You are on page 1of 2

Autor: Kristna Brychtov Soutn pspvek .

1 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Ze dne na den v jin ki


(povdka)
Pokojem se line pjemn teplo vychzejc z roztopenho krbu. V nose m imr vn borovho deva, erstv upraen kvy a jehn penky. K obvykl veern pohod mi chyb u jen pohr dobrho vna. Ln nathnu ruku po zvonku, a jet ne jej stihnu poloit zpt na run vyezvan mahagonov stolek, u pichz sluebn s karafou lahodnho vna, kter slun nalv do e. Mvnutm ruky bohat zdoben zlatmi prsteny polu sluebnou zpt po sv prci. Venku je asi pkn mela, ale tady v teplku m bubnovn deovch kapek na okno pjemn uspv. Z dmn m nemile vyru bouchn na dvee. Buen trv a trv. Kde ta ensk vz? S nechut jsem nakonec donucen zvednout se sm a jt ke dvem. Otevu je a prudk vichr mi vmete sprku ledovho det do tve. K nlad mi nepid ani to, e dvodem, pro jsem opustil sv hejiv pohodlko, je jaksi otrhan tulk. A aby toho nebylo mlo, natahuje ke mn ebrav svou pinavou ruku. Zmiz od mch dve, holoto ebrck, nebo na tebe pustm sv psy. Staec pokvne hlavou a skromn odvt: Konej, jak mysl. Zabouchnu dvee a dopeji si jet pr pohrk dobrho vna. Pjemn unaven odchzm spt. Probudm se zimou. Ta husa hloup snad zapomnla zavt okno? Oi jet zalepen spnkem a j natahuji ruku po zvonku. Prsty nahmataj vak jen vlhk jehli. Okamit se probrm a zmaten se rozhlm kolem sebe. Les? Kde jsem se tady vzal? Kde jsou moje prachov peiny, kde je mj dm, moje perky, pro mm na sob pinav otrhan hadry a drav boty? Konen iv due. Bl se ke mn lovk na koni, ale tv se vak, jako by m ani nevidl. Hej love, jsem pnem toho nejvtho panstv, sesedni z kon, pec nepjdu dom pky! Asi jsi pebral, upku, jdi si svou cestou a neobtuj m! K i s jezdcem pokrauj v jzd. Kruen aludku mi opt pipomene, e se musm vrtit dom. Ale kudy? Nepoznvm to tady. Nco mi k, e touhle cestou bych se ml vydat. Asi po hodin navn chze pichzm k prvnmu domku, bum na dvee, ale nikdo neotvr. Ped dalm domem sed plavovlas holika a hraje si s kottem. Zvdav a trochu se strachem po m pokukuje. Kde m rodie? Dt polekan ucouvne. Maminka mi zakzala mluvit s ebrky a stejn pro n nic nemme. Jak ebrk? Myslm si. Jsem pece boh, takovch chatr bych si mohl koupit stovky! Dvtko vak miz v dom a zabouchne mi dvee ped nosem. Dvee se opt vzpt rozlet a z nich vybhne statn mu. Vyhn m pry od svho domu. Klidm se mu radji z o. Podobn jsem se se zlou potzal i u nkolika dalch dom. Co si myslm?
1

Nikdo mi nepome. Jsem pinav otrhanec, v kapse ani vindru, pro nikoho nejsem vc ne obyejn ebrk. Copak se nenajde nikdo, kdo mi pome? S tmito ernmi mylenkami kloptm lesem, slunce u pomalu zapad a zan bt chladno. Trmcm se mezi stromy snad u nkolik hodin, kdy tu v dlce uvidm svtlko. Ze m pitahuje, ale vhm. Je tam nkdo, kdo mi pome nebo m opt odmtne? Pomaliku se kradu ke svtlu. Rozeznvm plpolajc ohe, u nho sed shrben huben stak a ohv si ruce nad plamenem. Snad m nco k sndku. Mm pokat, a usne nebo zkusit opt prosit? Dv ne to domyslm, ozve se: Pisedni si, love, chce-li. Vhav vylzm z kov a usedm vedle starce. Podv se na m a prav: Zd se, e m za sebou dlouhou cestu, jist mus mt hlad, mm tu kus chleba a podlm se s tebou o nj. Hladov se vrhm na darovanou skvu a mezitm se staec rozpovd. Dnes je mi hej, potkal jsem dobr lidi a ti se nade mnou slitovali. To vera na m jeden bohat pn chtl pustit sv psy... Vdn starci stisknu pai a v nastalm tichu mou mysl opanuje pouze jedin mylenka. D-li mi bh pleitost jednou napravit sv chyby, nebudu u slep a hluch k ostatnm v nesnzch.