You are on page 1of 2

Autor: Barbora Chtkov Soutn pspvek .

13 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Mami!
(Vypravovn)

Me mi, prosm t, vysvtlit, kam se chyst?! Zastavila Martina ne pli klidnm hlasem arlotu pakujc se ze dve. ,,Do Los Angeles! Neekan! odpovdla podobn podrdnm hlasem arlota. A v tu chvli jsem vdla, e je as vyklidit pole. Popadla jsem nedojeden rohlk, pskala na Bonnyho a v rychlosti spolu s nm opoutla kuchy. Tam se toti schylovalo k boui. Ty jsi snad nepochopila, e Peter ztra nepijede? Ztra ani pozt a ani dn jin den ptho tdne! A to pro tebe znamen, e tu s nmi strv nastvajc tden! Mami! J vm, e tta pilett neme. Ale to jet neznamen, e do Los Angeles nepojedu. Jsem u dost velk na to, abych to zvldla bez tty! Hmtak to nepomohlo. Jsem te sice mimo hlavn bojit kuchy. Ale na dvoe jsem je stle zeteln slyela. Jejich hlasy budu slyet asi pod, i kdybych odjela 10 000 mil daleko. Martina m velice pronikav hlas a arlota to evidentn zddila po n. Moje mylenky se vzpt potvrdily. ,, A ty jsi v mm vku taky jezdila bhvkde! vybuchla arlota. ,,Jene j jezdila na vlety a brigdy a ne na verky a diskotky zaala se Martina obhajovat. ..J byla uprosted prody s kamardy a spala pod irkem a ne ve ztemnlm velkomst! To je rozdl holka! ,,Mami! Nen to dn diskotka a kamardy tam budu mt taky! Co by se mi mohlo stt?! J jsem sobstan! ,,To snad nemysl vn?! Je ti 14! Jsi jet dt! A v Los Angeles ty sama? Ne, ani nhodou! ,,No dovol!!! Jet dt?? Vdy je mi skoro 15! No, tak to trochu pehnala. 15 j bude za vc ne pl roku. Pesn 28 dn po mn. Jsme si vkov dost blzko. Martina si myslela e si budeme rozumt, kdy si m k sob brala. Po smrti mch rodiAle to u je dvno, cel rokA zrove jakoby to bylo ped chvl Ne zlato, 15 ti doopravdy jet nen vytrhl m ze zamylen rozlen Martinin hlas. A i kdyby bylo, tak nikam nejede! Prost bude tady a basta! Ale mami, zkusila to arlota z jin strany, kdy vidla, e to po zlm to nepjde. Ale ten verek je dleit! Lissa slav narozeniny. A bude tam hodn lid. A j tam taky musm bt! Posledn vtu dodala trochu trucovit. Ne, zlato, prost ne stla si na svm Martina. arlota obas jezdila na tden za svm ttou do Los Angeles. Ztra se ml vrtit z dovolen ve Francii. Ale nanetst nkde na Islandu vybuchla sopka a kvli sopenmu prachu se museli zruit vechny lety. Tud by sem arlota Petera nedostala, ani kdyby se na kousky rozkrjela.
1

Pitom sopka, rozlila se opt arlota. U asi nevdla na co se zlobit. To nemohla vybuchnout nkdy jindy? To u nezmn. A pesta se zlobit a tvit jak kakabus ukonila u pvtivjm hlasem rozhovor Martina. Vypadalo to, e u je po bitv a poraen se sna smit se svm osudem. Martina si la po sv prci a arlota vyla ven na dvorek a hrcla vedle m na laviku. V, e ti nkdy zvidm to, e nem mmu? To nikdy nekej, nev jak to je, mmu ztratit a bu za to rda. Martina je moc hodn a mysl to s tebou dobe Dobe? A ona? To tak ve snu. Furt je proti mn! Ale prd. Vdy t m rda. A ty ji taky. Jen si to piznej Noasi m pravdu. Ale, hej, poj u nco dlat. Kdy u nebude Lissina oslava, co takhle podn dvouhodinov vyjka? Jo, tak v tom s tebou naprosto souhlasm Narz jsme vyskoila z laviky a s dobrou nladou a Bonnym v patch se vydali k naim tynohm kamardm.