Sümeyra AKÇAY (108125110) AFİŞ TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL TASARIM İLKELERİ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

01.03.12

Afiş dikkat çekici olmalıdır. Afiş bilgilendirici olmalıdır. Afiş kişileri ürün ya da hizmeti almaya teşvik etmelidir. Afişlerin tasarlanmasında insanların psikolojik yapıları, toplumun sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Afişin boyutu standart kağıt boyutlarına ve baskı makinelerinin kapasitesine göre hazırlanmalıdır. Afişte bulunan yazının en az 10 metreden okunabilecek büyüklükte olması gerekmektedir. Süslü ve dekoratif yazı karakterleri yeriene okunaklı ve kalın yazı tipleri tercih edilmelidir. Afişte yer alan yazı anlaşılabilir ve akıcı olmalıdır. Afişte kullanılan sloganlar 5-6 kelimeden az olmalıdır. Afişte kullanılan imge sayısı (slogan, fotoğraf veya illüstrasyon, fon rengi) az sayıda olmalıdır. Afişte kullanılan imgeler arasında uyum ve sadelik olmalıdır. Afişte kullanılan renkler dikkatleri çekebilen parlak ve canlı renklerden seçilmelidir. Renkler arasında güçlü kontrastlar oluşmalıdır. Afişte slogan, ürün ve firma bilgileri olmak üzere hiyerarşik bir sıralama kullanılmalıdır. Afiş estetik olmalıdır. Afiş temel sanat tasarım ilkeleri dikkate alınarak tasarlanmalıdır.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful