You are on page 1of 1

Autor: Kateina Bekov Soutn pspvek .

10 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(fejeton)
Kdy jsem ve tet td musela cel dny poslouchat, co zase udlal ten spratek (mylen bratranec moj kamardky), zaala jsem touit po vlastnm. Tedy vlastnm bratranci. Abych si ho mohla vycviit a s vsledky moj vchovy se pak chlubit ji zmnn kamardce. Kdy mi bylo deset, konen jsem se dokala. Narodila se mi sestenice. Bylo to nkdy minul srpen, kdy mi strc dovolil vypjit si Madlu na vkend. Ovem mlo to hek, kdy jsem chtla Madlu, musela jsem si vzt i Rzu- moj druhou sestenici, tedy sestru Madlenky. J samozejm souhlasila. Peci neme bt sloit uhldat dv mal holky. e to nebude tak snadn, m napadlo, u kdy vyskkaly z auta. Ob dv mly batek a thly za sebou plyovho psa. Strc mi pedal tak cestovn taku a upozornn: pozor na ponoky. Potom nastoupil do auta, lpnul na plyn a zmizel v oblaku prachu. Jakmile si vybalily, oznmily mi, e si sundaj ponoky. Akoliv jsem protestovala, ob dv to udlaly. Sanila jsem se s nimi rozumn domluvit. Podrobn jsem jim vylila, jak nastydnou, kdy si ponoky nevezmou, jak jim noiky nevyrostou, a nezapomnla jsem dodat, e v pekle si zapisuj, kter dti ponoky nenos a podle toho pak dvaj pslun tresty. Nic nepomohlo. Ob dv svorn vrtly hlavikami a zejm myslely na pomstu. Nezbilo mi, ne je do ponoek dostat nsilm. Kdy ve dkladn obreely a pomstily (roztrhaly mi knku), Madla dostala npad. ,,Pojme si hrt na blechy! zvolala radostn. ,,J, j... Blechy!zavskla si i Rzka. ,, Tak pro ne, odvtila jsem. Doufala jsem, e blechy se hraj njak podobn jako achy. Zmlila jsem se. Blechy jsou velmi nron hra, pedevm pro toho, co zstane lovkem. To se mi bohuel stalo. A tak si blechy, v podn Madlenky a Rozrky, sundaly ponoky, naskkaly na lovka a zaaly lechtat a tpat. ,,Tak dost! ekla jsem drazn a setepala jsem je ze sebe. ,,Vezmte si ponoky a pojte si hrt na nco jinho. ,,Ale Kako, ty jsi kala, e meme na blechy. vytkla Madla. ,,J, blechy mem. souhlasila Rzka. ,,Madli, po lidech nesm skkat! To me bolet! snaila jsem se to t ccoe njak vysvtlit. Mezitm se mi podailo nenpadn jim nandat ponoky. ,,J... Nesm, Madli. Boul. Rozrka se na m strarostliv podvala. Madlenka si uvdomila, e j sestra prv zradila, a tak se ji snaila zlkat zpt. ,,Ale ty sis peci chtla hrt na blechy, Rzinko. spustila lisnm tnem. ,,Chtla, n... pipustila Rzka a skoila na m. Madla zavskla. Povzbuzen vtzstvm se zasmla, sundala si ponoky a la Rzce na pomoc. Myslm, e v tu chvli si uvdomila, jak prospn j me bt vzdor.