Management – seminar 24.11.

2011
Previziunile pentru extrapolare In medii certe si stabile ptr a face previziuni, se recurge la operatiuni logico-analitice si calcul. In medii incerte si turbulente previziunile se fac preponderent pe baza intuitiilor si a imaginatiei. Tehnica extrapolarii – SUBIECT PENTRU EXAMEN!!!!!! - extrapolarea consta in proiectarea mai mult sau mai putin fidela a tendintelor trecutului in viitor; exista 2 tipuri de extrapolare – lineara->transpunerea exacta a traiectorilor trecute in viitor - ajustata-> admite modificari minore ale tendintelor trecute, sensul general al acestora ramanand nemodificate. Se cunosc urmatoarele tendinte din trecut ale principalilor parametrii ai firmei: 2006 -5 Vanzari 1000 Cheltuieli 600 Profit 400 2007 -4 1100 620 480 2008 -3 1150 650 500 2009 2010 -2 -1 1300 1400 650 700 650 700

Se cere previziunea evolutiilor viitoare a celor 3 arametrii prin metoda extrapolarii lineare REZOLVARE: 1. Se calculeaza variatiile medii anuale ale parametriilor pentru seria cronologica 1.1. Determinarea viartilor anuale: a)Vanzari: de la an la an (1100-1000=100; 1150-1100=50;1300-1150=150;14001300=100 b)Cheltuieli Dch(variatile anuale ale chelt) 620-600=20;650-620=30;650-650=0;700650=50 c)profit Dp 480-400=80; 500-480=20; 650-500=150; 700-650=50 1.2. Medii aritmetice anuale ale variatiei 100+50+150+100/4 20+30+0+50/4 80+20+150+50/4 2. Proiectia in viitor ( pentru urmatorii 5 ani) a tendintelor. Se pleaca de la valoarea parametrului pentru ultimul an al seriei trecute la care se adauga succesiv in fiecare an valoarea medie a cresteriiPerioada de previziune cuprinde anii : 2011 2012 2013 2014 2015 Dv2011=1400+100=1500 `12=1500+100=1600 `13=1600+100=1700 14=1700+100=1800 15= 1800+100=1900 Dch2011=700+25=725;2012=725+25=750;2013=750+25=775;2014=775+25=800;201 5=800+25=825 Dp2011….

Determinarea profitului previzional Din vanzarile previzionate se scad cheltuielile previzionate 2011->1610-725=885 2012->1771-750=1021 2013->1948.5 V2012=V2011xIv 2012 1610x1. Sinteza scenariilor(minim 3-4) D.1=1771 1771x1. 1.Folosind datele din problema 1 sa se realizeze extrapolarea ajustata a parametrilor avand in vedere urmatoarele 2 ipoteze: In primul an de previziune(2011) rata de crestere a vanzarilor va fi de 15% fata de ultimul an a seriei trecute(2010) In ceilalti 4 ani ai perioadei de previziune cresterea vanzarilor va avea loc in ritm constant cu o rata de 10%/an Cheltuielile vor cunoaste aceeasi evolutie ca in perioada trecuta.91 2015->2357.3. Se emit ipoteze privind evenimentele si tendinte viitoare posibile fara aprecieri privind probabilitatea acestora.1=2142.91-800=1342.4.1 2014->2142.1=2357. Se estimeaza vanzarile pentru anii 2. B.201 METODA SCENARIILOR reprezinta ansambluri de presupuneri intercolerate formulate nu in termeni precisi.1-775=1173. Estimarea efectelor probabile ale intamplarilor viitoare posibile DACA- ATUNCI C.201-825=1532.91x1.201 3 Estimarea previzionata a cheltuielilor Avand in vedere ipoteza 2 preluam valorile previzionate ale chelt din problema 1 2011=725 2012=750 2013=775 2014=800 2015=825 4.15=1610 2.1x1. Atribuirea de probabilitati scenariilor(sub forma de interval) E.1=1948.1 1948.91 2142. Elaborarea strategiilor de reactie Etapele C si D reprezinta elementele cheie ale planificarii scenariilor intrucat in cadrul lor sunt structurate rezultatele etapelor A&B si pregatite intrarile pentru etapa E .Se estimeaza vanzarile pentru primul an a perioadei de previziune(2011) Se pleaca de la valoarea vanzarilor din 2010 V2011=V2010xIv (indicele vanzarilor) 1400x115/100=1400x1. ci stohastici(de probabilitati) Structura generala a procesului de planficare a scenariilor este urmatoarea: A.

Un instrument util in acest sens este matricea impact-probabilitate Mare Impact Strategia monitorizarii si pregatirii incrementale(gradual) 1.Strategia defensiva profunda 2+ Strategia Ofensiva masiva Strategia ignorarii Strategia procedularizarii Mica Mare Probabilitate ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful