You are on page 1of 8

Autor: Lenka Myslivcov Soutn pspvek .

8 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Lucie a Petr
(povdka)

Hodn tst, zdrav. Hodn tst, zdrav. Hodn tst mil Lucinko, hodn tst, zdrav. Coe?! Co je?! Kolik je hodin? Je u po sedm, m narozeniny. Jo?? A jo. Vid, mlem bych na n pln zapomnla. A to si se na n tak tila. Jo, tady jsme ti s Jitukou upekly dort. Sfoukne si svky? Jist mami. Vyhrabala jsem se z postele a ze vech sil jsem sfoukla tch patnct svek. Tak! U je mi patnct. Na tento okamik se tm u od svch dvancti let, ale co se zmnilo? Ctm se pod stejn. Lucinko, ztra si mus jet dojt na ad pro obanku. Neboj, mami, na to myslm pod. U se na ni tm. Ukrojm si podn kus dortu. Jitunka se v nm patl a nev, co m olizovat dv, jestli ruiky cel od krmu nebo liku s talkem. Luci, dlej! Nebo nestihne kolu! U se tm. A nemohla bych bt dnes doma, kdy mm ty narozeniny? Ale, nepovdej. Do koly pece mus, kdo by ti ml jin popt ne rodina a ptel? A holky se na tebe u urit t. Hmhm, m asi pravdu, tak dobe, ale ztra nepjdu, protoe bych nestihla skoit na ad. Tak dobe, ty ulejvku! kikla za mnou se smchem. Cesta do koly. Zase jen to ediv sdlit, pr posprejovanch zd, odpadky vude, kam se podvm. A na konci toho veho hnusu se ty nae nov, zrenovovan kolika. Jako pst na oko, vn. Ahoj, tak povdej, co si dostala? Nepla, zatm nic. Bylo mi eeno, e drek dostanu, a budu mt obanku, take ztra. Tak dobe, ale u dneska to oslavme, zvu t! Po kole zajdeme do baru, pracuje tam moje sgra, neboj, ta nm namch super specialitu. Jo, to by bylo super. Jen jet njak pet tch est hodin tady. Tak, co to bude dmy?

Take, dme si tu tvoj specialitu, ale bez alkoholu samozejm a ho nm sem k tomu jet pytlk chips. A to bude asi vechno. A Milko, sedneme si tmhle, k pdiu, bude tak hodn a donese nm to tam, vi. Bez obav. Hele, Zuzi? Co?? Vid toho kluka? Jakho? No, sed pmo ped nma. Mysl toho s kytarou? Tak to je Petr, ekla zcela zabran do svho odrazu v zrctku. Ty ho zn? Jasn, kdysi chodil s Milkou, bude to u tak pt let, ekla a upravila si linky do dokonal rovn ry. Aha! Tak, tady to mte, a kdybyste jet nco potebovaly, tak budu na baru. Dkujeme. A ty ho zn dobe? No dobe, kdy se vidme, tak se pozdravme. Obas se zept na rodie, dokud sestra nepracovala tady, tak obas na ni. Jak jde kola a takov ty ostatn formln vsty, zaklapla zrctko, oividn byla se svm vzhledem spokojen. Pro?? Alejen tak... m to jen tak zajmalo. Ale, ale Lucinko, ty se nm erven! Ne, to je jen tm horkem tady! A v co, stejn u musm jt dom, je pozd. Kolik jsem ti dluna? To nech bt, ber to jako oslavu, na kterou jsem t pozvala. A pozdravuj malou. Tak ahoj ztra. Pko. Kde si byla tak dlouho?! Podvej se ven, vdy je tam skoro tma. A pro smrd kouem?! No me mi to vysvtlit?? zaala mamka a vypadala dost rozzloben. Klid mami, byla jsem se Zuzkou oslavit moje narozeniny. A copak j za to mu, e ve vtin barech je povoleno kouit? Vy jste byly v baru!? No, v tamtom, jak tam pracuje Zuzky sestra, Milka. Tu pece zn, ta by nikdy nepracovala nkde v pajzlu!? To je pravda,, ekla trochu klidnji a zaala se vnovat Jitunce, kter byla nam kikem zmaten a zaala popotahovat. Ten kou smrd opravdu hrozn, rychle do koupelny!! Po pvalu hork vody, kdy jsem ze sebe smyla vechny neistoty naeho pinavho msta, jsem se v upanu s runkem na hlav dokloptala do pokoje. Pustila pehrva, lehla do postele a zaala st. Pro se nemu soustedit? U pt minut tu tu dokola jeden dek. Ped oi se mi stle dostv jeho obraz, do u melodie, kterou tie brnkal na kytaru. Mm pocit, e to byla pse My Girl od Nirvany. Boe! U lm, vidm ho poprv v ivot a te se mi o nm snad 2

bude jet zdt. To nen mon! Ne! To v dnm ppad. Lucie, u m dneska dost, u nic nedlej, zhasni, zavi oi a spi! A najednou... Stla jsem ve svm pokoji a rozhlela jsem se kolem sebe... Lucie, Lucie! Co? Kdo m vol? Lucie, Lucie! J jsem tady!! My girl, my girl... Pete? Tell me... chci ti ct, e mm t rd, e miluju t jako blzen. Co?? To tam ale nepat! Vyletla jsem do sedu. Budk. To u je rno, tak dlej, vylez u z t postele. Chci si nechat tetovat, jen jmno tv... A hlavn vypni ten budk nebo ti hrbne pln. V kuchyni se Ja patl v nevbn vypadajc a zapchajc kai. Docela j zvidm, to jak je mal, nen nic tak zvanho, co by j mohlo kazit bezstarostn ivot. Teba kluci. Ne, nech u toho rozjmn a hni sebou. Dojt na ad nen dn tk prce, hor bude najt pslun oddlen. Mlo by to bt ve dvech 233, to bude fuka, v tomhle jsem se nikdy nevyznala. Vypad to, e tam mon i trefm. 213, 220... najednou se pmo pede mnou rozlet dvee a vraz do m vysok chlapeck postava. Auu, neme dvat pozor?! vyjedu, ale pln ztratm e, kdy se narovnm a podvm se na lovka, kter do m vrazil. Byl to ON. Jekovy oi! Promi, nestalo se ti nic? Musela jsem na nho koukat asi z otevenou pusou, nebo co j vm! Si v podku? zeptal se a podval se na m ustaran tma nejhezma oima, kter jsem kdy vidla. Ehm.... Jo... Jasn, v pohod, pokusila jsem se o nco, co by se mon nkdy mohlo podobat smvu. J jsem Petr, t m. Lucie a taky m moc t. Ten trapn moment ticha. Vidla jsem t vera v baru, pkn hraje, zkusila jsem nadhodit tma hovoru a svte div se, zrovna jsem ho trefila dobe. Jo, tak to jsem poten. Fanouci a fanynky jsou vdycky super, hlavn kdy jsou takov pkn jako ty. Usml se na m tak okouzlujcm, odzbrojujcm smvem, e jsem v tu chvli mla pocit, e se mi podlom kolena a sesunu se jim tady na podlahu. Jak dlouho u hraje? zeptala jsem se, a ani bych si toho vimla, pomalu jsme postupovali k vchodu. Tak deset let u to bude. Kdy pichzela puberta, donutili m k tomu rodie, pr abych neml zbyten blb npady. No a njak se to uchytilo a te se tm ivm. Tak to mus bt zajmav prce. To mus potkvat spousty lid... ehm ...holek...vi? 3

Jo, mm docela dost znmch, kte, kdy je nco poteba, tak rdi vypomou. A co se te holek..., Dramatick odmlka! Tch taky potkvm dost, ale dn m zatm moc neokouzlila! Zase ten smv. A co ty, o tebe se mus kluci rvt? No, toho jsem si jet nevimla, u se vidm, jak rudnu... POMC!! Ne? Hm, to je zvltn, to j bych se klidn i rval! Mm pocit, e se taky troku zaervenal. Zbytek cesty jsme uli v naprostm tichu. I kdy to ticho bylo chvlemi dost nesnesiteln, mla jsem alespo monost si ho podn prohldnout. Je vysok, del hnd vlasy mu sahaj a skoro k ramenm, nos je v takovm zvltnm rozcuchu, kter mu ale neskuten slu. A mlem bych zapomnla - tetovn, jenom takov mal krka, kter byla vidt pouze nhodou, kdy mi galantn otevel dvee. M ji na spodn stran zpst, v t rychlosti jsem si ani podn neprohldla, co to tam m!? Kdy se ped nmi zjevil obrovsk npis VCHOD, uvdomila jsem si, e jet pod nemm obanku. J, j na to mlem pln zapomnla, musm zptky nahoru. Pro co, prosm t? pln jsem zapomnla, e sem jdu pro obanku. Tak to si musela mt nedvno narozeniny, vi? No, zrovna vera. Tak to vechno nejlep, potsl mi rukou, krsn se usml a zakoukal se mi do o. Dkuju! Tak j u pobm, aby mamka nelela, kde jsem tak dlouho. To teda utkej. Ahoj, teba se jet nkdy potkme?! Ahoj! cel rud jsem se otoila na podpatku a utkala zptky nahoru najt tu zpropadenou mstnost 233. Krm parkem a uvm si padajcho list vude kolem sebe, tuhle ron dobu mm nejradi a nen to jen kvli tomu, e mm narozeniny. Vechno je tak krsn barevn, vechno se zpomaluje, ukld se na zimu, jsem rda, e mm narozeniny zrovna v jnu. Prochzm se mezi stromy, nevmm si cedul s npisem, kter zakazuje vstup na trvu, a uvm si poslednch teplch slunench paprsk. U vidm prvn panelky, jak j je nemm rda. Ale jsem rda, e u konen mm tu obanku, te m snad mamka bude poutt vc ven. Jen co jsem odemkla dvee od bytu, spustila mamka takovou vavu, e jsem v prvnch chvlch jen valila oi. Kde si byla!? V, jak jsem o tebe mla strach!? Klid, mami, nen mi pt, ale o deset vc! A zas tak pozd jsem nepila. Hele, nebu drz a nekej mi, e si nepila zas tak pozd! Dv hodiny! Zpozdila ses o cel dv hodiny! Kdybys la z adu hodn pomalu, tak si doma za hodinu! U je to tady, zan bt hysterick. Pro tak l?! Vdy je blej den a navc skoro poledne, kdo by mi asi mohl udlat nco v poledne?! V, kolik se toho me v poledne stt?! To by m teda zajmalo co!? 4

Tomu jet nerozum! Jo, jasn.! Otoila jsem se a odela do pokoje, schvln jsem za sebou tskla dvemi, to ona pmo nesn. Asi za deset minut se ozvalo lehounk ukn. Luci, mu? Hm! Otoila jsem se na druh bok, abych na ni vidla. V, pan Kafkov t vidla s njakm klukem, kala, e vypadal stae...teda oproti tob. A ml dlouh vlasy... a ...celkov pr vypadal jako takov podivn existence.... tak jako, aby se ti nco nestalo Neboj! O m strach mt nemus! J se o sebe doku postarat sama!! Trhla jsem vzdorovit hlavou a otoila se zptky na druh bok. Tak a se ti nco stane, tak za mnou necho!! Zvedla se z postele a tskla dvemi, emu jsem se hrozn divila. Urit to probud Jitunku. A aby taky ne. Chvli na to byl slyet dtsk pl a znm ukolbavka, kterou zpvala i mn. Co mm dlat??? Nevydrm chvli na jednom mst. Zuzce volat nemu, m jet kolu. Pechzm z jedn strany pokoje na druhou jako elma v kleci, mohla bych pechzet po celm byt, ale to bych nesmla mt svou hrdost. Jet te si ho doku iv vybavit. Slabou vni vody po holen. Oi, kter byly na chvli vpit do tch mch. Chvli, kter mi pila jako vnost. Lucie! Uklidni se, zhluboka se nadechni a vra se do reality, tmhle v rohu ti le taka, tak j pkn otevi a zani se uit. Po dvou hodinch pilnho uen jsem byla pln vyaven a hlavn nesnesiteln hladov. V kuchyni se zdlo bt ticho, vlastn cel byt byl tak podivn tich. Potichouku jako myka jsem se vyplila z pokoje a mamka s Jitunkou nikde. Otevu lednici, hmhmhm, tak co si dme. Je tu salm, sr, jogurt. Vyhrl to jogurt. Ukrojm si k nmu podn kus chleba a teprve, kdy chci odejt zptky do pokoje, si vimnu papru na stole. li jsme na prochzku, vrtme se tak za hodinku. Mamka Ani jsem se nenadla a uslyela jsem rachocen kle v zmku a vesel vatln toho naeho malho prcka. No, do pokoje bych to asi nestihla, tak rychle zasednu ke stolu a dlm, e mm nejvt prci s rozvknm velkho sousta chleba. Tak jsme doma, Lucko! Jo! Co!? Poj mi j prosm podret, a se mu vyzout! Dobhla jsem do chodbiky, vzala dt a odnesla Jitunku do kuchyn. Jak jsem j sundala bundiku, zaala se na m zvesela smt, mchat ruikama a vatlat. Myslm, e by to mohlo bt nco v tom smyslu... Byly jsme na dlouh prochzce, moc se mi tam lbilo, nebo tak nco. Uloila jsem j do postlky a la za mamkou do chodby. V, mami, nechala jsem si to cel projt hlavou a mla jsi pravdu, nevm, co m kde me potkat achtla jsem se ti omluvit, jak jsem na tebe byla hnusn. Tak promi! Ach, Lucko! vypravila ze sebe a bylo vidt, e nem daleko od ple. Nakonec m objala a pl nezadrela. J pece vm, e u si velk holka, m svj rozum a v, co m a nem dlat. Ale kdy j t pod vidm jako tu malou, bezbrannou holiku! Ale mami, bezbrann nejsem a mal u vbec ne! 5

J vm. Ty mi to taky promi. Nakonec jsme se objali jet jednou a odeli spolu do kuchyn, kde jsem dojedla jogurt. Mamka mi pinesla drek. Kdy jsem ho rozbalila, skoro mi vypadly oi z dlk, pln nov notebook. Vrhla jsem se j do tetice kolem krku, podkovala a odela do pokoje vyzkouet, jak funguje. Po pl hodin jsem byla u tak unaven, e jsem musela zalehnout, usnula jsem snad jet lp ne Jitunka. Bohuel se mi o Petrovi nic nezdl, a to jsem na nj dneska tolik myslela. Chci ti ct, e rd t mm..... dl to Jirka Machek nestihl dozpvat, utnula jsem mu to hned v zrodku. Vstvn bylo bolestiv, bolela m cel Lucinka, nejhor ale bylo, e jsem vbec nevdla od eho. Navc m jet krbalo v krku. Doourala jsem se do kuchyn, kde m uvidla mamka v mm zbdaenm stavu. Okamit dala Jitunku do postlky, m nahnala ke mn do pokoje. Nejdv mi pinesla teplomr, kter potvrdil jej podezen. Skoro 39 C. Mamka na m navalila peiny, nadopovala prky a pinesla hektolitry aje. Kdy jsem navc zaala jet kalat, vyhrabala nkde kapky na kael. No, hele, jsou prol jenom msc. To ti nijak neukod, ekla a zvesela do m nacpala ticet pt kapek opravdovho hnusu. Chci ti ct, e rd t mm, e... Co? Vdy budek u mm za sebou. ...miluju t jako blzen, chci si nechat... Konen jsem ho nala, hele, Zuzka vol. No nazdar, kde se, prosm t? No kde bych byla, doma, ekla jsem trochu ochraptlm hlasem. Ty si nemocn? J, ty si ale vmav. No, tak to je smla, protoe j mm pro tebe novinku. Neho se dr nebo spadne. Petr se na tebe ptal. Coe, na m...? Jo. Vera veer volal seste, pr jestli mi d telefon, e by se poteboval na nco zeptat! A na co?! To ti neeknu, to je tajn. Ale mu ti ct, e t pes den ek pjemn pekvapen. Hm, tak to ti teda pkn dkuju. Nazdar. Ne, pokej, nedlej fry. J to slbila. Fakt, kdybych mohla, tak ti to eknu. A te u musm konit. Zvon. Tak jo. A omluv m, prosm, e asi do konce tdne nepijdu. Ahoj a uij si to ve kole. To teda uiju, to se nemus bt. au. Hm, prky u asi zanaj zabrat, chce se mi hrozn spt. Lucko, Lucinko, sly m??! No, co? ekla jsem rozespale. Pinesla jsem ti obd. Tak se zvedni, vdy ani prase u jdla nele. Co to je? Kdy jsem piichla k nevbn vonc polvce, myslela jsem, e m budou muset omvat. Plavalo tam vechno mon i nemon, celkov to bylo cel divn. To je vechno mon. Je v tom mrkvika, hrek, celer, prek... no zkrtka vechny dobr, ale hlavn zdrav vci. Tak to hezky snz! Ne, tohle j jst nebudu, to teda budu radi o hladu! Lucie, netvi m, nasoukej do sebe tu polvku, nebo bude o hladu!! To teda budu radi o hladu, ne jst tenhle sajrajt! 6

Jak chce, holiko, jak chce! ekla rozzloben mamka a odela, divm se, e zase neprskla dvemi. Zase budu spt, co mu dlat jinho. Na noas se mi nechce, st nemm co, take jdeme spt. Probudil m njak rachot na chodb, mamka nco mluvila a do toho se msil jet jeden hlas. Ne, nechm to bt, nebudu kvli tomu vstvat. Kdy rachotu neubvalo, sp pibvalo, vylezla jsem z postele a potichu jako myka, mm ale pocit, e i kdybych la jako slon, tak by m neslyeli, jsem se doplila ke dvem. Potichounku jsem je otevela a co nevidm. Petr stoj ve dvech, rozpait pelapuje z nohy na nohu a moje mamka na nj kouk, jak ne nejvtho zloince. A pak zane vslech. Dobr den, j jsem Petr Kvasnika, ekne Petr. No nazdar, Kvasniko. Co chce?! J..., zase pelpl, jsem piel za Luckou, Zuzka kala, e je nemocn, tak...jsem se chtl zastavit a zeptat se jak se m? No, .m se dobe. Poteboval jste jet nco? Ehm, rd bych si s Luckou popovdal, podrbal se v hlav a v tu chvli jsem j i mamka zahldla jeho tetovn. Popovdal!? A jste si vdom toho, e mla ped dvma dny narozeniny, patnct. By m takhle zajmalo, kolik je Vm? Jo, mn? No, v lednu mi bude dvacet. U jsem jenom vidla, jak se mamka nadechuje... rychle jsem se podvala do zrcadla, opravila potebn, usla vlasy a skoila jim do hovoru. Ahoj Pete, jak si m tu nael? Oba dva upeli pohled na m. Petr udiven, mamka rozezlen. No, volal jsem Zuzce a ta mi ekla, e jsi nemocn, tak jsem t piel navtvit. J, tak to si moc hodnej. A co tady stojte tak v sni, pojte dl, vdy sem hrozn thne. Uf, vypad to, e jsem to prozatm uhrla. Posedli jsme v kuchyni, mamka se zatm uklidnila, j s Petrem jsme se bavili o vednch vcech, aby nechytla mamka njak podezen, no a kdy se Petr po hodin a pl rozhodl svou nvtvu ukonit, zvedla jsem se s nm a la ho doprovodit. Mezi dvemi se na m jet otoil, usml se a podal mi lstek s telefonnm slem. Kdyby si nco potebovala, nebo prost jen tak..., naposledy se usml a zavel za sebou dvee. Kdy mamka uslyela cvaknut, vytila se na chodbu, jej klid se najednou zmnil v obrovsk vztek a spustila. V vbec kolik mu je!? No vm a co jako? Je mu dvacet a tob jenom patnct. Uvdomuje si to!? Zase zaala hysterit. A co si mm jako uvdomit? No, e je o pt let star ne ty. A Lucie, tob je teprve patnct a to jet ke vemu jenom dva dny. Jei, v klidu mami, vdy s nm nehodlm hned spt. No to se jet opova, njakou couru tu doma mt nehodlm!! Dobe mami, tak te se vichni uklidnme, ano. Petr je jen mj dobr kamard (zatm) a dob kamardi snad spolu nespnebo snad jo? 7

No, to j nevm, co kde provd za orgie?! Orgie, prosm t, kde si to vzala?! No, sta mi podvat se na nj. Copak ty si nevidla to jeho tetovn?! Vidla, dl, jako kdyby to bylo kdov co. Tetovn je, maminko, v dnen dob zcela normln. To je jedno! No konen, dochzej j slova. Tak dobe, tak se se mnou prost na tohle tma nebav, dlej prost, e Petr neexistuje! Jo? Na to mi neodpovdla. Odela, j jsem se zavela ve svm pokoji a elila nutkn zavolat ihned Petrovi. Nakonec jsem mu stejn zavolala, ale a za dv hodiny. U jsem to prost nevydrela. Zeptal se m, co doma, jestli mi nezpsobil njak pote a zeptal se, jestli bychom si mohli domluvit schzku. S tm jsem ihned souhlasila, domluvili jsme se kdy a kde, rozlouili se a mn bylo krsn. Usnala jsem sice hladov, ale s pocitem, e se u brzy uvidme. A mohlo by teba vzniknout nco vc ne pouh ptelstv!???