You are on page 1of 3

Autor: Martin Motyka Soutn pspvek .

2 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Soucit nebo vzdor


(bse)
Soucit ze studu pu Mou dui to mu Stud z bval hrdosti Jen pevrhl se k milosti Pevrhl se na ruby Te silnm bere od huby

Soucit je dnes silnch slabost Slabch zbran - maj z n radost Bre, smutn kouraj Pro ltostiv obany Pro tup stdo vcch Na gauch se potcch Jim past ke do sytosti O jedin ctnosti

O nevinnosti v obrzcch Smutnch tupch tvch Jen vlk zpoza ovld a lskou ve prokld Aby zv z celho lesa, milovala toho bsa
1

Vlk tygrovi dv byl vden Zavzn a jaksi svleen Z cty k jeho ochot A z cty k sob sam Tygr s istm myslem Ponil ho nesmyslem Ped smekou jeho brat

Zraky na n upen ekali bodav zaraen ekali, zda msto v Ludu dostane Neb potravou jim ostane

Se soucitem u posun nen Z pmky seka To co bylo, bylo snn Utopick mylenka Znsilnna lstivost A honem za mamonem

Drzost vlka zashla Zlatavou ki odthla A v n vln hrd tlo Jen na dvru naletlo Do temnch hj svobody odvleeno bylo
2

Soucit jen mrn zalben jest Neb snad doshnout i velkch gest Avak byste, byste, aby nesvedla t z cest do temnch vod, kde za krsou sirn oekvej lest