IELTS KELİMELERİ

(AKADEMİK EŞ ANLAMLI ”SYNONYMS” KELİMELER)
EN ÇOK ÇIKAN SYNONYMS KELİMELER Achieve=Attain: Hazard=Danger: Significant=Important: Deliberately=Intentionally: Put aside=Save: Get through=Finish: Look into=Investigate: Go down=Decrease: Make up=Invet: Acknowledge=Admit Addraessing=Taking to Allow=Permit: Compel=Force: Forbidden=Ban: Require=Necessitate: Obvious=Clear: Filthy=Dirty: Dull=Boring: Therefore=Hence: Precisely=Exactly: Unwilling=Reluctantly: Detrimental=Harmful: Particularly=Especially: Otherwise=Or else: So far=Up to now: Alter=Change: Conceal=Hide: Commence=Start: Eventually=Ultimately: Providet that=As long as: Former=First: Invaluable=Priceless: Başarmak, Elde etmek, Yapmak, Ulaşmak, Kazanmak, Erişmek Tehlike Önemli, Mühim,Kayda değer, Etkili Kasten, Bile bile, İsteyerek Biriktirmek, Bir kenara koymak, Tasarruf yapmak Bitirmek, Tamamlamak Araştırmak, İncelemek, Soruşturmak Azaltmak, Azalmak, İcat etmek, Bulmak, Kabul edilen, Tanınan Adresleme Bırakmak, İzin vermek Zorlamak, Zorunda bırakmak Yasak, Yasaklanmış İstemek, Gerektirmek,İhtiyacı olmak Açık, Apaçık, Belli, Besbelli Pis, Kirli Sıkıntılı, Kasvetli, Can sıkıcı Bu nedenle, Bundan dolayı, Buradan, Bu yüzden Tam olarak, Kesinlikle, Tam, Tamamen, Aynen, Evet öyle İstemeyerek, Gönülsüzce Zararlı, Zarar verici Özellikle Başka türlü, Yoksa,Aksi takdirde Şu ana kadar Değişmek, Değiştirmek Gizlemek, Saklamak Başlamak Sonunda, Sonuç olarak -mek Şartıyla, Koşuluyla,-diği Sürece İlk Çok değerli, Paha biçilmez,

Yararlanmak Etki Reddetmek. Güvenilir Terbiyeli. Hakikaten. Zorunlu Değişmez. Kabiliyetli Yaşamsal. İcat etmek. Nazik. Hususi. …olmasaydı.Kolay buluna bilme Kullanmak. Garip. Askıya almak Sonradan Engellemek. Hatırı sayılır Tasarlamak.Şahsa ait.Sürekli. Nezih. Gayretli Özel. Hayati. Tesis etmek Sınır koymak. Yabancı Güvenilir Meydana gelmek Gerçekten. Başlıca Boşaltmak Bir derece kadar. Önceden. Kişisel Alışveriş etmek Feda etmek. Ana. Teslim etmek Denge Kurmak. -den gayri. Ayrı Terfi. son vermek. Evvelce Çalışkan. . pek çok Anlaşılır Sayesinde. Namuslu. Saygılı İnanılır. Birbirine yakın Farklı. Vazgeçmek. Çok önemli. Devamlı Esas. Oranla Teslim olmak. Acayip. Oldukça.Talented=Capable: Vital=Essential: Constant=Steady: Basic=Fundamental: Evacuate=Empty: Relatively=Comparatively: Give in=Surrender: Equilibrium=Balance: Establish=Found: Terminate=Suspend: Subsequently=Later: Impede=Obstructed: Inappropriate=Unsuitable: Similar=A like: Various=Different: Advancement=Progress: Availability=Accessibility: Employ=Utilize: Influence=Effect: Reject=Refuse: Great deal of=A large amount of Intelligible=Understandable: Except=But for: Considerate=Thoughtful: Credible=Plausible: Decent=Respectable: Devise=Create: Formerly=Previously: Industrious=Short life: Personal=Private: Commerce=Trade: Lay down=Put down: Peculiar=Stange: Trustworthy=Honest: Take place=Occur: Virtually=Practically: Yetenekli. Mani olmak Uygun olmayan Benzer. Bitirmek. Tuaf. -den başka Düşünceli. Sabit. Gerekli. İlerleme Hazır bulunma. karşılaştırmalı olarak. Kabul etmemek Çok. temel.

Yetiştirmek Sufficient=Adequate: Yeterli. Önceki. Gerçekleme Conscientious=Carefull: Dikkatli.Zarar vermek. Sınırlamak Extinguish=Put out: Söndürmek. Engellemek Verification of=Comfirmation of: Doğrulama. Donuk. Telaşlı. Bol. Andırmak Kaçınılmaz. Bahsetmek Variety=Kind: Çeşit Prevent=Stop: Durdurmak. Ayırmak Confine=Limit: Sınırlamak Relatively=Comparatively: Karşılaştırmalı. Meşgul. Verimli Eliminate=Get rid of: Kurtulmak. Düşünerek Hectic=Busy: Heyecanlı. Vicdanlı . Atmak Tolerate=Put up with: Tahammül etmek. Başından savmak. Yararına olmak.Postpone=Put off: Take after=Resemble: Inevitable=Unavoidable: Competent=Capable: Draw back=Disadvantage: Ertelemek Benzemek. Sönük. Ağırlık basmış. Hareketli Previous=Former: Evvelki. Teyit etmek. Abudant=Plentiful: Çok. Oldukça Bring up=Raise: Büyütmek. İlgili. alçak. Yol açmak için önceden giden kimse Cosiderably=Significantly: Epeyce. Çaresiz Yetenekli. İdareli. Başarmak. Beslemek. Çekmek Frugal=Simple: Sade. Elverişli. belirsiz. Uygun Incredible=Unbelievable: İnanılmaz Deliberately=Intentionally: Kasten. Önlemek. Tutumlu Contaminate=Pollute: Bulaştırmak. Esas Drowsy=Sleeply: Uykulu. Uyuşuk Pioneer=Initate: Öncü. Basit.Orantılı bir şekilde Persuade=Convince: İkna etmek. Yeterli Geri çekilmek yada çekmek. Uygun Vital=Essential: Önemli. Yüksek olmayan Consume=Use up: Tüketmek Maintain:Support: Desteklemek. Restrict=Limit: Kısıtlamak. Kirletmek Distinguish=Differentiate: Ayırt etmek. Bereketli. Bastırmak Dim=Low: Loş. İnandırmak Confessed=admitted: İtiraf etmek. Sürdürmek Cope with=Deal with: İle başa çıkmak. Mahsus. Değinmek. Doğrulamak Relevant=Pertinent: Alakalı.

Zorla ele geçirmek. Durdurmak Akıllı. Durmak. Tesir etmek Azaltmak. Tahsis etmek. yinede -de Dolayı (Bilgisayar) Kurmak . İstihdam etmek. Tutuklamak Adamak. Modası geçmiş Gürültü. Pek az. Mesele. Sorun Endişeli Büsbütün. Teklif etme Dizmek. Faydalı Yetiştirmek. Kaos Azaltmak Derece. Duygulu Yararlı. Atlatmak. Sürdürmek Gözden kaybolmak Silmek. Bozmak. Vakfetmek Kusur. Düzensizlik. Azalmak Konu.Hassas. Uzanmak Zorlamak Emanet para veya mülk zimmetine geçirmek Bırakmak. Tamamen Zapt etmek. Eski. Terk etmek Çeşitlilik İptal etmek Ücretle tutmak. İş vermek. İhlal -e rağmen.Maintain=Keep: Vanish=Disappeare: Delete=Omit: Obsolete=Old-fashioned: Turmoil=Chaos: Cut down on=Reduce: Extend=Degree: Categorise=Classified: Proposal=Suggestion: Extend=Range: Compelled=Forced: Embezze=Stealling: Abandon=leave: Diversity=Variety: Call off=Cancel: Hire=Employ: Lack of=Shortage of: Seldom=Rarely: Cautously=carefuly: Quit=stop: Prudent=Sensible: Beneficial=useful: Bring up=Educate: Consider=Think about: Affect=Influence: Reduce=decrease: Issue=Subject: Apprehensive=Anxious: Entirely=Completely: Capture=arrest: Devote=Dedicate: Shortcoming=Drawback: Despite=In spite of: Due to=Because of: Establish=set up: Beslemek. Karışıklık. Büyütmek Düşünmek. Yapmamak Kullanılmayan. Görevlendirmek Eksiklik Nadiren. Seyrek İhtiyatla. Dikkate almak Etkilemek. Dikkatle Bırakmak. Üzerinde düşünmek. Sıralamak. Mertebe Sınırlandırmak Teklif. Bununla beraber. Esir etmek. Bırakmak. Akla uygun.

Amaç. Bitkin. Pis Reap=Obtain: Biçmek. Ziyan. Suçlu olmak Data=Finding: Bilgi. Aşınmış Purchase=Buy: Satın almak Eminent=Respected: Münasebet. Kesin olarak Ridiculous=Absurb: Anlamsız. Şaşalı. Saygı. Çok. Husus. Miras almak Trivial=Unimportant: Önemsiz. Düzensizlik. Zarar. Karışıklık Glamorous=Attractive: Cazip. Sonuç. Çekici Exhausted=worn out: Tükenmiş.Üstesinden gelmek Tremendous=Great: Heybetli. Temas etmek Absolutely=Completely: Tamamen.Ele geçirmek Inherit=Come into: Mirasa konmak. Can alıcı. Yıpranmış. Seçkin. Hedef. Azalmak. Ehemmiyetsiz Goal=Objective: Gaye. Mesul Thoroughly=completely: Tamamen . Zapt etme. Saklamak Contaminate=Impure: Kirli. Elden çıkarmak. Manasız. İlgisini çekmek. Hürmet. Akılsızca Accountable=Responsible: Sorumlu. Üstün. Malumat. Maksat Approximately=Around: Yaklaşık olarak Obstinate=Stubborn: İnatçı Accomplish=Put down: Başarmak. Eksilmek Abducted=kidnapped: Kadın yahut çocuk kaçırmak Magnificent=Fabulous: Fevkalede.Önemli Conflict=Disagreement: Anlaşmazlık. Görkemli. Mahsul toplamak. Büyük. Değinmek. Conceal=Hide: Gizlemek. Yorgun. Göz alıcı. İstatistik. Ayrılık. Netice Decline=Fall: Düşmek. Şaşırtmak.Dispose of=Getr id of: İle satmak. Orak ile biçmek. Yön. Savmak Reject=Turn down: Reddetmek Intrigue=Fascinate: Merakını uyandırmak. Tackle=Deal with: Tutma. Bulgu. Kurtulmak. Başından savmak. Vermek. Kocaman Crucial=Vital: Çok ehemmiyetli. Tahribat. Büyülemek Intricate=Complex: Karışık Simultaneously=At the same time: Aynı zamanda Havoc=Disorder: Hasar. Uyuşmazlık Blame for=Charge with: Suçlamak. İhtişamlı.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.