You are on page 1of 1

AGENDA etvrtak 25.08.2011. 11.30-12h 12h 12-16h 16-17h 17-17.45h 17.45-18h 18.45-19.30h 19.30-19.45h 19.45-20.30 20.

30h Okupljanje na parkingu kod Sava Centra Polazak Putovanje minibusom uz potrebne pauze Dolazak u Vrhpolje, ruak Prezentacija 1 Kafe pauza Prezentacija 2 Kafe pauza Prezentacija 3 Veera

petak 26.08.2011. 9-10h 10-11h 11h 11.30-14h 14-15.30h 15.30-18h 18.30h 20.30h Doruak Obuka o splavarenju i podela opreme Polazak na splavarenje Splavarenje Pauza za ruak Nastavak splavarenja Povratak u Vrhpolje Veera uz tamburae

subota 27.08.2011. 9-11h 11h Doruak Pakovanje i polazak za Beograd