You are on page 1of 3

Autor: Martin Motyčka Soutěžní příspěvek č.

2 Kategorie: Střední školy Téma: Vzdor

Soucit nebo vzdor
(báseň)
Soucit ze studu pučí Mou duši to mučí Stud z bývalé hrdosti Jenž převrhl se k milosti Převrhl se na ruby Teď silným bere od huby

Soucit je dnes silných slabost Slabých zbraní - mají z ní radost Brečí, smutně kňourají Pro lítostivé občany Pro tupé stádo věřících Na gaučích se potících Jim pastýř káže do sytosti O jediné ctnosti

O nevinnosti v obrázcích Smutných tupých tvářích Jenž vlk zpoza ovládá a láskou vše prokládá Aby zvěř z celého lesa, milovala toho běsa
1

Vlk tygrovi dřív byl vděčen Zavázán a jaksi svlečen Z úcty k jeho ochotě A z úcty k sobě samé Tygr s čistým úmyslem Ponížil ho nesmyslem Před smečkou jeho bratří

Zraky na ně upřené Čekali bodavě zaražené Čekali, zda místo v Ludu dostane Neb potravou jim ostane

Se soucitem už posun není Z přímky úsečka To co bylo, bylo snění Utopická myšlenka Znásilněna lstivostí A honem za mamonem

Drzost vlka zasáhla Zlatavou kůži odtáhla A v ní vláčné hrdé tělo Jenž na důvěru naletělo Do temných hájů svobody odvlečeno bylo
2

Soucit jen mírné zalíbení jest Neb snad dosáhnout i velkých gest Avšak bystře, bystře, aby nesvedla tě z cest do temných vod, kde za krásou sirén očekávej lest

3