You are on page 1of 2

Autor: Kateina Janoov Soutn pspvek .

16 Kategorie: Stedn koly Tma: Vzdor

Vzdor
(vaha)

Pojem vzdor je snad nejastji spojovn s mladistvmi prochzejcmi pubertou. Vtina z ns si s tmto slovem vybav znudnho, drzho kluinu s oima v sloup, opupnkovanm obliejem, osobitm esem, sluchtky od MP3 na uch a kalhotami spadlmi do pl stehen. Kdy se ale hloubji zamyslme, zjistme, e vzdor ns, a v rznch podobch, provz ve vech obdob ivota. U novorozeata v porodnici plou a sna se tak sestice ct, e se jim koupn nelb. Vysokokolci se bou proti plnovanmu zpoplatovn vysokch kol. Mlad rodina el obtn ekonomick situaci. ena dchodovho vku vzdoruje rakovin prsu, kter j byla diagnostikovna. Mohla bych jmenovat spousty dalch ppad, kdy se lovk nemu vzpr. Vzdor je toti pirozen reakce na situaci, kterou jsme dosud nezaili, a kter se nm nelb. J se vak rozhodla vnovat dnen prci pedevm vzdoru dt kolem tetho a tvrtho roku ivota. U jsou tomu asi dva tdny, co jsem si v ptek po vuce pi nvratu dom skoila do Penny pro nco malho k sndku. Proklikovala jsem mezi dchodkynmi s poloprzdnmi koky, vyhnula se rozilen en, kter jedn z prodavaek vytala nepehledn umstn cenovek u jednotlivho zbo, a zamila k oddlen peiva. Nabrala jsem si housky a pi cest k pokladn jet popadla kefrov mlko. Fronta byla mal. Tvoili ji pouze ti lid, vpedu kluina s kiltovkou na hlav, netrpliv mu v obleku a za nm mlad pan s asi tyletou holikou. Zatmco ena pede mnou vyskldvala nkup na posuvn ps, jej zlatko zmerilo v pilehlm reglu balek vkaek s pekvapenm. Zaalo to nevinn, dvenka nasadila andlsk vraz a zavitoila: Mam, koup mi ty vejky? Maminka j jet vcelku klidn odvtila, e doma maj tak vkaky, a jakmile se vrt z nkupu, me si hned jednu vzt. Dvina byla ale evidentn rozhodnut si je vydupat. Zkusila to tedy znovu: Ale maminko, tyhle jsou mnohem lep ne ty nae. Odpov znla jasn. Ne! po nkolika dalch takovchto nespnch pokusech nsledoval hysterick ev a vydrn typu: Nemm t rda. Nikdy mi nic nekoup. Nakonec mal vydraka dostla svho. Unaven a na svou dceru nervy nemajc ena rezignovala. Touto historkou, kter jsem byla svdkem, chci poukzat na to, e akoli vzdorujeme ji od narozen, velk vliv na n vzdor m vchova rodi. Takto nedsledn a pravidla urit neschopn rodi, jako byla ena z mho pbhu, ve sv ratolesti vzdorovitost jet pstuje a prohlubuje. Kdy je dt schopn u ve tech letech odmlouvat, diskutovat, odsekvat, poruovat pravidla, ba dokonce vydrat, nemou se jeho rodie v pubert divit vbec niemu.
1

Jsem zastncem nzoru: Jak si sv dt vychov, takov ho m. Myslm si, e vzdorovitosti se d pedejt dobrm vedenm potomka ji od ranho vku.