You are on page 1of 26

CHUYN

Hng dn s dng

MT S K THUT NNG CAO TRONG POWERPOINT

I. MC CH YU CU
Microsoft PowerPoint l phn mm c nh gi tt nht hin nay trong vic thit k bi ging in t. Ni dung chuyn ny s tm hiu v thc hin mt s k thut nng cao trong PowerPoint, c ng dng nhiu trong thit k bi ging nh: - Cch chn m thanh, video, flash vo PPT - K thut Trigger (c sng) - Chn bi ging Violet vo PPT

II. NI DUNG
1. Mt s th thut c bn vi PPT a) nh dng slide ch (slide master) Mc ch: khi chn thm 1 slide mi ta mt cng nh dng li phng ch, mu ch, mu nn ca slide mi, vy nh dng slide ch gip chng ta chn mt slide mi tha k c nhng thuc tnh t slide ch m ta nh dng ban u. Cch thc hin: Ti Slide ban u ta chn: View-> Master-> Slide Master. Khi Slide Master xut hin ta s dng thanh cng c nh dng (Formatting) nh dng li cho Slide ch theo thch ca mnh. Sau khi nh dng xong ta nhy vo Close Master View kt thc.

b) Lu lun c phng ch vo bi son PowerPoint Mc ch: Gi s mt ngy no ang chun b thuyt trnh, nhng trn my tnh lc ny li khng c cc phng ch m mnh son tho nh. ng thi lm cc cu ch trong lc thuyt trnh c hin ln lung tung v mt i ngha ca n, trnh trng hp ny ta tin hnh lu lun c phng ch vo bi son PPT.

Cch thc hin: Bc 1: Sau khi son tho bi ging xong, bn nhp vo File (trn thanh cng c) -> Save, trn thanh Toolbar chn Tools -> Save Options.

Bc 2: Hp thoi Save Options xut hin, trong mc Font options for current document only bn nh du check vo tu chn Embed True Type fonts. Lc ny s c hai la chn dnh cho bn:
+ Embed characters in use only (best for reducing file size): Vi tu chn ny dnh cho ngi quan tm n dung lng ca tp tin (v dung lng tng thm khng ng k) nhng li khng cho php chnh sa my khc v sau. + Embed all characters (best for editing by others): Vi tu chn ny dnh cho ngi khng quan tm n dung lng ca tp tin. Nhng n rt thun tin cho vic chnh sa li my khc sau ny. Sau khi la chn xong bm OK v lu li tp tin bnh thng

2. Th thut chn m thanh, video, flash vo PPT


a) Chn m thanh, video vo PPT Mc ch: khi chn m thanh, video vo PPT theo cch thng thng, ta khng th tm dng hay iu chnh c m lng, chn on m thanh theo mun... Ta c th khc phc tnh trng ny bng cch chn chng trnh Windows Media Player vo PPT iu khin file m thanh, video theo mun.

Cch thc hin: Bc 1: Vo Insert -> Object, trong ca s hin ra, khung Object type - Tm chn mc Windows Media Player ri bm OK. Khi s a c chng trnh Windows Media Player vo ngay trong Power Point. Bc 2: Nhn chut phi ln ca s chng trnh Media ny ri chn Properties, bm chn mc Custom ri nhn nt > Browse v tm n file m thanh, video, bm Open -> OK -> a vo Power Point

b) Chn flash vo PPT Mc ch: Hin nay cc file flash ang c ng dng nhiu trong son gio n in t, n lm cho bi ging p v sinh ng hn. (Cc file flash l nhng file c phn m rng l: *.swf) VD:

Cch thc hin:


- Chn slide cn chn Flash. - Vo menu ViewToolbarControl Toolbox. Trong hp thoi Control Toolbox, nhn vo biu tng More Controls ko thanh trc xung chn mc Shockware Flash Object ko v mt hnh ch nht cha file Flash trn slide. - Click chut phi ln hnh ch nht va v chn Properties. - Copy ng dn ca file Flash v Paste vo Movie. Tip tc, ng cc ca s va thao tc. Nhy vo phn trnh chiu xem kt qu. Lu : Ngoi cch ny ra ta cn c th s dng phn mm chn

3. Nhng Violet vo PPT


Mc ch: Nhng Violet vo Powerpoint l cch hin ni dung ca cc trang Violet ngay trn trang mn hnh ca Powerpoint, bn cnh cc ni dung Powerpoint khc. V d bn c th dng Violet to ra cc bi tp (trc nghim, ch, ko th,...), sau nhp bi tp ny vo trang slide ca mt bi ging Powerpoint c sn.

Cch thc hin: - To bi ging in t Violet, tin hnh ng gi bi ging di dng HTML. - Tin hnh chy PPT - Vo menu ViewToolbarControl Toolbox. Trong hp thoi Control Toolbox, nhn vo biu tng More Controls ko thanh trc xung chn mc Shockware Flash Object ko v mt hnh ch nht cha file Flash trn slide. - Click chut phi ln hnh ch nht va v chn Properties.

Ln lt chn v chnh 2 thuc tnh Base v Movie nh sau: Base: l th mc cha gi sn phm, ch phi dng ng dn tng i so vi file PPT. V d: vi file Powerpoint t ti D:\BaiGiang, cn Violet ng gi ra th mc D:\Bai giang\Package-trac nghiem, th ta s t Base l Package-trac nghiem. Movie: l tn y (gm c ng dn) ca file Player.swf c Violet sinh ra trong gi sn phm, chnh l bng thuc tnh Base cng thm\Player.swf.

4. K thut Trigger (c sng)


Trigger l mt k thut c s dng rt nhiu trong powerpoint dng iu khin vic thc hin hiu ng ca cc i tng.

Play

Cch thc hin


Bc 1: To hiu ng cho i tng

Cch thc hin


Bc 2: Thc hin trigger
Chn hiu ng ca i tng thanh taskpane v chn mc Timing trnh n.

Cch thc hin


Bc 2: Thc hin trigger
Click chn nt Triggers

Cch thc hin


Bc 2: Thc hin trigger
Chn i tng tc ng hiu ng thc hin
i tng tc ng c th l chnh i tng

i tng tc ng c th l i tng khc

1 2

3
4 5 6 7 8

I N N G B L V H I Q P H A N T U I V U A H L T

B A N U H T

I T N R

N N N G

N P H N G L C M H G I T G N G

H H U Y T P

Cu 1:
y l mt mt a danh gn lin vi mt trn nh gy cn ng a cu vo nm 1954?

Cu 2
Mt a danh trn mnh t H tnh, trong thi k khng chin chng M c coi l cho la Ni y chng kin bao s hi sinh anh dng ca qun v dn H Tnh.

Cu 3:
y l ngi chin s nh tui bin mnh thnh b uc sng thiu tri kho xng ca gic?

Cu 4
y l tn gi ca nhng ngi chin s lm nhim v canh gi vng bin?

Cu 5:
y l tn ca mt v anh hng ly thn mnh lp l Chu Mai?

Cu 6:
y l tn mt bi ht m chng ta c hc trong chng trnh m nhc 8 ca nhc s Trng Quang Lc Ni dung ca bi ht gio dc cho cc em bit gi gn su trong sng hn nhin ca la tui hc tr

Cu 7:
l t b khuyt trong cu vn sau: Cc. c cng dng nc, Bc chu ta phi cng nhau gi ly nc

Cu 8:
Cu ni: Con ng ca thanh nin ch c th l con ng cch mng v khng th l con ng no khc l ca ai?