Bunatatea lui Dumnezeu

2 Samuel 9

căci vreau să-ţi fac bine din pricina tatălui tău Ionatan. numit Ţiba. din Lodebar. fiul lui Ionatan. a venit la David. Împăratul i-a zis: „Tu eşti Ţiba?“ Şi el a răspuns: „Robul tău. . şi vei mînca totdeauna la masa mea“. 6 Şi Mefiboşet. ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan?“ 2 Era un slujitor din casa lui Saul. David a zis: „Mefiboşet!“ Şi el a răspuns: „Iată robul tău!“ 7 David i-a zis: „Nu te teme. la Lodebar“.1 David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul. da!“ 3 Împăratul a zis: „Nu mai este nimeni din casa lui Saul. fiul lui Amiel. ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu?“ Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Mai este un fiu al lui Ionatan. şi s’a închinat. 4 Împăratul a zis: „Unde este?“ Şi Ţiba a răspuns împăratului: „Este în casa lui Machir fiul lui Amiel. 5 Împăratul David l-a trimes să-l ia din casa lui Machir. olog de picioare“. a căzut cu faţa la pămînt. Îţi voi da înapoi toate pămînturile tatălui tău Saul. fiul lui Saul. pe care l-au adus la David.

13 Mefiboşet locuia la Ierusalim. numit Mica. ca să te uiţi la un cîne mort ca mine?“ 9 Împăratul a chemat pe Ţiba. tu. şi a zis: „Cine este robul tău. şi robii tăi. El era olog de amîndouă picioarele. şi Mefiboşet. 10 Tu să lucrezi pămînturile pentru el. robului său“. 11 El a zis împăratului: „Robul tău va face tot ce porunceşte împăratul. fiul stăpînului tău. şi toţi ceice locuiau în casa lui Ţiba erau robii lui Mefiboşet. Şi Ţiba avea cincisprezece fii şi douăzeci de robi. şi să strîngi rodurile.8 El s’a închinat. fiii tăi. . slujbaşul lui Saul. va mînca totdeauna la masa mea“. ca fiul stăpînului tău să aibă pîne de mîncare. 12 Mefiboşet avea un fiu mic. căci mînca totdeauna la masa împăratului. ca unul din fiii împăratului. Şi Mefiboşet a mîncat la masa lui David. domnul meu. şi i-a zis: „Dau fiului stăpînului tău tot ce era al lui Saul şi tot ce avea toată casa lui.

la relaţia dintre YHWH şi Israel. bunătate. Se referă atât la relaţiile dintre oameni. cât şi. milă. aşa cum o dovedeşte varietatea de sensuri. Termenul. se referă la loialitatea părţilor implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH. într-un mod cu totul special. dragoste statornică). cuprinde toate implicaţiile loialităţii lui YHWH faţă de promisiunile legământului. termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT. care este certă). având o varietate de sensuri (îndurare.Ebr. .: hesed. Cel mai frecvent. credincioşie. bunăvoinţă.

Dumnezeu este interesat de Starea noastra Spirituala .Bunatatea lui Dumnezeu se manifesta prin faptul ca: 1. Dumnezeu ia initiativa si reabiliteaza omul.

Voi pune duşmănie între tine şi femeie. ci să aibă viaţă veşnică. pentru ca oricine crede în El să nu piară. şi astfel moartea a trecut la toţi oamenii. prin aceasta toţi au păcătuit. încât L-a dat pe singurul Lui Fiu. iar prin păcat a intrat moartea. (Romani 6:23) Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. aşa cum păcatul a intrat în lume printr-un singur om. (Romani 3:23) De aceea. avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Cristos. între sămânţa ta şi sămânţa ei. iar tu îi vei zdrobi călcâiul. dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Cristos. fiindcă am fost îndreptăţiţi prin credinţă.” (Geneza 3:15) Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. El îţi va zdrobi capul. (Ioan 3:16) Dacă ne mărturisim păcatele. (Romani 5:12) Fiindcă plata păcatului este moartea. Domnul nostru. (1 Ioan 1:9) De aceea. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate. (Romani 5:1) .

.Bunatatea lui Dumnezeu se manifesta prin faptul ca: 1. Dumnezeu ia initiativa si reabiliteaza omul. Dumnezeu este interesat si de starea noastra materiala.

(Psalmii 55:22) Apoi.Din tinereţea mea şi până la bătrâneţe nu am văzut vreun om drept părăsit. nici pe urmaşii lui cerşindu-şi pâinea. pe toată perioada călătoriei. până când aţi ajuns în acest loc. (Psalmii 37:25) Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului. s-a îngrijit de voi asemenea unui părinte care se îngrijeşte de fiul său. în pustie aţi văzut cum Domnul. Dumnezeul vostru. şi El îţi va purta de grijă! El nu va îngădui ca cel drept să se clatine vreodată. (Deuteronom 1:31) .

.Bunatatea lui Dumnezeu se manifesta prin faptul ca: 2. Dumnezeu nu tine cont de fata omului si de slabiciunile lui.

pe când Domnul se uită la inimă. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului. (Romani 2:11) Însă Domnul i-a zis: „Nu te uita la înfăţişarea sau la înălţimea staturii lui. căci Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul.Dumnezeu nu tine cont de fata omului.” (1 Samuel 16:7) . Omul se uită la înfăţişare. pentru că l-am respins.

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. ba încă lucrurile cari nu sînt. fraţilor. (1 Corinteni 1:26-28) . uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sînt mulţi înţelepţi în felul lumii. şi lucrurile dispreţuite. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii. ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. De pildă.Dumnezeu nu tine cont de slabiciunile omului. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii. nici mulţi de neam ales. ca să facă de ruşine pe cele tari. nici mulţi puternici. ca să nimicească pe cele ce sînt.

Bunatatea lui Dumnezeu se manifesta prin faptul ca: 3. Dumnezeu vrea sa aiba o relatie personala cu omul. .

este iertat prin El de toate lucrurile de cari n’aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. (Faptele apostolilor 13:39) Şi voi. (Coloseni 1:20) Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s’a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimes în lume pe singurul Său Fiu. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune. atît ce este pe pămînt cît şi ce este în ceruri. (1 Timotei 2:5) . (Efeseni 2:18) şi să împace totul cu Sine prin El. (1 Ioan 4:9) Căci este un singur Dumnezeu. (1 Corinteni 1:30) Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl. neprihănire. în adevăr. (Ioan 3:17) şi oricine crede. într’un Duh. şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos. prin El. prin sîngele crucii Lui. ci ca lumea să fie mîntuită prin El.O relatie personala prin Isus Hristos: Dumnezeu. ca noi să trăim prin El. sfinţire şi răscumpărare. n’a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. făcînd pace. sînteţi în Hristos Isus.

. Dumnezeu vrea sa aiba partasie cu noi (ne ofera un loc la masa lui).Bunatatea lui Dumnezeu se manifesta prin faptul ca: 4.

(Ioan 14:2) Unul din ceice şedeau la masă cu El. ca să mîncaţi şi să beţi la masa Mea în Împărăţaia Mea. I-a zis. v’aş fi spus. şi să şedeţi pe scaune de domnie. (Luca 14:15-16) De aceea vă pregătesc Împărăţia. după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie. ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. „Ferice de acela care va prînzi în Împărăţia lui Dumnezeu!“ Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare. şi a poftit pe mulţi. cînd a auzit aceste vorbe.În casa Tatălui Meu sînt multe locaşuri.“ (Luca 22:29-30) . Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Dacă n’ar fi aşa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful