You are on page 1of 2

Autor: Michaela Schoov Soutn pspvek .

14 Kategorie: Zkladn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(vaha)
Pod pojmem vzdor si jako prvn pedstavm knin trilogii Hladov hry od Suzanne Collinsov a jej pbh. Tam je velmi pkn popsno, o em vem me bt vzdor, kdy se vm nelb politika vaeho sttu a nakldn s vam ivotem v rukch vldy. A kolikrt i takov vzdor nemus skonit nutn situac jet hor, ne kdy jste zaali vzdorovat. A prv o tom tyto knihy jsou. Vzdor vlastn ani nen vlastnost. Je to poteba vyjdit protest a zrovna ne kladn pocit z neho, co se vm nelb. Nco nechcete, nco vs omezuje, nco se vm nelb a vy proti tomu bojujete vm, co mte. Pesn to je vzdor. A vzdoruje kad. Napklad nkdo by mohl ct: Vzdoruji, protoe se mi nelb nae politika, nae menina a vbec cel ten ivot v esk republice. Toto mi ale pijde jako patn pklad vzdoru. Sprvn pklad by ml vypadat asi takto: Vzdoruji, protoe mi nkdo uloil prci, kterou dlat nechci a kter se mi nelb. M rda lidi, kte se neboj vzdorovat, protoe vznst nmitky k nemu, co se nm p, je velmi dleit a umn ct svj nzor se jen tak asto nevid. Mnohokrt jsem u vidla lidi vzdorovat nebo naopak zstat sedt na zadku. A proti tmto lidem a jejich pozdjm nzorm vzdoruji j. Kdy se na to tak podvm, tak se d vlastn ct, e vzdoruji proti vemu. Bohuel ale z toho vyvstv otzka: Vzdoruji, nebo u nenvidm, a proto ve svch nzorech pehnm? Je mnoho vc, u kterch bych ekla, e vzdoruji, protoe jak u jsme zmnila, pijde mi, e j vzdoruji neustle, ale jen mlokdy to dm opravdu najevo. A kdy u se konen dostanu k tomu vyslovit svj vzdor, tak proti tomu vzdoruj ostatn, vdy z toho vyvstane hdka. Kad lovk vzdoruje jinak a proti nemu jinmu. A kad celek, jako teba SSR v roce 1968 po obsazen Sovtskm svazem, reaguje na podnty jinak. Nkdo reaguje ironi a sarkasmem, nkdo se vi tomu zachov chladn a nkdo by hned rozpoutval 3. svtovou vlku, nebo minimln jednoho lovka ubil pstmi v ringu. A tak samozejm kad parta, kad republika i krlovstv, kad bude vzdorovat svoj vlastn zbran. A m vce se napklad nov zkon o vych danch dotkne vtho potu lid, tm vt vzdor bude nsledovat. S tm by ml kad lovk potat. Vzdor je vyjden nelibosti. A neznat nco takovho jako je vzdor, bh v, kde bychom byli. Vzdor je jednoduch obrana kadho lovka nebo i zvete. Pijde mi, e nkdy za vzdor me bt povaovno Greenpeace, protoe protestuj za produ, ale tak kolikrt i
1

tk. Pklad mm mnoho, jak ze koly, tak i za svho ivota a povdn by bylo opravdu na dlouho. Nkdy to bylo vzdorovn zbyten, nkdy a moc oprvnn. Na zvr bych dodala, e vzdorovat je dobr. A u vzdorujete za dobrou vc, nebo za tu patnou, protoe vdy tu budou lid, kte budou naopak zase vzdorovat vm. Ale o tom to je, vzdorovat dl, prosadit si svj nzor. A pokud nejste jedni z tch, kte jsou tvrdohlav natolik, e vzdoruj pod, vzdorujte dl, napklad na politice. Kdo v, teba se jednou budeme mt i lpe, protoe nkdo vzdoroval. Co mi opt pipomn knin trilogii od Suzanne Collinsov.