You are on page 1of 2

Autor: Eva Prochzkov Soutn pspvek .

9 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Chceme t takhle???
(vaha)

Pokldm si otzku, jak je dnen Svt? Podvejte se kolem sebe, jak je uspchan, ale zase tak nabz obrovsk monosti rozvoje sama sebe, spolenosti, vdy, techniky a mnoho dalch vc. Co pak bude za pr let? U te vidm kolem sebe nenvist. Ve svte jsou sam vlky, hospodsk krize, ale tak bezohlednost mladch lid ke svmu okol. m dl vc jsou dostupn drogy a alkohol nezletilm osobm. Potkvm dti, kter nejsp jet navtvuj zkladn kolu s cigaretou v stech, nebo tak jak si shnj marihuanu, kter je u ns stle populrnj drogou. A proto se tak objevuje ikana na kolch. Mnohdy vidme v televizi, jak napklad 16ti-let kluk zabije a okrade starho lovka jen kvli penzm. Je to nco otesnho, ale ve bude jet hor. Ptme se, pro to ty dti dlaj? Jak tomu zabrnit? Je mnoho zpsob, jak se k drogm i alkoholu dostat. Co bude za pr let? Te se pod roziluju a nadvm na rodie. Ale za pr let a budu rodi, budu se na svt dvat jinma oima. A urit se budu chovat stejn jako moje rodie te. Budu mt strach o sv dti. Myslm, e kdybychom mli tuhle dobu k nemu pirovnat, pirovnala bych ji k rozjetmu vlaku, kter jede rychleji a rychleji a nelze z nho vystoupit. Pokud tento vlak neustle pojede a nikdo z ns ho nezastav, tak nevm, kde se za pr let ocitneme. Budeme snad zkouet ped tmto svtem utkat? Kad se d svm smrem, kad si me vybrat, co mu bude vyhovovat nejlpe. Je mi lto mladch lid, kte nemaj ke svm starm spoluobanm respekt. Kdy jdou po ulici ani je nepozdrav. A hlavn lituju tch, co si hned jako mlad ni ivot drogami. Ani ty jejich narky a podle nich vtipn hlky mi vtipn nepijdou. Nikoho nesmme odsuzovat za svj nzor, ale tohle ti mlad lid pehnj. Takhle to dopadne, kdy si rodie nedokou vychovat sv dti. A co je nejhor? e tito mlad lid se u 1

nedok zmnit. U jsou takhle vychovvni od mala. Kad se d svm smrem, kad si me vybrat to, co mu bude vyhovovat nejlpe. Vichni budeme jednou sta, mt problmy, kter ke st prost pat. Onemocnn kloub, slab sluch, rakovina a mnoho dalch zkench nemoc. Tito lid vak maj nejvce zkuenost z mld a my bychom si z nich mli vzt pklad. e ivot bude lep? Mon a tehdy, kdy si my mlad lid budeme starch vit a nebudeme je odkldat mezi nepotebn vci jako odpadky. Myslm, e roky, kter ns ekaj, budou dsiv a otesn. Budeme mt strach vyjt veer ven ze svch domov a vude kolem ns bude jen sam kriminalita. Jedin lid, kte si tenhle svt budou uvat, budou ti, kte miluj netst druhch, nenvist a zlo. K by bolest lovka zstala jenom u odenin a krbanc. O kolik by lid byli astnj, kdyby se lid nemuseli bt vnjch bolest nebo zrmutk. Snad pijde chvle, kdy si vichni na zemi uvdom, e zpsobovn bolesti nkomu jinmu je nco zlho a nelidskho. Kolik bolesti mus zat ti, kte se octnou mezi rozporem njakch pomatenc a neuvaujcch o tom, zda nkomu ubliuj svm jednnm. V televizi, v novinch nebo na internetu ukazuj mnoho nepokoj. Napklad teroristick toky, sebevrady, znsilovn a jet hor, "lidsk" chylky. Je toho tolik a tak asto, e by to za chvli lid nemuseli brt a tak vn a mohli to zat pehlet. Ano, kad m svj ivot a sv starosti, ale opravdu se ns to netk? Jsme stejn lid, jako byli ti, co nemli tst. Nejde ped touhle pnou zavrat oi, co kdy to bude jet hor. Vm, e by se nali ti, kte by proti zlu bojovali, ale bohuel to nen tak jednoduch. Svt se bhem poslednch pr let zmnil a je na lidech, jak si porad i jak obstoj v situaci, kter tu nastala.