PUTERE Parametrii tehnici Intrare (U primară) Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Consum fără sarcină (max): Consum cu sarcină (max): Ieşiri (U secundară) Tensiunea de ieşire: ZSR-30 AC 230 V / 50 . ATENŢIE! Valorile sarcinii maxime sunt valide pentru (operationale) temperatură. ieşirea este deconectată. DC 24 V instabilă şi AC 24 V Depăşirea tensiunii maxime este indicată prin LED intermitent.3 V x x x DC 24 V nonstab.. Tensiunea de alimentare: AC 230 V Tensiunea de ieşire: DC 5-24 V stabilă.

: Rezistenţă: Variaţia tensiunii de ieşire: Eficienţă: Toleranţa tensiunii de ieşire: Rezistenţă electronică: Alte informaţii: Temperatura de funcționare: Temperatura de stocare: Tensiunea maximă (prim/sec): Grad de protecție: Secţ.4 AC 12 V ZTR-15-12 AC 230 V / 50 Hz +-10 % 3. +10 % 9. montabil pe şină DIN ZTR-8-8: Tensiune de ieşire 8V ZTR-8-12: Tensiune de ieşire 12V 2-MODULE. montabil pe şină DIN ZTR-15-12: Tensiune de ieşire 4 .12 V 15VA Conexiune ZTR-8-8 3 ZTR-8-12 4 3 8V 12V 4 230V ~ 50 Hz 230V ~ 50 Hz Tensiunea de ieşire fără sarcină AC: Sarcina max. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: 12V 8 VA 16 V 8 VA rezistent la scurtcircuit x x x x 1 N L 2 1 N L 2 ZTR-15-12 1 230V ~ 50/60 Hz 4 8V~ 10 VA 4V~ 5 VA -20. +60 0C 4 kV IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 conductor max.5 87 x 60 x 35 mm 90 x 57 x 34 mm 90 x 57x 34 mm 350g 314g 312g EN 61558-1.1x2.8 .Transformator pentru sonerii ZTR ! ! ! ! Pentru uz general – cum ar fi sursă pentru sonerii sau uşi cu blocaj electric Tensiunea de alimentare: AC 230 V Protecţie împotriva scurtcircuitului.1x1.5 VA AC 4 V AC 8 V AC 12 V 16 V 4V 5VA .. terminale duble de ieşire 2-MODULE.8V 10VA .5 or 2x1. EN 61558-2-8 5 12V~ 6 15VA 8 83 SURSE DE PUTERE .. +10 % 7.12V ! Parametrii tehnici Intrare (U primară) Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Consum fără sarcină (max): Ieşiri (U secundară) Tensiunea de ieşire: ZTR-8-8 AC 230 V / 50 Hz -15 %. +40 0C -20.5 / cu izolație max.2 VA AC 8V ZTR-8-12 AC 230 V / 50 Hz -15 %. max.

Notă 84 .

62x34x98 IP65 SOU-2 Întrerupător crepuscular digital. Montabile pe perete sau intr-un tablou electric.Relee de memorie MR MR-41 Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A. SOU-3 Deserveşte pentru controlul dispozitivelor ce se bazează pe intensitatea lumini ambientale.240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A.240 V Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A. Tensiunea de alimentare: de la AC 230 V la AC/DC 12-240 V Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A. Tensiunea de alimentare: AC 230 V / 50 . Dispozitive pentru control şi semnalizare USS COMUTATOARE. Accesorii pentru întrerupătoarele crepusculare: Sensor to SOU-1 şi SOU-2 Grad de protecție: IP56. BUTOANE COMUTATOARE CU LĂMPI DE CAPAC OPAC LĂMPI GLIMM SEMNALIZARE USS Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .60 Hz Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A. MR-42 Tensiunea de alimentare: AC 230 V sau AC/DC 12 .. Întrerupătoare crepusculare SOU SOU-1 Întrerupător crepuscular. Pagina 80 85 .

7x105 0. 12 VA / 1.8 W -15 %. 0. 12 nF (AC 230V) (UNI) lămpi nu se pot conecta 9nF AC 230V max. 4 buc. Montabil pe şină DIN Senzor montabil în panou electric Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Releuz de timp: Reglajul timpului: Nivelul iluminării 1): Nivelul iluminării 2): Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.7 .1. ! Nivelul intensităţii ambientale este monitorizat printr-un senzor extern iar ieşirea este reglabilă ! Controlul intrărilor ! Nivelul intensităţii luminii reglabil în 2 etape: 1 .3 VA / DC 0. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Control Tensiunea intrării de control: Încărcare între S-A2: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .cu lampă legată SOU-1 A1 .1x2.65 g EN 60255-6.100 Lx 100 . mai multe detalii la paginile 157-159 (UNI) . +10 % LED verde 0 . (230) . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 max.1x2.2 t t ON TEST ON PROVOZ Descriere Terminale pentru tensiunea de alimentare Terminale pentru senzor A1 S A2 IN IN Indicare releu alimentat Reglarea intensităţii luminii Reglarea fină a intensităţii luminii Reglarea întârzierii Controlul terminalelor de intrare Indicare releu ieşire activ Comutator TEST Lungimea impulsului: Timpul de resetare: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Lungimea conductorului pt senzor: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.530 mVA (UNI).5 .fără lampă legată . Nelimitat 150 ms -20 . mai multe detalii la paginile 51 86 .1 ON 100 .100 Lx şi 100 ..Întrerupător crepuscular SOU-1 ! ! Senzor montabil pe perete DISPOZITIVE MODULARE Pentru controlul luminilor pe baza intensităţii luminii ambientale Folosit în iluminatul stradal şi al grădinilor. EN 61010-1 Simbol Conexiune L A1 16 18 UNI N A1 S A2 IN IN 230 IN IN S A2 15 15 16 18 Funcţii intensitatea luminii ambientale NIVEL A1-A2 TEST S 15-18 Lx hystereze Descrierea comutatorului DIP DIP č. etc. 50 m (conductor standard) III..8 .60 Hz AC max. AC 230 V) A1-S 12 nF (UNI). 384 W / DC 30 A / <3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 3x107 0. iluminarea panourilor publicitare.100 Lx DIP č.60 Hz) AC 0. 25 / max.50000 Lx 1x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. +55 0C -30 . – 1mA) ms min.6x64 mm.530 mVA (AC 230 V) Da(UNI. max.5 mai multe detalii la paginile 157 20 g 90x17.75 g.7 W AC 230 V / 50 .240 V (AC 50 .8 .A2 AC/DC 12 . a conductorului (mm2): Dimensiunea senzorului: Masa senzorului: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: 15 16 18 Contacte de ieşire Accesorii: Senzori externi.50000 Lx ! întârziere ajustabilă pentru eliminarea fluctuaţiilor pe termen scurt a luminozităţii ! Senzor extern IP56 cu montaj pe perete sau panou electric (capacul şi suportul senzorului fac parte din pachetul standard) ! Tensiunea de alimentare AC 230 V sau AC/DC 12 .5 sau 2x1. 2 fără izolație max.240 V ! Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A ! Indicare releu ieşire activ prin LED roşu ! 1-MODUL.50000 Lx 1 . vitrinelor.2 min comutator potențiometric 1 . (1 buc.5 / cu izolație max.

pentru decuplare DC: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Timpi Sursă de siguranţă: Precizie: Interval minim: Durata memorării: Program circuit: Interval luminozitate: Număr de programe: Perioade de programare: Afişare date: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria de supratensiune: Grad de poluare: Secţ.5 or 2x1. EN 61010-1. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Dimensiuni senzor: Masa (g): Masa senzorului: Standarde de calitate: SOU-2 A1 .1 KΩ 59 Ω ± 33 % A2 Terminal sursă (A2) 87 . max.A2 AC 230 V / 50 .. EN 60255-6 0 6 12 Resetare SOU-2 RESET + MAN PRG ESC OK Butoane de control - Accesorii: senzor extern montabil pe perete sau în panoul electric Rezistenţa senzorului: 1 Lx 100 Lx 50 000 Lx Senzor de toleranţă: Valoare: 22.5 90 x 35. 3.1x 2. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. +10 % da automatic Simbol Conexiune senzor A1 T1 T1 16 15 18 A1 T1 16 18 1x contact comutator (AgSnO2) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. 1x1.60 Hz max. ±1 s za den při 23 0C 1 min min..Întrerupător crepuscular digital SOU-2 ! Pentru controlul luminilor pe baza intensităţii lumini în timp real (combinaţie între SOU-1 şi SHT-1 într-un singur dispozitiv) Avantajul dispozitivului digital este că se paote regla şi în funcţie de perioada din zi sau săptămână.6 KΩ 1. 2 conductor max. weekend. mai mul t e detalii la paginile 157-159 mai multe detalii la paginile 157 T1 A2 15 A2 Descrierea elementelor vizuale de pe ecran ziua din săptămână selecţia modului de comutare 1 2 3 4 5 6 Auto Prog Man 7 indicare ieşire ON/OFF comutare aleatorie 0 6 12 18 24 indicare puls/ ieşire ciclică mod 12/24 h nivelul intensităţii luminiiní indicare pentru ieşire închisă segvenţa orară comutare manuală Descriere senzor extern Terminal sursă (A1) A1 T1 T1 16 15 18 Canale ieşire 1 (16-15-18) Ecran electronic Auto 7 110 g 20 g EN 61812-1. săptămânal ecran LCD iluminat -20. +55 0C -30. 240 W / DC 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 1x107 1x105 a3 ani max.5 VA -15 %.) Intensitate ajustabilă 1-50000 lx Funcţia„comutare aleatoare“ permite simularea prezenţei când nu sunteţi acasă Comutare: în funcţie de program (AUTO) / permanent manual / aleator (CUBE) Senzor extern IP56 montabil pe perete sau în panoul electric DISPOZITIVE MODULARE ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Sursă de siguranţă: Timp vară-iarnă: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.6 x 64 mm. 10 ani 1-50000 Lx 100 zilnic.5 cu izolație max. etc. (exemplu: noapte.

000 .18 Funcţie întreupător lumină 15 . +60°C -30 . 2 max. prin jumper J1 1 x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. etc.000 100.vitrine ale magazinelor.1x2.categoria 1: . +10% max 6VA / 0.categoria 2: ... 100. / 2 min.000 Lx 100 . Folosit pentru comutarea iluminatului (iluminat stradal şi iluminatul grădinilor. 2x1.000 .5 pentru fir max.000 Lx 1.. 88 .. farurile unei maşini Tensiune de alimentare 230V AC Contact fără potenţial NO 16A/AC1 Parametrii tehnici: Alimentare Terminalele de alimentare: Tensiunea de alimentare: Toleranta tensiunii de alimentare: Intrare (apatenta/pierdere): Setarea nivelului luminii: Functia (comutator de intuneric) .5 CYKY 3x2..7 x 105 -30 ...coboară la creşterea luminii ambientale şi invers.. 10 Lx 10 . reglabil (prin Jumper) . a iesirii: Durata de viata mecanica: Durata de viata electrica: Alte informatii: Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Puterea electrica: Pozitia de operare: Gradul de protectie: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Marimea maxima a cablului(mm2): Cablul de alimentare sugerat: Dimensiuni: Masa: Standarde: SOU-3 L-N AC 230V / 50. 10.7W prin jumper J2 1 .. iluminare de avertizare.întrerupător crepuscular..3mm Senzor de lumină Descriere (direc proporţional cu marimea reală) Soclu de cablu M16x1. 1.categoria 3: Functia (comutator de lumina) .5) 62 x 34 x 98 mm 122 g EN 60255-6.. scade puterea în timp ce creşte intensitatea luminoasă de afară. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC / 24 V DC 500 mW 3 x 107 0.) -Acţionare la lumină . Ø 10mm gaură de montare pe perete Ø 4.000 Lx 10. +70°C 4kV (supply-output) sensor-side down or on the sides IP65 III..categoria 1: .1 .1x2. 3 nivele reglabile cu întârziere (pentru eliminarea fluctuaţiilor de intensitate luminoasă de scurtă durată ex...categoria 3: Setarea functiei Nivelul luminii: Setarea nivelului luminii: Timpul de intarziere t: Setarile de intarziere t: Iesire Contactele de iesire: Curentul evaluat: Comutarea iesirii: Varful de curent: Tensiunea comutata: Comutarea min.categoria 2: .fire t t t t t Dispozitivul este livrat cu jumperul pe L-15 (3-fire).15% . Versiune exterioară cu protecţie IP65.5/ with sleeve max. 100 Lx 100 . 61010-1 gaură de montare pe perete Ø 4.Comutator de intuneric si lumina SOU-3 ! ! 62x34x98 IP65 ! ! ! ! ! Deserveşte pentru controlul dispozitivelor ce se bazează pe intensitatea lumini ambientale.domeniu de nivel de lumină. 1 x raza potentiometru 0 / 1 min.000 Lx prin jumper J3 0. max. funcţiile se setează prin Jumper: ....5. montare pe perete Senzor de lumină încorporat două dispozitive în 1.fire 4..000 1. 1.60Hz .creşte puterea lumini la scăderea intensităţii luminoase de afară. Folosit pentru comutarea luminilor când ajunge lumina naturală la valoarea setată (acţionarea jaluzelelor etc.000 10.5 (CYKY4x1. Pentru funcţonarea corectă se montează cu senzorul de lumină în jos.3mm Întrerupător crepuscular/ comutator de lumină SOU-3 L 15 18 J2 J1 Timp domeniu ajustabil (Lx) (min) L N J3 Funcţii lumină crepuscular 0 1 2 10 100 1..18 L N 3.000 reglarea fină a domeniului de lumină Conexiuni L N jumper pentru potenţialul L L 15 18 L N L N Contect potenţial NO L 15 18 Funcţii Nivel de luminnă actual Nivel iluminat setat hysteresis solid 12% L-N Funcţie crepuscular 15 .

60 Hz) AC 0. Nelimitat -20. reprezintă un înlocuitor practic pentru întrerupătoarele în 3 sensuri (Nr.62 g.1 .5 / cu izolație max. controlate prin întrerupătoare din mai multe locaţii.opţiuni .B2 .selectarea funcţiei cu jumperi între B1 .cu lampă legată Lungimea impulsului: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj/șină DIN: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 384 W / DC 30 A / <3 s 500 mW LED roşu 3x10 7 0.5 sau 2x1. EN 61010-1 0 MR-41 A1 . 12 nF (AC 230V) (UNI) lămpi nu se pot conecta (UNI) lămpi nu se pot conecta 9nF AC 230V max.1.53 VA (AC 230 V) Ano (UNI.7 W (UNI). (230) . nelimitat. MR-42 ! ! ! Relee de impuls. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Controlling Consum pe intrare: Load între A2-ON/OFF: Lămpi glimm: Terminale de comandă: Capacitatea maximă a cablului .025 .9 W AC max. Montabil pe şină DIN ! ! ! ! Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Tensiunea de alimentare: Consum (aparent/pierdere): Toleranţa la tensiunea de alimentare: Indicare releu alimentat: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. +55 C -30.85 g EN 60669-2-2.14 B1 B2 21 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. AC 230 V) A1 .ON/OFF Funcţii 12 nF (UNI).. 12 VA / 1.12 VA / DC 0.7) Mulţumită butonului de control (nr. max. instalaţia va fi mai transparentă şi montarea va fi mai rapidă Releele MR-41/42 vor păstrea starea în care sunt în cazul în care rămân fără tensiune şi vor prelua starea originala la recuplarea tensiunii MR-41 .17 .0.Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A MR-42 .89 g.Relee de impuls MR-41.60 Hz AC max. (230) . (1 buc.7x10 5 230 UNI ON/OFF A2 11 ON/OFF A2 11 21 Conexiune MR-41 MR-42 L N + ON OFF 1x contact comutatorí (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. 12 VA / 1.9 W -15 %.2x contacte paralele sau numărător binar . mai mult e detalii la paginile 157-159 (UNI) . – 1mA) 9nF AC 230V max.2 W AC 0.24 89 DISPOZITIVE MODULARE .A2 ON/OFF 11 .2 VA / DC 0. contact în paralel cu 2 fire). 25 ms / max.1 ..1.5 90 x 17. 384 W / DC 30 A / <3 s 500 mW LED roşu L N A1 A2 + A1 ON OFF A2 250 V AC1 / 24 V DC B1 B2 21 22 24 11 12 14 11 12 14 AC 0.2 W AC 230 V / 50 .A2 AC/DC 12 .0.17 . AC 0. 4 buc.14 MR-42 A1 .fără lampă legată . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: MR-41 1 MR-42 2 Simbol MR-41 A1 12 14 MR-42 A1 12 14 22 24 A1 .6 x 64 mm. +10 % LED verde 2x contact comutator (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.60 g (UNI) .11 .1x2. (1 buc. 2 conductor fără izolație cu secțiunea max.14 B1 B2 21 .A2 ON/OFF 11 .6) şi comutatoare „cross-bar“ (No.3 VA / DC 0.1x2.240 V (AC 50 . – 1mA) min. 4 buc.Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A Tensiunea de alimentare AC 230 V or AC/DC 12-240 V 1-MODUL.24 11 .

extinsă. AC 230 V A1-A3. alb. AC/DC 24 V A1-A2. +55 0C Terminale clemă. LUMINI DE SEMNALIZARE Luminozitate mare emisă de un LED SMD LED. Culori: roşu. galben. Unităţi: 01-06 COMUTATOARE CU LAMPĂ GLIMM Comutare şi semnalizare într-o singură unitate.Module de control şi semnalizare USS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Pentru comutare. AC 230 V A1-A3. control şi semnalizare prin circuite auxiliare şi de putere Soluţie nouă. etc Unităţile sunt înlocuibile (spre exemplu când o aplicaţie este modificată. RAL7035 (ca şi carcasa). şi AC/DC 24 V cu intrare minimală.07 + USS .Unitatea: 14...“Do It Yourself” = este posibilă încorporarea a mai multe tipuri de comutatoare şi unităţi de semnalizare în modulul de bază Unităţile sunt livrate individual. Coloare: gris. AC 230 V A1-A3. AC 230 V A1-A3. AC/DC 24 V A1-A2. inovativă derivată din modulele anterioare de control şi semnalizare OS USS . care iluminează în culoarea sa toată suprafaţa transparentă de semnalizare. Semnalizarea se face printr-o lampă încorporată cu rezistenţă inclusă. AC/DC 24 V A1-A2. Montabil pe şină DIN Temperatura de operare -20. pentru comenzile de peste 50 buc.. galben. butoane. Tensiuni de alimentare a luminii de semnalizare AC 230 V. Un mecanism unic de comutare asigură o durată lungă de viaţă în condiţii de utilizare constantă. albastru Unităţi: 10-15 CAPAC OPAC Pentru a umple o poziţie goală a unei unităţi din modulul USS.11 USS-02 A3 (A13) Comutator de alternare USS-03 A3 (A13) 10 A / 250 V Comutator cu poziţie centrală USS-04 A3 (A13) 10 A / 250 V Comutator + buton cu poziţie centrală Buton comutator cu poziţie centrală NO switch NC switch Comutator cu lampă glimm (roşu) Comutator cu lampă glimm (verde A 12 USS-05 USS-06/S USS-06/R USS-07 A3 (A13) 10 A / 250 V 10 A / 250 V 10 A / 250 V 10 A / 250 V 10 A / 250 V A 11 A3 (A13) A3 (A13) A3 (A13) APEM UL USS-08 A3 (A13) A1 (A12) A2 (A11) USS-09 A3 (A13) A1 (A12) A2 (A11) Unităţile de comuatare (01-09) sunt produse de compania Fra APEM. AC/DC 24 V LED de semnalizare (roşu) Terminale de conexiune Marcaj laser Comutatoarele şi butoanele sunt marcate cu laser în funcţie de cerinţele dvs.1 Unităţi Indicarea Conexiunii USS-ZM USS-00 USS-01 A3 (A13) A1 (A12) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A2 (A11) A1 (A12) A1 (A12) A1 (A12) A2 (A11) MODUL INTENSITATEA /TENSIUNEA (PENTRU COMUTATOARE ) TENSIUNEA DE ALIMENTARE (PENTRU LUMINILE DE SEMNALIZARE ) Descriere Modulul de bază (carcasă cu terminale şi contacte) Flanşă oarbă (capac opac) Puteţi face propriul terminal USS .ZM + USS . lumini de semnalizare în culori diferite incluzând lumini intermitente. comutatoare iluminate.soluţie uşoară şi inteligentă! COMUTATOARE ŞI BUTOANE Dimensiuni mici şi suprafata de apasare mare. verde. AC/DC 24 V A1-A2. AC 230 V A1-A3.2x lumini de semnalizare sau combinaţii între ele) = duce la economisirea de spaţiu în tabloul electric 1-MODUL. Calitatea este garantată de mulţi ani de experienţă în domeniu (ăncă din 1952) şi de certificate de calitate internaţionale de la VDE la UL. etc. şurubelniţă pozidrive No. şuruburi M 3 cu cap combinat. verde. cu contacte de calitate. AC 230 V A1-A3. Unităţi: 07-09 A 13 A3 A1 A2 10 A / 250 V 10 A / 250 V Comutator Exemplu de comandă: USS .) Posibilitatea plasării de până la 2 lumini într-un modul (spre exemplu 2x cumutatoare. Datorită design-ului şi mecanismului de comutare îndeplinesc un număr mare de comutări. Tensiunea de alimentare a lămpii de semnalizare: AC250 V. Culoarea verde de semnalizare este livrată şi cu lumină intermitentă. AC/DC 24 V A1-A2. USS-11 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) LED de semnalizare (verde) A3 A1 A2 USS-12 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) A3 (A13) A2 (A12) Număr maxim de simboluri: 8 4 LED de semnalizare (galben) USS-13 A1 (A11) LED de semnalizare (alb) A12 A11 A13 4 8 USS-14 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) LED de semnalizare intermitent (roşu) USS-15 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) LED de semnalizare (albastru) Dimensiuni Mai multe detalii la paginile 157-159 90 . Unitate: 00 10 A / 250 V Comutator cu lampă glimm (galben) USS-10 A1 (A11) A3 (A13) A2 (A12) A1-A2. configurările fiind executate de utilizator 15 tipuri de unităţi: comutatoare. Culori: roşu. Este posibilă instalarea pentru indicare permanentă sau pentru intermedierea comutării.

Notă 91 DISPOZITIVE MODULARE .

Monitorizarea sistemelor de încălzire. reservoare. 92 . NIVEL monitorizează nivelul lichidelor din bazine. Controlul fazei şi a căderilor de tensiune într-un tablou electric. al motoarelor şi al consumului motoarelor monofazice Protecţia dispozitivelor electrice împotriva sub/supra tensiunii. CURENT TENSIUNE Relee de monitorizare FACTOR DE PUTERE Controlul factorului de putere în reţele monofazice şi trifazice. sistemelor de ridicare şi a altor dispozitive. pompelor. Pentru controlul descărcării şi a suprasarcinii motoarelor.Monitorizarea curentului. etc. piscine.

2x ieşiri independente. ieşiri 1x 8A. histerezis. curentul monitorizat reglabil între1-20A. alimentarea de tensiune separat galvanic 24. împărţite în 3 domenii şi 3 ieşiri. 106 HRH-6 Dispozitivul monitorizează până la 5 nivele folosind 6 sonde. sau AC/DC 24V. Pag. Pag. Pag.pt. 104-105 93 . Pag. 88-89 PRI-41 (Hiszterézis) monitorizează curent DC şi AC între 0-16 A 3 intrări împărţite (3 domenii). Pag. 240 V AC/ DC. temporizare şi histeresis reglabil. 2 ieşiri individuale de 16A. 2 ieşiri independente de 16A. 103 Sonde de nivel lichide: HRN-43 HRN-43N alimentare separat galvanic AC 230V. Umax şi Umin reglabile separat. 98 HRH-1 4 funcţii.Dar pt. dar cu două ieşiri independente (Umax/Umin). Pag. 92 PRI-51 HRN-56 Umin reglabil cu transformator încorporat. dar cu funcţia „Fereastră“. 97 PRI-42 (Fereastră) ca şi PRI-41. 88-89 HRN-54 supply from all phases 3x400 V 3x400 V/ 230 V # # # # # # # # # HRN-54N alimentare L1-N (monitorizează şi nulul) Paramentri se pot regla cu potenţiometru. monitorizarea circuitelor de baterii ( 6. 400. 5 domenii (1/2/5/8/16A). Pag. 2 funcţii. în carcasă de protecţie IP55. utilizabil în mai multe combinaţii. domeniul de tensiune în DC este de 6-30V. temporizare reglabilă. 87 HRN-57 alimentare de la toate fazele 3x400 V 3x400 V/ 230 V HRN-57N alimentare L1-N (monitorizează şi nulu) Nivel tensiune reglabil. Alte funcţii (ca şi la HRN-41): funcţie de înregistrare a greşelilor. dar cu funcţia “Fereastră” Pag. 2x temporizatoare. 102 HRN-56/120 HRN-56/208 HRN-56/240 HRN-56/400 Page 93 3x120 V 3x280 V 3x240 V 3x400 V # # # # # # # # # # # # # # HRN-56/480 HRN-56/575 Pag. 96 HRN-37 (HRN-67) ca şi HRN-33(63). 88-89 HRN-34(HRN-64) ca şi HRN-33(63). separat galvanic. Gradul de protecţie IP65 Pg. comada compresoarelor trifazice. medii industriale Pag. ca la PRI-32.24V). Pag.. Pag. 90 PRI-32 HRN-35 ca şi HRN-33. Pag. fara pierderi de temperatură). sau AC/DC 24V. deosebirea este precizia mai mare PRI-32: monitorizează în direct. 98 HRH-5 a HRH-2 termékek továbbfejlesztett verziója. Pag. N) SHR-2SHR-3 . 88-89 V monitorizează: Curent supratensiune (reglabil) A Nivel de lichid COS cos-φ Tensiunea nominală subtensiune (reglabil) trifazat AC/DC HRN-41 (Hysteresis) Monitorizarea tensiunii DC şi AC în domeniul 10-500V. 1x ieşire pt. sau DC 24V. Tensiunea de alimentare: AC 24-240. 87 lipsa de fază ordinea fazelor asimetria fazelor AC AC/ DC nulul Un N # # # # # >U <U HRN-55 alimentare de la toate fazele 3x400 V 3x400 V/ 230 V HRN-55N alimentare L1-N (monitorizează şi nulu) Temporizare pt. Pag. tensiunea de alimentare separată galvanic: AC230. 107 HRN-42 (Fereastră) ca şi HRN-41.12. 91 # # # # # # # prin transformator (cablul trebuie tras prin dispozitiv. AC 400 sau AC/DC 24V. Pag. 100-101 COS-1 monitorizează factorul de putere monofazic/trifazic. 93 3x480 V 3x575 V # # # # HRH-4 Un set format din contactoarele HRH-2 şi VS-425. Pag. Pt. 94-95 Modele SHR 3x400 V 3x400 V/ 230 V # # # # # # # # # # # SHR-1(M. Tensiunea de alimentare şi ieşirea. Pag. dar domeniul de tensiune este AC 24-150V. alimentarea de tensiune separat galvanic AC 230V. eliminarea greşelilor. domeniul de 5A poate fi utilizat pentru transformatoar de curent (X/5). memorie. Pag. Pag.RELEE DE MONITORIZARE Tensiune monifaAC HRN-33(HRN-63) Monitorizarea tensiunii şi alimentării AC 48-276V.

reţele trifazice.3 domeii.99 2 Relee de nivel lichide HRH-1 HRH-5 HRH-4 HRH-6 A A A A 1 1 3 1 3 1 x AC 110 V.comută la atingerea nivelului max. +20 0C -5. +35 0C +5. 2 intrări temperatură. . monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei.90% Relee de tensiune HRN-33 HRN-34 HRN-35 HRN-37 HRN-63 HRN-64 HRN-67 HRN-41 A A A A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit AC 230. +110 0C 1. dar tensiunile Umax şi Umin se definesc în procente . fără nul . 3x400 V . +50 0C -20.. +5 0C -40. reţele cu tensiuneea 3x120V.pt. iar când scade sub min.termostat de urmărire pe 2 nivele cu funcţia “Fereastră” . AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 230.pt.ca şi HRN-41. +60 0C 0.pt. 3x575V . pt. pt. monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei 3x400 V . +110 0C +5. dar Imax şi az Imin reglabil în procente .pt.2 relee independente la ieşire .Comandare de umplere/golire la lichidele cu conductivitate .curent reglabil. urmărire. lipsă de fază. +70 0C -40.pt. 3x400V. face trecerea şi porneşte temporizare.4-1.6 A 0. sau min. sau max.simplu termostat cu histerezis reglabil ... . reţele trifazice. comută cu întârziere . comanda temperaturi. 230 V.reţele trifazice. +110 0C 3.4-1. Imin şi Imax definibil în procent .. AC/DC 24 V 0.3 domeni de măsură.ca li PRI-41. lipsă fază.. MIN MAX independent MIN independent nr. +20 0C -20.2 ieşiri independente . 2 ieşiri . AC 230V 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 5-100 kΩ 2 1 4 1 Termostate TER-3 TER-4 TER-7 TER-9 ATR ATF ATC TEV-1 TEV-2 TEV-3 DTx RHT-1 A A A D A A A A A A D A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 x x x x x x x 1 AC/DC 24 .urmăreşte ordinea şi lipsa fazelor.. +110 0C 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -20.termostat simplu . AC/DC 24-240 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC/DC 24-230V -30.urmăreşte ordinea fazelor şi lipsa fazelor.. în cazul niveluli min.pt. monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei.. reţelele AC şi DC. +50 0C 0. . urmăreşte şi nulul 3x400 V/ 230 V+ N .termostat de cameră. sau min.5-50 V 40-160 V 125-500 V 12. 400. 2 contacte de ieşire pt. +60°C şi monitorizarea umidităţii relative.comută la atingerea nivelului max. cu urmărire permanentă a senzorului . reglarea acesteia între 50.termostat de cameră digital.reţele trifazice. cu urmărire permanentă a senzorului .pt. comută cu întârziere ..1-0. AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 24-240.termostat combinat analog. sau max.termostat cu două canale-2 ieşiri. alimentare separată galvanic . sau max.5-50 V 40-160 V 125-500 V 35-99 % 35-99 % 1 1 2 1 1 1 1 2 HRN-42 Histerezis Fereastră Model A 1 3 2 HRN-43 HRN-43N HRN-55 HRN-55N HRN-57 HRN-57N HRN-54 HRN-54N HRN-56 (1 M) HRN-56 (3 M) A A A A A A A A A A 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 3 420-500 V 242-288 V 420-500 V 242-288 V 300-380 V 173-219 V 300-380 V 173-219 V 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Relee de curent PRI-32 PRI-41 A 1 A 1 1 3 AC 24-240..5.. lipsă fază. AC/DC 24V De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit De pe circuit 160-276 V 18-30 V 160-276 V 80-150 V 160-276 V 18-30 V 80-150 V 12. ieşirea închide la atingerea nivelului max. comută cu întârziere .reţele trifazice. deschiderea nivelelor de nivel max. AC/DC 24 V AC 230 V.MAX MAX.pt.Un set de două dispozitive pentru opreatiuni automatizate ale compresoarelor.240 V AC 230.Prin termostatul PTC incorporat urmăreşte temperatura motoarelor .99 0.. 400 V. AC/DC 24V AC 230. alimentare separat galvanic . acumulatori ... iar când scade sub min. urmăreşte şi nulul 3x400/ 230V+ N . gama ELEGANT . gama ELEGANT .25-5 A 4-1. ieşirilo Tensiune de alimentare (V) Tensiunea monitorizată/domeniu de curent Întârziere Nivel inferior. monitorizează supratensiunea şi lipsa fazei.contact normal închis. 3x240V. monofazare sau trifazare .. ordine.25-5 A 4-16 A 30-90 % 30-90 % 30-90 % 0. DC 24 V 1-20 A 0. pt.6 A 1. gama ELEGANT .5-50 V 40-160 V 125-500 V 240-480 V 138-276 V 30-95 % 35-95 % 30-95 % 30-95 % 30-95 % 35-95 % 30-95 % 30-90 % 30-90 % 30-90 % 12. Umin şi Umax reglabil prin procente . urmăreşte 3x400 V . 3x400V . urmăreşte ordinea şi asimetria fazelor 3x400/230V. urmăreşte şi nulul 3x400 V/ 230 V+ N . reţele cu tensiunea 3x480V. . fiecare nivel independent.ca şi la HRN-33.reţele trifazice. ordine. +40 0C +5.8 kΩ -40. cu ieşirile dependente sau independente una faţă de alta . cu urmărire permanentă a senzorului . 3x208V.termostat de pardoseală.permite setarea curentului. ori la temporizare .MIN Tensiune de alimentare Fincţia celui deal doilea releu Description Memorie .4-1. AC/DC 24V AC/DC 24-240 V AC 230 V. gama ELEGANT . 400.Comandare de umplere/golire la lichidele cu conductivitate ..2 ieşiri independente . AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 230..higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0.pt. DC 24V AC 230.pt.contact închis normal.monitorizează sarcina motorului şi fatorul de putere cos-φ .. comanda temperaturi.termostat simplu .Relee de monitorizare Analog (A) / Digital (D) Faze Mărime de modul Valori maxime (max) Valori minime (min) Picări Ordine Asimmetrie Cos-φ AC DC Fereastră Histerezis TIP Funcţii Separate galvanic. ceurenţi AC şi DC. AC/DC 24V AC 400 V AC 110 V AC 230.. 400 V. +50 0C +5. Nivel superior . buton adaptare temperatură exterioară.1-0.25-5 A 4-16 A 1 2 PRI-42 A 1 3 2 PRI-51 A 1 1 Relee monitorizare factor de putere COS-1 A 3 3 AC 230 V.6 A 1. . AC 24 V DC 12-24V. iar când scade sub min. temporizator incorporat.6 A 1.termostat digital multifuncţional(6 funcţii). dar pt.reţele trifazice. ieşirea închide la atingerea nivelului min.ca şi HRN-43N.comută la atingerea nivelului max.pt.Dispozitivul monitorizează până la 5 nivele folosind 6 sonde .contact în stare normală deschisă. deschis la nivele min.3 kΩ -40. +20 0C 94 .

montabil pe şină DIN RELEE DE MONITORIZARE Parametrii tehnici Sursă Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Intervale: Terminale: Rezistenţa pe intrare: Suprasarcina maximă permanentă: Suprasarcina maximă admisă <1ms: Întârzierea pentru Umax: Întârzierea pentru Umin: Accurateţe Precizia reglajului (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis (variaţia între normal şi max): Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. HRN-42 are funcţia “WINDOW”. max. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED galben 3x10 0. Comutatorul DIP No.1 MΩ 600 VV 1 kV Descriere Releul este furnizat în 2 versiuni – în funţie de modalităţile de reglare şi nivelurile de tensiune monitorizate. 0-10 s 5% <1 % < 0. ceea ce înseamnă că se reglează numai nivel superior ( Umax) iar nivelul inferior (Umin) este reglată în % faţă de Umax.50 V C-B1 110 kΩ 100 V 250 V 32 .Relee de monitorizare a tensiunii HRN-41.5 90 x 52 x 65 mm.întârzierea pentru Umax 16 15 18 28 25 26 95 .Umax t2 . Asadar Umin se modifică automat odată cu modificare Umax.4 pentru a regla hysteresis-ul ce se aplică la trecerea de la starea normală la una de eroare. iar ăn cazul unui blocaj sau nefuncţionare păstrează ieşirea activă până la apăsarea butonului de resetare RESET.160 V C-B2 360 kΩ 300 V 700 V reglabil. Releul are protecţie împotriva inversării polarităţii tensiunii DC sau a alegerii incorecte a tensiunii AC-DC (această eroare este indicată prin indicarea intermitentă a ambelor LED-uri ( LED <U la LED >U). 1x1. sau în paralel în cazul în care orice nivel de tensiune este depăşit. HRN-41 are funţia Hysteresis. AC 400 V sau AC/DC 24 V max. 4.7x105 -20.5 or 2x1.3 poate fi utilizat pentru a alege dacă releele ar trebui sa comute individual pentru fiecare nivel. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.5 VA -15 %. 2 conductor max.1 % / 0C 5% selectabil 5 % / 10 % 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. Ambele tipuri au funcţia MEMORY. 2-independent) Selectarea funţiei MEMORY Măsurarea tensiunii AC sau DC Indicare releu alimentat Indicare Umax Indicare releu ieşire activ 10-50 C B1 B2 B3 ~ ~ A2 15 25 Conexiune Uin100-500 32-160 Un Indicare Umin A1 A2 C B1 B2 B3 Reglarea Umin Reglarea .500 V C-B3 1. 0-10 s reglabil. ceea ce înseamnă că nivelul superior (Umax) şi cel inferior (Umin) sunt reglate independent în % faţă de valoarea monitorizată.1x 2. EN 61010-1 7 Funcţionare Un Umax Uin Umin 15-18 25-28 15-18 25-28 RESET LED > U LED < U LED 100 .A2 AC 230 V.buton de resetare manuală pe partea frontală a releului Funţionarea releului secundar (independent/paralel) întârziere reglabilă pentru fluctuaţii pe termen scurt Fensiunea de alimentare separată galvanic Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 pentru toate nivelurile monitorizate 3-MODULE.5/ cu izolație max. Simbol A1 16 18 26 28 Descriere Hysteresis (de la eroare la starea normală) Funcţionarea delui de-al 2-lea releu (1-paralel. +55 0C -30. mai multe detalii la paginile 157-159 239 g EN 60255-6... pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.întârzierea pentru Umin t1 . HRN-41: Funcţia “HYSTERESIS” şi HRN-42: Funcţia “WINDOW” Funcţia “MEMORY” . HRN-42 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Monitorizare DC / AC monofazic în 3 intervale Monitorizarea tensiunii în 2 nivele independente (supratensiune / subtensiune) Două versiuni. +10 % 10 . Comutatorul DIP No. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-41/HRN-42 A1 .

5.276 V . +55 0C -30 .5.7x105 -20 .. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.10 s 5% <1 % < 0. cu izolație max. HRN-33 şi HRN-34 . cu izolație max.276 V AC max..în modul normal de releu ieşire este permanent comutat.95 % Umax AC 276 V AC 290 V reglabil la 0 .5 or 2x1. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0. ambele relee încep să fucţioneze.este posibilă monitorizarea nivelului supratensiunii şi subtensiunii independent Întârzierea reglabilă pentru toate tipurile este de 0 . EN 61010-1 16 A / AC1 4000 VA / AC1. EN 61010-1 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. iar când nivelul inferior (de exemplu subtensiune) este depăşit.1x 2.posibilitatea comutării altor sarcini HRN-37. Este posibilă reglarea a două niveluri independente de tensiune.276 V 30 . Se decuplează când apare o fluctuaţie inferiară sau superioară. 1..Releu de moniotorizare a tensiunii din gama HRN-3x şi HRN-6x ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! Pentru controlul tensiuniide alimentare pentru dispozitive electrice sensibile la fluctuaţiile de tensiune protejează dispozitivele electrice Reglarea sub/supra tensiunii HRN-3x releu de tensiune în bandă.ca şi HRN-33.7x105 -20 ..10 s 5% <1 % < 0. dar hysteresis-ul (1-6% depinde de reglarea tensiunii) este aplicabil.1 % / 0C 5% 2 .6 x 64 mm * 73 g EN 60255-6. cu izolație max.A2 AC 24-150 V AC max. HRN-6x releu de sub/supra tensiune.30 V 35 . Datorită contact comutatorului.1x 2.5 or 2x1. 2 conductor max. Această combinaţie de legare a ieşirilor este avantajoasă în cazul incapacităţii de alimentare (monitorizată) tensiunea este considerată a fi eronată în acelaşi fel cu o scădere a tensiunii în intervalul nivelului selectat.276 V 30 .(AgNi) HRN-37/ HRN-67 A1 .2 VA AC 160 . iar în modul normal este deconectat. 2 conductor max.1 % / 0C 5% 2 . în cazul depăşirii ieşirea este activată.6 % din valoarea reglabilă (numai pentru HRN-33) HRN-34/ HRN-64 A1 .5. dar cu relee independente de ieşire pentru fiecare releu de tensiune .10 s (pentru eliminarea căderilor sau a creşterilor de Tensiune de scurtă durată) Tensiunea Umin reglabilă în % faţă de Umax Indicare în 3 stadii . Pentru diferenţiere . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.ca şi HRN-33.10 s 5% <1 % < 0.6 % din valoarea reglabilă 1x contact comuator pentru fiecare nivel de tensiune. Tensiunea monitorizată are şi rol de tensiune de alimentare.este utilizată. +55 0C -30 . Este deci posibil să avem stări de eroare.5. Pentru eliminarea fluctuaţiilor de tensiune din reţea.Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.1 % / 0C 5% 2 . 1.ce poate fi reglată între 0 .6 x 64 mm * 61g EN 60255-6.5 90 x 17. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.monitorizează tensiunea în intervalul AC 48 . +55 0C -30 . Întârzierea nu este aplicabilă la trecerea de la starea de eroare la cea normală. 1.2 VA DC 18 ..A2 DC 6 .. Dacă nivelul superior este depăşit (de exemplu supratensiune) un releu porneşte.7x105 -20 .A2 AC 48 . +55 0C -30 . monitorizează tensiunea în intervalul AC 24 -150 V .7x105 -20 .ca şi HRN-33. dar intervalul de tensiune este DC 6 .95 % Umax AC 276 V AC 290 V reglabil la 0 . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: * NOTĂ : mai multe detalii la paginile 157-159 Funcţionare HRN-3x Releu de monitorizare din seria HRN-3 monitorizează nivelul tensiunii în circuitele monofazice. 1. În ambele situaţii ieşirea este deconectată. 1x2.30 V .6 % din valoarea reglabilă (numai pentru HRN-37) 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. EN 61010-1 Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0.LED-urile indică starea normală şi două stări de eroare Parametrii tehnici Alimentare şi măsuri Terminale: Tensiunea de alimentare: Consum: Nivel superior (Umax): Nivel inferior (Umin): Tensiunea maximă permanentă: Vârful suprasarcinii admise <1ms: Întârzierea: Precizie Precizia reglajului (mecanic): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis (de la eroare la normal): Ieşiri.U max şi U min pot fi monitorizate independent HRN-34. 2 conductor max.monitorizarea circuitelor pe acumulator(baterie) (12. HRN-67 .5 90 x 17.1 % / 0C 5% 2 . EN 61010-1 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.1x 2.5 or 2x1.30 V DC max. 1x2.6 x 64 mm * 85 g EN 60255-6. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii -Temperatura de funcționare: HRN-33/ HRN-63 A1 . 1x2. 24 V) HRN-35 .95 % Umax DC 36 V DC 50 V reglabil la 0 . În mod diferit versiunea HRN-35 utilizează relee diferite pentru fiecare nivel.2 VA AC 80-150 V 30 . 1x2. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0. cu izolație max.10 s . 96 .1x 2. max.funţiile detaliate în tabelul de mai jos HRN-33.5 90 x 17.6 x 64 mm * 61 g EN 60255-6..95 % Umax AC 276 V AC 290 V reglabil la 0 .2 VA AC 160 . HRN-63 .5 or 2x1. HRN-64 .276 V AC max.. Funcţionează când se face trecerea de la starea normală la starea de eroare şi previne fluctuaţiile pe ieşire cauzate de fluctuaţiile pasive. este posibilă obţinerea de alte configurări şi funcţiiîn funcţie de cerinţele actuale ale aplicaţiei. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW roşu / LED verde 3x107 0.5 90 x 17. 2 conductor max.10 s 5% <1 % < 0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal III.A2 AC 48 .6 % din valoarea reglabilă (numai pentru HRN-34) ) HRN-35 A1 . întârzierea .

HRN-67 Un HRN-34.nivelul inferior de tensiune reglabil 15-18 . HRN-67 A1 16 18 Conexiune HRN-34. ieşirea este dezactivată. HRN-37 HRN-63. HRN-37 Starea normală Umin<Un<Umax LED verde = ON LED roşu = OFF Umax depăşită (supratensiune) Umin (subtensiune) Un>Umax sau Un<Umax LED verde = ON LED roşu = ON HRN-63. Această combinaţie este avantajoasă când tensiunea de alimentareeste percepută cu statut de eroare.nivelul superior de tensiune reglabil Un . HRN-64 Un HRN-35 Un + A1 A2 A1 A2 A1 A2 A2 15 16 18 26 28 A2 15 HRN-35 A1 25 26 28 15 16 18 15 16 18 15 16 18 A2 15 25 Descriere HRN-33. 2 LED ≥ Un .indicare roşu > > Funcţionarea HRN-63.indicare roşu Legendă: Umax . 67 (releu sub/supratensiune) Releele de monitorizare din seria HRN-6x servesc la monitorizarea nivelului tensiunii monofazice sau circuitelorDC. Pentru eliminarea subtensiunii se poateregla o întârziere de 0-10 sec.nivelul superior de tensiune reglabil Un . Tensiunea monitorizată este aceeaşi cu tensiunea de alimentare. HRN-67 A1 A2 Sursă/tensiunea monitorizată HRN-35 A1 A2 Sursă/tensiunea monitorizată Indicator LED Reglajul Umax Reglajul întârzierii Reglajul Umin Reglajul Umax Reglajul întârzierii Reglajul Umin Indicator LED 25 26 28 Contacte de ieşire pentru Umin 15 16 18 15 16 18 Contacte de ieşire Contacte de ieşire pentru Umax 97 RELEE DE MONITORIZARE . Când Umax este depăşita.tensiunea măsurată Umin .HRN-37 HRN-34 HRN-35 Legendă: Umax .contact comutator de ieşire No. HRN-63. Este posibilă reglarea a douăniveluri de tensiune. HRN-64 A1 16 18 HRN-33. ieşirea este activată.tensiunea măsurată Umin . În cazul invers întârzierea nu se aplică.Funcţionarea HRN-33.1 25-28 . Indication LED HRN-33.indicare verde LED U . este posibilă obţinerea de alte configurări şi funcţiiîn funcţie de cerinţele actuale ale aplicaţiei. HRN-67 Umax depăşită (supratensiune) Un>Umax LED verde = ON LED roşu = ON Umin (subtensiune) Un<Umin LED verde = ON LED roşu = OFF HRN-34 Starea normală Umin<Un<Umax LED verde = ON LED roşu = OFF Umax depăşită (supratensiune) Umin (subtensiune) Un>Umax sau Un<Umax LED verde = OFF LED roşu = ON Umin (subtensiune) Un<Umin LED verde = OFF LED roşu = ON HRN-64 Umax depăşită (supratensiune) Un>Umax LED verde = OFF Umin (subtensiune) Un<Umin LED verde = ON LED roşu = OFF HRN-35 Starea normală Umin<Un<Umax LED verde = ON LED roşu = OFF Umax depăşită (supratensiune) Un>Umax LED verde = ON LED roşu = ON Simbol HRN-33. ca şi căderile de tensiune. Asemenea întârziere se aplică când se face trecerea de la supratensiunela subtensiune.contact comutator de ieşire No. HRN-37. Datorită contact comutatorului. HRN-37 HRN-63. În cazul care tensiunea scade subUmin. 37 (releu de tensiune în bandă) HRN-33.contact comutator de ieşire L E D U > . 64.nivelul inferior de tensiune reglabil 15-18 . 34. 35.

L3 3x400 V 125 % Un 75% Un max. 240 W / DC 10 A 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 1x107 1x105 -20.1-10 s 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. 500 ms reglabil 0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-55 L1. În cazul căderii fazei. L2.5 or 2x1.Relee de monitorizare a fazei şi avariilor HRN-55. 2 VA 5% AC 3x460 V AC 3x500 V HRN-55N L1. 2x2. ceea ce înseamnă că releul funcţionează chiar dacă una din faze nu alimentează HRN-55N . Montabil pe şină DIN RELEE DE MONITORIZARE Parametrii tehnici Terminalele monitorizate: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Nivelul Umax: Nivelul Umin: Consum: Hysteresis: Max. permanent: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.sursă L1-N.. L2. N L1. releul este operaţional chiar dacă una din faze nu alimentează. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. LED verde indică că este pronit permanent şi indică prezenţa tensiunii de alimentare. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. La schimbarea în starea de eroare. releul monitorizează nulul întârzierea fixă T1 (500ms) şi reglabilă T2 (0.) în reţelele trifazice HRN-55 . max.5 90 x 17. EN 61010-1 0 U 16 16 15 L2 L3 15 18 15 18 Funcţionare HRN-55 HRN-55N Umax Umin UOFF L1 Umax Umin UOFF Umax Umin UOFF L2 L3 15-18 LED verde LED roşu Descriere Sursă/terminale monitorizate L1 L2 L3 Sursă/terminale monitorizate Indicare prin LED Întârziere regrabila T2 Descriere Releu trifazic.str. 2 conductor max. L2. monitorizează secvenţa corectă a fazei şi avaria pentru orice fază. HRN-55N ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! înlocuitori pentru HRN-51 şi HRN -51N relee de monitorizarea a fazei şi avariilor (exemplu: monitorizarea aerării corecte a motoarelor etc. L3. HRN-55N -alimentare L1-N.. HRN-55: datorită alimentării din toate fazele. Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 1-MODUL. întârzierea este aplicabilă. 1x2.157-159 67 g 66 g EN 60255-6. În cazul căderii tensiunii de alimentare sub 60% Un (sub nivelul minim) releul se deschide instantaneu iar starea de eroare esteindicată prin LED roşu. LEDul roşu este intermitent şi releul decuplează. Reglarea întârzierii se face prin comutator potențiometric aflat pe partea frontală a releului.6 x 64 mm. +55 C -30. detalii la paginile .5 or 1x4 cu izolație max. N 3x400 V/230 V Simbol HRN-55 L1 16 18 Conexiune HRN-55 HRN-55N 3~ U L2 L3 15 L1 L2 L3 L1 L2 N L3 HRN-55N AC 3x265 V AC 3x288 V 3~ L1 N 16 18 max. L3 L1. releul monitorizează căderile din NUL 16 15 18 Contacte de ieşire 98 .5-10s) eroarea este semnalizată prin LED iar contactele de ieşire sunt decuplate.alimentare din toate tipurile de faze. În cazul secvenţei incorecte a fazei LEDul roşu străluceşte iar releul este pornit.

Montabil pe şină DIN . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.Releu de monitorizare a sub/supratensiunii şi a avariilor fazei HRN-57. +55 0C -30... releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează HRN-57N -alimentarea L1-N.1-10 s 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. releul de ieşire este închis iar LEDul roşu străluceşte. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. L2. 1x2. N 3x400 V/230 V 105 . HRN-57N HRN-57 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Terminale monitorizate: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Nivelul Umax: Nivelul Umin: Consum: Hysteresis: Supratensiune permanentă maximă: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.95 % Un max. În starea normală când tensiunea se află in limitele admise. L2. 240 W / DC 10 A 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 1x107 1x10 5 U 15 L2 L3 15 18 15 18 Funcţonare HRN-57 HRN-57N Umax Umin UOFF L1 Umax Umin UOFF L2 Umax Umin UOFF L3 15-18 -20. 157-159 68 g 66 g EN 60255-6.5 sau 1x4. 500 ms nastavitelná 0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-57 L1. . max. EN 61010-1 LED verde LED roşu Descriere HRN-57N Sursă/terminale monitorizate Sursă/terminale monitorizate Indicare releu alimentat Indicare prin LED Reglarea Umax Reglarea întârzierii T2 Reglarea Umin L1 N L2 L3 Function Descriere Releu trifazic ce monitorizează mărimea fazei tensiunii. releul de ieşire decuplează iar LEDul roşu străluceşte (LEDul indică starea de eroare – este intermitent în cazul în care s-a reglat o întârziere) În cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (sub limita admisă) releul decuplează instantaneu iar starea de eroare este indicată printr-un LED roşu.125 % Un 75 . Posibilitatea reglării a două nivele de tensiune şi deci două nivele de monitorizare a tensiunii (spreexemplu subtensiunea şi supratensiunea independente). În cazul în care tensiunea urcă sau coboară peste nivelul reglat.2x 2. L3 L1. 2 VA 5% Simbol HRN-57 L1 16 18 Conexiune HRN-57 HRN-57N 3~ U L1 L2 L3 15 L2 L3 L1 L2 N L3 HRN-57N AC 3x265 V AC 3x288 V 3~ AC 3x460 V AC 3x500 V L1 N 16 18 16 16 max.5 sau 2x1.str. cu izolație max. N L1.5 90 x 17. releul monitorizează toate erorile din reţeanua NUL 1-MODUL. L3 3x400 V HRN-57N L1. 2 conductor max . L2. L3.6 x 64 mm. 16 15 18 Contacte de ieşire 99 RELEE DE MONITORIZARE pentru monitorizarea tensiunii din tabloul electric şi protecţia dispozitivelor din reţelele trifazice monitorizează valoarea tensiunii din reţelele trifazice este posibilă reglarea independentă a nivelului minim şi maxim a tensiunii întârziere reglabilă ce elimină fluctuaţiile pe termen scurt şi avariile din reţeaua electrică releul este alimentat din tensiunea monitorizată starea de eroare este indicată prin LED roşu şi prin decuplarea contactelor de ieşire Contacte de ieşire 1x contact comutator 8 A /250 V AC1 releul nu monitorizează succesiunea fazei în cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (tensiune sub nivelul minim) releul decuplează instantaneu HRN-57 – alimentare din toate fazele.

atunci întârzierea este oprită instantaneu. HRN-54N HRN-54 ! monitorizează tensiunea . releul monitorizează toate erorile din reţeanua NUL ! 1-MODUL. 1x2. max. Posibilitatea reglării a două nivele de tensiune şi deci două nivele de monitorizare a tensiunii (spre exemplu subtensiunea şi supratensiunea independente). EN 61010-1 L1 L2 L3 15 L2 L3 L1 L2 16 18 16 U N L3 HRN-54N L1 N . +55 0C -30. releul de ieşire este închis iar LEDul roşu străluceşte. pentru decuplare DC: Indication of state: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 240 W / DC 10 A 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED roşu 1x107 1x105 -20. L3 3x400 V HRN-54N L1. 157-159 69 g 67g EN 60255-6.. L3. 500 ms reglabilă 0.5 or 2x1. În cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (sub limita admisă) releul decuplează instantaneu iar starea de eroare este indicată printr-un LED roşu. N 3x400 V/230 V Simbol HRN-54 L1 16 18 Conexiune HRN-54 HRN-54N 3~ U 105-125 % Un 75-95 % Un max. releul de ieşire este decuplat iar LEDul roşu este activ. În starea normală când tensiunea se află in limitele admise. În starea normală când tensiunea se află în limitele admise.. L2. 2x2.1-10 s 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1.5 90 x 17. 2 conductor max. În cazul în care întârzierea este in curs şi este indicată starea de eroare. 2 VA 5% AC 3x265 V AC 3x460 V AC 3x288 V AC 3x500 V max. releul de ieşire este decuplat iar LEDul roşu este activ ( LEDul indică starea de eroare – este intermitent în cazul în care s-a reglat o întârziere).Releu de monitorizare a sub/supratensiunii. 3~ 16 15 18 15 18 L2 L3 15 Funcţionare HRN-54 HRN-54N Umax Umin UOFF L1 Umax Umin UOFF Umax Umin UOFF L2 L3 15-18 LED verde LED roşu Descriere HRN-54N Sursă/terminale monitorizate Sursă/terminale monitorizate Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Reglarea Umax Întârzierea T2 Reglarea Umin L1 N L2 L3 Function Descriere Releu trifazic ce monitorizează mărimea fazei tensiunii. În cazul în care tensiunea creşte sau scade sub limitele admise. 16 15 18 Contacte de ieşire 100 . L2. det alii la paginile. protecţia dispozitivelor din reţelele ! tirfazice ! este posibilă reglarea independentă a nivelului minim şi maxim al tensiunii ! întârziere reglabilă ce elimină fluctuaţiile pe termen scurt şi avariile din reţeaua electrică ! releul este alimentat din tensiunea monitorizată ! starea de eroare este indicată prin LED roşu şi prin decuplarea contactelor de ieşire ! Contacte de ieşire 1x contact comutator 8 A /250 V AC1 ! în cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (tensiune sub nivelul minim) releul decuplează instantaneu RELEE DE MONITORIZARE ! HRN-54 – alimentare din toate fazele. L3 L1. L2. releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează ! HRN-54N – alimentarea L1-N.5 or 1x4. N L1.6 x 64 mm. cu izolație max. succesiunii fazei şi avariilor HRN-54. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-54 L1. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Alimentare şi măsuri Terminalele pentru alimentare: Surse/tensiunea măsurată: Nivelul Umax: Nivelul Umin: Consum: Hysteresis: Supratensiune permanentă maximă: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. succesiunea fazei şi a avariilor din tabloul electric. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III.

În cazul unei succesiuni incorecte. LEDul verde străluceşte permanent şi indică că releul este alimentat. 3-MODULE. LEDul roşu are lumină intermitentă iar releul decuplează în cazul unei erori în circuitul electric..3x208 V HRN-56/240 .5. 240 W / DC 10 A LED roşu 1x107 1x105 -20. 500 ms reglabilă 0 -10 s 3x480 V 3x575 V Simbol 400 480 575 L1 16 18 Conexiune L1 3~ U L2 L3 L2 15 16 AC 3x160 V AC 3x180 V AC 3x276 V AC 3x300 V AC 3x550 V AC 3x600 V AC 3x660 V AC 3x700 V 15 18 Descriere 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1.. 2 VA 5% AC 3x460 V AC 3x500 V max.5 cu izolație.3x480 V HRN-56/575 . +55 0C -30. cu izolație max.5 90 x 17. se aplică întârzierea – reglarea întârzierii fiind făcută printr-un comutator potențiometric aflat pe panoul de comandă al releului.3x400 V 3-MODUL HRN-56/480 . 157-159 66 g 67 g 66 g 66 g EN 60255-6.5 sau 1x4.3x240 V HRN-56/400 . L2.1x 2. releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează UOFF L2 UOFF L3 15-18 t1 t2 LED verde LED roşu 101 .) releu pentru monitorizarea reţelelor trifazice alimentare din toate fazele. 1x1.95 % Un 60 % Un max. releul este funţional chiar dacă una din faze nu alimentează alimentare şi monitorizarea sursei Un: 1-MODUL HRN-56/120 . Când releul face trecerea la starea de eroare . 1x2. max. terminalele IP 20 (3M) III. mai multe detalii la paginile. L3 L1. EN 61010-1 1-MODUL L1 L2 L3 Terminale pentru alimentare Terminale pentru alimentare Indicare prin LED Reglarea Umin Reglarea întârzierii 16 15 18 Contacte de ieşire max. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal / terminalele IP 10 (1M). max. 2x2. Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Indication of state: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. Montabil pe şină DIN RELEE DE MONITORIZARE L1 L3 L2 L3 16 16 15 15 18 18 starea de eroare este indicată prin LED roşu şi prin decuplareacontactelor de ieşire Parametrii tehnici Terminale monitorizate: Terminalele pentru alimentare: Surse/tensiunea măsurată: Reglarea Umin: Nivelul Uoff : Consum: Hysteresis: Supratensiune permanentă max. L3 3x120 V 3x208 V 3x240 V 3x400 V reglabilă 70 .Releu de monitorizare a succesiunii fazei şi a avariilor HRN-56 ! ! ! ! monitorizează succesiunea fazei şi a avariilor (exemplu controlul aerisirii corecte a motoarelor etc.2x1. LEDul roşu străluceşte permanent iar releul este activ.3x120V HRN-56/208 .3x575 V ! ! ! ! întârziere fixă T1 (500ms) şi întârziere ajustabilă T2 (0 -10s) Contacte de ieşire 1x contact comutator 8 A /250V AC1 1-MODUL. 2 conductor max. În cazul în care tensiunea de alimentare scade sub 60 % Un (tensiune sub nivelul minim) releul decuplează instantaneu HRN-56: alimentare din toate fazele. a conductorului (mm ): 2 HRN-56 120 208 240 L1.5 90 x 52 x 65 mm 108 g 108 g 3-MODULE panoul de comandă al releului Indicare prin LED Reglarea Umin Reglarea întârzierii Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Function HRN-56 Umin UOFF L1 Descriere Releu trifazic ce monitorizează corecta succesiune a fazei şi avariile.6 x 64 mm. L2.5 sau 2x1.

5 VA -15 %.-paralel. HRN-43N ! monitorizează reţelele trifazice: .pentru circuite 3x400 V (fără NUL) HRN-43N .-independent) S electarea funcţiei MEMORY Tensiunea de alimentare Indicarea supra/ subtensiunii şi a avariilor Indicarea succesiunii Indicarea asimetriei A1 .99 % Umax 3x480 V reglabilă 5 % sau 10 % din valoarea dată 5 . EN 61010-1 0 Reglarea Umin Reglarea Umax Reglarea asimetriei 5-20 % Reglarea t2 Simbol L1 L2 L3 N HRN-43N A1 3~ HRN-43 18 26 28 A1 16 18 26 28 16 U L1 L2 L3 15 25 3~ U A2 A2 15 25 Conexiune L1 L2 L3 N Un Un A1 A2 N L1 L2 L3 A1 A2 L1 L2 L3 16 15 18 28 25 26 16 15 18 28 25 26 HRN-43N HRN-43 102 . Montabil pe şină DIN ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! Parametrii tehnici Alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Tensiunea de alimentare: Terminale: Reglarea Umax: Reglarea Umin: Supratensiune permanentă maximă: Hysteresis: Asimetrie: Fluctuaţie supratensiune <1ms: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Precizie Reglarea acurateţii (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. AC 400 V. mai multe detalii la paginile str. selectarea funcţionării celui de-al 2-lea releu (fucţionare independentă / paralelă) întârziere fixă (t1) şi reglabilă (t2) .avariile fazei fufuncţia “MEMORY” .asimetria fazei . max.480 V 3x400/230 V L1.1 % / 0C 5% 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: HRN-43 HRN-43N Descriere Hysteresis de la starea de eroare la starea normală Funţionarea releelor (1.276 V 35 . 2. L3 240 . +55 C -30 .5 or 2x1.5 90 x 52 x 65 mm. L2.reglaj manual. 2 conductor max.5/ cu izolație max. 4. “RESET” buton de resetare pe panoul exterior al releului HRN-43 . max. Întârzierea are rolul de a elimina căderile/creşterile de tensiune pe termen scurt surse de alimentare separate galvanic AC 400 V. 200 ms reglabilă 0-10 s 5% <1 % < 0. AC 230 V.7x105 -20 . L3.succesiunea fazei . N 138 .A2 AC 230 V.157-159 239 g EN 60255-6. 1x1.20 % 600 V<1ms 350 V<1ms fixă.1x 2. L2. pentru decuplare DC: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1 3-MODULE..Releu pentru monitorizare copletă a reţelelor trifazice HRN-43. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. AC/DC 24 V max.tensiunea de intrare pe 2 nivele 160-276 V (3x400/230 V) sau 280-480 V (3x400 V) ..pentru circuite 3x400/230 V (cu NUL) 2 relee de ieşire. +10 % 3x400 V L1.

Întârzierile t1. Aceste întârzieri previn funcţionarea incorectă şi oscilaţiile la ieşire pe perioada fluctuaţiilor de tensiune pe termen scurt sau în timpul revenirii graduale a tensiunii în parametrii normali. În cazul în care o faza depăşeşte aceste valori . Succesiunea fazei Monitorizează corectitudinea succesiunii fazei. Contactul de ieşire va comuta după ce tensiunea de alimentare se va întoarce în parametrii acceptaţi şi va depăşi hysteresis-ul fixat (reglabil în 2 valori prin comutatorul DIP). Controlul tensiunii Reglarea limitei superiare Umax în intervalul 138-276 V (sau 240 . Întârzierea t1(fixă) – la schimbarea de la o stare de eroare la o stare normală sau în cazul in care releul nu este alimentat şi t2 (reglabil) la schimbarea de la stare normală la starea de eroare. contactul se va decupla.întârziere reglabilă 0-10 sec 15-18 releu de ieşire 1 25-28 releu de ieşire 2 LED U indicarea sub/supratensiunii t2 t1 t1 t2 15-18 t1 t2 t1 t1 25-28 LED MEMORY . Tipul HRN-43N controlează tensiunea din reţeaua NUL.Funcţionare Supratensiune . L2.avarie fază L1 L2 L3 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% Legendă: LL1.3) este posibilă definirea funcţiilor releului 2 – ce are o funcţionare independentă (1x releu pentru supratensiune.ON (DIP-2) Asimetrie . Releele pot monitoriza tensiunea în două nivele (supratensiune/subtensiune).tensiune trifazică RESET .asimetrie reglabilă 5-20% 15-18 Contacte de ieşire pentru releul 1 25-28 Contacte de ieşire pentru releul 2 LED . L2.pauză fixă t2 . L3 .prin apăsarea butonului de pe panoul frontal t1 .prin apăsarea butonului de pe panoul frontal t1 . În cazul unei tensiuni cu o succesiune incorectă a fazei. releul de ieşire se decuplază iar LEDul ce indică asimetria va fi activat. 15-18 (25-28) t1 LED t1 MEMORY . t2 şi hysteresis sunt aplicabile la întoarcerea la starea normală. 1x releu pentru subtensiune) sau în paralel. L2. În cazul excedării asimetriei menţionate. L3 . contactul va rămâne deschis. după o intârziere ce elimină fluctuaţiile de tensiune. În cazul unei schimbări nedorite contactul de ieşire este decuplat. MEMORY .întârziere fixă t2 .tensiune trifazică RESET .tensiune trifazică RESET . Asimetrie Numărul asimetriilor între fazele individuale este reglată în intervalul 5-20%.indicator asimetrie Hystereze RESET t1 15-18 (25-28) LED t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 Selectarea funcţionării releului 2: Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării succesiunii fazei. tipul HRN-43 controlează tensiunea interfazică.pauză reglabilă 0-10 sec . 103 RELEE DE MONITORIZARE Selectarea funcţionării releului 2: Pentru monitorizarea a două niveluri de tensiune.prin apăsarea butonului de pe panoul frontal t1 . releele fiind conectate în paralel. Comutatorul DIP este ignorat. este posibilă selectarea celui de-al doi-lea releu dacă releul de ieşire va raspunde fiecărui nivel individual (de văzut diagrama) sau cele două relee vor comuta în paralel (de văzut diagrama .480 V pentru HRN-43) şi a limitei inferiaore Umin în intervalul 35-99% Umax.întârziere fixă t2 .ON (DIP-2) Descriere Releu pentru monitorizarea circuitelor trifazice.întârziere reglabilă 0-10 sec 15-18 releu de ieşire 1 25-28 releu de ieşire 2 LED indicarea domeniilor fazelor Selectarea funcţionării releului 2: Releul 2 nu funcţionează în timpul monitorizării succesiunii fazei. releele fiind conectate în paralel. L3 .ON (DIP-2) Succesiunea fazelor L1 L2 L3 RESET L3 L2 t1 L2 L3 t1 L3 L2 L2 L3 t1 Legendă: L1. asimetria succesiunea şi avariile fazei. Fiecare stare de avarie este indicată prin LED individual.Subtensiune Hystereze Hystereze L1 Umax Umin L2 Umax Umin L3 Umax Umin RESET Legendă: L1. Prin comutatorul DIP (No.

240 W / DC LED roşu -20.20 A comutator potențiometric 5% <1 % < 0. +55 0C -30. indicarea curgerii curentului. 15 Reglarea intensităţii de intrare 16 18 Contacte de ieşire 104 . 1. dispozitivul este predestinat aplicaţiilor ce necesită o curgere stabilă a curentului şi poate fi utilizat ca releu de precedenţă.5 90x17. max.240 V şi DC 24 V alimentarea este separată galvanic faţă de circuitele monitorizate intensitatea curentului nu poate depăşi 100 A Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A terminale clemă monofazic.6x 64 mm. 6 mm) Descriere Releu de monitorizare PRI-32 pentru monitorizarea intensităţii curentului monofazic cu circuit AC.240 V.5 sau 1x4.5 VA -15 %. +10 % 1 . În cazul în care nivelul curentului reglat este depăşit. DC 24 V (AC 50 . Montabil pe şină DIN ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! Parametrii tehnici Circuitul de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Domeniul de intensitate: Reglarea intensităţii: Precizie Precizia reglării (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Capacitatea la supraîncărcare: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Indicare releu ieşire activ: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.5 sau 2x1. mai multe detalii la paginile 157-159 68 g EN 60255-6. 2 conductor max. alimentare universală AC 24 . Releul de ieşire este decuplat în starea normală.60 Hz) max. construcţia releului scade tensiunea prin comparaţie cu alte produse convenţionale cu shunt încorporat. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: PRI-32 A1 ... control monofazic pentru consumul motoarelor . EN 61010-1 Simbol A1 16 18 Conexiune Un A1 A2 A2 15 16 15 18 Funcţionare Imax I Hysteresis 15-18 LED Un Descriere Terminalele pentru alimentare A1 A2 Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire activ Intrarea cablului de control (max. cu izolație max. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. şi măreste intensitatea curentului cu până la 20 Amps. 2x2..1 % / C 5% max. Datorită reglajului de ieşire fluentă a curentulu..100 A (po dobu 10 s) 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. În interiorul acestui transformator se află un conductor ce monitorizează volumul curentului ce trece prin releu. conductori de încălzire. releul se va activa. cu separare galvanică pentru circuitele monitorizate pentru bări de încălzire. Un avantaj este deasemena şi alimentarea multi-tensiune. 1x2.Relee de monitorizare a intensităţii PRI-32 ! transformator incorporat în produs. 1-MODUL.A2 AC 24 .

240 V a DC 24 V (AC 50 . +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. 2 conductor max.1-1 A. EN 61010-1 16 Descriere Releul de monitorizare PRI-51 pentru monitorizarea nivelului intensităţii în circuitele 18 15 monofazice.5 .5 sau 2x1.B2 PRI-51/1 AC 0.240 V şi DC 24 V alimentarea nu este separată galvanic de curentul măsurat. Un avantaj al acestui releu este şi alimentarea multivoltaj. +55 0C -30. AC 1. 1-MODUL.5 90 x 17.Releu de monitorizare a intensităţii PRI-51 ! pentru monitorizarea conductorilor pentru încălzire. 240 W / DC LED roşu / verde A1 A2 B1 B2 16 16 mai multe detalii despre transformatoare la pagina 99.8-8A AC 1.5-5 A. mai multe detalii la paginile 157-159 58 g EN 60255-6. 18 15 18 15 Funcţionare Hysteresis Descriere Terminalele pentru alimentare Măsurarea alimentării ( numai AC) Indicare releu ieşire activ Reglajul intensităţii în % Reglajul pauzei -20. 105 . cu posibilitatea selectării a 5 domenii: AC 0. Domeniul de monitorizare al PRI-51 poate fi mărit Vă rugăm să specificaţi refeinţa şi intensitatea releului în concordanţă cu intervalul dorit.5-10 s 5% <1 % < 0.. Este posibilă monitorizarea sarcinilor ce Exemplu de comandă nu au aceeaşi alimentare ca şi PRI-51.6 x 64 mm. monitorizarea consumului pentru motoarele monofazice reglare fină prin comutator potențiometric. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: mai multe informaţii la pagina 99 1A 2A 5A 8A 16 A 100 A comutator potențiometric reglabil 0.A2 AC 24 .6-16 A întârziere reglabilă 0. AC 0.1 % / 0C 5% 5% 1x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2500 VA / AC1. 1x2. +10 % mezi B1 .6-16A aplicabil şi pentru transformatoare Simbol Conexiune Exemplu de conexiune: PRI-51 cu transformator şi domeniu de intensitate mărit A1 A2 16 18 L N Un LOAD Un Ip Is B1 B2 15 A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2 transformator Transformatoare recomandate: Intensitatea permanentă maximă: Curentul de suprasarcină <1ms: Reglarea intensităţii: Întârzierea: Precizie reglarea acurateţii (mecanică): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Indicare releu ieşire activ: Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. AC 0.10 s pentru eliminarea fluctuaţiilor pe termen scurt posibilitatea scanării curentului pentru transformatoarele de curent .cu izolație max.de până la 600 A! alimentare urniversală AC 24 .5-10s).5 or 1x4. După ce s-a atins nivelului intensităţii reglate. Releul de ieşire este deschis în starea normală. AC 0. histresis-ul este aplicabil (5%).5 VA -15 %. La întoarcerea de la starea de avarie la cea normală. Montabil pe şină DIN. ce permite Contacte de ieşire o multitudine de aplicaţii diferite.1-1A PRI-51/2 PRI-51/5 PRI-51/8 PRI-51/16 AC 0.2-2 A. releul decuplează dupa ă ăntârziere de (0.60 Hz) max. acestea trebuind sa aibă aceeaşi fază Contacte de ieşire: 1x contact comutator 8 A monofazic. Reglare gradulaă ţi actuare a intensităţii curentului monitorizat.5-5A AC 0. printr-un transformator extern. 1. spre exemplu PRI-51/5.8-8 A. max. 2x2. indicarea scurgerii de curent. înlocuitor pentru PRI-31 RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! ! ! ! ! Parametrii tehnici Circuitul de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Sarcina: Domenii de intensitate: PRI-51 A1 ..2-2A AC 0.

1x 2. Simbol A1 16 18 26 28 Descriere Hysteresis .Relee de monitorizare a intensităţii PRI-41.5 90 x 52 x 65 mm. EN 61010-1 0.7x105 -20. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III.Imax t2 . 4. mai multe detalii la paginile 157-159 239 g EN 60255-6.25-5 Un 4-16 Indicare releu ieşire activ Indicare Imin Reglajul nivelului minim . sau a curentului AC/DC ( această stare este indicată prin LED <I la LED >I intermitent normal).1 % / C 5% selectabi 5 % / 10 % contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.întârzierea Imax A1 A2 C B1 B2 B3 16 15 18 28 25 26 106 . Comutatorul DIP No. cresterile de consum.6 Indicare releu alimentat Indicare Imax 1.5 or 2x1.25 . Releul este protejat împotriva reconectării curentului DC în mod eronat.reglaj manual Buton “RESET” pe panoul central al releului Întârziere reglabilă pentru fiecare nivel Alimentare separată galvanic Contacte de ieşire: 1x contact comutator 16 A / 250 V AC1 pentru fiecare nivel de intensitate Parametrii tehnici Circuit de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Domenii de intensitate: Terminale: Input resistance: Max. 1x1. diagnosticarea la distanţă a dispozitivelor electrice (întreruperi. etc.3 A reglabil 0-10 sec reglabil 0-10 sec 5% <1 % < 0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: PRI-41/ PRI-42 A1 . 4 serveşte la reglajul hysteresis-ului ce se aplică la trecerea de la starea de avarie la cea normală. sau în paralel în cazul în care se depăşeşte nivelul intensităţii.5 VA -15 %. Comutatorul DIP No. releul rămâne în starea de avarie până la apăsarea butonului de RESET. Deaceea la modificarea nivelului superior.5/ cu izolație max.4 . Ambele tipuri au funcţia MEMORY reglabilă.. max.trecerea de la starea de avarie la starea normală Funcţionarea releului 2 (1-paralel.întârzierea Imin t1 . PRI-42 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! Pentru monitorizarea suprasarcinii / descărcările electrice ( motoare. controlul consumului. 3 poate fi utilizat pentru a alege dacă releul de ieşire va comuta pentru fiecare nivel separat. 2 conductor max.6 A 2A Function Un Imax I Imin 15-18 25-28 15-18 25-28 RESET LED > I LED < I LED MEMORY ON (DIP-2) Descriere Releul este livrat în două versiuni .4-1. ce inseamnă că reglarea se face numai pentru nivelul superior al intensităţii ( Imax) iar nivelul inferior se reglează în % din nivelul superior.independent/paralel Funcţia “MEMORY” . scurtcircuit.A2 AC 230 V sau AC / DC 24 V max.Imin Reglajul nivelului minim .în concordanţă cu reglajele şi nivelurile monitorizate PRI-41 are funcţia hysteresis. 2-independent)) Funcţia MEMORY Tensiunea măsurată AC sau DC A2 15 25 C B1 B2 B3 Conexiune I 0.5 A C-B2 11 mΩ 5A 6.6 A C-B3 50 mΩ 1. +10 % 4 -16 A C-B1 5 mΩ 16 A 20 A 1. nivelul inferior se modifică automat... ce inseamnă că reglarea se face numai pentru nivelul superior al intensităţii (Imax) iar nivelul minim (Imin) este reglat individual în % din tensiunea monitorizată.).) Monitorizează tensiunile AC/DC monofazice în 3 domenii Monitorizează reglajul intensităţii pe 2 nivele independente PRI-41: funcţia“HYSTERESIS” PRI-42: funcţia “WINDOW” Funcţioarea releului 2 . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ.1.. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED galben 3x107 0.. În cazul în care releul va înregistra o stare de avarie.. +55 0C -30. PRI-42 are funcţia “WINDOW”. permanent current: Curentul de suprasarcină <1ms: Întârzierea pentru Imax: Întârzierea pentru Imin: Precizie Precizia măsurărilor: Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Hysteresis: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.

+55 0C -30 0C. 35 mm Secţ. +70 0C SR250 23 30x10 250 SR300 35 40x10 300 SR400 35 40x10 400 Rated capacity (VA): 8 12 15 -20 0C. SR151 107 46 SR200.. a conductorului: . SR101..25 1. SR400. SR250 64 SR300.5 3 4 5 6 9 11 4 8 12 12 15 15 Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: -30 0C.2 x In ! Intensitatea de ieşire: 0 ..5 3. montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Diametrul maxim al conductorului: Profilul maxim al conductorului: Curentul primar (A): Clasa de sensibilitate: 0.Transformator SR .5 -20 0C. 40x10 mm ! Frecvenţa: 50 .. +55 0C -30 0C.60 Hz ! Capacitatea constantă la supraîncărcare: 1. max. +70 0C SR600 35 40x10 600 50 100 Rated capacity (VA): 2 2.fără izolaţie.. 4 mm2 ! Conductor max..5 -20 0C.5 A ! Monofazic. SR600 107 RELEE DE MONITORIZARE .conductor solid cu izolaţie: max. +70 0C Dimesiuni 43 28 56 29 46 77 68 84 SR051. pentru extinderea curentului maxim monitorizat Conductor max.pentru releul de monitorizare a intensităţii PRI ! ! ! Accesoriu pentru releele de monitorizare din gama PRI. 6 mm2 .5 1 3 SR051 22 SR101 22 SR151 22 SR200 23 30x10 200 Rated capacity (VA): 4 7 8. +55 0C 150 1.

(galvanicaly separated) max. piscine. upevnění na DIN lištu 3-MODULE.comutator cu monitorizare a unei singure stări .1x 2.. 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 3x107 0.conductor pentru proba superioară E1 S .7x105 -20 .100 kΩ max. mai multedetalii la paginile 157-159 240 g EN 60255-6. 2 conductor max. +55 0C -30 . opţiuni: .combinaţie Întârziere reglabilă la activare prin schimbarea de nivel. AC/DC 24 V nebo AC 110 V. 1x1.terminale alimentare C . Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Hysteresis (intrare . Snezori de măsură Proba măsurată poate fi arbitrară (indiferent de contactul conductiv. Utilizarea acestui semnal AC se previne creşterea oxidării conductorilor ţi polarizarea nedorită prin electroliză a lichidelor. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. releu Contacte de ieşire 2. este posibilă eliminarea unoe comutări nedorite (exemplu: poluarea probelor. alimente etc.deschidere): Tensiunea pe electrozi: Intensitatea în probe: Timpul de reacţie: Capacitatea maximă a cablului: Întârzierea tD: Întârzierea tH: Precizie Acutareţea reglajului (mecanic): Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min.comutator cu monitorizare pentru două stări .10 s şi prin utilizarea unui comutator DIP cu acelaşi timp de odihnă (când releul comută on/off. max.A2 AC 230 V. recomandarea noastră este de a utiliza brasuri din oţel inoxidabil sau alt material inoxidabil). A2 . 4. cu domeniile 0. sedimente.2 comutatoare independente cu monitorizare a unei singure stări O stare monitorizează un nivel al lichidului ( plin sau gol). +10 % in an adjustable range 5 kΩ. AC 5 V AC <1 mA max. rezervoare de apă.5 VA -15 %.5 90 x 52 x 65 mm. pentru decuplare DC: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. umiditate etc. Depinde de reglarea comutatorul DIP (de văzut diagrama funcţiilor).5 -10 sec adjustable 0. În aplicaţii conductorii protejaţi sunt conectaţi la terminalul S (înpământare)..Releu de nivel HRH-1 ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! ! ! ! ! monitorizează nivelul în fântâni.5 or 2x1.. 108 .conductor pentru ambele probe D .) Deasemea este posibilă reglarea unei întârzieri pe fiecare senzor.5 -10 sec ±5% 2x contact comutator (AgNi ) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.. Când sensiblitatea este reglată în concordanţă cu anumite condiţii.scurgere„in“ . Tensiunea AC 5V / 50 Hz este utilizată într-o masurare semnalului. EN 61010-1 mai multe detalii la paginile 106 Simbol A1 C D H S 16 18 28 26 Conexiune Un A1 A2 C A2 15 25 D H S Descrierea terminalelor: A1.5/ with cavern max.terminal înpământare 15-16-18 Contacte de ieşire releu 1 25-26-28 Contacte de ieşire releu 2 16 15 18 28 25 26 Descriere Întârzierea pentru intrările de tip H Întârzierea pentru intrările de tip D Inversarea funcţiilor pentru intrarea de tip D Selectarea funcţiilor: nivel releu dublu/simplu Tensiunea de alimentare Contacte de ieşire 1. Este posibilă controlarea a două niveluri independente sau utilizarea unei funcţii combinate pentru controlul unui singur nivel. alegera depinde de aplicaţia respectivă).) Masoară nivelul lichidelor prin măsurarea de probe.5 . AC/DC 24 V sau AC 110 V separate galvanic Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A /250 V AC1v provedení 3-MODUL. soluţii chimice.. 400 ms 4 nF adjustable 0.scurgere„away“ . două stari monitorizează două niveluri ale lichidului ( comută la nivelurile reglate) comutator DIP: . Conductor nu necesită protecţie dar este recomandată. etc.conductor pentru proba inferioară E2 H . a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Senzori de măsură: HRH-1 4 A1 . tipul este selectabil prin comutator DIP Sensibilitatea este reglabilă prin comutator potențiometric Frecvenţa 50 Hz previne polarizarea lichidelor şi oxidarea probelor măsurate Alimentarea AC 230 V. Releul este echipat cu reglarea sensibilităţii la rezistenţa lichidelor. releu Reglarea sensibilităţii probelor în funcţie de rezistivitatea lichidului Întârzierea pentru intrarea H Întârzierea pentru intrarea D Descriere Releu pentru controlul nivelului lichidelor (apă.

este posibilă utilizarea cablurilor standard de comunicare pentru conexiune Funcţionare C D H C D H C D H C D H Monitorizarea nivelului în două rezervoare 2 comutatoare independente de nivel. DIP2 = OFF Funcţia H are aceeaşi valoare ca şi la ultimul reglaj. DIP 1 = 1x DIP 2 = ON Releul 1 închis când senzorul inferior este deconectat (lichidul este introdus în container). când senzorul superior este deconectat 109 RELEE DE MONITORIZARE a a a a . Out1 (15-18) Out1 (15-18) tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tB DIP 4 = tA DIP 4 = tB tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tA DIP 4 = tA DIP 4 = tB tB tA tB Ambii senzori într-un recipient. DIP 1 = 1x DIP 2 = ON A1-A2 Out1 (15-18) tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tB Re2 (25-28) tA DIP 4 = tA DIP 4 = tB tB Monitorizarea nivelului într-un rezervoare tA DIP 3 = tA DIP 3 = tB tB Intrarea D este inversată când DIP 2 este iîn poziţia OFF. monitorizează tensiuni de până la 5V. DIP 1 = 2x DIP 2 = ON Releul 1 . Releul este deconectat când când containerul este gol.deschis când senzorul inferior este deconectat Releul 2 ..este deconectat când containerul este plin .închis când senzorul inferior este deconectat . Senzorii care sunt separaţi galvanic de sursa de alimentare. pot fi utilizate ca şi senzor comun. Notă: un rezervor sau tub metalic. etc. Selecţia contactelor depinde de funcţiile dorite. releul este deconectat când containerul este plin.Exemple de utilizare monitorizarea a 2 recipienţi independenţi Un monitorizare a nivelului cu combinaţie între proba superioară şi cea Un inferioară senzor comună C senzor comună C A1 A2 C D H S senzor D senzor H A1 A2 C D H S senzor comună C senzor D senzor H rezervor cu monitorizarea nivelului 16 15 18 28 25 26 rezervor cu monitorizarea nivelului 16 15 18 28 25 26 rezervor cu monitorizarea nivelului controlul pompei sau a altui dispozitiv electric de ieşire controlul pompei sau a altui dispozitiv electric de ieşire Relee de ieşire pentru controlul pompei.deschis când senzorul superior este deconectat Out2 (25-28) tB Out1 (15-18) Out2 (25-26) tB Monitorizarea lichidelor într-un recipient. Releul 2 închis (este utilizat contactul de întrerupere).

piscine. În cazul în care doriţi să monoitorizaţi un singur nivel..5.doi-contacatrea nivelului de lichide conductive Unu-dispozitivul în stare monitorizează un singur nivel. PUMP DOWN Semnalul de ieşire se poate seta cu înârziere (0. 2 VA -15 %. 240 VAC/DC Contact ieşire 1x contact comutator 8A/250V AC1 Mărimea de un singur modul. Pentru prevenirea de polarizare şi electroliza lichidului şi oxidarea nedorită a senzorului de măsură.. montabil pe şină DIN Parametri technici Funcţii: Terminale de alimentare: Tensiune de alimentare: Intrări: Toleraţa la tensiunea de alimentare: Măsurări Sensitivitate ( rezistenţă la inrări): Tensiunea în electrozi: Curentul în senzori: Timpul de răspuns: Capacitatea max.5 .5 . max. connectarea senzorului C 15 18 Contact ieşire Descrierea funcţionări Releul este destinat pentru monitorizarea de nivele în licide conductive cu posibilatea de funcţie: PUMP UP sau PUMP DOWN.75 kV (alimentare .5 sec ±5% 1x contact comutator (AgNi ) 8 A / AC1 2500 VA .Contator de nivel HRH-5 ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE ! Relul este sesemnat pt. 400 ms 800 nF (sensibilitate 5kΩ).în acest caz sensibilitatea va fi înjumătăţită (2. Pentru a preveni contacte nedorite la ieşirea contactelor prin influenţe diverse (umiditate. alimentare A1 A2 H D Indicatorul de alimentare Alegerea funcţiei Alegerea funcţiei Setarea întârzieri la ieşire Terminal pt. D Indicator la ieşire Simbol A1 C D H A2 15 16 18 16 C Terminal pt. În caz că utilizaţi un rezervor fabricat din material conductiv.10s) Aajustarea fină prin potenţiometru (5-100kΩ) Masurarea frecvenţei de până la 10Hz previne polarizarea lichidului şi creşterea oxidări a senzorilor Separată galvanic UNI 24. EN 61010-1 vezi pag.2x2. bazine.1x 4.1 mA max. doi-dispozitivil în satre monitorizeauă două nivele (porneşte la un nivel si se opreste la celălat nivel) Alegerea funcţiilor PUMP UP.157-159 72 g EN 60255-6.senzori) oricare şină DIN.nivel superior. 106 Conexiuni Monitorizare a două nivele A1 H max min Un Monitorizare a unui A2 D max Un A1 H A2 D 16 C 16 C Rezervor cu nivel monitorizat 15 18 Rezervor cu nivel monitorizat 15 18 Funcţionare Funcţia PUMP UP Un max nivel min 15-18 LED roşu Funcţia PUMP DOWN Un max nivel min t t 15-18 LED roşu t t Descriere Terminal pt. +10 % adjustable in range 5 kΩ -100 kΩ max.puteţi utiliza senzorul C. +70 0C 3.nivel inferior. Senzorul C poate fi conectat cu un fir de protecţie de la sistemul de alimentare (PE).senzor comun.kΩ. +55 0C -30.) este posibilă setarea sensibilităţi al dispozitivului acordat la conductivitatea monitorizată (corespunzător cu “rezistenţa” lichidului) domeniu 5 până la 100. 1x2. conectarea senzorilor H . alternând curentul utilzat.unu-contacatrea nivelului de lichide conductive ( prin conectarea H şi D) . este posibilă reglarea întârzieri reacţiei 0. 50kΩ).A2 24. 2x1. D.5 90 x 17. 100 nF (sensibilitate 100 kΩ) reglabil. 0.. Într-un singur dispozitiv poţi alege următoarele configuraţii: .. este necesară conectarea intrări H şi D conectarea lor la un singur senzor ...... C . Pentru reducerea influenţelor la schimbari nedorite la ieşirea contactelor cauzate de lichidul din rezervor.. pentru măsurare se utilizează trei tipuri de senzori: H.5 -10 sec 1. AC 3. 240 W 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW 1x107 1x105 -20. monitorizarea nivelelor în rezervoare.5 V AC <0. pt.10s. 2 max.6 x 64 mm.5/ max. EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. 110 . 240 V AC/ DC max.5. detali la pag. a cablului de senzor: Înârziere (t): Întârziere după cuplare (t1): Precizie Precizie în setare (mecanic): Ieşiri Numar de contacte: Numar de contacte: Comutare de ieşire: Comutare de tensiune: Contact minim la ieşire DC: Viaţa mecanică (AC1): Viaţa electrică: Alte date Temperatura de funcţionare: Temperatura de stocare: Puterea electrică: Poziţie de operare: Montare: Grad de protecţie: Categoria de supratensiune: Grad de poluare: Grosimea conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: Senzor recomandat: HRH-5 2 A1 ...

. În cazul în care nivelul atinge limita inferioară . EN 61010-1 mai multe detalii la paginile 106 Conexiune protection element HRH-4 A1 H A2 D HRH-5 16 C VS425-40 lampa 15 18 de control M Function 1. a cond. un releu se deschide iar pompa se opreşte. un releu se deschide iar pompa ieşirea unui contactor t t 2. Funcţia de golire a recipienţilor level ieşirea unui contactor t t 111 .5 kW / 400 V 3x106 -20. un releu se deschide şi permite golirea recipientului. După activarea dispozitivului. 2) Funcţia de golire . 400 ms 3 nF adjustable 0-10 sec ±5% 4x switching 25 A 5. releul se deschide automat iar pompa operează numai după ce limita superioară este depăşită. galvanically insulated orice poziţie IP 55 2 160x135x83 834 g EN 60255-6... La funţia de golire releul se închide în cazul în care nivelul atinge nivelul senzorului.. un releu este activat şi pompează lichid până la limita superioară (senzor H). releul se deschide automat iar pompa umple recipientul până la nivelul superior.100 kΩ AC 5 V / 50 Hz AC <0. +55 0C -30. Se livrează cu contactele deja făcute – instalare foarte uşoară Posibilitatea monitorizării nivelului în orice tip de lichid conductiv Destinat pentru a automatiza funcţionarea pompelor monofazice şi trifazice Format din comutatorul de nivel HRH-2 şi un contactor VS-425 Funcţii – pomparea lichidelor (umplere şi golire) Unitatea nu are propria protecţie. un releu se deschide iar pompa se va opri .în cazul scăderii nivelului sub limita admisă ( senzorul D).în cazul în care nivelul atinge limita superioară. 3) În cazul combinării intrărilor H şi D şi se face conectarea lor la un senzor. dispozitivul va păstra numai un nivel (limita superioară şi cea inferioară vor avea aceiaşi valoare). Funcţia de umplere a recipienţilor level Descriere 1) Funcţia de umplere . releul se închide în cazul în care nivelul va scădea sub mivelul senzorului. La funcţia de umplere. Nivelul este pastrat în apropierea senzorului. atunci un releu se activează iar pompa se va opri.. etc. piscine. +70 0C 4 kV. rezervoare. După activarea dispozitivului.Regulator de nivel HRH-4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Intr-un mod simplu şi eficient automatizează operarea pompelor în funţie de nivel Controlul nivelului în fântîni. 100 m of unscreened wire max.5 mA max. O pompă înpinge lichidul în jos în cazul în care nivelul atinge nivelul senzorului. Procesul se repetă de fiecare dată când nivelul scade sub limita admisă. O pompă înpinge lichidul în sus în cazul în care nivelul atinge nivelul senzorului. senzorilor: Timpul de reacţie: Capacitatea maximă a senzorului: Întârzierea: Precizie Reglarea acurateţii (mecanică): Ieşiri Număr de contacte: Curentul termal: Încărcarea în AC3: Durata de viață mecanică: Alte informaţii Temperatura de funcţionare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă (alimentare-ieşire): Poziţia de funcţionare: Grad de protecție: Grad de poluare: Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Senzori de măsură: HRH-4 2 AC/DC 230 V nebo AC/DC 24 V 7 VA -15 %.este necesară adăugarea unei protecţii adecvate Gradul de protecţie al setului este IP55 Posibilitatea adăugării a 4 tipuri de senzori în design variat (nu sunt incluşi în set) Unităţile sunt plasate intr-o cutie de plastic cu dimensiunile 160x135x83 RELEE DE MONITORIZARE Parametrii tehnici Număr de funcţii: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Hysteresis (rezistenţa de intrare): Tensiunea pe electrozi: Intensitatea în senzori: Lungimea max. +10 % in an adjustable range 5 kΩ.

.indicaţie a nivelului de 1 LED1 . ex: când rezervorul este umplut frecvenţa de10 Hz pentru a preveni polarizarea lichidului tensiunea de alimentare 12.7x105 -20. 1. 4x verde) 16A/AC 1 1 x NO (AgNi) 16A / AC1 4000 VA / AC1.10S 6 x LEDuri (1x roşu.indicaţie de tensiunea de alimentare Conexiune Conecta la baza de unitate L H5 H4 H3 H2 H1 C N 18 HRH-6/DC +Un H5 H4 H3 H2 H1 C .indicaţie a nivelului de 5 LED5 . 24 VDC (pentru a putea fi utilizat în maşinile de pompieri) sau separat galvanic 230VAC pentru uz general Releu de contact 16A pentru semnalizarea rezervorului pentru poziţiile plin/gol (acordat la funcţia aleasă) Alegerea funcţiei PUMP UP/OFF/PUMP DOWN printr-un buton poziţionat pe panoul forntal al dispozitivului Gradul de protecţie IP65 Parametri tehnici Funcţii Tensiune de alimentare Putere Toeranţă tensiune Circuit de măsură Sensibilitate reglabilă în intervalul Tensiune pe sondă: timp de răspuns Ieşire Releu de contact Nr.. 3V AC reglabil 1.....20% HRH-6 / AC 230V AC max.20kΩ max .indicaţie de tensiunea de alimentare Notă: produsul este în stare de prototip Suplimentare de semnalizare LED6 . 100. +10% Descrierea dispozitivului Setarea elemente (în interiorul unităţii de bază) SENS.10.eliminarea nivelelor intermediare. DELAY min..150kΩ max.indicaţie a nivelului de 4 LED4 . rezervoare Dispozitivul monitorizează până la 5 nivele folosind 6 sonde ( O sondă comună. Sonda comună poate fi înlocuită cu un material conductiv sau chiar rezervorul în sine Indicator transparent de nivele pentru fiecare senzor prin LEDuri pe panoul frontal al dispozitivului este posibilă conectarea al altui modul de indicare (ex: în cabina maşini de pompieri) Reglarea sensitivităţii legat la conductivitatea lichidului Întârziere reglabilă .indicaţie a nivelului de 3 LED3 .indicaţie a nivelului de 2 LED2 .indicaţie a nivelului de 2 LED2 ..75kV J1 .Comutator de nivel HRH-6 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! RELEE DE MONITORITZARE ! ! Dispozitivul este conceput pentru monitorizarea nivelului de apă în rezervoarele maşinilor de pompieri Dispozitivul poate fi folosit pentru monitorizarea nivelului de lichide conductive în piscine...indicaţie a nivelului de 1 LED1 .Un 18 HRH-6/AC 15 15 112 ...8W +/..indicaţie a nivelului de 4 LED4 .+70°C x oricare IP65 x 2 110x135x72 EN 60255-6. EN 61010-1 vezi pag. 384 W / DC 30 A / <3s 250V AC1 / 24V DC 500mW 3x107 0.8VA -20 .Jumper .+55°C -30. 1x galben. 3.106 III 3.alegerea de funcţii Setarea sensibilitate + Setare întârziere + Unitate de bază LED6 .indicaţie a nivelului de 3 LED3 .24V DC max.indicaţie a nivelului de 5 Conectarea sondelor Conectarea semnalizărilor auxiliare Alimentare Releu de contact LED5 . de conatcte: Curentul nominal Ieşirea comutată Curentul maxim Tensiunea comutată: Ieşire minimă comutată DC: Viaţa mecanică (AC1): Viaţa electrică: Alte date: Temperatura de funcţionare: Temperatura de stocare Putere electrică (alimentare senzor): Poziţie de operare: Grad de protecţie: Categoria de supratensiune: Gradul de poluare: Dimensiuni: Standarde aplicate: Senzori recomandate HRH-6 / DC 2 12.

Dispozitivul este controlalt de trei poziţii ale comutatorului PUMP UP/OFF/ PUMP DOWN. 24VDC. Prin folosirea unui jumper JP1 se poate alege alterarea periodică a releului de contact.. releul controlează ex: semnalizare acustică. În cazul de funcţionare PUMP DOWN şi nivelul scade până la L2. poate fi folosit ca şi sondă comună. La tensiune de alimentare 230 V AC.100kΩ. luminează şi deasemenea LEDul2. După comutarea în poziţia PUMP UP sau PUMP DOWN.10s). în caz că funcţionează în PUMP UP şi nivelul ajunge la L5. 113 RELEE DE MONITORIZARE . Această sondă comună este conectată la polul de alimentare (pentru maşini de pompieri) în cazul alimentări la tensiunea de 12. Legat de conductivitatea lichidului este posibil setarea sensitivităţii sondei (corespunzător “rezistenţei” lichidului) în domeniul 5 kΩ .. închide permanent şi îndică umplerea rezervorului.Comutator de nivel HRH-6 Conexiuni al HRH-6 în cutie Conectarea de senzori Releu de contact Unitatea de bază Semnalizări adiţionale Funcţionare Un H5 H4 H3 H2 H1 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 J1 FUNKCE 1 15-18 15-18 C 2 Descrierea funcţionării: Dispozitivul monitorizează nivelul de lichide conductive într-un rezervor folosind 6 sonde de nivel. LEDul1 roşu. Pentru a elimina pâlpâirea LEDului la când nivelul scade este posibilă întârzierea comutării releului (starea întârzieri 1. circuitul este separat galvanic..LEDul6 Depinde de nivelul lichidului. releul comută periodic iar când ajunge la L1 comută permanent (indică golirea rezervorului). în cazul în care folosiţi un rezervor fabricat dintr-un material conductiv..

conductor recomandat ÖLFLON FEP 1x1. Prin încălzire materialul plastic se va mula pe senzou oferint o izolaţie ermetică.5 cu şuruburi sau pri n sudare. ! ! Dimensiuni 114 .conductorul este conectabil prin înşurubarea celor două şuruburi în electrodul inoxidabil . functionează şi sub presiune ! Senzorul se livreaza cu 3 m de cablu 3 m ! Se conectează cu 2 cabluri de PVC 2 x 0.5 mm SHR-1-M SHR-1-N SHR-2 ! ! ! ! ! ! ! Senzorul de detectare este un electrod... 1.25.electrodă.Senzori de nivel SHR . Masa (g): 9. fântâni.componente Hladinová sonda SHR-3 Oţelul inoxidabil se foloseste ţn industrie sau ţn tevi de conducere a lichidelor Se poate monta ţn pozitie verticala sau orizontala .grad de protecţie IP68 Masa (g): 48. 95 O C ! Presiunea : la 25 O C :4 MPa.6 g SHR-2 .5 mm2 Instalare: după conectarea unui conductor la senzor.75 mm .punstul comun nu se foloseste in locuri cu pericol de explozie ! Protectie IP 67 ! Masa senzorului fără cablu100 g ! Temperatura mediului de functionare max.Nr. este necesar ca electrodul să nu conţină inpurităţice ar putea afecta conectarea senzorului cu lichidul Profilul maxim al conductorului: 2. se plasează carcasa din plastic peste senzor.izolarea senzorului: PTFE.+60 0 C Lungimea maximă a conductorului pentru senzor: 65. etc Pentru a fi utilizat în fluide conductive electric şi fluide poluate mecanic cu temperaturi între: +1..7 g Temperatura de funcționare: .accesorii pentru relee de nivel SHR-1-M: senzor cupru ! ! ! ! ! SHR-1-N: senzor din material inoxidabil ! ! ! RELEE DE MONITORIZARE Senzoi ce controleză inundarea recipienţilor Electrod cu diametrul de 4 mm plasat in carcasă din plastic de12 mm printr-un şurub montabil pe panou Conductorul este montabil pe un panou terminal. care prin conexiunea cu releul este folosit ca şi detector de nivel în rezervoare. culoare maronie .5 MPa ! Masa 239 g ! Materialul senzorului W. cu izolatie inclusă Profilul maxim al conductorului: 2.. 95 O C : 1.4301.5 mm 2 . M18X1.0 BK Instalare: . albastru . ! senzorul este izolat cu epoxiv.+80 0 C Electrod inoxidabil unipolar în carcasă PVC. pentru montarea pe peretele unui rezervor sau prin intermediul unui dispozitiv special Pentru a avea o corectă funcţionare a electrodului.

1 . max. monofazic şi trifazic.99 0.Releu pentru monitorizarea factorului de putere COS-1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Monitorozeza faza dintre curent şi tensiune .1 .1 . a preântâmpina problemele la pornirea motoarelor Hystresis selectabil 5 sau 10% Tensiune separată galvanic AC 230 V. L2. +55 0C -30.30 s reglabilă 0 . EN 61010-1 RESET t1 t2 t1 t2 t1 t2 t1 15-18 25-28 LED φ LED φ LED MEMORY ON (DIP-2) După ce dispozitivul este conectat. L3) AC 3x460 V 0. mai multe detalii la paginile 157-159 240 g EN 60255-6.0.MAX Întârzierea t2 pentru eliminarea fluctuaţiilor maxime Întârzierea t1 pentru pornirea motoarelor Conexiune P Un Un Conexiune cu transformator S shunt intern Conexiune trifazică A1 A2 B1 L1 L2 L3 A1 A2 B1 L1 L2 L3 shunt intern Conexiune monofazică A1 A2 B1 L1 L2 L3 shunt intern 16 15 18 28 25 26 16 15 18 28 25 26 16 15 18 28 25 26 Funkce L1-L2-L3 MAX COS φ Hystersis Hystersis MIN -20.5.99 (input L1.0.buton resetare pe panoul frontal al releului Se poate monta un transfomator de curent pentru largirea domeniului de monitorizare 2 relee de iesire individuale Se poate regla intarziere pt a preântâmpina suprasarcinile pe termen scurt reglaj ( cos-φ ) intre 0. Această întârziere ajută la eliminarea unei stări de evarie ce poate apărea spre exemplu la pornirea motoarelor. După întârzierea t2 releul de ieşire este deschis (15-18). 115 .1.7x10 5 Simbol Descriere Hysteresis de la starea de avarie la starea normală Funcţionarea releului 2 (1-paralel .cos-φ utilizabil de exemplu la motoare.max) LEDul roşu este aprins > cosφ .) reglabil 5% nebo 10% reglabilă 0. AC 400 V sau AC/DC 24 V Contacte de ieşire: 2x contact comutator 16 A / 250 V AC1 3MODULE . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. AC 400 V sau AC/DC 24 V Functia “MEMORY” .A2 AC 230 V.min) LEDul roşu este aprins < cosφ şi după întârzierea t2 releul de ieşire este deschis (25-28).5/ cu izolație max.0. Tensiune de alimentare AC 230 V. Dacă limita superioară este depăşită (cosφ .5 90 x 52 x 65 mm.. +10 % 3x400 V L1. În cazul în care sarcina este deconectată (lipsă alimentare).99 reglabilă 0.0. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: COS-1 A1 .10 s 5% <1 % < 0. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) orice poziţie Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. 4. 384 W / DC 20 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED galben 3x107 0.1 . max. La fel se întâmplă şi în cazul în care se scade sub limita minină (cosφ . L2.16 A 20 A (<3 sec. LEDul galben luminează intermitent pentru timpul t şi ambele relee sunt pornite (stare OK).maxim Indicare releu ieşire activ 15 25 Nivel inferior.independent) Selectarea funcţiei MEMORY A1 16 18 26 28 Tensiunea de alimentare B1 L1 L2 L3 A2 φ Nivelul superior .. 2.minim Reglajul nivelului .5 .5 VA -15 %.2x1. L3. 2 max. B1 reglabilă 0. se monteaza pe sină DIN RELEE DE MONITORIZARE Un Parametrii tehnici Surse de alimentare Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Reglajul tensiunii: Terminale: Nivelul superior cos-φ: Nivelul inferior cos-φ: Tensiunea maximă permanentă: Domeniul de intensitate: Suprasarcina: Hysteresis: Întârzierea T1: Întârzierea T2: Precizia Reglarea acurateţii (mecanică): Precizia repetărilor: Dependenţa de temperatură: Toleranţa valorilor limită: Ieşiri Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. AC 400 V sau AC/DC 24 V max.1x 2.MIN Reglajul nivelului . 1x1.99 Întârziere reglabilă pt. LEDul roşu este aprins >cosφ (cosφ = 1).1 % / 0C 5% 2x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.

cu protecţie IP65. încălzirea apei. Monitorizarea şi reglarea temperaturii în camere.Termostate cu un modul. ANALOGICE THERMO TERMOSTATE DIGITALE Control complex al sistemului de încălzire din case. podele sau în ambele în acelaşi timp. TEV Termostate pentru medii extreme. încălzire solară. pentru monitorizarea funcţionării sau pentru uz normal. îngheţului. cu domenii de temperatură speciale. etc. 116 . Protecţie împotriva condensului. Termostate universale şi variabile cu posibilitatea utilizării unor tuncţii variate ce poate fi combinat cu relee de timp. Termostate de cameră cu design ELEGANT.

ce utilizează senzori de cameră şi podele +5..6m. 90% RHV-1 higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea umiditatii in mediile in care se cere Termostate de cameră digitale DTR Termostat digital de cameră +5. +110 0C în 10 etape un singur dispozitiv.Analogice TER Termostate termostate cu o singură intrare TER-3A -30..+40 0C program de noapte. hysteresis. 2 intrări pentru senzor NTC.8-3. TER-4 Domeniu larg şi exact al reglajului -40.. +40 0C NTC extern...+40 0C TEV TEV-1 Termostat cu „punct mort“.. montabil ca şi un întrerupător de perete. TER-3E 0.. senzor extern NTC Contacte de ieşire 16A contact comutator. +60 0C NTC încorporat. +60 0C NTC extern.3 kΩ). ecran LCD iluminat.. ATC Termostat combinat cu senzor pentru cameră şi podea. cu reglaj fin.+40 0C „schimbare temporară a temperaturii “ ±10 0C.. funcţii adiţionale (memory. cu lungimi de 3m. +125 0C PT100 -30.. TER-7 Monitorizarea încălzirii motoarelor în intervalele date de rezistivitatea senzorului încorporat PTC(1. +50 0C cu senzor încorporat. ATF Termostat analog pentru podea cu domeniul de temperatură +5. +60°C şi monitorizarea umidităţii relative. domeniu ajustabil independent -20. cu domeniul reglabil -20. senzor extern NTC Contacte de ieşire 16A contact comutator potențiometric şi indicare pe panou.senzori externi de temperatură pentru termostate. Reglare inteligentă.. TER-3F 0. separare galvanică tensiunea de alimentare AC 230V. TER-3B 0.. indicarea senzorilor ce nu funcţionează corect).. +20 0C. LKM-45 Curtie de joncţiune pentru montajul termostatelor pe o suptafaţă plană. 6 funcţii. DTF Termostat digital pentru podele +5 . Alimentare: AC 230 V sau AC/DC 24 V (separate galvanic). TEV-2 Termostat pentru reglarea încălzirii (răcirii). +20 0 C. funcţii adiţionale (memory.. protecţie (nivel IP65) împotriva îngheţului şi a intrării apei. 117 . +50 0C programe preinstalate în dispozitiv Accesorii pentru termostate: TC 0. TEV-3 Termostat pentru reglarea încălzirii (răcirii). cu domeniul reglabil -20.12m -TC/TZ: senzor ntc 12 kΩ/ 25 0C PT: element PT-100 (numai pentru TER-3G).. potenţial 16A-contact liber.+20 0 C. +70 0C TZ -40. TZ . 2 ieşiri 8A contact comutator. +10 0C NTC extern.. PT-100 . reset). 2 MODULE. . TER-3G 0. +60 0C NTC extern. TER-3H +15.. Contacte de ieşire 2x8A contact comutator. Termostate de cameră analogice ATR Termostat analog de cameră cu domeniul de temperatură +5. TER-3C +30. temporizator încorporat.+50 0C cu senzor extern.. +60 0C PT100 extern. +45 0C NTC extern. alimentare: AC/ DC 24-240 V.2 ieşiri contact comutator 16A. domeniul de temperatură +5.. Higro-termostat Higro-stat 62x34x153 IP65 RHT-1 Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0.... +70 0C NTC extern. +200 0C TC. DTC Termostat digital combinat. TER-3D 0.. reglarea acesteia între 50. 62x34x153 IP65 TEV-4 Termostat exterior simplu pentru minitorizare şi reglare de temperatură în funcţie de mediu Digitale TER TER-9 Termostat multifuncţional digital 2 intrări de temperatură.

5 / 1.. 2 ieşiri). +65°C 0. reglaj fin.. Domeniul de temperatură Încorporat Hysteresis Descriere Analogic AC 230V DESIGN Digital TER-3A TERMOSTATE 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN 1M-DIN # # # # # # # # # # # # # # NTC NTC NTC NTC NTC NTC # # # # # # # # -30. sistem de răcire şi protecţie împotriva îngheţului termostat în panou de comandă cu senzor extern de 119 temperatură pentru cameră şi temperatură operaţională termostat în panou de comandă cu senzor extern pentru detec119 tarea temperaturii din dispozitivele electrice (supraîncălzire.5K 0.5K TER-3B TER-3C TER-3D TER-3E TER-3F TER-3G TER-3H termostat în panou de comandă cu senzor extern de 119 temperatură. grad de protecţie IP65 ca şi TEV-2 dar cu comutatorul potențiometric şi indicatoarele află pe panoul frontal al releului Termostat exterior simplu pentru minitorizare şi reglare de temperatură în funcţie de mediu # PT100 # NTC TER-4 TER-7 TER-9 TEV-1 TEV-2 TEV-3 TEV-4 3M-DIN 1M-DIN 2M-DIN # # # #(2x) NTC # PTC # # # # -40.5K 1K 1K 0.5 / 4 K #(2x) NTC # # # # INTC NTC NTC NTC # # # # # # În cutie IP65 # În cutie IP65 # În cutie IP65 # 127 128 128 129 ATR ATF ATC DTR DTF DTC RHT-1 RHV-1 ELEGANT ELEGANT ELEGANT ELEGANT ELEGANT ELEGANT 1M-DIN SENSIT # # # # # # # # # # # # # # NTC NTC NTC NTC NTC NTC # # # # # # # # +5. +60 0C 0. +50 0C +5. +20 0C +5. +60°C 0. +20 0C -20.5 . 2 intrări/2 ieşiri termostat cu “zonă neutră” .) termostat în panou de comandă cu senzor extern pentru detectarea temperaturii operaţionale a utilajelor şi dispozitivelor 119 ca şi TER-3D dar cu hysteresis fix termostat în panou de comandă cu senzor încorporat pentru monitorizarea temperaturii operaţionale ca şi TER-3D dar cu intrare pentru senzorul PT100 ca şi TER-3A dar cu un domeniu diferit de temperatură pentru răcire şi încălzire termostat în două etape (2 intrări.. +60 0C 0. +40 0C +5.5K 0.. +110 0C -20. domeniu mare de temperatur releu thermistor pentru protecţia supraîncălzirii motoarelor..5K 0.. +70 0C 0.2.5 .125 rea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru podele din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru cameră şi podea (combinat) din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru cameră din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat analogic pentru podea din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune termostat digital pentru cameră şi podea (combinat) din gama THERMO pentru montarea într-o cutie de joncţiune 125 125 126 126 126 # # # # Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi 130 reglarea acestuia între 0.5 -1 K 0.5 ...5 K resistance 1.+60 0C 1K 1K 1K 0..5 -1 K 0.5 K 1.4 K higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea 131 umiditatii in mediile in care se cere 118 Pagina 120 120 119 119 AC 24V Extern Tip Tip 121 124 125 .5K 0.8-3.5 K 1.1 K termostat analogic de cameră din gama THERMO pentru monta.5 K 0. două termostate independente sau dependente. +50 0C 0.5 . +60 0C 0.. +50 0C +5.5 K 1.3 kΩ 0..240V Separate galv. +35 0C -30 . +45 0C 0. +60 0C -15.. intrare pentru senzorul PTC încorporat în ventilaţia motoarelor multifuncţional( 6 funcţii termice) termostat digital cu timer încorporat..5 ... controlul încălzirii şi protecţie împotriva îngheţului..5 ..5 .+60 0C -30... +50 0C +5. +40 0C +30...5 . +110 0C x # -40. cu senzor scurt încorporat.TermostateTip Senzor Alimentare AC/DC 24 .5 . +50 0C +5.. +10 0C 0.....5 . de protecţie IP65 termostat pentru reglarea încălzirii.. pentru uz extern cu gr.

3D 0.Termostate TER-3 (A.excepţie pt. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici: TER-3 Simbol A1 T1 T1 18 Conexiune senzor O singură funcţie Număr de funcţii: A1-A2 Terminalele pentru alimentare: AC/DC 24 . alimentare Terminale de senzor T1 A1 A2 T1 Indicare releu alimentat Selectare încălzire/răcire Ajustarea temperaturi Ajustarea Histerezisului Indicator releu ieşire activ TEST de funcţionare Exemplu de comandă trebuie mentinut tipul termostatului (TER-3A. şi ascurt circuit . C. a conductorului (mm2): cu izolație max. +55 0C Temperatura de funcționare: . 300 W / DC Decuplare: 250 V AC1 / 24 V DC Tensiunea de cuplare: 500 mW Tensiunea min. sau TER-3H) in functie de temperatura de monitorizare... Categoria supratensiune: 2 Grad de poluare: conductor max. tensiunea de alimentare nu este separa galvanic şi senzorul este izolat dublu.. mai multe detalii la paginile 157-159 Dimensiuni: 73 g Masa (g): EN 60730-2-9.. EN 61010-1 Standarde de calitate: Un A2 15 A1 T1 A2 T1 Funcţionare TEMPERATURE HYSTERESIS Încălzire Răcire TEST ] ] ] ] 15 18 SENZORU SENZORU Descriere Releu cu o intrare .30. Cu reglarea starii hister se poate schimba timpul de pornire fata de temperatira reglata.1 % / 0C Dependenţa de temperatură: Ieşire 1x NO (AgSnO2) Număr de contacte: 16A / AC1. +70 0C TER .20 ..6x64 mm. excepţie pt. +60 0C 0 0 (potrivit la sensitivitate produsului) TER .. 10A / 24V DC Intensitate: 4000 VA / AC1.5 90x17..5. +45 0C reglabil în domeniu 0.15 %. etc pt monitorizarea acestora Recunoastere de defectiune scurt circuit şi ajuta la depistarea acestora Mod de functionare incalzire/racire se poate regla cu buton DIP Se poate regla stare hister intre 0. lichide . TER-3G (PT100) C ontacte de ieşire 119 TERMOSTATE .T1 Terminale de masură: Domeniu de temperatură: TER . +60 C TER . radiatore.5 or 2x 1. H) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Termostat cu o singura intrare care cu intervalul de temperatura -30. 15 18 Notă: *. B. pentru decuplare DC: LED roşu Indicare releu ieşire activ: 3x107 Durata de viață mecanică: 0. 1x2. locuinte . cablu are o lungime de maximum 25 m. Descriere Terminale pt.5 kV (alimentare-ieşire) Tensiunea maximă: any Poziţia de funcţionare: Șină DIN EN 60715 Montaj: IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 Grad de protecție: III. tensiunea de alimentare LED verde 1-MODUL. G.3C +30.7x105 Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii . max. .3H -15.240 V (neseparate galvanic) Tensiunea de alimentare: 2 VA Consum: .3A -30.): 0.3G 0. +70 0C in 6 intervale Se pot folosii la sisteme de incalzire . +10 0C TER . termistor NTC . TER-3G (PT100) Senzor: LED roşu intermitent Indicator def. +70 0C Temperatura de depozitare: 2. tensiune de alimentare AC/DC 24 -240 V. motoare. 3. senzor: Precizie 5% Reglarea preciziei (mech. 6 şi 12 m (vezi 122.3B 0. TER-3B . care este semnalizat cu led rosu. +40 C TER . Dispozitivul dispune de functie de recunoater a defectiunii senzorului. Se monteaza in cutii de jonctiune iar senzorul in locul dorit. D. + 10 % Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură T1 .) Se poate monta senzorul cu conductor scurt de dispozitiv .5 or 1x4 Secţ..5 -5 K Se pot alege senzori exteriori cu izolatie dubla in lungime de .5 0C Abatere de cuplare: < 0. 2x 2....pag. 5 K Hysteresis: extern. nu este separat galvanic Contact de iesire 1x contact inchis16 A /250 V AC1 Starea iesiri se semnalizeaza cu LED rosu. masini.

. se monteaza in cutia de jonctiune iar senzorul in locul dorit chiar şi in lichide. etc. EN 61010-1 15 18 15 18 TEMPERATURE HYSTERESIS Descriere Termostat cu o singura intrare care se porneste in functie de senzorul exterior(exceptie TER-3F).1 % / 0C 1x NO (AgSnO2) 16A / AC1. Lungimea cablului senzorului este este de 25 de m.senzorul este incorporat.): Diferanţa de cuplare: Dependenţa de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. +60 0C fixed 1 K TER-3F Simbol A1 18 Conexiune external senzor Un Un T1 T1 A2 15 A1 T1 A2 T1 A1 A2 x Funcţionare TER-3E.7x105 . +70 0C 2. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: TER-3E O singură funcţie A1-A2 AC /DC 24 . TER-3F TER-3E TER-3F vestavěné termistor NTC LED roşu intermitent 5% 0. 1x2. Montabil pe şină DIN Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Circuitul de măsură Terminale de măsură: Domeniu de temperatură: Hysteresis: Senzor: Indicator def.5 or 1x4 cu izolație max. mai multe detalii la paginile 157-159 73 g 74 g EN 60730-2-9.30. +55 0C .5 90x17. 2 conductor max. TER-3F ) Contacte de ieşire Contacte de ieşire 120 .5 0C < 0.240 V Iesire:1x contact inchis 16 A contact comutator / 250 V AC1 Semnalizarea iesirii se face cu LED roşu 1-MODUL.la temperatura de masurare trebuie luata in considerere stare hister.20.10 A / 24 V DC 4000 VA / AC1. Tensiunea de alimentare nu este separat galvanic dar senzorului este izolatr duplu.se pot alege senzor exterior cu izolatie dubla in lungime de3. se folosete la masurarea temperaturii din cutia de jonctiune Tensiune de alimentare: AC /DC 24 . +10 % T1-T1 0. Descriere Terminalele pentru alimentare Indicare releu alimentat Indicare releu ieşire Temperature adjusting Indikace napájecího napětí Terminalele pentru External sensor terminal Indicare releu ieşire Temperature adjusting Sensor Exemplu de comandă Va rugam sa specifcati tipul termostatului in comanda dvs (TER-3E . Fix hister: ±1 K TER-3E . max. lichide. F ) ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERMOSTATE TERMOSTATE cu o intrare intrare şi intervalul de temperatura 0.5 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 10 III. 300 W / DC 250 V AC1 / 24 V DC 500mW LED roşu 3x107 0. 2x 2.. radiatoare motoare. senzor: Precizie Setarea preciziei (mech.6x64 mm.240 V 2 VA .Termostat TER-3 ( E. pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. 6 şi 12 m TER-3F .5 or 2x 1.15 %. +60 0C Se monteaza universal pt incalzire racire ..

radiatoare motoare. a conductorului (mm2): Dimensiuni: Masa (g): Standarde de calitate: Informaţii: Un –tensiune de alim. +5 0C +80. +95 0C +5. Simbol A1 T1 T1 T2 T2 A2 15 25 16 18 26 28 Descriere Hister reglabil pt.5 or 2. amondouă termostate influenţează ieşirile 15-18.. 2 conductor max. + 10 % T1-T1 a T2-T2 +35. +55 0C ..5 K) Lungimea senzorului: 3. temperatură şi două ieşiri.): Sensibilitatea repetărilor: Dependenţa de temperatură: Ieşire Număr de contacte: Intensitate: Decuplare: Curentul de vârf: Tensiunea de cuplare: Tensiunea min. Ieşirea 25-28 are funcţionare normală în aceată funcţie şi prelucrează semnalul de la T2 . reglarea fină a temperaturii se foloseşte potenţiometru cu interval între 0-15 0C şi precizie ± 1 0C pl.6 sau 12 m (vezi122. -10 0C +65.5 VA . în domeniul selectat reglabil.. T2 Hister reglabil pt.15 %.5 sau 2.etc cu doi senzori NTC 12 kΩ/25 0C Intrarile pt termostat functioneaza in paralel sau individul(se regleaza cu buton DIP ) Semnalizare defectiune senzor sau scurt circuit.se monteaza pe sina DIN 3-MODULE. T2: Senzor: Indicator def senzor: Precizie Ajustarea preciziei (mech.5 K (DIP switch) termistor NTC 12 kΩ/ 25 0C LED Galben 5% < 1 0C < 0.. Descriere Dispozitivul conţine două termostate.. 0..pag. +35 0C 0-15 0C.+110 0C temperatura se regleaza cu doua comutatoare rotunde pt reglare fina sau dura... T1 –temperatura termostatului 1 T2 –temperatura termostatului 2 H1 –hister la termostu1 H2 –hister la termostatu 2 15-18 Iesirea 1 25-28 2-iesirea 2 Funcţie de blocare: comutatorul DIP4 : în poziţie “ON” şi funcţie comună. -25 0C +50. care se poate în trepte de 15 0C Pt.30. +110 0C ..7x105 . fiecare termostat) Reglarea fină a temperaturii: Hysteresis pt. Se poate monta şi un singur senzor . pentru decuplare DC: Indicare releu ieşire activ: Durata de viață mecanică: Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcționare: Temperatura de depozitare: Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: Montaj: Grad de protecție: Categoria supratensiune: Grad de poluare: Secţ. sensor 2. vagy AC/DC 24 V Iesire individuala cu contact comutator.5 sau2..20. T2 Funcţia termostatului încalzire/răcire(ieşire invesată) Număr de funcţii: dependent /independent Tensiunea de alimentare indication Contacte de ieşire-relay 1 Sensor failure Contacte de ieşire-relay 2 A1 A2 T1 T1 T2 T2 Conexiune Un 1. în acest caz pe intrare nefolosită .5/ cu izolație max.5 K (DIP switch) reglabil..Termostat în doi timpi TER-4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Termostat cu doua intrari cu intervalul de temperatura de -40.5 0C. se monteaza o rezitentă de10 kΩ.1x 2.16 A /250 V AC1 Semnalizarea iesirii LED rosu . Intervalul de temperatură a termostatului este de -40. mai multe detalii la paginile 157-159 238 g EN 60730-2-9.) Este acelas cu TER-9 dar versiunea anolgica Tensiune de alimentare separat galvanic: AC 230 V... +110 0C +20.5 or 2x1.5 or 2. EN 61010-1 Funcţionare Funcţionare independentă Un T1 H1 H1 15-18 15-18 HEAD COOL 15-18 nu blochează 15-18 blochează H1 25-28 T1 Un T2 H2 H2 H1 Funcţionare dependentă Circuitul de măsură Terminale de măsură: Domenii de temperatură: (se schimbă individual pt. Această se licrează cu aparatul. in caz de defectiune a senzorului semnalizaza LED galben lat de 3-MODULE. separat galvanic max. Montabil pe şină DIN TERMOSTATE Parametrii tehnici Număr de funcţii: Terminalele pentru alimentare: Tensiunea de alimentare: Consum: Toleranţa la tensiunea de alimentare: TER-4 termostat dublu A1-A2 AC 230 V sau AC/DC 2 4 V. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. ledul galben semnalizează defecţiunea de senzor. +65 0C -25. Se poate regla şi histerul cu comutator DIP . sensor Temperature adjusting T1 Temperature adjusting T2 Ajustarea domeniului de temperatură Ajustarea fină a temperaturii 16 15 18 28 25 26 121 . Două intrări pt. Se poate folosii şi ca două termostate sau cu funcţie comună. max. cu reglare a temperaturii. 4. Se monteaza universal pt incalzire racire . +80 0C -10.5 90 x 52 x 65 mm. Astfel avem posibilitatea funcţionării corecte a unui termostat iar celalălt cu rol de siguranţă. +50 0C -40. +20 0C +95.1 % / 0C 2x contact comutator (AgNi) 16A / AC1 4000 VA / AC1. 0. Are functie de incalzire/recire Hister reglabil(0. lichide. 1x1. 0. 384 W / DC 30 A /< 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500mW LED roşu 3x 107 0. T1: Hysteresis pt..

1 % / 0C Ieşire Număr de contacte: 1x contact comutator pt..1x2. (AgNi) Intensitate: 8 A / AC1 Decuplare: 2500 VA / AC1.Termostat multifuncţional digital TER-9 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERMOSTATE ! Termostat digital cu 6 funcţii.5c Ecran LCD Tensiune de alimentare: AC 230 V. +10 % Circuitul de măsură Terminale de măsură: T1-T1 and T2-T2 Domeniu de temperatură: -40. +110 0C Hysteresis (sensibilitate): ajustabil în domeniul 0. Această rezistenţă se licrează cu aparatul.5 0C Dependenţa de temperatură: < 0.. Funcţia ieşirii se poate programa. Grad de poluare: 2 conductor fără izolație cu secțiunea max. 240 W / DC Tensiunea de cuplare: 250 V AC1 / 24 V DC Tensiunea min. Descriere Terminalele pentru alimentare sensor 1 Ieşire 1 (16-15-18) T1 16 15 18 A1 T1 Ecran 7 Auto T1 0 C Protector vizibil 0 6 12 Taste de control TER .. termostat pt. încălzire. 2 ieşiri care nu sunt sub tensiune. fiecare intrare. 50 0C Senzor: termistor NTC 12 kΩ at 25 0C Indicator def. 2 senzori. Temperatura se poate regla şi pentru ziua curentă Se poate folosii pt panouri solare. termostat difernţial. pentru decuplare DC: 500 mW Indicare releu ieşire activ: Simbol ON/OFF 1x107 Durata de viață mecanică: 1x105 Durata de viață electrică (AC1): Alte informaţii -20. max.5 Dimensiuni: 90 x 35. Functile termostatului:un termostat individual.contact) Tensiunea maximă: Poziţia de funcţionare: oricare Montaj: Șină DIN EN 60715 Grad de protecție: IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 Categoria supratensiune: III. Termosat cu zonă neutră. sau AC/DC 24 V separat galvanic Ieşire: 2x contact comutator 8 A / 250 V AC1 lat de 2 module.5 VA Toleranţa la tensiunea de alimentare: -15 %. EN 61010-1. programare zilnică săptămânală (ca şi SHT-1). 3. separat galvanic Consum: max. în acest caz este necesară conectarea unei rezistenţe de 10 kΩ. Termostatul monitorizeaza tot timpul senzorul şi are recunoastere de defectiune a acesteia. comenzi pt.1x2. senzor: sign “Err” Precizie Precizia măsurărilor: 5% Sensibilitatea repetărilor: < 0. EN 60730-2-9 T1 T1 T2 T2 TER-9 A2 T2 T2 26 25 28 Ieşire 2 sensor NTC 2 Notă: Aparatul poate opera cu un singur senzor. Programele termostatului se pot mării cu programele ceasului digital Din cauza reglării ceasului digital se poate ajunge la o reglare foarte precisă cu interval de 0. +55 0C Temperatura de funcționare: -30. încalzirea sau răcire locuinţelor.9 RESET + PRG MAN ESC OK A2 T2 T2 26 25 28 Terminal de alimentare (A2) Ieşire 2 (26-25-28) sensor 2 122 ..5 ..A2 Tensiunea de alimentare: AC 230 V or AC/DC 24 V. 5 K Diference temperature: ajustabil 1 . mai multe detalii la paginile 157-159 Masa (g): 140 g Standarde de calitate: EN 61812-1.5 Secţ. 2 nivele.5 cu izolație max. cu ceas digital incorporat. a conductorului (mm2): sau 2x1.6 x 64 mm. 2 termostate in dispozitiv. se montează pe şină DIN Parametrii tehnici TER-9 Simbol Conexiune sensor NTC 1 A1 16 18 26 28 Ieşire 1 A1 T1 T1 16 15 18 A2 15 25 Alimentare Number of Număr de funcţii: 6 Terminalele pentru alimentare: A1 . +70 0C Temperatura de depozitare: 4 kV (supply .

Dacă temperatura scade sub valoarea reglată atunci ieşirea 2 pornegşte. T1 D T H1 Ts H2 dy1 dy2 dy1 dy1dy2 dy2 dy1 dy2 dy1 H1 H1 H2 H2 15-18 25-28 Termostat cu funcţia “WINDOW” T1 D T T2 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 Ts H1 H1 H1 H2 H2 H2 15-18 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 25-28 Legendă: Ts .temperatura reală (măsurată) T1 .setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 . aceastea reprezinta zona neutra. T2=T1-D E se poate folosi şi împotriva îngheţului.2 termostate cu independente într-o singură etapă Heating Funcţii T1 Ts1 dy1 dy2 dy1 dy2 H1 H1 15-18 Heating Funcţii T2 Ts2 dy1 dy2 dy1 dy2 H2 H2 25-28 Legendă: Ts1 .hysteresis reglabil pentru T2 dy1.hysteresis reglabil pentru T1 H2 . Daca temperatura este mai mare de T2.temperatura reală (măsurată) T1 .temperatura reală (măsurată) 2 T1 .temperatură reglabilă T1 T2 . calorifere.temperatură reglabilă D . de exemplu la boilere.hysteresis reglabil pentru T2 dy1 .temperatură reglabilă T2 H1 .hysteresis reglabil pentru T1 H2 . ieşirea nu se decuplează până temperatura nu ajunge la valoarea reglată.hysteresis reglabil pentru T1 H2 . Daca temperatura scade sub T1 atunci cu histerul reglat H1. T2 25-28 Ts2 dy1 dy2 dy1 dy2 H2 H2 H2 T1 15-18 Ts1 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 dy2 dy1 H1 H1 H1 15-18 Termostat diferenţial Ts1 D-H1 D D D-H2 D dy1 dy2 Ts2 15-18 dy1 dy2 dy1 25-18 Termostat în 2 etape Legendă: Ts .temperatura reală (măsurată) 1 Ts2 .ieşirea doar atunci se cuplează dacă daca temperatura este în domeniul reglat. termostatul diferenţial se poate folosi pt.setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire (for T1) 25-28 Contacte de ieşire (for T2) Funcţie de termostat tipică. La primul boiler se monitorizează temperatura reglată iar la al doilea dacă diferenţa de temperatură este mai mare decat valoarea reglată pt. Funcţii cu 2 TERMOSTATE Legendă: Ieşirea 15-18 este închis până ambele temperaturi sunt sub nivelul reglat. De exemplu la boilere. ieşirea se cuplează pe încalzire şi când atinge T1 atunci se stinge. răcire se închide şi cand se atinge temperatura T2 ieşirea decuplează.temperatură reglabilă T1 T2 . diferenţa de temperatură (D) ieşirile 15-18 funcţioneaza ca la un termostat normal la intrarea T1.temperatură reglabilă T2 H1 .temperatură reglabilă T1 T2.setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire 25-28 Contacte de ieşire Se foloseşte tipic la 2 boilere.setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire (încălzire) 25-28 Contacte de ieşire (răcire) Funcţia „fereastra “ .setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire 25-28 Contacte de ieşire Legendă: Ts . Ts2 .temperatura reală (măsurată) 1 dintre temperaturi atinge nivelul reglat atunci contactele 15 -18 se deschid.temperatura reală (măsurată) T1 .temperatură reglabilă T2 (T2=T1-D) H1 .temperatură reglabilă MIN (T2=T1-D) H1 . Termostat cu zonă liberă T1 D T T2 dy1 H1 Ts H1 H1 H2 dy2 H2 H2 Se poate regla temperatura T1 şi difernţa de temperatură D.adjusted difference dy1.setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .temperatura reală (măsurată) T2 D . etc. Daca temperatura scade sau creşte peste domeniul reglat ieşirea se opreşte.hysteresis reglabil pentru T2 dy1.temperatura reală (măsurată) 2 T1 .adjusted difference H1 .atunci contactul pt.hysteresis reglabil pentru T2 dy1.hysteresis reglabil pentru T1 H2 . 15-18 dy1 dy2 dy1 25-28 123 TERMOSTATE .setarea întârzieri blocări la ieşire 15-18 Contacte de ieşire (for T1) 25-28 Contacte de ieşire (for T2) Termostatul diferential menţine diferenţa dintre cele doua temperaturi. monitorizarea a două bazine. Dacă oricare Ts1 .setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 .setarea întârzieri contactului la ieşire dy2 . Cu histerul reglat se poate reduce stingerea fregvenţa a ieşirii se poate regla funcţia de răcire/încălzire.temperatură reglabilă MAX T2 .hysteresis reglabil pentru T2 dy1.temperatura reală (măsurată) T1 Ts2 .setarea întârzieri blocări la ieşire 25-28 Contacte de ieşire (for T2) 15-18 Contacte de ieşire (intersection T1 and T2) Legendă: Ts1 .hysteresis reglabil pentru T1 H2 .

8 kΩ releul porneşte. Releul monitorizează tot timpul starea de funcţionare a senzorului. mai multe detalii la paginile 157. această funcţie se face cu comutatorul.20 . La scăderea temperaturii când rezistenţa termistorului PTC ajunge la 1. EN 61010-1 Simbol Conexiune Function A1 Ta Tb PTC 16 18 26 28 A1 A2 ∞Ω Ω 3. +70 0C 4 kV (alimentare-ieşire) any Șină DIN EN 60715 IP 40 din panoul frontal/ terminalele IP 20 III. Descriere Terminalele pentru alimentare Contact de ieşire 26 28 A1 25 A2 Indicare releu alimentat Indicator stare inactiv Funcţia MEMORY Funcţia de TEST Buton de resetare Notă: 15 16 18 Senzori se pot lega în serie cu condiţiile tehnice specificate .7x105 . senzor şi ieşire 124 . Cu încalzirea motorului rezistenţa din termistor ajunge la 3. LEDul roşu semnalizează Ieşire: 2x contact comutator 8 A /250 V AC1 LED roşu semnalizează starea de supraâncălzire a motorului iar releul se opreşte Senzorul este separat galvanic Tensiune de alimentare de alimentare: AC/DC 24-240 V Lat de un MODUL. 2 conductor max.8 kΩ PTC temperatura motorului pâlpâind LED roşu < 5% ±5% < 0.8 Ω Ω Ω R A2 15 25 15 16 18 Ta R Tb LED roşu PTC/TK PTC Function Descriere Temperatura motoarelor se monitorizează cu ajutorul termistorului PTC care este montat în interiorul motorului.5 kΩ în stare rece.6 x 64 mm. nulul. se montează pe şină DIN Parametrii tehnici Functie: Tensiune de alimentare(contacte): Tensiune de alimentare: Putere:: Variatia tensiunii de alimentare: Masurari Contacte de masurare: Rezistenta senzorului la rece: Nivelul de sus: Nivalul de jos: Senzor: semnalizarea starii defectiunii: Precizie precizie repetata: precizie de pornire Sensibilitate la temperatura: Iesire Numarul contactelor: Curent de functionare: Putere de pornire:: Intensitate max. trebuie conectat la terminalul A2 Ta R Tb Contact de ieţire Terminal pt. +10 % Ta-Tb 50 Ω .:: Tensiunea de pornire:: Min. DC kapcsolási teljesítmény: Durata mecanica: Durata electrica (AC1): Alte informatii Temperatura de functionare: Temperatura de depozitare:: Putere: Pozitionare: Montare: Protectie: Supratensiune( categoria):: Grad de poluare: Marimea cablarii:(mm2): Marimi:: Masa: Standarde de calitate: TER-7 monitorizarea temperaturi mutorului A1-A2 AC/ DC 24 ..5 or 2x1.3 kΩ 1.se activeaza cu ajutorul comutatorului DIP : Semnalizarea stării defectuoase: a)cu întrerupatorul de pe releu b)cu întrerupator exterior Releul monitorizează starea defectuoasă a senzorului (rupere sau scurtcircuit).30 . Rezistenţa termistorului este de 1. 1x2.3 kΩ iar releul decuplează..1 % / 0C 2x contact comutator (AgNi) 8 A / AC1 2000 VA / AC1.5 cu izolație max.240 V max. DIP în starea: „TEST“ funcţia MEMORIE în această funcţie dacă intervine starea de defecţiune a senzorului nu se poate pornii din nou releul doar după remedierea defecţiunii. +55 0C .Termostat pentru monitorizarea temperaturii motoarelor TER-7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TERMOSTATE Funcţionează cu ajutorul termistorului PTC montat în motor Porneşte la valorile reglate Senzorul PTC se monteaza de producatorul motorului în motor Funcţia MEMORIA .1.5 90 x17.3 Ω 25 26 28 1.1x 2. 2 VA -15 %.5 kΩ 3. 192 W / DC 10 A /< 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500mW 3x107 0.159 83 g EN 60730-2-9.comutare lumini Atenţie: În cazul în careeste alimentat direct de la sursă.

..7x105 Alte informatii Temperatura de functionare: -10. cameră: Termostat de cameră cu domeniu de temperatură între +5. 30mm.+50 °C (pentru ambi senzori).5 0C calibrare: adj. 4000 VA for AC1 Separarea senzorului: galvanic Durata mecanica: 3x107 Durata electrica (AC1): 0. setare separată a senzorilor.Termostat analogic pentru cameră şi pardoseală ! ! Ø 65mm ! ! Parametrii tehnici: Tensiune de alimentare Variatia tensiunii de alimentare: AC 230 V ±10 %. . gamă largă de culori. Accessories: Mai multe detalii la paginile 122 mentiuni : intrerupatoarele din clasa elegant ELEGANT se gasesc in catalogul albastru ELKO EP (INELS) 125 TERMOSTATE ATR ..... posibilitate de combinare a maii multor culori. Domeniul de temperatură este +5..Termostat analog combinat: Termostat de cameră şi pardosealăcu senzori legaţi în serie care blochează unul funcţia altuia.:: LED verde 1 semnalizare ieşirii ON : LED roşu 1 semnalizare stare de noapte: LED roşu 2 roşu/orange LED 2 Semnalizare defectiune senzor: x LED 1 blinking semnalizare senzor exterior x LED 1 intermitent Iesire Tipul: potential-free contact NO. Putere:. ± 10 0C Reglari comutator principal reglare temp camera: comutator principal x reglare temp. +55 0C Temperatura de depozitare:: -20.AgNi Max. 3m) este inclus ăn pachet (doar la ATF/ARC) dizain Obzar ELEGANT. podea: buton auxiliar 2 comutator principal x buton auxiliar 1 Calibrare: reglare stare de noapte: buton auxiliar 2 x pornire de stare de noapte : intern / extern buton intern afişare Semnalizarea tensiunii de aliment... ± 7 0C adj.+50 °C cu senzor exterior şi funcţie de schimbare temperaturii cu ±10 0C (la creşterea sau scăderea temperaturii ATC . ATC Funcţia nocurnă se poate activa prin butonul de pe aparat sau prin comutator extern (doar la ATR) setările funcţiei de noapte se efectuază prin butonul auxiliar 2 montat sub comutatorul principal (doar la ATR/ATF) calibrarea se poate efectua cu ±10 0C cu termometru obişnit senzor obişnit (TC-3. +40 0C +5. materialul de contact . Funcţia de schimbare temperaturi este activată la o diferenţă fixă de temperatură de 5°C (diferenţa nocturnă).Termostat analog pt. min. ±10 0C fix . +50 0C Precizie ±2 0C Hister: ±1 K senzor de temperatura: room floor room + floor Mod de noapte adj. fregventa: 1.4 mm Masa: 110 g Standarde de calitate: EN 60730-2-9.. SENZOR L N Dizain Este posibil combinarea termostatelor cu carcase din gama ELEGANT cu o variaţie largă de culori. pardoseală cu domeniu de temperatură între +5.65 mm Protectie: IP30 in conditii standard Marimea cablarii:(mm2): conductor 1x 2. pardoseală: Termostat pt. este posibilă utilizarea şi fără senzor extern. sarcina: 16A/250 V.+40 °C cu senzor încorporat ATF .5 cu izolație Marimi: 84 x 89 x 56.Termostat analog pt. 50/60 Hz Masurari Interval de temperatura: +5. ATR. ATF.5 VA.5 / 1. ± 7 0C adj. EN 61010-1 pentru cameră ATR pentru podea ATF combinaţie ATC Descriere Buton auxiliar 1* Buton auxiliar 2* comutator principal Doză Funcţia nocturnă buton activ/dezactiv comutator Tensiune de alimentare * Butoanele auxiliare 1 şi 2 sunt montate sub comutatorul principal Cablu de alimentare Conexiune Jumper standard ATR ATR ATF ATC L 15 18 If potentiall-free contact is used N EXT. +70 0C Putere: 4kV Montare: Doză cu adâncime min.

modern. 100 m.dispozitivul se selecteaza singur difereta de fus orar dintre vară/iarnă . DTF. o perioadă de 99 de zile .. mentiuni : intrerupatoarele din clasa elegant ELEGANT se gasesc in catalogul albastru ELKO EP (INELS) DTR 16 A/ 4000VA 250 VμAC1 N N EXT.5 VA. SENZOR 16 A/ 4000VA 250 VμAC1 Precizie: Mai multe detalii la paginile 122.+55 0C -20 .termostat digital combinat pt.) şi podea (ext. aparţine de clasa ELEGANT Marimi interval de temp : Precizie Hister: senzor de temperatura: Reglare Min. set/ current temperature.contact liber NO. min.+50 0C cu senzor încorporat DTF .Termostat digital pentru camera şi podea ! ! Ø 65mm ! ! ! DTR .) Descrierea elementelor vizuale de pe ecran Program Mod de operaţie Selectarea dome Mod manual Senzor extern Programe Zi din săpt. 3) se primeşte gratuit doar la (ATF/ATC ) şi lungimea cablului senzorului este de max. cu iluminare (ON sau OFF permanent) current time.+50 0C se poate alege semnalizarea separată a temp.cu funcţia „vacanţă“ dispozitivul se poate regla pt.7x105 -10 .+50 0C cu senzor exterior DTC . EN 61812-1.protecţia împotriva îngheţului în caz de temperatura scade sub +5 0C termostatul automat porneşte încalzirea . output status LED roşu and Simbol na LCD potential..+70 0C 4kV IP30 in conditii standard doză adâncime min. day in a week.+50 0C ± 0.AgNi 16A/250V.5 0C adjustable 0.„butoanele de comadă se pot bloca pt. senzor şi împotriva scurt cicuitului DTR.dispozitivul se poate comanda cu 4 butoane de comandă . 1. 4.termostat digital de cameră interval de temperatură +5.termostat digital de cameră: interval de temperatură +5. temperatura: Min. EN 61010-1 Descriere Doză Indicator ieşire Ecran Reset Taste control Alimentare Conexiune DTF DTC 15 18 L Dizain Este posibil combinarea termostatelor cu carcase din gama ELEGANT cu o variaţie largă de culori.5 cu izolație 84 x 89 x 54.65 mm conductor 1x 2. ciclu de timp: Numarul programelor: nr evenimentelor: Calibrare: Ecran LCD ecran: Data: Semnalizarea ieşirii: Ieşire Típus: Max.termostatul este programat anterior dar se poate alege şi alte funcţii . L N 230 V AC 50/60 Hz 230 V AC 50/60 Hz L N 126 .5 / 1.răcirea / încălzirea se pot regla separat .5 nebo 1K DTC Alte funcţii DTR. protecţie impotriva copilor. o utlizare practică: Termostatul este inteligent şi poate memora timpul de încalzire a camerei şi în funcţie de aceasta poate regla temperatura camerei TERMOSTATE Parametrii tehnici Tensiune de alimentare Variatia tensiunii de alimentare: Putere:: Háttértár: DTR DTF AC 230V ±15%. podelei sau a camerei iar ăn softwer se poate regla modul de funcţionare a senzorilor în paralel sau individual DTF. AM/PM Mod vacanţă Unitatea de măsură 26x24 mm.3 mm 120 g EN 60730-2-9. . DTF. DTC Are programe inteligente pt. cameră şi podea cu interval de temperatură +5. material of contact . DTC .. 30mm.sarcina: separare: Durata mecanica: Durata electrica: Alte informatii Temperatura de functionare: Temperatura de depozitare:: Putere: Protectie: Montare: Marimea cablarii:(mm2): Marimi:: Masa: Standarde de calitate: cameră (internal) podea (external) 0.. 4000VA by AC1 galvanic.5 0C 10 min.. protecţie pt. 50/60 Hz acumulatori LIR2032 (40mAh) timp de ăncărcare 0 la 100%: 3 h timp de funcţionare cu încărcare 100% 72 h +5 . DTC senzor exterior (TC-3. program preselectat 1 2. Tensiunea maximă 4kV 3x107 0.6 in a program reglabil ±5 0C cameră (int..

Termostat TEV-1
! !

Termostat dublu cu funcţia „fereastra“ şi intervalul de timp -20.. +20 °C Se foloseşte împotriva înghetului de exemplu la trotuare , ţevi , străzi încalzirea porneşte când temparatura scade sub (e.g.+5 0C) şi se opreşte când temperatura ajunge sub nivelul la care încalzirea nu este funcţională de exemplu la -10 °C. Termostatul este în cutie impermeabilă, are protecţie IP65 Starea termostatului este semnalizată cu LED în trei culori În caz de defecţiune de senzor sau de scurt circuit senzorul semnalizează Contact de ieşire: contact comutator 16A (AC-1)

! ! ! !

Parametrii tehnici
Funcţie: Tensiune de alimentare(contacte): Tensiune de alimentare: Sarcina rezistivă: Tensiune de alim. suportată: Măsurări Contacte de masurare: interval de temperatură: Termostatul 1 Termostatul 2 Hister (sensibilitate): senzor: semnalizare defectiune led: Precizie Precizie reglată (mecanic): Temperatura: Ieşire Numarul contactelor: Curent de funcţionare: Ieşire pornită: Intensit. maximă: Tensiune de pornire: Min. DC : Semnalizare ieşire: Durata mecanică: Durata electrică: Alte informaţii: Temperatura de funcţionare: poziţie: Protecţie: Supratensiune( categoria):: Grad de poluare: Mărimea cablării:(mm2): Marimi: Masa: Standarde de calitate:

TEV-1
termostat dublu L-N 230V AC max. 2,5 VA ±15 % T-T -20.. +20 0C -20.. +20 0C 3 K (± 1,5 K) thermistor NTC 12 kΩ/ 25 0C LED roşu flashing 5% < 0.1 % / C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1, 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC1 / 24 V DC 500 mW LED 3x107 0.7x105 -30.. +50 0C oricare IP 65 aşeza III. 2 conductor 2.5/ cu izolație 1.5 110 x 135 x 66 mm 238 g EN 60730-2-9, EN 61010-1

Simbol

Conexiune
Funcţia încălzire
L V1 V2

Funcţia răcire

T T

N

L

SENSOR NTC

SENSOR NTC

Funcţii
Un
T1 T2 Hysteresis Sensor failure

V1 red

LED

green orange

Descriere

Indicator statut aparat

Buton setare temperatură Temperaturi mai mari Terminal pt. senzor
V1 L V2 N N T1 T1

Terminal pt. Conexiune al alimentări şi Contacte de ieşire
PG11 PG11 PG9

Descriere of function
TEV-1 termostat dublu se poate folosi în locuri unde este nevoie de protecţie împotriva înghetului. Este montat în cutie (IP65). Temperatura de jos şi de sus a termostatului se pot regla separat. Când temperatura este mai mare de valorea de sus reglată T1 termostatul se opreşte nu este pericol de îngheţ. Dacă temperatura este mai mică de T2 se opreste deoarece nu mai poate impiedica înghetul.

Sensor Deschideri pt. cablare

127

TERMOSTATE

Termostate TEV-2, TEV-3
TEV-2 TEV-3
!

Temostat simplu, intervalul de temperatură se poate regla uşor se foloseşte pt. răcire/încălzire în funcţie de mediul exterior: termostatu are protectie IP65 şi se poate folosii şi în exterior TEV-2 - dispozitivele de comandî se află sub capacul protector TEV-3 - dispozitivele de comandî se afla deasupra pt. o reglare uşoară a acestora. Starea termostatului este semnalizată cu LED în două culori protecţie împotriva ruperii senzorului şi scurtcircuitului Ieşire 1x 16A contact comutator (AC-1)

! ! !

!

TERMOSTATE

Parametrii tehnici
Funcţie: Tensiune de alimentare (contacte): Tensiune de alimentare: Sarcina rezistivă: Variaţia tensiunii de alimentare: Măsurări Contacte de măsurare: Intervale de temperatură: Hister: Senzor: Semnalizare defecţiune senzor: Precizie Precizie reglată: Temperatură: Ieşire Numarul contactelor: Curent de funcţionare: Ieşire de pornire: Intensitate max.: Tensiunea de pornire: Min. DC : Semnalizare ieşirii: Durata mecanică: Durata electrică (AC1): Alte informaţii Temperatura de funcţionare: Poziţionare: Protecţie: Supratensiune( categoria):: Grad de poluare: Mărimea cablării:(mm2) Mărimi: Masa: Standarde de calitate:

TEV-2

TEV-3

Simbol

Conexiune
Funcţia încălzire
L V1 V2

Termostat cu o singură funcţie L-N 230V AC max. 2,5 VA ±15% T-T -20.. +20 0C +5.. +35 0C 3 K (± 1,5 K) thermistor NTC 12 kΩ LED roşu intermitent

Funcţia răcire

T T

N

L

SENsOR NTC

SENsOR NTC

Funcţionare
5% < 0.1 % / 0C 1x contact comutator (AgNi) 16 A / AC1 4000 VA / AC1, 384W / DC 30 A/ < 3 s 250 V AC1 / 24V DC 500 mW LED roşu 3x107 0.7x105 -30.. +50 0C oricare IP 65 aşeza III. 2 conductor 2.5/ cu izolație 1.5 110 x 135 x 66 mm 238 g EN 60730-2-9, EN 61010-1

TEV-2, TEV-3
Hysteresis Sensor failure

V1 LED roşu LED verde

A TEV-2 şi TEV-3 Termostate care se pot folosii universal. Dacă temperatura este mai mare de temp. reglată releul se opreste, dar şi invers.

Descriere TEV-2 (fără capac) TEV-2

2

Indicator stare dispozitiv

Setarea temperaturii

Descriere TEV-3 (cover)
Terminal pt. senzor TEV-3 Indicator stare dispozitiv
V1 L V2 N N T T

Setarea temperaturii
PG11 PG11 PG9

Terminal pt. conectarea la tesiunea de laimentare si contact de ieşire

Sensor Deschideri pt. cablare

128

Termostat TEV-4
!
62x34x153 IP65

! ! ! ! ! !

Termostat exterior simplu pentru minitorizare şi reglare de temperatură în funcţie de mediu (ex. medi cu umiditate, pivniţe, ateliere, sere, spălătorii, camere frigorifice) Versiunune externă în IP65, cutie cu montare pe perete Incorporat senzor de temperatură două funcţii reglabile prin poziţionarea jumperului: încălzire şi răcire 3 reglaje (prin Jumper) domeniu de temperatură, reglaj fin prin potenţiometru 3 reglaje (prin jumper) nivelul hysterezsului Tensiune de alimentare 230 V AC Contect fără potenţial NO 16A AC1

Parametrii tehnici:
Alimentare Alimentare la terminale: Tensiune de alimentare: Toleranţa la tens. de alimentere: Intrare (aparent/ascuns): Funcţii: Funcţie - : Funcţie - : Setare de temperatură - domeniul 1: - domeniul 2: - domeniul 3: Reglaj fin al temperaturii: Hysteresis: Setare Hysteresis: Ieşire Curentul de ieşire: Curent nominal: Comutare de ieşire: Curent de vârf: Tensiunea comutată: Ieşirea min. comutată: Viaţa mecanică: Viaţa electrică: Alte informaţii: Temperatura de funcţionare: Temperatra de stocare: Puterea electrică: Poziţia de funcţionare: Grad de protecţie: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Profil max. conductor (mm2): Conductor de alimentare sugerat: Dimensiuni: Masa: Standarde:

TEV-4
L-N AC 230V / 50..60Hz - 15% .. +10% max. 6VA / 0.7W setat prin jumper J3 răcire încâlzire prin jumper J2 -30 ... 0 °C 0 ... 30 °C 30 ... 60 °C potenţiometric 0.5 / 1.5 / 4 °C prin jumper J1 1 x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1, 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC / 24 V DC 500 mW 3 x 107 0.7 x 105 -30 .. +65°C -30 .. +70°C 4kV (ieşire - alimentare) senzorul- în jos IP65 III. 2 max.1x2.5, max. 2x1.5/ cu secundarul max.1x2.5 CYKY 3x2.5 (CYKY 4x1.5) 62 x 34 x 153 mm 148 g EN 60730-2-9, 61010-1

Descriere (proportiile corespund dimensiunii reale)
Cablu gommet M16x1.5 pentru cablu max. Ø 10mm

Gaura pentru montare pe perete Ø 4.3mm

Termostat TEV-4

L 15 18
J1 Hysteresis (°C)

L N
J2 Setare domeniului (°C) J3 Funcţii răcire încălzire

0.5 1.5 4

-30 .. 0 0 .. 30 30 .. 60

Reglarea fină a domeniului de lumină

Gaura pentru montare pe perete Ø 4.3mm

57mm

Temperature sensor

Conectare
L N L N
Fara contacte potentiale
L 15 18

Functia
Nuvelul actual de temperatură Nivelu de temperatură setat

Jumper pentru potential L
L 15 18
Reglarea hysteresis

L N

L N

L-N Funcţia încălzire 15 - 18 Funcţia răcire 15 - 18

conectare prin 3 fire

conectare prin 4 fire

Dispozitivul are in stare inactiva jumperul L-15 (conectare prin 3 fire). Pentru functionarea corecta a dispozitivului este necesara montarea dispozitivului cu senzorul in jos.

129

TERMOSTATE

~ ~

10A / 24V DC 4000 VA / AC1. EN 60715 IP40 din panoul frontal. montabil pe şină DIN TERMOSTATE Parametrii tehnici Funcţii: Terminale de alimentare: Intrări: Tensiunea de alimentare: Toleranţa la tensiunea de alimentare: Măsurări Domeniul de temperatură: Domeniul de umiditate: Temperatura hysterisis: Umiditatea hysterisis: Senzor: intern Indicator avarie senzor: Precizie: Reglarea preciziei (mecanic): Sensibilitate pe termen lung al umidităţii: RHT-1 higro-termostat A1 .5 90x17. 1x4 cu capete max.+70 0C 2. cu orientarea corectă pe şină DIN..5 °C şi umiditate la 4% Starea ieşiri este indicat de LED roşu Tensiunea de alimentare AC/DC 24-230V Contact ieşire 1x contac comutator 16A/250 V AC1 Mărime de un modul.. aere condiţionat.. încălzire..A2 1VA 24-230V AC / DC -15%.. +10% 0.7x105 -20. pt. 300W / DC 250V AC1 / 24V DC LED roşu permanent 3x107 0. Validează setari a opt condiţii de închidere a contactelor şi se poate utiliza pentru diferite tipuri desarcini ( ventilaţie. 1x2.. reglarea acesteia între 50.5 kV (alimentare-ieşire) vertical. de contacte: Amperaj: Contact la ieşire: Tensiunea de contactare: Indicator de ieşire: Viaţa mecanică: Viaţa electrică: Alte date: Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Electrical strengh: Poziţia de operare: Montare Gradul de protecţie: Categoria de supratensiune: Categoria de poluare: Grosimea conductorului (mm2): Dimensiuni: Greutate: Standarde aplicate: Deschidere de aerisire Indicarea de ieşire Indicator de alimintare Setarea funcţiei Setarea temeraturi Setarea umudităţii Deschidere de aerisire A2 A1 Terminal de alimentare la Funcţii: Alegerea funcţiei A B C D E F G H ON OFF T > Tset T < Tset T > Tset T < Tset T < Tset T > Tset T < Tset T > Tset Descrierea funcţionări: Releu comută în următoarele condiţii OR OR OR OR A A A A releu permanent pornit releu permanent oprit RH > RHset RH > RHset RH < RHset RH < RHset RH < RHset RH < RHset RH > RHset RH > RHset Acest dispozitiv este creat pentru monitorizarea mediului ( însemnând temperatua şi umiditatea relativă) în cutia de distribuţie.Higro-termostat RHT-1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Higro-thermostat pentru monitorizarea temperaturii şi reglarea acestuia între 0. 90% 2. max. releul rămâne deschis.+60 0C -30.+60°C 50. La instalare este necesară luarea în considerare faptul că hysterisisul creşte cu persistenţă al valori măsurate între senzor şi mediul înconjurător. umiditate 5% şi 95%) sau în cazul de greşelile de comunicare interne mai mari de 50% ( pertubaţiile mari ale mediului) contactul ramâne deschis. 2x1.. Notă: În caz că condiţile pentru comutare nu sunt apicate.desemnat pentru masurarea în cutia electrică Funcţie de control al senzorului (avarie.. 2 max.. perturbaţii. În cazul în care senzorul este picat.. Senzorul de avarie nu influenţeaza funcţionarea permanentă ON sau permanentă OFF.) Reglarea fixă de temperatură la 2. 2x2:5. temperatură -30 °C şi +80 °C.. unutăţi de dehitratare. +60°C şi monitorizarea umidităţii relative.90% Posibilatate de setare până la 8 condiţii pentru comutarea contactului şi funcţionarea permanentă ON/OFF Senzorul este inclus în dispozitiv .). IP10 la terminale III.8% /an 1x NO (AgSnO2) 16A / AC1. se extind limitele contactului (pt.. EN 61010-1 Simbol A1 T RH 15 Conexiuni 15 18 A2 18 A2 A1 Un + Device description: Contacte de ieşire 15 18 TOP Ieşire: Nr.5. 130 .5 0C 4% intern LED roşu intermitent 5% tipic < 0. max.6x64mm 70g EN 60730-2-9. Dispozitivul este echipat cu detector de avarie a senzorului.

categoria 1: . Ø 10mm Gaura pentru montare pe perete Ø 4.3mm Senzor de umiditate Conectare L N jumper pentru potential L L 15 18 L N L N fara contacte potentiale L 15 18 Functia Nivelul actual de umiditate Setarea nivelului umiditatii relative L N L-N Functia de umidificare 15 .. agresive si imperfecte..5/ cu manson max. ateliere industriale.5) 62 x 34 x 153 mm 148 g EN 60730-2-9. +10% max.1x2. sere..5 (CYKY4x1. 4 % din norma prin jumper J1 1 x NO (AgSnO2) 16 A / AC1 4000 VA / AC1.. 30 % RH 30 . cutie pentru montare pe peretel bdispozitivul are higro-senzor incorporat doua functii ajustabile prin jumper: umidificare si uscare 3 nivele ajustabile (prin jumper) tensiunea de alimentare 230V AC fara comutare de contacte potentiale 16A/AC1 Parametrii tehnici: Alimentare Terminalele de alimentare: Tensiunea de alimentare: Toleranta tensiunii de alimentare: Intrare (aparenta/pierdere): Functiile setarilor Functia . 90 Slight setup finish in the frame of range 57mm Gaura pentru montare in perete Ø 4...3mm Higrostat RHV-1 L 15 18 J1 Hysteresis (% din rata) L N J2 Setarea razei ajustabile (%RH) J3 Functie uscare umidificare 2 3 4 0 . 60 60 . 60 % RH 60 .18 Functia de uscare 15 .) versiune exterioara in IP65.7W prin jumper J3 umidificare uscare prin jumper J2 0 ..1x2.5 CYKY 3x2.15% . 2 max.. spalatorii. max.18 conectare prin 3 fire conectare prin 4 fire Dispozitivul are in stare inactiva jumperul L-15 (conectare prin 3 fire). +60°C -30 .. 2x1.5. pivnite si cutii de racire.: Functia. 3.Higrostat RHV-1 ! 62x34x153 IP65 ! ! ! ! ! higrostat exterior singular pentru monitorizarea si reglarea umiditatii in mediile in care se cere (umede si contaminate.categoria 2: .categoria 3: Setarea usoara a umiditatii relative: Hysteresis: Setarile hysteresis: Iesire Iesirile contactelor: Curentul evaluat: Comutarea iesirii: Varful de curent: Tensiunea comutata: Tensiunea comutata minima: Durata de viata mecanica: Durata de viata electrica: Alte informatii: Temperatura de operare: Temperatura de stocare: Puterea electrica: Pozitia de operare: Gradul de protectie: Categoria de supratensiune: Nivelul de poluare: Marimea maxina a cablului (mm2): Cablul de alimentare sugerat: Dimensiuni: Masa: Standarde: RHV-1 L-N AC 230V / 50.: Setati scara pt.5 pentru cablu max. umiditatea relativa: .. 61010-1 Descriere (proportiile corespund dimensiunii reale) Cablu gommet M16x1. +70°C 4kV (alimentare-iesire) intotdeauna cu fatza senzorului in jos IP65 III. 90 % RH potentiometru 2.. 30 30 ... 6VA /0.60Hz . 384 W / DC 30 A / < 3 s 250 V AC / 24 V DC 500 mW 3 x 107 0...7 x 105 -30 . Pentru functionarea corecta a dispozitivului este necesara montarea dispozitivului cu senzorul in jos. 131 TERMOSTATE .

TC-6 .65 mm Cutie de instalare LKM-45 aparţine de clasa THERMO. cabluri de 2x0.senzor de temperatură 12 m.7 115.TZ-0 .3 0 Sensor PT100 (Ω) 107.8 111.TC-3 .9) .108 g .senzor de temperatură 6 m. culoare: alb Reference number: 8595188130806 132 .. TZ.izolare silicon cu cabluri de 2x0.pentru termostate ! ! ! ! senzori de temperatură NTC cu termistor în toc de metal (TZ) sau toc PVC (TC) izolare dublă TC senzor .senzor de temperatură 6 m.1 (τ65) (τ95) 92 s / 23 s 306 s / 56 s (τ95) PVC cu imunitate termică ridicată PVC cu imunitate termică ridicată IP 67 II (izolaţie dublă) 216 s / 23 s silicon nickel-couted copper IP 67 II (izolaţie dublă) (τ0..Thermo sensor can be connected directly to terminal block ( lenght of sensor 110mm) TC-3 .213 g .937 g Masa senzorului TZ: ..+125 C NTC 12K 2 % (τ65) 62 s / 8 s 0 PT100 -30.05% (10.TC-0 . izolaţie dublă TZ: Senzor de temperatură pt.466 g .5mm cu izolaţie de silicon ..22 mm Masa senzorului TC: .8 6.senzor de temperatură 3 m.000 hod). se montează pe perete Senzor foto TC TZ PT100 Modelul LKM. 0 . izolaţie dublă silicon 10 0 00:00 02:53 05:46 08:38 11:31 14:24 17:17 s [min] Descriere senzor TC 8.6 mm 24 mm TZ 6.45. temperaturi extreme PT 100 senzor .TC-25 .5 g ..5 g . izolaţie dublă silicon PT100-12 .106 g .TZ-25 . Temperature ( 0C) 20 30 40 50 60 70 Sensor NTC (kΩ) 14.216 g .2 mm 20 mm PVC -reacţia cu temperatura apei Silicon .+70 C NTC 12K 2 % 0 PT100 TZ -40.5) -/7s Valorie rezistive a senzorilor independente de temp. izolaţie dublă TC-12 .TZ-12 .senzor de temperatură 3 m. izolaţie dublă silicon PT100-6 .senzor de temperatură 6 m.2 mm 22. +70 0C TC-0 .senzor de temperatură 3 m.TZ-3 . +125 0C TZ-0 . Dlouhodobá stabilita odporu u senzoru PT100 je 0.senzor de temperatură 12 m.5 mm TZ senzor .5 119.TZ-6 .TC-12 .Thermo sensor can be connected directly to terminal block ( lenght of sensor 110mm) TZ-3 . +200 0C PT100-3 .2 127.cabluri de 2x0.6 4.7 9.4 123. -40 ..418g .2 2. izolaţie dublă TC-6 .Senzori termici TC.izolare plastică.se foloşete pt. +200 0C PT 100 (τ0. TC: senzor ce cădură pt.reacţia cu temperatura apei PT100 4. Dimensiuni: 98x98x45 mm. izolaţie dublă silicon TZ-6 . PT100 .841g ! TERMOSTATE TC Parametrii tehnici Domenii: :Element de scanare În aier/ în apă: Î n a er/în apă: materialul cablului: Materialul terminalului: Grad de protecție: Sticla de protecţie: TZ TC 0. izolaţie dublă silicon TZ-12 .6 3.senzor de temperatură 12 m.4. izolaţie dublă silicon Diagrama de încălzire a senzorului în aer 70 60 50 40 30 20 PVC Silikon PT-100: Thermal sensors for range -30./ 19 s silicon cupru IP 67 II (izolaţie dublă) Tolerance senzoru NTC 12 kΩ je ± 5% při 25 C.

Notă 133 .

Elemente de instalaţii pentru protecţie şi comutar Î NTR E RU PĂTO R D E CI RCU IT MO N ITO R IZ AR E A CU R E NŢI LO R R E Z I DUALI CO NTAC TO R I D E I NSTAL AŢI I .

Cu 3 POLI Pagina 131 Capac transparent Pagina 131 Descrierea caracteristicilor de declanşare: ! ! ! Caracteristica B: pentru protecţia circuitelor electrice. cu elemente ce nu generează variaţii de curent (lumină sau alte circuite paralele.63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 3 Caracteristici de declanşare: B. D Interval de intensitate: 0.5 A .5 A .63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 3+N Caracteristici de declanşare: B.ELEMENTE DE INSTALAŢII PENTRU PROTECŢIE ŞI COMUTARE Întreruptoare miniaturale Întreruptor MCB 10 MCB10 Număr poli: 1 Caracteristici de declanşare: B. D Interval de intensitate: 0.63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 1+N Caracteristici de declanşare: B.Bipolar Intensitate: 6 A Pagina 131 DA MCB Declanşator automat pentru întru întreruptorul MCB10 Interval de intensitate: 0. C. D Interval de intensitate: 0.63 A Paginile 128-129 Întreruptori miniaturali pentru curenţi mari ETIMAT 10 ETIMAT10 Număr poli: 1 Caracteristici de declanşare: C.5 A .125 A Pagina 130 ETIMAT10 Număr poli: 2 Caracteristici de declanşare: C. etc) 137 .125 A Pagina 130 Accesorii pentru întreruptorul miniatural MCB10 PS MCB Comutator auxiliar pentru întreruptorul MCB10 . etc) Caracteristica D: pentru protecţia circuitelor electrice cu elemente ce pot genera variaţii mari de curent (transformatoare. D Interval de intensitate: 0. C.125 A Pagina 130 ETIMAT10 Număr poli: 3+N Caracteristici de declanşare: C.63 A Paginile 128-129 MCB10 Număr poli: 2 Caracteristici de declanşare: B. D Interval de intensitate: 80 A .Cu 1 POL .5-40 A Pagina 131 Conectori . motoare cu 2 poli. C. D Interval de intensitate: 80 A . motoare. D Interval de intensitate: 0.125 A Pagina 130 ETIMAT10 Număr poli: 3 Caracteristici de declanşare: C. D Interval de intensitate: 80 A . D Interval de intensitate: 80 A . C. etc) Caracteristica C: pentru protecţia circuitelor electrice cu elemente ce pot genera variaţii de curent (grupuri de becuri.5 A . C.5 A .

1NC25 MCB10 .1D1 MCB10 .1 s Rezultat Nedeclanșat Declanșat Declanșat Nedeclanșat Nedeclanșat Nedeclanșat Declanșat Declanșat Declanșat 68 85 1 – poli Tip/B ÎNTRERUPTORI MINIATURALI 42.1C20 MCB10 .6 MCB10 .1 s t ≥ 0.1C16 MCB10 . EN 60898. C.00 IN 10.1ND32 MCB10 .5 .6 MCB10 .1 s t < 0.5 – 63A Semnalizare ON/OFF prin led pe întreruptor Posibilitatea conectării cu alte relee de monitorizare Posibilitatea conectării de întreruptoare auxiliare Posibilitatea de marcare a circuitelor Parametrii tehnici Tensiune nominală (UN): Intensitatea nominală (IN): Fregvența: Capacitatea la scurt circuit: 230/400 V AC. C. STN EN 60898 1-pol: 85 x 18 x 68 mm 18 mm/pol ! ! ! ! ! ! Clasa de limitare energetică: Caracteristica de declanșare: Diametrul cablului de cuplare: Clasa de izolare: Montaj: Posibilități de izolare: Standarde de calitate: Dimensiuni: Lățime: 45 Caracteristici de declanșare Caracteristica B.5 MCB10 .1ND6 MCB10 .1D6 MCB10 .1C32 MCB10 .45 IN 2.1C10 MCB10 .1B20 MCB10 .1D0.1B10 MCB10 . max.55 IN 3.ÎNTRERUPTORI MINIATURALI pentru intervalul 0.1D40 - IN (A) 0. D B.OFF IEC 60898.1B16 MCB10 .1ND1. 60 V DC 0.5 1 1.1D20 MCB10 .1NC40 Tip/D MCB10 .63 A: 6 kA (IEC 60898) 10 kA (IEC60947-2) 3 B.6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 115 115 115 115 115 119 119 119 119 119 119 119 119 123 123 Ambalaj 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 12/108 MCB10 .1NC20 MCB10 .63 A MCB10 ! Destinate pentru case şi circuite electrice comerciale şi industriale de până la 63A/230/400V AC Destinate pentru protecţia cablurilor înpotriva suprasarcinii şi scurt circuit Posibilitatea de conectare cu relee de monitorizare a curenţilor reziduali (versiune unificată) între 0.1NC6 MCB10 .00 IN 10.1B13 MCB10 .1C2 MCB10 .1ND40 IN (A) 0.1D16 MCB10 .1 s t < 0.1NB6 MCB10 .1D25 MCB10 .1NC16 MCB10 .1D2 MCB10 .1ND25 MCB10 .5 .1B32 MCB10 .1C40 MCB10 .1ND1 MCB10 .00 IN 20.1NC2 MCB10 .5 Tip/C MCB10 . D B.5 MCB10 .1ND20 MCB10 . C.6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 UN (V)~ 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 Masa (g) 232 232 232 232 232 227 227 227 227 227 227 227 227 Ambalaj 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 MCB10 .1B6 MCB10 .5 MCB10 .1C50 MCB10 .1C1.5 1 1.1NC4 MCB10 .1B63 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 12 buc/amb 1 – poli + N Tip/B Tip/C MCB10 . 3 Nm B pe șină DIN EN 60715 (EN 50022) ON .5 – 63 A 50/60 Hz 0.1NB25 MCB10 .1ND13 MCB10 .1ND10 MCB10 .1NC1 MCB10 .00 IN 5.1C25 MCB10 .1C6 MCB10 .1C4 MCB10 .1NB10 MCB10 .13 IN 1.1D1.1B50 MCB10 .1NB16 MCB10 .1NC10 MCB10 .1NB20 MCB10 .1 s t ≥ 0.6 MCB10 .1D10 MCB10 .1 s t < 0.1C13 MCB10 .1NC32 MCB10 .1C0. IEC 60947-2.1NB13 MCB10 .1NC13 MCB10 .1ND16 MCB10 .6 MCB10 .1B40 MCB10 .1ND2 MCB10 .1C63 Tip/D MCB10 .5 MCB10 .1NC0.40 A: 10 kA (IEC 60898) 15 kA (IEC 60947-2) 50 .1NB32 MCB10 .1D32 MCB10 .1D13 MCB10 .1NC1. C i D 1 – 25 mm2 max.1NB40 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 54 buc/amb 138 .1D4 MCB10 .1C1 MCB10 .1ND0.1ND4 MCB10 .1B25 MCB10 .00 IN Timpul dedeclanșaret ≥ 3600 s t < 3600 s 1 s < t < 60 s t ≥ 0.00 IN 5. D B C D B C D Curent test 1.

5 MCB10 .3D1.3ND16 MCB10 .3NB40 MCB10 .3B32 MCB10 .3C4 MCB10 .3B16 MCB10 .3C50 MCB10 .3NC25 MCB10 .3D16 MCB10 .3C25 MCB10 .6 MCB10 .2D32 MCB10 .3B63 .3NC16 MCB10 .3ND20 MCB10 .3NB32 MCB10 .3NC10 MCB10 .3B20 MCB10 .2C40 MCB10 .3NB20 MCB10 .3NB25 MCB10 .3C32 MCB10 .3ND4 MCB10 .3B50 MCB10 .3D1 MCB10 .6 MCB10 .3C2 MCB10 .5 1 1.5 MCB10 .2D13 MCB10 .3ND1.3NC1 MCB10 .3ND2 MCB10 .2B50 MCB10 .2D1.2C6 MCB10 .2B10 MCB10 .3D4 MCB10 .2B6 MCB10 .3D20 MCB10 .Întreruptori miniaturali de circuit pentru intervalul 0.2C16 MCB10 .3NC13 MCB10 .2C13 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Masa (g) 469 469 469 469 469 459 459 459 459 459 459 459 459 493 493 Ambalaj 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 3/27 MCB10 .2D6 MCB10 .2C63 Tip/D MCB10 .3D25 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Masa (g) 232 232 232 232 232 227 227 227 227 227 227 227 227 245 245 Ambalare 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 6/54 MCB10 .2C10 MCB10 .3C63 Tip/D MCB10 .3C13 MCB10 .2D16 MCB10 .3D40 - IN (A) 0.6 MCB10 .2D4 MCB10 .3D2 MCB10 .3NB63 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 27 buc/amb 139 ÎNTRERUPTORI MINIATURALI MCB10 .3C40 MCB10 .6 MCB10 .2C1 MCB10 .3B13 MCB10 .3NB50 MCB10 .3D32 MCB10 .3ND1 MCB10 .2B20 MCB10 .3D6 MCB10 .3C16 MCB10 .3D0.3NC32 MCB10 .3ND25 MCB10 .2B40 MCB10 .6 2 4 6 10 13 16 20 25 32 40 50 63 UN (V)~ 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 Masa (g) 354 354 354 354 354 345 345 345 345 345 345 345 345 372 372 Ambalare 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 4/36 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 36 buc/amb 3 – poli + N Tip/B Tip/C MCB10 .3NB16 MCB10 .3ND32 MCB10 .3C1.2B16 MCB10 .2C2 MCB10 .3NC1.3C1 MCB10 .5 1 1.3C6 MCB10 .2D20 MCB10 .3C0.3B25 MCB10 .3D10 MCB10 .3NC4 MCB10 .3NC50 MCB10 .3NB10 MCB10 .63 A MCB10 2 – poli Tip/B Tip/C MCB10 .2C1.2B32 MCB10 .3B10 MCB10 .3ND6 MCB10 .6 MCB10 .6 MCB10 .2D0.3NC20 MCB10 .3C20 MCB10 .5 MCB10 .3ND10 MCB10 .5 MCB10 .3NB6 MCB10 .2C20 MCB10 .3NC2 MCB10 .2C32 MCB10 .2B13 MCB10 .2D1 MCB10 .2D2 MCB10 .2B25 MCB10 .3ND13 MCB10 .3D13 MCB10 .5 MCB10 .2C4 MCB10 .3NB13 MCB10 .5 1 1.5 .2D40 - IN (A) 0.2D25 MCB10 .2D10 MCB10 .2C50 MCB10 .5 MCB10 .3NC63 Tip/D MCB10 .2B63 Notă: Ambalarea tuturor produselor de Tip D este de 54 buc/amb 3 – poli Tip/B Tip/C MCB10 .3NC6 MCB10 .3B6 MCB10 .3B40 MCB10 .2C0.2C25 MCB10 .3NC40 MCB10 .3C10 MCB10 .3NC0.3ND40 - IN (A) 0.3ND0.

1C80 ETIMAT 10 .2D80 ETIMAT 10 .3D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 696 696 696 Ambalaj 1/18 1/18 1/18 3 .4D80 ETIMAT 10 .2C125 ÎNTRERUPTORI MINIATURALI Tip/D ETIMAT 10 . 100 a 125 A 50/60 Hz In = 80.5 68 .2C80 ETIMAT 10 . EN 60204.2C100 ETIMAT 10 .Întreruptori miniaturali pentru intervalul 80 .pol: 90 x 27 x 70 mm 27 mm/pol 1 – poli Tip/C ETIMAT 10 .VYP EN 60898.4C100 ETIMAT 10 . IEC 60898.3C80 ETIMAT 10 .4D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 860 860 860 Ambalaj 1/14 1/14 1/14 Dimensiuni PS MCB 45 85 140 42.5 .1C125 Tip/D ETIMAT 10 .poli + N Tip/C ETIMAT 10 .4C80 ETIMAT 10 .4C125 Tip/D ETIMAT 10 .50 mm2 pe șină DIN EN 60715 (EN 50022) a nebo šroubem ZAP .3C125 Tip/D ETIMAT 10 . 100 A 20 kA (EN 60947-2) In = 125 A 15 kA (EN 60947-2) In = 80 A 20 kA (EN 60947-2) In = 100 A 15 kA (EN 60947-2) C și D 2.3D80 ETIMAT 10 .125 A ETIMAT 10 ! ! ! Caracteristica de declanșare C sau D Conectarea de întreruptoare auxiliare Conforme cu principalele cerințele pentru întreruptoare Technical parameters Tensiunea (UN): Intensitatea (IN): Fregvența: Capacitatea la scurt circuit pentru caracteristica de declanșare C: Capacitatea la scurt circuit pentru caracteristica de declanșare D: Caracteristica de declanșare: Diametrul cablului de cuplare: Montaj: Posibilități de izolare: Standarde de calitate: Dimensiuni: Lățime: 230/400 V AC.3C100 ETIMAT 10 .1C100 ETIMAT 10 .1D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 231 231 231 Ambalaj 2/72 2/72 2/72 2 – poli Tip/C ETIMAT 10 . 60 V DC 80.2D100 IN (A) 80 100 125 UN (V)~ 230/400 230/400 230/400 Masa (g) 466 466 466 Ambalaj 1/36 1/36 1/36 3 – poli Tip/C ETIMAT 10 . EN 60898 1 .1D80 ETIMAT 10 .

00 Masa (g) 445 617 180 270 0. Tip DA MCB 230V AC DA MCB 48V DC DA MCB 24V DC Masa (g) 110 110 110 Ambalaj (buc) 1/10 1/10 1/10 ! ! ! Întreruptor auxiliar PS MCB ! PS MCB este un întreruptor auxiliar utilizat în semnalizarea la distanță pentru întreruptorul MCB caruia îi este asociat. Ambalaj: 12 /108 42. putând fi atins în siguranță. Dimensiunile sunt aceleași ca și la MCB Timpul de decuplare foarte scurt – mai scurt de 50 ms. Numai pentru MCB10 0.40 A. Lățimea este de 9 mm.9 Pakowanie (szt.00 1. PS MCB poate fi asociat după instalarea întreruptorului.00 1.5 68 141 ÎNTRERUPTORI MINIATURALI .5 A .Accesorii pentru MCB10 Conectori Tip 3P IZ 10/3 1m 3P IZ 16/3 1m 1P IZ 10/1 1m 1P IZ 16/1 1m IZ-V Secțiune (mm2 ) 10 16 10 16 Lungime (m) 1.) 20 20 60 60 100 Întreruptor DA MCB ! Întreruptorul DA MCB se conectează în partea dreaptă a întreruptorilor miniaturali MCB și are rolul de a decupla de la distanță întreruptoarele MCB.4 mm2 1 x b-contact 1 x a-contact/b-contact 1 kA cu siguranță de protecție de 20 A 35 g 1/12 22 12 ! 21 11 ! ! Masa: Ambalaj (buc): Capac transparent Dimensiuni PS MCB 45 85 Capacul transparent este utilizat pentru a proteja zona etichetei imprimate. Acesta este izolat.00 1. 1A (110 V DC) 1 . Dimensiunile sunt aceleași ca și la MCB. Parametrii tehnici Tensiunea (IN): Diametrul cablului de cuplare: Contact: Capacitatea condiționată la scurt circuit: PS MCB 6 A (230 V AC). Toleranța la variațiile sursei +10%/-30%.

rapid.Protecție la atingere. Compact. Reprezintă un element important de siguranță al instalației electrice. un dispozitiv pe care puteți conta în protecția eficientă împotrivacurenților reziduali. DISPOZITIVE RCB MONITORIZAREA CURENȚILOR REZIDUALI COMBONAȚIE RMCB Combinație între un dispozitiv de monitorizare a curenților reziduali și un întreruptor de circuit. Folosit în mod special în zonele de exterior și băi. Design ce maximizează spațiul în tabloul electric. 142 .

Pentru întreruperi fregvente. 2D 2-poli Încărcare: 6 A Pagina 136 TIPURI DE DECUPLĂRI: ! ! ! Tip A: sensibil la fluctuații pentru curent continu sau alternativ Tip AC: sensibil la fluctuațiile de curent și curent rezidual Tip S: pentru curenți reziduali și pentru limitarea decuplărilor nedorite. de poli: 4 Tip: A Interval de intensitate: 16 A .100 A Curent rezidual: 0.Dispozitive pentru monitorizarea curenților TIPURI DE DECUPLĂRI RCB-2 2 POL RCB-2 Nr.5 A Pagina 136 Dispozitive combinate pentru monitorizarea curenților reziduali RMCB 2 POL RMCB Dispozitiv combinat pentru curenti reziduali 2-MODULE Tip: A Caracteristici de declanșare B.40 A Pagina 137 Accesorii pentru RCB Întrerupător auxiliar PS RCB Tip: MD.0. de poli: 2 Tip: AC Interval de intensitate: 16 A .100 A Curent rezidual: 0. de poli: 2 Tip: A Interval de intensitate: 16 A .5 A Pagina 136 RCB-4 Nr. C Curent rezidual: 6 A .100 A Curent rezidual: 0.5 A Pagina 135 A AC S RCB-2 Nr.100 A Curent rezidual: 0.100 A Curent rezidual: 0. de poli: 4 Tip: S Interval de intensitate: 16 A . de poli: 4 Tip: AC Interval de intensitate: 16 A .03 A .0.0.5 A Pagina 135 RCB-4 4 POL RCB-4 Nr. Mai multe detalii la pagina 134 143 .03 A .03 A . 2M.03 A .0.5 A Pagina 136 RCB-4 Nr.03 A .0.

Curentul rezidual .reacționează la curenți reziduali sinusoidali de tip continuu (AC) și este utilizat în tablouri electrice standard pentru curent continu (AC) Intensitatea IN reprezintă valoarea constantă presetată de către producator la care RCD-ul poate funcționa în condiții normale.5 . RCD-uri cu protecție la suprasarcină . DISPOZITIVE PENTRU CURENT Rezistivitatea la scurt circuit Inc . adică o schimbare a IΔN. în tablouri cu regularizare a fazei de ieșire etc. +40 OC).. RCD .1) IΔN . Această solutie nu crează probleme de protecție sau conexiune.tip S. Fregvența fN reprezintă valoarea fregvenței pentru care RCD-ul a fost proiectat. Timpul de decuplare al RCD-ului selectiv atunci când comută (în comparație cu RCD-urile standard sau de tip G) este mai mare datorită deconectării selective a circuitelor. +40 OC). Marcaj: S Timp de decuplare: 40 ms Comutarea selectivă . ar trebui să luați în considerare o schibare a limitelor de acțiune. ci poate avea influență numai asupra funcționarii circuitului electric și a izolațiilor acestuia. singurele diferențe față de soluția astandard putând apărea în faptul că este posibil să recunoască dacă acțiunea a fost executată ca și RCD sau MCB.dispozitivul este o combinație de RCD și MCB într-un modul dublu acesta salvând spațiu în tabloul electric prin comparație cu soluțiile standard de 3 module. Rezistența la surtcircuit este notată cu current Inc. Se instalează in fața unui dispozitiv ce generează fluctuații de curent (până la 40ms). alternativ trebuie să furnizeze RCD-ul în limitele(0. Mai exact.în cazul în care RCD-urile sunt conectate în serie. Principiile de funcționare și construcție nu permit utilizarea anumite protecții împotriva scurtcircuitului. Pentru protejarea circuitelor trebuie sa utilizăm comutatoare de circuit sau siguranțe electrice. Deaceia este posibilă utilizarea RCD-urilor cu IN = 25 A intr-o rețea de 16 A il putem folosii la 16 A. La această fregvență RCD-ul funcționează corect și în condițiile date. Tensiunea de alimentare nu influențează funcțiile RCD-ului.reacționează la curenți reziduali sinusoidali de tip continuu (AC) și la impulsuri de curenți reziduali de tip discontinu (DC) și este utilizat în tablouri electrice standard pentru curent continu (AC). RCD . RCD . Dispozitivele pentru curenți reziduali ce au afișat simbolul de mai jos operează la temperaturi în intervalul extins (-25 . Aceste unități decuplează rețeaua electrică într-un mod sigur și eficient.tip A.. Temperatura ambientală T pentru RCD este în concordanță cu aproape toate standardele internaționale (-5 .rezistența la scurt circuit. acțiunea are loc numai pentru dispozitivul ce înregistrează eroarea.tip AC . Tensiunea UN reprezintă valoarea tensiunii la care RCD-ul este conectat și ale cărui caracteristici corespund cu această tensiune de alimentare. 144 . decuplează dispozitivul cel mai apropiat de sursa de curent rezidual cauzat de o eroare în circuitul protejat. timpul de răspuns și fregvențele curentului residual influențează comutarea.RCD special. Cele mai multe RCD-uri funcționează între fN 50 și 60 Hz. are rolul de selecție a curenților protectori și de a reduce numărul decuplărilor nedorite. Avantajul este că toate circuitele afectate sunt operaționale. Curentul IN poate trece prin circuite în mod continu. RCD-ul trebuie să suporte numai trecerea curentului scurtcircuit. RCD-ul (residual curent device) trebuie să se decupleze la această valoare în condiții prestabilite. Mărimea curentului maxim de tranzit este indicat prin Inc . Când utilizați dispozitive pentru 50/60 Hz într-o rețea cu fregvență diferită.Definiții de bază și simboluri Curent rezidual IΔN In reprezintă valoara curentului rezidual IΔN reglată de către producator. Deoarece funcționarea RCD-urilor este bazată pe principiul inductivității.

IEC 61008.3 RCB .2A40/0.2AC63/0.1 RCB .2A40/0.03 RCB .03 0.2A80/0.2A63/0.1 RCB .5 RCB .2AC16/0.2A63/0.2AC25/0. 0.2AC100/0. TN-C.03 RCB . Dispozitivul pentru curent rezidual RCB-2: TipA .în toate sistemele unde nulul este separat și protejat de înpământare (VDE 0100 componenta 410).sensibil la curent alternativ și pulsating direct current Tip AC .1 0.1 0.1 0.2AC80/0.5 145 .2A25/0.5 IN (A) 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 IΔN (A) 0. TT sau în alte cuvinte .5 0.2A100/0.2A16/0.03 RCB .1 RCB .1 RCB .03 A.2AC25/0. 63 A.5 RCB .2AC80/0. Reprezintă o protecție împotriva contactelor directe. 0.2A16/0.2AC80/0.1 RCB .5 42.2AC80/0.3 0.2AC16/0.5 x 36 x 68 mm ! ! RCB-2 A Tip/A RCB .3 0.3 RCB .3 RCB .03 0.1 RCB .1 0.1 0.03 RCB .3 RCB-2 AC Tip/AC RCB .2AC63/0.2A63/0.03 RCB .2A80/0.03 0.2A80/0.2AC16/0.3 RCB .03 RCB .2A16/0. 0.2A16/0.2A25/0.1 RCB .2AC40/0.2AC63/0. 80 A.sensibil la curent alternativ și curenți reziduali Parametrii tehnici: Tensiune (UN): Intensități(IN): Curent rezidual IΔN: Curent scurtcircuit condițional: Siguranță de rezervă: Grad de protecție: Clasa de izolare: Diametrul cablului de cuplare: Standarde de calitate: Număr de poli: Dimensiuni: ~230 V AC 16 A.2AC25/0. RCD-urile pot fi utilizate în principalele sisteme TN-S.2AC63/0.03 0.2A100/0.2A25/0.3 RCB .3 A.5 0.2A63/0.5 RCB .03 RCB .03 0.1 RCB .03 RCB .5 Masa(g) 229 229 229 244 244 244 223 223 223 227 230 230 223 223 223 227 230 230 223 223 223 227 230 Ambalaj (pcs) 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 DISPOZITIVE PENTRU CURENT 1/54 Dimensiuni RCB-2 RCB .3 0.1 0.5 A 10 kA 80 A gG IP 40 B 1 .3 0.1 RCB .5 87.3 RCB . 25 A.2AC40/0.5 RCB .1 A.5 RCB .2A40/0. împotriva curenților reziduali de pe rețelele cu înpământare ce apar atunci cand sunt erori în instalația electrică și pentru protecție împotriva contactelor directe cu componentele sub tensiune în cazul in care IΔN ≥ 30 mA.2A25/0.5 68 RCB .2A40/0.2A40/0.5 0.5 30.1 RCB .5 0.3 RCB .2AC16/0.03 RCB .2A80/0.2AC100/0.Dispozitivul pentru curent rezidual RCB-2 ! Dispozitivele pentru curent rezidual RCB-2 sunt folosite pentru a proteja componentele dintr-o rețea sub tensiune împotriva contactelor indirecte.25 mm2 EN 61008.3 0.3 0.2AC25/0.03 0. 100 A 0.1 RCB .2AC40/0.3 45 RCB .5 RCB .3 RCB .3 RCB .3 RCB . DIN VDE 0664 T1 2 87.03 RCB .03 RCB .5 RCB . 40 A.

03 RCB .03 RCB .sensibil la curent alternativ și pulsating direct current Tip AC .5 0.5 RCB .03 RCB .3 S IN (A) 40 63 IΔN (A) 0.4AC16/0.5 RCB-4 AC Tip/AC RCB .4A25/0.3 0.4A100/0.03 RCB .5 RCB .4AC16/0.4A40/0.5 IN (A) 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 100 16 25 40 63 80 IΔN (A) 0.3 RCB .03 0.5 RCB . DIN VDE 0664.1 RCB .3 RCB .03 0.03 RCB .4A16/0.03 0.3 0.4AC63/0.03 RCB .03 RCB . 80 A.1 RCB .4S40/0.4A100/0.3 RCB .4A80/0. IEC 61008.5 0.3 0.4AC40/0.4AC25/0. 40 A.3 RCB .4A63/0.03 RCB .1 0.5 RCB . 25 A.5 A 10 kA 80 A gG IP 40 B .4AC80/0.5 RCB .5 RCB .4AC80/0.1 RCB .pentru selectarea ordinii RCD-urilor și pentru limitarea decuplărilor nedorite.sensibil la curenți reziduali alternativi Tip S .1 RCB .4A25/0.4A16/0.3 0.1 RCB .03 A.4AC16/0.5 42.03 RCB .03 RCB .VDE 0110 1 .1 RCB . 63 A.3 A.4AC100/0.3 Masa (g) 400 400 Ambalaj (buc) 1/27 1/27 87.4AC25/0.4A25/0.3 RCB .1 RCB .4AC80/0.5 0.4A63/0.1 0.5 x 72 x 68 mm Număr de poli: Dimensiuni: RCB-4 A Tip/A RCB .25 mm2 EN 61008.3 RCB .1 RCB .03 RCB .4AC100/0.4A16/0.4A40/0.1 RCB .4A100/0.1 RCB .4A25/0. 0.03 0.4AC80/0.5 RCB-4 S Tip/S RCB .4A40/0.3 0. 0.3 RCB .1 0. Mai multe detalii la pagina 98 Parametrii tehnici: Tensiunea de alimentare (UN): Intensități(IN): Curent rezidual IΔN: Curent scurtcircuit condițional: Siguranță de rezervă: Grad de protecție: Clasa de izolare: Diametrul cablului de cuplare: Standarde de calitate: 230/400 V AC 16 A.4A16/0.4AC40/0. 0.3 0.4AC16/0.4A40/0.4AC40/0.1 RCB .5 Masa (g) 393 393 393 400 407 407 393 393 393 400 407 407 364 364 372 372 372 372 364 364 364 372 372 Ambalaj (buc) 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 1/27 DISPOZITIVE PENTRU CURENT 45 68 30.5 0.4AC25/0.3 RCB .3 RCB .5 RCB .1 0.3 RCB .4AC63/0.3 RCB .4S63/0. 100 A 0.1 A.03 0.4A63/0.3 RCB .4AC63/0.03 0.4A80/0.4A80/0.1 RCB .5 RCB .1 0.4A80/0.1 0.4A63/0.4AC25/0.4AC63/0. EN 61008 4 87.03 RCB .5 146 .4AC40/0.3 RCB .3 0.4AC100/0.Dispozitiv pentru curenți reziduali RCB-4 ! ! ! Dispozitiv pentru curent rezidual RCB-4: Tip A .

Dispozitivul PS RCB se montează în serie cu RCB-urile. Parametrii tehnici Tensiunea de alimentare (IN): Curentul de scurtcircuit condiționat: Standarde de calitate: 6 A (230 V AC).10 RMCB .Exemple: dispozitive portabile.2D 23 a . etc Parametrii tehnici: Tensiune (UN): Intensitate (IN): Fregvența(fN): Capacitatea la scurtcircuit: Caracteristica de declanșare: Tip: Curent rezidual IΔN: Lungimea maximă a cablului: Montaj: Standarde de calitate: Număr de poli: Dimensiuni: 230 V AC 6 .32 30.13 RMCB .2M PS RCB . EN 61009 2-MODULE 88 x 35 x 69 mm RMCB 45 Tip/B RMCB .25 RMCB .2C . 1 A (110 V DC). ce funcționează independent pe aceiași linie de tensiune.2B .6 RMCB .contact = contact decuplor 147 DISPOZITIVE PENTRU CURENT Accesorii pentru dispozitive de curent rezidual RCB . AC 12.2B .16 RMCB .32 RMCB .25 mm2 pe șină DIN EN 60715 IEC 61009.40 ! ! Comutatorul auxiliar PS RCB este utilizat pentru a semnaliza la distanță starea contactelor (închis/deschis)pentru dispozitivele de curent rezidual (RCB) și pentru controlul circuitelor electrice.2C .Dispozitive combinate pentru curenți reziduali RMCB ! ! RMCB este un dispozitiv pentru curentii reziduali.20 RMCB .20 RMCB .2C .2C . spitale.5 42. DC 12 1 kA cu o siguranță de 20 A EN 62019 PS RCB Tip 14 13 24 Contact b-contact/a-contact 2 x b-contact 2 x a-contact Masa (g) 50 50 50 Ambalaj (buc) 1/12 1/12 1/12 PS RCB .10 RMCB . grădinițe.25 RMCB . ce combină calitățile unui întreruptor de circuit miniatural cu un dispozitiv pentru curenți reziduali.6 RMCB .13 68 RMCB .16 RMCB .2C .2B .contact = contact comutator b .2B .2C . Este utilizat cu preponderență în circuitele cu probabilitate mare de contact cu oamenii.5 Tip/C RMCB .2C .2B .2B .Comutator auxiliar PS RCB . Are o lățime de 9 mm și toate dimensiunile sunt în concordanță cu cele ale dispozitivelor pentru curent rezidual.2C .MD PS RCB .40 IN (A) 6 10 13 16 20 25 32 40 Ambalaj (buc) 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 1/54 88 RMCB .2B .2B .40 A 50 Hz 10 kA B și C A 30 mA 1 .

Exemplu: centrale termice industriale. Contactori VS Contactori pentru instalații Contactori cu control manual VSM Comutare auxiliară și normală. Controlul comutărilor de la panoul principal.Comutare auxiliară și normală. instalaații electrice. Semnalizarea stării printr-un led. Funcție de aprindere a boilerelor electrice etc. pompe. Comutator pentru motoare. utilaje. 148 .

04 Paginile 140-141 VS463 Număr de contacte: 4x63 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 31. 22. 143-144 149 . 31. 141 Comutari operaționale pe dimensiuni x 4 3 2 1 y Str. 31 Paginile 140-141 VS425 Număr de contacte: 4x25 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 04 Paginile 140-141 VS440 Număr de contacte: 4x40 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 1x închidere. 11. 31. 02 Paginile 140-141 VS420 Număr de contacte: 4x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40.Contactori pentru instalații Contactori pentru instalații VS VS120 Număr de contacte: 1x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 10. 01 Paginile 140-141 VS220 Număr de contacte: 2x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 20. 11. 04 Pagina 142 Accesorii Contacte auxiliare VSK VSK-11 contacte auxiliare: 1x comutator. 31. 22. 22. 02 Pagina 142 VSM425 Număr de contacte: 4x25 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 40. 22 Paginile 140-141 Contactori pentru instalații cu control manual VSM VSM220 Număr de contacte: 2x20 A Configurarea comutăriii și contactele de închidere: 20. Pagina 141 VSK-20 contacte auxiliare: 2x comutator Pagina 141 Spacere pentru instalații IKV Spacer Str.

EN 60947-5-1.5 mm2 0. 11.5 kW 26 kW 16 kW 11 kW 5.3x106 ≥ 17 V.5 mm2 0. 48 V. 31. 230 V 1.2x106 0.3 kW only NO 4A 6A 20 A 1A 0. VS440. 230 V 3W 3W max.5 mm2 2.5 mm2 2. 22. ≥ 100 mA 80 A 1 4 kV 25 mm2 16 mm2 2 Nm 4 mm2 2. 22.1x106 / 360 mF 0. EN 61095.5 A 600 comutări/oră 0.5 mm2 0. VS420.2 Nm 2. în mod special pentru sarcinile rezistive și motoarelor trifazice număr de contacte VS120: 1 număr de contacte VS220: 2 număr de contacte VS420. 230 V 2. 22 protecție IP 20 .5 kW 40 kW 24 kW 15 kW 8. VDE 0660 *Notă: În cazul în care mai mulți contactori sunt montati unul lângă altul.10 %: Montaj unul lângă altul: Masa: Dimensiuni: Standarde de calitate: VS120 440 V 20 A x 4 kW x 1. EN 60947-4-1. IEC 60947-5-1. 110 V.3 kW x 4 kW x 1. VS463 ! ! ! ! pentru comutarea circuitelor electrice.5x106 0. 2 contactori* 130 g 17. 04 VS440: 40.2 Nm 2.15x106 0.2x106 0.2 kW 16 kW 9 kW 4 kW 2. 110 V.5 W max. VS425. Mai multe detalii la pagina107 Număr maxim de comutăril la încărcare maximă: Detalii pentru 230 / 400 V AC-1. 04 VS463: 40. 31 VS425: 40. VS425.3x106 0.5 kW 0.1x106 0. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1.3 kW x 4 kW x 1.5 kW 2. 02 VS420: 40. IEC 61095.1x106 / 32 mF x 0.la cerere puted livra și capace ce asigură protecție IP 40 pentru toate terminalele montabile pe sină DIN sau în tablouri de perete Parametrii tehnici Tensiunea (Ui): Intensitatea termică lth (in AC): Comutări AC-1 for 400 V: AC-1 for 230 V: AC-3 for 400 V: AC-3 for 230 V: AC-7a for 400 V: AC-7a for 230 V: AC-7b for 400 V: AC-7b for 230 V: AC-15 for 400 V: AC-15 for 230 V: DC1 Ue = 24 V: DC1 Ue = 110 V: DC1 Ue = 220 V: Încărcările comutatorilor modulari. VS440.9 W 21.1 kW 4A 6A 20 A 2A 0.5 mm2 2.2 Nm 2.2 Nm AC 24 V.2 kW 1.2x106 0.2x106 0. 230 V 2. VS220. 230 V 5W 5W max.dispozitive inductive: Sarcina minimă: Protecție la scurtcircuit cu rezistență: Tipul conexiunii în concordanță cu EN 60 947-4-1: Rezistivitate: Contacte .8 A 600 comutări/oră 0.5 kW 4A 6A 63 A 4A 0.15x106 ≥ 17 V. 110 V.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Condiții de operare Tensiuni coil: Sursă continuă coil +/.6 Nm VS463 500 V 63 A 40 kW 24 kW 15 kW 8.1x106 0.5 kW 2. 48 V.1x106 / 4 kW 0.5 mm2 1.1x106 /32 mF x 0.dispozitive rezistive: AC-7b .15x106 ≥ 24 V. 2 contactori* 400 g 53.1x106 / 36mF 0.2x106 0.2 kW 4A 6A 25 A 2A 0.3x84x60 mm IEC 60947-4-1.5 W 2.5x85x60 mm VS220 440 V 20 A x 4 kW x 1. Spacerul pentru instalații IKB este disponibil în acest sens 150 .5 mm2 2. 2 contactori* 400 g 53.3x106 0.5 kW 0. 48 V.5 mm2 2.5 W max. 31.5 mm2 1.2 Nm 2.2x106 0.6 Nm AC/DC 24 V. ≥ 50 mA 63 A 1 4 kV 25 mm2 16 mm2 2 Nm 4 mm2 2.2x106 0. 48 V.1 kW 13 kW 7.3 kW only NO 4A 6A 20 A 1A 0.5 A 600 comutări/oră 0.05x106 /1.5x57 mm VS425 440 V 25 A 16 kW 9 kW 4 kW 2.2 kW 1.10 %: Sursă coil +/.5 A 600 comutări/oră 0. VS463: 4 sunt utilizați împreună cu comutatori și decuplori: VS120: 10.1x106 0. 2 contactori* 213 g 35x85x60 mm VS440 500 V 40 A 26 kW 16 kW 11 kW 5.15x106 0.3x106 ≥ 17 V.3x106 / 36mF 0.3x106 ≥ 17 V.Contactori VS120.3x106 0.5 A 600 comutări/oră 0. ≥ 50 mA 35 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1. 48 V 110 V.5 mm2 1.5 VA max.2 Nm AC/DC 24 V.5 kW 4A 6A 40 A 4A 0.2 Nm AC/DC 24 V.1x106 / 220 mF 0. 230 V 5W 5W max.rezistivitatea la încărcare: AC-3-sarcina de putere: AC-5a . 01 VS220: 20. 2 contactori* 120 g 17.5 W 2.1x106 / 6 kW 0.02x106 / 1. va trebui să utilizați spacere intre fiecare grup de doi contactori.lămpi incandescente: AC-7a . 110 V. 110 V.lampa semnalizare pentru intensitate mare: AC-5b . ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1.2x106 0.5x85x60 mm VS420 415 V 20 A 13 kW 7. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 2.5 mm2 1.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Coil .1x106 0.8 A 600comutări/oră 0.3x106 ≥ 17 V.6 Nm AC/DC 24 V. 2 contactori* 170 g 35x62. 48 V. 31.3x84x60 mm CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII AC/DC 24 V.

5 mm2/ 2. maximă: Solid/ Conductor standard: Cuplu maxim: Masa: Dimensiuni: -5..val. ≥ 10 mA 6A 2.8 Nm 10 g 10x85x60 mm Modul de conectare al contactelor auxiliare VSK-11 și VSK-20 VSK-11 31 43 VSK-20 23 33 32 44 24 34 151 . Dane do styków pomocniczych VSK-11 i VSK-20 Temperatura mediului: Tensiunea de alimentare: Rezistivitate electrică: Intensitate 220 V (AC 15): Intensitate 400 V (AC 15): Fregvența maximă de comutare: Număr maxim de comutări la incărcare maximă: Sarcina minimă: Protecția la scurtcircuit cu rezistență: Rezistență de rezervă .Conexiuni VS120 VS120-10 1 2 A1 + A2 - VS120-01 R1 R2 A1 + A2 VS220-02 A1 + A2 R1 R2 R3 R4 A1 + A2 - VS220 VS220-20 1 2 3 4 A1 + A2 - VS220-11 1 2 R3 R4 Imagine VS120 Imagine VS220 VS420 VS420-40 1 2 3 4 5 6 7 13 8 14 A1 A2 VS420-31 1 2 3 4 5 6 21 22 A1 A2 Imagine VS420 VS425 VS425-40 1 13 3 23 5 33 7 43 2 14 4 24 6 34 8 44 A1 + A2 - VS425-31 1 13 3 23 5 33 R7 41 2 14 4 24 6 34 R8 42 A1 + A2 A1 + A2 CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII Imagine VS425 VS425-22 1 13 R3 21 R5 31 2 14 R4 22 R6 32 7 43 8 44 + A1 A2 - VS425-04 R1 11 R3 21 R5 31 R7 41 R2 12 R4 22 R6 32 R8 42 VS440 VS440-40 1 2 3 4 R3 R4 5 6 R5 R6 7 13 8 14 7 8 A1 + A2 A1 + A2 - VS440-31 1 2 R1 R2 3 4 R3 R4 5 6 R5 R6 R3 R4 R7 R8 A1 + VS440-22 1 2 VS440-04 Imagine A2 . VS425.5 mm2 0. VS463 și VSM220. VS220.VS440 Imagine VS463 A1 + A2 - VS463 VS463-40 1 2 3 4 5 6 7 (13) 8 (14) A1 + A2 - VS463-31 1 2 3 4 5 6 R3 R4 A1 + A2 - VS463-22 1 2 R3 R4 R5 R6 7 8 A1 + A2- Contacte auxiliare pentru VS120. +55 0C 440 V 4 kV 6A 4A 6A 600 comutări/oră ≥ 12 V. VS440.

contactele sunt deschise (contactele operaționale) sau închise (contacte stand-by) indiferent de tensiunea de alimentare Indicator: ON-OFF are rolul de a cupla și decupla contacte: VSM220: 20. 24 V. 24 V. VSM425 Parametrii tehnici: Tensiunea (Ui): Intensitatea termică lth (în AC): Comutare AC-1 pentru 400 V: AC-1 pentru 230 V: AC-3 pentru 400 V: AC-3 pentru 230 V: AC-7a pentru 400 V: AC-7a pentru 230 V: AC-7b pentru 400 V: AC-7b pentru 230 V: AC-15 pentru 400 V: AC-15 pentru 230 V: DC1 Ue = 24 V: DC1 Ue = 110 V: DC1 Ue = 220 V: Încărcările contactorilor modulari detalii la pagina 143 Numărul maxim de comutări la încărcare maximă: Detalii pentru 230 / 400 V AC-1. ≥ 50 mA 35 A 1 4 kV 10 mm2 6 mm2 1.5 mm2 0.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Coil .1x106 / 36 mF 0.2 Nm 2.comutare de la AUTO la 1: contactele operaționale sunt închise iar contactele din spate sunt deschise până la la un nou impuls către un contactor.5 mm 2. 02 VSM425: 40. 2 contactori* 260 g 35x85x60 mm Conexiune VSM220 VS220-20 1 2 3 4 A1 + A2 - VSM220 . 48 V. Spacerul pentru instalații IKB este disponibil în acest sens 152 . 127 V. 110 V.2x106 0.încărcare rezistivă : AC-3-sarcina de putere: AC-5a .1x106 / 32 mF 0.3x106 0.5 kW 0. EN 60947-4-1.3x106 ≥ 17 V. 48 V.2x106 0. 127 V. Pentru încălzire și încălzirea de serviciu a apei descrierea pozițiilor individuale de control manual AUTO: funcție comună ca și pentru contactorii fără control manual 1 . 230 V 4 VA 15 VA max.5 mm2 0.2 kW 16 kW 9 kW 4 kW 2. VSM425 ! ! ! ! ! ! versiune specială de contactori pentru instalații. 04 este posibilă conectarea de la contacte auxiliare VSK la contactori VSM220.Contactori cu control manual VSM220.5 mm2 2.2 kW 4A 6A 25 A 2A 0.5x106 0.lămpi incandescente: AC-7a .3 kW tylko dla NO 4A 6A 20 A 1A 0.3 kW tylko dla NO X 4 kW X 1. IEC 61095. VDE 0660 *Notă: În cazul în care mai mulți contactori sunt montati unul lângă altul. 11.6 Nm AC 12 V. 0 .1x106 / 1.2x106 0. 22. 42 V. EN 61095.1 106 / 1.5 A 600comutări/oră 0.6 Nm AC 12 V.dispozitive inductive: Încărcare minimă: Protecție la scurtcircuit cu rezistență: Tipul conexiunii în concordanță cu EN 60 947-4-1: Rezistivitate: Contacte .10 %: Sursă coil +/. 31.high-intensity discharge lamp: AC-5b .numai sursă AC CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII A1 + A2 - VS425-31 1 13 3 23 5 33 R7 41 2 14 4 24 6 34 R8 42 A1 + A2 - VS425-22 1 13 R3 21 R5 31 2 14 R4 22 R6 32 7 43 8 44 A1 + A2 - 2.dispozitive rezistive: AC-7b . 42 V.lungimea maximă a conductorului: Conductor solid: Conductor: Cuplu maxim: Condiții de operare Tensiuni coil: Sursă continuă coil +/.5 kW 0.10 %: Montaj unul lângă altul: Masa: Dimensiuni: Standarde de calitate: VSM220 440 V 20 A X 4 kW X 1.numai sursă AC VS220-11 1 2 R3 R4 A1 + A2 - VS220-02 R1 R2 R3 R4 A1 + A2 - Conexiune VSM425 VS425-40 1 13 3 23 5 33 7 43 2 14 4 24 6 34 8 44 VSM425 . va trebui să utilizați spacere intre fiecare grup de doi contactori.2x106 0. 230 V 6 VA 27 VA max. 2 contactori* 140 g 17.5x106 ≥ 17 V.5 A 600 comutări/oră 0.2 Nm 2 VSM425 440 V 25 A 16 kW 9 kW 4 kW 2. IEC 60947-5-1.5x85x60 mm 2 VS425-04 R1 11 R3 21 R5 31 R7 41 R2 12 R4 22 R6 32 R8 42 A1 + A2 - Contactele auxiliare VSK-11 și VSK-20 Detalii privind contactele auxiliare pentru VSK-11 și VSK-20 la pagina 141 IEC 60947-4-1. 110 V. cu control de bază și manual pentru comutarea dispozitivelor cumulative. ≥ 50 mA 25 A 1 4 kV 10 mm 6 mm2 1.

28 0.5 3.5 1.31 0.45 0.17 4.87 2.14 0.15 3.8 1.3 0.5 0.5 1.63 0.2 0.4 6.67 0.25 5.11 0.5 16.35 0.17 0.45 4.8 3 3.43 0.16 0.16 VS120 23 14 7 3 1 22 22 17 14 2 x 30 2 x 24 2 x 17 2 x 10 7 7 7 4 25 15 14 12 7 7 14 10 7 4 2 1 1 4 4 3 1 1 18 10 5 3 3 1 5 2 1 5 3 2 1 22 7 7 4 3 3 6 1 1 1 - VS220 23 14 7 3 1 22 22 17 14 2 x 30 2 x 24 2 x 17 2 x 10 7 7 7 4 25 15 14 12 7 7 14 10 7 4 2 1 1 4 4 3 1 1 18 10 5 3 3 1 5 2 1 5 3 2 1 22 7 7 4 3 3 6 1 1 1 - VS420 29 16 8 3 1 24 24 20 17 2 x 40 2 x 31 2 x 24 2 x 14 8 8 8 5 35 20 19 17 10 9 18 13 9 5 3 2 1 5 5 4 2 1 22 12 7 4 3 1 6 3 1 1 1 6 4 2 1 1 1 27 9 9 5 4 4 7 1 1 1 - Număr de lumini pe contact VS425 VS440 VS463 29 16 8 3 1 24 24 20 17 2 x 40 2 x 31 2 x 24 2 x 14 8 8 8 5 35 20 19 17 10 9 18 13 9 5 3 2 1 5 5 4 2 1 22 12 7 4 3 1 6 3 1 1 1 6 4 2 1 1 1 27 9 9 5 4 4 7 1 1 1 65 40 20 8 4 90 90 65 45 2 x 100 2 x 78 2 x 65 2 x 40 48 48 48 31 100 52 50 50 26 25 38 29 20 10 7 4 3 31 27 22 12 9 5 4 43 23 12 7 6 2 1 36 18 11 6 6 2 1 17 10 6 3 11 6 4 2 71 23 23 14 10 10 44 11 11 8 4 5 85 50 25 10 5 140 140 95 70 2 x 150 2 x 118 2 x 95 2 x 60 73 73 73 47 140 75 72 70 38 36 55 42 29 15 10 6 4 47 41 33 18 13 7 5 60 32 18 10 9 3 1 50 25 15 9 8 3 2 22 13 8 3 16 10 6 3 90 30 30 19 13 13 66 16 16 12 7 8 VSM220 23 14 7 3 1 22 22 17 14 2 x 30 2 x 24 2 x 17 2 x 10 7 7 7 4 25 15 14 12 7 7 14 10 7 4 2 1 1 4 4 3 1 1 18 10 5 3 3 1 5 2 1 5 3 2 1 22 7 7 4 3 3 6 1 1 1 - VSM425 29 16 8 3 1 24 24 20 17 2 x 40 2 x 31 2 x 24 2 x 14 8 8 8 5 35 20 19 17 10 9 18 13 9 5 3 2 1 5 5 4 2 1 22 12 7 4 3 1 6 3 1 1 1 6 4 2 1 1 1 27 9 9 5 4 4 7 1 1 1 - Lămpi fluorescente Lămpi fluorescente circuit lead-lag Lămpi fluorescente corecție paralelă Lămpi fluorescente cu unități de balast electronic (EVG) Lămpi cu vapori de mercur sub presiune (fără corecție) Lămpi cu vapori de mercur sub presiune (fără corecție) Lămpi halogen cu vapori metalici sub presiune (fără corecție) Lămpi halogen cu vapori metalici sub presiune (corecție paralelă) Lămpi cu vapori sodiu sub presiune (fără corecție) Lămpi cu vapori sodiu sub presiune (corecție paralelă) Lămpi cu vapori sodiu (fără corecție) Lămpi cu vapori sodiu (corecție paralelă) 153 CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII .4 7.8 0.25 0.95 3.65 1.61 0.35 0.25 0.5 2.35 1.83 1.3 0.53 1 1.7 10.3 0.32 0.5 2.75 1.8 11.5 5.94 1.22 1.4 3.49 0.43 0.8 3 4.5 9.41 0.35 0.5 0.5 2.Încărcarea instalațiilor de contactori TIP DE LUMINĂ Lămpi incandescente PUTERE (W) 60 100 200 500 1000 18 24 36 58 18 24 36 58 18 24 36 58 1 x 18 1 x 36 1 x 58 2 x 18 2 x 36 2 x 58 50 80 125 250 400 700 1000 50 80 125 250 400 700 1000 35 70 150 250 400 1000 2000 35 70 150 250 400 1000 2000 150 250 400 1000 150 250 400 1000 18 35 55 90 135 180 18 35 55 90 135 180 I (A) 0.15 0.26 0.09 0.22 0.37 0.42 0.12 0.32 0.15 2.35 0.

5 55 63 CONTACTORI PENTRU INSTALAȚII 4.4 62.3 85 45 47.9 154 60.4 85 45 VS420 45 VSK-20 10 44 60 4.5 IKV 8.5 49.Dimensiuni VS120 VS220 VSM220 VS425 VSM425 35 VS440 VS463 53.4 35.7 35.3 85 45 85 45 65.5 .

155 .

prin deconectarea de la rețea în urma unui scurtcircuit sau suprasarcinii 0.5 .63 A Întreruptoare miniaturale 80 . Protecție împotriva focului. utilaje. Protecție sigură pentru dispozitive în rețele de 10kA. uz industrial pentru dispozitive cu tensiuni înalte.125 A Protecția instalațiilor electrice. 137 .Pentru uz domestic și industrial.

Notă 156 .

Informaţii tehnice Instrucţiuni generale pentu utilizarea corctă a produselor Elko EP 158 Sarcinile admise 159-161 Compatibilitatea electro-magnecă a produselor Grafic EMC 162 163 Tehnologia de producţie 182-183 157 .

nu este recomandat a fi lasat în condiţii extremece i-ar putea influenţa în mod negativ funcţiile – temperatură permanentă peste 70oC.) Materie primă pentru dispozitiv . varistorul poate reacţiona şi proteja de la influenţe negative. În cazul în care aceasă supratensiune se comportă ca un impuls de scurtă durată.) Condiţii de operare . chimicale. În diagramele osciloscopice de mai jos puteţi observa comportamentul elementelor de protecţie la supratensiune şi impulsuri din circuitul de alimentare. scade rezistenţa de străpungere şi acumuleaza supratensiunea.este recomandat a se elimina disturbanţele de pe controalele input ale dispozitivelor cu elemente potrivite(elemente R-C) şi astfel se realizează o minimizare a creări de voltaj inductiv pe cablurile de intrare .) Manevrarea dispozitivului . degajari masive.Instrucţiuni generale pentru utilizarea corectă a produselor ELKO EP. releele din gama noastră sunt echipate cu elemente de protecţie (varistori).) Potejarea dispozitivului . r.) Înlăturarea disturbărilor pe circuitelor input . Este foarte important pentru dispozitivul (ex:dimmers) unde există sincronizare condusă de o undă (ondulaţie) sinusoidală a principalului şi defect în pricipal poate cauza o funcţie incorectă a dispozitivului .este necesar să se verifice conectarea corectă a terminalelor. Este necesar 5. este necesar să se observe şi să se urmărească câteva reguli importante: 1. Pentru a asigura funcţionarea corectă şi sigură a unui dispozitiv. o.este necesar să se verifice conectarea corectă a terminalelor. şi în caz de aprovizionare cu voltaj a DC-ului deasemenea polaritate .este necesar să se verifice toleranţa permisă a dimensiunii aprovizionării cu voltaj care este dată de către parametrii tehnici ai fiecărui dispozitiv 2.este necesar să se asigure protecţia dispozitivului cu elemente adecvate de protecţie împotriva supratensiunii Descrierea elementelor de protecţiei ale dispozitivului Tot timpul. În cazul sarcinilor inductive este recomandat separarea alimentări la un aparat de putere (motor. Ca alte elemente de protecţie sunt folosite diode Zenner care elimină supratensiunea din circuitul de alimentare şi intrare a aparatului (la comuterea sarcinilor inductive).este necesar să se asigure alimentarea continuă a dispozitivului fără căderi sau diferenţe de tensiune. s. Voltajul limită utilizată este 275 V. umiditate relativ mare peste 95%. care pot cauza schimbarea spontană a stării dispozitivului (ex. Procesul de deconexiune a contactorului cu bobina 230V/AC fără membru R-C Configurarea osciloscopului U=200 V/d t=5ms/d Procesul de deconexiune a contactorului cu bobina 230V/AC cu membru R-C 390 Ohm-330 nF Configurarea osciloscopului U=200 V/d t=10ms/d Procesul de deconexiune a contactorului cu bobina cu varistor limitat la 230V/AC Configurarea osciloscopului U=200 V/d t=5ms/d 158 .toate produsele mentionate îndeplinesc directivele EMC în concordanţă cu Directiva EU 89/336/EEC. La supratensiune de scurtă durată ăn circuitul principal de alimentare.este necesar să se verifice toleranţa permisă a dimensiunii aprovizionării cu voltaj care este dată de către parametrii tehnici ai fiecărui dispozitiv .Pentru a se asigura funcţionarea corectă garantată a dispozitivului. împotrivasupratensiunilordin circuitul de alimentare.atentie când se conectează controalele input şi în acelaşi timp a se ţine cont de curentul maxim şi voltajul minim. şi în caz de aprovizionare cu voltaj a DC-ului deasemenea polaritate . contactor) de la circuitul de alimentare a aparatelor de masură şi control.este recomandat a se elimina disturbanţele de pe controalele input ale dispozitivelor cu elemente potrivite(elemente R-C) şi astfel se realizează o minimizare a creări de voltaj inductiv pe cablurile de intrare .pentru o funcţionare fără erori este indicat a se evita amplasarea aproape de o sursa de interferenţe electromagnetice .veioză incandescentă conectată) 4. câmp electromagnetic puternic sau radiaţii tip microunde .este necesar să se asigure protecţia dispozitivului cu elemente adecvate de protecţie împotriva supratensiunii INFORMAŢII TEHNICE 3.

contact special facut pt.este perfect pentru contactarea sarcini cu componente inductive. schimbare de sens. Manufacturieri de releuri înregistrează parametri de garanţie. contactarea sarcinilor rezistive. a) AgCd . cosφ = P/S (-) AC-1 Cazuri tipice Sarcină neinductivă sau puţin inductivă Include toate aplicaţile alimentate de la curent alternativ cu factorul de putere (cos. manuale de utilizare şi în alte materiale promoţionale şi tehnice (web-site. presiunea. etc. frânare. motoare în serie) 60947-4 60947-4-1 60947-4-1 60947-4-1 60947-5-1 60947-5-1 60947-5-1 60947-3 60947-3 60947-3 60947-3 De unde poţi şti care releu este facut pentru sarcina potrivită? Compania noastră înregistrează aceste informaţii pe produse precum şi în catalog. frânare. etc. d) Wf(Wolfram) . a contacta sarcina potrivită este descrisă mai jos: În general ne ăntâlnim cu problemele legate de alegerea incorectă a releului pentru o sarcină (însemnând alegerea incorectă a releului pentru o sarcină anume) care duce la contact permanent sau avarierea contactului din releu provocând distrugerea acestuia. este mai rezistentă la scurgerile de curent se potriveşte mai mult la comutarea curentului continu şi mai puţin bun pentru sarcina Ohmică. contactul comută. nu este bun pentru comutarea curenţilor şi a tensiunilor mici. schimbare de sens. e) Cu Aur (AgNi/Au) . lumini fluorescente Comutare becuri electrice Permite contactul de joasă cu rezistenţa unui conductor rece care este mult mai mică decât cel al unuia încălzit Contactarea transformatoarelor Contactarea capacităţilor Contactarea sarcinilor inductive scăzute ale aplicaţiilor casei sau aplicaţiilor similare Sarcini ale motoarelor utilizată în casă Comutarea motoarelor sigilate hermetic a compresoarelor cu buton de resetare manuală împotriva suprasarcini Compresoare de răcire sigilate hermetic trebuie închise în cutii fără mâner iar motorul trebuie răcit cu lichid de răcire Switching of hermetically sealed motors of cooling compressors with manual reset switches against overload Hermetically sealed cooling compressors have to be placed in one box without external shaft or shaft padding and motor must operate with cooling liquid Comutarea sarcini semiconductoare cu transformator de separare Comutarea sarcini semiconductoare cu transformator de separare Comutarera de sarcini electromagnetice mici (max.făcut pt. b: comutări ocazionale) Comuterea sarcinilor inductive înalte (e. calitate superioră la contacte şi conductivitate (contactele nu oxidează). Categorii de utilizare Curent AC. frânare rezistivă Motor în serier: pornire. 159 . contactarea sarcinilor Ohmice b) AgNi . t = L/R (s) DC-1 DC-3 DC-5 DC-6 DC-12 DC-13 DC-14 DC-20a(b) DC-21a(b) DC-22a(b) DC-23 Conectare şi deconectare Comutarea sarcini rezistive. nu este facut pentru scurgeri de curent sau sarcini cu componente ionductive. În timpul comutări. b: comutări ocazionale) Comutarea sarcinilor Ohmice incluzând limitarea suprasarcini (a: comutări frcvente. contactare motor în funcţiune Această categorie este aplicată la motoare cu armătură la scurt circuit. incluzând mici suprasarcini Comutarea sarcini de motor sau alte sarcini mari Comutarea motoarelor cu armătură de scurt circuit cu contacte semiconductoare Notă: Categoria AC 15 este înlocuit formal. mai mare decât 72VA Folosire: comuterea contactelor de bobină AC-20 AC-21 AC-22 AC-23 AC-53a DC current. în timpul funcţionări.). Categoria de utilizare (clasificarea) al unui releu în practică este dată de contactul de ieşire Materiealele de bază care sunt utilizate la fabricarea prodzselor sunt de înaltă calitate şi performanţă. un curent de 5 sau 7 ori mai mare decât curentul nominal al motorului. b: comutări ocazionale) Comutarea concomitentă a sarcini Ohmice şi inductive incluzând limitarea suprasarcini ( e. cu intrare de circuit electromagnetic închis. umiditatea. 60947-4 60947 60947-4 60947-4 60947-4 60947-4 60947 60947 60947 60947 60947-5 60947-5-1 60947-5-1 60947-5 60947-3 60947-3 60947-3 60947-3 60947 AC-4 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b AC-7a AC-7b AC-8a AC-8b AC-12 AC-13 AC-14 AC-15 Electro motor cu armătură de scurt circuit: pornire. contact comutator Comuterea lumini cu descărcare în gaz. Ce sarcini poţi folosiâ Detalile sarcinilor folosite standardizate EN 60947 sunt descrise mai jos .) 0.este utilizat la îmbunătăţirea contactelor de curent şi tensiune mică şi la prevenirea oxidării.Sarcinile electrice admise Alegerea problematică a releleului potrivit pt.) Este important de menţionat că nu întodeanue putem oferi toate informaţiile legate de dispozitivele noastre din cauza scurgeri de informaţii. motor şunt) (a: comutări frcvente.9 Exemple de utilizare: sarcini industriale EN 60947-4 60947 INFORMAŢII TEHNICE AC-2 AC-3 Motor cu armătură. incluzând sarcini mici Comutarea mixtă de sarcini rezistive şi inductive. condiţiile de acţionare şi funcţionare optimă (temperatura. c) AgSn sau AgSnO2 . curent/tensiune mică. frânare rezistivă Sarcini neinductive sau putin inductive – becuri electrice Conducerea sarcini rezistive şi sarcini fixe cu izolaţie prin elemnt opto electric Contactarea electromagneţilor Contactarea sarcini electromagnetice în circuit cu senzor de limitare Comuterea şi oprirea fără sarcină (a: comutări frcvente.folosite pt.categorii de utilizare. scurgeri de curent cu componente inductive.72 VA) Conducerea sarcini electromagnetice alternative Această categorie comută sarcini inductive. categoria utilizată este AC 11 Sarcini neinductive sau putin inductive Motoare Şunt: pornire. oprire Motoare cu armatură la scurt circuit.

MR-42. PRI-42. CRM-91HE. TER-4. SHT-3. PDR-2. SOU-2. HRN-55N. VS308U. ATR. PRM-91H. TER-3G. HRN-42. CRM-2H. TER-3E. TER-3B. TER-3C. DTR. PRI-51. RFSA-61ME. CRM-81J. PRI-41. HRN-54N. HRN-43. TEV-3. HRN-41. CRM-2HE. CRM-82TO. SJR-2. HRN-6x. COS-1. RFSA-11B. CRM-91H. CRM-83J. HRN-43N. MR-41. SHT-3/2. RFJA-12B. CRM-2T. PRM-92H. TER-9. HRH-6. VS308K. DTC. VS316/24 Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5a necompensat AC5a compensat INFORMAŢII TEHNICE 10A NO 250V / 16A 250V / 10A 250V / 6A 230V / 3A intrarea maxima C=14uf 1500W 250V / 6A 250V / 10A 250V / 6A 250V / 6A 250V / 6A 24V / 16A 24V / 6A 24V / 4A 24V / 16A 24V / 2A 24V / 2A 30A (80A / 20ms) ATC. HRN-3x. ATF. CRM-93H. SMR-B. VS116K. RFSA-71B. TER-3H Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5b AC7b AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 10A NO 250V / 10A 250V / 5A 250V / 4A 500W 250V / 4A 250V / 4A 250V / 3A 30V / 10A 30V / 3A 30V / 2A 30V / 8A 30V / 2A 160 . HRN-57N. SOU-1. Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5a necompensat AC5b AC7b AC12 AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14 Curentul maxim la deschidere 8A NO 250V / 8A 250V / 5A 250V / 4A 230V / 1. VS116U. HRH-1. HRN-55. PRM-2H. TEV-2. HRH-5. SHT-1/2. DTF. TER-3F.5A 400W 250V / 4A 250V / 5A 250V / 5A 250V / 5A 250V / 3A 24V / 8A 24V / 3A 24V / 2A 24V / 8A 24V / 2A 24V / 1A 15A 16A NO 250V / 16A 250V / 10A 250V / 6A 230V / 3A 800W 250V / 6A 250V / 10A 250V / 6A 250V / 6A 250V / 6A 24V / 16A 24V / 6A 24V / 4A 24V / 16A 24V / 2A 24 / 2A 30A AC5b AC7b AC12 AC13 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 DC14 Curentul maxim la deschidere CRM-61. RFSA-6MI. TER-3A. VS316/230 Tipul de incarcatura AC1 AC2 AC3 AC5b AC6a AC7b AC12 AC14 AC15 DC1 DC3 DC5 DC12 DC13 10A NO 250V / 10A 250V / 5A 250V / 4A 500W 250V / 4A 250V / 4A 250V / 5A 250V / 4A 250V / 3A 30V / 10A 30V / 3A 30V / 2A 30V / 8A 30V / 2A RHT-1. HRN-57. TEV-1. CRM-42. PRI-32. HRN-56. HRN-54. CRM-9S.Capacitatea de incarcare a produsului CRM-4. TER-3D. SHT-1. TER-7.

resistive lămpi fluorescente compensate în paralel Dimmer cu sarcină definită: Sarcini neinductive Motoare incapsulate. rezistivă electromagnetice C . C AC-1 AC-3 AC-15 DC-1 Neinductive sau cu inductivitate foarte scăzută. HALOGEN LIGHT LO W-VOLTA GE EL.BULBS 12-24V WOUND TRANSFORM ERS LO W-VOLTA GE EL.Sarcinile electrice admise SARCINA (Simboluri) REZISTIVEĂ R INDUCTIVĂ L CAPACITIVĂ C × × × ÎN FUNCŢIE DE REŢEAUA ELECTRICĂ × × ÎN FUNCŢIE DE REŢEAUA ELECTRICĂ × × GRAFIC DESCENDENT × × × GRAFIC ASCENDENT × × × INFORMAŢII TEHNICE LAMP.BULBS 12-24V UNCOMPENSATED FLUORESCENT ELECTRONIC TRANSFORM ERS EKONOMIC FLUORESCENT LAMPS SWITCHING MANAGEMENT SWITCHING MANAGEMENT TIPUL SARCINII SMR-T SMR-H SMR-B SIMBOLURI COMENTARII AC5b lămpi. lumini pe halogen AC5a lămpi fluorescente necompensate AC5a lămpi fluorescente compensate în serie AC5a 10 AC5a lămpi fluorescente economice R.inductivă în timpul utilizării scăzută.capacitivă 161 . L.resistivă sau cu inductivitate comutarea motoarelor alternative L . Contolul sarcinilo R .

Aceasta este efectuat prin aplicarea directă sau indirectă a unei descărcări asupra dispozitivului testat. Influenţa directă a descărcării este ţintită pe o suprafaţă unde poate fi accesat şi în timpul utilizări în comun. Se foloseşte pt. Prin acesta produsele noastre sunt controlate în carcase de impulsuri cu intervale mici de timp ce sunt apilcate atât la intrările cât şi la ieşirile aparatului. Dispozitivul este tratat cu cel puţin 10 descărcări individuale pentru polarităţi pozitive şi negative. Semnalul de perturbre este injectat în circuitul de alimentare şi comunicaţie. semnalizând sau acumulând date de la dispozitivul testat. oscilatori. Produsele astfel testate dau. Întreruperi de tensiune scurte sunt reduse încet la 100%.. distribuţii de putere. Testul de scurgere este folosit. O astfel de descărcarepoate cauza avarierea dispozitivului sau a componentelor acestuia.15% mai mică şi are o durată mai scurtă 0.Compatibilitatea electromagnetică a produselor ELKO EP. Perioada de testare este de la 0 la 6 minute în trepte pt. sisteme de telecomunicaţii. Acei cumpărători nu primesc doar dispozitiv de calitate. PCuri. conductori de semnal. 6kV. inovăm produsele noastre avţnd în vedere normele EMC. 2 KV şi 4 KVîn polaritate pozitivă sau negativă. 8kV. Compania Elko EP are propriul laborator de testare cea ce înseamnă garanţia că aceste rezultate vor fi întâlnite la fiecare dintre produsele noastre. care este asigurat de mulţi ani de experienţă în domeniu. Compatibilitatea electromagnetică (EMC) ca şi o abilitate a unui aparatm sistem sau utilaje a arăta o operaţie de curent într-un mendiu în care se regăsesc şi alte semnale electromagnetice (naturale. Produsele noastre au trecut toate cliteriile şi sunt compatibile în totalitate cu restul produselor asemănătoare. relee.5 KV.r. La testarea EMC a aparatelor (tehnic. PCuri. timp scurt. Testul se face conform standardului EN 55022. mic de oameni de ştiinţă care lucrează în domeniul militar sau cercetarea cosmică. Influenţa indirectă se face prin descărcarea în poziţia orizontală şi verticală. 1 KV. APARATE DE RECEPŢIE AL motoare. sisteme digitale. 0. împământări. dar şi un produs care poate opera în condiţii industriale. Test Explozie Alt test foarte important este testul de imunitate împotriva efectelor rapide şi de durată mică (cupluri de impulsuri) care simulează influenţa puterilor industriale. descărcări electrostatice. cabluri de energie. Walkie-Talkies) Acest test are importanţă în perturbarea la nivelul circuitului principal şi emisie. simuează descreşterea şi luarea tensiuni de alimentare. Test lipsei de energie Pentru funcţionarea corectă în industrie este important acest test. Este cunoscută doar de un nr. Acest se face conform normelor IEC 61000-4-4. Frecvenţa de repetare este 2.5-50 perioade din frecvenţa de 50 Hz. aparate de măsură. TV. contactoare. facut conform normelor IEC 61000-4-11. INFORMAŢII TEHNICE SURSA PERTURBAŢIEI ELECTROMAGNETICE MEDIUL PERTURBĂRII. garanţia şi funcţionalitatea. artificiale) şi deasemenea propria „ acţiune electromagnetică“ şi să nu radieze semnale care pot perturba alte (instrumente. Este un indicator al calităţii excelente. 15kV. Aplicăm testul de nivelul 3 care pentru câmpul HF înseamnă intensitate de câmp 10V/m şi pt. Test Scurgere Pentru garantarea imunităţi aparatului împotriva perturbări electromagnetice.5/50 ms fără sarcină şi impuls de lcurent 8/10ms pt. s. în practică.1s. arcuri electrice. impulsuri de tensiune 1. conductori de date. Coampatibilitatea electromagnetică (EMC) este o ramură de ştiinţă nouă al anilor 60 din secolul trecut. 4kV.4-2. Emisia se masoară cu cablu sau în aer. Test de emisie EMC Dispozitivele electronice trebuie concepute astfel încât să nu perturbe sau să nu fie surse de perturbaţii electrice sau electromagnetice. sisteme de transfer de date. Nivelele de testare sunt 2kV.5 kHz. Test descărcării electrostatice Este un test de rezistenţă la descărcările energiei electrostatice sau din obiectele inconjurătoare. biologic). descărcari. Schimbările menţionate la circuitul de alimentare (tensine înaltă sau joasă) şi decuplarea sarcini circuitului principal. aparate digitale. Test câmpului electromagnetic de frecvenţă înaltă şi semnalul HF provenit de la sursă Scopul acestui test este verificarea imunităţii la câmpurile electromagnetice create de transmisiile Radio sau ale altor dispozitive care emit energie electromagneticănprin unde neântrerupte (transmiţătoare radio. care este cu 10 . 162 .Mărimea este de 0. STRUCTURA ELECTROMAGNETICĂ mediu de aer. unui cumpărător mulţumit. aparate). TV. Cuplarea se face într-o singură fază a circuitul capacitiv. OBIECTELE PERTURBARE. set WiFi. sunt necesare lucruri de bază aşa numite „legătură fundamentală EMC“ din poza alăturată. Acest aşa zis lanţ arată problemele EMC ale sistemului. semconductoare. sunt modalităţile cu care se face acest test. alternatoare. noi facem teste EMC şi cu cele învăţate din rezultatele din urma testări. sisteme. Cel mai important test este cel de imunitate împotriva impulsurilorde curent şi energie mari de tensiune (scurgere) care este efectuat conform normelor IEC 61000-4-5.o. dispozitive automatizate.. semnalul HF nivelul de tensiune de 10V. Almentarea de scurtă durată sau alimentarea cu tensiune mai mică. în general pentru aparatele monofazate cu un curent de 16A. Acest test este efectuat conform stabdardului EN 61000. Trecerea nivelului EMC peste masură poate provoca dezaste catastrofice.

5 4 4 4 4 4 4 4 2.5 2. AC/DC 24V) HRN-55N (AC 230V. AC/DC 24V) HRN-42 (AC 230V.2/50 μs) na A1-A2 Descărcare Câmp electromagnetic Conatct constant CRM-81J (AC 230V.5 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 4 2. 3x400V) PRI-32 (24-240.5 2.15-80 MHz) for A1-A2 Câmp de frecvnţă electromagnetică(80-1000 MHz) BURST (pilot wave 5-50ns/50.5 2. AC/DC 24V) HRH-1 (AC 230V. AC/DC 24V) HRN-43N (AC 230V. AC/DC 24V) PRI-42 (AC 230V.5 1.5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da MR-42 (AC 230V) MR-42 (UNI) SOU-1 (AC 230V) SOU-1 (UNI) DIM-2 (AC 230V) DIM-5 (AC 230V) SMR-S (AC 230V) USS with glow lamp (AC 230V) PS-12 (AC 230V) PS-24 (AC 230V) PS-R (AC 230V) ZSR-30 (AC 230V) ZNP-10 (AC 230V) ZTR-10 (AC 230V) HRN-33 (in monitoring voltage range) HRN-34 (in monitoring voltage range) HRN-35 (in monitoring voltage range) HRN-41 (AC 230V.5 2.5 4 3.5 2. AC/DC 24V) TER-4 (AC 230V.5 2. UNI) SOU-2 (AC 230V) SMR-T (AC 230V) SMR-H (AC 230V) PRM-91H (UNI) PRM-92H (UNI) PRM-2H (UNI) VS116K (AC 230V) VS116U (UNI) VS316K (AC 230V) VS308K (AC 230V) VS308U (UNI) MR-41 (AC 230V) MR-41 (UNI) În aer 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 4 kV 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2. 3x400V) HRN-54N (AC 230V. AC/DC 24V) TER-7 (UNI) TER-9 (AC 230V.5 2.5 2.5 2.5 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 2. AC/DC 24V) HRH-4 (AC 230V.5 2.5 1.5 4 3. UNI) CRM-83J (AC 230V.5 2.5 2. DC 24V) PRI-41 (AC 230V.5 2.5 2.5 4 4 2.5 2.5 4 3 3 2.5 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 4 kV 8 kV 10V/m 2.5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.5 2.5 4 4 2.5 2.5 3 4 3 4 4 4 4 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5 4 4 3.5 kHz) for A1-A2 Produs Tensiune de străpungere Produs Tensiune de străpungere Contact diferenţial Semnal electromagnetic de frecvenţă mare(0. AC/DC 24V) COS-1(AC 230V.5 4 4 3 3 4 3.5 2.5 2. AC/DC 24V) 4 kV 4 kV 8 kV 10V/m 8 kV 10V/m 2.5 3 2.2/50 μs) na A1-A2 Contact diferenţial Semnal electromagnetic de frecvenţă mare(0.5 4 3. AC/DC 24V) TER-3 (AC 230V.5 2.5 4 3.5 4 4 2.5 2.5 10 V 3 4 3 4 4 4 4 2.15-80 MHz) for A1-A2 Descărcare Câmp de frecvnţă electromagnetică(80-1000 MHz) BURST (pilot wave 5-50ns/50. 400V) HRN-55 (AC 230V) HRN-54 (AC 230V.5 kHz) for A1-A2 SURGES (rázová vlna 1. AC/DC 24V) HRH-5 (AC 230V.5 2.5 4 4 3.5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2.5 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V 10 V Câmp electromagnetic Da Da Da Da Da Conatct constant În aer 163 INFORMAŢII TEHNICE . AC/DC24V) HRN-43 (AC 230V.Parametrii EMC EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 55022 Standard Standard EN 55022 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da SURGES (rázová vlna 1. 400V.5 10 V 4 3. 400V.5 1. 400V.5 4 2.5 4 2.5 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3.5 2.5 2.5 2.5 1. UNI) CRM-82TO (UNI) CRM-91H (AC 230V) CRM-91H (UNI) CRM-93H (AC 230V) CRM-93H (UNI) CRM-91HE (UNI) CRM-2HE (UNI) CRM-9S (AC 12-240V) CRM-2H (AC 230V) CRM-2H (UNI) CRM-2T (AC 230V) CRM-2T (UNI) CRM-4 (AC 230V) CRM-42 (AC 230V SJR-2 (AC 230V) SJR-2 (UNI) PDR-2/A (AC 230V) PDR-2/A (UNI) PDR-2/B (AC 230V) PDR-2/B (UNI) SHT-1 (AC 230V.5 2.5 4 2.5 4 4 4 4 4 3.5 2.

Notă 164 .

Informaţii complementare Ambalarea produselor Dimensiuni Utilizarea produselor noastre în casă Produsele noastre şi condiţii industriale Exemple de utilizare Tehnologii de producţie Suport peentru proiectanţi Locaţiile în care noi exportăm 166 167-169 170-171 172-173 174-181 182-183 184 185 165 .

VS316/230USS. 575 Împachetare pentru relee plug . CRM-82TO.DIM-13. SJR-2. VS Împachetare pentru 1-MODUL releu . HRN-42. HRH-1.2 bucăţi PRM-91H/11. SHT-3.10 bucăţi CRM-81J. PRI-41. HRN-63. TER-9 Împachetare pentru 3-MODULE releu . HRN-64.14 bucăţi SMR-T. ZTR-10.1 bucăţi COS-1. PDR-2. HRN-33. HRN-34. HRN-51. PS-12. DIM-2. CRM-83J. CRM-61. HRN-56/480.in . SOU-2. HRN-43. SMR-S. HRN-54. VS116U. MR-42. HRN-41.in .Ambalare Îpachetare pentru relee plug .12 bucăţi VS116K. SOU-1. SOU-2. CRM-42. HRH-2. PRM-92H.2 bucăţi SHT-1. HRN-52. PRM-2H Împachetare pentru SMR . PS-24. SMR-U Împachetare pentru 1-MODUL releu cu accesorii SOU-1. CRM-2T. ZNP-10. HRN-35. VS308K. DIM-5. SMR-H. DIM-14. CRM-91HE . PS-R. CRM-9S. MR-41. PRI-31. SHT-1/2. HRN-67 166 . TER-7. CRM-2HE Împachetare pentru 1-MODUL releu . CRM-2H. TER-3. CRM-4. ZSR-30. VS316/24. HRN-56. PRI-42.

TEV-4 21 34 57 11 21 19 6.8 5 90 67.6 13.5 45 35.Dimensiuni 1-MODUL 17.3 6 35 3-MODULE 90 67.6 90 67.6 PRI-32 17.5 45 5 48 30 35 2-MODULE 64 35 SOU-3 96 70 26 62 2 167 13 27 .2 90 67.5 45 52 65 21 19 35 RHV-1.5 45 21 7 6 64 80 15.

Dimensiuni
MINI SMR-T, SMR-H
R1 3 R1 3

MINI SMR-S, SMR-U

MINI SMR-B 13.3
R2 1

49

13.3

49

12.6

49

21

ATR, ATF, ATC 89 28.6 56.4

DTR, DTF, DTC 89 28.6 54.3

84

84

PDR-2/A, PDR-2/B 48 41

HRN-41, HRN-42, HRN-43,HRN-43N, PRI-41, PRI-42, COS-1, HRH-1, TER-4 48 4 5.5 10 10 4.6 14 48

PS-100-12, PS-100-24

48

4 8 13

42

42

42

9

28.2

9

10

10

19

8

11

8.5 8.5

33.9

14.1

PS-30-12, PS-30-24 6-MODULE 48

PS-10-12, PS-10-24 90 17.6 45 105

15.3

14

65

42

28.2

29.5

42

7 41

8.8 8.8 35

168

21

19

42

Dimensiuni
PRM-91H/11, PRM-91H/8 PRM-92H, PRM-2H 37
4

Soclu pentru ES-11 k PRM-91H/ 11, PRM-92H, PRM-2H, 750

Soclu pentru ES-8 k PRM-91/8

45

5.6

3.2

5.6

3.2

65

4.2

4.2

45

30 38 50 750
33.5 57.9

27

30 38

27

13.7

34.9

5 4
34.4 35.4

6

7 8 9

3 2 1 11 10

782
40.9
1 5 9 2 6 10

21.8

senzor pentru SOU-1, SOU-2 21.8
3 7 8 12 4

27.9

11

13

14

89

HRH-6 110 12 6x 4 66 20.8 30.5 potenţiometru extern pentru CRM-2HE, CRM CRM-91HE 28.5 27 17 28.5 M 22x1 28 3x 16 13
B1 B3 B2

90

19

110

28

28

15

15

15

15

15

15

21

13

23

22

13

169

65

Produsele din casă vin de la noi!
controlul tensiunii de la generatorul trifazic level switch protection against water over-level

www.elkoep.ro
pompa de circulaţie, procesează 5 min. în fiecare 1 h

termostat de reglare a diferenţei de temperatură a 2 temperaturi.

dimează treptat atunci când tu deja nu o mai faci

controlul luminii prin întârziere

prerogramează timpul şi temperatura potrivită

după ce stingi luminile, ventilatorul se va opri cu întârziere

termostat pentru încălzirea pardoseli

termostat cu protecţie la umiditate protecţie de supraâncălzire a motarelor

comutarea motoarelor (AC15)

întârziere la motoare mari Stea/triunghi

Dimează treptat lumina după stingere

protecţie de supratensiune a echipamentelor

controlul fazei la căderea motorului

monitorizare de nivel

monitorizarea centrală a sub/supratensiunii în cutia principală senzori de nivel

monitorizare supra/sub sarcină la pompe

releu de închidere a lumini de la 3 faze limitarea de timp pentru gătit

termostatul ce controlează boilerul cutie pentru comutarea automată a luminilor de la uşă

Monitorizarea curentului “ai uitat să opreşti undeva ?”

A
monitorizarea temperaturii. pentru dezgheţarea trecătoarelor sursă pentru telefonul de uşă

controlul temperaturii dependent de temperatura de interior şi exterior

controlul priorităţii sarcini de curent monitorizează curentul “ ai uitat să stingi ceva undeva?”

sursă de putere a sistemelor de alarmă

comutarea lumini cu senzor de amurg

sursă pentru telefonul de uşă

„Întodeauna mai mult!“

elkoep.Controlul iluminări de grupuri din mai multe locuri www.ro controlul grupurilor de lumini dim mai multe părţi controlul fazei căderea/secvenţa motorului controlul supratensionări motorului reglarea ventilaţiei Întârziere la motoare mari Stea/Triunghi monitorizarea bateriilor de rezervă schimbări de impuls monitorizarea nivelului de tensiune contactarea motoarelor trifazice (AC15) monitorizarea bateriilor de rezervă comutatorul de amurg acţionează pe măsură ce se întunecă dispersie de ulei la tim stabilit permanenta monitorizare a energiei şi comutarea la generatorul de rezervă competează motorul protecţia factorului de putere monitorizarea bateriilor de rezervă controlul temperaturilor la rezervoare comutarea şi semnalizarea dispozitivelor cu mai multe combinaţii pentru montarea pe şină DIN controlul lifturilor blocate (motor sub suprasarcină) monitorizare de nivel indicator de cădere/ operarea la maşinile pe curenţi indicator de cădere/ operare la maşinile de putere controlul temperaturilor la rezervoare sursă de putere stabilizarea tensiunii monitorizarea supratensiunii pentru circuite de sisteme sensibile preprogramarea temperaturii şi timpului dorit preprogramarea timpului şi temperaturii dorite „Întodeauna mai mult!“ .

ventilatoarelor şi a contatorilor. ce operează pe panou.reglajul de timp prin element extern. N L A1 S A2 Relee de timp multifuncţionale CRM-61 .pentru controlul luminilor. motoarelor. ce operează pe panou.pentru dispozitive electrice unde este necesară cunoasterea exacta a timpilor .. şi în tablouri electrice.. Relee de timp multifuncţionale cu comutator potențiometric extern CRM-91HE . lumini şi sisteme de comutare . încălzirii. şi în tablouri electrice 12 V A C N L A1 A1 S A2 S A2 B1 B3 B2 CR -9S B1 18 18 15 16 18 Releu de timp monofuncţional CRM-81J .pentru iluminatul de siguranţă stradal...Exemple de utilizare Relee de timp multifuncţionale CRM-91H... utilajelor.CRM-93H .. ventilatoarelor şi a contatorilor. încălzirii.. L N A2 A1 S CRM-61 16 15 16 18 15 18 174 . utilajelor. N L A1 S A2 N L A1 S A2 Mu ncţ ltifu iona e litat nd oriu ricân e şi o d 15 16 18 15 16 18 Relee de timp multifuncţionale cu ieşire fără contact CRM-9S .controlul luminilor..reglajul de timp prin element extern. motoarelor.

utilajelor.. ventilatoarelor şi a contatorilor. motoarelor. încălzirii..sisteme automate de scară pentru operatii de iluminare pe scară N L A1 S A2 Automat de scară cu semnalizare înaintea opririi CRM-42 .operatii de iluminare pe scară .. protecţia uşilor electrice) N L A1 A2 16 26 CRM-82TO FUNC e a 18 28 L N 15 25 Unitate de întârziere în 2 etape SJR-2 ..pentru controlul luminilor... protecţia uşilor electrice) N L A1 S A2 1 2 25 26 28 15 16 18 3 15 16 18 regu uate com tru Pen lată ed rval inte cu e tim p otec şi pr iate v şie Automat de scară CRM-4 . PRM-92H . Delay OFF fără tensiunea de alimentare CRM-82TO .pentru comutarea sarcinilor secvenţiale.. şi a siste.semnalizare inaintea decuparii (flash = comfort + siguranta) L d Cân ţi lu uita min ile ins apr e A2 S 15 16 18 A1 18 N 175 .decuplare întârziată la căderi de tensiune (iluminare de urgenţă. N L A1 A2 Ciclu asimetric CRM-2H .Exemple de utilizare Relee de timp de tipul plug-in PRM-91H.elor electrice.decuplare întârziată la căderi de tensiune (iluminare de urgenţă..

ventilaţie. mese de biliard. în funcţie de programul ales (blocajul uşilor pe timp de noapte) .). în combinaţie cu alte dispozitive poate controla şi alte elemente (ventilaţie.pentru controlul sistemului electric în timp real.. butoane externe N L 26 25 28 18 15 16 Comutator SOU-1 . controlul irigaţiei. controlul irigaţiei. putând fi controlate în cicluri regulate.iluminare. clopotele în şcoli sau biserici. contacte..în combinatie cu alte dispozitive poate controla şi alte elemente (ventilaţie. controlul irigaţiei.Exemple de utilizare Releu digital de timp SHT-1/2 ... .. ire porn rii dv ntruea veni Pe int îna 7 r în cas ţă acan de v ele Auto 0 6 12 SHT-1/2 RESET PRG MAN 2 OK + ESC A2 26 25 28 Rerelu programabil digital PDR-2 .în combinaţie cu alte dispozitive poate controla şi alte elemente (ventilaţie. iluminarea birourilor (controlul intensităţii) N 230 V L N L VS425 IN A1 S A2 IN IN A1 S A2 IN VS425 15 16 18 15 16 18 176 .) N L A1 16 15 18 ilo min a lu s...

. ru Pent ri e ma toar mo 15 25 26 28 16 18 Capacitoare modulare VS120. in mod special cu sarcini mai mari pentru AC1 VS425 VS425 aju oate va p r nu xilia ajuta u au5 va va rele 2 d un l VS4 “Canactoru cont ta. şi AC-15 L N VS440-40 I th = 40A A1-A2 AC 220-230V 50/60Hz A1-A2 DC 220-230V ( ) A1 Tensiunea de contol ( ) A1 1 3 1 3 5 7 ( ) A2 2 4 ( ) A2 2 4 6 8 AC1 20A / 1 230V 4kW / 1 230V AC3 1. VS220. zilnic sau săptămânal N L A1 16 15 18 7 Auto 0 6 12 SHT-1/2 RESET PRG MAN 2 OK + ESC A2 26 25 28 înlocuitori pentru releele auxiliare în timpul comutării. 177 . VS463 . 782 . AC-7a.Exemple de utilizare Delay on star/delta CRM-2T .. VS420.pentru sarcini mai mari Comutator digital de timp SHT-1.3kW / 1 230V AC1 40A / 3 400V 26kW / 3 400V AC3 11kW / 3 400V Relee auxiliare de tip plug in 750. aer conditionat şi motoare trifazice. AC-3. comutare electronică CRM-2T. ce asigura timpi exacti N L A1 A2 Contactor Mini VS425 . A-1. AC-7b.. SHT-1/2 .pentru control în timp util. aer conditionat şi motoare trifazice Sarcini comutate. AC-7a.comutarea sarcinilor mai mari.pentru surse şi circuite de control ale sistemelor de încalzire.pentru surse şi circuite de control ale sistemelor de încalzire. AC-7b. AC-15 L N VS220-20 I th = 20A A1-A2 AC 230V 50/60Hz A1-A2 DC 220V Capacitoare modulare VS440.pentru pornirea motoarelor de mai mult de 3 kW. Sarcini comutate AC-1. AC-3. VS425 .

N L 21 22 24 A1 A3 A2 A3 A1 A2 PS-30-R -30-R i Lum LED ni de se i şi f ulor lte c DUL i mu O : ma 1-M zare modul li mna - unc ns tr+u ţii in ingu r A12 11 12 14 31 32 34 A11 A13 178 . MR-42 .blocajul uşilor controlate electric (intrări.dimensiuni compacte.Exemple de utilizare Automat de scară cu dimmare DIM-2 .. a boilerelor. configurare la cerere .blocajul uşilor controlate electric (intrări.. spaţiu de depozitare foarte mic . design elegant. scări).panou de comutare şi semnalizare. dimare fluentă în coborare (posibilitatea ajustării luminozităţii (lumini pornite) . lumini în grădini L N A1 A3 A2 MR-42 Un 1 o Pom h íří rozš sílí.. e ou. cu contacte separate galvanic. N L A1 ON/OFF A2 B1 B2 Relee de putere VS ajustarii luminozităţii (lumini pornite)..blocajul uşilor controlate electric (intrări. cu timp de urcare. scări).. timp şi spatiu în conexiune .pas cu pas ( dimare fluentă în urcare. lumini în grădini N L A1 V T2 t mul mai feri eo poat i al îţi credea orm t ec n decâ Un b - con l şi e tabi electrică or conf Făte A2 T n şte e mise o ergi a A2 T1 Releu de memorie MR-41. a intrărilor.conexiune salvează baini. surse pentru sisteme de control. cu timp de urcare..comutarea luminilor. z . Controlul unitatilor de semnalizare USS .surse de alimentare pentru orice sisteme electrice. dimare fluentă în coborare (posibilitatea ajustării luminozităţii (lumini pornite) .pas cu pas ( dimare fluentă în urcare.” 2 LED 21 22 24 11 12 14 11 12 14 Comutarea surselor de putere PS-R . etc. lumini în grădini N L A1 V Dimmer controlat DIM-5 . centru de control şi semnalizare. sistem de blocaj . scări).

monitorizarea tensiunii şi a tolerantei de alimentare AC 230 V Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-33 (35) . N L AC 230 V A1 A2 B1 B2 16 15 18 179 . controlează sisteme.releu limitator de curent (două aplicaţii în unul singur.monitorizarea tensiunii şi a tolerantei de alimentare (protecţie sub/supratensiune) A1 A2 A1 A2 15 16 18 Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-35 . care niciodată nu merg simultant).Exemple de utilizare øíklad poit Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-33 (35) . care face mai multe lucruri posibile. indică curentul.cuplează circuitul de rezervă în cazul caderi circuitului principal N AC 230 V L A1 A2 a de b izare or onit ri!!! de m ai ma ente m lem ot fi un e ubele p într. încălzirea. PRI-32 .întrerupere sarcini când voltajul bateriei nu este corespunzător L + A1 A2 4 DC AC 25 26 28 15 16 18 15 16 18 Releu de moniotorizare a tensiunii PRI-51. motare. este posibilă extinderea domeniului de curent până la 600A.În conexiune cu transformator de curent. controlează motor monofazat . P vest meri In N ză 15 25 26 28 16 18 Releu de moniotorizare a tensiunii HRN-34 .g iţia tă.

asigură o rotaţie optimă a motorului. protecţia personalului L3 L2 L1 N L1 N L2 L3 ul? otor ă m leul ard e vi se v? R t să ce moti e pla tâm din spun -a în sa stiti va va S ă Făr nostu 16 ire ven . echipamente electrice. pompă.Exemple de utilizare Releu de monitorizare a factorului de putere COS-1 .monitorizează tensiunea în cutile de distribuţie. sisteme de ridicare/coborâre L3 L2 L1 N L3 L2 L1 N Releu de monitorizare al tensiuni HRN-43 .monitorizare consum. hidrocentrale .Controlul tensiuni de la generator.. etc..) . diagnosticul diferitol acţiuni (scurt circuit.monitorizare supra/subsarcini (motor . L3 L2 L1 N L1 N L2 L3 Releu de monitorizare a supra/subtensiuni în reţeanua trifazică HRN-54N . pre pt timă elor ia op roblem rifazic ţ Solu p itul t rcu în ci a 16 15 18 15 18 Releu de monitorizare al sub/supratensiuni la circuitul trifazic HRN-54 . HRN-55N .monitorzează factorul de putere în circuitul trifazic / descărcare motor. ăteş re aspl mai ma se r i care te fi iţie tor poa st Inve ui mo un ul Cost al aza de b l rolu Cont azic i trif itulu circu Releu de monitorizare a fazelor HRN-55. consum crescut .) AC 230 V L L1 L2 L3 16 15 18 za o fa de c t sub uren sticl ă n mag etiz ată 180 .monitorizarea confortabila al circiutului trifazic L3 L2 L1 N Releu de moniotorizare a tensiunii PRI-41 (PRI-42) ...monitorizează si verifică circuitul principal te.

etc. HRH-1 rs sa a l? Vi ol? dacă oru zerv rul g ta re rezervo e unul.control complex al încălziri apartamentului şi al apei sensor 1 A1 T1 T1 16 15 18 7 Auto T1 0 C sensor 2 0 6 12 TER .controlul temperaturi din pardoseala N L A1 A2 T1 T1 Termostat bifuncţional TER-4 cu 2 senzori externi ..control temperatră la gaz/boiler electric N L ni cu e ba l seşt în unu omi e Econ aparat ă dou sensor 1 for Con sire omi econ t şi sensor 2 senzor 15 18 Termostat pentru protecţia termică la motoare TER-7 . pro Termostat TER-3 cu senzor extern . fântâni. N L N L Controlul nivelului de lichid HRH-5 .Exemple de utilizare Controlul nivelului de lichid HRH-1 . rezervoare.protection of motors against thermal overload N L A1 A2 25 26 28 de nte Înai a fi p re iu.9 + PRG sensor PTC încorporat 15 16 18 RESET MAN OK ESC A2 T2 T2 26 25 28 Ta R Tb VS425 p ă6a ofer t e va a i car par izor singur a n i fur i i alt unu şteţ preţul oa la Cun e arat 181 . rezervoare.monitorizează nivelul lichidelor în piscini..monitorizează nivelul lichidelor în fântâni. oda n t vre a în e bi goli merge r prind sa ncă v-a Vi fii l pa babi pom da. târz ol ontr Un c simp lu N L Termostat digital multifuncţional TER-9 .

Tehnologii de producţie Baza de producţie este o linie modernă ce beneficiază de tehnologia SMD. Astfel au crescut precizia şi ridmul de producţie. 182 . temperatura de pornire este de 130 0C. 4) PCBuri cu componente SMD montate sunt verificate şi repuse pe linia de fabricaţie. 2) DIstribuitoare automate cu lipie automată de la linia SMD de linia de monatj . Pentru remodelarea în flux . Utilajul înlocuieşte 100 de muncitori. 1) Plăcile de circuit sunt plasate într-un utilaj ce le plasează pe linia de ansamblare SMD. medie 180 0C iar de ieşire este de 280 0C. Cuptorul are 3 zone. Trei capete aliniere prin laser ce pot monta până la 15.000 componente pe oră. 6) Linia automată este finalizată cu un cartuş ce distribuire PCB urile în linia de montaj. 3) Componentele SMD sunt montate printr-un utilaj ce montează componente. Componentele SMD reprezintî peste 80 % din componentele utilizate. după yona de răcire ce ajunge la aptoximatin140 0C. 5) Cuptor cu aer cald ERSA pentru lipirea componentelor. În 2004 a fost modernizată fiind adune noi utilaje de ultimă oră. Parti din acest proces sunt monitorizate 3 D.

8) Dupa montajul manual.fără plumb. din partea superioara a componentelorsi din partile laterale . se trece la linia de sudură SEHO 8135-PCS ce poate efectua sudură “lead free” . Datorită preâncălzirii IR unitatea permite şi operatiuni pe PCBuri cu componente sensibile termic pe partea superioara a placii. Prinatrea dureaya 30 sec.Tehnologii de producţie 7) Componentele clasice sunt montate manual de muncitori experientaţi. 183 . ce inlocuieste controlul viyual. 12) Prinatrea se face prin tehnologie laser. Stadiul final este monitorizat prin bade de cod ce urmaresc tot porcesul de fabricatie. 11) Componentele semifinitesunt testate cu acest aparat de test. Se verifica componentele SMD iar apoiu se trece la ambalarea produseşor finite ce dureaya 20 min. 9) 10) Dupa testarea produselor semifinte pe pini se trece la ansamblarea catre produsul finit.

ro INFOLINE În cazul în care aveţi mai multe întrebări legate de produsele nostre.elkoep. 184 . puteţi să ne vizitaţi pentru un training gratuit în Republica Cehă.Suport pentru dezvoltarea de proiecte Dorim să oferim o atenţie sporită tuturor dezvoltatorilor de proiecte electrice. softul. numele. NOTĂ: logourile. puteţi să ne contactaţi la + 40 728 972 201 pentru mai multe detalii. sunt protejate de drepturile de autor. Informaţiile curente putând fi monitorizate la www. Activităţile noastre: Produsele noastre fac parte din următoarele programe: Programe proiect Programe premiate VeroX Obis DTB ELKO EP XLS XLS elektrotechnika CADELEC Mărci şi simboluri DWG TRAINING În cazul în care produsele noastre v-au trezit interesul.

ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BAHRAIN BELGIUM BELORUSSIA BOLIVIA BRAZIL BULGARIA CANADA COSTA RICA CROATIA CUBA CYPRUS DENMARK DOMINICAN REPUBLIC ARGENTINA AUSTRALIA AUSTRIA BAHRAIN BELGIUM BELORUSSIA BOLIVIA BRAZIL BULGARIA CANADA COSTA RICA CROATIA CUBA CYPRUS DENMARK DOMINICAN REPUBLIC EGYPT ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GHANA GREECE HAITI HONDURAS HUNGARY CHILE CHINA INDIA INDONESIA IRAN IRELAND ISRAEL ITALY EGYPT ESTONIA FINLAND FRANCE GEORGIA GERMANY GHANA GREECE HAITI HONDURAS HUNGARY CHILE CHINA INDIA INDONESIA IRAN IRELAND ISRAEL ITALY JAPAN JORDAN KENYA KUWAIT LATVIA LEBANON LITHUANIA MACEDONIE MALAYSIA MALTA MEXICO MOLDOVA NETHERLANDS NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY JAPAN JORDAN KENYA KUWAIT LATVIA LEBANON LITHUANIA MACEDONIE MALAYSIA MALTA MEXICO MOLDOVA NETHERLANDS NEW ZEALAND NIGERIA NORWAY Ţările în care noi exportăm PAKISTAN PALESTINE PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICAN REPUBLIC SPAIN PAKISTAN PALESTINE PERU PHILIPPINES POLAND PORTUGAL PUERTO RICO ROMANIA RUSSIA SAUDI ARABIA SLOVAKIA SLOVENIA SOUTH AFRICAN REPUBLIC SPAIN SWEDEN SWITZERLAND SYRIA TAIWAN THAILAND TURKEY UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGKOM UNITED STATES VENEZUELA SWEDEN SWITZERLAND SYRIA TAIWAN THAILAND TURKEY UKRAINE UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGKOM UNITED STATES VENEZUELA .

2009 | I.elkoep. 211 551 / e-mail: info@elkoep. L .ro / www. +40 257.o. ARAD | Romania tel. E LKO EP INSTALATI I E LECTRICE INTE LIGENTE S .R.ro 3/2009 | Toate drepturile sunt rezervate | © Copyright ELKO EP.S.C. s.r. Publication .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful