You are on page 1of 1

Autor: Lucie Dvořáčková Soutěžní příspěvek č.

15 Kategorie: Střední školy Téma: Vzdor

Vzdor
(úvaha)

Tématem mé dnešní slohové práce je vzdor jako zamyšlení. Když se řekne vzdorování, vybavím si něčí nesouhlas, odpor k někomu či k něčemu. Tato situace se nejdříve objevuje u batolat okolo tří let, kdy začínají projevovat svůj vlastní názor nevhodným způsobem, jako je vztek, křik či pláč. Ze strany mých rodičů jsem si vyslechla názor, že prý i moje generace náctiletých velice vzdoruje. Zamyslela jsem se nad tím a usoudila jsem, že je to pravda. Neuvědomila jsem si to, ale najdu spoustu příkladů, kdy jsem odporovala rodičům. Myslím si, že někdy je správné říci nahlas vlastní názor na danou věc. Napadá mě situace, kdy mě moje maminka nabádá k tomu, abych se více oblékla, nebo že budu nemocná. Ale já si myslím, že důsledkem mých krátkých triček nebude nachlazení. Chápu, že rodiče nás chtějí naučit správnému chování a pracovitosti, ale častý nesouhlas k našemu věku patří. Někdy je chování dětí nebo teenagerů až přehnaně nevhodné, například pitím alkoholu, užíváním drog a jiných návykových látek. V těchto případech se musí mládež kontrolovat, s kým se stýká, a dohlížet na ni. V době vývoje nemůžeme mít velký prostor, abychom si dělali, co chceme. Musíme se umět tolerovat a vzájemně si porozumět ve společnosti, v této příležitosti se těším na taneční kurz, který budu navštěvovat s většinou svých spolužáků, kde se tomu také naučíme. Je velmi důležité, jak budeme vychování, protože od toho se odvíjí náš budoucí dospělý život a výchova dalších generací.

1