Tourist Spots around Bangalore

No. Place & Rating Type Dist. Direction Road Food Lodge Food/ Logde rating 50 Mysore-Good No No No No No

1 Sri Ram Betta 2 Rangastha la 3 Savana Durga 4 Ghati Subraman ya 5 Nandi hills 6 Revanasid desh betta 7 Shiva gange 8 Antharaga nge 9 Chikka Thirupathi 10 Kanva reservoir 11 Mekedatu

Piligrim Piligrim Hill Piligrim

60 CB pura+ Good No 60 Mysore--- Poor No

70 DB Pura+ Good No

Hill stn Piligrim

70 CB pura70 Mysore--

Good Yes Good No

Yes No

C/B

Piligrim Piligrim Piligrim

70 Tumkur75 Kolar 75 Kolar-

Good No Good No No

No No No

Dam Ravine

80 Mysore-

Good No No

No No

80 Kanakapur Poor a+ 85 Kolar90 Tumkur+

12 Kaivara 13 Sheebi

Piligrim Temple Paintings Piligrim

Good No Good No

No No

14 Devarayan a durga 15 Kokkare Belluru 16 Kudumalai 17 Melukote 18 Muththath hi 19 Vidurashw atha 20 Sri Rangapatn a 21 Bheemesw ari

100 Tumkur-

Poor

No

No

Birds sanctuary Piligrim Piligrim River Piligrim Piligrim

100 Mysore-100 Kolar+ 100 Mysore-

Good No Good No Good No

No No No No No No

100 Kanakapur Poor No a+ 100 DB Pura+ Good No 120 MysoreGood No

River

125 Kanakapur Poor a+

Yes

Yes

A/A

R .22 Karighatta 23 Shivasa mudram 24 Ranganath ittu 25 Adi chunchana giri 26 Lepakshi 27 Mahadeva pura 28 Mysore Piligrim Water fall Birds sanctuary Piligrim 125 Mysore- Good No No No No No 125 Kanakap Good No ura+ 130 MysoreGood No 140 Hassan-Good No Piligrim River Historical 140 CB pura++ 140 Mysore140 Mysore Good No Good No Good Yes No No Yes B/A 29 Shravana Belugola 30 Hogenakal 31 KRS. Balamuri 32 Mudukuth ore 33 Talakadu Piligrim Water fall Barrage Piligrim Piligrim 140 Hassan150 Salem150 Mysore- Good No Good No Good No No Yes No No No C/B 150 Kanakapur Good No a+ 150 Kanakap Good No ura+ 160 Mysore+ 160 CB pura++ 160 Mysore+ Poor No 34 Chunchan a katte 35 Kadiri 36 Nanjanagu du 37 T. Narasipur 38 Sathanur dam 39 Somanath apur 40 Hemagiri 41 Ramanath apura 42 Tiruvanna malai 43 Halebeedu 44 B. Hills 45 Bandipur 46 Gopalaswa my betta 47 Harangi Water fall Piligrim Piligrim Piligrim Dam Archeolog y Water fall Piligrim Piligrim Archeolog y Hill station Wild life Piligrim Landscape No No No No No No No No No No Yes Yes No No C/B C/C B/B Good No Good No 170 Kanakapur Good No a+ 175 Krishnagiri Good no 175 Kanakapur Good No a+ 200 Hassan-.Good No 200 Mysore+ Poor No 200 Krishnagiri Good no 210 Hassan+ 220 Kollegal+ 220 Mysore+ 220 Mysore+ 220 MercaraGood No Good Yes Good Yes Good No Good No .

M.48 Nisarga Dhama 49 Kabini 50 Nagarahol e 51 Belur 52 Mudumalai 53 Yercaud 54 Bababuda ngiri 55 Irpu 56 Kemmann ugundi 57 Kudrehabb e 58 Talakaveri 59 Bhadra 60 Manikyadh ara 61 Muthodi 62 Subraman ya 63 M. Hills 64 Bisle 65 Gajanur 66 Horanadu 67 Mandagad de 68 Shringeri 69 Ulvi 70 Nagar 71 Ooty 72 Coonoor 73 Ikkeri 74 Keladi Land scape Wild life Wild life Archeolog y Wild life Hill station Hill station Water fall Hill station 220 Mercara230 Mysore+ 230 Mercara240 Hassan+ 240 Mysore+ 240 Salem Good Yes Good Yes Good Yes Good No Good Yes Good Yes Yes Yes Yes No Yes Yes No No Yes C/B A/A C/B B/B B/A 250 Hassan++ Good No 250 MercaraGood No 260 Hassan++ Good Yes C/B Landscape Land scape Wild life Water fall Wild life Piligrim Piligrim Hill station Barrage Piligrim Birds sanctuary Piligrim Birds sanctuary Archeolog y Hill station Hill station Archeolog y Archeolog y 260 Chikmagal Good No ur 260 Mercara+ Good Yes 270 Hassan++ Good 270 Hassan++ Good No 270 Hassan++ Good Yes 275 Hassan++ Good Yes 280 Kollegal+ 300 Hassan+ Good Yes No No Yes B/B No Yes Yes Yes No No Yes No Yes No No Yes Yes No No A/A B/B B/C B/C B/B C/B 300 Shimoga+ Good No 300 Hassan++ Good Yes + 300 Shimoga+ No 350 Hassan++ + 300 Shimoga+ + 320 Shimoga+ + 320 Mysore++ 340 Ooty+ Good Yes Good No Good No Good Yes Good Yes 340 Shimoga+ Good No + 340 Shimoga+ Good No + .

Dam 81 Varadahall i 82 Agumbe 83 Moodabidi ri 84 Gudavi Piligrim Historical Archeolog y Hill station Piligrim Dam Landscape Hill station Archeolog y Birds sanctuary Archeolog y Water fall 350 Hassan++ Good Yes 350 350 Bellary Good Good Yes Yes B/C Yes Yes Yes Yes No No No No B/B 350 Hassan++ Good Yes + 350 Bellary Good Yes 350 Bellary Good Yes 350 Shimoga+ Good No + 357 Shimoga+ Good No + 360 Mangalore.Good No 380 Mangalore Good No + 386 Good No 387 Mangalore. Mary's Island 90 Katil 91 Devarahol e 92 Magodu falls 92 Mrudeshw ara 93 Satodi falls Archeolog y Beach Landscape Piligrim River Water fall No No No No No No Piligrim Water fall 400 Honnavar Good Yes + 400 Sirsi+ Good No Yes No C/B 94 Udupi 95 Honnavar 96 Gokarna 97 Maravanth e 98 Badami & Aihole 99 Kollur Piligrim Piligrim Piligrim Beach Caves Piligrim 415 Mangalore + 425 Mangalore ++ 460 Honnavar + 467 Mangalore + 500 Good Yes Good Yes Good No Good No Yes No No No B/B 500 Shimoga+ Good Yes ++ Yes C/C .B.Good No 375 Shimoga+ Good No + 380 Shimoga+ Good No + 380 Shimoga+ Good No + 380 Mangalore.Good No 400 Sirsi+ 400 Sirsi+ Good No Good No 85 Humbucha 86 Jog No No 87 Karkala 88 Kaup 89 St.75 Dharmast hala 76 Hampi 77 Hampi 78 Kudremuk h 79 Mantralay a 80 T.

100 Kollur forest 101 Yana 102 Gokak falls 103 Varaahi 104 Koravanga la 105 Ridge 106 Mosale 107 Doddagad duvalli 108 Munnar Wildlife Landscape Water fall Landscape Archeolog y Landscape Archeolog y Archeolog y Hill station 520 Shimoga+ Good No ++ 580 No Good No No 200 Hassan+ 250 Hassan+ 200 Hassan+ 200 Hassan+ Good no Good no Good no Good no no no No No No A/A 550 Erode+++ Good No .

Distance From To 1 Jan Dec 5 30 1 Jun 1 Jun 10 50 1 Jan Mar Dec Dec C. 38 20 1 1 Jan 1 Jun 1 Jan Dec Mar Dec Dec Dec Dec 40.Petrol Ramanagara C. 18 37. 93 36 60. 25 1 Jan 1 Jan 1 Jan Kanakapura 36 0 River+Lan dscape 1 Jan Dec .Pur Magadi DB Pura Other Places Remarks Days Months around Reqd. 17.B. Ref.B. 20 60 Confluenc e+ Landscape Landscape +Zoo Temple with paintings 20 Spring+ Landscape 20 10 1 Jan 1 Jan Dec Dec Hoskote Tumkur 1 Jun 1 Jan Mar Dec Tumkur 12 1 Jan Dec Maddur Mulbagal Mandya Kanakapura DB Pura SR patna 15.Pur Channapatna 6 20 20 20 1 Jun 1 Jan Mar Dec Tumkur Kolar Hoskote 11 4 60 25 Hill+ Plateau 1 Jan 1 Jun 1 Jun Dec Mar Mar Channapatna Kanakapura 19. 0 9 30 6. 10. No.

B. 0. 15.Patna Dharmapuri SR patna Malavalli Malavalli 15.SR patna Kanakapura SR patna Highway 16.B. 25 51 20. 17. 17 39. 40 15. Narasipur 6. gal+. 37. 50 Roof paintings Landscape Zoo+ Hill+ Art. 24. 40.R. 40 6. 0 Dam+ Landscape . 30 36 20. 5 40 20. 7 93 20. 50 40 2 Jan 1 Jun 1 Jan Dec Mar Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Jun Dec Dec 102 Bannur KR pet 94 103 Hassan Kollegal Gundlupet Gundlupet Kushalnagar 30.. 41 6. 30 40. 40 25 Confluenc e Sculptures 1 Jan 1 Jan 1 Jan 1 Jan 0 25 2 Jan 1 Jan 2 Jan 40 Landscape 3 Jan 2 Oct Landscape 2 Jan 2 Jan 80.Pur Sri Rangapatna Mysore 6. 16. 0. 38. 100. 8 20. 20 1 Jan 1 Jun 1 Jan 1 Jan Dec Nov Dec Dec C. 18 36. 30 1 Jan 1 Jan 1 Jan Dec Dec Dec Dec Dec 0 River Sand dunes+ River 1 Jan 1 Jan Chunchankatte C. 16. 31 29. 40. 20 20.. 18 6. 1 Jun 1 Jan 2 Jan Mar Dec Dec C.. 30 23.Pur Nanjangudu T.

31 80. 86 30. 26 0. 70 20 Landscape 50 3 Sep 3 Oct 58. 30 60. 63. 0 Landscape 60.Kushalnagar Mysore Hunsur Hassan Gundlupet Salem Chikkamagalur Hunsur Chikkamagalur 23. 0. 51 29. 30. 31 29. 85. 24. 68 36 66. 60. 30 3 Jan 3 Oct 2 Oct 3 Oct Chikmagalur Mercara Chikkamagalur Chikkamagalur Chikkamagalur Sakleshpur Kollegal Sakleshpur Shimoga Chikkamagalur Shimoga Chikkamagalur Koppa Anandpur Ooty Yes Sagar Sagar 3 Oct Landscape 2 Jan 2 Oct Feb Dec Jun Jun Jun Jun Dec Jun Dec Dec Mar Jun Jun Dec Dec Dec Dec Dec 55 0 3 Oct 2 Oct 67. 30 0. 32 85. 54. 87 63. 20 Landscape 3 Jan 3 Jan 3 Oct 3 Oct 0. 57 0. 0. 68 65 60 64 30. 0. 30. 100. 26 24 43. 30. 50 Landscape 40 Landscape 3 Oct 3 Jan 2 Oct 3 Jan 3 Jan 40. 31. 30. 59 3 Oct 3 Oct 29. 60 20 20. 20 23 0 Land scape+ Waterfalls 58 (53 to 60(????) 59) 25. 20 River+ Island Coracle ride 2 Oct 2 Oct 2 Oct 2 Jan 2 Oct Jun Jun Jun Dec Jun Dec Jun Jun Jun Boating 52. 53. 20. 30 .

Sakleshpur 66. 86. 86. 64. 30 Udupi Honnavar 4 Oct 3 Oct Jun Dec Jun Jun Dec Jun Beach Maravanthe 4 Oct 3 Oct 4 Jan Anandapur 3 Oct . 85. 97 30. 99 98. 65. 30 30. 30 59 3 Oct 3 Oct 3 Oct Soraba 63. 65. 30. 85. 87 60. 97 30. 86. 87 3 Oct Jun 3 Oct 3 Jun Jun Nov Sagar 3 Oct 3 Oct 4 Oct 4 Oct Jun Dec Dec Jun Feb Feb Sirsi Sirsi 95. 87 64. 96 95. 100 Kudremukh 98. 100 Sagar 63. 67 50. 30 Landscape + River 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct Jun Dec Feb Jun Feb Feb Dec Jun Jun 99. 30 Landscape Water fall & landscape Beach Water fall & landscape 3 Oct 3 Oct 4 Oct 3 Oct Jun Feb Sirsi 96.

Anandapur 3 Oct 4 Oct 4 Oct 4 Oct Jun Jun Dec Dec May May May May May Hassan Sakleshpur Holenarasipur 2 Oct 2 Oct 2 Oct 2 Oct Munnar 5 Oct .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful