You are on page 1of 2

Autor: Karolna Mdlkov Soutn pspvek .

12 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(vaha)

Rno jsem se probudila s krsnou pedstavou. Pojedu se projet na kole, potom si udlm vci do koly a pustm si njak pkn romantick film. Jakmile jsem ale pila dol, vdla jsem, e den bude pln jin, ne jsem si pedstavovala. Na stole leel dopis od mamky a brati koukali na televizi. Mamka v dopise psala, e musela kvli prci odjet do Prahy a vrt se a veer. Super, ekla jsem si a cel den je v hji. V dopisu bylo napsno, e musm s bratry udlat koly, odvst je na fotbalov trnink a udlat obd. Zaala jsem s tm nejhorm. koly. S mladm bratrem Vojtou to lo jako po msle. koly ml brzy hotov a mohl si jt hrt. Se starm Kubou to bylo hor. Prvn cvien si udlal. Ale o dalm zaal kat, e ho nechpe a pitom bylo naprosto primitivn. Vztekal se, e chce pokat na maminku. Snaila jsem se mu vysvtlit, e mu s tm pomohu. Zaal ale vt a kiet, a to m dostalo. Vdycky, kdy se zane vztekat a kiet, mj nervov systm sele. Zaala jsem na nho kiet a vysvtlovat mu, e s nm ty koly udlat musm. Ten to ale nepochopil a utekl do svho pokoje. Seit jsem mu hodila do taky a la jsem tedy dlat obd. K obdu jsem upekla m oblben lasagne. Byla jsem rda, e se mi alespo nco povedlo. Jakmile ale kluci pili ke stolu, trucovit si sedli a ekli, e tohle teda jst nebudou, e to nen dobr. V ivot to nejedli a u to nen dobr. Tak jsem se jim snaila vysvtlit, e kdy to nikdy nejedli, nemou vdt, e to nen dobr. Ale bylo to marn. li si pro rohlk a odbhli na zahradu. Vykalala jsem se na n a dala jsem si podnou porci. Mamce jsem schovala podn kus, protoe vm, e lasagne m rda. Uklidila jsem v kuchyni a la si na chvli pustit film. V pt hodin jsem mla kluky odvst na fotbalov trnink, na kter jsem mlem zapomnla. Zavolala jsem kluky a ekla jim, a se jdou pestrojit, e za chvli pojedeme. Ale opt zaali odmlouvat, e se jim nikam nechce a e nikam nepojedou. Zaala mn s nimi dochzet trplivost a vysvtlila jsem jim, e jestli nepojedou, nebudou se veer dvat na televizi. Vdla jsem, e to zabere, a proto hned nasedli na kolo a mohli jsme jet. Kdy jsem se vrtila, tak jsem sedla u potae a zanedlouho jim jela naproti. Jeliko jsem jim slbila, e si mohou pustit film, tak si okamit sedli k televizi a na obrazovce jsem po nkolika munitch spatila znmou tv Jacka Sparrowa. Aby zstali hodn, tak jsem jim udlala hamburgery, kter maj rdi, aby se alespo trochu najedli. Okamit se chovali jako andlci a j mla klid. la jsem se tedy uit a ekala, a pijede mamka.
1

Ta pijela v devt hodin a j jsem naprosto vyerpan lehla do postele a spala.