P. 1
Filehost_cresterea Iepurilor de Casa

Filehost_cresterea Iepurilor de Casa

|Views: 6|Likes:
Published by alingutan

More info:

Published by: alingutan on May 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2013

pdf

text

original

CREªTEREA IEPURILOR DE CASÃ

Ghid practic

Constantin Priguza Vladimir Stamati Dieteke Timmer Mark Sekula

Strãºeni, 2000

. . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. . B. . . . Bolile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înt eþine ea iepurilor . . . . . . . . . . . 4 4. . . . . . . . . . Introducere . 6 Plantele cu efect negativ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3. . . . . . . . 7 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . 11 2 . . . . . . . . . . Maladii ne-infecþioase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H ana . . .CUPRINS: 1. . . . . 8 8 9 10 6. . . . . . . 10 Ce puteþi face pentru o înmulþire mai eficientã? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Plantele cu efect pozitiv . . . Avantajele c eºterii iepurilor. . . . . . . . . . . . . . . . P incipiile esenþiale în creºterea iepurilor . . Maladii infecþioase . Îngrijirea iepurilor bolnavi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dieticã ºi are puþinã grãsime. În aceastã broºurã. ªi anume: · Care sînt avantajele ºi problemele principale în creºterea iepurilor? · Care sînt încãperile cele mai potrivite pentru iepuri? · Cu ce plante se poate de hrãnit iepurii ºi care dintre ele sînt contraindicate pentru ei? · Cum de protejat iepurii de casã de boli infecþioase? · Care este metoda cea mai eficientã ºi sãnãtoasã de înmulþire a iepurilor? 2 Avantajele creºterii iepurilor Care sînt avantajele creºterii iepurilor? · Carnea de iepure este gustoasã. · Alimentaþia iepurilor nu este costisitoare . de exemplu. · Ciclul rapid de înmulþire. 3 . nu mai des de douã ori pe sãptãmîna. vom da rãspuns la unele întrebãri mai frecvent adresate referitor la creºterea iepurilor. · Pe piaþã pot fi vînduþi atît iepurii vii. dar deseori se simte lipsa informaþiei la acest subiect. apar multe întrebãri despre aceastã activitate ºi modalitatea de creºtere a iepurilor mai sãnãtoºi.1 Introducere Mulþi þãrani din Moldova cresc iepuri de casã.pot fi hrãniþi cu iarba care se gãseºte pe cîmpuri sau fîneþe si care poate fi cositã. ºi astfel. · Cuºca destinatã creºterii iepurilor nu ocupa mult loc. · Blana poate fi folosita ca subprodus. cît ºi carnea sau blana lor ca produse auxiliare.

pot rezulta defecte genetice. la oase sau dinþi. O încãpere cu podea platã va fi mai murdarã. la ca e e necesa de aco dat o atenþie deosebitã pent u a avea succes în aceastã activitate. întrucît va fi mai dificil de a face curãþenie si ea va trebui sa fie curãþitã mai des. de exemplu. · Unele plante ºi legume obiºnuite pot cauza apariþia maladiilor ºi pot provoca chiar moartea animalelor. · Acoperiºul cãsuþei (la fiecare etaj) trebuie sã fie înclinat. 4 . n acest caz murdãria va fi curãþitã mai uºor din cãsuþã. · Dacã endogamia (încruciºarea între descendenþii aceloraºi pãrinþi) nu este fãcutã corect. numãrul cãrora poate sã ajungã pîna la 3-4 etaje.În c eºte ea iepu ilo mai existã unele momente. Intre niveluri. · Încãperea pentru întreþinerea animalelor trebuie sã se afle într-un loc luminos. Momentele acestea sînt urmãtoarele: · Cuºca destinata creºterii iepurilor trebuie sa fie curatã ºi bine construitã. 3 Întreþinerea iepurilor Iepurii pot fi crescuþi cel mai bine în încãperi cu mai multe niveluri. · Iepurii sunt sensibili la boli. Astfel faceþi economie de spaþiu. vîntului sau ploii.5-2 cm între ele. În cazul cînd aceasta se respectã. care se rãspîndesc foarte rapid la întreaga populaþie. precum ºi boli reproductive. dar sa nu fie expusã direct razelor de soare. iepurii cresc mai sãnãtoºi ºi sînt mai bine protejaþi de diferite boli. distanþa idealã pentru o curãþenie cît mai eficienta este de 15 cm. Aceasta încãpere se construieºte uºor dacã acordaþi atenþie urmãtoarelor aspecte: · Încãperea destinatã întreþinerii iepurilor trebuie sã aibã podeaua fãcutã din plasã de sîrmã sau din scînduri de lemn cu o distanþã de 1.

· Este impo tant sã aveþi o cãsuþa suplimenta ã ca e t ebuie pusã la o anumitã distanþã de încãpe ile iniþiale. Cea mai indicatã substanþã chimicã de curãþire a încãperilor animalelor este soluþia de înãlbitor de 3%. 1. În caz contrar exista un risc sporit de îmbolnãvire. Ea va fi destinatã izolã ii iepu ilo bolnavi sau iepurilor procuraþi.2. 5 . cel puþin o datã pe lunã. Cuºcã pentru întreþinerea iepuroaicelor înainte ºi dupã fãtare Fig. Fig. Cuºcã pentru întreþinerea unui numãr mai mare de iepuri (pînã la 10 iepuri adulþi) Este foarte important sã curãþiþi cãsuþele cît mai des.

nu o folosiþi ºi cereþi sfatul medicului veterinar în aceastã problemã. dar nu toate plantele constituie o hranã potrivitã pentru ei. sãptãmîni sãu chiar luni. care au un rol profilactic sau de tratament împotriva maladiilor. Va împiedica apariþia balonãrii. Va ajuta în prevenirea vermilor ºi altor probleme ale sistemului digestiv. 6 . Când încãperea este uscatã. puteþi sã daþi iepurii înapoi. In cazul cînd nu sînteþi sigur dacã o anumitã plantã este bunã. Poate fi crescutã în grãdinã ºi o puteþi recolta de 4-5 ori la sezon. Mai jos vã propunem o clasificare a plantelor cu efect pozitiv pentru iepuri. ¨ Mãturaþi toatã murdãria ºi scoateþi gunoiul din cãsuþã. cît ºi cele toxice. Existã ºi plante foarte bune pentru sãnãtatea iepurilor. ¨ Spãlaþi cãsuþa cu soluþia de înãlbitor ºi lãsaþi-o sã se usuce. dar numai de doua ori pe sãptãmîna. Este bunã pentru funcþia intestinelor ºi pentru membranele mucoase.Pent u a face cu ãþenie aveþi nevoie de u mãtoa ele: ¨ Scoateþi iepu ii ºi mînca ea din cãsuþã. Poate fi datã în cantitãþi nelimitate. E bogatã în vitamina A ºi va servi ca profilaxie împotriva scabiei ºi nãpîrlirii Poate fi data iepurilor în cantitãþi nelimitate. 4 Hrana Iepurii sînt animale erbivore. Unele din ele au un efect toxic ºi pot provoca îmbolnãvirea sau chiar moartea. Plantele cu efect pozitiv Planta Lucerna Morcovul. Sunt cazuri cînd aceste efecte toxice sînt întîrziate ºi apar numai peste cîteva zile. Sfecla roºie Pãtlagina Vetrice Podbalul Efectele Este o plantã bogatã în proteinã ºi calciu. Temperatura idealã în încãperile de întreþinere ale animalelor este de +18°C. Poate fi dat uscat.

diaree. cînd nu este masã verde. astfel iepurii vor putea sã-si aleagã hrana dupã plac. deoa ece ºi ea a e unele calitãþi medicinale pentru iepuri. diaree Þineþi minte: · Este important ca iepurii sa fie hrãniþi în fiecare zi la acelaºi timp. Balonare. iepurii mãnîncã mai liniºtit în timpul serii. deoarece este mai rãcoare ºi este mai puþin zgomot. ªi cioclejii pot fi folosiþi în hrana iepurilor. 7 . De obicei. Se mai recomandã sã daþi iepurilor ºi un amestec de plante. porumb ºi orz. pentru a hrãni iepurii în timp de iarnã. Gastrointeritã. · Daþi iepurilor o mîncare variatã ºi balansatã. Mai puteþi hrãni iepurii ºi cu diferite cereale cum ar fi grîu. albã ºi roºie) Trifoiul roºu Conopida Efectele Boli gastrointestinale. Varza (verde. · Daþi hrana principalã seara. moarte. cu atît mai mult cã acestea sînt în cantitãþi mari ca produse secundare în Moldova. Plantele cu efecte negative Planta • • • • • • • • • • • • • Ceapa Sparanghelul Arpagicul Prazul Cartofii cruzi Frunza de cartofi Resturi de plantã de roºii Resturi de plantã de tutun Plantele conifere Apa în care a nimerit o plantã coniferã. de obicei ca nutreþ combinat. În majoritatea cazurilor iepurii vor muri. se mai ecomandã de a h ãni iepu ii ºi cu ia bã obiºnuitã (din pãdu i.Suplimenta la aceste plante. voma. de exemplu). Mai puteþi face fîn din iarba cositã vara. Astfel de hranã este utilã în special în timp de iarnã. · Iepurii permanent trebuie sã aibã apã potabilã care trebuie schimbatã în fiecare zi.

Maladiile infecþioase: Hemoragie Septicã Hemoragia septicã este o infecþie care ataca toate organele animalului bolnav. iar cele sãnãtoase din zona afectatã se sacrificã. Scabia. în aºa fel ca la urmã veþi afla de ce cantitate ei au nevoie. În paralel este foarte important întreþinerea animalelor în curãþenie. 5 Bolile In Moldova cele mai frecvente boli la iepurilor sînt: A. Curãþiþi cãsuþele ºi dezinfectaþi-le de 3 ori. Ea se caracterizeazã printr-o inflamaþie a capului ºi botului. apoi dupã expertiza sanitarã pot fi folosite în alimentaþia personalã. în jurul nasului ºi ochilor. Animalele infectate se nimicesc. De asemenea. care se administreazã de medicul veterinar de 2 ori pe an (primãvara ºi toamna) la tot efectivul de animale de la vîrsta de o lunã. În scopul prevenirii acestor maladii infecþioase existã un vaccin combinat contra mixomatozei ºi gemoragiei septice. Mixomatoza Mixomatoza este o boalã infectocontagioasã provocatã de un virus. Aceastã maladie se caracterizeazã prin: inflamaþii hemoragice la nivelul mucoasei.5 m. D sau E. la fel ºi numãrul mare de animale într-o încãpere. dermatomicoza poate fi cauzatã de lipsa vitaminei A.· Pent u a ºti cîtã h anã sã daþi la iepu i. creierului. Dermatomicoza Cauzele cele mai importante ale scabiei sunt lipsa curãþeniei în încãperi sau dimensiunile prea mici ale acestora. Dacã ei nu te minã toatã mînca ea pe ca e le-aþi dat-o. t ebuie sã expe imentaþi. splinei ºi ficatului. 8 . Iepurii infectaþi de aceastã maladie sînt uciºi ºi îngropaþi la o adîncime de 1. data u mãtoa e daþi-le mai puþin.

voma. luminã solarã. Osteoperoza. Rahitul se caracterizeazã prin oase malformate ºi membre strîmbe. 9 . B. Caracteristica: forma iepurelui se schimbã ºi miºcarea devine greoaie. ceia ce înseamnã cã iepurii nu primesc suficientã hranã ce conþine calciu. aºa cã lucerna. Folosiþi h ana bogatã în vitamina A. mai ales cele fragile pot fi fracturate foarte uºor. gazele ºi diareea sunt cauzate de hrana nepotrivitã. Pentru a preveni aceastã maladie. sãu ambele. D ºi E.Aveþi g ijã ca încãpe ea pent u animale sa fie suficient de ma e ºi folosiþi pent u cu ãþi ea lo soluþia de înãlbito . încercaþi sã reduceþi nivelul de calciu în dieta iepurilor. Maladiile nutriþionale Maladii digestive Balonarea. cu lucernã sau orz. Aceste maladii pot fi cauzate de insuficienþa vitaminei D. de exemplu. Daþi mai puþin plante bogate în calciu. Osteoperoza se caracterizeazã printr-o descompunere a oaselor. de exemplu . Daþi mai multã mâncare bogatã în vitamina A.sfeclã roºie ºi morcov. Faceþi tot posibilul ca iepurii sã nu fie hrãniþi cu plantele indicate la capitolul “Plante cu efecte negative”. Strãduiþi-vã sã-i hrãniþi cu plante ce au un conþinut bogat de calciu. Rahitul Osteoperoza ºi Rahitul sînt maladii ale oaselor. Hypoavitaminoze Maladia apare cînd iepurii duc lipsã de vitamina A ºi se caracterizeazã printr-o cãdere a pãrului. Hypercalcimie Hypercalcimia este cauzatã de un exces de calciu în hrana iepurilor. locurile afectate pot fi tratate cu ulei camforat sau cu o soluþie de Butox cu vazelinã. de exemplu.

altfel boala poate fi transmisã la cei sãnãtoºi prin mîinile Dvs. Când cumpãraþi iepuri noi. Când iepurii bolnavi sunt luaþi din cãsuþã. Dacã observaþi cã ceva nu este în ordine. vor fi sãnãtoºi.Îngrijirea iepurilor bolnavi Dacã unul dintre iepuri este bolnav sau credeþi cã este bolnav. urechile. se pot îmbolnãvi. Locul trebuie sã fie curãþat de douã ori cu soluþie de înãlbitor de 3%. aruncaþi toatã mîncarea care a rãmas. Reþineþi: Iepurii care primesc apa curatã . vã spãlaþi bine mîinile. mîncare bunã ºi sunt întreþinuþi în încãperi curate. ca sã fiþi siguri cã sînt sãnãtoºi ºi nu bolnavi ºi apoi administraþi vaccinurile corespunzãtoare. Dacã iepurii bolnavi sunt prea aproape de cei sãnãtoºi. Iepurii bolnavi trebuie sã fie hrãniþi ultimii. Cãsuþa pentru asemenea iepuri trebuie sã fie la o distanþã de cel puþin zece metri de celelalte încãperi. îi puneþi în cãsuþa de izolare pentru o perioada de 30 de zile. Dupã ce aþi hrãnit iepurii bolnavi. Astfel. puºi în aceeaºi încãpere. cel puþin o datã la fiecare 2-3 sãptãmîni. Altfel ºi urmãtorii iepuri. iepurele se înmulþeºte foarte repede ºi des ºi în naturã are o perioada de înmulþire de aproape o lunã. La fiecare fãtare are de la 4 la 12 iepuraºi. se recomandã sã-i examinaþi des. dar nu sunteþi sigur. Examinaþi foarte bine ochii. adresaþivã medicului veterinar. izolaþi animalele ce vã trezesc îndoieli. Consultaþia lui este mai ieftinã decît cumpãrarea iepurilor noi. Ca sã fiþi siguri cã ei sunt sãnãtoºi ºi sã descoperiþi bolile la timp. o femelã nu va avea o viaþã lungã pentru cã fãtarea este obositoare pentru organismul sãu. 10 . trebuie sã –l izolaþi pentru a-i proteja pe ceilalþi. nu este exclus cã boala sã se rãspîndeascã ºi sã-i molipseascã ºi pe cei sãnãtoºi. 6 Principiile esenþiale în creºterea iepurilor Ca specie. nasul ºi organele genitale. Dacã credeþi cã unul dîntre iepuri este bolnav.

· Femela nu va avea lapte sau va refuza sã alãpteze puii. · Masculul ºi femela trebuie sã fie aproximativ de aceeaºi mãrime. sau între unchi/mãtuºe ºi nepoþi. nu o mai folosiþi ca reproducãtor. Dacã aduceþi masculul la femelã. Ce puteþi face pentru o înmulþire mai eficientã? · Procesul de înmulþire se recomandã de efectuat doar atunci cînd femela are o vîrstã nu mai micã de 7-8 luni. deoarece e posibil cã ea va avea probleme la viitoarea fãtare. Femela poate fi fecundatã la aceeaºi vî stã. · Întotdeauna aduceþi femela la mascul pentru înmulþire. între fraþi ºi surori riscul de apariþie a defectelor va fi mai mare. · Se recomandã nu mai mult de 3 fãtãri pe an la o singura femelã. Folosiþi doi sau trei masculi ºi selectaþi pentru fiecare ciclu animale diferite. se va îmbolnãvi din cauza stresului alimentar. Problemele pot fi urmãtoarele: · Femela nu va pregãti cuibul pentru iepuraºii noi –nãscuþi ºi ei vor muri din cauza frigului. ea este posibilã intre veriºori. In cazul cînd o femelã este sãnãtoasã. Faceþi o evidenþã de fiecare datã a rezultatelor obþinute. dar veþi pierde mult timp ºi majoritatea iepuraºilor vor muri. Daca el este mai mare. Femela poate fi fecundatã ia ãºi la un inte val de 24 ore dupã fãtare. între bunici ºi nepoþi.Masculul ajunge la matu itatea sexualã la vâ sta de 5-6 luni. dar care nu are grija de iepuraºii sãi. Ei pot fi hrãniþi cu biberonul. · Dacã folosiþi endogamia. Aceasta îmbunãtãþeºte sãnãtatea femelei. · Folosiþi numai animale sãnãtoase pentru înmulþire. 11 . · Intre 2 cicluri de înmulþire se recomandã o pauzã de 3-4 luni. dacã mascul este lãsat cu ea în cãsuþa. Aceastã lipsã de grijã se poate transmite prin ereditare ºi urmaºilor sãi. ea poate fi agresivã . · Dacã femela nu este suficient de sãnãtoasã. iepuraºii pot fi prea mari ºi vor muri din cauza unei naºteri dificile. de exemplu a rahitului. Aceasta nu este prea bine pentru femelã.

· La 28-32 de zile dupã fecundare femela va fãta. Cauza poate fi ste ilitatea femelei sau lipsa de ho moni.· Uneo i fecunda ea poate sã nu aibã loc. In cazul lipsei de ho moni se ecomandã ca in fiecare zi. 1990) ºi alte publicaþii specializate sau consultaþi-vã cu medicul veterinar din regiunile DVS. Vã dorim succes. 12 . iar la 30 de zile introduceþi mâncarea iepurilor maturi adãugãtor la laptele iepuroacei . consultaþi “Creºterea Animalelor în Gospodãria Personalã” (Chiºinãu. · Dupã 8 sãptãmîni. înseamnã cã femela este sterilã ºi poate fi sacrificatã. asigurîndu-vã cã ei mãnîncã foarte bine. iepuraºii pot fi înþãrcaþi . timp de 2 sãptãmîni înainte de înmulþire. Dacã acesta nu ajutã. de a hrãni femela cu iarbã tînãrã si verde sau de a-i da o picãturã de ulei de grâu. · La 15-20 de zile dupã naºtere.mame. Dar nu uitaþi: calitatea ºi sãnãtatea iepurilor depind mult de faptul cum îi îngrijiþi ºi ce atenþie le acordaþi. Concluzii: Sperãm cã acest manual va oferit o informaþie utilã ºi practicã. începeþi sã introduceþi plante în dieta iepuraºilor. Pentru mai multã informaþie. deºi sunteþi un fermier specializat în acest domeniu sau pur ºi simplu doriþi sã vã ocupaþi cu creºterea iepurilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->