You are on page 1of 3

Autor: Soa Findov Soutn pspvek .

7 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Jen tak se nevzdm


(povdka)

Jmenuji se Dominik, za dva msce mi bude estnct let. Jsem vysok pinav blonk. Mm modroed oi. Postavu mm docela vysportovanou. Mohl bych ct, e jsem vysnnm klukem mnoha dvek, ale na holky j nemm ani pomylen. Jsem prvnm rokem na gymnziu. Se studiem nemm dn problmy. Takt s chovnm. Nejsem rebel, flka ani rv jako vtina mch vrstevnk. Nikdy jsem nepil, nekouil ani nebral jin omamn ltky. Maminka m m velice rda, ale njak si nestaila vimnout, e mi nen est jako m mlad sestice Adlce. Ale i pes to mm maminku tak velmi rd, proto se nepokoum dlat dn velk problmy. Tatnek umel pi autonehod, kdy byla Adlka docela mal miminko. Musel jsem mamince pomhat a starat se o Adlku. Nikdy si nepoutm nahlas hudbu, mm partu skvlch kluk. Nikdy nic nedlm zbyten, snam se dlat vechno tak, jak si to maminka peje. Mm spoustu konk. Mezi moje konky pat hudba, filmy, sport, ten knih a letadla. Zaneme pkn od zatku. Hudba je asi mj jedin konek, ktermu se mohu vnovat za jakkoli nlady. Psniky, kter poslouchm ve patn nlad, jsou spe pomal a ty, co poslouchm v dobr nlad, jsou rychl a melodick. Vtinou poslouchm vyloen eskou hudbu. Mezi moje nejoblbenj skupiny pat Wanastowi Vjecy, Lucie, Kabt a dal podobn hrajc skupiny nebo zpvci. Ale kdy v rdiu hraj pknou psniku od cizho zpvka, nebo kdy dostanu tip od nkoho ze svch dobrch kamard, nelenm a najdu si ji na internetu a rd si ji opakovan poslechnu. Filmy? Filmy mm rd jakkoli. Rd se podvm na eskou komedii, ale i na americk akk. Filmy, na kter se dvm, musej bt dobr, zbavn, mus mt zpletku nebo zajmav dj. Sport je mj nemn oblben konek. Hraju fotbal, tenis a velmi rd jezdm na kole. V zim chodm bruslit a lyuji. ten knih je dal z mch zlib. Rd tu. Nejradji tu cestopisy a naunou literaturu. Rd si petu i klasickou eskou a svtovou literaturu. Mezi mnou ji pedten knihy pat Babika od Boeny Nmcov, Kytice od Karla Jaromra Erbena. Ze svtov literatury je to Ivanhoe od Waltera Scotta nebo Bdnici od Viktora Huga. Moje knihovna je z poloviny zaplnn cestopisy a atlasy, z druh poloviny klasickou literaturou, kterou mme ve kole jako povinnou etbu. V mm pokoji mm skoro vdy uklizeno, protoe vtinu svho volnho asu trvm s kamardy nebo Adlkou. Mj pokoj m svtle zelen stny. Skoicov hnd koberec lad se smetanov-skoicovou barvou nbytku. Nbytek v mm pokoji se skld ze dvou velkch skn, psacho stolu, komody a nonho stolku. V pokoji mm i sedac pytel v pistciov barv. Celkov mm hodn rd zelenou.

Ale vrame se zptky k pvodn vci. Dalm mm konkem a kamenem razu je ltn a letadla. To je jedin vc v mm dosavadnm ivot, ve kter mm jin nzor ne moje mamka. Nikdy jsem se nepokouel mamce odporovat, ale j se to nelb. Pr to nen dosti bezpen. Ano, vm to. Nen to bezpen, ale nechci se vzdt neho, co mm velmi rd. Maminku mm rd, ale letadel a svho snu se kvli n nevzdm. Mm snem je udlat si pilotn prkaz a podit si njak men letadlo jako je napklad ZLN Z 142. To je jednomotorov, dvojmstn dolnoplonk, kter se pouv k vcviku pilot se zklady akrobacie a sportovnmu ltn. Meme ho vidt v aeroklubech i u soukromnk. Ob velk skn mm polepeny plakty nejen tohoto letadlka. Mm tam i spoustu jinch letadel. Nad psacm stolem mm men vitrnu s malmi modlky letadel. A nkolikrt jsem zkusil sestavit i vt model, takovto modely mm vystaven na polici naproti posteli. Nedvno jsme se s klukama dohodli, e si udlme vlet do Leteckho muzea v prask sti Kbely. A nyn to musm oznmit mamince. A jak to cel dopadlo?! J: Mami?? Mamka: Ano co potebuje? J: No, chtl bych ti nco dleitho ct. Mamka: Tak mluv. J: Chtl bych jet na vlet. Mamka: No, to klidn me. J: Dkuji ti, ale nezajm t kam? Mamka: Samozejm, e zajm, tak povdej. J: Noooo (mamka zvyuje hlas) Mamka: Dlej, mluv!!! J: No dobe. Chtl bych jet do Prahy. Mamka: Co je v Praze???? (mamka m stle ostej hlas) J: Leteck muzeum. Mamka: To nemysl vn?!?! J: Naprosto vn. (mamka ki) Mamka: Jestli to udl. J: Mami, promi, ale staila sis nkdy vimnout, e mi nen est jako Adlce? (mamin tn hlasu pechz do hysterie) Mamka: V, co jsi???? J: Mami klid, kdybys vdla vechno. Mamka: Dl si srandu??? To jet nen vechno???? J: Dopr****.. Promi, ale nen. Mamka: Co jet nevm?!?!? Okamit mi to ekni!!! J: V tom muzeu je monost vyhldkovho letu, kter mme s klukama zaplacen. (mamin hysterick ev) Mamka: To se chce vn zabt??? Jsi normln?!?! To ti vslovn zakazuju!!! (zan kiet)

J: Mami, to neme, vechno je zaplacen!!!!! Mamka: Samozejm, e mu!!!!! J mu vechno!!! J: Tak, to je moc i na m!!!! Mamka: Cos to te ekl?!?! J: Jo konm, za tden odjdm!! Vrtm se za dva dny od odjezdu!!!! Mamka: A se zabije, bude mi to jedno!!! J: To j pece vm, tak jako ti bylo jedno, kdy se zabil tta!!! (Mamka se pede m postav a vypl mi takovou facku, e mi zstane na tvi obtisk jej ruky a j rychle odchzm, tsknu dvemi.) Dopadlo to patn. Co jinho jsem mohl taky ekat, e jo? Moje umanut matka propadla v nezvladatelnou hysterii a j jsem byl a nesnesiteln zl a drz, jako nikdy v ivot. Bylo to ode m hnusn, to piznvm, ale ani ona se nezachovala zrovna nejlp. Nikdy bych tohle od n neekal. Chci to ze sebe dostat, tak si poprv v ivot poutm hodn nahlas hudbu. Musm to ze sebe vyvat. Pustm si Wanasky a spolu s Robertem Kodymem zpvm: Tak mi to tedy nandej, nandej, nandej baby, tak mi to teda nandej, doka, jakej si chlap. Tak mi to tedy nandej, nandej, nandej baby tak mi to teda nandej, j to podepu, neme se nic stt. K takovmu hlasitmu zpvu pidm jet nkolik destek sed leh a vymltm to ze sebe, a to doslova. Nechpu, jak jsem to dokzal. Nikdy jsem j takhle neodporoval, vdycky jsem plnil jej pn a snail se s n vyjt co nejlpe. Ale od te je mi jedno, co matka chce nebo co si mysl. U na n kalu. Nechpu, jak s n tatnek mohl vydret skoro deset let (do jeho smrti). Nechci nic vdt, kdy bude mt ei, tak sbalm vci a na pr dn vypadnu. A se uklidnm, tak se zase vrtm. Dal den si beru do koly obleen, kter moje matka vyloen nesn. Jsou to ern odrban dny a ern triko s velkm letadlem pes prsa a npisem na zdech Jednou se stanu pilotem!!! Tohle triko jsem dostal od mho nejlepho ptele. Kdy m ve kole kamardi vidli, tak se divili, ale ani troku netuili, co se dje. Slbil jsem jim, e jim to po vyuovn vysvtlm. Tak se tak stalo. Kluci se vechno dozvdli, nkte mi ekli, e jsem to konen dokzal, ale nkte byli opanho nzoru. Na vlet jsme samozejm jeli a s maminkou jsem se zase udobil, ale iju pln jinak ne dv. Nevm, jestli mi ta osudn hdka njak prospla, ale vm, e maminka mi od t doby dvala vt volnost a prostor k vyjden svho nzoru. Nevm, jestli to byla hdka, ale dalo by se tomu kat vzdor nebo vzpoura!!? Pozn.: Cel tento text je naprosto smylen, nejsou tm myleny dn konkrtn osoby. Informace o letadle ZLN Z 142 jsou erpny z nejmenovanch internetovch strnek.