You are on page 1of 1

Autor: Gabriela Lustigov Soutn pspvek .

11 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(bse)
V dnenm svt plnm blech smv ti zkaz hned, ti, co nos stle pech a v srdcch jenom led. Tv vztyit jen tak, proti nim, tak mlo, ale asto snm. elit davm a postavit si hlavu. Co Palach? Hus? ..a dal tac, jejich mylenky se lty vrac. elit davm a postavit si hlavu, aspo zat, ne vdy to bude stait. Smje se s tmi, co pedstavuj moc, pro, za jakou cenu? M veho dost; jsi jen jeden v plnu. elit davm a postavit si hlavu, aspo zat, teba to bude stait.

Tuto bse jsem napsala jako reakci na dnen svt. Chtla jsem ukzat, e snaha elit patn politick situaci, zkorumpovanosti politik, mezinrodnm konfliktm a hlavn bezprv, nemus bt zbyten, a e kad by ml zat nejdve sm u sebe. Odkaz na velikny esk minulosti vnmm tak jako symbol dvou velmi dleitch vlastnost vedoucch k spchu nadje a odhodlanosti. Spojen ,,M veho dost ve 4. sloce si ten me vyloit dvma zpsoby bu jako, e m veho dostatek(stoj-li na stran mocnch) nebo e u m veho pokrok. 1