1. Normele ius cogens si ce importanta au in ierarhizarea normelor in DIP. 2. Elementul psihologic al cutumei 3. Text-recunoasterea statelor si a guvernelor.

1) succesiunea statelor la tratate; 2) diferentele dintre neutralitatea ocazionala si cea diferentiata; 3) text de comentat, ceva de genul : "desi nu exista o autoritate legiuitoare exista totusi un sistem de norme care functioneaza rezonabil" III. 1. Argumente pro si contra efectului declarativ al recunoasterii statelor 2. Caracterul facultativ al aplicarii jurisdictiei in dreptul international public 3. Un text referitor la izvoarele formale IV 1.caracterul facultativ in jurisdictia dreptului international public 2.elemente de diferentiere intre neutralitatea clasica si cea diferentiata 3.o speta referitor la succesiune si neutralitate V 1. comparatie intre neutralitatea diferentiata si cea ocazionala. 2.jurisdictia dreptului international 3.un citat cu succesiunea VI. 1.RECUNOASTEREA-CARACTERUL DISCRETIONAR,
2. PRINCIPIUL NEAMESTECULUI IN TREBURILE ALTUI STAT (TEXT DE INTERPRETAT), 3. SUCCESIUNEA STATELEOR IN MATERIE DE TRATATE

II.

Seminar dip . Precizati care va prima dreptul intern / dreptul international? intr-o afirmatie de genul..."Daca un tratat contine o prevedere ce vine in contradictie cu Constitutia unui stat, ce ar trebui sa faca statul respectiv? Sa refuze tratatul, sa modifice Constitutia sau sa il accepte? Si ce raport exista in cazul asta intre Dr intern si Dr international. 2. De comentat un text cu 2 afirmatii: una se referea la faptul ca statele nu sunt obligate sa se recunoasca reciproc, iar cea de-a doua ca dreptul international nu este un drept veritabil la fel ca si cutuma si tehnicile de curtoazie. 3. De definit si precizat rolul normelor imprerative in ierarhia normelor de drep international.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful